Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3"

Transkript

1 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige kompetencer hos medarbejderne... Side 6 3) Opholdsstedets pædagogik Samarbejdsaftaler... Side 7 Døgnrytme og daglig struktur... Side 7 Undervisning... Side 9 Musikundervisning Side 9 Weekend og fritidsaktiviteter... Side 9 Ferieture... Side 10 Julefest og sommerfest...side 10 Fysisk træning... Side 10 Måltider... Side 11 Generelt om ernæring... Side 11 Specielt om unge med spiseforstyrelser... Side 12 Alkohol... Side 12 Rengøring... Side 12 Hygiejne... Side 13 Økonomi... Side 13 Besøg... Side 13 Kærester... Side 13 Medarbejderens rolle i forhold til den daglige struktur... Side 14 Akutte situationer... Side 15 Konfliktløsning... Side 15 Forebyggelse af seksuelle overgreb... Side 15 Krisehjælp til ansatte... Side 16 1

2 4) Det socialpædagogiske forløb A) Henvendelse og forbesøg... Side 17 B) Visitation... Side 17 C) Indslusning... Side 18 D) Bearbejdning og stabilisering... Side 19 Fællesmøder... Side 19 Fødselsdage... Side 19 Terapeutiske samtaler... Side 19 Terapeutiske kropsøvelser.. Side 19 Døgnrytme... Side 20 Indflydelse og ansvar... Side 20 Fysiske rammer... Side 21 Samarbejde med forældre... Side 21 Væsentlige elementer i bearbejdnings- og stabiliseringsfasen Side 22 Opfølgningsmøder... Side 22 Forventninger til den kommunale sagsbehandler... Side 23 Psykiatrisk konsulentbistand... Side 23 Personalemøder og temadage... Side 23 Supervision... Side 23 Medarbejderudviklingssamtaler... Side 23 Bestyrelsen... Side 24 Amtsligt tilsyn... Side 24 F) Efterværn... Side 24 Standardbeskrivelsens opdateringsdato Side 24 2

3 TANDARDBESKRIVELSE - AF DET SOCIALPÆDAGOGISKE TILBUD TIL UNGE PSYKISK SYGE PÅ HELHEDEN : 1. BASIS DATA: Botilbudets navn: Den selvejende institution Helheden. Adresse: Gl. Sognevej 1, Darum, 6740 Bramming. Kommune og amt: Bramming kommune, beliggende i Ribe Amt. Telefon: Fax: E mail: Organisationsform: Selvejende. Leder: Ann Thomsen. Godkendende myndighed: Ribe Amt, ved konsulent Susanne Oldenborg. Antal pladser: 8 Aldersgruppe: Fra 15 til ca.18 år. Målgruppe: Unge med psykiske lidelser. Antal ansatte: 10.8 fuldtidsansatte. Opholdstakst: Kr / mdl. ( ). 3

4 Skolegang: Foregår på VUC, den kommunale folkeskole og på Helheden, i form af individuelt tilrettelagt supplerende undervisning. Beskæftigelsestilbud / aktivering: Mulighed for arbejdsprøvning og beskæftigelse i Helhedens kantine og på værksteds/udeholdet. Metoder, der anvendes i forbindelse med arbejdstræning og undervisning er: Praktisk arbejde i forbindelse med madlavning, afledt undervisning, i form af budgetlægning og kalkulation, samt udarbejdelse af madplaner. Der etableres desuden praktikforløb hos eksterne arbejdsgivere. Lukkkedøgn: Åbent hele året. Fysiske rammer: Helheden er beliggende midt i landsbyen Darum, ved Vadehavet, mellem Esbjerg og Ribe og tæt ved stationsbyen Bramming.Der er regelmæssig busforbindelse til Esbjerg, Ribe og Bramming. Der er endvidere togforbindelse fra alle 3 byer. Ungeafdelingen er indrettet i en nyrestauret landejendom, på ialt 450 m2. Afdelingen indeholder 8 enkeltværelser på m2, 3 badeværelser, fælles køkken og stue, samt yderligere et mindre køkken med spiseplads. I samme bygning findes endvidere personaleafdeling med kontor, soverum og badeværelse. På en nærliggende adresse findes administrationsafdeling, med kontorer, samtalerum, gæsterum, tekøkken og badeværelse til overnattende pårørende, undervisningslokale på 35 m2, gymnastiksal på 80 m2 og en værkstedsafdeling på 110 m2. På samme adresse findes en mindre nyrestaureret botræningslejlighed, på 30 m2. Administrationen deles med Helheden s voksenafdeling og botræningsafdeling for voksne psykisk syge, over 18 år. Voksenafdelingen er beliggende 100 m.fra ungeafdelingen. 2. MÅLGRUPPENS AFGRÆNSNING: Godkendelse: Efter aftale med Ribe Amt modtager Helheden op til 8 unge beboere. Anbringelser sker efter Social og servicelovens 40.2, stk.2, nr. 11 jvf. 49, stk 2. Godkendelsen omfatter unge fra 15 år, med en psykiatrisk lidelse. 4

5 Det drejer sig om følgende lidelser: 2a). Tilknytnings og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd. (Personlighedforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline problematik, spiseforstyrrelser, m.m..). 3). Særlige psykiske lidelser / tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem. (F.eks. psykotiske tilstande: skizofreni, endogen depression, autisme, Aspergers syndrom, stofbetingede psykoser). 6a). Stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed. Beboerne er ved indskrivning fra år. Helheden modtager ikke personer med misbrug som hovedproblematik og personer med svære personlighedsforstyrrelser, med udadreagerende adfærd. Indtagelse af alkohol og stoffer er ikke tilladt på Helheden. Skolegang: Der skelnes mellem lektiehjælp og undervisning. Lektiehjælp ydes af det pædagogiske personale i ungeafdelingen, i forbindelse med den enkelte beboers skolegang og indgår som en del af opholdsbetalingen. Undervisning af de unge beboere varetages af eksterne faglærere. Unge beboere, som er ude over den skolepligtige alder, modtager undervisning på VUC eller andre relevante undervisningsinstitutioner. I tilknytning hertil tilbydes individuelt tilrettelagt supplerende undervisning. Betaling herfor er ud over opholdstaksten. Unge, som ikke er i stand til at modtage undervisning udenfor Helheden, undervises individuelt på Helheden, med henblik på en senere udslusning til det ordinære uddannelsessystem. Betaling herfor er ud over opholdstaksten. Opholdets varighed: Beboerne i ungeafdelingen er fra 15 til ca.18 år. 5

6 I de tilfælde, hvor den unge på indskrivningstidspunktet er tæt på 18 år, vurderes det om vedkommende skal tilbydes ophold i Helhedens voksenafdeling, i stedet for i ungeafdelingen. For at få det optimale ud af et ophold på Helheden skal man være indstillet på at samarbejde med personalet omkring forudsætningerne for opholdet. Omdrejningspunktet i forhold til dette samarbejde er, den skriftlige samarbejdsaftale, som udarbejdes i starten af opholdet - og som revideres hver 3 måned. De erfaringer, der er gjort, siden ungeafdelingens start i 2004, viser at beboerne, når de nærmer sig 18 års alderen, får behov for at flytte fra de tætte familiemæssige rammer i ungeafdelingen, til en mere selvstændig boform. Nogle af disse unge flytter til Helhedens voksenafdeling, mens andre har behov for en mere selvstændig boform, end det voksenafdelingen giver mulighed for. Der arbejdes derfor frem mod etablering af lejligheder, i en selvstændig botræningsenhed. Faglige kompetencer hos medarbejderne: Helheden s leder er uddannet socialrådgiver og har efterfølgende gennemgået en 2 årig Diplomlederuddannelse. Helheden s stedfortræder er uddannet elektroniktekniker - og har desuden adskillige års erfaring med pædagogisk arbejde med unge og voksne. Vedkommende har siden starten i 1992 været administrativ ansvarlig for Helheden s budget og regnskab. Øvrige personale har pædagogiske, sundhedsfaglige og håndværksmæssige uddannelser og erfaringer. Det tilstræbes at alle fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere har minimum 1 års terapeutisk efteruddannelse. Det prioriteres i den forbindelse, at medarbejderne på Helheden får mulighed for at gennemgå den 1 årige grunduddannelse ved Bodynamic International. 3. OPHOLDSSTEDETS PÆDAGOGIK: På Helheden arbejdes der individuelt i forhold til den enkelte unge beboers evner, ønsker og psykiske overskud. 6

7 Udgangspunktet for strukturen i den enkeltes hverdag er den samarbejdsaftale og ugeplan, som udarbejdes inden eller straks efter at den unge er flyttet ind på Helheden. Den unge deltager i udarbejdelsen af samarbejdsaftale, ugeplan, observationer til Helhedens psykiatriske konsulent, vedrørende medicin - og er ligeledes med til at udarbejde den funktionsbeskrivelse, som laves i forbindelse med opfølgningsmøderne. Hverdagen kan derfor være forskellig fra ung til ung afhængig af hvilke aftaler der er lavet i forhold til eksempelvis arbejdspraktik udenfor Helheden og / eller undervisning. Samarbejdsaftaler: Udarbejdelse af skriftlige samarbejdsaftaler mellem den unge og Helheden skaber rammer, indenfor hvilke der kan foregå en drøftelse af det overordnede mål med, at den unge er på Helheden samtidig med at der laves aftaler om konkrete forhold, som har indflydelse på den unges dagligdag. Formålet med aftalerne er, dels at sikre den unges indflydelse på den behandling, der foregår under opholdet på Helheden, dels at skabe overskuelighed i forhold til indholdet i dagligdagen. Aftalerne er således med til at mindske risikoen for at der opstår konflikter og frustrationer, som følge af at den unge overvældes af for mange krav og forventninger og føler at han / hun ikke får den hjælp, der er behov for. Samarbejdsaftalen revideres hver 3 måned, og er således med til at sikre at der vedvarende er fokus på den enkelte unges personlige udvikling. Herved modvirkes de konflikter, der kan opstå som følge af, at den unge keder sig og ikke får tilstrækkelig med udfordringer. Døgnrytme og daglig struktur: Af hensyn til de unges fysiske og psykiske overskud, lægges der vægt på at støtte dem i at have en normal døgnrytme. Dette indebærer, at man på hverdage går i seng senest kl Tidspunktet for, hvornår de unge står op om morgenen, afhænger af hvornår de skal møde i skole eller i arbejdspraktik. Seneste tidspunkt for at stå op, er dog kl på hverdage og i weekenden kl En forudsætning for at den enkelte unge kan se formålet med at stå op om morgenen, og sove om natten er, at hverdagen har et meningsfuldt indhold, med aktiviteter som giver mening. Her er den detaljerede ugeplan, som er udarbejdet i samarbejde med den unge, 7

8 en vigtig motivationsfaktor. Undervisning: Når en voksen eller en ung, som har behov for undervisning på Helheden, VUC eller andet, visiteres til Helheden, afsættes der som minimum 1 time til en samtale med en uddannelsesvejleder, som er tilknyttet Helheden. Ved dette møde afdækkes/drøftes følgende: - den unges / voksnes skolemæssige baggrund afdækkes herunder hvad den unge har/ikke har af afgangsbeviser og i hvilke fag - den unges / voksnes fremtidige uddannelsesønsker - hvad der pt. kan igangsættes af undervisning for den unge / voksne - enten i det ordinære uddannelsessystem eller som optræning på Helheden til senere at kunne starte i det ordinære uddannelsessystem. Qua ovenstående udarbejdes der i samarbejde med relevante deltagere, den unge / voksne og uddannelsesvejlederen en uddannelsesplan. Denne uddannelsesplan følges, evalueres og justeres - i begyndelsen ofte - senere, når forløbet kører hver. 3. måned. Opfølgningen sker ved samtaler mellem den unge / voksen, personale fra Helhedens ungeafdeling, samt uddannelsesvejlederen. I denne samtale kan følgende emner kan tages op: - det faglige niveau i forhold til, hvad der er sat i værk - arbejdsbyrden i forbindelse med skolegangen - trivslen i forbindelse med det at gå i skole - arbejdsformer - dels de arbejdsformer, der forekommer på skolen - dels ens egne - en snak om, hvorvidt planen holder I forbindelse med skolegangen i det ordinære system for eksempel VUC, stiller Helheden en lektiecafé til rådighed. I lektie-caféen er der mulighed for følgende: - at sidde og arbejde med lektier, projektopgaver og andet relevant skolearbejde - at have adgang til opslagsbøger, tidsskrifter, pc med mulighed for tekstebehandling og informationssøgning - at blive opdateret efter fx en sygdomsperiode - at etablere samtalegrupper i fremmedsprog med henblik på at træne de kommunikative færdigheder inden for det givne sprog - at arbejde med studieteknikker altså spørgsmål om, hvordan man som studerende opnår de bedste resultater, anvender de mest hensigtsmæssige arbejdsformer - at afholde små korte grammatikkurser, som hjælp til andre fag 8

9 - at etablere prøve-/eksamenstræning. Personalet, der er tilknyttet lektie-cafeen er: - en seminarieuddannet lærer, der senere har suppleret sin uddannelse med uddannelsen til studievejleder samt FVU-læreruddannelsen (beregnet til undervisning af voksne, der har problemer med at læse, skrive og stave). - personale med anden pædagogisk uddannelse. De beboer, der modtager undervisning udenfor Helheden, transporteres i starten i form af, at Helheden kører efterhånden, når den pågældende beboer får det bedre psykisk benyttes offentlig transport i det omfang, det er muligt. Beboere i den undervisningspligtige alder undervises af Bramming Kommune. Musikundervisning: Der er på Helheden etableret musikundervisning, både i form af individuel undervisning og i form af samspil. Formålet med undervisningen er: - at udvikle deltagernes musikalske kreativitet og ressourcer. - at udvikle evnen til samarbejde, her i form af samspil. I samspil inddrages, når det er relevant, en dansegruppe. Musik og dansegruppen optræder blandt andet ved Helhedens årlige julefest og den sommerfesten, som afholdes i forbindelse med starten på skolernes sommerferie. Weekend og fritidsaktiviteter: De unge beboere planlægger på det ugentlige fællesmøde, i samarbejde med personalet, weekendaktiviteter i eller ud af huset, for den kommende weekend. Weekendaktiviteter ud af huset kan være for eksempel: Svømning, biografture, bowling, gåture og gå ud og spise på restaurant. Aktiviteter på Helheden kan finde sted i form af: At spille spil, bage, se film, træne på motionsredskaber, løbe og gåture. I forhold til de unges fritidsaktiviter har personalet en koordinerende, igangsættende og støttende funktion. 9

10 I ugens løb handles desuden ind til fælles madlavning. I Darum er der et Fritidscenter, hvor der er mulighed for at deltage i forskellige sportsaktiviteter - for eksempel fodbold, håndbold, badminton og gymnastik. I tilknytning til hallen findes endvidere 2 tennisbaner og et motionscenter. I Ribe og Esbjerg findes der desuden svømmehaller. Ferieture : Der afholdes vinterferie i januar eller februar måned som regel drejer det sig om en skiferie eller en charterferie. Der afholdes sommerferie, 1 uge i juli måned som regel drejer det sig om en lidt billigere ferieform. Ferieturene arrangeres i samarbejde mellem de unge og personalet. Julefest og sommerfest: Helheden afholder sin årlige julefest, den anden torsdag i december. Festen foregår i et nærliggende forsamlingshus. Beboere fra begge afdelinger, unge såvel som voksne, deltager i planlægning og forberedelser af festen, sammen med personalet. Beboere fra Helhedens unge og voksenafdeling, som deltager i undervisning på Helheden sørger for den praktiske og indholdsmæssige planlægning af sommerfesten. Sommerfesten afholdes i Helhedens store sal. Fysisk træning: Motion og fysisk aktivitet er en væsentlig del af det at være på Helheden. Vi arbejder ud fra en holdning om, at krop og psyke indvirker på hinanden. Den fysiske træning er således med til at styrke den fysiske krop og derved indirekte styrke den psykiske tilstand. Der foregår fysisk aktivitet i form af, træning 2 gange ugentlig på motionscenter, løb, cykling, svømning og gåture. Formålet med den fysiske træning er: - At styrke beboerens kondition. 10

11 - At modvirke psykisk ubalance. - At modvirke overvægt. - At modvirke bivirkninger ved den medicin beboerne får for deres psykiske lidelse. - At være et alternativ til pn medicin. - Give en naturlig træthed, med deraf følgende forbedring af nattesøvn og døgnrytme. Måltider: Personalet og de unge spiser fælles morgenmad og frokost, afhængig af hvem der er hjemme på det pågældende tidspunkt. Der spises endvidere et fælles måltid varm mad om aftenen. Personalet tilbereder maden, sammen med den / de unge, som er på madholdet. De unge, som ikke deltager i tilberedning af maden, sørger for borddækning og oprydning. Ud over fælleskøkkenet, findes der desuden et ekstra, mindre køkken, med spiseplads til 4 personer. Personalet udarbejder, i samarbejde med de unge, madplaner og indkøbslister. Personalet og de unge handler sammen ind til fælles mad. Generelt om ernæring: Der lægges på, at de unge får en sund og varieret kost. Det vil blandt andet sige, at der tages hensyn til fedtindholdet i maden og at frugt og grønt indgår som en daglig bestanddel af maden. Der lægges endvidere vægt på, at der er mulighed for at lave forskellige slags mad, ligesom det er vigtigt at maden anrettes, så den virker indbydende. Der arbejdes frem mod etablering af en kantine på Helheden. Baggrunden for dette er: - At blive i stand til at tilbyde tilfredsstillende køkken og spisefaciliteter for beboerne på Helheden. - At kunne tilbyde beboerne på Helheden en sund og ernæringsmæssig afbalanceret kost, baseret på gode kostprincipper. 11

12 - Vedligeholdelse af nogle beboeres funktionsniveau, gennem deltagelse i lettere praktisk køkkenarbejde, borddækning, indkøb og rengøring. - Afklaring af nogle beboeres erhvervsevne, v.hj.a. arbejdstræning og undervisning i kostvejledning og ernæring. - At skabe mulighed for at beboere, på tværs af afdelingerne kan mødes for at spise sammen, arbejde sammen og have socialt samvær, udenfor almindelig arbejdstid. Specielt om unge med spiseforstyrrelser: Når det drejer sig om unge, som har en så alvorlig spiseforstyrrelse, at tilstanden er livstruende, samarbejdes der med hospitalsafdeling eller egen læge. I de tilfælde hvor tilstanden / vægten er mere stabil vælger personalet, som har med den unge at gøre, at forholde sig neutralt til selve spiseforstyrrelsen og tale åbent med den unge om konsekvenserne af spiseforstyrrelsen. På det praktiske plan er det væsentligt, at de unge inddrages i planlægningen af den mad, der laves ligesom der må være fast struktur i forhold til spisetider. Alkohol: Indtagelse af alkohol og stoffer er ikke tilladt på Helheden. Dette er den unge og deres forældre informeret om, inden den unge flytter ind på Helheden. I erkendelse af, at det for mange unge er almindeligt at eksperimentere med alkohol, når de går i byen er det hverken realistisk eller hensigtsmæssigt med et totalt forbud mod alkohol, når de unge befinder sig udenfor Helheden. Evnen til at kunne administrere og tåle at indtage alkohol er ikke ens for alle unge og afhænger blandt andet af alder, personlig modenhed, den medicin man får for sin psykiske lidelse og den generelle psykiske tilstand. Derfor er derfor nødvendigt at lave individuelle aftaler med den enkelte unge om vedkommendes alkoholvaner. I forbindelse med indskrivningen tager Helheden initiativ til at høre forældrene om deres holdninger til deres barns omgang med alkohol. I der omfang det er muligt, vil der blive taget hensyn til forældrenes holdninger, når der udarbejdes aftaler med den unge om alkohol. Rengøring: 12

13 Den unge holder sit eget værelse i orden gør selv rent og vasker sit eget tøj. I situationer, hvor den unge, på grund af sin psykiske tilstand, ikke kan overskue dette, kan personalet være behjælpelig med vejledning og planlægning af opgaven. Endvidere kan det være nødvendigt, at personalet går aktivt ind og hjælper med rengøring og tøjvask. Hygiejne: Den unge klarer selv sin personlige hygiejne. I de tilfælde hvor en ung, på grund af sin psykiske tilstand, ikke er i stand til dette, kan det være nødvendigt, at personalet gør den unge opmærksom på at gå i bad, tage rent tøj på, etc.. Økonomi: Personalet er behjælpelig med at udarbejde et budget for den enkelte unge og hjælper efter behov med at administrere vedkommendes tøj og lommepenge. Besøg: Besøgende til beboere kan, efter aftale med personalet, overnatte i et gæsteværelse med adgang til tekøkken og badeværelse. Gæsteværelset er placeret i Helhedens administrationsafdeling, i en afstand af ca. 150 m.fra ungeafdelingen. Besøg på hverdage kan foregå efter spisetid om aftenen eller efter aftale med personalet. Kærester: I forbindelse med indskrivningen tager Helheden initiativ til at høre forældrene om deres holdninger til at deres barn har kærester. På Helheden har vi den regel, at den unge kun kan have besøg af overnattende kærester, fredag og lørdag og kun hvis det drejer sig om en fast kæreste. En fast kæreste defineres som en person, der er kommet i huset gennem en længere periode og som er kendt af husets øvrige unge og af personalet. Det er ikke tilladt for kærester at overnatte i selve ungeafdelingen. Den unge og vedkommendes kæreste har i stedet mulighed for at overnatte i et gæsterum, som 13

14 er placeret i forbindelse med administrationsafdelingen, i umiddelbar nærhed af ungeafdelingen. Kærester kan kun overnatte lejlighedsvis, og kun efter aftale med personalet og overnatning skal ske under hensyntagen til at der kan være andre pårørende, som har behov for overnatningsmulighed. Er det unge i huset, som bliver kærester, gælder de samme regler. Medarbejderens rolle i forhold til den daglige struktur: De medarbejdere, som er på arbejde, opholder sig sammen med de unge, indgår som en del af fællesskabet og virker igangsættende eller stabiliserende, alt efter hvad der er brug for. Alle dage og aftener, fra kl er der 2 medarbejdere på arbejde. Om natten fra kl er der 1 medarbejder på arbejde. I dagtimerne er følgende øvrige ansatte til stede: Leder, stedfortræder, terapeutiske konsulenter, 2 medarbejdere med ansvar for henholdsvis fælles madværksted og værksted / udehold, samt kontorpersonale. Nattevagten i Helhedens voksenafdelingen fungerer som bagvagt for nattevagten i ungeafdelingen. Desuden kan Helhedens leder og stedfortræder tilkaldes, hvis der skønnes at være behov det. De vagthavende medarbejdere har endvidere mulighed for, 4 af ugens hverdage, at tilkalde den terapeutiske konsulent. Den terapeutiske konsulent fungerer som sparringspartner for medarbejderne, i forhold til udarbejdelse af skriftligt materiale og i forbindelse med konfliktsituationer. Beboerne i ungeafdelingen har desuden mulighed for at få terapeutiske samtaler og lave terapeutiske kropsøvelser med konsulenten. Den terapeutiske konsulent deltager i opfølgningsmøder med kommunen, sammen med Helhedens leder. Alle beboere har tilknyttet en primærperson, som har til opgave at koordinere indsatsen i forhold til beboeren og som efter behov deltager i opfølgningsmøder. Primærpersonerne kan vælge selv at varetage en opgave i forhold til den eller de beboere, som vedkommende er primærperson for - eller man kan bede en anden medarbejder om at varetage opgaven. Primærpersonen har ansvaret for at følge op på praktiske aftaler, i forbindelse med bl.a. læge og 14

15 tandlægebesøg. Det er ligeledes primærpersonens ansvar at sørge for, at de skriftlige samarbejdsaftaler mellem beboeren og Helheden, bliver revideret, hver 3 måned. Enkelte medarbejdere har desuden specielle ansvarsområder, i forbindelse med bl.a. medicin, I.T. og udarbejdelse af skriftligt materiale. Opgaver, i forbindelse hermed, indgår som en del af disse medarbejderes daglige arbejde. Akutte situationer: Hvis en beboer får det så dårligt, at vagthavende medarbejder vurderer, at situationen er uholdbar og vil kunne udvikle sig derhen, at en indlæggelse kan komme på tale, tilkaldes ledelse / bagvagt og / eller den terapeutiske konsulent. Konfliktløsning: I omgangen mellem de unge og personalet, mellem de unge indbyrdes og indbyrdes i personalegruppen lægges der vægt på en åben, ærlig, respektfuld og direkte kommunikation. Det er erfaringen, at dette ofte modvirker at uenighed og uoverensstemmelser udvikler sig til egentlige konflikter. Muligheden for at medarbejderne og de unge kan benytte sig af den terapeutiske konsulents viden og erfaring i akutte og pressede situationer, er ligeledes medvirkende til at mange situationer bliver drøftet og bearbejdet, inden de udvikler sig til konfliktsituationer. Medarbejderne på Helheden arbejder bevidst med kommunikation og konfliktløsning, på temadage, i supervision og på personalemøder. Konflikter mellem beboerne i ungeafdelingen drøftes med de implicerede parter alene eller på beboermøder. Beboerne i ungeafdelingen har desuden udarbejdet Ungeafdelingens 10 Bud, med etiske retningslinier for hvordan man bør omgås hinanden. Forebyggelse af seksuelle overgreb: De unge, der bor på Helheden er i alderen fra 15 år. Straffeloven indeholder følgende punkter, som regulerer forholdene omkring seksuelt misbrug af unge, under 18 år: 15

16 - Det er strafbart at have sex med en person under 18 år, der er betroet en til opdragelse, eller hvor det seksuelle misbrug skyldes groft misbrug af alder og erfaring ( 219). - Blufærdighedskrænkelse (enhver form for kønslig krænkelse, der er egnet til at virke stødende uanset om den rent faktisk gør det eller ej) kan straffes med fængsel ( 232). For at forhindre, at der ansættes medarbejdere på Helheden, som kunne vise sig at være interesseret i unge som seksualobjekter, træffes følgende forholdsregler: - I forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder, drøftes en række emner med ansøgeren, som handler om, hvordan ansøgeren ville reagere på grænseoverskridende adfærd fra unge beboeres side. Disse spørgsmål har til hensigt at finde ud af, om ansøgeren har nogle sunde grænser for, hvor intim en voksen på stedet har lov til at være med en ung, og hvordan personen ville agere i forhold til en ungs seksualiserende adfærd. - Ansøgeren informeres om regler og uskrevne regler på stedet at være alene med en ung, omgangstonen, etc.. Ansøgeren gøres opmærksom på, at man altid forholder sig til problemerne omkring seksuelt misbrug. - I ansættelsessamtalen deltager altid flere personer, for at sikre en nuanceret vurdering af ansøgeren. - Der indhentes eventuelt referencer på ansøgere, som man seriøst overvejer at ansætte. - Amtet indhenter, som tilsynsførende myndighed, en udvidet straffeattest på folk, som skal ansættes på et opholdssted. Forebyggelse af seksuelle overgreb på Helheden sker endvidere ved, at alle ansatte jævnligt drøfter rammerne for samværet med de unge herunder blandt andet diskuterer i hvilke situationer, de unge kan risikere at få krænket deres blufærdighed eller på anden måde få overskredet deres grænser. Endvidere forventes det af de ansatte at de, på personalemøder, i forbindelse med supervision og i forbindelse med det daglige vagtskifte, er åben for at drøfte deres egen og hinandens praksis i forhold til den enkelte unge. Enhver ansat har pligt til at reagere ved at henvende sig til kolleger, ledelsen- eller i yderste instans til politiet, hvis han eller hun erfarer at der bliver begået seksuelle overgreb mod en ung på Helheden. Krisehjælp til ansatte: I tilfælde af, at en medarbejder på Helheden, på grund af en voldsepisode eller lign., får brug for akut krisehjælp, har institutionen tegnet en sundhedsforsikring, som giver mulighed for 16

17 psykologbehandling, indenfor 24 timer, efter at episoden har fundet sted. Der er udarbejdet en beskrivelse af proceduren i de tilfælde, hvor der er behov for akut krisehjælp. 4) DET SOCIALPÆDAGOGISKE FORLØB: A. Henvendelse og forbesøg: Henvendelse vedrørende en eventuel ny ung beboer til Helheden sker telefonisk til lederen på Helheden. Hensigten med denne første kontakt er dels at få afklaret, om der er ledige pladser på stedet, dels at få afklaret om det er en ung, som falder inden for Helheden s målgruppe, Hvis det ønskes, fremsendes herefter informationsmateriale om Helheden. Er den, der henvender sig i forvejen bekendt med Helheden og stedets måde at arbejde på, træffes der med det samme beslutning om, at der fremsendes relevante papirer vedrørende den mulige nye unge beboer i form af 38 undersøgelse og lægefaglige oplysninger. Helheden sender efterfølgende det tilsendte materiale til amtet, som så vurderer om det drejer sig om en ung, der falder indenfor Helheden s målgruppe. Lederen gør opmærksom på, at der skal foreligge tilsagn om amtslig grundtakstfinanciering, inden der kan finde et forbesøg sted. I tvivlstilfælde retter Helheden henvendelse til stedets psykiatriske konsulent og beder ham gennemlæse materialet og komme med en lægefaglig vurdering af, hvorvidt det drejer sig om en person, der falder indenfor stedets målgruppe. Når leder og medarbejdere på Helheden har gennemlæst det tilsendte materiale, aftales tid for et uforpligtende forbesøg. I forbesøget kan, efter behov, deltage: den mulige kommende unge beboer, den unges forældre, den kommunale sagsbehandler, relevante kontaktpersoner, psykolog, m. fl.. B. Visitation: 17

18 I forbindelse med forbesøget aftales en frist, indenfor hvilken det besluttes, om Helheden vil kunne være et egnet tilbud til den unge. Hvis der skønnes at være behov for det, kan der afholdes endnu et afklarende møde med den unges forældre. I forbindelse med forbesøget, er den unge og vedkommendes forældre blevet informeret om, at der, inden den unge flytter ind, vil skulle laves et udkast til en skriftlig samarbejdsaftale mellem Helheden og den unge. I udarbejdelsen af aftalen deltager den unge og 2 medarbejdere fra Helheden. Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen vil der desuden blive udarbejdet en foreløbig ugeplan, med aktiviteter tilpasset den unge beboer. Når samarbejdsaftale og ugeplan er udarbejdet, afholdes endnu et møde, hvor samarbejdsaftale og ugeplan gennemgåes. I dette møde deltager den unge, vedkommendes forældre og 2 medarbejdere fra Helheden. Herefter træffes den endelige beslutning om indflytning / ikke indflytning på Helheden. Underskrivelse af kontakten mellem Helheden og anbringende kommune sker umiddelbart efter, at der er truffet beslutning om indflytning. C. Indslusning: I løbet af visitationsperioden aflægger den unge og forældrene besøg på Helheden, i forbindelse med afholdelse af møder og udarbejdelse af den unges samarbejdsaftale. Hvis der er behov for det, kan det aftales at den unge, som et led i indslusningen, aflægger besøg på Helheden og deltager i de aktiviteter, der foregår. Umiddelbart efter, at den unge er flyttet ind på Helheden, har han / hun mulighed for at få hjælp af en af de vagthavende medarbejdere til at gå i gang med at indrette sit værelse. Den nyindflyttede vises herefter rundt af stedets andre unge. Personalet sørger desuden for ar arrangere fælles kaffebord, således at den unge, hvis vedkommende ønsker det, kan få mulighed for at hilse på de øvrige beboere i ungeafdelingen. I løbet af den første uge efter indflytningen, udarbejder 2 medarbejdere, sammen med den unge beboer, på baggrund af det udkast der allerede er lavet, den første samarbejdsaftale og ugeplan Opfølgning på samarbejdsaftalen sker efter 3 måneder eller efter behov. Første opfølgningsmøde med den kommunale sagsbehandler afholdes seneste 1 måned efter indflytning. 18

19 D. Bearbejdning og stabilisering: Fællesmøder: Alle unge på Helheden er inden indflytning informeret om, at det er obligatorisk at deltage i det ugentlige fællesmøde. I fællesmødet deltager alle unge, sammen med 2 medarbejdere og den terapeutiske konsulent. På mødet informerer de unge og personale om emner og aktiviteter i relation til fællesskabet. Endvidere drøftes problemstillinger i relation til fællesskabet. Fødselsdage: Der er en fast procedure for afholdelse af fødselsdage: Flaget hejses, der spise boller og kage og drikkes cacao / sodavand om eftermiddagen eller om aftenen. Helheden giver desuden den unge en gave. Terapeutiske samtaler: Alle unge har mulighed for mindst 1 ugentlig samtale med Helheden s terapeutiske konsulent eller med stedets psykolog. Samtalerne kan omhandle her og nu situationer eller det kan dreje sig om mere dybtgående problemstillinger. Udgangspunktet for samtalerne er, at det der arbejdes med, relateres til den unges nutidige livssituation. Dette gør, at formålet med samtalerne bliver umiddelbart mere forståeligt. Ofte vil det, der tales om, være oplevelser og problemstillinger fra fortiden, som virker ind på beboerens daglige liv og derved forhindrer at han eller hun kan leve et tilfredsstillende liv. 19

20 Terapeutiske kropsøvelser: Ved terapeutiske kropsøvelser forståes i denne forbindelse, psykologiske og samspilsmæssige øvelser med kropslig tilgang, efter Bodynamics teori og metoder. Formålet med at lave kropslige øvelser er, at få elev / klient til at mærke sin krop, Således at han / hun får mulighed for at opdage de ressourcer, der ligger her. Et andet formål med fysisk træning er, at det giver mulighed for, at man kan arbejde med "kropssansning". Det vil sige, at man bliver opmærksom på, hvad der sker inde i kroppen, hvilket kan medvirke til at til at der udvikles større kropsbevidsthed og et mere sikkert "jeg". Ved at målrette kropstræningen og arbejde med bestemte muskelgrupper, kan man træne - og dermed opøve forskellige funktioner. Det kan eksempelvis handle om at få en bedre jordforbindelse / centrering, at blive bedre til at afgrænse sig, eller at blive bedre til at klare kontakt og nærvær. Øvelserne tilrettelægges ud fra den enkeltes eller gruppens behov og parathed, og videreudvikles i samarbejde med eleven / eleverne. Døgnrytme: Unge, som vælger at bo på Helheden, er på forhånd informeret om, at udgangspunktet for et ophold her er, at man er indstillet på at indgå i en struktureret hverdag. Dette indebærer, at man bestræber sig på at overholde en normal døgnrytme således at man er i stand til at stå op om morgenen og gå i gang med de aktiviteter, der er planlagt, jævnfør den samarbejdsaftale og ugeplan, man selv har været med til at udarbejde. Den eller de medarbejdere, der er på vagt, opholder sig sammen med de unge, indgår som en del af fællesskabet, og bestræber sig på at virke igangsættende og stabiliserende, alt efter hvad der skønnes at være behov for. Indflydelse og ansvar: De unge på Helheden lever sammen i et tæt fællesskab, hvilket kan være en udfordring for unge mennesker, som endnu ikke har fået skabt deres personlige identitet og som derfor kan have svært ved at afgrænse sig selv i samværet med andre. Det ugentlige fællesmøde er for den enkelte unge en træning i at blive i stand til at give udtryk for sin egen mening og diskutere problemstillinger i relation til fællesskabet. 20

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere