ChangeGroup Flæsketorvet 68 DK-1711 København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ChangeGroup Flæsketorvet 68 DK-1711 København V"

Transkript

1 DEN AGILE TRANSFORMATION, OPTAKT, V/THOMAS CHRISTENSEN

2

3 AMANDA Med 34 procent af stemmerne fik Amanda 1. pladsen i opløbet om at være Danmarks største it-skandale. Computerworld.dk, 20. juli 2007

4 AMANDA - FAKTA Medarbejderne i en række AF-regioner holdt i går faglige møder eller nedlagde arbejdet i protest mod det nye edbsystem Amanda. De ansatte mener, at de ikke kan passe deres arbejde på grund af fejl og mangler i Amanda. Der er ganske enkelt ikke tid til at tage sig af de arbejdsløse og jobformidling. Ingeniøren 10. maj 2000 Udbudt i 1995, budget ca. 250 MDKR Datacentralen og IBM ender med at vinde CSC køber derefter Datacentralen Skal være færdigt i 1998 Udrulles først i 2000 arbejdsnedlæggelser følger Endelig pris: ca. 650 MDKR

5 AMANDA - ANSVAR AMS øverste ledelse har forsøgt at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde med leverandøren... Selv om problemstillingen har været rejst gentagne gange over for leverandøren, har denne ikke formået i tilstrækkelig grad at opfylde AMS efterspørgsel efter en mere kvalitetsbetonet planlægning. Rigsrevisionen 10. oktober 2001 Hvem blev fyret?

6 AMANDA - KRAVSPECIFIKATION det [har ] ikke i et projekt som AMANDA, hvor udviklingen strækker sig over flere år, [] været muligt til fulde at tage højde for, hvilke nødvendige eller mulige ændringer der ville være til projektet, efterhånden som udviklingsarbejdet skred frem Rigsrevisionen 10. oktober 2001

7 AMANDA - RESSOURCER Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at AMS ledelse har haft problemer med at sikre tilstrækkelige personaleressourcer til udviklingen af AMANDA Rigsrevisionen 10. oktober 2001

8 AMANDA KONTRAKT OG BOD Kammeradvokaten vurderer, at det bedst betaler sig for Arbejdsmarkedstyrelsen at opgive en retssag mod CSC, selvom han skønner, at oddsene for at vinde er gode. Argumentet er, at det vil tage for lang tid og koste for mange penge at føre retssag. Computerworld.dk 10. maj 2000

9 FIRE SANDHEDER OM IT-UDVIKLING Mens it-systemer kodes: ændrer verden sig ændrer forståelsen af forretningen sig (og den bliver bedre) udvikler teknologien sig bliver leverandøren bedre

10 FORUDSIGELIG UFORUDSIGELIGHED Omkostninger vs. scope Planlagt skalering vs. 4lføje flere ressourcer 4l et allerede forsinket projekt

11 BROOKS LAW adding manpower to a late software project makes it later Fred Brooks, 1975

12 KUNDEN VS. LEVERANDØREN Hvor mange ressourcer skal kunden have i ft. leverandøren? Er kravspecifikationen død? Hvad med kontrakten?

13 ANSVAR Kunden har ansvaret til slut. Så kan kunden lige så godt tage ansvaret til at starte med

14 MODENHED Lav modenhed hos kunden Lav modenhed hos leverandøren Lav modenhed i samarbejdet SCRUM

15 POST AMANDA 2002: Arbejdsmarkedsportalen 2004: Strategi om udfasning 2008: Amanda lukkes Iterativ Udvikling Åbne grænseflader Men vandfald

16 POST AGILT Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer Velfungerende software frem for omfattende dokumentation Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

17 KONTAKTOPLYSNINGER Thomas Christensen IT-arkitekt m.v. Mobil:

18 DEN AGILE TRANSFORMATION, V/AAGE KNUDSEN

19 DEN AGILE ORGANISATION, HVORDAN ORKESTRERER VI DEN AGILE ORGANISATION Case: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering 19

20 AGENDA 1. Casen: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) 2. Situationen i Den agile rejse til nu 4. Er STAR så agil nu? 5. Opsamling og gode råd 20

21 1. CASEN: STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING (STAR) 21

22 Kontor: Digitalisering og Support Kontoret har ansvaret for den digitale implementering af politiske reformer og initiativer, herunder udvikling af selvbetjeningsløsninger mv. Kontoret har ansvaret for den digitale udvikling og forvaltning af de forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på landsplan (Jobnet, DFDG, Jobcenter Planner, Jobbing, Mitjobkompas, ijobr mv). 22

23 23

24 24

25 Private SYSTEMLANDSKABET Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, STAR Borger og virksomhedsrettede løsninger Offentlig e Private Jobdatabaser Job- ind Job- ud Jobnet for borger og virksomhed Jobnet (CV, Jobannoncer, tilbud) Jobbing.dk Mit job kompas VITAS (Virksomheds- tilbud) Midlertidige indberetninger (Sharepoint) CPR JobKo n Sagsbehandlerrettede løsninger Jobnet for jobkonsulenter Til- /afmelding Plan, Ferie, Sygdom CV Administration og ledelse Bruger admin Landssupport- systemet CVR NemId Planner (Indkald samtaler) Arbejdsmarkeds- portalen DFDG Det fælles datagrundlag (DFDG) Backend, DWH Printarkiv Skabeloner Jobindsats.dk A- kasse A- A- kasse løsninger løsninger kasse Anden Aktør Systemer NemRefusion Sygemelding Medlems- til/afgang UPH, status, sygdom CV samtaler Rådighed/Sanktion Ydelsescenter Kommunernes ydelsessystem (KY) - kontanthjælp mm.) Kommunernes sygedagpengesystem (KSP) Til- /afmelding Kontaktgruppe Henvisning til YC Bevilling Raskmeldingsstatus Stop sygedagpenge Raskmelding Opret sag Stop sag ved raskmelding Ændring af sag Ferie Varighedsadvis Kommune Til- /afmeldinger Plan, Ferie, Sygdom, Aktiveringer, Samtaler, CV, mm Fravær Negative hændelser Henvisningsdato til YC Aktivering Rådighed/Sanktion Bevilling Ret og pligt AMFORA Jobcenter Jobcent er Jobcenter løsninger FASIT, Opera, Workbase Aktiviteter Borger.dk Virk.dk Anden kommunal IT Rigsarkivet Telefon: Sagsoverblik/ Partskontakt EDH EDH (SAPA) Centralprint Økonomistyring KMD Opus o.a. A- Refusion A- Refusion KMD, KMD, WBA, WBA, SKS- AS SKS- AS Danmarks Statistik 25

26 ELLER ET LIDT ENKLERE BILLEDE Jobnet JobKo n Planner DFDG A- kasse Jobcent er 26

27 FORRETNINGEN HVORDAN OPSTÅR BEHOVET? Landssupporten Teknologisk udvikling Reformer Modernisering- - Reform af beskæftigelsesindsatsen teknisk - og Reform af kontanthjælpen brugermæssigt - Reform af førtidspension og fleksjob - Reform af sygedagpenge - Reformen af - Reform af - Reform af Teknisk gæld Indirekte lovgivning Backlog 27

28 2. SITUATIONEN I 2010 AGIL VAR OP AD BAKKE 28

29 IT-PROJEKTERNE I DEN STATSLIGE SEKTOR VAR UDFORDRET: Maj 2010 De gode eksempler til trods er vellykkede statslige it-projekter snarere undtagelsen end reglen

30 RISIKO: 196 BUSINESS CASE: 89 PROJEKTMODEL: 69 STYRING : 58 RAPPORTERING: 15 Agil: 0 Akupunktur: 0 30

31 DEN LOGISKE VEJ: PISK ER GODT, DERFOR ER MERE PISK ER ENDNU BEDRE: Aftalemodel med masser af håndtag til styring og kontrol: Fast pris og fast tid Utallige detaljerede krav Leverandøransvar Rapportering Servicemål Bod Garantier Men passer modellen til virkeligheden? Vedligeholdelse og genudbud Afvikling af teknisk gæld Mangelfuld dokumentation Videreudvikling i en dynamisk, politisk styret virkelighed.

32 DET ER SVÆRT AT SLIPPE EN KULTUR UDVIKLET GENNEM MERE END 25 ÅR: VANDFALDSMODELLEN UNDERSTØTTET AF FASTPRISAFTALEN K02 Logisk, let at forstå, let at forklare: Fast ydelse, fast pris, fast tid! Kontrakten placerer entydigt ansvaret hos leverandøren Alt er aftalt, så vi sparer på egne ressourcer i projektforløbet Aftalte servicemål og prøveforløbet sikrer, at vi får det vi har købt Bodsbestemmelserne får leverandøren til at levere som aftalt Vi skaber en konkurrencesituation, som sikrer os værdi for pengene Leverandørerne kan sende udviklingen derhen, hvor der er dygtige og flittige udviklere til lave timepriser

33 BESLUTNING: GO AGILE MED JOBNET 33

34 PAUSE, DEREFTER. 3. DEN AGILE REJSE TIL NU 34

35 VI BRUGTE ET UDBUD SOM ANLEDNING TIL AT INDFØRE DEN AGILE MODEL: HVIS DU VIL HAVE EN AGIL UDVIKLINGSPROCES, MÅ DU STARTE MED DET AGILE UDBUD Med den agile udviklingsmodel vi fokus fra produkt og pris 4l proces, rammer og mennesker

36 VALG AF LEVERANDØR (TILDELING) Kriterium Traditionel Vægt Agil Vægt Produkt Løsningen (hvad): Kravopfyldelse Produktegenskaber 30% (Virksomhedens erfaring med tilsvarende opgaver/ teknologier/processer afdækkes i prækvalifikationen) 0% Organisation Nøglepersoner = projektleder ++ 10% Teamets erfaring Bemanding af rollerne Kompetencer Code Camp evne til håndtering af processen 50% Proces Kvalitet (kvalitetssystem) Metoder (metodeapparat) 10% Opstartsfasen Løsningen: Hvordan løses den konkrete opgave 30% Pris Produktpris (TCO) ++ 50% Evalueringspris: Team ++ 20%

37 CODE CAMP I VURDERINGSFASEN Et én-dags forløb i tilbudsgivers miljø: Fiktiv opgave (udvikle en lille applikation) Vise evner til samarbejde Vise at de forstår Scrum gennemløbe et par sprints Demonstrere deres værktøjskasse Demonstrere deres it-understøttelse (løbende build, test, release) Demonstrere teamets kompetencer i forhold til opgaven Demonstrere teamets modenhed i forhold til modellen (indgår i tilbudsvurderingen)

38 Når vi har valgt den rigtige leverandør, gælder det om at gøre den valgte leverandør rigtig IMPLEMENTERING AF DET AGILE SAMARBEJDE I PRAKSIS

39 DEN AGILE MODEL: - HVAD ER DET? Daily Scrum Sprint review Sprint Sprint retrospective Sprint Planning

40 Coaching Retrospective Review Procesforbedring Skalering IMPLEMENTERING LØBENDE FORBEDRING TILPASNING Sameksisterende modeller (Prince2, ITIL, osv.) 40

41 41

42 Kapaciteten er kun til at lave det helt nødvendige MVP (Minimum Viable Product det mindste product der giver værdi for brugeren) MVS (Minimum Viable Solution den simpleste løsning der løfter MVP) 42

43 PRIORITER - TIDLIGT Sådan var det: Alle bruger til på ting der ikke bliver til noget Prioritering/descoping Lovgivning Strategi Teknologi Analyse Udvikling Release Inddrag kapacitetsbegrænsninger tidligt Ønsket tilstand: Indsatsen koncentreres om det der bliver til noget. Prioritering/scoping 43

44 USER STORY MAPPING release 1 release 2 release 3

45 45

46 EKSEMPEL: PRIORITERING AF LØSNINGER 46

47 PRODUCT OWNER

48 4. ER VI SÅ AGILE NU? - DEN FORSATTE REJSE På nogen punkter: Ja, på andre: Nej. Vi er meget mere agile end vi var - men vi er ikke helt så agile som vi ønsker at være. 48

49 BARRIERER/UDFORDRINGER Prioritering Skalering til mange teams Lagdelte kontrakter Fysisk adskillelse Adskilte miljøer Vanskelige forhold for PO er - skal være til stede i flere teams Standardisering på tværs (principper, arkitektur, kode, test, rapportering osv.) Adskilte processer hos hver leverandør Adskilte miljøer, der skal synkroniseres og holdes ajour Release hyppighed, afhængighed af eksterne systemer 49

50 HVAD HAR STAR OPNÅET? Mulighed for løbende prioriteringer uden tung ændringsstyring Mere gennemsigtighed i omkostninger til fejlrettelser, videreudvikling og nyudvikling i kundens egne prioriteringer i problemer à nemmere at agere Overholdelse af budgetter Løbende optimering miljøer samarbejdet med andre leverandører (webservice snitflader) tilpasning af udviklingsteamet og støttepersoner Bedre kode Bedre forretningsmæssige prioriteringer Bedre bestillere

51 Ressourceallokering Efterslæb fra tidligere release Allkeret fugbugz Uplanlagt forretning (CPO) 4% 3% Serveropgradering Løbende forbedringer (Kaizen) Planlagt forretning 15% 50% 10% 18% 51

52 OPSAMLING GODE RÅD Gør dig opgaven klart: Et system eller nogle processer og kompetencer Tænk MVP, lær at prioritere Sæt ikke mere i gang end du kan gabe over Coaching, forbedring Dan komplette teams Nærhed Få styr på miljøerne kort turn-around-tid Fokus på forretningsmæssige mål Skalering er en vanskelig disciplin 52

53 HVAD HAR VI LÆRT? Nærhed og samtale er en forudsætning for at de forskellige kulturer og modeller kan fungere sammen Der findes ikke én færdig agil model og slet ikke for samspil mellem forskellige kulturer Selv den mest agile leverandør skal coaches Du er omgivet af skeptikere Code Camps gav benefit på to fronter: Tilbudsvurdering Kick start på Opstartfasen med den valgte leverandør masser af læring på 1 dag Fordomme om Leverandørerne aflivet: Vil ikke gå med til kort opsigelsesfrist Vil ikke gå med til reduceret fakturering ved udskiftninger, de ikke er herre over Vil ikke have kunden siddende sammen med sine folk Vil ikke have at kunden blander sig i bemanding Vil ikke samarbejde åbent med konkurrenter Og nej, EU-udbudsreglerne forhindrer ikke agile udbud

54 DEN VIDERE REJSE Fortsætte og videreudvikle modellen Samarbejde på tværs af delsystemer (mellem egne leverandører) Fælles lokaler Tidlig scoping og prioritering (vi kan ikke det hele) Udviklings- og testmiljøer Pas på forholdene for PO er Reducere konsekvenserne af genudbud

55 KONTAKTOPLYSNINGER Aage Knudsen Management konsulent Mobil:

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 up2date udgives af Medialogic A/S Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Bryggerivej 1 / 5800 Nyborg www.medialogic.dk / info@medialogic.dk / 63310310 Viljen til at ville

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold 1. Udgangspunktet for IT-Brancheforeningens nedsættelse af arbejdsgruppen...4 1.1 Aktuelle IT-projekter...4 1.2 Bonneruprapporten...4

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office.

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. 10 år i Danmark PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. Carsten Bugge: ATPs governance bygger på PRINCE2 Lars Frelle-Petersen: PRINCE2 er blevet standard i den offentlige sektor Lisbeth

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Servicehåndtering i Watergroup A/S

Servicehåndtering i Watergroup A/S Casper Skovgaard s072750 Kongens Lyngby, 31.01.2011 IMM.B.ENG.2010-53 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby,

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere