Årskursus Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015"

Transkript

1 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske dilemmaer som pårørendes forventninger, ny teknologis mulighed for genoplivning, sociallovens helhedssyn, seksuel og udadreagerende adfærd, ny sorgforståelse og ny demensforståelse DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 22. år i træk til Årskursus Årskursus 2015 sætter fokus på nogle af de opgaver og vanskelige spørgsmål, du som demenskoordinator står i. Opgaver og spørgsmål som: Er det uværdigt ikke at genoplive en plejehjemsbeboer med en demensdiagnose? Bagatelliserer vi betydningen af sorg hos efterladte pårørende, blot fordi de er gamle? Lever vi op til helhedssynet i sociale sager i forholdet til borgere med demens og deres pårørende? Er der håb i et hidtil overset begreb fra Tom Kittwood Rementia? Gør vi nok for at forhindre fejlagtige demensdiagnoser? Hvordan kan samvær og berøring lindre ensomhed og forvirring? I nogle seminarer uddybes temaer fra hovedoplæg, men du kan også vælge at høre om Marta Meo som udgangspunkt for kursusforløb for pårørende, rehabilitering i relation til demens, etiske problemstillinger forbundet med demente borgeres seksualitet, om loven følges i sager om flytning til plejebolig, neuropædagogik som middel til hverdagsrehabilitering, barrierer i det tværsektorielle samarbejde omkring borgere med demensdiagnoser, selvmordsadfærd og meget mere. I løbet af Årskursets tre dage får du den nyeste teoretiske og praktiske viden fra forskere og ledere inden for hvert deres speciale. Årskurset er tilrettelagt med hovedforedrag og seminarer i år med tre seminarblokke, så du kan vælge tre af de tolv spændende seminarer. Udstillinger og demensmarked Relevante udstillere fra videnscentre, firmaer der formidler hjælpemidler, sikkerhedsudstyr m.v. er inviteret. Udstillingerne besøges i Vandrehallen, hvor der også serveres kaffe. Årskursets deltagere kan fremlægge eget materiale og postere fra kommuner og projekter til fælles inspiration på demensmarkedet. Målgruppe Målgruppen for Årskurset er demenskoordinatorer, demenskonsulenter, nøglepersoner på demensområdet, kommunale ældrechefer, fagligt personale i gerontopsykiatri, på hospitaler, ved udredningsenheder, uddannelsesinstitutioner mv.. Årskurset er den løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer/demenskonsulenter. Deltagere får et deltagerbevis med timetal. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sted: Hotel Nyborg Strand Pris: Kr for medlemmer af DKDK og kr for andre. Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider inkl. drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne). Prisen er den samme som i Tilmelding: Tilmelding foregår elektronisk via DKDK s hjemmeside Tilmelding til DKDK Årskursus september Tilmeldingsfrist fredag d. 28. august 2015, men gerne så tidligt som muligt. Deltagere får værelser efter først-til-mølle princippet. Med venlig hilsen DemensKoordinatorer i DanmarK

2 Program Onsdag d. 9. september Fra kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering, kaffe og besøg i udstillerområdet Velkomst til Årskurset Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK Genoplivning af mennesker med demenssygdomme - et spørgsmål om værdighed og etik Hvor der er mennesker, kan mennesker få hjertestop. Genoplivning af demente er udfordret gennem spørgsmålet om, hvordan der skabes gode rammer for undladelse og afbrydelse af livsforlængende behandling. Som udgangspunkt har alle borgere med demens de samme krav på førstehjælp som alle andre. Men opsætter man eksempelvis hjertestartere på danske plejehjem, udstiller man det etiske dilemma, som nu billedligt hænger og lyser på væggen. Hvis den demente borger således falder om med et hjertestop, er det ikke altid at jura og etik følges ad. Flere etiske dilemmaer står tilbage, hvoraf de væsentligste præsenteres og behandles gennem dette oplæg. Jakob Birkler, Lektor, ph.d.,formand for Det Etiske Råd Frokost Sorg er ikke, hvad sorg har været Sorg handler om at miste et betydningsfuldt menneske. Helt afgørende for sorgen er den relation, vi har til det menneske, vi mister. For de fleste er ægtefælle og børn de relationer, der har størst betydning. Derfor beskriver mange mennesker det at miste en ægtefælle som en ekstremt stressende livsbegivenhed. Den nyeste sorgforskning gør op med en række myter, der har domineret vores forståelse af sorg. Samtidig er det et opgør med underkendelsen af ældre menneskers sorg. Mange års bagatellisering af sorg hos ældre, har ført til, at vi har negligeret den betydning og konsekvens, et ældre menneskes død kan have for den efterladte ægtefælle. Jorit Tellervo, projektleder og sygeplejerske PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Pause, indkvartering og besøg i udstillerområdet Adfærdsproblemer i ældreplejen/modvirkning af udfordrende adfærd gennem personcentreret omsorg og low-arousel pædagogik Oplægget tager udgangspunkt i en ny bog på demensområdet Adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra princippet mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det præsenteres en teori om, hvordan man vha. personcentreret omsorg og low-arousel pædagogik kan modvirke mange af de problematikker, man som medarbejdere oplever på demenscentre og plejehjem. Spørgsmål, som hvorfor der opstår konflikter, hvordan man kan forstå og håndtere den magtesløshed, der kan opstå i personalegrupper, når man arbejder med svært demente borgere, hvordan man som plejepersonale kan minimere konflikter, forebygge dem i det daglige og minimere udfordrende adfærd, belyses. Charlotte Agger, sygeplejerske, MPA, forstander på Demenscentret Pilehuset, København, Iben Ljungmann, autoriseret psykolog og specialist i gerontopsykologi, souchef på Demenscentret Pilehuset, København Kaffe, indkvartering og besøg i udstillerområdet Rementia - en overset mulighed Tom Kitwood introducerede begrebet Rementia. Rementia handler om, at en person med en demenssygdom genvinder færdigheder moderat eller kortvarigt. Tom Kitwood beskriver, at han blev betragtet som kætter, da han præsenterede begrebet, og måske derfor har der ikke været så meget opmærksomhed på rementia. De fleste har oplevelser med personer, der i nuet genvinder færdigheder. Men der er begrænset samlet viden om denne tilgang. Begrebet samt de erfaringer, der er med den tilgang, introduceres. Tilgangen kan skabe håb og små drømme, der kan styrke muligheden for et godt liv med en demenssygdom. Knud Erik Jensen, konsulent, Udviklings- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Afslutning på dagen Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK Tid til at orientere sig i udstillerområdet og på markedet Middag Seminarer, se særskilt side Kåring af Årets DemensKoordinator og aftentraktement

3 Program Torsdag d. 10. september Kl Besøg i udstillerområdet Kl Dagens fokus Kl Helhedssyn i sociale sager er en kæmpe ambition. Kan det overhovedet lade sig gøre? Demenskoordinatorer har ikke så ofte kompetence til at træffe formelle afgørelser om hjælpemidler, boligtilbud, aflastning, hjemmehjælp, madordninger, ledsageordninger mm., men arbejder side om side med de myndigheder, der træffer afgørelserne. For at kunne yde professionel rådgivning bør demenskoordinatorer have et vist kendskab til de regler, der gælder, når de sociale myndigheder behandler sager og træffer afgørelser, som skal afhjælpe problemer pga. nedsat funktionsevne. En central regel i den sociale lovgivning er pligten til at behandle sagerne helhedsorienteret. Men hvad betyder det egentligt? Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, Ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet Kl Demens og arkitektur ikke one size fits all Fysiske rammer omkring demente har stor indflydelse på den dementes trivsel og mulighed for at fortsætte med at leve et meningsfuldt og trygt liv. Dette gælder i egen bolig og i boligens nærområde - men især også på plejehjem. Jo mere svær demensen er, des vigtigere er det at forstå, hvordan sansningen er hos den demente og tage dette som udgangspunkt for arkitekturen og indretningens koncepter. Arkitekturen alene gør det dog ikke. Oplevelsen af rum og stemningerne heri skabes af samspillet mellem de fysiske rammer og det, der foregår i dem. Der er i stigende omfang brug for evidens, retningslinjer og vejledning om emnet. Hvad véd vi, og hvad er vi i tvivl om? Og hvordan håndterer man det? Pernille Weiss Terkildsen, sygeplejerske, Cand. scient. san., Master i Ledelse og Innovation, ArchiMed A/S Kl Kaffe og besøg i udstillerområdet Kl Seminarer, se særskilt side Kl Frokost Kl Seminarer, se særskilt side Kl Generalforsamling i DemensKoordinatorer i DanmarK Kl Festmiddag

4 Program Fredag d. 11. september Kl Besøg i udstillerområdet Kl Dagens fokus Kl Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose - hvad kan der gøres? Der er ca demensramte danskere under 65 år. En ny ph.d.-afhandling viser, at de yngre demenspatienter ofte får stillet en forkert diagnose. Afhandlingen bygger på stikprøver fra landsdækkende registre, som rummer data fra knap 200 yngre patienter med diagnosen demens. Flere af de yngre patienter var blevet registreret med en uspecifik demensdiagnose, som de havde fået i forbindelse med en akutindlæggelse på et hospital. Mange af dem var depressive og havde en sygdomshistorie med depression bag sig. En del af løsningen kan være en øget opmærksomhed på de yngre patienters beskrivelse af symptomer, da symptomerne hos yngre med demens er anderledes end hos ældre demensramte. Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., tilknyttet Nationalt Videnscenter for Demens som forsker Kl Kaffe og besøg i udstillerområdet Kl Sjælesorg og sanselighed - at nå mennesker uden sprog og dermed lindre deres ensomhed og forvirring I berøringen af et medmenneske findes muligheden for en umiddelbar selvbevidsthed, hos borger såvel som hos sjælesørger. En selvbevidsthed som ikke er afhængig af intellektuel eller kropslig formåen. Berøringen kan, netop i kraft af den umiddelbare relation den skaber, også åbne muligheden for et spirituelt - religiøst rum. Gennem den umiddelbare fysiske relation og den umiddelbare erfaring af et medmenneske åbnes samværet med borgeren på en måde, der, uanset kognitive evner, giver mulighed for en erfaring af såvel selv som medmenneske. Jeppe Carsce Nissen, præst ved plejehjemmet Sølund København Kl Kort pause Kl Er positiv manipulation i orden? Finn fik konstateret Alzheimers som 65-årig, hvor han netop var gået på pension. Han var hjemme i knap otte år, hvorefter han kom på plejehjem og døde efter et år i marts Hans kone gennem 46 år fortæller om, hvordan hun fandt nogle metoder, der gjorde, at de undgik konfrontationer og sikrede, at Finn bevarede sin værdighed. Ligeledes om hvordan kærligheden bevares, men antager en anden dimension i form af ømhed og omsorg. Iris Ytting, Finns kone Kl Tale ved sundheds- og ældreminister Sophie Løhde Kl Afslutning ved Lone Vasegaard Kl Afrejse - lunchpakke og drikke at tage med på hjemrejsen

5 Seminarer onsdag d. 9. september 2015 VÆLG ÉT AF DISSE 1. Samvær med mennesker med demens - kursusforløb for pårørende Kurset bygger på Marte Meo metoden, som gennem analyse af videooptagelser af almindelige hverdagssituationer afdækker de naturlige udviklingsstøttende kommunikationspotentialer og samspilssituationer. Kurset er i foråret 2015 afholdt for i alt 110 ægtefæller/samlevere og for voksne børn til hjemmeboende mennesker med demens i kommunerne Roskilde, Nyborg, Odense og Aalborg. Oplægsholdere vil fra hvert deres perspektiv fortælle om deres erfaringer med kurset og delresultater fra projektet, som er en del af den nationale demenshandlingsplan og ledes af Socialstyrelsen. Sara Louise Rose, kontoret for Ældre og Demens, Socialstyrelsen Hanne Frost, Marte Meo terapeut, Roskilde Kommune Elsebeth Kjærgaard, demenskoordinator, Odense Kommune 2. Rehabilitering i relation til demens Rehabiliteringsbølgen ruller ind over Danmark i disse år. Mange nye tiltag og projekter er igangsat i kommunerne. Hvilken betydning har det for borgere med demens? Kan det give nogle nye perspektiver i den kommunale indsats på demensområdet? Hvilke begreber og arbejdsmetoder kan vi lægge os op af, når vi taler om rehabilitering i relation til demens? Hvad er realistisk for borgeren, og nytter rehabilitering for borgere med demensdiagnoser? Vi vil se nærmere på og diskutere, hvad demenskoordinatorens rolle er i rehabilitering, og hvordan vi som demenskoordinatorer skal forstå rehabilitering. Karen Tannebæk, specialergoterapeut og uddannelsesleder ved Nationalt Videnscenter for Demens 3. Erfaringer med rementia Rementia og rementing vil blive præsenteret nærmere. Vi vil drøfte begrebet og erfaringer med udgangspunkt i deltagernes konkrete oplevelser, hvor personer genvinder færdigheder. Hvad er det for færdigheder, der genvindes? Hvad er det, der i praksis var afgørende for, at personen med demens genvandt færdigheder? Hvilken viden kan vi udlede af vores livs- og praksiserfaringer i samspillet med personer med en demenssygdom? Kan vi udvikle en vidensskabende praksis om rementia? Knud Erik Jensen, konsulent, Udviklings- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation 4. Sorgstøtte Den nye forståelse af sorg er en revolution. Forstået som en gennemgribende forandring, der ikke alene ændrer ved vores forståelse af livet med sorg, men også ved måden vi taler om sorg - på sorgstøttetilbud og på den professionelle indsats. Mens nogen efterladte får den støtte, som de ønsker sig, udebliver støtten for andre. Støtte til efterladte kan komme fra omgangskredsen og fra andre efterladte og bør komme fra fagpersoner. Og sorgstøtte skal suppleres med et behandlingstilbud, hvis sorgen bliver kompliceret. Jorit Tellervo, projektleder og sygeplejerske PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 5. Adfærdsproblematikker i ældreplejen: Personcentreret omsorg og low-arousal pædagogik anvendt i praksis Med udgangspunkt i oplægsholdernes og deltagernes cases fra demensområdet vil vi illustrere, hvordan man i praksis kan anvende teorien om personcentreret adfærd og low-arousal pædagogik til at forstå og løse konflikter i hverdagen. Der vil blive fokuseret både på, hvordan man håndterer udadreagerende adfærd, når den opstår, men også hvordan man kan forebygge det i det daglige gennem analyse af borgernes funktionsniveau, de krav man som personale kan stille til borgerne og den anvendelige pædagogik i forhold til at sænke affektniveauet og øge borgernes velbefindende. Charlotte Agger, sygeplejerske, MPA, forstander på Demenscentret Pilehuset, København Iben Ljungmann, autoriseret psykolog og specialist i gerontopsykologi, souchef på Demenscentret Pilehuset, København

6 Seminarer torsdag d. 10. september 2015 VÆLG TO AF DISSE A. Myter og fakta om alkohol og demens Seminaret tager udgangspunkt i det tabu, det er at konfrontere en borger og dennes pårørende med spørgsmålet om alkohol. Hvem skal tage samtalen om alkoholstop - er det de pårørende, egen læge eller demenskoordinatoren? Hvordan tackler man situationen, når man som demenskoordinator er usikker på, om borgeren lider af alkoholmisbrug, eller om der er en underliggende demenstilstand? Problemstillingerne drøftes gennem oplæg og cases. Birgitte Bo Andersen, overlæge, dr. med., leder af den kliniske funktion, Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet B. Demente borgeres seksualitet og etiske problemstillinger forbundet hermed for personalet Seminaret tager udgangspunkt i de dilemmaer, der opstår, når personalet i ældresektoren står overfor mennesker med en demenssygdom eller andre former for hjerneskade, som har et seksuelt behov, de ikke længere selv kan håndtere. Hvordan hjælper personalet personen? Hvad må man som personale, når en person med demens involverer andre med deres seksualitet? Har personalet den viden, der skal til for at kunne hjælpe ud fra en professionel tilgang? Oplægget vil tage udgangspunkt i cases fra praksis og vil være et oplæg til debat og diskussion. Maj-Britt Joost, sygeplejerske, demenskoordinator i Gentofte kommune. C. Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv, når man ikke selv kan tage stilling til flytning i plejebolig Hvis en person ikke vil flytte til en plejebolig eller ikke har de fornødne mentale evner til at give sit samtykke til flytningen, er flytningen ikke lovlig, med mindre Servicelovens magtanvendelsesregler er opfyldt. Disse regler er udtryk for en grundlæggende beskyttelse af personers ret til privatliv og ret til selvbestemmelse. Det er f.eks. ikke muligt at flytte en person, hvis vedkommende kan få den nødvendige hjælp, hvor personen bor. Seminaret vil fokusere på juridiske og praktiske udfordringer i forbindelse med flytninger, som af pårørende - og måske professionelt personale - opleves som nødvendige, men som ikke alle er lovlige. Hvad er et samtykke fra en person med demenssygdom, og hvad siger de tre flytteregler egentligt? Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, Ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet D. Sansestimulation i neuropædagogisk perspektiv Sansesystemet er afgørende for, hvordan vi oplever og forstår indtryk fra verdenen omkring os og signaler fra egen krop. Når sanserne svigter, eller integrationen af dem svækkes, bliver det sværere at opleve sammenhæng og meningsfuldhed. Især er det vigtigt, at man føler sig hjemme i sig selv, og derfor skal vi som medarbejdere have særligt fokus på, om den enkelte borger er velstimuleret ift. de nære sanser taktilt, vestibulært og proprioceptivt. Vi skal ud fra et neuropædagogisk perspektiv se på, hvordan man kan observere og forstå indikationer på vanskeligheder med både arousalregulering og sansebearbejdning hos borgeren for dermed at kunne arbejde mere målrettet med at afstemme tilgangen og tilpasse stimuli omkring borgeren. Der lægges op til dialog og erfaringsudveksling, ligesom der gives bud på observationsmetoder, der kan danne baggrund for hypoteser om sensoriske forstyrrelser. Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent,viss.dk, Landsbyen Sølund Flere seminarer på næste side

7 Seminarer torsdag d. 10. september 2015 VÆLG TO AF DISSE E. Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående koordination og samordning i demenskoordinatorens hverdag? Hvad er status i region Sjælland, og kan andre drage nytte af vores erfaringer? På seminaret belyses de forudsætninger, som skal være til stede, og de barrierer som findes i det tværsektorielle samarbejde om borgere med demens. Dialog blandt deltagerne om, hvordan vi overkommer kulturelle, værdimæssige og faglige forskelligheder. Jette Gerner Kallehauge, demensfaglig koordinator, ergoterapeut, Soc.D., Region Sjælland F. Har mennesker med demens en højere selvmordsrisiko? Eller påvirker sygdommen de kognitive færdigheder, således at det virker beskyttende mod selvmord? Seminaret vil give svar på, hvorvidt mennesker med en demenssygdom er i højere risiko for selvmord end normalbefolkningen. Derudover vil seminaret komme med forslag til, hvordan man kan identificere og tage den svære samtale med mennesker, der har en demenssygdom og selvmordstanker. På baggrund af et igangværende forebyggelsesprojekt i Socialstyrelsen vil to kommunerepræsentanter /demenskonsulenter fortælle om deres erfaringer med at spørge ind til dementes livskvalitet og tanker om selvmord. Derudover vil seminaret komme med konkrete forslag til, hvem demenskoordinatorerne kan kontakte, hvis de møder en selvmordstruet borger. Silja Elisabeth Karsbøl Henderson, Demenskonsulent, Cand.psych., Ph.d., Frederiksberg Kommune Louise Lykke Storgaard, demensnøgleperson, Aarhus Kommune Iben Stephensen, Programleder, Socialstyrelsen G. Demens og arkitektur endnu et felt af gråzoner Demenskoordinatorer landet over involveres i stigende omfang i byggeprojekter af forskellige typer boliger og institutioner til demente med forskellige diagnoser og forskellige behov. Anbefalinger, råd og vejledninger har/bør have stor indflydelse på arkitekturen og samspillet mellem bygningerne og det, der senere skal/kan foregå i dem. Evidensen er dog stadigvæk relativt begrænset, ligesom kvalitet og udvikling af best-practices på demensområdet nok aldrig bliver sort/hvid-videnskab. Derfor er demenskoordinatorenes anbefalinger ikke ens. Men hvad er demenskoordinatorerne enige om at anbefale, og hvad er de enige om, bør undersøges grundigere for evidens? Seminaret består bl.a. af oplæg om Fremtidens Demensplejehjem i Aalborg som udgangspunkt for faglig diskussion. Kathrine Godtkjær Lauritsen, sygeplejerske, Cand. mag. i Psykologi og Sundhedsfremme og strategier Pernille Weiss Terkildsen, sygeplejerske,cand.scient.san.,master i Ledelse og Innovation,begge ArchiMed A/S

8 Praktiske oplysninger Dato og tidspunkt Årskurset begynder onsdag d. 9. september 2015, kl og slutter fredag d. 11. september 2015, kl Kursusafgift Kr for medlemmer af DKDK Kr for andre Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider inkl. drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe, samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne). Indkvartering Enten i enkeltværelse m/bad eller dobbeltværelse m/bad. I delt dobbeltværelse reduceres prisen pr. person med kr Uden overnatning reduceres prisen med i alt kr Tilmelding Tilmelding sker elektronisk på DKDK s hjemmeside: Tilmeldingsfrist fredag d. 28. august Bekræftelse og betaling Bekræftelse fremsendes elektronisk, senest efter tilmeldingsfristens udløb. Er EAN-nr. oplyst, sendes elektronisk faktura til arbejdsstedet. Ellers sendes faktura til den opgivne mailadresse. Afmelding Ved afmelding efter d. 4. september 2015 betales 65% af kursusafgiften. Ved afmelding senere end d. 7. september betales hele kursusafgiften. Årskurset afholdes Bus Hotel Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Tlf D. 9. september er der gratis bustransport fra Nyborg Station til Hotel Nyborg Strand (tog med ankomst fra København kl og fra Fredericia kl.10.30). Husk tilmelding. D. 11. september er der gratis bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station kl Yderligere information Kontakt DKDK s sekretariat på tlf Eller mail:

Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg

Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg Vores forventning til et liv som gammel er, at vi skal have mulighed for at leve et aktivt liv længst muligt også med støtte fra samfundet. Forventningen

Læs mere

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

Demensindsats. Tidlig indsats. evidens. evidens. magtetik. Tidlig indsats, magtetik og evidens. magtetik. magtetik. Tidlig indsats.

Demensindsats. Tidlig indsats. evidens. evidens. magtetik. Tidlig indsats, magtetik og evidens. magtetik. magtetik. Tidlig indsats. Demensindsats magtetik evidens Årskursus 2013 magtetik, magtetik og evidens Demenskoordinatorer i Danmark indbyder for 20. år i træk til Årskursus Årskursus 2013 sætter fokus på betydningen af en god og

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere

Årskursus DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 23. år i træk til Årskursus

Årskursus DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 23. år i træk til Årskursus Gode rammer Relationer Samarbejde Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 613 Offentligt Redskaber Lederskab Motivation Årskursus 2016 Redskaber og relationer i demensarbejdet DemensKoordinatorer

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Et samspil mellem økonomi, strukturer, forskningsresultater og god omsorg

Et samspil mellem økonomi, strukturer, forskningsresultater og god omsorg struktur god omsorg økonomi forskningsresultater f o r s k n i n g Årskursus 2009 Helhedsorienteret demensindsats Et samspil mellem økonomi, strukturer, forskningsresultater og god omsorg For 16. år i

Læs mere

forebyggelse r e h a b i l i t e r i n g sundhed Sundhed, forebyggelse og rehabilitering for alle også for mennesker med demenssygdomme!

forebyggelse r e h a b i l i t e r i n g sundhed Sundhed, forebyggelse og rehabilitering for alle også for mennesker med demenssygdomme! rehabilitering forebyggelse Årskursus 2008 r e h a b i l i t e r i n g Sundhed, forebyggelse og rehabilitering for alle også for mennesker med demenssygdomme! For 15. år i træk indbyder DemensKoordinatorer

Læs mere

Titlen på Årskurset var Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt. Indlæg om etik, adfærdsproblemer,

Titlen på Årskurset var Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt. Indlæg om etik, adfærdsproblemer, NYHEDSBREV 3 19. årgang Oktober 2015 DemensKoordinatorer i DanmarK Tak for sidst! I sidder nu med konferencerapporten efter DKDK s Årskursus 2015, hvor der er mulighed for at læse referater af alle hovedindlæg

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus 1. og 2. oktober 2015 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Udfordringer i det palliative felt Program Torsdag den 1. oktober

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2015 Viden udfordrer demensen Undervisning efterår 2015 DemensCentrum

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Samvær med mennesker med demens kurser til pårørende. Seminar onsdag d. 9. september 2015 Demenskoordinatorernes Årskursus

Samvær med mennesker med demens kurser til pårørende. Seminar onsdag d. 9. september 2015 Demenskoordinatorernes Årskursus Samvær med mennesker med demens kurser til pårørende Seminar onsdag d. 9. september 2015 Demenskoordinatorernes Årskursus 07.09.2015 Aftenens program Kl. 19.00-19.05 Velkomst Kl. 19.05-19.20 Bag om projektet

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 1. september, 2014 Hold 40 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået eksamen: 10 ECTS-Point

Læs mere

Rementia. en overset mulighed 9.9.2015. Knud Erik Jensen Selvstændig underviser og konsulent

Rementia. en overset mulighed 9.9.2015. Knud Erik Jensen Selvstændig underviser og konsulent Rementia en overset mulighed 9.9.2015 Knud Erik Jensen Selvstændig underviser og konsulent Udvikling og Dokumentation Udvikling@jensen.mail.dk 31214307 http://www.knuderikjensen.dk Rementia og rementing

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 23. august, 2010 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Tid: 1. Modul: 23. -27. aug., 2. Modul: 4.

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Kommunikationens betydning

Tværkulturel Sygepleje Kommunikationens betydning Tværkulturel Sygepleje Kommunikationens betydning Dorthe Nielsen Lektor i tværkulturel sygepleje Indvandrermedicinsk klinik, afd. Q Odense Universitetshospital Patienter i Indvandrermedicinsk Klinik Svært

Læs mere

Når ægtefællen dør Ændrer ny sorgforståelse og viden om ældre i sorg, de forebyggende medarbejders arbejde?

Når ægtefællen dør Ændrer ny sorgforståelse og viden om ældre i sorg, de forebyggende medarbejders arbejde? Når ægtefællen dør Ændrer ny sorgforståelse og viden om ældre i sorg, de forebyggende medarbejders arbejde? Jorit Tellervo Projektleder, Palliativt Videncenter Palliation, handler om lindring og livskvalitet.

Læs mere

Demente får ikke den nødvendige behandling

Demente får ikke den nødvendige behandling Demente får ikke den nødvendige behandling Hvis en dement afviser at blive behandlet, er der intet at stille op ifølge sundhedsloven. Den dikterer, at man ikke må yde lægehjælp, når patienten modsætter

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

DEMENS & ARKITEKTUR. ikke one size fits all. Pernille Weiss Terkildsen. 10-09-2015 Årskursus Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt

DEMENS & ARKITEKTUR. ikke one size fits all. Pernille Weiss Terkildsen. 10-09-2015 Årskursus Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt DEMENS & ARKITEKTUR ikke one size fits all Pernille Weiss Terkildsen Hvorfor kan jeg bidrage? Sygeplejerske Leder i hjemmepleje Politiker Cand. scient. i sundhedsvidenskab: På Herrens Mark Mastergrad i

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Inddragelse af og omsorg for pårørende til demensramte mennesker Side 1 Møde de pårørende med

Læs mere

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens?

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Familien Sommer DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference tirsdag d. 29. april 2014 Ane Eckermann Formand DemensKoordinatorer i Danmark

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål?

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? DER ER SØGT OM GODKENDELSE AF EFTERUDDANNELSES FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS Palliation 2014 Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? KONFERENCE DEN 23. og 24. april 2014 Scandic Aarhus City Hør talere

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Unge med erhvervet hjerneskade

Unge med erhvervet hjerneskade Unge med erhvervet hjerneskade sammen skaber vi udvikling Sygehus Egen læge Den unge Kommune Comwell Hvide Hus Aalborg den 30. august 2017 Arrangør: Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Udsyn mod fremtidens velfærd

Udsyn mod fremtidens velfærd Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Formålet med demensstrategien 2014-2018... 4 Strategiske temaer... 4... 5

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg Strand, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Etisk dilemma - når patienten og vi ikke vil det samme.

Etisk dilemma - når patienten og vi ikke vil det samme. Etisk dilemma - når patienten og vi ikke vil det samme. Oplæg på Årsmøde 2015 fagligt Selskab for Nefrologiske sygeplejersker FS Nefro, København den 1. oktober 2015 1 v/ Randi Bligaard, Udviklingskoordinator

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Belastede pårørende til demensramte personer. Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi

Belastede pårørende til demensramte personer. Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi Belastede pårørende til demensramte personer Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi 1 Sang og musik projekt på Betaniahjemmet, Frederiksberg: Tanker og ideer bagved projektet, som ledes

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Kulturkonference 2014

Kulturkonference 2014 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Guldborgsund inviterer til Kulturkonference 2014 Fredag den 19. søndag

Læs mere

Arbejdsmiljø i borgerens hjem

Arbejdsmiljø i borgerens hjem Arbejdsmiljø i borgerens hjem Redskab til vurdering af det psykiske arbejdsmiljø Mette Bentzen [Om mig] Faglig baggrund Cand.psych. aut. fra Københavns Universitet Diverse systemisk/narrative, kognitive

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Danske Ældreråd Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt demente og pårørende med 100 kroner

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere