GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE"

Transkript

1 NR. 6 JUNI ÅRGANG PO-bladet GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE SIDE 8 TIDSREGISTRERING: KONTROL KAN IKKE ERSTATTE LEDELSE SIDE 22

2 PRÆLUDIUM MUS GÅ IKKE I FÆLDERNE Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Medarbejder-Udviklings-Samtale er en årlig samtale mellem den ansatte og nærmeste leder. I vores sammenhæng betyder det mellem organisten og kontaktpersonen. Du har krav på en MUS-samtale mindst én gang om året. På foreningens hjemmeside kan du inde alle relevante oplysninger om MUS. Gå ind under Ansat som organist > Fælles vilkår > MUS. Her følger nogle spredte betragtninger, der muligvis kan være nyttige, hvis du vil undgå MUS efælderne og i stedet udnytte samtalen bedst muligt. MUS er en gensidig affære. De to parter udveksler forventninger og ideer til sognets fremtid. Udgangspunktet er nutiden, men ikke fortiden. Hvilke af dine kompetencer kan bruges bedre end nu, og hvilke af dine uudnyttede kompetencer kan indgå i sognets planer for fremtiden? Hvilke nye kompetencer kunne du med fordel tilegne dig? Der skal indgås en skriftlig aftale om uddannelsesmål, og hvordan de skal nås. Denne aftale kaldes en uddannelsesaftale og skal underskrives af begge parter. Den er i øvrigt en betingelse for at opnå tilskud fra Kompetencefonden. Bortset fra uddannelsesplanen er MUS-samtalen fortrolig. Men det betyder ikke, at man frit kan behandle andre medarbejdere eller arbejdspladsens ledere. Hvis der er udfordringer i samarbejdet, må det drøftes i andet regi. Begge parter kan med stor fordel benytte et af de tilgængelige skemaer, både som forberedelse af MUS-samtalen og som støtte under samtalen. Diverse løntillæg kan drøftes i forbindelse med uddannelsesplaner og planer om nye tiltag i sognet. Der kan dog ikke indgås aftaler om løn eller tillæg. Ifølge vejledningen kan man ved MUS give kontaktpersonen tilbagemelding på lederstil og adfærd. Det bør kun ske med yderste forsigtighed. Lad hellere være! Ældre medarbejdere kan ved MUS tilbydes en seniorsamtale. Tilbuddet gives efter menighedsrådets skøn eller organistens ønske. 2 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON Foto: Carsten Engstrøm NYHEDER STÆVNE 2014 FORSPIL SIDE 4 SIDE 8 SIDE 20 POLITIK/SALMER M.M. Læs om revision af folkekirkens personalepolitik, symposium for salmekomponister og kirkemusikkens dag i Haslev (billedet) samt kort nyt, bl.a. om nyt fra Lars Busk Sørensen. BAGGRUND ODENSE I MAJ Organistforeningen holdt i begyndelsen af maj sit årlige stævne midt i Odense. Vi dækker det med en række artikler i dette nummer og i juli-nummeret. ANMELDELSER DET DUFTER LYSEGRØNT Værsgo: To helt forskellige forspil til Det dufter lysegrønt af græs det ene mere jazzet end det andet. STILLINGER SIDE 22 SIDE 26 SIDE 34 TIDSREGISTRERING Enkelte menighedsråd er begyndt at bede deres ansatte opgøre arbejdstiden i et detaljeret skema. Naturlig udvikling, mener provstikonsulent. Spild af tid, mener Organistforeningen. 2 x KOR + 1 x ORGEL Vi anmelder FUK s nye Søren Birch-korhæfter (lige stemmer), Børnekor med poesi og bevægelse 4 af Boysen og Enevold samt en samling orgelstykker fra Bärenreiter Enjoy the Organ 2. 3 ORGANISTER SØGES Yding og Østbirk Kirker, Horsens Provsti Linå (billedet) og Sejs-Svejbæk Kirker, Silkeborg (vikariat) Tinglev Kirke, Aabenraa Provsti PO-BLADET REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udgives af Organistforeningen og udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillings annoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Workshop med Pia Boysen om børnekorledelse på Organistforeningens stævne. Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 NYHEDER FOLKEKIRKEN FÅR EN ANTIMOBBEPOLITIK Der skal udarbejdes en ny skabelon for personalepolitik i sognene. Undersøgelsen af af det psykiske arbejdsmiljø afslører blandt andet et behov for at tilføje noget om mobning. Styregruppen bag undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, som blev offentliggjort for et år siden, har nu fulgt op med en såkaldt handlingsplan. Den indeholder 19 forslag til forskellige typer tiltag, som vurderes at kunne forbedre kirkens arbejdsmiljø. Samtidig er det angivet, hvem der tænkes at skulle stå for de enkelte tiltag. Handlingsplanen tager på lere punkter højde for de udfordringer med kon likter og mobning, som undersøgelsesrapporten sidste år pegede på. For mindst ét af punkternes vedkommende ligger det allerede nu fast, at der vil blive sat handling bag. Der er nemlig allerede nedsat en arbejdsgruppe under Folkekirkens Samarbejdsudvalg, som skal stå for en opdatering af personalepolitikken på folkekirkenspersonale.dk. Som noget nyt skal personalepolitikken indeholde en antimobbepolitik, hvoraf det fremgår, at mobning er et absolut nultoleranceområde. TALANALYSE OG VÆRKTØJER Styregruppen foreslår desuden, at sekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen foretager en nærmere analyse af, hvad tallene fra undersøgelsen afslører om mobning i folkekirken. Herefter tages der stilling til evt. yderligere initiativer, hedder det i handlingsplanen. Endelig er Folkekirkens Arbejdsmiljøråd angivet som ansvarlig for en markedsundersøgelse af, hvad der i dag indes af tilgængelige kon likthåndteringsværktøjer, og se på, hvordan de kan tilpasses en folkekirkelig arbejdsplads. Blandt de instanser, handlingsplanen udpeger som ansvarlige for de enkelte initiativer, er desuden Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd. Der ligger ikke på forhånd nogen forpligtelse til at søsætte konkrete projekter. En del af formålet med handlingsplanen er da også at give inspiration til lokale initiativer. Handlingsplanen kan blandt andet indes på folkekirkenspersonale.dk. Filip Den nuværende personalepolitik er ikke ueffen, men det er en god idé at få en antimobbepolitik skrevet ind, lød det fra specialkonsulent Rasmus Rex, da han den 6. maj gæstede Organistforeningens stævne med Nyt fra ministeriet. Her kom han blandt andet også ind på en revision af cirkulæret om medarbejdermøder, hvilket vi fortæller om i næste nummer af bladet. 4 PO-bladet

5 NYHEDER SALMEMELODIKOMPONSTSYMPOSIUM I HASLEV Som optakt til Kirkemusikkens dag i Haslev bliver der i år forsøgt noget ganske nyt: Et samtalebaseret symposium for salmekomponister. Af Filip Graugaard Esmarch Når Sjællands Kirkemusikskole og Emmaus Galleri og Kursuscenter torsdag den 26. juni a holder Kirkemusikkens dag for tredje gang, er det samtidig kulminationen på et lidt længerevarende arrangement. Selve Kirkemusikkens dag er åben for alle kirkemusikinteresserede, men allerede fra tirsdag formiddag vil en mere eksklusiv lok være samlet på kursuscentret i Haslev, nemlig ti håndplukkede salmekomponister. Komponisterne skal tale med hinanden om både hinandens og andres melodier. Vi vil gerne inde ud af, hvad de har som fælles parametre for, hvad en god salmemelodi er, fortæller kirkemusikskolerektor Ole Brinth. LISSNER OG BRINTH STYRER Ole Brinths idé til et symposium for salmekomponister udspringer af den række symposier for salmedigtere, som Holger Lissner gennem årene har indkaldt til, og som blandt andet affødte samlingen Lysets utålmodighed i Ole Brinth håber, at et symposium for komponister ligeledes kan vise sig frugtbart. Og han har til lejligheden allieret sig med selvsamme Holger Lissner, som sammen med ham selv får en rolle som ordstyrer, når de ti (øvrige) komponister skal diskutere. Vi har selvfølgelig alle en fornemmelse af, hvad en god salmemelodi er. Men nu vil vi gå hinanden på klingen for om muligt at inde ud af, hvad der egentlig ligger bag vores fornemmelser, lover den tidligere formand for melodiudvalget bag koralbogen. HVAD GØR EN MELODI GOD? Diskussionen vil tage afsæt i deltagernes egne melodier, som de præsenterer for hinanden. Og samtalen vil blandt andet dreje sig om parametre for sangbarhed såsom toneomfang og rytmisk kompleksitet, forventer Ole Brinth. De ti komponister er: Caroline Borello, Birgitte Buur, Arne Andreassen, Klaus Brinch, Hans Dammeyer, Willy Egmose, Jesper Gottlieb, Bo Gunge, Christian Præstholm og Erik Sommer. De vil alle medvirke om formiddagen på Kirkemusikkens dag, hvor de hver især vil præsentere en salme, som forsamlingen naturligvis skal synge. Om eftermiddagen holder Ole Brinth et oplæg om, hvad man historisk har diskuteret omkring salmemelodier. Herefter vil kirkemusikdagens deltagere kunne kunne høre lidt om, hvad der er kommet ud af komponistsymposiet, ligesom de vil få god mulighed for selv at deltage i debatten om den gode salmemelodi. Også ved aftenens kirkekoncert skal der krydses klinger med stilarter og udtryksformer, når Mads Granum på klaver og Erik Kolind på orgel vil improvisere over salmemelodier. Find program og nærmere oplysninger om Kirkemusikkens dag på kirkemusikskole.dk. PO-bladet 5

6 NYHEDER KORT NYT OM KIRKEMUSIK Find nærmere information på syngnyt.dk, hvor der også fortælles om en aktuel udgivelse: et såkaldt Syng Nyt-hæfte med 18 nyere salmer til indøvning i sognene. Filip SALMETRÆF MED BUSK OG RAUN Det nyetablerede netværk Syng Nyt havde sidste efterår stor succes med sin temadag om nye salmer. Den 30. august 2014 er der igen salmetræf i Hjortshøj Sognegård ved Aarhus, denne gang med oplæg ved blandt andre lektor Hans Raun Iversen, som vil introducerer en kommende hymnologi-grundbog, som han er hovedmand bag. Også salmedigter Lars Busk Sørensen (billedet) er aktuel med en stor udgivelse, og han vil på salmetræffet fortælle om sit liv som salmedigter. Salmesamlingen Salmer i vor tid udkommer på Unitas Forlag netop nu omkring den 1. juni med mere end 150 titler fra hele Busks produktion. KAMPEN FOR NYE SALMER Ved salmetræffet medvirker desuden Hans Dammeyer, som vil udbrede sig om, hvad en rytmisk salme er for en størrelse, mens professor Kirsten Nielsen fortæller om gudsbilleder i nyere salmer, og højskoleforstander og tidligere salmebogskommissionsmedlem Helga Kolby Kristiansen taler om kampen for de nye salmer i salmebogen. Der vil blive rig lejlighed til at synge nye salmer i løbet af dagen, blandt andet også udsat for kor under ledelse af Søren Kinch Hansen. SALMER OG POPSANGE FRA BIBELSELSKABET Det Danske Bibelselskab har i år 200 års jubilæum, og i disse måneder markeres det i lere kirker landet over. Bibelselskabet fejrer blandet andet sit jubilæum med musikalske tiltag. Salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen bidrager til festlighederne med to nye bibelsalmer, Du som selv på afstand kender og I stilheden skærmet, som har melodi af henholdsvis Erik Sommer og Jakob Lorenzen. Tekst og melodi ligger frit tilgængeligt på bibelselskabet.dk/200/jubilaeumssalmer. Desuden har Bibelselskabet bedt en række populære kunstnere fortolke hver sin bibeltekst. Det har resulteret i nye sange af folk som Anne Linnet, Jonas Petersen og Dicte Westergaard. Sidstnævnte er aktuel med en slags pinsesang. Sangene offentliggøres løbende hen over året på bibelselskabet.dk, og til november udgives de på Lydspor fra Bibelen. Filip 6 PO-bladet

7 HELLIGAANDSKIRKENS INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL sæson FREDAGE KL DEN 27. JUNI TIL 29. AUGUST 27/6 Den Skandinaviske Orgelduo: Erling Aasgård, Ørjan Johansen Ravel (Bolero), Tjajkovskij (Nøddeknækkeren, Festival Ouverture over Kong Christian) 4/7 Ørjan Horn Johansen, Danmark Vierne, Reger 11/7 Giampaulo Di Rosa, Italien Bach, Beethoven (Sonate nr. 8 Patetica ), Alain, improvisation 18/7 Franz Hauk, Tyskland Bach, Helmschrott, Vierne 25/7 Enrico Zanovello, Italien Bach, Balbastre, Petrali, Bret, Rosetta 1/8 Przemyslaw Kapitula, Polen Surzynski, Nowowiejski 8/8 Guilo Mercati, Schweitz Buxtehude, Bach, Guilmant, Wagner, Reger 15/8 Christopher Wrench, Australien Bruhns, Franck, Køhler, Mendelssohn, Wammes, Gigout 22/8 Hans Fagius, Sverige Hägg, Stern, Krebs, Widor (6. symfoni) 29/8 Hans Ole Thers, Danmark Bach, Widor (Bach's Momento) Gratis adgang Helligaandskirken, Amager Torv, København K Kontakt:

8 STÆVNE 2014 ODENSE: STÆVNE MED GLÆDE OG INSPIRATION Udvalget bag 2014-versionen af Organistforeningens stævne havde sammensat et alsidigt program. På de næste ϐire sider følger en række glimt af noget af det, som ikke er nærmere beskrevet længere henne i dette nummer. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch Johannes Konstantin Neergaard åbnede stævnet søndag eftermiddag med et foredrag om Carl Nielsen og bluesmusikken. Der opstår næsten altid noget magisk, når forskellige verdener mødes, sagde Johannes Neergaard. Men Carl Nielsen tog skarp afstand til bluesmusikken og den tidlige jazz selvom hans egen musik ofte afspejler mødet mellem det folkelige og det kunstmusikalske. I sin søgen efter en forklaring var Neergaard tilbage i 1700-tallet og trak nogle store linjer op. Fionian Baroque gav om aftenen stævnedeltagerne er flot koncertoplevelse i Sct. Hans Kirke. Tina Christiansen spillede på et digitalt cembalo og kunne derfor let skifte til orgel på den smukke Händel-arie Eternal source of light divine. Ensemblet har desuden Monica Schmidt Andersen på blokfløjter, Ida Franck på cello og Maria Louise Odgaard som sopran. De lagde ud med Vivaldi, Frescobaldi, Corelli og Caccini og fortsatte derefter mod nord til Telemann, Händel og Bach. Poul Chr. Balslev gav den gas mandag morgen på Hotel Plaza, hvor han på bedste stand up-manér bevægede sig under bæltestedet i en af sine anekdotiske fællessangs-introduktioner: Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera kan i en snæver vending godt misfortås af en svensker men H.C. Andersen tænkte helt bestemt ikke på en vis legemsdel, der falder af. 8 PO-bladet

9 STÆVNE 2014 Orgel- og korsatser blev udvekslet i stor stil på en af mandagens workshops. Der var ikke lige noget orgel på hotellet, så Poul Mørk-Hansen sørgede for bastoner, når orgelsatserne skulle demonstreres. Her er det Hans Dammeyer, som anbefaler Hosianna af Michael Burkhardt, udgivet af Trumph i Festmusik vol. I. I de følgende numre vil vi videregive nogle flere af anbefalingerne, og vi begynder så småt i nærværende nummer på side 28. Kjeld Fredens er læge og hjerneforsker, og under sit foredrag mandag eftermiddag kunne han komme med konkrete råd af både fysiologisk og mere mental karakter, når talen faldt på, hvordan man kan forbedre sine præstationer og sin læring. Han talte blandt andet om at styrke viljekraften og bygge den modtagende opmærksomhed op. Læs mere om Kjeld Fredens humoristiske og lærerige foredrag i næste nummer. Idéer til arbejde med børn i kirken blev udvekslet på den ene af aftenens workshops. Der blev blandt andet videregivet erfaringer med kirkevandringer i forbindelse med jul og påske, hvor deltagerne inviteres til at bevæge sig rundt mellem forskellige stationer i kirkerummet. I de kommende numre vil vi videregive nogle af idéerne. Christian Roar Pedersen gav gode råd til, hvordan man som organist kan inddrage de sociale medier aktivt og bevidst i sin kommunikation. Her må man blandt andet være opmærksom på, hvem der egentlig befinder sig på hvilke medier. Læs mere om mediekonsulentens oplæg i næste nummer. PO-bladet 9

10 STÆVNE 2014 Randi Elisabeth Mortensen er domorganist ved Sankt Knuds Kirke, hvor hun tog imod tirsdag formiddag. Først fortalte hun lidt om kirken og dens to orgler, og så gav hun koncert først på kororglet (Carsten Lund 1999) med Georg Muffats Toccata duodecima, Henry Purcells Voluntary for double organ, en svensk folkevise, som gjorde stor lykke: Så går en dag än från vår tid, arrangeret af Lennart Hultin, og endelig J.S. Bachs Dorisk Toccata i D. Koncerten i Odense Domkirke foregik derefter på Marcussen & Søns hovedorgel, som Randi Elisabeth Mortensen betegnede som et meget alsidigt orgel, der faktisk egner sig til alle typer af orgelmusik. Her spillede hun Offertoire af Alexandre Boëly, Mariales af Naji Hakim og Allegro festivo af Waldemar Åhlén. Byvandring i Odense med H.C. Andersen som uomgængeligt omdrejningspunkt. Her ved åen, som hans statue skuer ud over, arbejdede hans mor med at vaske de fine folks tøj. Og herfra hentede han givetvis inspirationen til eventyret Hun duede ikke. På generalforsamlingen måtte bestyrelsen tage afsked med næstformand Susanne Mørk-Jensen (til venstre), og til gengæld blev Niels Henrik Wyke valgt ind. Forinden kom Anders Thorup i sin mundtlige beretning med den årlige opsang om tillidsrepræsentantarbejdet: Hvis man anlægger et matematisk perspektiv, bør ethvert medlem, som har organiststilling i 40 år, have én periode som tillidsrepræsentant, påpegede han (referatet følger i juli-nummeret). 10 PO-bladet

11 STÆVNE 2014 Festaftenen var naturligvis gæstet af repræsentanter fra en række andre organisationer. På billedet til venstre er det set fra højre Hans Hans Chr. Hein, rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole, Eva Tøjner Götke, næstformand for Præsteforeningen, Rasmus Rex, specialkonsulent i Kirkeministeriets personaleafdeling, og Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Hanne Tolbøl og Nicolai Nielsen på blokfløjte og elklaver (med cembalo-lyd) diverterede efter hovedretten, først med sonater af G. Ph. Telemann og den danske senbarokkomponist Morten Ræhs. Af den lidet kendte Ernest Krähmer ( ) spillede de et værk med en flot titel: Variation Brilliante, og de havde såmænd også Carl Nielsen med i form af Tågen letter. Ægteparret er til daglig organister og desuden aktive i ensembler som Den Jyske Sinfonietta og Cantica Consort. Foto: Carsten Engstrøm Inge Lise Pedersen causerede meget humoristisk om takt og tone i det kirkelige selvfølgelig med organisten som den, der har mest styr på det. Efter talerækken var der folkedans, i år med en professionel instruktør, som var booket til den festlige lejlighed. PO-bladet 11

12 (billeder: Filip Graugaard Esmarch). STÆVNE 2014 SPIL EN FEJL OG GENTAG DEN! Stævnets første formiddag bød blandt andet på morgensang med humor og en orgelworkshop med inspiration til at komme videre med at improvisere. Begge dele ved Povl Chr. Balslev. HVORDAN VAR FEJLEN NU LIGE? Derefter fulgte en snes deltagere Povl Chr. Balslev til den charmerende Graabrødre Klosterkirke, hvor den stod på orgelimprovisation. Fordelen ved at improvisere er, at man ikke kan spille fejl, indledte Povl Chr. Balslev. Af Carl Jørgen Nielsen Ja, Fyn er ret et herligt land. Med den sang af H.C. Andersen indledte Svendborg-organisten Povl Chr. Balslev mandagens morgensang. Melodien havde han selv lavet, og den var ret så herlig. Poul Chr. Balslev præsenterer sig på sin hjemmeside som en organist med et glimt i øret, og det fornemmede man i hans introduktion af morgensangene, hvor han kun nåede H.C. med en enkelt afstikker til navnebroderen Benny. 12 Morgensang i Hotel Plazas største lokale, Kongesalen, hvor der lige netop var plads til stævnets 60 deltagere PO-bladet

13 STÆVNE 2014 Laver du en fejl, skal du blot gentage den, så er den pludselig et tema, og så har fejlen vist sig at blive en kreativ kraft, der fører improvisationen videre. Det er nemt sagt. Det problematiske er at huske fejlen og lynhurtigt gentage den. Det er nemt nok, at lave en fejl men gentage den?! Povl Chr. Balslev foreslog endvidere, at man begynder i det små med et forspil, men lader det blive en vane, der fører frem til improvisationer af præ og post eller altergangsmusik. En improviserende Lisbet Dünnwald akkom pagneres af Povl Chr. Balslev, der blandt andet pegede på, at når danske organister ofte har det vanskeligt med at improvisere, kan det skyldes koralbogen. I Holland og Tyskland spiller organisterne ofte bare efter en melodilinje. ONDE ØJNE MOD ORGELHAKKEREN Povl Chr. Balslev havde kopieret nogle nodeeksempler, så vi havde noget at gå frem efter, når vi kom hjem. Lås så døren og kom i gang!, var hans råd. Enten er PO-organister utrolig beskedne, eller også vil de hellere følge Povl Chr. Balslevs råd om at øve bag lukkede døre. I hvert fald var der kun to, der tog imod opfordringen og vovede sig op på orgelbænken som forsøgskaniner. De lavede nogle helt ine forsøg. Årsagen kan også være, at det var lidt svært at følge slagets gang, hvis man sad et stykke væk og ikke kunne følge med i, præcis hvad der foregik på manualerne. En workshop af denne type egner sig nok bedst for endnu mindre hold. Vi var også inde på variationer i salmesangen. Her mente Povl Chr. Balslev, at udfoldelsesmulighederne begrænses af, at det er salmesang. Det må ikke gå ud over salmesangen! Vi kan ikke have, at folk sidder og vender sig om og spørger: Hvad er det, den orgelhakker deroppe laver? Men improvisationer under salmesangen kan man godt lave de skal blot være, så folk ikke lægger mærke til dem. ORGELSPIL PÅ KLAVER Inspirerede til at gå hjem og låse kirkedøren vandrede vi tilbage til Plaza, hvor jeg var til udveksling af orgel- og korsatser. Det var spændende, men jeg har et forslag: Udveksling af orgelsatser in idé det bør bare foregå ved et orgel. En orgelsats spillet på klaver med workshop-lederen som pedal er ikke det mest optimale. Jeg vil gerne takke arrangørerne for et godt stævne, omend pladsen på hotellet var for snæver. PO-bladet 13

14 STÆVNE 2014 SLIP GLÆDEN OG POESIEN LØS Pia Boysen stod for stævnets børnekorworkshop med masser af do-re-mi og bevægelse. Der var også plads til mændene, noterer vores skribent sig. Af Kåre Duhn Rejs dig fra et overdådigt morgenbord, syng tidsmæssigt presset morgensang, træd ind i et iskoldt konferencerum og slip så glæden og poesien løs i børnekorarbejdet! Børnekoret var et hold organister på vekslende afstand af børnealderen, men alle gjorde deres bedste for at blive som børn igen. Fordelingen var tre mænd og tolv kvinder inklusiv kursusleder Pia Boysen. En mandsandel på 25 procent må siges at være høj på dette område. Pia Boysen sagde straks, at vi ikke skulle tage notater, for alt det, hun ville sige, stod i bøgerne, så vi kunne have vores fulde opmærksomhed på sang og bevægelse. Og vi kom godt rundt med sjove øvelser for fysik og stemme, mens temperaturen steg i rummet: Vi si r goddag og hej med dig. Simple igurer, indlært med solfège, sat sammen med Se min kjole. En harmonisk molskala var en udfordring for os, der bruger solfège på begynderplanet, og vi blev mindet om, at det ikke kun drejer sig om at frembringe de rigtige håndtegn i den rigtige rytme, men også om at levere en dynamisk direktion, hvor man tænker over bevægelsen fra tegn til tegn. BØRN MED KLANGSANS Vi oplevede en meget nærværende og kompetent kursusleder. Pia Boysen er bestemt ikke frembrusende. Snarere virker hun lidt genert, måske introvert, men vender det til en styrke, fordi hun er meget opmærksom. Hun koncentrerer sig om at lære værktøjerne fra sig og sørger for, at alle er med. Hun hjælper sangerne med at fylde rummet i stedet for selv at overtage det. Pia Boysen skal have ros for at inddrage os af hankøn. Hun startede med at give os en selvstændig stemme og oven i købet bruge det pædagogisk: Hun sagde, at hun tit brugte billedet at børnene skulle synge som store bredskuldrede mænd, og så var det jo sjovt, at der for en gangs skyld var sådanne til stede. Det kan ellers være frustrerende, at man ikke kan bruge sit eventuelle potentiale som 14 PO-bladet

15 STÆVNE 2014 Imaginært tovtrækkeri samtidig med, at der synges, skaber et særligt krydderi på korklangen. På det tredje billede for neden på side 14 kastes der til gengæld fiskesnøre ud. (billeder: Filip Graugaard Esmarch). sanger sammen med et børnekor: En arrangementstype hvor lige stemmer ledsages af en enkelt mandsstemme, der oktaverer en af stemmerne, er med rette overset i alle korkulturer og på et tidspunkt får man som regel at vide, at man helst ikke skal synge med. Det må man bare tage som et udtryk for, at børnene har en god klangsans! For at føje spot til skade lyder det modsatte, en enkelt kvindestemme over et mandskor, faktisk rigtig godt. Men det betød alt sammen ikke så meget på workshoppen fordi vi ikke arbejdede så meget med pæne ligestemmige satser, men med mere selvstændige stemmer. STJERNESTUNDER OG GRÅ HÅR Jeg tror, at vi mænd kan give ungerne noget andet, og vi skylder dem at vise, at mænd kan være andet end jerne fodboldtosser, der kun træder i karakter, når der skal fyres nytårsfyrværkeri af. Nogle af mine største stjernestunder som organist har været med børnekor, samtidig med at mange af de grå hår, der indtager en mere og mere dominerende rolle, også må tilskrives børnekorsarbejdet. Efter en inspirerende workshop kan man lidt igen. Små dryp kaldte Pia Boysen beskedent det, hun havde vist os. De er nu også li lige, når de falder på et tørt sted. Kåre Duhn er organist og børnekorleder ved Fensmark og Rislev Kirker på Sydsjælland. Bøgerne, som han nævner øverst i artiklen, er Børnekor med Poesi og Bevægelse 1-4 af Pia Boysen og Margrethe Enevold. Det sidste bind er netop udkommet på Dansk Sang (se anmeldelse side 27). PO-bladet 15

16 STÆVNE 2014 FÅ ET BEDRE KOR Skal man bevare gejsten som korleder, har man brug for oplevelsen af, at noget lykkes godt. Under sit seminar på stævnets sidste formiddag kom Torsten Mariegaard ind på lere ting, man kan gøre. Af Bo Andersen Som afsluttende indslag i rækken af workshops og foredrag på årets stævne var korleder og organist Torsten Mariegaard indbudt til at give nogle input omkring voksen-korledelse. I marts-nummeret af PO-bladet kaldes Torsten Mariegaard meget rammende for Mr. Kor, og ikke uden grund: Hans bedrifter med sine tre kammerkor er i sig selv imponerende! Mariegaards seminar på stævnet formede sig i to dele: et erfaringsbaseret oplæg og efter pausen en praktisk del, hvor tre korsatser inden for forskellige genrer, renæssance, romantik og rytmisk, blev afprøvet. Torsten Mariegaards egen korvirksomhed ligger primært uden for kirkeregi (han betegner selv sine kor som aftenskolekor ), men der er naturligvis nogle helt grundlæggende fællestræk i forhold til korarbejdet. Jeg vil her fremhæve et par af de input, som jeg umiddelbart fandt særdeles vedkommende og væsentlige, og som jeg kan genkendende fra arbejdet med mit eget kor i Engholmkirken. ENTUSIASME OG UTÅLMODIGHED En meget væsentlig pointe for Torsten Mariegaard er at være bevidst om selve den musikalske proces. Korlederen møder op med en klar fornemmelse af det endelige resultat, hvor det drejer sig om at artikulere musikken bedst muligt, uanset om man har et kirke-, semiprofessionelt eller professionelt kor. Som korleder har man en naturlig entusiasme. Det opførelsesparate, klingende resultat og den musikalske udformning, som man hører for sig, må meget gerne realiseres inden for en overskuelig horisont og helst så tæt på ens egne mål og visioner for værket som muligt. Heraf følger ivrigheden, opstemtheden og, i nogle situationer, utålmodigheden: nu er den der næsten, hvis de dog bare kunne fange slutkonsonanten og fraseringen - fornemmelsen, når det mærkes, at der (endelig!) er skred i indstuderingen. Hvis man er meget heldig, har man et godt ensemble til disposition, hvilket letter processen betydeligt på alle fronter, og meget kan overvindes ret tidligt i indstuderingsforløbet. Imidlertid er det nok ofte sådan, at man selv efter at de værste unoder er luget væk stadig efter talrige gentagelser af beskeder og husk nu -bemærkninger oplever manglende fraseringer, faldende intonation, slæbende eller løbende tempi, slutkonsonanter, der falder som dominobrikker over hinanden og så klassikeren: Vi kunne det her sidste i uge, men alt synes slettet fra den musikalske harddisk!. DIRIGENTEN SKAL HAVE DET GODT Ifølge Torsten Mariegaard er det i sådanne situationer ikke altid en god ting at rette kritikken mod sig selv og tænke: Det er sgu nok fordi, jeg slet ikke kan dirigere!. Man må prøve at tage det store spring væk fra sin selvkritiske og alt for ydmyge natur og i stedet tæn- 16 PO-bladet

17 STÆVNE 2014 Ud over sine overvejelser om arbejdet med de blandede kor medbragte Torsten Mariegaard tre meget forskellige satser, som han lod stævnedeltagerne prøve kræfter med: Palestrinas Sicut cervus, Rachmaninovs Bogoritse Devo og Carlis Moodys Lord, I m available to You (foto: Carsten Engstrøm). ker: De gør det forkert, fordi de ikke har den samme musikalitet som jeg selv!. Selvfølgelig må et kor eller ensemble have tid til at lære stoffet at kende. Og hvis der planlægges et forløb, hvorunder der opstår en eller anden grad af tidsnød, er vi som ledere selv ude om det. I mange tilfælde har der været rigelig med tid og instruktion, men på trods af dette kan der gå en masse ting skævt, når vi rejser os op og dirigerer. Hvad stiller vi så op? Torsten Marie gaards umiddelbare svar er at borttænke vores elevrolle. Selvfølgelig kan man hele tiden tilegne sig stof og viden, især hvad det rent dirigenttekniske angår, men det er ikke muligt at øve på samme måde som eksempelvis en pianist eller en violinist. Ingen har jo kor eller orkestre til rådighed hver eneste dag i seks timer! Ikke desto mindre er der brug for det bedste, vi kan yde. Og skal vi hele tiden gen inde og videreudvikle vores allerbedste, kræver det et godt ensemble. Men hvad nu, hvis vores klientel ikke kan det, vi vil hvad gør vi så? Man kan så sige, at vi må undervise og instruere dem bedre, og vi må håbe på, at der engang til næste år kommer nye folk til og så i øvrigt af inde os med det forhåndenværende. Men nogle gange er det bare ikke nok! Og det uanset, om man er blevet lidt ældre og bedre vant, eller man stadig er så ungdommeligt anlagt (og det er vi jo!) at nu skal der, som digteren Poul Borum udtrykker det, eksplodere nogle regnbuer. Der skal bare ske noget, der smager af rigtig musik! Man kan opleve en regulær krise: Vi føler, at det her med at lede kor, det dræner os fra energi. Og som regel begrænser en sådan krise sig jo ikke til de to timer, hvor vi har koret. Der er til syvende og sidst kun én reel løsning: Få et godt ensemble også selvom det betyder, at man i nogle situationer må være mindre inkluderende. Og husk, at når dirigenten har det godt, har koret det også godt! > PO-bladet 17

18 STÆVNE 2014 STØTTE OG TILPASNINGER Der er lere umiddelbart mulige tiltag: Lad instrumenter spille med på yderstemmer, få orgel eller klaver med på korsatser. Prøv også at indforskrive gode sangere til at støtte de enkelte stemmer, og samarbejd med semiprofessionelle og professionelle musikere dette vil uvægerligt give koret et boost, da udefrakommende har nogle forventninger til niveau og strukturering af prøveforløb. Vær mindre hellig i forhold til partiturenes ukrænkelighed! Komponisterne (og det ved jeg alt om fra mig selv!) har ikke altid de bedste løsninger. Hvad der ser godt ud på papiret, kan vise sig slet ikke at fungere i praksis, og det er ofte nødvendigt at rette til både før og under et prøveforløb. Renskriv og rediger egen og andres musik, indsæt tekst under alle noder og artikuleringer/vejrtrækning i nodematerialet, inden prøveforløbet starter, så musikken passer optimalt til ensemblets størrelse og ydeevne. Renskriv også efter justeringer under prøver. DET VIRKEDE I ALLERØD Jeg vil runde af med at sige, at jeg ud fra mine egne erfaringer med korarbejde i vid udstrækning kan være enig i Torsten Mariegaards betragtninger. Da jeg startede ved Engholmkirken, var der etableret et frivilligt voksenkor, der fungerede på semester-basis, hvor man lavede en forårskoncert og De Ni Læsninger alt sammen jo godt. Imidlertid var min ambition at dreje korvirksomheden over i en mere kantoripræget retning, altså med fokus på det rent liturgiske som understøtning og fuldstændig integrering i det gudstjenestelige. Det oprindelige kor var en blandet lok, der a holdt ugentlige øveaftener. Imidlertid stod det mig ret hurtigt klart, at hvis man skulle bibeholde de bedste sangere, der var gode med hensyn til nodelæsning og stemmer, var det nødvendigt at omlægge korarbejdet i en mere projektorienteret retning og a holde 2-4 prøver til hver af de 4-6 gange, koret skulle medvirke på et år. Det stillede unægteligt nogle andre krav til de medvirkende med hensyn til til hurtig tilegnelse af nyt stof. Dette indebar nødvendigvis, at jeg, venligt men bestemt, måtte henvise enkelte daværende kormedlemmer til deltagelse i anden korsammenhæng, hvor de ville kunne bibeholde interessen og ikke mindst glæden ved sangen. Og min fornemmelse er da også, at alt er faldet på plads i den henseende. Betydningen af samarbejdet med andre og langt bedre organister end jeg selv samt professionelle musikere i indstuderings- og opførelsessammenhæng kan i vores tilfælde ikke overvurderes- Det har givet korvirksomheden et vældigt løft til gavn og glæde for alle vi oplever, at ting lykkes og lykkes godt. Jeg kan kun, sammen med Torsten Mariegaard, anbefale at man på den lange bane gør sig disse overvejelser. Stor tak til Torsten Mariegaard for et på alle måder inspirerende og vedkommende indspark på stævnet. Bo Andersen er komponist samt organist og korleder ved Engholmkirken i Allerød. I PO-bladet fra januar 2013 fortæller han om sit arbejde med at bruge koret aktivt i liturgien. 18 PO-bladet

19 HASSERIS KIRKES KVARTET HASSERIS KIRKES KVARTET Koncert med ny gudstjenestemusik Hasseris Kirke i Aalborg er både kendt og berygtet for det utrættelige arbejde med at forny kirkemusikken også i den såkaldt rytmiske retning. I spidsen står organist og sangskriver gennem mere end 25 år, Mogens Jensen. Med sig har han tre af de i alt syv fastansatte og professionelle musikere ved kirken: Ole Bech, guitar. Karen Grarup, vokal. Mogens Jensen, tangenter. Jakob Mygind, saxofon. Der arbejdes løbende sammen med andre salmedigtere og komponister i Norden for at give kristentroen et nutidigt, og samtidig dybt forankret, udtryk. Der er jo, med al respekt, sket et og andet siden Kingos og Grundtvigs tid. Pris: kr inklusiv transport (dog på øerne + kr. 1000) Kontakt: Ole Bech, tlf , mail: Se/lyt evt. på Hasseris Kirkes Kvartet, eller på Facebook.

20 FORSPIL DET DUFTER LYSEGRØNT AF GRÆS (TO FORSPIL TIL KDS 66) Forspil 1: Kenn Therkelsen Ped. Melodi: Waldemar Åhlén 1933 Man. Ped. Forspil 2: Svend-Erik Pedersen PO-bladet

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Søren Birh: Lille messe or ligestemmigt kor (SSA) og orgel Redaktion: Forlaget Mixtur FUK 15 01 ISMN

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur

FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur KORT OM FUK S NODEUDGIVELSER Allerede i 1970 kun to år efter oprettelsen af organisationen

Læs mere

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog 1 Spil Smart Vol. II ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog Forfattere og koncept: Liv Beck og Tove Sørensen Medforfattere: Stepnote Publishing Logo og omslag designet af: Martin Sommer Flot Martin Layout:

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000 Den folkekirkelige Udviklingsfond. Tilsluttede ansøgninger 2010 (dok.nr. 38642/10) Dok.nr. Ansøger navn Projekttitel Projekt beskrivelse Ansøgt beløb i kr. Samlet Begrundelse budget i kr. Tids-horisont

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 AT NETVÆRKE OM NYE SALMER Syng Nyt vil arbejde for udbredelsen af nye salmer. I oktober blev netværket for alvor skudt

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

MUSIKUDVALGETS BERETNING 2015

MUSIKUDVALGETS BERETNING 2015 MUSIKUDVALGETS BERETNING 2015 Musikudvalget oplever: Et DASOM, i udvikling! FORTID: For få år siden tog kongressen/generalforsamlingen den vigtige og fremadrettede beslutning: at planlægge for dem der

Læs mere

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Korstævne 2013. Nr. 3, 2013. Læs i Pulsen:

Korstævne 2013. Nr. 3, 2013. Læs i Pulsen: Korstævne 2013 Nr. 3, 2013 Læs i Pulsen: Korstævne 2013.s.1 Nyt korhæfte..., s.2 Generalforsamling s.3 Årsregnskab.. s.4 Anmeldelse af Dagen vækkes... s.5 Inspirationsdag..s.6 Nye salmemelodier s.7 Korstævne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SAMPLE MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

SAMPLE MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Merete Kuhlmann: Psalme 100 for ligestemmigt kor og orgel

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert.

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Violinkoncerten er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

" # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+# " #..). ) &2 ".#. * " + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9

 # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+#  #..). ) &2 .#. *  + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9 ! " #$% #& #$#'()#* #'#$+, #& # - ( +%)#, +#- $#& $.#/ " # ( & #& #, " #( #* 0 #0 +#'1 # '/ 2 #3 ( #3 ( #2. %)#'3 & #4 # & #- #1 5 )#& #6#63 #( % #%.! #/ #, 5!! " # $ %/. + / +.. & -... + # $ 7 ' $ ( )

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

MODERNE KLAVER 3 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 3 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 3 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-185-8 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit Jensen,

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed Koblingspunkter Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis Charlotte Wegener, nov. 2012 Fotos: Lisbeth Barfoed Vertikal læring Horisontal læring - Skabe koblingspunkter - Binde knuder Forebyggelse

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Dette citat er for mig det smukkeste udgangspunkt for det vokale arbejde

Dette citat er for mig det smukkeste udgangspunkt for det vokale arbejde At bryde ud i sang MARGRETE ENEVOLD Har i en årrække undervist i hørelære, sang, sangpædagogik og børnekormetodik ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og arbejdet med børns og unges stemmer bl.a.

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere