Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD"

Transkript

1 GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Brande IF Strukturen i Brande IF Organisationsdiagram over Brande IF Mail- telefonliste over diverse udvalg i Brande IF Brande IFs målsætninger Foreningens formål Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver Formandens opgaver Trænerudvalget Indefodboldudvalget Indestævneudvalg Arrangementsudvalget Dommerudvalget Opgaver på tværs af klubben Praktiske udvalg Rådgivende udvalg Retningslinjer for dannelse af hold til kampe Holddannelse Årgangene til og med U9 (mikrofodbold) Årgangene fra U10 og opefter (børne- og ungdomsfodbold) Udskiftningsspillere Oversiddere ved kampe Nedrykning af spillere Oprykning af yngre spillere Brande IFs hjemmeside "Vigtige" navne og telefonnumre m.m Styrkelse af sportsligt niveau Mulighed for mere træning FCM Teknikmærke

3 6.3 Kursustilbud Stævner Økonomi til socialt samvær Sponsorer og indtjening af penge Tøj til spillere FCM Klubsamarbejdet Kontingent Krav og forventninger til mennesker i Brande IF Fairplay Krav og forventninger til cheftræneren Krav og forventninger til træneren Spillersamtaler Krav og forventninger til holdlederen Krav og forventninger til afdelingslederen Krav og forventninger til forældre Krav og forventninger til spilleren Brande IFs forventninger til fodboldspillere i klubben Huskelister til træneren og holdlederen Huskeliste til træneren og holdlederen (kort version) Huskeliste til træneren og holdlederen (lang version) Nøgler i klubben Indmeldelse og registrering af fodboldspillere Spillerlicens Spillertøj Dommer Dommerbetaling Bestilling af sorte dommere og flytning af kampe Holdkort Lægetaske Indtelefonering af resultater Projekt "nye fodboldspillere" Bortvisning

4 Pædofili Integration Kontakt til spillere i andre klubber Farvel til egne spillere Alarm på Brande Stadion Hjertestarter i Brande Hallerne

5 1.0 Indledning Når der begyndes på en ny fodboldsæson, vil der for trænere, holdledere og andre altid være mange forskellige spørgsmål, som man gerne vil have besvaret. Ungdomsudvalget har med denne guide til ungdomsfodbolden i klubben forsøgt at give nogle af svarene. Ud over mange praktiske oplysninger indeholder guiden også en beskrivelse af de mål, som Ungdomsudvalget stræber imod. For at disse mål kan blive opfyldt, er det nødvendigt at opstille forventninger til bl.a. trænere, holdledere, forældre og spillere. Dette er gjort i nedenstående. Herudover prøver Ungdomsudvalget i guiden at give trænere og holdledere gode ideer til forskellige områder omkring det at træne og være leder i Brande IF ungdom. Guiden til ungdomsfodbolden i klubben udleveres til klubbens ungdomstrænere- og ledere, mens guiden er tilgængelig for forældre og spillere på Brande IFs hjemmeside: I udarbejdelsesfasen af denne guide er Ungdomsudvalget blevet mødt med kommentaren: - Det er rigtigt godt at få sat ord på tingene, og det lyder rigtigt godt, men kan I nu også leve op til det? Svaret er ganske simpelt: - JA, men tingene forudsætter selvfølgelig, at Ungdomsudvalget bliver mødt med holdninger som: Plejer er død hvad der er sket af negative ting i fortiden, kan vi ikke gøre noget ved ting lader sig gøre alle interessenter i klubben er villige til at give en hånd med eller kort sagt, at alle er klar til at yde en indsats for Årets breddeklub i dansk fodbold Er DU klar? Har DU ting, som du mener, bør rettes, fordi det ikke fungerer i praksis, eller har du bare nogle gode ideer til forbedringer, er du meget velkommen til at henvende dig til en repræsentant for Ungdomsudvalget. Rettelser og tilføjelser sendes til: Ungdomsformand, Jens Sørensen God sæson Ungdomsudvalget 2009/10 5

6 2.0 Brande IF Som årets breddeklub i danskfodbold 2006 er der ingen tvivl om, at Brande IF er en breddeklub, hvor fairplaybegrebet spiller en central rolle, men samtidig er Brande IF også en klub, hvor der også lægges vægt på det at konkurrere på det niveau, hvor den enkelte spiller befinder sig. Derfor inddeles spillerne, når de opnår en given alder (jf. afsnit 3.1), også i 1.- og 2. hold efter princippet lige børn leger bedst. Brande IF vil til enhver tid spille i den højest mulige række med sine 1. hold, og på den måde så vidt muligt sikre, at klubbens dygtigste spillere får matchning på så højt sportsligt niveau som muligt. Men som for alle klubbens hold i øvrigt er det vigtigt, at det sportslige niveau tilpasses spillernes evner på banen, så man ikke spiller i enten en for let eller svær række. Fodbold er en konkurrencesport, hvor det gælder om at vinde og om at blive en bedre fodboldspiller, uanset om man spiller på 1.- eller 2. holdet. I det hele taget er Brande IF en klub, hvor der er plads til spillere på alle niveauer, og ingen er vigtigere end andre. Det skal med andre ord også være sjovt og lærerigt at spille på 2. holdet. Derfor er det sociale i klubbens respektive ungdomsafdelinger også vigtigt at pleje, hvilket gøres ved at spillerne ofte samtræner holdene imellem. Alle spillere i Brande IFs ungdomsrækker skal således føle sig værdsat, så klubånden styrkes. 2.1 Strukturen i Brande IF I Brande IF er generalforsamlingen den øverste myndighed. Generalforsamlingen finder sted den sidste torsdag i januar og indeholder bl.a. punkter som beretninger og fremlæggelse af regnskab. Bestyrelsen i klubben vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen har nedsat forskellige udvalg, der hver især udarbejder budgetter og kvartalsoversigter under ansvar. Disse forelægges bestyrelsen. Det enkelte udvalg konstituerer sig selv, og er ansvarlig for protokollering af udvalgets aktiviteter. Dette referat tilstiles udvalgets medlemmer samt ungdomsudvalget ved dens formand, der sørger for at videreformidle til klubbens bestyrelse. I nedenstående fremgår Brande IFs overordnede struktur. 6

7 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF Bestyrelse Seniorudvalg Ungdomsudvalg BIF Cup udvalg Materialeudvalg Sponsorudvalg Spillerråd Trænerudvalg Arrangementsudvalg Dommerudvalg Indefodboldudvalg Afdelingsledere - Mikrofodbold - Børnefodbold - Ungdomsfodbold - Pigefodbold Indestævneudvalg Mail- telefonliste over diverse udvalg i Brande IF Find denne liste på klubbens hjemmeside: 7

8 2.2. Brande IFs målsætninger Klubbens overordnede målsætninger er følgende: Fælles for udvalg I de fleste udvalg sidder der en formand, der er med i Ungdomsudvalget. Alle udvalg tildeles kompetence og udarbejder budgetter under ansvar. Med kompetence menes, at de medlemmer, som sidder i et udvalg, bestemmer hvad, hvornår, hvorfor etc. udvalgets opgaver udføres, så længe det lægger inde for rammerne i denne guide til ungdomsfodbold i Brande IF. Nogle udvalg tildeles på forhånd en sum penge, og det er så udvalgenes opgave at få de økonomiske rammer i udvalget til at holde. Såfremt andre udvalg eller klubbens bestyrelse har ønsker, der berører det enkelte udvalg, skal udvalget med kompetencen kontaktes, inden man gør andet, så ingen udvalg/bestyrelsen går hinanden i bedene. Der arbejdes alle steder ud fra følgende mål: Klubbens indtægter skal være større end klubbens omkostninger Det skal være attraktivt at spille fodbold i Brande IF, og klubben skal min. have 360 aktive ungdomsmedlemmer (340 pr. januar 2010). Det skal være sjovt at spille fodbold i Brande IF uanset, hvilket niveau man spiller på (jf. punkt fra 2 i vedtægterne for Brande IF) Familier og spillere skal inddrages i arbejdet omkring klubben (arbejdssedler til familier og arbejdssedler til fodboldspillere fra U15 og op) Foreningens formål 2: Foreningens formål er at tilbyde fodbold for alle samt udvikle Brande IF og det enkelte menneske Dette gøres gennem glæde, hvor tryghed, socialt samvær, leg, troværdighed/ærlighed, fællesskab og klubånd er de bærende elementer. Kvalitet, engagement og åbenhed skal præge alle aktiviteter, som søges løst via samarbejde med respekt for hinanden, og plads til kreativitet. Følgende ting skal kendetegne Brande IF i fremtiden. Overskriften er et hovedemne/mål, og underteksten viser, hvordan vi skal bestræbe os på at nå dette mål. Tryghed: De ydre rammer skal være stabile for spillerne. Især de yngste spillere skal have samme omklædningsrum og træningsbane sæsonen igennem. Positive voksne og positiv atmosfære skal præge hverdagen. Genkendelse ved trænere, holdledere og øvrige spillere, hvilket betyder at der skal være en fast person/-gruppe omkring spillerne og at de mindste spillere ikke skal rykkes mellem forskellige hold. Socialt samvær: 8

9 Forældreforeningen eller lignende udvalg skal lave arrangementer til at fremme det sociale samvær i klubbens ungdomsafdeling. Alle tilbydes at deltage i stævner, hvilke der dog ikke nødvendigvis betales af BIF. Diverse arrangementer. Den enkelte årgang træner samme tid, og der praktiseres en vis grad af samtræning mellem holdene i de enkelte afdelinger. Dette betyder, at holdene er en afdeling i klubben og ikke en afdeling i afdelingen. Alle skal på hold og alle skal spille kampe ikke kun de sidste 5 min. Leg: Fodbold = leg (med bold). Bolden skal bruges så meget som muligt selv ved fysisk træning er boldøvelser bedre end løbeture. Legen skal være et element i den daglige træning. Troværdighed: Aftaler overholdes gensidigt (trænere, spillere, forældre og udvalg) Ærlighed / åbenhed: Dialogen i Brande IF skal være præget af åbenhed og ærlighed. Der skal være plads til og mulighed for ytring af ris og ros. Fællesskab: Der skal skabes en fællesskabsfølelse i klubben og i den enkelte afdeling (fx deltagelse i BIF-CUP, alle tilbydes deltagelse i afslutningsfest). Forældreforeningen eller lignende udvalg arrangerer klubaftner for alle spillere i diverse aldersgrupper. Gennem samarbejde alle som færdes i klubben ung som gammel har et fælles ansvar for, at klubben fungerer (hjælpe ved arrangementer (BIF-CUP) m.m.) Empatisk indlevelse at kunne sætte sig i andres sted. Klubånd: Fællesskabet er den primære forudsætning for tilstedeværelse af klubånd. At sætte klubben højt huske at man repræsenterer klubben. Man skal overholde klubbens regler. Stolthed vi er fra BIF. Kendetegn vi er fra BIF. Tilhørsforhold glæde ved at komme i foreningen. Kvalitet: Kursus / uddannelse til trænere og ledere på alle niveauer. Modenhed man skal kunne løfte den opgave, man sættes til at løse. Omsorgsperson vise omsorg og interesse for den enkelte spiller og øvrige personer og hold i klubben. Ansvarsbevidsthed. Engagement: 9

10 Spillere, trænere og ledere møder forberedte til kampe, træning, møder og andre arrangementer. Motivation. Vise interesse for andre end sig selv og sit eget hold. Udføre opgaver (for holdet / klubben fx kørsel og vask) Respekt: Behandle de materielle ting ordentligt (inventar / materialer). Der skal være plads til forskellighed, men samtidig skal fællesskabet og klubben respekteres. Der skal vises respekt for vedtagne beslutninger som de forskellige udvalg (bestyrelse og ungdomsudvalg m.fl.) træffer. Man skal indordne sig under klubbens værdier, regler og normer. Kreativitet: At turde At være spontan / impulsiv. Idebank Samarbejde med andre foreninger Plejer er død!!! 2.3 Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver Generelt om Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver Ungdomsudvalget er ansvarlig for den daglige drift for medlemmer indtil U17. Arbejdsopgaverne er fordelt i flere udvalg, således at opgaver, ansvar og beslutningskompetence er klart defineret. Medlemmerne af Ungdomsudvalget er repræsenteret i nedenstående underudvalg, hvor de har rolle som udvalgsformænd Formandens opgaver Medlem af bestyrelsen. Repræsentative opgaver. Medlem af sponsorudvalget. Udarbejdelse af guiden til ungdomsfodbolden i Brande IF og årsplanen. Overblik over hjemmesiden. Overordnet koordinering og uddelegering af arbejdsopgaver. Overordnet ansvar for Ungdomsudvalgets og øvrige underudvalgs budgetter Trænerudvalget Udarbejde budget. Videreudvikle udvalgets årsplan. 10

11 Finde trænere, holdledere og afdelingsledere samt indgå evt. kontrakter. I samarbejde med trænere og afdelingsledere udarbejde karriereplan, der rækker mere end ét år frem i tiden. Koordinere træningstider. Holdtilmelding Opstarts- og afslutningsmøder. Kurser både for trænere, holdledere, kampledere etc. FCM Teknikmærke Udarbejde trænerliste. Årligt udarbejde børneattester Evt. opstartsannoncer i Brande Bladet men som min. på klubbens hjemmeside Trænerudvalgets årsplan April: Igangsættelse trænere/holdledere, træningstider og baner INDEN medio maj Juni: Udsendelse af træner- og holdledernavne, træningstider, baner samt øvrige informationer fra trænerudvalget Juni: 3. fredag i juni: Møde med trænere og holdledere omkring opstart Forslag til aftenens program: Kl : Afslutning på sæsonen sæsonens forløb, ting der kan gøres anderledes m.m. Kl : Spisning Kl : Opstartsinformation til den kommende sæson information omkring BIF-Cup, anden information fra klubben (fx ved formanden, trænerudvalget, kampfordeler, materialeudvalg etc.) Indefodboldudvalget Udarbejde budget. Udvikle årsplan for udvalget. Ansøgninger om timer i hallerne. Tilmeldinger til turneringer. Finde trænere og holdledere. Opstarts- og afslutningsmøder med trænerne om indefodbold. Fremskaffe tøj til holdene i samarbejde med materialeudvalg. Planlæggelse af hjemmestævner i indeturnering (JBU eller lignende). Indsamle kontingentlister. Evt. opstartsannoncer i Brande Bladet men som min. på klubbens hjemmeside Evt. udarbejde forslag til tilmeldingsblanket til div. stævner Indestævneudvalg Udarbejde budget. Udvikle årsplan for udvalget. Arrangere et indefodboldstævne. 11

12 Kontakt til sponsorudvalg Finde hjælpere til stævneafvikling Kontakt til BIF-Cup udvalg Præmier Arrangementsudvalget Udarbejde budget. Udvikle årsplan for udvalget. Har til opgave at lave sociale aktiviteter for klubbens medlemmer. Ikke alle aktiviteter behøver at være overskudsgivende, men udvalget har dog også til formål at generere så stort et overskud som muligt, da dette er medvirkende til, at der kan gives penge til socialt samvær på de enkelte hold, uddannelse af klubbens trænere/leder/spillere etc. Fodboldafslutning. Fodboldens dag i Brande (evt. i samarbejde med sponsorudvalg og Brande Handelsstandsforening) Salg af skrabelodder fra FCM Klubsamarbejdet. Tur for klubbens U12 og/eller U13 spillere til SAS Liga kamp i samarbejde med Brande Oldboys, der er sponsor for turen Kommercielle aktiviteter i klubben Sociale aktiviteter i klubben Dommerudvalget Udarbejde budget. Udvikle årsplan for udvalget. Klubbens kampfordeler kan med fordel sidde med i dette udvalg, men skal som min. 1 måned i forvejen give dommerudvalget opdaterede lister med samtlige 3-, 5- og 7- mands kampe på Brande Stadion. Kampfordeleren planlægger alle turneringskampe i klubben og bestiller dommere til alle 11- mands kampe. Synliggøre Brande IFs holdninger til fairplay. Udvalget finder dommere til alle 3-, 5- og 7-mands kampe på Brande Stadion. 2.4 Opgaver på tværs af klubben Ungdomsudvalget er ansvarlig for den daglige drift for medlemmer indtil U17, men klubben råder endvidere over nogle praktiske udvalg og nogle rådgivende udvalg. I disse udvalg behøver Ungdomsudvalget ikke nødvendigvis have en person siddende Praktiske udvalg Materialeudvalget Udarbejde budget. 12

13 Udvikle årsplan for udvalget. Indkøb af bolde, overtrækstrøjer, spillertøj, kegler m.m. Alle spillere uanset niveau skal have en god bold at træne med, og alle hold skal spille i klubtøj, som klubben kan være bekendt. Indsamling og udlevering af spillertøj. Nøgleudlevering og nøgleindsamling. Mål og net på stadion. Nye tiltag på og omkring klubbens baner Materialeudvalgets tidsplan Nøgler, der skal bruges efter sommerferien skal /udleveres inden sommerferien. De der ikke skal bruge nøgler efter sommerferien, skal sørge for at få disse afleveret, ellers må den enkelte selv betale for udskiftning af lås Rådgivende udvalg Spillerråd Alle årgange fra U13 og opefter udvælger 1-2 spillere, som bør repræsentere flere hold på årgangen, der sidder med i dette udvalg. Udvalget kan fx komme med ideer til nedenstående: Hvornår og hvor meget skal vi træne på de forskellige årgange? Hvordan får vi flere til at træne og bestå FCM Teknikmærke? Hvordan laver vi samtræning? Hvor meget skal vi gøre ud af indendørsfodbold i Brande IF? Hvilke sociale aktiviteter kan vi lave i klubben? Hvordan? Hvornår? Hvordan får vi flere medlemmer i Brande IF? Formålet med udvalget er, at vi som voksne/ledere skal komme tættere på, hvad de unge gerne vil, og ikke hvad vi tror, de vil, eller hvad vi synes, de skal ville. Samtidig skal udvalget være med til at gøre spillerne klar over, at det heller ikke er alt, hvad de gerne vil, der kan lade sig gøre. Udvalget skal have en voksen med, der dels styrer arbejdet og dels hjælper de unge mennesker med at holde udvalget kørende. Det er også denne voksne person, der sørger for regelmæssigt at indkalde til møder. 3.0 Retningslinjer for dannelse af hold til kampe Ungdomsudvalget har besluttet nogle overordnede retningslinjer i forbindelse med dannelse af hold til kampe. 3.1 Holddannelse Årgangene til og med U9 (mikrofodbold) Her er det besluttet, at holdene fastfryses fra halvsæsonens begyndelse. Det vil sige, at holdene udtages og bibeholdes hele sæsonen. Der må ikke dannes 1. hold og 2. hold osv. 13

14 3.1.2 Årgangene fra U10 og opefter (børne- og ungdomsfodbold) Her er det besluttet, at der skal dannes 1. hold og 2. hold. osv. Dette betyder, at træneren/holdlederen løbende må og skal foretage oprykninger og nedrykninger. Det må dog påpeges overfor træneren/holdlederen, at denne udskiftning skal være mindst mulig. Spillere/forældre skal føle tilknytning til et hold, således at spillerne ikke føler sig utrygge. (Er jeg med/er jeg god nok/hvilket hold skal jeg mon spille på i weekenden/planlægning af weekenden for forældrene osv.). Det vil bl.a. betyde, at enkelte hold undtagelsesvis kan tage af sted med eksempelvis 12 spillere (for 11-mands hold) eller 8 spillere (for 7- mands hold), hvis træneren/holdlederen mener, at dette er det bedste for at opretholde det sociale sammenhold og det samtidig er "sportsligt forsvarligt". Trænerne på hver årgang skal selvfølgelig vurdere, hvad der passer bedst til deres hold og årgang, når der foretages op- og nedrykninger. Desuden anbefales det, at forældrene inddrages/høres i forskellige situationer. 3.2 Udskiftningsspillere Udskiftningsspillere er med for at blive brugt. Det tilstræbes at alle spillere får mindst en halvlegs spilletid (DBUs HAK princip = halvdelen af kampen). Der kan dog være omstændigheder der gør, at dette ikke kan praktiseres. Man skal ikke tage flere spillere med til kamp end man forventer at bruge. Det er kun i nødstilfælde, at man bør undlade at tage udskiftningsspillere med. 3.3 Oversiddere ved kampe Hvis der er for mange spillere i en afdeling kan det accepteres, at børnene på skift er oversiddere ved kampene. Der udarbejdes et oversiddersystem. Dog skal nævnes at afdelingens 1. hold kan undtages af dette. For at undgå et oversiddersystem, hvilket foretrækkes, idet spillerne jo også kommer til fodbold for at spille kampe, skal trænerudvalget, afdelingslederen samt trænerne på den enkelte årgang allerede inden sæsonens start vurdere, hvor mange hold, der skal tilmeldes turnering på årgangen. En god løsning kan være at tilmelde et ekstra hold i DGI-turnering, idet dette så kan være et opsamlings- og socialt hold, hvor spillerne fra de sædvanligt opdelte 1.- og 2. hold også kan få lov at spille sammen, hvilket vil højne det sociale samvær på den enkelte årgang. Ved tvivlsspørgsmål træffes der beslutning om rotationsprincippet mellem træner, trænerudvalg og afdelingslederen. 3.4 Nedrykning af spillere Følgende dispensationsregler gælder for JBU-turnering: I samtlige 5 og 7-mandsrækker kan uden konsekvens for sportslige resultater anvendes pr. kamp max. 2 spillere, som er født i oktober kvartal året før den pågældende aldersgruppe. Der fordres ingen ansøgning og godkendelse, men på kampkortet skal de 14

15 (max.) 2 spilleres fødselsmåned (og år) påføres (Der må anvendes 1 spiller på 5-mands og 2 spillere på 7-mands). Et 7-mandshold kan ansøge om aldersdispensation til at benytte max. 2 spillere født før 1. oktober året før pågældende aldersgruppe (5-mandshold kan ansøge om 1 spiller). Et hold, der bevilges denne dispensation fratages normalt retten til at blive puljevinder. Denne form for dispensation gives kun efter skriftlig ansøgning med begrundelse fra klubben. I Brande IF vil vi i spørgsmålet omkring nedrykning af spillere ydermere tage hensyn til den enkelte spillers generelle situation og udvikling samt spillerantallet på de omfattede årgange. I alle tilfælde vil trænerudvalget i samråd med den enkelte træner og afdelingsleder vurdere og evt. godkende nedrykning af spillere. Ovenstående forhold gør sig dog kun gældende i forhold til kampafvikling. Hvis enkelte spillere pga. for sen skolestart hellere vil træne med sine klassekammerater end med sine jævnaldrende, er dette helt i orden i Brande IFs ungdomsafdeling. Vælger man denne løsning, kan man dog ikke samtidig påregne, at der er plads på sine jævnaldrenes hold i forbindelse med kampafvikling. 3.5 Oprykning af yngre spillere For at sikre at klubbens dygtigste spillere har mulighed for at blive udfordret sportsligt i kampene, er det tilladt at rykke op til 2 spillere fra årgangen under op på et højere rangeret hold, såfremt dette kan forenes med kampene på det hold, hvor disse spillere normalt spiller. Dette betyder fx, at en U11 Drenge spiller kan rykkes op at prøve talentet af på U12 Drenge eller at en U12 Drenge spiller kan rykkes op på U13 holdet for at prøve evnerne på en 11- mands bane. Sådanne ekstraordinære oprykninger sker fra kamp til kamp, og beslutningen herom tages altid imellem de to involverede trænere (ham der normalt har spilleren på sit hold, og ham der gerne vil have spilleren med på det ældre hold), afdelingslederen samt spillerens forældre. Først hvis disse parter enes om, at oprykningen er en god ide, involveres spilleren i tilbuddet om oprykning til den pågældende kamp, og kun såfremt spilleren selv har lyst, kan denne spille på det ældre hold. En oprykning af en spiller kan kun ske med udgangspunkt i, at det er en god udfordring for den pågældende spiller, og således aldrig for at styrke de sportslige muligheder for det ældre hold. Oprykningen af en yngre spiller skal altså udelukkende finde sted for at styrke talentet, og bør altid sættes i relation til værdien i fx at oprykke en spiller fra 2. holdet i stedet. 4.0 Brande IFs hjemmeside Brande IF har sin egen hjemmeside. Denne kan man finde på Internetadressen På hjemmesiden kan man fx finde opdaterede informationer om trænere og holdledere, klubbens organisation, stillinger og puljer for de forskellige hold, holdbilleder og holdartikler, kampsedler, den sidste nye guide til ungdomsfodbold i Brande IF, ugens højdepunkter, Brande IFs sponsorer, vigtige telefonnumre, højdepunkter i Brande IF, 15

16 oversigter over kontingenter, klubbens arrangementer, nyttige links, nyheder, mulighed for at give ris og ros, indlæg med tekst og billeder samt meget, meget mere Man kan som træner/holdleder/forælder etc. være med til at gøre hjemmesiden endnu mere interessant for alle interesserede. Ønsket med hjemmesiden er, at alle kan følge med i, hvad der sker på de enkelte årgange og i de enkelte udvalg i løbet af året. Dette kan bl.a. ske ved referater fra kampe, stævner, arrangementer m.v. (meget gerne med billeder). Der henstilles til, at alle hold indleverer referat fra alle turnerings- og pokalkampe. Har man forslag til forbedringer, nye data, holdbilleder, holdartikler, gode ideer eller måske ros kan man kontakte XXX på adressen: XXX 5.0 "Vigtige" navne og telefonnumre m.m. Se organisationsplanen på 6.0 Styrkelse af sportsligt niveau Brande IFs Ungdomsudvalg vil hele tiden arbejde på at få så dygtige og engagerede voksne mennesker omkring spillerne som overhovedet muligt, og samtidig skal der gøres et godt stykke arbejde for, at spillerne hele tiden udvikler sig så meget som muligt, og hele tiden med hensyntagen til pkt Ungdomsudvalget har derfor valgt at satse på nedenstående. 6.1 Mulighed for mere træning Der gives mulighed for at den enkelte årgang kan forlænge sæsonen, når der er tale om børne- og ungdomsfodbold. Praksis har i Brande IF i mange år været, at sæsonen har varet fra primo marts til primo oktober, men skal det sportslige niveau på alle klubbens hold højnes, kan det dels være en god ide at udvide sæsonen til at starte tidligere samt til at slutte senere på året. Endvidere åbnes der i Brande IFs Ungdomsafdeling op for, at træningsmængden øges til tre ugentlige træningspas for den enkelte årgang i børne- og ungdomsfodbold samt til to ugentlige træningspas for den enkelte årgang i mikrofodbold. Mulighederne for mere træning er således til stede, men om muligheden kan udnyttes vil Ungdomsudvalget lade være op til afdelingslederen samt trænerne på den enkelte årgang, idet en øget træningsmængde naturligvis også vil fordre mere tid for den voksne men det er jo ikke givet, at alle trænere skal være til stede ved den tredje ugentlige træning, der måske endda er frivillig for spillerne på årgangen. Det er op til den enkelte årgang at finde ud af, hvad der fungerer for de involverede, og her er det klart, at jo flere hjælpetrænere der er, jo større muligheder er der for at realisere mulighederne. Lad dette være en opfordring til forældrene til spillerne om, at melde sig under fanerne. De respektive årgange anbefales dog at træne i følgende perioder på året (vejledning) Opstartstræning Forårssæson Efterårstræning Vintertræning U10 Medio februar og 6 uger frem U11 Medio februar og 6 uger frem Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup 16 Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december

17 U12 Medio februar og 6 uger frem U13 Ultimo januar og 6 uger frem U14 Ultimo januar og 6 uger frem U15 Ultimo januar og 6 uger frem U17 Ultimo januar og 6 uger frem Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup Indtil BIF Cup Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Efter sommerferien og indtil sæsonafslutning Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december Fra sæsonafslutning til primo december 6.2 FCM Teknikmærke FCM har udarbejdet et koncept for teknisk træning, hvor glæde, tryghed og udvikling er nøgleord, og som giver spillere dreng som pige i alderen indtil 16 år mulighed for at fordybe sig. Det handler om, at børn igen skal ud på banerne og lege, og samtidig får børnene mulighed for at se, hvor langt de kan komme med det, de nu engang arbejder med. Dette er tanker og træning, som Brande IF kan stå helt inde for, og klubben har derfor besluttet at gå forrest i implementeringen af FCM Teknikmærke. Brande IF opfordrer fremover sine trænere til min. én gang ugentlig at træne målrettet omkring FCM Teknikmærke, så spillernes generelle niveau hæves på samtlige klubbens hold. Derudover ansætter trænerudvalget én eller flere trænere som FCM Teknikmærkeambassadører, der bl.a. har til opgave at hjælpe trænerne på samtlige årgange i ungdomsrækkerne med implementeringen af FCM Teknikmærke m.m. Når en spiller har aflagt prøve i alle de tekniske discipliner og bestået dem alle omkring det pågældende FCM Teknikmærke, vil FCM Teknikmærkeambassadøren rekvirere spillerens FCM Teknikmærke indeholdende et diplom samt specialfremstillet FCM Teknikmærkenøglering og t-shirt, som synlige beviser for de opnåede resultater. Disse beviser skal man normalvis betale for, men Ungdomsudvalget har besluttet, at klubben betaler for de første 200 FCM Teknikmærker, der tages af spillere i Brande IF. FCM Teknikmærkeambassadørerne har endvidere nedennævnte opgaver: Deltage i et FCM Teknikmærkekursus afholdt af FCM Sørge for synliggørelse af Brande IFs arbejde med FCM Teknikmærke på klubbens hjemmeside, i Brande Bladet, i klubhuset samt i forhold til FCM Klubsamarbejdet Arrangere specialtræninger i FCM Teknikmærke på tværs af årgangene i klubben Arrangere dage med FCM Teknikmærkeprøver Sørge for bestilling og betaling af de første 200 FCM Teknikmærker Læs evt. mere om FCM Teknikmærke på hvor spillerne også selv kan finde masser af information lige til at udskrive og så kan man selvfølgelig også herfra se de udarbejdede FCM Teknikmærkefilm. 6.3 Kursustilbud Brande IFs Ungdomsudvalg og trænerudvalg prioriterer uddannelse højt blandt klubbens trænere. Derfor håber vi på, at man som træner eller leder vil tage på relevante kurser. Der er mulighed for at komme på mange forskellige fodboldkurser og der er kurser på mange niveauer. Man kan eksempelvis tage DBU-kurserne B1 og B2 eller deltage i 17

18 kurser under FCM Klubsamarbejdet. Vil man have gode ideer, kan man finde links på klubbens hjemmeside. Desuden kan man rette henvendelse til trænerudvalget for nærmere oplysninger. Som hovedregel betaler Brande IF kursusudgiften, hvis budgettet tillader det. Alle tilmeldinger til kurser bliver koordineret af: Trænerudvalget 7.0 Stævner Ungdomsholdene, med undtagelse af spillere til og med U9 tilbydes gratis deltagelse i BIF- Cup. Alle spillere skal have mulighed for at deltage i klubbens eget stævne. Trænerne i de respektive afdelinger stiller hold, med hensyn til de daglige principper omkring holddannelse. Ungdomsudvalget opfordrer til, at afdelingerne deltager til stævner med alle sine hold, og at alle spillere i afdelingen bliver tilbudt stævnedeltagelse. Spillere, der ikke betaler sit stævnegebyr rettidigt, kan ikke deltage i stævner for Brande IF. Det tilstræbes, at alle afdelinger deltager i min. et stævne/cup pr. sæson. Udenlandsstævner skal altid accepteres af ungdomsudvalget inden tilmelding. Brande IF giver ikke tilskud til stævner. 8.0 Økonomi til socialt samvær For at styrke det sociale samvær er det besluttet, at alle ungdomsholdene får stillet et beløb til rådighed til holdet. Beløbet skal benyttes i klubhusets cafeteria. Alle trænere får ved sæsonens begyndelse en blanket med holdets tildelte beløb. Denne blanket udleveres af trænerudvalget og er underskrevet af Brande IFs kasserer og formand. Det er herefter trænerens ansvar at passe på blanketten. Forsvinder blanketten, erstattes den ikke. Ved køb i kantinen fratrækkes købet på blanketten. Der kan købes på blanketten i klubhusets cafeteria indtil blankettens beløb er gået i 0.00 kr. I sæsonen 2009/2010 har Ungdomsudvalget afsat: 1100 kr. pr. 11 mands hold 700 kr. pr. 7 mands hold 500 kr. pr. 5 mands hold 300 kr. pr. 3 mands hold 9.0 Sponsorer og indtjening af penge Arbejdet med sponsorer er underlagt sponsorudvalget. Det betyder, at spillere, trænere, holdledere og andre ikke må kontakte eller lave sponsoraftaler uden sponsorudvalgets tilladelse. Dog tjener arrangementsudvalget penge ved salg af diverse skrabespil igennem FCM Klubsamarbejdet, og derudover skal der foregå et samarbejde imellem 18

19 henholdsvis sponsorudvalget og BIF-Cup udvalget samt sponsorudvalget og indestævneudvalget. Dette er lavet for at beskytte klubbens sponsorer og give optimale arbejdsbetingelser for sponsorudvalget og der henstilles meget til, at ovenstående ikke overtrædes. Spørgsmål vedrørende sponsorer med mere rettes til: Sponsorudvalget 10.0 Tøj til spillere Brande IF stiller alle kampsæt til rådighed for klubbens spillere; sort/hvide stribede trøjer og sorte shorts, mens spillerne selv skal stille med sorte strømper. Enkelte hold kan dog også få stillet sorte strømper eller træningsdragter m.m. til rådighed, men dette vil i så fald hænge sammen med ekstra sponsorater af det enkelte hold, og vil således hverken have noget med alder eller niveau at gøre. Dette kan ikke fraviges. Der ydes ikke tilskud til målmandshandsker i ungdomsafdelingen. Alle spillere skal selv købe og betale for eventuelle træningssæt. Der vil i 2010 komme særtilbud på klubtøj, hvor man kan bestille lige fra shorts til klubdragter med logo og navn alt efter eget ønske. Man kan læse mere på Spørgsmål vedr. tøj til spillerne: Materialeudvalget 11.0 FCM Klubsamarbejdet Brande IF har et samarbejde med FC Midtjylland. Der vil i løbet af året komme forskellige tiltag både til spillere, trænere og holdledere. Eks. gratis billetter til SAS Ligaen, mulighed for at blive bolddrenge/piger til SAS Liga kamp, SAS Liga spillere ud som gæstetrænere, SPAR Talentskole, konsulentbesøg til den daglige træning, SPAR Fodboldfest, rabatter på billetter til FCM-kampe, trænerkurser, mulighed for klubbesøg af Lupus, mulighed for at klubben får besøg af FC Midtjylland til en sommerkamp, træningsinspirationsdage og meget mere. Læs meget mere om FCM Klubsamarbejdet på Endvidere er der i FCM Klubsamarbejdet en webshop, der giver klubben nogle muligheder for billige indkøb af produkter som fx pokaler medaljer vimpler isposer lægetasker træningsartikler som kegler, træningsstiger, frisparksfigurer etc. FCM Skrabelodder FCM Julekalender supporterartikler og andet merchandise. For hver gang klubben gør et indkøb via webshoppen opsparer Brande IF billetter til udvalgte kampe på MCH Arena, som i sidste ende kommer aktive medlemmer af klubben eller klubbens sponsorer til gode. Ønsker man at se nærmere på mulighederne i denne webshop kan man benytte nedenstående link, ønsker man endvidere at foretage en handel via webshoppen kræver det et klublogin, som kun FCM Klubrepræsentanten er i besiddelse af. Se mere på: 19

20 Har man ideer til, hvordan Brande IF kan bruge FCM Klubsamarbejdet eller webshoppen, skal man kontakte: Jens Murer Christensen eller Michael Koch 12.0 Kontingent Ved forårets start udleveres en indmeldningsblanket, som skal udfyldes og afleveres til cheftræneren på årgangen. Vedkommende vil så videresende denne til klubbens kasserer, hvor data vil blive indtastet i et PBS-system, som efterfølgende vil stå for kontingentopkrævningen i Brande IF. Systemet flytter så selv automatisk spillerne til den kontingentsats, der hører til på den pågældende spillers årgang. Kun spillere, der har betalt kontingent, kan spille kampe i Brande IF. Nye spillere kan dog prøvetræne i to uger inden kontingentbetaling. Se i øvrigt mere på Spørgsmål angående ovenstående rettes til: Kasserer i Brande IF, Gitte Holt 13.0 Krav og forventninger til mennesker i Brande IF Til hvert hold/årgang er der udnævnt et antal trænere herunder en cheftræner (i trænerlisten fremhævet med fed/understregning), samt eventuelle holdleder(e). Endvidere er der udnævnt en afdelingsleder. Denne person er tænkt som et kontaktled til trænerudvalget og sidder således også selv i trænerudvalget. Desuden er afdelingslederen den person, man først bør henvende sig til, hvis spørgsmål/problemer ikke kan besvares/overvindes af trænerne. Generelt kan det siges, at afdelingslederens og cheftrænerens opgaver er rettet mod årgangen, medens trænernes (og ofte cheftrænerens) og holdledernes opgaver er rettet mod det enkelte hold Fairplay For alle, der færdes i Brande IF, er det ligeledes vigtigt, at der leves op til klubbens holdninger omkring fairplay, der er meget andet end blot det, som foregår på banen. I Brande IF færdes derfor ikke kun forældre, men alle voksne i klubben, efter De 10 forældrebud (jf. pkt. 13.5), der kort og godt fortæller, hvorledes man bør opføre sig i forbindelse med aktiviteter i Brande IF. Hilse på modstander Fra turneringsstart i efteråret 2003 indførtes, at alle klubbens hold hilser på modstanderne ved midterlinien før kampstart. Ligeledes er det en selvfølge, at der siges tak for kampen uanset resultatet også til dommeren. Mere kaffe i dansk børnefodbold Tanken bag dette projekt er, at forældre i lighed med spillerne skal hilse på hinanden. Hvordan gør man det mere uformelt og dansk end at byde modstandernes forældre på en kop kaffe på sidelinien, når kampen er sat i gang? Dette foregår ved samtlige ungdomskampe på Brande Stadion. Kaffen kan afhentes af forældrene til BIF-spillerne i cafeteriet på Brande Stadion umiddelbart inden kampstart. 20

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

KLUBMAPPE Bare lidt kort info.. Mest til nye folk i klubben..

KLUBMAPPE Bare lidt kort info.. Mest til nye folk i klubben.. Opdateret af Alf Andersen den 5. marts 2010 KLUBMAPPE Bare lidt kort info.. Mest til nye folk i klubben.. 1 af 36 1. INDLEDNING... 4 2. SG OG SKJERN GF FODBOLD... 5 2.1. SGS OG SKJERN GF FODBOLDS STRUKTUR...

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4 Turneringstilbud Efterår 2009 Til Alle klubber i JBU Region 4 Hermed fremsendes regionens tilbud til den kommende halvsæsons turneringer, stævner og andre arrangementer. BEMÆRK: - der skal tilmeldes til

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse.

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse. Jobs i HIF Aktivitetskoordinator Overordnet koordinator for alle aktivitetstilbuddene fra HIF, dvs kursustilbuddene, sommerturene, Velkommen i klubben, fodboldskole, afslutningsfester, julekalendersalg

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse Mission Tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. Udvikler hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte spillers

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt.

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt. MED DENNE FOLDER VIL VI GERNE BYDE DIG VELKOMMEN I HØRSHOLM BASKETBALL KLUB KORT OM KLUBBEN Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om,

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere