Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205"

Transkript

1 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205

2

3

4 INDHOLD 1.0 INSTALLATION Din modtager Bagsiden Fjernbetjening Standard PIN kode: Tilslutninger Basis tilslutning med scart kabel Tilslutning til parabolskærm Tilslutning af USB enhed for download af software og bruger data Opstart Vælg sprog Vælg satellit Antenne indstilling Hovedmenu Organiser Kanaler Installation System indstilling Timer Multimedia Se TV og lyt til radioen Program Information Information om Optagelse EPG (Elektronisk Program Guide) Ændre kanalliste indstilling mellem TV, Radio eller Favorit Valg af sprog (lyd) TEXT TV Undertekster Optage Afspilning af optagelse 15 A.1 Fejlfinding 16 A.2 Specifikationer 16 STRONG declares that this item complies with the basic requirements and other relevant regulations of directives CE 2004/108/EEC and 73/23EEC RoHS 2002/95EEC Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. STRONG All rights reserved. 02/2010 1

5 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, fjern ikke låget (eller bagsiden) på modtageren. Overlad reparationer/service til kvalificeret personale. Symbolet med lynet i en trekant er til for at advare brugeren mod uisoleret stærk strøm inde i enheden der kan forårsage alvorligt elektrisk stød. Udråbstegnet i trekanten er til for at henvise brugerens opmærksomhed til vigtige instruktioner i brugervejledningen som følger med modtageren. ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE MODTAGEREN FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SØRG FOR AT STRØMSTIKKET ER SAT KORREKT I. Modtageren må ikke udsættes vand/væske og ingen beholdere med flydende væske må placeres ovenpå modtageren. VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Ud over stor opmærksomhed under produktionen på kvalitet, er sikkerhed også et væsentligt punkt. Men sikkerheden er også dit ansvar. Manualen indeholder vigtige informationer som kan hjælpe dig til at sikre korrekt brug af modtageren og tilbehøret hertil. Læs den omhyggeligt før ibrugtagning af modtageren. 1.0 INSTALLATION 1. Læs og følg vejledningen, alle sikkerheds og brugsinstruktioner skal læses før ibrugtagning af modtageren. Følg alle instruktionerne. 2. Gem brugermanualen. Sikkerheds og brugermanualen bør gemmes til evt. senere brug. 3. Vær opmærksom på alle advarsler på modtageren og i brugermanualen. 4. polaritet Modtageren kan være udstyret med et polariseret vekselstrøms kabel. Hvis dette stik ikke passer ind i strømudtaget, prøv at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, kontakt din forhandler så kan han udskifte det forældede udtag. For at undgå elektrisk stød, brug ikke dette polariserede stik med en forlængerledning. Hvis du har brug for en forlængerledning, brug et polariseret kabel. 5. Strømkilder Denne modtager skal kun bruges med den strømkilde der er angivet på label på bagsiden af modtageren. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømkilde du har i dit hjem, spørg din forhandler eller den lokale el forsyning. For modtagere der er beregnet til batterier eller andre strømkilder, se brugervejledningen. 6. Overbelastning Overbelast ikke stikkontakter eller forlængerledninger da dette kan resultere i elektrisk stød. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger, slidte kabler, ødelagte eller revnede ledninger og ødelagte stik er farlige. De kan resultere i stød eller udgøre brandfare. Undersøg periodisk kabler, og hvis disse ser ødelagte eller slidte ud, få dem udskiftet af en elektriker. 2

6 7. Strømkabel beskyttelse Strømkabler skal føres så de ikke bliver trådt på eller klemt af noget der star ovenpå eller ved siden af dem. 8. ventilation Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation for at sikre optimal funktion af modtageren og for at beskytte imod overophedning. Disse åbninger må ikke tildækkes eller blokeres på anden måde. De må ikke blokeres ved at stille modtageren på en seng, en sofa eller radiator. Denne modtager bør ikke placeres i en reol, med mindre der er god ventilation omkring modtageren og brugervejledningen er fulgt. 9. Tilbehør Brug ikke tilbehør med mindre det er anbefalet af producenten af modtageren da dette kan udgøre risiko for funktionsfejl. 10. vand og fugt Brug ikke denne modtager i nærheden af vand, fx i nærheden af et badekar, vaskemaskine, køkkenvask, vasketøjskurv, i en våd kælder eller i nærheden af en swimming pool m.v. Tilbehør tilsluttet til denne modtager skal have sikkerheds certifikat på selve tilbehøret og må ikke modificeres så det forringer sikkerheden. Dette vil hjælpe til at undgå potentielle farer så som elektrisk stød eller brand. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler. 11. Tilbehør Placer ikke denne modtager på et ustabilt underlag. Modtageren kan risikere at falde på gulvet og forårsage såvel personskade som skade på modtageren selv. Placer kun modtageren på et underlag, stativ eller bord anbefalet af producenten eller et der sælges sammen med modtageren. 12. Modtageren og evt. holder/hylde/bord skal flyttes med forsigtighed. Bratte stop, tryk og ujævne flader kan gøre at modtageren falder på gulvet. 13. Bemærkning til CATV installatør: Denne bemærkning er for at minde alle CATV installatører om Sektion I NEC som oplyser om retningslinjer for korrekt grundlag og især specificerer at stikkontakter skal være koblet til jord. 14. Udendørs Antenne Hvis en udendørs antenne eller kabel system er tilsluttet modtageren, skal du sikre dig at antennen eller kabel systemet er jordet for at beskytte imod strømstød og opbygning af statisk elektricitet. Sektion 810 I The National Electrical Code, ANSI/NFPA No (Sektion 54 i Canadian Electrical Code, Part1) giver informationer omkring korrekt jord forbindelse til elektriske apparater. 15. Strømkabler Et udendørs antenne system bør ikke placere i nærheden af overophedede strømkabler, andre elektriske lys eller strømkredse eller hvor den kan falde ned på strømkabler. Når en udendørs antenne installeres skal du være meget forsigtig med at omgås eller røre ved sådanne strømkredse eller kabler, da direkte kontakt kan være farlig. Installation af en udendørs antenne kan være farlig og bør udføres af en professionel installatør. Brug 1. Rengøring Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) før rengøring påbegyndes. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Brug kun en hårdt opvredet klud. 2. Objekter som rører ved farlig spænding/strøm kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på modtageren. 3. Lyn For øget beskyttelse af denne modtager under lyn og torden vejr, eller hvis den efterlades ubrugt i en længere periode, tag stikket ud af stikkontakten og frakobbel antenne eller kabelsystemet. Dette vil forhindre skade på modtageren forårsaget af lyn eller strømstød. 3

7 Service 1. Servicering Forsøg aldrig selv at reparere modtageren, da garantien bortfalder når låget har været åbnet eller fjernet. Desuden er der fare for elektrisk stød. Overlad al reparation til kvalificeret personale spørg din forhandler. 2. Tilstande der kræver reparation Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) og overlad reparation til kvalificeret personale under følgende omstændigheder: A. Hvis der har været spildt væske eller objekter er faldet ned i modtageren. B. Hvis modtageren har været udsat for regn eller vand. C. Hvis modtageren ikke fungerer normalt efter at have fulgt betjeningsvejledningen. Juster kun de parametre der beskrives i betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre parametre kan resultere i skader og kræver ofte omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker D. Hvis modtageren har været tabt eller kabinettet er skadet E. Hvis modtageren opfører sig meget anderledes end den plejer kan dette indikere at der er brug for reparation 3. Udskiftning af dele Når det er nødvendigt at udskifte dele på modtageren, skal den kvalificerede tekniker sikre sig at de reservedele han burger har same sikkerheds specifikationer som de originale dele. Ved at bruge de reservedele producenten anbefaler kan brand, elektrisk stød og andre farer undgås. 4. Sikkerheds Check Efter en reparation af modtageren, bed teknikeren om at udføre et sikkerheds check som anbefales af producenten for at fastslå at modtageren fungerer sikkert og korrekt. 5. Væg- eller loftmontering Hvis modtageren skal monteres på en væg eller i loftet skal producentens anvisninger følges. 6. Varme Modtageren må ikke placeres i nærheden af varmekilder så som radiator, ovn, brændeovn og andre (inkl. forstærker) som afgiver varme. SIKKERHEDSINFORMATION Denne Modtager for at imødegåinternationale sikkerheds standarder. Læs følgende anbefalede sikkerheds foranstaltninger nøje. STRØM TILSLUTNING: AC V ~50/60 Hz OVEROPHEDNING: Overophed ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. VÆSKE: Hold væske væk fra din modtager. RENGØRING: Før rengøring tages strømmen fra modtageren (fra stikkontakten). Brug en hårdt opvredet klud med vand for at rengøre den udvendig. VENTILATION: Bloker ikke ventilations hullerne i din modtager. Du skal sikre dig der er frit omkring modtageren. Placer aldrig din PVR i direkte sollys eller i nærheden af apparater der afgiver varme fx radiator. Stabel aldrig andet elektronik ovenpå din modtager Placer din modtager mindst 30 mm fra væggen. TILBEHØR: Brug ikke tilbehør til din modtager som ikke er godkendt af producenten, da dette kan skade udstyret. 4

8 TILSLUTNING TIL KABEL TV SIGNAL OG TV: Tilslut alle komponenter før der tilsluttes kabler til stikkontakten. Sluk altid din modtager, TV og andre komponenter før du tilslutter eller tager nogle kabler fra. SERVICE: Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Ethvert forsøg vil betyde at garantien bortfalder. Overlad alle reparationer til en kvalificeret tekniker (spørg din forhandler). LYN: Hvis din modtager er installeret i et område der er udsat for stor lyn aktivitet, er beskyttende anordninger for modtagerens strømindgang og modemindgang vigtige. JORD: CATV kabel skal være jordet. BEMÆRK: Aflever dine brugte batterier på genbrugsstationen for miljøets skyld! 2.0 Din modtager 2.1 Bagsiden * only SRT 6205 Fig TO TV For tilslutning til dit TV ved brug af et coax kabel eller hvis du har et kabel tilsluttet til ANT indgangen på dit TV* 2. ANT IN For tilslutning til din terrestrial antenne eller kabel TV ved brug af coax kabel* 3. SAT OUT For at tilslutte en ekstra modtager til satellite signalet fra parabolskærm 4. SAT IN For tilslutning til LNB for satellite signal fra parabolskærm 5. TV SCART For tilslutning til dit TV med scart kabel. 6. VCR SCART For tilslutning til din DVD eller video optager med scart kabel. Videosignalet vil gennemsløjfes til dit TV hvis modtageren er I stand-by tilstand. 7. Video RCA For tilslutning til dit TV med RCA kabel* 8. Audio Left/Right RCA For tilslutning til dit TV eller forstærker med RCA kabel* 9. S/PDIF Digital audio output For tilslutning til digital forstærker. 10. Strøm kabel Din modtager bruger 100~240 V AC (Auto-selectable), 50/60Hz +/-5%. Check strøm specifikationerne før du tilslutter din modtager. 2.2 Fjernbetjening Fig q Tænder modtageren On/Stand by 2.! Slår lyden fra 3. 0~9 Skifter kanaler og bruges til numeriske funktioner 4. AV Skifter mellem TV og modtager (AV) mode 5. TV/R Skifter mellem TV og radio 6. MENU Viser hovedmenuen og returnerer fra menuerne tilbage til almindelig afspilning 5

9 7. EXIT Slår væk fra menuen eller undermenuen og annullerer igangværende funktion 8. pq Ændrer det nuværende program til forrige/næste Flytter cursoren op/ned i menuen 9. tu Øger/sænker lyden Ændre værdier I menuen. 10. OK Aktiverer den markerede menu. Viser en kanalliste. 11. FAV Slår favorit til/fra. 12. EPG Viser EPG(Electronic Program Guide) når menuen er slået fra. 13. V+ / V- Øger/sænker lyden på modtageren 14. INFO Viser informations banner 15. AUDIO Vælger tilgængelig lydsprog for den valgte kanal Vælger stereo (( )), venstre-mono (( eller højre-mono )). 16. ZOOM Zoomer ind på billedet. 17. P+ / P- Side op eller ned I menulisten 18. SAT/RØD Vælger satellite lister i kanal listen. 19. TEXT/GRØN Viser tilgængeligt Text TV 20. SUB/GUL Viser liste over tilgængelige sprog på underteksten for den pågældende kanal 21. RCL/BLÅ Genkalder den sidst sete kanal Fryser/genoptager afspilning fra videoen 23. : Hopper/springer tilbage under playback 24. " Hopper/springer frem under playback Optage ingen funktion Afspil Hurtig fremad Hurtig tilbage Stop 2.3 Standard PIN kode: Tilslutninger 3.1 Basis tilslutning med scart kabel (Fig. 4) 3.2 Tilslutning til parabolskærm Tilslutning af fast parabolskærm til din modtager (Fig. 5) Tilslutning af flere faste parabolskærme til din modtager ved brug af en DiSEqC 1.0 switch (Fig. 6) 3.3 Tilslutning af USB enhed for download af software og bruger data (Fig. 7) 6

10 4.0 Opstart Du skal sikre dig at dit signal er højt. Det tilrådes at du følger førstegangs-installatioen vha. installationsguiden trin for trin. Dette vil hjælpe dig til let at ændre i systemopsætningen og kanalsøgning. 4.1 Vælg sprog Tryk på pq for at vælge sprog, tryk OK for at bekræfte. 4.2 Vælg satellit Menuen Vælg satellit fremkommer. Øvrige installationstrin afhænger af i hvilken retning sin skærm peger. a) Ret din skærm mod Astra 1C, 1E, 1F eller HOT BIRD satellitten. Tryk på pq for at vælge ASTRA eller HOT BIRD satellitten og tryk OK. Følg instruktionerne. Når du har sat skærmen i korrekt retning vælg NÆSTE og tryk OK. Kanalopsætnings-menuen kommer nu frem. Bemærk: Hvis Tysk er valgt som OSD sprog og Astra 19.2E er valgt, vil modtageren automatisk hente tyske for-installerede kanaler i begyndelsen af kanallisten. Hvis Italiensk er valgt som OSD sprog og satellitten HOT BIRD 13E er valgt, vil modtageren hente italienske forinstallerede kanaler i begyndelse af kanallisten. b) Din skærm peger i en anden retning Vælg andet under menuen Vælg satellit og tryk OK. Der fremkommer en liste over flere satellitter. Hvis du vælger en på listen, vil menuen Konfigurer Antenne fremkomme. Vælg LNB type, LNB lav freq, LNB høj freq, bånd kontrol, polaritets kontrol, DiSEqC og antenne indstilling. 4.3 Antenne indstilling a) Fast skærm Sæt antenne indstillingen til FAST, vælg NÆSTE og tryk OK. Juster Antennen fremkommer, vælg den transponder der er til rådighed i dit område og juster antennen for optimal signalstyrke og kvalitet. Efter endt justering, vælg NÆSTE og tryk OK. Kanal opsætnings menuen fremkommer. b) Skærm monteret på DiSEqC 1.2 motor. Sæt antenne indstillinger til DiSEqC 1.2, vælg NÆSTE og tryk OK. Menuen Juster Antenne fremkommer. Vælg den transponder der er tilgængelig i dit område (vælg transponder field og vælg transponder ved at trykke tu). Vælg herefter flyt skærm og juster skærmens position ved at trykke tu. Når du har justeret skærmens position vælg Gem Position, indtast positionens nummer ved at trykke tu. Vælg herefter NÆSTE og tryk OK. Kanal opsætningsmenuen fremkommer. c) Skærm monteret på motor Sæt antenne indstillinger til GOTO X, vælg NÆSTE og tryk OK. Menuen, Juster Antenne, fremkommer. Vælg den transponder der kan modtages der hvor du bor 7

11 (vælg transponder field og vælg transponder ved at trykke tu). Herefter vælges Min Længdegrad og vha. de numeriske knapper indtastes din længdegrad. Brug tu for at vælge østlig eller vestlig halvkugle. Vælg Min Breddegrad og tast vha. de numeriske taster din breddegrad. Brug tu for at vælge nordlig eller sydlig halvkugle. Vælg Goto Position og tryk OK. Din skærm drejes til satellittens position. Vælg herefter Næste og tryk OK. Menuen for Kanalopsætning fremkommer. Vælg Næste og tryk OK for at starte søgningen. Når søgningen en færdig, vil modtageren automatisk gemme informationerne og gå tilbage til den normale afspilnings mode. 5.0 Hovedmenu Alle de vigtige indstillinger og funktioner kan styres i Hovedmenuen. Den består af under menuerne: Rediger Kanaler, Installation, System Indstilling, Timer, og Multi Media. For at åbne Hovedmenuen, tryk på knappen MENU. 5.1 Organiser Kanaler I Hovedmenuen trykkes pq for at komme til Rediger Kanaler. Tryk OK for at komme ind i menuen Rediger Kanaler. Denne består af undermenuerne Kanal redigering og Favorit redigering Kanal Manager Du kan ændre rækkefølgen af kanalerne, flytte, slette og redigere kanaler. For at ændre satellitten, brug RØD knap. Sorter (GRØN knap) Du kan sortere kanaler efter Navn a-z, Navn z-a, Free-CA, Fav NO Fav eller Frekvens lav-høj). Rediger (GUL knap) Vælg den kanal du ønsker at redigere og tryk på GUL knap for at komme til en redigerings-menu hvor du kan ændre Program Navn, Frekvens, Symbol rate og Video PID. Tryk pq for at markere kanal, tryk tu for at markere Flyt og tryk OK for at bekræfte. Brug pq for at flytte en kanal til dens nye placering og tryk OK for at bekræfte. Gentag dette for hver kanal du ønsker at flytte. Slet Kanal Tryk pq for at markere den kanal du ønsker at slette, tryk tu for at markere Slet og tryk OK for at bekræfte. Tryk EXIT og bekræft sletningen ved at vælge OK. Slet alle kanaler For at slette alle kanaler tryk på BLÅ knap (Slet alle). Du bliver bedt om at bekræfte handlingen Favorit Redigering Tryk pq for at vælge kanal og brug tu for at markere favorit gruppen. Tryk OK for at tilføje den valgte kanal til favorit gruppen. 8

12 5.2 Installation Menuen Installation indeholder undermenuerne Antenne Installation, Auto søgning og Manuel søgning Antenne Installation Du kan tilføje, redigere og slette en satellit i denne menu. Tilføj satellit Tryk på RØD knap, en liste over satellitter fremkommer. Tryk ut for at vælge en satellit. Hvis satellitten ikke findes på listen, vælg NEW SAT1. Efter valg af satellit vil menuen Konfigurer Antenne fremkomme. Indstil LNB typen til: LNB lavfrekvens, LNB højfrekvens, Band kontrol, Poloratrion, DiSEqC Switch og Antenne Mode. Flere trin for installationen er beskrevet i punkt 4.2. Rediger satellit Hvis satellittens parametre bliver ændret eller satellitten er ny, skal du indstille parametrene, så som LNB type, LNB lav frekvens, LNB høj frekvens, transponder, LNB power, 22k Tone, DiSEqC og antenne mode. Redigering af satellittens parametre, er samme procedure som beskrevet under punkt 4.2 Vælg Satellit Slet satellit Hvis du vil slette en satellit fra listen, tryk på GUL knap. En advarsel vises. Vælg OK og tryk OK for at bekræfte Auto søgning Tryk på GRØN knap for at indstille søgningen til free eller Free+Kodet. Hvis indstillingen er Free vil kun gratis kanaler blive tilføjet til kanallisten. Tryk på GUL knap for at tænde eller slukke Blind Scan. Blind scan funktionen kan bruges til at søge efter nye satellitter, her vil søgningen tage længere tid. Tryk på BLÅ knap for at indstille søgningstypen til NIT fra eller NIT til imens Blind Scan er sat til fra og hurtig søgning eller detaljeret er sat til. Når opsætningen er færdig, tryk på RØD knap for at starte søgningen Manuel søgning Du kan søge på transponder, tilføje ny transponder, redigere eller slette transponder. Du kan skifte imellem satellitter med RØD knap. Søg transponder: Bruge pq for at vælg transponder. Tryk OK for at starte søgningen. Tilføj transponder: Tryk på GRØN knap og undermenuen Tilføj Transponder fremkommer. Frekvens: Indtast frekvensen på den nye transponder: Symbol Rate: Indtast symbol rate på den nye transponder 9

13 Polaritet: Vælg Polaritet på den nye transponder. Rediger transponder: Tryk på GUL knap og undermenuen Rediger Transponder. Denne menu er magen til menuen Tilføj Transponder. Slet transponder Tryk på den BLÅ knap for at slette en transponder. Du skal bekræfte handlingen. Tryk tu for at vælge, tryk OK igen og OK for at bekræfte. 5.3 System indstilling Du kan konfigurere systemet, så som sprog indstilling, OSD style, Voksenlås, TV indstillinger og Tidsindstillingen Sprog indstilling Du kan ændre sproget i menuen, lyd og undertekster. Brug pq for at vælge OSD sprog, lyd sprog eller sprog på undertekster. Tryk OK eller u for at komme ind i sproglisten og tryk pq for at vælge sprog. Tryk OK for at bekræfte TV indstilling Du kan indstille TV tilstand, Skærm tilstand, Video udgang og modulator*. TV tilstand Tryk u for at vælge tilstand og OK for at bekræfte. Hvis du ikke kender standarden på dit TV, skal du vælge Auto. Skærm tilstand Tryk OK eller u for at vælge 4:3 eller 16:9 og OK for at bekræfte. Video udgang Tryk OK eller u for at vælge CVBS eller RGB og OK for at bekræfte. Modulator Brug pq for at vælge RF Audio mode eller RF kanal. Brug tu for at ændre indstillingerne og tryk OK for at bekræfte eller EXIT for at komme til kanal indstillinger. * kun SRT Tidsindstilling Hvis en udbyder understøtter GMT, kan du indstille tiden vha. GMT eller indstille tiden manuelt. Hvis GMT er slået til, skal du indstille Tidszone. Hvis du slår GMT fra, vises Indstil Data og Indstil Tid. For at indstille tiden manuel, flyt cursoren til tidsfeltet og brug de numeriske knapper på fjernbetjeningen. 10

14 Auto Standby Denne funktion gør at hvis modtageren ikke modtager signal fra fjernbetjeningen i 3 timer, vil den automatisk gå til standby. Dette kan man ændre eller slå helt fra Fabriksindstilling Vær forsigtig med brugen af denne menu, da den vil slette alle data og parametre du tidligere har indstillet. Når du har gendannet fabriksindstillingerne skal du geninstallere dine valg og indstillinger. For at gendanne fabriksindstillinger skal du gøre følgende: Vælg Fabriksindstilling og tryk OK. Bekræft advarsels meddelelse med OK og tryk OK. Modtageren vil nu gendanne fabriksindstilingerne og alle brugerdefinerede indstillinger vil blive slettet. Bemærk: Din PIN kode vil ændres tilbage til OSD Stil Du kan indstille Menu farve, gennemsigtighedsniveau og kant-mønster Voksenlås Du kan slå Kanallås fra eller til og ændre status på Menulås og indstille forældre indstillinger samt ændre PIN kode. Den oprindelige PIN kode er 0000 Kanal lås Slå Kanallåsen til eller fra. Hvis den er slået til, skal forældre PIN koden indtastes for at kunne se den valgte kanal. Menu Lås Tryk på OK for at vælge om menuen skal låses eller ej. Bekræft med OK. Hvis menulåsen er slået til skal du indtaste PIN koden for at søge program og gendanne fabriksindstillinger. Voksen lås Hvis en kanal er låst, skal forældre PIN koden indtastes for at se den låste kanal. Brug pq for at vælge den kanal du ønsker at låse. Tryk OK for at låse kanalen. Skift PIN For at ændre PIN koden, skal du indtaste en ny PIN kode på fire tal og gentage den. System PIN koden bliver ændret til den nye PIN kode System information Denne menu viser information om din modtager så som software og bruger interface version System opdatering Du kan vælge OAD, Opdatering via USB eller Backup til USB. Over Air Download (OAD) 11

15 Vælg denne mulighed for at opdatere din modtager med den seneste software version. Software opdatering er tilgængelig fra satellit ASTRA 19.2E. Bemærk: Hvis det behøves kan parametrene ændres. Spørg venligst din lokale STRONG forhandler hvis software opdateringen ikke virker. Opdatering via USB 1. Download den nødvendige opdateringsfil til din modtager fra vores hjemmeside www. strong.tv > Support 2. Unzip filen, kopier den til din USB enhed og tilslut den til USB porten på din modtager. 3. Vælg Opdater via USB, find filen og tryk på OK. 4. Tag ikke strømmen fra din modtager under opdateringen og kopieringen. Tag ikke USB stikket ud under opdateringen. Dette kan forårsage beskadigelse af data og modtageren må repareres. 5. Når opdateringen er færdig, går modtageren tilbage til normal visning og er klar til brug. Backup til USB 1. Vælg denne mulighed når du vil gemme dine indstillinger, kanaler eller software. 2. Dette kan være en god ide for at gemme dine kanaler efter en fabriksindstilling er gennemført eller for at overføre kanal rækkefølgen til flere modtagere. 3. Tilslut USB enheden til USB porten i din modtager. 4. Vælg Backup til USB og tryk ok. 5. Vælg mellem Loader + App eller Bruger Database og tryk OK for at starte back-up. Loader +App vil lave en backup af dit system. 6. Sluk ikke din modtager under opdatering og flashing data. Tag ikke USB stikket ud under opdatering. Dette kan forårsage skade på data i flash hukommelsen og modtageren skal repareres. 7. Når back up er udført, stiller modtageren sig i menuen System opdatering. 8. Fil Idapp1.ssu vil blive oprettet på USB enheden hvis Loader + App er valgt Gendan data 1. Tilslut USB enheden med back up af databasen til modtagerens USB port. 2. Gå til System Opsætning System Opdatering og vælg Opdater via USB. 3. Vælg en fil med database backup (som standard er filnavnet userdb.ssu ) og tryk OK. 4. Bekræft opdateringen. 5. Sluk ikke modtageren under opdateringen. Tag ikke USB stikket ud under opdateringen da dette kan skade data i flash hukommelsen og modtageren må herefter til reparation. 6. Når opdateringen er færdig, vil modtageren starte op med kanal #1 på skærmen. ADVARSEL: UKORREKT BRUG KAN FORÅRSAGE UOPRETTELIG SKADE PÅ MODTAGEREN 1. SLUK IKKE MODTAGEREN UNDER DOWNLOAD 2. SÆT IKKE USB ENHEDEN I OG TAG DET IKKE UD NÅR MODTAGEREN ER TÆNDT 12

16 5.4 Timer Du kan indstille timeren for at få modtageren til at udføre bestemte handlinger. Brug pq for at vælge timer. Tryk OK for at se dine valgte timer indstillinger. Tryk på RØD knap for at aktivere/ deaktivere timer. 5.5 Multimedia Modtageren kan afspille optagelser du har optaget fra TV og afspille musik og billeder fra USB enhed. Du kan spille Gomoku eller se en kalender Mit album Du kan se billeder i JPEG og BMP format. Brug navigerings knapperne for at se billeder Min musik Du kan afspille lyd filer i MP3 og WMA format. Brug navigerings knapperne for at vælge og afspille musik filer PVR Menuen PVR indeholder følgende undermenuer; Optage liste, Optage enhed. Optage liste Denne menu viser en liste over optagelser og detaljer vedr. optagelserne. Brug navigerings knapperne. For at afspille dine optagelser. Optager enhed. I denne menu kan du se hvor meget plads der er på din USB enhed og formatere den (hvis nødvendigt). ADVARSEL! Format partition funktionen vil formatere partition. Formater Disk funktionen vil formatere din USB disk. Format funktion vil slette alle optagelser, data og informationer fra din USB enhed. STRONG påtager sig intet ansvar for ødelagte eller forsvundet data på USB enheden. Indstillinger for optagelse. I denne menu kan du slå Timeshift funktionen til og fra Gomoku Du kan spille Gomoku. Brug hjælpe funktionen for at indstille og spille spillet Kalender For at se en kalender. 6.0 Se TV og lyt til radioen 6.1 Program Information I normal funktions mode (ikke inde i en menu), tryk INFO. Program informations banneren bliver vist og viser kanalnummer, kanal navn, nuværende og næste program, navn (afhængig af om 13

17 udbyderen viser det) og nuværende tid. For at se tekniske informationer om kanaler tryk på INFO knappen 2 gange. I Program Information menuen kan du se den nuværende program information så som satellit navn, program navn og nummer, lokal frekvens, symbol rate, Video PID samt signalstyrke på det pågældende program og signalkvalitet. 6.2 Information om Optagelse Under en optagelse tryk på INFO for at få vist eller slå optage banner fra. 6.3 EPG (Elektronisk Program Guide) EPG viser en program oversigt over kanalerne. Bemærk: ikke alle udbydere tilbyder program information. For normal visning tryk på EPG og pq for at vælge kanal, u for at vise program oversigt på den pågældende kanal. I EPG program oversigt menuen: Tryk på pq for at vælge program. Brug tu for at få program oversigt for næste/forrige datoer. Tryk på EXIT knappen for at returnere til EPG Menuen. For detaljer om det pågældende program tryk på GRØN knap. I Program Detaljer: Tryk pq for at bladre i informationerne /næste/forrige side). Tryk eller EXIT for at vende tilbage til EPG oversigten. Programmer Timer via EPG: Du kan indstille timer for begivenhed ved at trykke på RØD knap eller OK når du står i EPG program oversigten. Timer begivenhed: Tryk pq for at flytte cursoren til det program du ønsker at sætte timer på. Tryk på RØD knap for at tilføje timeren. Du kan også ændre i værdierne. For at gemme indstillingerne, tryk OK. For at forlade timer indstillinger, tryk EXIT. 6.4 Ændre kanalliste indstilling mellem TV, Radio eller Favorit. For at vælge mellem brug TV/R i normal operation mode eller i kanal liste mode. For at ændre kanalliste til favorit i normal operation mode, tryk FAV. Brug tu for at vælge favorit gruppe, tryk OK for at bekræfte. Vælg så kanal og tryk OK for at skifte til fuld skærmvisning. For at vælge en anden favorit gruppe eller gå ud af favorit indstillinger, tryk på FAV. En liste over favorit kanaler kommer nu frem. Tryk på RØD eller FAV knappen for at gå til den valgte gruppe. Brug tu for at vælge den ønskede gruppe. Vælg gruppen NO FAV og tryk OK for at komme ud af denne menu. 6.5 Valg af sprog (lyd) Tryk på AUDIO for at vælge sprog. Vælg Audio kanal eller Lyd mode med pq og Audio kanal nummer eller Lyd mode (Stereo, Venstre eller Højre kanal). Tryk OK for at bekræfte dit valg. Dit valg huskes for den pågældende kanal. Din modtager vi altid afspille i det sidst valgte sprog når du fremover ser den kanal. 14

18 Bemærk: Audio track med (AC3) kan kun høres hvis modtageren er tilsluttet en digital lydforstærker. 6.6 TEXT TV Tryk TEXT og pq for at tilføje/fjerne sidenummeret. Tryk på de numeriske taster for at vælge en side direkte. 6.7 Undertekster Tryk SUB. Hvis kanalen har undertekst information vil menuen Undertekst sprog komme frem. Vælg tu for at vælge mellem DVB og Teletext undertekster. Tryk OK for at bekræfte. 6.8 Optage Tilslut en ekstern USB enhed til USB porten. Vent indtil der kommer en besked frem om at enheden er fundet. Vælg en kanal (radio eller TV) du vil optage fra. Tryk på for at starte optagelse. Tryk på for at stoppe. 6.9 Afspilning af optagelse Tryk på Play knappen for at se en liste over optagelser. Vælg den optagelse du vil afspille med pq og tryk OK to gange. Afspilningen starter. Tryk på << eller >> for at springe hurtigt. For yderligere at øge hastigheden, trykkes flere gange Tryk 2 for at pause. For at genoptage afspilningen tryk igen på 2. 15

19 A.1 Fejlfinding Der kan være flere årsager til fejl på modtageren. Check modtageren iht. nedenstående skema. Hvis modtageren stadig har fejl efter du har checket den skal du henvende dig til forhandleren. Åben ikke modtageren og skil den ikke fra hinanden, da garantien så vil bortfalde. Symptom Årsag Løsningsforslag Displayet på forsiden lyser ikke. Intet billede eller lyd Strømkablet er ikke sat i. Modtageren er i stand-by. Din model er uden display. Forkert tilslutning af audio/video udgangene fra modtageren til TV et. Ingen lyd. Audio er valgt til AC 3 Check at strømkablet er sat i stikkontakt. Tænd modtageren. Tilslut audio/video udgangene korrekt. Tryk på Mute knappen. Tryk på AUDIO knappen og vælg anden audio kanal TV slukker. Forkert kanal eller input. Tænd for TV. Vælg korrekt kanal eller input. Intet billede Modtageren kan ikke modtage signalet. Check antennekablet, udskift kablet eller sæt kablet bedre fast i modtageren. Forkerte værdier af tuner parametre. Indstil værdierne af tuner parametrene korrekt i installations menuen. Forkert vinkel på parabolskærmen. Check signalstyrken med spectrum analyzer og juster din parabolskærm korrekt. Modtageren forsøger at starte men tænder og slukker, tænder og slukker eller viser LOAD Fjernbetjeningen virker ikke Den eksterne USB enheden kan ikke findes/ genkendes i modtageren. Batterierne i fjernbetjeningen er ikke isat korrekt eller de er flade. Forkert format Tag strømmen fra modtageren og check kablerne. Fjern kortslutninger. Erstat LNB. Genstart modtageren. Check om batterierne sidder korrekt i fjernbetjeningen. Check om batterierne er flade. Hvis det er tilfældet skift til nye batterier. Format USB enhed i modtager menu Optager enhed Den eksterne USB HDD starter ikke. Strømforbruget er for højt. Tilslut ekstra strømforsyning til din USB HDD. A.2 Specifikationer Generel Data: Input Voltage Range: V AC 50/60 Hz Power consumption: max 20 W (with external memory device) Stand-by power consumption: 1.00 W (without external memory device) Operating Temperature: +0 C ~ 40 C Storage Temperature: -30 C ~ 80 C Operating Humidity Range: 10% - 85%, RH, Non-condensing Size (WxDxH) in mm: 230 x 165 x 45 Weight: ca. 0,8 kg 16

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme

7 Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme 7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme DPF-746 BRUGSANVISNING Læs vejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. FORHOLDSREGLER FORSIGTIG ADVARSEL AVIS: RISIKO FOR STØD: MÅ IKKE ÅBNES.

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Oversigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere