hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2"

Transkript

1 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 16 / juni / 2011 Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag TRYGHED UNDER TAG Læs mere side 2 TRYGHED UNDER TAG / REPRÆSENTANTSKABSMØDE ANNO 2011 / HVOR DER ER VILJE, ER DER VEJ / SMÅT MEN GODT / ÅRETS SOMMERFOTO / BEBOERDEMOKRATI ER IKKE NOGET VI HAR FUNDET PÅ / LÆSERNES INDLÆG

2 Nyt energiselskab Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2, DK-7400 Herning Tel Kontortid: Mandag-onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl Hjem til dig Ansvarshavende: Formand Steen Jonassen Redaktion: Bjarne Krog-Jensen Lene Merrild Carina Kjærsgaard Pedersen Kontakt: Carina Kjærsgaard Pedersen Tel: Lay-out og tryk: Fruehøjgaard Økotryk, Skjern Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Almene boligorganisationer møder hver dag store udfordringer på energi- og miljøområdet. Der bliver stillet nye krav i lovgivningen om energimærkning, der er krav fra vore beboere om energisikring for at imødekomme de stærkt stigende udgifter til varme, vand og el, ligesom der blandt de boligsøgende er en stigende efterspørgsel på klimavenligt byggeri. For at imødekomme de udfordringer har Boligselskabet Fruehøjgaard sammen med flere andre boligselskaber i Danmark stiftet Energiselskabet Energi og Miljø amba. Vi har store forventninger til dette selskab. Med energiprisernes stadige stigning er der behov for nytænkning, nye alliancer og strategiske samarbejder mellem boligselskaberne på energiområdet. Vi har sammen med andre boligselskaber bragt os i front på energiområdet. Selv er jeg ikke i tvivl om, at vores energisamarbejde vil TRYGHED UNDER TAG Lene Nehlsen og Jacob Hundahl Hansen læste om navnekonkurrencen i Hjem til dig i april, og de vidste med det samme, at de gerne ville deltage. - Vi har ikke grublet så meget, fortæller Jacob, men det har da nok ligget og ulmet i baghovedet, indtil vi fik sat os ned en aften for at brainstorme. Lene og Jacob er tilflyttere fra Århus og har boet i Hammerthor i et par år. Jacob arbejder som ejendomsfotograf og Lene læser Branding & Marketing Management på TEKO. Parret har Kamille My på fem år og Elliot, der snart bliver to år. Det var lidt af en omvæltning at flytte til Herning, men efter vi er flyttet til Hammerthor, er vi rigtig glade for det, siger Lene. Lene og Jacob kom faktisk med et forslag hver, men det blev Tryghed under Tag, der løb af med sejren. Ingen af de to kan dog huske, hvis forslag det var, men det betyder ikke så meget, for præmien deles under alle omstændigheder. Lene og Jacob har med deres forslag blive attraktivt for andre boligselskaber at være medlem af. Hvad er fremtiden for vores boligselskab? Set fra min udsigtspost står vi over for et par store udfordringer. Vi skal have en ny direktør, da den nuværende fratræder senest den 31. december Det er bestyrelsen, der ansætter den nye direktør, og her vil vi som altid vise rettidig omhu. Vi skal også tænke strategisk samarbejde om andre temaer end energi. Det kunne f. eks. være fælles IT- og administrative platforme. Det kunne være bygge- og projektudvikling, eller det kunne være dét værdigrundlag, vi har. I boligbevægelsen har Boligselskabet Fruehøjgaard et godt ry. Skulle der opstå en situation om et strategisk samarbejde om førnævnte temaer skal vi vurdere situationen og handle derefter. Husk nu på, at et strategisk samarbejde ikke er en fusion. Vi skal stadig bevare vores selvstændighed som boligselskab. forsøgt at dække så meget som muligt. Ordet tryghed er udledt af de ord, boligselskabet har beskrevet projektet med. Tag har en dobbeltbetydning både rent fysisk hvor det refererer til bebyggelse og så også i mere overført betydning, hvor et tag er noget, der overordnet holder sammen på noget. Endeligt kan det også ses i betydningen af et udsagnsord at tage fat. Parret er stolte og glade over, at deres forslag er blevet valgt ud. Navnet vil blive brugt fremover for Boligselskabet Fruehøjgaards boligsociale projekt. Jeg synes at det er rigtig fedt, ikke mindst i kraft af min uddannelse, som ofte indebærer, at vi skal navngive nye projekter, siger Lene. HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni 2011

3 REPRÆSENTANTSKABSMØDE ANNO 2011 På det årlige repræsentantskabsmøde den 26. maj, aflagde formand for organisationsbestyrelsen, Steen Jonassen, sin mundtlige beretning om årets gang i Boligselskabet Fruehøjgaard. Steen Jonassen indledte sin tale med at omtale årsrapporten som en meget udførlig fremstilling af selskabets virke, der viser, at vi er en levende organisation, der på mange måder er skelsættende i sit arbejde. Kvalitet i højsædet I sin tale berettede formanden også om nogle af de ting, som organisationsbestyrelsen har arbejdet med i årets løb: - I Boligselskabet har vi kvalitetsnormer for stort set alle funktioner, eksterne som interne. Det er et godt værktøj, som skab-er kvalitet og ensartethed i det daglige arbejde. Vi prøver nu at skabe bedre kvalitet i bestyrelsesarbejdet i afdelings- og organisationsbestyrelsen. Han berettede desuden om fokus på kvaliteten i renoveringsarbejdet i Brændgårdsparken og i indholdet og gennemførelsen af det boligsociale projekt. - Her forsøger vi, som almen boligorganisation at leve op til vores sociale ansvar, som ofte bliver glemt i vores daglige arbejde. Beboerdemokrati for alle Steen Jonassen er ikke i tvivl om, at det boligsociale projekt vil styrke demokratiet i boligselskabet. Han mener, at dét at deltage i den demokratiske proces bør være ligeså naturligt som at trække vejret. Det viser sig, at vores beboere har lyst til at deltage i den demokratiske proces, og det lover godt for fremtiden, sagde han. Han sluttede sin beretning med at takke alle for deres indsats. Indkomne forslag vedtaget Efter formandens mundtlige beretning og fremlæggelse af årsregnskabet, der blev godkendt, var der afstemning om de indkomne forslag. Det første forslag var stillet af Torben Ringsø Jensen. Forslaget lød sådan (forkortet. af red.): Repræsentantskabet beslutter at nedlægge Formandsnetværket med virkning fra i dag. Behovet synes ikke at være til stede og opbakningen har været for ringe. Netværket skulle arbejde på tværs af afdelingerne; fremme den interne kommunikation og koordinere konkrete arrangementer. Alle formænd havde fra starten plads i netværket. Forslagsstiller, så gerne initiativet fortsat men erkender den manglende interesse. Forslaget om nedlæggelse af formandsnetværket blev vedtaget, og det samme gjorde ændringsforslagene til vedtægterne. Vedtægtsændringen skyldes en ny lov, der trådte i kraft fra 1/1 2011, og det er derfor kun lovmæssige ændringer. Valg til bestyrelsen Fire pladser i organisationsbestyrelsen skulle besættes og ikke mindre end 6 personer blev opstillet. Her ses, hvem der var på valg, og hvordan stemmerne fordelte sig: Lotte Jensen Viktor Lysgård Torben Ringsø Jensen Agnete Petersen Inge Birthe Nielsen Jan Kristensen 20 stemmer 20 stemmer 14 stemmer 21 stemmer 14 stemmer 22 stemmer Det betød genvalg for Lotte Jensen og Viktor Lysgård, mens Torben Ringsø Jensen desværre måtte sige farvel til sin bestyrelsespost. Mads Nørgaard Sørensen er fraflyttet Afdeling Birk Campus, og fratrådte derfor bestyrelsen. I stedet indtrådte Agnete Petersen og Jan Kristensen, begge fra Afdeling Fruehøj. Tre suppleantkandidater stillede op og blev alle valgt. Stemmerne fordelte sig sådan: Mona Haven Jensen Hans Kirkegaard Steen Frank Hansen 22 stemmer 25 stemmer 12 stemmer DEMOKRATIETS FORDELE/ULEMPER: FORDELE: - Det er fair på den måde, at flertallet altid bliver hørt/bestemmer - Alle har lige mulighed for at fremsætte synspunkter, stemme og sætte emner på dagsordenen. ULEMPER: - Der er ofte uenighed og forskellige synspunkter - Der er risiko for, at folk ikke har kompetencer til at vælge fornuftigt Livlig debat Efter valget blev der under punktet eventuelt lagt op til debat om samarbejde afdelingsbestyrelserne imellem. Formandsnetværket blev nedlagt, og det ligger nu op til hver enkelt afdeling at tage skeen i hånden, hvis de ønsker et konkret samarbejde med en eller flere af de andre afdelinger. Organisationsbestyrelsen blev desuden opfordret til at gøre en indsats for at rekruttere til afdelingsbestyrelserne i de to afdelinger, der ingen bestyrelse har. Efter en livlig udveksling af synspunkter og efterfølgende hyggelig snak over et stykke smørrebrød, gik de sidste hjem før kl NYE VEDTÆGTER KAN REKVIRERES Der er sket lovmæssige ændringer i vedtægterne for Boligselskabet Fruehøjgaard. Vi plejer at trykke nye vedtægter og sende dem ud til beboerne, men da mange ikke bruger vedtægterne, har vi valgt at tænke på miljøet og vil nøjes med at trykke til dem der ønsker det. Vedtægterne kan rekvireres ved at rette henvendelse til administrationen på tlf eller og kan i øvrigt downloades på HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni

4 HVOR DER ER VILJE, ER DER VEJ Det er ikke første gang, at de unge i Afdeling Birk Campus beviser, at der er sandhed i det gamle ordsprog, og historierne fra Birk afspejler igen og igen, hvor gode de unge er til at organisere sig hvis blot de har interessen med. Frivillig hygge Flere weekender i træk sidder et par unge mennesker og gennemtærsker den blå avis efter 6-kantede sten, som kan afhentes gratis. Et antal friske unge fyre låner en trailer og kører rundt og graver fliser op i folks haver. En flok unge graver ud, lægger stabilgrus, stamper og lægger fliser. Ind i mellem bliver der holdt pause, grinet, drukket en øl eller spist en is. Det er ren hygge. Sådan synes i hvert fald de unge mennesker, der bakkede op om og engagerede sig i et initiativ fra nogle beboere om at lave en basketball bane. - Jeg synes, at det er så fedt, når der kommer nogle beboere med et ønske, og jeg spørger, om de vil være med til at realisere det, så rotter de sig sammen en hel flok og kommer for at hjælpe til, siger formanden for Studenterhuset i Birk, David Hansen. - Det handler lidt om, at dem der sidder med magten skal lytte til folket, men det kræver også, at "folket" kommer med deres ønsker og er villige til at engagere sig. Brugte facebook til at mobilisere folk Da nogle beboere kom med ønsket om at lave en basketball bane, gik David straks i gang med at mobilisere folk til at hjælpe. Han gik til fitnessudvalget, som tilsluttede sig ideen, og så brugte han faktisk facebook til at formidle sit budskab: Er der nogen, der vil være med til at lave en basketball bane? Det var der, og Boligselskabet Fruehøjgaard var behjælpelige med udstyr til stampning og afretning. - Det er jo vigtigt, at boligselskabet også bakker op om initiativet, bemærker David. for hvis man ved, at der er en velvilje, så har man også mere lyst til at gøre en indsats selv. Der skal være samspil Som formand for Studenterhuset forsøger David at tage rundt og snakke med de forskellige udvalg, der er i Birk Campus. Det er ikke så nemt at få udvalgene til at snakke sammen, så jeg forsøger at være mellemmand, for det er vigtigt, at de får snakket sammen, f.eks. i forbindelse med vores fodboldturnering, hvor det er af stor betydning, at alle opgaver bliver dækket ind og koordineret. Årets fest Og netop Birk-ligaen er et godt eksempel på, at interesse og vilje kan bane vejen for fællesskabet. I weekenden op til pinsen blev Birkligaen afsluttet med et brag af en fest. Det er årets fest, fortæller David. - Og idet vi har fodboldturneringen op til, så gør det, at der kommer flere mennesker end hvis det bare var en almindelig fest. Hele studenterhuset er i aktion og både Boligselskabet Fruehøjgaard, Sport Direct, UnoX, Fermaten, Handelsbanken og forskellige lokale cafeer giver et bidrag til Birks årlige tradition. Festen som traditionen tro varede hele dagen, havde live band og gæsterne hyggede sig med barbecue, fadøl og hinandens gode selskab til langt ud på de sene nattetimer. 4 HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni 2011

5 SMÅT MEN GODT NYT I BOLIGSELSKABET Ny hjemmeside Vi arbejder i øjeblikket på en ny udgave af vores hjemmeside, som får et løft både visuelt og i forhold til brugervenlighed. Det skal være nemmere for brugerne at finde frem til den bolig de søger. Det er planen, at boligselskabets nye hjemmeside skal lanceres i løbet af sommeren. Kommunen har opsagt 78 ældreboliger Herning Kommune har netop opsagt 78 boliger i Boligselskabet Fruehøjgaard, som de igennem en lang årrække har haft anvisningsret til. At kommunen har anvisningsret til en bolig, betyder rent praktisk, at kommunen har det økonomiske ansvar, når en bolig står ledig. Samtidig betyder det, at boligselskabet ikke har mulighed for at sende lejligheden i tilbud til andre, selvom den står tom. At kommunen ikke længere har anvisningsret er en gevinst for vores ansøgere, der står på ventelisten, idet vi nu har mulighed for at tilbyde dem de tomme boliger. Byggeri i Gjellerup Der skal bygges 12 seniorboliger i Virkelyst. Byggeriet skal opføres som et forsøgsprojekt i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, KPC og Midtconsult. Det er planen, at boligerne skal være digitale, og at der skal indlejres teknologi i udvalgte byggematerialer. Renovering i Børglumparken I begyndelsen af april, rykkede et håndværkerteam ind i Børglumparken for at få udbedret de skader, der er opstået på baggrund af byggetekniske fejl. Der er sket store fremskridt i renoveringen, der indbefatter blandt andet udskiftning af tag og nye altaner. Projektet forventes afsluttet til december. ÅRETS SOMMERFOTO Har du lyst til at dele et sommerminde med os, bringer vi "årets sommerfotos" i augustudgaven af Hjem til dig. Vi vil gerne have dit bedste sommerfoto med en lille tekst, der fortæller om hvem, hvad og hvor. Send dit billede til eller med posten til Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning, mærket "Sommerfoto" senest den 8. august Du kan vinde 3 flasker vin eller 2 biografbilletter. HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni

6 BEBOERDEMOKRATI ER IKKE NOGET VI HAR FUNDET PÅ Torsdag den 12. maj var der temaaften for alle bestyrelsesmedlemmer i boligselskabet Fruehøjgaard. Temaerne var kompetencer, rollefordeling og beboerdemokrati. Det lyder måske umiddelbart lidt tørt, men det var en underholdende og inspirerende aften for de 22 deltagere, der var fremmødt på Østergaards Hotel. Formand for organisationsbestyrelsen, Steen Jonassen, bød velkommen. - Beboerdemokrati er ikke noget, som vi har fundet på, men kun ganske få har omformet tankerne til handling, indledte han aftenens første tema. Claus Pedersen, som er juridisk konsulent ved Boligselskabernes Landsforening, var kommet for at fortælle om afdelings- og organisationsbestyrelsens kompetencer og arbejdsområder. Kend din rolle Øverste myndighed i boligorganisationen er repræsentantskabet, som fastlægger de overordnede politiske rammer og udpeger medlemmerne af organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen træffer økonomiske og politiske beslutninger, og som medlem af bestyrelsen har man altid ret til at fremkomme med punkter til dagsordenen. Afdelingsbestyrelsen er valgte repræsentanter for afdelingen og skal arbejde med de mål, opgaver, der er for afdelingen. De fremlægger forslag til afdelingsmødet, som afdelingsmødet så kan godkende - Afdelingsbestyrelsen er ikke tillagt selvstændig kompetence og skal ikke administrere, kontrollere eller være vagthunde, fastslog Claus Pedersen. Indlægget fra juristen gav anledning til spørgsmål blandt andet fra medlemmer af organisationsbestyrelsen angående samarbejde mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Det kan gå galt i samspillet, hvis man ikke forstår sin rolle og kompetencer. Hvis der opstår en tvist mellem en afdeling og organisationsbestyrelsen, er det organisationsbestyrelsens pligt at få løst problemet samt at sætte en streg i sandet for at komme videre, sagde juristen. Beboerdemokratiets spilleregler er sådan, at det er flertallet, der bestemmer, og selvom man som medlem af en bestyrelse eller som beboer ikke er enig, så respekterer man - og arbejder ud fra - de beslutninger, der nu er truffet. Vi har altid en mening om folk Mikael Helmuth, teaterchef på Team Teateret og søn af Frits Helmuth, bidrog til temaaftenen med et muntert indslag om nabostridigheder, når de er værst. Indslaget bekræftede om ikke andet, at vi i Boligselskabet Fruehøjgaard overordnet set har nogle velfungerende afdelinger, hvor beboere behandler hinanden med respekt. - Vi har altid en mening om andre, og vi har altid grænser, sagde Mikael med den pointe, at uanset, hvad man mener om andre, så bør man omgås hinanden med respekt. Fordele ved bestyrelsesarbejdet Det Boligsociale Team, som varetager det store boligsociale projekt for Boligselskabet Fruehøjgaard havde glædet sig til at ruske lidt i organisations- og afdelingsbestyrelserne. Vores bestyrelser gør det godt, men vi kan altid blive bedre, sagde projektmedarbejder, Anne Hedegaard. På projektoren stod ordene: Hvad er det positive for mig ved at være med i afdelingsbestyrelsen? Her er nogle af afdelingsbestyrelsernes bud på de fordele der er ved bestyrelsesarbejdet: Indflydelse til gavn for afdelingens beboere Det sociale aspekt Kompetencer Kontakt med andre lejere At gøre en forskel Møde andre synspunkter Præge udviklingen i afdelingen Være til gavn for det område man bor i Naboskab Afprøve nye tiltag Hvordan får man folk op af stolen? I Storgården er der altid et stort fremmøde til beboermøderne, hvor man stiller en bus til rådighed for beboerne 6 HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni 2011

