lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads København V Afdeling 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1"

Transkript

1 LBF-nr lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads København V Telefon Telefax kuben.dk CVR-nr LBF-nr Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon Telefax Kommunenr. 101 Tilsynsfø rende: Københavns Kommune Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon Telefax Fra 1/72007: Dan-Ejendomme AIS Tuborg Boulevard Helle,up iger Familieboliger , , , , Matrikelnummer BBR-ejendomsnr. Skæringsdato pvarmning Varmeregnskab Tekniske installationer 1173 Udenbys Klædebo Kvarter /61 Fjernvarme 1. januar december Ventilation Komfurer Antenneanlæg Beboerfaciliteter Vaskeri Selskabs- og mødelokale

2 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Resultat Budget Budget 2005 Udgifter rdinære udgifter Nettokapitaludgifter ffentiige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme fællesarealer Fyringskontrol m.v Bidrag til boligorganisationen '"7-4" -i.". A ~"... Administrationsbidrag ti I boligorganisation I I U. I I 1'+ ;:J" I 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden A-Indskud G-Indskud ffentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Afholdte udgifter Ft,~t:)~ Heraf dækkes af tidligere henlæggelser c..~ji Istandsættelse ved fraflytning m.v. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser -447, Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andei i fællesfaciiiteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (402) Tab ved lejeledighed og fraflytning (405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2 af 14

3 -=,,-.~ -"'-"",,--~ lægeforeningens Boliger, Afd '126 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Ekstraordinære udgifter Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag (303.1) Renter m.v. Afskriv ning på forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v (303.1) 130 Tab ved fraflytninger Konstateret tab Dækket af henlæggelse Resultat Budget Budget Andre renter Diverse renter Afvikling af underskud fra tidligere år (407.1) Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære i alt._="-~ ~ '"=,~-- ~-~-,"", Udgifter i Årets overskud, der anvendes til Henlæggelser Udgifter og evt. overskud i alt Side 3 af 14

4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Resultat Budget Budget 2005 Indtægter rdinære indtægter: ligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Lette Kollektivboliger 3. Erhverv 6. Garager 7. Særlig lejeforhøjelse Renter 203 i6,ndre ordinære indtægter Tilskud fra boligorganisationen 15 Vaskeri Fæi lesfacil iteter ~~ 6 Diverse rdinære indtægter ' 550 -~.~.~ " =--,'0, ~--~ Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år 208 Ekstraordinære indtægter i alt 209 Indtægter i alt o o o o Side 4 af 14

5 Balance pr. 31. december Aktiver Balance Balance 2003 Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 1/1-: kr , heraf grundværdi: kr Forbedringsarbejder m.v. Anlægsaktiver i alt msætningsaktiver ; Tilgodehavender: 1. 80ligafgifter 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 4. Fraflyttere Heraf til inkasso kr. 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer. Forudbetalte udgifier "j Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 1. Kassebeholdning 1. Kassebeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen msætningsaktiver i alt 310 Akiiver i alt ~ ~"""""'---~ Side 5 af 14

6 lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Balance pr. 31. december Balance Balance 2003 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning Indvendig vedligeholdelse B-ordning Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt Underskud underskud gæld ~~.,,==~=~ Finansiering af anskaffelsessum prindelig prioritetslån: 408 Realkreditlån 409 Beboerindskud 409!<omrnuneindskud 412 Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum 413 Modernisering 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Deposita, erhverv Forhøjet indskud boligtagers retableringspligt DepSita DepSita DepSita Garager Anden langfristet gæld 417 Langfristet gæld i alt 'l Kortfristet gæld Uafsl uttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger 422 Mellemregning med fraflytter 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 425 Lån Lægeforeningens Boligers Fond 426 Kortfristet gæld i alt 430 Passiver i alt Side 6 af 14

7 r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Nettokapitaludgifter 101.i F'rioritetsafdrag indeks Prioritetsrenter indeks Ydelser vedr.afv,priorit Vandafgift Vandatgift Renovation Renovation Miljøafgift Anden renovation, container Bidrag ti! boligorganisationen Administrationsbidrag, boligorganisation Gårdmandsløn Sociale ydelser Personsøger, Telefon Boligtilskud ejendomsfunktionær Arbejdstøj, ejd. funktionærer Trappevask Snerydning Rengøri ngsartikler Diverse Bortkørsel af affald Diverse Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. verfladebelægninger 5. VVS-anlæg 6. El-anlæg 7. Inventar og udstyr 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 9. Fraflytninger Resultat ' 'j Budget Budget 2005 ri ' ~? L Side 7 af 14

8 r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Resultat Budget Budget Planlagt og periodisk vedligeholdels og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdeie verfladebelægninger VVS-anlæg El-anlæg inventar og udstyr Øvrige bygningsdele og anlæg Heraf dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskeri Fællesfacilieter Andel i fæ!lesfaciliteters drift 6, Selskabslokale Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Kontingent LL Antennekontingentlbidrag 3 TV~licens 15 8 i\lløntteie'fon! Alm Telefon Boligen ' Gebyrer PBS 30 Kontingent grundejerforening Beboerkonsulent Uddannelse Abonnementer 7 Andre udgifter (kollegier ekstraordinære) 5 2 Diverse Beboersammenkomster Uforudsete udgiftstigninger Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse Henlæggelse til Drifts- & Vedligeholdelsesplan Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Arets henlæggelser Tab ved fraflytning og lejeledighed Arets henlæggelser Side 8 af 14

9 r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Korreidioner tidligere år Korrektion tidl, år Resultat 2,882 2,882 Budget Budget Renter Rente, Indestående i Boligorganisation Rente, Andre 203 i5 Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskeri Fællesfacilieter Andel af fællesfaciliteters drift 16 Andre ordinære Andre indtægter Korrektioner tidligere ål' Korrektion vedr. tid/. år , , , , Side 9 af 14

10 r til balancen pr. 31. december 18 Ejendommens anskaffelsessum Saldo pr. 1/1 Balance Balance 2003 i tusind kr Forbedringsarbejder m.v. Vinduer og elevatorer Saldo pr. 1/1 Tilgang Faldstammer Saldo pr. 1/1 Tilgang AfdraglAfskriv ni nger Fraflytninger Fraflytni nger Forbedringsarbejder m.v. i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet antenneregnskab Andre debitorer Andre tilgodehavender Planlagt og periodisk vedligeholdelse Saldo pr. 1/1 Årets henlæggelse Anvendt f året Årets overskud Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Saldo pr. 111 Årets henlæggelser Anvendt i året Indvendig vedligehold - B-ordning Saldo pr Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 111 Årets henlæggelser Anvendt i året, Tab ved fraflytning (konto 130) Side 10 af 14

11 r til balancen pr. 31. december Underskudssaldo Saldo pro 1/1 Årets averskud Budgetmæssig afvikling af underskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Uafsluttet varmeregnskab Forbrug Varmeregnskab pkrævet Varmeregnskab Uafsluttet antenneregnskab Forbrug antenneregnskab pkræv bt antenneregnskab Skyldig omkostninger Skyldig feriepenge Skyldige omkostningf1r Beboerrepræsentation Andre skyldige Balance Balance 2003 i tusind kr Side 1'! af 14

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

17.610,40 279 279 "'~"~

17.610,40 279 279 '~~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling 5501 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens

Læs mere

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68 O~ -~,==--------- Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: V/Dan Ejendomme

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

l.r,.~~"-_=~=="._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk

l.r,.~~-_=~==._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk ~~ ~ "~"=~~~~ "~~~~ Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2009 31. december 2009 Boli organisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: Lægeforeningens

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL DER ER EN DIFF

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Boligorganisation: Administrator: Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 LBF nr. : 8027 Kommunenr. 185 Postfunktionærernes

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune 4 Aalborg Kommune Boligorganisationsnr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere