Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205"

Transkript

1 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205

2

3

4 INDHOLD 1.0 INSTALLATION Din modtager Bagsiden Fjernbetjening Standard PIN kode: Tilslutninger Basis tilslutning med scart kabel Tilslutning til parabolskærm Tilslutning af USB enhed for download af software og bruger data Opstart Vælg sprog Vælg satellit Antenne indstilling Hovedmenu Organiser Kanaler Installation System indstilling Timer Multimedia Se TV og lyt til radioen Program Information Information om Optagelse EPG (Elektronisk Program Guide) Ændre kanalliste indstilling mellem TV, Radio eller Favorit Valg af sprog (lyd) TEXT TV Undertekster Optage Afspilning af optagelse 15 A.1 Fejlfinding 16 A.2 Specifikationer 16 STRONG declares that this item complies with the basic requirements and other relevant regulations of directives CE 2004/108/EEC and 73/23EEC RoHS 2002/95EEC Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. STRONG All rights reserved. 02/2010 1

5 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, fjern ikke låget (eller bagsiden) på modtageren. Overlad reparationer/service til kvalificeret personale. Symbolet med lynet i en trekant er til for at advare brugeren mod uisoleret stærk strøm inde i enheden der kan forårsage alvorligt elektrisk stød. Udråbstegnet i trekanten er til for at henvise brugerens opmærksomhed til vigtige instruktioner i brugervejledningen som følger med modtageren. ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE MODTAGEREN FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SØRG FOR AT STRØMSTIKKET ER SAT KORREKT I. Modtageren må ikke udsættes vand/væske og ingen beholdere med flydende væske må placeres ovenpå modtageren. VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Ud over stor opmærksomhed under produktionen på kvalitet, er sikkerhed også et væsentligt punkt. Men sikkerheden er også dit ansvar. Manualen indeholder vigtige informationer som kan hjælpe dig til at sikre korrekt brug af modtageren og tilbehøret hertil. Læs den omhyggeligt før ibrugtagning af modtageren. 1.0 INSTALLATION 1. Læs og følg vejledningen, alle sikkerheds og brugsinstruktioner skal læses før ibrugtagning af modtageren. Følg alle instruktionerne. 2. Gem brugermanualen. Sikkerheds og brugermanualen bør gemmes til evt. senere brug. 3. Vær opmærksom på alle advarsler på modtageren og i brugermanualen. 4. polaritet Modtageren kan være udstyret med et polariseret vekselstrøms kabel. Hvis dette stik ikke passer ind i strømudtaget, prøv at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, kontakt din forhandler så kan han udskifte det forældede udtag. For at undgå elektrisk stød, brug ikke dette polariserede stik med en forlængerledning. Hvis du har brug for en forlængerledning, brug et polariseret kabel. 5. Strømkilder Denne modtager skal kun bruges med den strømkilde der er angivet på label på bagsiden af modtageren. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømkilde du har i dit hjem, spørg din forhandler eller den lokale el forsyning. For modtagere der er beregnet til batterier eller andre strømkilder, se brugervejledningen. 6. Overbelastning Overbelast ikke stikkontakter eller forlængerledninger da dette kan resultere i elektrisk stød. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger, slidte kabler, ødelagte eller revnede ledninger og ødelagte stik er farlige. De kan resultere i stød eller udgøre brandfare. Undersøg periodisk kabler, og hvis disse ser ødelagte eller slidte ud, få dem udskiftet af en elektriker. 2

6 7. Strømkabel beskyttelse Strømkabler skal føres så de ikke bliver trådt på eller klemt af noget der star ovenpå eller ved siden af dem. 8. ventilation Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation for at sikre optimal funktion af modtageren og for at beskytte imod overophedning. Disse åbninger må ikke tildækkes eller blokeres på anden måde. De må ikke blokeres ved at stille modtageren på en seng, en sofa eller radiator. Denne modtager bør ikke placeres i en reol, med mindre der er god ventilation omkring modtageren og brugervejledningen er fulgt. 9. Tilbehør Brug ikke tilbehør med mindre det er anbefalet af producenten af modtageren da dette kan udgøre risiko for funktionsfejl. 10. vand og fugt Brug ikke denne modtager i nærheden af vand, fx i nærheden af et badekar, vaskemaskine, køkkenvask, vasketøjskurv, i en våd kælder eller i nærheden af en swimming pool m.v. Tilbehør tilsluttet til denne modtager skal have sikkerheds certifikat på selve tilbehøret og må ikke modificeres så det forringer sikkerheden. Dette vil hjælpe til at undgå potentielle farer så som elektrisk stød eller brand. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler. 11. Tilbehør Placer ikke denne modtager på et ustabilt underlag. Modtageren kan risikere at falde på gulvet og forårsage såvel personskade som skade på modtageren selv. Placer kun modtageren på et underlag, stativ eller bord anbefalet af producenten eller et der sælges sammen med modtageren. 12. Modtageren og evt. holder/hylde/bord skal flyttes med forsigtighed. Bratte stop, tryk og ujævne flader kan gøre at modtageren falder på gulvet. 13. Bemærkning til CATV installatør: Denne bemærkning er for at minde alle CATV installatører om Sektion I NEC som oplyser om retningslinjer for korrekt grundlag og især specificerer at stikkontakter skal være koblet til jord. 14. Udendørs Antenne Hvis en udendørs antenne eller kabel system er tilsluttet modtageren, skal du sikre dig at antennen eller kabel systemet er jordet for at beskytte imod strømstød og opbygning af statisk elektricitet. Sektion 810 I The National Electrical Code, ANSI/NFPA No (Sektion 54 i Canadian Electrical Code, Part1) giver informationer omkring korrekt jord forbindelse til elektriske apparater. 15. Strømkabler Et udendørs antenne system bør ikke placere i nærheden af overophedede strømkabler, andre elektriske lys eller strømkredse eller hvor den kan falde ned på strømkabler. Når en udendørs antenne installeres skal du være meget forsigtig med at omgås eller røre ved sådanne strømkredse eller kabler, da direkte kontakt kan være farlig. Installation af en udendørs antenne kan være farlig og bør udføres af en professionel installatør. Brug 1. Rengøring Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) før rengøring påbegyndes. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Brug kun en hårdt opvredet klud. 2. Objekter som rører ved farlig spænding/strøm kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på modtageren. 3. Lyn For øget beskyttelse af denne modtager under lyn og torden vejr, eller hvis den efterlades ubrugt i en længere periode, tag stikket ud af stikkontakten og frakobbel antenne eller kabelsystemet. Dette vil forhindre skade på modtageren forårsaget af lyn eller strømstød. 3

7 Service 1. Servicering Forsøg aldrig selv at reparere modtageren, da garantien bortfalder når låget har været åbnet eller fjernet. Desuden er der fare for elektrisk stød. Overlad al reparation til kvalificeret personale spørg din forhandler. 2. Tilstande der kræver reparation Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) og overlad reparation til kvalificeret personale under følgende omstændigheder: A. Hvis der har været spildt væske eller objekter er faldet ned i modtageren. B. Hvis modtageren har været udsat for regn eller vand. C. Hvis modtageren ikke fungerer normalt efter at have fulgt betjeningsvejledningen. Juster kun de parametre der beskrives i betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre parametre kan resultere i skader og kræver ofte omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker D. Hvis modtageren har været tabt eller kabinettet er skadet E. Hvis modtageren opfører sig meget anderledes end den plejer kan dette indikere at der er brug for reparation 3. Udskiftning af dele Når det er nødvendigt at udskifte dele på modtageren, skal den kvalificerede tekniker sikre sig at de reservedele han burger har same sikkerheds specifikationer som de originale dele. Ved at bruge de reservedele producenten anbefaler kan brand, elektrisk stød og andre farer undgås. 4. Sikkerheds Check Efter en reparation af modtageren, bed teknikeren om at udføre et sikkerheds check som anbefales af producenten for at fastslå at modtageren fungerer sikkert og korrekt. 5. Væg- eller loftmontering Hvis modtageren skal monteres på en væg eller i loftet skal producentens anvisninger følges. 6. Varme Modtageren må ikke placeres i nærheden af varmekilder så som radiator, ovn, brændeovn og andre (inkl. forstærker) som afgiver varme. SIKKERHEDSINFORMATION Denne Modtager for at imødegåinternationale sikkerheds standarder. Læs følgende anbefalede sikkerheds foranstaltninger nøje. STRØM TILSLUTNING: AC V ~50/60 Hz OVEROPHEDNING: Overophed ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. VÆSKE: Hold væske væk fra din modtager. RENGØRING: Før rengøring tages strømmen fra modtageren (fra stikkontakten). Brug en hårdt opvredet klud med vand for at rengøre den udvendig. VENTILATION: Bloker ikke ventilations hullerne i din modtager. Du skal sikre dig der er frit omkring modtageren. Placer aldrig din PVR i direkte sollys eller i nærheden af apparater der afgiver varme fx radiator. Stabel aldrig andet elektronik ovenpå din modtager Placer din modtager mindst 30 mm fra væggen. TILBEHØR: Brug ikke tilbehør til din modtager som ikke er godkendt af producenten, da dette kan skade udstyret. 4

8 TILSLUTNING TIL KABEL TV SIGNAL OG TV: Tilslut alle komponenter før der tilsluttes kabler til stikkontakten. Sluk altid din modtager, TV og andre komponenter før du tilslutter eller tager nogle kabler fra. SERVICE: Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Ethvert forsøg vil betyde at garantien bortfalder. Overlad alle reparationer til en kvalificeret tekniker (spørg din forhandler). LYN: Hvis din modtager er installeret i et område der er udsat for stor lyn aktivitet, er beskyttende anordninger for modtagerens strømindgang og modemindgang vigtige. JORD: CATV kabel skal være jordet. BEMÆRK: Aflever dine brugte batterier på genbrugsstationen for miljøets skyld! 2.0 Din modtager 2.1 Bagsiden * only SRT 6205 Fig TO TV For tilslutning til dit TV ved brug af et coax kabel eller hvis du har et kabel tilsluttet til ANT indgangen på dit TV* 2. ANT IN For tilslutning til din terrestrial antenne eller kabel TV ved brug af coax kabel* 3. SAT OUT For at tilslutte en ekstra modtager til satellite signalet fra parabolskærm 4. SAT IN For tilslutning til LNB for satellite signal fra parabolskærm 5. TV SCART For tilslutning til dit TV med scart kabel. 6. VCR SCART For tilslutning til din DVD eller video optager med scart kabel. Videosignalet vil gennemsløjfes til dit TV hvis modtageren er I stand-by tilstand. 7. Video RCA For tilslutning til dit TV med RCA kabel* 8. Audio Left/Right RCA For tilslutning til dit TV eller forstærker med RCA kabel* 9. S/PDIF Digital audio output For tilslutning til digital forstærker. 10. Strøm kabel Din modtager bruger 100~240 V AC (Auto-selectable), 50/60Hz +/-5%. Check strøm specifikationerne før du tilslutter din modtager. 2.2 Fjernbetjening Fig q Tænder modtageren On/Stand by 2.! Slår lyden fra 3. 0~9 Skifter kanaler og bruges til numeriske funktioner 4. AV Skifter mellem TV og modtager (AV) mode 5. TV/R Skifter mellem TV og radio 6. MENU Viser hovedmenuen og returnerer fra menuerne tilbage til almindelig afspilning 5

9 7. EXIT Slår væk fra menuen eller undermenuen og annullerer igangværende funktion 8. pq Ændrer det nuværende program til forrige/næste Flytter cursoren op/ned i menuen 9. tu Øger/sænker lyden Ændre værdier I menuen. 10. OK Aktiverer den markerede menu. Viser en kanalliste. 11. FAV Slår favorit til/fra. 12. EPG Viser EPG(Electronic Program Guide) når menuen er slået fra. 13. V+ / V- Øger/sænker lyden på modtageren 14. INFO Viser informations banner 15. AUDIO Vælger tilgængelig lydsprog for den valgte kanal Vælger stereo (( )), venstre-mono (( eller højre-mono )). 16. ZOOM Zoomer ind på billedet. 17. P+ / P- Side op eller ned I menulisten 18. SAT/RØD Vælger satellite lister i kanal listen. 19. TEXT/GRØN Viser tilgængeligt Text TV 20. SUB/GUL Viser liste over tilgængelige sprog på underteksten for den pågældende kanal 21. RCL/BLÅ Genkalder den sidst sete kanal Fryser/genoptager afspilning fra videoen 23. : Hopper/springer tilbage under playback 24. " Hopper/springer frem under playback Optage ingen funktion Afspil Hurtig fremad Hurtig tilbage Stop 2.3 Standard PIN kode: Tilslutninger 3.1 Basis tilslutning med scart kabel (Fig. 4) 3.2 Tilslutning til parabolskærm Tilslutning af fast parabolskærm til din modtager (Fig. 5) Tilslutning af flere faste parabolskærme til din modtager ved brug af en DiSEqC 1.0 switch (Fig. 6) 3.3 Tilslutning af USB enhed for download af software og bruger data (Fig. 7) 6

10 4.0 Opstart Du skal sikre dig at dit signal er højt. Det tilrådes at du følger førstegangs-installatioen vha. installationsguiden trin for trin. Dette vil hjælpe dig til let at ændre i systemopsætningen og kanalsøgning. 4.1 Vælg sprog Tryk på pq for at vælge sprog, tryk OK for at bekræfte. 4.2 Vælg satellit Menuen Vælg satellit fremkommer. Øvrige installationstrin afhænger af i hvilken retning sin skærm peger. a) Ret din skærm mod Astra 1C, 1E, 1F eller HOT BIRD satellitten. Tryk på pq for at vælge ASTRA eller HOT BIRD satellitten og tryk OK. Følg instruktionerne. Når du har sat skærmen i korrekt retning vælg NÆSTE og tryk OK. Kanalopsætnings-menuen kommer nu frem. Bemærk: Hvis Tysk er valgt som OSD sprog og Astra 19.2E er valgt, vil modtageren automatisk hente tyske for-installerede kanaler i begyndelsen af kanallisten. Hvis Italiensk er valgt som OSD sprog og satellitten HOT BIRD 13E er valgt, vil modtageren hente italienske forinstallerede kanaler i begyndelse af kanallisten. b) Din skærm peger i en anden retning Vælg andet under menuen Vælg satellit og tryk OK. Der fremkommer en liste over flere satellitter. Hvis du vælger en på listen, vil menuen Konfigurer Antenne fremkomme. Vælg LNB type, LNB lav freq, LNB høj freq, bånd kontrol, polaritets kontrol, DiSEqC og antenne indstilling. 4.3 Antenne indstilling a) Fast skærm Sæt antenne indstillingen til FAST, vælg NÆSTE og tryk OK. Juster Antennen fremkommer, vælg den transponder der er til rådighed i dit område og juster antennen for optimal signalstyrke og kvalitet. Efter endt justering, vælg NÆSTE og tryk OK. Kanal opsætnings menuen fremkommer. b) Skærm monteret på DiSEqC 1.2 motor. Sæt antenne indstillinger til DiSEqC 1.2, vælg NÆSTE og tryk OK. Menuen Juster Antenne fremkommer. Vælg den transponder der er tilgængelig i dit område (vælg transponder field og vælg transponder ved at trykke tu). Vælg herefter flyt skærm og juster skærmens position ved at trykke tu. Når du har justeret skærmens position vælg Gem Position, indtast positionens nummer ved at trykke tu. Vælg herefter NÆSTE og tryk OK. Kanal opsætningsmenuen fremkommer. c) Skærm monteret på motor Sæt antenne indstillinger til GOTO X, vælg NÆSTE og tryk OK. Menuen, Juster Antenne, fremkommer. Vælg den transponder der kan modtages der hvor du bor 7

11 (vælg transponder field og vælg transponder ved at trykke tu). Herefter vælges Min Længdegrad og vha. de numeriske knapper indtastes din længdegrad. Brug tu for at vælge østlig eller vestlig halvkugle. Vælg Min Breddegrad og tast vha. de numeriske taster din breddegrad. Brug tu for at vælge nordlig eller sydlig halvkugle. Vælg Goto Position og tryk OK. Din skærm drejes til satellittens position. Vælg herefter Næste og tryk OK. Menuen for Kanalopsætning fremkommer. Vælg Næste og tryk OK for at starte søgningen. Når søgningen en færdig, vil modtageren automatisk gemme informationerne og gå tilbage til den normale afspilnings mode. 5.0 Hovedmenu Alle de vigtige indstillinger og funktioner kan styres i Hovedmenuen. Den består af under menuerne: Rediger Kanaler, Installation, System Indstilling, Timer, og Multi Media. For at åbne Hovedmenuen, tryk på knappen MENU. 5.1 Organiser Kanaler I Hovedmenuen trykkes pq for at komme til Rediger Kanaler. Tryk OK for at komme ind i menuen Rediger Kanaler. Denne består af undermenuerne Kanal redigering og Favorit redigering Kanal Manager Du kan ændre rækkefølgen af kanalerne, flytte, slette og redigere kanaler. For at ændre satellitten, brug RØD knap. Sorter (GRØN knap) Du kan sortere kanaler efter Navn a-z, Navn z-a, Free-CA, Fav NO Fav eller Frekvens lav-høj). Rediger (GUL knap) Vælg den kanal du ønsker at redigere og tryk på GUL knap for at komme til en redigerings-menu hvor du kan ændre Program Navn, Frekvens, Symbol rate og Video PID. Tryk pq for at markere kanal, tryk tu for at markere Flyt og tryk OK for at bekræfte. Brug pq for at flytte en kanal til dens nye placering og tryk OK for at bekræfte. Gentag dette for hver kanal du ønsker at flytte. Slet Kanal Tryk pq for at markere den kanal du ønsker at slette, tryk tu for at markere Slet og tryk OK for at bekræfte. Tryk EXIT og bekræft sletningen ved at vælge OK. Slet alle kanaler For at slette alle kanaler tryk på BLÅ knap (Slet alle). Du bliver bedt om at bekræfte handlingen Favorit Redigering Tryk pq for at vælge kanal og brug tu for at markere favorit gruppen. Tryk OK for at tilføje den valgte kanal til favorit gruppen. 8

12 5.2 Installation Menuen Installation indeholder undermenuerne Antenne Installation, Auto søgning og Manuel søgning Antenne Installation Du kan tilføje, redigere og slette en satellit i denne menu. Tilføj satellit Tryk på RØD knap, en liste over satellitter fremkommer. Tryk ut for at vælge en satellit. Hvis satellitten ikke findes på listen, vælg NEW SAT1. Efter valg af satellit vil menuen Konfigurer Antenne fremkomme. Indstil LNB typen til: LNB lavfrekvens, LNB højfrekvens, Band kontrol, Poloratrion, DiSEqC Switch og Antenne Mode. Flere trin for installationen er beskrevet i punkt 4.2. Rediger satellit Hvis satellittens parametre bliver ændret eller satellitten er ny, skal du indstille parametrene, så som LNB type, LNB lav frekvens, LNB høj frekvens, transponder, LNB power, 22k Tone, DiSEqC og antenne mode. Redigering af satellittens parametre, er samme procedure som beskrevet under punkt 4.2 Vælg Satellit Slet satellit Hvis du vil slette en satellit fra listen, tryk på GUL knap. En advarsel vises. Vælg OK og tryk OK for at bekræfte Auto søgning Tryk på GRØN knap for at indstille søgningen til free eller Free+Kodet. Hvis indstillingen er Free vil kun gratis kanaler blive tilføjet til kanallisten. Tryk på GUL knap for at tænde eller slukke Blind Scan. Blind scan funktionen kan bruges til at søge efter nye satellitter, her vil søgningen tage længere tid. Tryk på BLÅ knap for at indstille søgningstypen til NIT fra eller NIT til imens Blind Scan er sat til fra og hurtig søgning eller detaljeret er sat til. Når opsætningen er færdig, tryk på RØD knap for at starte søgningen Manuel søgning Du kan søge på transponder, tilføje ny transponder, redigere eller slette transponder. Du kan skifte imellem satellitter med RØD knap. Søg transponder: Bruge pq for at vælg transponder. Tryk OK for at starte søgningen. Tilføj transponder: Tryk på GRØN knap og undermenuen Tilføj Transponder fremkommer. Frekvens: Indtast frekvensen på den nye transponder: Symbol Rate: Indtast symbol rate på den nye transponder 9

13 Polaritet: Vælg Polaritet på den nye transponder. Rediger transponder: Tryk på GUL knap og undermenuen Rediger Transponder. Denne menu er magen til menuen Tilføj Transponder. Slet transponder Tryk på den BLÅ knap for at slette en transponder. Du skal bekræfte handlingen. Tryk tu for at vælge, tryk OK igen og OK for at bekræfte. 5.3 System indstilling Du kan konfigurere systemet, så som sprog indstilling, OSD style, Voksenlås, TV indstillinger og Tidsindstillingen Sprog indstilling Du kan ændre sproget i menuen, lyd og undertekster. Brug pq for at vælge OSD sprog, lyd sprog eller sprog på undertekster. Tryk OK eller u for at komme ind i sproglisten og tryk pq for at vælge sprog. Tryk OK for at bekræfte TV indstilling Du kan indstille TV tilstand, Skærm tilstand, Video udgang og modulator*. TV tilstand Tryk u for at vælge tilstand og OK for at bekræfte. Hvis du ikke kender standarden på dit TV, skal du vælge Auto. Skærm tilstand Tryk OK eller u for at vælge 4:3 eller 16:9 og OK for at bekræfte. Video udgang Tryk OK eller u for at vælge CVBS eller RGB og OK for at bekræfte. Modulator Brug pq for at vælge RF Audio mode eller RF kanal. Brug tu for at ændre indstillingerne og tryk OK for at bekræfte eller EXIT for at komme til kanal indstillinger. * kun SRT Tidsindstilling Hvis en udbyder understøtter GMT, kan du indstille tiden vha. GMT eller indstille tiden manuelt. Hvis GMT er slået til, skal du indstille Tidszone. Hvis du slår GMT fra, vises Indstil Data og Indstil Tid. For at indstille tiden manuel, flyt cursoren til tidsfeltet og brug de numeriske knapper på fjernbetjeningen. 10

14 Auto Standby Denne funktion gør at hvis modtageren ikke modtager signal fra fjernbetjeningen i 3 timer, vil den automatisk gå til standby. Dette kan man ændre eller slå helt fra Fabriksindstilling Vær forsigtig med brugen af denne menu, da den vil slette alle data og parametre du tidligere har indstillet. Når du har gendannet fabriksindstillingerne skal du geninstallere dine valg og indstillinger. For at gendanne fabriksindstillinger skal du gøre følgende: Vælg Fabriksindstilling og tryk OK. Bekræft advarsels meddelelse med OK og tryk OK. Modtageren vil nu gendanne fabriksindstilingerne og alle brugerdefinerede indstillinger vil blive slettet. Bemærk: Din PIN kode vil ændres tilbage til OSD Stil Du kan indstille Menu farve, gennemsigtighedsniveau og kant-mønster Voksenlås Du kan slå Kanallås fra eller til og ændre status på Menulås og indstille forældre indstillinger samt ændre PIN kode. Den oprindelige PIN kode er 0000 Kanal lås Slå Kanallåsen til eller fra. Hvis den er slået til, skal forældre PIN koden indtastes for at kunne se den valgte kanal. Menu Lås Tryk på OK for at vælge om menuen skal låses eller ej. Bekræft med OK. Hvis menulåsen er slået til skal du indtaste PIN koden for at søge program og gendanne fabriksindstillinger. Voksen lås Hvis en kanal er låst, skal forældre PIN koden indtastes for at se den låste kanal. Brug pq for at vælge den kanal du ønsker at låse. Tryk OK for at låse kanalen. Skift PIN For at ændre PIN koden, skal du indtaste en ny PIN kode på fire tal og gentage den. System PIN koden bliver ændret til den nye PIN kode System information Denne menu viser information om din modtager så som software og bruger interface version System opdatering Du kan vælge OAD, Opdatering via USB eller Backup til USB. Over Air Download (OAD) 11

15 Vælg denne mulighed for at opdatere din modtager med den seneste software version. Software opdatering er tilgængelig fra satellit ASTRA 19.2E. Bemærk: Hvis det behøves kan parametrene ændres. Spørg venligst din lokale STRONG forhandler hvis software opdateringen ikke virker. Opdatering via USB 1. Download den nødvendige opdateringsfil til din modtager fra vores hjemmeside www. strong.tv > Support 2. Unzip filen, kopier den til din USB enhed og tilslut den til USB porten på din modtager. 3. Vælg Opdater via USB, find filen og tryk på OK. 4. Tag ikke strømmen fra din modtager under opdateringen og kopieringen. Tag ikke USB stikket ud under opdateringen. Dette kan forårsage beskadigelse af data og modtageren må repareres. 5. Når opdateringen er færdig, går modtageren tilbage til normal visning og er klar til brug. Backup til USB 1. Vælg denne mulighed når du vil gemme dine indstillinger, kanaler eller software. 2. Dette kan være en god ide for at gemme dine kanaler efter en fabriksindstilling er gennemført eller for at overføre kanal rækkefølgen til flere modtagere. 3. Tilslut USB enheden til USB porten i din modtager. 4. Vælg Backup til USB og tryk ok. 5. Vælg mellem Loader + App eller Bruger Database og tryk OK for at starte back-up. Loader +App vil lave en backup af dit system. 6. Sluk ikke din modtager under opdatering og flashing data. Tag ikke USB stikket ud under opdatering. Dette kan forårsage skade på data i flash hukommelsen og modtageren skal repareres. 7. Når back up er udført, stiller modtageren sig i menuen System opdatering. 8. Fil Idapp1.ssu vil blive oprettet på USB enheden hvis Loader + App er valgt Gendan data 1. Tilslut USB enheden med back up af databasen til modtagerens USB port. 2. Gå til System Opsætning System Opdatering og vælg Opdater via USB. 3. Vælg en fil med database backup (som standard er filnavnet userdb.ssu ) og tryk OK. 4. Bekræft opdateringen. 5. Sluk ikke modtageren under opdateringen. Tag ikke USB stikket ud under opdateringen da dette kan skade data i flash hukommelsen og modtageren må herefter til reparation. 6. Når opdateringen er færdig, vil modtageren starte op med kanal #1 på skærmen. ADVARSEL: UKORREKT BRUG KAN FORÅRSAGE UOPRETTELIG SKADE PÅ MODTAGEREN 1. SLUK IKKE MODTAGEREN UNDER DOWNLOAD 2. SÆT IKKE USB ENHEDEN I OG TAG DET IKKE UD NÅR MODTAGEREN ER TÆNDT 12

16 5.4 Timer Du kan indstille timeren for at få modtageren til at udføre bestemte handlinger. Brug pq for at vælge timer. Tryk OK for at se dine valgte timer indstillinger. Tryk på RØD knap for at aktivere/ deaktivere timer. 5.5 Multimedia Modtageren kan afspille optagelser du har optaget fra TV og afspille musik og billeder fra USB enhed. Du kan spille Gomoku eller se en kalender Mit album Du kan se billeder i JPEG og BMP format. Brug navigerings knapperne for at se billeder Min musik Du kan afspille lyd filer i MP3 og WMA format. Brug navigerings knapperne for at vælge og afspille musik filer PVR Menuen PVR indeholder følgende undermenuer; Optage liste, Optage enhed. Optage liste Denne menu viser en liste over optagelser og detaljer vedr. optagelserne. Brug navigerings knapperne. For at afspille dine optagelser. Optager enhed. I denne menu kan du se hvor meget plads der er på din USB enhed og formatere den (hvis nødvendigt). ADVARSEL! Format partition funktionen vil formatere partition. Formater Disk funktionen vil formatere din USB disk. Format funktion vil slette alle optagelser, data og informationer fra din USB enhed. STRONG påtager sig intet ansvar for ødelagte eller forsvundet data på USB enheden. Indstillinger for optagelse. I denne menu kan du slå Timeshift funktionen til og fra Gomoku Du kan spille Gomoku. Brug hjælpe funktionen for at indstille og spille spillet Kalender For at se en kalender. 6.0 Se TV og lyt til radioen 6.1 Program Information I normal funktions mode (ikke inde i en menu), tryk INFO. Program informations banneren bliver vist og viser kanalnummer, kanal navn, nuværende og næste program, navn (afhængig af om 13

17 udbyderen viser det) og nuværende tid. For at se tekniske informationer om kanaler tryk på INFO knappen 2 gange. I Program Information menuen kan du se den nuværende program information så som satellit navn, program navn og nummer, lokal frekvens, symbol rate, Video PID samt signalstyrke på det pågældende program og signalkvalitet. 6.2 Information om Optagelse Under en optagelse tryk på INFO for at få vist eller slå optage banner fra. 6.3 EPG (Elektronisk Program Guide) EPG viser en program oversigt over kanalerne. Bemærk: ikke alle udbydere tilbyder program information. For normal visning tryk på EPG og pq for at vælge kanal, u for at vise program oversigt på den pågældende kanal. I EPG program oversigt menuen: Tryk på pq for at vælge program. Brug tu for at få program oversigt for næste/forrige datoer. Tryk på EXIT knappen for at returnere til EPG Menuen. For detaljer om det pågældende program tryk på GRØN knap. I Program Detaljer: Tryk pq for at bladre i informationerne /næste/forrige side). Tryk eller EXIT for at vende tilbage til EPG oversigten. Programmer Timer via EPG: Du kan indstille timer for begivenhed ved at trykke på RØD knap eller OK når du står i EPG program oversigten. Timer begivenhed: Tryk pq for at flytte cursoren til det program du ønsker at sætte timer på. Tryk på RØD knap for at tilføje timeren. Du kan også ændre i værdierne. For at gemme indstillingerne, tryk OK. For at forlade timer indstillinger, tryk EXIT. 6.4 Ændre kanalliste indstilling mellem TV, Radio eller Favorit. For at vælge mellem brug TV/R i normal operation mode eller i kanal liste mode. For at ændre kanalliste til favorit i normal operation mode, tryk FAV. Brug tu for at vælge favorit gruppe, tryk OK for at bekræfte. Vælg så kanal og tryk OK for at skifte til fuld skærmvisning. For at vælge en anden favorit gruppe eller gå ud af favorit indstillinger, tryk på FAV. En liste over favorit kanaler kommer nu frem. Tryk på RØD eller FAV knappen for at gå til den valgte gruppe. Brug tu for at vælge den ønskede gruppe. Vælg gruppen NO FAV og tryk OK for at komme ud af denne menu. 6.5 Valg af sprog (lyd) Tryk på AUDIO for at vælge sprog. Vælg Audio kanal eller Lyd mode med pq og Audio kanal nummer eller Lyd mode (Stereo, Venstre eller Højre kanal). Tryk OK for at bekræfte dit valg. Dit valg huskes for den pågældende kanal. Din modtager vi altid afspille i det sidst valgte sprog når du fremover ser den kanal. 14

18 Bemærk: Audio track med (AC3) kan kun høres hvis modtageren er tilsluttet en digital lydforstærker. 6.6 TEXT TV Tryk TEXT og pq for at tilføje/fjerne sidenummeret. Tryk på de numeriske taster for at vælge en side direkte. 6.7 Undertekster Tryk SUB. Hvis kanalen har undertekst information vil menuen Undertekst sprog komme frem. Vælg tu for at vælge mellem DVB og Teletext undertekster. Tryk OK for at bekræfte. 6.8 Optage Tilslut en ekstern USB enhed til USB porten. Vent indtil der kommer en besked frem om at enheden er fundet. Vælg en kanal (radio eller TV) du vil optage fra. Tryk på for at starte optagelse. Tryk på for at stoppe. 6.9 Afspilning af optagelse Tryk på Play knappen for at se en liste over optagelser. Vælg den optagelse du vil afspille med pq og tryk OK to gange. Afspilningen starter. Tryk på << eller >> for at springe hurtigt. For yderligere at øge hastigheden, trykkes flere gange Tryk 2 for at pause. For at genoptage afspilningen tryk igen på 2. 15

19 A.1 Fejlfinding Der kan være flere årsager til fejl på modtageren. Check modtageren iht. nedenstående skema. Hvis modtageren stadig har fejl efter du har checket den skal du henvende dig til forhandleren. Åben ikke modtageren og skil den ikke fra hinanden, da garantien så vil bortfalde. Symptom Årsag Løsningsforslag Displayet på forsiden lyser ikke. Intet billede eller lyd Strømkablet er ikke sat i. Modtageren er i stand-by. Din model er uden display. Forkert tilslutning af audio/video udgangene fra modtageren til TV et. Ingen lyd. Audio er valgt til AC 3 Check at strømkablet er sat i stikkontakt. Tænd modtageren. Tilslut audio/video udgangene korrekt. Tryk på Mute knappen. Tryk på AUDIO knappen og vælg anden audio kanal TV slukker. Forkert kanal eller input. Tænd for TV. Vælg korrekt kanal eller input. Intet billede Modtageren kan ikke modtage signalet. Check antennekablet, udskift kablet eller sæt kablet bedre fast i modtageren. Forkerte værdier af tuner parametre. Indstil værdierne af tuner parametrene korrekt i installations menuen. Forkert vinkel på parabolskærmen. Check signalstyrken med spectrum analyzer og juster din parabolskærm korrekt. Modtageren forsøger at starte men tænder og slukker, tænder og slukker eller viser LOAD Fjernbetjeningen virker ikke Den eksterne USB enheden kan ikke findes/ genkendes i modtageren. Batterierne i fjernbetjeningen er ikke isat korrekt eller de er flade. Forkert format Tag strømmen fra modtageren og check kablerne. Fjern kortslutninger. Erstat LNB. Genstart modtageren. Check om batterierne sidder korrekt i fjernbetjeningen. Check om batterierne er flade. Hvis det er tilfældet skift til nye batterier. Format USB enhed i modtager menu Optager enhed Den eksterne USB HDD starter ikke. Strømforbruget er for højt. Tilslut ekstra strømforsyning til din USB HDD. A.2 Specifikationer Generel Data: Input Voltage Range: V AC 50/60 Hz Power consumption: max 20 W (with external memory device) Stand-by power consumption: 1.00 W (without external memory device) Operating Temperature: +0 C ~ 40 C Storage Temperature: -30 C ~ 80 C Operating Humidity Range: 10% - 85%, RH, Non-condensing Size (WxDxH) in mm: 230 x 165 x 45 Weight: ca. 0,8 kg 16

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning TSR200 Digital Satellit Modtager Betjeningsvejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indhold 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opstilling af udstyr 2 1.4

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 5 1.3 Opsætning 5 1.4 Funktioner

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 4 1.3 Opsætning 4 1.4 Tilbehør 4 2.0

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 TILSLUTNING 5 3.0 FJERNBETJENING 6 4.0 KOM GODT IGANG 6 4.1 Tilslut

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d utilisateur Manuale utente Manual del usuario Brugervejledning Vartotojo instrukcija Инструкция пользователя Look, Listen & Live

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Installation 2 1.3 Brug 4 1.4 Service 4 1.5 Funktioner

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

INDHOLD TILBEHØR. o Brugsanvisning (denne) o Fjernbetjening x 1 o Batteri indeni fjernbetjeningen. o Audio/Video kabel x 1. o Strømforsyning x 1

INDHOLD TILBEHØR. o Brugsanvisning (denne) o Fjernbetjening x 1 o Batteri indeni fjernbetjeningen. o Audio/Video kabel x 1. o Strømforsyning x 1 Tak fordi du har valg at købe dette Strong bærbare LCD TV. Dette LCD TV indeholder vor nyeste teknologi og det er designet til sikker installation og optimal ydelse. Denne brugsanvisning er gældende for

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL Figure 1 1 2 3 4 5 3 4 8 9 10 11 COAXIAL S/PDIF RS-232 ANT IN

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2 Indhold 1. Funktioner og tilbehør...1 2. Tilslutning...1 3. Fjernbetjening...1 4. Første Gangs Installation...2 5. Hoved Menu...3 5.1 Menu Struktur...3 5.2 Hoved Menu...4 5.3 Program Liste...4 5.4 Program

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere