hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2"

Transkript

1 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 16 / juni / 2011 Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag TRYGHED UNDER TAG Læs mere side 2 TRYGHED UNDER TAG / REPRÆSENTANTSKABSMØDE ANNO 2011 / HVOR DER ER VILJE, ER DER VEJ / SMÅT MEN GODT / ÅRETS SOMMERFOTO / BEBOERDEMOKRATI ER IKKE NOGET VI HAR FUNDET PÅ / LÆSERNES INDLÆG

2 Nyt energiselskab Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2, DK-7400 Herning Tel Kontortid: Mandag-onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl Hjem til dig Ansvarshavende: Formand Steen Jonassen Redaktion: Bjarne Krog-Jensen Lene Merrild Carina Kjærsgaard Pedersen Kontakt: Carina Kjærsgaard Pedersen Tel: Lay-out og tryk: Fruehøjgaard Økotryk, Skjern Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Almene boligorganisationer møder hver dag store udfordringer på energi- og miljøområdet. Der bliver stillet nye krav i lovgivningen om energimærkning, der er krav fra vore beboere om energisikring for at imødekomme de stærkt stigende udgifter til varme, vand og el, ligesom der blandt de boligsøgende er en stigende efterspørgsel på klimavenligt byggeri. For at imødekomme de udfordringer har Boligselskabet Fruehøjgaard sammen med flere andre boligselskaber i Danmark stiftet Energiselskabet Energi og Miljø amba. Vi har store forventninger til dette selskab. Med energiprisernes stadige stigning er der behov for nytænkning, nye alliancer og strategiske samarbejder mellem boligselskaberne på energiområdet. Vi har sammen med andre boligselskaber bragt os i front på energiområdet. Selv er jeg ikke i tvivl om, at vores energisamarbejde vil TRYGHED UNDER TAG Lene Nehlsen og Jacob Hundahl Hansen læste om navnekonkurrencen i Hjem til dig i april, og de vidste med det samme, at de gerne ville deltage. - Vi har ikke grublet så meget, fortæller Jacob, men det har da nok ligget og ulmet i baghovedet, indtil vi fik sat os ned en aften for at brainstorme. Lene og Jacob er tilflyttere fra Århus og har boet i Hammerthor i et par år. Jacob arbejder som ejendomsfotograf og Lene læser Branding & Marketing Management på TEKO. Parret har Kamille My på fem år og Elliot, der snart bliver to år. Det var lidt af en omvæltning at flytte til Herning, men efter vi er flyttet til Hammerthor, er vi rigtig glade for det, siger Lene. Lene og Jacob kom faktisk med et forslag hver, men det blev Tryghed under Tag, der løb af med sejren. Ingen af de to kan dog huske, hvis forslag det var, men det betyder ikke så meget, for præmien deles under alle omstændigheder. Lene og Jacob har med deres forslag blive attraktivt for andre boligselskaber at være medlem af. Hvad er fremtiden for vores boligselskab? Set fra min udsigtspost står vi over for et par store udfordringer. Vi skal have en ny direktør, da den nuværende fratræder senest den 31. december Det er bestyrelsen, der ansætter den nye direktør, og her vil vi som altid vise rettidig omhu. Vi skal også tænke strategisk samarbejde om andre temaer end energi. Det kunne f. eks. være fælles IT- og administrative platforme. Det kunne være bygge- og projektudvikling, eller det kunne være dét værdigrundlag, vi har. I boligbevægelsen har Boligselskabet Fruehøjgaard et godt ry. Skulle der opstå en situation om et strategisk samarbejde om førnævnte temaer skal vi vurdere situationen og handle derefter. Husk nu på, at et strategisk samarbejde ikke er en fusion. Vi skal stadig bevare vores selvstændighed som boligselskab. forsøgt at dække så meget som muligt. Ordet tryghed er udledt af de ord, boligselskabet har beskrevet projektet med. Tag har en dobbeltbetydning både rent fysisk hvor det refererer til bebyggelse og så også i mere overført betydning, hvor et tag er noget, der overordnet holder sammen på noget. Endeligt kan det også ses i betydningen af et udsagnsord at tage fat. Parret er stolte og glade over, at deres forslag er blevet valgt ud. Navnet vil blive brugt fremover for Boligselskabet Fruehøjgaards boligsociale projekt. Jeg synes at det er rigtig fedt, ikke mindst i kraft af min uddannelse, som ofte indebærer, at vi skal navngive nye projekter, siger Lene. HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni 2011

3 REPRÆSENTANTSKABSMØDE ANNO 2011 På det årlige repræsentantskabsmøde den 26. maj, aflagde formand for organisationsbestyrelsen, Steen Jonassen, sin mundtlige beretning om årets gang i Boligselskabet Fruehøjgaard. Steen Jonassen indledte sin tale med at omtale årsrapporten som en meget udførlig fremstilling af selskabets virke, der viser, at vi er en levende organisation, der på mange måder er skelsættende i sit arbejde. Kvalitet i højsædet I sin tale berettede formanden også om nogle af de ting, som organisationsbestyrelsen har arbejdet med i årets løb: - I Boligselskabet har vi kvalitetsnormer for stort set alle funktioner, eksterne som interne. Det er et godt værktøj, som skab-er kvalitet og ensartethed i det daglige arbejde. Vi prøver nu at skabe bedre kvalitet i bestyrelsesarbejdet i afdelings- og organisationsbestyrelsen. Han berettede desuden om fokus på kvaliteten i renoveringsarbejdet i Brændgårdsparken og i indholdet og gennemførelsen af det boligsociale projekt. - Her forsøger vi, som almen boligorganisation at leve op til vores sociale ansvar, som ofte bliver glemt i vores daglige arbejde. Beboerdemokrati for alle Steen Jonassen er ikke i tvivl om, at det boligsociale projekt vil styrke demokratiet i boligselskabet. Han mener, at dét at deltage i den demokratiske proces bør være ligeså naturligt som at trække vejret. Det viser sig, at vores beboere har lyst til at deltage i den demokratiske proces, og det lover godt for fremtiden, sagde han. Han sluttede sin beretning med at takke alle for deres indsats. Indkomne forslag vedtaget Efter formandens mundtlige beretning og fremlæggelse af årsregnskabet, der blev godkendt, var der afstemning om de indkomne forslag. Det første forslag var stillet af Torben Ringsø Jensen. Forslaget lød sådan (forkortet. af red.): Repræsentantskabet beslutter at nedlægge Formandsnetværket med virkning fra i dag. Behovet synes ikke at være til stede og opbakningen har været for ringe. Netværket skulle arbejde på tværs af afdelingerne; fremme den interne kommunikation og koordinere konkrete arrangementer. Alle formænd havde fra starten plads i netværket. Forslagsstiller, så gerne initiativet fortsat men erkender den manglende interesse. Forslaget om nedlæggelse af formandsnetværket blev vedtaget, og det samme gjorde ændringsforslagene til vedtægterne. Vedtægtsændringen skyldes en ny lov, der trådte i kraft fra 1/1 2011, og det er derfor kun lovmæssige ændringer. Valg til bestyrelsen Fire pladser i organisationsbestyrelsen skulle besættes og ikke mindre end 6 personer blev opstillet. Her ses, hvem der var på valg, og hvordan stemmerne fordelte sig: Lotte Jensen Viktor Lysgård Torben Ringsø Jensen Agnete Petersen Inge Birthe Nielsen Jan Kristensen 20 stemmer 20 stemmer 14 stemmer 21 stemmer 14 stemmer 22 stemmer Det betød genvalg for Lotte Jensen og Viktor Lysgård, mens Torben Ringsø Jensen desværre måtte sige farvel til sin bestyrelsespost. Mads Nørgaard Sørensen er fraflyttet Afdeling Birk Campus, og fratrådte derfor bestyrelsen. I stedet indtrådte Agnete Petersen og Jan Kristensen, begge fra Afdeling Fruehøj. Tre suppleantkandidater stillede op og blev alle valgt. Stemmerne fordelte sig sådan: Mona Haven Jensen Hans Kirkegaard Steen Frank Hansen 22 stemmer 25 stemmer 12 stemmer DEMOKRATIETS FORDELE/ULEMPER: FORDELE: - Det er fair på den måde, at flertallet altid bliver hørt/bestemmer - Alle har lige mulighed for at fremsætte synspunkter, stemme og sætte emner på dagsordenen. ULEMPER: - Der er ofte uenighed og forskellige synspunkter - Der er risiko for, at folk ikke har kompetencer til at vælge fornuftigt Livlig debat Efter valget blev der under punktet eventuelt lagt op til debat om samarbejde afdelingsbestyrelserne imellem. Formandsnetværket blev nedlagt, og det ligger nu op til hver enkelt afdeling at tage skeen i hånden, hvis de ønsker et konkret samarbejde med en eller flere af de andre afdelinger. Organisationsbestyrelsen blev desuden opfordret til at gøre en indsats for at rekruttere til afdelingsbestyrelserne i de to afdelinger, der ingen bestyrelse har. Efter en livlig udveksling af synspunkter og efterfølgende hyggelig snak over et stykke smørrebrød, gik de sidste hjem før kl NYE VEDTÆGTER KAN REKVIRERES Der er sket lovmæssige ændringer i vedtægterne for Boligselskabet Fruehøjgaard. Vi plejer at trykke nye vedtægter og sende dem ud til beboerne, men da mange ikke bruger vedtægterne, har vi valgt at tænke på miljøet og vil nøjes med at trykke til dem der ønsker det. Vedtægterne kan rekvireres ved at rette henvendelse til administrationen på tlf eller og kan i øvrigt downloades på HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni

4 HVOR DER ER VILJE, ER DER VEJ Det er ikke første gang, at de unge i Afdeling Birk Campus beviser, at der er sandhed i det gamle ordsprog, og historierne fra Birk afspejler igen og igen, hvor gode de unge er til at organisere sig hvis blot de har interessen med. Frivillig hygge Flere weekender i træk sidder et par unge mennesker og gennemtærsker den blå avis efter 6-kantede sten, som kan afhentes gratis. Et antal friske unge fyre låner en trailer og kører rundt og graver fliser op i folks haver. En flok unge graver ud, lægger stabilgrus, stamper og lægger fliser. Ind i mellem bliver der holdt pause, grinet, drukket en øl eller spist en is. Det er ren hygge. Sådan synes i hvert fald de unge mennesker, der bakkede op om og engagerede sig i et initiativ fra nogle beboere om at lave en basketball bane. - Jeg synes, at det er så fedt, når der kommer nogle beboere med et ønske, og jeg spørger, om de vil være med til at realisere det, så rotter de sig sammen en hel flok og kommer for at hjælpe til, siger formanden for Studenterhuset i Birk, David Hansen. - Det handler lidt om, at dem der sidder med magten skal lytte til folket, men det kræver også, at "folket" kommer med deres ønsker og er villige til at engagere sig. Brugte facebook til at mobilisere folk Da nogle beboere kom med ønsket om at lave en basketball bane, gik David straks i gang med at mobilisere folk til at hjælpe. Han gik til fitnessudvalget, som tilsluttede sig ideen, og så brugte han faktisk facebook til at formidle sit budskab: Er der nogen, der vil være med til at lave en basketball bane? Det var der, og Boligselskabet Fruehøjgaard var behjælpelige med udstyr til stampning og afretning. - Det er jo vigtigt, at boligselskabet også bakker op om initiativet, bemærker David. for hvis man ved, at der er en velvilje, så har man også mere lyst til at gøre en indsats selv. Der skal være samspil Som formand for Studenterhuset forsøger David at tage rundt og snakke med de forskellige udvalg, der er i Birk Campus. Det er ikke så nemt at få udvalgene til at snakke sammen, så jeg forsøger at være mellemmand, for det er vigtigt, at de får snakket sammen, f.eks. i forbindelse med vores fodboldturnering, hvor det er af stor betydning, at alle opgaver bliver dækket ind og koordineret. Årets fest Og netop Birk-ligaen er et godt eksempel på, at interesse og vilje kan bane vejen for fællesskabet. I weekenden op til pinsen blev Birkligaen afsluttet med et brag af en fest. Det er årets fest, fortæller David. - Og idet vi har fodboldturneringen op til, så gør det, at der kommer flere mennesker end hvis det bare var en almindelig fest. Hele studenterhuset er i aktion og både Boligselskabet Fruehøjgaard, Sport Direct, UnoX, Fermaten, Handelsbanken og forskellige lokale cafeer giver et bidrag til Birks årlige tradition. Festen som traditionen tro varede hele dagen, havde live band og gæsterne hyggede sig med barbecue, fadøl og hinandens gode selskab til langt ud på de sene nattetimer. 4 HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni 2011

5 SMÅT MEN GODT NYT I BOLIGSELSKABET Ny hjemmeside Vi arbejder i øjeblikket på en ny udgave af vores hjemmeside, som får et løft både visuelt og i forhold til brugervenlighed. Det skal være nemmere for brugerne at finde frem til den bolig de søger. Det er planen, at boligselskabets nye hjemmeside skal lanceres i løbet af sommeren. Kommunen har opsagt 78 ældreboliger Herning Kommune har netop opsagt 78 boliger i Boligselskabet Fruehøjgaard, som de igennem en lang årrække har haft anvisningsret til. At kommunen har anvisningsret til en bolig, betyder rent praktisk, at kommunen har det økonomiske ansvar, når en bolig står ledig. Samtidig betyder det, at boligselskabet ikke har mulighed for at sende lejligheden i tilbud til andre, selvom den står tom. At kommunen ikke længere har anvisningsret er en gevinst for vores ansøgere, der står på ventelisten, idet vi nu har mulighed for at tilbyde dem de tomme boliger. Byggeri i Gjellerup Der skal bygges 12 seniorboliger i Virkelyst. Byggeriet skal opføres som et forsøgsprojekt i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, KPC og Midtconsult. Det er planen, at boligerne skal være digitale, og at der skal indlejres teknologi i udvalgte byggematerialer. Renovering i Børglumparken I begyndelsen af april, rykkede et håndværkerteam ind i Børglumparken for at få udbedret de skader, der er opstået på baggrund af byggetekniske fejl. Der er sket store fremskridt i renoveringen, der indbefatter blandt andet udskiftning af tag og nye altaner. Projektet forventes afsluttet til december. ÅRETS SOMMERFOTO Har du lyst til at dele et sommerminde med os, bringer vi "årets sommerfotos" i augustudgaven af Hjem til dig. Vi vil gerne have dit bedste sommerfoto med en lille tekst, der fortæller om hvem, hvad og hvor. Send dit billede til eller med posten til Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning, mærket "Sommerfoto" senest den 8. august Du kan vinde 3 flasker vin eller 2 biografbilletter. HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni

6 BEBOERDEMOKRATI ER IKKE NOGET VI HAR FUNDET PÅ Torsdag den 12. maj var der temaaften for alle bestyrelsesmedlemmer i boligselskabet Fruehøjgaard. Temaerne var kompetencer, rollefordeling og beboerdemokrati. Det lyder måske umiddelbart lidt tørt, men det var en underholdende og inspirerende aften for de 22 deltagere, der var fremmødt på Østergaards Hotel. Formand for organisationsbestyrelsen, Steen Jonassen, bød velkommen. - Beboerdemokrati er ikke noget, som vi har fundet på, men kun ganske få har omformet tankerne til handling, indledte han aftenens første tema. Claus Pedersen, som er juridisk konsulent ved Boligselskabernes Landsforening, var kommet for at fortælle om afdelings- og organisationsbestyrelsens kompetencer og arbejdsområder. Kend din rolle Øverste myndighed i boligorganisationen er repræsentantskabet, som fastlægger de overordnede politiske rammer og udpeger medlemmerne af organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen træffer økonomiske og politiske beslutninger, og som medlem af bestyrelsen har man altid ret til at fremkomme med punkter til dagsordenen. Afdelingsbestyrelsen er valgte repræsentanter for afdelingen og skal arbejde med de mål, opgaver, der er for afdelingen. De fremlægger forslag til afdelingsmødet, som afdelingsmødet så kan godkende - Afdelingsbestyrelsen er ikke tillagt selvstændig kompetence og skal ikke administrere, kontrollere eller være vagthunde, fastslog Claus Pedersen. Indlægget fra juristen gav anledning til spørgsmål blandt andet fra medlemmer af organisationsbestyrelsen angående samarbejde mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Det kan gå galt i samspillet, hvis man ikke forstår sin rolle og kompetencer. Hvis der opstår en tvist mellem en afdeling og organisationsbestyrelsen, er det organisationsbestyrelsens pligt at få løst problemet samt at sætte en streg i sandet for at komme videre, sagde juristen. Beboerdemokratiets spilleregler er sådan, at det er flertallet, der bestemmer, og selvom man som medlem af en bestyrelse eller som beboer ikke er enig, så respekterer man - og arbejder ud fra - de beslutninger, der nu er truffet. Vi har altid en mening om folk Mikael Helmuth, teaterchef på Team Teateret og søn af Frits Helmuth, bidrog til temaaftenen med et muntert indslag om nabostridigheder, når de er værst. Indslaget bekræftede om ikke andet, at vi i Boligselskabet Fruehøjgaard overordnet set har nogle velfungerende afdelinger, hvor beboere behandler hinanden med respekt. - Vi har altid en mening om andre, og vi har altid grænser, sagde Mikael med den pointe, at uanset, hvad man mener om andre, så bør man omgås hinanden med respekt. Fordele ved bestyrelsesarbejdet Det Boligsociale Team, som varetager det store boligsociale projekt for Boligselskabet Fruehøjgaard havde glædet sig til at ruske lidt i organisations- og afdelingsbestyrelserne. Vores bestyrelser gør det godt, men vi kan altid blive bedre, sagde projektmedarbejder, Anne Hedegaard. På projektoren stod ordene: Hvad er det positive for mig ved at være med i afdelingsbestyrelsen? Her er nogle af afdelingsbestyrelsernes bud på de fordele der er ved bestyrelsesarbejdet: Indflydelse til gavn for afdelingens beboere Det sociale aspekt Kompetencer Kontakt med andre lejere At gøre en forskel Møde andre synspunkter Præge udviklingen i afdelingen Være til gavn for det område man bor i Naboskab Afprøve nye tiltag Hvordan får man folk op af stolen? I Storgården er der altid et stort fremmøde til beboermøderne, hvor man stiller en bus til rådighed for beboerne 6 HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni 2011

7 og kører dem til Aaparken. Her bliver de tilbudt et stykke smørrebrød og en dram og ellers bruger de tiden på at drøfte små som store problemstillinger i afdelingen. Det handler om hygge, bemærkede Inge Birthe, formand for afdelingsbestyrelsen i Storgården. Solstrålehistorien var indledning til det store debatspil, der blev sat i gang efter at deltagerne havde set en film om styrkebaseret borgerinddragelse. Debatten gik livligt, og da resultaterne kom frem i lyset, viste det sig, at der på trods af forskelligheder var mange ens værdier blandt medlemmerne i de forskellige afdelinger. De fire højest prioriterede værdier handlede om kulturen i afdelingen, om en god tone på afdelingsmødet, om uddannelse af afdelingsbestyrelserne og om at finde nye måder at involvere beboerne på. Der kom også flere gode forslag til hvordan man kunne gribe det an. Det blev blandt andet foreslået at gøre dagsordenen til beboermøderne mere spændende og måske krydre dem med kulturelle indslag. Vi kan lære af hinanden - Det var dæleme godt, udbrød formanden, da aftenens temaer var afsluttet. - Det var ganske udmærket, sagde Jørn Overgård fra Dalgasparken. Vi har givet hinanden inspiration til at få noget at arbejde med. Vi er meget forskellige, men derfor kan vi godt lære af hinanden. - Vi har ofte diskuteret beboerdemokrati, men vi er ikke rigtigt kommet videre med det, fortalte Anne Rasmussen, formand for afdelingsbestyrelsen i Birk. Jeg håber, at Det Boligsociale Team kan være med til at sørge for, at der bliver fulgt op på det, for det kan være svært i en tid, hvor alle har travlt, at få samlet trådene. Og der er gode odds for, at der bliver fulgt op på sagen. Det Boligsociale Team planlægger nemlig at holde endnu en temaaften for bestyrelsesmedlemmerne i efteråret. HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni

8 LÆSERNES INDLÆG Fællesspisning i Børglumparken Af Elsebeth Hoff, Børglumparken, på vegne af Aktivitetsgruppen, En gang om måneden er der fællesspisning for beboerne I Børglumparken. Fællesspisningen er en stor succes, og aktivitetsgruppen, der består af Sonja Bødskov, Ketty Fiig, Helle Aagård, fortæller, at man har valgt, at menuerne skal være traditonelt dansk mad. Middagen bestemmes af beboerne fra gang til gang. Der har bl.a. været stegt flæsk, gule ærter, dansk bøf, karbonader med gemyse, hamburgerryg mv. på menuen. Udover den månedlige fællesspisning laves der også middage ved højtiderne eller ved specielle festlige lejligheder som f.eks. Mortens Aften, hvor menuen selv sagt var andesteg. Den 4. maj kombinerede man fællesspisningen med en markering af befrielsesdagen. Der var flag på bordet og lys i vinduerne. En tradition, som holdes i hævd fra Danmarks Befrielse efter 2. Verdenskrig. Juleaften blev der holdt en festlig julemiddag. Der var stor tilslutning til dette arrangement, og udvalget har valgt at gentage succesen igen i Palmesøndag blev der holdt påskefrokost. Menuen stod på sild, snaps, lune retter, kaffe, ost og kiks. Stemningen var helt fantastisk, og deltagerne i fællesspisningen gav udtryk for, at de havde glædet sig til at deltage. Der gøres altid meget ud af bordpynten ex. gul dug og påskepynt til påske osv., for at gøre det så hyggeligt som muligt, og for at man skal føle sig hjemme. Aktivitetsgruppen fortæller, at fællesspisningen altid er en god oplevelse, og deltagerne har det sjovt og hygger sig. Alle beboere er velkomne, og har man familiemedlemmer på besøg, er de også altid velkomme. Prisen for at deltage i fællesspisningen, som består af hovedret, dessert, kaffe og småkager, er 60 kr. Børn og studerende slipper dog med 35 kr. Hver søndag fra er der fælles kaffebord. Også her er alle beboerne velkomne. Det sku' vær' så godt Af Torben Ringsø Jensen, Børglumparken. Med repræsentantskabsmødet den 26. maj sluttede mit medlemskab af organisationsbestyrelsen i Fruehøjgaard. Før tiltænkt, og jeg finder det helt på sin plads at berette om, hvad det er, jeg forlader. Det er altid interessant, hvad der foregår i ledelsen. Som bestyrelsesmedlem havde jeg nogle helt klare ambitioner for bestyrelsen. Trist at det nu ikke længere er muligt at fortsætte dette arbejde. Hele vejen igennem, mens jeg sad der, var bestyrelsen splittet i to næsten lige store lejre. Fem med formanden i spidsen over for fire menige medlemmer, der som jeg ønskede at løfte bestyrelsesarbejdet både kvalitativt og kvantitativt. Nu efter repræsen-tantskabsmødet er de fire reduceret til to! Umiddelbart ligner det et nederlag for mindretallets synspunkter, men mere væsentligt er det at se på, hvad det betyder for bestyrelsen. Fra første færd forsøgte mindretallet at få bestyrelsen til at fungere som en rigtig bestyrelse, og ikke som den tantebestyrelse, den vitterligt har været og fortsat er i dag. For at forstå mindretallets synspunkter kan man læse de anbefalinger, som er formuleret af Komiteen for god virksomhedsledelse i Her finder man en række anbefalinger, som blandt meget andet styrker virksomhedens konkurrenceevne og garanterer en fredelig sameksistens mellem bestyrelse og direktion gennem en klar arbejdsdeling. Anvisningerne sikrer også, at organisationen bliver holdt fast på sine mål og visioner. Alt sammen til gavn for os beboere, administrationen og for samarbejdet. Et beboerdemokrati kan først rigtigt træde i karakter, hvis rammerne er orden, og hvis vi for alvor lærer at lytte til hinanden. Med sammensætningen af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet er dette skudt langt ud i fremtiden. God virksomhedsledelse fordrer en god bestyrelse, der arbejder både selvstændigt og uafhængigt. Fruehøjgaards bestyrelse gør hverken det ene eller det andet. Beboerrepræsentanter sidder eksempelvis med, når beslutninger, der angår deres egen afdeling bliver behandlet og direktøren sidder altid med til møderne. Alle indstillinger, der passerer igennem forretningsudvalget til bestyrelsen, kommer fra og er formuleret af administrationen/direktøren og bestyrelsen tager stort set ingen selvstændige initiativer. Realitetsbehandlingen af de enkelte sager på dagsordenen er det så som så med. Det er helt officielt politik, at forretningsudvalgets fire medlemmer forventes at tilslutte sig indstillingerne allerede inden bestyrelsesmøderne påbegyndes. Man kan forestille sig, hvad det betyder for den efterfølgende gennemgang. I det år, hvor jeg sad der, var der som omtalt et fast flertal på fem, der ofte fandt behandlingen direkte overflødig og spild af bestyrelsens tid. Nogen burde måske spørge, hvorfor man så sidder i bestyrelsen?! Et af de svar, jeg har hørt, er ikke videre befordrende: Jeg sidder der, fordi jeg er valgt ind af repræsentantskabet. Hverken mere eller mindre! I det hele taget arbejdes der yderst sjældent i bestyrelsen. Det kan muligvis skyldes, at salæret, der er afsat til bestyrelsesarbejdet, alene udbetales til formanden. De menige får ingenting og føler sig derfor fritaget for at påtage sig opgaver. Man mødes og man tilslutter sig. Der er brug for nogle helt grundlæggende forbedringer af bestyrelsens måde at fungere på. I dag har jeg svært ved at få øje på, hvor de skal komme fra. For hvordan skal en ny generation med nye, friske ideer nogensinde få lyst til at nærme sig det organisatoriske arbejde under de betingelser?! NYT FRA SELSKABET Lukkedage og begrænset åbningstid Boligselskabet Fruehøjgaard har begrænset åbningstid i ugerne , hvor der er åbent fra kl for telefoner og ekspeditioner. I resten af juli måned åbner telefonerne først kl. 8:00 samtidig med administrationen. Uden for åbningstiden kan du ringe til vagttelefonen ved akut behov. Nummeret til vagttelefonen er: Vagttelefon: Medarbejderstatus Carsten Jensen Ansat i Team Grøn Vest fra 1. maj okt Bo Johansen Ansat i Team Grøn Øst fra 16. maj sep Årsberetning Alle beboere i boligselskabets lejemål modtager igen i år sammen med denne udgave af Hjem til dig vores årsberetning, som beretter om året, der er gået. Artikler Kender du til en begivenhed, som du gerne vil have omtalt, eller har du ris/ros til bladet, kan du kontakte os på: Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2 DK-7400 Herning Tel Næste blad udkommer Næste blad udkommer i slutningen af august. Deadline for forslag eller ideer til et tema, bedes modtaget senest 1. august 2011.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 Dato: Torsdag den Klokken: 17.00-18.15 Sted: Bestyrelseslokalet, Aaparken 2, 1.sal, Herning Mødedeltagere: Egon Hjorth...Organisationsbestyrelsen Irene Filipsen...Organisationsbestyrelsen

Læs mere

DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET

DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET Dato: Torsdag den 7. juni 2007 Klokken: 18.30 21.00 Sted: Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 4, 7400 Herning Mødedeltagere: Viktor Lysgård...Afdeling Brændgårdsparken

Læs mere

til dig Kom ind og kig! Åbent Hus på Kousgaards Plads den 3. marts fra kl. 15-17 TITEL

til dig Kom ind og kig! Åbent Hus på Kousgaards Plads den 3. marts fra kl. 15-17 TITEL hjem til dig Kom ind og kig! Åbent Hus på Kousgaards Plads den 3. marts fra kl. 15-17 TITEL RENOVERING OG BYGGERI beboerdemokrati BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 44 / februar

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet.

Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Referat af repræsentantskabsmøde Dato: Klokken: 18.00 19.40 Sted: Gildesalen, Aaparken 4, 7400 Herning Mødedeltagere: Deltagerliste på side 5-6 Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Udsendt den 24. juni Kommunen: Gitte Carlsberg-afbud og Lars Westermann - afbud

Udsendt den 24. juni Kommunen: Gitte Carlsberg-afbud og Lars Westermann - afbud Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 18.30 i Figenparkens fælleshus, Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

DEMOKRATI OG DELTAGELSE

DEMOKRATI OG DELTAGELSE DEMOKRATI OG DELTAGELSE Arne Juul, Slagelse Boligselskab Ønsket om øget inddragelse Mange taler om det, men færre gør noget ved det. Mange har ønsket om det, men færre ved hvordan de skal gøre det. Hvordan

Læs mere

til dig TITEL Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 33 / April / 2014

til dig TITEL Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 33 / April / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI Beboerdemokrati BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 33 / April / 2014 Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2, DK-7400 Herning Tel. 76

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn

Boligselskabet BSB Nordfyn Boligselskabet BSB Nordfyn af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. september kl. 17.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Beretning til repræsentantskabsmødet 19. juni 2013.

Beretning til repræsentantskabsmødet 19. juni 2013. Beretning til repræsentantskabsmødet 19. juni 2013. Velkommen til dette repræsentantskabsmøde, som er det sidste bestående af repræsentanter fra tidligere Østparken og tidligere Limfjorden. Næste år vil

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabet BSB Nordfyn Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 15. september 2014 kl. 17.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

til dig TITEL Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 47 / august / 2016

til dig TITEL Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 47 / august / 2016 hjem til dig TITEL BEBOERDEMOKRATI ADMInistration og drift BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 47 / august / 2016 Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2, DK-7400 Herning Tel.

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Vær en aktiv beboer Rødekro Andelsboligforening Hvad er min ret? Hvad er min pligt? Hvordan får jeg indflydelse i Boligforeningen? Side 2 Forord til folderen Ideen med folderen er at give dig lyst til

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI 2009 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Boligsocial medarbejder side 3-4 RVV side 4 Vækst med omtanke side 5 Konkurrenceevne side

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Boligselskabet Kolding

Boligselskabet Kolding Boligselskabet Kolding Ribe, den 1. april 2014 Referat fra repræsentantskabsmøde onsdag, den 26. marts 2014, kl. 17.00 på Bramdrupdam Kro, Vejlevej 332, Kolding. Deltagere: Fra organisationsbestyrelsen:

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 15.30 i Fælleshuset, Albuen, Nr. Åby Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010 Begyndelsen på enden... Vi ser frem til begyndelsen på vejs ende. I øjeblikket står 24 genhusningslejligheder tomme, men snart bliver de første beboet igen. På fredag starter nedrivningen af de første

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Bestyrelsesmedlem: Dato: Organisationsbestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har organisationsbestyrelsen den rigtige størrelse? Ja Sæt kryds Nej 2)

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere