Årsplaner for 7z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010-2011. Årsplaner for 7z"

Transkript

1 Årsplaner for 7z KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 3 ÅRSPLAN FOR DANSK... 5 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 8 ÅRSPLAN FOR FRANSK ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI ÅRSPLAN FOR HISTORIE ÅRSPLAN FOR IDRÆT - DRENGE ÅRSPLAN FOR IDRÆT - PIGER ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM ÅRSPLAN FOR MATEMATIK ÅRSPLAN FOR TYSK... 19

2 Klassens Årsplan Klasselærer: Gry Riemann Vi ønsker at fremme, at eleverne: Føler sig anerkendt og værdsat som en vigtig og værdifuld del af fællesskabet både socialt og fagligt. Udvikler tolerance og respekt i forhold til andre mennesker. Udvikler et mere nuanceret syn på menneskelige og samfundsmæssige forhold. Undres og udvikler selvstændighed og ansvarlighed. Er aktive i skolens faglige og sociale liv. Aktivt tager medansvar for læringen ved at være undervisningsparate og deltagende. Værdier, holdninger, principper og syn på børn Det er essentielt for et godt læringsmiljø, at der er plads til, accept af og respekt for forskellighed. Det sociale og faglige fællesskab er væsentligt, men der skal også være plads til det enkelte individ. Fællesskab, tolerance og omsorg er nøgleordene, der ligger til grund for undervisningen. Det er centralt, at eleverne kan lide at gå i skole, at de føler sig trygge i klassens fællesskab og har mod på at ytre sig. Sociale mål: At alle elever føler sig anerkendt og hørt. At alle elever kan lytte og give plads til klassekammeraterne. At alle elever accepterer og respekterer hinandens forskelligheder. At alle eleverne fortsat udvikler deres evner og lyst til at samarbejde. At eleverne styrker deres evne til at løse konflikter. Handleplan: Det sociale arbejde fra sidste år videreføres med klassesamtaler, samarbejdsøvelser, det sociale spil "Kort og godt" m.m. 1

3 Konfliktløsning: Vi har en mobbepolitik på skolen, der betyder, at mobning er forbudt. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke opstår konflikter. Konflikter håndteres åbent i klassen, og via dialog vil vi i teamet hjælpe eleverne til selv at løse deres indbyrdes konflikter. Det sociale arbejde i klassen skal hjælpe til at forebygge konflikter og hjælpe eleverne til selv at løse dem. Faglige mål: At stimulere og bevare elevernes lyst til at lære. At give eleverne mulighed for at fordybe sig. At hver elev fuldt udnytter sit læringspotentiale. At der er mere ro i timerne, hvilket giver et bedre læringsmiljø. Arbejdsmetoder: Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde. I 7. klasse har vi fokus på elevernes samarbejdsevner, og eleverne vil i perioder skulle arbejde i grupper i de fleste fag, ligesom de vil blive undervist i gruppedynamik og samarbejde. Endelig skal de arbejde med et miniprojekt i uge 15. Et andet fokus er individuelle fremlæggelser. Vi ønsker at styrke elevernes evne til at fremlægge forberedte arbejder foran klassen. Mål for skole-/hjemsamarbejde: At der på forældremødet afklares gensidige forventninger til skole-/hjemsamarbejdet. At der gensidigt holdes fast i de gode rammer for dialog, og at vi sammen løser konflikter og misforståelser. At forældrene fortsat bakker aktivt op om skolegangen. At forældrene er medansvarlige for elevernes skolegang, både fagligt og socialt. At forældrene sørger for, at eleverne møder undervisningsparate, dvs.: eleverne har lavet lektier eleverne har pakket tasken (bøger, penalhus, idrætstøj m.m.) 2

4 eleverne er mætte eleverne er udhvilede At der afholdes et forældremøde og to skole-/hjemsamtaler. At der sendes månedlige nyhedsbreve hjem. Årsplan for Biologi Lærer: Gry Riemann Status Sidste år arbejde klassen med følgende emner: - Kroppen (celler, anatomi) - Syrer og baser (ph-værdi, smagssansen) - Affald (husholdning, genbrug, nedbrydning) - Vand (grundvand, spildevand, rensningsanlæg) - Jorden (Universet opståen og opbygning, livets opståen, Jordens opbygning, pladetektonik og vulkaner) Kvalitetskriterier: At eleverne - møder velforberedte og udhvilede op og har deres ting med - er nysgerrige, aktive og engagerede - hjælper hinanden - lærer fra egne oplevelser og undersøgelser - oplever lyst og glæde ved at beskæftige sig med biologi Faglige mål: Undervisningen leder frem mod at eleverne: 3

5 - udvikler deres interesse og nysgerrighed overfor naturen, biologi, naturvidenskab og teknik - får viden om organismer, natur, miljø og sundhed - får indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning bidrager til vores forståelse af verden, og hvordan naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. - får fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og udvikler ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed - engagerer sig i biologiske spørgsmål, som sætter dem i stand til at tage stilling og handle - forstår grundlæggende biologiske termer og det naturvidenskabelige fagsprog Handleplan: Udgangspunktet er Ind i Biologien 7. klasse. Eleverne kommer til at arbejde med følgende emner: - Det åbne land (økologiske nicher, kårfaktorer, planters opbygning og tilpasning, insekter, fotosyntese og respiration, fødekæder, stofkredsløb) - Grundlag for liv (dyre- og plantecellers opbygning og funktion, livsytringer) - Puberteten (hormoner, kropslige forandringer, forplantning) - Sundhed og livsstil (motion og ernæring, puberteten, alkohol og stoffer) - Miljøproblemer (truede dyr i Danmark) - Ferskvand (Dyre- og planteliv, eutrofiering) - Biologiske arbejdsmetoder (mikroskopering, faglig læsning, feltarbejde) Undervisningen kommer til at indeholde følgende arbejdsmåder: - Hypotesedannelse samt planlægning, gennemførelse og vurdering af undersøgelser og eksperimenter - Læsning af faglige tekster og gennemgang/diskussion af det læste 4

6 - Informationssøgning via bøger og internet - Film - Rapportskrivning og evt. fremlæggelser - Hvert nyt forløb introduceres vha. en gennemgang af de faglige mål for forløbet, der efterfølgende hænges op på klassens opslagstavle Evaluering af undervisningen og af eleverne: - Skriftlig evaluering af undervisningen - Test - Karakterer og elevsamtaler i forbindelse med disse - Afleveringer og evt. fremlæggelser Årsplan for Dansk Lærer: Lisbet Toft-Jansson Kvalitetskriterier At eleven er bevidst om målene for undervisningen. føler et medansvar for egen læring. er med til at opstille fælles og individuelle mål. er nysgerrig, aktiv og engageret. oplever varierende arbejdsformer (gruppearbejde, projektarbejde og individuelt arbejde) møder velforberedt, udhvilet og rettidigt! Faglige mål At eleven fortsat udvikler læsefærdigheder, kan søge informationer på forskellige måder og forholde sig til resultaterne. kan genkende forskellige genrer og kan fortolke, perspektivere og forholde sig til temaer i de forskellige tekster. er bevidst om korrekt sprogbrug. 5

7 kan bruge sproget som middel til konfliktløsning, argumentation og formidling. oplever fortsat udvikling i skrivefærdighed. føler medansvar for fælles og individuelle mål. Handleplan Undervisningen skifter mellem klasseundervisning, individuelle opgaver og gruppearbejde. Temaer og emner i dansk 2010/2011 At være anderledes Mennesker omkring os Grammatik og diktatøvelser Elsker, elsker ikke, elsker! Eventyr Kærlighed Billed- og filmanalyse Er der mere mellem himmel og jord? Fem nordiske forfattere August Tema: At være anderledes. Tekster fra Dansk i syvende. Skammerens datter. Lene Kaaberbøl. Roman. Analyse og opgaver. Månedsopgave: Referat og anmeldelse af Skammerens datter September Tema: Mennesker omkring os. Dansk i syvende. Tekster fra Gyselige fortællinger Gåden i glasset gyserfortællinger. Skelettet på hjul. Louis Jensen. Roman. Analyse og opgaver. Månedsopgave: Skriv en gysernovelle Oktober Tema: Grammatik og diktatøvelser. Mundtlig fremstilling. Skriftlig for syvende. Foredrag over selvvalgt emne. Artikler og fagtekster. Månedsopgave: Stil selvvalgt emne

8 November Tema: Elsker, elsker ikke, elsker. Tekster i Dansk i syvende Kærlighed ved første hik. Dennis Jürgensen. Roman. Analyse og opgaver. Kærlighed ved første hik. Film. Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Hvad er kærlighed? December Tema: Eventyr. Eventyrlige karakteristika! Eventyr fra forskellige lande H.C. Andersen Brødrene Grimm m. fl. Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Juleeventyr Januar Tema: Mennesker omkring omkring os. Tekster fra Dansk i Syvende. Nøgen. Louis Jensen. Roman. Analyse og opgaver. Tekster fra Realistiske fortællinger Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Skriv en realistisk historie! Februar Tema: Kærlighed Tekster i Dansk for syvende. I år er alting anderledes. Ina Bruhn. Roman. Analyse og opgaver. Strictly Ballroom. Film Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Kærlighedsnovelle Marts Tema: Billed- og filmanalyse Billeder i Dansk i syvende. Billedtid 2 Jane Kristensen. Coraline Tegneserie og film 7

9 Månedsopgave: Tegneserie April Tema: Er der mere mellem himmel og jord? Tekster i Dansk for syvende. Tekster fra Science Fiction-fortællinger Stilhedens hav. Søren Jensen. Roman. Analyse og opgaver. Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Science fiction-novelle Maj/juni Tema: Fem nordiske forfattere. Dansk i Syvende suppleret med relevante tekster. Susanne og Leonard. Bjarne Reuter. Roman. Analyse og opgaver. Repetition. Månedsopgave: Referat og anmeldelse Årsplan for Engelsk Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier: At eleverne - møder velforberedte og udhvilede op - er nysgerrige, aktive og engagerede - oplever glæde ved og får lyst til at tale, skrive og lytte til det engelske sprog - støtter hinanden i forsøget på at lære et fremmedsprog - opnår større selvtillid til at udtrykke sig på engelsk Faglige mål: Undervisningen leder frem mod, at eleverne - kan forstå hovedindhold og specifik information indenfor forskellige genrer af talt og skrevet engelsk 8

10 - kan deltage i samtaler og diskussioner og udtrykke personlige erfaringer - kan fremlægge et forberedt emne - kan udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog - kan udtrykke sig mundtligt med en klar og forståelig udtale - anvender et centralt ordforråd - kan tale og skrive engelsk, så centrale grammatiske regler følges - bliver bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejder med disse - kan anvende ordbøger og grammatiske oversigter - opnår viden om ungdomskulturer i engelsktalende lande og drager sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer - bliver bekendte med autentisk engelsk litteratur - kan anvende ligheder mellem engelsk, dansk/modersmål og evt. andre sprog Handleplan: - Udgangspunktet er grundbogen A piece of cake 1 og cd'en hertil. Dertil kommer forskellige kopierede opgaver og tekster - Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk - Arbejdet med grammatik integreres så vidt muligt i de øvrige aktiviteter - Eleverne skal i en periode arbejde med at lave deres egne tegnefilm på computerne. - Eleverne skal se engelsksprogede spillefilm uden undertekster - Eleverne skal igennem et kursus i hensigtsmæssig og kritisk brug af ordbøger - Undervisningen skifter mellem mundtlige øvelser, skriftlige øvelser og lytteøvelser. Eleverne kommer både til at arbejde individuelt, i par og i grupper. - Eleverne skal fremlægge for klassen - Hvert nyt forløb introduceres vha. en gennemgang af de faglige mål for forløbet, der 9

11 efterfølgende hænges op på klassens opslagstavle Evaluering af undervisningen og af eleverne: - Skriftlig og mundtlig evaluering - Afleveringer - Fremlæggelser - Karakterer og elevsamtaler i forbindelse hermed Årsplan for Fransk Lærer: Rikke Fogh Kjær Kvalitetskriterier At eleven arbejder mundtligt såvel som skriftligt med faget oplever varierede arbejdsformer (fx gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde og individuelt arbejde) er nysgerrig, aktiv og engageret konstant oplever en faglig udvikling i fransk er aktiv i skolens faglige og sociale liv Faglige mål At eleven - gradvist lærer at kommunikere både mundtligt og skriftligt på fransk - kan gengive hovedindholdet af en tekst om nære og genkendelige emner - kan præsentere et forberedt emne - øger sit kendskab til fransk grammatik herunder kendskabet til ordstilling og bøjning af de mest almindelige verber i præsens - udvikler sit kendskab til fransk sprog via forskellige undervisningssituationer og former - kender de elementære franske udtaleregler - iagttager ligheder mellem fransk og andre sprog, bl.a. engelsk som de har haft siden 3.kl, og lærer at bruge de ligheder praktisk, ved f.eks. at gætte betydningen af et fransk udtryk ud fra ligheder med et engelsk - tør udtrykke sig på fransk både mundtligt og skriftlig, alene og i plenum - anvender computeren til at løse div. mundtlige og skriftlige opgaver, bl.a. udtaleøvelser - kender til grundlæggende geografisk og historisk viden om fransktalende lande og kan sammenligne eksempler på fransk og dansk dagligliv og kultur. Handleplan 10

12 Med udgangspunkt i Formidable 1 og Oh la la arbejdes med nære og genkendelige emner som fx familie og sport Praktisk Sprog = blad med forskellige artikler/ opgaver om franske forhold Relevante sider på Internettet Evaluering af undervisningen og af eleverne Mundtlig evaluering i plenum Karakterer Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning Små/ større forståelsesprøver, med og uden forberedelsestid Årsplan for Fysik & Kemi Lærer: Michael Lee Kvalitetskriterier At eleverne møder velforberedte og udhvilede op er nysgerrige, aktive og engagerede får en bedre forståelse af den verden, de selv er en del af lærer fra egne oplevelser og undersøgelser udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære Faglige mål Undervisningen leder frem mod, at eleverne: tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold samt videreudvikler arbejdsmetoder og udtryksformer forstår fysik og kemi og deres anvendelser som en del af vores kultur og verdensbillede engagerer sig i, forholder sig kritisk til og handler ansvarligt i forhold til problemstillinger med naturfagligt indhold. Handleplan Vores udgangspunkt er elevbogen Ny Prisma 7, samt tilhørende kopiark. Emner: 11

13 Verdens byggesten, det periodiske system, grundstoffer, atomer, molekyler, modeller Kemi i hjemmet, syrer og baser, ph skalaen Fotosyntese og forbrænding, forskellige gasarter Lyset fra solen, spejling og bøjning af lys, farver Nattehimlen, stjernebilleder og månens faser Boligen, byggematerialer, elektricitet Vejret, varme og tryk Musik og lyd, bølger, lydens fart Evaluering Iagttagelse af eleverne Elevsamtaler Skriftlige prøver Rapporter Årsplan for Geografi Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier Eleverne bør udvikle: forståelse for fremmede kulturer og fremmede levevilkår, - engagement og selvstændig stillingtagen ansvarlighed overfor problemer vedrørende naturgrundlag, resurser og den kulturskabte omverden samt konsekvenser for miljø og levevilkår. I undervisningen bør alle elever bidrage ud fra deres forskellige forudsætninger. Bogsystemet Ind i Geografien lægger op til, at de tre år, eleverne har geografi, ses i sammenhæng, og derfor er det op til læreren at afgøre kronologien i det gennemgåede materiale. Eleven testes efter lodtrækning også ved udgangen af 9.klasse i pensum fra 7.-9.klasse. Beskrivelsen af de faglige mål nedenunder gælder derfor for alle tre år og ikke kun et enkelt. Handleplan I år vil vi arbejde med følgende områder: Verden opdages herunder opdagelsesrejser, Danmarkskortet, Jorden, en planet i verdensrummet, dag og nat, sommer og vinter, længde- og breddegrader, vendekredse og polarcirkler, gamle måder at navigere på. Jorden og dens opbygning herunder Jorden, en lille planet i solsystemet, Jordens opbygning, temperatur og tryk inde i Jorden, Jordens materialer, verdensdelene flytter sig, jordskælv, vulkaner, Jordens største bjergkæder, det geologiske kredsløb, geologisk tid samt nogle regionale spot - 12

14 almene begreber forklaret ud fra to specifikke regioner Island og Østrig. Kortet bliver til herunder flyfotos, arbejde med målebordsblade, signaturer på kort, højdekurver, hvad kan kort bruges til og hvem bruger dem, fra globus til landkort, flyvekort, søkort, satellitfotos. Vandets kredsløb herunder Stoffer i atmosfæren og på jorden, vandets kredsløb - om genbrug i naturen, vandmagasinernes størrelse, fordampning, nedbør, sådan dannes skyer, nedbør og fordampning i Danmark, vandbalancekurver, afstrømning, vandføring, grundvand, drikkevand, forurening af grundvand, spildevand samt et par regionale spots: Mississippi og ørkener. Vejret herunder årstider, skyer og skydannelse, højtryk og lavtryk, sø- og landbrise, det globale vindsystem, luftmasser, monsunvinde, vejrudsigten, måling og observationer, lavtryk, 5- døgnsprognoser, Ozon, Cfc-gasser og ozon. Desuden vil vi se diverse relevante film/tv-features samt træne kendskab til verden ved hjælp af PC/internet. Evaluering af undervisningen og af eleverne Eleverne får en karakterbedømmelse to gange i løbet af skoleåret. Bedømmelsen bygger på skriftlige prøver og en generel evaluering af deres standpunkt på det givne tidspunkt. Skolen forventer, at eleverne arbejder med stoffet hjemme! Der skal altså også læses lektier. Årsplan for Historie Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier At eleven: er nysgerrig, aktiv og engageret arbejder mundtlig såvel som skriftligt med faget har respekt for undervisningen og medansvar for egen læring Faglige mål At eleven: opmuntres til at stille relevante spørgsmål til historiske beretninger, spor og begivenheder. Kan kende forskel på og anvende begreberne fortid, nutid og fremtid. Kan skabe fortællinger om hverdagsmennesker ud fra viden om fortidens begivenheder og samfund. Kan tage stilling til forskellige fortolkningers budskaber. Kan give eksempler på de tegn på synsvinkel, som en fortællings ophavsmand viser. Lærer at se sammenhænge mellem fortid og nutid og at identificere forhold i nutiden der skyldes begivenheder i fortiden Handleplan Årets emner ifølge grundbogen: Folkestyrets oprindelse i oldtidens Grækenland. Nordens udvikling i Middelalderen 13

15 Danmark og kolonierne Vækkelsesbevægelserne i 1800-tallet Danmarks besættelse Evaluering af undervisningen mundtlig plenum-evaluering Årsplan for idræt - drenge Lærere: Olavur Reynslag og Annette Bøhm Kvalitetskriterier Idrætsundervisningen tager udgangspunkt elevernes forskellige forudsætninger og har som hovedformål at give eleverne mulighed for at opleve glæde og lyst ved at bevæge sig og udøve idræt. Desuden skal de udvikle forståelse for det sunde i at dyrke motion og passe på sin krop. En indsigt i de taktiske elementer, som indgår især i de boldrelaterede discipliner er ligeledes vigtig. Det sociale hensyn vægtes. Faglige mål At eleverne får bevæget sig og dyrket motion. At eleverne udvikler taktiske og tekniske færdigheder i forhold til de forskellige idræts discipliner Har forståelse for det sociale element i undervisningen. At eleverne viser respekt overfor hinanden og accepterer at alle ikke kan være lige gode til alle discipliner. At eleverne møder motiverede og forberedt op til timerne. At eleverne lære at overholde de spilleregler, som er sat op på et offentligt sted. Handleplan Undervisningen veksler mellem de store boldspil og badminton. Desuden er der opvarmning i starten af hver time. Fra oktober måned får eleverne ansvaret for at stå for opvarmningen. De bliver delt i grupper a tre elever, og skal så gennemføre en 10 min. opvarmning for lærererne og de andre elever. Med mellemrum vil der være gæstelærere, der underviser i bl.a. styrketræning, rytmisk opvarmning og badminton. Evaluering Undervisningen evalueres tre gange ved karaktergivning. 14

16 Årsplan for idræt - piger Lærer: Lone Garset-Larsen Status Jeg har før undervist 7. klasses piger, de er velfungerende og ivrige, de er på nuværende tidspunkt introduceret og kender til faget. Så jeg har store forventninger til en god udvikling og et godt samarbejde der udvikler deres motorik, dygtighed, nysgerrighed og skabertrang. I år skal 7. klasse deltage ved de Katolske lege samt skolens motionsløb. Kvalitetskriterier Den enkelte elev skal have mulighed for at opleve glæden, ved at bevæge sig. Målet er at eleven opnår glæden og lysten til at udøve gymnastik og idræt og derved gøre dem i stand til at udvikle sig. Jeg håber på at alle elever også vil opnå det positive fællesskab i gymnastik, idræt og sport, så de får lyst til også at være aktiv i deres fritid. Faglige mål Undervisningen er tilrettelagt efter Undervisningsministeriets Fælles Mål. Eleverne skal opnå glæde og fortsat udvikle de idrætslige færdigheder. Eleverne skal lære at mestre kampen, legen og dansen, samt dens betydning for den personlige og sociale identitet. Nu skal de være i stand til at håndtere forskellige boldtyper, såvel med hænder som med fødder. De skal kunne udføre flere behændigheds øvelser og de skal kunne beherske tekniske færdigheder og regler i holdidræt, spil og boldspil. Eleverne skal anvende tekniske færdigheder i løb, spring og kast. Eleverne skal ligeledes kunne forstå taktiske handlemåder og kunne anvende regler i forskellige idrætslige spil. De skal kunne mestre koordineringen af kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre, have indsigt og kunne beherske, forskellige kropslige udtryksformer og kunne bruge, samt udvikle disse motoriske kompetencer. Handleplan Eleverne skal lære at beherske flere former for løb, spring og kast, udvise sikkerhed i balance og krydsfunktioner, således at disse bliver automatiserede og normale for eleven. Elevernes koordination skal videreudvikles og styrkes. Vi vil lave holdspil, boldspil, idrætslege, gymnastikserier og dans. Jeg vil igennem alsidig gymnastik og idræt, give eleven kropslige oplevelser, så de får glæde, erfaringer og færdigheder, således at de tilegner sig kundskaber og reflekterer over livskvalitet, sundhed og deres krops positive udvikling når man træner. Eleverne skulle gerne opnå at få indsigt i vilkår for sundhed og god kropskultur og meget gerne bibeholde lysten til, at være aktiv også udenfor skolen. Eleverne vil i år være mere med til at selv at skabe idrætslige lege sammen med andre og forberede undervisningen og de får bl.a. selv tilbud om at lave et undervisnings forløb med ekstra fokus på opvarmningen. De kan få lov til at undervise eller vise deres interesse inden for idræt, gymnastik eller en sportsgren. Nu skal eleverne være i stand til at handle i overensstemmelse med fairplaybegrebet, forholde sig til tabe- og eller vindereaktioner også de psykiske reaktioner i konkurrencer. Evaluering af undervisningen 15

17 Årsplan for kristendom Lærer: Lisbet Toft-Jansson Kvalitetskriterier At eleverne er aktive, nysgerrige og engagerede. forholder sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning for det enkelte menneske. får indsigt i kristendommen, samt andre religioner og livsopfattelser, som de opleves i Danmark og i resten af verden. Faglige mål At eleverne lærer centrale dele af udvalgte religioner at kende. får indsigt i sammenhænge mellem forskellige værdinormer. får kendskab til ritualers betydning i menneskers liv. kan udtrykke sig og samtale om egen og andres livsforståelse Handleplan Litteratur: LIV OG RELIGION 7 Hvad er religion? Nye og gamle religioner Frihed og ansvar Angst og håb Tillid og tvivl Vækkelse Årsplan for Matematik Lærer: Gry Riemann Status: I 6. kl. er eleverne blevet mere sikre i de fire regningsarter, de har arbejdet med simpel 16

18 geometri, brøker og decimaltal, og de har snuset til problemløsning. I 7. kl. vil fokus være på de resterende områder indenfor færdighedsregning, der danner grundlag for, hvad eleverne skal kunne i 9. kl. indenfor både færdighedsregning og problemløsning. Samtidig med dette vedligeholdes træning i de regnemetoder, som eleverne har lært i 6. kl. Endelig suppleres med lettere problemløsning og faglig læsning. Kvalitetskriterier: At eleverne - møder velforberedte og udhvilede op - har medbragt vinkelmåler, lineal, passer og lommeregner, bøger, hæfter og mappe - er nysgerrige, aktive og engagerede - oplever lyst og glæde ved at beskæftige sig med matematik - oplever, at matematik kan bruges i hverdagen - oplever succes og gør fremskridt - finder en styrke i både at arbejde alene og i fællesskab Faglige mål: De faglige mål breder sig over emnerne tal og størrelser, former og dimensioner, data og chance samt mønstre og sammenhænge. Disse overskrifter dækker stort set hele det matematiske område, og vi vil i løbet af året anvende emnerne på kryds og tværs. Undervisningen leder frem mod at eleverne - udvikler deres forståelse af tallinjen og titalssystemet - kan anvende afrunding og overslag - kan regne med brøker, decimaltal og procent og kende sammenhængen imellem disse - kan regne med potenser og kvadratrod - kan anvende regningsarternes hierarki - kan finde løsninger til enkle ligninger 17

19 - kender til koordinatsystem - kan spejle, dreje og parallelforskyde figurer - kender forskellige geometriske figurers egenskaber - kan beregne omkreds, areal, rumfang - kan opstille, aflæse, tolke tabeller og diagrammer - kan forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik - kan læse matematiske tekster og heraf udlede og forstå opgaverne Handleplan: Udgangspunktet er Kontext 7: Kernebog og Træningshæfte. Derudover anvendes kopier fra bøger og hjemmesider til færdighedstræning. Nye emner gennemgås fælles i klassen, hvorefter eleverne regner opgaver indenfor emnet. Arbejdet vil veksle mellem individuelt arbejde og par-/gruppearbejde. Eleverne vil med mellemrum få afleveringsopgaver bestående af blandede repetitionsopgaver for. Eleverne vil løbende blive testet for at kunne tilpasse undervisningen bedst muligt til deres faglige niveau. Der vil desuden forekomme opsamlingsuger, hvor eleverne selvstændigt eller i grupper arbejder med emner, som netop denne elev eller gruppe trænger til at repetere og øve. Eleverne vil komme til at arbejde med lommeregner og med geometriprogrammer på computerne. Endelig skal eleverne lave små fremlæggelser ud fra gruppearbejde. Hvert nyt forløb introduceres vha. en gennemgang af de faglige mål for forløbet, der efterfølgende hænges op på klassens opslagstavle Evaluering af undervisningen og af eleverne: - Skriftlig og mundtlig evaluering af undervisningen - Fremlæggelser - Test - Afleveringer 18

20 Årsplan for Tysk Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier Vi ser det som en vigtig kvalitet, når eleven: møder velforberedt og undervisningsparat, altså INDSTILLET på at lære har forventninger til sig og sine omgivelser bevarer lysten til at lære fremmedsproget deltager aktivt i undervisningen opnår større selvtillid ved oplevelsen af faglig udvikling i tysk er indstillet på at opdage, hvordan man lærer forskelligt. Faglige mål at eleven lærer at kommunikere både mundtligt og skriftligt på tysk at eleven udvider ordforrådet at eleven forbedrer udtalen at eleven forstår brugen af centrale grammatiske områder at eleven tør afprøve sit sprog i nye situationer at eleven opdager ligheder/forskelle m.h.t. andre sprog at eleven bruger Internettet til at løse diverse mundtlige og skriftlige opgaver. Handleplan Du bist dran 1, grundbog (Textbuch med tilhørende cd øvelser og Schülerguide som styrer bogsystemet samt indeholder grammatikken bagest) Film på DVD Praktisk sprog f.eks. blad eller online-magasiner med forskellige artikler/opgaver om tyske forhold Evaluering Skriftlig og mundtlig plenum evaluering. Karakterer Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning Små/større prøver til forberedelse af 9. kl. Folkeskolens Afgangsprøve i tysk 19

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget og materialerne, og hvad der forventes af eleverne.

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget og materialerne, og hvad der forventes af eleverne. 1. Modul Uge 34-37 Intro til faget Verden opdages 1. Opdagelsesrejser. 2. DK s kortet. 3. Ekspeditioner til Nord- og Sydpolen. 4. Jorden en planet i verdensrummet. 5. Dag og nat. 6. Længde og breddegrader.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 7y

2009-2010. Årsplaner for 7y 2009-2010 Årsplaner for 7y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 6 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 7 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 8

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK Årsplaner for 1x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK...

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014 Årsplan /Fysik /fysik 7. klasse 2013-2014 Oversigt / Fysik faget på Al Salam skolen foregår med 7. Klasse. Vi vil arbejde med grundbogen som udgangspunkt, men tit hoppe til andre læremidler og faglokaler

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8y

2009-2010. Årsplaner for 8y 2009-2010 Årsplaner for 8y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 4 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 8

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Årsplan matematik 6.A Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Undervisningen rettelægge jeg med den hensigt på at opfylde formålet for faget Matematik. Det overordnede formål lyder: Formålet med

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse

Årsplan for natur/teknik 4. klasse Årsplan for natur/teknik 4. klasse Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge. At de udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik.

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Vanløse den 1. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen For skoleåret 2013-2014 på Skovgårdsskolen Mål: Formålet med undervisningen i de naturvidenskabelige fag er, at eleverne opnår indsigt og tilegner sig viden i vigtige fænomener og sammenhænge i naturen,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

Udtalelser og elevplaner i idræt

Udtalelser og elevplaner i idræt Udtalelser og elevplaner i idræt Indhold, form og metode Jesper Lykkegaard Fagkonsulent for idræt Undervisningsministeriet Udtalelser i idræt Lovstof! 13, stk.6: Der gives standpunktskarakter mindst 2

Læs mere

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 6 Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper Bruduge uge 39 Tværfagligt med matematik 40-46 Blade og træer Tværfagligt

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere