TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A"

Transkript

1 TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager A

2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 3 Bortskaffelse af batterier og modtager... 4 Oversigt... 5 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort... 5 Bagpanel... 5 Isætning af fjernbetjeningens batterier... 6 Fjernbetjening og forklaring... 7 Brug af fjernbetjening... 8 Hurtigt i gang... 9 Daglig brug Sådan bruges menuerne Menu oversigt Redigering af kanaler Favoritlister Brug af Timer funktion Brugertilpasning af modtageren Sprog Region Skærmindstillinger Adgangskontrol Lås/lås op for kanaler Ændre PIN-kode Kanalsøgning Manuel søgning Andre indstillinger Software opdatering via USB Tekniske oplysninger Programkortet Fejlfinding Ordliste Tekniske specifikationer Konformitetserklæring Producent Licens Garanti Hvis produktet fejler

3 Sikkerhedsoplysninger Installer og brug modtageren i overensstemmelse med nedenstående sikkerhedsanvisninger for at undgå brand, elektrisk stød eller skader på personer eller udstyr. Lysnet Placering Ventilation Væsker, varme m.m. Uvejr Ekstraudstyr Service Rengøring V AC 50/60Hz. Modtageren må kun benytte den på mærket angivne strømkilde. Frakobl modtagerens netledning ved at tage fat i netstikket og ikke i ledningen. Brug kun stikkontakter der er opsat af autoriserede fagfolk. Sæt modtageren på et fast, jævnt underlag ved en let tilgængelig stikkontakt og anbring netledningen så den ikke kommer i klemme eller bliver trådt på. Sæt aldrig modtageren oven på eller under andre elektroniske enheder. Sæt aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde samt på steder med stærkt sollys eller meget støv. Sæt aldrig modtageren et lukket sted, f.eks. et skab uden god ventilation. Sæt ikke genstande oven på modtageren da dette vil forhindre den nødvendige luftcirkulation. Udsæt ikke modtageren for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande såsom vaser på modtageren. Sæt ikke varme eller brændende genstande såsom stearinlys oven på modtageren. Ved tordenvejr eller hvis modtageren ikke bruges i længere perioder bør modtageren frakobles lysnettet og parabolen. Brug aldrig tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af modtageren. Modtageren må kun åbnes af autoriserede fagfolk. Modtageren må ikke blive våd, derfor den skal rengøres med en tør klud. Du skal straks trække netstikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret reparatør hvis: der er fejl på netledning eller tænd/sluk afbryder der er løbet væske i apparatet apparatet ikke virker apparatets ydre er kraftigt beskadiget 3

4 Modtagerens funktion er at modtage ikke-kodede (free-to-air) og kodede digitale programmer. Enhver anden brug kan medføre materiel skade og måske også personskade, samt bortfald af garantien. Fabrikanten kan på ingen måde drages til ansvar for skader forvoldt på modtageren som følge af ukorrekt brug, eller at sikkerhedsinstruktionerne ikke følges. Bortskaffelse af batterier og modtager I den Europæiske Union viser denne etiket, at dette produkt ikke må kasseres sammen med husholdningsaffald. Derfor må hverken udtjente batterier eller modtageren under nogen som helst omstændigheder bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. De skal i stedet indleveres på en genbrugsplads til videre miljørigtig affaldshåndtering 4

5 Oversigt Frontpanel inkl. CA-modul og programkort Bagpanel Bemærk Brug de vejledninger der følger med tv, HIFI anlæg til at finde de rigtige stik på de pågældende apparater. 5

6 Isætning af fjernbetjeningens batterier Fjernbetjeningen bruger 2 AAA batterier. Du skal være opmærksom på følgende i forbindelse med batterierne: Vær omhyggelig med at sætte batterierne rigtigt i (+/-) samt at lukke dækslet omhyggeligt da forkert isætning kan føre til batterilækage og korrosion, hvilket kan beskadige fjernbetjeningen. Sørg altid for at udskifte svage batterier og anvend ikke gamle og nye batterier sammen. Anvend ikke forskellige typer batterier sammen, som f.eks. alkaline- og manganbatterier. Gamle batterier kan blive utætte og skade fjernbetjeningen, derfor bør batterierne tages ud af fjernbetjeningen hvis modtageren ikke bruges i længere perioder. Børn bør ikke lege med batterierne da de kan indeholde giftstoffer. Desuden kan børn komme til at sluge batterierne. 6

7 Fjernbetjening og forklaring : Tænder og slukker boksen fra standby : (Mute). Slukker/tænder for lyden 0-9 : Vælger kanal-, tal- eller bogstavindtastning FAV : Vælge mellem favoritlister : Skifter tilbage til forrige kanal Rød/Grøn/ Gul/Blå : Multifunktionstaster : Skifter til næste kanal/bevæger markøren op ad : Skifter til forrige kanal/bevæger markøren ned ad : Dæmper lydstyrken/bevæger markøren til venstre : Øger lydstyrken/bevæger markøren til højre OK : Bekræfter valget i menuen EPG : Åbner den elektroniske programguide som viser en oversigt over tv-programmerne BACK : Forlader menupunkt eller menu INFO : Giver informationer om den aktuelle udsendelse PROG +/- Program op/ned TV/R : Skifte mellem tv og radio MENU : Viser hovedmenuen på tv-skærmen +/- : Lydstyrke op/ned TEXT : Tekst-tv SUB : Vælge undertekster. AUDIO : Vælge lydspor 7

8 Brug af fjernbetjening Du bruger de følgende knapper på fjernbetjeningen til at bevæge dig rundt i modtagerens menuer på tv-skærmen. Åbner hovedmenuen / vender tilbage til hovedmenuen fra undermenuerne. Flytter markøren / vælger menuer eller indstillingspunkter. Flytter markøren / vælger blandt et udvalg af alternativer. Åbner menuen. Gemmer og går tilbage til foregående menu / i hovedmenuen afslutter knappen menusystemet og går tilbage til den normale billedskærm. Infolinjen nederst i billedet viser hvilke knapper på fjernbetjeningen samt hvad du kan bruge knapperne til i forbindelse med indstillingen af de enkelte punkter i undermenuerne. 8

9 Hurtigt i gang 1 Tænd for tv og modtager Brug dine fjernbetjeninger til at tænde for tv og kabel-tv modtager. 2 Startbillede Følg de instruktioner der kommer på skærmen. 3 Vælg sprog 4 Vælg land og tv-format Vælg med eller Flyt op/ned med og Bekræft med OK Bemærk Hvis du har tilsluttet en aktiv digital terrestrisk antenne som skal forsynes med 5V DC strøm via antennestikket på modtageren skal du ud for Aktiv antenne + 5V vælge Til. 9

10 5 Tjek antennetilslutning Efter at du har tjekket om antennen er tilsluttet modtageren sætter du kanalsøgningen i gang ved at trykke på OK knappen. 6 Kanalsøgning Søgningen kan vare flere minutter. Når søgningen er afsluttet bliver resultatet af søgningen vist. Tryk på OK knappen for at fortsætte. 7 Klar til brug Nu er modtageren klar til brug. Tryk på OK knappen for at begynde at se tv. 10

11 Daglig brug Tænd og sluk for modtageren Tænd og sluk på Standby knappen enten på modtageren eller på fjernbetjeningen. eller Vælg en kanal eller Juster lyden eller Skift mellem tv og radio Vis infobanner eller Med PROG+/- knappen eller talknapperne kan du skifte kanal. Trykker du på OK knappen får du vist kanallisten hvor du vælger kanal med knapperne og derefter trykker på OK for at vælge kanalen og se den. Du kan bruge knappen til at skifte mellem den nuværende og den sidst sete kanal. Med +/- knappen kan du regulere lydstyrken. Brug (Mute) knappen til at slå lyden til eller fra med. Tryk på TV/R knappen for at skifte mellem tv og radio. Tryk på OK for at åbne tv- eller radiolisten. Brug INFO knappen til at vise infobanneret. Banneret giver information om: kanalnavn, kanalnummer, aktuelle og næste udsendelse og aktuelle tidspunkt. 11

12 To tryk på INFO knappen giver mere detaljeret info om udsendelsen. Tryk igen for at fjerne info. Bemærk Infobanneret vises automatisk hver gang du skifter kanal. Få vist undertekster Brug SUB knappen til at få vist undertekst hvis den pågældende udsendelse tilbyder det, eller til at slå viste undertekster fra. Ved at trykke på SUB knappen kan du bladre mellem de undertekst-sprog som kanalen tilbyder. Bemærk Det er kun muligt at vælge et undertekstsprog hvis der tilbydes flere sprog på kanalen. Se tekst-tv 1 Skift til tekst-tv Med TEXT knappen kan du få adgang til tekst-tv. 2 Vælg side Brug tal-knapperne eller knapperne til at vælge side med. Brug til at vælge undersider. 12

13 3 Tilbage til udsendelsen i fjernsynet Tryk på TEXT knappen for at komme tilbage til den aktuelle udsendelse. Elektronisk Program Guide (EPG) 1 Skift til Boxer Guide 2 Sortere oplysningerne 3 Bladre frem og tilbage Med EPG knappen kan du få vist programoversigten i Boxer Guiden. For hver kanal du vælger i listen til venstre, viser oversigten til højre oplysninger om start- og sluttidspunkter samt udsendelsesnavne for alle tilgængelige udsendelser. Det er ikke alle programudbydere der sender disse informationer. Med de farvede knapper kan du gøre følgende i programvinduet: Grøn: Vise programoversigten for næste dag. Rød: Vise programoversigten for den foregående dag. Gul: Lave en søgning efter en udsendelse eller udsendelsestype. Blå: Lave en filtrering så du kun får vist den kategori af udsendelser i programoversigten som du har valgt i filteret. Med knapperne kan du skifte frem og tilbage mellem kanallisten og programoversigten. 13

14 4 Vælg en udsendelse Brug knapperne til at vælge kanal i kanallisten og udsendelse i programoversigten. 5 Se detaljer om en udsendelse Bemærk Trykker du OK til den valgte udsendelse eller kanal begynder du straks at se den pågældende kanal. Via INFO knappen kan du få vist mere information om den udsendelse du har markeret i oversigten. 6 Tilbage til udsendelsen i fjernsynet Brug EPG knappen for at komme tilbage til udsendelsen. Favoritkanaler FAV knappen får du hurtig adgang til dine favoritlister. Det første tryk på FAV knappen viser hvilken liste du sidst har brugt. Tryk på FAV knappen for at bladre mellem dine favoritlister. Tryk på OK for at åbne favoritlisten. Brug knapperne til at vælge kanal og tryk derefter på OK for at vælge kanalen og forlade listen. 14

15 Audio Bemærk Bruger du, efter valg af favoritliste og kanal, knapperne for at skifte kanal, skal du være klar over at du kun skifter mellem de kanaler du har i den valgte favoritliste. Tryk på TV/R knappen for få fat i den fulde tv- eller radioliste. Med AUDIO knappen kan du, hvis en kanal tilbyder det, vælge et andet lydsprog. Tryk på AUDIO knappen for at bladre mellem de tilbudte sprog. Sådan bruges menuerne Via modtagerens hovedmenu har du adgang til undermenuer hvor du kan ændre på modtagerens forskellige indstillinger af kanaler, sprog, lås, kanalsøgning m.m. Du bevæger dig rundt i menuerne ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen som vist i de følgende fem handlinger: 1 Vis hovedmenuen Hovedmenuen giver adgang til 3 menuer. 15

16 2 Vælg menu Når du har valgt en menu og bekræftet med OK, fortsætter du til undermenuerne. 3 Vælg undermenu Efter valget af en undermenu fortsætter du til indstillingen af de enkelte punkter i menuen. 4 Vælg eller indstil a Vælg et underpunkt og bekræft med OK for at komme ind under punktet. Indtast de ønskede oplysninger. Tryk på BACK knappen for at gemme og komme tilbage til det foregående vindue. 16

17 b Vælg hvilken indstilling du vil have. 5 Tilbage til fjernsynet Tryk på BACK knappen til du er helt ude af menuerne og kan se tv. Menu oversigt Hovedmenuen indeholder følgende menuer og undermenuer: Menuer Kanalredigering Timer Indstillinger Undermenuer Sprog Region Skærmindstillinger Adgangskontrol Kanalsøgning Andre indstillinger 17

18 Redigering af kanaler Via Kanalredigering i hovedmenuen har du mulighed for at slette kanaler, ændre kanalernes navne samt lave og ændre listerne med dine favoritkanaler. Infolinjen i Kanalredigering viser hvilke ændringer du kan lave samt hvilke knapper på fjernbetjeningen du skal bruge i forbindelse med redigering af kanalerne i kanallisten. Knapper Rød/Slet Grøn/Spring over Gul/Vis kanallister Blå/Omdøb Beskrivelse Sletter den valgte kanal fra listen. Markerer at kanalen skal springes over når du zapper gennem kanallisten. Viser de forskellige kanallister, dvs. tv- og radiokanaler samt favoritlister. Det er her du får adgang til at lave dine egne favoritlister. Se efterfølgende afsnit. Du kan give den valgte kanal et nyt navn. Favoritlister I Kanalredigering kommer du via den Gule knap til vinduet Aktiv kanalliste. Her kan du vælge en favoritliste og trykke på den Blå knap for at redigere listen. Alle seks favoritlister (A-F) vises hvis du trykker på den Røde knap. 18

19 I redigeringsvinduet kan du vælge en kanal ad gangen i kanallisten til venstre og med OK knappen flytte den over i favoritlisten til højre. Ved at flytte markøren over i favoritlisten får du mulighed for at flytte rundt på kanalerne med OK knappen og knapperne samt fjerne kanaler fra listen med RØD knappe. Brug af Timer funktion Via Timer i hovedmenuen har du mulighed for at bestemme start- og sluktidspunkter for modtageren. Du kan bruge denne funktion når du f.eks. skal optage en udsendelse på din video- eller dvd-optager. Husk du skal indstille Timeren på både modtageren og videoeller dvd-optageren. Du kan også bruge funktionen til at starte og slukke boksen til en bestemt tid eller til at skifte over til en anden kanal på et bestemt tidspunkt. Kanal Dato Start Timer Stop Timer Vælg hvilken kanal modtageren skal starte med. Indtast dato og årstal for hvilken dag modtageren skal tænde. Indtast tidspunktet for hvornår modtageren skal tænde. Indtast tidspunktet for hvornår modtageren skal slukke. Bemærk Du kan stoppe en igangværende Timer ved at trykke på BACK knappen. 19

20 Brugertilpasning af modtageren Via Indstilling i hovedmenuen får du adgang til seks undermenuer som giver dig mulighed for at brugertilpasse modtageren, dvs. bestemme hvilke kanaler du vil modtage, hvilket sprog du vil have i menuerne, hvilke kanaler der skal låses, skærmformat osv. Sprog Menu Første lydsprog Andet lydsprog Audio type Første undertekstsprog Andet undertekstsprog Undertekst Vælg det sprog du ønsker menuerne skal bruge. Vælg dit foretrukne sprog for udsendelser der sendes med flere lydspor. Hvis en udsendelse ikke sendes på dit foretrukne lydsprog vælger du her hvilket sprog du dernæst foretrækker. Du kan vælge mellem normal eller lyd for hørehæmmede. Vælg hvilket sprog du gerne vil have vist underteksterne i for udsendelser der sendes med undertekster på flere sprog. Vælg det sprog du gerne vil have underteksterne vist i hvis udsendelsen ikke sendes med undertekster i dit foretrukne sprog. Du kan vælge mellem normal undertekst eller undertekst for hørehæmmede. 20

21 Region Land Vælg det land modtageren befinder sig i. Tidszonevalg Tidszone Sommertid Her vælger du om du vil angive tidszonen Manuelt eller Automatisk. Manuel Automatisk Med dette valg bliver Tidszone feltet vist. Tidszonen bliver sat automatisk. Vælg hvilken tidszone modtageren befinder sig i forhold til GMT (Greenwich Mean Time). Vælg om sommertid skal slås til eller fra. Hvis sommertid er slået til bliver der lagt en time til GMT tiden. 21

22 Skærmindstillinger HDMI udgang Skærmopløsninger: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto eller Bedst muligt. Indstillingen Bedst muligt vil automatisk vælge den højeste opløsning som Tv et kan vise. Tv-skærmformat Her kan du vælge hvilket skærmformat der passer til dit tv, 4:3 eller 16:9. Billedformat Lydforsinkelse Her har du mulighed for at vælge mellem forskellige billedformater. Valgmulighederne afhænger hvilket skærmformat du har valgt. Hvis du har valgt 4:3 anbefaler vi at du vælger Letter Box, og hvis du har valgt 16:9 anbefaler vi at du vælger Sorte kanter. Har du tilsluttet et surround sound anlæg så kan der være en forsinkelse af billedet i forhold til lyden. Her har du mulighed for at vælge en forsinkelse af lyden, så den kommer til at passe med billedet. Digital lyd Vælg hvilket digitalt lydformat du ønsker at benytte, PCM eller Dolby Digital. 22

23 Adgangskontrol Lås/lås op for kanaler Ændre PIN-kode Indstillinger Forældrekontrol Aldersgrænse Vælg Lås/lås op for kanaler. Se efterfølgende afsnit. Vælg Ændre PIN-kode. Se efterfølgende afsnit. Vælg om adgangen til menuen Indstillinger skal være låst så du skal indtaste din PIN-kode for at åbne menuen. Vælg om du vil slå forældrekontrol til eller fra. Hvis du slår forældrekontrol til skal du også angive en aldersgrænse for at få kontrollen til at virke. Vælg en minimumsalder for at kunne se specifikke udsendelser. 23

24 Lås/lås op for kanaler Via Kanallås kan du vælge hvilke kanaler du ønsker skal være låst så du skal indtaste din PIN-kode inden du kan se de pågældende kanaler. Vælg den kanal i kanallisten du ønsker at låse og tryk på OK for låse den. Den låste kanal markeres med nøgle i listen. Du kan kun låse kanalerne en ad gangen. Ændre PIN-kode PIN-kode Ny PIN-kode Bekræft PIN-kode Indtast din PIN-kode. Fabriksindstillingen af PIN-kode: 1234 Indtast ny PIN-kode. Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte den. 24

25 Kanalsøgning Via Kanalsøgning har du mulighed for at vælge mellem autosøgning og manuel søgning når du skal søge efter kanaler. Auto søgning Manuel søgning Signalmodtagelse Vælger du Auto søgning og trykker OK starter den automatiske søgning med det samme og gennemsøger frekvensbåndet for kanaler. Søgningen kan vare flere minutter. Vælg Manuel søgning. Se efterfølgende afsnit. Vælg Signalmodtagelse for at se signalstyrke- og kvalitet for den aktuelle kanal- 25

26 Manuel søgning Kanal Indtast et kanalnummer fra 5-12 eller Opdatere kanalliste Frekvens Du har tre valgmuligheder når du vil opdatere din kanalliste: Tilføj: Erstat: Slet: Søgningen tilføjer nye kanaler til de eksisterende kanaler. Søgningen erstatter kanalerne på den anførte frekvens med nye kanaler. Søgningen sletter hele din kanalliste før den søger efter nye kanaler på den anførte frekvens. Afhængig af hvilken kanal du har indtastet i kanalfeltet fremkommer den tilsvarende frekvens her i feltet. Start søgningen ved at trykke på OK knappen. Når kanalsøgningen er afsluttet får du præsenteret en liste med resultatet af søgningen. 26

27 Andre indstillinger Bannertid Aktiv antenne +5V OTA software opdatering Systeminfo Kortinfo Fabriksindstilling Vælg hvor længe du vil have info-banneret vist på skærmen hver gang du skifter kanal. Info-banneret kan maksimalt vises i 10 sekunder. Her vælger du Til hvis du har tilsluttet en aktiv digital terrestrisk antenne som skal forsynes med 5V DC strøm via antennestikket på modtageren. Vælg OTA software opdatering, hvorefter modtagerens software vil blive opdateret hvis ny software er tilgængelig. Hvis der ikke er nogen ny software får du en meddelelse om at der ikke er nogen nye opdateringer. I denne menu kan du få oplysninger om hvilke software og hardware versioner der er i brug i modtageren, hvilket kan være vigtigt at vide hvis du skal tale med en tekniker om modtageren. I denne menu får du adgang til oplysninger om det Viaccess programkort du har sat i modtageren for at kunne se kodede- /betalingskanaler. Vælg Fabriksindstilling hvis du ønsker at gendanne modtagerens fabriksindstillinger. Du bliver bedt om at indtaste PINkoden inden du kan bekræfte med OK at du ønsker at gendanne fabriksindstillingerne. 27

28 Software opdatering via USB Ud over at opdatere software via antennen er det også mulig at opdatere modtageren med ny software ved at hente ny software fra hjemmesiden og gemme den på en USB enhed. Den fil som du skal kopiere fra hjemmesiden over på USB enheden er en.img fil. Denne.img fil skal anbringes i USB enhedens rod, dvs. den må ikke anbringes i en mappe som du har lavet på USB enheden, og der må ikke være andre.img filer på USB enheden. For at opdatere modtageren med filen på USB enheden skal du gøre følgende: Tænd for modtageren så du har billede på dit tv. Tag strømmen fra modtageren, dvs. sluk modtageren ved stikkontakten. Indsæt USB enheden i USB stikket på modtagerens bagside. Tænd for modtageren ved stikkontakten. Følgende billede kommer frem på skærmen: Når opdateringen er afsluttet bliver du bedt om at fjerne USB nøglen samt genstarte modtageren, dvs. at du igen skal slukke modtageren ved stikkontakten, for derefter at tænde igen og starte modtageren. 28

29 Tekniske oplysninger Via menuen Andre indstillinger > Systeminfo kan du få oplysninger om hvilke software og hardware versioner der er i brug i modtageren, hvilket kan være vigtigt at vide hvis du skal tale med en tekniker om modtageren. Produkt navn Bootloader version Software version Hardware version Serienummer Viser modelnummeret på modtageren. Viser versionsnummeret på modtagerens loader. Viser versionsnummeret på modtagerens software. Viser versionsnummeret på modtagerens hardware. Viser serienummeret på modtageren. 29

30 Programkortet Via menuen Andre indstillinger > Kortinfo får du adgang til oplysninger om det Viaccess programkort du har sat i modtageren for at kunne se kodede-/betalingskanaler. Viaccess kortet har følgende menu med yderligere informationer og valgmuligheder: STB-information Her finder du oplysninger om modtageren såsom hardware version, software version, ID etc. Programkortinformation Her finder du oplysninger om programkortets sammenkobling med modtageren. PIN-kode ændring Voksenlås Rettigheder Indkøb Operatør besked Her kan du ændre din PIN-kode til selve Viaccess kortet. Her kan du bestemme en aldersgrænse for de kanaler kortet giver adgang til. Her kan du se hvilke kanaler du har adgang til i hvilken periode. Her kan du se hvilke specielle begivenheder som du har købt adgang til. Her kan du se meddelelser fra operatøren. 30

31 Fejlfinding Problem Årsag Løsning Ingen funktion Netledningen er ikke tilsluttet korrekt. Fjernbetjeningen virker ikke Batterierne er ikke sat rigtigt i. Hverken lyd eller billede, men modtagerens menufunktion er tilgængelig Kanal har fået ny frekvens Dårligt billede, billedpixelering, lydstop Intet billede, ingen lyd, signalstyrken vises men ingen signalkvalitet Batterierne er ved at være brugt op. Fjernbetjeningen ikke rettet mod det rigtige sted. Intet signal Dårligt stik, kabel eller signal Dårligt stik, kabel eller signal Tilslut netledningen korrekt. Sæt batterierne rigtigt i. Sæt nye batterier i. Ret fjernbetjeningen mod boksens frontpanel og sørg for at der ikke er noget der blokerer mellem fjernbetjeningen og boksen. Undersøg om du har tilsluttet antennekablet fra modtageren til din antenne. Slet kanalen og lav en ny automatisk kanalsøgning. Undersøg om kabel eller antennestik er i stykker. Hvis det ikke er tilfældet skal du kontakte din antenneinstallatør. Undersøg om kabel eller antennestik er i stykker. Hvis det ikke er tilfældet skal du kontakte din antenneinstallatør.. Ordliste AC Analog DC Cinch stik Alternating Current. Vekselstrøm. Signaler, der ikke er konverteret til tal. Analoge signaler varierer mens digitale signaler har specifikke numeriske værdier. Direct Current. Jævnstrøm. Koaksial stik der bruges til tilslutning af tv eller stereoanlæg. 31

32 Digital Dolby Digital DVB EPG HDCP HDMI Koaksialkabel MPEG-2 MPEG-4 MUX OSD Scart Surround Swap funktion VCR VTR Signaler der er konverteret til numeriske værdier. Et system til surround sound med op til seks kanaler udviklet af Dolby Laboratories. Digital Video Broadcasting. En digital, universal transmissionsteknik til billede, grafik, lyd og tekst. Electronic Programme Guide. Programguide der giver oplysninger om programindhold og startog sluttidspunkter for alle tilgængelige programmer. Det er ikke alle programudbydere der sender disse informationer. High-bandwidth Digital Content Protection. En digital standard for en type kopibeskyttelse som beskytter indhold under transmissionen fra kilden til skærmen. High Definition Multimedia Interface. Stik på tv, dvd- og videooptagere m.m. til transmission af lyd- og billedsignaler. HDMI overfører signalerne digitalt. Forbindelseskabel mellem kabelantennestikket og modtageren. International standard for komprimering af digitale lyd- og videosignaler i forbindelse med overførsel af disse signaler. Videreudvikling af MPEG-2. MPEG-4 komprimerer lyd- og billedsignaler endnu mere end MPEG-2. Multiplexer. Bruges til at overføre flere lavhastighedskanaler i en fælles kanal med høj hastighed. On Screen Display. Skærmbillede-menu-betjening, dvs. at selve betjeningen af apparatet sker igennem billeder på tv-skærmen. Stik på tv, dvd- og videomodtagere m.m. til transmission af lyd- og billedsignaler. Et system som giver realistiske, tredimensionelle lydfelter, der er meget virkelighedstro, ved hjælp af flere højtalere placeret rundt om tilhøreren. Skift mellem det aktuelle og den senest sete kanal. Video Cassette Recorder. Videobåndoptager. Video Tape Recorder. Videobåndoptager. 32

33 Tekniske specifikationer Tuner og kanaler Indgangsstik Frekvensområde Indgangsimpedans Demodulation IEC 169-2, hun MHz / MHz 75 ohm, ubalanceret DVB-T:COFDM 2k og 8k DVB-T2: COFDM 1k, 2k, 4k, 8k, 16k og 32k MPEG transportstream A/V dekoder Transportstream MPEG-2 / IEC Profilniveau MPEG-2 MPEG-4/H.264 MP og HP niveau 4.0 Inddata hastighed Max. 100 Mbit/s Aspektforhold 4:3 / 16:9 Audio dekoder Sampling hastighed MPEG Layer I & II, valgfri Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC 32, 44,1, og 48 khz A/V data ind/ud Audio stik Video stik HDMI stik v. 1.2 Koaksial SPDIF HDMI, scart. Billedopløsning: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Processor og hukommelse Flash hukommelse CPU 128 Mbyte DDR2 DRAM hukommelse 4 Mbyte flash hukommelse EMMA3SLP Strømforsyning Indgangsspænding Strømforbrug Type Standby strømforbrug 230 VAC +/- 15% / 12 VDC Max. 6 W Ekstern netadapter Max. 0,3 W 33

34 Konformitetserklæring Producenten erklærer hermed at dette produkt TRIAX T-HD 505VA overholder følgende retningslinjer og normer: Lavspændingsregulativet 2006/95/EC EN Retningslinier for EMC 2004/108/EC EN EN EN EN Producent Triax A/S Bjørnkærvej Hornsyld Danmark Svend Kristiansen Quality Manager Triax A/S Bjørnkærvej Hornsyld Danmark 34

35 Licens Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby logo og det dobbelte D-symbol er et registreret varemærke tilhørende Dolby Laboratories. Garanti Du har købt et Triax produkt af høj kvalitet. Hvis der trods alt skulle opstå fejl på produktet, yder Triax garanti i henhold til lovgivningen. Denne garanti omfatter reparation af den defekte del eller udskiftning, alt efter hvorledes vi vurderer defekten. Garantien dækker ikke ved ændringer i eller på apparatet som ikke er udført af Triax (f.eks. ved hard- eller software-modifikationer). Der ydes ingen garanti ved skader, som er opstået ved fejlagtig installation eller betjening, samt ved ændrede eller ulæselige produktnumre eller mekaniske skader pga. uheld eller stød. Hvis produktet fejler. Ved fejl på produktet bedes du rette henvendelse til, der hvor du har købt produktet. 35

36

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Hirschmann SR 110. Betjeningsvejledning. Digital satellitmodtager 940404-001. Side 1 af 53

Hirschmann SR 110. Betjeningsvejledning. Digital satellitmodtager 940404-001. Side 1 af 53 Hirschmann SR 110 Digital satellitmodtager 940404-001 Betjeningsvejledning Side 1 af 53 Ophavsret Triax A/S Med forbehold for ændringer og fejl. Vi fralægger os ethvert ansvar for trykfejl. Side 2 af 53

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning TRIAX STR 333 Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk Brugervejledning Digital kombimodtager Triax STR 333 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

Brugervejledning CDC-9000 S HD. Digital HD-modtager MPEG-2 / MPEG-4

Brugervejledning CDC-9000 S HD. Digital HD-modtager MPEG-2 / MPEG-4 Brugervejledning CDC-9000 S HD Digital HD-modtager MPEG-2 / MPEG-4 1 Guide til hurtig installation I. Tilslutninger 1 Tilslut LNB IN-stikket på modtageren til parabolen. Tilslut modtageren til dit tv.

Læs mere

Brugermanual. Dansk DT-655HD. Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Version Dansk 2010-02-01

Brugermanual. Dansk DT-655HD. Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Version Dansk 2010-02-01 DT-655HD Brugermanual Dansk Version Dansk 2010-02-01 Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Pakkens indhold 4 3. Tilslut modtager 5

Læs mere

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Brugervejledning HD Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital HDTV box 1 fjernbetjening

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager

HDTV Kabel-TV Modtager HDTV Kabel-TV Modtager CX72 CONAX INTEGRERET Brugsanvisning Version: 03.09.2012 DANSK Introduktion Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en smart HDTV kabelmodtager. Denne brugervejledning indeholder

Læs mere

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager Brugervejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 10 Apr 2012 17:48 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2

Læs mere

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4 Brugervejledning HD 104 C Digital HDTV-box til kabel-tv MPEG2 / MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer HDTV-boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager 305121 Brugervejledning Indhold 1 Sikkerhedsinstruktioner :... 3 2 Fjernbetjening:... 4 3 Tilslutninger:... 5 3.1 Tilslutning af strøm... 5 3.2 Tilslutning af

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch works for Yousee, Stofa + more 110 Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning

TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning K7_DANSK 104574 DANSK Digital kabel TV modtager Triax CR 310 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Tilbehør... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Strømkilde... 2 Strømkabel... 2 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og åben

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4

Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Brugervejledning Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv-boxen. Æsken skal indeholde: 1 tv-box 1 fjernbetjening

Læs mere