Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august Kl Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt."

Transkript

1 Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august Kl Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter inkl. nye punkter 16, 17, 18 & Nyt fra provsten Da det ikke lykkedes at blive enige med Ebberup skole ved forhandlingerne om konfirmandundervisning, skal denne sag behandles på byrådsmøde i næste uge. Alle øvrige aftaler med kommunale skoler er på plads. 3 Nyt fra formanden Søren Christian Bonde udtrykte forundring over at der kom brev fra Fyens stift om strukturdebat for Assens provsti, uden at han som formand for provstiudvalget var blevet orienteret. 4 Tillæg til kirkegårdsvedtægter, Broholm Sag: Broholm, Forespørgsler vedr. kirkegårdsvedtægter og protokol (557) - Broholm Sogn Broholm menighedsråd har indsendt tillæg til kirkegårdsvedtægter, som indstilles til godkendelse. Tillæg til kirkegårdsvedtægter, Broholm 5 Ansøgning om 5% midler - Gamtofte menighedsråd Sag: Gamtofte Menighedsråd (463) - Gamtofte Sogn Gamtofte menighedsråd ansøger om 5% midler til opgravning og udskiftning af dræn under forudsætning af at menighedsrådet ikke selv har opsparede eller frie midler til at finansiere dette. Menighedsrådet bedes fremsende dokumentation vedr. deres indestående i banker, og oplyse kontonr. hvortil kr ønskes overført. Ansøgning om 5% midler. 6 Godkendelse af regnskab og protokollat Helnæs menighedsråd Sag: Årsregnskab 2012 (395) Indstilles til godkendelse. Herefter er alle regnskaber og protokollater for 2012 færdigbehandlede. Helnæs regnskab 2012 Referat, Side: 1

2 Revisionsprotokollat Helnæs Kvartalsrapporter 1. kvartal 2014 Sag: Kvartalsrapporter 1. kvartal 2014 (562) Gennemgang af kvartalsrapporter for 1. kvartal indstilles til godkendelse. Endvidere opfølgning vedr. kvartalsrapport fra Skydebjerg. 1. kvt. Helnæs Kvartalsrapport 1. kvt Orte Skydebjerg 1. kvartal 2014, telefonnotat 8 2. kvartalsrapport, Assens provstiudvalgskasse Sag: Kvartalsrapporter & regnskab PUK 2014 (560) Gennemgang af kvartalsrapport for 2. kvartal 2014, indstilles til godkendelse. Helnæs, godkendt uden bemærkninger. Orte, kvartalsrapporten godkendes, men da det bemærkes at der på nuværende tidspunkt at brugt en del flere penge end budgetteret, opfordres kraftigt til forsigtighed i sidste halvdel af Orte menighedsråd har budgetteret med et underskud, og dermed brug af frie midler på kr i Der er allerede forbrugt 38% af disse på årets 3 første måneder, hvilket i sidste ende vil påvirke beløbet til egenfinansiering af renovering af nyt sognehus. Skydebjerg - PWC anbefaler at man afventer revisionsprotokollat for 2013, hvor der vil blive anført en bogføringsmanual vedr. provenu fra salg af præstegården i Orte. Hvad angår bogføring mellem drift og anlæg, er det aftalt med menighedsrådet at dette rettes på 2. kvartalsrapport for hele 1. halvår Med dette er det aftalt med menighedsrådet at der ikke fremsendes ny kvartalsrapport for 1. kvartal. Kvartalsrapporten viser et lille overskud på kr ,13 på trods af at provstiudvalget har investeret ca. kr i multifunktions maskine til kontoret først i Resultatet for 1. halvår 2014 er således tilfredsstillende, og kvartalsrapporten godkendes. 2. kvartalsrapport, Assens provstiudvalgskasse 9 Salmemaraton og fortsættelse - henv. fra Inge Sand Sag: Salmemaraton og fortsættelse? (581) Der er modtaget henvendelse fra Inge Sand vedr. fortsættelse efter salmemaraton. Salmemaraton og fortsættelse - henv. fra Inge Sand Der er enighed i provstiudvalget om, at det er en god ide at fortsætte med et nyt arrangement, men provstiudvalget mener at præster bør involveres, evt. i samarbejde med menighedsrådene. Punktet sættes på dagsordenen til næste præstekonvent d. 10. september Budget 2015, endeligt forslag Orientering om udvalgets arbejde, samt beslutning om endeligt forslag til fordeling af ligning Alle budget tal blev gennemgået, og der blev udarbejdet endeligt forslag til fordeling af ligningsmidler i Resultatet fremlægges af Ole og Lene på budgetsamråd d. 28. august Endvidere planlægning af budgetsamråd - hvem gør hvad? Referat, Side: 2

3 11 Frigivelse opsparing isolering præstegård Sag: Kærum menighedsråd (522) - Kærum Sogn Kærum menighedsråd ønsker at isolere yderligere 2 rum i præstegården, og ansøger om frigivelse af midler hertil. VS: Frigivelse opsparing isolering præstegård Ansøgningen godkendes, men provstiudvalget gør opmærksom på at det er planlagt at bevillige kr til renovering af sognegården i Sønderby i budget for Resten af projektet er tænkt finansieret af rådets opsparede og frie midler. Det vil således have konsekvens for rådighedsbeløbet til renovering af sognegård, såfremt pengene bruges nu. 12 Samlet materiale vedr. restaurering af Bågø kirke Sag: Bågø Kirke - istandsættelse. (492) - Bågø Sogn Etape 1 vedr. restaurering af Bågø kirke beløber sig til kr Der er i 2014 bevilliget kr til projektet, hvorfor menighedsrådet ansøger om tillægsbevilling eller lån. Provstiudvalget godkendte ansøgningen, og besluttede at bevillige kr til projektet i budget Samlet materiale vedr. restaurering af Bågø kirke 13 Ansøgning om nye graverfaciliteter i Turup Sag: Turup menighedsråd (549) - Turup Sogn Turup menighedsråd ansøger om tilladelse til opstart af projekt vedr. graverhus samt materialegård. Samlet pris kr inkl. moms. Der ansøges om bevilling til projektet eller lån. Provstiudvalget godkendte ansøgningen, og besluttede at bevillige kr i budget Valgt tilbud, Turup, graverfaciliteter Projektbeskrivelse graverhus, Turup 14 Tilbud vedr. automatisk ringning, Tommerup kirke Sag: Tommerup Kirke (447) Tommerup kirke ønsker at montere automatisk ringning. Projektet ønskes finansieret med indestående stiftsmidler. I materialet fra Thomo er der ikke udtalelse vedr. evt. indgreb på bygningsdele eller inventar der er over 100 år gamle. Denne udtalelse skal indsendes, hvorefter provstiudvalget vil godkende ansøgningen og indstille denne til Fyens stift til videre behandling. Tilbud vedr. automatisk ringning, Tommerup kirke Ansøgning om frigivelse af midler oplagt i stiftet 15 Procedure for flytning af møder o.l. Der har hidtil været en aftale om at der sendes en mail ud fra provstikontoret, og at intet svar betragtes som en bekræftelse på at det Fremover laves forslag til flere mødedatoer via Doodle. På denne måde kan der forhåbentlig findes en ny dato hvor alle kan deltage. Referat, Side: 3

4 fremsendte er ok. Dette gælder også ved behandlings sager, som ikke kan vente på næste udvalgsmøde. Skal proceduren ændres? 16 Ophævelse af prohiberet konto, orgelrep. Sag: Køng menighedsråd (488) - Køng Sogn Køng menighedsråd har haft en del uforudsete udgifter, og ansøger derfor om tilladelse til at ophæve eksisterende opsparing til reparation af orgel. Opsparingen er på kr ,00. Ophævelse af prohiberet konto, orgelrep. 17 Ansøgning om midler til ny varmeløsning Orte 2014 Sag: Orte sognehus (376) - Orte Sogn Orte menighedsråd ansøger om ekstra bevilling til nyt fyringsanlæg til Orte kirke og sognehus. Der ansøges om kr Ansøgning om midler til ny varmeløsning Orte 2014 Menighedsrådet ønsker at etablere et varmeanlæg hen over 2 matrikler, hvilket findes uhensigtsmæssigt. Endvidere ønsker provstiudvalget at fastholde den allerede udmeldte ramme til den nye sognegård i Orte. Ansøgningen afvises derfor. 18 Udskiftning af oliefyr til gasfyr Sag: Dreslette kirke, udskiftning af varmeanlæg (596) - Dreslette Sogn Dreslette menighedsråd ansøger om tilladelse til igangsætning af projekt vedr. udskiftning af oliefyr til gasfyr. Menighedsrådet har haft besøg af kirkeministeriets varmekonsulent, som har anbefalet denne løsning. Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet med opsparede midler som følger: Kr fra konto til indvendig kalkning Kr fra konto til indvendig maling. Udskiftning af oliefyr til gasfyr Svar til MR vedr. yderligere oplysninger om nyt varmeanlæg, Dreslette kirke 19 Provstilokaler Da der er blevet lejet flere kontorer ud i Bizhouse, hvor provstiet idag har lokaler, vil det efterhånden blive problematisk at råde over det fælles mødelokale i den udstrækning vi har behov for dette. Der er mulighed for at flytte kontorerne op på 1. sal, hvor man vil kunne indrette sig på en gang med mødelokale og 2 kontorer. Her er Et enigt provstiudvalg anerkender behovet for lokaler med eget mødelokale. Lene udarbejder økonomisk overslag, og punktet sættes på dagsorden igen på provstiudvalgsmøde i september. Referat, Side: 4

5 adgang til gode køkkenfaciliteter, som bedre vil kunne dække provstiets behov end de nuværende. 20 Evt. Referat, Side: 5

6 Orientering 21 Sønderby menighedsråd, frigivelse af prohiberede midler Sag: Sønderby Menighedsråd (582) Orientering om godkendt ansøgning. Orientering givet. Frigivelse af midler Referat, Side: 6

7 Underskrifter vedr. møde d Søren Christian Bonde Anette Bøgebjerg Vig Hans Peder Søgaard Christiansen Jan Julin Nielsen Jørgen Erik Hansen Leni Ulla Hansen Ole Hyldegaard Hansen Sven Gorm Nielsen Vibeke Busse Andersen Vivi Boysen Arnoldus Referat, Side: 7

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere