Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD"

Transkript

1 GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Brande IF Strukturen i Brande IF Organisationsdiagram over Brande IF Mail- telefonliste over diverse udvalg i Brande IF Brande IFs målsætninger Foreningens formål Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver Formandens opgaver Trænerudvalget Indefodboldudvalget Indestævneudvalg Arrangementsudvalget Dommerudvalget Opgaver på tværs af klubben Praktiske udvalg Rådgivende udvalg Retningslinjer for dannelse af hold til kampe Holddannelse Årgangene til og med U9 (mikrofodbold) Årgangene fra U10 og opefter (børne- og ungdomsfodbold) Udskiftningsspillere Oversiddere ved kampe Nedrykning af spillere Oprykning af yngre spillere Brande IFs hjemmeside "Vigtige" navne og telefonnumre m.m Styrkelse af sportsligt niveau Mulighed for mere træning FCM Teknikmærke

3 6.3 Kursustilbud Stævner Økonomi til socialt samvær Sponsorer og indtjening af penge Tøj til spillere FCM Klubsamarbejdet Kontingent Krav og forventninger til mennesker i Brande IF Fairplay Krav og forventninger til cheftræneren Krav og forventninger til træneren Spillersamtaler Krav og forventninger til holdlederen Krav og forventninger til afdelingslederen Krav og forventninger til forældre Krav og forventninger til spilleren Brande IFs forventninger til fodboldspillere i klubben Huskelister til træneren og holdlederen Huskeliste til træneren og holdlederen (kort version) Huskeliste til træneren og holdlederen (lang version) Nøgler i klubben Indmeldelse og registrering af fodboldspillere Spillerlicens Spillertøj Dommer Dommerbetaling Bestilling af sorte dommere og flytning af kampe Holdkort Lægetaske Indtelefonering af resultater Projekt "nye fodboldspillere" Bortvisning

4 Pædofili Integration Kontakt til spillere i andre klubber Farvel til egne spillere Alarm på Brande Stadion Hjertestarter i Brande Hallerne

5 1.0 Indledning Når der begyndes på en ny fodboldsæson, vil der for trænere, holdledere og andre altid være mange forskellige spørgsmål, som man gerne vil have besvaret. Ungdomsudvalget har med denne guide til ungdomsfodbolden i klubben forsøgt at give nogle af svarene. Ud over mange praktiske oplysninger indeholder guiden også en beskrivelse af de mål, som Ungdomsudvalget stræber imod. For at disse mål kan blive opfyldt, er det nødvendigt at opstille forventninger til bl.a. trænere, holdledere, forældre og spillere. Dette er gjort i nedenstående. Herudover prøver Ungdomsudvalget i guiden at give trænere og holdledere gode ideer til forskellige områder omkring det at træne og være leder i Brande IF ungdom. Guiden til ungdomsfodbolden i klubben udleveres til klubbens ungdomstrænere- og ledere, mens guiden er tilgængelig for forældre og spillere på Brande IFs hjemmeside: I udarbejdelsesfasen af denne guide er Ungdomsudvalget blevet mødt med kommentaren: - Det er rigtigt godt at få sat ord på tingene, og det lyder rigtigt godt, men kan I nu også leve op til det? Svaret er ganske simpelt: - JA, men tingene forudsætter selvfølgelig, at Ungdomsudvalget bliver mødt med holdninger som: Plejer er død hvad der er sket af negative ting i fortiden, kan vi ikke gøre noget ved ting lader sig gøre alle interessenter i klubben er villige til at give en hånd med eller kort sagt, at alle er klar til at yde en indsats for Årets breddeklub i dansk fodbold Er DU klar? Har DU ting, som du mener, bør rettes, fordi det ikke fungerer i praksis, eller har du bare nogle gode ideer til forbedringer, er du meget velkommen til at henvende dig til en repræsentant for Ungdomsudvalget. Rettelser og tilføjelser sendes til: Ungdomsformand, Jens Sørensen God sæson Ungdomsudvalget 2009/10 5

6 2.0 Brande IF Som årets breddeklub i danskfodbold 2006 er der ingen tvivl om, at Brande IF er en breddeklub, hvor fairplaybegrebet spiller en central rolle, men samtidig er Brande IF også en klub, hvor der også lægges vægt på det at konkurrere på det niveau, hvor den enkelte spiller befinder sig. Derfor inddeles spillerne, når de opnår en given alder (jf. afsnit 3.1), også i 1.- og 2. hold efter princippet lige børn leger bedst. Brande IF vil til enhver tid spille i den højest mulige række med sine 1. hold, og på den måde så vidt muligt sikre, at klubbens dygtigste spillere får matchning på så højt sportsligt niveau som muligt. Men som for alle klubbens hold i øvrigt er det vigtigt, at det sportslige niveau tilpasses spillernes evner på banen, så man ikke spiller i enten en for let eller svær række. Fodbold er en konkurrencesport, hvor det gælder om at vinde og om at blive en bedre fodboldspiller, uanset om man spiller på 1.- eller 2. holdet. I det hele taget er Brande IF en klub, hvor der er plads til spillere på alle niveauer, og ingen er vigtigere end andre. Det skal med andre ord også være sjovt og lærerigt at spille på 2. holdet. Derfor er det sociale i klubbens respektive ungdomsafdelinger også vigtigt at pleje, hvilket gøres ved at spillerne ofte samtræner holdene imellem. Alle spillere i Brande IFs ungdomsrækker skal således føle sig værdsat, så klubånden styrkes. 2.1 Strukturen i Brande IF I Brande IF er generalforsamlingen den øverste myndighed. Generalforsamlingen finder sted den sidste torsdag i januar og indeholder bl.a. punkter som beretninger og fremlæggelse af regnskab. Bestyrelsen i klubben vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen har nedsat forskellige udvalg, der hver især udarbejder budgetter og kvartalsoversigter under ansvar. Disse forelægges bestyrelsen. Det enkelte udvalg konstituerer sig selv, og er ansvarlig for protokollering af udvalgets aktiviteter. Dette referat tilstiles udvalgets medlemmer samt ungdomsudvalget ved dens formand, der sørger for at videreformidle til klubbens bestyrelse. I nedenstående fremgår Brande IFs overordnede struktur. 6

7 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF Bestyrelse Seniorudvalg Ungdomsudvalg BIF Cup udvalg Materialeudvalg Sponsorudvalg Spillerråd Trænerudvalg Arrangementsudvalg Dommerudvalg Indefodboldudvalg Afdelingsledere - Mikrofodbold - Børnefodbold - Ungdomsfodbold - Pigefodbold Indestævneudvalg Mail- telefonliste over diverse udvalg i Brande IF Find denne liste på klubbens hjemmeside: 7

8 2.2. Brande IFs målsætninger Klubbens overordnede målsætninger er følgende: Fælles for udvalg I de fleste udvalg sidder der en formand, der er med i Ungdomsudvalget. Alle udvalg tildeles kompetence og udarbejder budgetter under ansvar. Med kompetence menes, at de medlemmer, som sidder i et udvalg, bestemmer hvad, hvornår, hvorfor etc. udvalgets opgaver udføres, så længe det lægger inde for rammerne i denne guide til ungdomsfodbold i Brande IF. Nogle udvalg tildeles på forhånd en sum penge, og det er så udvalgenes opgave at få de økonomiske rammer i udvalget til at holde. Såfremt andre udvalg eller klubbens bestyrelse har ønsker, der berører det enkelte udvalg, skal udvalget med kompetencen kontaktes, inden man gør andet, så ingen udvalg/bestyrelsen går hinanden i bedene. Der arbejdes alle steder ud fra følgende mål: Klubbens indtægter skal være større end klubbens omkostninger Det skal være attraktivt at spille fodbold i Brande IF, og klubben skal min. have 360 aktive ungdomsmedlemmer (340 pr. januar 2010). Det skal være sjovt at spille fodbold i Brande IF uanset, hvilket niveau man spiller på (jf. punkt fra 2 i vedtægterne for Brande IF) Familier og spillere skal inddrages i arbejdet omkring klubben (arbejdssedler til familier og arbejdssedler til fodboldspillere fra U15 og op) Foreningens formål 2: Foreningens formål er at tilbyde fodbold for alle samt udvikle Brande IF og det enkelte menneske Dette gøres gennem glæde, hvor tryghed, socialt samvær, leg, troværdighed/ærlighed, fællesskab og klubånd er de bærende elementer. Kvalitet, engagement og åbenhed skal præge alle aktiviteter, som søges løst via samarbejde med respekt for hinanden, og plads til kreativitet. Følgende ting skal kendetegne Brande IF i fremtiden. Overskriften er et hovedemne/mål, og underteksten viser, hvordan vi skal bestræbe os på at nå dette mål. Tryghed: De ydre rammer skal være stabile for spillerne. Især de yngste spillere skal have samme omklædningsrum og træningsbane sæsonen igennem. Positive voksne og positiv atmosfære skal præge hverdagen. Genkendelse ved trænere, holdledere og øvrige spillere, hvilket betyder at der skal være en fast person/-gruppe omkring spillerne og at de mindste spillere ikke skal rykkes mellem forskellige hold. Socialt samvær: 8

9 Forældreforeningen eller lignende udvalg skal lave arrangementer til at fremme det sociale samvær i klubbens ungdomsafdeling. Alle tilbydes at deltage i stævner, hvilke der dog ikke nødvendigvis betales af BIF. Diverse arrangementer. Den enkelte årgang træner samme tid, og der praktiseres en vis grad af samtræning mellem holdene i de enkelte afdelinger. Dette betyder, at holdene er en afdeling i klubben og ikke en afdeling i afdelingen. Alle skal på hold og alle skal spille kampe ikke kun de sidste 5 min. Leg: Fodbold = leg (med bold). Bolden skal bruges så meget som muligt selv ved fysisk træning er boldøvelser bedre end løbeture. Legen skal være et element i den daglige træning. Troværdighed: Aftaler overholdes gensidigt (trænere, spillere, forældre og udvalg) Ærlighed / åbenhed: Dialogen i Brande IF skal være præget af åbenhed og ærlighed. Der skal være plads til og mulighed for ytring af ris og ros. Fællesskab: Der skal skabes en fællesskabsfølelse i klubben og i den enkelte afdeling (fx deltagelse i BIF-CUP, alle tilbydes deltagelse i afslutningsfest). Forældreforeningen eller lignende udvalg arrangerer klubaftner for alle spillere i diverse aldersgrupper. Gennem samarbejde alle som færdes i klubben ung som gammel har et fælles ansvar for, at klubben fungerer (hjælpe ved arrangementer (BIF-CUP) m.m.) Empatisk indlevelse at kunne sætte sig i andres sted. Klubånd: Fællesskabet er den primære forudsætning for tilstedeværelse af klubånd. At sætte klubben højt huske at man repræsenterer klubben. Man skal overholde klubbens regler. Stolthed vi er fra BIF. Kendetegn vi er fra BIF. Tilhørsforhold glæde ved at komme i foreningen. Kvalitet: Kursus / uddannelse til trænere og ledere på alle niveauer. Modenhed man skal kunne løfte den opgave, man sættes til at løse. Omsorgsperson vise omsorg og interesse for den enkelte spiller og øvrige personer og hold i klubben. Ansvarsbevidsthed. Engagement: 9

10 Spillere, trænere og ledere møder forberedte til kampe, træning, møder og andre arrangementer. Motivation. Vise interesse for andre end sig selv og sit eget hold. Udføre opgaver (for holdet / klubben fx kørsel og vask) Respekt: Behandle de materielle ting ordentligt (inventar / materialer). Der skal være plads til forskellighed, men samtidig skal fællesskabet og klubben respekteres. Der skal vises respekt for vedtagne beslutninger som de forskellige udvalg (bestyrelse og ungdomsudvalg m.fl.) træffer. Man skal indordne sig under klubbens værdier, regler og normer. Kreativitet: At turde At være spontan / impulsiv. Idebank Samarbejde med andre foreninger Plejer er død!!! 2.3 Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver Generelt om Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver Ungdomsudvalget er ansvarlig for den daglige drift for medlemmer indtil U17. Arbejdsopgaverne er fordelt i flere udvalg, således at opgaver, ansvar og beslutningskompetence er klart defineret. Medlemmerne af Ungdomsudvalget er repræsenteret i nedenstående underudvalg, hvor de har rolle som udvalgsformænd Formandens opgaver Medlem af bestyrelsen. Repræsentative opgaver. Medlem af sponsorudvalget. Udarbejdelse af guiden til ungdomsfodbolden i Brande IF og årsplanen. Overblik over hjemmesiden. Overordnet koordinering og uddelegering af arbejdsopgaver. Overordnet ansvar for Ungdomsudvalgets og øvrige underudvalgs budgetter Trænerudvalget Udarbejde budget. Videreudvikle udvalgets årsplan. 10

11 Finde trænere, holdledere og afdelingsledere samt indgå evt. kontrakter. I samarbejde med trænere og afdelingsledere udarbejde karriereplan, der rækker mere end ét år frem i tiden. Koordinere træningstider. Holdtilmelding Opstarts- og afslutningsmøder. Kurser både for trænere, holdledere, kampledere etc. FCM Teknikmærke Udarbejde trænerliste. Årligt udarbejde børneattester Evt. opstartsannoncer i Brande Bladet men som min. på klubbens hjemmeside Trænerudvalgets årsplan April: Igangsættelse trænere/holdledere, træningstider og baner INDEN medio maj Juni: Udsendelse af træner- og holdledernavne, træningstider, baner samt øvrige informationer fra trænerudvalget Juni: 3. fredag i juni: Møde med trænere og holdledere omkring opstart Forslag til aftenens program: Kl : Afslutning på sæsonen sæsonens forløb, ting der kan gøres anderledes m.m. Kl : Spisning Kl : Opstartsinformation til den kommende sæson information omkring BIF-Cup, anden information fra klubben (fx ved formanden, trænerudvalget, kampfordeler, materialeudvalg etc.) Indefodboldudvalget Udarbejde budget. Udvikle årsplan for udvalget. Ansøgninger om timer i hallerne. Tilmeldinger til turneringer. Finde trænere og holdledere. Opstarts- og afslutningsmøder med trænerne om indefodbold. Fremskaffe tøj til holdene i samarbejde med materialeudvalg. Planlæggelse af hjemmestævner i indeturnering (JBU eller lignende). Indsamle kontingentlister. Evt. opstartsannoncer i Brande Bladet men som min. på klubbens hjemmeside Evt. udarbejde forslag til tilmeldingsblanket til div. stævner Indestævneudvalg Udarbejde budget. Udvikle årsplan for udvalget. Arrangere et indefodboldstævne. 11

12 Kontakt til sponsorudvalg Finde hjælpere til stævneafvikling Kontakt til BIF-Cup udvalg Præmier Arrangementsudvalget Udarbejde budget. Udvikle årsplan for udvalget. Har til opgave at lave sociale aktiviteter for klubbens medlemmer. Ikke alle aktiviteter behøver at være overskudsgivende, men udvalget har dog også til formål at generere så stort et overskud som muligt, da dette er medvirkende til, at der kan gives penge til socialt samvær på de enkelte hold, uddannelse af klubbens trænere/leder/spillere etc. Fodboldafslutning. Fodboldens dag i Brande (evt. i samarbejde med sponsorudvalg og Brande Handelsstandsforening) Salg af skrabelodder fra FCM Klubsamarbejdet. Tur for klubbens U12 og/eller U13 spillere til SAS Liga kamp i samarbejde med Brande Oldboys, der er sponsor for turen Kommercielle aktiviteter i klubben Sociale aktiviteter i klubben Dommerudvalget Udarbejde budget. Udvikle årsplan for udvalget. Klubbens kampfordeler kan med fordel sidde med i dette udvalg, men skal som min. 1 måned i forvejen give dommerudvalget opdaterede lister med samtlige 3-, 5- og 7- mands kampe på Brande Stadion. Kampfordeleren planlægger alle turneringskampe i klubben og bestiller dommere til alle 11- mands kampe. Synliggøre Brande IFs holdninger til fairplay. Udvalget finder dommere til alle 3-, 5- og 7-mands kampe på Brande Stadion. 2.4 Opgaver på tværs af klubben Ungdomsudvalget er ansvarlig for den daglige drift for medlemmer indtil U17, men klubben råder endvidere over nogle praktiske udvalg og nogle rådgivende udvalg. I disse udvalg behøver Ungdomsudvalget ikke nødvendigvis have en person siddende Praktiske udvalg Materialeudvalget Udarbejde budget. 12

13 Udvikle årsplan for udvalget. Indkøb af bolde, overtrækstrøjer, spillertøj, kegler m.m. Alle spillere uanset niveau skal have en god bold at træne med, og alle hold skal spille i klubtøj, som klubben kan være bekendt. Indsamling og udlevering af spillertøj. Nøgleudlevering og nøgleindsamling. Mål og net på stadion. Nye tiltag på og omkring klubbens baner Materialeudvalgets tidsplan Nøgler, der skal bruges efter sommerferien skal /udleveres inden sommerferien. De der ikke skal bruge nøgler efter sommerferien, skal sørge for at få disse afleveret, ellers må den enkelte selv betale for udskiftning af lås Rådgivende udvalg Spillerråd Alle årgange fra U13 og opefter udvælger 1-2 spillere, som bør repræsentere flere hold på årgangen, der sidder med i dette udvalg. Udvalget kan fx komme med ideer til nedenstående: Hvornår og hvor meget skal vi træne på de forskellige årgange? Hvordan får vi flere til at træne og bestå FCM Teknikmærke? Hvordan laver vi samtræning? Hvor meget skal vi gøre ud af indendørsfodbold i Brande IF? Hvilke sociale aktiviteter kan vi lave i klubben? Hvordan? Hvornår? Hvordan får vi flere medlemmer i Brande IF? Formålet med udvalget er, at vi som voksne/ledere skal komme tættere på, hvad de unge gerne vil, og ikke hvad vi tror, de vil, eller hvad vi synes, de skal ville. Samtidig skal udvalget være med til at gøre spillerne klar over, at det heller ikke er alt, hvad de gerne vil, der kan lade sig gøre. Udvalget skal have en voksen med, der dels styrer arbejdet og dels hjælper de unge mennesker med at holde udvalget kørende. Det er også denne voksne person, der sørger for regelmæssigt at indkalde til møder. 3.0 Retningslinjer for dannelse af hold til kampe Ungdomsudvalget har besluttet nogle overordnede retningslinjer i forbindelse med dannelse af hold til kampe. 3.1 Holddannelse Årgangene til og med U9 (mikrofodbold) Her er det besluttet, at holdene fastfryses fra halvsæsonens begyndelse. Det vil sige, at holdene udtages og bibeholdes hele sæsonen. Der må ikke dannes 1. hold og 2. hold osv. 13

14 3.1.2 Årgangene fra U10 og opefter (børne- og ungdomsfodbold) Her er det besluttet, at der skal dannes 1. hold og 2. hold. osv. Dette betyder, at træneren/holdlederen løbende må og skal foretage oprykninger og nedrykninger. Det må dog påpeges overfor træneren/holdlederen, at denne udskiftning skal være mindst mulig. Spillere/forældre skal føle tilknytning til et hold, således at spillerne ikke føler sig utrygge. (Er jeg med/er jeg god nok/hvilket hold skal jeg mon spille på i weekenden/planlægning af weekenden for forældrene osv.). Det vil bl.a. betyde, at enkelte hold undtagelsesvis kan tage af sted med eksempelvis 12 spillere (for 11-mands hold) eller 8 spillere (for 7- mands hold), hvis træneren/holdlederen mener, at dette er det bedste for at opretholde det sociale sammenhold og det samtidig er "sportsligt forsvarligt". Trænerne på hver årgang skal selvfølgelig vurdere, hvad der passer bedst til deres hold og årgang, når der foretages op- og nedrykninger. Desuden anbefales det, at forældrene inddrages/høres i forskellige situationer. 3.2 Udskiftningsspillere Udskiftningsspillere er med for at blive brugt. Det tilstræbes at alle spillere får mindst en halvlegs spilletid (DBUs HAK princip = halvdelen af kampen). Der kan dog være omstændigheder der gør, at dette ikke kan praktiseres. Man skal ikke tage flere spillere med til kamp end man forventer at bruge. Det er kun i nødstilfælde, at man bør undlade at tage udskiftningsspillere med. 3.3 Oversiddere ved kampe Hvis der er for mange spillere i en afdeling kan det accepteres, at børnene på skift er oversiddere ved kampene. Der udarbejdes et oversiddersystem. Dog skal nævnes at afdelingens 1. hold kan undtages af dette. For at undgå et oversiddersystem, hvilket foretrækkes, idet spillerne jo også kommer til fodbold for at spille kampe, skal trænerudvalget, afdelingslederen samt trænerne på den enkelte årgang allerede inden sæsonens start vurdere, hvor mange hold, der skal tilmeldes turnering på årgangen. En god løsning kan være at tilmelde et ekstra hold i DGI-turnering, idet dette så kan være et opsamlings- og socialt hold, hvor spillerne fra de sædvanligt opdelte 1.- og 2. hold også kan få lov at spille sammen, hvilket vil højne det sociale samvær på den enkelte årgang. Ved tvivlsspørgsmål træffes der beslutning om rotationsprincippet mellem træner, trænerudvalg og afdelingslederen. 3.4 Nedrykning af spillere Følgende dispensationsregler gælder for JBU-turnering: I samtlige 5 og 7-mandsrækker kan uden konsekvens for sportslige resultater anvendes pr. kamp max. 2 spillere, som er født i oktober kvartal året før den pågældende aldersgruppe. Der fordres ingen ansøgning og godkendelse, men på kampkortet skal de 14

15 (max.) 2 spilleres fødselsmåned (og år) påføres (Der må anvendes 1 spiller på 5-mands og 2 spillere på 7-mands). Et 7-mandshold kan ansøge om aldersdispensation til at benytte max. 2 spillere født før 1. oktober året før pågældende aldersgruppe (5-mandshold kan ansøge om 1 spiller). Et hold, der bevilges denne dispensation fratages normalt retten til at blive puljevinder. Denne form for dispensation gives kun efter skriftlig ansøgning med begrundelse fra klubben. I Brande IF vil vi i spørgsmålet omkring nedrykning af spillere ydermere tage hensyn til den enkelte spillers generelle situation og udvikling samt spillerantallet på de omfattede årgange. I alle tilfælde vil trænerudvalget i samråd med den enkelte træner og afdelingsleder vurdere og evt. godkende nedrykning af spillere. Ovenstående forhold gør sig dog kun gældende i forhold til kampafvikling. Hvis enkelte spillere pga. for sen skolestart hellere vil træne med sine klassekammerater end med sine jævnaldrende, er dette helt i orden i Brande IFs ungdomsafdeling. Vælger man denne løsning, kan man dog ikke samtidig påregne, at der er plads på sine jævnaldrenes hold i forbindelse med kampafvikling. 3.5 Oprykning af yngre spillere For at sikre at klubbens dygtigste spillere har mulighed for at blive udfordret sportsligt i kampene, er det tilladt at rykke op til 2 spillere fra årgangen under op på et højere rangeret hold, såfremt dette kan forenes med kampene på det hold, hvor disse spillere normalt spiller. Dette betyder fx, at en U11 Drenge spiller kan rykkes op at prøve talentet af på U12 Drenge eller at en U12 Drenge spiller kan rykkes op på U13 holdet for at prøve evnerne på en 11- mands bane. Sådanne ekstraordinære oprykninger sker fra kamp til kamp, og beslutningen herom tages altid imellem de to involverede trænere (ham der normalt har spilleren på sit hold, og ham der gerne vil have spilleren med på det ældre hold), afdelingslederen samt spillerens forældre. Først hvis disse parter enes om, at oprykningen er en god ide, involveres spilleren i tilbuddet om oprykning til den pågældende kamp, og kun såfremt spilleren selv har lyst, kan denne spille på det ældre hold. En oprykning af en spiller kan kun ske med udgangspunkt i, at det er en god udfordring for den pågældende spiller, og således aldrig for at styrke de sportslige muligheder for det ældre hold. Oprykningen af en yngre spiller skal altså udelukkende finde sted for at styrke talentet, og bør altid sættes i relation til værdien i fx at oprykke en spiller fra 2. holdet i stedet. 4.0 Brande IFs hjemmeside Brande IF har sin egen hjemmeside. Denne kan man finde på Internetadressen På hjemmesiden kan man fx finde opdaterede informationer om trænere og holdledere, klubbens organisation, stillinger og puljer for de forskellige hold, holdbilleder og holdartikler, kampsedler, den sidste nye guide til ungdomsfodbold i Brande IF, ugens højdepunkter, Brande IFs sponsorer, vigtige telefonnumre, højdepunkter i Brande IF, 15

16 oversigter over kontingenter, klubbens arrangementer, nyttige links, nyheder, mulighed for at give ris og ros, indlæg med tekst og billeder samt meget, meget mere Man kan som træner/holdleder/forælder etc. være med til at gøre hjemmesiden endnu mere interessant for alle interesserede. Ønsket med hjemmesiden er, at alle kan følge med i, hvad der sker på de enkelte årgange og i de enkelte udvalg i løbet af året. Dette kan bl.a. ske ved referater fra kampe, stævner, arrangementer m.v. (meget gerne med billeder). Der henstilles til, at alle hold indleverer referat fra alle turnerings- og pokalkampe. Har man forslag til forbedringer, nye data, holdbilleder, holdartikler, gode ideer eller måske ros kan man kontakte XXX på adressen: XXX 5.0 "Vigtige" navne og telefonnumre m.m. Se organisationsplanen på 6.0 Styrkelse af sportsligt niveau Brande IFs Ungdomsudvalg vil hele tiden arbejde på at få så dygtige og engagerede voksne mennesker omkring spillerne som overhovedet muligt, og samtidig skal der gøres et godt stykke arbejde for, at spillerne hele tiden udvikler sig så meget som muligt, og hele tiden med hensyntagen til pkt Ungdomsudvalget har derfor valgt at satse på nedenstående. 6.1 Mulighed for mere træning Der gives mulighed for at den enkelte årgang kan forlænge sæsonen, når der er tale om børne- og ungdomsfodbold. Praksis har i Brande IF i mange år været, at sæsonen har varet fra primo marts til primo oktober, men skal det sportslige niveau på alle klubbens hold højnes, kan det dels være en god ide at udvide sæsonen til at starte tidligere samt til at slutte senere på året. Endvidere åbnes der i Brande IFs Ungdomsafdeling op for, at træningsmængden øges til tre ugentlige træningspas for den enkelte årgang i børne- og ungdomsfodbold samt til to ugentlige træningspas for den enkelte årgang i mikrofodbold. Mulighederne for mere træning er således til stede, men om muligheden kan udnyttes vil Ungdomsudvalget lade være op til afdelingslederen samt trænerne på den enkelte årgang, idet en øget træningsmængde naturligvis også vil fordre mere tid for den voksne men det er jo ikke givet, at alle trænere skal være til stede ved den tredje ugentlige træning, der måske endda er frivillig for spillerne på årgangen. Det er op til den enkelte årgang at finde ud af, hvad der fungerer for de involverede, og her er det klart, at jo flere hjælpetrænere der er, jo større muligheder er der for at realisere mulighederne. Lad dette være en opfordring til forældrene til spillerne om, at melde sig under fanerne. De respektive årgange anbefales dog at træne i følgende perioder på året (vejledning) Opstartstræning Forårssæson Efterårstræning Vintertræning U10 Medio februar og 6 uger frem U11 Medio februar og 6 uger frem Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup 16 Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december

17 U12 Medio februar og 6 uger frem U13 Ultimo januar og 6 uger frem U14 Ultimo januar og 6 uger frem U15 Ultimo januar og 6 uger frem U17 Ultimo januar og 6 uger frem Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december 6.2 FCM Teknikmærke FCM har udarbejdet et koncept for teknisk træning, hvor glæde, tryghed og udvikling er nøgleord, og som giver spillere dreng som pige i alderen indtil 16 år mulighed for at fordybe sig. Det handler om, at børn igen skal ud på banerne og lege, og samtidig får børnene mulighed for at se, hvor langt de kan komme med det, de nu engang arbejder med. Dette er tanker og træning, som Brande IF kan stå helt inde for, og klubben har derfor besluttet at gå forrest i implementeringen af FCM Teknikmærke. Brande IF opfordrer fremover sine trænere til min. én gang ugentlig at træne målrettet omkring FCM Teknikmærke, så spillernes generelle niveau hæves på samtlige klubbens hold. Derudover ansætter trænerudvalget én eller flere trænere som FCM Teknikmærkeambassadører, der bl.a. har til opgave at hjælpe trænerne på samtlige årgange i ungdomsrækkerne med implementeringen af FCM Teknikmærke m.m. Når en spiller har aflagt prøve i alle de tekniske discipliner og bestået dem alle omkring det pågældende FCM Teknikmærke, vil FCM Teknikmærkeambassadøren rekvirere spillerens FCM Teknikmærke indeholdende et diplom samt specialfremstillet FCM Teknikmærkenøglering og t-shirt, som synlige beviser for de opnåede resultater. Disse beviser skal man normalvis betale for, men Ungdomsudvalget har besluttet, at klubben betaler for de første 200 FCM Teknikmærker, der tages af spillere i Brande IF. FCM Teknikmærkeambassadørerne har endvidere nedennævnte opgaver: Deltage i et FCM Teknikmærkekursus afholdt af FCM Sørge for synliggørelse af Brande IFs arbejde med FCM Teknikmærke på klubbens hjemmeside, i Brande Bladet, i klubhuset samt i forhold til FCM Klubsamarbejdet Arrangere specialtræninger i FCM Teknikmærke på tværs af årgangene i klubben Arrangere dage med FCM Teknikmærkeprøver Sørge for bestilling og betaling af de første 200 FCM Teknikmærker Læs evt. mere om FCM Teknikmærke på hvor spillerne også selv kan finde masser af information lige til at udskrive og så kan man selvfølgelig også herfra se de udarbejdede FCM Teknikmærkefilm. 6.3 Kursustilbud Brande IFs Ungdomsudvalg og trænerudvalg prioriterer uddannelse højt blandt klubbens trænere. Derfor håber vi på, at man som træner eller leder vil tage på relevante kurser. Der er mulighed for at komme på mange forskellige fodboldkurser og der er kurser på mange niveauer. Man kan eksempelvis tage DBU-kurserne B1 og B2 eller deltage i 17

18 kurser under FCM Klubsamarbejdet. Vil man have gode ideer, kan man finde links på klubbens hjemmeside. Desuden kan man rette henvendelse til trænerudvalget for nærmere oplysninger. Som hovedregel betaler Brande IF kursusudgiften, hvis budgettet tillader det. Alle tilmeldinger til kurser bliver koordineret af: Trænerudvalget 7.0 Stævner Ungdomsholdene, med undtagelse af spillere til og med U9 tilbydes gratis deltagelse i BIF- Cup. Alle spillere skal have mulighed for at deltage i klubbens eget stævne. Trænerne i de respektive afdelinger stiller hold, med hensyn til de daglige principper omkring holddannelse. Ungdomsudvalget opfordrer til, at afdelingerne deltager til stævner med alle sine hold, og at alle spillere i afdelingen bliver tilbudt stævnedeltagelse. Spillere, der ikke betaler sit stævnegebyr rettidigt, kan ikke deltage i stævner for Brande IF. Det tilstræbes, at alle afdelinger deltager i min. et stævne/cup pr. sæson. Udenlandsstævner skal altid accepteres af ungdomsudvalget inden tilmelding. Brande IF giver ikke tilskud til stævner. 8.0 Økonomi til socialt samvær For at styrke det sociale samvær er det besluttet, at alle ungdomsholdene får stillet et beløb til rådighed til holdet. Beløbet skal benyttes i klubhusets cafeteria. Alle trænere får ved sæsonens begyndelse en blanket med holdets tildelte beløb. Denne blanket udleveres af trænerudvalget og er underskrevet af Brande IFs kasserer og formand. Det er herefter trænerens ansvar at passe på blanketten. Forsvinder blanketten, erstattes den ikke. Ved køb i kantinen fratrækkes købet på blanketten. Der kan købes på blanketten i klubhusets cafeteria indtil blankettens beløb er gået i 0.00 kr. I sæsonen 2009/2010 har Ungdomsudvalget afsat: 1100 kr. pr. 11 mands hold 700 kr. pr. 7 mands hold 500 kr. pr. 5 mands hold 300 kr. pr. 3 mands hold 9.0 Sponsorer og indtjening af penge Arbejdet med sponsorer er underlagt sponsorudvalget. Det betyder, at spillere, trænere, holdledere og andre ikke må kontakte eller lave sponsoraftaler uden sponsorudvalgets tilladelse. Dog tjener arrangementsudvalget penge ved salg af diverse skrabespil igennem FCM Klubsamarbejdet, og derudover skal der foregå et samarbejde imellem 18

19 henholdsvis sponsorudvalget og BIF-Cup udvalget samt sponsorudvalget og indestævneudvalget. Dette er lavet for at beskytte klubbens sponsorer og give optimale arbejdsbetingelser for sponsorudvalget og der henstilles meget til, at ovenstående ikke overtrædes. Spørgsmål vedrørende sponsorer med mere rettes til: Sponsorudvalget 10.0 Tøj til spillere Brande IF stiller alle kampsæt til rådighed for klubbens spillere; sort/hvide stribede trøjer og sorte shorts, mens spillerne selv skal stille med sorte strømper. Enkelte hold kan dog også få stillet sorte strømper eller træningsdragter m.m. til rådighed, men dette vil i så fald hænge sammen med ekstra sponsorater af det enkelte hold, og vil således hverken have noget med alder eller niveau at gøre. Dette kan ikke fraviges. Der ydes ikke tilskud til målmandshandsker i ungdomsafdelingen. Alle spillere skal selv købe og betale for eventuelle træningssæt. Der vil i 2010 komme særtilbud på klubtøj, hvor man kan bestille lige fra shorts til klubdragter med logo og navn alt efter eget ønske. Man kan læse mere på Spørgsmål vedr. tøj til spillerne: Materialeudvalget 11.0 FCM Klubsamarbejdet Brande IF har et samarbejde med FC Midtjylland. Der vil i løbet af året komme forskellige tiltag både til spillere, trænere og holdledere. Eks. gratis billetter til SAS Ligaen, mulighed for at blive bolddrenge/piger til SAS Liga kamp, SAS Liga spillere ud som gæstetrænere, SPAR Talentskole, konsulentbesøg til den daglige træning, SPAR Fodboldfest, rabatter på billetter til FCM-kampe, trænerkurser, mulighed for klubbesøg af Lupus, mulighed for at klubben får besøg af FC Midtjylland til en sommerkamp, træningsinspirationsdage og meget mere. Læs meget mere om FCM Klubsamarbejdet på Endvidere er der i FCM Klubsamarbejdet en webshop, der giver klubben nogle muligheder for billige indkøb af produkter som fx pokaler medaljer vimpler isposer lægetasker træningsartikler som kegler, træningsstiger, frisparksfigurer etc. FCM Skrabelodder FCM Julekalender supporterartikler og andet merchandise. For hver gang klubben gør et indkøb via webshoppen opsparer Brande IF billetter til udvalgte kampe på MCH Arena, som i sidste ende kommer aktive medlemmer af klubben eller klubbens sponsorer til gode. Ønsker man at se nærmere på mulighederne i denne webshop kan man benytte nedenstående link, ønsker man endvidere at foretage en handel via webshoppen kræver det et klublogin, som kun FCM Klubrepræsentanten er i besiddelse af. Se mere på: 19

20 Har man ideer til, hvordan Brande IF kan bruge FCM Klubsamarbejdet eller webshoppen, skal man kontakte: Jens Murer Christensen eller Michael Koch 12.0 Kontingent Ved forårets start udleveres en indmeldningsblanket, som skal udfyldes og afleveres til cheftræneren på årgangen. Vedkommende vil så videresende denne til klubbens kasserer, hvor data vil blive indtastet i et PBS-system, som efterfølgende vil stå for kontingentopkrævningen i Brande IF. Systemet flytter så selv automatisk spillerne til den kontingentsats, der hører til på den pågældende spillers årgang. Kun spillere, der har betalt kontingent, kan spille kampe i Brande IF. Nye spillere kan dog prøvetræne i to uger inden kontingentbetaling. Se i øvrigt mere på Spørgsmål angående ovenstående rettes til: Kasserer i Brande IF, Gitte Holt 13.0 Krav og forventninger til mennesker i Brande IF Til hvert hold/årgang er der udnævnt et antal trænere herunder en cheftræner (i trænerlisten fremhævet med fed/understregning), samt eventuelle holdleder(e). Endvidere er der udnævnt en afdelingsleder. Denne person er tænkt som et kontaktled til trænerudvalget og sidder således også selv i trænerudvalget. Desuden er afdelingslederen den person, man først bør henvende sig til, hvis spørgsmål/problemer ikke kan besvares/overvindes af trænerne. Generelt kan det siges, at afdelingslederens og cheftrænerens opgaver er rettet mod årgangen, medens trænernes (og ofte cheftrænerens) og holdledernes opgaver er rettet mod det enkelte hold Fairplay For alle, der færdes i Brande IF, er det ligeledes vigtigt, at der leves op til klubbens holdninger omkring fairplay, der er meget andet end blot det, som foregår på banen. I Brande IF færdes derfor ikke kun forældre, men alle voksne i klubben, efter De 10 forældrebud (jf. pkt. 13.5), der kort og godt fortæller, hvorledes man bør opføre sig i forbindelse med aktiviteter i Brande IF. Hilse på modstander Fra turneringsstart i efteråret 2003 indførtes, at alle klubbens hold hilser på modstanderne ved midterlinien før kampstart. Ligeledes er det en selvfølge, at der siges tak for kampen uanset resultatet også til dommeren. Mere kaffe i dansk børnefodbold Tanken bag dette projekt er, at forældre i lighed med spillerne skal hilse på hinanden. Hvordan gør man det mere uformelt og dansk end at byde modstandernes forældre på en kop kaffe på sidelinien, når kampen er sat i gang? Dette foregår ved samtlige ungdomskampe på Brande Stadion. Kaffen kan afhentes af forældrene til BIF-spillerne i cafeteriet på Brande Stadion umiddelbart inden kampstart. 20

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat Dato: Torsdag d. 10. november kl. 19.30 - hos Yates, Præstehaven 60 Deltagere: Gæster: BE Afbud: Bladt Agenda Nr. Punkt Ansvarlige Kommentar 1 Referat fra sidste møde kommentarer Godkendt 2 Kort status

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere