Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa"

Transkript

1 Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer Portræt af Sydbanks Finansafdeling, der styrer bankens egenbeholdning Det tegner lyst for aktier en tid endnu Aktiemarkederne har igen fået fodfæste Emerging Markets har rettet sig Investorerne har igen rettet blikket mod højere afkast

2 I n d h o l d 4 Hvert år sine udfordringer 6 Siden sidst 8 Den globale økonomi 12 Aktiemarkedet 16 Obligationsmarkedet 20 Emerging Markets 24 Investeringssammensætning 25 Hvad sker der, hvis Sydbank anbefaler 27 Kontaktpersoner i Sydbank 28 Sydbanks forventninger Michael Andersen ansvarshavende redaktør De globale aktiemarkeder er stabiliseret hen over sommeren efter kursstigninger på gennemsnitligt ca. 5 % oven på forsommerens ganske markante aktiekursfald på typisk %. Som helhed har klimaet på de finansielle markeder her i 2006 endnu ikke været det bedste. Verdensaktieindekset ligger omkring nul med bl.a. danske og europæiske aktier som positive undtagelser. Heller ikke obligationer har imponeret i lyset af de mærkbare rentestigninger i både Europa, USA og Japan. For både aktie- og obligationsinvestorer vil afkastmulighederne i efteråret i høj grad afhænge af den globale vækst- og inflationsudvikling. Fortsætter tendensen til stigende globalt inflationspres, vil både den amerikanske og europæiske centralbank utvivlsomt fortsætte med at stramme pengepolitikken. Et af de andre helt store spørgsmål er, om den relativt kraftige nedgang i den amerikanske byggesektor i de seneste måneder varsler en snarlig nedgang i den amerikanske vækst og dermed formentlig også i den globale vækst. I specialartiklen på side 4-5 tegner vi denne gang et portræt af Sydbanks Finansafdeling. En afdeling, der ikke blot styrer Sydbanks likviditetsberedskab, men også aktivt spekulerer på aktionærernes vegne. Artiklen belyser bl.a., hvordan det er muligt at tjene penge til bankens aktionærer i tider med rentestigninger og aktiekursfald eller tabe penge, når renterne falder og kurserne stiger. God læselyst! Sydbank Markets Analyseafdelingen Postboks Aabenraa tlf fax sydbank.dk Redaktion: Afdelingsdirektør Michael Andersen tlf (ansv.) Aktieanalysechef Bjørn Schwarz tlf Cheføkonom Jacob Graven tlf Produktion: Sydbank Kommunikation Redaktionen sluttet den 18. august Investering udkommer næste gang fredag den 22. september Artiklerne i Investering er skrevet af økonomer og analytikere i Sydbank, medmindre andet fremgår af den enkelte artikel. Materialet i dette magasin er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for, at indholdet er fuldstændigt eller nøjagtigt. Banken tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget med baggrund i oplysninger i magasinet. De holdninger, der er udtrykt i magasinet, kan ændre sig, uden at banken nødvendigvis giver meddelelse herom. Sydbank eller ansatte i Sydbank kan have positioner i værdipapirer, der er nævnt i magasinet. Magasinet er alene bestemt for kunder i Sydbank. Artikler mv. må ikke offentliggøres eller på anden måde videregives uden redaktionens tilladelse. 2 Investering august 2006

3 Hvad kan vi gøre for dig Når det ikke længere er så yndigt Som det er nu, skal nogle pensionsordninger deles ved skilsmisse eller separation, andre ikke. Der er derfor eksempler på, at den ene ægtefælle skal dele sin kapital- eller ratepension, mens den anden kan beholde f.eks. hele sin arbejdsmarkedspension. Men fra 1. januar 2007 ændres lovgivningen, så hver ægtefælle beholder sin/ sine pensionsordninger. Det gælder også ordninger oprettet før 1. januar Dét er hovedreglen, men der er også en række undtagelser. F.eks. kan en ægtefælle kræve kompensation, hvis vedkommende af hensyn til familien har valgt at forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist og derfor har mistet pensionsopsparing i mindst 2 år. Kvinder bør ændre adfærd Kvinder har tradition for at spare mindre op til pension end mænd. Det har hidtil ikke haft den store betydning, da kapital- og ratepensioner jo skulle deles i forbindelse med separation og skilsmisse. Men når kvinder fra 1. januar ikke længere automatisk får halvdelen af mandens pensionsopsparing ved skilsmisse, kan de gå glip af mange penge og frem for alt en økonomisk tryg alderdom. Kvinder bør derfor fremover enten indbetale på pensionsordninger i eget navn eller sørge for at få oprettet en ægtepagt, der bestemmer, at parrets pensionsordninger skal deles. Vil du vide mere... om pension og skilsmisse, så klik på familiestyrelsen.dk eller kontakt en advokat. Forældrekøb en god hjælp En stor del af de unge, der nu starter på en videregående uddannelse, skal også finde et nyt sted at bo. Det kan være svært, og derfor vælger mange forældre at købe en bolig til den unge studerende. Sydbank kan selvfølgelig hjælpe med finansieringen som ved ethvert andet køb af bolig. Og som ved ethvert andet boligkøb betaler du som ejer driftsudgifter samt renter og afdrag på boliglånet. Til gengæld betaler dit barn husleje til dig, og du får skattefradrag her afhænger størrelsen af den beskatningsform, du vælger. Dit barn kan søge om boligstøtte efter de almindelige regler og kan måske også leje et værelse ud, så SU en kan række til andet end huslejen. Husk at undersøge, om lejligheden ifølge ejerforeningens vedtægter må udlejes lave en skriftlig lejekontrakt, ellers kan dit barn ikke få boligstøtte sætte huslejen til markedslejen, så du ikke får en ekstraregning fra skattevæsenet det er dit barn, der skal indgå en evt. aftale om fremleje; så kan du opsige hele lejemålet på én gang tage ikke blot Sydbank, men også revisor, advokat og evt. skattekontoret med på råd. Investering august

4 Likviditetsberedskab Hvert år sine udfordringer En bank skal have et vist likviditetsberedskab i Sydbanks tilfælde ca. 12 milliarder kroner. Det siger loven. Og det kræver garvede folk at håndtere de mange penge. Af Kitten Stens Christensen, Kommunikation Foto: Visionaire De er noget for sig selv de 8 mænd og kvinder, der tilsammen udgør Sydbanks Finansafdeling. Eller blot Finans, som afdelingen kaldes for nemheds skyld. De har nemlig deres egen post i bankens regnskab beholdningsresultatet. Så selv om de ikke fylder meget i bankens store dealerhal med i alt ca. 90 medarbejdere, har deres arbejde temmelig stor bevågenhed. Både internt i Sydbank og blandt analytikere og investorer. Let omsættelige midler Ifølge Bank- og Sparekasseloven skal Sydbank have et likviditetsberedskab på mindst 10 % af bankens såkaldte reducerede gælds- og garantiforpligtelser. Det vil sige i størrelsesordenen mia. kr. penge, der til enhver tid skal kunne omsættes til kontanter lige her og nu. I praksis skal pengene derfor enten være placeret som indlån i andre banker, herunder Danmarks Nationalbank og andre centralbanker, eller i let omsættelige obligationer. Beløbet, som Finans håndterer, indeholder også Sydbanks ind- eller udlånsoverskud, og det kan derfor svinge med flere milliarder fra dag til dag. Og dermed ofte være væsentligt større end de 12 milliarder. Det er garvede folk, der passer og passer på Sydbanks egenbeholdning. Siddende fra venstre Lene Veibye Johansen og Helle Kristensen. Stående fra venstre Kaj Christensen, Lars Bolding, Lars Boné og Bjarne Hjortflod. Finansafdelingen tæller også Erik Skov Nielsen og Henrik Bisgaard. 4 Investering august 2006

5 Likviditetsberedskab Det er altså ikke så underligt, at egenbeholdningen er en meget vigtig brik i det at drive en bank. Set med lovgivernes øjne er det det beredskab, der skal sikre, at banken har likvide midler nok, hvis f.eks. mange kunder vil hæve store beløb på én gang. Men beredskabet skal også være en garant for, at de danske banker kan modstå eventuel uro i den finansielle sektor eller omkring den enkelte bank. Som bilens airbags, der skal tage stødet ved en pludselig opstået fare. En heldig hånd Men ét er beholdningens størrelse, som loven sætter en nedre grænse for. Noget andet er, hvordan de mange penge passes hvilket afkast de giver til banken og dermed bankens ejere aktionærerne. Og her gælder det om at have både en dygtig og en heldig hånd. Vores folk i Finans skal have lang erfaring med handel med finansielle produkter, og de skal have vist en heldig hånd, siger direktør Lars Bolding og fortsætter: - Og så skal de kunne håndtere store risici ikke noget med at få ondt i maven, fordi markederne pludselig går dem imod. Og endelig skal de kunne tåle at blive målt på deres resultater hver eneste dag. Som ansvarlig for Finans er 42-årige Lars Bolding også medlem af Sydbanks Finanskomité en 3-mands-gruppe, der lægger den overordnede strategi for, hvad der skal købes og sælges. Her har også bankdirektør Torben A. Nielsen og afdelingsdirektør Kaj Christensen sæde. Tre herrer, der tilsammen har mere end 70 års erfaring med renter, handel og pengemarkeder. Alle instrumenter til rådighed Ikke mindst Kaj Christensen er med sine 54 år en af de tunge drenge, når det gælder erfaring og resultater. I hele 30 år har hans fingerspidsfornemmelse været med til at sikre først Fynske Bank og siden 1984 Sydbank nogle af branchens bedste beholdningsresultater. I de fleste år har resultatet da haft det rigtige fortegn, siger Kaj Christensen. Men hvert år sine udfordringer. Mens 2005 for eksempel var et godt år med rentefald og stigende kurser er alt stort set faldet her i Et blik på Sydbanks beholdningsresultater i 2006 viser dog, at fortegnet også her er et pænt plus, når man lægger tallene sammen. Men hvordan kan det være, at Sydbank kan tjene penge, når stort set alle andre har tabt på de faldende kurser eller kan tabe, når andre tjener penge? Vi har alle tænkelige finansielle instrumenter til rådighed og kan f.eks. sælge noget, vi ikke har, fortæller Kaj Christensen. Det gør vi, hvis vi forventer et faldende marked, for så kan vi senere købe billigere og dermed opnå en fortjeneste. Vi kan nemlig være helt kortsigtede, når vi køber og sælger. Og her ligger en af de helt store forskelle i forhold til f.eks. en almindelig pensionsopsparer eller privat investor, der må tænke mere langsigtet. Det lyder risikabelt spekulerer I for bankens penge? Det kan du da godt kalde det, men det er kalkulerede risici, pointerer Lars Bolding. Der er helt faste rammer for, hvor store risici vi må løbe. Det reguleres af instrukser fra bestyrelse og direktion og af rammer og budgetter helt ned på den enkelte dag og den enkelte medarbejder. Og så har banken et team af controllere. De sidder et andet sted i bygningen, men kan på deres computere hele tiden holde øje med, at rammerne rent faktisk bliver overholdt, slutter Lars Bolding. Sydbanks beholdningsresultater bærer præg af de skiftende markedsvilkår, men også af den heldige hånd, som bankens Finansafdeling er udstyret med. Investering august

6 Siden sidst Modsat rentepolitik i USA og Europa Tegn på vækstafmatning fik den amerikanske forbundsbank til at holde renten uændret efter 17 renteforhøjelser i træk. Den europæiske centralbank gik derimod i den modsatte retning og hævede renten tidligere end ventet. Af Jacob Graven To år med stigende amerikansk styringsrente blev stoppet med den amerikanske forbundsbanks (Feds) beslutning om at holde renten uændret på mødet den 8. august. Tegn på vækstafmatning var den direkte årsag til beslutningen. Svag BNPvækst på 2,5 % (annualiseret) i 2. kvartal og fortsat beskeden beskæftigelsesvækst i både juni og juli, jf. figur 1, var givetvis de stærkeste argumenter. Hurtigere renteforhøjelser i Europa Paradoksalt nok benyttede den europæiske centralbank (ECB) sommeren til at øge tempoet i renteforhøjelserne, og Bank of Japan hævede renten for første gang i 6 år. De fleste havde forventet, at renten i Euroland resten af året ville blive hævet med 25 bp hver 3. måned, som det har været tilfældet siden december Men efter rentemødet i juli stod det klart, at ECB var klar til at øge tempoet ved at hæve renten i august kun 2 måneder efter den seneste renteforhøjelse. Renten blev som ventet hævet den 4. august, og det kopierede Danmarks Nationalbank, så udlånsrenten nu er oppe på 3,25 %. Risiko for tiltagende inflationspres i Euroland var den direkte årsag til den fremskyndede renteforhøjelse. Trukket op af højere oliepriser forblev inflationen i Euroland Figur 1 Beskæftigelsesændring pr. måned, USA, personer Figur 2 BNP-vækst, Euroland, pct. Figur 3 10-årig rente i Danmark og USA 400 1,40 5, ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 5,0 4,5 4,0 3,5 Danmark USA ,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 6 Investering august 2006

7 Siden sidst således hen over sommeren omkring 2,4-2,5 % betydeligt højere end ECB s øvre grænse på 2 %. Samtidig bekræftede BNP-tallene for 2. kvartal, at opsvinget er blevet forstærket. Med en økonomisk vækst på 0,9 % i forhold til 1. kvartal kunne Eurolands økonomi således fremvise den højeste vækst i 6 år, jf. figur 2. Højere korte, men lavere lange renter Effekten på de finansielle markeder har da også været klar. I USA er obligationsrenterne faldet hen over sommeren som reaktion på den amerikanske vækstafmatning og Feds rentepause. Det har holdt en snor i de lange renter i Danmark, mens de korte renter er steget yderligere i kølvandet på meldingerne fra ECB. USD er som ventet blevet presset af den mindskede rentefordel i USA og nærmer sig nu bundniveauerne fra foråret. Aktierne er kommet stærkt tilbage Aktierne har generelt klaret sig pænt, og de kraftige kursfald fra forsommeren er blevet stoppet. Gode regnskaber og mere optimistiske forventninger specielt i europæiske virksomheder har sammen med udsigten til en rentepause fra Fed været med til at understøtte aktiemarkedet. Siden bunden i juni er de brede indeks steget 5-10 %, men er stadig under rekordniveauerne i foråret. Modvinden har lagt sig for Emerging Markets Emerging Markets-aktivklassen har nydt godt af, at de internationale finansielle markeder er faldet til ro. Både aktier og obligationer har rettet sig og har haft positive afkast siden midten af juni. Figur 4 1-årig rente i Danmark og USA 6,0 Figur 5 USD/DKK 640 Figur 6 Aktieindeks. Nikkei (Japan), S&P 500 (USA), DAX (Tyskland) og C20 (Danmark) 1. januar 2006 = indeks ,5 USA DAX 5, ,5 4, S&P 500 3,5 Danmark Nikkei C20 3, ,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 570 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 85 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Investering august

8 Den globale økonomi Amerikansk afmatning skygger for europæisk opblomstring Eurolands økonomi er langt om længe kommet op i fart men muligheden for et stærkt og langvarigt opsving hæmmes af, at den globale økonomis førerhund, USA, er ved at tabe pusten. Af Jacob Graven Opsvinget i Eurolands økonomi er godt i gang. Det er den entydige konklusion på baggrund af den seneste udvikling, hvor BNP-væksten er steget til det højeste niveau i 6 år. Hvor det hidtil primært har været eksportsektoren, der har holdt Eurolands økonomi kørende på bagsmækken af det stærke globale opsving, er væksten nu mere bredt funderet. Opsvinget har samtidig medvirket til at nedbringe arbejdsløsheden til 7,8 % i juni fra toppen på 8,9 % i 2004, jf. figur 1. Der er naturligvis først og fremmest grund til at glæde sig over denne udvikling, men spørgsmålet er, hvor stærkt og langvarigt opsvinget bliver. Meget tyder på, at BNP-væksten i 2006 for første gang i 6 år kommer over 2 %. Det er ganske solidt, men kan dog ikke betegnes som et buldrende opsving. Og en række mørke skyer truer da også i horisonten. Flere forhold vil nemlig dæmpe væksten i 2007: Lavere global vækst anført af vækstnedgang i USA Strammere finanspolitik i Tyskland og Italien i 2007 især den tyske momsforhøjelse Rentestigningen og EUR-styrkelsen gennem 2006, der først får fuld effekt på økonomien i Vi er derfor fortsat skeptiske med hensyn til muligheden for et langstrakt opsving i Euroland. I forhold til USA er Euroland dog i en mere gunstig situation, da rentestigningerne har været mindre, boligmarkedet er sundere og opsparingen i husholdningerne er langt større. Vi forventer derfor en behersket økonomisk afmatning i Euroland, så BNP-væksten kommer ned omkring 1,75 % i 2007 fra 2,25 % i Flere renteforhøjelser på vej i Danmark Det styrkede opsving har som omtalt i Siden sidst -afsnittet fået den europæiske centralbank (ECB) til at fremskynde de ventede renteforhøjelser. Og alt tyder på, at der er flere på vej. Vi forventer, at renten bliver hævet med yderligere 25 bp i begyndelsen af oktober og sandsynligvis igen i december. Danmarks Nationalbank vil kopiere disse renteforhøjelser, så udlånsrenten ved udgangen af året når op på 3,75 %, og herefter Figur 1 Arbejdsløshed, Euroland, pct. 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 Figur 2 Lønstigning i industrien, Euroland, pct. år-over-år Figur 3 BNP-vækst, USA, pct. kvartal-over-kvartal, annualiseret , Investering august 2006

9 Den globale økonomi Figur 4 Globale styringsrenter England Euroland USA 1 0 Japan Investering august

10 Den globale økonomi forventer vi uændret styringsrente på dette niveau gennem 1. halvår Det er lidt mere, end vi hidtil har forventet, og derfor har vi hævet vores skøn for de korte obligationsrenter en smule. Sandsynligheden for, at ECB vælger at hæve renterne mere og/eller hurtigere, end vi forventer, er større, end at renteforhøjelserne stopper. En væsentlig årsag til, at vi vurderer, at ECB stopper renteforhøjelserne i december, er den yderst moderate lønudvikling. Figur 2 viser, at lønningerne i industrien kun steg med 1,5 % i 1. kvartal i forhold til samme periode sidste år. Det er den laveste stigningstakt i nyere tid og giver næsten garanti for, at inflationen ikke vil stige kraftigt, og at renterne dermed kan forblive på et relativt lavt niveau. Det er klart, at de lave lønstigninger primært afspejler den meget svage konjunktursituation i de senere år, hvor arbejdsløsheden har været høj. Nu hvor arbejdsløsheden er nedbragt til det laveste niveau siden begyndelsen af 2001, vil lønstigningerne sandsynligvis blive højere i de kommende kvartaler. Niveauet er dog så lavt, at en behersket stigning på ingen måde vil udløse risiko for en accelererende løn- og prisspiral. Desuden har globaliseringspresset helt givet bidraget til de lave lønstigninger gennem konkurrencen fra lavtlønslande i Østeuropa og Asien. Denne mekanisme vil også fremover holde lønstigningerne i skak. Begyndelsen til enden på amerikansk opsving Er amerikansk økonomi langt om længe på vej ned i gear? Det spørgsmål rejser sig naturligt efter sommerens indikationer på vækstnedgang. Gennem længere tid har vi argumenteret for, at opsvinget har været uholdbart, fordi det i høj grad kører for lånte penge. Vi vurderer fortsat, at gældsætningen giver store langsigtede vækstproblemer, og den nuværende vækstnedgang er sandsynligvis begyndelsen til enden på det amerikanske opsving. Mange vil måske være mere optimistiske på baggrund af amerikansk økonomis imponerende styrke gennem de seneste år, hvor forudsigelserne om en kommende vækstnedgang er blevet gjort til skamme. Og økonomien er tidligere i det nuværende opsving kommet stærkt igen efter et kvartal med lav vækst. I 4. kvartal 2005 var BNP-væksten således under 2 %, men steg kraftigt til 5,6 % i 1. kvartal i år, jf. figur 3. På den baggrund kan man naturligvis håbe på en tilsvarende udvikling denne gang. Der er imidlertid store forskelle på situationen for et halvt år siden og nu. Som vi skrev her i Investering i begyndelsen af 2006, var vækstnedgangen i 4. kvartal højst sandsynligt midlertidig, da den skyldtes en række specielle forhold. Det samme er ikke tilfældet nu! Vækstnedgangen i 2. kvartal gjaldt både virksomheder og forbrugere, og der er ikke umiddelbart lagt op til et stærkt comeback. Den vigtigste årsag til, at vi anser opsvinget i USA for at være forbi, skal dog findes på boligmarkedet. Kraftige boligprisstigninger har i de seneste år været hovedforklaringen på, at amerikansk økonomi har holdt dampen oppe længere, end vi havde forventet. Men nu er kurven for alvor knækket! En række indikatorer peger entydigt i retning af en betydelig afmatning på det amerikanske boligmarked. Prisstigningerne på både eksisterende og nye boliger er aftaget, så prisen nu stort set er uændret gennem det seneste år, hvor vækstraterne så sent som i slutningen af 2005 var tocifrede, jf. figur 5. Og der er ikke noget, der tyder på, at bunden er nået endnu. Det såkaldte NAHB-indeks, der måler optimismen i byggevirksomhederne eller Figur 5 Prisstigning på nye og eksisterende boliger, USA, pct. år-over-år 20 % Figur 6 NAHB-byggeindeks og privatforbrugsvækst (pct. år-over-år), USA 6 80 Figur 7 10-årig rente i Danmark og USA 7,00 15 % 10 % Eksisterende NAHB (højre) ,50 6,00 5,50 5,00 USA 5 % 0 % Nye Privatforbrug ,50 4,00 3,50 3,00 Danmark -5 % , Investering august 2006

11 Den globale økonomi manglen på samme, skulle man måske sige faldt i august til 32, hvor 50 angiver et neutralt niveau. Man skal helt tilbage til recessionen i amerikansk økonomi i 1990 for at finde et lavere niveau. Figur 6 viser en faretruende tæt historisk sammenhæng mellem NAHBindekset og det private forbrug. Den igangværende afmatning på boligmarkedet kan således med stor sikkerhed ses som et forvarsel om, at privatforbruget vil udvikle sig relativt svagt i de kommende kvartaler. Hvor galt vil det så gå er amerikansk økonomi på vej mod recession? Det forventer vi som udgangspunkt ikke, om end det langtfra kan udelukkes. Efter vores vurdering er det mest sandsynligt, at amerikansk økonomi lander relativt blødt med en vækstrate i 2. halvår omkring 2,5 % og 2,0 % i Privatforbruget der udgør to tredjedele af BNP vil sandsynligvis trække ned, mens investeringerne må forventes at stige som følge af den høje kapacitetsudnyttelse. Desuden kan den højere vækst i Euroland og Japan betyde medvind for amerikansk eksport. Renteforhøjelser slut i USA Holder vores forventninger stik, vil Fed sandsynligvis holde styringsrenten uændret året ud. I 1. halvår 2007 kan rentenedsættelser meget vel komme på tale, hvis inflationen som ventet aftager i kølvandet på vækstafmatningen. Netop inflationen er dog en vigtig joker i forhold til vores renteforventninger. I foråret steg inflationen markant også når der renses for de midlertidige effekter af høje energipriser. Denne inflationsstigning var den direkte årsag til, at Fed måtte hæve renten i juni, hvor der ellers var lagt op til en pause. De seneste inflationstal har været knap så høje med en stigning i den underliggende inflation (forbrugerpriser ekskl. energi og fødevarer) på 0,2 % i juli, hvor stigningen i de foregående 4 måneder var 0,3 %. Beslutningen om at holde renten uændret på mødet i august var baseret på en forventning om, at den lavere økonomiske vækst på lidt længere sigt vil dæmpe inflationen yderligere. En fornyet acceleration i inflationen kan derfor ændre forudsætningerne og tvinge Fed til flere renteforhøjelser. Det forventer vi som udgangspunkt ikke bliver tilfældet, men skulle det ske, vil det løfte renterne i både USA og Europa især de korte. De lange renter vil i et sådant scenario formentlig stige knap så meget, da flere renteforhøjelser i USA giver overhængende risiko for, at amerikansk økonomi bliver kvalt i renteskruen og styrer mod recession. De lange renter har toppet Samlet set anser vi det for mest sandsynligt, at vi har set toppen af de lange renter i denne omgang. Udsigten til flere renteforhøjelser i Euroland vil isoleret set trække i retning af højere lange renter i Danmark, men vi vurderer, at effekten fra faldende renter i USA vil være stærkere. Den 10-årige danske rente vil derfor sandsynligvis svinge omkring det nuværende niveau på 4 % i de kommende måneder, mens vi forventer en svagt faldende tendens i 1. halvår USD er som ventet blevet svækket i takt med indsnævringen af rentespændet mellem USA og Euroland. Og vi regner fortsat med, at denne tendens holder ved, så USD/DKK på 12 måneders sigt når 5,30 fra p.t. 5,80. Figur 8 USD/DKK Investering august

12 Aktiemarkedet Det tegner lyst for aktier en tid endnu Der er fokus på aktiernes forholdsvis gunstige værdiansættelse, udsigten til lavere renter i USA og en relativt høj global økonomisk vækst men investorer bør ikke undervurdere risikomomenterne. Af Bjørn Schwarz Aktiemarkederne har igen fået fodfæste efter rutsjeturen i maj og juni, jf. figur 1-3, og har dermed indfriet vores forventninger. Overvejende gode regnskaber fra selskaberne i ind- og udland har sammen med en fortsat gunstig værdiansættelse og et stemningsskifte blandt investorerne bidraget til stigende aktiekurser. Risikoaversionen er fortsat høj blandt investorer, men de seneste nøgletal fra især USA har fjernet en del af den inflationsfrygt, der tyngede aktierne i forsommeren, og dermed frygten for flere renteforhøjelser i USA, jf. afsnittet om den globale økonomi. Opsvinget i Euroland er fortsat i god gænge og synes nu bredere funderet, end vi har set længe, og det begunstiger både forbrugere og virksomheder i Euroland. Og dette til trods for udsigten til flere europæiske renteforhøjelser. Udviklingen på aktiemarkederne har på det seneste tilmed været begunstiget af faldende oliepriser i kølvandet på den aktuelle nedtrapning af spændingerne i Mellemøsten. Aktierne fremstår dermed atter som en mere attraktiv investering, men investorer bør dog ikke undervurdere risikomomenterne. Hvor længe vil virksomhedernes gode indtjeningsmuligheder vare ved, spørger mange investorer med rette nu hvor der er udsigt til lavere global økonomisk vækst. Det afgørende bag de senere års positive udvikling på aktiemarkederne er netop den høje globale økonomiske vækst. Afmatning kan brat ændre billedet Vi vurderer, at udsigterne for de kommende måneder på aktiemarkederne er forholdsvis lyse, men det billede kan hurtigt ændre sig, hvis investorerne begynder at tillægge vækstafmatningen større betydning. Der er fortsat meget, der taler for aktiekursernes positive udvikling de kommende måneder, nemlig: Fortsat relativt høj global vækst Udsigt til, at centralbankerne er tæt på rentetoppen Aktiernes værdiansættelse Selskabernes investeringslyst Høje udbytter og aktietilbagekøb Overtagelsesspekulationer. Omvendt kan aktiekurserne også komme i modvind, f.eks. forårsaget af: Aftagende økonomisk vækst Kraftigt stigende råvare-/oliepriser Faldende ejendomspriser Skærpelse af Mellemøst- og Iran-konflikten Inflationsfrygt Terrorfrygt Kraftig USD-svækkelse. Det er vores vurdering, at de positive faktorer på kort sigt vejer tungest i Figur 1 Udvikling i S&P 500, Nasdaq og Nikkei siden 1. januar Nasdaq S&P 500 Nikkei Figur 2 Udvikling i C20, S30 og DAX siden 1. januar DAX S30 C Figur 3 Udvikling i tyske aktier siden 1. januar MDAX DAX SDAX Investering august 2006

13 Aktiemarkedet investorernes bevidsthed og dermed vil understøtte aktiekursernes udvikling. Historisk synes aktiernes prisfastsættelse ikke anstrengt, jf. figur 6-9, medmindre der lægges et mere pessimistisk vækstbillede for verdensøkonomien til grund for forventningerne til de kommende år. Frygt for vigende indtjening i virksomhederne vil i en sådan situation kunne udløse aktiekursfald. Men nogen større økonomisk vækstafmatning er der ikke taget højde for i analytikernes forholdsvis optimistiske forventninger til virksomhedernes indtjening. Sæsonen for regnskabsafslutninger lakker mod enden, og de økonomiske nøgletal vil dermed igen dominere billedet de kommende uger. De nøgletal, som forstærker indtrykket af et amerikansk opsving på vej ned i gear, øger inflationsfrygten eller tyder på en kraftigere afmatning på boligmarkedet, vil tynge aktiekurserne på ny. En optrapning af Iran-konflikten kan på kort sigt vise sig at presse aktiekurserne. Figur 4 Udvikling i råvarepriser (CRB-indekset) de seneste 20 år 200 Figur 5 Udvikling i danske aktier (OMX CB) i forhold til USD/DKK-udviklingen siden 1. januar Figur 6 Prisfastsættelse målt på P/E de seneste 10 år OMX CB/Danske aktier Japan Verden USA USD/DKK Europa Investering august

14 Aktiemarkedet Tabel 1 Prisfastsættelsen af danske aktier i internationalt perspektiv MSCI Europa MSCI USA MSCI Japan MSCI Verden MSCI EM MSCI Danmark MSCI Sverige MSCI Norge P/E Indtjeningsvækst pr. aktie E 2007E E 2007E 13,2 13,0 12,0 8 % 12 % 9 % 16,8 15,4 13,8 13 % 14 % 11 % 17,5 17,2 15,4 36 % 7 % 11 % 15,5 14,6 13,3 11 % 13 % 11 % 11,6 11,1 10,1 17 % 13 % 13 % 14,4 14,1 12,8 11 % 6 % 14 % 13,8 12,8 12,3 7 % 12 % 6 % 12,3 12,3 12,4 17 % 33 % 5 % S&P 500 Eurostoxx 600 DAX OMX S30 OMX C20 16,1 14,9 13,6 12 % 13 % 11 % 13,8 12,7 11,9 9 % 12 % 9 % 13,4 12,5 11,4 10 % 11 % 14 % 11,8 13,4 12,2 8 % 13 % 6 % 12,2 12,4 11,6 3 % -1 % 11 % Med det vækstbillede, vi forventer på kort sigt, og den indtjeningsvækst, som det tegner til i virksomhederne (se tabel 1), er der fortsat gode investeringsmuligheder. Vi råder dog fortsat investorer til at være selektive især blandt de små og mellemstore aktier, hvor værdiansættelsen for fleres vedkommende synes anstrengt. For at tage hensyn til usikkerhedsmomenterne på længere sigt har vi taget toppen af vores langsigtede aktiekursforventninger. På kort sigt er vi stadig forholdsvis optimistiske. Mulighederne for ikke mindst japanske og europæiske aktier synes gode. Vi vurderer, at svenske og tyske aktier fortsat vil genvinde noget af det tabte de kommende måneder, og vi ser også muligheder i udvalgte danske aktier. I USA bør lavere renter understøtte aktierne, men aftagende økonomisk vækst og forbrugslyst vil påvirke regnskaberne fra de amerikanske selskaber i negativ retning. Vi er derfor fortsat ikke specielt optimistiske med hensyn til amerikanske aktier. Vores råd er at investere i selskaber med stærk markedsposition, høj konkurrencekraft og gunstig prisfastsættelse efter de seneste kursfald. Japanske aktier har meget til gode I det seneste år har japanske aktier været et godt bekendtskab for mange investorer. Udviklingen i 2006 har derimod endnu ikke indfriet vores forventninger til trods for, at de økonomiske nøgletal fortsat peger den rigtige vej. Forbruget og investeringerne steg mere end ventet i 2. kvartal. Arbejdsløsheden falder, og lønningerne stiger, og det kan sætte yderligere skub i privatforbruget. Udviklingen i industriens ordrebøger Figur 7 Prisfastsættelse målt på P/E de seneste 10 år Figur 8 Udvikling i udbytteprocent (yield) de seneste 10 år Figur 9 Udvikling i kurs/indre værdi de seneste 10 år Sverige 4,0 3,5 Europa ,0 5 USA Tyskland Danmark Verden 2,5 2,5 1,5 1,0 0,5 Japan Verden USA EUR Verden Japan Investering august 2006

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere