Årskursus Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015"

Transkript

1 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske dilemmaer som pårørendes forventninger, ny teknologis mulighed for genoplivning, sociallovens helhedssyn, seksuel og udadreagerende adfærd, ny sorgforståelse og ny demensforståelse DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 22. år i træk til Årskursus Årskursus 2015 sætter fokus på nogle af de opgaver og vanskelige spørgsmål, du som demenskoordinator står i. Opgaver og spørgsmål som: Er det uværdigt ikke at genoplive en plejehjemsbeboer med en demensdiagnose? Bagatelliserer vi betydningen af sorg hos efterladte pårørende, blot fordi de er gamle? Lever vi op til helhedssynet i sociale sager i forholdet til borgere med demens og deres pårørende? Er der håb i et hidtil overset begreb fra Tom Kittwood Rementia? Gør vi nok for at forhindre fejlagtige demensdiagnoser? Hvordan kan samvær og berøring lindre ensomhed og forvirring? I nogle seminarer uddybes temaer fra hovedoplæg, men du kan også vælge at høre om Marta Meo som udgangspunkt for kursusforløb for pårørende, rehabilitering i relation til demens, etiske problemstillinger forbundet med demente borgeres seksualitet, om loven følges i sager om flytning til plejebolig, neuropædagogik som middel til hverdagsrehabilitering, barrierer i det tværsektorielle samarbejde omkring borgere med demensdiagnoser, selvmordsadfærd og meget mere. I løbet af Årskursets tre dage får du den nyeste teoretiske og praktiske viden fra forskere og ledere inden for hvert deres speciale. Årskurset er tilrettelagt med hovedforedrag og seminarer i år med tre seminarblokke, så du kan vælge tre af de tolv spændende seminarer. Udstillinger og demensmarked Relevante udstillere fra videnscentre, firmaer der formidler hjælpemidler, sikkerhedsudstyr m.v. er inviteret. Udstillingerne besøges i Vandrehallen, hvor der også serveres kaffe. Årskursets deltagere kan fremlægge eget materiale og postere fra kommuner og projekter til fælles inspiration på demensmarkedet. Målgruppe Målgruppen for Årskurset er demenskoordinatorer, demenskonsulenter, nøglepersoner på demensområdet, kommunale ældrechefer, fagligt personale i gerontopsykiatri, på hospitaler, ved udredningsenheder, uddannelsesinstitutioner mv.. Årskurset er den løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer/demenskonsulenter. Deltagere får et deltagerbevis med timetal. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sted: Hotel Nyborg Strand Pris: Kr for medlemmer af DKDK og kr for andre. Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider inkl. drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne). Prisen er den samme som i Tilmelding: Tilmelding foregår elektronisk via DKDK s hjemmeside Tilmelding til DKDK Årskursus september Tilmeldingsfrist fredag d. 28. august 2015, men gerne så tidligt som muligt. Deltagere får værelser efter først-til-mølle princippet. Med venlig hilsen DemensKoordinatorer i DanmarK

