GENEREL INFORMATION...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENEREL INFORMATION...1"

Transkript

1 TV 2/FYN PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2008

2 SFORTEGNELSE 1. GENEREL INFORMATION...1 Sendetidspunkter...2 Udsendelsesaktivitet...2 Reklamer...2 Seertalsudviklingen PUBLIC SERVICE FORMÅL...4 Målgruppeovervejelser...4 Samarbejde med eksterne partnere...4 TV 2/DANMARK...4 De regionale TV 2-virksomheder...4 PortalFyn eller Eksterne producenter INDHOLD...6 Programfladen...6 Nyhederne...6 Feature, dokumentar, reportager...8 Sprogpolitik...14 EU-krav...14 Tjenester Samarbejde JORDBASERET DIGITALT TV ARKIVER DIALOG MED BEFOLKNINGEN...21 Repræsentantskabet...21 Åbent Hus...21 Klager HANDICAPPEDE KONTRAKTENS OVERHOLDELSE...23

3 GENEREL INFORMATION INDLEDNING I henhold til pkt. 9 i Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 skal der hermed redegøres for, hvorledes TV 2/FYN har overholdt public service-forpligtelserne i GENEREL INFORMATION TV 2/FYN Olfert Fischers Vej Odense SØ Tlf TV 2/FYN er en af otte danske regionale TV-stationer, hvis virksomhed er reguleret i bekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om vedtægt for de regionale TV 2- virksomheder. TV 2/FYN er en økonomisk og juridisk selvstændig institution, hvis bestyrelse er valgt af et folkeligt udpeget repræsentantskab. Dækningsområdet er Fyn med omliggende øer, hvis befolkning udgør personer. TV 2/FYN udsender TV-programmer i såkaldte vinduer på TV 2/DANMARK. Finansieringen sker via medielicensen, hvoraf TV 2/FYNs andel i 2008 udgjorde kr TV 2/FYN har gennemsnitligt beskæftiget 68 fuldtidsansatte i De er fordelt med 31 i programafdelingen, 28 i teknisk afdeling og 9 i administrationen. 1

4 GENEREL INFORMATION Sendetidspunkter mandag torsdag fredag lørdag kl. 11:00-12:00* kl. 11:00-12:00* kl. 18:10-18:15 kl kl kl. 19:30-19:45 kl kl søndag kl. 18:10-18:15 kl. 18:10-18:15 kl. 18:10-18:15 kl. 19:30-20:00 kl. 19:30-20:00 kl. 19: kl. 22:20-22:25 *) kl. 11:30-12:00 Set og Sket Udsendelsesaktivitet Den samlede udsendelsestid kan i 2008 opgøres til 537 timer fordelt på udsendelsesaktivitet således: Timer % Nyheder og aktualitet, aftenudsendelser ,1 Nyheder og aktualitet, middagsudsendelser ,2 Reklamer 41 7,7 I alt ,0 Heraf: Fremmedproduktion 9 Genudsendelser 22 Genudsendelserne finder hovedsagelig sted i middagssendefladen. Reklamer De regionale reklameblokke udsendes i den regionale sendetid for TV 2/DANMARK, der varetager salget og oppebærer alle indtægter forbundet hermed. 2

5 GENEREL INFORMATION Seertalsudviklingen Efter de forrige års tilbagegang i seertal har der i 2008 været en stigning i hovedudsendelserne kl og kl Seertalsudviklingen tabelform Seere 12 år Rating Rating % 2008 Share % 2007 Rating Rating % 2007 Share % 2006 Rating Rating % 2006 Share % kl ,7 24,2 2 0,6 21,3 4 0,9 30,1 kl ,9 30,3 4 1,1 31,9 6 1,4 43,0 kl ,9 44,6 10 2,5 49,8 10 2,5 53,0 kl ,2 14 3,6 47,0 15 3,8 50,1 kl ,8 57, ,1 61, ,3 64,4 kl ,6 50, ,3 52, ,3 55,1 kl ,8 37, ,0 36, ,1 43,3 Seertalsudviklingen grafisk fremstilling Seere 12 år kl kl kl kl kl kl kl % %.000 % %.000 % % Rating Rating Share Rating Rating Share Rating Rating Share

6 PUBLIC SERVICE FORMÅL 2. PUBLIC SERVICE FORMÅL Som beskrevet i denne redegørelse og uddybet nedenfor lever TV 2/FYN i kraft af de omfattende aktiviteter i såvel tv som på internettet op til det helt overordnede public service formål. Målgruppeovervejelser TV 2/FYNs målgruppe er defineret som alle voksne indbyggere i dækningsområdet. Som konsekvens af at alle TV-genrer i princippet kan findes i programmerne, må målgruppen nødvendigvis være så bred, men dermed også upræcist formuleret. Børn og unge er som målgrupper bevidst valgt fra, dels i bevidstheden om, at disse grupper er meget selektive i deres brug af TV, og dels fordi en satsning på disse målgrupper ville betyde et aktivt fravalg af den øvrige befolkning som målgruppe. TV 2/FYN må i det hele taget overlade udsendelse af TV til smalle målgrupper til kanaler, der i kraft af en fuld sendeflade bedre kan differentiere i programlægningen til mange forskellige målgrupper. Samarbejde med eksterne partnere TV 2/DANMARK I henhold til public service-kontraktens bestemmelse herom blev der 5. december 2006 indgået en aftale mellem TV 2/DANMARK og de regionale TV 2-virksomheder om priser og betingelser for leverancer mellem parterne. På grund af TV 2/FYNs og TV 2/Nyhedernes hjemsted i samme by er leverancerne fra den regionale nyhedsredaktion til den landsdækkende på et lavere niveau, end tilfældet er for regioner, der ligger langt fra Odense. Alligevel er der et vist niveau også for TV 2/FYNs bidrag til de landsdækkende nyheder, men det måtte gerne være højere. Indtægterne for salg til TV 2/DANMARK udgjorde for 2008 i alt kr fordelt med kr for programmer og indslag samt kr for tekniske ydelser (SNG og ENG). De regionale TV 2-virksomheder I sagens natur samarbejder TV 2-regionerne om mange anliggender af fælles interesse. Det foregår både programmæssigt og organisatorisk, blandt andet i Foreningen af TV 2- regioner. Foreningen har som sit primære formål at forhandle og indgå overenskomster med de relevante fagforbund. Desuden kan den inddrage andre aktivitetsområder, hvilket er sket ved at tilslutte foreningen til Danske Mediers Forum samt Projekt Betalingsprincipper, der arbejder for tidssvarende betalingsprincipper i forhold til KODA og Gramex. Bestyrelsen for Foreningen af TV 2-regioner udgøres af direktørerne for de regionale TV 2-virksomheder, og i øjeblikket varetages formandskabet af direktøren for TV 2/FYN. PortalFyn eller Den fynske omnibusportal, som TV 2/FYN siden 2004 har drevet i et anpartsselskab sammen med Fynske Medier (tidl. Fyens Stiftstidende), oplevede i 2007 et uventet fald i annonceindtægterne. En analyse sandsynliggjorde, at portalen ikke kunne drives videre i uændret form uden tab, og aktiviteterne blev derfor reduceret i den takt, det var muligt af hensyn til annoncører og personale. Portalen eksisterer fortsat, og alt indhold på den ge- 4

7 PUBLIC SERVICE FORMÅL nereres automatisk. Ejerne er enige om indtil videre at videreføre portalen på dette niveau og afvente, om der opstår nye muligheder for at udvikle den. Eksterne producenter Desuagtet at virksomheden kun udsender nyheds- og aktualitetsprogrammer, fastholder TV 2/FYN sin tradition med at indkøbe programmer hos private producenter. Det vurderes som værdifuldt at bibringe udsendelserne den variation, så længe det er økonomisk muligt, idet omkostningerne til eksterne produktioner generelt overstiger omkostningerne ved at producere internt. Som væsentlige leverandører i 2008 kan nævnes B-Film, Fjernsynsforeningen, CoProduction og Far Film. TV 2/FYN købte i 2008 udsendelsesklare programmer for kr

8 3. INDHOLD TV 2/FYN har samlet set et meget varieret og alsidigt indhold på sine platforme. Som det beskrives i dette afsnit har TV 2/FYN en grundig nyhedsformidling, som drives efter klassiske, journalistiske principper. Endvidere består produktionen af et meget stort antal programmer, features og lignende, som i forskellige genrer og fortælleformer beskriver, problematiserer og diskuterer livet på Fyn på godt og ondt. Programfladen En typisk hverdag på TV 2/FYN ser således ud: Tirsdag den 9. september 2008 Kl. 11: eren: På tomandshånd Signe Ryge har i dag forfatter m.m. Irma Lauridsen på tomandshånd. Hun har udgivet en bog om, hvordan man skriver en bog. Den slags har hun nemlig erfaring med hun har selv skrevet omkring 100 bøger! Kl Set & Sket Kl Regionale nyheder Kl Regional nyhedsoversigt Kl Regional nyhedsoversigt Kl Regionale nyheder Min sag I løbet af foråret fik en række fynboer stillet et kamera til rådighed for at filme en sag, de brænder for. Den første reportage kommer fra H.C. Andersen Skolen i Odense, hvor lærer Kenn Due har fulgt elevernes utraditionelle undervisning på heldagsskolen. Kl Regionale nyheder Nyhederne TV 2/FYN producerer nyheder alle ugens syv dage fra morgen til aften. Nyhedsdækningen afspejler de vigtigste og væsentligste begivenheder på Fyn. Nyhedsdækningen er at finde på alle stationens platforme og kan dermed både ses i fjernsynet, på nettet og via podcast. 6

9 TV 2/FYN følger løbende de politiske processer i de fynske kommuner og i Region Syddanmark og nyheder herfra udgør et væsentligt element i udsendelserne. Desuden følger redaktionen også politi og redningskorps tæt og dækker også begivenheder på dette område. Via såvel opsøgende virksomhed og research udført af TV 2/FYNs medarbejdere som via henvendelser fra borgere, er der draget omsorg for at alle væsentlige begivenheder på Fyn dækkes af den regionale TV-station. Nyhedsåret 2008 var præget af flere store emner som tidsmæssigt også strakte sig over længere perioder. Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, der medførte længerevarende strejker, resulterede i mange indslag om både selve konflikten og parternes standpunkter, men også om de ofre, som konflikten havde på blandt andet ældreområdet og i daginstitutionerne. Politireformen, der trådte i kraft 1. januar 2008, medførte megen kritik fra borgere, der følte sig svigtet af politiet og i nogle tilfælde med god grund. I den forbindelse lavede TV 2/FYN flere indslag, og kritikken fra borgerne gav pote. Fyns Politi ændrede på dets organisation og imødekom borgerne på de områder, hvor der var rejst mest kritik. Politiet kom også på arbejde, da der i efteråret 2008 udbrød konflikt mellem indvandrerbander og rockere. På Fyn resulterede det i flere skudepisoder, som også blev dækket i TV 2/FYNs udsendelser. Efteråret 2008 var præget af en omfattende konflikt mellem FynBus og buschaufførerne, der medførte, at busserne i en periode holdt stille og derefter kørte meget uregelmæssigt. Heller ikke de fynske finanser havde det for godt. I løbet af efteråret kunne de fynske tvseere følge med i krisen for Fyns største bank, Fionia Bank, der udviklede sig i mere og mere negativ retning henimod årets slutning. Indkøbet af en ny sng-vogn har betydet, at TV 2/FYN i 2008 i højere grad har lavet livegennemstillinger til gæster, som studieværten interviewer en-til-en, eller ved at en reporter har været live igennem fra stedet, hvor nyhederne sker. En del af TV 2/FYNs nyhedsproduktion ligger også i andre formater end de redigerede nyhedsindslag. Nyhedsformidlingen sker også i væsentlig grad gennem dagsordensættende baggrunde, hvor vi kan komme mere i dybden med forskellige emner. Her kan blandt andet nævnes historien om den enlige far, hvis børn skulle sendes tilbage til Tanzania, selv om deres mor, som boede i Tanzania, formentlig var død, om de grove hestehandlere på Egeskov marked, og om tidstypiske fænomener som eksempelvis det internetbaserede sociale netværk Facebook. 7

10 Feature, dokumentar, reportager Eksempler på features, dokumentarprogrammer og reportager i løbet af 2008: Januar Route 66 på fynsk (serie) Den verdensberømte amerikanske landevej, Route 66, der fører fra Chicago til Los Angeles og går gennem otte stater, bliver indtaget af tre fynboer på Harley Davidson motorcykler. Årets sportsnavn 2008 TV 2/FYN og Fyens Stiftstidende kårer igen i år årets fynske sportsnavn. Kåringen foregår direkte fra TV 2/FYNs studie i Odense. En god gerning (serie) Vanskelige verber og varm kakao. Lektiecafé på Svendborg Bibliotek onsdag d. 23. januar. De vanskelige verber skylles ned med varm kakao, når frivillige fra Red Barnet Ungdom i Svendborg to gange om ugen hjælper børn og unge med lektierne. Ventetid på førtidspension Det er svært at få førtidspension i Odense Kommune også selv om man er dokumenteret syg. En af dem er 36-årige Lena Michelsen, der lider af en sjælden bindevævssygdom. I 2004 tvang sygdommen hende til at opgive arbejdet, og siden har hun forsøgt at få tilkendt førtidspension fra Odense Kommune, men kommunen vil ikke anerkende sygdommen til trods for flere specialisters dokumentation. Lena Michelsen kæmper nu på tredje år for at få førtidspension, så hendes liv kan fortsætte. Februar Soldatens kone Ti danske soldater har mistet livet under tjeneste i Afghanistan. Den kendsgerning har pludselig fået stor betydning for en lille fynsk familie fra Espe. Den glade giver Fusionen mellem Odense Energi og Energi Fyn giver i Odense politikerne omkring 700 mio. kr. at fordele. Samme situation stod de i for få år siden, da salget af Elsam-aktier gav over en halv milliard kroner i kassen. Men hvad er der kommet ud af de penge? Terrorteater I november måned sidste år faldt der dom i danmarkshistoriens hidtil største terrorsag terrorsagen fra Vollsmose. Men var det den rigtige dom? Eller har terrorlovgivningen i virkeligheden undergravet den danske retssikkerhed? De spørgsmål rejser Teater Momentum i Odense i en ny forestilling, som bygger på sagen fra Vollsmose. 8

11 Marts Med fremmede øjne (serie) Abdulahi Bashir Egals var 12 år, da hans familie flygtede fra borgerkrigen i Somalia til Danmark. I dag læser han virksomhedskommunikation og arabisk på SDU, og så er han medlem af Odense Integrationsråd. Han kender selv til den svære integrationsproces, og som formand for integrationsrådet har han mulighed for at gøre en forskel. Adgang forbudt (serie): På Kommunekemi På Kommunekemi modtager de halvdelen af alt det farlige affald i landet. Vi sender direkte fra kontrolrummet, hvor medarbejderne via målepunkter kan følge affaldet præcist fra start til slut. Fyn under overfladen Havbiolog Søren Larsen hopper i vandet et af de værste steder, man kan dykke på Fyn, nemlig i Odense Kanal og ved Stige Ø i Odense. Han ser efter forårstegn under overfladen ved Sortehusene på Stige Ø, hvor børsteorm og rejer er i fuld aktivitet i marts måned. April Kampen for nichefilmen Kortfilm har igennem en lang årrække levet en omtumlet tilværelse i små filmværksteder og halvtomme biografer. Men nu vil en gruppe mennesker fra Odense øge interessen for det smalle format. Det skal blandt andet ske ved at lave en ny kortfilmsfestival og samtidig fremdyrke et nyt filmmiljø i byen. Kun for mænd (serie) Rigtige mænd jager med bue og pil. Jægeren skal helt tæt på sit bytte og adrenalinet pumper, når han har vildtet på sigtekornet. Og så får en gruppe ældre mænd sved på panden, når de går til gymnastik. Kun for mænd. Ryslinge Højskole i dyb krise I årtier har den smukke Ryslinge Højskole været et fyrtårn blandt de fynske højskoler. Men ånden fra grundlæggeren, Christen Kold, tilbage i 1850 erne er i dag blot god historiefortælling, som ikke trækker kursister til. Nu skal skolen laves helt om. 9

12 Maj Terror under besættelsen Politistationen, Fyens Stiftstidende og Odinstårnet blev bombesprængt og 14 odenseanere blev likvideret. Gennem det sidste halvandet år af besættelsen forsøgte den tyske terrorgruppe Petergruppen at sprede skræk i Odense med adskillige voldelige aktioner som modsvar på modstandsbevægelsens sabotager og stikkerlikvideringer. Busser på retur Passagertallet i busserne styrtdykker. Fra 2006 til 2007 har FynBus mistet næsten en fjerdedel af alle passagererne. Tallene er netop nu til debat hos politikerne i regionsrådet, der skal tage stilling til hvilke ruter, der overlever. Fyn i Front (serie) En ung fynsk ingeniør har opfundet en tv-skærm lavet i beton, som måske kan blive en succes i alverdens storbyer, hvor lysreklamerne blinker om kap. Juni Sendes hjem, til hvem? Selv om Christine og John ikke har set deres hivsmittede mor i Tanzania de seneste otte år, så er det altså hende, de er mest tilknyttede. Det mener i hvert fald Udlændingestyrelsen, som har besluttet, at børnene skal forlade Danmark og deres herboende far om senest halvanden uge. Men måske er deres mor slet ikke i live længere. 11eren: Kirken i farver Nørre Åby kirke ligger i dag midt inde i landet på Vestfyn, men engang kunne man sejle til kirken, fordi landskabet så helt anderledes ud. Det var også tilfældet omkring Føns, hvor Fyns første kirke engang blev bygget. I Roerslev Kirke har de en gammel forsvarsdør fra 1200-tallet, og i Asperup faldt folk om under en barnedåb i 1950 erne. Ikke mindst i kirkernes verden sker der tit forunderlige ting. Klagehelvede Landmænd må vente i årevis, når de vil udvide deres bedrifter. Den nye husdyrlov var tænkt som en forenkling med hurtig sagsbehandling, men sagerne hober sig op, og når sagen er behandlet, så ender den ofte som en klagesag. Det nye system, som var tænkt simpelt, er endt i bureaukrati og et rent klagehelvede. 10

13 Juli Lillebælt tur/retur (serie) Første afsnit af sommerserien om nogle af de forbindelser, der er mellem Sydjylland og Fyn. I dag handler det om den gamle Lillebæltsbro. Om manden, der passer den, og om parret, der bor i skyggen af den. Fynske originaler (serie) I skolen tegnede han regnelæreren i stedet for at lære at regne. I dag kalder han sig selv en grotesk maler. Kunstneren Knud Axelsen er flyttet fra stenbroen til Skamby på Nordfyn, og i hans hjem finder man erotisk kunst og åndelige værdier. Opleveren: - på ferie med Grundtvig Oures Højskole melder igen i år fulde huse til sommerens familiekursus. Mellem 500 og 550 kursister har meldt sig denne uge, og for dem handler det ikke om at sidde ved poolen og drikke gin og tonic. Programmet er lagt for børn og voksne hele ugen, og det handler om bevægelse! På land, til vands og i luften! August Fynbo i forsvaret Overlæge Palle Bo Hansen arbejder til dagligt på Odense Universitetshospital. Men han har en helt særlig bibeskæftigelse. Han er læge i den flyvende skadestue, der er bygget ind i flyvevåbnets redningshelikopter. Hus Forbi Sten Viggo har været hjemløs i en årrække. Men Hjemløse-avisen Hus Forbi har givet ham selvværd og troen på fremtiden tilbage. Klage over Fyns Politi En forsvarsadvokat har klaget til statsadvokaten over Fyns Politi, fordi han mener, at politiet tilbageholdt væsentlige oplysninger i en voldssag. Det er en alvorlig overtrædelse af reglerne, der kan så tvivl om væsentlige principper i det danske retssystem, mener advokaten. 11

14 September FLUX I Odense er der Kulturnat, og FLUX sender direkte fra Amfiscenen ved Brandts og fra Flakhaven. På programmet er der blandt andet kvindekultur, amerikansk fodbold og et stort sangtalent. Uopklaret (serie) Enhver mors mareridt udspillede sig den 7. februar 1966 på Kongensgade i Odense. Den kun tre måneder gamle baby Basse forsvandt fra en barnevogn, mens moderen var inde i en tøjbutik. På trods af en massiv politiefterforskning blev Basse aldrig fundet. TV 2/FYN ser nærmere på hvilke spor politiet havde at gå efter og fortæller hvorfor sagen aldrig blev opklaret. Regentparret på Ærø Dronning Margrethe og Prins Henrik aflægger et heldags besøg på Ærø. TV 2/FYN er med, når dronningen bl.a. tager til golf og prinsgemalen besøger øens mikrobryggeri. Odenses fattigkvarterer Odense har i alt 15 områder, der i en fattigdomsundersøgelse betegnes som fattigkvarterer men hvad gør politikerne ved det? Oktober Nye veje (serie) Lyst til noget nyt. Vi følger tre fynboer i deres længsel efter personlig udvikling. Bettina føler, at hun altid har for travlt og kan ikke sove om natten. Carsten er på vej på selvudviklingskursus med sin nye arbejdsplads, og Cees trækker stikket ud og tager på stilhedskursus på Strynø. 12

15 Menighedsrådsvalget Demokrati eller parodi? Hestemarked Sidste år blev en hest groft mishandlet på Egeskov Marked. Derfor var kontrollen forstærket på markedet i år. Men der er stadig bange og sårede heste og hestehandlere, som ikke tager sig af deres dyr. Det blev kritiseret af dyreværnsfolk, og gemytterne kom voldsomt i kog. Auktion skal skaffe skolepenge TV 2/FYN sender direkte fra den store UNICEF-auktion på rådhuset i Odense. Masser af kunst er doneret for at skaffe midler til skolebyggerier i Bolivia. Følg med, når kampen om kunsten gælder et godt formål. November Jeg vil leve Sådan sagde otte kræftpatienter til sig selv og handlede på hver deres måde for at bekæmpe sygdommen. De har alle overlevet, og deres historier bliver nu videregivet til andre kræftpatienter. Ugens ansigt I første del af vores nye aktuelle portrætserie besøger vi Morten S. Petersen, som er formand for Kultur- og Planudvalget i Svendborg. Han har været i mediernes søgelys i den forgangne uge, fordi han fik lov til at blive i byrådet, selv om han for nylig har fået en dom for vold. Mød manden, der ikke går af vejen for at trække i et julemandskostume, og som til tider har et voldsomt temperament. Er valgkampen startet? Præsidentvalg i Odense i Boye og Boye dominerede mediebilledet sidst denne gang er de små partier på stikkerne og forbereder sig allerede nu til byrådsvalget næste år. 13

16 December De danskes øer (serie) Vi går i land på Illumø og finder sammen med lokale ildsjæle mystiske mærker i en stor samling af sten, måske Danmarks længste vej til vikingetidens religiøse processioner. Og vi opdager, hvordan en kongelig tyv løb med alle områdets runestene, så de nu befinder sig på Sjælland. Tro (serie): Viet til Gud Hvorfor vælger man at vie hele sit liv til Gud? Og hvilke afsavn giver livet som nonne eller katolsk præst? Søster Immaculata lever et liv som nonne i Dalum Kloster. Vielsesringen på hendes ringfinger viser, at hun har viet sit liv til Gud. Jerzu Kruk er katolsk præst fra Polen. Han taler ofte med medlemmerne af menigheden om synd og tilgivelse. Sportskavalkade 2008 Et tilbageblik på de store øjeblikke med sporten på Fyn. Et år, hvor tohjulede fynboer hentede OL og VM-medaljer, og hvor der var massevis af hjemlige titler i alt fra volleyball til squash. Sprogpolitik Til stadighed arbejdes der med at holde fast i et korrekt og dynamisk sprog, sådan som det fremtræder på TV 2/FYNs to hovedplatforme, tv og internet. I det daglige er sprogbrugen altid genstand for efterkritik og konstateres der for eksempel fejl på hjemmesidens tekstdel, rettes det omgående. I den løbende efterkritik af tv-indslagene er sproget hyppigt til debat, således at den sproglige bevidsthed fastholdes på et højt niveau. To gange årligt får virksomheden besøg af en talepædagog og sprogkonsulent, som underviser alle nyansatte og genopfrisker de sproglige færdigheder blandt de øvrige medarbejdere. I slutningen af 2008 blev der desuden igangsat en kampagne, hvor en anden sprogkonsulent gennem et halvt år skal give løbende efterkritik på sprogbrugen i alle sammenhænge. Det sker ved generelle sprogbreve på intranettet, personlig vejledning samt oplæg og diskussioner på medarbejdermøder. Kampagnen skal vare et halvt år i et intensivt forløb og forventes derefter at blive fulgt op i en reduceret form. Sprogkonsulenten redegjorde på repræsentantskabsmødet i november for sine iagttagelser af sprogbruget på TV 2/FYN, hvilket afstedkom en engageret debat. Endelig skal det nævnes, at virksomhedens bestyrelse på mødet i maj havde en temadrøftelse af emnet efter oplæg fra professor Peder Skyum-Nielsen. EU-krav Public service-kontraktens punkt 2.2 Særligt om programmer er kun delvis relevant for en dansk regional TV 2-virksomhed, idet bestemmelserne om andele af europæiske programmer ikke giver mening i den foreliggende sammenhæng. 14

17 Hvad angår afsnittets bestemmelser i øvrigt, skal det anføres, at TV 2/FYN har lagt sig hensynene til mindreårige på sinde, aldrig har overtrådt dem og aldrig agter at gøre det. Tilsvarende betragtninger gælder i forhold til bestemmelsen om tilskyndelse af had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. Tjenester På TV 2/FYNs hjemmeside kan fynboer og andre med interesse for fynske forhold læse nyheder, se aktuelle videoklip, se alle tvudsendelser og læse udførlig omtale af programserier og tv-stationens virksomhed. Opbygningen af hjemmesiden, hvor vi viser video på en central plads på forsiden, blev bibeholdt gennem hele TV 2/FYN er i public service-kontrakten pålagt hurtigst muligt i kontraktperioden at anvende åbne standarder med henblik på generel tilgængelighed for alle brugere af online-virksomheden. Videomaterialet har hidtil været tilgængeligt for brugere med en Windows Media Player, hvilket dækker langt de fleste. Fra april 2009 overgår TV 2/FYN i forbindelse med en opgradering af hjemmesiden til H264, som er en totalt åben standard, tilgængelig for alle. Ud over at vise TV 2/FYNs udsendelser og dagens aktuelle videoklip, blev der i løbet af året lagt mange videoklip ud som supplement til tv-udsendelser vist i tv. I forbindelse med tv-serien Fod på Vægten har vi fx lagt over 100 små videosekvenser ud, hvor fynboerne kan få små tips til sund kost, motion og råd om helbredet. Alle programserier får udførlig omtale på hjemmesiden og i de fleste tilfælde vil interesserede seere kunne hente yderligere oplysninger om programmerne i form af fx rapporter, dokumentation eller yderligere videoklip, der ikke blev plads til i tv. TV 2/FYNs udsendelser kan ses på mobile videoafspillere, og artikler fra hjemmesiden kan endvidere ses på mobiltelefoner. Brugerne kan hente udsendelserne kl , og via podcast i videoformaterne wmv og mp4, og det er muligt at abonnere på podcast fra TV 2/FYN fx via itunes. På mobiltelefoner kan alle med adgang til internettet læse fynske nyheder, ind- og udland samt omtale af dagens programmer på TV 2/FYN. Samtidig har fynboerne vist stigende interesse for selv at sende billeder og videoklip ind til og i løbet af 2008 har vi modtaget over 20 videobidrag fra fynboerne, som alle er tilgængelige på hjemmesiden. Besøgstallene fortsatte i 2008 den stabile fremgang. Målt i forhold til besøgende blev besøgt af 17,5 procent flere brugere end året før. Målt i forhold til antallet af absolut unikke besøgende var fremgangen på 38,9 procent. 15

18 I gennemsnit har vi i 2008 haft besøg hver dag. Tallene er væsentlig højere på hverdage end i weekenderne og på helligdage. Antal besøg på Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Antal unikke besøg på Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

19 På kan man se alle otte tv2-regioners udsendelser flere år tilbage i tiden. Den fælles regionale videoportal fik i 2008 en fremgang på 6,8 procent i antallet af besøg og en fremgang på 7,5 procent i forhold til absolut unikke brugere Antal besøg på Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Antal unikke besøg på Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Som nævnt under afsnit 2 driver TV 2/FYN i samarbejde med Fynske Medier internetportalen og dette sker adskilt fra TV 2/FYNs egen hjemmeside Samarbejde Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 blev TV 2/FYNs dækningsområde ikke påvirket. Kommunernes antal blev skåret ned til 10, men udgør fortsat det samme geografiske område, nemlig det tidligere Fyns Amt, ligesom også folketingsvalgkredsen Fyns Storkreds geografisk falder sammen med det tidligere Fyns Amt. 17

20 Den eneste ændring for TV 2/FYNs vedkommende er altså, at Fyns Amt er nedlagt, at Region Syddanmark er kommet til, og at visse anliggender uden for Fyn derfor er blevet mere relevante at beskæftige sig med mediemæssigt. Det drejer sig først og fremmest om sygehusvæsenet, som er underlagt Region Syddanmark, og som administreres fra regionshovedkvarteret i Vejle. Dækningen af dette stof foregår ofte i samarbejde med TV SYD, men resulterer alligevel oftest i forskellige historier, idet den journalistiske vinkling sker med afsæt i henholdsvis fynske og sydjyske forhold. Ved regionsrådsvalg vil samarbejdet mellem TV SYD og TV 2/FYN blive øget. Der vil ske udveksling af research, optaget materiale, konkrete historier etc., og der vil blive arrangeret en stor, fælles politisk debat med de opstillede partier umiddelbart inden valgdagen. I øvrigt er der i det daglige et udmærket samarbejde mellem de to regionale tv-stationer hen over Lillebælt. For eksempel produceredes i fællesskab i sommeren en featureserie om folk, der bor og arbejder omkring Lillebælt. Redegørelsen pr.1. januar 2009 vedrørende TV 2-regionernes samarbejde om dækning af grænseområder er tilsendt Radio- og tv-nævnet særskilt. 18

21 JORDBASERET DIGITALT TV 4. JORDBASERET DIGITALT TV TV 2/FYN har siden februar 2007 udsendt programmerne i bredformatet 16:9. TV 2/FYN har fra samme tidspunkt udarbejdet programomtaler til anvendelse i den elektroniske programguide, der udsendes i et samarbejde med TV 2/DANMARK. Digitale tjenester i øvrigt har endnu ikke holdt deres indtog i Danmark, og det ligger ikke inden for en regional tv-stations kapacitet og økonomi at initiere udvikling af dem. Tegnsprogstolkning behandles under pkt

22 ARKIVER 5. ARKIVER TV 2/FYN har bevaret samtlige udsendelser siden stationens start i Frem til maj 2003 eksisterer udsendelserne i broadcast kvalitet på analoge bånd og derefter på digitale bånd. Indtil videre har det ikke været hverken økonomisk realistisk eller teknisk fornuftigt at iværksætte en overførsel af dette omfattende materiale til et digitalt lagringsmedie. Det vil være en uhyre arbejdskrævende opgave, fordi båndene skal overspilles i realtime, og fordi der vil være et stort indtastningsarbejde af metadata, uden hvilke arkivet vil være uanvendeligt. De digitale lagringsmedier falder hele tiden i pris samtidig med at de tekniske standarder hele tiden forbedres. Derfor vurderes det endnu at være for tidligt at sætte denne proces i gang. TV 2/FYNs udsendelser blev indtil 2006 pligtafleveret til Statens Mediesamling. Efter en ny pligtafleveringslov blev dette ændret, således at kun tre af de regionale TV 2-virksomheders programmer opbevares hos Statens Mediesamling, mens de øvrige kun bevares for en enkelt uge om året, for TV 2/FYNs vedkommende hvert år uge 46. Befolkningen og forskermiljøerne har således adgang til programmerne via Statens Mediesamling indtil Men fra 2005 og frem er TV 2/FYNs programmer tilgængelige via internettet, enten på eller på den fælles regionale Her kan man finde programmerne efter dato eller søgeord. 20

23 DIALOG MED BEFOLKNINGEN 6. DIALOG MED BEFOLKNINGEN Repræsentantskabet TV 2/FYNs repræsentantskab består af 42 medlemmer, der repræsenterer en lang række organisationer og foreninger herunder også lytter- og seerorganisationer. Selv om der ikke længere lovmæssigt er krav herom, har TV 2/FYN og repræsentantskabet besluttet at fastholde funktionen som programråd. Der er tre årlige møder, og ved hvert møde er der programmæssige oplæg fra ledelsen med konstruktive debatter til følge. Denne del af repræsentantskabets virksomhed er særdeles væsentlig og til gavnlig inspiration for programvirksomheden. Ved møderne orienteres der i øvrigt om en række forhold vedrørende driften af TV 2/FYN. Åbent Hus TV 2/FYN har tradition for at arrangere åbent hus hvert andet år, hvilket skete i 2008 lørdag den 14. juni. Cirka 600 gæster tog imod invitationen til en rundvisning på tv-stationen, fik demonstrationer af studieproduktion og teknisk udstyr samt en snak med såvel medarbejdere som bestyrelsen. Klager Der har i 2008 ikke være klager fra seere eller andre, der har medført sager hos Pressenævnet. 21

24 HANDICAPPEDE 7. HANDICAPPEDE TV 2/FYN har som foreskrevet og i samarbejde med de øvrige regionale TV 2- virksomheder gennem en årrække fulgt den tekniske udvikling inden for tegnsprogstolkning med videre. Dette resulterede i en redegørelse, der blev sendt til Kulturministeriet den 29. april Af redegørelsen fremgår det, at der fortsat er betydelige vanskeligheder for TV 2-regionerne i forhold til at servicere hørehandicappede. I redegørelsen anmodede de regionale TV 2-virksomheder Kulturministeriet om at udvirke et møde herom med medieforligskredsen. Efter det oplyste har det flere gange været på dagsordenen på ordførermøder, men er ikke nået til reel behandling. Positive tilkendegivelser fra nogle af de mediepolitiske ordførere i november 2008 er endnu ikke blevet fulgt op. 22

25 KONTRAKTENS OVERHOLDELSE 8. KONTRAKTENS OVERHOLDELSE TV 2/FYN har med den foreliggende public service-redegørelse beskrevet og dokumenteret, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i Radio- og tv-nævnet har i sin udtalelse om public service-redegørelserne for 2007 udtrykt forventning om i kommende redegørelser at få omtalt, hvorledes ressourceforbruget har fordelt sig for eksempel på henholdsvis nyhedsudsendelser, magasinprogrammer og internet. De forskellige programelementer er imidlertid produktionsmæssigt stærkt flettet ind i hinanden. Både nyheds- og featureindslag har som en integreret bestanddel et afledt indhold på internettet. Featureindslag resulterer ofte i kortere ekstrakter til brug i nyhedsdelen. Personale på konkrete vagter producerer i løbet af dagen indhold til flere kategorier. TV 2/FYNs daglige produktionsflow muliggør derfor ikke den ønskede opdeling. TV 2/FYNs bestyrelse har på sit møde den 31. marts 2009 behandlet og godkendt den foreliggende public service-redegørelse for

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL INFORMATION...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL INFORMATION... TV 2/FYN PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2010 GENEREL INFORMATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL INFORMATION... 1 Sendetidspunkter... 2 Udsendelsesaktivitet... 2 Reklamer... 2 Seertalsudviklingen 2008-2010...

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL INFORMATION...

INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL INFORMATION... TV 2/FYN PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 GENEREL INFORMATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL INFORMATION... 1 Sendetidspunkter... 2 Udsendelsesaktivitet... 2 Reklamer... 2 Seertalsudviklingen 2007-2009...

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke TV 2 ØSTJYLLAND De store øjeblikke Lige nu På tv, online og on demand er TV 2 ØSTJYLLAND østjydernes førstevalg, når det gælder nyheder og tv-programmer af høj journalistisk kvalitet om livet i Østjylland.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39 RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2011-010542 20. januar 2012 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 3. maj 2007 Afgørelse vedrørende klage fra Radio and Television Supreme Council Radio-

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

København den 11. august

København den 11. august RADIO- OG TV-NÆVNET København den 11. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2003 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

København den 16. august 2005

København den 16. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. august 2005 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2004 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet J. nr. 2008-0046 3. november 2008 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Fagredaktionerne. Kultur:

Fagredaktionerne. Kultur: TV 2/Fyn er et rigtig godt praktiksted. Det er vi, fordi vores praktikanter får lov at arbejde. De får lov at lære. De får udviklet sig som journalister og de får ikke lov at gemme sig. Praktikanterne

Læs mere

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent)

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent) Dialogmøde / Dialogforum Esbjerg (DIEF) 30.01.07 Referat: Fravær: Torben Rimmer Nielsen, Carsten Thybo, Anna L. Sørensen 1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-002485 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL INFORMATION... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL INFORMATION... 1 TV 2/FYN PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL INFORMATION... 1 Sendeområde... 1 Ansatte... 2 TV 2/FYNs bestyrelse... 2 Sendetidspunkter... 2 Sendetimer... 3 Reklamer... 3 Geografisk

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

1. Generel information

1. Generel information 1. Generel information Indledning Sendetidspunkter I henhold til pkt. 9 i Public service-kontrakt mellem TV/MIDT-VEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 skal der hermed

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 10. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen Fuldmægtig han@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 36 J.nr.

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo København den 22. august 2005 Reklameafbrydelser i Min Restaurant og Min Restaurant finalen sendt på TV

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EMNEUGE 2015 uge HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION

EMNEUGE 2015 uge HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION EMNEUGE 2015 uge 12 HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION Mål for emneugen: Skovmoseskolen som en Tv-station åbner op for at eleven arbejder i dybden med et selvvalgt tema inden for medieproduktion

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Fakta om P1 2013. Kontaktpersoner:

Fakta om P1 2013. Kontaktpersoner: P1 generelt P1 er DRs indholdsformaterede talekanal for videbegærlige og samfundsinteresserede borgere. Kanalen indeholder nyheder, debat, samfunds-, kultur- og videnskabsstof og opgaven er at behandle

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014 Til: TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29.oktober 2015 Christina Sparre-Enger Lyngsig Fuldmægtig rtv@kulturstyrelsen.dk J.nr. 15/00985 Radio- og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr.: 2012-010993 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere