Brusanvisning for Humax VACI 5350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brusanvisning for Humax VACI 5350"

Transkript

1 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions guide 9-10 Guide til hovedmenuen Motorstyret system

2 Sikkerhed Modtageren overholder alle internationale sikkerheds standarder. Læs venligst nedenstående sikkerheds foranstaltninger grundigt igennem. Spændings forsyning: Overbelastning: Væsker: Ventilation: V AC 50/60 Hz Overbelast ikke vægdåsen, ved at strække ledningen, dette kan medføre en elektrisk brand Udsæt ikke modtageren for regn eller andre væsker Åbningen på oversiden af modtageren må ikke dækkes til. Stil ikke modtageren oven på et tæppe eller et andet blødt underlag. Udsæt ikke modtageren for direkte sollys eller høj varme, f.eks. fra en radiator. Stil ikke andre elektroniske produkter oven på modtageren. Motorstyret system Automatisk søgning Du kan også bruge automatisk søgning i forbindelse med motorstyring. Du skal først sikre at alle satellitpositioner er indstillet og gemt korrekt (se side 32). Derefter gør du følgende på hver enkelt satellit position: 1. Vælg Installation i Hovedmenu og tryk [OK]. Vælg Programsøgning, tryk [OK] + PIN kode. 2. Vælg Automatisk søgning og tryk [OK] 3. Søg kanaler hjem automatisk se evt. side 28 for vejledning i automatisk søgning. 4. Gentag automatisk søgning af programmer for hver enkelt satellitposition. Modtageren er nu klar til brug. Når der skiftes til en kanal på en anden satellitposition tager det nogle sekunder inden der kommer billede på skærmen igen, da motoren først skal dreje til den aktuelle position. Når alle programmer er søgt hjem vil det derfor være en god idé at organisere transpondere og / eller programmer (se side 19-22), så kanalerne er gemt i den rækkefølge som satellitterne ligger. Tilslutning: Tilslutning af LNB er: Tilslut ikke andet til modtageren end hvad der er anbefalet i denne brugsanvisning Afbryd modtageren fra 220V når du tilslutter kablet fra parabolskærmen til modtageren. Gør du ikke dette kan LNB en tage skade. Bemærk! En del menu funktioner, og tilslutnings muligheder findes ikke på FOX-VA OTV modtageren. ADVARSEL Indfør venligst ikke metaldele eller andre fremmede genstande i modtagerens åbninger. Dette kan skade modtageren og forkorte levetiden. 2 35

3 Motorstyret system Copyright og ordliste Drej motoren til en forudindstillet position Når du har gemt alle de ønskede satellit positioner i modtageren, kan du begynde at søge efter kanaler. Du skal føst dreje motoren til den / de positioner som du ønsker at søge kanaler på. Dette gøres således: 1. Vælg Installation i Hovedmenu, tryk OK. Vælg Programsøgning, tryk OK + PIN kode. 2. Vælg Manuel søgning og tryk OK 3. Vælg Antenne alternativ og tryk OK 4. Tjek at du har DiSEqC indstilling til at stå som Bruger. 5. Markér linien Satellit navn og brug piletasterne til at finde den satellitposition du vil søge kanaler fra. 6. Markér linien Motorkontrol og vælg Gå til og tryk OK 7. Motoren vil nu automatisk dreje til den valgte satellitposition. 8. Du kan evt. finjustere parabolen i punktet Bevægelse, for at opnå maksimal signal kvalitet. 9. Hvis du finjusterer parabolen, skal du huske at gemme indstillingerne bagefter ved at vælge Gem i punktet Motorkontrol og trykke OK Kanalsøgning på den valgte satellit Når du har fin indstillet motoren korrekt til den / de satellit positioner du ønsker, kan du gå i gang med kanalsøgning. Dette gøres således: 1. Vælg Installation i Hovedmenu og tryk OK. Vælg Programsøgning, tryk OK + PIN kode. 2. Vælg Manuel søgning og tryk OK 3. Indtast korrekt frekvens, polaritet, symbol rate og FEC til den / de kanaler modtageren skal starte med at søge efter på den valgte satellitposition. Står der Ja i netværkssøgning, vil modtageren søge efter kanaler på alle frekvenser på satellitpositionen. Da det ikke er alle satellitpositioner hvor netværkssøgning understøttes, kan det dog være nødvendigt at søge kanaler hjem manuelt fra flere frekvenser. 4. Når de korrekte værdier er indtastet, tryk da OK, og programsøgningen begynder. 5. Efter endt søgning, tryk OK for at gemme kanaler. 6. Gentag proceduren på hver enkelt satellitposition du ønsker at hente programmer fra. Copyright VIACESS er et varemærke fra Fransk Telecom. CryptoWorks er et varemærke fra Philips Electronics N.V. Irdeto er er varemærke fra Mindport BV. NagraVision er et registeret varemærke fra KUNDELSKI S.A. Conax er et varemærke fra Telenor Conax AS. Dolby og dobbelt D symboler er varemærker fra Dolby Laboratories. Ordliste Parabolskærm Er en enhed som modtager signalerne fra satellitten. Forward Error Correction (FEC) Et system som retter fejl i data overførslen mellem satellitten og modtageren Frekvens Den frekvens som programmerne sender på. LO Frekvens En omregnings frekvens mellem LNB en og modtageren, hvilket sikrer mindre signaltab i kablet. Low Noice Block (LNB) converter. Modtager signalerne fra satellitten og konvertere dem. Pakke information (PID) Et talsæt som fortæller hvor i data strømmen TV eller Radio programmerne befinder sig. Polarisation Den horisontale eller vertikale polaritet som signalet bliver sendt på. Transponder Den enhed på satellitten som sender de enkelte prorammer. 34 3

4 Fjernbetjeningen Motorstyret system 3. Numeriske tastatur 7. Rød 8. Lydspor (Grøn) 9. Undertekster (Gul) 10. UHF(Blå) 11. UR (Hvid) 6. EXIT 12. V+/V- 1. Tænd og sluk 2. TV/SAT 4. TV/Radio 5. Mute 17. Menu 19. Cursor 18. OK 13. P+/P- 14. Hjælp 16. EPG 15. Tilbage Motor indstilling til satellitterne Motoren skal indstilles til de enkelte satellitpositioner. Dette gøres således: Manuel indstilling til satellitterne Her kan du indstille evt. satellit positioner der ikke er forudindstillet. 1. Motoren skal først være indstillet korrekt i 0-stilling og indstillet til den rigtige start satellit position. (se evt. manual til motoren) 2. Modtageren skal være indstillet til motorstyring (se s. 31) 3. Fra Hovedmenu vælges installation og tryk [OK] 4. Vælg programsøgning og tryk OK samt PIN kode 5. Vælg manuel søgning og tryk OK 6. Vælg Antenne alternativ og tryk OK 7. Marker punktet Motorkontrol, vælg slet & tryk OK 8. Der vises nu en advarsel på skærmen. Tryk OK for at nulstille m o- toren. Alle forprogrammerede satellit-positioner er nu korrekte. 9. Marker DiSEqC indstilling, vælg bruger & tryk OK 10. Du skulle nu være klar til at hente programmer fra de forskellige satellit positioner. 1. Vælg Installation fra Hovedmenuen og tryk OK 2. Vælg programsøgning og tryk OK samt tast PIN kode 3. Vælg Manuel søgning og tryk OK 4. Vælg det rigtige Antennealternativ til den ønskede satellit position. 5. Indtast frekvens, polaritet, symbolrate og FEC for en transponder på den satellit du ønsker at finde. 6. Marker igen Antennealternativ og tryk OK for at gå videre til Satellit indstillinger. 7. Marker DiSEqC indstilling og vælg Installatør 8. Marker punktet Satellit navn og brug piletasterne for at finde navnet på den satellit du ønske at søge kanaler på. 9. Marker herefter punktet Bevægelse og brug på pil til højre for at få motoren til at dreje. 10. Motoren drejer nu helt ud mod vest. Tryk nu pil til venstre, og lad motoren dreje fra vest mod øst. 11. På vandringen fra vest til øst, skal signalkvalitets bjælken give udslag når den rigtige satellitposition passeres. Signalkvalitets bjæken må kun give udslag én gang på vandringen fra vest til øst. Gives der udslag flere gange, skal du vælge en anden frekvens, symbolrate m.v. der er unik for den satellitposiotion du ønsker at finde. 12. Herefter drejes motoren nu til de punkt hvor der er signal udslag, og stoppes ved tryk på pil til højre eller venstre. Indstil motoren så præcis som muligt efter mest muligt signaludsving. 13. Når motoren er finjusteret til positionen, markeres punktet Motorkontrol. Vælg Gem og tryk OK. 14. Gentag dette for hver enkelt satellitposition du ønsker at finde manuelt. 4 33

5 Motorstyret system DiSEqC 1.2 installation Følgende afsnit beskriver hvordan modtageren sættes korrekt op til DiSEqC 1.2 motorstyring og hvordan du kan gemme de forskellige satellitpositioner og søge efter kanaler. Satellit indstillinger Når punktet Motorsystem står som aktiveret i antenneopsætningen, er menuen for motorinstallation tilgængelig. Denne menu hedder Satellit indstillinger og aktiveres ved tryk på OK mens antenne alternativ er markeret i menuen Manuel søgning. Derefter fremkommer følgende muligheder: Satellit navn Her vælges navnet på den satellitposition du ønsker at indstille / finjustere. Udgangspositionen (0-punkt) bør som regel være 13 grader øst (Hotbird) Bevægelse I Bruger indstilling finjusteres satellit positionerne for bedre modtagelse, og i installatør indstilling søges de enkelte satellitpositioner manuelt. Motorkontrol Søg: Søger efter kanaler på den valgte satellitposition Gå til: Drejer motoren automatisk til de forudindstillede satellitpositioner. Gem: Gemmer motorindstillingen til den satellitposition der er justeret ind. Slet: Nulstiller motoren og sletter alle de positioner der manuelt er fundet og gemt. (Fungerer kun i installatør indstilling) DiSEqC indstilling Vælger mellem installatør indstilling og bruger indstilling Indstilling af modtageren til DiSEqC 1.2 motorstyring For at bruge motorstyring skal modtageren først installeres rigtig til DiSEqC 1.2 motor. Dette gøres således: 1. Tryk [Menu] for at få vist Hovedmenu. 2. Vælg installation og tryk OK. 3. Vælg Program søgning og tryk OK samt PIN kode (0000). 4. Vælg Antenne opsætning og tryk OK. 5. Der skal indstilles et Antenne alternativ til hver enkelt satellitposition der efterfølgende skal gemmes. 6. Vælg navnet på den / de satellitter du ønsker. 7. Vælg den korrekte LNB-indstilling (oftest universal). 8. Aktiver motorsystem med en af piletasterne Punktet DiSEqC valg bliver nu nedtonet. Denne skal ikke bruges ved motorstyring. Modtageren er nu klar til brug med DiSEqC 1.2 motor. Tryk EXIT til du igen står i Hovedmenu. Fjernbetjeningen 1. Tænd og sluk 2. TV/SAT/Video Tryk for at skifte mellem TV, Satellit eller video signal 3. Numerisk tastatur Bruges til at vælge program eller indtaste værdier. 4. TV/Radio Skifter mellem TV og Radio modtagelse 5. Mute Slukker midlertidigt for lyden 6. Exit Gå ét punkt / skærmbillede tilbage i menu en 7. Rød Virker som rød genvejstast i menuerne 8. Lydspor Vælg mellem de forskellige sprog der er tilgængelige. Virker samtidig som grøn genvejstast i menuerne 9. Undertekster Vælg mellem undertekst på forskellige sprog (hvis denne service er tilgængelig). Virker samtidig som gul genvejstast i de forskellige menuer. 10. UHF Tryk for at indstill antenneudgangen på modtageren til et bestemt kanalnummer. Dette kan være nødvendigt, hvis den forud indstillede kanal f.eks. er optaget til anden kanal. (Knappen fungerer endvidere som blå genvejstast i menuerne) 11 Hvid Ved tryk, vises uret i højre side af skærmen. (Knappen fungerer endvidere som hvid genvejstast i menuerne) 12 V+ / V- Lydstyrke op / ned 13 P+ / P- Program zapper op/ned. Fungerer også som op/ned i menuerne 14 INFO Viser programinformation / programtitel m.v. 15 BACK Tryk for at skifte frem og tilbage mellem de 2 sidst sete kanaler. 16 GUIDE Elektronisk Program Guide. Viser guide over udvalget af radio og tv programmer. 17 MENU Tryk for at aktivere skærm menu. 18 OK Tryk for at få vist liste over radio eller TV programmer. Bruges også til at aktiverer de enkelte punkter på skærm menuen. 19 CURSER Tryk for at vælge det ønskede punkt i skærm menu. Bruges også til at skifte kanal op/ned eller skrue op/ned for lyden. 32 BEMÆRK VENLIGST: Fjernbetjeningens design kan ændre sig uden forudgående varsel. 5

6 Tilslutning Front og bag panel Kortlæser til programkort 4-6. Conditional Access (Indbygget viaccess modul) Generel information om programkort Her kan du se kortadresse, aktuel aldersklasse m.v. 1. TV lampe Lyser når der modtages et TV-program 2. Radio Lampe Lyser når der modtages et radio program 3. DISPLAY Klokken vises når modtageren er slukket i StandBy. Program nr. vises når modtageren er tændt. Viser også evt. fejlkoder 4. STANDBY LAMPE Lyser rød når modtageren er slukket i StandBy. 5. STANDBY KNAP Tænd modtageren fra StandBy eller sluk modtageren til StandBy 6. TV/RADIO KNAP Vælg mellem modtagelse af TV eller Radio programmer 7.?,? Skift kanal op/ned Program liste Her vises programmer og programpakker fra programudbyderen (Viasat). For mere detaljeret information kan du markere et program eller en transponder, og derefter trykke [OK]. Ændre aldersklasse Programmer, film m.v. kan deles op i aldersklasse via en kode der sendes med programmet. Under dette punkt kan du af-grænse hvilke programmer der skal kunne modtages efter forudbestemte aldersklasser. Denne funktion bør låses med PIN-kode. Ændring af PIN-kode PIN-koden ligger på kortet fra programudbyderen. Som standard er der ingen kode indtastet. Det anbefales at du selv taster en kode og husker den, hvis aldersklasseafgrænsning benyttes. 5. TILBEHØR Modtageren er udstyret med nogle ekstra faciliteter som blandt andet Kalender og Biorytmer Under Biorytme bruges piletasterne? /? /? /? for at indtaste fødselsdato og år samt dags dato og år. 1. LNB IN Tilslutning af parabol antenne 2. LNB OUT Tilslutning af anden parabol modtager 3. MODEM Tilslutning til telefon nettet for interaktive tjenester 4. RS-232C Tilslutning til PC 5. TV SCART Tilslutning til TV via Scart kabel 6. VCR SCART Tilslutning af video via Scart kabel 7. AUDIO/VIDEO OUTPUT Tilslutning af audio og video signal (billede og lyd) til TV, video eller audio forstærker (stereoanlæg). 8. 0/12V OUT Ekstern LNB switch, for skift mellem flere LNB hoveder via 0/12 volt switch 9. RF OUTPUT Tilslutning af modtageren til TV via RFsignal (tilslutning med antennekabel) OBS! Ved tilslutning via antennekabel opnås kun mono lyd på TV et. 10. RF INPUT Tilslutning af luftbåren antennesignal eller signal fra kabel-tv, antenneforening o.l. Bruges ved tilslutning af modtageren ved hjælp af RF OUTPUT 11. S/PDIF Tilslutning til digital forstærker (f.eks. for AC-3 surround 6 31

7 Programsøgning & Status Programsøgning fortsat Tryk [OK] for at starte programsøgning. Modtageren søger nu programmer på alle frekvenser og på de valgte symbolrater. Der fremkommer en bjælke nederst i billedet, der indikerer hvor mange procent der er søgt igennem. Tilslutning af modtageren Der er flere forskellige måder at tilslutte modtageren til TV, video, forstærker m.v. Vi anbefaler at bruge en af følgende forslag for opnåelse af det bedst mulige resultat. 1. Du kan afbryde programsøgning ved at trykke EXIT 2. Efter fuldført programsøgning fremkommer beskeden Automatisk søgning gennemført. 3. Tryk OK for at gemme kanaler og vende tilbage til menu for programsøgning Status Modtager status Viser informationer om H/W version, S/W version, enhedsdriver, sidste softwareopdatering samt hvilke moduler og kort der er installeret. Signalstyrke Viser signalstyrke og signalkvalitet, hvilket kan være en hjælp til finjustering af parabolen. Øverste bjælke indikerer signalstyrken, mens nederste bjælke indikerer signalkvalitet. Der er derfor vigtigt, at bjælken med signalkvalitet er så tæt på maksimum som muligt. Opdatering af modtageren Der udkommer med jævne mellemrum ny software til modtageren. Dette kan være forbedringer samt ændringer til den eksisterende software. Ny software hentes på satellitposition 5 grader øst, Sirius. Vær opmærksom på at du IKKE må slukke for modtageren, mens den opdaterer ny software. Når du tænder modtageren checker den selv om der er ny software til rådighed, er der det gør modtageren opmærksom på dette, og du kan vælge om du vil opdatere nu, eller vente til senere Common Interface Common Interface portene bruges til modtagelse af betalingstv. Modtageren kan bruges til afkodning af forskellige krypteringer, og der findes i dag 6 forskellige kodningssystemer som kan afkodes af denne modtager med det rigtige CA-modul: Viaccess, NagraVision, CONAX, CryptoWorks(TM), Irdeto og Mediaguard. Kontakt programudbyderen for at få informationer om kort samt CA-modul til betalingstv. Tilslutning af modtageren til TV 1. Tilslut den ene ende af det 21-polede Scart kabel til TV SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til Scart stikket på Tv et. (Har TV et ikke Scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 2. Tilslut den ene ende af antennekablet til RF OUT på modtageren og den anden ende til antenne-stikket på TV et. (Valgfrit ved brug af Scart kabel er det ikke nødvendigt at bruge antennekabel for tilslutning også) 3. Antennekablet der før var tilsluttet Tv et tilsluttes nu til RF IN på modtageren. 4. Tilslut kablet fra parabolen til LNB IN på modtageren Tilslutning af modtageren til TV & VIDEO 1. Tilslut den ene ende af det 21-polede Scart kabel til TV SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til Scart stikket på TV et. (Har TV et ikke Scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 2. Tilslut den ene ende af det 21-polede Scart kabel til VCR SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til Scart stikket på videoen. (Har videoen ikke Scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 3. Tilslut den ene ende af antennekablet til RF OUT på modtageren og den anden ende til antennestikket på videoen. (Valgfrit ved brug af Scart kabel er det ikke nødvendigt at bruge antennekabel for tilslutning også) 4. Tilslut den ene ende af antennekabel til RF OUT (antenne ud) på videoen og den anden ende til antenne stikket på TV et. (Bruges Scart kabel både mellem TV, video og til satellit modtageren, er det ikke nødvendigt også at benytte antennekabel for tilslutning) 5. Antennekablet til luftbåret signal eller kabel-tv der før var tilsluttet videoen, tilsluttes nu til RF IN på modtageren. 6. Tilslut kablet fra parabolen til LNB IN på modtageren. Tilslutning af HiFi system til modtageren 1. Tilslut et RCA/Cinch stereo kabel (phono kabel) fra AUDIO L,R tilslutningerne bag på modtageren og til HiFi systemet (forstærkeren). Kan tilsluttes på indgange med betegnelser som LI- NE, AUX, SPARE, EXTRA, TAPE, MD m.v. OBS! Evt. pladespiller indgang på forstærkeren bør IKKE benyttes for tilslutning af satellitmodtageren 30 7

8 Tilslutning af modtageren Programsøgning Automatisk søgning Søger automatisk kanaler ind fra en valgt satellitposition, uden at du selv skal taste værdier ind først. Antenne alternativ Vælg hvilken satellit position du ønsker at søge programmer ind fra. Satellitnavn vises i linien under antenne alternativ. Husk at indstillingerne skal være korrekte i antenneopsætningen, før du kan lave automatisk søgning. Tilslutning til TV og Video til modtager med motorstyring 1. Tilslut den ene ende af det 21-polede Scart kabel til TV SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til Scart stikket på Tv et. (Har Tv et ikke Scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 2. Tilslut den ene ende af det 21-polede Scart kabel til VCR SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til Scart stikket på videoen. (Har videoen ikke Scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 3. Tilslut den ene ende af antennekabel til RF OUT (antenne ud) på videoen og den anden ende til antenne stikket på Tv et. (Bruges Scart kabel både mellem TV, video og til satellit modtageren, er det ikke nødvendigt også at benytte antennekabel for tilslutning) 4. Tilslut den ene ende af antennekablet til RF OUT på modtageren og den anden ende til antenne-stikket på videoen. (Valgfrit ved brug af Scart kabel er det ikke nødvendigt at bruge antennekabel for tilslutning også) 5. Antennekablet til luftbåret signal eller kabel-tv der før var tilsluttet videoen, tilsluttes nu til RF IN på modtageren. 6. Tilslut kablet fra LNB en til LNB IN tilslutningen på motoren. Tilslut kablet fra parabolen (motoren) til LNB IN på modtageren. Søgnings type Du kan vælge mellem Hurtig og Detaljeret søgning. Vælges Hurtig søgning, vil modtageren hurtigt finde de kanaler der er tilgængelige efter nogle forudindstillede værdier. Herved findes alle de mest gængse programmer. Detaljeret søgning giver mulighed for at du selv kan indtaste andre symbolrater end de mest brugte, f.eks. symbolrater der ligger uden for DVB-standarden. Modtageren laver en langsom, men meget detaljeret søgning, hvilket sikrer at selv kanaler der ikke overholder DVBstandarden samt kanaler med meget dårlig signalstyrke, også søges ind. Detaljeret søgning De forudindstillede symbolrater er tilpasset de gængse symbolrater på hver enkelt satellit position. Ønsker du at tilføje flere symbolrater end de viste, trykkes på den røde knap. 1. De forudindstillede symbolrater (grå) kan ikke slettes. 2. Du kan slette, tilføje og ændre symbolrater i de gule kasser under de forudindstillede symbolrater. 3. For at tilføje flere symbolrater, indtastes disse i de gule kasser. 4. Tryk til sidst på OK for at bekræfte indtastningen. 5. For at afslutte manuel indtastning af symbolrate, tryk OK Du kan ændre symbolraten i de gule felter ved at markere én af disse, og indtaste ny symbolrate. 8 29

9 Programsøgning Avanceret søgning Fungerer som manuel søgning, men med mulighed for manuel indtastning af PID-værdier, hvilket kan være nødvendigt for at søge en specifik kanal ind. (Afgrænsing til én kanal på den pågældende frekvens) Video PID / Audio PID / PCR PID Her indtastes PID vædier for det ønskede program 1. Brug piletasterne? /? for at vælge hexadecimal system, og indtast værdi. 2. Brug taltasterne 0-9 for at taste PID værdi. 3. Ved indtastning med hexadecimal skal du trykke på ét af tallene på fjernbetjeningen for at aktivere talkeyboard på skærmen. 4. Indtast hexadecimal værdi. Bemærk! Hvis PID værdien står til Automatisk, fungerer søgefunktionen som i Manuel søgning. 5. Efter indtastning af korrekte PID værdier, trykkes [OK] på fjernbetjeningen. SMATV Søgning Bruges i tilfælde hvor modtageren kører på fællesantenneanlæg, hvor alle brugere deles om den samme parabolantenne. Frekvens Indtast den frekvens som der modtages programmer fra på fællesantenneanlæget. Symbol Rate Indtast symbolraten til det signal du ønsker at modtage. FEC Du kan vælge mellem FEC værdierne 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 eller Auto. LNB Spænding Hvis der er monteret en converter skal LNB spændingen aktiveres. Tilslutningsmuligheder for parabol 1. Tilslutning af DiSEqC 1.0 Alle Humax modtagere kan bruges med DiSEqC 1.0, hvilket muliggør tilslutning af flere parabol antenner til samme modtager. Skal der tilsluttes 2- eller flere LNB er (mikrobølge hoveder), bruges DiSEqC 1.0 til dette. 1. Tilslut coax kabel fra den første LNB til LNB 1 eller LNB A indgangen på DiSEqC switch en. 2. Tilslut coax kabel fra den anden LNB til LNB 2 eller LNB B indgangen på DiSEqC switch en. 3. Benyt samme fremgangsmåde ved tilslutning af flere LNB er for modtagelse af flere satellitpositioner. 4. Tilslut den ene ende af coax kabel til udgangen på DiSEqC switch en og den anden ende til LNB IN på satellit modtageren. 2. Tilslutning til DiSEqC 1.2. motorstyring Se venligst side Tilslutning af parabolantenne Modtageren kan tilsluttes til enten parabolantenne med ét LNB hoved, til parabolantenne med flere LNB hoveder eller til flere parabolantenner. Ved tilslutning af flere LNB hoveder og/eller flere paraboler til modtageren, benyttes converter (DiSEqC eller 0/12 V switch) og der føres stadig kun ét kabel fra parabolerne til modtageren. Har du i forvejen ekstra satellit modtager, f.eks. analog modtager, eller andet, kan denne tilsluttes direkte til Humax modtageren, og få signal via den nye Humax modtager. Tilslut flere LNB er til modtageren 1. Hvis der skal tilsluttes flere LNB-hoveder for flere satellitpositioner, samles tilslutning af alle LNB er i én switch (DiSEqC, 0/12 V) og der føres ét kabel ned i modtageren 2. Tilslut udgangen på switchen til LNB-IN på modtageren 3. Benyttes 0/12V switch, skal denne tilsluttes til den separate 0/12V tilslutning bag på modtageren. 4. Gennemsløjfning Har du en anden satellitmodtager der skal tilsluttes til samme anlæg, tilkobles denne via LNB UD bag på modtageren, og føres over til LNB-indgangen på den anden modtager. 5. Tilslutning med optisk digital kabel Den digitale optiske udgang S/PDIF bruges til Dolby digital lyd, f.eks. AC-3. Tilsluttes til audioforstærker med optisk digital indgang. Bemærk at det p.t. kun er PRO7 på Astra der udsender AC-3 lyd 28 9

10 Opstart af modtageren Opstart og programsøgning : 1. Tryk OK to gange og EXIT to gange 2. Marker System setting og tryk på OK 3. Marker Language Setting og tryk OK 4. Vælg dansk skærmgrafik ved at trykke på PIL til højre, gentag dette i i stillingerne for lyd og undertekster. 5. Tryk på EXIT knappen to gange 6. Du er nu tilbage i installationsmenuen. 7. Marker og vælg Program søgning (kode: 0000). 8. Markér og vælg Antenne opsætning, og tryk OK 9. Følgende indstillinger skal tilpasses dit system: Antenne alternativ (Du kan vælge mellem 16 forskellige positioner, vælg 1 for Sirius og 2 for Thor) Satellitnavn (Med pil til højre kan du vælge navnet på satellitten) LNB Frekvens (Vælg mellem 5150, 9750, 10600, 10750, eller Universal) 22 KHz (Kan ikke vælges når du vælger universal) 0/12V (Bruges kun hvis du har en DC switch monteret) DiSEqC Valg (Vælg mellem A-D dette svarer til indgang 1-4 på switchen) Motorsystem (Ved valg af Aktiveret kan der tilsluttes en DiSEqC 1.2 mo tor) Når du er klar med disse indstillinger trykker du på OK og du springer til menuen Manuel søgning. 10. Her vælger du følgende: Antenne alternativ 1 Sirius 2 Thor Frekvens Polaritet V H Symbol rate FEC ¾ 7/8 Netværks søgning JA JA Automatisk spring over (bruges hvis du ikke ønsker kodede programmer indlæst) For at starte søgning: Tast OK Programsøgning Manuel søgning Indtast frekvens, symbol rate m.v. for at starte søgningen efter kanaler på satellitten. Bjælken nederst på skærmen giver udslag når der er signal. Giver bjælken IKKE udslag, kan der være tastet forkerte opslyninger, modtagerens menu for antenne-opsætning kan være forkert eller parabolen kan være fejljusteret. (For rigtig frekvens m.v., se evt. i en satellit frekvensliste). Antenne alternativ Vælg den satellitposition som du vælger at søge programmer fra. Vær opmærksom på at modtageren først skal være indstillet korrekt i menuen Antenne opsætning, inden der kan opsøges programmer. Frekvens Tast den rigtige startfrekvens ind for søgning. Polaritet Vælg polaritet (Auto, Horisontal, Vertikal). Symbol rate Indtast den rigtige symbolrate. Kan vælges med piletasterne eller tastes direkte. FEC (Forward Error Correction) Vælg rigtig symbolrate med piletasterne. Netværkssøgning. Ved Ja i netværkssøgning, søger modtageren efter programmer på alle transpondere på satellitten. (Dog kun hvis netværkssøgning understøttes af den pågældende transponder). Ved Nej i netvækssøgning, hentes der kun programmer fra den indtastede frekvens. Automatisk Spring over Ved Ja springes alle betalingskanaler (kodede kanaler) over, og der hentes kun gratis programmer. Ved Nej søges alle såvel betalings- som gratis kanaler ind. Bemærk at du skal fortage en søgning for hver satellit position. For at søge programmer på ASTRA og Hotbird skal du bruge Automatisk søgning 10 27

11 Programsøgning Funktioner Programsøgning - Efter indstilling af antenneopsætning, tryk [ok] for at gå videre til Manuel søgning af kanaler på den valgte satellitposition. - Indtast frekvens, polaritet, symbolrate m.v. for den transponder som modtageren skal starte med at søge på. (se evt. i en satellit frekvensoversigt, og start med den laveste transponder frekvens på satellitpositionen. - Når alle data er tastet korrekt ind, vises udslag på signalbjælken nederst på skærmen. Tryk herefter OK for at søge kanaler ind. Vises intet signal på bjælken og alle data er indtastet korrekt, er parabolen muligvis ikke indstillet korrekt. - Når modtageren er færdig med at søge, vises alle kanaler på kanallisten. Evt. programmer der ønskes slettet, og dermed ikke overføres til programlisten, markeres ved hjælp af piletasterne, efterfulgt af tryk på den røde knap. - Tryk på OK for at gemme kanaler eller på EXIT for at slette alle kanaler der er fundet. Når modtageren har søgt kanaler ind på den valgte satellitposition, vises antallet af fundne radio og tv kanaler i bunden af skærmbilledet, og der vises hvor mange ledige pladser der er tilbage i modtageren til nye kanaler. Informations vindue Informationer om det program du ser nu, vises ved tryk på INFO tasten på fjernbetjeningen INFO. Informationerne vises også automatisk kortvarigt ved programskift. Informations vinduet er delt op i 2 dele: Information om kanalen og information om det program der vises på kanalen. Information om kanalen (venstre side af info vinduet) Viser følgende informationer: Kanal logo, tid ur og information om Dolby lyd Kanalens navn, programplads og piletaster til skift af program op/ned:?,? Information om undertekster, tekst-tv og symbol for kodning af signal m.v. Bjælke der viser signal kvalitet Information om programmet (højre side af info vinduet) Viser følgende informationer: Programmets titel & programmets start og slut tidspunkt Programomtale samt information om evt. aktiveret timer for videooptagelse. Informationsvinduet viser omtale om nuværende og næste program på kanalen.? Skift til visning af programinformation om næste program? Skift tilbage til visning af programinfo for nuværende program Ved tryk på INFO imens informations vindue er aktiveret, fremkommer yderligere information om det pågældende program, hvis program udbyderen understøtter dette. Ved tryk på HVID knappen mens informationsvinduet er aktiveret, aktiveres timeren for det pågældende program. Du kan også indstille timeren til optagelse én gang, daglig og ugentlig. Når du beder om timeroptagelse, bliver du bedt om at bekræfte dette. Programskift 1. Direkte programvalg ved tryk på knapperne 0-9 på fjernbetjeningen. 2. Tryk P+/P- eller pil op/ned knapperne eller tryk på EPG knappen. For at skifte mellem TV og radiokanaler, trykkes på (TV/ Radio) For at vise det sidst sete program (foregående), tryk på knappen (BACK) 26 11

12 Funktioner Volume kontrol (lydkontrol) Lyden justeres op & ned, enten med knapperne v+/v- eller knapperne? /? For at afbryde lyden helt, tryk på knappen mute Tryk på mute eller knapperne v+/v- eller knapperne? /? for at få lyden tilbage igen. VALG AF LYDSPOR Under nogle udsendelser udsendes der flere lydspor / flere forskellige sprog. Tryk på den grønne knap for visning af tilgængelige sprog. Vindue med sprogvalg vises nu I øverste venstre hjørne på skærmen. Ændring af lydspor indstillinger: 1.? /? Bruges til at vælge lydspor I hen holdsvis højre og venstre lydkanal 2.? /? Valg af ønsket sprog 3. OK, EXIT Vinduet for lydvalg forsvinder fra skærmen igen, med de valgte ind stillinger gemt.! Husk at stille lydsporet tilbage igen da du ellers ikke har korrekt stereolyd på de andre programmer. VALG AF UNDERTEKSTER Under nogle udsendelser er det muligt at vælge undertekster på flere forskellige sprog, ved tryk på den gule knap. Ændring og valg af undertekster: 1.? /? Valg af ønsket sprog 2. Tryk OK for permanent valg af sprog 3. For at fjerne undertekst, tryk EXIT på fjernbetjeningen Programsøgning 4-3. Programsøgning Vælg programsøgning fra installationsmenuen, og tryk OK. Tast pinkoden (0000). ** Koden er fra fabrikken indstillet til (0000) Antenneopsætning Her vælges og indstilles modtageren til den / de paraboler der er tilsluttet. Der er 16 antenne alternativer, der hver især kan have forskellige indstillinger for LNB-type, switch valg m.v. Valg af satellit 1. Marker punktet Satellit navn og tryk på? knappen for at få listen over satellitter frem. 2. Vælg det ønskede satellitnavn. Viasat s programmer på 5 gr. øst = SIRIUS2 Canal Digital s programmer på 1 gr. vest = THOR 3. Hvis den ønskede satellit IKKE er med på listen, vælges Bruger defineret 4. Et tastatur fremkommer på skærmen, hvor du selv kan navngive satellitten. 5. Satellitnavnene i listen står i alfabetisk orden. 6. Der kan skrives op til 16 bogstaver i satellitnavnet. TELETEXT Brug fjernbetjeningen til Tv et for at få adgang til tekst-tv. Der er ikke adgang til tekst-tv via fjernbetjeningen til satellit modtageren

13 Organiser programmer Gennemgang af hovedmenuen Organiser radio programmer Organisering af radioprogrammer fungerer på samme måde som organisering af TV-programmer. Organiser alle programmer Omdøbe programmets navn, slet, flyt, lås, og spring over programmer. Organiser favoritter A-D Radioprogrammerne kan her organiseres i 4 favorit-menuer, på samme måde som TV-programmerne. Ændre programmer i genre Slet, lås, spring over og omdøb programmer. Radio-programmerne kan opdeles i pop, rock, klassisk, jazz m.v. på samme måde som TVprogrammerne. Organiser transpondere Alle programmer kan også redigeres i blokke efter netværk. Udbyderens navn vises i søjlen Netværk. Når en udbyder markeres i venstre side, vises udbyderens programmer i søjlen til højre på skærmen. Du kan slette, flytte eller omdøbe samtlige programmer fra en udbyder på én gang.? /? Flyt markeringsbjælken op / ned? /? Åben den markerede undermenu OK Valg af det markerede menupunkt. MENU eller EXIT: Gå ét menupunkt tilbage. (Tryk gentagne gange for helt at forlade skærm menu) 1. Vælg service Skift mellem simpel og udvidet programliste. (Simpel programliste aktiveres også ved tryk på OK fra skærmbillede) 2. TV GUIDE Modtagerens Elektroniske Program Guide (EPG) gør det muligt at finde rundt i udbudet af radio og tv programmer samt andre tjenester. Her kan du få detaljerede informationer om de enkelte programmer, få vist start og sluttidspunkt, få programomtale, se et lille billede, mens du læser om programmet. (Mængden af informationer i programguiden er afhængig af hvad den enkelte udbyder af kanalen tilbyder) 3. FORÆLDRE KONTROL Adgang til bestemte kanaler kan begrænses med 4 cifret PINkode. Første gang du ønsker at låse et program bliver du bedt om at taste den kode der ønskes som pinkode på låste programmer. Koden kan senere ændres, men det er vigtigt at du husker den indtastede kode for at kunne få adgang igen senere. 4. INSTALLATION Installations menuen giver adgang til indstilling af sprog og ur, program sortering og programredigering, samt adgang til installation af nye kanaler, satellitpositioner, og indikering af signalstyrke og -kvalitet. 5. TILBEHØR Denne menu indeholder kalender og biorytmer

14 Programlisten Valg af program ved hjælp af programliste Tryk OK på fjernbetjeningen for at aktivere programlisten. Brug de fire piletaster til at manøvrere rundt og markere et ønsket program. Tryk igen OK når ønsket program er markeret. Tryk EXIT for at forlade programlisten igen. Du kan skifte mellem simpel og avanceret programliste på følgende måde: Valg mellem simpel og avanceret programliste 1. Fra hovedmenu markeres punktet vælg service 2. Vælg mellem simpel og avanceret og tryk herefter OK 3. Den valgte programliste fremkommer, og vil fremover være standard når der trykkes OK for genvej til programliste. Avanceret programliste Den avancerede programliste fungerer i grundtræk som den simple, men viser flere programmer af gangen på skærmen. Via den avancerede programliste er det endvidere muligt at dele programmerne op i kategori lister: Via farveknapperne på fjernbetjeningen kan du aktivere kategori listerne: Rød: Samlet programliste over alle kanaler Grøn: Favorit liste Gul: Programmer opdelt i netværk Blå: Genre opdelt programliste Hvid: Programliste i alfabetisk orden Redigering af programmer og programlister 1. Vælg program på listen ved hjælp af piletasterne? /? /? /? 2. Tryk på MENU knappen 3. Brug piletasterne? /? /? /? for at vælge om du ønsker at lægge det markerede program i en favoritliste (sport, nyheder, film m.v.), eller ønsker at låse, hoppe over program eller slette programmet. 4. Ved hjælp af piletasterne? /? kan du bladre i favorit menuerne. 5. Tryk OK for at udføre handlingen. Visning af programliste 1. Tryk OK for visning af programlisten. Med den røde knap på fjernbetjeningen kan du skifte mellem simpel og avanceret programliste. 2. Vælg det ønskede program med piletasterne? /? /? /? 3. Tryk OK og EXIT for at se det valgte program. Organiser programmer Gruppering af kanaler i favoritmenuen 1. Flyt markeringsbjælken til søjlen Programmer med? tasten. 2. Marker den kanal som ønskes flyttet til favoritlisten 3. Tryk på [OK] knappen 4. Flyt markeringsbjælken til søjlen Favoritter med? tasten 5. Tryk på [OK] for at gemme indstillingerne. Bemærk: 1. Brug? /? tasterne for at flytte markeringsbjælken fra søjle til søjle 2. Brug p+ / p- knapperne for at vælge forrige eller næste side. Ændre programmer i genre. Her kan du låse kanaler, springe over, slette og ændre navn på kanaler, samt opdele kanaler i genrerne film, nyheder, underholdning, sport, børn, musik m.v. De farvede genvejstaster virker på samme måde som i Organiser programmer, dog med følgende ændringer: - Når et program slettes i genrelisten, vil det stadig være tilgængeligt i listen over alle programmer. - Du kan flytte rundt på programmer i favoritlisterne, uden at det har indflydelse på listen over alle programmer. - De farvede genvejstaster kan bruges når markeringsbjælken befinder sig i den midterste søjle. Sådan vælges genre: 1. Brug pilen? for at flytte markeringsbjælken til Gr. søjlen med de forskellige genrer 2. Vælg den ønskede genre Sådan flyttes programmer til den ønskede genreliste: 1. Brug piletasten? for at flytte markeringsbjælken til søjlen programmer. 2. Vælg det program som ønskes flyttet til den valgte genregruppe. 3. Tryk på [OK] for at flytte programmet. 4. Brug piletasten? for at flytte markeringsbjælken til den midterste søjle (genre søjlen). 5. Tryk på [OK] for at gemme indstillingerne. Bemærk: 1. Brug? /? tasterne for at flytte markeringsbjælken mellem søjlerne 2. Brug P+ / P- for at flytte en side op / ned

15 Organiser programmer Organiser programmer Organiser alle programmer fortsat Lås 1. Marker programmet der ønskes låst, og tryk på den gule knap. Symbolet bliver vist ud for det låste program. 2. For at se et låst program, indtastes pinkoden. Spring over 1. Tryk på den blå knap for at springe et program i listen over. Symbolet BACK bliver nu vist ud for programmet. 2. Ved programskift / program zapning op / ned, vil dette program nu blive sprunget over. Du kan dog stadig se programmet i programlisten og ved tryk på EPG knappen. Vær opmærksom på: Du kan IKKE se skjulte programmer når du bladrer i programmerne med [P+] / [P-] knapperne. Omdøbe 1. Marker den kanal som navnet ønskes ændret på, og tryk på den hvide knap. Der fremkommer nu et tastatur på skærmen. 2. Tast nu det nye programnavn ind på skærmtastaturet Brug piletasterne? /? /? /? til at flytte curseren med, og tryk OK for at vælge bogstav. Organiser favoritter A-D Der er 4 favoritgrupper (A-D) til TV-kanaler og 4 favoritgrupper til radiokanaler. Hver favoritgruppe kan indeholde op til 100 kanaler. Du kan slette, flytte, låse, springe over eller ændre navn på hver enkelt kanal, og gemme dem i favorit grupperne. Under hver enkelt favoritgruppe kan du markere det program du ønsker at have med i gruppe, og trykke OK på fjernbetjeningen. - Når der slettes programmer i favoritgruppen, vil denne stadig være i den samlede gruppe for alle programmer. - Du kan flytte rundt på programrækkefølgen i de enkelte favoritgrupper, uden at det påvirker den samlede programliste. - De farvede genvejstaster til flyt/slet m.v. vises når du befinder dig i det midterste vindue. Sådan vælges favoritgruppe 1. Brug piletasten? for at flytte markeringsbjælken til Gr. søjlen (til venstre i billedet) 2. Vælg den liste som ønskes ændret. Se liste over programmer i favoritliste 1. Tryk på den grønne knap på fjernbetjeningen for at vælge favoritlister. Der er 4 favoritlister (A,B,C,D) 2. Vælg favoritliste (A,B,C,D) med piletasterne? /? 3. Tryk på den grønne knap for at skifte til at vælge blandt programmer i favoritlisten. Tryk igen på den grønne knap for at vælge anden favoritliste (A,B,C,D) Se programmer opdelt efter netværk 1. Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen for at vælge programliste efter Netværk 2. Brug piletasterne? /? /? /? for at vælge et program 3. For at skifte mellem liste over netværk (til venstre i menu) og programmer, trykkes igen på den gule knap. Bemærk: - Udbyderens navn står i venstre liste. Ved valg i af udbyder i venstre vindue, vises programmer fra den pågældende udbyder i højre vindue. - Med piletasterne samt den gule knap kan du altså først vælge udbyder i venstre vindue, og derefter et bestemt program fra udbyderen i højre vindue. Programmer opdelt i genre 1. Tryk på den blå knap på fjernbetjeningen for at vælge genreopdelt programliste (film, nyheder, sport etc.) 2. Brug piletasterne? /? /? /? for at manøvrere rundt i menuen. 3. Tryk på den blå knap igen, for at skifte mellem højre og venstre vindue. Bemærk: Programlisten I venstre vindue vises de forskellige genre. Vælg genre i venstre vindue, og marker derefter det program du ønsker at se i højre vindue. Programmer i alfabetisk orden 1. Tryk på den hvide knap på fjernbetjeningen for at vælge programmer opdelt i alfabetisk orden. 2. Brug piletasterne? /? /? /? for at manøvrere rundt i menuen. 3. Tryk på den hvide knap igen, for at skifte mellem højre og venstre vindue. Bemærk: I vinduet til venstre kan du vælge i alfabetisk orden. I vinduet til højre vises de programmer der begynder med det valgte bogstav

16 Programguide (EPG) Sådan aktiveres TV-guiden Tryk på knappen GUIDE på fjernbetjeningen, og guiden startes. Sådan aktiveres Radio-guiden Fra TV guide, tryk på GUIDE knappen guiden skifter nu fra TV- til Radioguide. I TV guiden findes 4 forskellige muligheder for visning For at vælge blandt de forskellige, bruges følgende knapper: Rød: Skift mellem information for Nu og Næste program Grøn: Viser ugeprogram for den kanal der er markeret i guiden Gul: Viser liste over bestilte programmer Blå: Hurtig visning. Her kan du hurtigt bladre gennem alle kanaler og se hvad der sendes lige nu. Nu og Næste funktion Vælg mellem informationer om de programmer der vises NU eller se information om det NÆSTE program der sendes. Her får du oplysninger om kanalens navn, udsendelsens titel, programmets start-, stoptidspunkt o.a. Se tv program live i TV guiden Brug knapperne P+/P- i tv-guiden for at vælge/markere det program du ønsker oplysninger om. Programmet skifter samtidig i højre side af guiden. Eller brug piletasterne? /? for at bladre i guiden. TVbilledet til højre i guiden skifter først, når du trykker [OK] på fjernbetjeningen. Bestil et program Vælg programmet du ønsker at bestille med enten P+ eller P- knapperne eller med? /? knapperne. Tryk herefter på den hvide knap. Når du bladrer i programmerne, kan du trykke på? /? tasterne for at skifte en side ad gangen. Ved tryk på den gule knap, kan du se en liste over hvilke programmer du har bestilt. Ugentlig Marker det program du ønsker at se helt ugeprogram for, og tryk på den grønne knap. Du kan skifte mellem ugedagene med? /? tasterne. Med samme fremgangsmåde som i NU / NÆSTE funktion kan du også her bestille et bestemt program, så modtageren automatisk skifter til programmet når det begynder. (F.eks. i forbindelse med optagelse til video). System indstillinger & Organiser programmer Andre indstillinger Vælg menu gennemsigtighed, tid for visning af INFO boksen m.v. Menu gennemsigtighed (OSD) Vælg hvor kraftigt baggrunden skal fremtræde i visse menuer. Brug piletasternen? /? for at ændre indstillingerne. Varighed af INFO boksen på skærmen Indstil hvor lang tid bjælken med program information skal vises efter der er skiftet kanal på modtageren. Kan indstilles fra 0 20 sekunder. Menu baggrund Vælg hvilken baggrund du ønsker i menuerne Skift til bestilt program. Vælg om modtageren skal skifte til et timerindstillet program automatisk eller manuelt. Manuel: Modtageren spørger om du vil skifte til det timerindstillede program, og skifter hvis der bekræftes med OK Automatisk: Modtageren skifter automatisk til de timerindstillede programmer Organiser programmer Vælg hvilke programmer der skal ligge i hvilke favoritmenuer, slet og byt rundt på kanaler m.v. Organiser TV programmer / Organiser alle programmer Slet, flyt, lås, spring over og ændre navn på programmer. Slet 1. Vælg et uønsket program i listen, og tryk på den røde knap 2. Fortsæt på samme måde med alle uønskede programmer. Disse markeres nu i gråt. 3. Tryk til sidst på OK for at bekræfte sletning 4. Tryk på EXIT for at fortryde sletning, eller på OK for at bekræfte sletning Flyt 1. Marker programmet der ønskes flyttet, og tryk på den grønneknap. Grønne markering indikerer at du er ved at flytte programmet 2. Brug pilene? /? /? /? for at vælge ønsket placering 3. Tryk på [ok] knappen når ønsket programplads er fundet 4. Fortrydes indtastning, afslut da menuen med EXIT. For bekræftelse af flytning, afslut med OK 16 21

17 System indstillinger A/V indstillinger Videosignal Indstilling af udgangssignal via scart kabel (CVBS/RGB/S-Video) Audio signal Vælg mellem stereo og mono signal. Dette gælder både for scart udgang og RCA/Cinch (phono) udgang. Dolby Digital Er dolby digital aktiveret (i ON position), og programmet udsendes med digital lyd, vælges det sprog / lydspor automatisk hvor dolby digital er tilgængelig. Bemærk: Er Dolby i ON position, vil der kun være lyd ud på den optiske udgang, hvis der modtages et AC-3 signal Skærmindstilling Vælg skærmindstilling efter hvilket tv der tilsluttes til modtageren (4:3 eller 16:9) Vis skærmformat Indstil hvordan en udsendelse vises på skærmen. Er dit TV f.eks. i 4:3 format, men udsendelsen sendes i 16:9, kan du vælge mellem visning på fuld skærm (center). Herved mangler noget af billedet i siderne. Eller vælge at se udsendelsen i Letter-box, så hele billedet vises i det rigtige format, men med sort bjælke foroven og forneden i billedet. Er tv et i 16:9 format, men udsendelsen i 4:3, kan du ligeledes vælge gengivelse på hele tv skærmen eller visning af det oprindelige format (center) med sort bjælke ved siderne. Det anbefales at prøve sig frem, for at finde den indstilling du foretrækker. UHF indstilling Ved brug af coax kabel (antennetilslutning) i stedet for scart, indstilles modtageren til en ledig UHF kanal på TV et. Kanal Vælg en ledig UHF kanal. Værdierne for kanal/frekvens er forskellige for de enkelte PAL standarder: PAL G for Danmark Pal Standard Vælg den rigtige PAL standard i forhold til ovenstående. (PAL G i Danmark) Offset Finindstilling af UHF udgangssignal Programguide (EPG) TV-guide bestilt Viser en liste over de programmer du selv har bestilt / bedt modtageren om at skifte til. Der kan højest bestilles 8 programmer. På listen over bestilte programmer kan aflæses: Programmets navn, dato, tidspunkt, timer indstilling samt programmets titel. Du kan slette / annullere et bestilt program ved at markere programmet med? /? tasterne, og efterfølgende trykke på den hvide knap. Hurtig visning Viser en simpel guide med mulighed for at bladre op / ned i programmerne, mens du stadig ser tv-programmet. Du kan skifte til det markerede program i guiden ved at trykke OK. Rød lodret linie: Indikerer udsendelsens start- / slut tidspunkt. Sort / hvid bjælke: Viser programmets forløb Tids bjælke: Indeholder 3 blokke. Hver blok = 30 minutter. Børnelås Modtageren kan låses helt eller delvis. 1. Tryk MENU, vælg Børnelås og tryk (OK). **Pinkode er fra fabrikken indstillet til Indtast pinkoden Du kan vælge at låse modtageren helt (pinkode indtastes herefter ved hvert programskift) eller låse modtageren delvist i forhold til alders klassifikation. (6, 10, 14, 18 år eller helt låst) (Virker kun hvis det understøttes af programudbyderen). 4. Ændring af pinkode: Marker punktet Gammel PIN kode med?/? tasterne, og tast den gamle pinkode. Marker punktet Ny kode og indtast den ønskede 4 cifrede kode. Gentag indtastning af ny pinkode i punktet Bekræft ændret PIN kode 5. Koden er nu ændret. (Tastes koden forkert under ændring af pinkode, vises beskeden PIN kode er forkert. Tryk på OK for at vende tilbage til den gamle pinkode, og forsøg igen

18 System indstillinger System indstillinger I installations menuen indstilles modtageren til ønsket sprog, tid UR, antenneopsætning, programrækkefølge m.v. System indstillinger Her ændres indstillinger for sprog, tid (ur), A/V signal, indstillinger for timer, menu grafik m.v. Sprog valg Vælg sprog for skærm menu, lyd og undertekster 1. Marker Sprog valg under systemindstillinger og tryk OK 2. Tryk på en af piletasterne? /? for at få vist en liste over tilgængelige sprog. Dette gentages i alle 3 punkter (menusprog, lyd sprog og undertekst) 3. Bladre op/ned med pilene? /? for at markere ønsket sprog, og tryk herefter på OK for at afslutte. Menusprog Vælg det ønskede sprog som angivet ovenfor. Du kan bl.a. vælge mellem Dansk, Tjekkisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Ungarsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk og Tyrkisk. Efter sprogvalg vil alle modtagerens menuer blive vist i det pågældende sprog. Lyd sprog Hvis en udsendelse ikke sendes på det sprog der er valgt under punktet lyd sprog, gengives udsendelsen med original lydspor (bl.a. ved engelske film med dansk undertekst). Følgende sprog er bl.a. tilgængelige: Dansk, Tjekkisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Ungarsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Rumænsk, Russisk og Svensk. Undertekst Vælg det fortrukne sprog til undertekstning. Du kan bl.a. vælge mellem: Dansk, Tjekkisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Ungarsk, Italiensk, Portugisisk og Spansk. Tidsindstilling Her justeres den aktuelle tidsindstilling i forhold til lokal tid, og du kan se samt indstille timerfunktion og sleeptimer. Aktuel tid Indstil den aktuelle tid. Bemærk: Klokken indstilles efter den kanal du slukker modtageren på. Dette kan betyde at hvis programmet sendes fra en anden tidszone passer klokken ikke. Vi du være sikker på at klokken passer på modtageren når den er slukket skal du slukke modtageren på en Viasat eller Canal Digital kanal. Bemærk: Tiden udlæses fra hver enkel kanal, så der kan godt forekomme tidsforskel på programmer selvom de ligger på samme satellit position. (Samme tidszone). Tids offset Viser GMT tidsforskel i forhold til den lokale tidsindstilling. Timer Visning / indstilling af de 8 timerindstillinger samt mulighed for at slukke timer helt. Slukkes timeren, vil denne IKKE blive aktiveret. Tryk på [ok] for at få vist en komplet liste over timerindstillinger. Timeren tænder / slukker modtageren, og kan f.eks. bruges i forbindelse med optagelse fra parabol til video. Timer indstilling Start tidspunkt samt sleep time bestemmer hvornår modtageren tænder / slukker. En gang: Daglig: Ugentlig: System indstillinger Timeren tænder/slukker på det valgte program én gang Timeren tænder/slukker på det valgte program og tidspunkt hver dag Timeren tænder/slukker på det valgte program hver uge på den valgte ugedag (man, tir, ons ) Brug pile-tasterne?/? /? /? for at indstille timeren. Start tidspunkt Vælg hvilket tidpunkt modtageren skal tænde. Start på program nr. Med piletasterne? /? kan du vælge hvilket program timeren skal starte modtageren på. Brug TV/radio knappen på fjernbetjeningen for at skifte mellem radio og tv programmer. Programnavn Viser navnet på det program timeren er indstillet til at starte på. Sleep tid Vælger hvornår timeren skal slukke modtageren igen

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugermanual til tv-portal

Brugermanual til tv-portal Brugermanual til tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 5 Fjernbetjening side 6 Hovedmenu side 8 Menuen tv side 9 Lige nu side 9 Programguide side 10 Tekst-tv side 11 Menuen indstillinger

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv Stofa SmartTv Vejledning i Stofa SmartTv TIPS & TRICKS Få det bedste ud af dit Stofa SmartTv KANALLISTE OG PROGRAMBJÆLKE 3 4 I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Force ejer Tillykke med dit valg af Force modtager. Vores målsætning er nem adgang til infotainment. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K TV-boks

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K TV-boks få alle

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold

Læs mere