2 Program Onsdag d. 9. september Fra kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering, kaffe og besøg i udstillerområdet Velkomst til Årskurset Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK Genoplivning af mennesker med demenssygdomme - et spørgsmål om værdighed og etik Hvor der er mennesker, kan mennesker få hjertestop. Genoplivning af demente er udfordret gennem spørgsmålet om, hvordan der skabes gode rammer for undladelse og afbrydelse af livsforlængende behandling. Som udgangspunkt har alle borgere med demens de samme krav på førstehjælp som alle andre. Men opsætter man eksempelvis hjertestartere på danske plejehjem, udstiller man det etiske dilemma, som nu billedligt hænger og lyser på væggen. Hvis den demente borger således falder om med et hjertestop, er det ikke altid at jura og etik følges ad. Flere etiske dilemmaer står tilbage, hvoraf de væsentligste præsenteres og behandles gennem dette oplæg. Jakob Birkler, Lektor, ph.d.,formand for Det Etiske Råd Frokost Sorg er ikke, hvad sorg har været Sorg handler om at miste et betydningsfuldt menneske. Helt afgørende for sorgen er den relation, vi har til det menneske, vi mister. For de fleste er ægtefælle og børn de relationer, der har størst betydning. Derfor beskriver mange mennesker det at miste en ægtefælle som en ekstremt stressende livsbegivenhed. Den nyeste sorgforskning gør op med en række myter, der har domineret vores forståelse af sorg. Samtidig er det et opgør med underkendelsen af ældre menneskers sorg. Mange års bagatellisering af sorg hos ældre, har ført til, at vi har negligeret den betydning og konsekvens, et ældre menneskes død kan have for den efterladte ægtefælle. Jorit Tellervo, projektleder og sygeplejerske PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Pause, indkvartering og besøg i udstillerområdet Adfærdsproblemer i ældreplejen/modvirkning af udfordrende adfærd gennem personcentreret omsorg og low-arousel pædagogik Oplægget tager udgangspunkt i en ny bog på demensområdet Adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra princippet mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det præsenteres en teori om, hvordan man vha. personcentreret omsorg og low-arousel pædagogik kan modvirke mange af de problematikker, man som medarbejdere oplever på demenscentre og plejehjem. Spørgsmål, som hvorfor der opstår konflikter, hvordan man kan forstå og håndtere den magtesløshed, der kan opstå i personalegrupper, når man arbejder med svært demente borgere, hvordan man som plejepersonale kan minimere konflikter, forebygge dem i det daglige og minimere udfordrende adfærd, belyses. Charlotte Agger, sygeplejerske, MPA, forstander på Demenscentret Pilehuset, København, Iben Ljungmann, autoriseret psykolog og specialist i gerontopsykologi, souchef på Demenscentret Pilehuset, København Kaffe, indkvartering og besøg i udstillerområdet Rementia - en overset mulighed Tom Kitwood introducerede begrebet Rementia. Rementia handler om, at en person med en demenssygdom genvinder færdigheder moderat eller kortvarigt. Tom Kitwood beskriver, at han blev betragtet som kætter, da han præsenterede begrebet, og måske derfor har der ikke været så meget opmærksomhed på rementia. De fleste har oplevelser med personer, der i nuet genvinder færdigheder. Men der er begrænset samlet viden om denne tilgang. Begrebet samt de erfaringer, der er med den tilgang, introduceres. Tilgangen kan skabe håb og små drømme, der kan styrke muligheden for et godt liv med en demenssygdom. Knud Erik Jensen, konsulent, Udviklings- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Afslutning på dagen Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK Tid til at orientere sig i udstillerområdet og på markedet Middag Seminarer, se særskilt side Kåring af Årets DemensKoordinator og aftentraktement

3 Program Torsdag d. 10. september Kl Besøg i udstillerområdet Kl Dagens fokus Kl Helhedssyn i sociale sager er en kæmpe ambition. Kan det overhovedet lade sig gøre? Demenskoordinatorer har ikke så ofte kompetence til at træffe formelle afgørelser om hjælpemidler, boligtilbud, aflastning, hjemmehjælp, madordninger, ledsageordninger mm., men arbejder side om side med de myndigheder, der træffer afgørelserne. For at kunne yde professionel rådgivning bør demenskoordinatorer have et vist kendskab til de regler, der gælder, når de sociale myndigheder behandler sager og træffer afgørelser, som skal afhjælpe problemer pga. nedsat funktionsevne. En central regel i den sociale lovgivning er pligten til at behandle sagerne helhedsorienteret. Men hvad betyder det egentligt? Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, Ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet Kl Demens og arkitektur ikke one size fits all Fysiske rammer omkring demente har stor indflydelse på den dementes trivsel og mulighed for at fortsætte med at leve et meningsfuldt og trygt liv. Dette gælder i egen bolig og i boligens nærområde - men især også på plejehjem. Jo mere svær demensen er, des vigtigere er det at forstå, hvordan sansningen er hos den demente og tage dette som udgangspunkt for arkitekturen og indretningens koncepter. Arkitekturen alene gør det dog ikke. Oplevelsen af rum og stemningerne heri skabes af samspillet mellem de fysiske rammer og det, der foregår i dem. Der er i stigende omfang brug for evidens, retningslinjer og vejledning om emnet. Hvad véd vi, og hvad er vi i tvivl om? Og hvordan håndterer man det? Pernille Weiss Terkildsen, sygeplejerske, Cand. scient. san., Master i Ledelse og Innovation, ArchiMed A/S Kl Kaffe og besøg i udstillerområdet Kl Seminarer, se særskilt side Kl Frokost Kl Seminarer, se særskilt side Kl Generalforsamling i DemensKoordinatorer i DanmarK Kl Festmiddag

4 Program Fredag d. 11. september Kl Besøg i udstillerområdet Kl Dagens fokus Kl Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose - hvad kan der gøres? Der er ca demensramte danskere under 65 år. En ny ph.d.-afhandling viser, at de yngre demenspatienter ofte får stillet en forkert diagnose. Afhandlingen bygger på stikprøver fra landsdækkende registre, som rummer data fra knap 200 yngre patienter med diagnosen demens. Flere af de yngre patienter var blevet registreret med en uspecifik demensdiagnose, som de havde fået i forbindelse med en akutindlæggelse på et hospital. Mange af dem var depressive og havde en sygdomshistorie med depression bag sig. En del af løsningen kan være en øget opmærksomhed på de yngre patienters beskrivelse af symptomer, da symptomerne hos yngre med demens er anderledes end hos ældre demensramte. Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., tilknyttet Nationalt Videnscenter for Demens som forsker Kl Kaffe og besøg i udstillerområdet Kl Sjælesorg og sanselighed - at nå mennesker uden sprog og dermed lindre deres ensomhed og forvirring I berøringen af et medmenneske findes muligheden for en umiddelbar selvbevidsthed, hos borger såvel som hos sjælesørger. En selvbevidsthed som ikke er afhængig af intellektuel eller kropslig formåen. Berøringen kan, netop i kraft af den umiddelbare relation den skaber, også åbne muligheden for et spirituelt - religiøst rum. Gennem den umiddelbare fysiske relation og den umiddelbare erfaring af et medmenneske åbnes samværet med borgeren på en måde, der, uanset kognitive evner, giver mulighed for en erfaring af såvel selv som medmenneske. Jeppe Carsce Nissen, præst ved plejehjemmet Sølund København Kl Kort pause Kl Er positiv manipulation i orden? Finn fik konstateret Alzheimers som 65-årig, hvor han netop var gået på pension. Han var hjemme i knap otte år, hvorefter han kom på plejehjem og døde efter et år i marts Hans kone gennem 46 år fortæller om, hvordan hun fandt nogle metoder, der gjorde, at de undgik konfrontationer og sikrede, at Finn bevarede sin værdighed. Ligeledes om hvordan kærligheden bevares, men antager en anden dimension i form af ømhed og omsorg. Iris Ytting, Finns kone Kl Tale ved sundheds- og ældreminister Sophie Løhde Kl Afslutning ved Lone Vasegaard Kl Afrejse - lunchpakke og drikke at tage med på hjemrejsen

5 Seminarer onsdag d. 9. september 2015 VÆLG ÉT AF DISSE 1. Samvær med mennesker med demens - kursusforløb for pårørende Kurset bygger på Marte Meo metoden, som gennem analyse af videooptagelser af almindelige hverdagssituationer afdækker de naturlige udviklingsstøttende kommunikationspotentialer og samspilssituationer. Kurset er i foråret 2015 afholdt for i alt 110 ægtefæller/samlevere og for voksne børn til hjemmeboende mennesker med demens i kommunerne Roskilde, Nyborg, Odense og Aalborg. Oplægsholdere vil fra hvert deres perspektiv fortælle om deres erfaringer med kurset og delresultater fra projektet, som er en del af den nationale demenshandlingsplan og ledes af Socialstyrelsen. Sara Louise Rose, kontoret for Ældre og Demens, Socialstyrelsen Hanne Frost, Marte Meo terapeut, Roskilde Kommune Elsebeth Kjærgaard, demenskoordinator, Odense Kommune 2. Rehabilitering i relation til demens Rehabiliteringsbølgen ruller ind over Danmark i disse år. Mange nye tiltag og projekter er igangsat i kommunerne. Hvilken betydning har det for borgere med demens? Kan det give nogle nye perspektiver i den kommunale indsats på demensområdet? Hvilke begreber og arbejdsmetoder kan vi lægge os op af, når vi taler om rehabilitering i relation til demens? Hvad er realistisk for borgeren, og nytter rehabilitering for borgere med demensdiagnoser? Vi vil se nærmere på og diskutere, hvad demenskoordinatorens rolle er i rehabilitering, og hvordan vi som demenskoordinatorer skal forstå rehabilitering. Karen Tannebæk, specialergoterapeut og uddannelsesleder ved Nationalt Videnscenter for Demens 3. Erfaringer med rementia Rementia og rementing vil blive præsenteret nærmere. Vi vil drøfte begrebet og erfaringer med udgangspunkt i deltagernes konkrete oplevelser, hvor personer genvinder færdigheder. Hvad er det for færdigheder, der genvindes? Hvad er det, der i praksis var afgørende for, at personen med demens genvandt færdigheder? Hvilken viden kan vi udlede af vores livs- og praksiserfaringer i samspillet med personer med en demenssygdom? Kan vi udvikle en vidensskabende praksis om rementia? Knud Erik Jensen, konsulent, Udviklings- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation 4. Sorgstøtte Den nye forståelse af sorg er en revolution. Forstået som en gennemgribende forandring, der ikke alene ændrer ved vores forståelse af livet med sorg, men også ved måden vi taler om sorg - på sorgstøttetilbud og på den professionelle indsats. Mens nogen efterladte får den støtte, som de ønsker sig, udebliver støtten for andre. Støtte til efterladte kan komme fra omgangskredsen og fra andre efterladte og bør komme fra fagpersoner. Og sorgstøtte skal suppleres med et behandlingstilbud, hvis sorgen bliver kompliceret. Jorit Tellervo, projektleder og sygeplejerske PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 5. Adfærdsproblematikker i ældreplejen: Personcentreret omsorg og low-arousal pædagogik anvendt i praksis Med udgangspunkt i oplægsholdernes og deltagernes cases fra demensområdet vil vi illustrere, hvordan man i praksis kan anvende teorien om personcentreret adfærd og low-arousal pædagogik til at forstå og løse konflikter i hverdagen. Der vil blive fokuseret både på, hvordan man håndterer udadreagerende adfærd, når den opstår, men også hvordan man kan forebygge det i det daglige gennem analyse af borgernes funktionsniveau, de krav man som personale kan stille til borgerne og den anvendelige pædagogik i forhold til at sænke affektniveauet og øge borgernes velbefindende. Charlotte Agger, sygeplejerske, MPA, forstander på Demenscentret Pilehuset, København Iben Ljungmann, autoriseret psykolog og specialist i gerontopsykologi, souchef på Demenscentret Pilehuset, København

6 Seminarer torsdag d. 10. september 2015 VÆLG TO AF DISSE A. Myter og fakta om alkohol og demens Seminaret tager udgangspunkt i det tabu, det er at konfrontere en borger og dennes pårørende med spørgsmålet om alkohol. Hvem skal tage samtalen om alkoholstop - er det de pårørende, egen læge eller demenskoordinatoren? Hvordan tackler man situationen, når man som demenskoordinator er usikker på, om borgeren lider af alkoholmisbrug, eller om der er en underliggende demenstilstand? Problemstillingerne drøftes gennem oplæg og cases. Birgitte Bo Andersen, overlæge, dr. med., leder af den kliniske funktion, Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet B. Demente borgeres seksualitet og etiske problemstillinger forbundet hermed for personalet Seminaret tager udgangspunkt i de dilemmaer, der opstår, når personalet i ældresektoren står overfor mennesker med en demenssygdom eller andre former for hjerneskade, som har et seksuelt behov, de ikke længere selv kan håndtere. Hvordan hjælper personalet personen? Hvad må man som personale, når en person med demens involverer andre med deres seksualitet? Har personalet den viden, der skal til for at kunne hjælpe ud fra en professionel tilgang? Oplægget vil tage udgangspunkt i cases fra praksis og vil være et oplæg til debat og diskussion. Maj-Britt Joost, sygeplejerske, demenskoordinator i Gentofte kommune. C. Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv, når man ikke selv kan tage stilling til flytning i plejebolig Hvis en person ikke vil flytte til en plejebolig eller ikke har de fornødne mentale evner til at give sit samtykke til flytningen, er flytningen ikke lovlig, med mindre Servicelovens magtanvendelsesregler er opfyldt. Disse regler er udtryk for en grundlæggende beskyttelse af personers ret til privatliv og ret til selvbestemmelse. Det er f.eks. ikke muligt at flytte en person, hvis vedkommende kan få den nødvendige hjælp, hvor personen bor. Seminaret vil fokusere på juridiske og praktiske udfordringer i forbindelse med flytninger, som af pårørende - og måske professionelt personale - opleves som nødvendige, men som ikke alle er lovlige. Hvad er et samtykke fra en person med demenssygdom, og hvad siger de tre flytteregler egentligt? Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, Ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet D. Sansestimulation i neuropædagogisk perspektiv Sansesystemet er afgørende for, hvordan vi oplever og forstår indtryk fra verdenen omkring os og signaler fra egen krop. Når sanserne svigter, eller integrationen af dem svækkes, bliver det sværere at opleve sammenhæng og meningsfuldhed. Især er det vigtigt, at man føler sig hjemme i sig selv, og derfor skal vi som medarbejdere have særligt fokus på, om den enkelte borger er velstimuleret ift. de nære sanser taktilt, vestibulært og proprioceptivt. Vi skal ud fra et neuropædagogisk perspektiv se på, hvordan man kan observere og forstå indikationer på vanskeligheder med både arousalregulering og sansebearbejdning hos borgeren for dermed at kunne arbejde mere målrettet med at afstemme tilgangen og tilpasse stimuli omkring borgeren. Der lægges op til dialog og erfaringsudveksling, ligesom der gives bud på observationsmetoder, der kan danne baggrund for hypoteser om sensoriske forstyrrelser. Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent,viss.dk, Landsbyen Sølund Flere seminarer på næste side

7 Seminarer torsdag d. 10. september 2015 VÆLG TO AF DISSE E. Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående koordination og samordning i demenskoordinatorens hverdag? Hvad er status i region Sjælland, og kan andre drage nytte af vores erfaringer? På seminaret belyses de forudsætninger, som skal være til stede, og de barrierer som findes i det tværsektorielle samarbejde om borgere med demens. Dialog blandt deltagerne om, hvordan vi overkommer kulturelle, værdimæssige og faglige forskelligheder. Jette Gerner Kallehauge, demensfaglig koordinator, ergoterapeut, Soc.D., Region Sjælland F. Har mennesker med demens en højere selvmordsrisiko? Eller påvirker sygdommen de kognitive færdigheder, således at det virker beskyttende mod selvmord? Seminaret vil give svar på, hvorvidt mennesker med en demenssygdom er i højere risiko for selvmord end normalbefolkningen. Derudover vil seminaret komme med forslag til, hvordan man kan identificere og tage den svære samtale med mennesker, der har en demenssygdom og selvmordstanker. På baggrund af et igangværende forebyggelsesprojekt i Socialstyrelsen vil to kommunerepræsentanter /demenskonsulenter fortælle om deres erfaringer med at spørge ind til dementes livskvalitet og tanker om selvmord. Derudover vil seminaret komme med konkrete forslag til, hvem demenskoordinatorerne kan kontakte, hvis de møder en selvmordstruet borger. Silja Elisabeth Karsbøl Henderson, Demenskonsulent, Cand.psych., Ph.d., Frederiksberg Kommune Louise Lykke Storgaard, demensnøgleperson, Aarhus Kommune Iben Stephensen, Programleder, Socialstyrelsen G. Demens og arkitektur endnu et felt af gråzoner Demenskoordinatorer landet over involveres i stigende omfang i byggeprojekter af forskellige typer boliger og institutioner til demente med forskellige diagnoser og forskellige behov. Anbefalinger, råd og vejledninger har/bør have stor indflydelse på arkitekturen og samspillet mellem bygningerne og det, der senere skal/kan foregå i dem. Evidensen er dog stadigvæk relativt begrænset, ligesom kvalitet og udvikling af best-practices på demensområdet nok aldrig bliver sort/hvid-videnskab. Derfor er demenskoordinatorenes anbefalinger ikke ens. Men hvad er demenskoordinatorerne enige om at anbefale, og hvad er de enige om, bør undersøges grundigere for evidens? Seminaret består bl.a. af oplæg om Fremtidens Demensplejehjem i Aalborg som udgangspunkt for faglig diskussion. Kathrine Godtkjær Lauritsen, sygeplejerske, Cand. mag. i Psykologi og Sundhedsfremme og strategier Pernille Weiss Terkildsen, sygeplejerske,cand.scient.san.,master i Ledelse og Innovation,begge ArchiMed A/S

8 Praktiske oplysninger Dato og tidspunkt Årskurset begynder onsdag d. 9. september 2015, kl og slutter fredag d. 11. september 2015, kl Kursusafgift Kr for medlemmer af DKDK Kr for andre Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider inkl. drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe, samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne). Indkvartering Enten i enkeltværelse m/bad eller dobbeltværelse m/bad. I delt dobbeltværelse reduceres prisen pr. person med kr Uden overnatning reduceres prisen med i alt kr Tilmelding Tilmelding sker elektronisk på DKDK s hjemmeside: Tilmeldingsfrist fredag d. 28. august Bekræftelse og betaling Bekræftelse fremsendes elektronisk, senest efter tilmeldingsfristens udløb. Er EAN-nr. oplyst, sendes elektronisk faktura til arbejdsstedet. Ellers sendes faktura til den opgivne mailadresse. Afmelding Ved afmelding efter d. 4. september 2015 betales 65% af kursusafgiften. Ved afmelding senere end d. 7. september betales hele kursusafgiften. Årskurset afholdes Bus Hotel Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Tlf D. 9. september er der gratis bustransport fra Nyborg Station til Hotel Nyborg Strand (tog med ankomst fra København kl og fra Fredericia kl.10.30). Husk tilmelding. D. 11. september er der gratis bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station kl Yderligere information Kontakt DKDK s sekretariat på tlf Eller mail:

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

Demensindsats. Tidlig indsats. evidens. evidens. magtetik. Tidlig indsats, magtetik og evidens. magtetik. magtetik. Tidlig indsats.

Demensindsats. Tidlig indsats. evidens. evidens. magtetik. Tidlig indsats, magtetik og evidens. magtetik. magtetik. Tidlig indsats. Demensindsats magtetik evidens Årskursus 2013 magtetik, magtetik og evidens Demenskoordinatorer i Danmark indbyder for 20. år i træk til Årskursus Årskursus 2013 sætter fokus på betydningen af en god og

Læs mere

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler"

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Demensdag Viborg 21-11-2013!! Musikterapeut i Chris Lykkegaard Cand. Mag i musikterapi fra AAU Demens Centrum Aarhus, Musikterapeut Chris Lykkegaard: e-mail

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

guld3 OPLÆG DEMENSKONFERENCE 2011

guld3 OPLÆG DEMENSKONFERENCE 2011 guld3 OPLÆG DEMENSKONFERENCE 2011 Oplæg: Præsentation Guldborgsund Kommune kort Demens i Guldborgsund Kommune Projekt: Mobilt tilbud til yngre demente Bistået af demenskoordinator Lisbeth Rask Nielsen

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER MYNDIGHED OG REHABILITERING OPGAVE - RELATION - SAMMENHÆNG

ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER MYNDIGHED OG REHABILITERING OPGAVE - RELATION - SAMMENHÆNG ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER MYNDIGHED OG REHABILITERING OPGAVE - RELATION - SAMMENHÆNG Hotel Svendborg, Svendborg 16. - 17. November 16. årskursus / 2015 MYNDIGHED OG REHABILITERING OPGAVE - RELATION

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper.

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper. INVITATION til Seminar - om faglige balancegange og afvejninger i indsatsen til gravide kvinder med stofproblemer De fleste professionelle drømmer om at kunne hjælpe den gravide kvinde med stofproblematikker

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Strategiplan for Demensområdet - 1 -

Strategiplan for Demensområdet - 1 - Strategiplan for Demensområdet - 1 - Intro I Silkeborg Kommune tager vi i vores måde at arbejde på udgangspunkt i mestringstankegangen, hvilket inkluderer et fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER. - Kyndighed i myndighed

ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER. - Kyndighed i myndighed ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER - Kyndighed i myndighed Hotel Svendborg, Svendborg 17. - 18. November 15. årskursus / 2014 Årskursus for myndighedspersoner, 2014 - Kyndighed i myndighed Paradokser i mødet

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Fra smørekande til elektronisk fodlænke

Fra smørekande til elektronisk fodlænke Fra smørekande til elektronisk fodlænke -vejledning ved en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og på ungdomsuddannelserne Hotel Nyborg Strand den 6. 7. maj 2010 Vedtagelsen af Ungepakken

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

CareNet vidensrejse til Paris 2015

CareNet vidensrejse til Paris 2015 CareNet vidensrejse til Paris 2015 Den 20. 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med fokus på sundheds- og velfærdsteknologi. Her kan du både se de nyeste sundheds- og

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Specialpædagogik. I praksis-fællesskaber! Vingstedkurset 2012. Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012

Specialpædagogik. I praksis-fællesskaber! Vingstedkurset 2012. Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012 Vingstedkurset 2012 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik I praksis-fællesskaber! Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

HÅNDTERING AF UDFORDRENDE SYMPTOMER

HÅNDTERING AF UDFORDRENDE SYMPTOMER Eksempler fra hverdagen HÅNDTERING AF UDFORDRENDE SYMPTOMER VED AUT. PSYKOLOG KIM OSKAR CARLSEN You did then what you knew how to do and when you knew better you did better Maya Angelou, poet HVAD DER

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet. Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014

Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet. Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen december 2011 - Indsatsen er målrettet alle patienter med livstruende

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere