Udviklingen i byernes folketal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i byernes folketal"

Transkript

1 Udviklingen i byernes folketal Af Jan Christensen, Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i folketallet for byerne i Danmark. Herunder belyses udviklingen forskellige størrelsesgrupper af byer, og der afdækkes, hvordan udviklingen i folketallet varierer indenfor grupperne. Herunder findes eksempelvis, at der selv blandt de små byer er nogle, som har stigende folketal, mens andre har faldende. Side 1 af 16 Analysens hovedkonklusioner Folketallet i Danmark er steget fra 5,4 mio. i 2006 til 5,7 mio. i 2016, svarende til en stigning på 5,2 pct. Befolkningsvæksten er overordnet set sket indenfor alle størrelsesgrupper af byer, mens landdistrikterne og de små landsbyer samlet set har haft fald i folketallet. Blandt byer med flere end indbyggere har stort set alle haft stigende folketal. For grupperne af byer gælder, at jo mindre byerne er, jo flere har oplevet fald folketallet. Herfra er især undtaget byerne med mellem og indbyggere, som samlet set har forøget folketallet med 6,6 pct. Samtidig gælder, at jo nærmere byen ligger en af de største byer, jo mere gunstig en udvikling har der været i folketallet. Pendlerbyerne har haft de største stigninger, mens landdistriktsbyerne har haft de mindste stigninger eller direkte fald. Ikke blot små byer i landets yderområder oplever fald i folketallet, men også en række større byer oplever betydelige fald. Eksempelvis er der blandt de 55 byer i størrelsesgruppen til indbyggere, 13 som har haft faldende folketal i perioden 2006 til 2016, svarende til 24 pct. af byerne.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning Befolkningsforskydninger Udvikling i byernes folketal Byer med over indbyggere Byer med mellem og indbyggere Byer med mellem og indbyggere Byer med mellem og indbyggere Byer med mellem og indbyggere Metode og data Dannelse af konsistent tidsserie Byer vokser sammen Byer skilles ad Byer opstår Side 2 af 16

3 1 Baggrund og indledning Der bor i 2016 godt 5,7 mio. personer i Danmark, jf. tabel 1.1. Befolkningen kan grupperes i 3 grupper; dem der bor i enten hovedstadsområdet eller en af de største byer, dem der bor i landdistrikterne eller i byer med færre end borgere og dem der bor i en by med mellem og borgere. De 3 grupper er omtrent lige store, jf. tabel 1.1 og figur 1.1. På trods af debatten om, at urbaniseringen pågår med stor kraft, så er det fortsat mere end hver tredje, som bor i et landdistrikt eller i en by med færre end indbyggere. Samtidig bor en anden tredjedel i en by med mellem og borgere, og endeligt den sidste tredjedel bor i hovedstadsområdet eller en af de 3 største provinsbyer. Side 3 af 16 Udviklingerne for folketallet varierer meget byerne imellem, som den resterende del af analysenotatet afdækker. Tabel 1.1: Folketal for byområderne Område Folketal Andel i pct. Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg ,1 Byer med mellem og indbyggere ,7 Landdistrikter og byer med færre end indbyggere ,0 Uden fast bopæl ,2 I alt ,0 Kilde: Statistikbanken BY1 Figur 1.1: Fordelingen af befolkningen på bystørrelser, 2016 Kilde: Statistikbanken By1

4 2 Befolkningsforskydninger Befolkningen i Danmark er de seneste 10 år, fra 2006 til 2016, steget fra godt 5,4 mio. til 5,7 mio. indbyggere, svarende til en stigning på 5,2 pct., jf. tabel 2.1. Der er geografiske forskelle i udviklingen i folketallet. Urbanisering, med søgning mod de største byer, har givet vækst i folketallet i især Københavnsområdet og Aarhus, men også i de øvrige store byer. Samtidig med urbaniseringen på landsplan, pågår der en vis grad af kondensering af befolkningen i lokale bycentre. Således er der mange steder i landet tendens til at befolkningen søger fra landområderne til såvel de større som de mindre byer. De 2 mekanismer kan tilsammen kaldes en form for dobbelturbanisering. Side 4 af Udvikling i byernes folketal Hovedstadsområdet står for den største befolkningsfremgang i perioden på 11,8 pct., jf. tabel 2.1. Dernæst følger øvrige byer med over indbyggere, som samlet set har haft en stigning på 9,0 pct. For byer med mellem og indbyggere, har stigningen i samme periode været 7,2 pct., mens den for byer med mellem og indbyggere var 5,3 pct. Som samlede grupper, har byer med mindst indbyggere dermed haft en udvikling i folketallet i perioden 2006 til 2016, som var højere end for landet som helhed. Der synes således at være tendens til, at byer som i forvejen er store, også er dem der vokser mest, jf. figur 2.1. Tabel 2.1: Folketal for byområderne Byens størrelse i 2016 Antal byer i 2016 Folketal 2006 Folketal 2016 Andel af befolkningen 2016, i pct. Udviklingen i folketallet , i pct. Hovedstadsområdet ,4 11,8 Byer over ,7 9,0 Byer ,2 7,2 Byer ,0 5,3 Byer ,7 4,4 Byer ,8 4,8 Byer ,4 6,6 Byer ,3 5,1 Byer ,8 2,0 Uden fast bopæl ,2 Landdistrikter og byer under ,5-6,6 Hele landet ,0 5,2 Bem.: Grupperingen af byerne er lavet efter den størrelse de havde i Summen af byer inkluderer kun byer udenfor hovedstadsområdet med mindst 500 indbyggere pr. 1/

5 Figur 2.1: Udviklingen i folketal for forskellige størrelser af byer 2006 til 2016, i pct. Side 5 af 16 Bem.: Grupperingen af byerne er lavet efter den størrelse de havde i Summen af byer inkluderer kun byer udenfor hovedstadsområdet med mindst 500 indbyggere pr. 1/ For byerne med eller færre indbyggere har udviklingen i folketallet været mere moderat end for landet som helhed. Herfra er især undtaget gruppen af byer med mellem og indbyggere, hvor der i perioden har været en stigning i folketallet på 6,6 pct. Den gruppe af byer er således også undtaget fra tendensen til at det er de større byer der vokser mest folketalsmæssigt. For den mindst urbaniserede gruppe, landdistrikterne og byer med færre end 500 indbyggere, har der været et fald i folketallet på 6,6 pct. i perioden 2006 til Indenfor alle grupperne er der stor variation i udviklingen byerne imellem. Der findes således byer indenfor hver af grupperne som har en stigning i folketallet, der er højere end landsgennemsnittet. Eksempelvis har der i gruppen af 31 byer med folketal mellem og været en gennemsnitlig stigning på 4,4 pct., som er lavere end udviklingen for hele landet på 5,2 pct., jf. tabel 2.1. For 16 af byerne, har der været en stigning i folketallet som er højere end landsgennemsnittet, mens de resterende 15 har haft en mindre gunstig udvikling, heraf har 5 haft direkte fald i folketallet jf. tabel 2.2. For gruppen af 55 byer med folketal mellem og havde 23 en vækst i folketallet der var højere end landsgennemsnittet, mens 32 byer havde en mindre gunstig udvikling, heraf havde 13 byer fald i folketallet. For de 310 mindste byer, med mellem 500 og 999 indbyggere, har næsten halvdelen, 143 byer, oplevet fald i folketallet i perioden 2006 til 2016.

6 Tabel 2.2: Udvikling i folketal for byområderne fra 2006 til 2016 Antal byer Byens størrelse i 2016 Antal byer med større vækst end hele landet Antal byer med mindre vækst end hele landet Heraf antal med fald i folketallet Byer over Byer Byer Byer Byer Byer Byer Byer Alle byer Bem.: Grupperingen af byerne er lavet efter den størrelse de havde i Summen af byer inkluderer kun byer udenfor hovedstadsområdet med mindst 500 indbyggere pr. 1/ Side 6 af 16

7 2.2 Byer med over indbyggere De 3 største provinsbyer, Aalborg, Aarhus og Odense har alle haft stigninger i folketallet, som er større end landsgennemsnittet, jf. tabeller 2.2 og 2.3. Som samlet gruppe har de 3 byer haft en stigning i folketallet på 9,0 pct. fra 2006 til Aalborg og Aarhus har haft de største stigninger, på henholdsvis 11,5 pct. og 10,2 pct., mens Odense har haft en stigning på 5,7 pct. Tabel 2.3: Udvikling i folketal for byområderne med flere end indbyggere fra 2006 til 2016 By Folketal 2006 Folketal 2016 Udvikling i pct. Aalborg ,5 Aarhus ,2 Odense ,7 Samlet ,0 Bem.: Grupperingen af byerne er lavet efter den størrelse de havde i Side 7 af Byer med mellem og indbyggere Der er 6 byer i Danmark med et folketal mellem og indbyggere. Alle har haft vækst i folketallet fra 2006 til 2016, jf. tabel 2.4 og figur 2.2. Horsens har med 12,8 pct. haft den største stigning. Esbjerg har haft den mest beskedne stigning, på kun 0,4 pct. Tabel 2.4: Udvikling i folketal for byområderne med mellem end og indbyggere fra 2006 til 2016 By Folketal 2006 Folketal 2016 Udvikling i pct. Horsens ,8 Vejle ,9 Roskilde ,3 Kolding ,9 Randers ,3 Esbjerg ,4 Samlet ,2 Bem.: Grupperingen af byerne er lavet efter den størrelse de havde i 2016.

8 Figur 2.2: Udviklingen i folketallet fra 2006 til 2016 for byer med mellem og borgere, i pct. Side 8 af 16 Bem.: Opgørelsen er afgrænset til byer som i 2016 havde mellem og indbyggere.

9 2.4 Byer med mellem og indbyggere Der er 23 byer med mellem og indbyggere, jf. figur 2.3. Heraf har 11 haft en vækst i folketallet som er højere end landsgennemsnittet. 12 byer har haft en mindre gunstig udvikling i folketallet end landsgennemsnittet, heraf har 2 byer haft direkte fald i folketallet. Figur 2.3: Udviklingen i folketallet fra 2006 til 2016 for byer med mellem og borgere, i pct. Side 9 af 16 Bem.: Opgørelsen er afgrænset til byer som i 2016 havde mellem og indbyggere. Af pladshensyn i figuren, er der ikke anført navn for alle byområderne. De største stigninger i folketallet ses for byerne Ringsted, Viborg, Ølstykke-Stenløse, Hillerød og Taastrup, jf. tabel 2.5. Ringsted by har oplevet en fremgang i folketallet på hele 15,6 pct.

10 Tabel 2.5: Byer i størrelsen til med størst stigning i folketallet By Indbyggertal Indbyggertal Udvikling i pct. Ringsted ,6 Viborg ,1 Ølstykke-Stenløse ,7 Hillerød ,2 Taastrup ,3 Side 10 af 16 For Svendborg og Frederikshavn har der været tale om fald i folketallet i perioden 2006 til 2016, jf. tabel 2.6. Tabel 2.6: Byer i størrelsen til med mindst gunstig udvikling i folketallet By Indbyggertal Indbyggertal Udvikling i pct. Sønderborg ,7 Helsingør ,6 Skive ,2 Svendborg ,5 Frederikshavn ,0

11 2.5 Byer med mellem og indbyggere Der er 86 byer, som i 2016 har mellem og indbyggere, jf. tabel 2.1. Heraf havde 68 stigende folketal i perioden 2006 til 2016, mens 18 byer oplevede fald i folketallet jf. tabel 2.7. Byerne med de største stigninger i folketallet er fortrinsvis placeret i oplandet til Aalborg, Aarhus og Odense og i trekantsområdet, jf. figur 2.4. Hertil kommer dog byer som Vejen og Brande, som også har oplevet betydelig stigning i folketallet. Skjern og Varde har ligeledes haft stigning i folketallet i perioden 2006 til 2016 som er højere end landsgennemsnittet. Figur 2.4: Udviklingen i folketallet fra 2006 til 2016 for byer med mellem og borgere, i pct. Side 11 af 16 Bem.: Opgørelsen er afgrænset til byer som i 2016 havde mellem og indbyggere. Af pladshensyn i figuren, er der ikke anført navn for alle byområderne.

12 De største stigninger i folketallet, blandt byerne med mellem og indbyggere, findes for byerne Børkop, Løgten, Hørning, Aabybro og Støvring, jf. tabel 2.7. Tabel 2.7: Byer i størrelsen til med størst stigning i folketallet By (Kommune) Indbyggertal Indbyggertal Udvikling i pct. Børkop (Vejle) ,3 Løgten (Aarhus) ,8 Hørning (Skanderborg) ,0 Aabybro (Jammerbugt) ,7 Støvring (Rebild) ,4 Side 12 af 16 Byerne som har oplevet direkte fald i folketallet i perioden 2006 til 2016 ligger i yderområderne af landet, jf. figur 2.4. Det gælder eksempelvis byer i det nordligste og sydligste Jylland samt i Nordvestjylland. Hertil kommer en række byer i yderområderne af øerne. Det drejer sig om Sydfyn, Vest- og Sydsjælland, sydhavsøerne og Rønne på Bornholm. De største fald findes i byerne Nordborg, Skagen, Nakskov, Hirtshals og Struer, jf. tabel 2.8. Tabel 2.8: Byer i størrelsen til med størst fald i folketallet By (Kommune) Indbyggertal Indbyggertal Udvikling i pct. Nordborg (Sønderborg) ,7 Skagen (Frederikshavn) ,4 Nakskov (Lolland) ,9 Hirtshals (Hjørring) ,7 Struer (Struer) ,9

13 2.6 Byer med mellem og indbyggere For byer med mellem og indbyggere tegner der sig ligeledes et billede af, at befolkningsvæksten er højest, jo nærmere man ligger på en stor by. Det ses i særlig grad i det østjyske bybånd, fra trekantsområdet i syd til og med Randers i nord, jf. figur 2.5. Figur 2.5: Udviklingen i folketallet fra 2006 til 2016 for byer med mellem og borgere, i pct. Side 13 af 16 Bem.: Opgørelsen er afgrænset til byer som i 2016 havde mellem og indbyggere. Af pladshensyn i figuren, er der ikke anført navn for alle byområderne. De største stigninger i folketallet for byer i størrelsen til indbyggere er Lund, Borup, Mårslet, Gedved og Stevnstrup, jf. tabel 2.9. Heraf ligger Borup mellem Ringsted og Køge, mens de øvrige 4 byer ligger i det østjyske bybånd.

14 Tabel 2.9: Byer i størrelsen til med størst stigning i folketallet By (Kommune) Indbyggertal Indbyggertal Udvikling i pct. Lund (Horsens) ,9 Borup (Køge) ,1 Mårslet (Aarhus) ,1 Gedved (Horsens) ,0 Stevnstrup (Randers) ,8 Side 14 af 16 De største fald i folketallet findes i byerne Thyborøn, Rødby, Hanstholm, Strandby og Løgstør, jf. tabel De 4 af byerne ligger i yderområder af Nordjylland, mens Rødby ligger på det sydlige Lolland. Tabel 2.10: Byer i størrelsen til med størst fald i folketallet By (Kommune) Indbyggertal Indbyggertal Udvikling i pct. Thyborøn (Lemvig) ,8 Rødby (Lolland) ,1 Hanstholm (Thisted) ,9 Strandby (Frederikshavn) ,7 Løgstør (Vesthimmerland) ,2

15 3 Metode og data Opgørelserne af byernes folketal bygger på data fra statistikbankens tabeller BY1 og BEF44. Der er taget udgangspunkt i byernes folketal i 2016, som danner grundlag for grupperingen af byerne i forskellige størrelsesgrupper. 3.1 Dannelse af konsistent tidsserie Der er laver ca. 100 manuelle omkodninger af data, for at skabe en konsistent tidsserie. Følgende giver 3 eksempler på hvilke typer tilretninger der er foretaget, idet der tages højde for at byer vokser sammen over tid, geografisk set skilles ad igen og at der i datamaterialet opstår byer som har vokset hurtigt. Side 15 af Byer vokser sammen Byernes geografiske udstrækning ændres over tid, da byer typisk vokser, også geografisk set. I visse tilfælde vokser 2 eller flere byområder sammen til et sammenhængende byområde. Udviklingen i folketal er beregnet for alle områder der siden hen bliver forenet. Eksempelvis er byområdet Ølstykke- Stenløse en sammensmeltning af Ølstykke og Stenløse, og håndteres beregningsmæssigt som sådan for alle år som indgår i analysen. Tabel 3.1: Udviklingen i folketallet for byområdet Ølstykke-Stenløse Stenløse Ølstykke St Ølstykke-Stenløse Samlet byområde Kilde: Tabellerne BY1 og BEF44 fra statistikbanken.dk Byer skilles ad Der findes eksempler på, at byområder som tidligere var en del af et større byområde, siden hen bliver opgjort som et særskilt område. Eksempelvis er byområdet Haslund, som ligger udenfor Randers, nu registreret som et selvstændigt byområde. Haslund har også tidligere været registreret som en del af Randers by. I beregningerne indgår Haslund som en del af Randers i hele perioden, for at skabe en konsistent serie af folketal. Tabel 3.2: Udviklingen i folketallet for byområdet Randers Over Hornbæk Paderup Haslund Randers Samlet byområde Kilde: Tabellerne BY1 og BEF44 fra statistikbanken.dk

16 3.1.3 Byer opstår I statistikbanken opgøres kun byområder med 200 indbyggere eller flere. For byområder med færre end 200 borgere regnes folketallet som en del af kommunens landdistrikter. For byer hvis folketal svinger op og ned omkring grænsen på 200, kendes således kun det faktiske folketal, for de år hvor det er højere end 200. Beregningen af udviklingen i folketallet er således ikke mulig med data fra statistikbanken. Grænsen for de mindste byer er derfor sat til 500 borgere, hvilket muliggør beregning af udviklingen i byernes folketal, med en enkelt undtagelse. Der findes en by, hvis folketal er steget fra mindre end 200 til over 500, jf. tabel 3.3. Det er Laanshøj ved den tidligere flyvestation Værløse. Hvis der også her afgrænses ved folketallet for 2016, så burde Laanshøj medtages i gruppen af byer med mellem 500 og 999 indbyggere. For det pågældende byområde kender vi dog ikke den præcise udvikling i folketallet, jf. tabel 3.3, og derfor er den for hele perioden 2006 til 2016 medregnet til gruppen af landdistrikter og byer under 500 indbyggere. Side 16 af 16 Tabel 3.3: Folketal for Laanshøj År Alle år Indbyggertal Under Kilde: Tabellerne BY1 og BEF44 fra statistikbanken.dk

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2014. Infomedias analyseafdeling, september 2015

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2014. Infomedias analyseafdeling, september 2015 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, september 2015 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i maj ). Det er fortsat København

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

Efterskolen og kommunerne

Efterskolen og kommunerne Efterskolen og kommunerne Dato 15. januar 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Folketallet på småøerne i Danmark er samlet set mere end halveret siden 1930, svarende til et fald på 51,2 pct.

Folketallet på småøerne i Danmark er samlet set mere end halveret siden 1930, svarende til et fald på 51,2 pct. Småøerne i Danmark Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Småøerne skiller sig ud fra resten af landet på en række punkter. Blandt andet, så kan småøerne være særlig udfordret i forhold til infrastrukturen, hvor

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND 1. april 2008 Af Jonas Schytz Juul: tlf: 3355 7722 Jakob Mølgaard tlf.: 3355 7729 Resumé: ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND Eliten er i høj grad koncentreret nord for København. Specielt Rudersdal,

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet

Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet Baggrund Professionshøjskolerne uddanner 4 ud af 10 dimittender på de videregående uddannelser og er karakteriseret ved at udbyde uddannelser i hele landet

Læs mere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere NOTAT MELA - - 03.03.2016 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Lettelser i topskatten gør Danmark skævere Hvis regeringen nedsætter topskatten, vil skattelempelse især komme skatteydere

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer De største byer i Danmark har oplevet en øget opdeling i gennem de seneste 30 år. I Århus er indkomsten i det rigeste område, Risskov, 3,3 gange så høj

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 701

Emne: Ledige boliger Nr.: 701 ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 701 Dato: 7. januar 2016 BRK/ENI/RKP/lbw Ledige boliger pr. 1. januar 2016 Ledighedsopgørelsen pr. 1. januar 2016 er den sidste månedlige ledighedsopgørelse, som udsendes

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ORIENTERER Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698 Dato: 9. december 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ophører. Antal ledige

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og Hovedstadsområdet,

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme.

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme. Fakta Forebyggelse af indlæggelser Den patientrettede forebyggelse skal effektivt modvirke, at borgerne indlægges unødigt på sygehuset. Formålet er et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver de bedste

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Halsnæs Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Halsnæs Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Yderkommuner vil være vinderkommuner

Yderkommuner vil være vinderkommuner September 2013 Yderkommuner vil være vinderkommuner Med tre kommuner i top 5 hvad angår forbedring af den overordnede erhvervsvenlighed, så dominerer yderkommunerne toppen af listen over hvilke kommuner,

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Af Lars Andersen, direkte tlf.: 33557717. 2. maj 2001 RESUMÈ

Af Lars Andersen, direkte tlf.: 33557717. 2. maj 2001 RESUMÈ i:\maj-2001\regional-05-01.doc Af Lars Andersen, direkte tlf.: 33557717 RESUMÈ 2. maj 2001 PENDLINGSOMRÅDER GODT UDGANGSPUNKT FOR REGIONALPOLITIK Når man skal beskæftige sig med regional erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 87 (Alm. del), som Kommunaludvalget

Besvarelse af spørgsmål nr. 87 (Alm. del), som Kommunaludvalget Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 87 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. maj 2006 Kontor: Kommunaløkonomisk kt. J.nr.: 2006-2414-74 Sagsbeh.: mja Fil-navn: I:/mja/kom

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2014, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse I medfør af skatteforvaltningslovens 8, stk., jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. xxx x, fastsættes

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 691 Dato: 1. oktober 20 BRK/ENI/RKP/lbw Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger Landsbyggefondens statistik om ledige boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006

Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006 Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006 Palliativt Videncenter, Marts 2013 (LJ og RV) Officielle tal for, hvor danskerne dør, er ikke offentliggjort siden 1999. Dødssted fremgår af dødsattesten og

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab 1. oktober 2012 Michel Klos 28.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Antallet af børn, der lever i familier i fattigdom er vokset i Danmark gennem mange år. I dag er der næsten 65.000 børn, der lever i fattige familier,

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Struer Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Struer Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 30. juni 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2015 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2017 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Urbaniseringen i Danmark siden 1926

Urbaniseringen i Danmark siden 1926 Urbaniseringen i Danmark siden 1926 Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække urbaniseringen de seneste 90 år, med særligt fokus på udviklingen for hovedstadsområdet og

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 3. kvartal 2014

LO's jobcenterindikatorer 3. kvartal 2014 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere