Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3"

Transkript

1 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige kompetencer hos medarbejderne... Side 6 3) Opholdsstedets pædagogik Samarbejdsaftaler... Side 7 Døgnrytme og daglig struktur... Side 7 Undervisning... Side 9 Musikundervisning Side 9 Weekend og fritidsaktiviteter... Side 9 Ferieture... Side 10 Julefest og sommerfest...side 10 Fysisk træning... Side 10 Måltider... Side 11 Generelt om ernæring... Side 11 Specielt om unge med spiseforstyrelser... Side 12 Alkohol... Side 12 Rengøring... Side 12 Hygiejne... Side 13 Økonomi... Side 13 Besøg... Side 13 Kærester... Side 13 Medarbejderens rolle i forhold til den daglige struktur... Side 14 Akutte situationer... Side 15 Konfliktløsning... Side 15 Forebyggelse af seksuelle overgreb... Side 15 Krisehjælp til ansatte... Side 16 1

2 4) Det socialpædagogiske forløb A) Henvendelse og forbesøg... Side 17 B) Visitation... Side 17 C) Indslusning... Side 18 D) Bearbejdning og stabilisering... Side 19 Fællesmøder... Side 19 Fødselsdage... Side 19 Terapeutiske samtaler... Side 19 Terapeutiske kropsøvelser.. Side 19 Døgnrytme... Side 20 Indflydelse og ansvar... Side 20 Fysiske rammer... Side 21 Samarbejde med forældre... Side 21 Væsentlige elementer i bearbejdnings- og stabiliseringsfasen Side 22 Opfølgningsmøder... Side 22 Forventninger til den kommunale sagsbehandler... Side 23 Psykiatrisk konsulentbistand... Side 23 Personalemøder og temadage... Side 23 Supervision... Side 23 Medarbejderudviklingssamtaler... Side 23 Bestyrelsen... Side 24 Amtsligt tilsyn... Side 24 F) Efterværn... Side 24 Standardbeskrivelsens opdateringsdato Side 24 2

3 TANDARDBESKRIVELSE - AF DET SOCIALPÆDAGOGISKE TILBUD TIL UNGE PSYKISK SYGE PÅ HELHEDEN : 1. BASIS DATA: Botilbudets navn: Den selvejende institution Helheden. Adresse: Gl. Sognevej 1, Darum, 6740 Bramming. Kommune og amt: Bramming kommune, beliggende i Ribe Amt. Telefon: Fax: E mail: Organisationsform: Selvejende. Leder: Ann Thomsen. Godkendende myndighed: Ribe Amt, ved konsulent Susanne Oldenborg. Antal pladser: 8 Aldersgruppe: Fra 15 til ca.18 år. Målgruppe: Unge med psykiske lidelser. Antal ansatte: 10.8 fuldtidsansatte. Opholdstakst: Kr / mdl. ( ). 3

4 Skolegang: Foregår på VUC, den kommunale folkeskole og på Helheden, i form af individuelt tilrettelagt supplerende undervisning. Beskæftigelsestilbud / aktivering: Mulighed for arbejdsprøvning og beskæftigelse i Helhedens kantine og på værksteds/udeholdet. Metoder, der anvendes i forbindelse med arbejdstræning og undervisning er: Praktisk arbejde i forbindelse med madlavning, afledt undervisning, i form af budgetlægning og kalkulation, samt udarbejdelse af madplaner. Der etableres desuden praktikforløb hos eksterne arbejdsgivere. Lukkkedøgn: Åbent hele året. Fysiske rammer: Helheden er beliggende midt i landsbyen Darum, ved Vadehavet, mellem Esbjerg og Ribe og tæt ved stationsbyen Bramming.Der er regelmæssig busforbindelse til Esbjerg, Ribe og Bramming. Der er endvidere togforbindelse fra alle 3 byer. Ungeafdelingen er indrettet i en nyrestauret landejendom, på ialt 450 m2. Afdelingen indeholder 8 enkeltværelser på m2, 3 badeværelser, fælles køkken og stue, samt yderligere et mindre køkken med spiseplads. I samme bygning findes endvidere personaleafdeling med kontor, soverum og badeværelse. På en nærliggende adresse findes administrationsafdeling, med kontorer, samtalerum, gæsterum, tekøkken og badeværelse til overnattende pårørende, undervisningslokale på 35 m2, gymnastiksal på 80 m2 og en værkstedsafdeling på 110 m2. På samme adresse findes en mindre nyrestaureret botræningslejlighed, på 30 m2. Administrationen deles med Helheden s voksenafdeling og botræningsafdeling for voksne psykisk syge, over 18 år. Voksenafdelingen er beliggende 100 m.fra ungeafdelingen. 2. MÅLGRUPPENS AFGRÆNSNING: Godkendelse: Efter aftale med Ribe Amt modtager Helheden op til 8 unge beboere. Anbringelser sker efter Social og servicelovens 40.2, stk.2, nr. 11 jvf. 49, stk 2. Godkendelsen omfatter unge fra 15 år, med en psykiatrisk lidelse. 4

5 Det drejer sig om følgende lidelser: 2a). Tilknytnings og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd. (Personlighedforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline problematik, spiseforstyrrelser, m.m..). 3). Særlige psykiske lidelser / tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem. (F.eks. psykotiske tilstande: skizofreni, endogen depression, autisme, Aspergers syndrom, stofbetingede psykoser). 6a). Stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed. Beboerne er ved indskrivning fra år. Helheden modtager ikke personer med misbrug som hovedproblematik og personer med svære personlighedsforstyrrelser, med udadreagerende adfærd. Indtagelse af alkohol og stoffer er ikke tilladt på Helheden. Skolegang: Der skelnes mellem lektiehjælp og undervisning. Lektiehjælp ydes af det pædagogiske personale i ungeafdelingen, i forbindelse med den enkelte beboers skolegang og indgår som en del af opholdsbetalingen. Undervisning af de unge beboere varetages af eksterne faglærere. Unge beboere, som er ude over den skolepligtige alder, modtager undervisning på VUC eller andre relevante undervisningsinstitutioner. I tilknytning hertil tilbydes individuelt tilrettelagt supplerende undervisning. Betaling herfor er ud over opholdstaksten. Unge, som ikke er i stand til at modtage undervisning udenfor Helheden, undervises individuelt på Helheden, med henblik på en senere udslusning til det ordinære uddannelsessystem. Betaling herfor er ud over opholdstaksten. Opholdets varighed: Beboerne i ungeafdelingen er fra 15 til ca.18 år. 5

6 I de tilfælde, hvor den unge på indskrivningstidspunktet er tæt på 18 år, vurderes det om vedkommende skal tilbydes ophold i Helhedens voksenafdeling, i stedet for i ungeafdelingen. For at få det optimale ud af et ophold på Helheden skal man være indstillet på at samarbejde med personalet omkring forudsætningerne for opholdet. Omdrejningspunktet i forhold til dette samarbejde er, den skriftlige samarbejdsaftale, som udarbejdes i starten af opholdet - og som revideres hver 3 måned. De erfaringer, der er gjort, siden ungeafdelingens start i 2004, viser at beboerne, når de nærmer sig 18 års alderen, får behov for at flytte fra de tætte familiemæssige rammer i ungeafdelingen, til en mere selvstændig boform. Nogle af disse unge flytter til Helhedens voksenafdeling, mens andre har behov for en mere selvstændig boform, end det voksenafdelingen giver mulighed for. Der arbejdes derfor frem mod etablering af lejligheder, i en selvstændig botræningsenhed. Faglige kompetencer hos medarbejderne: Helheden s leder er uddannet socialrådgiver og har efterfølgende gennemgået en 2 årig Diplomlederuddannelse. Helheden s stedfortræder er uddannet elektroniktekniker - og har desuden adskillige års erfaring med pædagogisk arbejde med unge og voksne. Vedkommende har siden starten i 1992 været administrativ ansvarlig for Helheden s budget og regnskab. Øvrige personale har pædagogiske, sundhedsfaglige og håndværksmæssige uddannelser og erfaringer. Det tilstræbes at alle fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere har minimum 1 års terapeutisk efteruddannelse. Det prioriteres i den forbindelse, at medarbejderne på Helheden får mulighed for at gennemgå den 1 årige grunduddannelse ved Bodynamic International. 3. OPHOLDSSTEDETS PÆDAGOGIK: På Helheden arbejdes der individuelt i forhold til den enkelte unge beboers evner, ønsker og psykiske overskud. 6

7 Udgangspunktet for strukturen i den enkeltes hverdag er den samarbejdsaftale og ugeplan, som udarbejdes inden eller straks efter at den unge er flyttet ind på Helheden. Den unge deltager i udarbejdelsen af samarbejdsaftale, ugeplan, observationer til Helhedens psykiatriske konsulent, vedrørende medicin - og er ligeledes med til at udarbejde den funktionsbeskrivelse, som laves i forbindelse med opfølgningsmøderne. Hverdagen kan derfor være forskellig fra ung til ung afhængig af hvilke aftaler der er lavet i forhold til eksempelvis arbejdspraktik udenfor Helheden og / eller undervisning. Samarbejdsaftaler: Udarbejdelse af skriftlige samarbejdsaftaler mellem den unge og Helheden skaber rammer, indenfor hvilke der kan foregå en drøftelse af det overordnede mål med, at den unge er på Helheden samtidig med at der laves aftaler om konkrete forhold, som har indflydelse på den unges dagligdag. Formålet med aftalerne er, dels at sikre den unges indflydelse på den behandling, der foregår under opholdet på Helheden, dels at skabe overskuelighed i forhold til indholdet i dagligdagen. Aftalerne er således med til at mindske risikoen for at der opstår konflikter og frustrationer, som følge af at den unge overvældes af for mange krav og forventninger og føler at han / hun ikke får den hjælp, der er behov for. Samarbejdsaftalen revideres hver 3 måned, og er således med til at sikre at der vedvarende er fokus på den enkelte unges personlige udvikling. Herved modvirkes de konflikter, der kan opstå som følge af, at den unge keder sig og ikke får tilstrækkelig med udfordringer. Døgnrytme og daglig struktur: Af hensyn til de unges fysiske og psykiske overskud, lægges der vægt på at støtte dem i at have en normal døgnrytme. Dette indebærer, at man på hverdage går i seng senest kl Tidspunktet for, hvornår de unge står op om morgenen, afhænger af hvornår de skal møde i skole eller i arbejdspraktik. Seneste tidspunkt for at stå op, er dog kl på hverdage og i weekenden kl En forudsætning for at den enkelte unge kan se formålet med at stå op om morgenen, og sove om natten er, at hverdagen har et meningsfuldt indhold, med aktiviteter som giver mening. Her er den detaljerede ugeplan, som er udarbejdet i samarbejde med den unge, 7

8 en vigtig motivationsfaktor. Undervisning: Når en voksen eller en ung, som har behov for undervisning på Helheden, VUC eller andet, visiteres til Helheden, afsættes der som minimum 1 time til en samtale med en uddannelsesvejleder, som er tilknyttet Helheden. Ved dette møde afdækkes/drøftes følgende: - den unges / voksnes skolemæssige baggrund afdækkes herunder hvad den unge har/ikke har af afgangsbeviser og i hvilke fag - den unges / voksnes fremtidige uddannelsesønsker - hvad der pt. kan igangsættes af undervisning for den unge / voksne - enten i det ordinære uddannelsessystem eller som optræning på Helheden til senere at kunne starte i det ordinære uddannelsessystem. Qua ovenstående udarbejdes der i samarbejde med relevante deltagere, den unge / voksne og uddannelsesvejlederen en uddannelsesplan. Denne uddannelsesplan følges, evalueres og justeres - i begyndelsen ofte - senere, når forløbet kører hver. 3. måned. Opfølgningen sker ved samtaler mellem den unge / voksen, personale fra Helhedens ungeafdeling, samt uddannelsesvejlederen. I denne samtale kan følgende emner kan tages op: - det faglige niveau i forhold til, hvad der er sat i værk - arbejdsbyrden i forbindelse med skolegangen - trivslen i forbindelse med det at gå i skole - arbejdsformer - dels de arbejdsformer, der forekommer på skolen - dels ens egne - en snak om, hvorvidt planen holder I forbindelse med skolegangen i det ordinære system for eksempel VUC, stiller Helheden en lektiecafé til rådighed. I lektie-caféen er der mulighed for følgende: - at sidde og arbejde med lektier, projektopgaver og andet relevant skolearbejde - at have adgang til opslagsbøger, tidsskrifter, pc med mulighed for tekstebehandling og informationssøgning - at blive opdateret efter fx en sygdomsperiode - at etablere samtalegrupper i fremmedsprog med henblik på at træne de kommunikative færdigheder inden for det givne sprog - at arbejde med studieteknikker altså spørgsmål om, hvordan man som studerende opnår de bedste resultater, anvender de mest hensigtsmæssige arbejdsformer - at afholde små korte grammatikkurser, som hjælp til andre fag 8

9 - at etablere prøve-/eksamenstræning. Personalet, der er tilknyttet lektie-cafeen er: - en seminarieuddannet lærer, der senere har suppleret sin uddannelse med uddannelsen til studievejleder samt FVU-læreruddannelsen (beregnet til undervisning af voksne, der har problemer med at læse, skrive og stave). - personale med anden pædagogisk uddannelse. De beboer, der modtager undervisning udenfor Helheden, transporteres i starten i form af, at Helheden kører efterhånden, når den pågældende beboer får det bedre psykisk benyttes offentlig transport i det omfang, det er muligt. Beboere i den undervisningspligtige alder undervises af Bramming Kommune. Musikundervisning: Der er på Helheden etableret musikundervisning, både i form af individuel undervisning og i form af samspil. Formålet med undervisningen er: - at udvikle deltagernes musikalske kreativitet og ressourcer. - at udvikle evnen til samarbejde, her i form af samspil. I samspil inddrages, når det er relevant, en dansegruppe. Musik og dansegruppen optræder blandt andet ved Helhedens årlige julefest og den sommerfesten, som afholdes i forbindelse med starten på skolernes sommerferie. Weekend og fritidsaktiviteter: De unge beboere planlægger på det ugentlige fællesmøde, i samarbejde med personalet, weekendaktiviteter i eller ud af huset, for den kommende weekend. Weekendaktiviteter ud af huset kan være for eksempel: Svømning, biografture, bowling, gåture og gå ud og spise på restaurant. Aktiviteter på Helheden kan finde sted i form af: At spille spil, bage, se film, træne på motionsredskaber, løbe og gåture. I forhold til de unges fritidsaktiviter har personalet en koordinerende, igangsættende og støttende funktion. 9

10 I ugens løb handles desuden ind til fælles madlavning. I Darum er der et Fritidscenter, hvor der er mulighed for at deltage i forskellige sportsaktiviteter - for eksempel fodbold, håndbold, badminton og gymnastik. I tilknytning til hallen findes endvidere 2 tennisbaner og et motionscenter. I Ribe og Esbjerg findes der desuden svømmehaller. Ferieture : Der afholdes vinterferie i januar eller februar måned som regel drejer det sig om en skiferie eller en charterferie. Der afholdes sommerferie, 1 uge i juli måned som regel drejer det sig om en lidt billigere ferieform. Ferieturene arrangeres i samarbejde mellem de unge og personalet. Julefest og sommerfest: Helheden afholder sin årlige julefest, den anden torsdag i december. Festen foregår i et nærliggende forsamlingshus. Beboere fra begge afdelinger, unge såvel som voksne, deltager i planlægning og forberedelser af festen, sammen med personalet. Beboere fra Helhedens unge og voksenafdeling, som deltager i undervisning på Helheden sørger for den praktiske og indholdsmæssige planlægning af sommerfesten. Sommerfesten afholdes i Helhedens store sal. Fysisk træning: Motion og fysisk aktivitet er en væsentlig del af det at være på Helheden. Vi arbejder ud fra en holdning om, at krop og psyke indvirker på hinanden. Den fysiske træning er således med til at styrke den fysiske krop og derved indirekte styrke den psykiske tilstand. Der foregår fysisk aktivitet i form af, træning 2 gange ugentlig på motionscenter, løb, cykling, svømning og gåture. Formålet med den fysiske træning er: - At styrke beboerens kondition. 10

11 - At modvirke psykisk ubalance. - At modvirke overvægt. - At modvirke bivirkninger ved den medicin beboerne får for deres psykiske lidelse. - At være et alternativ til pn medicin. - Give en naturlig træthed, med deraf følgende forbedring af nattesøvn og døgnrytme. Måltider: Personalet og de unge spiser fælles morgenmad og frokost, afhængig af hvem der er hjemme på det pågældende tidspunkt. Der spises endvidere et fælles måltid varm mad om aftenen. Personalet tilbereder maden, sammen med den / de unge, som er på madholdet. De unge, som ikke deltager i tilberedning af maden, sørger for borddækning og oprydning. Ud over fælleskøkkenet, findes der desuden et ekstra, mindre køkken, med spiseplads til 4 personer. Personalet udarbejder, i samarbejde med de unge, madplaner og indkøbslister. Personalet og de unge handler sammen ind til fælles mad. Generelt om ernæring: Der lægges på, at de unge får en sund og varieret kost. Det vil blandt andet sige, at der tages hensyn til fedtindholdet i maden og at frugt og grønt indgår som en daglig bestanddel af maden. Der lægges endvidere vægt på, at der er mulighed for at lave forskellige slags mad, ligesom det er vigtigt at maden anrettes, så den virker indbydende. Der arbejdes frem mod etablering af en kantine på Helheden. Baggrunden for dette er: - At blive i stand til at tilbyde tilfredsstillende køkken og spisefaciliteter for beboerne på Helheden. - At kunne tilbyde beboerne på Helheden en sund og ernæringsmæssig afbalanceret kost, baseret på gode kostprincipper. 11

12 - Vedligeholdelse af nogle beboeres funktionsniveau, gennem deltagelse i lettere praktisk køkkenarbejde, borddækning, indkøb og rengøring. - Afklaring af nogle beboeres erhvervsevne, v.hj.a. arbejdstræning og undervisning i kostvejledning og ernæring. - At skabe mulighed for at beboere, på tværs af afdelingerne kan mødes for at spise sammen, arbejde sammen og have socialt samvær, udenfor almindelig arbejdstid. Specielt om unge med spiseforstyrrelser: Når det drejer sig om unge, som har en så alvorlig spiseforstyrrelse, at tilstanden er livstruende, samarbejdes der med hospitalsafdeling eller egen læge. I de tilfælde hvor tilstanden / vægten er mere stabil vælger personalet, som har med den unge at gøre, at forholde sig neutralt til selve spiseforstyrrelsen og tale åbent med den unge om konsekvenserne af spiseforstyrrelsen. På det praktiske plan er det væsentligt, at de unge inddrages i planlægningen af den mad, der laves ligesom der må være fast struktur i forhold til spisetider. Alkohol: Indtagelse af alkohol og stoffer er ikke tilladt på Helheden. Dette er den unge og deres forældre informeret om, inden den unge flytter ind på Helheden. I erkendelse af, at det for mange unge er almindeligt at eksperimentere med alkohol, når de går i byen er det hverken realistisk eller hensigtsmæssigt med et totalt forbud mod alkohol, når de unge befinder sig udenfor Helheden. Evnen til at kunne administrere og tåle at indtage alkohol er ikke ens for alle unge og afhænger blandt andet af alder, personlig modenhed, den medicin man får for sin psykiske lidelse og den generelle psykiske tilstand. Derfor er derfor nødvendigt at lave individuelle aftaler med den enkelte unge om vedkommendes alkoholvaner. I forbindelse med indskrivningen tager Helheden initiativ til at høre forældrene om deres holdninger til deres barns omgang med alkohol. I der omfang det er muligt, vil der blive taget hensyn til forældrenes holdninger, når der udarbejdes aftaler med den unge om alkohol. Rengøring: 12

13 Den unge holder sit eget værelse i orden gør selv rent og vasker sit eget tøj. I situationer, hvor den unge, på grund af sin psykiske tilstand, ikke kan overskue dette, kan personalet være behjælpelig med vejledning og planlægning af opgaven. Endvidere kan det være nødvendigt, at personalet går aktivt ind og hjælper med rengøring og tøjvask. Hygiejne: Den unge klarer selv sin personlige hygiejne. I de tilfælde hvor en ung, på grund af sin psykiske tilstand, ikke er i stand til dette, kan det være nødvendigt, at personalet gør den unge opmærksom på at gå i bad, tage rent tøj på, etc.. Økonomi: Personalet er behjælpelig med at udarbejde et budget for den enkelte unge og hjælper efter behov med at administrere vedkommendes tøj og lommepenge. Besøg: Besøgende til beboere kan, efter aftale med personalet, overnatte i et gæsteværelse med adgang til tekøkken og badeværelse. Gæsteværelset er placeret i Helhedens administrationsafdeling, i en afstand af ca. 150 m.fra ungeafdelingen. Besøg på hverdage kan foregå efter spisetid om aftenen eller efter aftale med personalet. Kærester: I forbindelse med indskrivningen tager Helheden initiativ til at høre forældrene om deres holdninger til at deres barn har kærester. På Helheden har vi den regel, at den unge kun kan have besøg af overnattende kærester, fredag og lørdag og kun hvis det drejer sig om en fast kæreste. En fast kæreste defineres som en person, der er kommet i huset gennem en længere periode og som er kendt af husets øvrige unge og af personalet. Det er ikke tilladt for kærester at overnatte i selve ungeafdelingen. Den unge og vedkommendes kæreste har i stedet mulighed for at overnatte i et gæsterum, som 13

14 er placeret i forbindelse med administrationsafdelingen, i umiddelbar nærhed af ungeafdelingen. Kærester kan kun overnatte lejlighedsvis, og kun efter aftale med personalet og overnatning skal ske under hensyntagen til at der kan være andre pårørende, som har behov for overnatningsmulighed. Er det unge i huset, som bliver kærester, gælder de samme regler. Medarbejderens rolle i forhold til den daglige struktur: De medarbejdere, som er på arbejde, opholder sig sammen med de unge, indgår som en del af fællesskabet og virker igangsættende eller stabiliserende, alt efter hvad der er brug for. Alle dage og aftener, fra kl er der 2 medarbejdere på arbejde. Om natten fra kl er der 1 medarbejder på arbejde. I dagtimerne er følgende øvrige ansatte til stede: Leder, stedfortræder, terapeutiske konsulenter, 2 medarbejdere med ansvar for henholdsvis fælles madværksted og værksted / udehold, samt kontorpersonale. Nattevagten i Helhedens voksenafdelingen fungerer som bagvagt for nattevagten i ungeafdelingen. Desuden kan Helhedens leder og stedfortræder tilkaldes, hvis der skønnes at være behov det. De vagthavende medarbejdere har endvidere mulighed for, 4 af ugens hverdage, at tilkalde den terapeutiske konsulent. Den terapeutiske konsulent fungerer som sparringspartner for medarbejderne, i forhold til udarbejdelse af skriftligt materiale og i forbindelse med konfliktsituationer. Beboerne i ungeafdelingen har desuden mulighed for at få terapeutiske samtaler og lave terapeutiske kropsøvelser med konsulenten. Den terapeutiske konsulent deltager i opfølgningsmøder med kommunen, sammen med Helhedens leder. Alle beboere har tilknyttet en primærperson, som har til opgave at koordinere indsatsen i forhold til beboeren og som efter behov deltager i opfølgningsmøder. Primærpersonerne kan vælge selv at varetage en opgave i forhold til den eller de beboere, som vedkommende er primærperson for - eller man kan bede en anden medarbejder om at varetage opgaven. Primærpersonen har ansvaret for at følge op på praktiske aftaler, i forbindelse med bl.a. læge og 14

15 tandlægebesøg. Det er ligeledes primærpersonens ansvar at sørge for, at de skriftlige samarbejdsaftaler mellem beboeren og Helheden, bliver revideret, hver 3 måned. Enkelte medarbejdere har desuden specielle ansvarsområder, i forbindelse med bl.a. medicin, I.T. og udarbejdelse af skriftligt materiale. Opgaver, i forbindelse hermed, indgår som en del af disse medarbejderes daglige arbejde. Akutte situationer: Hvis en beboer får det så dårligt, at vagthavende medarbejder vurderer, at situationen er uholdbar og vil kunne udvikle sig derhen, at en indlæggelse kan komme på tale, tilkaldes ledelse / bagvagt og / eller den terapeutiske konsulent. Konfliktløsning: I omgangen mellem de unge og personalet, mellem de unge indbyrdes og indbyrdes i personalegruppen lægges der vægt på en åben, ærlig, respektfuld og direkte kommunikation. Det er erfaringen, at dette ofte modvirker at uenighed og uoverensstemmelser udvikler sig til egentlige konflikter. Muligheden for at medarbejderne og de unge kan benytte sig af den terapeutiske konsulents viden og erfaring i akutte og pressede situationer, er ligeledes medvirkende til at mange situationer bliver drøftet og bearbejdet, inden de udvikler sig til konfliktsituationer. Medarbejderne på Helheden arbejder bevidst med kommunikation og konfliktløsning, på temadage, i supervision og på personalemøder. Konflikter mellem beboerne i ungeafdelingen drøftes med de implicerede parter alene eller på beboermøder. Beboerne i ungeafdelingen har desuden udarbejdet Ungeafdelingens 10 Bud, med etiske retningslinier for hvordan man bør omgås hinanden. Forebyggelse af seksuelle overgreb: De unge, der bor på Helheden er i alderen fra 15 år. Straffeloven indeholder følgende punkter, som regulerer forholdene omkring seksuelt misbrug af unge, under 18 år: 15

16 - Det er strafbart at have sex med en person under 18 år, der er betroet en til opdragelse, eller hvor det seksuelle misbrug skyldes groft misbrug af alder og erfaring ( 219). - Blufærdighedskrænkelse (enhver form for kønslig krænkelse, der er egnet til at virke stødende uanset om den rent faktisk gør det eller ej) kan straffes med fængsel ( 232). For at forhindre, at der ansættes medarbejdere på Helheden, som kunne vise sig at være interesseret i unge som seksualobjekter, træffes følgende forholdsregler: - I forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder, drøftes en række emner med ansøgeren, som handler om, hvordan ansøgeren ville reagere på grænseoverskridende adfærd fra unge beboeres side. Disse spørgsmål har til hensigt at finde ud af, om ansøgeren har nogle sunde grænser for, hvor intim en voksen på stedet har lov til at være med en ung, og hvordan personen ville agere i forhold til en ungs seksualiserende adfærd. - Ansøgeren informeres om regler og uskrevne regler på stedet at være alene med en ung, omgangstonen, etc.. Ansøgeren gøres opmærksom på, at man altid forholder sig til problemerne omkring seksuelt misbrug. - I ansættelsessamtalen deltager altid flere personer, for at sikre en nuanceret vurdering af ansøgeren. - Der indhentes eventuelt referencer på ansøgere, som man seriøst overvejer at ansætte. - Amtet indhenter, som tilsynsførende myndighed, en udvidet straffeattest på folk, som skal ansættes på et opholdssted. Forebyggelse af seksuelle overgreb på Helheden sker endvidere ved, at alle ansatte jævnligt drøfter rammerne for samværet med de unge herunder blandt andet diskuterer i hvilke situationer, de unge kan risikere at få krænket deres blufærdighed eller på anden måde få overskredet deres grænser. Endvidere forventes det af de ansatte at de, på personalemøder, i forbindelse med supervision og i forbindelse med det daglige vagtskifte, er åben for at drøfte deres egen og hinandens praksis i forhold til den enkelte unge. Enhver ansat har pligt til at reagere ved at henvende sig til kolleger, ledelsen- eller i yderste instans til politiet, hvis han eller hun erfarer at der bliver begået seksuelle overgreb mod en ung på Helheden. Krisehjælp til ansatte: I tilfælde af, at en medarbejder på Helheden, på grund af en voldsepisode eller lign., får brug for akut krisehjælp, har institutionen tegnet en sundhedsforsikring, som giver mulighed for 16

17 psykologbehandling, indenfor 24 timer, efter at episoden har fundet sted. Der er udarbejdet en beskrivelse af proceduren i de tilfælde, hvor der er behov for akut krisehjælp. 4) DET SOCIALPÆDAGOGISKE FORLØB: A. Henvendelse og forbesøg: Henvendelse vedrørende en eventuel ny ung beboer til Helheden sker telefonisk til lederen på Helheden. Hensigten med denne første kontakt er dels at få afklaret, om der er ledige pladser på stedet, dels at få afklaret om det er en ung, som falder inden for Helheden s målgruppe, Hvis det ønskes, fremsendes herefter informationsmateriale om Helheden. Er den, der henvender sig i forvejen bekendt med Helheden og stedets måde at arbejde på, træffes der med det samme beslutning om, at der fremsendes relevante papirer vedrørende den mulige nye unge beboer i form af 38 undersøgelse og lægefaglige oplysninger. Helheden sender efterfølgende det tilsendte materiale til amtet, som så vurderer om det drejer sig om en ung, der falder indenfor Helheden s målgruppe. Lederen gør opmærksom på, at der skal foreligge tilsagn om amtslig grundtakstfinanciering, inden der kan finde et forbesøg sted. I tvivlstilfælde retter Helheden henvendelse til stedets psykiatriske konsulent og beder ham gennemlæse materialet og komme med en lægefaglig vurdering af, hvorvidt det drejer sig om en person, der falder indenfor stedets målgruppe. Når leder og medarbejdere på Helheden har gennemlæst det tilsendte materiale, aftales tid for et uforpligtende forbesøg. I forbesøget kan, efter behov, deltage: den mulige kommende unge beboer, den unges forældre, den kommunale sagsbehandler, relevante kontaktpersoner, psykolog, m. fl.. B. Visitation: 17

18 I forbindelse med forbesøget aftales en frist, indenfor hvilken det besluttes, om Helheden vil kunne være et egnet tilbud til den unge. Hvis der skønnes at være behov for det, kan der afholdes endnu et afklarende møde med den unges forældre. I forbindelse med forbesøget, er den unge og vedkommendes forældre blevet informeret om, at der, inden den unge flytter ind, vil skulle laves et udkast til en skriftlig samarbejdsaftale mellem Helheden og den unge. I udarbejdelsen af aftalen deltager den unge og 2 medarbejdere fra Helheden. Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen vil der desuden blive udarbejdet en foreløbig ugeplan, med aktiviteter tilpasset den unge beboer. Når samarbejdsaftale og ugeplan er udarbejdet, afholdes endnu et møde, hvor samarbejdsaftale og ugeplan gennemgåes. I dette møde deltager den unge, vedkommendes forældre og 2 medarbejdere fra Helheden. Herefter træffes den endelige beslutning om indflytning / ikke indflytning på Helheden. Underskrivelse af kontakten mellem Helheden og anbringende kommune sker umiddelbart efter, at der er truffet beslutning om indflytning. C. Indslusning: I løbet af visitationsperioden aflægger den unge og forældrene besøg på Helheden, i forbindelse med afholdelse af møder og udarbejdelse af den unges samarbejdsaftale. Hvis der er behov for det, kan det aftales at den unge, som et led i indslusningen, aflægger besøg på Helheden og deltager i de aktiviteter, der foregår. Umiddelbart efter, at den unge er flyttet ind på Helheden, har han / hun mulighed for at få hjælp af en af de vagthavende medarbejdere til at gå i gang med at indrette sit værelse. Den nyindflyttede vises herefter rundt af stedets andre unge. Personalet sørger desuden for ar arrangere fælles kaffebord, således at den unge, hvis vedkommende ønsker det, kan få mulighed for at hilse på de øvrige beboere i ungeafdelingen. I løbet af den første uge efter indflytningen, udarbejder 2 medarbejdere, sammen med den unge beboer, på baggrund af det udkast der allerede er lavet, den første samarbejdsaftale og ugeplan Opfølgning på samarbejdsaftalen sker efter 3 måneder eller efter behov. Første opfølgningsmøde med den kommunale sagsbehandler afholdes seneste 1 måned efter indflytning. 18

19 D. Bearbejdning og stabilisering: Fællesmøder: Alle unge på Helheden er inden indflytning informeret om, at det er obligatorisk at deltage i det ugentlige fællesmøde. I fællesmødet deltager alle unge, sammen med 2 medarbejdere og den terapeutiske konsulent. På mødet informerer de unge og personale om emner og aktiviteter i relation til fællesskabet. Endvidere drøftes problemstillinger i relation til fællesskabet. Fødselsdage: Der er en fast procedure for afholdelse af fødselsdage: Flaget hejses, der spise boller og kage og drikkes cacao / sodavand om eftermiddagen eller om aftenen. Helheden giver desuden den unge en gave. Terapeutiske samtaler: Alle unge har mulighed for mindst 1 ugentlig samtale med Helheden s terapeutiske konsulent eller med stedets psykolog. Samtalerne kan omhandle her og nu situationer eller det kan dreje sig om mere dybtgående problemstillinger. Udgangspunktet for samtalerne er, at det der arbejdes med, relateres til den unges nutidige livssituation. Dette gør, at formålet med samtalerne bliver umiddelbart mere forståeligt. Ofte vil det, der tales om, være oplevelser og problemstillinger fra fortiden, som virker ind på beboerens daglige liv og derved forhindrer at han eller hun kan leve et tilfredsstillende liv. 19

20 Terapeutiske kropsøvelser: Ved terapeutiske kropsøvelser forståes i denne forbindelse, psykologiske og samspilsmæssige øvelser med kropslig tilgang, efter Bodynamics teori og metoder. Formålet med at lave kropslige øvelser er, at få elev / klient til at mærke sin krop, Således at han / hun får mulighed for at opdage de ressourcer, der ligger her. Et andet formål med fysisk træning er, at det giver mulighed for, at man kan arbejde med "kropssansning". Det vil sige, at man bliver opmærksom på, hvad der sker inde i kroppen, hvilket kan medvirke til at til at der udvikles større kropsbevidsthed og et mere sikkert "jeg". Ved at målrette kropstræningen og arbejde med bestemte muskelgrupper, kan man træne - og dermed opøve forskellige funktioner. Det kan eksempelvis handle om at få en bedre jordforbindelse / centrering, at blive bedre til at afgrænse sig, eller at blive bedre til at klare kontakt og nærvær. Øvelserne tilrettelægges ud fra den enkeltes eller gruppens behov og parathed, og videreudvikles i samarbejde med eleven / eleverne. Døgnrytme: Unge, som vælger at bo på Helheden, er på forhånd informeret om, at udgangspunktet for et ophold her er, at man er indstillet på at indgå i en struktureret hverdag. Dette indebærer, at man bestræber sig på at overholde en normal døgnrytme således at man er i stand til at stå op om morgenen og gå i gang med de aktiviteter, der er planlagt, jævnfør den samarbejdsaftale og ugeplan, man selv har været med til at udarbejde. Den eller de medarbejdere, der er på vagt, opholder sig sammen med de unge, indgår som en del af fællesskabet, og bestræber sig på at virke igangsættende og stabiliserende, alt efter hvad der skønnes at være behov for. Indflydelse og ansvar: De unge på Helheden lever sammen i et tæt fællesskab, hvilket kan være en udfordring for unge mennesker, som endnu ikke har fået skabt deres personlige identitet og som derfor kan have svært ved at afgrænse sig selv i samværet med andre. Det ugentlige fællesmøde er for den enkelte unge en træning i at blive i stand til at give udtryk for sin egen mening og diskutere problemstillinger i relation til fællesskabet. 20

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013.

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Opholdsstedets navn: Adresse: Kommune Opholdsstedet Kongsholm

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 25. september 2009 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 ENDELIG J.nr. 2007-3627-061/KV 1/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere