Befolkningsregnskab for kommunerne,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015"

Transkript

1 Befolkningsregnskab for kommunerne, Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling. Der ses på fødselsoverskud, nettotilflytning og nettoindvandring. Der analyseres på perioden Analysens hovedkonklusioner I perioden har 40 kommuner oplevet befolkningstilbagegang. For langt de fleste kommuner med befolkningsnedgang skyldes det både et fødselsunderskud og en nettofraflytning. Alle kommuner har i perioden haft en positiv nettoindvandring, der har været med til at øge befolkningstilvæksten i de enkelte kommuner. Nettoindvandringen til landet har bremset en del af den negative befolkningsudvikling, der ellers ville have været i kommunerne. Ses der på den nuværende udvikling er det kun 34 kommuner, der de sidste to år har oplevet en nedgang i befolkningstallet. Dobbelt så mange kommuner ville have haft befolkningsnedgang de sidste to år, hvis der ingen nettoindvandring havde været. Danmarkskortet over mellemkommunale flytninger har ændret sig de sidste par år. Enkelte kommuner i Vest- og Sydsjælland er begyndt at have en positiv tendens med flere til- end fraflyttere. De unge under 25 år flytter i høj grad til de fire storbyer København, Aarhus, Odense og Aalborg. Mens børnefamilierne i høj grad flytter fra storbykommunerne til de omkringliggende kommuner.

2 Indledning I Danmark bor der knap 5,7 millioner personer (primo 2015). Det er en nettoforøgelse på ca svarende til 2,3 pct. flere personer end i Befolkningsfremgangen skyldes både flere fødsler end dødsfald og en større indvandring end udvandring (Statistikbanken.dk). Udviklingen har været meget forskellig på tværs af kommunerne. Især kommuner, der i høj grad er præget af bymæssig bebyggelse og kommuner i oplandet hertil, har oplevet, at indbyggertallet er steget betydeligt siden 2010, jf. figur 1. Kommuner præget af land- og naturområder og en lavere befolkningstæthed har oplevet en nedgang i befolkningstallet i samme periode. Side 2 af 24 Formålet med analysenotat er at se nærmere på, hvad der forklarer den enkelte kommunes befolkningsudvikling. Der ses på fødselsoverskud, nettotilflytning og nettoindvandring. Der analyseres på perioden Derudover ses der på den nuværende befolkningsudvikling, ved at se på tendensen de sidste par år. Udviklingen i befolkningstallet Siden 2010 er befolkningen hovedsageligt steget i og omkring de to største byer København og Aarhus. Desuden har Aalborg og Horsens Kommuner oplevet en markant stigning i befolkningstallet i perioden , jf. figur 1. Københavns Kommune har haft den største stigning med knap 10 pct. fra 2010 til Derudover har en række kommuner i Trekantsområdet, i Midtjylland og på Midt- og Nordsjælland haft en moderat stigning i befolkningstallet. Kommuner markeret med grå har haft en stagnation i befolkningstilvæksten i perioden. Det gælder en række kommuner i forskellige dele af landet, f.eks. kommunerne omkring Aalborg, de Østfynske kommuner samt enkelte Sydsjællandske kommuner. Befolkningstallet er derimod faldet drastisk på de små ø-kommuner samt i Lemvig, Bornholm og Lolland Kommuner. Derudover har en række kommuner i det nordvestlige og sydlige Jylland, på Fyn, i Vest- og Sydsjælland oplevet befolkningsnedgang. 40 kommuner har i perioden haft et fald i befolkningstallet.

3 Figur 1: Udviklingen i befolkningstallet for perioden Side 3 af 24 Note: Kommuner markeret med gråt er kommuner med stort set uændret befolkningstal. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, FOLK1 En kommunes befolkningsudvikling kan forklares med tre parametre antallet af fødsler i forhold til dødsfald, betegnet fødselsoverskud eller fødselsunderskud. Antallet af tilflyttere i forhold til fraflyttere, kaldet nettotilflytning eller nettofraflytning. Samt antallet af indvandrere i forhold til udvandrere, kaldet nettotilflytning eller nettofraflytning. Ses der på bykommunerne under ét er fremgangen især drevet frem af både et fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner og nettoindvandring fra udlandet, jf. figur 2.

4 Befolkningstilbagegangen i land- og yderkommunerne skyldes et fødselsunderskud og nettofraflytning. Den negative befolkningsudvikling er blevet afdæmpet af en positiv nettoindvandring. Befolkningsfremgangen blandt mellemkommuner kan tilskrives en positiv nettoindvandring. Der har stort set været balance mellem antallet af fødsler og døde og antallet af til- og fraflyttere blandt mellemkommunerne under ét. Figur 2: Befolkningsregnskabet på kommunetype, Antal Side 4 af Bykommune Mellemkommune Landkommune Yderkommune Fødselsoverskud Nettotilflytning Nettoindvandring Befolkningstilvækst Note: De fire grupperinger af kommuner følger Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2008). Befolkningsregnskabet på kommunetype kan dog ikke forklare den enkelte kommunes befolkningsudvikling, da der er stor variation inden for hver kommunetype. I det følgende ses der på forklaringen af befolkningsudviklingen på kommuneniveau. Blandt kommunerne, der har haft en positiv befolkningstilvækst i perioden , er der forskellige forklaringer på deres fremgang, jf. figur 3. Alle kommuner har i perioden haft en positiv nettoindvandring, hvorfor denne parameter ikke er medtaget i de følgende to figurer.

5 Figur 3: Befolkningsregnskab for kommuner med positiv befolkningsudvikling, Side 5 af 24 Note: Kommuner markeret med grå er både kommuner med befolkningstilbagegang og kommuner med uændret befolkningstal. Alle kommuner har i perioden haft en positiv nettoindvandring, hvormed denne parameter ikke er medtaget i figuren. For kommunerne med den største befolkningstilvækst i perioden , jf. figur 1, skyldes deres fremgang både et fødselsoverskud og en nettotilflytning, jf. figur 3. Gentofte Kommune er dog den eneste kommune med en relativ kraftig befolkningsudvikling, hvor fremgangen ikke skyldes et fødselsoverskud.

6 Også Randers, Vejle og Odense Kommuner samt kommunerne mellem Hillerød og København og Ringsted og København er drevet af et højt antal fødsler og tilflyttere i perioden En række kommuner nord for København og omkring Roskilde samt Fanø Kommune har haft et fødselsunderskud, således at fremgangen i befolkningstallet er drevet af en nettotilflytning og nettoindvandring. Kommunerne i Midtjylland, Egedal og Høje Taastrup Kommuner har i perioden haft et fødselsoverskud samtidig med, at de har haft flere fraflyttere end tilflyttere. Side 6 af 24 Syddjurs, Odder, Middelfart, Næstved og Fredensborg Kommuner har alle haft flere dødsfald end fødsler samt flere fraflyttere end tilflyttere, men på trods af det har de haft en positiv befolkningsudvikling. Dette skyldes, at deres nettoindvandring har oversteget summen af fødselsunderskuddet og nettofraflytningen. Ligeledes er der forskellige forklaringer på befolkningsvæksten for kommunerne med befolkningsnedgang, jf. figur 4. Odsherred Kommune har, som den eneste kommune med befolkningsnedgang, haft flere tilflyttere end fraflyttere i perioden Varde Kommune er omvendt den eneste kommuner, der har haft flere fødsler end dødsfald. Deres befolkningsnedgang kan dermed tilskrives, at deres nettofraflytning har oversteget summen af nettoindvandringen og fødselsoverskuddet. Nedgangen i de resterende kommuner med befolkningstilbagegang kan både tilskrives et fødselsunderskud og nettofraflytning, jf. figur 4.

7 Figur 4: Befolkningsregnskab for kommuner med negativ befolkningsudvikling, Side 7 af 24 Note: Kommuner markeret med grå er både kommuner med befolkningstilvækst og kommuner med uændret befolkningstal. Alle kommuner har i perioden haft en positiv nettoindvandring, hvormed denne parameter ikke er medtaget i figuren.

8 Udviklingen i befolkningstallet de seneste par år Ses der på befolkningsudviklingen fra 2013 til 2015 er der færre kommuner med befolkningsnedgang, jf. figur kommuner har de seneste par år oplevet et fald i befolkningstallet. Det er de samme kommuner, der havde en relativ stor befolkningsnedgang i perioden , der fortsat har et relativt stort fald i befolkningstallet, jf. figur 5. Derudover har Morsø og Tønder Kommuner også et stort fald i befolkningstallet. Der er stadig en tendens til, at befolkningstallet hovedsageligt er steget i de fire største byer København, Aarhus, Odense og Aalborg samt Horsens Kommune. Derudover har Vejle, Roskilde, Hillerød og Køge Kommuner samt Vestegnskommunerne oplevet en relativ stor stigning i befolkningstallet de seneste par år. Side 8 af 24 Odsherred, Kalundborg og Varde Kommuner har vendt deres befolkningsudvikling. I perioden havde disse kommuner en negativ befolkningsudvikling, jf. figur 1, men der har været en positiv befolkningsudvikling de sidste par år, jf. figur 5. For Odsherred og Kalundborg Kommuner er fremgangen drevet af flere tilflyttere end fraflyttere, jf. figur 6. For Varde Kommune er fremgangen drevet af et fødselsoverskud. Omvendt er Syddjurs Kommune gået fra at have en positiv befolkningstilvækst til at have et fald i befolkningstallet de sidste par år. Faldet i befolkningstallet skyldes både et fødselsunderskud samt nettofraflytning. For kommuner med en negativ befolkningsudvikling i perioden , kan deres nedgang alle tilskrives både et fødselsunderskud og nettofraflytning.

9 Figur 5: Udviklingen i befolkningstallet for perioden Side 9 af 24 Note: Kommuner markeret med gråt er kommuner med stort set uændret befolkningstal. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, FOLK1

10 Figur 6: Befolkningsregnskab for kommuner med positiv befolkningsudvikling, Side 10 af 24 Note: Kommuner markeret med grå er både kommuner med befolkningstilbagegang og kommuner med uændret befolkningstal. Alle kommuner har i perioden haft en positiv nettoindvandring, hvormed denne parameter ikke er medtaget i figuren.

11 Fødsler og dødsfald En af forklaringsfaktorerne i befolkningsudviklingen er antallet af fødte i forhold til antallet af dødsfald. I og omkring storbykommunerne, København, Aarhus og Odense har der i årene været et stort fødselsoverskud sammenlignet med de øvrige kommuner, jf. figur 7. Også Vejle og Herning har haft et relativt stort fødselsoverskud. Figur 7: Forholdet mellem antallet af fødsler og dødsfald, Side 11 af 24 Note: Balance i antallet af fødsler og dødsfald betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. forskel i antallet af fødsler og dødsfald.

12 NOTAT Enkelte kommuner har stort set haft balance i antallet af dødsfald og antallet af fødsler i årene Det drejer sig om Randers, Billund, Roskilde, Allerød, Furesø og Gentofte Kommuner, jf. figur 7. En kommunes fødselsrate og dødsrate er bestemt af kommunens aldersfordeling. F.eks. vil få kvinder i den fødedygtige alder resultere i et lavt antal fødsler, også selvom kvinderne i gennemsnit får lige så mange børn som i andre kommuner. Andelen af kvinder mellem 22 og 37 år er relativt højt blandt kommunerne med over 25 pct. flere fødsler end dødsfald, jf. figur 8. Hvor andelen derimod er relativt lav for kommunerne med flere dødsfald end fødsler. Side 12 af 24 Ligeledes betyder relativt mange ældre personer i kommunen relativt mange dødsfald. Andelen af borgere over 65 år er højere i kommunerne med over 25 pct. flere dødsfald end fødsler, jf. figur 8. Figur 8: Aldersfordeling fordelt på forholdet mellem fødsler og dødsfald, Andel 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kommuner over 25 pct. flere dødsfald end fødsler Kommuner med 1-25 pct. flere dødsfald end fødsler Kommuner med 1-25 pct. flere fødsler end dødsfald Kommuner med over 25 pct. flere fødsler end dødsfald Kommuner med balance i antallet af fødsler og dødsfald Hele landet Alder Note: Balance i antallet af fødsler og dødsfald betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. forskel i antallet af fødsler og dødsfald. Ses der på den nuværende udvikling er der langt flere kommuner, som oplever et fødselsunderskud, end i løbet af de sidste fem år, jf. figur 7 og 9. Antallet af kommuner med positivt fødselsoverskud er faldet fra 41 i årene til 35 kommuner i årene F.eks. er størstedelen af de fynske kommuner blevet mørkere, ligeledes har Thisted,

13 Sorø, Faxe og Dragør Kommuner oplevet langt flere dødsfald end fødsler de sidste to år, jf. figur 7 og 9. Det er stort set de samme kommuner, som har haft et fødselsoverskud i årene , som fortsat har et relativt stort fødselsoverskud i årene 2013 og 2014, jf. figur 7 og 9. Figur 9: Forholdet mellem antallet af fødsler og dødsfald, Side 13 af 24 Note: Balance i antallet af fødsler og dødsfald betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. forskel i antallet af fødsler og dødsfald.

14 Til- og fraflytning En anden af forklaringsfaktorerne i befolkningsudviklingen er antallet af tilflyttere i forhold til antallet af fraflyttere. Tre kommuner har over 10 pct. flere til- end fraflyttere, det drejer sig om Aalborg, Herlev og Tårnby Kommuner, jf. figur 10. Figur 10: Forholdet mellem til- og fraflyttere, Side 14 af 24 Note: Balance i antallet af til- og fraflyttere betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. forskel i antallet af til- og fraflyttere.

15 Også storbykommunerne Aarhus, Odense og Københavns Kommuner har flere til- end fraflyttere. Ligeledes kan Randers, Horsens, Vejle og Odsherred samt kommunerne omkring København nævnes som kommuner med flere til- end fraflyttere. Ses der omvendt på kommuner med flere fra- end tilflyttere gælder det især for en række ø-kommuner, de Nord-, Vest- og Sydjyske Kommuner samt i Nordfyns, Assens og Lolland Kommuner. Der er stor forskel på, hvilke familietyper de enkelte kommuner tiltrækker, og hvilke familietyper, der flytter væk fra kommunerne. De fire storbykommuner København, Aarhus, Odense og Aalborg tiltrækker i høj grad unge personer under 25 år. Der er over 20 pct. flere tilflyttere under 25 år, end der er fraflyttere under 25 år til disse kommuner, jf. figur 11. Side 15 af 24 Derimod er der langt færre børnefamilier, der flytter til de fire storbykommuner, end der flytter fra disse byer, jf. figur 12. Børnefamilier flytter derimod i langt højere grad til kommunerne i periferien af København og Aarhus. Ligeledes har Vejle og Nyborg Kommuner en høj andel af børnefamilier, der flytter til end fraflytter. Blandt de ovenstående kommuner er der over 20 pct. flere børnefamilier, der flytter til end fraflytter.

16 Figur 11: Forholdet mellem til- og fraflyttere blandt unge under 25 år, Side 16 af 24 Note: Balance i antallet af til- og fraflyttere blandt unge under 25 år betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. forskel i antallet af til- og fraflyttere. Kilde: KL s egne beregninger baseret på registerdata.

17 Figur 12: Forholdet mellem til- og fraflyttere blandt børnefamilier, Side 17 af 24 Note: Balance i antallet af til- og fraflyttere blandt børnefamilier betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. forskel i antallet af til- og fraflyttere. Børnefamilier er defineret ud fra Danmarks Statistiks E-familier. I E-familier indgår alle hjemmeboende børn under 25 år. Kilde: KL s egne beregninger baseret på registerdata. Ses der på antallet af nettotilflyttere til en kommune i forhold til antallet af indbyggere i kommunen er billedet det samme, jf. figur 13 og 10. En stor del af de nord-, sydjyske og fynske kommuner har oplevet en nettofraflytning på over 2 pct. i årene i forhold til deres befolkning primo Mens København og omegnskommunerne samt Aalborg og Aarhus har oplevet, at de har haft en nettotilflytning på over 2 pct. i forhold til antallet af borgere.

18 Figur 13: Nettotilflytning i årene pr. indbyggere primo 2010 Side 18 af 24 Note: Høj nettofraflytning er defineret som en nettofraflytning på over 2 pct. i forhold til antallet af indbyggere i 2010, mindre nettofraflytning er defineret som en nettofraflytning på mellem 0,2 og 2 pct. i forhold til antallet af indbyggere i Balance i nettotilflytning er defineret som en nettoflytning på +/- 0,2 pct. Mindre nettotilflytning er defineret som en nettotilflytning på mellem 0,2 og 2 pct. i forhold til antallet af indbyggere i 2010, mens høj nettotilflytning er over 2 pct. Der er blevet langt færre kommuner, som har oplevet nettofraflytning de sidste par år. I 2012 havde 64 kommuner flere fra- end tilflyttere, mens der i 2014 kun er 52 kommuner, jf. figur 14. Der er dog stadig flere kommuner, der har nettofraflytning end kommuner, der har nettotilflytning.

19 Figur 14: Antallet af kommuner med nettotilflytning og nettofraflytning Antal Side 19 af Nettotilflytning Nettofraflytning Det er især en række Vest- og Sydsjællandske kommuner, som har fået en positiv tendens med flere til- end fraflyttere de sidste par år sammenlignet med de sidste fem år, jf. figur 15. Blandt kommuner med over 10 pct. flere til- end fraflyttere de sidste par år er Aalborg, Odsherred, Hørsholm, Furesø, Herlev, Ishøj og Køge Kommuner, jf. figur 15. Der er også flere kommuner, som har balance i antallet af til- og fraflyttere i den nuværende udvikling sammenlignet med den femårig periode, jf. figur 10 og 15.

20 Figur 15: Forholdet mellem til- og fraflyttere, Side 20 af 24 Note: Balance i antallet af til- og fraflyttere betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. forskel i antallet af til- og fraflyttere. Ses der på antallet af nettotilflyttere i årene i forhold til antallet af indbyggere i kommunen primo 2013, ses det ligeledes, at antallet af kommuner med en høj nettofraflytning er faldet, jf. figur 13 og 16.

21 Figur 16: Nettotilflytning i årene pr. indbyggere primo 2013 Side 21 af 24 Note: Høj nettofraflytning er defineret som en nettofraflytning på over 1 pct. i forhold til antallet af indbyggere i 2010, mindre nettofraflytning er defineret som en nettofraflytning på mellem 0,1 og 1 pct. i forhold til antallet af indbyggere i Balance i nettotilflytning er defineret som en nettoflytning på +/- 0,1 pct. Mindre nettotilflytning er defineret som en nettotilflytning på mellem 0,1 og 1 pct. i forhold til antallet af indbyggere i 2010, mens høj nettotilflytning er over 2 pct.

22 Ind- og udvandring Antallet af indvandrerede personer fra udlandet er steget med 27 pct. de sidste fem år, jf. figur 17. Størst har stigning været i 2014, hvor 11 pct. flere indvandrede end i Således var der i 2014 knap personer, der indvandrede til landet. Antallet af udvandrerede til udlandet er steget med 7 pct. i perioden. I 2014 var der knap personer, der udvandrede til udlandet. Figur 17: Antallet af ind- og udvandringer, Antal Side 22 af 24 Indvandrede fra udlandet Udvandrede til udlandet Note: Indvandring omfatter også personer med dansk og nordisk statsborgerskab. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, HISB3 Alle kommuner har i perioden og i perioden haft en positiv nettoindvandring. Hvis der ingen nettoindvandring, havde været til de enkelte kommuner, så ville danmarkskortet med befolkningsudviklingen have set noget mørkere ud, jf. figur 1 og 18. I perioden havde 40 kommuner en negativ befolkningstilvækst. I fravær af nettoindvandring ville antallet have været 64 kommuner. Kun Vallensbæk Kommune ville fortsat have en relativ stor befolkningsfremgang. Især de Midtjyske kommuner og de Sydsjællandske kommuner ville have en anderledes befolkningsudvikling uden nettoindvandring, jf. figur 1 og 18. De ville gå fra at have en befolkningsfremgang til at have befolkningstilbagegang.

23 Figur 18: Befolkningsudviklingen i perioden , hvis der ingen nettoindvandring var til kommunerne i årene Side 23 af 24 Note: Tallene er beregnet ved at fratrække antallet af nettoindvandrede (indvandrede minus udvandrede) i perioden fra befolkningstilvæksten i perioden. Indvandring omfatter også personer med dansk og nordisk statsborgerskab. Ses der på den nuværende udvikling havde 34 kommuner en negativ befolkningstilvækst fra 2013 til Hvis der ingen nettoindvandring havde været de sidste to år, så ville dobbelt så mange kommuner have oplevet befolkningsfald, nemlig 69 kommuner. Kun Herlev, Ishøj og Køge Kommuner ville fortsat have en relativ stor befolkningstilvækst, hvis der ingen nettoindvandring var til landet, jf. figur 5 og 19.

24 Figur 19: Befolkningsudviklingen i perioden , hvis der ingen nettoindvandring var til kommunerne i årene 2013 og 2014 Side 24 af 24 Note: Tallene er beregnet ved at fratrække antallet af nettoindvandrede (indvandrede minus udvandrede) i perioden fra befolkningstilvæksten i perioden. Indvandring omfatter også personer med dansk og nordisk statsborgerskab.

Befolkningsregnskab for Kalundborg og Odsherred Kommune

Befolkningsregnskab for Kalundborg og Odsherred Kommune Befolkningsregnskab for Kalundborg og Odsherred Kommune Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Dato: 8. december 215 Sags ID: PRJ-215-3 Direkte: 337 336 Weidekampsgade 1 Postboks 337 23 København

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Struer Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Struer Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Befolkningsudvikling og demografi

Befolkningsudvikling og demografi 1 Befolkningsudvikling og demografi 23 24 Sammenfatning Den demografiske udvikling i Danmark har medført en række demografiske sårbarheder. Det gælder især for en række af kommunerne udenfor de store byer.

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Halsnæs Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Halsnæs Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere