TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 TSR200 Digital Satellit Modtager Betjeningsvejledning Look, Listen & Live

2

3

4 Indhold 1.0 Introduktion Sikkerheds Instruktioner Opbevaring Opstilling af udstyr Tilbehør Brug af ekstern USB enhed Din Modtager Standard PIN kode: Forsiden Bagsiden Fjernbetjening Installering af batterier Brug af Fjernbetjeningen Tilslutninger Basis tilslutning med scart kabel Tilslutning til parabolskærm Tilslutning af USB enhed for download af software og burger data Forbind og brug af IR extender Opstart Vælg sprog Vælg satellit Antenne indstilling Hovedmenu Organiser Kanaler Installation System indstilling Timer Multimedia Se TV og lyt til radioen Program Information Information om Optagelse EPG (Elektronisk Program Guide) Ændre kanalliste indstilling mellem TV, Radio eller Favorit Valg af sprog (lyd) TEXT TV Undertekster Optage Afspilning af optagelse Fejlfinding Specifikationer 13 P1

5 P2 1.0 Introduktion 1.1 Sikkerheds Instruktioner Installer ikke din modtager: yi lukkede eller dårligt ventilleret skabe; direkte oven på eller under andet udstyr; på en overflade der kan komme i vejen for ventilationshullerne i boksen. Udsæt ikke modtagen eller dens tilbehør: yfor direkte sollys eller udstyr der generere varme; vand eller fugt; intense vibrationer eller stød der permanent kan beskadige modtageren eller magnetiske genstande som højtalere, transformer. ybrug ikke en defekt forsynings ledning. Det kan skabe brand eller elektrisk stød. Rør ikke en forsynings ledning med våde hænder. Det kan give et elektrisk stød.. ynår modtageren ikke bliver brugt i længere perioder, bør du koble den fra stikkontakten. ybrug ikke alkohol eller ammoniak baserede væsker til at rengøre modtageren. Hvis du ønsker, kan du rengøre din modtager med en blød fnugfri klud hårdt opvredet i en mild sæbeopløsning, kun efter afbrydelse fra lysnettet. Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden gennem ventilations hullerne, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. yanbring ikke nogen genstande oven på modtageren, da dette kan forhindre korrekt afkøling af komponenterne indeni. Sikkerheds foranstaltninger yåben aldrig låget til modtageren. Det er farligt at røre indersiden af modtageren på grund af stærk strøm og der er risiko for elektrisk stød og din garanti vil være ugyldig. Ved vedligeholdelse eller servicering skal der tages kontakt til kvalificeret personale. ynår du forbinder kabler, skal du være sikker på at modtageren er koblet fra lysnettet. Vent et par sekunder efter du har slukket for modtageren, før du flytter modtageren eller afkobler noget udstyr. ydet er en nødvendighed, at du kun bruger godkendte forlængelser og kompatible ledninger, der er egnet til strøm forbruget af det installerede udstyr. Sørg for, at strømforsyningen svarer til den spænding der står på bagsiden af modtageren. Hvis modtageren ikke fungerer normalt, selv efter at have fulgt instruktionerne i denne brugsanvisning, kan det anbefales at kontakte din forhandler. 1.2 Opbevaring Din modtager og dens tilbehør er opbevaret og leveret i en emballage, der skal beskytte mod elektriske stød og fugt. Under udpakning skal du for at alle dele er inkluderet og holde emballagen væk fra børn. Til transport af modtageren fra et sted til et andet, eller hvis du returnerer det under garanti vilkår, så sørg for at pakke modtageren i den originale emballage med tilbehør. Hvis dette ikke overholdes bortfalder din garanti. 1.3 Opstilling af udstyr Vi anbefaler, at du konsulterer en professionel montør til at indstallere dit udstyr. Ellers skal du følg instruktionerne nedenfor: yse brugervejledningen til dit TV og din antenne. ysørg for, at SCART-kablet og udendørs komponenter er i en god stand, og SCART-tilslutninger er godt afskærmet. Denne manual giver komplette instruktioner til installation og brug af denne modtager. Følgende symboler vil blive brugt som følgende. Advarsel Indikerer advarsels information. INTRODUKTION

6 Tips MENU Flyt til 1.4 Tilbehør ybrugervejledning y1 Fjernbetjening y2x Batterier (type AAA) yir Extender Indikerer yderligere vigtig eller nyttig information. Repræsentere en knap på fjernbetjening eller modtager (Fed skrift) Repræsenterer et menupunkt i et vindue. (Kursiv Tegn) Note: Batterierne bør ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandes eller bruges sammen med andre typer af batterier. 1.5 Brug af ekstern USB enhed ydet anbefales at bruge USB 2,0-lagerenheder. Hvis enheden ikke er kompatibel med USB 2,0 specifikationer vil optagelse, afspilning og andre multimedie funktioner i modtageren ikke fungere korrekt. yfor at sikre den bedste ydeevne på din USB-lagerenhed skal du formatere den ved denne modtager (menu Optagelse Enhed til FAT32-systemet. Andre filsystemer understøttes ikke af modtageren. ythomson kan ikke garantere kompatibilitet med alle typer af USB-lagerenheder. ydet anbefales ikke at gemme vigtige oplysninger om USB-lagerenheder bruges sammen med modtageren. Lav altid en sikkerhedskopi af data på USB-lagerenheden, før brug med modtageren. THOMSON vil ikke tage ansvar for eventuelle tab af oplysninger eller omstændigheder som følge af tab af information. 2.0 Din Modtager 2.1 Standard PIN kode: Forsiden 2.3 Bagsiden Fig. 1 Fig SAT OUT For at tilslutte en ekstra modtager til satellit signalet fra parabolskærm 2. IR IN Tilslutning til IR Extender 3. SAT IN Tilslutning til LNB for satellit signal fra parabolskærm 4. TV SCART Tilslutning til dit TV med scart kabel. 5. USB Tilslutning af USB 6. VCR SCART For tilslutning til din DVD eller video optager med scart kabel. Videosignalet vil gennemsløjfes til dit TV hvis modtageren er I stand-by tilstand. 7. S/PDIF Digital audio output For tilslutning til digital forstærker 8. Strøm kabel Din modtager bruger 100~240 V AC (Auto-selectable), 50/60Hz ±5%. Check strøm specifikationerne før du tilslutter din modtager. DIN MODTAGER P3

7 2.4 Fjernbetjening Fig q Tænder modtageren On/Stand by 2. FAV Slår favorit til/fra 3. TV/R Skifter mellem TV og radio 4. 0~9 Skifter kanaler og bruges til numeriske funktioner 5. PG-/PG+ Skifter side vis i kanalliste 6. BACK Skifter mellem de sidste to sete kanaler 7. Viser informations banner 8. pq Ændrer det nuværende program til forrige/næste Flytter cursoren op/ned i menuen 9. tu Øger/sænker lyden Ændre værdier I menuen 10. OK Aktiverer den markerede menu. Viser en kanalliste 11. MENU Viser hovedmenuen og returnerer fra menuerne tilbage til almindelig afspilning 12. EXIT Slår væk fra menuen eller undermenuen og annullerer igangværende funktion 13. GUIDE Viser EPG (Electronic Program Guide) ved tv visning 14. V+/V- Øger/sænker lyden på modtageren 15. Slår lyden fra 16. P+/P- Program ± (up/down in menu) 17. SUB Viser liste over tilgængelige sprog på underteksten for den pågældende kanal 18. TXT Viser tilgængeligt Text TV 19. AUDIO Vælger tilgængelig lydsprog for den valgte kanal 20. LIST Ingen funktion 21. OPT Ingen funktion 22. Skifter mellem TV og modtager (AV) mode 23. : Hopper/springer tilbage under playback Hurtig tilbage / Hurtig frem 25. " Hopper/springer frem under playback Starter optagelse 27. u Play, skal også bruges efter man har trykket på Pause Fryser billede ved tv visning / Pause ved playback af filer Stop 30. RØD Ved tv visning ingen funktion, viser sattelit liste i OSD menu 31. GRØN Viser Text tv hvis det er tilgængeligt 32. GUL Åbner for undertekst menu 33. BLÅ Skifter mellem de to sidste sete kanaler 2.5 Installering af batterier Fjern batteri dækslet fra fjernbetjeningen og isæt 2xAAA batterier. I batteri rummet er der et diagram der viser hvordan de skal vende. 1. Åben Dækslet 2. Isæt batterier 3. Luk Dækslet NOTE: Batterierne må ikke oplades, skilles af, kortsluttes, blandes eller blive brugt mad andre typer batterier. Fig. 4 P4 DIN MODTAGER

8 2.6 Brug af Fjernbetjeningen Fig. 5 For at bruge fjernbetjeningen skal den peges i mod din modtager. Fjernbetjeningen har en rækkevide på op til 7 meter med en vinkel op til 60 grader. Fjernbetjeningen vil ikke virke hvis der er forhindringer foran modtageren. 3.0 Tilslutninger 3.1 Basis tilslutning med scart kabel (Fig. 6) 3.2 Tilslutning til parabolskærm Tilslutning af fast parabolskærm til din modtager (Fig. 7) Tilslutning af flere faste parabolskærme til din modtager ved brug af en DiSEqC 1.0 switch (Fig. 8) 3.3 Tilslutning af USB enhed for download af software og burger data (Fig. 9) 3.4 Forbind og brug af IR extender Den medfølgende IR extender giver dig mulighed for at gemme din modtager væk (eks. i et lukket skab) mens du stadig kan betjene den. Tilslut IR extenderen i IR stikket på bagsiden af modtageren. Placer extenderen i en position med frit udsyn til fjernbetjeningen. Når en passende placering er blevet fundet kan du fjerne beskyttelses folien fra tapen på bagsiden af extenderen, og derefter sætte den fast ved at trykke ned på extenderen på den valgte placering. 4.0 Opstart Du skal sikre dig at dit signal er højt. Det tilrådes at du følger førstegangs-installatioen vha. installationsguiden trin for trin. Dette vil hjælpe dig til let at ændre i systemopsætningen og kanalsøgning. 4.1 Vælg sprog Tryk på pq for at vælge sprog, tryk OK for at bekræfte. 4.2 Vælg satellit Menuen Vælg satellit fremkommer. Øvrige installationstrin afhænger af i hvilken retning sin skærm peger. a) Ret din skærm mod Astra 1C, 1E, 1F eller HOT BIRD satellitten Tryk på pq for at vælge ASTRA eller HOT BIRD satellitten og tryk OK. Følg instruktionerne. Når du har sat skærmen i korrekt retning vælg NÆSTE og tryk OK. Kanalopsætnings-menuen kommer nu frem. Bemærk: Hvis Tysk er valgt som OSD sprog og Astra 19.2E er valgt, vil modtageren automatisk hente tyske for-installerede kanaler i begyndelsen af kanallisten. TILSLUTNINGER P5

9 Hvis Italiensk er valgt som OSD sprog og satellitten HOT BIRD 13E er valgt, vil modtageren hente italienske for-installerede kanaler i begyndelse af kanallisten. b) Din skærm peger i en anden retning Vælg andet under menuen Vælg satellit og tryk OK. Der fremkommer en liste over flere satellitter. Hvis du vælger en på listen, vil menuen Konfigurer Antenne fremkomme. Vælg LNB type, LNB lav freq, LNB høj freq, bånd kontrol, polaritets kontrol, DiSEqC og antenne indstilling. 4.3 Antenne indstilling a) Fast skærm Sæt antenne indstillingen til FAST, vælg NÆSTE og tryk OK. Juster Antennen fremkommer, vælg den transponder der er til rådighed i dit område og juster antennen for optimal signalstyrke og kvalitet. Efter endt justering, vælg NÆSTE og tryk OK. Kanal opsætnings menuen fremkommer. b) Skærm monteret på DiSEqC 1.2 motor Sæt antenne indstillinger til DiSEqC 1.2, vælg NÆSTE og tryk OK. Menuen Juster Antenne fremkommer. Vælg den transponder der er tilgængelig i dit område (vælg transponder field og vælg transponder ved at trykke tu). Vælg herefter flyt skærm og juster skærmens position ved at trykke tu. Når du har justeret skærmens position vælg Gem Position, indtast positionens nummer ved at trykke tu. Vælg herefter NÆSTE og tryk OK. Kanal opsætningsmenuen fremkommer. c) Skærm monteret på motor Sæt antenne indstillinger til GOTO X, vælg NÆSTE og tryk OK. Menuen, Juster Antenne, fremkommer. Vælg den transponder der kan modtages der hvor du bor (vælg transponder field og vælg transponder ved at trykke tu). Herefter vælges Min Længdegrad og vha. de numeriske knapper indtastes din længdegrad. Brug tu for at vælge østlig eller vestlig halvkugle. Vælg Min Breddegrad og tast vha. de numeriske taster din breddegrad. Brug tu for at vælge nordlig eller sydlig halvkugle. Vælg Goto Position og tryk OK. Din skærm drejes til satellittens position. Vælg herefter Næste og tryk OK. Menuen for Kanalopsætning fremkommer. Vælg Næste og tryk OK for at starte søgningen. Når søgningen en færdig, vil modtageren automatisk gemme informationerne og gå tilbage til den normale afspilnings mode. 5.0 Hovedmenu Alle de vigtige indstillinger og funktioner kan styres i Hovedmenuen. Den består af under menuerne: Rediger Kanaler, Installation, System Indstilling, Timer, og Multi Media. For at åbne Hovedmenuen, tryk på knappen MENU. 5.1 Organiser Kanaler I Hovedmenuen trykkes pq for at komme til Rediger Kanaler. Tryk OK for at komme ind i menuen Rediger Kanaler. Denne består af undermenuerne Kanal redigering og Favorit redigering. P Kanal Manager Du kan ændre rækkefølgen af kanalerne, flytte, slette og redigere kanaler. For at ændre satellitten, brug RØD knap. Sorter (GRØN knap) Du kan sortere kanaler efter Navn a-z, Navn z-a, Free-CA, Fav NO Fav eller Frekvens lav-høj. Rediger (GUL knap) Vælg den kanal du ønsker at redigere og tryk på GUL knap for at komme til en redigeringsmenu hvor du kan ændre Program Navn, Frekvens, Symbol rate og Video PID. HOVEDMENU

10 Tryk pq for at markere kanal, tryk tu for at markere Flyt og tryk OK for at bekræfte. Brug pq for at flytte en kanal til dens nye placering og tryk OK for at bekræfte. Gentag dette for hver kanal du ønsker at flytte. Slet Kanal Tryk pq for at markere den kanal du ønsker at slette, tryk tu for at markere Slet og tryk OK for at bekræfte. Tryk EXIT og bekræft sletningen ved at vælge OK. Slet alle kanaler For at slette alle kanaler tryk på BLÅ knap (Slet alle). Du bliver bedt om at bekræfte handlingen Favorit Redigering Tryk pq for at vælge kanal og brug tu for at markere favorit gruppen. Tryk OK for at tilføje den valgte kanal til favorit gruppen. 5.2 Installation I installations menuen finder man følgende under menuer Antenne Installation, Automatisk Søgning and Manuel Søgning Antenne Installation Du kan tilføje, redigere og slette en satellit i denne menu. Tilføj satellit Tryk på RØD knap, en liste over satellitter fremkommer. Tryk u t for at vælge en satellit. Hvis satellitten ikke findes på listen, vælg NEW SAT1. Efter valg af satellit vil menuen Konfigurer Antenne fremkomme. Indstil LNB typen til: LNB lavfrekvens, LNB højfrekvens, Band kontrol, Poloratrion, DiSEqC Switch og Antenne Mode. Flere trin for installationen er beskrevet i punkt 4.2. Rediger satellit Hvis satellittens parametre bliver ændret eller satellitten er ny, skal du indstille parametrene, så som LNB type, LNB lav frekvens, LNB høj frekvens, transponder, LNB power, 22k Tone, DiSEqC og antenne mode. Redigering af satellittens parametre, er samme procedure som beskrevet under punkt Slet satellit Hvis du vil slette en satellit fra listen, tryk på GUL knap. En advarsel vises. Vælg OK og tryk OK for at bekræfte Auto søgning Tryk på GRØN knap for at indstille søgningen til free eller Free+Kodet. Hvis indstillingen er Free vil kun gratis kanaler blive tilføjet til kanallisten. Tryk på GUL knap for at tænde eller slukke Blind Scan. Blind scan funktionen kan bruges til at søge efter nye satellitter, her vil søgningen tage længere tid. Tryk på BLÅ knap for at indstille søgningstypen til NIT fra eller NIT til imens Blind Scan er sat til fra og hurtig søgning eller detaljeret er sat til. Når opsætningen er færdig, tryk på RØD knap for at starte søgningen Manuel søgning Du kan søge på transponder, tilføje ny transponder, redigere eller slette transponder. Du kan skifte imellem satellitter med RØD knap. Søg transponder Bruge pq for at vælg transponder. Tryk OK for at starte søgningen. HOVEDMENU P7

11 Tilføj transponder Tryk på GRØN knap og undermenuen Tilføj Transponder fremkommer. Frekvens: Indtast frekvensen på den nye transponder: Symbol Rate: Indtast symbol rate på den nye transponder Polaritet: Vælg Polaritet på den nye transponder. Rediger transponder Tryk på GUL knap og undermenuen Rediger Transponder. Denne menu er magen til menuen Tilføj Transponder. Slet transponder Tryk på den BLÅ knap for at slette en transponder. Du skal bekræfte handlingen. Tryk tu for at vælge, tryk OK igen og OK for at bekræfte5.3 System indstilling Du kan konfigurere systemet, så som sprog indstilling, OSD style, Voksenlås, TV indstillinger og Tidsindstillingen. 5.3 System indstilling Du kan konfigurere systemet, så som sprog indstilling, OSD style, Voksenlås, TV indstillinger og Tidsindstillingenю Preference Sprog indstilling Du kan ændre sproget i menuen, lyd og undertekster. Brug pq for at vælge OSD sprog, lyd sprog eller sprog på undertekster. Tryk OK eller u for at komme ind i sproglisten og tryk pq for at vælge sprog. Tryk OK for at bekræfte TV indstilling Du kan indstille TV tilstand, Skærm tilstand og Video udgang. TV tilstand Tryk u for at vælge tilstand og OK for at bekræfte. Hvis du ikke kender standarden på dit TV, skal du vælge Auto. Skærm tilstand Tryk OK eller u for at vælge 4:3 eller 16:9 og OK for at bekræfte. Video udgang Tryk OK eller u for at vælge CVBS eller RGB og OK for at bekræfte Tidsindstilling Hvis en udbyder understøtter GMT, kan du indstille tiden vha. GMT eller indstille tiden manuelt. Hvis GMT er slået til, skal du indstille Tidszone. Hvis du slår GMT fra, vises Indstil Data og Indstil Tid. For at indstille tiden manuel, flyt cursoren til tidsfeltet og brug de numeriske knapper på fjernbetjeningen. P Fabriksindstilling Vær forsigtig med brugen af denne menu, da den vil slette alle data og parametre du tidligere har indstillet. Når du har gendannet fabriksindstillingerne skal du geninstallere dine valg og indstillinger. For at gendanne fabriksindstillinger skal du gøre følgende: Vælg Fabriksindstilling og tryk OK. Bekræft advarsels meddelelse med OK og tryk OK. Modtageren vil nu gendanne fabriksindstilingerne og alle brugerdefinerede indstillinger vil blive slettet. HOVEDMENU

12 BEMÆRK: Din PIN kode vil ændres tilbage til OSD Stil Du kan indstille Menu farve, gennemsigtighedsniveau og kant-mønster Voksenlås Du kan slå Kanallås fra eller til og ændre status på Menulås og indstille forældre indstillinger samt ændre PIN kode. Den oprindelige PIN kode er 0000 Kanal lås Slå Kanallåsen til eller fra. Hvis den er slået til, skal forældre PIN koden indtastes for at kunne se den valgte kanal. Menu Lås Tryk på OK for at vælge om menuen skal låses eller ej. Bekræft med OK. Hvis menulåsen er slået til skal du indtaste PIN koden for at søge program og gendanne fabriksindstillinger. Voksen lås Hvis en kanal er låst, skal forældre PIN koden indtastes for at se den låste kanal. Brug pq for at vælge den kanal du ønsker at låse. Tryk OK for at låse kanalen. Skift PIN For at ændre PIN koden, skal du indtaste en ny PIN kode på fire tal og gentage den. System PIN koden bliver ændret til den nye PIN kode System information Denne menu viser information om din modtager så som software og bruger interface version System opdatering Du kan vælge OAD, Opdatering via USB eller Backup til USB. 1. Over Air Download (OAD) Vælg denne mulighed for at opdatere din modtager med den seneste software version. Software opdatering er tilgængelig fra satellit ASTRA 19.2E. Bemærk: Hvis det behøves kan parametrene ændres. Spørg venligst din lokale THOMSON forhandler hvis software opdateringen ikke virker. 2. Opdatering via USB a) Download den nødvendige opdateringsfil til din modtager fra vores hjemmeside www. thomsonstb.net Support b) Unzip filen, kopier den til din USB enhed og tilslut den til USB porten på din modtager. c) Vælg Opdater via USB, find filen og tryk på OK. Tag ikke strømmen fra din modtager under opdateringen og kopieringen. Tag ikke USB stikket ud under opdateringen. Dette kan forårsage beskadigelse af data og modtageren må repareres. d) Når opdateringen er færdig, går modtageren tilbage til normal visning og er klar til brug. 3. Backup til USB Vælg denne mulighed når du vil gemme dine indstillinger, kanaler eller software. Dette kan være en god ide for at gemme dine kanaler efter en fabriksindstilling er gennemført eller for at overføre kanal rækkefølgen til flere modtagere. a) Tilslut USB enheden til USB porten i din modtager. HOVEDMENU P9

13 b) Vælg Backup til USB og tryk OK. c) Vælg mellem Loader + App eller Bruger Database og tryk OK for at starte back-up. Loader + App vil lave en backup af dit system. Sluk ikke din modtager under opdatering og flashing data. Tag ikke USB stikket ud under opdatering. Dette kan forårsage skade på data i flash hukommelsen og modtageren skal repareres. d) Når back up er udført, stiller modtageren sig i menuen System opdatering. e) Fil Idapp1.ssu vil blive oprettet på USB enheden hvis Loader + App er valgt 4. Gendan data a) Tilslut USB enheden med back up af databasen til modtagerens USB port. b) Gå til System Opsætning System Opdatering og vælg Opdater via USB. c) Vælg en fil med database backup (som standard er filnavnet userdb.ssu ) og tryk OK. d) Bekræft opdateringen. Sluk ikke modtageren under opdateringen. Tag ikke USB stikket ud under opdateringen da dette kan skade data i flash hukommelsen og modtageren må herefter til reparation. e) Når opdateringen er færdig, vil modtageren starte op med kanal #1 på skærmen. ADVARSEL: UKORREKT BRUG KAN FORÅRSAGE UOPRETTELIG SKADE PÅ MODTAGEREN 1. SLUK IKKE MODTAGEREN UNDER qload 2. SÆT IKKE USB ENHEDEN I OG TAG DET IKKE UD NÅR MODTAGEREN ER TÆNDT 5.4 Timer Du kan indstille timeren for at få modtageren til at udføre bestemte handlinger. Brug pq for at vælge timer. Tryk OK for at se dine valgte timer indstillinger. Tryk på RØD knap for at aktivere/ deaktivere timer. 5.5 Multimedia Modtageren kan afspille optagelser du har optaget fra TV og afspille musik og billeder fra USB enhed. Du kan spille Gomoku eller se en kalender Mit album Du kan se billeder i JPEG og BMP format. Brug navigerings knapperne for at se billeder Min musik Du kan afspille lyd filer i MP3 og WMA format. Brug navigerings knapperne for at vælge og afspille musik filer Min Video Man kan afspille følgende videoformater MPG, AVI, DAT og VOB. Brug piltasterne og hjælpe tips til at vælge og afspille video filerne. Note: THOMSON kan ikke garantere afspilning af alle filformater, selv i tilfælde filen indeholder en af de ovennævnte filtypenavne. P PVR Menuen PVR indeholder følgende undermenuer Optage liste, Optage enhed, Indstillinger for optagelse. 1. Optage liste Denne menu viser en liste over optagelser og detaljer vedr. optagelserne. Brug navigerings knapperne. For at afspille dine optagelser. HOVEDMENU

14 2. Optager enhed. I denne menu kan du se hvor meget plads der er på din USB enhed og formatere den (hvis nødvendigt). ADVARSEL: Format partition funktionen vil formatere partition. Formater Disk funktionen vil formatere din USB disk. Format funktion vil slette alle optagelser, data og informationer fra din USB enhed. THOMSON påtager sig intet ansvar for ødelagte eller forsvundet data på USB enheden. 3. Indstillinger for optagelse. I denne menu kan du slå Timeshift funktionen til og fra, starte/stoppe optagelse ved at trykke på REC og bestemme optagelses tiden i timer (TT:MM) Gomoku Du kan spille Gomoku. Brug hjælpe funktionen for at indstille og spille spillet Kalender For at se en kalender. 6.0 Se TV og lyt til radioen 6.1 Program Information I normal funktions mode (ikke inde i en menu), tryk INFO. Program informations banneren bliver vist og viser kanalnummer, kanal navn, nuværende og næste program, navn (afhængig af om udbyderen viser det) og nuværende tid. For at se tekniske informationer om kanaler tryk på INFO knappen 2 gange. I Program Information menuen kan du se den nuværende program information så som satellit navn, program navn og nummer, lokal frekvens, symbol rate, Video PID samt signalstyrke på det pågældende program og signalkvalitet. 6.2 Information om Optagelse Under en optagelse tryk på INFO for at få vist eller slå optage banner fra. 6.3 EPG (Elektronisk Program Guide) EPG viser en program oversigt over kanalerne. Bemærk: ikke alle udbydere tilbyder program information. For normal visning tryk på EPG og pq for at vælge kanal, u for at vise program oversigt på den pågældende kanal. EPG program oversigt menuen Tryk på pq for at vælge program. Brug tu for at få program oversigt for næste/forrige datoer. Tryk på EXIT knappen for at returnere til EPG Menuen. For detaljer om det pågældende program tryk på GRØN knap. Program Detaljer Tryk pq for at bladre i informationerne /næste/forrige side). Tryk t eller EXIT for at vende tilbage til EPG oversigten. SE TV OG LYT TIL RADIOEN P11

15 Programmer Timer via EPG Du kan indstille timer for begivenhed ved at trykke på RØD knap eller OK når du står i EPG program oversigten. Timer begivenhed: Tryk pq for at flytte cursoren til det program du ønsker at sætte timer på. Tryk på RØD knap for at tilføje timeren. Du kan også ændre i værdierne. For at gemme indstillingerne, tryk OK. For at forlade timer indstillinger, tryk EXIT. 6.4 Ændre kanalliste indstilling mellem TV, Radio eller Favorit For at vælge mellem brug TV/R i normal operation mode eller i kanal liste mode. For at ændre kanalliste til favorit i normal operation mode, tryk FAV. Brug tu for at vælge favorit gruppe, tryk OK for at bekræfte. Vælg så kanal og tryk OK for at skifte til fuld skærmvisning. For at vælge en anden favorit gruppe eller gå ud af favorit indstillinger, tryk på FAV. En liste over favorit kanaler kommer nu frem. Tryk på RØD eller FAV knappen for at gå til den valgte gruppe. Brug tu for at vælge den ønskede gruppe. Vælg gruppen NO FAV og tryk OK for at komme ud af denne menu. 6.5 Valg af sprog (lyd) Tryk på AUDIO for at vælge sprog. Vælg Audio kanal eller Lyd mode med pq og Audio kanal nummer eller Lyd mode Stereo, Venstre eller Højre kanal). Tryk OK for at bekræfte dit valg. Dit valg huskes for den pågældende kanal. Din modtager vi altid afspille i det sidst valgte sprog når du fremover ser den kanal. BEMÆRK: Audio track med AC3 kan kun høres hvis modtageren er tilsluttet en digital lydforstærker. 6.6 TEXT TV Tryk TXT og pq for at tilføje/fjerne sidenummeret. Tryk på de numeriske taster for at vælge en side direkte. 6.7 Undertekster Tryk SUB. Hvis kanalen har undertekst information vil menuen Undertekst sprog komme frem. Vælg tu for at vælge mellem DVB og Teletext undertekster. Tryk OK for at bekræfte. 6.8 Optage Tilslut en ekstern USB enhed til USB porten. Vent indtil der kommer en besked frem om at enheden er fundet. Vælg en kanal (radio eller TV) du vil optage fra. Tryk på REC for at starte optagelse. Tryk på STOP for at stoppe. 6.9 Afspilning af optagelse Tryk på Play knappen for at se en liste over optagelser. Vælg den optagelse du vil afspille med pq og tryk OK to gange. Afspilningen starter. Tryk på REW eller FF for at springe hurtigt. For yderligere at øge hastigheden, trykkes flere gange Tryk PAUSE for at pause. For at genoptage afspilningen tryk igen på PAUSE. 7.0 Fejlfinding Der kan være flere årsager til fejl på modtageren. Check modtageren iht. nedenstående skema. Hvis modtageren stadig har fejl efter du har checket den skal du henvende dig til forhandleren. Åben ikke modtageren og skil den ikke fra hinanden, da garantien så vil bortfalde. P12 FEJLFINDING

16 Årsag Displayet på Forsiden lyser ikke. Intet billede eller lyd Intet billede Modtageren forsøger at starte men tænder og slukker, tænder og slukker eller viser LOAD Fjernbetjeningen virker ikke Den eksterne USB enheden kan ikke findes/ genkendes i modtageren. Den eksterne USB HDD starter ikke. Løsningsforslag Strømkablet er ikke sat i. Modtageren er i stand-by. Din model er uden display. Forkert tilslutning af audio/ video udgangene fra modtageren til TV et. Ingen lyd. Audio er valgt til AC 3 TV slukker. Forkert kanal eller input. Modtageren kan ikke modtage signalet. Forkerte værdier af tuner parametre. Forkert vinkel på parabolskærmen. Batterierne i fjernbetjeningen er ikke isat korrekt eller de er flade. Forkert format Strømforbruget er for højt. Check at strømkablet er sat i stikkontakt. Tænd modtageren. Tilslut audio/video udgangene korrekt. Tryk på Mute knappen. Tryk på AUDIO knappen og vælg anden audio kanal Tænd for TV. Vælg korrekt kanal eller input. Check antennekablet, udskift kablet eller sæt kablet bedre fast i modtageren. Indstil værdierne af tuner parametrene korrekt i installations menuen. Check signalstyrken med spectrum analyzer og juster din parabolskærm korrekt. Tag strømmen fra modtageren og check kablerne. Fjern kortslutninger. Erstat LNB. Genstart modtageren. Check om batterierne sidder korrekt i fjernbetjeningen. Check om batterierne er flade. Hvis det er tilfældet skift til nye batterier. Format USB enhed i modtager menu Optager enhed Tilslut ekstra strømforsyning til din USB HDD. 8.0 Specifikationer Demodulator Modulation: QPSK Input Symbol Rate: 2~45 Ms/s SCPC & MCPC signals from C & KU and satellites SPECIFIKATIONER P13

17 Video Decoder Profile level: MPEG2 Input Rate: Max. 60 Mbits/s Video Resolution: 720 x 576 pixels (PAL), 720 x 480 pixels (NTSC) Aspect Ratio: 4:3, 16:9 Audio Decoder ISO/IEC LAYER I&2 Sampling rate: Audio modes: 32, 44.1, 48 khz Stereo, Joint stereo, Dual mono, Mono Tuner Front-End: DVB-S Input Frequency Range: 950~2150 MHz RF Input Level: -25~-65 dbm LNB Power: 13/18 V DC (± 5%) Max. 500 ma, Overload protected DiSEqC Version: 1.0, 1.1, 1.2 System and Memory Flash Memory: SDRAM: 16 Mbits 128 Mbits Connectors SAT IN SAT OUT SCARTS TV (RGB, CVBS) / VCR (CVBS) S/PDIF: coaxial output IR IN USB port Multimedia Audio playback MP3, OGG and WMA formats Picture view JPEG and BMP format Movie playback- MPG, AVI, DAT, VOB General Data Input Voltage Range: V AC 50/60 Hz Power consumption: max 20 W (with external HDD), typ. 7 W Stand-by Power consumption: 1.00 W (without external HDD) Operating Temperature: +0 ~ +40 C Storage Temperature: -30 ~ +80 C Operating Humidity Range: 10% - 85%, RH, non-condensing Size (WxDxH): 233 x 152 x 45 mm Weight: 0.8 kg THOMSON declares that this item complies with the basic requirements and other relevant regulations of directives CE 2004/108/EEC and 73/23EEC RoHS 2002/95EEC THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A. used under license to STRONG Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. THOMSON All rights reserved. 06/2011. P14

18 P15

19 P16 17 Jun :08

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager Brugervejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 10 Apr 2012 17:48 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Installation 2 1.3 Brug 4 1.4 Service 4 1.5 Funktioner

Læs mere

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL Figure 1 1 2 3 4 5 3 4 8 9 10 11 COAXIAL S/PDIF RS-232 ANT IN

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual INHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 6 Dansk

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch works for Yousee, Stofa + more 110 Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning TRIAX STR 333 Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk Brugervejledning Digital kombimodtager Triax STR 333 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Force ejer Tillykke med dit valg af Force modtager. Vores målsætning er nem adgang til infotainment. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. Dansk DT-655HD. Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Version Dansk 2010-02-01

Brugermanual. Dansk DT-655HD. Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Version Dansk 2010-02-01 DT-655HD Brugermanual Dansk Version Dansk 2010-02-01 Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Pakkens indhold 4 3. Tilslut modtager 5

Læs mere