Langebæk:log. Nænsomme robotter pakker grønt. Nyt pakkeanlæg. Produktion på tværs af landegrænser. Optimering af forsyningskæden. Ny mærkningsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langebæk:log. Nænsomme robotter pakker grønt. Nyt pakkeanlæg. Produktion på tværs af landegrænser. Optimering af forsyningskæden. Ny mærkningsordning"

Transkript

1 Produktion på tværs af landegrænser Nyt pakkeanlæg Optimering af forsyningskæden m 3 lagerplads Nyt højlager til pibetobak Ny mærkningsordning for erhvervsejendomme Optimalt samspil mellem økonomi, adgang til markeder, arbejdskraft og teknologi. Enkel og gennemtænkt pakkeløsning til Chr. Hansens dybfrosne enzymer. Diplom-Is effektiviserer, skaber bedre arbejdsforhold og sparer millioner. Norges mest moderne lager imponerer ikke blot med størrelsen men også med høj automatisering. Brandreglerne var en udfordring for Scandinavian Tobacco Group. Nu kan erhvervsejendomme få papir på deres logistiske egnethed. Side 3 : 4 Side 5 Side 6 : 7 Side 10 : 11 Side 12 Side 14 Langebæk:log Nænsomme robotter pakker grønt Nummer Netto har taget ny teknologi i brug til håndtering af frugt og grønt. Side 8 : 9

2 Loftstrapper og støbemaskiner Peter Gyldendal, adm. direktør, partner Lars Bek Jensen, direktør, partner Christoph Ohly, partner John Carstens, partner Langebæk:log 2012 Langebæk Logistik A/S. Alle varemærker, firmanavne og logoer i denne udgave af Langebæk:log tilhører deres respektive ejere. Det er tid til at se fremad. Flere virksomheder interesserer sig nu for fremadrettede investeringer hvilket bestemt ikke var på agendaen for blot et eller to år siden. Der er stigende opmærksomhed på betydningen af at analysere hele forsyningskæden, når man søger at indrette sig mere effektivt. Samtidig bliver gamle dogmer, der har haft deres eksistensberettigelse før i tiden, kritisk vurderet. Der begynder faktisk at ske en del rundt omkring, og de positive tegn giver os grund til optimisme. I forhold til udflytning er dagsorden generelt skiftet. Det er ikke længere et spørgsmål om enten eller, men oftere en kombination. Man behøver ikke udflage alt, men må stille skarpt på, hvad det giver mening at beholde her i landet, og hvad det giver mening at lægge ud. Det handler om at se på virksomhedens samlede kompetencer, ressourcer og muligheder og fx udnytte forskellige produktionsenheder uden særlig skelen til landegrænser. Som en del af helhedsperspektivet på virksomheden indgår også den viden og historik, der kan være akkumuleret i den hjemlige produktion. Det er afgørende med en komplet stillingtagen, som inkluderer hjemmebanefordelene samt fx det udstyr, der er til rådighed her. Overvejelserne skal løftes til et strategisk niveau med fokus på, hvor og hvordan vi giver både Udgiver: Langebæk Logistik A/S, Gydevang 24, 3450 Allerød, Telefon , Redaktion: Peter Gyldendal (ansv.) Tekst: PressWire Layout: Horisont Gruppen a/s Foto: Torben Nielsen Tryk: KLS Grafisk Hus Spirende optimisme og skarp differentiering For yderligere information besøg produkt og proces mest mulig værdi og så skal den samlede løsning eksekveres konsekvent. Vi skal differentiere både på gulvet og på makroniveau og kombinere de forskellige brikker fordomsfrit ud fra et helhedsperspektiv. Hvordan er arbejdsstyrken fx forankret i virksomheden? Synet på ansættelsesforhold er en af de ting, der revideres, når man i dag benytter sig af ansættelser på kontrakt i mere udbredt grad end tidligere. Det giver lidt højere omkostninger i det daglige, men gør det også nemmere at agere, når der sker markedsudsving. En anden tendens er øget fokus på kerneforretningen, og det betyder, at stadig flere virksomheder outsourcer klassiske, indre opgaver som fx logistik. Mange af vores kunder har en enorm logistik, men deres unikke kvaliteter ligger koncentreret om det, de producerer og handler ikke nødvendigvis om optimal udnyttelse af lagerkapaciteten. Hvis man er god til at producere, skal virksomheden så også rumme fagekspertise i forhold til at opmagasinere og distribuere? I dette nummer belyser vi nogle af de udfordringer, vores kunder står over for, og de løsninger, vi i fællesskab har fundet frem til på grundlag af en vurdering af virksomhedens samlede, logistiske behov både nu og i fremtiden. Fordele ved produktion på tværs af landegrænser med base i Danmark Udflytning af arbejdspladser har i en årrække stået højt på dagsordenen, og der har tilsyneladende været store gevinster at hente ved at etablere produktion i lavtlønslande som Østeuropa og Asien. I dag er der imidlertid gode grunde til se bredere på mulighederne for både at effektivisere en eksisterende produktion og outsource elementer af den. Vi har mødt et par af de virksomheder, som har valgt at bevare hovedproduktionen i Danmark, samtidig med at dele af produktionen foregår udenlands. Smartere indretning af produktion, logistik og lagerfaciliteter kan i mange tilfælde bidrage mindst ligeså meget til at reducere omkostninger som en udflytning, hvor man primært fokuserer på at mindske omkostninger gennem lavere lønninger. I dette tema har vi valgt at se nærmere på et par af de virksomheder, som gennem forandringsprojekter og ny effektivisering i produktionen har fundet holdbare businesscases i at fortsætte hovedproduktionen i Danmark. Det sker ikke på grund af fædrelandskærlighed, men fordi det giver de bedste betingelser for et optimalt samspil mellem økonomi, adgang til markeder og arbejdskraft og den til rådighed stående teknologi. En række fordele ved at være i Danmark Virksomheden Dolle, der ligger i Frøstrup, har specialiseret sig i at producere og udvikle loftstrapper. Trapperne sælges typisk som færdige sæt, der eftermonteres. Produkterne eksporteres til en lang række lande, primært i Europa. Selvom Dolles produkter er markedsledende og af høj kvalitet, har man gennem finanskriser Dolle, som ligger i Frøstrup, er en af verdens største trappeproducenter og markedsførende på det europæiske marked. Udover den danske fabrik, har Dolle fabrikker i Kina og Ukraine. Produkterne forhandles gennem detailkæder i mere end 40 lande på verdensplan, og over 90% af omsætningen afsættes på eksportmarkedet. DISAs hovedprodukter er støbemaskiner og service til støberier verden over. DISA blev grundlagt i 1900 og er i dag, sammen med Wheelabrator, en del af Norican Group, som er ejet af kapitalfinden Mid Europa Partners. mærket pres fra flere sider. Alligevel har man trods konkurrence fra billigere, udenlandske konkurrenter haft en stigende volumen på faciliteten i Frøstrup og dermed behov for øget produktionskapacitet. Tidligere ville man nok sige, at vi var i en situation, hvor udflytning ville være en naturlig reaktion. Men vi har valgt en anden vej, hvor vi effektiviserer vores produktionsanlæg og i stigende omfang får leveret halvfabrikata fra underleverandører, siger Lars Torrild, COO hos Dolle. Han mener, at der er en række fordele ved at være i Danmark for en virksomhed som Dolle. Vi er nærmere vores kunder og kan reagere hurtigere på deres behov, men det primære Hos Langebæk tænker man i en mere generel metodik, og det har været både positivt og udfordrende at tænke ud af boksen og søge løsninger i helt andre brancher. Lars Torrild, COO hos Dolle Langebæk:log Side 2 : 3

3 for os i vores beslutning om at satse på vores Hos Langebæk tænker man i en mere generel seringer af lager og logistikprocesser. Samtidig Unik viden om enzymer produktionsanlæg her i Danmark har været, at metodik, og det har været både positivt og arbejder vi med procesforbedringer i hele Chr. Hansen udvikler og producerer ingredienser til fødevareindustrien, medicinalbranchen og foderindustrien. Fælles for de vi har fået øjnene op for, i hvor høj grad det rent udfordrende at tænke ud af boksen og søge løs- organisationen, så vi hele tiden udfordrer os mange produkter er, at de er baseret på unik viden om enzymer, kulturer og naturlige farver, og virksomheden besidder en faktisk kan lade sig gøre at effektivisere det, ninger i helt andre brancher, siger Lars Torrild. selv til at optimere alle funktioner fra salgspro- enestående forskningsmæssig styrke, hvilket betyder, at der løbende udvikles og patenteres nye produkter. Chr. Hansen har fortæller Lars Torrild. I et samarbejde med Langebæk Logistik har Dolle lagt planerne for et optimeret produk- Ny fabrik optimerer og bevarer produktion i Danmark cessen til installation af færdige produkter hos kunderne. Det er nemmere at gøre i Danmark end i Fjernøsten, og vi mener, det er vigtigt at eksisteret i mere end 130 år og er i dag en vækstvirksomhed, der er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Virksomheden har medarbejdere i flere end 30 lande. tionsapparat, der ikke blot øger effektiviteten DISA er en industrivirksomhed, som netop nu fastholde processer og produktion tæt på vores fra de nuværende 70 pct. udnyttelse til 90 pct., står i en lignende proces. Virksomheden har en udviklingsafdeling her i Danmark, samtidigt med men som også giver en række muligheder for rig historie for produktion af alt fra motorcykler at vi outsourcer knapt så kompetencekrævende produktion af mere komplekse trapper. til legetøj og flyttede i 1960 til den eksisterende processer, siger Poul Erik Arre, der er Global Det var nødvendigt for os at tænke bredere end blot at udvide produktionskapaciteten. Vi har mange andre hensyn at tage som eksempelvis at kunne producere rettidigt og fleksibelt, og disse mål vil vi ikke kunne indfri gennem en eventuel udflytning, udtaler Lars Torrild. adresse i Herlev. På samme tidspunkt købte DISA et patent på en sandformemaskine, som blev starten på en global støberiindustri. DISAs 340 medarbejdere i Danmark og lige så mange ansatte i udlandet udvikler og producerer i dag støberimaskiner og udstyr til primært Director EH&S hos DISA. For at forankre den nye orientering i hele organisationen har DISA indledt et forandringsledelsesprojekt. Det hedder Kys Frøen og er opkaldt efter frøerne i en lille sø, som ligger på den nye lokation i Taastrup. Frøerne Nyt pakkeanlæg til Chr. Hansens dybfrosne kulturer Den omfattende øvelse, som Dolle har været bilindustrien. i søen har haft en helt konkret indflydelse på igennem, vil betyde, at virksomheden kan Fabrikken i Herlev er bygget efter de aktuelle den nye fabrik. Frøerne er nemlig fredede, og konkurrere med virksomheder, der har lavere lønomkostninger og mindre automatiserede behov for ca. 50 år siden, og den er blevet udvidet i takt med ændrede produktionsbehov. det begrænsede fabrikkens layout. Løsningen blev et hak i bygningen, som har givet plads Det er ikke optagelser til en science fiction-film, men det ligner det, når medarbejdere hos Chr. Hansen A/S bevæger sig rundt i beskyt- produktionsapparater. Det har krævet, at virksomheden har været åben over for ny teknologi og metoder, som ikke traditionelt har været benyttet i branchen. Bygninger og indretning er utidssvarende og har høje driftsomkostninger hvilket begrænser mulighederne. Det har igangsat et flytteprojekt til Høje Taastrup med helt nye muligheder for til både lastbiler, bygning og frøer. Det er sket uden at gå på kompromis med de oprindelige effektiviseringsmål. Historien med frøerne og de efterfølgende telsesdragter og henter kulturer ved en temperatur på minus 55 grader. Det skal foregå manuelt i virksomhedens kulturlager på Avedøre Holme, fordi ingen automatiseret varehåndtering kan fungere under de forhold. Men så snart kulturerne er hentet, tager et spritnyt anlæg over og sikrer lynhurtig og ikke mindst ergonomisk gennemtænkt håndtering og levering. optimering af produktion og administration. omstillinger har DISA taget til sig som et billede I den nye fabrik bliver kontorareal og produk- på den fleksibilitet, virksomheden og medarbe- Det er et meget ambitiøst projekt, vi er i gang med. Vi har en god tionsareal reduceret med ca. 40 pct., samtidigt med at administration og produktion bliver integreret i en åben bygning, der giver nye muligheder for at udvikle relationer i organisa- jderne skal igennem. 50 medarbejdere er med i en arbejdsgruppe, der med en frø som logo skal hjælpe organisationen til at tage de nødvendige spring. Et nyt pakkeanlæg til Chr. Hansen A/S dybfrosne kulturer er netop taget i brug. Det skal sikre lynhurtig, præcis og effektiv levering af Anlægget består af fire arbejdsstationer, hvor fire personer fylder isolerede kasser med henholdsvis pakker af tøris og poser med kulturer, case for fortsat at kunne være lønsomme i Danmark ved blandt andet at nedbringe gennemløb- tionen. En reduktion af de faste omkostninger, optimeret layout af produktion og lager, fokus på nøglekompetencer samt optimering af administrative processer vil reducere produk- Frøen er for os blevet et symbol på omstilling og på, hvad der skal til, for at vi kan fortsætte med at være en succesfuld virksomhed med base i Danmark, siger Poul Erik Arre. kulturer til alverdens producenter af mejeriprodukter. Særlig i yoghurtproduktion spiller kulturer en helt afgørende rolle for smag og konsistens, og Chr. Hansen har specialiseret sig der enten netop er blandet efter kundens behov eller er hentet direkte fra lager. Stationerne fødes med tøris fra en automatisk transfervogn, der servicerer samtlige stationer, og foambok- stiden for vores montageforløb og forarbejdning og indføre effektiviseringer af lager og logistikprocesser. tionsomkostningerne og være med til at sikre en fortsat produktion i Danmark. Her er der nemlig god adgang til kompetencer og markeder samt muligheder for optimering gennem automatisering og logistikoptimering. Det er et meget ambitiøst projekt, vi er i gang med. Vi har en god case for fortsat at kunne Lønsom dansk produktion Fælles for Dolle og DISA gælder, at de er dele af internationale koncerner og for en umiddelbar betragtning kunne være kandidater til at rykke deres samlede produktion til udlandet. Men Dolles fabrik i Ukraine skal netop være i opformering, produktion og kombination af de helt rigtige kulturer til formålet. Det er kun meget få virksomheder i verden, der mestrer den disciplin, og det har skabt vækst for Chr. Hansen samt behov for nye løsninger til at håndtere efterspørgslen. Blandt andet har øget kapacitet været en sene leveres på to transportbånd, alt efter om de er store eller små. Arbejdsstationerne indeholder desuden hver en labelprinter, som sikrer korrekte data på hver kasse. Noget, der tiltalte os ved denne løsning, er, at den er forholdsvis lavteknologisk, men samtidig overraskende effektiv og gennemtænkt. Dertil sted fra, fortæller Keld Olesen. Chr. Hansens produktionsapparat er nu parat til væksten de kommende år, og der arbejdes Poul Erik Arre, Global Director EH&S hos DISA være lønsomme i Danmark ved blandt andet at nedbringe gennemløbstiden for vores montageforløb og forarbejdning og indføre effektivi- med til at understøtte en mere lønsom, dansk produktion i fremtiden. Det sker ved, at man i Ukraine kan producere de elementer, som bedst nødvendighed for at følge med efterspørgslen, og præcision i leveringerne kan være med til at minimere mængden af varer på de centrale er den enkel at udbygge, hvis vi eksempelvis ønsker en arbejdsstation mere eller vil sætte en eller flere robotter op til at erstatte den allerede i treholdsskift flere steder i virksomheden. Pakkeanlægget skal fra starten håndtere pakning af over 160 kasser i døgnet, men kan svare sig at få fremstillet i et lavtlønsland, lagre, hvor temperaturen ikke må komme over manuelle opfyldning af kasser, fortæller Kim kapaciteten er langt større. og dermed får man halvfabrikata, der kan minus 55 grader. Dermed kan en udbygning af Gammeltoft. Langebæk Logistik fik os til at se mere over- samles med højteknologi i Danmark inden for rammerne af et veltilrettelagt, logistisk system. På den måde udnytter virksomheden på bedste lagrene udskydes. Enkelt og overraskende effektivt Pakkehåndtering samles ét sted En af de ting, distributionschef Keld Olesen er ordnet på problemstillingen frem for isoleret at vælge optimering af det eksisterende pakkeri. Systemet er indledningsvist blevet dyrere, vis fordelene ved at producere både i Danmark Det er voldsomt dyrt at køle så meget, og kan begejstret for, er den øgede fleksibilitet og mu- men det kan skaleres og har en række effek- og i udlandet. vi holde det på et minimum har vi allerede en ligheden for at pakke i to forskellige størrelser tiviseringsgevinster, der kan understøtte vores stor, potentiel besparelse, fortæller Kim Gam- kasser på hver arbejdsstation. vækst de kommende år, siger Kim Gammeltoft. meltoft, der er projektleder hos Chr. Hansen. Tidligere var vi nødt til at transportere varerne Han har netop taget det nye pakkeanlæg i drift, og det fungerer efter hensigten. manuelt, når en forsendelse skulle splittes op på store og små kasser, nu kan vi gøre det hele ét Langebæk:log Side 4 : 5

4 28 millioner liter is om året Udfordring Diplom-Is er ejet af Norges største mejeriselskab, Tine BA. Virksomheden har en markedsandel på ca pct. af Norges samlede salg af is. Diplom-Is producerer både is under eget mærke, Diplom-Is, og forsyner det norske marked med is gennem sine agenturer på eksempelvis Mövenpick, Mars Ice Creams og Nestlé. Diplom-Is har en omsætning, der nærmer sig en milliard, og op mod 600 ansatte, hvilket er meget sæsonbestemt. Fra produktionen i Brevik og Gjelleråsen sendes årligt 28 millioner liter afsted. Igennem de seneste år har Diplom-Is frasolgt sine aktiviteter i Danmark og Sverige for at koncentrere sig fuldt ud om det norske marked. Udfordringen har været at opbygge det mest profitable lager og distributionssystem for is på det norske marked. Diplom-Is har haft et behov for kvalitetssikring og forandringsledelse i den proces samt mere praktiske udfordringer som at sørge for fornuftige arbejdsforhold for medarbejdere i frostanlæg. Diplom-Is har Diplom-Is optimerer haft behov for at se projektet som en helhed og tage skridtene fra analyse til implementering sideløbende med forsyningskæden den daglige produktionsgang. Løsning Når Diplom-Is i Norge til næste år skal forsyne isglade nordmænd med is, kommer det til at foregå fra et nyt storlager, der afløser en række mindre depoter. Lageret får et nyt plukke- og pakkesystem, og hele virksomhedens supply chain vil blive strømlinet. Det skal være med til at underbygge større lønsomhed og leveringssikkerhed. Det er vigtigt i et marked, hvor ordretilgangen først og fremmest bestemmes af vejrudsigten, lyder det fra Diplom-Is, der er Norges absolut største isproducent. Fleksibilitet er et helt afgørende nøgleord for Diplom-Is i Norge. Hvis ferievejret viser sig fra sin bedste side i de uger, nordmændene er på hytten, så bliver der solgt is i store mængder. Omvendt er der ikke meget at lave for Diplom- Is distributionsled henover vinteren, når is mest af alt er noget, der hober sig op som tapper uden for vinduerne. Disse ekstreme sæsonudsving påvirker Diplom-Is i alle led af produktionen og forsyningskæden. Diplom-Is er Norges største isproducent, og depotstrukturen har traditionelt været opbygget af et større antal mindre lagre og pakkecentre placeret strategisk rundt om i landet. Denne Når det nye lager står parat i 2013, vil vi kunne gå ind i højsæsonen uden at skulle ansætte flere medarbejdere. I dag er det sådan, at hvis solen skinner, så har vi op til fem gange så mange ordrer, som hvis den ikke gør. Det er næsten umuligt at planlægge sig ud af, når meget af arbejdet foregår manuelt. Bård Schefte, projektleder for logistik og produktion hos Diplom-Is struktur er i sin tid opbygget for at have produkterne så tæt på forbrugerne som muligt, men den er omkostningstung, og de mange håndteringer af produkter undervejs fra fabrik til slutkunder giver ingen værdi for Diplom-Is. Samtidigt oplever Diplom-Is i forbindelse med højsæsonen et meget stort pres på alle led, men først og fremmest på de centrale lagre i Brevik og Gjelleråsen. Her arbejder tre gange så mange medarbejdere, når der er travlt, end i lavsæsonen og det foregår i døgndrift. Det kan give administrative problemer, risiko for fejl og ergonomiske udfordringer, blandt andet fordi iskasserne manuelt hentes i kølerum med temperaturer ned til minus 28 grader og transpoteres i stålbure med hjul. Diplom-Is kan heller ikke allokere ressourcer fra distribution til produktion, når dårligt sommervejr byder på færre ordrer. Isene bliver nemlig af forskellige hensyn overvejende produceret fra januar til juli. Omlægning af forsyningskæden fra produktion til forbruger De udfordringer samt et ledelsesmæssigt krav om større lønsomhed har iværksat et udviklingsprojekt, som skal omlægge al håndtering af is fra lager til forbruger. Bård Schefte er projektleder for produktion og logistik hos Diplom-Is, og han er projektleder for omlægningen, der skal koncentrere lagerkapaciteten til hovedlageret i Gjelleråsen. Diplom-Is har en så stor del af markedet i Norge, at vi ikke regner med at kunne vækste yderligere. Efter vi har valgt at fokusere 100 pct. på det norske marked, betyder det, at vi skal effektivisere for fortsat at kunne være lønsomme. Vi har haft mange projekter og forslag til, hvordan vi kunne gøre det, men der har været behov for at vurdere alle projekterne samlet og kvalitetssikre de forarbejder, vi har gjort, siger Bård Schefte om den proces, der førte til, at Diplom-Is engagerede Langebæk Logistik som rådgiver på projektet. Ved et eksportmøde arrangeret af Den Danske Ambassade i Oslo i september 2011 mødte Bård Schefte Langebæk Logistik, som med en række gode referencer fra blandt andre bryggeriet Ringnes og Diplom-Is ejer Tine BA allerede havde dokumenteret sin kunnen på det norske marked. I fællesskab blev det besluttet at finde frem til den mest profitable metode at distribuere is på fra produktion til forbruger. Gennem en omfattende analyse af kundernes placering, nuværende depoter, sortiment, produktionskapacitet samt det nuværende produktions- og distributionssetup blev en række tiltag besluttet. Nyt lager giver kapacitet til højsæson Når det nye lager står parat i 2013, vil vi kunne gå ind i højsæsonen uden at skulle ansætte flere medarbejdere. I dag er det sådan, at hvis solen skinner, så har vi op til fem gange så mange ordrer, som hvis den ikke gør. Det er næsten umuligt at planlægge sig ud af, når meget af arbejdet foregår manuelt. Derfor var det en meget høj prioritet at satse på yderligere automatisering af vores lager, siger Bård Schefte. Dette imødekommes med en ny plukke- og pakkeløsning i Gjelleråsen, som understøttes af et Warehouse Management System, der udbredes til samtlige tilbageværende lokationer. Der nedlægges også en række af de 15 decentrale depoter, og den proces vil øge mængden af is i Gjelleråsen med pct., men med det nye plukke- og pakkesystem vil håndteringen, selv i højsæsonen, kunne varetages af lagerets faste bemanding. Selve lagerets indretning vil også blive optimeret. Diplom-Is har et forholdsvist stabilt antal varenumre, hvor 10 til 20 af de mest populære is står for hele 80 pct. af den samlede volumen. En optimal placering af varerne vil både spare tid og bedre ergonomien i det kommende, semiautomatiske frostlager. Vi har været igennem mange effektiviseringsprojekter de seneste år, men det er første gang, vi starter helt overordnet og går ned i alle detaljer. I den proces har det været helt nødvendigt med en ekstern rådgiver, siger Bård Schefte. Projektet er en væsentlig del af organisationens program til omkostningsreduktion, hvor man fra ledelsesniveau har som mål at opnå årlige besparelser på millioner norske kroner. Kvalitetssikring af Diplom-Is egne projektoplæg Forandringsledelse Centralisering og nedlæggelse af udvalgte lagre Lageroptimering Plukke- og pakkeløsning Revurdering og optimering af hele forsyningskæden Forventede resultater Øget dynamik i plukke- og pakkefunktionen Højere kapacitet med anvendelse af færre ressourcer Øget produktivitet med samme antal medarbejdere Øget centralisering Bedre ergonomi i form af varen til manden-princippet samt højdejusterede pakkestationer Langebæk:log Side 6 : 7

5 430 lavprisbutikker landet over Netto kunne i 2011 fejre 30-års fødselsdag i Danmark. Virksomheden har med stor succes vænnet danskerne til at handle i discountbutikker, og i årenes løb er der etableret flere end 430 Netto- og døgnnetto-butikker over hele landet, og næsten dobbelt så mange er åbnet i Tyskland, Polen og Sverige. Netto er en del af Dansk Supermarked A/S, som ejes af A.P. Møller- Mærsk Gruppen og F. Salling, som også driver andre kæder, herunder Bilka og Føtex. Unik teknologi pakker frugt og grønt til Sjælland Nettos butikker på Sjælland får i dag leveret grønt fra et af landets mest avancerede og automatiserede pakkerier. 15 robotter plukker, flytter og pakker kasser på paller med høj hastighed og stor præcision. Det foregår fra Nettos grøntlager i Køge; anlægget bygger på nyeste teknologi, der blandt andet gør det muligt at håndtere tunge kasser med meget forskellige udformninger. Vi er meget tilfredse med projektet. Vi har fået et bedre arbejdsmiljø, en fremtidssikret løsning og en kapacitetsforøgelse, der kommer til at understøtte os de næste mange år. Jørgen Larsen, logistikchef hos Netto Nyt robotkoncept flytter alle typer kasser Det førte til en gennemgribende nytænkning af hele processen, og Langebæk Logistik blev inddraget som rådgiver. Den nye pakkehal blev indrettet, sådan at der nu bliver plukket, primært af robotter, direkte fra palle til palle. Dermed skal der ikke bruges tid og energi på at udpakke og placere indkommende leverancer, inden de igen skal pakkes på paller til butikkerne. Gennem en omfattende projektering og undersøgelse af de seneste teknologiske landvindinger viste det sig desuden, at det er muligt at automatisere meget mere, end hvad både Netto og Langebæk Logistik havde kalkuleret med i første omgang. En af de store udfordringer var nemlig at få pakkerobotterne til at gribe, flytte og placere en række forskelligt udformede kasser af forskellige materialer. De grønne plastickasser, som kendes fra Netto-butikkernes grøntsagsafdelinger, er kun én kassetype, men at designe en robot til på samme tid at kunne håndtere papkasser med bananer og åbne kartonbakker med forårsløg var en udfordring, som ikke umiddelbart havde en løsning. Unik teknologi i Danmark Et researcharbejde i samarbejde med Langebæk Logistik resulterede i, at en ny og uafprøvet teknologi, bestående af avancerede gribehoveder, blev testet. Robothovederne, der ved installationen var prototyper, kan med høj præcision og stor fleksibilitet gribe om de forskellige emballager og samtidig gøre det både hurtigt og blidt, så varerne ikke bliver beskadiget. Denne teknologi er ikke set tidligere i Danmark og vil efter al sandsynlighed danne forbillede for kommende projekter i dagligvarebranchen, vurderer Langebæk Logistik. En anden udfordring ved løsningen var at få robotterne til at stable pallerne stabilt. Inden pallerne automatisk bliver wrappet med folie, står varerne nemlig ubeskyttede, og det giver Udfordring Stort grøntlager med meget manuelt arbejde og tunge løft. Forskellige varetyper udfordrede de tekniske løsninger og besværliggjorde automatisering. Løsning Nyt samlet plukke- og pakkesystem med pluk direkte fra lagerpalle til kundepalle 15 robotter, der hver kan arbejde med fire-fem varenumre Unikke løftehoveder, der kan håndtere flere typer kasser, kartoner og bakker Anvendelse af specielle pakkekassetter, som sikrer de ufolierede paller frem til aut. foliering Udvalgte resultater Præcedens for dagligvarebranchens frugt- og grønthåndtering 80 pct. af alle pluk foretages automatisk Bedre arbejdsmiljø og ergonomi Kapacitetsforøgelse Mere præcise pluk Op til pluk i timen Pluk til op til 60 butikker samtidigt Levering til 275 butikker dagligt og kapacitet til mange flere risiko for, at opstablingen falder sammen under pakning og transport. Også denne problematik blev klaret med en unik løsning, designet særligt til projektet, hvor pallerne støttes i siderne, mens de bliver pakket. Automation giver bedre plukkekvalitet Vi arbejdede ud fra en antagelse om, at vi kunne automatisere omkring 50 pct. af al pakning, men med den endelige løsning er vi kommet op på ikke mindre end 80 pct., siger Jørgen Larsen. Han påpeger desuden, at plukkekvaliteten, altså mængden af korrekt pakkede paller, nu er langt bedre, end hvad det er muligt at opnå ved manuel pakning. Vi er meget tilfredse med projektet. Vi har fået et bedre arbejdsmiljø, en fremtidssikret løsning og en kapacitetsforøgelse, der kommer til at understøtte os de næste mange år, siger Jørgen Larsen. Erfaringen med grøntlageret i Køge skal nu overføres til Nettos ferskvarelager i Jylland, hvor Langebæk Logistik også er med som rådgiver. Langebæk:log Side 98 : 9

6 Her fyldes hver fjerde indkøbspose Hver fjerde indkøbspose i Norge bliver fyldt i et af Coops supermarkeder. Over butikker landet over er en del af forbrugersamvirket Coop, der i organisation svarer til den danske, forbrugerejede organisation FDB, der ejer Coop Danmark A/S. Virksomheden har medarbejdere og ejes af 117 lokale butikker (svarende til brugsforeninger). Det nye højlager opføres af Coop Norge Handel A/S et selskab, som står for indkøb, logistik, kædedrift og markedsføring for Coop i Norge. Det har også været væsentligt for os at bruge eksterne og uafhængige rådgivere til at hjælpe os med at vurdere forskellige teknologiers modenhed, så vi kan træffe de bedste beslutninger. Ståle Nersund, projektchef logistik, Coop Norge Handel A/S Skandinaviens største højlager under opbygning Et stykke uden for Oslo er opbygningen af Skandinaviens mest moderne, automatiske lager i gang. Det er Coop Norge Handel A/S nye Østlandslager, som skal betjene Coops butikker i det sydøstlige Norge med alle ferskvarer, frostvarer, grønt og fødevarer af både egne og indkøbte mærker. Lageret skal også fungere som centrallager og forsyne butikker i hele Norge med en stor del af fødevarerne, herunder en andel ferskvarer. Lageret er enormt også i international sammenligning, og det har udfordret Coop. Eksempelvis har dimensionerne og automatiseringsgraden betydet, at man opererer med en række ubekendte faktorer, ganske enkelt fordi der her mangler referencer at læne sig op ad. I den proces har rådgivere og leverandører været en uvurderlig hjælp. Udfordring Ændret forsyningsstruktur i et marked, der strækker sig over Dimensionerne er imponerende. En halv kilometer langt, 200 meter bredt og 25 meter i gennemsnitlig højde det giver 1,25 millioner kubikmeter lagerplads. 300 lastbiler vil hvert døgn blive enten fyldt eller tømt, når lageret om et par år udnytter sin fulde kapacitet. Østlandslageret vil blive arbejdsplads for omkring 300 medarbejdere, når det er i fuld produktion. Men Østlandslageret er ikke blot det største, Norge hidtil har set. Det er også det absolut mest automatiserede. Med en investeringspulje på omkring 1,5 mia. norske kroner har Coop været i stand til at sammensætte en løsning, der kan håndtere en betydelig del af samtlige varer fuldautomatisk. Det gør formentlig lageret til Nordens mest automatiserede, og de massive investeringer er således også et signal om, at Coop forventer at kunne hente store gevinster ved at fokusere på supply chain management på langt sigt. Coop har nemlig en række udfordringer i et marked, der ændrer sig hastigt. Virksomheden vedtog for ca. 5 år siden en strategi om at håndtere store dele af varetransporten ud til egne butikker, som tidligere blev varetaget af leverandører. Det gælder fx bryggerivarer, mejeriprodukter og kød, og med ét slag stillede det spørgsmål til hele organisationens logistik de kommende mange år. Vækst og insourcing bag Skandinaviens mest moderne lager Coop skulle nemlig også forholde sig til to andre stigende tendenser. Virksomhedens egne mærker, såsom X-tra, COOP og Änglemark er i kraftig vækst, og der vil i fremtiden blive satset endnu mere på at udvide andelen af egne mærker i butikkerne. Desuden oplever Coop en befolkningstilvækst i Oslo-området, som kræver større logistikkapacitet centralt på Østlandet. Alle disse ting gjorde, at vi i 2008 begyndte at planlægge et nyt højlager. Vores første ønske var at placere det i forbindelse med et eksisterende lager her i Oslo, men af forskellige årsager kunne vi ikke få de nødvendige tilladelser. Derfor fandt vi et område lige uden for Oslo, hvor vi kunne bygge, som vi ønskede, fortæller Ståle Nersund, der er projektleder for logistik på projektet. Han og hans team valgte at arbejde med Langebæk Logistik af flere årsager. Først og fremmest var det nødvendigt at gå til Danmark for at finde kvalificerede specialister, fordi ingen i Norge har erfaring med den type opgaver. Vi var på bar bund både hvad angår hele processen omkring indkøb af så avanceret lagerteknologi, kontraktstyring og myndighedsgodkendelser. Men det har også været mere end km fra Oslo til Nordkap Ændret varesammensætning og øget befolkningstæthed i centrale dele af landet Ønske om effektivisering af hele lagerdriften Løsning Nyt centrallager, der samler Coops aktiviteter inkl. nyt SCMsetup for Coop i hele Norge Kapacitet til pluk i døgnet Betjening af 300 lastbiler i døgnet kvadratmeter lager, svarende til syv fodboldbaner Fem klimazoner til forskellige varetyper Fokus på energibesparelser og ergonomi væsentligt for os at bruge eksterne og uafhængige rådgivere til at hjælpe os med at vurdere forskellige teknologiers modenhed, så vi kan træffe de bedste beslutninger, siger han. Trods grundig planlægning er der stadig elementer, som skal justeres hen ad vejen. Etableringen af et lager af den størrelse er langt fra et standardprojekt, og derfor er en stor del af planlægningen et spørgsmål om at have overblik nok til at kunne arbejde med kalkulerede ubekendte. Ny teknologi giver maksimalt udbytte af højlager Et godt eksempel på det er, at vi stadig ikke har overblik over, hvordan kølingen kommer til at fungere. Med de højder og størrelsesforhold er der ikke nogen værktøjer, som kan give os præcise beregninger over, hvordan temperaturer og luftstrømme vil fordele sig og hvilke køleanlæg og blæsere vi efterfølgende skal installere, fortæller Ståle Nersund. Et eksempel mere er valget af teknologi, som aldrig er benyttet i Norden tidligere. Hovedleverandør af automation er Witron, der leverer alt fra plukkerobotter til IT og PLC er. Witron har til lageret introduceret flere unikke systemer, herunder volumenbesparende palleopbygningssoftware og OPM-løsninger, som automatisk pakker paller af Coops mange tusinde varenumre. Vi har ikke selv været i stand til at vurdere disse teknologiers robusthed, men via rådgivning fra Langebæk Logistik har vi kunnet træffe beslutninger om at inddrage disse nye løsninger i lagerets opbygning. Dermed får vi det maksimale udbytte af lageret, når det står færdigt, siger Ståle Nersund. Og det er ikke blot Coop, der får udbytte af lageret. Med en markedsandel på omkring 24 pct. vil Skandinaviens største lager dagligt forsyne over 1,3 millioner mennesker med dagligvarer, og de vil med lageret kunne være endnu sikrere på et stort og rettidigt udvalg til konkurrencedygtige priser. Langebæk:log Side 10 : 11

7 Tobak til hele verden Unik viden om enzymer Scandinavian Tobacco Group (STG) er en global virksomhed med afdelinger i mere end 20 lande og et forhandlernetværk i 120 lande. Virksomheden er resultatet af en fusion mellem Scandinavian Tobacco Group A/S og Swedish Match s cigar- og pibetobaksektion i De primære produkter er pibetobak samt maskin- og håndrullede cigarer, men STG har også et stort sortiment af finskåren tobak til cigaretter, snustobak og piber. STG beskæftiger i dag over medarbejdere globalt set og havde i 2010 en omsætning på 1,4 mia. kr. Novozymes er et biotekselskab, der udvikler og producerer enzymer til en række forskellige industrier verden over. I 2011 havde virksomheden en andel af det samlede verdensmarked på 47 pct. inden for enzymproduktion. Enzymerne er fordelt på mere end 700 forskellige produkter, og der er taget over patenter på produkter og processer. De flere end medarbejdere i Novozymes leverer produkter til brancher så forskellige som landbruget, medicinalindustrien, rengøringsprodukter, papirindustri og bioenergi. Scandinavian Tobacco Group ruster op på pibetobak Logistic footprint giver fornyet overblik hos Novozymes En af udfordringerne for STG s udvidelse af pibetobaklageret på Fyn har været brandmyndighedernes godkendelser. Reglerne er ikke altid enkle at tolke, slet ikke når stablingshøjden overstiger seks meter. Men STG har via rådgivning, godt samarbejde med lokale brandmyndigheder og kreative løsninger fået et lager, der løser kapacitetsproblemerne, samtidig med at brandregler overholdes. Novozymes er en videntung virksomhed, hvor fokus traditionelt har været på produktion og udvikling. Inden for de seneste par år er et nyt fokus rettet mod den interne logistik. Et øget flow af varer og stigende krav fra kunder om præcision har betydet, at forsyningskæderne nu er parat til at blive justeret i forhold til virksomhedens langsigtede planer. Novozymes har i løbet af det seneste år analyseret mulighederne i en omorganisering af lagersetuppet, så de lever op til vækstscenarier frem mod Samtidig er der med et logistic footprint lagt et grundlag for scenarier, der rækker helt frem mod Det betyder, at Novozymes har mulighed for at tilrettelægge det bagvedliggende vareflow et Tobaksindustrien opererer i disse år på et udfordrende, nedadgående marked, og det kræver overblik at optimere i forhold til konjunkturerne. Investeringerne skal være knivskarpe og med en kort afskrivningshorisont. STG har gennem sammenlægninger og hjemtagning af nye agenturer på pibetobak formået at øge vareflowet på virksomhedens lager på Fyn. Det krævede i 2011, at STG måtte nytænke lagerets indretning og funktion, så lagerpladsen kunne øges og det gerne, uden at der skulle bygges nyt. Pallepladser øget med knap 50 pct. I januar 2012 var logistikoptimeringen på plads, og det kunne gøres inden for rammerne af de eksisterende bygninger. En grundig gennemgang af lagerets funktioner og logistik, som STG s logistikleder Ole Frederiksen varetog i samarbejde med Langebæk Logistik, førte blandt andre tiltag til, at der er i den centrale pakkehal blev installeret mobile pallereoler. Det gav på én gang pct. mere palleplads. Samtidig blev varerne omfordelt, hvilket bland andet indebar, at det nu er mindre enheder, der plukkes, og der skal køres kortere. Det sparer tid og er også hensigtsmæssigt, fordi STG nu og i fremtiden skal pakke flere forskellige og mindre enheder til eksport og til de danske butikker. Samtidig blev selve plukkeproceduren effektiviseret, og en ny folievikler til automatikvikling af varer fra produktionen minimerede håndteringstiden på lageret væsentligt. Usikkerhed om højlager i eksisterende bygninger Stablingshøjden i de planlagte, mobile pallereoler var så høj, at lageret skiftede brandkategori fra almindeligt lager til højlager. Det var derfor vigtigt at tage brandmyndighederne i ed i forhold til brandgodkendelse af nyindretningen. Godkendelse af højlagre er langt fra en eksakt videnskab, og det er derfor ofte op til de lokale brandmyndigheder at tage stilling til temmelig komplicerede projekter. Det har i enkelte tilfælde betydet, at myndighedernes usikkerhed i forhold til de danske højlagerregler har ført til, at danske virksomheder overvejer at placere deres lagre uden for Danmark, hvor reglerne er mere lempelige. Nye og opdaterede regler, der ligger tættere på vore nabolande, er dog undervejs, hvilket efter alt at dømme ender med, at grænsen for, hvornår eksempelvis et lager kategoriseres som højlager, ændres. Et højlager i to tempi Problematikken med højlagre og godkendelser er velkendt i logistikkredse, og derfor valgte STG i samarbejde med Langebæk Logistik at gå i gang med brandproceduren meget tidligt i processen. Vi håber på, at der i løbet af 2012 vil blive vedtaget regler, der matcher det nuværende udkast og de øvrige EU-landes regler. Lagerløsningen hos STG er indrettet, så den opfylder de nugældende regler, men samtidig er den forberedt til, at den på sigt vil kunne ændres i retning af det nye regeludkast, siger John Carstens fra Langebæk Logistik, der har været projektleder på opgaven. godt stykke ind i fremtiden. Nu har vi en klar plan for de fremtidige muligheder for udvidelser af kapacitet, og vi ved hvad det koster med fremskrivningerne kan vi planlægge investeringerne i takt med vores vækst, siger Jan Martinus Overgaard, der er projektleder hos Novozymes, om resultatet af et nyligt samarbejde med Langebæk Logistik. Nyt fokus på logistik og supply chain management Vi vil gerne sikre os, at vi fremadrettet tænker logistik ind tidligt i vores løsninger, så vi i takt med vores vækst ikke skaber nogle flaskehalse. Samtidig ønsker vi, at strømline flowet i hele organisationen blandt andet for at øge kapaciteten, siger Jan Martinus Overgaard. De udfordringer samt en ny ledelsesmæssig interesse for supply chain management var baggrunden for, at en nyoprettet projektgruppe hos supply chain i Novozymes i efteråret 2011 tog kontakt til Langebæk Logistik. Det førte til, at der blev udviklet et såkaldt logistic footprint, som Novozymes nu benytter til at fremskrive udviklingen på lageret ud fra en række variable parametre. Øges flowet af en bestemt type varer, kan Novozymes se en grafisk fremskrivning af, hvordan det kommer til at påvirke hele systemet og ikke mindst, hvornår flaskehalse vil opstå. Plan for udvidelse ligger klar, når behovet er der Samarbejdet med Langebæk har desuden vist Novozymes, hvordan den fysiske indretning af Nu har vi en klar plan for de fremtidige muligheder for udvidelser af kapacitet, og vi ved hvad det koster med fremskrivningerne kan vi planlægge investeringerne i takt med vores vækst. Jan Martinus Overgaard, projektleder hos Novozymes det primære kølelager i Bagsværd kan ændres fra stationære til mobile pallereoler, hvilket vil give plads til knap 50 pct. flere paller. - Altså et alternativ til at skulle investere i et nyt kølelager. Langebæk Logistik har også leveret en køreplan for en WMS-løsning, der kan integreres med Novozymes ERP-system, SAP, og den fase kan iværksættes, når det bliver nødvendigt. Langebæk:log Side 12 : 13

8 Langebæk introducerer logistikmærke for erhvervsejendomme Kort nyt Besparelser i Forsvaret skal hentes på forbedret logistik Forsvaret skal spare, og Langebæk Logistik er involveret i en række projekter, som skal effektivisere forsvarets depoter og distribution samt sikre rentabel drift af de tre værns logistik. Nu får sælgere, mæglere og købere af erhvervsejendomme et stærkt redskab til at vurdere, hvor godt en given ejendom vil kunne fungere logistisk. Det sker med en mærkningsordning, som Langebæk Logistik netop har introduceret til kunder og samarbejdspartnere. En ny logistikmærkning skal hjælpe de involverede parter i en ejendomshandel til at vurdere, hvor egnet en ejendom er mht. logistisk anvendelse. En ejendom kan eksempelvis være nok så stor, men er hallerne lave og fyldt med søjler, er den ikke egnet til moderne lagerdrift. Logistikmærkning betyder, at det bliver muligt at sammenligne ejendomme på et mere fuldstændigt grundlag. Dermed kan vi både understøtte en velfunderet prissætning og hjælpe køber eller lejer til at få overblik over, om bygningen lever op til behovene, fortæller Lars Bek Jensen, direktør hos Langebæk Logistik. Mærkningen baserer sig på en lang række parametre såsom beliggenhed, indretning, udvidelsesmuligheder, installationer etc. Alle data analyseres efter en kvalitativ norm, der er særligt udviklet til formålet af Langebæk Logistik. Gennemgangen munder ud i en rapport, hvor detaljerne specificeres i en række kategorier, der bedømmes særskilt. For at gøre mærkningsordningen så generelt anvendelig som muligt, resulterer hver sag i en karakter på syvpunktsskalaen A - G. Dermed bliver det overskueligt at sammenligne flere ejendomme med hinanden. Om ønsket kan mærkningen ledsages af konkrete forslag til forbedring af ejendommens logistiske egnethed. De første logistikmærkninger er allerede foretaget. Det er blandt andre Finansiel Stabilitets ejendomsselskab, der har set en fordel i at kunne dokumentere deres ejendommes logistiske egnethed. Vi håber naturligvis på, at logistikmærkning bliver en standard på lige fod med energimærkningen i private boliger. Ud fra den respons, vi har fået på ordningen, er det tydeligt, at der er et behov for produktet fra alle parter i en erhvervsejendomshandel, siger Lars Bek Jensen. Ejendommens samlede logistikmærke A B C D E F G A B C D E F G Gives for den yderst veldisponerede logsitkejendom med helt moderne faciliteter, meget gode udeområder, en generelt meget god placering. En ejendom, som i høj grad muligør god, sikker og effektiv logisikdrift. Den veldisponerede logistikejendom med helt moderne faciliteter, meget gode udeområder og en god placering. En ejendom, som på alle niveauer muliggør god, sikker og effektiv logistikdrift. En veldisponeret logistikejendom med gode faciliteter, gode udeområder og god placering. En ejendom, som muliggør god, sikker og effektiv logistikdrift. En logistikejendom med rimelige faciliteter, udeområder og en fornuftig placering. En ejendom, som muliggør relativt god, sikker og effektiv logistikdrift En logistikejendom med en struktur, adgangsforhold og en placering, som i nogen grad virker hindrende i forhold til opnåelse af en effektiv og sikker logistikdrift. En logistikejendom med en struktur, adgangsforhold og en placering, som i høj grad besværliggør daglig drift, og som på det sikkerhedsmæssige område trænger til modernisering. Gives for den helt utlistrækkelige logistikejendom med mangelfulde faciliteter, ringe udeområder og generelt dårlig placering. En ejendom, som ikke tillader sikker og effektiv logistisk drift. Fordele som køber En tidlig vurdering af en ejendoms anvendelighed og et godt grundlag for beslutningstageren, som i mange tilfælde er lægmand på logistikområdet Nedbringelse af usikkerhed ved at overse elementære, logistiske forhold Fordele som udlejer/sælger En reel og ærlig vurdering over for kunden efter en i forvejen fastsat standard En opgørelse af, hvad der evt. kan opgradere en ejendom, så den bliver mere attraktiv Ønsker du at vide mere om Logistikmærket, kan du kontakte Lars Bek Jensen på tlf eller Logistikmærket er udviklet og ejes af Langebæk Logistik. Forsvarsforliget stiller en række skrappe krav til besparelser og effektivisering af Forsvarets organisation. Denne udfordring skaber behov for radikale ændringer i forsvarets logistik. En række fokusområder er identificeret og Langebæk Logistik har allerede gennemført flere delopgaver for Forsvaret. Netop nu arbejdes blandt andet på en fortsat optimering af effektiv drift, hvor forsvarets tre værn skal arbejde tættere sammen på forsyningsområdet og forbedre koordinering af distributionen. Et af indsatsområderne er håndtering af emballage. Det drejer sig om både europaller og transportkasser til mundering og materiel, som blandt andet benyttes til Danmarks engagement i internationale operationer. Internt i Forsvaret ser man betydelige besparelsesmuligheder på emballageområdet gennem øget overblik og forskellige metoder til tracking. Et andet indsatsområde, der arbejdes på, er optimering af Forsvarets forsyningstjeneste og depotstruktur, så den lever op til Forsvarsforligets krav om besparelser og serviceniveau. Kundetilfredshed hos Langebæk Logistik Samtlige kunder, der har fået løst en opgave hos Langebæk Logistik i 2011, overvejer at komme tilbage en anden gang. Det er et af resultaterne fra vores årlige tilfredshedsundersøgelse, som vores kunder inviteres til at deltage i. Vores måling af kundetilfredshed foretages, for at vi kan blive bedre til at leve op til vores mission om at levere kvalitet i alt, hvad vi laver. Det gælder både i vores løsninger, i vores kommunikation og i opfyldelsen af vores kunders mål. Hos Langebæk Logistik arbejder vi metodisk med målinger og resultater, og den fremgangsmåde benytter vi også, når vi selv skal blive bedre. Derfor kontakter vi vores kunder, når et projekt er gennemført, og beder dem om at deltage i vores tilfredshedsundersøgelse. Det er et vigtigt værktøj i vores bestræbelser på at forbedre vores ydelser og blive bedre til at forstå vores kunder behov. Lever op til egne målsætninger Undersøgelsen er baseret på svar på evalueringsskemaer, udfyldt af den projektansvarlige hos kunden. Evalueringen er inddelt i fire hovedkategorier med fire til fem underspørgsmål. Vi spørger også vores kunder, om de vil benytte sig af vores ydelser fremadrettet. Vores eget mål er, at kundetilfredsheden skal ligge på minimum 4 på en skala fra 1-5. Vi tilstræber en svarprocent på 80. I år har svarprocenten været på 75, så her skal vi gøre en indsats. Ledelsesmæssigt følger vi op på alle evalueringer, der ikke lever op til vores kvalitetskrav. Kundetilfredshed i 2011/12 Vores evalueringer har ud over den rene måling af tilfredshed også det formål at få afklaret andre mere underliggende kommentarer, som vi kan tage til os i vores fortsatte udvikling ,2 4,4 4,3 4,3 Overvejer I at benytte Langebæk til fremtidige opgaver? Nej: 0% Ja: 100% Målopfyldelse Kompetencer Kommunikation Ressourcer og fremdrift Langebæk:log Side 14 : 15

9 Elektronisk nyhedsbrev Operationel logistikrådgivning og implementering Tilmeld dig vores halvårlige, elektroniske nyhedsbrev. Langebæk Logistik er Danmarks førende rådgiver og systemintegrator inden for logistik, lager, produktion og materialehåndtering samt operationel supply chain management. Vi gennemfører 50 logistikprojekter og logistikløsninger om året. Fra løbende rådgivning og rene udviklingsopgaver til totalentrepriser, hvor vi står for alt fra konceptudvikling til projektering, installation og efterfølgende service. Vi ønsker at sikre vore kunder den optimale og mest værdiskabende logistikløsning. Vi leverer konsulentydelser inden for: Logistikrådgivning: lagerdesign, produktions- og distributionsdesign, procesoptimering, analyser, strategiudvikling, udbudsrunder m.m. Ingeniørydelser: projektledelse, projektering og implementering. Langebæk Logistik er uafhængige af leverandørinteresser, agentaftaler eller andre former for faglige eller økonomiske bindinger. Vi kan til enhver tid frit vælge den tekniske løsning, der er bedst for vores kunde. Udvalgte kunder Agri-Norcold, Alfa Laval, Arla Foods, Aalborg Portland, Bang & Olufsen, Bantex, Barcadi-Martini Danmark, Bent Brandt, Bisca, Biva, Brdr. Klee, Brødrene Dahl, Carl F, Carlsberg, Carlsberg Ringnes, Coop Danmark, Coop Norge, Danfoss, Dansk Supermarked Gruppen (Bilka, Føtex og Netto), DanTransport, Danæg, Dermoshop OY, Dinex, Dyrup, EnergiMidt, Forsvaret, Fritz Hansen, Genoptræning København, GDC, GRIT, Grundfos, GT Glasfiber, Hempel, H. Lundbeck, Intervare, Jysk, Københavns Lufthavne, Lego, Lyreco, Mac Baren, Martin Gruppen, Matas, Merrild Kaffe, Nomeco, Novo Nordisk, Nyt OUH, Post Danmark, Region Syddanmark, Rexholm, Roth Nordic, Scania, Signal, Siemens Wind Power, Kolding Sygehus, TINE Group, Toms, Unicef, Århus Lufthavn m.fl. Langebæk Logistik A/S Gydevang Allerød Telefon

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Vores rejse med ServiceNow

Vores rejse med ServiceNow Vores rejse med ServiceNow Lisbeth Smed Lisbeth.Smed@Coop.dk SIDE 1 Indhold Om Coop Vores rejse med ServiceNow Lessons learned Om Coop Coop er Danmarks største detailvirksomhed og er ejet af medlemmerne.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning!

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! 03 Al forretning handler om at flytte varer... Vi tilbyder at gøre

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand eller Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Niels Lunde, FSD, årsmøde, 29. oktober 2012 Disposition 1. Indledning 2. Den globale udfordring til

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

pakning og palletering

pakning og palletering Fyldning, pakning og palletering - automatiske turnkey-anlæg Vertikale og horisontale processer Komplette fylde-, pakke- og palleteringslinjer Sealing System har et klart mål, som vi dagligt forfølger:

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden?

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Er fokus på funktioner altid det samme imellem leverandør og kunde? Hvordan

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller P90 Pallereol P90 pallereol Vi tager kvalitet og effektivitet til nye højder 02 Indeks ISO-certificeret

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

energi til det hele olie gas energi

energi til det hele olie gas energi energi til det hele olie gas energi anytime anywhere offshore eller onshore - vi har energi til det hele! YIT Olie & Gas har base i den danske offshore-by Esbjerg. Her arbejder vi tæt sammen med verdens

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Urban Freight: Fremtiden innen bydistribusjon Transport & Logistikk 2014 Oslo Et projekt støttet af: Præsentation Citylogistik baggrund og ide Analyse- og

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

BEREGN DIN BESPARELSE

BEREGN DIN BESPARELSE BEREGN DIN BESPARELSE Hvor meget kan din virksomhed spare...? Optimering af processer og frigørelse af ressourcer er vores kernekompetencer. Der er omkostninger forbundet med hver leverandør din virksomhed

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

Transport og distribution 2012. Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S Multi-Wing International a s Novozymes A/S

Transport og distribution 2012. Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S Multi-Wing International a s Novozymes A/S Konference Onsdag den 21. marts 2012 Hotel Scandic Kolding Workshop Torsdag den 22. marts 2012 Hotel Scandic Kolding Transport og distribution 2012 Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S

Læs mere