DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL"

Transkript

1 DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL

2 2 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Idrætten skaber vækst og arbejdspladser 4 Fokus på innovation ved sport events 5 Tættere kontakt til idræts-iværksættere 6 Idrætten som integreret del af EU s strukturfonde 7 Idrætten som døråbner ved eksportfremstød 8 Dansk idræt som eksportobjekt 9 Meningsfulde aktiveringsforløb i idrætsforeninger og klubber 10 Den professionelle forening 11 Kombinationsstillinger i folkeskolen 12 Eliteatleter i arbejde 13 DIF-idrættens egen økonomi 14

3 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 3 FORORD Idræt er leg og glæde. Idræt er sammenhold og opdragelse. Idræt er sociale fællesskaber med borgere fra alle samfundslag. Men idræt er mere end det. Idræt er også vækst og beskæftigelse. Alene i EU bidrager sport og idræt med svimlende mia. kr., mens 7,4 millioner EU-borgere er beskæftiget i idrætssektoren. Det er på niveau med beskæftigelsen i EU i sektorer som landbrug, skovbrug og fiskeri. DIF har i samarbejde med konsulenthuset, Damvad, fået udarbejdet en analyse af, hvad DIF-idrætten bidrager med til samfundsøkonomien. I Danmark bidrager DIF-idrætten alene i 2012 til BNP med godt 4,8 mia. kr. ved aktiviteter i idrætsbranchen selv og ved køb af varer og services i andre brancher. DIF s bidrag svarer til 0,31 pct. af Danmarks samlede BNP. Af de 4,8 mia. kr. blev 1,9 mia. kr. skabt i sportsklubberne og ved drift af idrætsanlæggene, mens 2,9 mia. kr. blev skabt i andre brancher, hvor DIF-idrætten købte varer og services. Det var fx i forbindelse med opførelsen af nye idrætsfaciliteter og køb af idrætsudstyr. Som konsekvens af DIF-idrættens økonomiske aktivitet beskæftigede DIF-idrætten knap personer i Halvdelen (7.855) arbejdede direkte med idræt i sportsklubber og med drift af idrætsanlæg. Den anden halvdel (8.030) arbejdede indirekte med idræt fx som ansatte i sportsbutikker, byggebranchen, hotel- og restaurantbranchen, eller i mediebranchen. Dertil skal lægges de sundhedsgevinster, der opstår ved at dyrke idræt, samt de mange frivillige timer der dagligt bliver lagt ude i landes idrætsforeninger og klubber. Alene på fire sygdomme sparer DIF-idrætten samfundet for optil 1,7 mia. kr. Derudover kan bl.a. lægges de produktivitetsgevinster, der opstår på arbejdspladserne ved at have en sund medarbejderstab. DIF er naturligvis tilfredse med, at vi bidrager til samfundsøkonomien både nationalt og internationalt. Og det har vi i sinde at fortsætte med. Vi er dog også klar over, at idrættens primære formål ikke er at skabe vækst og beskæftigelse. Idrætten og foreningslivet har en værdi i sig selv, som vi som interesseorganisation skal værne om. Vores økonomiske analyser viser dog med al tydelighed, at idrætten tager et ansvar, for så vidt angår vækst og beskæftigelsen i Danmark. Med dette vækst- og beskæftigelsespolitiske udspil giver vi vores bud på, hvordan idrætten fortsat kan hjælpe til med at holde Danmark på vækstsporet. Niels Nygaard Formand DIF

4 4 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL IDRÆTTEN SKABER VÆKST OG ARBEJDSPLADSER Danmark har siden finanskrisens start haft vækst og beskæftigelse højt på dagsordenen. Vores virksomheder har lidt, og flere danskere end normalt har oplevet at stå uden job. Vi er dog ved at gå lysere tider i møde. Dele af erhvervslivet er i vækst igen. Og beskæftigelsen stiger. Der er dog fortsat behov for at skabe mere vækst og mere beskæftigelse i Danmark. Alle skal tage et ansvar. Også idrætten! DIF-idrætten bidrager alene med 4,8 mia. kr. til BNP og beskæftiger knap personer. Denne aktivitet og beskæftigelse sker som resultat af, at vi holder 1,9 mio. medlemmer aktive året rundt. Havde vi ikke haft de mange idrætsforeninger og klubber samt de tusinde af frivillige, så havde idrætten heller ikke bidraget til samfundsøkonomien, som vi gør i dag. Samtidig er den massive uddannelsesindsats, som findes i det idrætslige system, med til at opkvalificere den danske arbejdsstyrke. Vi skal dog ikke hvile på laurbærerne. Vi skal fortsætte den positive udvikling, foreningsidrætten er inde i. Vores arbejde med vision skal intensiveres, så vi når det ambitiøse mål: I 2025 skal 50 pct. af den danske befolkning dyrke idræt i en forening, og 75 pct. af den danske befolkning dyrke idræt i det hele taget. Ved fortsat at udvikle gode aktivitetstilbud til danskerne vil flere dyrke idræt. Og følgende vil væksten og beskæftigelsen stige i vores sektor. Befolkningen vil blive længere på arbejdsmarkedet. Der vil være behov for flere til at udvikle og drifte idrætsanlæggene, flere danskere vil købe idrætsudstyr, og de mange følge-industrier vil automatisk blive løftet. Med andre ord vil vores kernevirksomhed udviklingen af foreningsidrætten være med til at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark også i fremtiden. i Danmark til meningsfulde aktiveringsforløb i kommunerne. Som interesseorganisation for 61 specialforbund er DIF i en gunstig position til, dels at sætte initiativer i gang, dels facilitere processer med forskellige parter som fx virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Med dette politiske udspil giver DIF et bud på, hvordan idrætten kan bidrage inden for de to hovedspor: Vækst og beskæftigelse. Udspillet vil indeholde følgende afsnit: Afsnit Initiativ 1. Fokus på innovation ved sport events 2. Tættere kontakt til idræts-iværksættere 3. Idrætten som integreret del af EU s strukturfonde 4. Idrætten som døråbner ved eksportfremstød 5. Dansk idræt som eksportobjekt 6. Meningsfulde aktiveringsforløb i idrætsforeninger og klubber 7. Den professionelle forening 8. Kombinationsstillinger i folkeskolen 9. Eliteatleter i arbejde 10. DIF-idrættens egen økonomi Når vi laver et decideret vækst- og beskæftigelsesudspil, er det som supplement til den daglige udvikling og drift af idrætten. Vi ser et potentiale i at bruge idrætten endnu mere som redskab til at skabe vækst og beskæftigelse. Det gælder lige fra store idrætsevents

5 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 5 FOKUS PÅ INNOVATION VED SPORT EVENTS I forbindelse med den politiske stemmeaftale om dansk idræt blev Regeringen og Folketingets partier enige om at gøre Sport Event Denmark permanent. Samtidig opfordrede partierne bag stemmeaftalen til et øget samarbejde med Erhvervs-og Vækstministeriet om turisme- og vækstpotentiale i afholdelse af store idrætsbegivenheder. I DIF er vi tilfredse med permanentliggørelsen af Sport Event Denmark og opfordringen til et øget samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet. På trods af Danmarks forholdsvis lille geografiske størrelse har Sport Event Denmark i samarbejde med DIF s specialforbund og landets kommuner været i stand til at afholde nogle verdensklasse events. Dette skal vi fortsætte med. Men DIF ser et uforløst vækstpotentiale i forbindelse med afholdelsen af eventen. Internationalt har idrætsorganisationer, eventbureauer, virksomheder og vidensinstitutioner haft gode resultater med eventbaseret innovation. Også på dansk grund har vi haft erfaringer med det EU-støttede projekt, EVINN. Eventbaseret innovation kobler virksomheder til en idrætsbegivenhed ved at bruge den specifikke event som en driver for innovation. Virksomheder kan med en afgrænset tidshorisont få skabt en platform ved eventen for præsentation af deres seneste produkter, teknologier og services. DIF vil i samarbejde med Sport Event Denmark arbejde for, at større idrætsevents bliver en attraktiv platform for virksomheder til at udvikle og præsentere nye teknologier, services og produkter. Dette skal ske i samarbejde med værtsbyerne og specialforbund. Arbejde for, at Sport Event Denmarks strategi indeholder en formålsbeskrivelse om eventbasseret innovation. Indlede dialog med Sport Event Denmark, udvalgte virksomheder, specialforbund og kommuner om eventbaseret innovation. Minimum tre events skal frem mod 2020 have koblet en eller flere virksomheder på den respektive event, der målrettet bruger eventen til at udvikle nye teknologier, produkter eller serviceydelser.

6 6 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL TÆTTERE KONTAKT TIL IDRÆTS-IVÆRKSÆTTERE Regeringen har en målsætning om, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, der har flest vækstiværksættere. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er afgørende for, at der skabes vækst i den private sektor. En vækst, der samtidig også vil gavne beskæftigelsen i Danmark. Inden for idrætten oplever vi mange små og mellemstore virksomheder, der udvikler produkter og services med en tilknytning til en bestemt idrætsgren. Endomondo er vel det bedste eksempel, men virksomheder som Kiggit, Live Manager og Pumodo er også aktører på markedet. Fælles for disse iværksættere er, at idrætten bruges kommercielt og ofte på en social platform. På idrætssiden oplever vi samtidig i takt med den teknologiske udvikling et øget behov for at være først med det nyeste udstyr, teknologi og træningsmetoder. Især blandt eliteatleter, men også blandt almindelige motionister i vores foreninger og klubber. I DIF vil vi gerne tættere på iværksætterne på idrætsområdet, der med deres innovation og vækstpotentiale kan skabe endnu bedre forudsætninger for mere idrætsdeltagelse i Danmark. Vores specialforbund har en know how og en række ønsker, som vækstiværksætterne potentielt kan gøre til kommercielle successer. Det kræver imidlertid, at parterne bliver matchet. Dette vil vi gerne tage ansvar for. DIF vil arbejde for, at de gode idéer, som findes blandt de små og mellemstore virksomheder, bliver parret med de ønsker og behov, som findes blandt specialforbundene og idrætsforeningerne. I samarbejde med Team Danmark, virksomheder og vidensinstitutioner indlede strategiske partnerskaber om, hvordan vi bedst udvikler teknologier, services, produkter, der har potentiale til at få flere danskere til at være idrætsaktive, samtidig med at der kan skabes arbejdspladser i de pågældende virksomheder, som er med i samarbejdet.

7 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 7 IDRÆTTEN SOM INTEGRERET DEL AF EU S STRUKTURFONDE Med Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009 blev idrætten en del af EU s kompetenceområde. Og fra har EU for første gang sat midler af til idrætsområdet. Godt 240 mio. kr. vil der årligt være til rådighed til at styrke idrætten i Europa. med de relevante specialforbund samt de professionelle klubbers forening indlede en dialog med Regeringen og de regionale vækstfora om, hvordan de professionelle klubbers potentiale til at være lokale omdrejningspunkter for vækst og beskæftigelse kan udnyttes. Derudover råder EU over strukturfondene, der yder tilskud til projekter med sigte på at skabe regional udvikling (vækst og beskæftigelse) i de enkelte medlemslande. Idrætten er desværre ikke skrevet ind i programmerne for strukturfondene. Dog ser DIF en mulighed for, at vores professionelle klubber inden for fx fodbold og håndbold kan blive en del af EU s strukturfondsmidler, for så vidt angår målet om bl.a. flere vækstvirksomheder og innovative små og mellemstore virksomheder skal have bedre forudsætninger for at skabe vækst og beskæftigelse særligt i udkantsområderne. Professionelle, danske fodbold- og håndboldklubber står typisk stærkt i lokalområdet. De genererer vækst og skaber arbejdspladser, samtidig med at de er samlingspunkt for mange tusinde borgere. På mange måder matcher de den virksomhedsprofil, som Regeringen og de regionale vækstfora vil satse på. DIF vil derfor i samarbejde Konkret har DIF drøftet mulighederne på dette område med Divisionsforeningen for, hvordan de professionelle klubber kan skabe en øget vækst- og beskæftigelsesindsats regionalt. På baggrund af disse drøftelser vil vi sammen drøfte mulige projekter med henholdsvis Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora. Samarbejde med Divisionsforeningerne for fodbold og håndbold med henblik på at indlede samarbejde med klubber og regionale vækstfora om, med hjælp fra EU s strukturfondsmidler, at bidrage til mere vækst og beskæftigelse særligt i udkantsområderne, hvor mange professionelle klubber har deres virksomhed. Arbejde for, at regulering på EU-plan ikke skader professionelle klubbers muligheder for at bidrage til økonomisk vækst og skabe arbejdspladser i Danmark.

8 8 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL IDRÆTTEN SOM DØRÅBNER VED EKSPORTFREMSTØD Regeringen har fokus på at øge Danmarks eksport. I 2013 eksporterede Danmark for over 1000 mia. kr. Omkring arbejdspladser er i dag afledt af eksporten. Senest har handels- og udviklingsministeren lanceret en strategi for den danske eksport, og i foråret 2012 publiceret regeringen en decideret BRIKS strategi, der skal sikre, at der fra dansk side sker en samlet indsats for at øge eksporten til BRIKS landene. Dansk idræt er en god døråbner for danske virksomheder, der ønsker sig adgang til eksportmarkederne. Idræt er et samlingspunkt, hvad enten der er tale om et eksportfremstød, eller en event på dansk grund, der tiltrækker udenlandske virksomheder. Vi mener, at idrætten i denne henseende kan bruges mere strategisk, end tilfældet er i dag. Det skal understreges, at det selvfølgelig er den gensidige interesse mellem danske og udenlandske virksomheder, der i første omgang bibringer til forretningsaftaler mellem landene. Det er imidlertid DIF s holdning, at dansk idræt kan hjælpe regeringen og virksomheder med at vinde fodfæste i forhold til eksportmarkederne ved at skabe en arena for relationsopbygning. Indlede drøftelser med Eksportrådet, Handels- og Udviklingsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Sport One, Sport Event Denmark samt udvalgte virksomheder om fremtidige eksportfremstød på dansk og udenlandsk grund.

9 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 9 DANSK IDRÆT SOM EKSPORTOBJEKT Danmark er aktuelt blandt verdens fem bedste lande, når det gælder om at få befolkningen og særligt børn til at dyrke idræt. Således er 90 % af alle danske børn på et eller andet tidspunkt medlem af en idrætsforening. Men også aktivitetsniveaet blandt teenagere og voksne hører til i den absolutte verdensklasse. Dansk idræts erfaringer og viden i forhold til at få folk til at være fysisk aktive er interessant i forhold til både BRIKS landene og vækstøkonomierne, fordi disse lande oplever en større og større middelklasse, der lever et fysisk inaktivt liv, fordi der ikke eksisterer og ikke er blevet udviklet en infrastruktur for fysisk aktivitet og bevægelse i takt med, at levestandarden i disse befolkninger er steget. I Kina står man således allerede med et eksploderende sundhedsbudget, fordi man har fået en meget stor inaktiv middelklasse, der kæmper med meget dyre livsstilssygdomme. Og at idrætten kan være et værdifuldt eksportobjekt, viser følgende erfaringer fra udlandet: England har således indgået kontrakt med Indien om opbygning af infrastruktur for idræt og fysisk aktivitet: Aftalen mellem England og Indien bringer engelske eksperter på områder som idræt i skolen, idrætsudvikling i respektive idrætsgrene samt udvikling af eliteidrætten til Indien, hvor de på stats- og delstatsniveau optræder som konsulenter og rådgivere for de nationale og regionale myndigheder i deres arbejde med at udvikle en infrastruktur for idræt og fysisk aktivitet i Indien, der kan tilgodese behovet for, at den voksende indiske middelklasse får adgang til fysisk aktivitet og bevægelse. Konsulent- og rådgivningsaftalen mellem England og Indien har en værdi på tre milliarder kr. Udvikle konkrete oplæg til eksportydelser, når det gælder idrætsdeltagelse, der kan være baggrund for at Danmarks i fremtiden kan indgå værdifulde konsulent- og rådgivningsaftaler med de mange vækstlande i Asien, Sydamerika og Mellemøsten, hvor man ikke har en infrastruktur for idræt og bevægelse, der kan sikre en fysisk aktiv befolkning. Indlede drøftelser med Udenrigsministeriet, Eksportrådet, Erhvervs- og Vækstministeriet om, hvordan dansk idræt internationale førerposition i forhold til at sikre en idrætsaktiv befolkning kan blive et fremtidigt eksportobjekt for Danmark i takt med, at verdens befolkning bliver mere og mere inaktiv.

10 10 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL MENINGSFULDE AKTIVERINGSFORLØB I IDRÆTSFORENINGER OG KLUBBER I forbindelse med forliget om beskæftigelsesreformen blev Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkepart enige om at gennemføre en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. Reformen indeholder bl.a., at ledige skal have en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, mens de står udenfor arbejdsmarkedet. Derudover indeholder reformen også en ambition om at fjerne unødige regler og bureaukrati på beskæftigelsesområdet. For DIF-idrætten er reformen interessant, fordi vi mener, at vores foreninger og klubber kan hjælpe med at skabe meningsfulde aktiveringsforløb for de ledige. Samtidig kan de ledige give et reelt løfte til vores foreninger og klubber. DBU har i samarbejde med Københavns Kommune, Akademikernes A-kasse, Djøf og Würtz Extemp lavet et 13-ugers beskæftigelsesforløb, hvor unge, ledige akademikere får sat teorien på prøve i en lokal idrætsforening/klub. Formålet med forløbet er, at den ledige fra flere sider kan få redskaber og netværk, der kan lede til et arbejde. Omvendt kan den ledige akademiker hjælpe idrætsforeningen eller klubben med udviklingstiltag, der ellers ikke vil være tid til i en travl hverdag båret af frivillige kræfter. Set fra DIF s stol er der tale om en win-win situation, som vi gerne ser udbredt til flere kommuner og flere idrætsgrene. Vi tror på, at vores foreninger og klubber kan være et element i en meningsfuld aktivering. Og vi tror på, at ledige med et teoretisk know-how fra universiteterne kan tilføre merværdi til vores foreninger. I samarbejde med DBU drøfte muligheden for, at mangfoldiggøre konceptet.

11 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 11 DEN PROFESSIONELLE FORENING Den danske befolknings idrætsvaner og mønstre er under forandring. Det viser bl.a. IDANs undersøgelse om danskernes motions og sportsvaner. Heraf fremgår det, at afstanden mellem andelen af idrætsaktive voksne i det hele taget og andelen af foreningsaktive er stigende. Udover de ændrede idrætsvaner og -mønstre er der et stigende fokus på, hvad foreninger og klubber kan og skal bidrage med i et udfordrende marked med kommercielle aktører som konkurrenter. Det skaber et øget pres på idrætsforeningerne, der forventes at kunne levere attraktive og tidsvarende idrætstilbud. Med Den professionelle forening ønsker DIF at undersøge, hvordan vi kan udvikle vores foreningers organisatoriske set-up, så de i højere grad kan matche konkurrencen fra kommercielle aktører i forhold til at skabe bedre muligheder for at få flere medlemmer i forskellige typer af foreninger. Målet for indsatsen skal være på langt sigt at styrke foreningerne klubbernes ledelser, så de kan udvikle mere fleksible idrætstilbud, professionalisere organisation, fokusere mere på medlemmerne som kunder og holde sig up to date på udviklingstendenserne på idrætsmarkedet. Og udnytte potentialet i, at idrætten med den rette foreningsudvikling kan skabe basis for mere idrætsdeltagelse og samtidig også kan skabe nye beskæftigelsesmuligheder. Undersøge muligheden for forskellige modeller for administrative ansættelser i vores foreninger med det formål at tiltrække flere medlemmer til foreningsidrætten. Arbejde for at lette ansættelsesvilkårene i foreningerne i forhold til de krav som offentlige myndigheder stiller på dette område.

12 12 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL KOMBINATIONSSTILLINGER I FOLKESKOLEN Regeringens folkeskolereform indeholder et stort element af idræt og bevægelse. Vores børn skal bevæge sig for at blive sundere, øge indlæringen og opleve glæden ved leg og bevægelse. Folkeskolen gør sig allerede nu erfaringer med at integrere idræt og bevægelse i den daglige skoledag. Det er et arbejde som DIF følger tæt. Vi ved, at vores specialforbund besidder en masse viden, som kan være nyttig i folkeskolernes arbejde. Det samme er tilfældet for specialforbundenes foreninger og klubber. Denne viden skal bringes i spil i folkeskolen. Udfordringen er, hvordan foreninger og klubbers ekspertise når ud til pædagogerne og lærerne i skolen. DIF foreslår, at der bliver oprettet kombinationsstillinger delt mellem kommunerne og idrætten for at få sat viden i spil og lette børnenes overgang mellem skolen og foreningen. I første omgang har DIF igangsat en proces med at etablere partnerskabsaftaler med kommunerne for at bringe foreningslivet tættere på folkeskolen. Det vil være naturligt, at processen omkring oprettelse af kombinationsstillinger foregår i dette regi. Vi tror på, at der er et behov for at øge beskæftigelsen på dette område. Udarbejde koncept for kombinationsstillinger i samarbejde med fx Team Danmark og udvalgte kommuner. Minimum halvdelen af de kommunale partnerskaber skal indeholde kombinationsstillinger med kommunerne og idrætten.

13 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 13 ELITEATLETER I ARBEJDE Idrætten i Danmark skal tage et ansvar for at forberede vores eliteatleter på et liv efter idrætskarrieren. Det kan være en hård oplevelse at stå tilbage efter spotlightet er slukket, og de mange mængder træning og konkurrence skal erstattes af en normal dagligdag. DIF har i samarbejde med Team Danmark, Adecco og Job4player (Spillerforeningernes rådgivningsenhed) etableret Elitesportens Karrierepartnere. Samarbejdet har til hensigt at hjælpe atleter med afklaring af personlige kompetencer og med at finde et konkret job undervejs i eller efter sportskarrieren. Elitesportens Karrierepartnere giver desuden målrettede virksomheder mulighed for at tilknytte vindertyper med attraktive egenskaber. DIF vil sammen med Elitesportens Karrierepartnere arbejde for, at den motivation, viljestyrke og commitment som nuværende og tidligere eliteatleter besidder, sættes i spil på arbejdsmarkedet. Præsentere konceptet for virksomheder i Olympisk Idrætsforum med henblik på at få flere virksomhedspartnere i Elitesportens Karrierepartnere. I samarbejde med Team Danmark arbejde for at udbrede kendskabet til Elitesportens Karrierepartnere blandt vores atleter med henblik på at sikre flere beskæftigede nuværende eller tidligere eliteatleter i det private erhvervsliv.

14 14 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL DIF-IDRÆTTENS EGEN ØKONOMI DIF s indtægter stammer fra overskudsandelen fra Danske Lotterispil/Klasselotteriet samt finansielle indtægter fra fonde og vores kommercielle selskab, Sport One. I 2013 var DIF s indtægter på knap 300 mio. kr. Siden det danske spillemarked blev delvist liberaliseret i 2010 har lotterierne været inde i en negativ udvikling. Fra 2011 til 2013 er der sket et fald i lotteriernes overskud på over fem procent. Denne negative udvikling påvirker udlodningen af tipsmidlerne, så der bliver færre penge til foreningsdanmark. Overskudsmodtagerkredsen forholder sig allerede til, hvordan vi vil imødekomme denne udfordring. Omvendt må idrætten også se på nye finansieringskilder, der gør os bedre rustet til ændringer i vores primære indtægtsgrundlag. Vi kan blive bedre til at indgå part- nerskaber med erhvervslivet, som det fx er tilfældet for den hollandske olympiske komité. Oveni dette har mange af vores idrætter et særdeles attraktivt produkt. I DIF, mener vi, at rettighederne på spil på vores idrætter fortjener en form for kompensation til de respektive specialforbund, der udbyder idrætten. Sammen med de øvrige overskudsmodtagere finde modeller, der sikrer vores indtægtsgrundlag i forhold til udlodningsmidlerne. Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at supplere vores indtægtsgrundlag. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra DIF-idrætten samt eksterne aktører med en bred viden og indsigt i kommercielle forhold på idrættens område.

15 VÆKST- OG BESK ÆF TIGELSESPOLITISK UDSPIL LEDELSES- OG IDRÆ TSPOLITISK SEKRE TARIAT 15

16 16 VÆKST- OG BESK ÆF TIGELSESPOLITISK UDSPIL LEDELSES- OG IDRÆ TSPOLITISK SEKRETARIAT DIF DANMARKS IDRÆ TSFORBUND IDRÆ T TENS HUS BRØNDBY STADION BRØNDBY DESIGN 1508 LAYOUT/TRYK FORMEGON APS

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu?

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? 25. november 2014 Vejen Idrætscenter Idrættens største udfordringer IV Henrik

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4824

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

HVORFOR EN FORENINGS SFO?

HVORFOR EN FORENINGS SFO? FORENINGS SFO PIXIE EN FORENINGS SFO ER ET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRNENE SOM BÅDE VIL KUNNE SPILLE SAMMEN MED DEN NYE SKOLEREFORM, OG SOM KAN LAVES UAFHÆNGIGT. HVORFOR EN FORENINGS SFO? Fordi en

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark Privatiseringer for fremtiden Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 1 Forslaget kort fortalt Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

P R O J E K T L E D E R O G I N N O V A T I O N S K O N S U L E N T TIL I D R Æ T T E N S I N N O V A T I O N S L A B

P R O J E K T L E D E R O G I N N O V A T I O N S K O N S U L E N T TIL I D R Æ T T E N S I N N O V A T I O N S L A B København januar 2017 Tina Overgaard og Ri Kofod Jobprofil P R O J E K T L E D E R O G I N N O V A T I O N S K O N S U L E N T TIL I D R Æ T T E N S I N N O V A T I O N S L A B D A N M A R K S I D R Æ

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Simon Rømer Roslyng Agenda 1. DGI og udvikling af idrætsfaciliteter 2. Aktuelle udfordringer/muligheder for idrætsfaciliteter og foreninger 3. Hvordan skaber vi

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 28-08-2017 17:30 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 28-08-2017 17:30 1 (Åben) Visionskommune aftalegrundlag

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere