Firmaet. WaterMaster Elektromagnetisk flowmåler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firmaet. WaterMaster Elektromagnetisk flowmåler"

Transkript

1 Programmeringsvejledning IM/WMP-DA Rev. F WaterMaster Firmaet Vi er en etableret global virksomhed inden for design og produktion af instrumenter til industriel processtyring, flowmåling, gas- og væskeanalyse og miljøanvendelser. Som en del af ABB, der er blandt verdens førende inden for procesautomatiseringsteknologi, tilbyder vi vores kunder anvendelsesekspertise, service og support i hele verden. Vi er forpligtet på teamwork, produktion af høj kvalitet, avanceret teknologi og uforlignelig service og support. Firmaets produkters kvalitet, nøjagtighed og funktion er resultatet af over 100 års erfaring kombineret med et kontinuerligt program med innovativt design og udvikling for at integrere den seneste teknologi.

2 Nøgle: Standardadgang Avanceret adgang Se instruktionsvejledning IM/WM-DA (Nem opsætning) Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu Easy Setup Se: Afsnit 5.2.1, side 14 (Enhedsinfo) Device Info Se: Afsnit 5.2.2, side 16 (Enhedsopsætning) Device Setup Se afsnit 5.2.3, side 20 (Visning) Display 4 Indgang/udgang (5) (bagsidens inderside) Language Next Easy Setup Edit Easy Setup 2 Q (Flowrate) Unit l/s Next 1 English Edit Manufacturer Sensor Transmitter Device Info Manufacturer Manufacturer Name Address 1 Address 2 Contact Device Setup Access Operating Mode Units QMax DN Probe QMax Damping Low Flow Cutoff User Span User Zero Mains Frequency Calibration Factors Display Language Contrast Operator Pages Flowrate Format Volume Format Date/Time Format Display Test Qmax Next Easy Setup Easy Setup 4 Volume & Pulse Unit 1 Next Easy Setup Pulse Width Next Next Damping Next Easy Setup Easy Setup Easy Setup Edit Edit Edit Edit Edit Edit Easy Setup 9 Mains Frequency 50 Hz Next Edit l/s ms 7 Pulses/Unit s 8 6 Sensor Sensor Type Sensor Size Probe Pipe Bore QMax DN TAG & ID Term Board S/W Calibration Properties Transmitter TX Type TAG & ID TX Version TX Run Hours TX Calibration Hvis Pulse Mode (impulstilstand) indstilles på Fullscale Frequency (samlet frekvens), vises skærmbilledet "Fullscale Frequency" (samlet frekvens) (6) i stedet for skærmbilledet "Pulses/ Unit" (impuls/enhed) (7). Access Standard Password Advanced Password Client Enable Read Only Switch Operating Mode Meter Mode Flow Indication QMax DN QMax Damping Units Volume & Pulse Unit Q (Flowrate) Unit Velocity Unit QMax DN Probe Probe Pipe Bore Insertion Factor Profile Factor QMax Damping Edit Edit Edit Low Flow Cut-Off Flow Cutoff Level Hysteresis User Span User Span User Zero Manual Adjust Auto Adjust Mains Frequency Mains Frequency Calibration Factors Edit Edit Span Ss Zero Sz Trim St Calibration Mode Sensor Cal Drive Mode Excitation Current Factory Cutoff Fact. Cutoff No. Av. Cal Status Sv Sc Coil Measurement F Vises kun, hvis "Device Info" (enhedsinfo)/ "Sensor Type" (sensortype) er "Probe" (sonde) Language Language Contrast Contrast Operator Pages Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Flowrate Format Flowrate Format Volume Format Volume Format Date/Time Format Date/Time Format Display Test Display Test Edit OK Edit Edit

3 Indhold 1 Sikkerhed Elektrisk sikkerhed Symboler Sundhed og sikkerhed Indledning Kvalitetskontrol Opstartsforhold Datatyper Hukommelseskonfiguration Alternative opstartsskærmbilleder Adgangskoder og sikkerhedsindstillinger Indstilling af adgangskoder Standardadgangskoder Ændring af adgangskoder Sikkerheds/manipulationssikre pakninger Oversigt over operatørsider og menuer Operatørmenuer Menuer ,2.1 Enhedsinfo Enhedsopsætning Visning Indgang/udgang Procesalarm Kommunikation Tæller Diagnostik Service HART -protokol Oversigt Krav til hardware og software Konfiguration af HART-protokol HART-protokoltilslutning HART-specifik enhedstypemanager (DTM FEX100 HART) Understøttede enheder (DTM FEX100 HART) DTM-versionsprotokol (driver) Krav til pc-hardware/styresystem Adgang til WaterMaster Device DTM Installation af WaterMaster Device DTM Opdatering af WaterMaster Device DTM Hjælp og yderligere information Afinstallering af WaterMaster DTM IM/WMP-DA Rev. F 1

4 7 Fejlfinding Alarmer Alarmkoder Fjernforbindelse til computer Hjælpeprogrammer til pc Installation af hjælpeprogrammer Fastgørelse af serviceportadapteren på transmitteren Konfiguration af serviceportsplitteren Konfigurationsoversigt Konfiguration af COM-port og klient Afbrydelse af funktionen Start af funktionen Cykliske data ud Parameter-dump Fjern-HMI HART-klient Notater IM/WMP-DA Rev. F

5 1 Sikkerhed 1 Sikkerhed Oplysningerne i denne vejledning er kun beregnet til at støtte vores kunder til effektiv betjening af vores udstyr. Brug af denne vejledning til andre formål er udtrykkeligt forbudt, og indholdet må ikke reproduceres helt eller delvist uden forudgående tilladelse fra afdelingen for tekniske publikationer. 1.1 Elektrisk sikkerhed Dette udstyr opfylder kravene i CEI/IEC : "Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måle-, regulerings- og laboratoriebrug" og opfylder US NEC 500, NIST og OSHA. Hvis udstyret anvendes på en måde, som IKKE er angivet af firmaet, kan beskyttelsen, der gives af udstyret, blive forringet. 1.2 Symboler Et eller flere af følgende symboler kan forekomme på udstyrets mærkater: Advarsel se instruktionsvejledningen Kun jævnstrømsforsyning Forsigtig risiko for elektrisk stød Kun vekselstrømsforsyning Beskyttelsesjordtilslutning (jord) Både jævn- og vekselstrømsforsyning Jordtilslutning (jord) Udstyret med beskyttet af dobbelt isolering 1.3 Sundhed og sikkerhed Sundhed og sikkerhed For at sikre, at vores produkter er sikre og uden risiko for sundhed, skal følgende punkter bemærkes: De pågældende afsnit i denne vejledning skal læses omhyggeligt, før der fortsættes. Advarselsmærkater på beholdere og emballager skal overholdes. Installation, drift, vedligeholdelse og service må kun udføres af passende uddannet personale og i overensstemmelse med den formidlede information. Der skal træffes normale sikkerhedsforanstaltninger for at undgå muligheden for, at der forekommer en ulykke under drift i forbindelse med højtryk og/eller høj temperatur. Kemikalier skal opbevares væk fra varme, beskyttet fra temperaturekstremer, og pulver skal opbevares tørt. Der skal anvendes normale procedurer for sikker håndtering. Når kemikalier bortskaffes, skal det sikres, at to kemikalier ikke blandes. Sikkerhedsrådgivning, der vedrører brugen af udstyret, der er beskrevet i denne vejledning eller relevante datablade vedrørende farer (hvor dette er relevant), kan rekvireres via firmaets adresse på bagsiden sammen med information om service og reservedele. IM/WMP-DA Rev. F 3

6 2 Indledning 2 Indledning WaterMaster er et sortiment af højeffektive elektromagnetiske flowmålere til måling af elektrisk ledende væsker, og systemerne leveres normalt konfigureret og kalibreret fra fabrikken. Denne programmeringsvejledning giver brugeroplysninger om WaterMaster-transmittersoftware for brugere på niveauerne "Read Only" (skrivebeskyttet), "Standard" og "Advanced" (avanceret). Denne vejledning gælder for applikationssoftwaren V og efterfølgende. Versionsnummeret findes i følgende menu: "Device Info / Transmitter / TX Version / Application" se afsnit 5.2.1, side 14. Advarsel. Systemkonfiguration må kun udføres af brugere eller personale med godkendte adgangsrettigheder (brugerprivilegier). Læs alle relevante afsnit i denne vejledning, før systemet konfigureres eller systemparametre ændres. Installer og anvend dette udstyr som angivet i instruktionsvejledningen (IM/WM). Installer og anvend alt tilsluttet udstyr i overensstemmelse med de relevante nationale og lokale standarder. Denne programmeringsvejledning skal anvendes sammen med følgende publikationer: Brugervejledning IM/WM Tillæg til brugervejledning, PROFIBUS RS485 Physical Layer (FEX100-DP) IM/WMPBS EN Tillæg til brugervejledning, PROFIBUS FEX100-DP Parameter Tables IM/WMPBST EN 2.1 Kvalitetskontrol UKAS Calibration Laboratory No er blot et af ti flowkalibreringsanlæg, der drives af firmaet, og angiver vores forpligtelse til kvalitet og præcision Figur 2.1 UKAS Calibration Laboratory No IM/WMP-DA Rev. F

7 3 Opstartsforhold 3 Opstartsforhold Som del af opstartsproceduren køres der en automatisk dataintegritetskontrol for at sammenligne og verificere data, der er gemt i transmitterhukommelsen, med data, der er gemt i sensorhukommelsen se figur 3.1. Hvis begge sæt data stemmer overens, antages normale driftsforhold, og "Operator Menu" (operatørmenu) vises se afsnit 5, side 9. Hvis data ikke stemmer overens, vises der alternative brugerskærmbilleder i overensstemmelse med de registrerede opstartsforhold. Disse skærmbilleder gør det muligt at synkronisere data og udstyr som anført i afsnit 3.3, side Datatyper Data for systemet er opdelt i tre hovedtyper: Sensordata omfatter sensorspecifik information som f.eks.: kalibreringsfaktorer, sensortag og sensorserienummer. Sensordata gemmes i transmitter- og sensorhukommelser. Anlægsdata anlægsspecifik information som f.eks.: flowrate, volumenenhed impuls-/enhedsområde. Anlægsdata gemmes i både transmitter- og sensorhukommelserne. Transmitterdata transmitterspecifik information som f.eks.: aktuelle kalibreringsfaktorer, transmittertag og transmitterserienummer. Transmitterdata gemmes kun i transmitterhukommelsen. 3.2 Konfiguration af hukommelse Hukommelse tildeles i overensstemmelse med systemtypen på følgende måde: Fjernsystemer har transmitterhukommelsen monteret ved transmitteren og sensorhukommelsen monteret ved sensoren. Integrerede systemer og systemer med fjerntransmittere, der er tilsluttet til eftermonterede sensorer, har transmitterhukommelsen og sensorhukommelsen monteret ved transmitteren (sensorhukommelsen er monteret på transmitterens motherboard). Tænd Eftermonterede og integrerede systemers sensorhukommelse er monteret på transmitterens motherboard Transmitterhukommelse Anlægsdata Sensordata Sensorhukommelse Anlægsdata Sensordata Transmitterdata Figur 3.1 Hukommelsesplacering på fjernsystem IM/WMP-DA Rev. F 5

8 3 Opstartsforhold 3.3 Alternative opstartsskærmbilleder Bemærk. Hvis det under opstart registreres, at data ikke stemmer overens (normale driftsforhold registreres ikke), vises følgende opstartsskærmbilleder. System Startup NO SENSOR DETECTED Resetting Device Reset Run Offline No Sensor Detected (ingen sensor registreret) Hvis der ikke registreres en sensor under opstart, køres der en automatisk genfindingsrutine for at lede efter sensoren. Hvis der ikke registreres en sensor, fortsætter denne rutine, indtil den standses manuelt. Hvis "Run Offline" (kør offline) er valgt under automatisk genfinding (ved tryk på tasten ), ophører transmitteren med at fungere som en flowmåler, og følgende forhold gælder for transmitteren: Anlægs- og transmitterdata kan konfigureres (uafhængigt af sensorplaceringen). Sensordata kan ikke konfigureres. System Startup DUAL SENSOR MEMORY REctify & Reset OK Bemærk. Hvis dette skærmbillede vises på en integreret transmitter, skal du kontrollere, at DIP-kontakt SW3 er på positionen "ON" (til) (se figur 3.2 for kontaktpositioner). Dual Sensor Memory (dobbelt sensorhukommelse) Integrerede og eftermonterede systemers sensorhukommelse er monteret på transmitterens motherboard. Hvis der registreres to sensortyper (integreret og fjern) ved opstart, vises advarslen "DUAL SENSOR MEMORY" (dobbelt sensorhukommelse). For at ændre denne tilstand skal DIP-kontakten SW3 på transmitterens motherboard stilles på positionen "OFF" (fra) (se figur 3.2 for kontaktpositioner). DIP-kontakt til konfiguration SW3 SW2 SW1 FRA TIL DIP-kontakternes funktioner SW1 skrivebeskyttet/mid-lås SW2 (fremtidigt produkt) SW3 intern sensor- hukommelse Figur 3.2 DIP-kontakter til konfiguration 6 IM/WMP-DA Rev. F

9 3 Opstartsforhold System Startup INSTALLATION CHANGED Identify Changed Item Transmitter Sensor Installation changed (installation ændret) Hvis sensordataene, der er gemt i transmitterhukommelsen, ikke svarer til sensor-id'et og dataene for den tilsluttede sensor, vises advarslen "INSTALLATION CHANGED" (installation ændret). Dette skærmbillede gør det muligt at tilslutte følgende: en ny eller reservetransmitter til en eksisterende sensor reservesensorelektronik til en eksisterende transmitter De(t) ændrede element(er) (transmitter eller sensor) kan findes og data kopieres på følgende måde: Transmitter Vælg denne funktion for at kopiere data fra sensorhukommelsen til transmitterhukommelsen og indlæse tælleren fra sensorhukommelsen. Der kan foretages følgende ændringer: Udskiftning af fjern- eller integreret patron Udskiftning af fjern-tx Ny installation Sensor Vælg denne funktion for at kopiere data fra transmitterhukommelsen til sensoren og indlæse tælleren fra sensorhukommelsen. Der kan foretages følgende ændringer: Udskiftning af integreret motherboard Udskiftning af sensor Udskiftning af integreret transmitter IM/WMP-DA Rev. F 7

10 4 Adgangskoder og sikkerhedsindstillinger 4 Adgangskoder og sikkerhedsindstillinger Adgangskodebeskyttelse kan indstilles til at give adgang til niveauer, "Standard" og "Advanced" (avanceret). Fuldstændig slutbrugerkonfiguration er kun mulig for brugere, som logger på niveauet "Advanced" (avanceret). Bemærk. Der er ingen grænser for, hvor mange gange en bruger kan forsøge at indtaste en forkert adgangskode. Adgangskoder på begge niveauer "Standard" og "Advanced" (avanceret) kan nulstilles af brugere på niveauet "Advanced" (avanceret), men den eksisterende adgangskode skal være kendt, før den kan ændres. Adgangskoder på niveauet "Standard" kan kun nulstilles af brugere med adgangsprivilegier på niveauet "Standard". Bemærk. Når adgangskoderne er blevet indstillet, er læse-/skrivetilladelserne som følger: Adgang på niveauet "Read Only" (skrivebeskyttet) gør det muligt at vise et reduceret sæt skrivebeskyttede parametre der kræves ikke adgangskode for at få adgang til disse parametre. Adgang til niveauet "Standard" gør det muligt at vise et sæt standard skrive- og læseparametre. Adgang til niveauet "Advanced" (avanceret) gør det muligt at vise alle tilgængelige læse-/skriveparametre. 4.1 Indstilling af adgangskoder Standardadgangskoder WaterMaster-transmitteren leveres med standardadgangskoder til adgang til menuerne på niveauerne "Standard" og "Advanced" (avanceret). De to adgangskoder er: Adgangskoden til "Standard": 2 eller tomrum Adgangskoden til "Advanced" (avanceret): 3 eller tomrum Adgangskoder kan indeholde op til 5 tegn og skelner ikke mellem store og små bogstaver. For at forhindre uautoriseret adgang anbefaler ABB, at standardadgangskoderne ændres ved ibrugtagning. Bemærk. Når adgangskoder tildeles, skal der laves en kopi af hver adgangskode, som skal gemmes på et sikkert sted. Det er ikke muligt at forespørge transmitteren om at "genfinde" adgangskoder, når de er indstillet Ændring af adgangskoder Adgangskoder ændres på niveauet "Device Setup"/"Access" (enhedsopsætning/adgang) se afsnit 5.2.2, side 16 for at få detaljerede oplysninger. 4.2 Sikkerhed/manipulationssikre pakninger For flowmålere, der opfylder MID, og af hensyn til ekstra sikkerhed, skal beskyttelseskontakten for skrivebeskyttelse/mid-lås stilles på "ON" (til) for at sikre, at måleren er sikret mod manipulation se figur 3.2 på side 6. Denne kontaktfunktion kan anvendes i forbindelse med fysiske manipulationssikkerhedspakninger for at give maks. beskyttelse. For HART softwareversioner før xx forhindrer denne kontakt logon via tastaturet eller bussen på alle sikkerhedsniveauer. For HART softwareversioner fra xx og efterfølgende og alle PROFIBUS-versioner er alle metrologisk relaterede parametre på MID-målere låst, og der er ikke adgang til dem på niveauet "Service". Parametre på niveauerne "Standard" og "Advanced" (avanceret) kan stadig ændres via HMI eller bus. Se instruktionsvejledningen (IM/WM-DA) for manipulationssikre pakningers placering. 8 IM/WMP-DA Rev. F

11 5 Oversigt over operatørsider og menuer 5 Oversigt over operatørsider og menuer Bemærk. Du kan se detaljerede oplysninger om menu- og parameternavigation i IM/WM, afsnit 5.1. Ved opstart (hvis opstart afsluttes) vises procesdisplayet (operatørside). Det er målerens normale driftstilstand. Adgang til "Operator Menu" (operatørmenu) hovedmenuerne (anvenden til ekstra overvågning og til at konfigurere betjeningen) foretages via siden "Operator" (operatør) se Figur 5.1. Hver side "Operator" (operatør) kan konfigureres til at vise flowinformation i formater med en eller flere linjer. Der kan også vælges et søjlediagram til tre af formaterne se afsnit 5.2.3, side 20. Hvis opstart ikke afsluttes ved tilkobling, vises der ikke en side "Operator" (operatør), og der vises alternative skærmbilleder "System Startup" (systemopstart). Systemet forsøger at nulstille sig selv eller aktiverer ændrede systempunkter, der skal identificeres og integreres se afsnit 3.3, side 6. Operatørmenu Operatørside Adgangsniveau Operator Menu Access Level Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 2 TAG: DD04 Flow ml/s Access Level Read Only Standard Advanced "Operator Menu" (operatørmenu) anvendes: til at vise aktuelle alarmer (via menuen "Diagnostics" (diagnose)), til at vælge en enkelt "Operator Page" (operatørside) (1, 2 eller 3) som standardvisning eller til at indstille siderne til tilstanden "Autoscroll" (automatisk rulning) (automatisk rulning gennem hver side efter hinanden), til at vise aktive signaler og deres værdier (via menuen "Signals View" (signaloversigt)). Se afsnit 5.1, side 10 for at få detaljerede oplysninger om disse funktioner. Operatørsidens ikoner Automatisk rulning* Ikonet "automatisk rulning" ( ) vises, når "Autoscroll" (automatisk rulning) er aktiveret (valgt i indstillingen "Operator Menu" (operatørmenu), "Autoscroll" (automatisk rulning) se afsnit 5.1, side 10). Låst* (menuadgang nægtet) Ikonet "låst" ( ) vises, når den aktuelle bruger nægtes adgang til menuerne på grund af timeout eller forsøger at indtaste en forkert adgangskode. *Hvis der vises en driftsfejl, gøres ikonerne "automatisk rulning" og "låst" mørke (indtil fejlen er udbedret). Menuen "Access Level" (adgangsniveau) anvendes til at vælge adgang til menuer på niveauer "Read Only" (skrivebeskyttet), "Standard" og "Advanced" (avanceret). For at få adgang til disse menuer skal du rulle til det påkrævede niveau, trykke på for at få vist skærmbilledet "Enter Password" (indtast adgangskode) og indtaste den rigtige adgangskode se afsnit 4.1, side 8. Bruger-/konfigurationsmenuer Menu Easy Setup Se afsnit 5.2, side 12 for en oversigt over menuer. 1 Figur 5.1 Skærmnavigation IM/WMP-DA Rev. F 9

12 5 Oversigt over operatørsider og menuer 5.1 Operatørmenuer Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 2 Der er adgang til "Operator Menus" (operatørmenuer) fra en "Operator Page" (operatørside) ved at trykke på tasten under ikonet. Der findes tre sider "Operator" (operatør) til at overvåge drift. De kan konfigureres til at vise målte liveværdier, resultater og andre tilgængelige data. Bemærk. Det er ikke muligt at konfigurere systemet eller at ændre data fra disse skærmbilleder "Operator Menu" (operatørmenu). Oversigt over display Operation C Simulated/Fixed Current Output HART Address>0? Simulation Mode TAG: DD04 Flow Operator Menu Diagnostik Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View ml/s 4 Afsnit og funktion Diagnostik Vælg denne menu for at få vist aktive diagnosesystemdata. Anvend tasterne og for at rulle gennem alle aktive diagnoser. Diagnoser på dette skærmbillede omfatter ikke historikinformation, der er tilgængelig fra menuen "Process Alarm"/"Diagnostic History" (procesalarm/diagnosehistorik) se afsnit 5.2.5, side 25. Se afsnit 7.1.1, side 39 for en liste med diagnosealarmer. Operatørside 1 (til 3) Siderne "Operator" (operatør) opsættes i menuen "Display" (visning) ved at vælge de forudkonfigurerede visningsindstillinger. Når en side af typen "Operator" (operatør) (1, 2 eller 3) vælges, vises den, og "automatisk rulning" deaktiveres. Automatisk rulning Når "Autoscroll" (automatisk rulning) vælges, vises de tre sider "Operator" (operatør) (1, 2 eller 3) efter hinanden, og transmitteren forbliver i denne visningstilstand, indtil der vælges en individuel side. Tabel 5.1 Oversigt over operatørmenuer 10 IM/WMP-DA Rev. F

13 5 Oversigt over operatørsider og menuer Oversigt over display Signals View E1 3,03k E2 2,02k OE1 0,002V Afsnit og funktion Signals View (signaloversigt) Aktive signalers værdier vises som følger: Q Flowrate Q% Qmax% I Strømudgang ma v Hastighed Fremløb samlet Retur samlet Netto samlet E1 Elektrodemodstand E1 k E2 Elektrodemodstand E2 k E1 Elektrodespænding E1 V E2 Elektrodespænding E2 V E12 Spænding mellem elektroder V CDI Spolestrøm ma CDR Spole- og kabelmodstand (sløjfe) Tabel 5.1 Oversigt over operatørmenuer IM/WMP-DA Rev. F 11

14 5 Oversigt over operatørsider og menuer 5.2 Menuer For at få adgang til menuer fra en "Operator Page" (operatørside) skal du trykke på tasten under ikonet og indtaste en ny adgangskode. For at rulle mellem menuer skal du trykke på tasterne og. Oversigt over display Afsnit og funktion Menu Easy Setup 1 Easy Setup (nem opsætning) se instruktionsvejledning (IM/WM-DA) Menuen "Easy Setup" (nem opsætning) anvendes til at opsætte systemet hurtigt og indeholder en række indstillinger for brugere med adgangsrettigheden "Standard" og "Advanced" (avanceret). Brugere kun med adgangen "Read Only" (skrivebeskyttet) kan ikke vælge i denne menu. Menu Device Info 2 Device Info (enhedsinfo) se afsnit 5.2.1, side 14 Identificerer anlægspunktets henvisningsoplysninger som f.eks. tag/id-information og overensstemmelsesdata. Menu Device Setup 3 Device Setup (enhedsopsætning) se afsnit 5.2.2, side 16 Anvendes til at specificere indstillinger af anlægs-, transmitter- og sensordata. Menu Display 4 Display (visning) se afsnit 5.2.3, side 20 Gør det muligt at specificere skærmindstillinger og visningsformatet. (afslut) Menu Input/Output Menu 5 (vælg) Process Alarm 6 Input/Output (indgang/udgang) se afsnit 5.2.4, side 22 Anvendes til logisk opsætning og impulsopsætning og indstilling af strømudgange. Bemærk. Menuerne "Current Output" (strømudgang) findes kun på HART variant-transmittere. Process Alarm (procesalarm) se afsnit 5.2.5, side 25 Anvendes til at gennemse og slette alarmhistorikken og til at indstille alarmgrænser for min. og maks. flowrate (ikke vist på niveauet "Read Only" (skrivebeskyttet)). Tabel 5.2 Oversigt over betjeningsmenuer 12 IM/WMP-DA Rev. F

15 5 Oversigt over operatørsider og menuer Oversigt over display Menu Communication 7 Afsnit og funktion Communication (kommunikation) se afsnit 5.2.6, side 27 Konfiguration af transmitterens serielle port og opsætning af HART-kommunikation (ikke vist på niveauet "Read Only" (skrivebeskyttet)). Bemærk. Andre kommunikationsindstillinger (f.eks. PROFIBUS) findes også, afhængigt af transmitterens kommunikationstype. Menu Totalizer 8 Totalizer (tæller) se afsnit 5.2.7, side 29 Anvendes til at nulstille tællere for fremløbs-, retur- og nettovolumen (ikke vist på niveauet "Read Only" (skrivebeskyttet)). Menu Diagnostics Diagnostics (diagnostik) se afsnit 5.2.8, side 30 Anvendes til at overvåge diagnosedata og at betjene måleren i tilstanden "Simulation". Menu Service 10 Service se afsnit 5.2.9, side 32 Anvendes til at vise transmitterens omgangs- og nulinformation og til at gendanne fabriksindstillinger. Denne menu vises kun på adgangsniveauet "Advanced" (avanceret). Tabel 5.2 Oversigt over betjeningsmenuer (fortsat) IM/WMP-DA Rev. F 13

16 5 Oversigt over operatørsider og menuer Enhedsinfo Menu Device Info 2 Indeholder henvisningsinformation for udstyret inkl. versionsnumre, hardwarens placeringsoplysninger, tag/id-detaljer og overensstemmelsesdetaljer. Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Manufacturer (producent) Viser transmitterproducentens navn eller id. [ABB] Manufacturer Name (producentens navn) Navnet på producenten. [fabriksindstillet] Address 1 (adresse 1) Den første linje i producentens adresse. Address 2 (adresse 2) Den næste linje i producentens adresse. [fabriksindstillet] [fabriksindstillet] Contact (kontakt) Producentens telefonnummer. [fabriksindstillet] Sensor Sensor Type (sensortype) Sensor Size (sensorstørrelse) Probe Pipe Bore (sonderørets åbning) Indeholder følgende underparametre: Sensorens modeltype (f.eks. WM fuld gennemgang). Sensorstørrelsen (f.eks. "DN100"). Sonderørets størrelse denne indstilling vises kun, hvis "Sensor Type" (sensortype) er "Probe" (sonde). [fabriksindstillet] Dimension i mm Dimension i mm QMax DN Den nominelle maks. flowrate (Q3). Udfyldes automatisk TAG & ID Valgmulighederne omfatter: Sensorspecifikke tag- og id-numre Location TAG (placerings-tag) og SAP-overensstemmelsesnummer Sensor TAG (sensor-tag) Sensor ID (sensor-id) [fabriksindstillet] SAP / ERP No. (SAP/ERP-nr.) [fabriksindstillet] Term Board S/W (tavle software) Sensorhukommelsens softwareversion. [fabriksindstillet] 14 IM/WMP-DA Rev. F

17 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Sensor (fortsat fra forrige side): Calibration (kalibrering) Valgmulighederne omfatter: First Cal. Date (første kalibreringsdato) (inkl. tidspunkt) Last Cal. Date (sidste kalibreringsdato) (inkl. tidspunkt) Cal. Cert Number (kalibreringens certificeringsnummer) Last Cal. Location (sidste kalibreringssted) Cal. Mode (kalibreringstilstand) MID Status* (MID-status) Viser en optegnelse med oplysninger om sensorkalibreringen og sensoreftermonteringens status. [fabriksindstillet] [geografisk] [WaterMaster} [ikke-mid, låst op eller låst] Properties Valgmulighederne omfatter: (egenskaber) Electrode Material (elektrodemateriale) Lining Material (beklædningsmateriale) Sensor Run Hours (sensorens driftstid) De akkumulerede (samlede) timer for sensordrift Transmitter Valgmulighederne omfatter: TX Type (TX-type) Transmitterens modeltype. [WaterMaster] TAG & ID Valgmulighederne omfatter: TX TAG (beskrivelse) TX ID (numerisk) TX PIN (pin number) (TX-stikben (stikben nr.)) SAP / ERP No. (SAP/ERP-nr.) [fabriksindstillet] TX Version Valgmulighederne omfatter: (TX-version) Application (applikation) Versionsnumre (hovedapplikation) Application CRC (applikation CRC) Checksum (kontrolsum) HART F/W HART-firmware Bootloader Bootloader H/W Hardware TX Run Hours Akkumulerede timers drift af transmitter. (TX-driftstimer) TX Calibration (TX-kalibrering) Valgmulighederne omfatter: First Cal. Date (første kalibreringsdato) (inkl. tidspunkt) Last Cal. Date (sidste kalibreringsdato) (inkl. tidspunkt) Viser en optegnelse med transmitterens kalibreringsoplysninger *Findes kun på ver xx og efterfølgende. IM/WMP-DA Rev. F 15

18 5 Oversigt over operatørsider og menuer Enhedsopsætning Menu Device Setup 3 Anvendes til at specificere anlægs-, transmitter- og sensordata, inkl. brugeradgangsniveauer, sikkerhedskoder (adgangskode), og til at indstille kalibreringsparametre. Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Access (adgang) Standard Password (standardadgangskode) Anvendes til at ændre adgangskoder for "Standard" og "Advanced" (avanceret) se afsnit 4, side 8. Alfanumerisk valg en bruger på niveauet "Standard" kan kun redigere adgangskoder på niveauet "Standard". Advanced Password Alfanumerisk valg af adgangskode for (avanceret adgangskode) niveauet "Advanced" (avanceret) (vises ikke på adgangsniveauet "Standard"). Client Enable (aktiver klient) Valgmulighederne omfatter: HART Only (kun HART) HMI Only (kun HMI) HMI/HART Read Only Switch Valgmulighederne omfatter: (skrivebeskyttelseskontakt) Inactive (inaktiv) Active (aktiv) Operating Mode (driftstilstand) Meter Mode (målertilstand) Flow Indication (flowangivelse) [timeout efter 5 minutter uden aktivitet] Brugere på niveauet "Advanced" (avanceret) kan redigere adgangskoder på niveauet "Standard" og "Advanced" (avanceret) [HMI/HART] Anvendes til at aktivere/deaktivere HMI eller HART for kontrolsystemer, hvor det er nødvendigt at forhindre lokale konfigurationsændringer Viser status for kontakten "Read Only" (skrivebeskyttet) Valgmulighederne omfatter: [fremløb og retur] Forward And Reverse (fremløb og retur) Målertilstanden kan indstilles til Forward Only* (kun fremløb) at reagere på flow i den valgte retning Reverse Only* (kun retur) Valgmulighederne omfatter: Normal Reversed (omvendt) [Normal] Vender flowretningen for en måler, der er installeret baglæns *For MID-låste flowmålere (se afsnit 4.2, side 8) er kun "Forward And Reverse" (fremløb og retur) tilladt. 16 IM/WMP-DA Rev. F

19 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Units (enheder) Volume & Pulse Unit (volumen- og impulsenhed) Valgmulighederne omfatter: m 3 l ml fod 3 hl igal ugal bls (tønde) Ml Mugal Q (Flowrate) Unit (enhed) Valgmulighederne omfatter: m 3 /s, m 3 /min, m 3 /t, m 3 /d ft 3 /s, ft 3 /min, ft 3 /t, ft 3 /d ugal/s, ugal/min, ugal/t, ugal/d Mugal/d igal/s, igal/min, igal/t, igal/d bls/s, bls/min, bls/t, bls/d (tønde) hl/t ml/s, ml/min l/s, l/min, l/t Ml/d Velocity Unit (hastighedsenhed) QMaxDN Valgmulighederne omfatter: m/(s, min) cm/(s, min) ft/(s, min) in/(s, min) [m 3 *] 1 bls = 31 US gallons [m 3 /t] 1 bls = 31 US gallons [m/s] [sensorafhængig] Svarer til OIML/ISO/CEN Q3 *For MID-låste flowmålere (se afsnit 4.2, side 8) er den fastlagt på m 3. IM/WMP-DA Rev. F 17

20 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Probe (sonde) Vises kun, hvis "Sensor Type" (sensortype) er "Probe" (sonde). Valgmulighederne omfatter: Rørdiameter i mm Probe Pipe Bore (sonderørets åbning) Insertion Factor (indsættelsesfaktor) Profile Factor (profilfaktor) Se brugervejledningen til indsættelsessonden for yderligere oplysninger QMax 0,02 <=Qmax/QmaxDN <= 2 [sensorafhængig] Damping (dæmpning) Område: 0,02 til 60 sekunder [3 sek] Low Flow Cutoff (frakobling ved lavt flow) Valgmulighederne omfatter: Flow Cutoff Level (flowfrakoblingsniveau (0 til 10 % af QMax) Hysterese (0 til 50 % af flowfrakoblingsniveau) [0 %*] Når flowet er under frakoblingsgrænsen, er målerudgangen 0 [20 %] User Span (brugeromfang) Område: 250 til 250 % [100 %*] Justerer måleromfanget (%) User Zero (bruger-nul) Mains Frequency (netfrevkens) Valgmulighederne omfatter*: Manual Adjust (manuel justering) Auto Adjust (automatisk justering) Indstillet på 50 eller 60Hz (i overensstemmelse med den lokale netfrekvens). [0*]** Justerer målerens nulværdi i mm/s Før indstillingen "Auto Adjust" (automatisk justering) vælges, skal rørforholdene være i en tilstand uden flow [50 Hz] *For MID-låste flowmålere (se afsnit 4.2, side 8) er "User Span" (brugeromfang) fastlagt på 100 %, "Low Flow Cutoff" (frakobling ved lavt flow) og "User Zero" (bruger-nul) er fastlagt på 0 %. **Standardværdien (0) påvirkes af rutinen "Auto Adjust" (automatisk justering) (standardværdien kan ændres, når en "Auto Adjust" (automatisk justering) er kørt for at tilpasse til driftsforholdene) 18 IM/WMP-DA Rev. F

21 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk *For MID-låste flowmålere (se afsnit 4.2, side 8) er den fastlagt på m 3. Calibration Factors (kalibreringsfaktorer) Valgmulighederne omfatter: [fabriksindstillet, Read only (skrivebeskyttet)] alle indstillinger Span Ss Omfangsjustering af sensor i % Zero Sz Nuljustering af sensor i mm/s Trim St (finjustering af sensor) Calibration Mode (kalibreringstilstand) [WaterMaster] Sensor Cal (sensorkalibrering) Nøjagtighedsklasse/ OIML-certificeret (M10) Drive Mode (drevtilstand) Excitation Current (magnetiseringsstrøm) Factory Cutoff (fabriksfrakobling) [180 ma] I mm/s Fact. Cutoff No. Av. Cal Status (kalibreringsstatus) Sv Sc Coil Measurement F (spolemåling F) De gennemsnitlige punkter i frakoblingsberegninger Angiver, om sensoren er blevet kalibreret Sensorkalibreringsfaktorer IM/WMP-DA Rev. F 19

22 5 Oversigt over operatørsider og menuer Visning Menu Display 4 Denne menu anvendes til at konfigurere og formatere den viste information, inkl.: sprog, antal viste linjer (påvirker tekstens størrelse), indstillinger for søjlediagrammer, skærmkontrast og antal decimaler efter kommaet for viste data. Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Language (sprog) Contrast (kontrast) Operatørside 1 (til 3) Display Mode (visningstilstand) 1st Line (1. linje) (2nd Line) (2. linje) (3rd Line) (3. linje) Vælger visningssproget (engelsk/tysk/fransk/spansk/italiensk/polsk). Forøger/reducerer visningens kontrast for at tilpasse til lokale omgivelsesforhold. Indstillet antallet af linjer og informationstypen, der skal vises på hver operatørside. Vælger antallet af linjer for information og maks. antal tegn, der vises på hver af siderne "Operator" (operatør). Valgmulighederne omfatter: 1 x 6, 1 x 6 + Bargraph (søjlediagram) 1 x 9, 1 x 9 + Bargraph (søjlediagram) 2 x 9, 2 x 9 + Bargraph (søjlediagram) 3 x 9 Angiver informationstypen, der skal vises på hver side. Valgmulighederne omfatter: Volume Flowrate (volumen flowrate) Q% Current Out (strømudgang) Velocity (hastighed) Volume Forward (volumen fremløb) Volume Reverse (volumen retur) Volume Net (volumen netto) [engelsk] Anvend tasterne og til at forøge/reducere kontrasten. [1 x 6] Måleenheden bestemmer antallet af viste tegn: 1 x 6 viser en linje med op til 6 tegn, 2 x 9 viser to linjer, hver med op til 9 tegn, 3 x 9 viser tre linjer, hver med op til 9 tegn, + søjlediagram viser et Q % søjlediagram på siden. 20 IM/WMP-DA Rev. F

23 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Flowrate Format (flowrateformat) Volume Format (volumenformat) Date / Time Format (dato-/tidsformat) Display Test (visningstest) Indstiller antallet af cifre efter kommaet for den viste flowrateværdi. Valgmulighederne omfatter: x x.x til x.xxxxx (1 til 5 cifre efter kommaet) Indstiller antallet af cifre efter kommaet for den viste volumenværdi. Valgmulighederne omfatter: x x.x til x.xxxxx (1 til 5 cifre efter kommaet) Indstiller datoformatet. Valgmulighederne omfatter: DD-MM-YYYY (DD-MM-ÅÅÅÅ) MM-DD-YYYY (MM-DD-ÅÅÅÅ) YYYY-MM-DD (ÅÅÅÅ-MM-DD) Udfører en selvtest for at verificere visningens integritet. [x.xx] [x.xx} [YYYY-MM-DD} IM/WMP-DA Rev. F 21

24 5 Oversigt over operatørsider og menuer Indgang/udgang Menu Input/Output 5 Denne menu anvendes til at opsætte indstillinger for logiske tilstande, impulstilstande og strømudgange. Bemærk. Menuerne "Current Output" (strømudgang) findes kun på HART-variant-transmittere. Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Output Readings (udgangslæsninger) Current (strøm) D01 Pulses (D01-impulser) (eller) D01 State (D01-tilstand) D02 Pulses (D02-impulser) (eller) D02 State (D02-tilstand) Viser værdier for strømudgang og impulser. Impulsudgangsfrekvens (der vises kun en indstilling). Logisk udgangstilstand åben/lukket (der vises kun en indstilling). Menuerne "Current Output" (strømudgang) findes kun på HART-variant-transmittere. [ma] [Hz] Kontekstafhængig, afhængig af indstillingen "DO1/DO2 Function" (DO1/DO2-funktion) [Open] (åben) Kontekstafhængig D03 State (D03-tilstand) Høj/lav udgangstilstand (åben/lukket). DO3 er kun Logic Out (logisk ud) Output Setup (opsætning af udgange) D01/D02 Function (D01/D02-funktion) Logic Setup (logisk opsætning) DO1 Logic (DO1 logisk) DO2 Logic (DO2 logisk) D03 Logic (D03 logisk) Konfigurerer funktionen for digitale udgange DO1 og DO2. De indstillinger for logik/impuls, der er valgt i denne menu, bestemmer hvilke indstillinger der vises i menuerne "Output Reading" (udgangslæsning) og "Logic Setup" (logisk opsætning) Valgmulighederne omfatter: [Pulse FR/Logic] Pulse F/Pulse R (impuls F/impuls Fremløbs-/returimpuls R) Fremløbsimpuls/logisk udgang Pulse F/Logic (impuls F/logisk) Impuls fremløb/retur/logisk Pulse FR/Logic (impuls FR/logisk) Logic/Logic (logisk/logisk) Konfigurerer de logiske udganges funktion. Valgmulighederne omfatter: No Function (ingen funktion) F/R Signal (fremløb/retur) Digital Out Alarm (digital udgangsalarm) Hvis DO1 = Logic (logisk), vises DO1-menuen Hvis DO2 = Logic (logisk), vises DO2-menuen [No Function] 22 IM/WMP-DA Rev. F

25 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Logic Setup (logisk opsætning) (fortsat fra forrige side): DO1 Config Valgmulighederne omfatter: (DO1-konfiguration) Alarm DO2 Config Min. Alarm (min. alarm) (DO2-konfiguration) Max. Alarm (maks. alarm) D03 Config (D03-konfiguration) Empty Pipe (tomt rør) [Alarm = til, andre indstillinger = fra] DO1 Action (DO1-aktion) Valgmulighederne omfatter: [Normally Open] DO2 Action (DO2-aktion) Normally Open (normalt åben) D03 Action (D03-aktion) Normally Closed (normalt lukket) Pulse Setup (impulsopsætning) Volume & Pulse Unit (volumen- og impulsenhed) Pulse Mode (impulstilstand) Pulse Width* (impulsbredde) Limit Frequency* (grænsefrekvens) Fullscale Frequency (samlet frekvens) Pulses / Unit (impulser/enhed) Valgmulighederne omfatter: m 3 l ml fod 3 hl igal ugal bls (tønde) Ml Mugal Valgmulighederne omfatter: Pulse / Unit (impuls/enhed) Fullscale Frequency (samlet frekvens) Område: 0,09 til 2000,00 ms. Område: 0,25 til 5250 Hz. Vises kun, hvis "Fullscale Frequency" (samlet frekvens) er valgt under indstillingen "Pulse Mode" (impulstilstand). Vises kun, hvis "Pulse/Unit" (impuls/enhed er valgt under "Pulse Mode" (impulstilstand). [m 3 ] 1 bls = 31 US gallons [Pulse/Unit] Konfigurerer impulssystemet ved at indstille Pulse/Unit (impuls/enhed) eller Fullscale Frequency (samlet frekvens) [5.00] ms En min. impulsbreddeværdi gør en maks. grænsefrekvens mulig Begrænser udgangen ved denne frekvens I denne tilstand genererer udgangen denne frekvens, når Q % = 100 *Bemærk. Parametrene "Pulse Width" (impulsbredde) og "Limit Frequency" (grænsefrekvens) interagerer. Indstil den påkrævede "Pulse Width" (impulsbredde) først, derefter "Limit Frequency" (grænsefrekvens). [1.0] IM/WMP-DA Rev. F 23

26 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Current Output (strømudgang) Denne vises kun på HART-variant-transmittere. Transmittere til andre buskommunikationstyper har ikke strømudgange. Iout For EP Alarm (Iud for EP-alarm) Iout For Alarm (Iud for alarm) Low Alarm Value (lav alarmværdi) High Alarm Value (høj alarmværdi) Mode (tilstand) Valgmulighederne omfatter: Off (fra) Q=0% High Alarm (høj alarm) Low Alarm (lav alarm) Valgmulighederne omfatter: High Alarm (høj alarm) Low Alarm (lav alarm) Område: 3,5 til 3,6 ma. Område: 21,0 til 23,0 ma ma eller ma ma ma [Off] Tilstand med tomt rør anvendes til at vælge strømudgangsværdien, når der registreres et tomt rør [Low Alarm] Strømudgangen skifter til høj eller lav alarmværdi, når den er i tilstanden "Alarm" [3,6 ma] [21,8 ma] [4..20 ma] 4 ma repræsenterer Q = 0 % 20 ma repræsenterer Q = +100 % 4 ma repræsenterer Q = 100 % 12 ma repræsenterer Q = 0 % 20 ma repræsenterer Q = +100 % 24 IM/WMP-DA Rev. F

27 5 Oversigt over operatørsider og menuer Procesalarm Menu Proces Alarm 6 Anvendes til at gennemse og slette alarmhistorikken og til at indstille alarmgrænser for min. og maks. flowrate. Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Diagnostic History (fejlfindingshistorik) Viser en liste med alarmer (siden sidste alarmsletningskommando). Indeholder en optælling af hændelser, samlet varighed og tid siden sidste hændelse. Data vises i følgende format: Operation S Low flow alarm n : 148 : 20h 04m 07s tn : 02h 53m 15s [None] (ingen) Anvend tasterne og til at rulle gennem listen med alarmer n = antallet af tidsalarmer er blevet aktiveret t = samlet tid, hvor alarmen har været aktiv tn = den forløbne tid, siden denne alarm blev aktiveret* Clear Alarm History (slet alarmhistorik) Group Masking (gruppemaskering) Sletter alarmhistorik. Vælger grupper af alarmer, der skal maskeres eller aktiveres (gruppen "Failure" (fejl) kan ikke maskeres). Maintenance Required On/Off (til/fra) [Off] (vedligeholdelse nødvendig) Function Check On/Off (til/fra) [Off] (funktionskontrol) Out of Specification On/Off (til/fra) [Off] (uden for specifikation) Individual Masking (individuel maskering) Min. Alarm (min. alarm) On/Off (til/fra) [Off] Max. Alarm (maks. alarm) On/Off (til/fra) [Off] Overrange 103% (overbelastning 103 %) On/Off (til/fra) [Off] Alarmgrupper identificeres i afsnit 7.1, side 31. *Hvis strømmen til transmitteren afbrydes, fastholdes denne værdi for alarmen, som forekom umiddelbart før strømsvigtet. IM/WMP-DA Rev. F 25

28 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Flowrate Limits (flowrategrænser) Alarm Simulation (alarmsimulering) Min. Alarm (min. alarm): 0,00 til 130,00 %. [0] Max. Alarm (maks. alarm): 130,00 til 0,00 %. [110,00] Software forhindrer, at værdier for Min. Alarm/Max. Alarm (min. alarm/maks. alarm) overlapper Gør det muligt at vælge og simulere enhver alarmtypeudgang. Valget foretages i en liste med alarmer som f.eks. "No Sensor" (ingen sensor), "Empty Pipe" (tomt rør) osv. [None] (ingen) Sørg for, at denne er indstillet på "None" (ingen) under normal drift 26 IM/WMP-DA Rev. F

29 5 Oversigt over operatørsider og menuer Kommunikation Menu Communication 7 Anvendes til at konfigurere transmitterens serviceport og HART-parametre. Der er kun adgang til parametre på dette niveau for brugere på niveauet "Advanced" (avanceret). Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk HART Device Address (enhedsadresse) HART TAG HART Descriptor (HART beskrivelse) Manufacturer ID (producent-id) Last HART Command (sidste HART-kommando) Current Output HART (strømudgang HART) Device Message (enhedsmeddelelse) Konfigurerer HART-kommunikationsparametre. Bemærk. Denne menu vises for alle kommunikationsvarianter, men er kun aktiveret for HART-variant-transmittere. Indtaster en enhedsadresse (0 til 15). [0] Anvend adresserne 1 til 15 til flerpunktstilstand Specificerer et unikt tag Maks. 8 tegn (alfanumerisk tegnsæt). Specificerer en unik beskrivelse (alfanumerisk tegnsæt). Producentens fabriksindstillede id. [26] Vis det sidst modtagne HART-kommandonummer. Indstiller HART-strømudgangstilstand. Bemærk. Menuerne "Current Output" (strømudgang) findes kun på HART variant-transmittere. (Uninterruptible/Auto) (uafbrudt/auto). Viser en enhedsmeddelelse. Maks. 16 tegn [Uninterruptible] (uafbrudt) I tilstanden "Uninterruptible" (uafbrudt) deaktiveres HART-driften via serviceporten. I tilstanden "Auto" aktiveres HART-driften via serviceporten Bemærk. Hvis serviceport HART er i brug, er strømudgangen HART deaktiveret Op til 32 tegn IM/WMP-DA Rev. F 27

30 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Cyclic Data Out (cykliske data ud) Cyclic Update Rate (cyklisk opdateringstakt) Cyclic Update Sel. (cyklisk opdateringsvalg) Service Port (serviceport) Max Baud Rate (maks. baudrate) Viser en regelmæssigt opdateret tabel med information via serviceporten. Den hastighed, som cykliske data opdateres med (område: 0,2 til 3600,00 s). Hver gruppe kan aktiveres eller deaktiveres i overensstemmelse med de cykliske datatyper, der skal opdateres og (eventuelt) udlæses til en pc. Valgmulighederne omfatter: Flow Group (flowgruppe) Outputs Group (udgangsgrupper) Electrodes Group (elektrodegrupper) Status Group (statusgrupper) Coil Group (spolegrupper) TX Group (TX-gruppe) Vol. Totals Group (samlet volumen gruppe) Indstiller baudraten. Baudrateindstillinger (bps): [1 s] Cykliske data kan udlæses til pc via serviceportsplitteren/ adapteren (ekstraudstyr) se afsnit 8.5, side 56 for at køre en rutine med cykliske data ud [Disabled] (deaktiveret) [38400 bps] 28 IM/WMP-DA Rev. F

31 5 Oversigt over operatørsider og menuer Tæller Menu Totalizer 8 Gør det muligt for brugere på niveauet "Advanced" (avanceret) at nulstille fremløbs-, retur- og nettovolumendata individuelt. Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Reset Totalizer (nulstil tæller) Volume FWD (volumen fremløb) Volume REV (volumen retur) Volume NET (volumen netto) All Volume (alle volumener) Nulstiller tællerdataene. Nulstiller fremløbsvolumen Nulstiller returvolumen Nulstiller nettovolumen Nulstiller alle samlede volumener [N/A] For MID-låste flowmålere (se afsnit 4.2, side 8) alle nulstillinger af tællere forhindres. IM/WMP-DA Rev. F 29

32 5 Oversigt over operatørsider og menuer Diagnostik Menu Diagnostics 9 Gør det muligt at køre simuleringer. Diagnosedata konfigureres på fabrikken, og parametrene kan kun ændres af brugere på niveauet "Advanced" (avanceret). 123 Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Simulation Når niveauet "Simulation" indtastes, vises den valgte undermenu (bortset fra "Off" (til)) under menuen "Simulation Mode" (simuleringstilstand) og gør det muligt at indtaste en simuleringsværdi. Simulation Mode Valgmulighederne omfatter: [Off] (simuleringstilstand) Off (fra) Flow Velocity (flowhastighed) [m/s] Q [m 3 /t] Q% ( 200,00 til 200,00 %) Iout (Iud) (3,5 til 23 ma) [4 ma] Logic 1 [Pulse 1] (logisk 1 [impuls 1]) Den viste menu (Logic/Pulse (logisk/ Logic 2 [Pulse 2] (logisk 2 [impuls 2]) impuls)) afhænger af indstillingerne for Input/Output DO1/DO2 Logic 3 [Pulse 3] (logisk 3 [impuls 3]) (indgang/udgang DO1/DO2) HART Freq (HART-frekvens) (1200 Hz eller 2400 Hz) [1200 Hz] Measurements (målinger) Omfatter: Elec. R E1 (Elek. R E1) Modstand for elektrode 1 Elec. R E2 (Elec. R E2) Modstand for elektrode 2 DC Off V (internal voltage) Elektrodespændingsdifferentiale (jævnstrøm slået fra igen V Spole- og kabelmodstand (intern spænding)) Spoleinduktans Coil & Cable R (spole- og Spoleinduktansændring kabelmodstand) Forstærkningsændring ved Coil L (spolegrænse) transmitterens automatiske Sensor L Shift (ændring kalibrering i sensorgrænse) TX. AV. Gain Shift (forstærkningsændring) 30 IM/WMP-DA Rev. F

33 5 Oversigt over operatørsider og menuer Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Limits (grænser) Velocities (hastigheder) NVRAM ABB Diagnostics (ABB diagnostik) Omfatter: Elec. R Alarm Max EP (empty pipe) (elektrisk modstand, alarm maks., tomt rør) Elec. R Alarm Min (Electrodes) (elektrisk modstand, alarm min., elektroder) Elec. V +Limit (elektrisk spænding, +grænse) Elec. V -Limit (elektrisk spænding, -grænse) Elec. V Diff. Limit (elektrisk spænding, differencegrænse) Coil I Alarm Band (spole I alarmbånd) Coil O/C R Limit (spolemodstand, O/C, grænse) Coil S/C R Limit (spolemodstand, S/C, grænse) Omfatter: Signal µv/ma TX Cal'd Velocity (transmitter kalibreret hastighed) Snsr Cal'd Velocity (sensor kalibreret hastighed) Snsr User Velocity (sensor brugerhastighed) Omfatter: Write errors (fejl ved skrivning) Read Errors (fejl ved læsning) Verify Errors (fejl ved bekræftelse) Transmitter Restores (transmittergendannelser) Sensor Restores (sensorgendannelser) Plant Restores (anlægsgendannelser) WW Sensor Restores (WW-sensorgendannelser) Summary Alarm (alarmsammenfatning) Omfatter: 0x ["Limits" (grænser) er fabriksindstillede] Maks. modstand, udløserniveau Modstandsudløser for registrering af kortslutning Råsignalets niveau i µv/ma Til brug for kalibreringsudstyr Væskehastighed i sensoren (fabriksindstillinger) Væskehastighed i sensoren (brugerindstillinger) [Read only] (skrivebeskyttet) En tælling af fejl, der skrives til den permanente hukommelse Serviceinformationskode IM/WMP-DA Rev. F 31

34 5 Oversigt over operatørsider og menuer Service Menu Service 10 Menuen "Service" gør det muligt for brugere på niveauet "Advanced" (avanceret) at vise transmitterens omfangs- og nulinformation og at gendanne indstillingerne ved leveringen fra fabrikken. Parameter Kommentar/område [Standard] Bemærk Transmitter Findes kun på niveauet "Advanced" (avanceret). TX Span Skrivebeskyttet fabriksjustering for [100 %] (transmitteromfang) transmitterens omfangsværdi. TX Zero (transmitternul) User Defaults (brugerstandarder) Restore (gendan) Skrivebeskyttet fabriksjustering for transmitterens nulværdi. Findes kun på niveauet "Advanced" (avanceret). Anvendes til at gendanne indstillingerne ved leveringen fra fabrikken. [0,0000 mm/s] [Factory settings] (fabriksindstillinger) 32 IM/WMP-DA Rev. F

35 6 HART -protokol 6 HART -protokol Bemærk. Dette afsnit gælder kun for HART-variant-transmittere. 6.1 Oversigt WaterMaster-transmittere kan bestilles som HART-kompatible, fabrikskalibrerede enheder. HART-protokollen aktiverer samtidig angivelse af procesvariabler og digital kommunikation. Strømudgangssignalet på 4 til 20 ma (min. belastning 250 ) overfører procesinformation, og det digitale signal anvendes til tovejskommunikation. Den analoge procesværdiudgang gør det muligt at anvende indikatorer, optagere og styreenheder, mens den samtidige digitale kommunikation anvendes HART-protokol. 6.2 Krav til hardware og software Punkt Enhedsmanager (hardware) Kompatibel managementsoftware Håndholdt terminal Beskrivelse Installer et HART-modem (FSK [Frequency Shift Keyed]-modem) til HART-kommunikation, når der tilsluttes til en pc. HART-modemmet omformer det analoge signal på 4 til 20 ma til et digitalt udgangssignal (Bell Standard 202) og forbinder med pc'en med et USB-stik (eller RS232C-stik). Som alternativ kan der anvendes en håndholdt terminal (se nedenfor). Managementsoftware, der er påkrævet for at kommunikere med HART-kompatible instrumenter ved hjælp af kommandoer for "Universal" (universel) og "Common Practice" (almindelig praksis). Der er adgang til transmitteren, og den kan konfigureres med en kompatibel håndholdt terminal (som f.eks. HART HHT-typen 375 eller tilsvarende). Transmitterforbindelsen laves parallelt med strømudgangen på 4 til 20 ma se instruktionsvejledningen (IM/WM-DA), strømudgang (4 til 20 ma) for oplysninger om terminalforbindelsen. Tabel 6.1 HART-protokol krav til hardware/software IM/WMP-DA Rev. F 33

36 6 HART -protokol 6.3 Konfiguration af HART-protokol HART-variant WaterMasters læses og konfigureres ved hjælp af kommandoer til almindelig praksis og universal for følgende parametre: Q QMax (PV, URV) Damping (dæmpning) Iout (Iud) Loop Test (sløjfetest) (4 til 20 ma) HART Descriptor (HART beskrivelse) HART TAG HART Device Message (HART-enhedsmeddelelse) 6.4 HART-protokoltilslutning Figur 6.1 viser oplysninger for HART-protokoltilslutning for WaterMaster-installationer. Bemærk. Oplysninger om strømudgangens tilslutning er fælles for både fjerntransmittere og integrerede transmittere HART-protokollen findes også optisk via den infrarøde serviceportadapter se afsnit 8, side XX XX HART-tilslutninger på klemmerække Flerpunkts tilslutning 4 ma strømudgang (flerpunktstilslutning) 4 til 20 ma strømudgang (enkelt tilslutning) se instruktionsvejledning IM/WM-DA, strømudgang Enkelt tilslutning 250 ohm min. belastning 375 Pc-tilslutning (USB eller RS232) HART FSK-modem eller håndholdt terminal Sensor Figur 6.1 HART-protokoltilslutning (fjerninstallation vist) 34 IM/WMP-DA Rev. F

37 6 HART -protokol 6.5 HART-specifik enhedstypemanager (DTM FEX100 HART) Bemærk. HART-variant WaterMasters er kun kompatibel med det HART-specifikke DTM (DTM FEX100 HART). DTM's til andre kommunikationsbusindstillinger (f.eks. PROFIBUS) skal svare til transmittervarianten se DS/WM-EN for systemindstillinger og bestillingsoplysninger. WaterMaster kan integreres i kontrolsystemer og konfigurationsenheder ved hjælp af en hvilken som helst rammeapplikation som f.eks. ABB AssetVision eller tilsvarende applikationer fra tredjepart. ABB Device Type Managers (DTM'er) til WaterMaster giver en ensartet struktur til at få adgang til enhedsparametre, konfiguration og betjening af enhederne og diagnostisering af problemer. FDT-teknologi (Field Device Tool) standardiserer kommunikationen og konfigurationsinterfacet mellem alle feltenheder og hostsystemer. DTM-enhedsdriver FDT-interface Rammeapplikation Figur 6.2 Eksempel på rammeapplikation Understøttede enheder (DTM FEX100 HART) FEX100 HART WaterMaster elektromagnetisk flowmåler med HW rev 02*, SW-version ** eller senere og enhedsversion 00*** eller højere. Tidligere softwareversioner kan integreres igen for at aktivere understøttelse af dette DTM kontakt ABB Service for yderligere information. DTM'et kan anvendes enten på strømsløjfen 4 til 20 ma HART eller via frontpanelet ved hjælp af den infrarøde kobling og ABB serviceportsplitter se afsnit 8, side 48. Når serviceportsplitteren anvendes, skal der aktiveres en COM-kanal for HART-klienten, og denne COM-kanals nummer skal identificeres i rammeapplikationen. * HW rev. er placeret på mærkaten på WaterMaster-patronens hus. ** SW-version er i HMI-menuen under "Device Info / Transmitter / TX Version / Application" eller HART-kommando 136, slot 0. *** Enhedsversion fås ved hjælp af HART-kommando 0. IM/WMP-DA Rev. F 35

38 6 HART -protokol DTM-versionsprotokol (driver) Enheds-DTM skal kunne bruges i alle rammeapplikationer, der opfylder kravene i FDT 1.2/ Frigivet driverversion Frigivelsesdato Frigivelsespakke/ bibliotek Bemærkninger Okt / Første frigivelse Tabel 6.2 DTM-versionsprotokol (driver) Krav til pc-hardware/styresystem Der kræves følgende hardware/software: Processor Intel-kompatibel (2 GHz) 512 Mb RAM Windows 2000 SP4 / XP SP2 eller SP3 / VISTA Microsoft.NET Framework 2.0 Microsoft Internet Explorer 6.0 eller en tilsvarende internetbrowser Adgang til WaterMaster Device DTM Download WaterMaster Device DTM fra ABB-webstedet: Installation af WaterMaster Device DTM Installation af WaterMaster DTM-enhedsdriveren: 1. Luk alle FDT-applikationer. 2. Åbn WaterMaster Device DTM-zipfilen, og kør "Setup.exe" fra hovedmappen. 3. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte installationen Opdatering af WaterMaster Device DTM Nye versioner af WaterMaster Device DTM kan installeres oven i ældre versioner. For at gå tilbage til en ældre version skal den eksisterende (nyere) installation afinstalleres, før den ældre version installeres Hjælp og yderligere information Ved at trykke på F1 på vinduet WaterMaster Device DTM aktiveres online-hjælpesystemet. Hjælp med hensyn til integration af WaterMaster Device DTM i FDT-rammeapplikationen er inden for den pågældende dokumentation for rammeapplikationen. 36 IM/WMP-DA Rev. F

39 6 HART -protokol Afinstallering af WaterMaster DTM Sådan afinstalleres WaterMaster Device DTM: 1. Åbn pc'ens vindue "Start / Settings / Control Panel" (start/indstillinger/kontrolpanel), og vælg "Add or Remove Programs" (tilføj eller fjern programmer). Vælg "ABB DTM500". 2. Vælg "Change" (ændre) for kun at fjerne WaterMaster Device DTM. Følgende menu vises: Figur 6.3 Dialog ABBDTM500 InstallShield Wizard 3. Marker indstillingen "Uninstall" (afinstaller) for "DTM FEX100 HART", og klik på "Next" (næste). 4. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte afinstallationen. Bemærk. For at fjerne alle ABB Device DTM'er, der er baseret på DTM500-biblioteket, og DTM-bibliotekets filer, skal du vælge "Remove" (fjern) i dialogboksen "Add or Remove Programs" (tilføj eller fjern programmer) og derefter følge vejledningen på skærmen. IM/WMP-DA Rev. F 37

40 7 Fejlfinding 7 Fejlfinding 7.1 Alarmer Alarmkoder og ikoner, der stemmer overens med klassifikationskoden NAMUR NE107, anvendes til at definere fejl under drift og dataindtastning. Der vises en oversigt over en typisk alarmkode i følgende diagram: Operation S Low flow alarm n : 148 t : 20h 04m 07s tn : 02h 53m 15s S Figur 7.1 Eksempel på alarmkode og komponenter Punkt Beskrivelse Punkt Beskrivelse 1 Statusikon (forbundet med NAMUR klassifikationskode) 3: 2 Gruppenavn: Vedligeholdelse påkrævet Uden for specifikation Kontrol af funktion Fejl Electronics (elektronik) Sensor Configuration (konfiguration) Operation (betjening) 3 NAMUR-klassifikationskode: M Vedligeholdelse påkrævet S Uden for specifikation C Kontrol af funktion F Fejl 4 Alarmprioritet: Ingen 001 til 050 Vedligeholdelse 051 til 100 Uden for specifikation 101 til 150 Kontrol af funktion 151 til 200 Fejl 201 til Alarmnummer: Minimum 000 Maksimum Alarmtekst: Teksten omfatter en unik meddelelse, der er forbundet med den viste alarmkode. For alarmkoder og alarmtekst, se afsnit 7.1.1, side 39 Tabel 7.1 Alarmkodekomponenter 38 IM/WMP-DA Rev. F

41 7 Fejlfinding Alarmkoder Følgende liste med alarmkoder kan anvendes til fejlfinding og alarmdiagnose: Alarmkode og vist meddelelse Beskrivelse Mulig(e) årsag(er) Korrigerende foranstaltning(er) _ Totalizer reset. Tælleren er blevet nulstillet. Brugeren krævede en nulstilling af tælleren. Ingen _ HART multidrop enabled. Current output = 4 ma. HART-instrumentadresse n er ikke 0. Bemærk. Gælder kun for HART-transmittere. Adresse 1 til 15 valgt. Derfor fastholdes strømudgangen på 4 ma (HART-flerpunkt). Vælg adresse 0, hvis der kræves en udgang på 4 til 20 ma. M At Qmax, volume display overrun <1600hrs. Adjust units or resolution. Med en flowrate, der svarer til Qmax, overstiger visningen "Volume" (volumen) på mindre end timer. Upassende valg af "Display Format" (displayformat) eller "Volume Units" (volumenenheder) for denne målerstørrelse. Juster indstillingen "Volume Display Format" (volumenvisningsformat) for at anvende færre cifre efter kommaet. Vælg andre "Volume Units" (volumenenheder) for denne målerstørrelse. M Intermittent sensor comms. Check sensor wiring? Tabel 7.2 Alarmkoder Uregelmæssig datakommunikation registreret mellem transmitteren og fjernsensorens elektronik. Denne fejl forekommer kun på fjernsensorsystemer, som har elektronik, der er monteret i sensorenheden. Sensorkabel defekt, åbent kredsløb eller kortslutning, dårlige forbindelser. Defekt sensorelektronik. Kontroller sensorkabel og dets tilslutninger. Kontakt lokal repræsentant. IM/WMP-DA Rev. F 39

42 7 Fejlfinding Alarmkode og vist meddelelse Beskrivelse Mulig(e) årsag(er) Korrigerende foranstaltning(er) M Current output hardware fault. Contact service. M OIML self-check limits exceeded. Contact service. Kommunikationsfejl registreret i kredsløbet for strømudgangen. Bemærk. Gælder kun for HART-transmittere. Der blev registreret værdier uden for området for transmitterens eller sensorens OIML-selvkontrol. Defekt elektronik i transmitterpatronen. Uventet forringelse af hovedtransmitter eller sensorens måledele. Udskift patronen. Kontakt lokal repræsentant. Kontakt lokal repræsentant. S Accuracy warning? Electrode volts problem. Nøjagtighed evt. påvirket af høj elektrodespænding. Høj absolut elektrodespænding. Absolut elektrodespænding begrænser konfiguration. Undersøg/korriger elektrodespændingsproblemet. Kontroller, at sensorens krydsforbindelse er i overensstemmelse med vejledningen. Overvej at installere en ekstra ABB-væskekontaktring af rustfrit stål. Kontakt lokal repræsentant. S Sensor setup not complete. Finish setup, set "Cal Status" Tabel 7.2 Alarmkoder (fortsat) Systemkalibrering ikke afsluttet korrekt. Systemkalibreringsproce dure ikke afsluttet korrekt. Hvis transmitteren er en eftermontering som erstatning for en gammel sensor, skal den lokale repræsentant kontaktes for opgraderingsprocedure. 40 IM/WMP-DA Rev. F

43 7 Fejlfinding Alarmkode og vist meddelelse Beskrivelse Mulig(e) årsag(er) Korrigerende foranstaltning(er) S Low flow alarm. Flowraten er under grænsen "Minimum Alarm" (minimumalarm). Lav flowrate. Grænsen "Minimum Alarm" (minimumalarm) ikke konfigureret korrekt. Forøg flowrate. Reducer værdien for grænsen "Minimum Alarm" (minimumalarm). S High flow alarm. Flowraten er over grænsen "Maximum Alarm" (maksimumalarm). Høj flowrate. Grænsen "Maximum Alarm" (maksimumalarm) ikke konfigureret korrekt. Reducer flowraten. Forøg værdien for grænsen "Maximum Alarm" (maksimumgrænse). S Current output limited Q >103% Qmax. Check Qmax? Flowraten er over 103 % af grænsen "Qmax". 4 til 20 ma udgang er mættet. Volumentæller fungerer stadig. Bemærk. Gælder kun for HART-transmittere. Høj flowrate. Indstilling "Qmax" for lav. Reducer flowraten. Forøg værdien for "Qmax". S Short circuit electrode. Check? Der blev registreret kortsluttet elektrode. Elektrodefejl. Dårlig forbindelse. "Elec R Alarm Min" (elektrodemodstand, alarm min.) indstillet for lavt. Undersøg/reparer elektrodekredsløb. Kontroller "Electrode R Alarm Min." (elektrodemodstand, alarm min.). Kontroller elektrodesignalkabler for at sikre, at der ikke er en kortslutning mellem skærmen og de indvendige ledere på klemmerne E1, S1, E2, S2. Kontakt lokal repræsentant. Tabel 7.2 Alarmkoder (fortsat) IM/WMP-DA Rev. F 41

44 7 Fejlfinding Alarmkode og vist meddelelse Beskrivelse Mulig(e) årsag(er) Korrigerende foranstaltning(er) S Open circuit electrode. Check wiring? Electrode coated Der blev registreret en elektrode med et åbent kredsløb. Afbrudt elektrodeledning eller kabelfejl. Dårlig forbindelse. Elektrode "Elec R Alarm Max EP" (elektrodemodstand, alarm maks., tomt rør) indstillet for lavt. Undersøg/reparer elektrodekredsløb. Kontroller "Electrode R Alarm Max. EP" (elektrodemodstand, alarm maks., tomt rør). Kontakt lokal repræsentant. S Measurement starting. Målesystemet kontrollerer og initialiserer elektronikken, før flowmålinger startes. Der er blevet tændt eller nulstillet. Ingen: Denne alarm forventes at forekomme under opstart af enheden. S Empty pipe If full, check EP trip limit. Der er blevet registreret forhold med tomt rør. Røret er tomt, og elektroderne er ikke ikontakt med væske. Hvis røret er fuldt, er "Electrode R Alarm Max. EP Limit" (elektrodemodstand, alarm maks., tomt rør, grænse) evt. ikke konfigureret korrekt. Sørg for, at målerøret er fuldt. Kontroller "Electrode R Alarm Max.EP Limit" (elektrodemodstand, alarm maks., tomt rør, grænse). Kontakt lokal repræsentant. C HART frequency simulation active. HART-udgangen simulerer en af to signalfrekvenser. Bemærk. Gælder kun for HART-transmittere. Simuleringstilstanden er aktiveret, og HART-frekvensen udføres med en brugervalgt værdi. Stands simulering af HART-udgangsfrekvens. Tabel 7.2 Alarmkoder (fortsat) 42 IM/WMP-DA Rev. F

45 7 Fejlfinding Alarmkode og vist meddelelse Beskrivelse Mulig(e) årsag(er) Korrigerende foranstaltning(er) C Logic simulation selected on OP3. C Logic simulation selected on OP2. C Logic simulation selected on OP1. C Pulse simulation selected on OP2. C Pulse simulation selected on OP1. Tabel 7.2 Alarmkoder (fortsat) OP3-udgangen simuleres. OP2-udgangen simuleres. OP1-udgangstilstand simuleres. OP2-udgangsfrekvensen simuleres. OP1-udgangsfrekvensen simuleres. Simuleringstilstanden er aktiveret, og den logiske OP3-udgangstilstand udføres med en brugervalgt værdi. Simuleringstilstanden er aktiveret, og den logiske OP2-udgangstilstand udføres med en brugervalgt værdi. Simuleringstilstanden er aktiveret, og den logiske OP1-udgangstilstand udføres med en brugervalgt værdi. Simuleringstilstanden er aktiveret, og OP2-frekvensudgangen udføres med en brugervalgt værdi. Det gør det muligt at kontrollere udgangsfrekvensen med en tæller. Simuleringstilstanden er aktiveret, og OP1-frekvensudgangen udføres med en brugervalgt værdi. Det gør det muligt at kontrollere udgangsfrekvensen med en tæller. Stands simulering af logisk OP3-udgang. Stands simulering af logisk OP2-udgang. Stands simulering af logisk OP1-udgang. Stands simulering af OP2-udgangsfrekvens. Stands simulering af OP1-udgangsfrekvens. IM/WMP-DA Rev. F 43

46 7 Fejlfinding Alarmkode og vist meddelelse Beskrivelse Mulig(e) årsag(er) Korrigerende foranstaltning(er) C Simulated/fixed current output. HART address >0? Simulation mode? Strømudgangen er indstillet på en fast værdi. Bemærk. Gælder kun for HART-transmittere. Udgangen på 4 til 20 ma simuleres ved hjælp af en valgt værdi. Det gør det muligt at kontrollere strømmen på tilslutningsklemmerne med testudstyr. HART-instrumentadresse n er ikke 0, så HART-flerpunktstilstande n er aktiv (strømudgang fast på 4 ma). Stands simulering af udgang på 4 til 20 ma. Indstil HART-adresse på 0. C Simulation mode On. Flowratens eller flowhastighedens værdi simuleres. Simuleringstilstanden er aktiveret, og enten flowraten eller flowhastigheden simuleres ved hjælp af en valgt værdi. Udgangene svarer til det simulerede værdisæt. Stands simulering af flowrate eller flowhastighed. C Tx. simulator/ calibrator mode. Transmitteren anvender en kalibrator eller simulator. Kalibratorens eller simulatorens sensorelektronik er blevet konfigureret til kalibratoreller simulatorbrug. Fjern transmitteren fra kalibratoren eller simulatoren. Tabel 7.2 Alarmkoder (fortsat) 44 IM/WMP-DA Rev. F

47 7 Fejlfinding Alarmkode og vist meddelelse Beskrivelse Mulig(e) årsag(er) Korrigerende foranstaltning(er) C Alarm simulation active. En alarm simuleres. En operatørhandling har medført, at en alarm simuleres. Stands alarmsimuleringen. F Tx. measurement suspended. Contact service. Måling indstillet. Høj differentialspænding eller over grænseniveau. Udskift patronen. Kontroller sensorens krydsforbindelse, eller om der forekom høje niveauer af strømoptagelse. Kontakt lokal repræsentant. F Bad flow data. Check wiring? Contact service. Problem med data fra transmittermålesystemet. Målesystemet har registreret dataværdier uden for grænserne. Sensorledningsføring eller -kabel defekt. Undersøg/reparer sensorledningsføring og -tilslutninger. Kontroller sensorens krydsforbindelse, eller om der forekom høje niveauer af strømoptagelse. Kontakt lokal repræsentant. F Transmitter hardware fault. Contact service. Der blev registreret et problem med transmitterelektronikken. Defekt elektronik i transmitterpatronen. Udskift patronen. Kontakt lokal repræsentant. Tabel 7.2 Alarmkoder (fortsat) IM/WMP-DA Rev. F 45

48 7 Fejlfinding Alarmkode og vist meddelelse Beskrivelse Mulig(e) årsag(er) Korrigerende foranstaltning(er) F Check cable+coil resistance. Cable too long? Sensor Fault? Contact service. Der blev registreret sløjfemodstand uden for område. Sensorledningsføring eller -kabel ændret eller defekt. Undersøg/korriger problem med sløjfekredsløb. Kontakt lokal repræsentant. F Short circuit coil/wiring. Check wiring? Der blev registreret kortsluttet spole. Sensorledningsføring eller -kabel defekt. Undersøg/korriger problem med spolekredsløb. Kontakt lokal repræsentant. F Open circuit coil/wiring. Check wiring? Der blev registreret en spole med et åbent kredsløb. Sensorledningsføring eller -kabel defekt. Konfiguration af "Coil Open Circuit Resistance Limit" (modstandsgrænse for åbent kredsløb for spole). Undersøg/korriger problem med spolekredsløb. Kontroller konfigurationen "Coil Open Circuit Resistance Limit" (modstandsgrænse for åbent kredsløb for spole). Kontakt lokal repræsentant. F Installation fault/condition. Electrode problem? Tabel 7.2 Alarmkoder (fortsat) Der blev registreret et problem med installationens elektrodepotentialer. Høj elektrodedifferentialspænding. Elektrodedifferentialspænding begrænser konfiguration. Undersøg/korriger problem med elektrodespænding. Sørg for, at sensoren er krydsforbundet til rørledningen. Kontakt lokal repræsentant. 46 IM/WMP-DA Rev. F

49 7 Fejlfinding Alarmkode og vist meddelelse F Incompatible sensor. Contact service. Beskrivelse Mulig(e) årsag(er) Korrigerende foranstaltning(er) Der blev registreret inkompatible transmitterog sensorkalibreringstilstande. Transmitter- og sensorkalibreringstilstand ene svarer ikke til hinanden, og transmitteren og sensoren må ikke anvendes sammen. Kontakt lokal repræsentant. F Non-volatile summary alarm Error in Tx. NV storage device. Contact service. Der blev registreret en hukommelsesfejl i transmitterens permanente hukommelse. Der blev registreret en CRC-fejl i den permanente hukommelse. Defekt elektronik i transmitterens patron. Udskift patronen. Kontakt lokal repræsentant. F Tx. memory fault detected. Contact service. Kommunikationsfejl registreret med den interne transmitterhukommelse. Hukommelseskredsløb i transmitterens patron er defekt. Udskift patronen. Kontakt lokal repræsentant. F Sensor memory not detected. Offline mode? Check wiring? Check switches? Der blev ikke fundet en sensorhukommelse. Ingen sensor tilsluttet. Måler i tilstanden "Off-Line". Kontroller sensorkabel og dets tilslutninger. Tilslut en sensor. Hvis der anvendes en integreret måler, skal konfigurationen af motherboardets dip-kontakt kontrolleres se figur 3.2 på side 6. Kontakt lokal repræsentant. F Tx. code memory fault. Contact service. Der blev registreret beskadiget firmware i transmitteren. Der blev registreret en CRC-fejl i transmitterens ROM-kodehukommelse. Defekt elektronik i transmitterpatronen. Kontakt lokal repræsentant. F Tx. data memory fault. Contact service. Der blev registreret en hukommelsesfejl i transmitteren. Der blev registreret en skrive-/læsefejl i transmitterens datahukommelse. Defekt elektronik i transmitterpatronen. Udskift patronen. Kontakt lokal repræsentant. Tabel 7.2 Alarmkoder (fortsat) IM/WMP-DA Rev. F 47

50 8 Fjernforbindelse til computer 8 Fjernforbindelse til computer 8.1 Hjælpeprogrammer til pc WaterMaster-transmittere kan betjenes og konfigureres via en pc, hvis hjælpeprogrammerne er installeret (se afsnit 8.2, side 49), og den ekstra serviceportadapter er tilsluttet (se afsnit 8.3, side 50). Bemærk. Cd'en med hjælpeprogrammer leveres med den ekstra serviceportadapter. Hjælpeprogrammerne gør det også muligt at downloade og gemme cykliske data og parameterdata i et kompatibelt regnearksprogram som f.eks. Excel se afsnit 8.5, side 56 og afsnit 8.6, side 57. Følgende tabel giver en oversigt over de hjælpeprogrammer, der kræves til fjernbetjening: Hjælpeprogram USB-serviceport Microsoft.NET Framework Serviceportsplitter (comms. portdriver) Fjern-HMI Funktion Driver en Windows-softwaredriver påkrævet for, at serviceportadapteren kan køre. Installationsvejledning driverinstallationsvejledninger for styresystemerne Windows XP eller Windows Et Microsoft-miljø påkrævet for, at serviceportsplitterens funktion kan køre. En ABB-driver påkrævet til datastyring (inkl. fejlregistrering), der sendes fra transmitteren til en pc's fysiske port se afsnit 8.4, side 51 for konfigurationsoplysninger. Bemærk. Når funktionen kører, flerdobles transmitterdata til specifikke klient-aplikationer, der er tilsluttet via op til fire virtuelle COM-porte. En ABB-pc-applikation, som understøtter en fjern-hmi for WaterMasterog ProcessMaster-transmittere se afsnit 8.7, side 58. Tabel 8.1 Oversigt over hjælpeprogrammer til pc 48 IM/WMP-DA Rev. F

51 8 Fjernforbindelse til computer 8.2 Installation af hjælpeprogrammer Installation af hjælpeprogrammer på en pc: 1. Læg cd'en med hjælpeprogrammer i pc'ens cd-drev. Installationsskærmen vises automatisk: 2. Installer de hjælpeprogrammer, der er anført i tabellen 8.1, side Når alle hjælpeprogrammer er installeret, skal du klikke på "" (afslut) og genstarte pc'en. 4. Fastgør serviceportadapteren på transmitteren, og tilslut USB-kablet til pc'en se afsnit 8.3, side Konfigurer serviceportsplitteren, se afsnit 8.4, side 51. IM/WMP-DA Rev. F 49

52 8 Fjernforbindelse til computer 8.3 Fastgørelse af serviceportadapteren på transmitteren Serviceportadapteren fastgøres på transmitterens glasområde med to sugekopper og tilsluttes til pc'en via USB-kablet se figur 8.1. Forsigtig. Sørg for, at glaspladen og sugekopperne er rene, før serviceportadapteren fastgøres på transmitteren. Undgå at anvende serviceportadapteren i direkte sollys, da det kan påvirke normal drift. B C A D Figur 8.1 Fastgørelse af serviceportadapteren på transmitteren Forberedelse af serviceportadapteren til brug: 1. Læg cd'en med hjælpeprogrammer A i pc'ens cd-drev se afsnit 8.2, side Juster forsigtigt de to infrarøde porte på den indvendige side af adapteren B i forhold til de to infrarøde sensorkanaler på transmitterens glasskærm. 3. Fastgør serviceportadapteren C på transmitterens glasområde ved hjælp af sugekopperne. 4. Tilslut USB-kablet D til USB-porten på pc'en. 50 IM/WMP-DA Rev. F

53 8 Fjernforbindelse til computer 8.4 Konfiguration af serviceportsplitteren Konfigurationsoversigt Serviceportsplitteren kan konfigureres til at tildele op til fire virtuelle COM-porte til individuelle klient-applikationer. Data kan overføres til forskellige virtuelle porte samtidigt. En typisk konfiguration af en virtuel port kan indeholde følgende indstillinger: Klient 1 tildelt til fjern-hmi-applikationen. Klient 2 tildelt til en HART-kompatibel applikation. Klient 3 tildelt til udlæsning af cykliske data (til et Excel-regneark). Klient 4 tildelt til udlæsning af parameterdata (til et Excel-regneark eller en tekstfil). Parameterdataene omfatter konfigurationsindstillinger. Figur 8.2 er en fremstilling af en typisk konfiguration af en virtuel port (COM-numre vælges under konfigurationen se afsnit 8.4.2, side 52): Klient 1 HMI Klient 2 HART (kompatibel applikation) Klient 4 Hyperterminal (cykliske data ud) Klient 7 Hyperterminal (parameter-dump, SP-klient) COM 6 COM 7 COM 8 COM 9 Serviceportsplitter COM 4 Serviceportadapter HMI Figur 8.2 Typisk konfiguration af serviceportsplitter IM/WMP-DA Rev. F 51

54 8 Fjernforbindelse til computer Konfiguration af COM-port og -klient Konfiguration af COM-porte og -klienter: 1. Tilslut serviceportadapteren til transmitteren se afsnit 8.3, side Start serviceportsplitteren fra Windows-menuen "Start" (Start\Programs\ABB\Service Port Splitter), eller dobbeltklik på skrivebordets bakkeikon, hvis funktionen allerede kører: Ikon for serviceportsplitter 3. Serviceportsplitterens startskærm vises. 4. Klik på knappen "Add Channel" (tilføj kanal). Dialogboksen "Set New Channel Port" (indstil ny kanalport) vises: 5. Vælg et portnummer på rullelisten, der svarer til den tilsluttede serviceports USB-port. Marker afkrydsningsfeltet "Channel Enabled" (kanal aktiveret). 6. Marker afkrydsningsfeltet "Channel Enabled" (kanal aktiveret). Det valgte portnummer vises i ruden "Service Port Channels" (serviceportkanaler). 52 IM/WMP-DA Rev. F

55 8 Fjernforbindelse til computer 7. Klik på fanen "Clients" (klienter). Ruden "Clients" (klienter) vises: 8. Klik på "Get Device Services" (vis enhedsfunktioner). Ruden "Get Device Services" (vis enhedsfunktioner) udfyldes med funktionerne, der står til rådighed: 9. Placer markøren i den øverste række, titelfeltet "Client ID" (klient-id), vælg titlen, og højreklik med musen for at få vist kontekstmenuen. 10. Vælg "Edit Client" (rediger klient). IM/WMP-DA Rev. F 53

56 8 Fjernforbindelse til computer 11. Dialogboksen "Edit Client" (rediger klient) vises: 12. Vælg et frit portnummer for denne klient i rullelisten "Virtual COM Port ID" (virtuel COM-port-id). 13. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Disabled" (deaktiveret). 14. Klik på "OK" for at få vist de ændrede konfigurationsoplysninger for klienten i ruden "Clients" (klienter). 15. Gentag trin 9 til 14 for at konfigurere hver af de resterende virtuelle porte. 54 IM/WMP-DA Rev. F

57 8 Fjernforbindelse til computer Afbrydelse af funktionen Afbrydelse af serviceportsplitterens funktion: 1. Højreklik med musen på serviceportsplitterens bakkeikon. Der vises en kontekstmenu. Ikon for serviceportsplitter 2. Vælg "Stop Service" (afbryd funktion). 3. Driveren afsluttes, og forbindelsen til de virtuelle porte afbrydes Start af funktionen (Gen)start af serviceportsplitterens funktion: 1. Vælg \Programs\ABB\Service Port Splitter i Windows-menuen "Start". 2. Funktionen (gen)startes, serviceportsplitterens ikon vises (igen) i bakken, og forbindelsen til de virtuelle porte genoprettes. IM/WMP-DA Rev. F 55

58 8 Fjernforbindelse til computer 8.5 Cykliske data ud Cykliske data kan gemmes og udlæses til et regneark eller som tekst. Opdateringstakten og datagrupperne, der er aktiveret til udlæsning, vælges i parametrene "Communication"/"Cyclic Data Out"/"Cyclic Update Rate" (kommunikation/cykliske data ud/cyklisk opdateringstakt) og "Cyclic Update Sel" (cyklisk opdateringsvalg) se afsnit 5.2.6, side 27. Bemærk. Dataudlæsning er begrænset til adgangstilladelserne, der står til rådighed for brugeren på tidspunktet for udlæsningen. Udlæsning af cykliske data: 1. Start en terminalapplikation. 2. Konfigurer terminalapplikationen til at kommunikere med COM-porten, der tidligere blev specificeret for cyklisk dataudlæsning (COM-portindstillinger kan blive stående som standardindstillinger). 3. Tryk på "P" på pc'ens tastatur for at starte udlæsningsrutinen (tryk på "S" for at afbryde den). Der oprettes en overskriftsrække, og aktiverede datagrupper udlæses med raten, der er indstillet parameteren "Communication"/"Cyclic Data Out"/"Cyclic Update Rate" (kommunikation/cykliske data ud/cyklisk opdateringsrate) se afsnit 5.2.6, side For at udlæse dataene til et regneark skal lagringsfunktionen til at gemme en tekstfil (.txt) og åbne den i Excel anvendes ved at vælge filtypen som "Delimited" (begrænset) i "Text Import Wizard" (tekstimporthjælp) i Excel. Data markeres og formateres derefter automatisk til visning og analyse. 56 IM/WMP-DA Rev. F

59 8 Fjernforbindelse til computer 8.6 Parameter-dump Bemærk. Dataudlæsning er begrænset til adgangstilladelserne, der står til rådighed for brugeren på tidspunktet for udlæsningen. Indstillingen parameter-dump gør det muligt at indsamle to typer information: Konfigurationsinformation Signal- og alarminformation Kørsel af en parameter-dump for konfiguration: 1. Start en terminalapplikation. 2. Konfigurer terminalapplikationen til at kommunikere med COM-porten, der er specificeret for "Parameter Dump SP Client" (parameter-dump, SP-klient). 3. Tryk på "C" på pc'ens tastatur for at starte udlæsningsrutinen. Parameterdata- og konfigurationsindstillinger vises af terminalapplikationen. 4. For at udlæse dataene til et regneark skal du gemme dataene som en tekstfil (.txt), åbne den i Excel og vælge filtypen "Delimited" (afgrænset) ved hjælp af en ";" afgrænser i "Text Import Wizard" (tekstimporthjælp) i Excel. Kørsel af en parameter-dump for signaler og alarm: 1. Start en terminalapplikation. 2. Konfigurer terminalapplikationen til at kommunikere med COM-porten, der er specificeret for "Parameter Dump SP Client" (parameter-dump, SP-klient). 3. Tryk på "I" på pc'ens tastatur for at starte udlæsningsrutinen. Der oprettes en overskriftsrække, og parameterdata- og konfigurationsindstillinger importeres til Hyperterminal. 4. For at udlæse dataene til et regneark skal du gemme dataene som en tekstfil (.txt), åbne den i Excel og vælge filtypen "Delimited" (afgrænset) ved hjælp af en ";" afgrænser i "Text Import Wizard" (tekstimporthjælp) i Excel. IM/WMP-DA Rev. F 57

60 8 Fjernforbindelse til computer 8.7 Fjern-HMI Bemærk. Fjern-HMI (Human-Machine Interface)-applikationen er indeholdt på den medfølgende installations-cd. Installation af fjern-hmi-applikationen: 1. Start fjern-hmi-applikationen fra: [DREV]\Programmer\ABB\ABB HMI Emulation 2. Vælg COM-nummeret, der er tildelt denne klient i serviceportsplitteren, i menuen "Options/Comms Ports" (indstillinger/kommunikationsporte). 3. Klik på "Save Settings" (gem indstillinger). 4. Betjen fjern-hmi med musen og markøren for at vælge tasterne,, og på samme måde som ved betjening af det fysiske HMI. 58 IM/WMP-DA Rev. F

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Opsætning af xcon og Logix Controller

Opsætning af xcon og Logix Controller Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsætning af MSEP... 3 Opsætning af MSEP Gateway... 3 Opsætning af akser... 5 Opsætning af PLC... 9 User-Defined Data Types... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Test

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

Brugervejledning IM/WM-DA Rev. L. WaterMaster Elektromagnetisk flowmåler

Brugervejledning IM/WM-DA Rev. L. WaterMaster Elektromagnetisk flowmåler Brugervejledning IM/WM-DA Rev. L WaterMaster Firmaet Vi er en etableret global virksomhed inden for design og produktion af instrumenter til industriel processtyring, flowmåling, gas- og væskeanalyse og

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 3 PC konfigurering...

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

DME Bootstrap Version 1.4x

DME Bootstrap Version 1.4x Brugermanual for DME Bootstrap Version 1.4x DIESSEL Mobile Electronics A/S Project no.: 18080 Project title: DME Bootstrap Version 1.4x Document file: T:\Projekt\18080 Bootstrap for Windows\Manual\Brugermanual

Læs mere

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi.

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi. V1..12 (1.1.215) 1 (6) Denne brugervejledning er beregnet til enheder med softwareversion 1..12 eller senere. MÅLING AF LUFTMÆNGDE Luftmængden kan måles fra: 1. Ventilatorer med gevind til måling af flow.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort ABC til LOGO!Soft Comfort version 4.0 Siemens A&D Teknisk Support Copyright Siemens teknisksupport adsupport.scandinavia@siemens.com side

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere