navn og identitet til den nye by ved elev proces Grafik og proces: og idekatlog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "navn og identitet til den nye by ved elev proces Grafik og proces: www.muuni.dk og idekatlog"

Transkript

1 navn og identitet til den nye by ved elev proces Grafik og proces: og idekatlog

2 SIDE 04 SIDE 05 Forord At finde byens værdier og navn Formålet med workshopforløbet var at finde essensen af den nye by, der skulle danne fundament for projektets identitet, den visuelle identitet og et nyt bynavn. Gennem mange forskellige øvelser blev deltagernes sanser og intuition sat i spil og vanetænkning blev brudt. I processen blev der åbnet op for nye tanker, ideer og fortællinger, som efterfølgende blev bredt ud, brudt op og samlet igen over flere omgange, indtil en tilfredsstillende procesresultat var opnået. Resultatet blev en struktur, en mening og en retning samt et bynavn, der nu danner grundlag for projektets videre liv og udvikling ind i fremtiden. Variation, balance, liv Resultatet for den omfattende proces var tre grundværdier, der danne fundamentet for den videre udvikling af byens identitet, herunder den visuelle identitet Varieret: Byen har en detaljerigdom i bebyggelser, i arkitektur og i mellemrum. Byen skal fortælle historier, inspirere og pirre sanserne. Balance: Byen bygger på bæredygtige principper med en ny gennemtænkt infrastruktur og nye materialer. Byen er nem, bekvem og naturlig at bruge. Liv: Byen tiltrækker mennesker, der vil leve livet aktivt med sport, fritid eller leg, som værdsætter et godt naboskab, et aktivt fællesskab og er stolte af deres by. Den nye by skal hedde Nye Navneprocessen startede med Elev og sluttede med Nye. I processen blev Elev til Ny Elev, der blev til Nylev, der blev til Ny, der til sidst blev til Nye. Men rigtig mange navne og kombinationer har været i spil. Det var en lang og hård udviklingsproces, også for at undgå beskyttede familienavne, for at finde det ultimative bynavn. Nye kombinerer tre kvaliteter som ord og navn For det første symboliserer ordet noget nyt, noget levende og noget fremtidsorienteret, som netop den nye by er. For det andet er det en kreativ ordkombination af sammentrækninger, som fx LEGO (Leg godt = Le+go). Her Ny + Elev = NyE. For det tredje er Nye et tilforladeligt og velklingende bynavn, som man kender det fra lignende byer som Egå, Trige eller True.

3 SIDE 06 SIDE 07 Proces, tidslinie og indhold workshop 01 Et intenst forløb, hvor sanser og intuition blev sat i spil. Deltagerne arbejdede med øvelser, der dannede det grundmateriale, som procesforløbet byggede videre på. mellemtid Grundmaterialet blev vendt og drejet, bred ud og brudt op, og samlet igen. Over flere omgange. Resultatet blev et oplæg med udvalgte essentielle værdier for projektet. workshop 02 Værdierne blev præsenteret i ord og billeder, hvor deltagerne over flere øvelser udvalgte det væsentligste. Herefter begyndte udviklingen af navnet til den nye by. mellemtid Mange forskellige navne og konstellationer blev afprøvet, og fordele og ulemper blev analyseret. Det mundede ud i to anbefalinger, der byggede på de udvalgte værdier. workshop 03 Alle navneforslag blev præsenteret for deltagerne, hvor to navne blev anbefalet. Gennem øvelser og dialog udvalgte deltagerne et endeligt navn. mellemtid I processen efter navneudvælgelsen blev det konstateret, at det udvalgte navn var navnebeskyttet. Derfor gik processen i gang igen for at finde et nyt navn. workshop 04 Deltagerne gennemgik flere forskellige øvelser, der igen skulle åben op for kreativiteten for at finde et nyt navn. To navne og et navnekoncept blev udvalgt. resultat bynavn I processen med de tre udvalgte navne, udsprang et helt nyt og fjerde navn, der blev udvalgt og godkendt til den nye by.

4 WORKSHOP 01 Et intenst forløb, hvor sanser og intuition blev sat i spil. Deltagerne arbejdede med øvelser, der dannede det grundmateriale, som procesforløbet byggede videre på.

5 SIDE 010 SIDE 011 workshop 01: øvelse 01 - postkort Vælg to postkort der udtrykker byens værdier for dig. Brug din intuition, tænk ikke så meget over det, bare følg din fornemmelse. Efter øvelsen: Fortæl hvorfor du valgte disse kort? Roskilde stormer: Hektisk aktivitet. First movers. Masser af smil, viser noget om liv, begivenheder, masser af mennesker, der har noget med hinanden af gøre. Peger på aktivitet, begejstring og levende by. Hjerter: Fællesskab. Mange former for hjerter, rumme mangfoldighed. Mange farver. Folk kan kende hinanden. Trygge ved hinanden. Lokalsamfund. Væsentligt ord i forløbet er fællesskab og nærhed i forhold til fællesskabet. De brænder for noget - religion, politik. Fernisering invitation: Invitation. Byen skal være inviterende, invitere til ophold, til at gøre noget sammen. Man kommer udefra og ser på. InaturE, Her kan man noget, sætte ting sammen i et konventionelt byrum, fugle, ting som indfinder sig, at binde by og natur sammen, ikke så abrupt. I balance. Eksklusivitet i det grønne rum. Frugter: Blandingsprodukt, mangfoldighed. Forskellige farver. Side om side. Plads til alle, tryg ramme, ligger dog for sødt sorteret og ordnet. (Havde ikke lige set det med menneskehandel i postkortet!). Hulter til bulter. Huse Toscana: Huse i mangfoldighed, mangfoldigt byliv, farver, offentlige rum, noget byplanlægning mangler. Filligran i bybilledet, forskellige tårne/terrasser. Sat skygger, store og små døråbninger. Laver for store huse. Brug for flere små finurligheder og detaljer, som italienske byer. Eventyr i billedet. Farver. At byen fortæller historier. Problem ved at få identitet. Mennesker er utålmodige og vil have en historie med det samme. Flyvefisk: Flyvefisk flyver i flok. Oplevet i projektet, ambition om at flyve. At flyve i fællesskab. Min oplevelse er positiv, sejler igennem, kunne indfange det. Kollektiv tankegang. Yndefuldt. Danskere er gæstfri: Åben by for alle. Et sted hvor alle kan bo. Fortættethed, men mere end det. Vugge til grav. Alle kan trives i, kristen eller muslim. Planter: Det grønne er væksten. Vil videre og opad. Grøde. Liv. Udvikling. Ikke en soveby. Hvor man ikke behøver lige at tage til Århus for at høre musik. Italiensk by: Varme farver, varm glød, fortætning, broget at se på, gå efter samlingspunkter, by i forhaven, natur i baghaven, hel by. Positiv klang, nysgerrighed. Pladser. Tastatur: Tæt og forskellig. Gennemgribende tema. Nærhed, tæthed, lethed og forskellighed. Grøn knap -> grøn by, også en ny måde at tænke teknologi, miljø og naturarealer på. Holder mange år, ikke låse sig fast. Niveauer for byen. Ikke kun en bydel. Men i stedet fortætte hele tiden. 5, 8, 9 forskellighed i tal, meget teknologisk. Blomster i flere farver: Mangfoldighed. Mange forskellige blomster og farver. Mange forskellige måder at male på. Ikke så pænt. Varme farver. Rart sted at være. Ting der ligner lidt og andre ting, der slet ikke ligner. Behøver ikke være pænt, hvis for pænt, så mister det sin kraft. Teatertrup: Nogen der danser. De gir hinanden udfordringer. Ser alle glade ud. (så først at de havde at piske, da han fik briller på!) Glade, spiller op til hinanden og viser gerne, hvad de føler. Hvor folk er glade og stolte over at være. Så kører det hele af sig selv. Positivt samvær og stolthed.

6 SIDE 012 SIDE 013 workshop 01: øvelse 02 - FREMTIDSinterview Forestil dig den bæredygtige by år ude i fremtiden. Her møder du forskellige typer af personer. De bliver alle interviewet af en journalist, der skriver et jubilæumsskrift til byens 10 års fødselsdag. øvelse 03 - Skrivefortælling Det er i dag 28. juni Det er morgen og du har hele dagen foran dig. Forstil dig, at du er en af følgende: Gadelampe (Ved centrum) Perronskilt (ved letbanen) En kaffekop på cafeen Bænk på torvet I skal skrive i flow - altså hele tiden - i tre minutter uden afbrydelse, hvor du beskriver: Hvad ser du som den genstand, hvad oplever du, hvordan er din dag? Kim Jeppesen Kim Jeppesen er 21 år, studerer medicin på Aarhus Universitet og kommer oprindeligt fra Brande. Han er frivillig i Læger Uden Grænser og drømmer om at komme til udlandet og arbejde. Kim har boet et år i byen. Hvorfor flyttede du hertil? Man får mere kvalitet for pengene og har råd til at bo her. Det er nemt at komme til midtbyen. Der er liv efter lukketid og et byliv. Der er også mennesker i mange aldre, og jeg har kammerater her. Jeg fandt en god lejebolig og har overskud til aftenliv, cafebesøg, kan spille bold og gå i klub. Det giver mig et sted at kunne være uden at gå på kompromis, når jeg studerer. Jeg er på universitetet hver dag, men afstanden er ikke lang. Og herhjemme finder jeg inspiration til mit studie og har min læsegruppe. Hvordan klarer du transporten? Jeg tager som regel toget, og så er der cykelsti til Århus. Når jeg har natarbejde tager jeg cyklen med i toget om morgenen og cykler hjem. Hvad giver det dig at bo her? Der er fokus på sundhed, bevægelse og det at forholde sig aktivt i byrum, for eksempel til sport og leg. Jeg er meget inde på universitetet, så jeg bruger byen på min måde, hvor jeg ikke nødvendigvis deltager i alt. Når det er godt vejr, så spiller jeg kongespil i parken. Har du overvejet andet? Et kollegieværelse og alternativ en lejebolig. Har overvejet hvad man kan få for pengene, som både skal være et hjem og interessant for mig. Jeg kan godt lide, at byen er aktiv efter lukketid og har mange kvaliteter, hvor jeg kan gå på cafe, mødes med naboerne og har kort til natur og motion. Tina Særkjær Tina er 65 år og tidligere gymnasielærer i fransk og religion. Hun er for nylig blevet enke. hendes mand var arkitekt. Hun elsker at rejse og er vegetar. Har boet i 10 år i byen. Hvad er det bedste ved at bo her? De første år var der ikke så mange her, men nu har byen fortættet sig. Jeg kan godt lide konceptet med de grønne huller og troen på en selvforsynende by. At man kommer hinanden ved og har lyst til at være i det åbne rum. Flere af mine venner er også kommet til, og man kan mødes i de fælles rum, ligesom parker i Italien. Og så er der et højt vidensniveauet i byen. Vil du blive boende, nu hvor du er blevet alene? Jeg vil blive her. De mennesker jeg kender, er her. Hvad er vigtigt, hvis du skal finde ny bolig? Bolig ikke det vigtigste. Det er fællesskab og venskab blandt byens beboere. Har du gjort noget for at få nye venskaber? De er kommet som en overraskelse. Jeg har mødt folk i de fælles arealer, hvor man er med uden opfordring. Danskere vil ellers helst være mere inde end ude. Men her er man nærmest tvunget ud på udearealerne, og det betyder, at man er rigtig meget ude. Karen og Jesper KNUDSEN Karen og Jesper Knudsen er gift. De har Maria på to år og Jonas på fire år. KAren er 28 år og ergoterapeut på et ældrecenter på deltid, fordi hun fik bækkenbundsløsning i forbindelse med det sidste barn. Hun overvejer at købe bolig i byen. Jesper er 33 år, arbejder som konsulent ved TDC Erhverv og er i sin fritid træner for unge badmintontalenter. Han overvejer at købe grund i byen. I kigger på bolig. Hvorfor vil I gerne bo her? K: Jeg savner et hus med have, der er godt for børn. J: Jeg kigger efter en grund med plads til flere familier. Noget man kan have fælles med andre, der ikke har behov for eget hus. K: Det er en ung by med mange børn, der er tæt på fritidsaktiviteter og daginstitutioner. J: Her er en flot udsigt, der er højt til loftet, en god stemning, og folk kan lide at være her. Jeg tager bilen til træning, men når jeg skal ind til Århus, så tager jeg toget. K: Jeg synes, at det er vigtig ikke at blive isoleret, at børnene har legekammerater, at der er andre voksne og en god udsigt. J: Her er der flere aldre, der er tænkt plads til forskellige mennesker, der er legepladser, og byen føles moderne. Hvad går I efter? K: Det er vigtigt, at der er en god skole, og at man kan være sammen med andre. J: Skole og institutionerne er meget moderne. Der bruges ny pædagogik og filosofi, hvor man har holdninger til tingene. Betyder det noget for jer at byen er bygget på bæredygtige principper? K: Ja, det er dejligt ikke kun at snakke om det. Man kan bo, trives og samtidig tage hensyn og være engageret. J: Det er i orden, at det bare er der, og at man ikke skal tænkte på det hele tiden. Det er en del af pakken. Hvor har I hørt om byen henne? K: I dagspressen og fra venner. J: Jeg synes, at det er spændende. Byen er der nu, men er kun 10 år gammel, så der kommer til at ske meget. Det er dejligt, at man tilrettelægger det sådan, at man ikke skal bo på en byggeplads. Der bliver taget hensyn til dem, der allerede bor her. K: Og så er det tæt på skov. Perronskilt ved letbanen Byen vågner tidligt, alle har gøremål. Jeg er vant til det første store track til Skejby Sygehus med alle, der arbejder der og skal møde kl Sammen med dem kommer alle de, som arbejder på skift ved Vestas i Skejby. Kl kommer alle funktionærer, de skal på arbejde inde i Århus midtby. Mange kommer i jakkesæt, dem så man faktisk ikke i starten, da var det flest flip-proletarer alle der ville lave nye ting her i verden. Før i tiden var det store track også gymnasieeleverne. Men vi har fra to år siden fået bygget et nyt fedt gymnasium a la det, der ligger i Egå. Det er så populært, at der kommer elever herud fra andre steder i Århus. Kl Sidste track til arbejde. Kl Husmødrene, det vil til city på shopping Om eftermiddagen det samme igen. I løbet af dagen også mange herude for at se og købe ind. Bænk på torvet Jeg er en bænk det bliver jeg kaldt, selv om jeg betragter mig som en skulptur. Min rolle i byen er rigtignok noget andet end en animeret bænk. For mig bliver der siddet på, sundet sig, malet, ligget, leget om, tisset på. Om morgenen når solens første stråler, rammer mig, vågner jeg ved lugten af frisklavet kaffe, nyvasket stål, og venter på toget, mens nogle unge piger sidder og drikker kaffe på mig. Folk kan ikke finde ud af at bruge mig som en helt normal bænk. Gadelampe Jeg savner vinteren, hvor det er mig, der spreder lys. Nu har jeg snart stået her i 20 år og set byen vokse. Det har været spændende. I begyndelsen var her mange børn, og senere flere og flere unge, der samledes henne på torvet og også nogle, der holdt til hver for sig. Jeg er for resten blevet moderniseret for nylig igen! Den nye pære og den nye reflektor er utrolig energibesparende. Desværre gør automatikken, at jeg næsten ikke lyser mere om sommeren. KAFFEKOP PÅ CAFEEN Dejligt at vågne op til en ny dag med en masse nye mennesker. Heldigvis kom der allerede gæster da min restaurant åbnede kl. 11. Huset fyldt med gæster til brunch og rigtig mange kaffedrikkende mennesker. Det er bare de bedste dage. Det er her mine venner /brugere kommer i alle aldre, køn og farver. Dagen fortsatte med at jeg skulle servere varm chokolade til en lille dreng på fem år. Det var første gang han skulle drikke chokolade med flødeskum. Efter en tur i opvaskeren var jeg klar til en dobbelt espresso til en glad kunstner, der netop have solgt et maleri til museet. Efter to af disse kopper stod jeg et par timer på kaffemaskinen og nød alle de dejlige gæster, larmen og udsigten. Glæden ved det store besøg. Om aftenen fik jeg for første gang mulighed for at være vært til et glas vin (jo af en kaffekop) - ja det var første gang. I skulle prøve det. Til sidst fik jeg heldigvis mulighed for en undskyldning nemlig da jeg skulle server en cafe latte til en søde unge pige. Den bedste dag i mit liv. Igen i opvaskeren og på hylden - klar til i morgen.

7 SIDE 014 SIDE 015 workshop 01: øvelse 04 - modellervoks I skal i fællesskab bygge en figur, der viser, hvordan den nye by ville den så se ud, hvis den var en modellervoksfigur. I får 10 minutter. HVAD SER DU I VÆRKET? Overbevisende håndtering af farver. Overvægt at varme farver. I kanten mere naturlig farve, grønne, vand. Sammenvævning af de samme elementer, mere opløst i kanten. Nemmere at se i kanten end i midten. Det er Elev Bakker. Tydeligt. Koncentration i centrum og udfladning i omkransende land. Højdeprofil. En masse rod. Uplanlagte farver. Ikke kønne farver jeres valg. Kunne godt lide ting kommer af sig selv, ikke kan/skal passe sammen. Kan godt li ting, der er uafhængige af hinanden. Ser en by. Ligner for meget en by. Se de abstrakte, vil gerne se en mangfoldig by Skriger til himlen. Værk for meget, by for meget. For meget knald på farverne. Godt lide farverne, at hver farve har hver sin historie. Formene skriger ikke i forhold til farverne. Komprimering af kugler, har hver sit endepunkt, god variation med toppe, flader, kroge, robåde er søde. Med volume. Hurtig at bygge op. Ikke for linjeopdelt. Organisk. Lod tilfældet råde, lad os se hvad der sker. Forskellighed i midten. Startede i kanten. Skubbede det ind i midten, udviklingsproces. Blå: Byen/værkets vartegn. En blok. En kirke. Er der noget der overrasker dig når du ser på det? Overrasker. Lagdeling. Struktur bevæge sig hen over hinanden, , Det er det bagerste, der kommer frem. Meget symmetrisk. Den gule stribe. Enkel forskellighed. Positiv med vægt til blå. Farverne, rød tråd, samtid, stor variation. Højeste og laveste. 3D-> pølse-> kugle. Utroligt samme for så mange formmæssige udtryk. Den hvide overrasker, kan alle forstå. Farver vikles ind i hinanden og giver flere udtryk. Hvis du var fotograf fra hvilken vinkel ville du så tage billedet? I har nu mulighed for hver især at tilføje eller fjerne noget fra skulpturen: Væk med hvid! Passede ikke ind. På med en grøn kugle, hvor den hvide dims stod. Gul, grøn, blå passer sammen. Ny balance med grøn kugle. Harmoni. På med blå! Rundt om sø. Indkredse flap. Gentagelse af bevægelse. Inddrage plamage. Sidste mand laver en lilla pølse, tæt op ad gul række for at færdiggøre mesterværket. (Historierne bandt sig sammen) Større variation af rummet, tæt på afstand. Mellemrum bliver interessante. Flere mellemrum. Hvis I skulle give værket en titel? Farveblind Mangfoldighed Frit valg Mellemrum Løssluppenhed Eventyr Børn Nærhed Urskov Sammenstilling Farveglad Variation Livsglæde Højdeforskel Sammen, over, under, igennem, ved siden af Forskellighed Barba Pappa Frihed Vælg af titel: Sammen, over, under, igennem, ved siden af Hvor ville I gerne udstille værket? New York, Manhatten, Moma + byens torv i 1:1 i det offentlige rum. Olafur Eliassons vandfald. Elementer, ikke for fint, Nu er figur 1:10 Noget man kan kravle rundt på, bevægelse, der animerer til bevægelse. Lyd, lugt,temperatur. Organiske former. Dejlige. Abstraherer fra farver, hurtigt aftegnet bymidte.

8 SIDE 016 SIDE 017 TRIN 01: grovsortering Alle notater af det som blev sagt er skrevet rent. Der var en grovsortering og herefter blev alle ord klippet fra hinanden for hver person. Resultatet blev fire ark med ord og sætninger for hver person og et fælles ark. Person 1 Viser noget om liv Masser af smil Masser af mennesker, der har noget med hinanden at gøre Aktivitet, begejstring og en levende by Mange former for hjerter Fællesskab Lokalsamfund Nærhed Rumme mangefoldighed I balance Inviterende Binde by og natur sammen Eksklusivitet i det grønne rum Folk kan ikke finde ud af at bruge mig om en helt normal bænk Liv efter lukketid Mange kvaliteter for pengene Mennesker i mange aldre Kort til natur Bevægelse Sundhed Aktivt i byrum Aktiv efter lukketid Overbevisene håndtering af farver Overvægt af varme farver Sammenvævning Opløst i kanten Bevæger sig hen over hinanden Symmetrisk Interessante mellemrum Lagdeling Variation En vifte der breder sig ud Suget ind i midten Dybde, lag Forgrund, mellemgrund, baggrund Person 2 Forskellige farver Mangfoldighed Side om side Tryg ramme Plads til alle Filligran Forskellige tårne og terrasser Små finurligheder og detaljer Eventyr Fortæller historier Identitet Flyver i flok Kollektiv tankegang Fællesskab Yndefuldt Det er mig der spreder lys Fælles med andre Tager hensyn Gennemtænkt Plads til forskellige mennesker God stemning Moderne Bæredygtighed - en del af pakken Der komemr til at ske meget Skov, vand, engsø Skriger til himlen Uplanlagte farver Hver farve har sin egen lille historie Organiske former God variation med toppe, flader, kroge Højeste og laveste vartegn Ny balance Harmoni Rød tråd Person 3 Nærhed, lethed, forskellighed Ny måde at tænke på Ikke låse sig fast Grøn knap Grøn by Miljø Teknologisk Mange farver Mangfoldighed Behøver ikke være for pænt, hvis for pænt, så mister det sin kraft Positivt samvær og stolthed Glade Så kører det hele af sig selv Masser af nye mennesker Alle aldre, køn og farver Et glas vin (ja af en kaffekop) Kop vin Fællesskab Venskab Åbne rum Huller i byen Grønne huller Fortættet Kunne godt lide at ting kommer af sig selv Ikke kan/skal passe sammen Uplanlagte farver Uafhængige af hinanden En masse rod Koncentration i centrum Udfladning i omkransende land Positiv Den gule stribe Fascineret af den gule farve Gentagelse af bevægelse Enkel forskellighed På med blå Person 4 Åben by for alle Gæstfri Alle kan trives Vugge til grav Fortættethed Liv, grøde, udvikling Vil videre og opad Varm glød Varme farver Samlingspunkter Fortætning By i forhaven, natur i baghaven Nysgerrighed Broget Forskellighed Bo og trives og tage hensyn At være sammen med andre Godt for børn Bæredygtighed en del af pakken Tæt på skov Byen vågner tidligt, alle har et gøremål Organiske former Vartegn Forskellighed i midten Farver vikles ind i hinanden og giver flere udtryk FÆLLES 5 Sammen, over, under, igennem, ved siden af Mere Sunshine! Livsglæde Farveglad Variation Eventyr Forskellighed Nærhed Mellemrum Frihed Løssluppenhed Mangfoldighed

9 SIDE 018 SIDE 019 TRIN 02: mønstre, strukturer og prioriteringer I løbet af tre uger har projektet været igennem udvælgelse, grupperinger og prioriteringer. Vi har fundet mønstre, der giver nye meninger. Vi har crunshet, blendet, fundet mønstre, struktureret, prioriteret, fundet fællesnævnere og vores bud på sandheden. Vi tog alle ordene fra de fem ark og blandede dem sammen i én stor bunke. Vi slog hjernen fra og lavede en øvelse, hvor vi hurtigt skiftes til at vælge et ord ud, uden at tale sammen, som vi intuitivt og under tidspres placerede i udefinerede grupperinger. Det blev til syv grupper. Tre forholdsvis store og fire mindre. De tre store grupper gav naturlig mening og fik tre arbejdsoverskrifter; mennesker, infrastruktur, arkitektur. Vi lugede ud i ordene og samledede DE fire mindre grupper i en bunke og prøvede at fordele dem på de tre store grupper - eller så om der skulle være en eller flere nye grupper.

10 SIDE 020 SIDE 021 TRIN 02: mønstre og strukturer til ordgrupper øvelsen endte med, at vi havde fire grupper, der nu fik en arbejdsfarve: 1. arkitektur og natur (grøn) 2. mennesker (pink) 3. teknik og miljø (blå) 4. projektet/ambitionen (orange) Vi har i udvælgelsen lagt vægt på, at hver ordgruppe har en selvstændig profil med et twist, at de kan spille op til hinanden og supplere hinanden og den samlede projektambition.

11 SIDE 022 SIDE 023 TRIN 03a: OVERLAP OG TRANSPARENS I stedet for at have de fire grupper af ord liggende hver for sig, ønskede vi at finde et overlap, under en fællesnævner. Vi placerede ordene på gennemsigtige ark I hvert sit lag, men i det samme tredimensionelle univers. Dermed kunne alle ord ses. Opbygningen er inspireret af ordenen og workshoppen, hvor det underste lag var infrastruktur, det næste arkitektur, det tredje mennesker og til sidst det øverste, projektets ambition.

12 SIDE 024 SIDE 025 TRIN 03b: VI SKÆRER IGENNEM og ned på ordene I en ny øvelse fik vi uafhængigt af hinanden opgaven, at udvælge 12 ord som gav mening i forhold til projektet. Igen prioriterede vi ord fra, så vi endte på 18 fælles ord, som vi var enige om. grøn knap teknologisk bæredygtighed en del af pakken gennemtænkt aktiv sammenvævning sammen, over, under, igennem, ved siden af organisk små finurligheder og detaljer grønne huller variation frihed mere sunshine! yndefuldt eventyr fællesskab nysgerrighed liv VI supplerer med nyt De udvalgte ord placerede vi i fire grupper på hver deres ark. Vi fandt på flere ord og synonymer og gav os lov til at vælge ord, der umiddelbart var prioriteret fra tidligere. Det gav fire ark med ord. Øvelsen var at brede ud endnu en gang for at se, om de tidligere øvelser stadig gav mening eller manglede noget. Brede ud, samle, brede ud, samle, se tilbage, se frem, brede ud, samle.

13 SIDE 026 SIDE 027 TRIN 04: BILLEDER, SÆTNINGER OG MISSION STATEMENTS Med udgangspunkt i de fire ark fandt vi billeder, illustrationer og grafik, der underbyggede ordene eller fortalte historien om ordet. Både abstrakt og helt konkret. BILLEDER: VALG; PLACERING vi vælger billeder, printer og fordeler dem umiddelbart på de fire ordkategorier. SÆTNINGER: MISSION STATEMENTS Vi skriver sætninger til hver ordgruppe, der skal underbygge og inspirere til den endelige prioritering. Brainstormskriver over mission statement Jeg vil bo i en by, der fungerer, hvor der er perfekt infrastruktur, et summende liv og inspiration i hverdagen. En by, hvor der er kort til alt, men alligevel væk fra larm og trafik. En by, der giver mig et bedre liv, både kropsligt og mentalt. Hvor jeg kan være aktiv med kultur og fritidsliv, så jeg kan få næring til krop og sjæl. Jeg vil bo med alle moderne bekvemmeligheder, jeg vil bo miljørigtigt, så jeg kan tænde lyset med god samvittighed. Jeg vil bo i en by, der er arkitektonisk speciel, som fortæller historier, som jeg kan fortælle videre til min familie og venner. Jeg vil bo i et pandekagehus, sammen med Alice i hullet, en drage og talende dyr fra Snehvide, hvor Gandalf kigger forbi hvert år med sit fyrværkerishow. Jeg vil bo i en by som H.C. Andersen har bygget. Jeg vil bo i en by der er internationalt anerkendt og tiltrækker mennesker fra hele verden, som vil inspireres. Jeg vil bo i det nye Samsø. oplæg til Mission statements Projektet / ambitionen Vi vil invitere mennesker til at leve i en bæredygtig by i bevægelse, der er bygget på kærlighed til mennesker og natur, hvor gode historier og sanselige oplevelser gør hverdagen varieret og inspirerende. Arkitektur og Natur Byen skal have detaljerigdom, organisk variation og et eventyrligt præg, der gør byen speciel og spændende at bo i, fordi den signalerer overskud, muligheder og pirrer sanserne til beboerne i hverdagen. Miljø og Teknik Byen skal bygge på højteknologi, bæredygtighed og moderne infrastruktur, der er gennemtænkt, brugervenligt og bekvemmeligt. Det skal være naturligt og en selvfølge, at alt er miljøbevidst og nemt. Mennesker Byen skal tiltrække mennesker, der holder af at bevæge sig udenfor for at dyrke sport, afslapning eller leg, som værdsætter et godt naboskab, et aktivt fællesskab og lokalt engagement. De er stolte af deres by. Borgmesteren vil støtte byen fordi, den giver Århus et godt image, den tiltrækker skattekroner og giver samtidig mulighed for at udvikle byen med nybyggeri af høj kvalitet. Investoren vil gerne støtte byen, fordi der er penge at tjene på en bæredygtig, moralsk og etisk god måde. Være med til at investere i noget, der får hans navn til at gå over i historien. Køberen vil gerne købe et hus, lejlighed eller leje her, fordi byen er smuk, varieret og bygget på et værdisæt, som giver en god fornemmelse i maven. Der er noget ekstra, noget specielt ved byen, der gør den unik i Danmark, ja i hele verden. Vi skal have fokus på detalje, variation og mellemrum. Fortællinger mellem husene skal gøre os unikke. Vi skal have fokus på højteknologi, mobilitet og clean tech. Vi skal have fokus på at mennesker kan leve et aktivt liv med rum og faciliteter til leg, kultur og sport. Hele byen skal have fokus på en by i evig udvikling, hvor man tager fælles ansvar for hinanden og miljøet.

14 SIDE 028 SIDE 029

15 SIDE 030 SIDE 031 TRIN 05: OVERBLIK, NY FIGUR, NØGLEORD De udvalgte billeder og ord bliver samlet i én figur, der giver en ny form for overblik. Billeder og ord diskuteres og debatteres nøje for at sikre, at det giver mening for projektet. Efter en lang og sej udvælgelsesproces sker der blandt andet det overraskende, at ordgruppe fire bliver endelig opløst og fordelt på de andre grupper. dog overlever ét ord, som bliver bindeordet for de andre grupper og symbol for projektet. Der bliver udvalgt ét ord for hvor gruppe, samt tre ord, der supplerer gruppens hovedord. De resterende ord kommer i tredje række, som supplement. I alt har hver gruppe 10 ord, prioriteret 1 ord <- 3 ord <- 6 ord. Resultatet er en kollage, der i billeder og ord beskriver projektets omfang og essens.

16 SIDE 032 WORKSHOP 02 Værdierne blev præsenteret i ord og billeder, hvor deltagerne over flere øvelser udvalgte det væsentligste. Herefter begyndte udviklingen af navnet til den nye by.

17 SIDE 034 SIDE 035 workshop 02: Til præsentationsmødet redegjorde vi for de fem trin og fremlage dokumentation for processen. Oplægget var tre ordgrupper med ni ord hver samt et samlende fællesord. i ALT 28 ord. Opgaven for projektgruppen var at afprøve om ordene holdt, om de var prioriteret korrekt og repræsenterede projektet. Gruppen fik til opgave at vælge ni ord ud, som de fandt passede bedst til projektet ud fra vores procesbeskrivelse og deres egen mavefornemmelse. I vores oplæg havde vi ordet diversitet ( mangfoldighed) som kerneord for hele projektet. Men vi blev enige om, at dette begreb var inkorporeret i ordet variation og samtidig underforstået i de tre ordgruppe. Gruppen valgte ordene: Liv Variation I balance Teknologi Sanselig Mellemrum I bevægelse Fællesskab Gruppen skulle derudover vælge et billede hver. Det blev til lidt flere, da vi accepterede koblede billeder. Beskrivelse af de udvalgte ord Liv Byen summer af liv og aktivitet. Både sport, afslapning og leg. Her bor mange forskellige typer mennesker i alle aldre og indkomstklasser i et mangfoldigt fællesskab. Variation Arkitektur, natur og grønne områder varierer i hele byen. Der er oplevelser og historier i bybilledet og i mellemrummene. Boligformerne varierer i typer, størrelser og højder. I balance I byen er teknik og miljø i balance med mennesker, arkitektur og natur. Balancen findes mellem de miljømæssige ambitioner, de teknologiske muligheder og de infrastrukturelle behov. Teknologi Byen er bygget med lav- og højteknologi for at opnå målet for en bæredygtig by. Teknologien er nem, bekvem og naturlig at bruge. Teknologien er med i pakken og brugervenlig. Sanselig Byen pirrer sanserne og inspirerer beboerne. Man er glad for at bo i byen, fordi der er tænkt noget ekstra ind i arkitekturen, i mellemrum og byplanen. Mellemrum Mellem boligerne er de unikke mellemrum, hvor variationen, sanseligheden og menneskeligheden kan trives og gro. Mellemrummene er essentielle for at give byen et ekstraordinært præg. I bevægelse Byen er skabt til bevægelse med naturlige stier, rum og mellemrum til liv og muligheder. Byen udvider sig hele tiden med nye bebyggelser og er konstant i bevægelse. Fællesskab Lokalt engagement, stolthed og fælles ansvar præger byens indbyggere. Man vil gerne være sammen og bekymrer sig for hinanden og byen. Man mødes i mellemrummene, i byens rum og hos hinanden.

18 SIDE 036 SIDE 037 workshop 02: navneleg // bynavne Med udgangspunkt i de fundne ni ord tager vi flere runder med brainstorm på plancher. Folk byder ind med ideer frit fra leveren og der medtages inspiration fra tidligere navnerunder. Forskellige ordkombinationer forsøges, både konstellationer som vi kender fra IKEA og LEGO samt helt jordnære landsbyord. Der prioriteres følgende ord, som vi arbejder videre med til en reel anbefaling af navn. Elev / Elev Bakker, Nyelev / Nylev, Solhøj, Solbakken, bynavn med sammensatte ord. Papir 1 Papir 2 Papir 3 Papir 4 Papir 5 LIV Livret Aktivitet Fra et sted til et andet Former Små og store Bakker Evigt liv Livet er live Direkte mening Farver Tid Indhold Høj og lav Lev Puls Kombinationer Kontraster Mange Variation VARIATION MELLEMRUM SANSELIG Den varierede by Den fede by Alshøj Teshøj Varliv Liva Elev+ *Nyelev (Ny Elev) Nyelev Nyliv elev Ilive Englev LIV FÆLLESSKAB I BEVÆGELSE Byen i bevægelse Byen hvor fællesskabet opstår Byen for alle Byen hvor store og små trives Den levende by Din by Vores by Rum til livet Livets by Solby Solbyen Solbakken Solbakkerne Solhøj I BALANCE TEKNOLOGI Balance by En by i balance Den mageløse by Tid til at leve Den frie by Neuburg Nyby En hel by Helby Melev E45lev A60lev Golev V L E V L ELEV (udgangspunkt som navn) *Nyelev (udtales også Ny Elev) Elev *Nylev Vellev Velev Medlev (*)Eliv *Elev Bakker *Eby Solen Elev Syd Helev Levby Alev Iliv Elev + Ny = samtid Kombi forbogstaver til værdiord Liva Gova Arlev (Aros + Elev) BE ME VA LI TE SA EL BA FÆ LIV SOL *Solbakken Høje Mark Solmarken *Solhøj Aroslev Livmark Aarlev Solvild Højlev Solvind Solsted Solstederne *Solbakkerne

19 SIDE 038 SIDE 039 supplerende navne: juni 2010 Inspiration til navneforslag fra tidligere navnerunder Arkitekt og projektudvikler havde før workshoppen haft navnerunder, hvor netværk og medarbejdere blev opfordret til at komme med navneforslag. Her følger en lang række forskellige navneforslag og konceptideer. Grønningen / Grønnebakken Grønneville Arosblik /Aroskig Årgrøn Årgrønby Søstaden Engby Elev Bakker Bakkestederne Engelev Engbakken Solbakken Solhøj Grønnelev Bakkebo Elev Lund These are words which I simply combine, small river: å, and green: grøn, (and city.) Enghøj Nørreberg Arto Aarto Ord som signalerer grøn med ord der signalerer tæt: grønnere og tættere... NØGLEORD: Grøn, Urban, metropolis, kilde, energi, bo, vækst, grobund, netværk NAVNE: Biostaden Biotopen Grønsted Bysværen Engbyen Bioslev Grønkilde Bioly Bakken Biobøyen Marguritten (planfiguren) Kløverbyen (planfiguren) Bymarken Lundbyen Tuen Ringbyen Ringstaden Morgenbyen Morgenbakken Sommerbyen BETA_byen BETA_city Engsø Sølund Engbakken Magrethesberg Søhøj Bakkerne Nyby Bakke Nørrebjerg Nyberg Århus Bakker Nørrebakke Søstederne Engdraget Engstederne Engmarken Grønhøj Bakkebyen Bakkeby elevstrup elleby vellestrup ellekjær.. (kær for sø) bakkekær Højkær Grønnebakken Grønnebakkerne Grønbakke Grønvangen Grønhøj Grønby Grønneby Grønbjerg Elev Eko Eko bakker Ekobjerg Ebjerg Erum Øbjerg Øhøj Ølev Kernebakke Kernebakken Kerneby Kernerum Lykkeby Lykkebjerg Solbakken Solhøj Solby Solsiden Nordbjerg Nordhøj Elev Søhøj Elev Søpark Eby Bylyst Link til stedsnavnes betydning blot til inspiration: da.wikipedia.org/wiki/stednavne

20 SIDE 040 SIDE 041 trin 06: VI UDVIKLER VIDERE på bynavn Efter mødet og navneleg udviklede vi videre på de udvalgte potentielle navne. udkast til Mission statement Balance, variation, liv Vi prøvede navnene af, lavede yderligere koblinger og gik kaotisk og legende til værks for at prøve grænser af. Byen skal bygges på bæredygtige principper med en moderne gennemtænkt infrastruktur, som skal være nem, bekvem og naturlig at benytte. Samtidig arbejdede vi med en beskrivende sætning, der skulle supplere navnet og støtte op om det. Til sidst udvalgte vi en gruppe potentielle navne og gik i gang med at finde fordele og ulemper ved dem, både faktuelt og fordomsfuldt for at afprøve yderligerheder i menneskers holdning til navnet. Derudover arbejdede vi med et mission statemenet for hele byens identitet, der i skrevne sætninger beskriver de tre værdigrupper balance, variation og liv. Byen skal have detaljerigdom i variation i bebyggelser, arkitektur og i mellemrum mellem boligerne. Byen skal fortælle historier, inspirere og pirre sanserne. Byen skal tiltrække mennesker, der kan lide at bo i et aktivt miljø med sport, afslapning eller leg, som værdsætter et godt naboskab, et aktivt fællesskab og er stolte af deres by. SLOGANS S o l h ø j Balance. Variation. Liv E l e v Balance. Variation. Liv S o l h ø j Liv, variation, balance Liv, balance, variation Balance, liv, variation Balance, variation, liv Straight forward, ikke overkill, mening, muligheder, fremtidens by N y l e v Balance. Variation. Liv Byen i bevægelse Byen i balance Den levende by Fremtidens by Den brugervenlige by Mulighedernes by Variation, balance, liv Variation, liv, balance Livet i balance Balance i livet Lev livet i balance En by i balance og bevægelse Liv, variation, balance Muligheder, pauser, udvikling, perspektiv

21 SIDE 042 SIDE 043 TRIN 07: NY ordfigur og grafiske former De otte ord som gruppen valgte på workshop 02 er blevet forkortet og sat i en ny ordfigur. Mange af endelserne i de andre ord er klippet fra og placeret i nederste venstre hjørne. Det giver en række nye ord: ansvar, eventyr, vild, leg, kærlig, energi, finur, bruger, forskel, hjerte, ren, hel, let, plan, venlig, nysgerrig, intuitiv, ynde, organ, stolt, natur, huller, grønne. Ordene cirkler symbolsk omkring projektets essens og danner et organisk fællesskab. De grafiske former med farvede stave henter inspiration i ordfiguren og udtrykker de tre kerneord: variation, liv, balance. De er tænkt som inspiration til et fremtidigt visuelt udtryk med cirkulære former, der på samme tid både er varieret, i balance og signalerer liv.

22 SIDE 044 WORKSHOP 03 Alle navneforslag blev præsenteret for deltagerne, hvor to navne blev anbefalet. Gennem øvelser og dialog udvalgte deltagerne et endeligt navn.

23 SIDE 046 SIDE 047 workshop 03: Præsentation af navneforslag Konklusion på navn Til præsentationsmødet fortalte vi om den nye model, de grafiske former og de udvalgte navne: Bynavne medsammensatte ord eby solbakken ELEV/ ELEV BAKKER nyelev/ nylev solhøj Vi fremførte pro og kontra ud fra vores analyse på navnene. Vores anbefaling var solhøj. Herefter fik Gruppen til opgave at vælge billeder til de bynavne, som de prioriterede. De arbejdede videre med solhøj og nylev. Det viste sig at nylev som en magnet tiltrak billeder, der udtrykte projektets værdier mest tydeligt. Deltagerne vurderede, at Solhøj ikke signalerede projektets værdier godt nok. Navnet Nylev fik i løbet af workshopforløbet en klar visuel substans. Flere pro og kontra blev diskuteret, tilføjet og fjernet. Det endelige valg blev nylev efter en åben debat, hvor alles synspunkter blev hørt, vendt og drejet. se side 48 og 49 BYNAVN med sammensatte ord Pro Unik identitet Internationalt tilsnit Kontra Politisk farligt Overkill Fortænkt Meget svær at finde, vi har prøvet alle mange gange eby Pro Unik identitet Sjovt Nemt at huske Kontra Politisk farligt Fortænkt Lyder som e-boks, alt med e foran er IT og 90 er agtig solbakken Pro Solenergi vil være et bærende element i konceptet Sol giver varm, liv, mangfoldighed og variation Kontra Skovbakken er en meget kendt idrætsklub, som man nemt forbinder det med. Der er en basketklub, der hedder Bakken Bears. Bakken lyder uambitiøst Solbakken lyder som et vænge i et parcelhuskvarter Nyelev / Nylev Pro Signalerer at det er nyt Spiller sammen med eksisterende Elev navn Det nye sted at bo, trendy Et ok dansk landsbynavn Politisk tilforladeligt (Nylev) Gammel Elev kunne være en fordel, som fx ved Gammel Rys image Ordet Liv passer godt til navnet. Lev livet. Nyt liv. Kontra Virker konstrueret/fortænkt Lægger sig for tæt på Elev se tidligere argumentation Nyelev: Staves det Ny Elev eller Nyelev. Nyelev: Forskel på udtale. Svært at udtale. Nuværende Elev-borgere kan føle, at de betragtes som de gamle - Bor vi så i Gammel Elev? Er ikke et typisk århusnavn som Hjortshøj Hvis vi lægger stor vægt på, at det er nyt, overskygger det temaet for byen. Alle nye byer er nye. Mangler variation og balance Nylev (Nyelev) klinger ikke, ingen musik. Ligger dødt i munden. Leverpostej i ganen. Elev / Elev Bakker Pro Det er tilforladeligt Politisk ufarligt Kan give sammenhold mellem gamle Elev og de nye tilflyttere Tilflyttere kender ikke nødvendigvis gamle Elevs mere kedelige image. + Bakker Elev Bakker lægger godt i munden, god rytme Dejligt at bo i bakker, variation, balance, (også lidt liv) Kontra Elev har i forvejen sit eget image, der vil kunne blive associeret med det nye. Det nuværende Elev er en typisk dansk lilleby med ordinær arkitektur, uden værdimæssig profil. Gamle Elevs image vil kunne gøre det sværere at markedsføre det nye, som noget nyt. Kommunikationsmæssigt vil det være en stor udfordring. Der er en forudtagethed hos mennesker, der kender Elev i forvejen. Elevs udvikling med kiler ud fra den gamle landsbymidte passer ikke konceptmæssigt med fremtidens udvikling syd for byen. At se byen samlet arkitektonisk vil være som om at gamle Elev er en konisk hat oven på det nye byområde. Navnet vil kunne udvande det nye koncept, da denne del af en gamle Elev by fx ikke vil være bæredygtig I det hele taget hvis man ser gamle Elev og det nye Elev samlet set, så holder præmissen for hele projektet ikke. + Bakker (se ovenfor) Minder for meget om Skåde Bakker, der har et rigmandsimage Bakker lyder uambitiøst i forhold projektet Lidt for meget balance og variation, hviler i sig selv, ikke nok power i bakker. SOLhøj Pro Politisk ufarligt Er et typisk Århusnavn. Godt dansk navn. Som Solbjerg, Højbjerg, Lystrup, Lisbjerg, Egå, Hjortshøj Solenergi vil være et bærende element i konceptet Sol giver varm, liv, mangfoldighed og variation. Kort ord med god rytme Svinger godt med omkringliggende byer Lystrup, Lisbjerg, Elev, Elsted Solhøj står selvstændigt frem og kommer med noget ny energi til området Nemt at udtale og stave Giver et snert af fortid, solvogn, mulden, jorden, gravhøje, bronzealder, flinteøkser Solhøj = solvogn = 60erne, idealisme, fællesskab, kollektiv tankegang, globalt udsyn Her vokser ting, vinranker på højens sider Solhøj godt positivt navn Nem at markedsføre positivt, ordet giver energi Kontra Lyder lidt institutionsagtigt. Solhøj plejehjem, Det er mere brugt som vejnavn i Danmark end bynavn Internetdomænet er med ø Navnet er med ø, hvilket gør det sværere at markedsføre internationalt Ikke kun solenergi i solbyen

24 SIDE 048 SIDE 049 workshop 03: projektgruppens RESULTAT SOLHØJ projektgruppens RESULTAT nylev Pro Kontra Pro Kontra Politisk ufarligt Er et typisk Århusnavn. Godt dansk navn. Som Solbjerg, Højbjerg, Lystrup, Lisbjerg, Egå, Hjortshøj Solenergi vil være et bærende element i konceptet Sol giver varm, liv, mangfoldighed og variation. Kort ord med god rytme. Svinger godt med omkringliggende byer Lystrup, Lisbjerg, Elev, Elsted Solhøj står selvstændigt frem og kommer med noget ny energi til området Nemt at udtale og stave Giver et snert af fortid, solvogn, mulden, jorden, gravhøje, bronzealder, flinteøkser Solhøj = solvogn = 60erne, idealisme, fællesskab, kollektiv tankegang, globalt udsyn Her vokser ting, vinranker på højens sider Solhøj godt positivt navn Nem at markedsføre positivt, ordet giver energi Trækker historiske tilbage til fortiden, Stonhenge og ind i fremtiden Solen holder lang tid endnu Signalerer natur Lyder lidt institutionsagtigt. Solhøj plejehjem, Det er mere brugt som vejnavn i Danmark end bynavn Elev ligger på højen, den nye by ligger over et par mindre høje. Mere nede ad bakken Lyder mere som forstad end ny by Lyder nationalromantisk Solhøj er et lukket ord, der ikke åbner op for muligheder Internetdomænet er med ø Navnet er med ø, hvilket gør det sværere at markedsføre internationalt Ikke kun solenergi i solbyen Signalerer at det er nyt Spiller sammen med eksisterende Elev navn Det nye sted at bo, trendy Et ok dansk landsbynavn Politisk tilforladeligt (Nylev) Gammel Elev kunne være en fordel, som fx ved Gammel Rys image. Ordet Liv passer godt til navnet. Lev livet. Nyt liv. Nylev er i familie med området ved Elev Ordet er dynamisk og respektfuld for området Grafisk stærkt ord Nylev er et historisk navn (ender på lev) Fremtidens + forstad = Ny + Lev (liv) Fungerer godt på engelsk: NewLife Ny/Lev supplerer hinanden = kultur/natur, teknologi/økologi Nylev er et abstrakt ord, der kan dække mere, kan præges Navnet inspirer til en ny måde at leve på Nylev er en ny måde at leve på Kan virke konstrueret/fortænkt Er ikke et typisk byårhusnavn som Hjortshøj Lægger sig for tæt på Elev, som kan have en afsmittende effekt rent imagemæssigt Hvis vi lægger stor vægt på, at det er nyt, overskygger det temaet for byen. Alle nye byer er nye. Mangler variation og balance Nylev klinger ikke, ingen musik. Ligger dødt i munden. Leverpostej i ganen.

25 SIDE 050 WORKSHOP 04 Det valgte navn Nylev viste sig at være navnebeskyttet. Derfor blev deltagerne inviteret til en ny workshop for at finde et nyt navn. DE gennemgik flere forskellige øvelser, der igen skulle åben op for kreativiteten for at finde et nyt navn. To navne og et navne koncept blev udvalgt.

26 SIDE 052 SIDE 053 workshop 04: Et nyt navn genopstår Det valgte navn Nylev fra workshop 03 (samt Solhøj) viste sig at være navnebeskyttet.derfor blev deltagerne inviteret til en ny workshop for at finde et nyt navn. Her fik de nye øvelser, der skulle åbne op for de kreative kræfter. Vi bad deltagerne om at parkere alt det, som de havde med i bagagen ved at skrive tanker, ord og navne på en tavle. Forskellige øvelser i samarbejde hjalp deltagerne til åbne op og lade ideerne flyde. Alle deltagere blev udstyret med blokke, og vi placerede figuren fra workshop 03 på bordet. Inspireret af figruen og akkompagneret af musik skrev deltagerne associationsord på note-its og lagde dem på bordet, ligesom en anden samarbejdsøvelse generede flere ord. Herefter blev alle ord klippet op i endelser. Deltagerne skulle nu danne ordpar, som lød godt, lå godt i maven eller i munden, eller havde en stemning. De blev bedt om at vælge to ord hver, der blev placeret på plancher og sat sammen med et postkort og en genstand. Deltagerne fandt nu på flere associationsord. Derefter skulle deltagerne finde navne og begreber med inspiration fra forløbet, plancherne og alle ord. Resultatet blev placeret på tavlen med deltagernes bagage og vurderet i forhold til projektets værdier og blev prioriteret. Der blev udvalgt tre ord, som der skulle arbejdes videre med: Ny som symbol på noget nyt Spirole som symbol på et navn der er kombineret af ordforkortelser. Højene som symbol på noget lokalt og traditionelt

27 Den nye by ved Elev skal hedde Nye SIDE 054 SIDE 055 efter workshop 04: Den nye by ved Elev skal hedde Nye I mellemtiden efter workshop 04 begyndte tingene at falde på plads hos projektudvikleren, der stærkt inspireret af forløbet fik ideen til et helt fjerde navn. Det nye navn opstod i et slags klarsyn og er: Nye. Nye kombinerer tre kvaliteter som ord og navn. - For det første symboliserer ordet noget nyt, noget levende og noget fremtidsorienteret, som netop den nye by er. - For det andet er det en kreativ ordkombination af sammentrækninger, som fx LEGO (Leg godt = Le+go). Her Ny + Elev = NyE. - For det tredje er Nye et tilforladeligt og velklingende bynavn, som man kender det fra lignende byer som Egå, Trige eller True. Nye er ikke navnebeskyttet, er blevet varemærkeregistreret og ledige domæner er registreret. NYE Nye pro og kontra Pro Signalerer at det er nyt Spiller sammen med nabobyen Elevs navn Det nye sted at bo, har nyhedsværdi Et troværdigt dansk bynavn (I stil med Egå, True, Trige) Navnet er respektfuldt for området Grafisk stærkt ord Ordet har balance N y E, NYE, N/ye Nye er nemt at markedsføre positivt og kan indgå i ordspil Nye er et tillægsord, der kan dække mere, kan præge og præges Ordet liv passer godt til byen. Lev livet. Nyt liv. Aktivt liv. Navnet inspirer til en ny måde at leve på Nye har energi Kontra Kan virke konstrueret/fortænkt For meget vægt på Nye gør, at det kan overskygge temaerne for de andre værdiord, som fx balance At noget er nyt, er ikke nødvendigvis en fordel i sig selv Navnet kan forveksles med tillægsordet nye. Det nye ved Nye er det nye svømmebad. Nye er varieret, balance, liv Nye er varieret Detaljerigdom i kultur, natur og arkitektur I mellemrum Fortæller historier Inspirerer Pirrer sanserne Typer beboer, unge, gamle, forskellige indkomstgrupper, alle generationer Bebyggelser; almene, ejerbolig, ejerlejlighed, etageejendomme, liberale erhverv, detailhandel, kultur, mødesteder, sportsanlæg Ekstraordinære præg Nye er balance Bærerdygtighed Infrastruktur Materialer Mellem bolig og erhverv Mellem kultur, natur og arkitektur Mellem teknologi og brugervenlighed Teknik og miljø Miljømæssige ambitioner / teknologiske muligheder Lav- og højteknologi Hele pakken Nye er liv Mennesker, der vil leve livet aktivt Sport, fritid eller leg Godt naboskab Aktivt fællesskab Stolthed Aktivitet Bevægelse Stier og grønne områder En by der udvider sig løbende

28 SIDE 057 fakta Projektet forløb i perioden juni til oktober i 2010 i Århus over fire workshopforløb. Deltagere Jørn Tækker, projektudvikler og idemand, Tækker Group Niels Peter Mohr, afdelingsarkitekt, Planlægning og Byggeri, Århus Kommune Lene Mylin, direktør, Tækker Group Carsten Primdahl, arkitekt og partner CEBRA Arkitekter Arrangører Muuni ApS, Birgitte Munk, chefdesigner Sander Jensen, kommunikationsrådgiver Maria Larsen, journalist Konsulenter Helle Brokjær, teaterinstruktør Pernille Overø, udviklingscoach UDGAVE 02, 16 november 2010

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

Artikelsamling 2 Brobygning

Artikelsamling 2 Brobygning Artikelsamling 2 Brobygning Artikelsamling Brobygning Side 1 17-03-2005 Forord Med denne artikelsamling håber vi at kunne viderebringe de gode erfaringer, som brobygningsprojekterne har givet deltagerne

Læs mere

Om forfatteren. Tak til: Tommy Krabbe:

Om forfatteren. Tak til: Tommy Krabbe: Om forfatteren Tommy Krabbe: Kan i skrivende stund tage 50 armbøjninger, men så er han også træt. Meget træt. Helt ufatteligt træt. Ved intet om biler og skulle engang have en mekaniker til at vise, hvordan

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

SLAGELSE NU TEMA: DET GODE LIV. Højt til loftet ude på landet! Derfor bor vi her! Vi har spurgt borgerne. Psykiatrisygehuset - attraktiv nytænkning

SLAGELSE NU TEMA: DET GODE LIV. Højt til loftet ude på landet! Derfor bor vi her! Vi har spurgt borgerne. Psykiatrisygehuset - attraktiv nytænkning SLAGELSE NU ONLINE-MAGASIN OM DET GODE LIV I SLAGELSE KOMMUNE Højt til loftet ude på landet! Psykiatrisygehuset - attraktiv nytænkning Derfor bor vi her! Vi har spurgt borgerne Hvor går vi hen? Idéer til

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

LOKALE LIV. - om fortællinger, relationer og muligheder for et Medborgercenter i et boligområde i Albertslund

LOKALE LIV. - om fortællinger, relationer og muligheder for et Medborgercenter i et boligområde i Albertslund LOKALE LIV - om fortællinger, relationer og muligheder for et Medborgercenter i et boligområde i Albertslund FORORD Biblioteket i Hedemarken har siden sin start i 1978 levet en tilværelse i stadig forandring.

Læs mere

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for LEJRE LIVET for 18 bud på Lejre LEJRE LIVET for Interviews produceret i fra august 2014 til april 2015 Redaktion og fotografi: Palle Bruselius 18 bud på Lejre Som en del af Lejre Kommunes kampagne LEJ-

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

TÆT BY - TÆTTERE PÅ. En etnologisk undersøgelse udarbejdet af Hausenberg for Helsingør Kommune. Oktober 2008

TÆT BY - TÆTTERE PÅ. En etnologisk undersøgelse udarbejdet af Hausenberg for Helsingør Kommune. Oktober 2008 TÆT BY - TÆTTERE PÅ En etnologisk undersøgelse udarbejdet af Hausenberg for Helsingør Kommune Oktober 2008 Helsingør Kommune 2008 Tekst og grafisk bearbejdning: Hausenberg ApS. Fotos: Hausenberg og Entasis

Læs mere

Aktive børn, unge og voksne i Kildebjerg Ry. Klatrerne i Blocs & Walls Københavns Klatrecenter. Ellen Beate Sandseter.

Aktive børn, unge og voksne i Kildebjerg Ry. Klatrerne i Blocs & Walls Københavns Klatrecenter. Ellen Beate Sandseter. tribune No 20 april 2014 I Atletik til alle åbent atletikanlæg i Odense I Tema om Idræt i byplanlægning: Vend planlægningen på hovedet I Bevægelse i alle planer I En gang og aldrig mere? udvikling af en

Læs mere

EN HVIDBOG FOR UDVIKLINGEN AF FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY Det nye lokalsamfund Elev Bakker samt opsamling fra igangværende aktørdeltagelse. 2.

EN HVIDBOG FOR UDVIKLINGEN AF FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY Det nye lokalsamfund Elev Bakker samt opsamling fra igangværende aktørdeltagelse. 2. EN HVIDBOG FOR UDVIKLINGEN AF FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY Det nye lokalsamfund Elev Bakker samt opsamling fra igangværende aktørdeltagelse. 2. udkast, Juli 2009 :HVIDBOG Indhold forord... 3 Indledning Sådan

Læs mere

Folkebevægelsen mod ensomhed vil forebygge

Folkebevægelsen mod ensomhed vil forebygge NYHEDSBREV 1 TEMA: DEMENSEGNEDE BOLIGER 19. årgang Marts 2015 DemensKoordinatorer i DanmarK Demens og ensomhed to tabuer vi fortsat skal arbejde for at få afskaffet Erik Clausens film Mennesker bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

No 18 dec ember 2012

No 18 dec ember 2012 tribune No 18 december 2012 I Bølgerne brydes i Klitmøller I Tema om aktiviteter på tekniske anlæg: Tekniske anlæg kan også løbe over af leg og aktivitet I Vandaktivitetspark i regnvandsbassin I Voldsom

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

FU Ung i Aarhus brugerundersøgelser 2014

FU Ung i Aarhus brugerundersøgelser 2014 FU Ung i Aarhus brugerundersøgelser 2014 Søren Kjær Jensen, Center for Rummelighed, Søborg, Marts 2015 Statistiker: Inge Henningsen, KU Offentliggøres på www.rummelighed.org/fritid FU Ung i Aarhus brugerundersøgelser

Læs mere

01 / 2015. Pakhuset bag facaden - et øjebliksbillede

01 / 2015. Pakhuset bag facaden - et øjebliksbillede 01 / 2015 Pakhuset bag facaden - et øjebliksbillede Pakhuset bag facaden Kære Læser Aviserne er fulde af læserbreve, kvalitetsundersøgelser og debatindlæg. På samme måde er vores hverdag i Pakhuset fuld

Læs mere

Udviklingsplan 2008-2009

Udviklingsplan 2008-2009 Udviklingsplan 2008-2009 Den selvejende daginstitution Arveprinsesse Carolines Børneasyl 0-6 års integreret institution Hjarnøgade 9, 8000 Århus C Leder: Mette Langhein-Winther Kontor tlf.: 86125356 E-mail:

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Printed in Denmark 2004. 1.udgave 1. oplag ISBN 87-609-1215-4. Schultz Forlag Herstedvang 14 2620 Albertslund

Printed in Denmark 2004. 1.udgave 1. oplag ISBN 87-609-1215-4. Schultz Forlag Herstedvang 14 2620 Albertslund Ole Bødtcher: Hvordan bliver græsset grønnere på min side? Hvordan bliver græsset grønnere på min side? Copyright Ole Bødtcher og Schultz Forlag Forlagsredaktion: Annette Klubien Omslag: Janne Milton Svendsen

Læs mere

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank nr. 1 2013 Tema: Nye Fællesskaber Nye Fællesskaber Af Karl Johnsen, Pengevirke Uanset om man bor i byen eller på landet har vores

Læs mere

Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009. Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige.

Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009. Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009 Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009 Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Formål Undersøgelsen vil

Læs mere