7 og kører dem til Aaparken. Her bliver de tilbudt et stykke smørrebrød og en dram og ellers bruger de tiden på at drøfte små som store problemstillinger i afdelingen. Det handler om hygge, bemærkede Inge Birthe, formand for afdelingsbestyrelsen i Storgården. Solstrålehistorien var indledning til det store debatspil, der blev sat i gang efter at deltagerne havde set en film om styrkebaseret borgerinddragelse. Debatten gik livligt, og da resultaterne kom frem i lyset, viste det sig, at der på trods af forskelligheder var mange ens værdier blandt medlemmerne i de forskellige afdelinger. De fire højest prioriterede værdier handlede om kulturen i afdelingen, om en god tone på afdelingsmødet, om uddannelse af afdelingsbestyrelserne og om at finde nye måder at involvere beboerne på. Der kom også flere gode forslag til hvordan man kunne gribe det an. Det blev blandt andet foreslået at gøre dagsordenen til beboermøderne mere spændende og måske krydre dem med kulturelle indslag. Vi kan lære af hinanden - Det var dæleme godt, udbrød formanden, da aftenens temaer var afsluttet. - Det var ganske udmærket, sagde Jørn Overgård fra Dalgasparken. Vi har givet hinanden inspiration til at få noget at arbejde med. Vi er meget forskellige, men derfor kan vi godt lære af hinanden. - Vi har ofte diskuteret beboerdemokrati, men vi er ikke rigtigt kommet videre med det, fortalte Anne Rasmussen, formand for afdelingsbestyrelsen i Birk. Jeg håber, at Det Boligsociale Team kan være med til at sørge for, at der bliver fulgt op på det, for det kan være svært i en tid, hvor alle har travlt, at få samlet trådene. Og der er gode odds for, at der bliver fulgt op på sagen. Det Boligsociale Team planlægger nemlig at holde endnu en temaaften for bestyrelsesmedlemmerne i efteråret. HJEM TIL DIG - Boligselskabet Fruehøjgaards beboerblad [nr. 16] juni

8 LÆSERNES INDLÆG Fællesspisning i Børglumparken Af Elsebeth Hoff, Børglumparken, på vegne af Aktivitetsgruppen, En gang om måneden er der fællesspisning for beboerne I Børglumparken. Fællesspisningen er en stor succes, og aktivitetsgruppen, der består af Sonja Bødskov, Ketty Fiig, Helle Aagård, fortæller, at man har valgt, at menuerne skal være traditonelt dansk mad. Middagen bestemmes af beboerne fra gang til gang. Der har bl.a. været stegt flæsk, gule ærter, dansk bøf, karbonader med gemyse, hamburgerryg mv. på menuen. Udover den månedlige fællesspisning laves der også middage ved højtiderne eller ved specielle festlige lejligheder som f.eks. Mortens Aften, hvor menuen selv sagt var andesteg. Den 4. maj kombinerede man fællesspisningen med en markering af befrielsesdagen. Der var flag på bordet og lys i vinduerne. En tradition, som holdes i hævd fra Danmarks Befrielse efter 2. Verdenskrig. Juleaften blev der holdt en festlig julemiddag. Der var stor tilslutning til dette arrangement, og udvalget har valgt at gentage succesen igen i Palmesøndag blev der holdt påskefrokost. Menuen stod på sild, snaps, lune retter, kaffe, ost og kiks. Stemningen var helt fantastisk, og deltagerne i fællesspisningen gav udtryk for, at de havde glædet sig til at deltage. Der gøres altid meget ud af bordpynten ex. gul dug og påskepynt til påske osv., for at gøre det så hyggeligt som muligt, og for at man skal føle sig hjemme. Aktivitetsgruppen fortæller, at fællesspisningen altid er en god oplevelse, og deltagerne har det sjovt og hygger sig. Alle beboere er velkomne, og har man familiemedlemmer på besøg, er de også altid velkomme. Prisen for at deltage i fællesspisningen, som består af hovedret, dessert, kaffe og småkager, er 60 kr. Børn og studerende slipper dog med 35 kr. Hver søndag fra er der fælles kaffebord. Også her er alle beboerne velkomne. Det sku' vær' så godt Af Torben Ringsø Jensen, Børglumparken. Med repræsentantskabsmødet den 26. maj sluttede mit medlemskab af organisationsbestyrelsen i Fruehøjgaard. Før tiltænkt, og jeg finder det helt på sin plads at berette om, hvad det er, jeg forlader. Det er altid interessant, hvad der foregår i ledelsen. Som bestyrelsesmedlem havde jeg nogle helt klare ambitioner for bestyrelsen. Trist at det nu ikke længere er muligt at fortsætte dette arbejde. Hele vejen igennem, mens jeg sad der, var bestyrelsen splittet i to næsten lige store lejre. Fem med formanden i spidsen over for fire menige medlemmer, der som jeg ønskede at løfte bestyrelsesarbejdet både kvalitativt og kvantitativt. Nu efter repræsen-tantskabsmødet er de fire reduceret til to! Umiddelbart ligner det et nederlag for mindretallets synspunkter, men mere væsentligt er det at se på, hvad det betyder for bestyrelsen. Fra første færd forsøgte mindretallet at få bestyrelsen til at fungere som en rigtig bestyrelse, og ikke som den tantebestyrelse, den vitterligt har været og fortsat er i dag. For at forstå mindretallets synspunkter kan man læse de anbefalinger, som er formuleret af Komiteen for god virksomhedsledelse i Her finder man en række anbefalinger, som blandt meget andet styrker virksomhedens konkurrenceevne og garanterer en fredelig sameksistens mellem bestyrelse og direktion gennem en klar arbejdsdeling. Anvisningerne sikrer også, at organisationen bliver holdt fast på sine mål og visioner. Alt sammen til gavn for os beboere, administrationen og for samarbejdet. Et beboerdemokrati kan først rigtigt træde i karakter, hvis rammerne er orden, og hvis vi for alvor lærer at lytte til hinanden. Med sammensætningen af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet er dette skudt langt ud i fremtiden. God virksomhedsledelse fordrer en god bestyrelse, der arbejder både selvstændigt og uafhængigt. Fruehøjgaards bestyrelse gør hverken det ene eller det andet. Beboerrepræsentanter sidder eksempelvis med, når beslutninger, der angår deres egen afdeling bliver behandlet og direktøren sidder altid med til møderne. Alle indstillinger, der passerer igennem forretningsudvalget til bestyrelsen, kommer fra og er formuleret af administrationen/direktøren og bestyrelsen tager stort set ingen selvstændige initiativer. Realitetsbehandlingen af de enkelte sager på dagsordenen er det så som så med. Det er helt officielt politik, at forretningsudvalgets fire medlemmer forventes at tilslutte sig indstillingerne allerede inden bestyrelsesmøderne påbegyndes. Man kan forestille sig, hvad det betyder for den efterfølgende gennemgang. I det år, hvor jeg sad der, var der som omtalt et fast flertal på fem, der ofte fandt behandlingen direkte overflødig og spild af bestyrelsens tid. Nogen burde måske spørge, hvorfor man så sidder i bestyrelsen?! Et af de svar, jeg har hørt, er ikke videre befordrende: Jeg sidder der, fordi jeg er valgt ind af repræsentantskabet. Hverken mere eller mindre! I det hele taget arbejdes der yderst sjældent i bestyrelsen. Det kan muligvis skyldes, at salæret, der er afsat til bestyrelsesarbejdet, alene udbetales til formanden. De menige får ingenting og føler sig derfor fritaget for at påtage sig opgaver. Man mødes og man tilslutter sig. Der er brug for nogle helt grundlæggende forbedringer af bestyrelsens måde at fungere på. I dag har jeg svært ved at få øje på, hvor de skal komme fra. For hvordan skal en ny generation med nye, friske ideer nogensinde få lyst til at nærme sig det organisatoriske arbejde under de betingelser?! NYT FRA SELSKABET Lukkedage og begrænset åbningstid Boligselskabet Fruehøjgaard har begrænset åbningstid i ugerne , hvor der er åbent fra kl for telefoner og ekspeditioner. I resten af juli måned åbner telefonerne først kl. 8:00 samtidig med administrationen. Uden for åbningstiden kan du ringe til vagttelefonen ved akut behov. Nummeret til vagttelefonen er: Vagttelefon: Medarbejderstatus Carsten Jensen Ansat i Team Grøn Vest fra 1. maj okt Bo Johansen Ansat i Team Grøn Øst fra 16. maj sep Årsberetning Alle beboere i boligselskabets lejemål modtager igen i år sammen med denne udgave af Hjem til dig vores årsberetning, som beretter om året, der er gået. Artikler Kender du til en begivenhed, som du gerne vil have omtalt, eller har du ris/ros til bladet, kan du kontakte os på: Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2 DK-7400 Herning Tel Næste blad udkommer Næste blad udkommer i slutningen af august. Deadline for forslag eller ideer til et tema, bedes modtaget senest 1. august 2011.

hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 24 / oktober / 2012

hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 24 / oktober / 2012 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 24 / oktober / 2012 Nordic Built Charter Mange lejere har ingen indboforsikring Klimaambassadører i aktion Ny Campus Festival Småt men

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Oplevelser ind i beboerdemokratiet

Oplevelser ind i beboerdemokratiet Oplevelser ind i beboerdemokratiet - en inspirationsrapport fra Rødovre Boligselskabs Sjov Søndag Rødovre Boligselskab gennemførte en beboerdag for alle selskabets 20 afdelinger. Arrangementet, der fik

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Update. Ringgården. Geniale affaldsløsninger Løsningen kaldes Århus-modellen og er faktisk en god Århus-historie

Update. Ringgården. Geniale affaldsløsninger Løsningen kaldes Århus-modellen og er faktisk en god Århus-historie Ringgården Update Juni 2010 # 96 Udfordringer i Ree Park Ringgårdens medarbejdere på virksomhedsdag i Ree Park Geniale affaldsløsninger Løsningen kaldes Århus-modellen og er faktisk en god Århus-historie

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Kvarteret. Mandehørm på Reginehøj Gensyn med barndommens gade Aktivitetsuge i Kalmargade Liv og sammenhold i Mårslet 05 / SEPTEMBER 2012

Kvarteret. Mandehørm på Reginehøj Gensyn med barndommens gade Aktivitetsuge i Kalmargade Liv og sammenhold i Mårslet 05 / SEPTEMBER 2012 05 / SEPTEMBER 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Mandehørm på Reginehøj Gensyn med barndommens gade Aktivitetsuge i Kalmargade Liv og sammenhold i Mårslet Leder Af Morten Homan I bestemmer

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere