NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Januar 2009 Årgang 36. Nr. 1. Nyt fra Beboerrådet Ny sekretær søges Da Majbritt, S-5, har valgt at stoppe som sekretær for Beboerrådet, søges en ny til stillingen hurtigst muligt. Se stillingsopslag i bladet (side 7) eller på mail. Næste beboerrådsmøde onsdag d. 4/ kl. 19 i GH-Kælderen MULTIBANE - Der er stillet forslag om at opføre en multibane på Nybrogård. Den kommer til at koste kr. og have bander, mål og stolper til volleynet. Hvis dette vedtages, skal der findes en placering til banen, og der er kommet to forslag, hhv. foran M-lejlighederne (øverst) eller i ABCD-gården (nederst). Synes du det kunne være godt med en multibane, og hvor synes du den ligger bedst? Giv din mening til kende til din beboerrådsrepræsentant, så du kan få indflydelse! BRAND PÅ NYBROGÅRD? Læs om den dag, da Nybrogård fik besøg af hele Gladsaxe Brandvæsen på grund af en voldsom, sort røg, der kom op af den eksterne varmekeddel ved kontoret. Side 2 AT GÅ PÅ INDKØB I CAPE COAST, GHANA Læs Julies historie om, hvordan det er at bo i et land som Ghana, samt hvor anderledes indkøbskulturen er fra Danmark. Side 5 STORE FLYTTEDAG FOR EF-ULIGE Så skal el-renoveringen af Nybrogård til at begynde, og de første i rækken er beboerne på EF-ulige. Læs om deres syn på det, og om håndværkernes uanmeldte ankomst. Side 7 og 8

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 36. NR. 1. Brand på Nybrogård? Søndag morgen den 11. januar 2009 fik Nybrogård besøg af hele Gladsaxes brandvæsen. Lars Kaj fortæller sin version af oplevelsen. Det var søndag morgen og klokken var lige omkring syv. Jeg står altid tidligt op, så jeg var vågen, da jeg hørte en lastbil udenfor. Jeg troede det var tankmanden og ville lige gå ud og hilse på ham, men da jeg kom ud, holdt hele Gladsaxe Brandvæsen der! Jeg fik selvfølgelig et kæmpe chok, og det første jeg gjorde var at skynde mig ind og vække kone og barn og få dem i tøjet. Da jeg kom ud igen og fik snakket med brandvæsnet, viste det sig, at problemet var en kraftig, sort røg, der steg op af den eksterne kedel, som forsyner kollegiet med varmt vand. Brandvæsnet ville skære et hul i containeren og fylde den med vand, for på den måde at slukke branden. Men det var jeg ikke meget for, da det ville betyde at den slet ikke ville kunne bruges de næste mange dage. Brandmændene var ikke meget for, at jeg blandede mig, og de ville helst gøre det på deres måde. Heldigvis havde de ikke noget til at skære hul med, og jeg fik mulighed for at vise dem, at man kunne se lys i containeren, hvilket måtte betyde, at der ikke kunne være røg i selve containeren. Jeg åbnede ind til kedlen, og her så vi, at det var brænderen, der var skyld i den sorte røg. Den havde ikke stået rigtigt, og det skabte sod i røgrørerne, som igen skabte den sorte røg i skorstenen. Heldigvis var det ikke noget farligt, og da brænderen først var blevet rettet på plads, virkede kedlen fint igen. Desværre var vores lejlighed fyldt med sod i flere dage, og vi måtte vaske væggene flere gange. Selv vores kat, Brutus, var sort af sod og måtte bades, selvom den ikke var meget for det. Lars Kaj, genfortalt af Cecilie, D-5 Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D-05) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 200 NybroTidendes redaktion forbeholder sig ret til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. OPRÅB! NYBROFESTIVAL SØGER PROJEKTLEDERE! eller bare en masse frivillige! Så er det tid til at samles hvis NybroFestival 2009 skal blive en realitet. Det kræver en masse frivillige, men måske mere vigtigt engagerede kollegianere der vil være med til at arrangere det. Første festivalmøde er torsdag d. 12. februar kl i GH-kælderen. Til første møde vil vi se om der er nok til at samle en festivalgruppe, og fastlægge dato for festival, diskutere telt-muligheder, ændringer i forhold til sidste år mv. Sidste år lykkedes at stable en festival på benene, men den bar tydeligt præg af for få personer i Festivalgruppen og frivillige under selve festivalen. Derfor: Hvis du har lyst til at hjælpe til og sætte dit præg på årets festival, så duk op til mødet eller skriv en mail til hvis du er forhindret i at møde op. Rasmus T45 og Micki F55.

3 ÅRGANG 36. NR. 1. Ad Beboermødet: Ad 1) Mathias, T55, valgt til ordstyrer Ad 2) Formanden for Beboerrådet, Mathias T55, aflagde beretning for Beboerrådets virke. KælderCaféen har været en del på dagsordenen. Der er så småt ved at komme styr på tingene. Der er senest bevilget et lån til Caféen. Herudover er der bl.a. blevet bevilget penge til: musikrummet og motionsrummet Formanden fortalte desuden kort om Beboerrådets virke generelt. Ad 3) Institutionens regnskab for det forløbne driftsår blev fremlagt til godkendelse. Der er bl.a. overskud på varmeregnskabet. Der var en kort spørgsmålsrunde. Der var ingen indsigelser mod regnskabet, der blev godkendt. Ad 4) Valg til bestyrelsen: Mikkel, K49, fortsætter i bestyrelsen og var ikke på valg. Den anden plads i bestyrelsen var på valg. Søren, B50, stillede op igen og blev enstemmigt valgt. Bo, S30, valgt som suppleant. Mathias, T55, enstemmigt valgt som formand for beboerrådet. Beboerrådslisten ser efter mødet ud som følger: AB-ulige Martin, B43 AB- lige Søren, B50 Morten, B44 (suppleant) CD-ulige Pernille, D55 Mark, C27(suppleant) CD-lige Casper, D64 Cecilie, C34(suppleant) EF-ulige Casper, E15 Micki, F55(suppleant) EF-lige GH-ulige GH-lige JK-ulige JK-lige LM-ulige LM-lige Steffen, H52 Thomas, G26(suppleant) Magnus, K43 Jarl, K41(suppleant) NO-ulige Camilla, N31 Thomas, O51(suppleant) NO-lige Jesper, N16 Nanna, O62(suppleant) PR-ulige Jonas, P27 Martin, R43(suppleant) PR-lige Kristine, P20 ST-ulige Mathias, T55 Jens Olav,S39 (suppleant) ST-lige Anders, S24 Marie, S32(suppleant) Lejligheder: C,D,G Alice, G7 Cecilie, D5(suppleant) Jakob, G3(suppleant) H,L M,O,S Ad 5) Ingen indkomne forslag. Ad 6) Evt.: Ingen bemærkninger Regnskabet blev underskrevet af mødets dirigent, Mathias T55. Tak for god ro og orden Ad Beboerrådsmødet: Til stede: Søren B50, Cecilie D5, Pernille D55, Micki F55, Jakob G3, Alice G7, Kenneth H6, Jarl K41, Mikkel K49, Jesper N16, Camilla N31, Erik N36, Julie O46, Thomas O51, Cecilie O64, Kristine P20, Jonas P27, Bo S30, Mathias T55, Lars Kaj, Majbritt S5. Afbud modtaget fra: Casper E15 Ad 1) Mathias, T55, valgt til ordstyrer. Ad 2) 11 stemmeberettigede mødt. Ad 3) Referat fra sidste møde godkendt. Ad 4) Dagsorden godkendt. Ad 5) Økonomi: NYBROTIDENDE Referat af beboermøde og beboerrådsmøde d.2/ i GH-Kælderen Der er kr. på NYKs konto. På net-kontoen står der kr. Erik, N36, fremlagde kort revisorpåtegningens indhold. Det er revisorernes overbevisning, at regnskabet giver et retvisende billede. Det har dog ikke været muligt at revidere vedrørende anlægsaktiver. KælderCaféens alarmanlæg m.v. vil først fremgå af regnskabet for næste regnskabsår. Ad 6) Øvrige meddelelser: Juletræet er blevet tændt. Majbritt, S5, stopper som sekretær til februar 2009, eller når ny sekretær er fundet. Ad 7) Næste bestyrelsesmøde afholdes d.15.december. Dagsordenen indeholder bl.a. følgende punkter: Regnskabet skal godkendes, valg af revisor, personalepolitik, valg til KABs repræsentantskab, lovligheden af videoovervågningen uden for KælderCaféen, mobilantenne på kollegiets grund, kriterier for tildeling af lejligheder, Til orientering er der bl.a. et punkt om fredning af Bagsværd sø og Lyngby sø. Ad 8A) Formanden, Mathias T55, erindrede om at repræsentanter på forhånd skal finde frem til gangens/lejlighedernes holdning til diverse punkter, evt. ved afholdelse af et køkkenmøde. Det er således gangens/lejlighedernes holdning der skal fremlægges på beboerrådsmøderne. Der blev endvidere opfordret til at forsøge at undgå gentagelser og unødvendige historier på beboerrådsmøderne, således at unødigt lange møder undgås. Ad 8B) KælderCaféens regnskab frem til d.01./ blev omdelt. Regnskabet var dog behæftet med en del fejl, hvorfor Mikkel, K49, Bo, S30, og Caféens forrige kasserer retter disse fejl og sender regnskabet til beboerrådet inden d.10.februar. Ad 8C) Forslag om at lukke KælderCaféen midlertidigt, til der er styr på økonomien. Der blev stemt: For: 1 Imod: 6 Blanke: 4 SIDE 3 Forslag ikke vedtaget. Fortsættes næste side...

4 SIDE 4 NYHEDSBREV ÅRGANG 36. NR. 1. Fortsat fra forrige side Ad 8D) Forslaget om at vedtage et indkøbsstop i KælderCaféen for at rydde op i lageret, og starte forfra, bortfaldt, idet KælderCaféen allerede selv har vedtaget et indkøbsstop. Der er ligeledes igangsat en oprydning i og beskæring af Caféens udvalg. Ad 8E) Forslag om strukturændring for KælderCaféen. KælderCaféen er en momsregistreret forening med bevilling og cvr-nr. Fra gangene var der ønske om at det hovedsageligt skal være et sted for beboere med deres gæster. Der blev stillet forslag om at ændre virksomhedsmodel og udskille KælderCaféen, evt. som et selskab, således at NYK ikke hæfter for evt. underskud. Der blev nedsat et udvalg, der undersøger denne løsningsmodel nærmere: Erik N36, Søren B50, Mathias T55, og Kristine P20. Ad 8F) Der blev stemt om følgende forslag vedrørende ændrede åbningstider i KælderCaféen (se skema nederst på denne side) Der blev, fra flere gange, stillet forslag om at lukke senest kl.24 om onsdagen. Der blev stillet forslag om at Caféen holder åbent fra kl.20 om onsdagen, med tidligere happy hour. Der blev endvidere stillet forslag om at KælderCaféen holder lukket om onsdagen i eksamensperioderne. Ad 8G) Forslag om at manglende fremlæggelse af kvartalsregnskab fra KælderCaféen fremover øjeblikkeligt vil medføre midlertidig lukning, til der er fremlagt regnskab. Der blev stemt: For: 11 Imod: 0 Blanke: 0 Forslaget er vedtaget. Ad 8H) Ansvarlig for fremlæggelse af detaljeret regnskab for Nybro- Festival 2008, ikke mødt. Mathias, T55, kontakter den ansvarlige for regnskabet, og punktet tages igen på næste beboerrådsmøde. Ad 8I) Evaluering af NybroFestival 2008 er foretaget på et tidligere møde, og der var ikke yderligere at bemærke. Ad 8J) Forslaget om at lave en ny volley-bane fremlægges på næste beboerrådsmøde. Ad 9) Evt. indvalg af nye medlemmer m.v.: intet at bemærke. Ad 10) Evt.: Hvis der skal afholdes en NybroFestival 2009, skal der nok snart nedsættes et udvalg. Cecilie, O64, laver et opslag til NybroTidende herom. Micki, F55, vil undersøge om der kan stilles et hold til at stå for arrangementet. Afstemnigen om TV-kanaler var blot vejledende for bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder på at finde et resultat, men det var ret dyre kanaler der blev stemt på. Der er observeret vindueskikkere på kollegiet. Sekretær søges til beboerråds- og beboermøderne. Ad 11) Næste beboerrådsmøde afholdes onsdag d.04.februar 2009 Tak for god ro og orden Stemmeseddel til punkt 8F) Ja Nej Blank Skal der være en KælderCafé? Skal KælderCaféen have mulighed for ekstraordinære arrangementer som jul, nytår, champions league-fodbold? Onsdag Fredag Lørdag Åbent følgende dage hele måneden? For: 8 Imod: 2 Blank: 1 For: 11 Imod: 0 Blank: 0 For: 10 Imod: 1 Blank: 0 Kun åbent 1 gang om måneden? Ikke til afstemning, da vedtaget ovenfor at der skal være åbent hele måneden Ja Nej Blank Kaffebar om onsdagen? Alkoholfri onsdag? Åbningstid tidligere? Lukketid tidligere? Åbningstid senere? Ikke til afstemning, da vedtaget ovenfor at der ønskes tidligere åbningstider Lukketid senere? Lukket i eksamensperioden? Ja/nej For: 1 Imod: 10 Blank: Ikke til afstemning, da vedtaget ovenfor at der ønskes tidligere lukketider Maj December For: 0 Imod: 9 Blank: 2

5 ÅRGANG 36. NR. 1. NYHEDSBREV SIDE 5 At gå på indkøb i Cape Coast, Ghana Reportage fra Nybrokollegianer Julie, som er 6 måneder i praktik som pædagog i Ghana, Vestafrika. Jeg stiller mig ved vejen ude foran huset hvor vi bor for at praje en taxi eller en trotro ind til byen. Transport ved kortere distance foregår i Ghana hovedsalig ved at tage en taxi eller en trotro. En trotro er en kasseret kassevogn fra Europa, der er sendt til Afrika. Det siger noget om hvilken stand de er i. Der er ingen køreplan og intet stoppested, man bliver bare samlet op, der hvor man står. Det fede er, at det er umuligt at komme for sent. 10 minutter for to kroner Taxien stopper. Jeg stikker hovedet ind og spørger, hvor de skal hen. Jeg kommer til byen i en, godt nok medtaget, taxi på ti minutter for 2 kr. At man skal udsættes for høj reggaemusik eller prædiken, der tordner ud af højtalerne, og at der lugter af fisk fra en tidligere passagers salgsvarer, er noget, der skal tages som en oplevelse. Når man kommer til Ghana for første gang, er sanseindtrykkene massive. Der lugter mere, musikken er højere, folk taler højere, fægter mere med arme og ben. Der er flere mennesker på gaden, flere dyr, mere skrald og mange kommentarer til den hvide pige, der går forbi på gaden. Ubruni (betyder hvid), lyder det fra børn og voksne, how are you?. Jeg stiger af inde i byen ved noget der hedder kotokuruba, kigger mig omkring i et virvar af gadesælgere, boder, butikker, geder, hunde, og vogne med f.eks. kokosnødder eller 2nd. hand computerudstyr, overlæssede og trukket af sted af en svedig ghaneser. Jeg prøver at undgå at blive kørt ned af en af de mange desperate og dyttende taxier, der baner sig vej i virvaret, samtidig med jeg prøver at undgå at falde i gutteren, den rende, der løber langs gaderne med vand og affald. Man kan ikke lige se det, hvis man ikke lige ved det, men der findes en smal indgang til markedet mellem to boder. Jeg prøver at trække vejret gennem munden, for lugten der møder mig er harsk. Det er forståeligt, da jeg går forbi tørrede fisk, fint stablet op, grisetæer og andet råt kød, som er fluernes paradis. Grøntsagerne gemmer sig længere inde forbi tætpakkede boder med alskens ting og sager. Man kan også finde en bod med tøj importeret fra Vesten midt i dette real life middelaldercenter. Ghaneserne bramfri Nu er turen kommet til at købe mælk, og det er sin sag i Cape Coast! Der er kun tre butikker, hvad jeg ved af, som sælger mælk. Det er langtidsholdbar mælk, og ikke noget som en almindelig ghaneser har råd til at gøre alt for meget i. Det koster femten kroner for en liter, og det er det samme som tre måltider mad. Jeg er på vej efter den famøse mælk i Melcoms, et tilnærmelsesværdigt supermarked i ghaneserstil. Men inden jeg når dertil, bliver jeg stoppet af adskillige ghanesere i alle størrelser der vil være min ven eller mand. De er meget bramfri, og har nok ikke så meget at tabe, da drømmen om et bedre liv med flere materielle goder eller bare mulighed for uddannelse og et job, virker forfærdelig tillokkende. Efter at have rystet de fleste bejlere af mig, går jeg videre og kommer forbi nogle af de boder, hvor jeg har handlet et par gange, og dermed er venner med sælgeren. Når man handler et sted, kan det nemt hænde at det er med håndtryk og udveksling af navne. Så er man altså blevet venner, og det venskab skal passes og plejes med jævnlige besøg og indkøb. Det kan være belastende ikke at kunne gå i fred, men der er også noget enormt hyggeligt ved at høre ens navn blive kaldt fra øst og vest, når man kommer gående på gaden, og ikke spor upersonligt, som en tur i netto torsdag eftermiddag kan være. Ingen egentlig køkultur Det er en videnskab at handle i Melcoms. Mælken, jeg lægger i min kurv, skal noteres af en dame, der tager sig af den afdeling, og sådan er det med alle varerne. Det kan godt tage sin tid, men tid er vel alt, vi har. Efter at jeg har betalt ved en skranke skal jeg gemme kvitteringen og gå videre til den næste skranke, hvor kvitteringen bliver tjekket, og til sidst skal den stemples af vagten, der sidder ved udgangen. Der er ikke nogen rigtig køkultur og hvis ikke man er vågen bliver man sprunget over, men til gengæld oplever jeg aldrig ghaneserne sure over at stå i kø. Med sved på panden ånder jeg lettet op, og går ud af supermarkedet i den brændende eftermiddagssol og tredive graders fugtige luft. Jeg har efterhånden opbygget en sult, men det er ikke noget problem for der er madboder ved hvert hjørne. Jeg køber mig en omgang krydrede ris med tomatsovs og bønner af den dame, der sidder og daser ved sin bod med en stor gravid mave på. Det er så skønt at opleve et land, der er så anderledes fra Danmark, og jeg går med et stille ønske om, at det charmerende og rå ved Cape Coast aldrig skal blive spoleret af store shoppingcentre. Julie Dahl Thomsen, N-29

6 SIDE 6 NYHEDSBREV ÅRGANG 36. NR. 1. Indkaldelse til Beboerrådsmøde onsdag den 4/ ) Valg af ordstyrer 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste møde. 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste. 8) Indkomne punkter: A) KælderCaféens regnskab fremlægges. B) Detaljeret regnskab fra Nybro- Festival fremlægges. C) Opdatering vedrørende evt. ændring af virksomhedsmodel for KælderCaféen. D) Forslag om at lave en ny volleybane. Ved Mathias, T55 Prisen på en 12,00 x 24,00 m multibane løber op i godt: kr. For dette beløb fås en: Kompan Classic bane model med bander og integrerede 5-mands mål, basketstativer samt volleyball støtter og net på tværs. (se vedlagt billede for visuelt indblik, bilag 1). Her udover kommer prisen på anlægsarbejde og kunstgræs som vurderes til at løbe op i: kr. I alt vurderes den samlede pris på et sådant projekt at ligge i kr. ekskl. moms Til sammenligning er det blevet oplyst at POP's multibane kostede dem godt kr. Mht. Placeringen af banen, bør banen måske ligge et sted med mindst mulig gene for omkringliggende beboere. Derfor foreslås det at banen bliver lavet på bagsiden af NO, ved de grønne græsområder. Et andet alternativ er i gården ved CD, hvor lejepladsen, der er blevet besluttet nedrevet, ellers ligger. For overblik over disse to placeringsmuligheder, som I forhåbentlig vil diskutere på køkkenerne, er der vedlagt et oversigtskort (bilag 2). Andre forslag er selvfølgelig velkomne. E) Skal vi have en forsikring til NYK's nye trailer? Ved Mikkel, K49. Der er indhentet følgende 2 tilbud: En kaskoforsikring til 650 kr. om året, med en selvrisiko på 300 kr. En kaskoforsikring til 550 kr. om året, med en selvrisiko på 500 kr. Hvis der ikke ønskes en forsikring, skal kollegiets drift så betale? F) Mobilantenner på kollegiets skorsten. Ved Mikkel, K49 Kollegiet er blevet tilbudt opsætning af mobilantenner fra Telia. Siger vi ja, får vi en række antenner på skorstenen som udvider mobildækningen i området. Ligeledes får vi selvfølgelig også en lejeindtægt, et beløb mellem kr. afhængig af senere aftale. Disse penge skal under ingen omstændigheder ses som en erstatning for at vi går rundt under antennen, men derimod som almindelig leje, såsom den leje vi modtager fra kioskejeren for hans lokaler. Hvad angår strålingen fra antennerne, er der vedlagt enkelte dokumenter som skulle give et godt indblik i, hvilken effekt de vil have på os (bilag 3 og 4). Kort fortalt så er strålingen fra en evt. antenne på vores skorsten lig nul på hele kollegiets område inkl. tagterrasserne, fordi vi bor så tæt på den. Selve strålingen vil ikke ramme jorden før1-2 km ude fra skorstenen/antennen. Af samme årsag vil dækningen her på kollegiet ikke blive yderligere forbedret ved opsætning af denne antenne. Den stråling man til dagligt bliver udsat for fra disse antenner rundt i landskabet, er langt mindre end den stråling, som kommer fra vores egne mobiltelefoner, når vi taler i dem eller sender anden data. Man skal helt op foran antennen i kort afstand for at overskride de grænseværdier som i dag er standard. Ved service af antennerne skal personalet slukke og sikre dette inden de overhovedet kravler op af det første trin på antennen. Bestyrelsen ser frem til at kunne tilbyde kollegianerne lidt mere økonomisk råderum. I det lejen fra antennen vil gå til en konto i drift budgettet, som vil kunne fungere som en fond for tiltag fra beboere i stil med NYK's virke, dog med mere drift lignende tiltag. G) FC-Nybro søger om bevilling af kr. til sæsonens aktiviteter. Ved Mark, C21 Forventede udgifter: Administration til Kollegiefodbold.dk 120 kr. Serverdrift, Kollegiefodbold.dk 130 kr. 9 hjemmekampe a 500 kr. til dommer kr. 5 fodbolde á 300 kroner kr. Udstyr: kegler, træningstrøjer 500 kr. Målmandshandsker 300 kr. Sociale aktiviteter 950 kr. I alt kr. Derudover betaler spillerne selv 50 kr. i depositum for sæsonen som gives tilbage hvis alle kampe bliver spillet. 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet. 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Majbritt, S-5, senest tirsdag. Vel mødt Til orientering Til næste beboerrådsmøde vil der være en diskussion og afstemning omhandlende opsætning af en eller flere mobilantenner på Kollegiets skorsten. Mere information om hvad dette går ud på vil blive sendt rundt pr. mail inden beboerrådsmødet eller du kan finde yderligere information om mobilantenner her: Med venlig hilsen Bestyrelsen

7 ÅRGANG 36. NR. 1. NYHEDSBREV SIDE 7 Store flyttedag for EF-ulige Så er det tid til at beboerne på EFulige skal flytte ud af deres værelser for en lille uge, så el-renoveringen kan komme i gang. De er de første i rækken, og det skal derfor blive interessant at se, hvordan det går. Vil det kunne lade sig gøre at samle alle sine ting inden for de skraverede områder? Vil håndværkerne blive færdige til tiden? Og hvordan vil det være at bo på en anden gang? Jeg møder nogle af beboerne på køkkenet. De fortæller mig om, hvordan det er at være de første, der skal flytte ud af deres værelser. Selvom der endnu er nogle dage til udflytningen, er der allerede lagt ledninger på gangen og boret et hul over hver dør. Håndværkerne startede faktisk fjorten dage før med at hamre og bore på gangen fra klokken En masse ledninger på gangen syv om morgenen. Og stille stier foran dørene, så man har problemer med at komme ud. Forvirring om opbevaring Beboerne på EF-ulige har især været meget i tvivl om, hvilke områder, der skulle tømmes, og hvilke der ikke skulle. Fx troede de først at tøjskabet skulle tømmes helt, men fik senere at vide, at det ikke var nødvendigt. Også tegningen over badeværelset skabte en del forvirring, da det var uklart, hvor der måtte stå ting, og hvor man skulle fjerne tingene. Også fælleskøkkenerne skal ryddes, og det har EF-beboerne aftalt at gøre søndag når de hver især har ryddet det meste af deres egne værelser. Her påpeger beboerne, at det vil tage en uge ekstra for håndværkerne at blive færdige med køkkenerne, så det ikke vil være muligt at bruge køkkenerne i den første uge, man er tilbage på sit gamle værelse. Derfor må beboere på de andre gange være søde til at lade dem benytte deres køkkener, så de stakkels EFere kan få noget mad. En flyttekasse til hver Nogle af beboerne især pigerne er skeptiske over for den mængde plads, der er stillet til rådighed for opbevaring. De mener ikke, der er nok plads til alle deres ting. Og der er tilsyneladende kun blevet stillet en enkelt flyttekasse til rådighed for hver beboer. Fortsættes på næste side Arrangementer i Kældercaféen for februar måned: 21/2 kl. 21 Fastelavn 28/2 kl. 18 Optaget 28/2 kl. 21 Lukket GODE TILBUD: Specialøl: 25kr. Alm. Fadøl: 25 kr. Breezer og cult shaker 25kr. Smirnoff Ice 20kr. Åbningstider i KælderCaféen: Onsdag Fredag (05) Lørdag (05) Så kom ned i KælderCaféen og fest med de andre beboere! Ny sekretær til Beboerrådet! Er du interesseret i at følge lidt med i hvad der sker på beboerrådsmøderne, tjene lidt penge og måske lære lidt mere om hvordan foreningslivet egentlig fungerer, så har vi en sekretærstilling ledig i Beboerrådet til netop dig! Sekretærstillingen aflønnes med 110 kr. pr time, og arbejdsbyrden varierer lidt fra måned til måned, men når ikke op på meget mere end 4-5 timer. Stillingen kræver at du møder op til samtlige beboerrådsmøder, beboermøder og generalforsamlinger, så det gælder om at være fleksibel i sin planlægning af andre ting, da der ikke findes suppleanter eller lignende. Heldigvis er det muligt at kende datoerne for diverse møder i god tid, så dette burde være muligt. Som sekretær har man ikke stemmeret til møderne, men skal hovedsageligt sørge for at tage et fyldestgørende referat, som bliver sendt ud umiddelbart efter mødet. Dertil skal der indsamles punkter til dagsordenen til næste møde, og dette møde skal varsles. Herudover kan sekretæren bistå beboere der ikke lige ved hvor de skal stille deres spørgsmål, eller i øvrigt mangler en oplysning. Hvis du mener dette er noget for dig, er du velkommen til at kontakte mig, og ellers møde op på vores næste beboerrådsmøde. Med venlig hilsen Mathias Paasch Petersen, T55 - Beboerrådsformand mail: tlf:

8 ÅRGANG 36. NR. 1. NYBROTIDENDE SIDE 8 Tyveri på Nybrogård For nogle måneder siden fandt der en række indbrud sted på forskellige værelser rundt omkring på Nybrogård. Både en beboer på CDulige, AB-ulige og LM-ulige fik besøg af indbrudstyve, der kom på besøg, mens ingen var hjemme og slap af sted med adskillige værdigenstande, på trods af at der på et kollegium må siges at være stor sandsynlighed for at blive opdaget. Katrine, D-47, var den ene af de tre, der fik uventet besøg af tyve. Hun opdagede indbruddet ved en tilfældighed: Min genbo kom ud på køkkenet, fordi hun hørte banken på radiatoren. Jeg troede ikke det var noget seriøst, men tjekkede lige alligevel, og da jeg kom ind var ruden smadret og vinduet revet op. Gasbeton gennem vinduet De var tilsyneladende kommet ind ved at have smadret ruden med en gasbetonsten og derefter åbnet det og kravlet ind. Tyvene havde kun taget de allermest værdifulde ting med sig: De tog to bærbare computere, som jeg havde stående på mit skrivebord fortæller Katrine. Som sagt havde hun ikke selv været på værelset, men ude på køkkenet, da indbruddet skete, og ingen af hendes naboer havde været hjemme heller. Ingen af mine naboer var hjemme, men min nabos nabo havde også hørt nogle høje brag. Der var en del folk på køkkenet, og ingen havde hørt noget, selvom mit værelse bare ligger om nr. 4 ned ad gangen. Trækker gardinet for I dagene efter indbruddet var Katrine rystet: Jeg var en lille smule paranoid kiggede meget ud af vinduet og bag min ryg, og låste døren til mit toilet, når jeg gik i bad. I dag tænker hun ikke så meget på det mere. Det er mest lige når hun låser sig ind på værelset: Det første jeg ser efter, når jeg kommer hjem, er om vinduet er i et stykke. Hun har dog taget enkelte forholdsregler, så der ikke skal ske indbrud igen: Den aften der var indbrud, var jeg gået ud på køkkenet for at lave aftensmad uden at slukke lyset eller trække gardinet for. Hver gang jeg går fra mit værelse nu, tjekker jeg at gardinet er trukket for også ved dagslys. Mistanke til uvedkommende Episoden har helt klart berørt Katrine, og det betyder også at hun er blevet mere opmærksom på, om der skulle være uvedkommende personer på kollegiets ejendom: Det er irriterende at skulle blive ved med at tænke at Et vindue på hasp er sådan noget en klar invitation til kan ske, og tyvene - men man er at man fatter mistan- vinduet er lukket. ikke sikker, selvom ke, når man ser personer man ikke kender gå forbi på gangen eller på stien uden for. Cecilie, D-5 Fortsat fra forrige side Drengene er mere afslappede. De mener ikke det bliver det store problem at få tingene stablet. Så længe man bare tager alt elektronik og værdigenstande med sig til den midlertidige bolig, så skulle alt være i orden. Nye lamper på badeværelset Der vil ikke være den store forandring at se, når man kommer tilbage på sit værelse. Så vidt beboerne på EF-ulige har fået at vide, så vil der komme en kasse uden for hvert værelse den, der skal måle ens elforbrug og så vil man få nye lamper på badeværelset. Ellers skulle alt gerne ligne sig selv. I køkkenet kommer der også nye, ens lamper. På fredag udleveres nøglen og beboerne får at vide, hvilke værelser de skal flytte ind på. Og så skal det blive spændende at se, hvordan det Skurvognene er allerede på plads hele forløber, når startskuddet til elrenoveringen lyder på søndag. Cecilie, D-5

9 SIDE 9 NYBROTIDENDE ÅRGANG 36. NR. 1. Den personlige side Bestyrelsen Søren, B-50 Mikkel, K-49 Esben, C-15 (suppleant) Beboerrådet Formand Mathias, T-55 AB-ulige Martin, B-43 AB-lige Søren, B-50 Morten, B-44 (sup.) CD-ulige Pernille, D-55 Mark, C-27 (sup.) CD-lige Casper, D-64 Cecilie, C-34 (sup.) EF-ulige Casper, E-15 Micki, F-55 (sup.) EF-lige GH-ulige GH-lige Steffen, H-52 Thomas, G-26 JK-ulige Magnus, K-43 Jarl, K-41 (sup.) JK-lige LM-ulige LM-lige NO-ulige Camilla, N-31 Thomas, O-51 (sup.) NO-lige Jesper, N-16 Nanna, O-62 (sup.) PR-ulige Jonas, P-27 Martin, R-43 (sup.) PR-lige Kristine, P-20 ST-ulige Mathias, T-55 Jens Olav, S-39 (sup) ST-lige Anders, S-24 Marie, S-32 (sup.) Lejligheder C, D, G Alice, G-7 Cecilie, D-5 (sup.) Jakob, G-3 (sup.) H, L M, O, S Forslag til beboerrådsmøder m.v. skal være Majbritt, i hænde senest 10 dage før mødet. Administration Kasserer Julie, O-46 Beboerrådssekretær Maibritt, S-5 Revisorer Casper, E-15 Erik, N-36 NybroTidende Cecilie, D-05 Sekretariatsgruppen/ fremleje Kontortid mandag 16:45-17:45 og torsdag 18:45-19:45 i GHkælderen. Tlf: 4400 Klagenævn Kontortid tirsdag 19-19:30 i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Netværkskontor Kontortid mandag og onsdag i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Antennegruppen Lars Kaj Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid mandag tirsdag-fredag 07: hverdag i md: Kanolauget Søren, B-50 Klubber Musikrum Fodboldklub Motionsrum Ulrik, L-18 Leif, O-63 Hundeklub Line og Janus, M-1 Cykelklub Bryggerklub Havegruppen Michael, D-63 Alice, G-7 Nøgleordning Jon, M-3 Tlf: (46 83) Bo, S-30 Tlf: (49 30) Service Bordtennis/hokey CD-Kælderen Cykelværksted LM-Kælderen Mikkel, J-21 Klapstole Tlf: (45 21) Stig, S-5 For at blive låst ind koster det: Kl. 9-21: kr. 50,- Kl. 21-9: kr. 100,- Bestyrelsen KælderCaféen Trailer Lars Kaj (insp.) Formand Medlem Bo, S-30 Jonas, P-17 Næstformand Medlem Michael, D-51 Christian, B-54 Kasserer Udlejning og job Mikkel, J-21 spørg på mail Bestyrer Kenneth, H-6 Tlf: 4004 Suppleant Mobil: Mette, D-4 Mail: Åbningstider Onsdag happy hour Fredag (05) happy hour Lørdag (05) Mulighed for privatfester lørdag De lokale Vaskeriet Åbent 8-7 Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: Lør-søn: Maj-aug: åbent til 22 alle dage

10 SUDOKU Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/ dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/ cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned. Cecilie D-05 (redaktør) Opskrift på pizzasnegle og pølsehorn Pizzasnegle Dej: 10 g gær (1/5 pk.) 1¼ dl lunkent vand ½ tsk groft salt 1 spsk vindruekerneolie 200 g mel eller pizzamel (ca. 3 3/4 dl) Fyld: 1 dåse koncentreret tomatpuré (ca. 70 g) 1 lille knust fed hvidløg 1 tsk tørret oregano ½ tsk groft salt friskkværnet peber 200 g revet ost Dej: Rør gæren ud i vand. Tilsæt salt, olie og mel (hold lidt mel tilbage). Slå dejen godt sammen. Dæk skålen, og lad dejen hæve et lunt sted i ca. 40 min. Fyld: Bland tomatpuré, hvidløg, oregano, salt og peber. Tag dejen ud på et meldrysset bord og ælt den godt igennem. Tilsæt re- sten af melet. Rul dejen ud til en plade (ca. 35 x 35 cm.) på et meldrysset bord. Smør tomatblandingen på dejpladen og drys ca. 175 g af osten ovenpå. Rul dejen sammen som en roulade og skær den i 16 skiver. Læg sneglene på en plade med bagepapir og tryk dem let. Drys resten af osten over. Lad pizzasneglene efterhæve i ca. 20 min. Bag dem 15 minutter ved 200 grader øverst i ovnen. Server dem lune. Tip: Pizzasneglene kan efterhæve tildækket i køleskabet i 2-3 timer. Pølsehorn Ingredienser: 2-4 pølser (alt efter længde) 25 g gær 2 spsk lunkent vand 1.5 dl mælk 2 tsk sukker 1/4 tsk salt 20 g blødt fedtstof (f.eks. kærgården) ca. 250 g mel Fremgangsmåde: Opløs gæren i det lunkne vand. Tilsæt: mælk, sukker, salt, fedtstof og halvdelen af melet. Ælt dejen sammen og alt efterhånden mere mel i indtil dejen slipper. Lad dejen hæve minutter Rul dejen med en kagerulle til en rund plade. Del den igennem midten i 8 trekanter, placer nu et stykke pølse i den brede ende af hver trekant, rul dejen rundt om pølsen start fra den brede ende. Smør evt. pølsehornene med æg inden de puttes i ovnen. Bag pølsehornene i 15 minutter ved 225 grader.

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet 1. Valg af dirigent Tanja 2. Valg af referent Helene 7, 3, 13 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Minipizza (6 stk) Tid: 1 time (inkl. hævetid) Det skal du bruge:

Minipizza (6 stk) Tid: 1 time (inkl. hævetid) Det skal du bruge: Noget med brød Minipizza (6 stk) Tid: 1 time (inkl. hævetid) 4 dl mini- eller skummetmælk 50 gram gær 200gram hvedemel/durummel 450gram fuldkornshvedemel 2 tsk. salt 2 spsk. olivenolie Fyld: 6 spsk. tomatsovs

Læs mere

Pulled Pork. Jeg har lagt briketterne langs kanten hele vejen rundt. Jeg tænder omkring 2 håndfulde gamle kul og 3 nye.

Pulled Pork. Jeg har lagt briketterne langs kanten hele vejen rundt. Jeg tænder omkring 2 håndfulde gamle kul og 3 nye. Pulled Pork Mit forsøg med at lave en labyrint opstilling med briketter til pulled pork virkede til dels da jeg prøvede det sidst. Men denne gang har jeg lavet opstillingen på en lidt anden måde. Målet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Jacob 8C, Janni 6D, Jesper 4C, Mads 15C. Rådsmedlemmer afbud Kristian 7A, Thea 1D. Suppleanter til stede Claus 6B, Tobias

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO.

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. 1 Referat af Afd.bst.møde den 2. november 2010. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Siden sidst. 3. Haverundgang fremover.

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd BRØD OG BOLLER

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd BRØD OG BOLLER BRØD OG BOLLER Myslibrød (forsat) Dag 2: Kom dag 1 dejen i en stor skål, og tilsæt vand, honning, revet æble, hakkede hasselnødder, speltflager, havregryn og rosiner, rør det godt sammen, tilsæt hvedemel

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2010 Årgang 37. Nr. 7. Nyt fra Beboerrådet HUSK! Kom og lær dit kollegium bedre at kende tirsdag d. 14. september Kl. 19 i KælderCaféen Der er gratis

Læs mere

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Fremmødte: Theis Palm Julie Ottesen Lena Marie Hybschmann Line Søderberg Degn Kasper Klose Bak Siw Søby Rasmussen Mødets referent: Lena Marie Hybschmann

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Opskrifter med majs og kartofler

Opskrifter med majs og kartofler Missionsprojekt 2016 Opskrifter 1 Opskrifter med majs og kartofler Tekst: Janne Bak-Pedersen For længe siden havde Spanierne en»skat«med hjem fra Peru. Det var kartoflen. Vi spiser rigtig mange kartofler

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS Dato: 26. maj 2014 kl. 19.00 Sted: Fælleslokalet Til stede: Rikke, Rune, Sofie, Kauri, Sigrid og 3 beboere Information: Bilag 1, beslutningsnotat

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2010 Årgang 37. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet Klagenævnets nye åbningstider er Tirsdage kl. 20-20:30 i GH-kælderen. ------------------Kære alle beboere

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

TAVLHØJCENTRET Højdedraget 1, Taulov 7000 Fredericia 7210 5257 brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk

TAVLHØJCENTRET Højdedraget 1, Taulov 7000 Fredericia 7210 5257 brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk TAVLHØJCENTRET Højdedraget 1, Taulov 7000 Fredericia 7210 5257 brugerraadet-tavlhoej@stofanet.dk Generalforsamling på Tavlhøjcentret Torsdag den 13. november 2014 kl. 13,30 Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. november 2014 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Karsten 4-53 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Bille 6-31 og David 16-90

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

1. Det hakkede kød blandes med mel, krydderier, æg og lidt væske og røres godt.

1. Det hakkede kød blandes med mel, krydderier, æg og lidt væske og røres godt. Opskrifter Frikadeller 500 g hakket flæskesmåkød 1 dl mel ca. 2 tsk. salt ca. 1 tsk. peber 2 spsk. hakket løg 1 æg 2 dl mælk margarine til stegning 1. Det hakkede kød blandes med mel, krydderier, æg og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

idéer til festlige fødselsdage

idéer til festlige fødselsdage idéer til festlige fødselsdage Aldersintegreret institution Sneglehuset Bøgevej 7, 9670 Løgstør Aldersintegreret institution Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Tlf.: 9966 8680 Fødselsdage i Sneglehuset

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Referat Bestyrelsesmøde Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Overby Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer)

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) 50 minutter Gryde Sigte Kartoffelskræller spatel Grydelåg Husk at vaske 200 g grønne bønner 1 tsk salt 250 kartofler 2 løg, ca. 150 g 4 tsk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost Kick i madkassen -Gode råd om dit barns kost Indholdsfortegnelse: Gode råd om kost og madlavning s. 2 Madpakkehånden Madlavning Kogning Få dit barn med! De 10 vigtigste ingredienser til en sund kost s.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere