HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE"

Transkript

1 BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: DK 2820 GNTOFT FAX: HJMMSID: MAIL: Gentofte Skole HANDLPLAN FOR IDRÆT OG BVÆGLS FOR GNTOFT SKOL 1. Formål Formålet med undervisningen i idræt og bevægelse i fritiden er, at børnene gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. 2. Mål for Gentofte Skole I forbindelse med Gentofte Kommunes fokus på børnenes idræt og alsidige bevægelse er denne handleplan for Gentofte Skole et udtryk for, hvordan der skabes motivation, så børnene får lyst til idræt og bevægelse i både undervisningen og fritiden. Herunder skal børnene have mulighed for at opleve glæden ved og lyst til at udøve idræt og bevægelse i undervisningen og fritiden og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Børnene skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. At børnene oplever glæde og udfordringer ved idræt og bevægelse i undervisningen og fritiden At give børnene et indblik i normer og værdier samt sundhed og kropskultur At inspirere børnene til idræt og bevægelse og skabe bevidsthed om vigtigheden af livslang fysisk udfoldelse At børnene naturligt udvikler sine kompetencer At udnytte de fysiske rammer (inde som ude) og materialer til at inspirere børn og voksne Ligeledes ønsker Gentofte Skole, at børnene bliver ansporet til og har lyst til dyrke idræt og bevægelse i fritiden i foreninger og organisationer.

2 3. Idræt og bevægelse for klasse i undervisningen og fritiden Børnene i klasse skal i undervisningen og fritiden have udviklet motoriske færdigheder og have skabt en begyndende bevidsthed om bevægelse og fysisk udfoldelse. Der skal fokuseres på børnenes egen kropslige udfoldelse og udfoldelse i samspil med andre børn. Børnene skal opleve glæde ved bevægelse og fysisk udfoldelses, det skal foregå ved leg, spil, fantasi, dans og bevægelse til musik etc. Det fysiske rammer ude som inde skal anspore til og inspirere børnene til fysisk udfoldelse. Der skal dagligt være tilbud om fysisk udfoldelse i undervisningen eller fritiden. Herunder skal børnene bl.a. stifte bekendtskab med både i undervisningen og fritiden: Bevægelsesformer der stimulerer den motoriske udvikling løb, spring og kast f. eks. hoppe, kravle, svinge etc. Boldbasis Balance, koordination og styrke Lege Bevægelse til musik f.eks. sanglege, dans og rytmik Alternative bevægelsesformer og eksperimenter Udfordringer der passer til barnets niveau og udvikling Udvikling af grov- og finmotorik Fremme børnenes tillid og samarbejde Udvikle sociale kompetencer indgå som en del af en større helhed Stifte bekendtskab med mange forskellige materiale bl.a. bolde, skumpmaterialer, torve etc. ndvidere har Gentofte Skole en aftale med Musikskolen, hvor alle 0. klasser deltager i Musikkarrusellen, hvor der fokuseres på musik, rytme og bevægelse. Gentofte Skole har et særligt tilbud om ekstra motorikundervisning til børn med særlige motoriske vanskeligheder. Børnene i 3. klasse har svømning i Kildeskovshallen. Undervisning for klasse foregår på Gentofte Skole.

3 4. Idræt og bevægelse for klasse Der tages afsæt i de tilegnede færdigheder fra klasse og bygges videre på disse i klasse. Der fokuseres yderligere på at udvikle børnenes lyst til og glæde ved idræt og bevægelse samt stimulere deres nysgerrighed og skabertrang. ndvidere skal der stadig opnås færdigheder og sikkerhed indenfor motorik og bevægelse. Der bruges tid på systematisk at øve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter bl.a. holdspil, endvidere skabes der mulighed for viden og indsigt i bevægelsesmæssige aktiviteter bl.a. opvarmning og dans. Børnene skal opnå sikkerhed ved at eksperimentere blive udfordret i opgaveløsninger, og på sigt skal børnene selv udvikle og arbejde med bl.a. spil, lege og koordinere rytmiske bevægelser. Der skal være en naturlig progression i faget, der er med til at udfordre det enkelte barn, samt at de oplever, at de er en del af et større fællesskab. Det er vigtigt, at børnene får en endnu større oplevelse af, at idræt er et undervisningsfag. Herunder skal børnene bl.a. stifte bekendtskab med i undervisningen: Beherske flere former for løb, spring og kast herunder atletik Vise sikkerhed i bevægelse og balance Bruge bolde og udvise sikkerhed med både hænder og fødder Bruge materialer der udfordrer og udvikler Deltage i regelbaserede spil og lege Lave egne spil og bevægelsesmønstre Kendskab til forskellige former for slagspil f.eks. rundbold og badminton Idrætslige lege og bevægelse nye som gamle Kendskab til opvarmning og grundtræning herunder bruge musik og rytmer Arbejde med små serier med behændighedsøvelser og gymnastiske elementer herunder spænding og afspænding Redskabsgymnastik Børnene i 4. klasse har svømning i Kildeskovshallen. Undervisning for klasse foregår i Kildeskovshallen.

4 5. Idræt og bevægelse for klasse Børnene skal have en viden om og indsigt i deres egen kropslige muligheder samt refleksion om idrætten og bevægelsens betydning for den personlige udvikling. Undervisningen skal tage sit afsæt i børnenes fysiske udvikling, og de skal opleve glæden ved fysikudfoldelse. Børnene skal nu være i stand til at beherske tekniske og taktiske færdigheder, som de har tilegnet sig gennem skoleforløbet. Der skal være mulighed for træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde etc. der fokusere på børnene og videreudvikling af deres bevægelsesmæssige færdigheder. De skal anvende deres viden og indsigt, så de kan udarbejde og gennemførere opvarmnings- og træningsforløb. Der skal lægges vægt på selvstændige opgaveløsninger samt det at indgå i et fællesskab. At bruge børnenes kompetencer i undervisningen. Der skal skabes en viden og bevidsthed om det teoretiske arbejde med fysiologi gennem praksis. De skal, så vidt det er muligt, besøge idrætsklubber og deltage i deres træning. Herunder skal børnene bl.a. stifte bekendtskab med i undervisningen: Anvende tekniske færdigheder indenfor løb, spring og kast. Kendskab til forskellige spil og de tekniske og taktiske færdigheder Atletik Lege, boldspil og boldlege Udarbejde og gennemførere forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter Bevidsthed om koordination og kropskontrol Fysisk træning Udarbejde og gennemførere opvarmnings- og træningsforløb herunder bl.a. at bruge pulsmålinger Dans, rytmik og bevægelses herunder bruge musik som udtryk Slagboldspil Redskabsgymnastik Friluftsaktiviteter bl.a. orienteringsløb Skabe lyst og glæde til idræt og fysisk udfoldelse Undervisning for klasse foregår i Kildeskovshallen

5 6. Udannelse af lærere og pædagoger I skoleåret har vi prioriteret det kommunale kursus i de nye idrætsredskaber, så ansatte får inspiration til udvikling af undervisningen og brugen af de nye redskaber. ndvidere foregår den faglige progression i fagudvalget for idræt, det er her de faglige diskussioner og udviklingen foregår. 7. valuering Handleplanen for idræt og bevægelse for Gentofte Skole skal løbende evalueres og tilrettes, så den på bedst mulig vis passer til dagligdagen i undervisningen og fritiden. Det er fagudvalget for idræt og ledelsen, der i skoleåret evaluerer handleplanen. Gentofte Skole 2006.

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013.

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Emne Aktiviteter Delmål for idræt efter 2. klasse på Interskolen Lege (3 uger) (4 uger) Løb (2 uger) Gymnastik (6 uger) Gamle lege: Eleverne

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring Svendborgkurserne - Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Inklusion i idrætsundervisningen. Vejledning i, hvordan man inkluderer børn med funktionsnedsættelse i folkeskolens idrætsundervisning

Inklusion i idrætsundervisningen. Vejledning i, hvordan man inkluderer børn med funktionsnedsættelse i folkeskolens idrætsundervisning Inklusion i idrætsundervisningen Vejledning i, hvordan man inkluderer børn med funktionsnedsættelse i folkeskolens idrætsundervisning Inklusion i idrætsundervisningen Vejledning i, hvordan man inkluderer

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere