Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205"

Transkript

1 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205

2

3

4 INDHOLD 1.0 INSTALLATION Din modtager Bagsiden Fjernbetjening Standard PIN kode: Tilslutninger Basis tilslutning med scart kabel Tilslutning til parabolskærm Tilslutning af USB enhed for download af software og bruger data Opstart Vælg sprog Vælg satellit Antenne indstilling Hovedmenu Organiser Kanaler Installation System indstilling Timer Multimedia Se TV og lyt til radioen Program Information Information om Optagelse EPG (Elektronisk Program Guide) Ændre kanalliste indstilling mellem TV, Radio eller Favorit Valg af sprog (lyd) TEXT TV Undertekster Optage Afspilning af optagelse 15 A.1 Fejlfinding 16 A.2 Specifikationer 16 STRONG declares that this item complies with the basic requirements and other relevant regulations of directives CE 2004/108/EEC and 73/23EEC RoHS 2002/95EEC Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. STRONG All rights reserved. 02/2010 1

5 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, fjern ikke låget (eller bagsiden) på modtageren. Overlad reparationer/service til kvalificeret personale. Symbolet med lynet i en trekant er til for at advare brugeren mod uisoleret stærk strøm inde i enheden der kan forårsage alvorligt elektrisk stød. Udråbstegnet i trekanten er til for at henvise brugerens opmærksomhed til vigtige instruktioner i brugervejledningen som følger med modtageren. ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE MODTAGEREN FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SØRG FOR AT STRØMSTIKKET ER SAT KORREKT I. Modtageren må ikke udsættes vand/væske og ingen beholdere med flydende væske må placeres ovenpå modtageren. VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Ud over stor opmærksomhed under produktionen på kvalitet, er sikkerhed også et væsentligt punkt. Men sikkerheden er også dit ansvar. Manualen indeholder vigtige informationer som kan hjælpe dig til at sikre korrekt brug af modtageren og tilbehøret hertil. Læs den omhyggeligt før ibrugtagning af modtageren. 1.0 INSTALLATION 1. Læs og følg vejledningen, alle sikkerheds og brugsinstruktioner skal læses før ibrugtagning af modtageren. Følg alle instruktionerne. 2. Gem brugermanualen. Sikkerheds og brugermanualen bør gemmes til evt. senere brug. 3. Vær opmærksom på alle advarsler på modtageren og i brugermanualen. 4. polaritet Modtageren kan være udstyret med et polariseret vekselstrøms kabel. Hvis dette stik ikke passer ind i strømudtaget, prøv at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, kontakt din forhandler så kan han udskifte det forældede udtag. For at undgå elektrisk stød, brug ikke dette polariserede stik med en forlængerledning. Hvis du har brug for en forlængerledning, brug et polariseret kabel. 5. Strømkilder Denne modtager skal kun bruges med den strømkilde der er angivet på label på bagsiden af modtageren. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømkilde du har i dit hjem, spørg din forhandler eller den lokale el forsyning. For modtagere der er beregnet til batterier eller andre strømkilder, se brugervejledningen. 6. Overbelastning Overbelast ikke stikkontakter eller forlængerledninger da dette kan resultere i elektrisk stød. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger, slidte kabler, ødelagte eller revnede ledninger og ødelagte stik er farlige. De kan resultere i stød eller udgøre brandfare. Undersøg periodisk kabler, og hvis disse ser ødelagte eller slidte ud, få dem udskiftet af en elektriker. 2

6 7. Strømkabel beskyttelse Strømkabler skal føres så de ikke bliver trådt på eller klemt af noget der star ovenpå eller ved siden af dem. 8. ventilation Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation for at sikre optimal funktion af modtageren og for at beskytte imod overophedning. Disse åbninger må ikke tildækkes eller blokeres på anden måde. De må ikke blokeres ved at stille modtageren på en seng, en sofa eller radiator. Denne modtager bør ikke placeres i en reol, med mindre der er god ventilation omkring modtageren og brugervejledningen er fulgt. 9. Tilbehør Brug ikke tilbehør med mindre det er anbefalet af producenten af modtageren da dette kan udgøre risiko for funktionsfejl. 10. vand og fugt Brug ikke denne modtager i nærheden af vand, fx i nærheden af et badekar, vaskemaskine, køkkenvask, vasketøjskurv, i en våd kælder eller i nærheden af en swimming pool m.v. Tilbehør tilsluttet til denne modtager skal have sikkerheds certifikat på selve tilbehøret og må ikke modificeres så det forringer sikkerheden. Dette vil hjælpe til at undgå potentielle farer så som elektrisk stød eller brand. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler. 11. Tilbehør Placer ikke denne modtager på et ustabilt underlag. Modtageren kan risikere at falde på gulvet og forårsage såvel personskade som skade på modtageren selv. Placer kun modtageren på et underlag, stativ eller bord anbefalet af producenten eller et der sælges sammen med modtageren. 12. Modtageren og evt. holder/hylde/bord skal flyttes med forsigtighed. Bratte stop, tryk og ujævne flader kan gøre at modtageren falder på gulvet. 13. Bemærkning til CATV installatør: Denne bemærkning er for at minde alle CATV installatører om Sektion I NEC som oplyser om retningslinjer for korrekt grundlag og især specificerer at stikkontakter skal være koblet til jord. 14. Udendørs Antenne Hvis en udendørs antenne eller kabel system er tilsluttet modtageren, skal du sikre dig at antennen eller kabel systemet er jordet for at beskytte imod strømstød og opbygning af statisk elektricitet. Sektion 810 I The National Electrical Code, ANSI/NFPA No (Sektion 54 i Canadian Electrical Code, Part1) giver informationer omkring korrekt jord forbindelse til elektriske apparater. 15. Strømkabler Et udendørs antenne system bør ikke placere i nærheden af overophedede strømkabler, andre elektriske lys eller strømkredse eller hvor den kan falde ned på strømkabler. Når en udendørs antenne installeres skal du være meget forsigtig med at omgås eller røre ved sådanne strømkredse eller kabler, da direkte kontakt kan være farlig. Installation af en udendørs antenne kan være farlig og bør udføres af en professionel installatør. Brug 1. Rengøring Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) før rengøring påbegyndes. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Brug kun en hårdt opvredet klud. 2. Objekter som rører ved farlig spænding/strøm kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på modtageren. 3. Lyn For øget beskyttelse af denne modtager under lyn og torden vejr, eller hvis den efterlades ubrugt i en længere periode, tag stikket ud af stikkontakten og frakobbel antenne eller kabelsystemet. Dette vil forhindre skade på modtageren forårsaget af lyn eller strømstød. 3

7 Service 1. Servicering Forsøg aldrig selv at reparere modtageren, da garantien bortfalder når låget har været åbnet eller fjernet. Desuden er der fare for elektrisk stød. Overlad al reparation til kvalificeret personale spørg din forhandler. 2. Tilstande der kræver reparation Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) og overlad reparation til kvalificeret personale under følgende omstændigheder: A. Hvis der har været spildt væske eller objekter er faldet ned i modtageren. B. Hvis modtageren har været udsat for regn eller vand. C. Hvis modtageren ikke fungerer normalt efter at have fulgt betjeningsvejledningen. Juster kun de parametre der beskrives i betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre parametre kan resultere i skader og kræver ofte omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker D. Hvis modtageren har været tabt eller kabinettet er skadet E. Hvis modtageren opfører sig meget anderledes end den plejer kan dette indikere at der er brug for reparation 3. Udskiftning af dele Når det er nødvendigt at udskifte dele på modtageren, skal den kvalificerede tekniker sikre sig at de reservedele han burger har same sikkerheds specifikationer som de originale dele. Ved at bruge de reservedele producenten anbefaler kan brand, elektrisk stød og andre farer undgås. 4. Sikkerheds Check Efter en reparation af modtageren, bed teknikeren om at udføre et sikkerheds check som anbefales af producenten for at fastslå at modtageren fungerer sikkert og korrekt. 5. Væg- eller loftmontering Hvis modtageren skal monteres på en væg eller i loftet skal producentens anvisninger følges. 6. Varme Modtageren må ikke placeres i nærheden af varmekilder så som radiator, ovn, brændeovn og andre (inkl. forstærker) som afgiver varme. SIKKERHEDSINFORMATION Denne Modtager for at imødegåinternationale sikkerheds standarder. Læs følgende anbefalede sikkerheds foranstaltninger nøje. STRØM TILSLUTNING: AC V ~50/60 Hz OVEROPHEDNING: Overophed ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. VÆSKE: Hold væske væk fra din modtager. RENGØRING: Før rengøring tages strømmen fra modtageren (fra stikkontakten). Brug en hårdt opvredet klud med vand for at rengøre den udvendig. VENTILATION: Bloker ikke ventilations hullerne i din modtager. Du skal sikre dig der er frit omkring modtageren. Placer aldrig din PVR i direkte sollys eller i nærheden af apparater der afgiver varme fx radiator. Stabel aldrig andet elektronik ovenpå din modtager Placer din modtager mindst 30 mm fra væggen. TILBEHØR: Brug ikke tilbehør til din modtager som ikke er godkendt af producenten, da dette kan skade udstyret. 4

8 TILSLUTNING TIL KABEL TV SIGNAL OG TV: Tilslut alle komponenter før der tilsluttes kabler til stikkontakten. Sluk altid din modtager, TV og andre komponenter før du tilslutter eller tager nogle kabler fra. SERVICE: Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Ethvert forsøg vil betyde at garantien bortfalder. Overlad alle reparationer til en kvalificeret tekniker (spørg din forhandler). LYN: Hvis din modtager er installeret i et område der er udsat for stor lyn aktivitet, er beskyttende anordninger for modtagerens strømindgang og modemindgang vigtige. JORD: CATV kabel skal være jordet. BEMÆRK: Aflever dine brugte batterier på genbrugsstationen for miljøets skyld! 2.0 Din modtager 2.1 Bagsiden * only SRT 6205 Fig TO TV For tilslutning til dit TV ved brug af et coax kabel eller hvis du har et kabel tilsluttet til ANT indgangen på dit TV* 2. ANT IN For tilslutning til din terrestrial antenne eller kabel TV ved brug af coax kabel* 3. SAT OUT For at tilslutte en ekstra modtager til satellite signalet fra parabolskærm 4. SAT IN For tilslutning til LNB for satellite signal fra parabolskærm 5. TV SCART For tilslutning til dit TV med scart kabel. 6. VCR SCART For tilslutning til din DVD eller video optager med scart kabel. Videosignalet vil gennemsløjfes til dit TV hvis modtageren er I stand-by tilstand. 7. Video RCA For tilslutning til dit TV med RCA kabel* 8. Audio Left/Right RCA For tilslutning til dit TV eller forstærker med RCA kabel* 9. S/PDIF Digital audio output For tilslutning til digital forstærker. 10. Strøm kabel Din modtager bruger 100~240 V AC (Auto-selectable), 50/60Hz +/-5%. Check strøm specifikationerne før du tilslutter din modtager. 2.2 Fjernbetjening Fig q Tænder modtageren On/Stand by 2.! Slår lyden fra 3. 0~9 Skifter kanaler og bruges til numeriske funktioner 4. AV Skifter mellem TV og modtager (AV) mode 5. TV/R Skifter mellem TV og radio 6. MENU Viser hovedmenuen og returnerer fra menuerne tilbage til almindelig afspilning 5

9 7. EXIT Slår væk fra menuen eller undermenuen og annullerer igangværende funktion 8. pq Ændrer det nuværende program til forrige/næste Flytter cursoren op/ned i menuen 9. tu Øger/sænker lyden Ændre værdier I menuen. 10. OK Aktiverer den markerede menu. Viser en kanalliste. 11. FAV Slår favorit til/fra. 12. EPG Viser EPG(Electronic Program Guide) når menuen er slået fra. 13. V+ / V- Øger/sænker lyden på modtageren 14. INFO Viser informations banner 15. AUDIO Vælger tilgængelig lydsprog for den valgte kanal Vælger stereo (( )), venstre-mono (( eller højre-mono )). 16. ZOOM Zoomer ind på billedet. 17. P+ / P- Side op eller ned I menulisten 18. SAT/RØD Vælger satellite lister i kanal listen. 19. TEXT/GRØN Viser tilgængeligt Text TV 20. SUB/GUL Viser liste over tilgængelige sprog på underteksten for den pågældende kanal 21. RCL/BLÅ Genkalder den sidst sete kanal Fryser/genoptager afspilning fra videoen 23. : Hopper/springer tilbage under playback 24. " Hopper/springer frem under playback Optage ingen funktion Afspil Hurtig fremad Hurtig tilbage Stop 2.3 Standard PIN kode: Tilslutninger 3.1 Basis tilslutning med scart kabel (Fig. 4) 3.2 Tilslutning til parabolskærm Tilslutning af fast parabolskærm til din modtager (Fig. 5) Tilslutning af flere faste parabolskærme til din modtager ved brug af en DiSEqC 1.0 switch (Fig. 6) 3.3 Tilslutning af USB enhed for download af software og bruger data (Fig. 7) 6

10 4.0 Opstart Du skal sikre dig at dit signal er højt. Det tilrådes at du følger førstegangs-installatioen vha. installationsguiden trin for trin. Dette vil hjælpe dig til let at ændre i systemopsætningen og kanalsøgning. 4.1 Vælg sprog Tryk på pq for at vælge sprog, tryk OK for at bekræfte. 4.2 Vælg satellit Menuen Vælg satellit fremkommer. Øvrige installationstrin afhænger af i hvilken retning sin skærm peger. a) Ret din skærm mod Astra 1C, 1E, 1F eller HOT BIRD satellitten. Tryk på pq for at vælge ASTRA eller HOT BIRD satellitten og tryk OK. Følg instruktionerne. Når du har sat skærmen i korrekt retning vælg NÆSTE og tryk OK. Kanalopsætnings-menuen kommer nu frem. Bemærk: Hvis Tysk er valgt som OSD sprog og Astra 19.2E er valgt, vil modtageren automatisk hente tyske for-installerede kanaler i begyndelsen af kanallisten. Hvis Italiensk er valgt som OSD sprog og satellitten HOT BIRD 13E er valgt, vil modtageren hente italienske forinstallerede kanaler i begyndelse af kanallisten. b) Din skærm peger i en anden retning Vælg andet under menuen Vælg satellit og tryk OK. Der fremkommer en liste over flere satellitter. Hvis du vælger en på listen, vil menuen Konfigurer Antenne fremkomme. Vælg LNB type, LNB lav freq, LNB høj freq, bånd kontrol, polaritets kontrol, DiSEqC og antenne indstilling. 4.3 Antenne indstilling a) Fast skærm Sæt antenne indstillingen til FAST, vælg NÆSTE og tryk OK. Juster Antennen fremkommer, vælg den transponder der er til rådighed i dit område og juster antennen for optimal signalstyrke og kvalitet. Efter endt justering, vælg NÆSTE og tryk OK. Kanal opsætnings menuen fremkommer. b) Skærm monteret på DiSEqC 1.2 motor. Sæt antenne indstillinger til DiSEqC 1.2, vælg NÆSTE og tryk OK. Menuen Juster Antenne fremkommer. Vælg den transponder der er tilgængelig i dit område (vælg transponder field og vælg transponder ved at trykke tu). Vælg herefter flyt skærm og juster skærmens position ved at trykke tu. Når du har justeret skærmens position vælg Gem Position, indtast positionens nummer ved at trykke tu. Vælg herefter NÆSTE og tryk OK. Kanal opsætningsmenuen fremkommer. c) Skærm monteret på motor Sæt antenne indstillinger til GOTO X, vælg NÆSTE og tryk OK. Menuen, Juster Antenne, fremkommer. Vælg den transponder der kan modtages der hvor du bor 7

11 (vælg transponder field og vælg transponder ved at trykke tu). Herefter vælges Min Længdegrad og vha. de numeriske knapper indtastes din længdegrad. Brug tu for at vælge østlig eller vestlig halvkugle. Vælg Min Breddegrad og tast vha. de numeriske taster din breddegrad. Brug tu for at vælge nordlig eller sydlig halvkugle. Vælg Goto Position og tryk OK. Din skærm drejes til satellittens position. Vælg herefter Næste og tryk OK. Menuen for Kanalopsætning fremkommer. Vælg Næste og tryk OK for at starte søgningen. Når søgningen en færdig, vil modtageren automatisk gemme informationerne og gå tilbage til den normale afspilnings mode. 5.0 Hovedmenu Alle de vigtige indstillinger og funktioner kan styres i Hovedmenuen. Den består af under menuerne: Rediger Kanaler, Installation, System Indstilling, Timer, og Multi Media. For at åbne Hovedmenuen, tryk på knappen MENU. 5.1 Organiser Kanaler I Hovedmenuen trykkes pq for at komme til Rediger Kanaler. Tryk OK for at komme ind i menuen Rediger Kanaler. Denne består af undermenuerne Kanal redigering og Favorit redigering Kanal Manager Du kan ændre rækkefølgen af kanalerne, flytte, slette og redigere kanaler. For at ændre satellitten, brug RØD knap. Sorter (GRØN knap) Du kan sortere kanaler efter Navn a-z, Navn z-a, Free-CA, Fav NO Fav eller Frekvens lav-høj). Rediger (GUL knap) Vælg den kanal du ønsker at redigere og tryk på GUL knap for at komme til en redigerings-menu hvor du kan ændre Program Navn, Frekvens, Symbol rate og Video PID. Tryk pq for at markere kanal, tryk tu for at markere Flyt og tryk OK for at bekræfte. Brug pq for at flytte en kanal til dens nye placering og tryk OK for at bekræfte. Gentag dette for hver kanal du ønsker at flytte. Slet Kanal Tryk pq for at markere den kanal du ønsker at slette, tryk tu for at markere Slet og tryk OK for at bekræfte. Tryk EXIT og bekræft sletningen ved at vælge OK. Slet alle kanaler For at slette alle kanaler tryk på BLÅ knap (Slet alle). Du bliver bedt om at bekræfte handlingen Favorit Redigering Tryk pq for at vælge kanal og brug tu for at markere favorit gruppen. Tryk OK for at tilføje den valgte kanal til favorit gruppen. 8

12 5.2 Installation Menuen Installation indeholder undermenuerne Antenne Installation, Auto søgning og Manuel søgning Antenne Installation Du kan tilføje, redigere og slette en satellit i denne menu. Tilføj satellit Tryk på RØD knap, en liste over satellitter fremkommer. Tryk ut for at vælge en satellit. Hvis satellitten ikke findes på listen, vælg NEW SAT1. Efter valg af satellit vil menuen Konfigurer Antenne fremkomme. Indstil LNB typen til: LNB lavfrekvens, LNB højfrekvens, Band kontrol, Poloratrion, DiSEqC Switch og Antenne Mode. Flere trin for installationen er beskrevet i punkt 4.2. Rediger satellit Hvis satellittens parametre bliver ændret eller satellitten er ny, skal du indstille parametrene, så som LNB type, LNB lav frekvens, LNB høj frekvens, transponder, LNB power, 22k Tone, DiSEqC og antenne mode. Redigering af satellittens parametre, er samme procedure som beskrevet under punkt 4.2 Vælg Satellit Slet satellit Hvis du vil slette en satellit fra listen, tryk på GUL knap. En advarsel vises. Vælg OK og tryk OK for at bekræfte Auto søgning Tryk på GRØN knap for at indstille søgningen til free eller Free+Kodet. Hvis indstillingen er Free vil kun gratis kanaler blive tilføjet til kanallisten. Tryk på GUL knap for at tænde eller slukke Blind Scan. Blind scan funktionen kan bruges til at søge efter nye satellitter, her vil søgningen tage længere tid. Tryk på BLÅ knap for at indstille søgningstypen til NIT fra eller NIT til imens Blind Scan er sat til fra og hurtig søgning eller detaljeret er sat til. Når opsætningen er færdig, tryk på RØD knap for at starte søgningen Manuel søgning Du kan søge på transponder, tilføje ny transponder, redigere eller slette transponder. Du kan skifte imellem satellitter med RØD knap. Søg transponder: Bruge pq for at vælg transponder. Tryk OK for at starte søgningen. Tilføj transponder: Tryk på GRØN knap og undermenuen Tilføj Transponder fremkommer. Frekvens: Indtast frekvensen på den nye transponder: Symbol Rate: Indtast symbol rate på den nye transponder 9

13 Polaritet: Vælg Polaritet på den nye transponder. Rediger transponder: Tryk på GUL knap og undermenuen Rediger Transponder. Denne menu er magen til menuen Tilføj Transponder. Slet transponder Tryk på den BLÅ knap for at slette en transponder. Du skal bekræfte handlingen. Tryk tu for at vælge, tryk OK igen og OK for at bekræfte. 5.3 System indstilling Du kan konfigurere systemet, så som sprog indstilling, OSD style, Voksenlås, TV indstillinger og Tidsindstillingen Sprog indstilling Du kan ændre sproget i menuen, lyd og undertekster. Brug pq for at vælge OSD sprog, lyd sprog eller sprog på undertekster. Tryk OK eller u for at komme ind i sproglisten og tryk pq for at vælge sprog. Tryk OK for at bekræfte TV indstilling Du kan indstille TV tilstand, Skærm tilstand, Video udgang og modulator*. TV tilstand Tryk u for at vælge tilstand og OK for at bekræfte. Hvis du ikke kender standarden på dit TV, skal du vælge Auto. Skærm tilstand Tryk OK eller u for at vælge 4:3 eller 16:9 og OK for at bekræfte. Video udgang Tryk OK eller u for at vælge CVBS eller RGB og OK for at bekræfte. Modulator Brug pq for at vælge RF Audio mode eller RF kanal. Brug tu for at ændre indstillingerne og tryk OK for at bekræfte eller EXIT for at komme til kanal indstillinger. * kun SRT Tidsindstilling Hvis en udbyder understøtter GMT, kan du indstille tiden vha. GMT eller indstille tiden manuelt. Hvis GMT er slået til, skal du indstille Tidszone. Hvis du slår GMT fra, vises Indstil Data og Indstil Tid. For at indstille tiden manuel, flyt cursoren til tidsfeltet og brug de numeriske knapper på fjernbetjeningen. 10

14 Auto Standby Denne funktion gør at hvis modtageren ikke modtager signal fra fjernbetjeningen i 3 timer, vil den automatisk gå til standby. Dette kan man ændre eller slå helt fra Fabriksindstilling Vær forsigtig med brugen af denne menu, da den vil slette alle data og parametre du tidligere har indstillet. Når du har gendannet fabriksindstillingerne skal du geninstallere dine valg og indstillinger. For at gendanne fabriksindstillinger skal du gøre følgende: Vælg Fabriksindstilling og tryk OK. Bekræft advarsels meddelelse med OK og tryk OK. Modtageren vil nu gendanne fabriksindstilingerne og alle brugerdefinerede indstillinger vil blive slettet. Bemærk: Din PIN kode vil ændres tilbage til OSD Stil Du kan indstille Menu farve, gennemsigtighedsniveau og kant-mønster Voksenlås Du kan slå Kanallås fra eller til og ændre status på Menulås og indstille forældre indstillinger samt ændre PIN kode. Den oprindelige PIN kode er 0000 Kanal lås Slå Kanallåsen til eller fra. Hvis den er slået til, skal forældre PIN koden indtastes for at kunne se den valgte kanal. Menu Lås Tryk på OK for at vælge om menuen skal låses eller ej. Bekræft med OK. Hvis menulåsen er slået til skal du indtaste PIN koden for at søge program og gendanne fabriksindstillinger. Voksen lås Hvis en kanal er låst, skal forældre PIN koden indtastes for at se den låste kanal. Brug pq for at vælge den kanal du ønsker at låse. Tryk OK for at låse kanalen. Skift PIN For at ændre PIN koden, skal du indtaste en ny PIN kode på fire tal og gentage den. System PIN koden bliver ændret til den nye PIN kode System information Denne menu viser information om din modtager så som software og bruger interface version System opdatering Du kan vælge OAD, Opdatering via USB eller Backup til USB. Over Air Download (OAD) 11

15 Vælg denne mulighed for at opdatere din modtager med den seneste software version. Software opdatering er tilgængelig fra satellit ASTRA 19.2E. Bemærk: Hvis det behøves kan parametrene ændres. Spørg venligst din lokale STRONG forhandler hvis software opdateringen ikke virker. Opdatering via USB 1. Download den nødvendige opdateringsfil til din modtager fra vores hjemmeside www. strong.tv > Support 2. Unzip filen, kopier den til din USB enhed og tilslut den til USB porten på din modtager. 3. Vælg Opdater via USB, find filen og tryk på OK. 4. Tag ikke strømmen fra din modtager under opdateringen og kopieringen. Tag ikke USB stikket ud under opdateringen. Dette kan forårsage beskadigelse af data og modtageren må repareres. 5. Når opdateringen er færdig, går modtageren tilbage til normal visning og er klar til brug. Backup til USB 1. Vælg denne mulighed når du vil gemme dine indstillinger, kanaler eller software. 2. Dette kan være en god ide for at gemme dine kanaler efter en fabriksindstilling er gennemført eller for at overføre kanal rækkefølgen til flere modtagere. 3. Tilslut USB enheden til USB porten i din modtager. 4. Vælg Backup til USB og tryk ok. 5. Vælg mellem Loader + App eller Bruger Database og tryk OK for at starte back-up. Loader +App vil lave en backup af dit system. 6. Sluk ikke din modtager under opdatering og flashing data. Tag ikke USB stikket ud under opdatering. Dette kan forårsage skade på data i flash hukommelsen og modtageren skal repareres. 7. Når back up er udført, stiller modtageren sig i menuen System opdatering. 8. Fil Idapp1.ssu vil blive oprettet på USB enheden hvis Loader + App er valgt Gendan data 1. Tilslut USB enheden med back up af databasen til modtagerens USB port. 2. Gå til System Opsætning System Opdatering og vælg Opdater via USB. 3. Vælg en fil med database backup (som standard er filnavnet userdb.ssu ) og tryk OK. 4. Bekræft opdateringen. 5. Sluk ikke modtageren under opdateringen. Tag ikke USB stikket ud under opdateringen da dette kan skade data i flash hukommelsen og modtageren må herefter til reparation. 6. Når opdateringen er færdig, vil modtageren starte op med kanal #1 på skærmen. ADVARSEL: UKORREKT BRUG KAN FORÅRSAGE UOPRETTELIG SKADE PÅ MODTAGEREN 1. SLUK IKKE MODTAGEREN UNDER DOWNLOAD 2. SÆT IKKE USB ENHEDEN I OG TAG DET IKKE UD NÅR MODTAGEREN ER TÆNDT 12

16 5.4 Timer Du kan indstille timeren for at få modtageren til at udføre bestemte handlinger. Brug pq for at vælge timer. Tryk OK for at se dine valgte timer indstillinger. Tryk på RØD knap for at aktivere/ deaktivere timer. 5.5 Multimedia Modtageren kan afspille optagelser du har optaget fra TV og afspille musik og billeder fra USB enhed. Du kan spille Gomoku eller se en kalender Mit album Du kan se billeder i JPEG og BMP format. Brug navigerings knapperne for at se billeder Min musik Du kan afspille lyd filer i MP3 og WMA format. Brug navigerings knapperne for at vælge og afspille musik filer PVR Menuen PVR indeholder følgende undermenuer; Optage liste, Optage enhed. Optage liste Denne menu viser en liste over optagelser og detaljer vedr. optagelserne. Brug navigerings knapperne. For at afspille dine optagelser. Optager enhed. I denne menu kan du se hvor meget plads der er på din USB enhed og formatere den (hvis nødvendigt). ADVARSEL! Format partition funktionen vil formatere partition. Formater Disk funktionen vil formatere din USB disk. Format funktion vil slette alle optagelser, data og informationer fra din USB enhed. STRONG påtager sig intet ansvar for ødelagte eller forsvundet data på USB enheden. Indstillinger for optagelse. I denne menu kan du slå Timeshift funktionen til og fra Gomoku Du kan spille Gomoku. Brug hjælpe funktionen for at indstille og spille spillet Kalender For at se en kalender. 6.0 Se TV og lyt til radioen 6.1 Program Information I normal funktions mode (ikke inde i en menu), tryk INFO. Program informations banneren bliver vist og viser kanalnummer, kanal navn, nuværende og næste program, navn (afhængig af om 13

17 udbyderen viser det) og nuværende tid. For at se tekniske informationer om kanaler tryk på INFO knappen 2 gange. I Program Information menuen kan du se den nuværende program information så som satellit navn, program navn og nummer, lokal frekvens, symbol rate, Video PID samt signalstyrke på det pågældende program og signalkvalitet. 6.2 Information om Optagelse Under en optagelse tryk på INFO for at få vist eller slå optage banner fra. 6.3 EPG (Elektronisk Program Guide) EPG viser en program oversigt over kanalerne. Bemærk: ikke alle udbydere tilbyder program information. For normal visning tryk på EPG og pq for at vælge kanal, u for at vise program oversigt på den pågældende kanal. I EPG program oversigt menuen: Tryk på pq for at vælge program. Brug tu for at få program oversigt for næste/forrige datoer. Tryk på EXIT knappen for at returnere til EPG Menuen. For detaljer om det pågældende program tryk på GRØN knap. I Program Detaljer: Tryk pq for at bladre i informationerne /næste/forrige side). Tryk eller EXIT for at vende tilbage til EPG oversigten. Programmer Timer via EPG: Du kan indstille timer for begivenhed ved at trykke på RØD knap eller OK når du står i EPG program oversigten. Timer begivenhed: Tryk pq for at flytte cursoren til det program du ønsker at sætte timer på. Tryk på RØD knap for at tilføje timeren. Du kan også ændre i værdierne. For at gemme indstillingerne, tryk OK. For at forlade timer indstillinger, tryk EXIT. 6.4 Ændre kanalliste indstilling mellem TV, Radio eller Favorit. For at vælge mellem brug TV/R i normal operation mode eller i kanal liste mode. For at ændre kanalliste til favorit i normal operation mode, tryk FAV. Brug tu for at vælge favorit gruppe, tryk OK for at bekræfte. Vælg så kanal og tryk OK for at skifte til fuld skærmvisning. For at vælge en anden favorit gruppe eller gå ud af favorit indstillinger, tryk på FAV. En liste over favorit kanaler kommer nu frem. Tryk på RØD eller FAV knappen for at gå til den valgte gruppe. Brug tu for at vælge den ønskede gruppe. Vælg gruppen NO FAV og tryk OK for at komme ud af denne menu. 6.5 Valg af sprog (lyd) Tryk på AUDIO for at vælge sprog. Vælg Audio kanal eller Lyd mode med pq og Audio kanal nummer eller Lyd mode (Stereo, Venstre eller Højre kanal). Tryk OK for at bekræfte dit valg. Dit valg huskes for den pågældende kanal. Din modtager vi altid afspille i det sidst valgte sprog når du fremover ser den kanal. 14

18 Bemærk: Audio track med (AC3) kan kun høres hvis modtageren er tilsluttet en digital lydforstærker. 6.6 TEXT TV Tryk TEXT og pq for at tilføje/fjerne sidenummeret. Tryk på de numeriske taster for at vælge en side direkte. 6.7 Undertekster Tryk SUB. Hvis kanalen har undertekst information vil menuen Undertekst sprog komme frem. Vælg tu for at vælge mellem DVB og Teletext undertekster. Tryk OK for at bekræfte. 6.8 Optage Tilslut en ekstern USB enhed til USB porten. Vent indtil der kommer en besked frem om at enheden er fundet. Vælg en kanal (radio eller TV) du vil optage fra. Tryk på for at starte optagelse. Tryk på for at stoppe. 6.9 Afspilning af optagelse Tryk på Play knappen for at se en liste over optagelser. Vælg den optagelse du vil afspille med pq og tryk OK to gange. Afspilningen starter. Tryk på << eller >> for at springe hurtigt. For yderligere at øge hastigheden, trykkes flere gange Tryk 2 for at pause. For at genoptage afspilningen tryk igen på 2. 15

19 A.1 Fejlfinding Der kan være flere årsager til fejl på modtageren. Check modtageren iht. nedenstående skema. Hvis modtageren stadig har fejl efter du har checket den skal du henvende dig til forhandleren. Åben ikke modtageren og skil den ikke fra hinanden, da garantien så vil bortfalde. Symptom Årsag Løsningsforslag Displayet på forsiden lyser ikke. Intet billede eller lyd Strømkablet er ikke sat i. Modtageren er i stand-by. Din model er uden display. Forkert tilslutning af audio/video udgangene fra modtageren til TV et. Ingen lyd. Audio er valgt til AC 3 Check at strømkablet er sat i stikkontakt. Tænd modtageren. Tilslut audio/video udgangene korrekt. Tryk på Mute knappen. Tryk på AUDIO knappen og vælg anden audio kanal TV slukker. Forkert kanal eller input. Tænd for TV. Vælg korrekt kanal eller input. Intet billede Modtageren kan ikke modtage signalet. Check antennekablet, udskift kablet eller sæt kablet bedre fast i modtageren. Forkerte værdier af tuner parametre. Indstil værdierne af tuner parametrene korrekt i installations menuen. Forkert vinkel på parabolskærmen. Check signalstyrken med spectrum analyzer og juster din parabolskærm korrekt. Modtageren forsøger at starte men tænder og slukker, tænder og slukker eller viser LOAD Fjernbetjeningen virker ikke Den eksterne USB enheden kan ikke findes/ genkendes i modtageren. Batterierne i fjernbetjeningen er ikke isat korrekt eller de er flade. Forkert format Tag strømmen fra modtageren og check kablerne. Fjern kortslutninger. Erstat LNB. Genstart modtageren. Check om batterierne sidder korrekt i fjernbetjeningen. Check om batterierne er flade. Hvis det er tilfældet skift til nye batterier. Format USB enhed i modtager menu Optager enhed Den eksterne USB HDD starter ikke. Strømforbruget er for højt. Tilslut ekstra strømforsyning til din USB HDD. A.2 Specifikationer Generel Data: Input Voltage Range: V AC 50/60 Hz Power consumption: max 20 W (with external memory device) Stand-by power consumption: 1.00 W (without external memory device) Operating Temperature: +0 C ~ 40 C Storage Temperature: -30 C ~ 80 C Operating Humidity Range: 10% - 85%, RH, Non-condensing Size (WxDxH) in mm: 230 x 165 x 45 Weight: ca. 0,8 kg 16

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL Figure 1 1 2 3 4 5 3 4 8 9 10 11 COAXIAL S/PDIF RS-232 ANT IN

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Bruksanvisning Bruger Manual Käyttöohje Használati

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme

7 Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme 7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme DPF-746 BRUGSANVISNING Læs vejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. FORHOLDSREGLER FORSIGTIG ADVARSEL AVIS: RISIKO FOR STØD: MÅ IKKE ÅBNES.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere