hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2"

Transkript

1 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 16 / juni / 2011 Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag TRYGHED UNDER TAG Læs mere side 2 TRYGHED UNDER TAG / REPRÆSENTANTSKABSMØDE ANNO 2011 / HVOR DER ER VILJE, ER DER VEJ / SMÅT MEN GODT / ÅRETS SOMMERFOTO / BEBOERDEMOKRATI ER IKKE NOGET VI HAR FUNDET PÅ / LÆSERNES INDLÆG

2 Nyt energiselskab Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2, DK-7400 Herning Tel Kontortid: Mandag-onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl Hjem til dig Ansvarshavende: Formand Steen Jonassen Redaktion: Bjarne Krog-Jensen Lene Merrild Carina Kjærsgaard Pedersen Kontakt: Carina Kjærsgaard Pedersen Tel: Lay-out og tryk: Fruehøjgaard Økotryk, Skjern Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Almene boligorganisationer møder hver dag store udfordringer på energi- og miljøområdet. Der bliver stillet nye krav i lovgivningen om energimærkning, der er krav fra vore beboere om energisikring for at imødekomme de stærkt stigende udgifter til varme, vand og el, ligesom der blandt de boligsøgende er en stigende efterspørgsel på klimavenligt byggeri. For at imødekomme de udfordringer har Boligselskabet Fruehøjgaard sammen med flere andre boligselskaber i Danmark stiftet Energiselskabet Energi og Miljø amba. Vi har store forventninger til dette selskab. Med energiprisernes stadige stigning er der behov for nytænkning, nye alliancer og strategiske samarbejder mellem boligselskaberne på energiområdet. Vi har sammen med andre boligselskaber bragt os i front på energiområdet. Selv er jeg ikke i tvivl om, at vores energisamarbejde vil TRYGHED UNDER TAG Lene Nehlsen og Jacob Hundahl Hansen læste om navnekonkurrencen i Hjem til dig i april, og de vidste med det samme, at de gerne ville deltage. - Vi har ikke grublet så meget, fortæller Jacob, men det har da nok ligget og ulmet i baghovedet, indtil vi fik sat os ned en aften for at brainstorme. Lene og Jacob er tilflyttere fra Århus og har boet i Hammerthor i et par år. Jacob arbejder som ejendomsfotograf og Lene læser Branding & Marketing Management på TEKO. Parret har Kamille My på fem år og Elliot, der snart bliver to år. Det var lidt af en omvæltning at flytte til Herning, men efter vi er flyttet til Hammerthor, er vi rigtig glade for det, siger Lene. Lene og Jacob kom faktisk med et forslag hver, men det blev Tryghed under Tag, der løb af med sejren. Ingen af de to kan dog huske, hvis forslag det var, men det betyder ikke så meget, for præmien deles under alle omstændigheder. Lene og Jacob har med deres forslag blive attraktivt for andre boligselskaber at være medlem af. Hvad er fremtiden for vores boligselskab? Set fra min udsigtspost står vi over for et par store udfordringer. Vi skal have en ny direktør, da den nuværende fratræder senest den 31. december Det er bestyrelsen, der ansætter den nye direktør, og her vil vi som altid vise rettidig omhu. Vi skal også tænke strategisk samarbejde om andre temaer end energi. Det kunne f. eks. være fælles IT- og administrative platforme. Det kunne være bygge- og projektudvikling, eller det kunne være dét værdigrundlag, vi har. I boligbevægelsen har Boligselskabet Fruehøjgaard et godt ry. Skulle der opstå en situation om et strategisk samarbejde om førnævnte temaer skal vi vurdere situationen og handle derefter. Husk nu på, at et strategisk samarbejde ikke er en fusion. Vi skal stadig bevare vores selvstændighed som boligselskab. forsøgt at dække så meget som muligt. Ordet tryghed er udledt af de ord, boligselskabet har beskrevet projektet med. Tag har en dobbeltbetydning både rent fysisk hvor det refererer til bebyggelse og så også i mere overført betydning, hvor et tag er noget, der overordnet holder sammen på noget. Endeligt kan det også ses i betydningen af et udsagnsord at tage fat. Parret er stolte og glade over, at deres forslag er blevet valgt ud. Navnet vil blive brugt fremover for Boligselskabet Fruehøjgaards boligsociale projekt. Jeg synes at det er rigtig fedt, ikke mindst i kraft af min uddannelse, som ofte indebærer, at vi skal navngive nye projekter, siger Lene. HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni 2011

3 REPRÆSENTANTSKABSMØDE ANNO 2011 På det årlige repræsentantskabsmøde den 26. maj, aflagde formand for organisationsbestyrelsen, Steen Jonassen, sin mundtlige beretning om årets gang i Boligselskabet Fruehøjgaard. Steen Jonassen indledte sin tale med at omtale årsrapporten som en meget udførlig fremstilling af selskabets virke, der viser, at vi er en levende organisation, der på mange måder er skelsættende i sit arbejde. Kvalitet i højsædet I sin tale berettede formanden også om nogle af de ting, som organisationsbestyrelsen har arbejdet med i årets løb: - I Boligselskabet har vi kvalitetsnormer for stort set alle funktioner, eksterne som interne. Det er et godt værktøj, som skab-er kvalitet og ensartethed i det daglige arbejde. Vi prøver nu at skabe bedre kvalitet i bestyrelsesarbejdet i afdelings- og organisationsbestyrelsen. Han berettede desuden om fokus på kvaliteten i renoveringsarbejdet i Brændgårdsparken og i indholdet og gennemførelsen af det boligsociale projekt. - Her forsøger vi, som almen boligorganisation at leve op til vores sociale ansvar, som ofte bliver glemt i vores daglige arbejde. Beboerdemokrati for alle Steen Jonassen er ikke i tvivl om, at det boligsociale projekt vil styrke demokratiet i boligselskabet. Han mener, at dét at deltage i den demokratiske proces bør være ligeså naturligt som at trække vejret. Det viser sig, at vores beboere har lyst til at deltage i den demokratiske proces, og det lover godt for fremtiden, sagde han. Han sluttede sin beretning med at takke alle for deres indsats. Indkomne forslag vedtaget Efter formandens mundtlige beretning og fremlæggelse af årsregnskabet, der blev godkendt, var der afstemning om de indkomne forslag. Det første forslag var stillet af Torben Ringsø Jensen. Forslaget lød sådan (forkortet. af red.): Repræsentantskabet beslutter at nedlægge Formandsnetværket med virkning fra i dag. Behovet synes ikke at være til stede og opbakningen har været for ringe. Netværket skulle arbejde på tværs af afdelingerne; fremme den interne kommunikation og koordinere konkrete arrangementer. Alle formænd havde fra starten plads i netværket. Forslagsstiller, så gerne initiativet fortsat men erkender den manglende interesse. Forslaget om nedlæggelse af formandsnetværket blev vedtaget, og det samme gjorde ændringsforslagene til vedtægterne. Vedtægtsændringen skyldes en ny lov, der trådte i kraft fra 1/1 2011, og det er derfor kun lovmæssige ændringer. Valg til bestyrelsen Fire pladser i organisationsbestyrelsen skulle besættes og ikke mindre end 6 personer blev opstillet. Her ses, hvem der var på valg, og hvordan stemmerne fordelte sig: Lotte Jensen Viktor Lysgård Torben Ringsø Jensen Agnete Petersen Inge Birthe Nielsen Jan Kristensen 20 stemmer 20 stemmer 14 stemmer 21 stemmer 14 stemmer 22 stemmer Det betød genvalg for Lotte Jensen og Viktor Lysgård, mens Torben Ringsø Jensen desværre måtte sige farvel til sin bestyrelsespost. Mads Nørgaard Sørensen er fraflyttet Afdeling Birk Campus, og fratrådte derfor bestyrelsen. I stedet indtrådte Agnete Petersen og Jan Kristensen, begge fra Afdeling Fruehøj. Tre suppleantkandidater stillede op og blev alle valgt. Stemmerne fordelte sig sådan: Mona Haven Jensen Hans Kirkegaard Steen Frank Hansen 22 stemmer 25 stemmer 12 stemmer DEMOKRATIETS FORDELE/ULEMPER: FORDELE: - Det er fair på den måde, at flertallet altid bliver hørt/bestemmer - Alle har lige mulighed for at fremsætte synspunkter, stemme og sætte emner på dagsordenen. ULEMPER: - Der er ofte uenighed og forskellige synspunkter - Der er risiko for, at folk ikke har kompetencer til at vælge fornuftigt Livlig debat Efter valget blev der under punktet eventuelt lagt op til debat om samarbejde afdelingsbestyrelserne imellem. Formandsnetværket blev nedlagt, og det ligger nu op til hver enkelt afdeling at tage skeen i hånden, hvis de ønsker et konkret samarbejde med en eller flere af de andre afdelinger. Organisationsbestyrelsen blev desuden opfordret til at gøre en indsats for at rekruttere til afdelingsbestyrelserne i de to afdelinger, der ingen bestyrelse har. Efter en livlig udveksling af synspunkter og efterfølgende hyggelig snak over et stykke smørrebrød, gik de sidste hjem før kl NYE VEDTÆGTER KAN REKVIRERES Der er sket lovmæssige ændringer i vedtægterne for Boligselskabet Fruehøjgaard. Vi plejer at trykke nye vedtægter og sende dem ud til beboerne, men da mange ikke bruger vedtægterne, har vi valgt at tænke på miljøet og vil nøjes med at trykke til dem der ønsker det. Vedtægterne kan rekvireres ved at rette henvendelse til administrationen på tlf eller og kan i øvrigt downloades på HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni

4 HVOR DER ER VILJE, ER DER VEJ Det er ikke første gang, at de unge i Afdeling Birk Campus beviser, at der er sandhed i det gamle ordsprog, og historierne fra Birk afspejler igen og igen, hvor gode de unge er til at organisere sig hvis blot de har interessen med. Frivillig hygge Flere weekender i træk sidder et par unge mennesker og gennemtærsker den blå avis efter 6-kantede sten, som kan afhentes gratis. Et antal friske unge fyre låner en trailer og kører rundt og graver fliser op i folks haver. En flok unge graver ud, lægger stabilgrus, stamper og lægger fliser. Ind i mellem bliver der holdt pause, grinet, drukket en øl eller spist en is. Det er ren hygge. Sådan synes i hvert fald de unge mennesker, der bakkede op om og engagerede sig i et initiativ fra nogle beboere om at lave en basketball bane. - Jeg synes, at det er så fedt, når der kommer nogle beboere med et ønske, og jeg spørger, om de vil være med til at realisere det, så rotter de sig sammen en hel flok og kommer for at hjælpe til, siger formanden for Studenterhuset i Birk, David Hansen. - Det handler lidt om, at dem der sidder med magten skal lytte til folket, men det kræver også, at "folket" kommer med deres ønsker og er villige til at engagere sig. Brugte facebook til at mobilisere folk Da nogle beboere kom med ønsket om at lave en basketball bane, gik David straks i gang med at mobilisere folk til at hjælpe. Han gik til fitnessudvalget, som tilsluttede sig ideen, og så brugte han faktisk facebook til at formidle sit budskab: Er der nogen, der vil være med til at lave en basketball bane? Det var der, og Boligselskabet Fruehøjgaard var behjælpelige med udstyr til stampning og afretning. - Det er jo vigtigt, at boligselskabet også bakker op om initiativet, bemærker David. for hvis man ved, at der er en velvilje, så har man også mere lyst til at gøre en indsats selv. Der skal være samspil Som formand for Studenterhuset forsøger David at tage rundt og snakke med de forskellige udvalg, der er i Birk Campus. Det er ikke så nemt at få udvalgene til at snakke sammen, så jeg forsøger at være mellemmand, for det er vigtigt, at de får snakket sammen, f.eks. i forbindelse med vores fodboldturnering, hvor det er af stor betydning, at alle opgaver bliver dækket ind og koordineret. Årets fest Og netop Birk-ligaen er et godt eksempel på, at interesse og vilje kan bane vejen for fællesskabet. I weekenden op til pinsen blev Birkligaen afsluttet med et brag af en fest. Det er årets fest, fortæller David. - Og idet vi har fodboldturneringen op til, så gør det, at der kommer flere mennesker end hvis det bare var en almindelig fest. Hele studenterhuset er i aktion og både Boligselskabet Fruehøjgaard, Sport Direct, UnoX, Fermaten, Handelsbanken og forskellige lokale cafeer giver et bidrag til Birks årlige tradition. Festen som traditionen tro varede hele dagen, havde live band og gæsterne hyggede sig med barbecue, fadøl og hinandens gode selskab til langt ud på de sene nattetimer. 4 HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni 2011

5 SMÅT MEN GODT NYT I BOLIGSELSKABET Ny hjemmeside Vi arbejder i øjeblikket på en ny udgave af vores hjemmeside, som får et løft både visuelt og i forhold til brugervenlighed. Det skal være nemmere for brugerne at finde frem til den bolig de søger. Det er planen, at boligselskabets nye hjemmeside skal lanceres i løbet af sommeren. Kommunen har opsagt 78 ældreboliger Herning Kommune har netop opsagt 78 boliger i Boligselskabet Fruehøjgaard, som de igennem en lang årrække har haft anvisningsret til. At kommunen har anvisningsret til en bolig, betyder rent praktisk, at kommunen har det økonomiske ansvar, når en bolig står ledig. Samtidig betyder det, at boligselskabet ikke har mulighed for at sende lejligheden i tilbud til andre, selvom den står tom. At kommunen ikke længere har anvisningsret er en gevinst for vores ansøgere, der står på ventelisten, idet vi nu har mulighed for at tilbyde dem de tomme boliger. Byggeri i Gjellerup Der skal bygges 12 seniorboliger i Virkelyst. Byggeriet skal opføres som et forsøgsprojekt i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, KPC og Midtconsult. Det er planen, at boligerne skal være digitale, og at der skal indlejres teknologi i udvalgte byggematerialer. Renovering i Børglumparken I begyndelsen af april, rykkede et håndværkerteam ind i Børglumparken for at få udbedret de skader, der er opstået på baggrund af byggetekniske fejl. Der er sket store fremskridt i renoveringen, der indbefatter blandt andet udskiftning af tag og nye altaner. Projektet forventes afsluttet til december. ÅRETS SOMMERFOTO Har du lyst til at dele et sommerminde med os, bringer vi "årets sommerfotos" i augustudgaven af Hjem til dig. Vi vil gerne have dit bedste sommerfoto med en lille tekst, der fortæller om hvem, hvad og hvor. Send dit billede til eller med posten til Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning, mærket "Sommerfoto" senest den 8. august Du kan vinde 3 flasker vin eller 2 biografbilletter. HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni

6 BEBOERDEMOKRATI ER IKKE NOGET VI HAR FUNDET PÅ Torsdag den 12. maj var der temaaften for alle bestyrelsesmedlemmer i boligselskabet Fruehøjgaard. Temaerne var kompetencer, rollefordeling og beboerdemokrati. Det lyder måske umiddelbart lidt tørt, men det var en underholdende og inspirerende aften for de 22 deltagere, der var fremmødt på Østergaards Hotel. Formand for organisationsbestyrelsen, Steen Jonassen, bød velkommen. - Beboerdemokrati er ikke noget, som vi har fundet på, men kun ganske få har omformet tankerne til handling, indledte han aftenens første tema. Claus Pedersen, som er juridisk konsulent ved Boligselskabernes Landsforening, var kommet for at fortælle om afdelings- og organisationsbestyrelsens kompetencer og arbejdsområder. Kend din rolle Øverste myndighed i boligorganisationen er repræsentantskabet, som fastlægger de overordnede politiske rammer og udpeger medlemmerne af organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen træffer økonomiske og politiske beslutninger, og som medlem af bestyrelsen har man altid ret til at fremkomme med punkter til dagsordenen. Afdelingsbestyrelsen er valgte repræsentanter for afdelingen og skal arbejde med de mål, opgaver, der er for afdelingen. De fremlægger forslag til afdelingsmødet, som afdelingsmødet så kan godkende - Afdelingsbestyrelsen er ikke tillagt selvstændig kompetence og skal ikke administrere, kontrollere eller være vagthunde, fastslog Claus Pedersen. Indlægget fra juristen gav anledning til spørgsmål blandt andet fra medlemmer af organisationsbestyrelsen angående samarbejde mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Det kan gå galt i samspillet, hvis man ikke forstår sin rolle og kompetencer. Hvis der opstår en tvist mellem en afdeling og organisationsbestyrelsen, er det organisationsbestyrelsens pligt at få løst problemet samt at sætte en streg i sandet for at komme videre, sagde juristen. Beboerdemokratiets spilleregler er sådan, at det er flertallet, der bestemmer, og selvom man som medlem af en bestyrelse eller som beboer ikke er enig, så respekterer man - og arbejder ud fra - de beslutninger, der nu er truffet. Vi har altid en mening om folk Mikael Helmuth, teaterchef på Team Teateret og søn af Frits Helmuth, bidrog til temaaftenen med et muntert indslag om nabostridigheder, når de er værst. Indslaget bekræftede om ikke andet, at vi i Boligselskabet Fruehøjgaard overordnet set har nogle velfungerende afdelinger, hvor beboere behandler hinanden med respekt. - Vi har altid en mening om andre, og vi har altid grænser, sagde Mikael med den pointe, at uanset, hvad man mener om andre, så bør man omgås hinanden med respekt. Fordele ved bestyrelsesarbejdet Det Boligsociale Team, som varetager det store boligsociale projekt for Boligselskabet Fruehøjgaard havde glædet sig til at ruske lidt i organisations- og afdelingsbestyrelserne. Vores bestyrelser gør det godt, men vi kan altid blive bedre, sagde projektmedarbejder, Anne Hedegaard. På projektoren stod ordene: Hvad er det positive for mig ved at være med i afdelingsbestyrelsen? Her er nogle af afdelingsbestyrelsernes bud på de fordele der er ved bestyrelsesarbejdet: Indflydelse til gavn for afdelingens beboere Det sociale aspekt Kompetencer Kontakt med andre lejere At gøre en forskel Møde andre synspunkter Præge udviklingen i afdelingen Være til gavn for det område man bor i Naboskab Afprøve nye tiltag Hvordan får man folk op af stolen? I Storgården er der altid et stort fremmøde til beboermøderne, hvor man stiller en bus til rådighed for beboerne 6 HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni 2011

7 og kører dem til Aaparken. Her bliver de tilbudt et stykke smørrebrød og en dram og ellers bruger de tiden på at drøfte små som store problemstillinger i afdelingen. Det handler om hygge, bemærkede Inge Birthe, formand for afdelingsbestyrelsen i Storgården. Solstrålehistorien var indledning til det store debatspil, der blev sat i gang efter at deltagerne havde set en film om styrkebaseret borgerinddragelse. Debatten gik livligt, og da resultaterne kom frem i lyset, viste det sig, at der på trods af forskelligheder var mange ens værdier blandt medlemmerne i de forskellige afdelinger. De fire højest prioriterede værdier handlede om kulturen i afdelingen, om en god tone på afdelingsmødet, om uddannelse af afdelingsbestyrelserne og om at finde nye måder at involvere beboerne på. Der kom også flere gode forslag til hvordan man kunne gribe det an. Det blev blandt andet foreslået at gøre dagsordenen til beboermøderne mere spændende og måske krydre dem med kulturelle indslag. Vi kan lære af hinanden - Det var dæleme godt, udbrød formanden, da aftenens temaer var afsluttet. - Det var ganske udmærket, sagde Jørn Overgård fra Dalgasparken. Vi har givet hinanden inspiration til at få noget at arbejde med. Vi er meget forskellige, men derfor kan vi godt lære af hinanden. - Vi har ofte diskuteret beboerdemokrati, men vi er ikke rigtigt kommet videre med det, fortalte Anne Rasmussen, formand for afdelingsbestyrelsen i Birk. Jeg håber, at Det Boligsociale Team kan være med til at sørge for, at der bliver fulgt op på det, for det kan være svært i en tid, hvor alle har travlt, at få samlet trådene. Og der er gode odds for, at der bliver fulgt op på sagen. Det Boligsociale Team planlægger nemlig at holde endnu en temaaften for bestyrelsesmedlemmerne i efteråret. HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni

8 LÆSERNES INDLÆG Fællesspisning i Børglumparken Af Elsebeth Hoff, Børglumparken, på vegne af Aktivitetsgruppen, En gang om måneden er der fællesspisning for beboerne I Børglumparken. Fællesspisningen er en stor succes, og aktivitetsgruppen, der består af Sonja Bødskov, Ketty Fiig, Helle Aagård, fortæller, at man har valgt, at menuerne skal være traditonelt dansk mad. Middagen bestemmes af beboerne fra gang til gang. Der har bl.a. været stegt flæsk, gule ærter, dansk bøf, karbonader med gemyse, hamburgerryg mv. på menuen. Udover den månedlige fællesspisning laves der også middage ved højtiderne eller ved specielle festlige lejligheder som f.eks. Mortens Aften, hvor menuen selv sagt var andesteg. Den 4. maj kombinerede man fællesspisningen med en markering af befrielsesdagen. Der var flag på bordet og lys i vinduerne. En tradition, som holdes i hævd fra Danmarks Befrielse efter 2. Verdenskrig. Juleaften blev der holdt en festlig julemiddag. Der var stor tilslutning til dette arrangement, og udvalget har valgt at gentage succesen igen i Palmesøndag blev der holdt påskefrokost. Menuen stod på sild, snaps, lune retter, kaffe, ost og kiks. Stemningen var helt fantastisk, og deltagerne i fællesspisningen gav udtryk for, at de havde glædet sig til at deltage. Der gøres altid meget ud af bordpynten ex. gul dug og påskepynt til påske osv., for at gøre det så hyggeligt som muligt, og for at man skal føle sig hjemme. Aktivitetsgruppen fortæller, at fællesspisningen altid er en god oplevelse, og deltagerne har det sjovt og hygger sig. Alle beboere er velkomne, og har man familiemedlemmer på besøg, er de også altid velkomme. Prisen for at deltage i fællesspisningen, som består af hovedret, dessert, kaffe og småkager, er 60 kr. Børn og studerende slipper dog med 35 kr. Hver søndag fra er der fælles kaffebord. Også her er alle beboerne velkomne. Det sku' vær' så godt Af Torben Ringsø Jensen, Børglumparken. Med repræsentantskabsmødet den 26. maj sluttede mit medlemskab af organisationsbestyrelsen i Fruehøjgaard. Før tiltænkt, og jeg finder det helt på sin plads at berette om, hvad det er, jeg forlader. Det er altid interessant, hvad der foregår i ledelsen. Som bestyrelsesmedlem havde jeg nogle helt klare ambitioner for bestyrelsen. Trist at det nu ikke længere er muligt at fortsætte dette arbejde. Hele vejen igennem, mens jeg sad der, var bestyrelsen splittet i to næsten lige store lejre. Fem med formanden i spidsen over for fire menige medlemmer, der som jeg ønskede at løfte bestyrelsesarbejdet både kvalitativt og kvantitativt. Nu efter repræsen-tantskabsmødet er de fire reduceret til to! Umiddelbart ligner det et nederlag for mindretallets synspunkter, men mere væsentligt er det at se på, hvad det betyder for bestyrelsen. Fra første færd forsøgte mindretallet at få bestyrelsen til at fungere som en rigtig bestyrelse, og ikke som den tantebestyrelse, den vitterligt har været og fortsat er i dag. For at forstå mindretallets synspunkter kan man læse de anbefalinger, som er formuleret af Komiteen for god virksomhedsledelse i Her finder man en række anbefalinger, som blandt meget andet styrker virksomhedens konkurrenceevne og garanterer en fredelig sameksistens mellem bestyrelse og direktion gennem en klar arbejdsdeling. Anvisningerne sikrer også, at organisationen bliver holdt fast på sine mål og visioner. Alt sammen til gavn for os beboere, administrationen og for samarbejdet. Et beboerdemokrati kan først rigtigt træde i karakter, hvis rammerne er orden, og hvis vi for alvor lærer at lytte til hinanden. Med sammensætningen af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet er dette skudt langt ud i fremtiden. God virksomhedsledelse fordrer en god bestyrelse, der arbejder både selvstændigt og uafhængigt. Fruehøjgaards bestyrelse gør hverken det ene eller det andet. Beboerrepræsentanter sidder eksempelvis med, når beslutninger, der angår deres egen afdeling bliver behandlet og direktøren sidder altid med til møderne. Alle indstillinger, der passerer igennem forretningsudvalget til bestyrelsen, kommer fra og er formuleret af administrationen/direktøren og bestyrelsen tager stort set ingen selvstændige initiativer. Realitetsbehandlingen af de enkelte sager på dagsordenen er det så som så med. Det er helt officielt politik, at forretningsudvalgets fire medlemmer forventes at tilslutte sig indstillingerne allerede inden bestyrelsesmøderne påbegyndes. Man kan forestille sig, hvad det betyder for den efterfølgende gennemgang. I det år, hvor jeg sad der, var der som omtalt et fast flertal på fem, der ofte fandt behandlingen direkte overflødig og spild af bestyrelsens tid. Nogen burde måske spørge, hvorfor man så sidder i bestyrelsen?! Et af de svar, jeg har hørt, er ikke videre befordrende: Jeg sidder der, fordi jeg er valgt ind af repræsentantskabet. Hverken mere eller mindre! I det hele taget arbejdes der yderst sjældent i bestyrelsen. Det kan muligvis skyldes, at salæret, der er afsat til bestyrelsesarbejdet, alene udbetales til formanden. De menige får ingenting og føler sig derfor fritaget for at påtage sig opgaver. Man mødes og man tilslutter sig. Der er brug for nogle helt grundlæggende forbedringer af bestyrelsens måde at fungere på. I dag har jeg svært ved at få øje på, hvor de skal komme fra. For hvordan skal en ny generation med nye, friske ideer nogensinde få lyst til at nærme sig det organisatoriske arbejde under de betingelser?! NYT FRA SELSKABET Lukkedage og begrænset åbningstid Boligselskabet Fruehøjgaard har begrænset åbningstid i ugerne , hvor der er åbent fra kl for telefoner og ekspeditioner. I resten af juli måned åbner telefonerne først kl. 8:00 samtidig med administrationen. Uden for åbningstiden kan du ringe til vagttelefonen ved akut behov. Nummeret til vagttelefonen er: Vagttelefon: Medarbejderstatus Carsten Jensen Ansat i Team Grøn Vest fra 1. maj okt Bo Johansen Ansat i Team Grøn Øst fra 16. maj sep Årsberetning Alle beboere i boligselskabets lejemål modtager igen i år sammen med denne udgave af Hjem til dig vores årsberetning, som beretter om året, der er gået. Artikler Kender du til en begivenhed, som du gerne vil have omtalt, eller har du ris/ros til bladet, kan du kontakte os på: Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2 DK-7400 Herning Tel Næste blad udkommer Næste blad udkommer i slutningen af august. Deadline for forslag eller ideer til et tema, bedes modtaget senest 1. august 2011.

DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET

DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET Dato: Torsdag den 7. juni 2007 Klokken: 18.30 21.00 Sted: Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 4, 7400 Herning Mødedeltagere: Viktor Lysgård...Afdeling Brændgårdsparken

Læs mere

Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet.

Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Referat af repræsentantskabsmøde Dato: Klokken: 18.00 19.40 Sted: Gildesalen, Aaparken 4, 7400 Herning Mødedeltagere: Deltagerliste på side 5-6 Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

til dig TITEL Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 33 / April / 2014

til dig TITEL Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 33 / April / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI Beboerdemokrati BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 33 / April / 2014 Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2, DK-7400 Herning Tel. 76

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

hjem til dig Faglig dygtighed og fortrolighed er vigtige faktorer for de to frisører i frisørsalonen på Fruehøj Torv Læs mere på side 4

hjem til dig Faglig dygtighed og fortrolighed er vigtige faktorer for de to frisører i frisørsalonen på Fruehøj Torv Læs mere på side 4 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 21 / april / 2012 Faglig dygtighed og fortrolighed er vigtige faktorer for de to frisører i frisørsalonen på Fruehøj Torv Læs mere på

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 31 /december / 2013

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 31 /december / 2013 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 31 /december / 2013 Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2, DK-7400 Herning Tel. 76 64 66 00

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 27 / april / 2013

hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 27 / april / 2013 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 27 / april / 2013 Nyt om boligstøtte Fællesspisning i Brændgårdsparken Morgenstund har guld i mund Småt men godt Store plantedag i 100-års

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 24 / oktober / 2012

hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 24 / oktober / 2012 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 24 / oktober / 2012 Nordic Built Charter Mange lejere har ingen indboforsikring Klimaambassadører i aktion Ny Campus Festival Småt men

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010 Begyndelsen på enden... Vi ser frem til begyndelsen på vejs ende. I øjeblikket står 24 genhusningslejligheder tomme, men snart bliver de første beboet igen. På fredag starter nedrivningen af de første

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 Direkte: 46 30 47 88 www.bosj.dk 18. maj 2011 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. november 2013 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere