1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER INDLEDNING Front Panel Bag Panel Fjernbetjening 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7"

Transkript

1 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER INDLEDNING Front Panel Bag Panel Fjernbetjening TILSLUTNING Tilslutte til Terrestrisk Antenne Tilslutte til TV med SCART kabel Tilslutte til TV med COAX kabel Forbindelse til VCR/DVD optager med SCART kabel Tilslutning af et HiFi system KOM GODT IGANG Tænd Førstegangs Installation Kanal Søgning HOVEDSIDE Kanal Manager Program Guide Timer Bruger Installation Betinget Adgang Modtager Information Automatiks Kanal Søgning Manual Kanal Søgning Avanceret Kanal Søgning Software Opdatering FUNKTIONER Standby/Power knap Skift Kanaler Lyd Justering Lyd Kontrol Favorit Kanaler Text TV Undertekster Visning af program information Skift mellem DTV og VCR mode Skift imellem TV og Radio mode SPECIFICATIONS 16 A.1 FEJLFINDING 18 1

2 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE DENNE ENHED FOR REGN ELLER FUGT. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE FOR SERVICING. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, fjern ikke låget (eller bagsiden) på modtageren. Overlad reparationer/service til kvalificeret personale. Symbolet med lynet i en trekant er til for at advare brugeren mod uisoleret stærk strøm inde i enheden der kan forårsage alvorligt elektrisk stød. Udråbstegnet i trekanten er til for at henvise brugerens opmærksomhed til vigtige instruktioner i brugervejledningen som følger med modtageren. Læs den følgende vejledning omhyggeligt ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE MODTAGEREN FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SØRG FOR AT STRØMSTIKKET ER SAT KORREKT I. Modtageren skal ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende vand/væske og ingen beholdere med flydende væske må placeres ovenpå modtageren VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Ud over stor opmærksomhed under produktionen på kvalitet er sikkerhed også et væsentligt punkt. Men sikkerheden er også dit ansvar. Manualen indeholder vigtige informationer som kan hjælpe dig til at sikre korrekt brug af modtageren og tilbehøret hertil. Læs dem omhyggeligt før ibrugtagning af modtageren. INSTALLATION 1. Læs og følg vejledningen alle sikkerheds og brugs instruktioner skal læses før ibrugtagning af modtageren. Følg alle instruktionerne 2. Gem brugermanualen Sikkerheds og brugermanualen bør gemmes til evt. senere brug 3. Vær opmærksom på alle advarsler Tag dig af alle advarsler på modtageren og I brugermanualen 2

3 4. Polaritet Modtageren kan være udstyret med et polariseret vekselstrøms kabel. Hvis dette stik ikke passer ind i strømudtaget, prøv at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, kontakt din forhandler så kan han udskifte det forældede udtag. For at undgå elektrisk stød, brug ikke dette polariserede stik med en forlængerledning. Hvis du har brug for en forlængerledning, brug et polariseret kabel 5. Strøm Kilder Denne modtager skal kun bruges med den strømkilde der er angivet på label på bagsiden af modtageren. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strøm kilde du har i dit hjem, spørg din forhandler eller den lokale el forsyning. For modtagere der er beregnet til batterier, eller andre strøm kilder, se brugervejledningen 6. Overbelastning Overbelast ikke vægkontakter eller forlængerledninger da dette kan resultere i elektrisk stød. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger, slidte kabler, ødelagt eller revnet ledninger, og ødelagte stik er farlige. De kan resultere i stød eller brandfare. Undersøg periodisk kabler, og hvis disse ser ødelagte eller slidte ud, få dem udskiftet af en elektriker 7. Strøm kabel beskyttelse Strøm kabler skal føres så den ikke bliver trådt på eller klemt af noget der star ovenpå eller ved siden af dem 8. Ventilation - Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation for at sikre pålidelig funktion af modtageren og for at beskytte imod overophedning. Disse åbninger må ikke tildækkes eller blokeres på anden måde. De må ikke blokeres ved at stille modtageren på en seng, en sofa eller radiator. Denne modtager bør ikke placeres i en indbygget reol, på en bogreol, med mindre der er god ventilation omkring modtageren eller brugervejledningen er fulgt 9. Tilbehør Brug ikke tilbehør med mindre det er anbefalet af producenten af modtageren da dette kan udgøre risiko for fare 10. Vand og Fugt. Brug ikke denne modtager i nærheden af vand, fx i nærheden af et badekar, vaskemaskine, køkkenvask eller vasketøjskurv, i en våd kælder eller i nærheden af en swimming pool m.v.. Vigtigt: Vedligehold elektrisk sikkerhed. Tilbehør tilsluttet til denne modtager skal have sikkerheds certifikat på selve tilbehøret og må ikke modificeres så det forringer sikkerheden. Dette vil hjælpe til at undgå nogen potential fare så som elektrisk stød eller brand. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler 11. Tilbehør Placer ikke denne modtager på et ustabilt underlag, reol eller bord. Modtageren kan risikere at falde på gulvet og forårsage skade på et barn eller en voksen såvel som på modtageren selv. Placer kun modtageren på et underlag, stativ eller bord anbefalet af producenten eller et der sælges sammen med modtageren 11a. Modtageren og evt. holder/hylde/bord skal flyttes med forsigtighed. Bratte stop, tryk og ujævne flader kan gøre at modtageren falder på gulvet. Bemærkning til CATV installatør: Denne bemærkning er til at minde alle CATV installatører om Sektion I NEC som oplyser om retningslinier for korrekt grundlag og især specificerer at stikkontakter skal være koblet til jord 12. Udendørs Antenne Hvis en udendørs antenne eller kabel system er tilsluttet modtageren, skal du sikre dig at antennen eller kabel systemet er jordet for at få beskyttelse imod strømstød og opbygger statisk elektricitet. Sektion 810 I The National Electrical Code, ANSI/ NFPA No (Sektion 54 i Canadian Electrical Code, Part1) giver informationer omkring korrekt jord forbindelse til elektriske apparater 3

4 13. Strøm Kabler En udendørs antenne system bør ikke placere I nærheden af overophedede strøm kabler, andre elektriske lys- eller strømkredse eller hvor den kan falde ned på strømkabler. Når en udendørs antenne installeres skal du være meget forsigtig med at omgås eller røre ved sådanne strømkredse eller kabler, da direkte kontakt kan være fatal. Installation af en udendørs antenne kan være farlig og bør udføres af en professionel installatør BRUG 14. Rengøring Tag strømmen fra Modtageren (fra stikkontakten) før rengøring påbegyndes. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Brug kun en hårdt opvredet klud 15. Objekter som rører ved farlig spænding/strøm kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på Modtageren 16. Lyn For øget beskyttelse af denne modtager under lyn og torden vejr, eller hvis den efterlades ubrugt I en længere periode, tag stikket ud af stikkontakten og frakobbel antenne eller kabelsystemet- Dette vil forhindre skade på modtageren forårsaget af lyn eller strømstød SERVICE 17. Servicering Forsøg aldrig selv at reparere Modtageren, da garantien bortfalder når låget har været åbnet eller fjernet. Desuden er der fare for elektrisk stød og andre farer. Overlad al reparation til kvalificeret personale spørg din forhandler 18. Tilstande der kræver reparation Tag strømmen fra Modtageren (fra stikkontakten) og overlad reparation til kvalificeret personale under følgende omstændigheder: A. Hvis stikket eller strømledning er beskadiget B. Hvis der har været spildt væske eller objekter er faldet ned i Modtageren C. Hvis Modtageren har været udsat for regn eller vand D. Hvis Modtageren ikke fungerer normalt efter at have fulgt betjeningsvejledningen. Juster kun de parametre der beskrives I betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre parameter kan resultere i skader og kræver ofte omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker for at få Modtageren til at fungere normalt igen E. Hvis Modtageren har været tabt eller kabinettet er skadet F. Hvis modtageren opfører sig anderledes end den plejer kan dette indikere at der er brug for Service 19. Udskiftning af dele Når det er nødvendigt at udskifte dele på Modtageren, skal den kvalificerede tekniker sikre sig at de reservedele han burger har samme sikkerheds karakteristika som de originale dele. Ved at bruge de reservedele producenten anbefaler kan brand, elektrisk stød og andre farer undgås 20. Sikkerheds Check Efter en reparation af Modtageren, bed teknikeren om at udføre et sikkerheds check som anbefales af producenten for at fastslå at modtageren fungerer sikkert og korrekt 21. Væg- eller Loftmontering Hvis modtageren skal monteres på en væg eller I loftet skal producentens anvisninger følges 22. Varme Modtageren må ikke placeres i nærheden af varmekilder så som radiator, ovn, brændeovn og andre (inkl. forstærker) som afgiver varme 4

5 Sikkerheds Advarsel 1. Den normale drifts- temperatur for den digital Modtager er mellem 0 C og 40 C 2. Undgå venligst at bruge modtageren i meget støvede områder 3. Modtageren skal installeres I et ventilleret område væk fra varme kilder. Ingen objekter indeholdende væske så som vaser eller lignende må placeres på modtageren. Modtageren må ikke udsættes for dryppende væsker, skulle dette ske afbryd da modtageren med det samme og kontakt din forhandler 4. Afmonter ikke kabinet, da dette kan medføre elektrisk stød. Dette kan også medføre at modtageren bliver beskadiget. I tilfælde af at kabinet har været fjernet bortfalder garanti 5. Grundet risiko for lynnedslag I antenne skal produktet være sluttet til HFI relæ 6. Hvis modtageren ikke virker, kontakt venligst Kunde Support Denne Modtager er produceret for at imødegå internationale sikkerheds standarder. Læs følgende anbefalede sikkerheds foranstaltninger nøje. STRØM TILSLUTNING: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz OVEROPHEDNING: Overophed ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. VÆSKE: Hold væske væk fra din Modtager. RENGØRING: Før rengøring tages strømmen fra Modtageren (fra stikkontakten). Brug en hårdt opvredet klud med vand for at rengøre den udvendig. VENTILATION: Bloker ikke ventilations hullerne i din Modtager. Du skal sikre dig der er frit omkring Modtageren. Placer aldrig din Modtager i direkte sollys eller i nærheden af apparater der afgiver varme fx radiator. Stabel aldrig andet elektronik ovenpå din Modtager. Placer din Modtager mindst 30 mm fra væggen. TILBEHØR: Bruge ikke tilbehør til din Modtager som ikke er godkendt af producenten, da dette kan udgøre en fare eller skade udstyret. TILSLUTNING TIL KABEL TV SIGNAL OG TV: Tilslut alle komponenter før der tilsluttes nogen kabler til stikkontakten. Sluk altid din Modtager, TV og andre komponenter før du tilslutter eller tager nogle kabler fra. SERVICE: Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Ethvert forsøg vil betyde at garantien bortfalder. Overlad alle reparationer til en kvalificeret tekniker (spørg din forhandler). LYN: Hvis din Modtager er installeret i et område der er udsat for større lyn aktivitet, er beskyttelses anordninger for Modtager strømindgang og modem indgang essentielle. Den enkelte producents instruktion for sikkerhed for andet udstyr, så som TV, Hi-Fi osv.. Tilsluttet din Modtager skal også følges under lyn- og torden vejr. JORD: CATV kabel skal være jordet. (SABS 061) BEMÆRK: Aflever dine brugte batterier på genbrugsstationen for miljøets skyld! 5

6 2.0 INDLEDNING 2.1 Front Panel 1 Power ON/STAND BY knap 2 pq Kanal OP/NED knapper 3. Display I STAND-BY mode angives klokken* I TÆND mode angives kanal nummer* * Kun model SRT 5102 / SRT Bag Panel 1. ANT IN Tilslutning af terrestrisk antenne 2. TO TV* Modulator Hvis du ønsker antenne signal fra ANT IN tilslutning, tilsluttet til anden modtager eller dit TV. Brug da gennemsløjfning TO TV For at forbinde disse. Benyt coax kabel. *Kun SRT 5102 Hvis du ikke bruger Scart kabel, skal du benytte TO TV modulator udgang for at forbinde dit TV, benyt Coax Kabel 3. VCR SCART Brug denne tilslutning for at tilslutte Modtageren til Video/DVD optager ved brug af et SCART kabel. Video signalet bliver nu gennemsløjfet igennem modtageren til dit TV 4. TV SCART Brug denne tilslutning for at tilslutte Modtageren til dit TV ved brug af et SCART Kabel 6

7 5. S/PDIF or *Optical Digital audio output (*SRT 5102) Brug denne coaxial/optical udgang for at tilslutte Modtageren til indgang på din digitale audio forstærker 6. AUDIO Højre (Rød RCA) og Venstre (Hvid RCA) Disse kontakter giver mulighed for at tilslutte audio signalet til en ekstern forstærker eller til audio indgang på dit TV 7. VIDEO (GUL RCA) Denne kontakt har konstant video signal for tilslutning til dit TV uden SCART kontaktor eller til VCR 8. RS-232 Serial Port Denne serielle port kan bruges til at tilslutte din PC, til din Modtager for at downloade ny software versioner til din Modtager 9. Hoved afbryder 2.3 Fjernbetjening Fjern batteridækslet. Sæt 2 stk. AAA (UM-4 eller R03) batterier i. Vær sikker på at batterierne vender rigtigt så de matcher symbolerne +/- der er markeret. Sæt batteridækslet på igen. Når batterierne udskiftes, skal begge batterier udskiftes samtidig. Bland ikke gamle og nye batterier, så vil levetiden blive væsentligt forkortet på batterierne. Fjern batterierne hvis enheden ikke skal benyttes i en længere periode. Fjernbetjeningen sender et retningsbestemt infrarødt signal. Vær sikker på at rette fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde modtager på produktet ved brug. Hvis sensoren er dækket til eller der er et stort objekt imellem fjernbetjeningen og sensoren, vil sensoren ikke reagere. Sensoren kan ikke modtage signalet hvis den er udsat for indirekte sollys eller andet stærkt lys. I sådanne tilfælde, afskærm for lyset eller flyt maskinen for at undgå direkte sollys. SKÅN MILJØET Smid ikke batterier ud som normalt affald, Vær miljøbevidst: aflever brugte batterier på dertil indrettede affaldsstationer. 7

8 1. Power On/Standby (Skift til ON/STANDBY mode) 2. Numeriske taster (Taster numeriske værdier og vælger kanalerne direkte ved at indtaste deres nummer) 3. FAV (Åbner Favorit Listen) 4. TEXT (Åbner Text TV) 5. EPG (Åbner Elektronisk Program Guide Menu) 6. EXIT (Exit fra menu) 7. RED (information ses på skærmen) 8. GREEN (information ses på skærmen) 9. YELLOW (aktivere Undertekster) 10. BLUE (information ses på skærmen) 11. MENU (Åbner menu) 12. CHp/CHq vælger kanaler eller OP/NED navigation i menuen 13. VOL- eller VOL+ for at juster lyden eller VENSTRE/HØJRE navigation i menuen 14. OK for at gå til den valgte 15. MUTE 16. INFO (Tryk for nuværende kanal information) 17. AUDIO (Vælg audio: VENSTRE/HØJRE/Stereo/Mono) 18. (Op og Ned) 19. TV/AV (Skift mellem Modtager og TV) 20. BACK (Skift til forrige kanal) 21. TV/RADIO (Skift mellem TV og Radio) 3.0 TILSLUTNING 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne Man kan tilslutte modtager på følgende måder: 1. Standard udendørs Antenne 2. Aktive ind/udendørs Antenne med indbygget forstærker Fig. 1 BEMÆRK: Denne Modtager vil automatisk skifte mellem OFF eller ON 5 Volt, alt efter Antennes behov. 8

9 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel Tilslut antennen til ANT IN på Modtageren. Tilslut til TV SCART stikket på Modtageren til SCART stikket på dit TV ved brug af et SCART kabel. Tænd dit TV, tilslut og tænd din Modtager. Fig. 2 Du skal måske vælge AV (SCART) kanal på dit TV for at se Digital TV. I nogle tilfælde vil dit TV automatisk vælge denne kanal når Modtageren tændes. 3.3 Tilslutte til TV med COAX kabel Tilslut antenne til ANT IN på Modtageren. Kun SRT 5102, Fig. 3 Tilslut til TO TV modulator udgang på Modtageren til ANT indgang på dit TV ved brug af et coaxial kabel. Tænd dit TV, tilslut og tænd din Modtager. Programmerer TV kanalerne på dit TV tilsvarende til Modtageren (standard kanal 37). BEMÆRK: Læs manualen til dit TV hvordan du programmerer kanaler. 3.4 Forbindelse til VCR/DVD optager med SCART kabel Tilslut antenne til ANT IN indgang på Modtageren. Tilslut TV SCART på Modtageren til SCART indgang på TV ved brug af et SCART kabel. Tilslut VCR SCART stikket på Modtageren til SCART stikket på din Video eller DVD optager ved brug af et SCART kabel. Tænd dit TV, tilslut og tænd din Modtager. Fig. 4 BEMÆRK: For at optage en digital kanal skal man vælge AV (SCART) kanal på din VCR. Der anbefales altid at man læser nærmer om dette i video og TV instruktions bogen. 3.5 Tilslutning af et HiFi system Brug AUDIO L/R udgang for stereo lyd sound til et analoge Hi-Fi system. Brug S/PDIF eller Optical* udgang for Digital lyd til en Digital indgang på dit Hi-Fi system. * Kun SRT 5102, Fig. 5 BEMÆRK: For at undgå forstyrrelser skal du bruge skærmet audio kabler. Aldrig tilslut en digital udgang med den analoge indgang. Der anbefales altid at man læser nærmer om dette i Hi-Fi instruktions bogen. 9

10 4.0 KOM GODT IGANG 4.1 Tænd Tænd dit TV. Tænd på hoved afbryderen på Modtageren og tryk Power On/Standby. Hvis dit TV ikke automatisk vælger SCART indgangen, vælg da denne indgang med AV knappen, ligesom på din TV fjernbetjening. 4.2 Førstegangs Installation Nem Installation: Når Modtageren tændes for første gang ser man menuen Nem Installation Vælg Sprog ved brug af VENSTRE/HØJRE knapperne og NED knappen for næste trin. Vælg Land ved brug af VENSTRE/HØJRE knapperne og NED knappen for næste trin. Vælg Tidszone ved brug af VENSTRE/HØJRE knapperne. Hvis du er sikker i dit valg tryk BLÅ Gem & Exit knappen for næste trin. 4.3 Kanal Søgning I denne menu kan du vælge en kanal med signal for at juster din antenne for maksimalt signal. Vælg Kanal for at vælge en bestemt kanal brug VENSTRE/HØJRE knapperne og NED knappen for næste trin. Vælg VHF : 7/ 8 MHz for at juster antennen på VHF kanaler med 7 eller 8 MHz. Brug VENSTRE/HØJRE knapperne og NED knappen for næste trin. Vælg Kanal mode for at vælge skanning processen. Brug VENSTRE/HØJRE knapperne (søg på Alle eller Enkelt kanal) Tryk OK for at starte skanning processen. BEMÆRK: Hvis du ønsker at skanne en speciel frekvens kan du bruge RØD Ændre mode knap det er nu muligt at ændre frekvensen. Kanal Søgning processen bliver nu vist på skærmen. Når søgnings processen er færdig og alle kanaler er fundet bliver de gemt på din modtager, og bliver derefter automatisk slået over på den første fundet TV kanal. 10

11 5.0 HOVEDSIDE På Hovedsiden finder du Kanal Manager, Program Guide, Timer, Bruger Installation Modtager information og *Kort information. (*Kun SRT 5102) 5.1 Kanal Manager 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug VENSTRE/HØJRE knappen for at vælge Kanal Manager og tryk OK. 3. Brug VENSTRE/HØJRE knappen for at vælge TV Kanal eller Radio Kanal for at tilpasse og tryk OK 4. Tryk på RØD Slet knap for at slette kanaler 5. Tryk på GRØN Favorit knap for at lave en Favorit liste. 6. Ved at trykke på GRØN Favorit knap igen kan du vælge den næste favorit gruppe. 7. Tryk på GUL Flyt knap for at flytte kanaler i kanal listen. Brug OP/NED knapperne for at vælge en Kanal og tryk OK for at flytte. 8. Tryk på den BLÅ Lås knap for at låse kanaler med en PIN kode. 9. Tryk på EXIT knappen for at gemme data. 5.2 Program Guide 5.3 Timer 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug VENSTRE/HØJRE knapperne for at vælge Program Guide. Tryk OK 3. Brug VENSTRE/HØJRE, OP/NED knapperne for at vælge program eller kanal. 4. Tryk på RØD Set Timer knappen for at indstille en timer funktion fra valgte program. 5. Tryk på GRØN - 6 knappen for at gå direkte 6 timer tilbage. 6. Tryk på GUL + 6 knappen for at gå direkte 6 timer frem. 7. Tryk på BLÅ Detaljer knappen for at få udvidet program information. 8. Tryk på EXIT knappen for at gemme Opsætning. 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug Left/Right VENSTRE/HØJRE knapperne for at vælge Timer. Tryk OK 3. Brug VENSTRE/HØJRE knapperne for at vælge Justere Tid eller Tids Reservation. Justere Tid: 1. Brug OP/NED knapperne for at ændre Tid, Dato, Sommertid osv. 2. Brug VENSTRE/HØJRE knapperne for at ændre opsætning. 3. Tryk på EXIT knappen for at gemme Opsætning. 11

12 Time Reservation: 1. Brug OP/NED knapperne for at vælge Timer nummer, Tænd kanal, Timer Type, Dato, Tid og Varighed. 2. Brug VENSTRE/HØJRE knapperne for at ændre opsætning. 3. Tryk på EXIT knappen for at gemme Opsætning. 5.4 Bruger Installation 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Bruger Installation. Tryk OK. 3. Brug OP/NED knapperne for at vælge Kanal Søgning, System opsætning, Voksen lås og Fabriksindstillinger. Kanal Søgning se kapitel: 5.7, 5.8, and 5.9 System opsætning: 1. Brug OP/NED knapperne for at vælge OSD Sprog, Audio Sprog, Auto Undertekster, Skærm Format, Video Udgang, TV type og Start på kanal. 2. Brug VENSTRE/HØJRE knapperne for at ændre opsætning. 3. Tryk på EXIT knappen for at gemme data. Voksen Lås: 1. Gå til denne Menu med PIN kode (Standard 0000) 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Voksen Lås til Sluk eller Tænd. 3. Brug OP/NED knapperne for at vælge Installere Lås til Sluk eller Tænd. 4. Brug OP/NED knapperne for at vælge Ny Kode (4 tal), tast en ny PIN kode. 5. Modtageren går automatisk vider til næste trin, bekræft igen Ny kode (4 tal) og tryk på EXIT knappen for at gemme opsætning. Fabriksindstilling: Brug KUN denne funktion! For at slette alle kanaler og opsætning. Modtageren vender tilbage til basic fabrik opsætning. Tryk PIN kode (Stardard 0000) 5.5 Betinget Adgang (Kun SRT 5910) Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Betinget Adgang Tryk OK. 3. Her kan du finde information på dit kort. 5.6 Modtager Information 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Modtager Information Tryk OK. 3. Her kan du finde information på din Modtager.

13 5.7 Automatiks Kanal Søgning 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Bruger Installation. Tryk OK. 3. Brug OP/NED knapperne for at vælge Kanal Søgning 4. Tryk på OK knappen for at gå til under-menu. 5. Vælg Alle eller Enkelt kanal og tryk OK. Auto scanning er started. 5.8 Manual Kanal Søgning 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Bruger Installation. Tryk OK. 3. Brug OP/NED knapperne for at vælge Kanal Søgning 4. Tryk på OK knappen for at gå til under-menu. 5. Vælg Enkelt Kanal og tryk OK. Manual scanning er started. 6. Tryk på OK knappen for at gemme de fundne kanaler. 5.9 Avanceret Kanal Søgning 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Bruger Installation og tryk OK 3. Brug OP/NED knapperne for at vælge Kanal Søgning 4. Tryk på RØD Ændre mode og tryk på knappen NED og indtast frekvens 5. Vælg VHF Band 7 eller 8 MHz 6. Vælg Søg Enkelt Kanal og tryk OK. NOTE: Når søgning er færdig, bliver den først fundet kanal og information banner vist på skærmen. Nu kan du nyde digitale terrestrisk fjernsyn Software Opdatering 1 Tryk MENU knap for at gå til hovedmenu. 2 Brug OP/NED knapperne for at vælge Bruger Installation og tryk OK. 3 Brug OP/NED knapperne for at vælge Software opdatering og tryk OK. 4 Vælg Standardindsti... 5 Tryk RØD knap for at opdatere, søger nu efter ny software. 6 Hvis der er ny software vil du blive informeret på skærmen. 7 Tryk OK for at installere ny software, modtageren vil genstarte under denne proces. Tag IKKE strømmen fra modtageren under opdateringen. 13

14 6.0 FUNKTIONER 6.1 Standby/Power knap Tryk på Standby/Power, sådan tænder du Modtageren. Hvis du trykker på Standby/Power knappen igen går Modtageren på Standby. 6.2 Skift Kanaler 1. Hop igennem kanallisten: For at bevæge sig gennem kanallisten tryk på CHp eller CHq knappen på fjernbetjeningen. 2. Vælg fra on-screen kanal listen: Du kan også vælge den ønskede kanal direkte fra on-screen kanal listen. Denne vises ved at tryk på fjernbetjeningens OK knap. Tryk på OP/NED knapperne CHp CHq for at skifte kanal trin for trin. Tryk på knapperne for skifte kanaler med 10 trin. Tryk på OK knappen for at skifte til den ønskede kanal. 6.3 Lyd Justering Lyd niveauet kan indstilles med Venstre eller Højre knappen VOL- eller VOL+ på fjernbetjeningen. NOTE: Den valgte lydstyrke forbliver selvom modtageren slukkes og tændes igen, indtil lydstyrken ændres igen. Du kan slå lyden fra ved at trykke på MUTE knappen.. Lyden forbliver slået fra indtil der igen trykkes på MUTE knappen eller VOL+ eller VOL- tasterne bruges eller indtil modtagere slukkes og tændes igen. 6.4 Lyd Kontrol Du kan trykke på AUDIO knappen for at vælge mellem forskellige lyd indstillinger STEREO eller AC3 (S/PDIF) 6.5 Favorit Kanaler Tryk på FAV knappen Vælg en favorit liste og tryk OK. 14

15 6.6 Text TV Tryk på TEXT knappen for at starte Text TV. Tryk på EXIT for at gå ud af Text TV. 6.7 Undertekster Tryk på GUL SUB knap for at aktiver undertekster. Tryk på EXIT for at stoppe undertekster. 6.8 Visning af program information Du kan læse nuværende program information ved at trykke på INFO knappen på fjernbetjeningen. Tryk på RØD knap for EPG detaljer for nuværende program. Informationen forsvinder efter 5 sek. Tryk på GRØN knap for at få detaljeret signal information. Tryk EXIT for at gå tilbage. 6.9 Skift mellem DTV og VCR mode Du kan skifte imellem Digital TV tilstand og VCR tilstand ved at trykke på TV/AV knappen. NOTE: Når din Modtager er i standby tilstand (slukket) er TV/AV knappen ikke aktiv. I standby tilstand vil den automatisk skifte til VCR Skift imellem TV og Radio mode Du kan skifte imellem Digital TV og Radio ved at trykke på TV/RADIO knappen. 15

16 7.0 SPECIFICATIONS Demodulator Demodulator: Transmission mode: COFDM; 16 QAM/64 QAM 2K - 8K Video Decoder Profile level: MPEG-2 Video resolution: 720 x 576 pixels (PAL), 720 x 480 (NTSC) Decoding & Video Out: PAL & NTSC Aspect ratio: 4:3, 16:9 Audio Decoder MPEG MusiCam Layer I & II Sampling rate: Audio modes: 32, 44.1, 48 khz Stereo, Dual Mono Tuner Input frequency range: Input signal level: VHF 174 ~ 230 MHz, UHF 470 ~ 862 MHz -20 ~ -65 dbm Memory and System Flash memory: SDRAM: 2 MByte 8 MByte Connectors ANT IN TO TV 1 SCART TV (CVBS, RGB) 1 SCART VCR (CVBS) S/PDIF: coaxial output Optical: digital output (Kun SRT 5102) 3 RCA: VIDEO, AUDIO L/R Data Interface- serial port: RS-232, 9-Pin D-Sub Male type Separate power switch 16

17 General Data Supply Voltage: AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz Power Consumption (max): 9 W Standby Power Consumption: < 4 W Operating Temperature: 5 ~ 40 C Storage Temperature: -20 ~ 80 C Operating Humidity Range: 10 ~ 85 %, RH, Non-condensing Net-weight: 1.2 kg Size (W x D x H) in mm: 258 x 155 x 42 NOTE: Design og Specifikationer kan ændres uden advarsel. Vægt og dimensioner er tilnærmelsesvise. 17

18 A.1 FEJLFINDING I nogle regioner kan det digitale terrestriske signal være svagt, i sådanne tilfælde bør du bruge en antenne med indbygget forstærker. Problem Mulig årsag Hvad gør jeg Standby lys lyser ikke Kabler ikke tilsluttet Hovedsikring sprunget Check kabler Check sikring Intet signal fundet Antennen er frakoblet Antennen er i stykker Udenfor digitalt signal område Check antennekablet Check antenne Check med forhandler Ingen billede eller lyd Tekst TV er slået til Slå Tekst TV fra Informationsbox på skærmen Kanal kodet/ scrambled Fjernbetjeningen virker ikke Har glemt kanal-kode Kanalen er kodet Modtageren er slukket Der peges ikke korrekt mod modtageren Front panel ødelagt Batterierne er opbrugte Vælg en alternativ kanal Sæt til og tænd modtager Sigt imod modtageren Check for skader Sæt nye batterier i Geninstaller kanalen for at låse op Har glemt menu-kode Kontakt help-line Fjernbetjeningen virker ikke til din Modtager (1) Batterierne skal skiftes ud (2) Der er en forhindring der blokerer for signalet imellem fjernbetjeningen og modtageren. (1) Sæt nye batterier i (2) Check at der ikke står noget i vejen mellem fjernbetjeningen og modtageren. Efter at have flyttet modtageren til et andet rum kan du ikke længere modtager digitale signaler Antennen kan være koblet til et filter, som kan forringe signalet.. Prøv at slutte modtageren direkte til antennen 18

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 5 1.3 Opsætning 5 1.4 Funktioner

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d utilisateur Manuale utente Manual del usuario Brugervejledning Vartotojo instrukcija Инструкция пользователя Look, Listen & Live

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 TILSLUTNING 5 3.0 FJERNBETJENING 6 4.0 KOM GODT IGANG 6 4.1 Tilslut

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Installation 2 1.3 Brug 4 1.4 Service 4 1.5 Funktioner

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual INHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 6 Dansk

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 4 1.3 Opsætning 4 1.4 Tilbehør 4 2.0

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2 Indhold 1. Funktioner og tilbehør...1 2. Tilslutning...1 3. Fjernbetjening...1 4. Første Gangs Installation...2 5. Hoved Menu...3 5.1 Menu Struktur...3 5.2 Hoved Menu...4 5.3 Program Liste...4 5.4 Program

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning TRIAX DVB T1 M Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

LDR 270T. Brugervejledning

LDR 270T. Brugervejledning LDR 270T Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3 Bagpanelets

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere