LOGBOG Med hjertet som kompas. Konference i Oplevelsernes Academy - ledelse, turisme og bæredygtighed -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOGBOG Med hjertet som kompas. Konference i Oplevelsernes Academy - ledelse, turisme og bæredygtighed -"

Transkript

1 LOGBOG Med hjertet som kompas Konference i Oplevelsernes Academy - ledelse, turisme og bæredygtighed - ECCO CENTERET

2 Indhold Dias 3-4: Dias 5-8: Dias 9-14: Dias 15-17: Dias 18-20: Dias 21-26: Dias 27-29: Dias 30-35: Dias 36-42: Dagens program Henrik Meng begejstret ledelse Hvordan kan jeg bruge THRILL-hjulet? John Lennon - Yorkshire Passion Henrik Lehmann ledelse i skildpaddeperspektiv Hvordan kan jeg bruge teater og erfaringer fra Odense Zoo? Steen Hildebrandt bæredygtig ledelse Logbog Syd Logbog Nord 2

3 Dagens program Morgenmad Hjertelig velkommen Ved projektleder Marie Bjørg Nordlund, Oplevelsernes Academy og facilitator, Malene Stub Selmer, PrimusMotor Arbejdsglæde skaber engagement og god økonomi Ved motivator, forfatter, underviser og foredragsholder Henrik Meng Lad din begejstring smitte (workshop) Frokost og netværk 3

4 Dagens program Energizer Yorkshire Passion-konceptet Ved professor John Lennon, Glasgow Caledonian University Ledelse i skildpaddeperspektiv Ved direktør Henrik Lehmann, Odense Zoo Workshop Hjertestyrker lidt sundt til hjerne og hjerte Bæredygtig ledelse ledelse med hjertet Ved professor, forfatter og ledelsesguru Steen Hildebrandt Afslutning og afrunding 4

5 Henrik Meng begejstret ledelse 5

6 Henrik Meng begejstret ledelse Det handler om relationer indefra og ud Kommunikation betyder enormt meget for din forretning brug hjerte og mavefornemmelse Sørg for at menneskene omkring dig har lyst til at gøre det, de gør få folk til at se, hvor vi er på vej hen Værdier bliver nødt til at omhandle andre end ledelsen alle skal forstå, hvad værdierne betyder i praksis Hvad skal vi gøre hver dag, for at få værdierne til at blive til virkelighed? 6

7 Henrik Meng begejstret ledelse Når vi fortæller folk, hvorfor vi gør noget, er der større chance for, at de gør det med hjertet Lederen skal turde gå forrest og tænke store tanker. Det starter med en beslutning og at man gør noget ved det THRILL-faktor: Tilstede Hjælpsom Rosende (hvis man roser, har man også lov at korrigere, når noget kan gøres bedre). Interesseret Lyttende Legende/ ledende (start med dig selv!) 7

8 Henrik Meng begejstret ledelse Det er vigtigt, at det interne fungerer, før vi kan være servicemindede udadtil Service handler om mennesket! Fremragende service er en følelse medarbejderne styrer gæsternes følelser og hinandens Det, vi fokuserer og måler på, vokser! Hvordan kunne vi giver altid et godt svar Bliv ved med at insistere og vær vedholdende da vil værdierne blive en del af kulturen og det vi arbejder med 8

9 Hvordan kan jeg bruge THRILL hjulet? 9

10 Hvordan kan jeg bruge THRILL hjulet? Analysere og skabe selvindsigt Tage pulsen på organisationen Reflektere over erfaringer godt/skidt Identificere styrker/svagheder Give inspiration til drøftelser Skabe forståelser for kundeoplevelsen Sikre ensartet opfølgning på tværs af organisationen Evaluere medarbejderes tilfredshed Udfordre organisationens selvopfattelse Identificere forbedringstiltag 10

11 Hvordan kan jeg bruge THRILL hjulet? Identificere fælles mål og ambitioner Etablere en fælles referenceramme Etablere en struktureret opfølgning Hæve ambitionsniveauet i fællesskab Identificere mål og handle derefter Sikre en værdikædebetragtning Visualisere hvordan vi gerne vil være (før /efter) Sætte fokus på serviceparametre, der ikke er mekaniske 11

12 Hvordan kan jeg bruge THRILL hjulet? Skabe verdens bedste service Udvikle og forbedre servicen Anerkende kundens behov Fokus på gode eksempler Indfør ros til kunden Forstå, at mersalg også er service En positiv tilgang til forandring Et værktøj til at bevare skarpheden Skabe fokus på værdier og salg samtidigt Agere rollemodel som leder i alt hvad jeg gør Få medarbejderne til ægte at kære om kunden Sætte fokus på den legende tilgang til kunderne Sætte fokus på kundens oplevelse i det daglige arbejde 12

13 Hvordan kan jeg bruge THRILL hjulet? Forbedre dialogen med medarbejderne Redskab til intern dialog God referenceramme Følge op v.h.a. konkrete eksempler Lytte til medarbejdernes ideer Være tilstede og brug tid med medarbejderne Skærpe kommunikationen til kunden Skabe fokus og tydelighed i dialogen 13

14 Hvordan kan jeg bruge THRILL hjulet? Skabe motivation og arbejdsglæde Bruge hjulet som et vinderhjul Sikre daglig træning i god service Bruge hjulet som et anerkendende lykkehjul Smitte omgivelserne med godt humør Involvere medarbejderne Bekræfte at vi er enormt gode 14

15 John J. Lennon Yorkshire Passion 15

16 John J. Lennon - Yorkshire Passion Teater/ film som redskab til at udvikle områder og lokale, samt tiltrække turister Vi skal have store ambitioner og vide, hvad gæsterne vil have Det handler om at skabe identitet og sammenhæng, samt at udvikle passion og selvtillid hos deltagerne Partnerskab mellem udvikling og uddannelse hvordan kan vi udvikle folk? Lokale bliver nødt til at kende til konceptet for at kunne udtrykke det 16

17 John J. Lennon - Yorkshire Passion Teatermetoden gør, at mange mennesker kan undervises på samme tid op mod mennesker på én gang Contrasting narratives - der er forskellige fortællere og måder at fortælle budskabet på hvis du vil lære mennesker noget, må du bruge deres sprog Undervisningen går også ud på at få de lokale til at indse, hvad deres område har at byde på Brug af light touch det skal være humoristisk 17

18 Henrik Lehmann Ledelse i skildpaddeperspektiv 18

19 Henrik Lehmann Ledelse i skildpaddeperspektiv Ledelsesredskaber der kan omforme skyklappet entusiasme til helhedsorienteret entusiasme til gavn for alle Krav til ledelsesredskabet: Det skal kunne leves Det skal være let at forstå og begribe Det skal være sjovt og målbart Derfor bruger Lehmann værdibaseret ledelse, der fører til forandring, engagement, fællesskab, begejstring der smitter og ansvarlighed Medarbejderne laver selv værdierne 19

20 Henrik Lehmann Ledelse i skildpaddeperspektiv Du skal selv være med som leder Synliggørelse af værdierne: Kaffekrus, sms, instrumentbræt, facebook, t-møder, pause-snak, afdelingsmøder, ledergruppe, infokaffe, VUPuger (Værdier Uden Papegøjesnak), lederseminarer Værdi-uger: eks. Gav hinanden point på service smileys. Også gæsterne blev involveret og bedt om at uddele smileys Trivselspolitik: sundhedstjek, zoo-marathon, vis os din hemmelighed, osv. Stærkt fællesskab blandt medarbejderne smitter af på gæsterne 20

21 Hvordan kan jeg bruge teater og erfaringer fra Odense Zoo? 21

22 Hvordan kan jeg bruge teater og erfaringer fra Odense Zoo? Lokale film i sociale medier Invitere turisterne med ind til teater sketches, der fremmer engagement og virkelyst Brug humorfyldte informationsfilm i sociale medier, apps. og på hjemmesider til turisterne 22

23 Hvordan kan jeg bruge teater og erfaringer fra Odense Zoo? Værdier som fælles fundament Booste fællesskabet gennem et fælles grundlag Indarbejde værdier i det daglige, ugentlige og det banale Skabe større motivation og medarbejderengagement Iværksætte værdiuger og smiley ordninger Bevidstgørelse og implementering af værdier Implementere værdihuskende aktiviteter Give mulighed for medarbejder-involering 23

24 Hvordan kan jeg bruge teater og erfaringer fra Odense Zoo? Bygge stolthed gennem film Tænke stort i.f.t. hvordan man kan løfte en egn Bruge unge lokale til at fortælle om særpræg, seværdigheder m.v. Bruge teater/film til udvikling af en destinations selvopfattelse og skabelse af identitet Inddrage lokalsamfundet i brandingen Udvikle byens film om sig selv 24

25 Hvordan kan jeg bruge teater og erfaringer fra Odense Zoo? Leve værdierne hver dag Gå fra at tænke til at leve værdierne Huske stoltheden gennem handling Bruge ærlighed og simple virkemidler Holde processen i gang Lede insisterende og vedholdende gennem værdier Lufte værdierne hver dag så de holdes i live Skabe værdiforståelse gennem arbejdet Overdrive formidlingen af værdierne 25

26 Hvordan kan jeg bruge teater og erfaringer fra Odense Zoo? Teater som uddannelsesplatform Uddanne unge/nye medarbejdere gennem videoer Brug skuespillere eller spil i svære personalespørgsmål Brug teater som visualisering af værdier og ønsket adfærd Bruge teater/video som virkningsfyldt til demonstration af den gode/dårlige serviceoplevelse Udvikle læringsfilm til Iphone Gennemspille scenarier og træne derudfra Bruge rollespil til at træne kunderelationer Træne on- og off stage 26

27 Steen Hildebrandt bæredygtig ledelse 27

28 Steen Hildebrandt bæredygtig ledelse For at være en god leder, må man kunne mærke hjertet hvad er meningen med mit liv/ min virksomhed/ min ledelse? Hvis du skal lede andre må du primært kunne lede dig selv hvad giver mening for mig? Ud fra dette arbejder vi med virksomhedens strategi og ledelse Det handler om menneskelige relationer empatien er i centrum Kompagni-karma : enhver handling føder en ny handling, og alle gerninger har betydning og sætter spor Alt hvad vi foretager os som ledere har konsekvenser for vores medarbejdere, virksomhed, naturen, verden osv. 28

29 Steen Hildebrandt bæredygtig ledelse Verden efterspørger visdom at vi agerer med hjertet som kompas Virksomheder arbejder for profit. Men det er forkert, hvis vi handler for profit uden at tænke på vores omgivelser Feedback vi må mærke konsekvenserne af det, vi foretager os, og agere herefter Levende systemer er i balance når de lytter til feedback Virksomheden har ansvar for sig selv, virksomhedens dele mennesker, og for den helhed som virksomheden er en del af miljøet, osv. 29

30 Logbog Syd Hvordan kan Oplevelsernes Academy hjælpe dig til at understøtte din positive udvikling? Er der brug for en kursændring i dit lederskab? 30

31 Logbog Syd Hvordan kan Oplevelsernes Academy hjælpe dig til at understøtte din positive udvikling? Gennem kursustilbud + sparring med kolleger Være på forkant med udviklinger Bruge de værktøjer, som vi er blevet vist Uddannelse. Netværk Netværk, service, kursudvikling indefra. Holisme og sundhed Ved at vi mødes og udveksler idéer Med at være bindeled mellem branchen og uddannelsesverden, og gøre opmærksom på mulighederne for efter- og videreuddannelse m.v. Ved at afholde disse spændende dage som i dag Fortsætte med at udvikle og udbyde kurser for branchen (a la ODA) Inspiration. Gode input Ved at afholde sådanne kurser 31

32 Logbog Syd Hvordan kan Oplevelsernes Academy hjælpe dig til at understøtte din positive udvikling? Skabe overblik over muligheder for relevante udviklingsmuligheder for organisationen Faglige kurser efter mit behov. Netværksaktiviteter Fastholde og motivere til den gode linje Påminde, udbyde begejstrings-uddannelser/ kurser Forvente mere via lokalt samarbejde Kurser. Inspirationsmøder/ netværk Ved at bruge nogle af de værktøjer vi bliver udstyret med. Være med til at ændre tankegangen Fortsætte med inspiration + faglige/ pædagogiske skub som i dag Personlig udvikling Tilbyde relevante uddannelsesaktiviteter især indenfor værtskab/ service Følge op på det med de næste kurser 32

33 Logbog Syd Er der brug for kursændring i dit lederskab? Ja, til dels Præcise mål Ja, mere synlig Måske men udvikling Måske ikke en kursændring, men endnu mere fokus på det, jeg ved er væsentligt Ja, mere positiv energi! Man kan altid blive bedre. Behovene ændrer sig Ja, en mindre ændring Man skal altid være åben for nye input og inspirationthrill gav inspiration til videreudvikling af eksisterende tilgang Forsøger at leve op til Mengs principper Styrke og motivation er der altid brug for Man lærer hver dag, så ja For tidligt i forløbet til at sige Ja, jeg har lyst til mere lederskab end jeg har p.t. Fremdrift vi kan gøre alt bedre Nej, justeringer er altid nødvendige! Nej, kun være det endnu mere 33

34 Logbog Nord Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra formiddagen? Hvordan kan du bruge det, du har hørt i formiddag i din virksomhed? 34

35 Logbog Nord Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra formiddagen? THRILL At turde tro på det umulige Ledelse er ikke administration Synlig ledelse Engagement, inkludere ikke ekskludere At det i virkeligheden er enkelt og ligetil at lede rigtigt At man kan fostre en team spirit/ fællesskabsånd som har en ekstrem effekt Det gode værtskab starter internt i egen organisation - opmærksom hjælpsomhed Viden om at forbedre virksomhed og udvikle simple strategier til bedre indtjening De positive ledelseskoncepter og servicedelen Sætte fokus på THRILL-hjulet 35

36 Logbog Nord Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra formiddagen? Engagement og evnen til at højne THRILL-faktoren Vigtigheden af intern dialog THRILL-konceptet nemt at huske, nok sværere at implementere! At engagement smitter THRILL fantastisk oplæg. Meget tankevækkende at det er så basalt. Tænke positivt Udbyttet ved at give mere. Service, smil, hjælpsomhed = begejstring Når man tænker positive tanker, kan alt lade sig gøre Personlig inspiration påmindelse om ledelsens betydning som retningsviser. Det er ofte små og lette ting/ handlinger, der gør en stor forandring (hvis vi alle gør det) 36

37 Logbog Nord Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra formiddagen? Ny viden og muligheder for ny udvikling Inspiration, brugbare værktøjer til at sætte THRILL på dagsordenen Mengs ord om, hvor er man i virksomheden - hvor vil man hen, ting vi ved, men nok burde gøre noget mere ved! Energi til hverdagen og den gode frokost God energi Mødt nye mennesker Brænder for at komme hjem og i gang Begejstring Vi skal sælge - os selv og vore produkter bedre 37

38 Logbog Nord Hvordan kan du bruge det, du har hørt i formiddag i din virksomhed? Tage fat i THRILL hjulet og se på mulighederne det kan ændre Sætte værtskabet i fokus Kompasset kunne jeg godt bruge i virksomheden Inspiration til at tage blikket lidt væk fra driften i sin skematiske form og bekræftes i at det er acceptabelt at lede med mavefornemmelsen Som redskab til dialog med kollegaer Prøve at lave en THRILL-måling Mere fokus på mennesket THRILL-tilgang => overblik og udgangspunkt for diskussion Der var mange idéer/ emner/ drejninger, som jeg kan tone mine egne projekter med Til at få større engagement 38

39 Logbog Nord Hvordan kan du bruge det, du har hørt i formiddag i din virksomhed? Eksternt: relation til partnere Til at forbedre serviceniveauet og holdånden Starte endnu en bølge af begejstring. Nøøj! Positivt nye metoder for ledelse/ medarbejdere I personaleledelsen. Kompetenceudvikling Jeg skal praktisere det og ikke kun vide det Højne virksomhedens medarbejderes engagement og ledelsens syn på vigtigheden af medarbejder-involvering Tænke over at være rosende og lyttende -> samt legende og ledende Gøre det jeg gør mere målrettet. Have 2 fokuspunkter ad gangen Internt: kommunikation Begejstre! 39

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 FOREDRAG KATALOG www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 HVIS DIT LIV VAR EN FILM, VILLE DU SÅ HAVE HOVEDROLLEN? Tag mod til dig, og luk din indre eventyrer ud Foredraget bidrager med stærkt

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udviling 12 kommunikation & undervisningsteknik 17 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 23 projektarbejde

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Ledelsesbaseret coaching. - Coaching af frontmedarbejdere i SKAT kundecenter

Ledelsesbaseret coaching. - Coaching af frontmedarbejdere i SKAT kundecenter Ledelsesbaseret coaching - Coaching af frontmedarbejdere i SKAT kundecenter Niels Zachariassen 1, projektleder, SKAT Kundeservice & Bo Vestergaard 2 Organisationskonsulent i Region Nordjylland, tidligere

Læs mere

1. Mod og vilje til at bruge mindre tid på drifts-opgaver og mere på personale, borgere og interessenter

1. Mod og vilje til at bruge mindre tid på drifts-opgaver og mere på personale, borgere og interessenter Bedst praksis ledelse, styrk lederne i første række. Interviews af førstelinjeledere i Viborg kommune Følgende er en sammenskrivning af 5 interviews af førstelinjeledere i Plejesektoren, august primo september

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udvikling 11 kommunikation & undervisningsteknik 18 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 24 projektarbejde

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere