1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Årsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Årsregnskab"

Transkript

1 Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken tirsdag d. 8. april 2008 i elevkantinen på Pilehaveskolen Fremmødte: 22 husstande er repræsenteret Velkomst ved formand Morten Munkesø 1. Valg af dirigent Stender (1) valgt. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning Fremlægges af formand Morten Munkesø Kommentarer til beretningen Overbrusning af tagene Per (36): Det er blevet bedre, men ikke specielt godt. Tagene er flottere, der hvor beboerne har renset dem selv. Ejvind (17): Det er ikke tilfredsstillende det kan eventuelt være på grund af regnvejret. Stender (1): Tidligere var tagene belagt med alger. Algerne er væk, men det er ikke blevet rødt Yannick (21): Syntes ikke resultatet er imponerende. Henrik (31): Levetid bør være forlænget taget er ikke nødvendigvis pænere at se på. Carsten(3): Carsten gennemgår tagene sammen med Scanservice til sommer. Der skal gå cirka 12 mdr., inden vi ser det endelige resultat. Anvendelse af containerplads Henrik (31): Har selv anskaffet ekstra skraldespand John (48): Brug containerpladsen med omtanke og brug genbrugsstationen til større mængder affald. Vi skal sammen sikre, at der ser pænt ud. Per (29): Lad os hjælpe hinanden Morten (22): Ikke alt kan brænde Per (29): Husk at maling ikke afhentes Finn (54): Foreslår skilte på containerne, så det er lettere at se, hvad der skal i hvor Fastelavnsfest Henrik (31): Er ked af, at fastelavn blev aflyst. Vil gerne have, at det skal afholdes, så man er sikker på, at det bliver afholdt og ikke tilmelder sig noget andet. Beretningen er godkendt. 3. Årsregnskab Fremlægges af administrator Carsten Brinch (3) Regnskabet for 2007 viser et underskud på ca kr., der skyldes vores tagrensning til kr. samt at vi har måttet betale en anlægsgartner for at lave ukrudtsafbrænding. Egenkapitalen er pt. på kr. Lone (29): Må man tegne sin husforsikring et andet sted? Ole (7): Man må gerne tegne forsikring et andet sted. Vi kan stadig opnå rabat, hvis 5-10 husstande vælger at tegne forsikring et andet sted. Vi har dog ikke kendskab til, at der har været

2 nogen, der kunne matche vores tilbud. May (32): Kan man få en kopi af policen? Carsten (3): Ligger måske snart på hjemmesiden. Ellers kan den skaffes hos formanden. Ole (7): Forsikringer er tegnet via en forsikringsmægler, så hvis nogen hører om en billigere forsikring vil bestyrelsen gerne høre det. Forsikringsmægleren burde have fundet den bedste til os Bent (18): Tryg har seniortilbud Carsten (3): Det står frit for at vælge Regnskabet er godkendt. 4. Budgetforslag 2008 Fremlægges af administrator Carsten Brinch (3). Foreslår kontingentstigning med 175 kr pr. kvt. til blandt andet udskiftning af faldunderlag, flisebelægning og evt. ny tagrensning. Pengene er dog ikke øremærkede. Sand i lille sandkasse skal skiftes i år. Kommentarer til budgetforslaget Faldunderlag Flemming (57): Hvorfor er udskiftning af faldunderlag ikke med i budgettet? Lisa (23): Fordi det ikke skal ske i 2008 Henrik (31): Hvor ofte skal faldunderlaget skiftes? John(48): Der er ingen regler. Det nuværende er ikke skiftet siden legepladsen blev lavet ved foreningens stiftelse. Vi må ikke efterfylde, da vi så overtræder reglerne. Per (29): Hvorfor kan vi ikke bare efterfylde? Lisa (23): Vi vil ikke lægge navn til, at vi overtræder reglerne. Lilly (37): Er sandkassen ikke lovlig lige nu? John (48): Faldunderlaget fejler ikke noget, som det er. Så længe vi ikke ændrer noget, er det OK. Morten (22): Vi syntes heller ikke, at det er sjovt at investere i. Vi er nødt til at skifte det på et tidspunkt. Vi har også overvejet selv at skifte sandet, men det er en meget stor mængde - cirka 60m3. I forhold til dengang hvor foreningen blev stiftet har vi i dag en indtægt og en formue og forventer ikke at kunne skaffe personerne til at udføre opgaven. Vi starter en opsparing til vedligeholdelse. Vi skal i dag ikke beslutte hvornår og hvordan opgaven med nyt sand skal udføres. Per (29): Vi kunne ændre størrelsen af sandkasserne for at skaffe sand. John(48): Vi er nødt til at vedligeholde for at opretholde standarden i foreningen. Stender(1): Kontingentforhøjelsen er en god begyndelse på opsparingen. Aftaler med TDC Stender (1): Hvad har vi af aftaler med TDC? Kan prisen på pakkerne forhandles? Har vi en 2årig aftale eller en 10årig? Kan vi få kigget på aftalerne? Der er jo kommet andre på markedet fx svenskere. Opfordring til bestyrelsen til at få kigget på det. Morten (22): Det gør vi. Stender (1): Vi afventer med afstemningen til efter de to forslag, der også har økonomisk betydning. 5A. Forslag om mødepligt til arbejdsdage

3 Fremlægges af Morten Munkesøe Lilly (37): Har lagt fliser i haven og har sygdom, så man ikke kan medvirke? Morten (22): Der bliver ikke målt på, hvad den enkelte laver på en arbejdsdag. Det vigtige er, at vi bidrager til fællesskabet. Lisa (23): Vi skal heller ikke være SÅ firkantede. Bag en kage og lav en kande kaffe Per (29): Også syge og ældre skal bidrage John (48): Alle skal bidrage. Det kan være et personligt bidrag eller et kontant bidrag. Alle skal bidrage til vores fællesarealer Morten (22): Alle kan ikke bage kager eller betale 500 kr. Ideen er at give et incitament til at komme ud og hygge sig. Man behøver ikke at komme til alle arbejdsdagene, men det er stadig vigtigt at møde op, så vi kan få lavet noget. Vi kan ikke få nogen til at vedligeholde foreningen for 500 pr. husstand. Henrik (31): Mener beløbet bør være kr., så det afspejler den reelle udgift Stender(1): Der kan ikke stilles ændringsforslag i den størrelsesorden på generalforsamlingen. Morten (22): Vi ønsker ikke, at det skal være en pengemaskine. Vi vil hellere have nogle deltagere på arbejdsdagene. Henrik (31): Fortaler for arbejdsdagene, men vi ser ikke flere ude. Det er billigt sluppet. Stender(1): Lad bestyrelsen evaluere forslaget næste år. Henrik(31): Opfordrer bestyrelsen til at genoverveje det næste år John(48): Vi har prøvet forskellige modeller: Gulerod: vin og hygge. Har givet positivt resultat, men stadig kun 1/3 deltager. Hvis vi indfører fuld opkrævning er vi på vej mod en afskaffelse af arbejdsdagene. Fælles vedligeholdelse af vores fælles område. Stender(1): Mener Bellishaven er misundelige på, at vi stadig kan få det til at fungere. Kan planlægning af sommerfesterne tjene som betaling? John(48): Der er tale om at bidrage til fællesskabet. At planlægge en sommerfest er også at bidrage. Morten(22): Vi ved, at det også er svært at skaffe et festudvalg. Beretningen lægger op til, at bestyrelsen kan vurdere, om man kan lave andet. Henrik(31): Alt arbejde skal tælle. Han stiller som forslag, at deltagelse i festudvalg og andet havearbejde, der aftales med bestyrelsen tæller i lighed med fremmøde til en arbejdsdag Bent(18): Er snerydning en del af fællesarbejdet? Lisa(23): Nej, det er den enkelte grundejers pligt. Afstemning om ændring af forslag Bestyrelsens forslag udvides i henhold til Henriks forslag, så deltagelse i festudvalg og andet havearbejde tæller i lighed med at møde op på en arbejdsdag. For: 15 Undlader at stemme: 3 Imod: 2 Dirigenten godkender optællingen. Udvidelsen af forslaget er vedtaget (selve forslaget er endnu ikke vedtaget). Stender(1): Mener at det vil give problemer, hvis alle kommer første gang. Vil i stedet foreslå opkrævning af 200 kr. pr. gang man ikke kommer. Gitte (52): Skønt at deltage, men tre søndage er meget. Mener at det andet forslag er godt John (48): Incitamentet er ikke beløbets størrelse. Forslaget giver mulighed for at alle kan bidrage -

4 også selvom man ikke møder op. Incitamentet er også at det er sjovt. Det er dejligt at møde menneskene vi bor sammen med. Det skal ikke være piskeslagene. Dem, der ikke kan deltage kan alligevel bidrage. Håber at alle stadig vil bidrage. Per (36): 200 kr. pr. gang er en god ide. Gitte (52): Hvad hvis der møder to op fra husstanden? Stender(1): Stiller ikke ændringsforslag Afstemning om nyt forslag Bestyrelsens forslag med ændring i henhold til Henriks forslag, så deltagelse i festudvalg og andet havearbejde tæller i lighed med at møde op på en arbejdsdag For: 18 Undlader at stemme: 1 Imod: 2 Dirigenten godkender optællingen. Forslaget (inkl. ændring) er vedtaget. 5B. Forslag om hjemmeside Fremlægges af Ole Jørgensen(7). Bestyrelsen foreslår oprettelse af en hjemmeside som supplement til beboermappe. En hjemmeside vil gøre det lettere at finde referat fra generalforsamling og kort over området mv. Invitationer til fester og billeder herfra. Gode ideer modtages gerne. Bestyrelsen ajourfører, men hvis nogen har interesse for at vedligeholde noget, er der mulighed for det. Referater mv. vil stadig blive omdelt. Hjemmesiden vil være et supplement. Anslået pris ca første år (oprettelse). Efterfølgende årligt ca kr. (vedligeholdelse). Per (29): Hvordan får vi oplysninger om arbejdsdage Ole(7): Alle indkaldelser og referater vil stadig blive udsendt Ejvind (17): Godt forslag. Håber der vil blive stemt for det. Mapperne forsvinder ved flytning. Vil gavne ved salg. Kanon ide. May (32): Helt enig. Kan kun gå for langsomt. Morten (22): Lille investering. Virker det ikke kan det bare stoppes igen. Webcam i containergården ;-) Afstemning For: 20 Imod: 0 Undlader at stemme: 2 Forslaget er vedtaget. Ad 4. Afstemning om budgettet De to forslag er indarbejdet i budgettet. Der er ikke medtaget indtægter fra manglende fremmøde (vil også først figurere i 2009, da opkrævningen vil ske i 1. kvartal efter det år, hvor udgiften er pådraget).

5 Imod budgettet: 0 Undlader at stemme: 1 For: 21 Budgettet er vedtaget. Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Carsten (3) og Ole (7) er på valg. Ingen andre stiller op. Begge er genvalgt. Ad 7. Suppleanter Per(2) ønsker ikke genvalg. Stender(1) valgt. Ad 8. Administrator Carsten (3) fortsætter som administrator. Ad 9. Revisor og revisorsuppleant Jacob (19) genopstiller som revisor. Valgt. Airi (12): Modtager genvalg. Valgt. Ad 10. Eventuelt Sommerfest Henrik (31) stiller op. Vi søger flere? Kunne du være interesseret så henvend dig til Henrik eller bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter, hvad der skal ske, hvis der ikke er flere, der ønsker at deltage i festudvalget. Flemming (57): Revner i gavlmur. Mursten flækket. Er der nogen, der har skalsten? Vil gerne købe. Bjarne (12): Er gået på pension. Er der nogen, der vil være med i en seniorklub med fx havehjælp, udflugter, computerklub. Per (29): Fjeder sprunget i lås. Låsesmed i Tåstrup har fjedre til låsen til 20 kr. Eivind (17): Tagrensning. Kan vi reklamere? Carsten(3): Vi har en aftale om gennemgang med Scanservice. Per(29): Hvem slår græs? Morten(22): Ib har sagt ja til at slå græs. Vi mangler en person til ukrudtsbrænding? Er der nogen, der har tid/lyst? Teddy laver ukrudtsbrænding Per (36): Har overvejet udestue/overdækket terrasse. Hvem skal man spørge om lov? Ole(7): Kommunen kan vælge at sige, at det ikke er en ensartet bebyggelse. Det er en aftale mellem den enkelte grundejer og kommunen, om der er tale om en ensartet bebyggelse. Lisa(23): Der er tinglyst deklaration i 1992, hvor der står, at parcellen ikke må yderligere bebygges og udseendet af bebyggelsen ikke må ændres uden kommunalbestyrelsens samtykke.

6 Bjarne(12): Har i en tidligere forening været ude for, at alle skulle godkende. Ole(7): Holdningen til cykeloverdækninger er ikke ændret siden sidste generalforsamling. Det er den enkelte grundejers eget ansvar, hvad der laves. Den enkelte må selv overveje Ejvind(17): Er det rigtigt forstået, at bestyrelsen ikke er imod cykelskurerne? Ole(7): Det står i referatet fra sidste generalforsamling. Bestyrelsen har ikke noget imod cykelskurene, men vi kan ikke love, at Vallensbæk Kommune ikke vil have det. Dirigenten takker for god ro go orden. Herefter er der et let traktement til de fremmødte.

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Værebro å Søndag d. 29 marts 2015.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Værebro å Søndag d. 29 marts 2015. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Værebro å Søndag d. 29 marts 2015. Valg af dirigent og referent. Som dirigent valgtes Jacob From og som referent Gitte Sørensen. Dirigenten takkede for

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN THORSAGER

GRUNDEJERFORENINGEN THORSAGER GRUNDEJERFORENINGEN THORSAGER Ordinær generalforsamling afholdt mandas den 2313 2009 Tilstede: Der var deltagelse fra nr. 1,2,3, 4, 5, 6,7, 10, l2d, l2g, l2h, l2k, 16, 18, 20,22,268, 26C, 26D, 268, 26L,

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 Referent: Næstformand, Mørkager 43. Dagsorden: Fremmøde: Punkt 1 Valg af dirigent Punkt 2 s

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Generalforsamling 26.4.2015 Haveforening Faste Batteri

Referat Generalforsamling 26.4.2015 Haveforening Faste Batteri Referat Generalforsamling 26.4.2015 Haveforening Faste Batteri Mette Frobenius godkendt som ordfører. Mette Harrestrup godkendt som referent. Der er lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Pierre oplæser

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL PROTOKOL Generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 27.februar 2010 1. Valg af dirigent Finn Madsen (nr. 31) blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og

Læs mere

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen.

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere