Løsning Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsning Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0."

Transkript

1 0H02 Personer I V3R3: Felter skjules/vises ikke korrekt Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. 0W52 Procesdefinitioner I V3R3: F3/F14/F18 kan ikke bruges i 0W52 F tasterne kan nu anvendes igen. 610* Salgsordrer B Debitoropl overstyrer ukritisk indtastede værdie ifm. opret 6102 Fakturaordrer Værdier fra debitor overføres nu kun til ordren indledningsvist samt ved evt. ændring af debitornummer. B Omregning til salgsenheder i ordrebehandlingen XXXX felter Basisenheder omregnes/afrundes nu ens. B pop up på varenr Ref.: Rekvnr.: Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0. B Genudskrift følgesedler virker ikke Følgeseddel fra 6102 kan nu igen genudskrives B Option til SO behandling rekv. via ZAPPLOP fungerer ikke Udførelse af option via kald af ZAPPLOP fungerer nu for salgs, indkøbs og produktionsordrehoved (appl. 610x, 710x og 810x). B Options kan ikke kaldes på afsluttede ordrer Ved anvendelse af options via applikationsafhængig shortcut, hvor der skulle udføres en option på en afsluttet ordre, der fejlede denne option. Årsagen var, at opslaget efter den ordre, som der skulle udføres en option for fejlede pga. læsning via fil, som ikke medtager afsluttede ordrer. Der er nu lavet en ændring således, at der nu er mulighed for at udføre options på afsluttede ordrer. Dato Side 1

2 B Systemfejl ved fortryd ved årsagskode Ændret således at krav om årsagkodeangivelse ved kreditering er valgfri. Styres via firmaparameter MODUL 3 (VIRKKREDAS). B Gebyrberegning fejler Ved beregninger af fragt m.m. til ordrehoved kunne man risikere at få et programdump, hvis ikke der var detaljerede afgiftslinjer til en ordre. Der er nu lavet en ændring, så dette programdump ikke længere opstår Kreditordrer B Årsagkode efterspørges ikke ved kreditering Årsagskode efterspørges nu altid ifm. kreditering af fakturaordrer. Det er muligt at se valide årsagskoder via F Terminsordrer B Momskode og momsnummer Ved ændring af lev.adressenummer, så hentes moms nu korrekt fra adressens stamoplysninger. B Diverse hurtig ordreindtastning Skabeloner til hurtigordreindtastning (TOPLREG Appl 6280) fungerer nu igen. B appl 6104 looper ved oprettelse af gebyr Mulighed for loop i forbindelse med Gebyrer er fjernet. B Liste editering åbner op for editering i Betegnelsesfelt Betegnelsesfelter til åbne felter i lister bliver ikke længere åbnet efter genskrivning af linien. B Visning af ordretotal SHORTAPP 6105 Tilbud Hvis totaler ikke beregnes vises de nu altid som 0,00. B : Fejl v/option Overfør Ordrenummerseriekoden ødelægges nu ikke længere. Nyoprettede tilbud kan derfor straksoverføres. Dato Side 2

3 6118 Prisrabatter i valuta I Fejl i selektion 6118 m.fl. Det er muligt at selektere samtidig med, at man skifter visningsrækkefølge og det er de rigtige felter, der testes imod. B Manglende rabat v. prisrabat = 'N', mængderabat = 'J' Der kan nu igen gives mængderabatter, selvom der er sagt 'N' til prisrabatter Forsendelsesjournaler B Tomme journaler i 6152 status 80 forsvinder ikke B Forkert refereret fil Ved gennemførsel af forsendelsesjournaler uden linier, slettes journalen fremadrettet, istedet for at blive efterladt i status 80. I forbindelse med forsendelsesjournallinjer kunne man få fejl om, at der ikke kunne dannes DB modul til filen RUTHREC. Årsagen var en forkert defineret fil ifm. omlæsning til DB moduler. Der er nu lavet en ændring således, at der læses korrekt via RUTHREG Forsendelsesjournal B Meddelelser 'hænger' i 6153 Pluk håndterminal I appl forsvandt en evt. meddelelse ikke, selv om man gik videre til næste registrering. Det er nu rettet. Tilsvarende er rettet i applikationerne 9045, 9154, 9155 og Gennemfør salgsordretransaktioner B : Forsendelsesplanlagt ordre, bliver ændret I appl afvises sletning og overførsel af forsendelsesplanlagte linjer. For forsendelsesplanlagte linjer er det heller ikke tilladt at ændre på antal, leveringstermin og lagernummer Regulering af salgspriser B Ved kopiering uden regulering afrundes ikke Der laves nu afrunding af salgspris, selvom man ikke regulerer 6233 Udskriv følgesedler B IC ikke korrekte informationer på Følgeseddel Dato Side 3

4 Informationer på følgeseddel for IC ordre tilrettet i appl Udskriv fakturaer/kreditnotaer B Loop i fakturaprogram udskrift DocManager Rettet, således at det håndteres korrekt, at der ikke findes serviceaftale til salsgordren 6237 Dan samlefakturaer til toldpapirer B Skrivning af TOLLREG fejler i 6237 Applikation '6237 Dan samlefakturaer til toldpapirer' danner nu igen data til næste niveau i applikation '6138 Toldpapirer' Dan forsendelsesjournal B Kan ikke redigere faste værdier Nu bliver felterne åbnet og lukket korrekt Gennemfør forsendelsesjournal B Fakturaordrer med 'IG' linier kan ikke hæves til status 80. Ved en fakturaordre med 'IG' linier (=direkte leverance fra en leverandør) checkes det at samtlige varelinier er fra samme leverandør. Dette check udføres når status på fakturaordren hæves til 80, og når der overføres linier til en eksisterende fakturaordre. Checket har i nogle situationer ikke fundet den rigtige leverandør. Program er nu rettet, så leverandør findes via. ordrereferencer. B Diversevare på forsendelsesjournal 6300 Salgsordrer Ved anvendelse af options hhv. Godkend og Gennemfør i appl behandles nu alle diversevarer, selv om de har status = 0. B Viser ikke alt ved blankt varenummer Nu viser den linier pr. vare alle de linier, der skal Simuler disponering B Skriver ekstra linier Dato Side 4

5 Ved kald på tværs af firmaer bliver lister i klienten nu håndteret korrekt, så linier kan genfindes og genskrives. B Appl redigering er muligt, selvom det er en vis appl Ved simulering forlades applikationen nu kun ved Esc, F12 eller F3, som det gælder for andre applikationer. B Ved split af IC ordre 'glemmes' manuel pris mv. Ved split af ordrelinie, hvor levering sker fra et søsterselskab, anvendes nu som udgangspunkt pris og rabatssatser fra den oprindelige modersalgsordrelinie. I øvrigt er logikken omkring prissætning ifm. split af ordrelinie ændret. På firmaparameter 'REDISP' kan man angiver om pris og rabatsatser skal låses ifm. split. Dvs. evt. kvantumsrabatter beregnet på den samlede leverance før split bevares. På firmaparameter 'SPRISLIS' er oprettet pristype 'L' ('Pris og rabat låst') Udskriv kundeprislister I Prisudtræk 6415 mgl alternativ prisgruppe 6445 Kundeprisliste Der vælges nu også varer fra prislisten fra den alternative prisgruppe, hvis kundens rabatgruppe via systemparametren RABATKUN peger på en alternativ prisgruppe. T Salgspriser til virtuelt output Ref.: Rekvnr.: Ny applikation, der udskriver salgspriser til virtuelt output B Forkert anvendelse af 'alle tegn' Check på program intern alle tegn "#", var ej korrekt. Rettet til korrekt check. B Fejl i varegrp. selektion Dato Side 5

6 6485 Udskriv salgsstatistik I forbindelse med standardisering af opstart billede blev selektion på varegruppe ødelagt. dette er nu rettet op. B Mgl. felter ved kald af feltstyringsident 6524 Terminsordrelinjer Felter med feltstyringsident medtages nu som ekstra felter, selvom de ellers ikke er med i definitionen. I Alternative enheder ifbm. kladdelinier i 6524 Anvendelse af listeeditering med alternative enheder er nu mulig. T POP UP kreditmax kommer 3 gange i cockpit Ref.: Rekvnr.: Applikation til salgsordrelinier understøtter nu bedre anvendelse i cockpit, så kreditmaxcheck kun udføres 1 gang ved oprettelse af ny linie i cockpittet. B Fejl ved F4 på suppl. tekster (2.gang) F4 på teksttype giver nu rigtig liste hver gang Overføre tilbudsordrelinjer B Overfør til eksisterende ordre virker ikke Der kan nu overføres tilbud til eksisterende ordre Bekræftede indkøbsordrer B Split linie: Afs. dato må være dags dato Ved split af en ordrelinie i appl. 7102, kan der nu angives en afsendelsesdato, der er lig med dags dato. Dette gøres for at tilgodese, at mange leverandører informerer om at de i dag sender et antal og resten en senere dag. Dette understøttes hermed B Låsning ifm. kopiering af I ordrelinier Indkøbsordren efterlades ikke længere låst efter kopiering af linier. B Noter vises 3 gange ifbm. oprettelse af indkøbsordre 7108 Fragtindkøbsordrer Hvis der anvendes noter, kunne man opleve, at den samme note blev vist flere gange i forbindelse med en ordreoprettelse. Der er nu lavet en ændring, så noten kun vises én gang. Dato Side 6

7 B Varemodtagelse af fragt fra appl I appl foretages varemodtagelse nu via baggrundskørsel i stedet for at køre online Indk.ordreforslag/prog. B Linier med f.eks.ordrepol 'IS' og 'MO' skal kunne samles mv Appl og 7221 ændret så eksempelvis varer med ordrepolitik IS og MO kan sammenlægges/overføres til samme indkøbsordre. Linier med ordrepolitik 'IG' må fortsat ikke overføres/sammenlægges med linier med anden ordrepolitik. B viser eur istedet for % når der rettes Trailteksten til Rabat bliver nu ændret til '%', hvis rabattypen er '%' Leverandørfakt.modt. B Manglende info ved afvigelse på mængde I appl foretages nu mængdecheck som angivet i applikationsparametrene (forbigås kun for EDI transaktioner) EDI tilgangstransaktioner B Fejler efter overførsel Når en journal var blevet overført korrekt i appl. 7169, var det ikke muligt at oprette / ændre EDI tilgangslinier på eksisterende journaler. Dette er nu rettet. B Fakt.modtagelse på flowvare fejler Der kan nu laves EDI fakturamodtagelse af varer af type 'flowvarer' Gennemfør indkøbsordretransaktioner B Manglende opdatering af indkøbstransaktioner Appl 7201 tilrettet, så alle transaktionslinier medtages Disponer indkøb udfra mat.prof B Appl. 7211: Lagersted anvendt ved mat.profiltjek 'afkortes'. Dato Side 7

8 Oplysning vedr. lagersted (m.fl.) overføres nu korrekt Leverandørfakturamodt. fra forreg. B Oprettelse af EDI tilgangslinjer i appl 7169 Hvis transaktioner var dannet vis OCR integration (multiarkiv) var det ikke muligt efterfølgende at manuelt danne tilgangslinier/ gebyrlinier. Det er det nu. B Der afløftes ikke moms på scannet lev.faktura Moms håndteres nu ved modtagelse af såvel forregistreret som ikke forregistreret B Fakt. modt. af negativ ordre Fakturamodtagelse af negativ indkøbsordre er nu mulig ved anvendelse af prisliste. Hvis der opereres med linjebeløb vil bilaget skulle færdigbehandles manuelt via applikation EDI tilgangstransaktioner (7169) Produktionsordrer B Nedbrud ved tilføj operation Det er nu igen muligt at tilføje operation. B Ikke korrekt lager ved valg af alternativ I Tom liste i 8102 Ref.: UNI 8114 Serviceordrer Rettet, således at lager og lokation fremfindes på samme måde, som ved oprettelse af lagervareressourcelinie. I appl er selektionen rettet, så den virker korrekt på produktionsmodelgruppe. B Opret serviceordre. Slæber oplysninger fra forrige ordre med Serviceordreoprettelse fungerer nu igen, uden at trække værdier med ind fra forrige serviceordre. Direkte oprettelse af serviceordrer f.eks. fra Anlæg trækker stadig relevante oplysninger fra anlæg, med over i oprettelsesbilledet Registrer prod.tilbagemeldinger B Pro.lin og Res.lin bliver ikke længere nulstillet efter indt Dato Side 8

9 B Shortcut 9 mangler R1 funktionaliteten er nu genetableret så linienumrene nulstilles efter indtastningen. Enter giver nu vis i Vis tilbagemeldingsbilledet Nedbryd afsætningsplan B Diversevarer behandles i nedbrydningen I appl forbigås diversevarer nu i beregning Modtag tilbagemeldinger POPD B Uinitialiserede felter ved modtag tilbagemeldinger Ved modtagelse af data fra dataopsamlingssystem kunne applikationen gå ned, hvis felterne for oprettelsesdato og tidsstempel ikke er initialiseret på operationstilbagemeldinger. Der er nu lavet en ændring således, at de i givet fald nu iniitialiseres med hhv. dags dato og aktuelt tidspunkt Produktionsordrer B 'Tekst' står på forkert fane i Kapacitetsudnyttelse Feltrækkefølgen og visning af tilbagemeldingsoplysningerne er nu gjort mere logisk. B Mgl. felter i kapacitetsudnyttelse 8330 Check produktion Der er tilføjet ekstra felter til linjeniveauet til kapacitetsudnyttelse, hvor der er oplysninger om beordringsoplysninger samt foregående og efterfølgende kapacitetsressource. B Unødvendig åbning af filer 9061 Ledetekster I forbindelse med anvendelse af check levering blev der åbnet filer unødigt ifm. kald af check produktion. Disse filåbninger er nu fjernet. B Div. fejl og mangler ifm. oversættelsesværktøjer Dato Side 9

10 1. Ved oprettelse af sprogrecords i 9061 defaultes der nu med rigtige spaces på kolonneoverskrift. 2. Felthjælp (9193) er tilrettet således, at der ved oprettelse af records til oversættelse på sprog nu oprettes med 0 i ændringsdato, hvis der er behov for at redigere tekster. Hvis der alene er tale om en henvisning, sættes dato på ændringsloggen til dags dato. 3. Listeredigering i felthjælp (9193) er nu slået fra på de felter, hvor dette tidligere var åben. 4. Sprogstyrede betegnelser (906G) er ændret, så der ved visning af systemkomponter kun behandles betegnelser med sprog Der har været behov for at trykke Ja eller Nej i feltet for opdater ændringslog i appl. systemtekster (9167). Dette er ændret, så der altid nu foreslås Nej Feltstyringsidenter B Hent eksakt sprog i SPOTREG Program 'ZCPSPOTHE' er oprettet til det formål, at kunne returnere en betegnelse fra SPOTREG i eksakt sprog. Programmet søger ikke videre med sprog 00, som ellers er normalt. I beregningsudtrykket på en feltstyringsident er syntaksen: CALLPGM('ZCPSPOTE',<feltnavn>,<nøgle>,<sprog>) 9099 Alle systemparametre B MCH0603 LEVMAADE toldpapir transportmåde I firmaparametrene er Toldpapirer transportmåde, TOLDTRAN, nu defineret som numerisk med 2 cifre. I FIPSTYPE firmaparam er udgået Firmaparameteren FIPSTYPE er markeret som udgået (anvendes ikke længere). B Miskmask i feltdef. til parameter SOAFKALD B Visningsproblem Feltdefinitioner til firmaparameter SOAFKALD er nu rettet til. Skærmbilleddefinitioner tilrettet for firmaparameter MATPROF. T Tilføje firmapar. til systemrapport Salgsvarer B ZICVALU: Dump i 9104 Til brug for udviklere og konsulenter er der nu udviklet funktionalitet, som kan være med til at tilføje firmaparameter til systemrapport via shortcutkald. Dato Side 10

11 Der kan nu ændres omregningsfaktor i appl i et IC miljø Konfigureringssæt B Kan ikke oprette linie Konfigureringssætlinie kan nu oprettes Konfigureringsmodeller B Faste tekster i konfigurering vises ikke Faste tekster i konfigureringsbilledet vises nu igen. B PKONFIG meddelelse 9141 Lagertransaktioner Der kommer ikke længere fejlmeddelelse, når applikationen forlades direkte fra konfigureringsbilledet. B Tilgang fra LF salgsordre opfattes som lagerbeh ved allok. Tilgang fra LF salgsordre styres nu på linie med anden lagerflytning via feltet VIRKLTLFT ("Lagertransaktioner LF tilgang") på firmaparameter MATPROF2. Værdien på udformning anvendt ved allokering (normalt 'ALLOK') bør være Lageroptællinger B Red. i listebilled muligt, selvom journ. i st. 90 Det er nu ikke længere muligt at redigere mængder på afsluttede journaler. Det er gjort muligt at gå ned på linieniveau på journaler med status 70, men ikke muligt at redigere Lagre B Kan ikke oprette lager Det var ikke muligt at oprette lager, hvis der ikke i forvejen var oprettet et lager på lagerstedet. Der kan nu oprettes lager selvom der kun er oprettet lagersted Planl.trans. B Lagerflytninger i 9154 gennemføres ikke Dato Side 11

12 9154 betjener sig nu ligesom 9150 af lageropdatering via serverjobet appl B Record findes ikke ved gennemførsel 9155 Flyt behold. Forkert fejlmeddelelse fjernet fra appl B Flyt 'stor' beholdning med 5 dec. i Filer B Fejl i skema I appl er feltet for antal med 5 decimaler udvidet til at rumme ialt 13 cifre. Skema dannes nu ikke med for mange felter 9169 Feltdefinitioner B Opretter kolonneoverskrift som ledetekst Fejl meddelse "Record er oprettet" i forbindelse med oprettelse af ledetekster of kolonneoverskrifter er fjernet ved at undlade at skrive via valideringsprogram. Opdatering og oprettelse foregår via ZSPOLV. I Tilføj til sys.rapport går kun godt første gang. Der er tilføjet en hjælpeoption til applikation feltdefinitioner (9169) til brug for udviklere og konsulenter som medfører,at der nu let kan tilføjes en hel feltdefinition til en systemrapport mhp. systemdokumentation og didstribution Virtuelt output B Vis virtuelt output som regneark dumper Program rettet, så appl ikke dumper i forbindelse med at overføre virtuelt output til regneark. B Hent alle rækker bliver aldrig færdig Man kan nu hente alle rækker i virtuelle output Intercompanyopsætning B IC overstyringer fanges ikke ved kald via SHORTAPP Hvis der via shortcut var lavet kald fra f.eks. salgsvareoplysninger til basisvareoplysninger i en intercompanyopsætning, så blev regler for feltbehandling, som defineret under intercompanyopsætning (9190) ikke respekteret. Der er nu lavet en ændring, så denne opsætning respekteres. Dato Side 12

13 9193 Felthjælp B Kopiering til andet bibl. forkert validering 9196 Optællingsjobs Validering ændret i appl. 9193, så der kan kopieres til blankt feltnavn i andet bibliotek. B Optælling 9196 bufferposition optællingsstatus Lageroptællingsstatus vises nu igen korrekt i online lageroptællingsapplikationerne (9196 og 9197). B Forkert vindue i 9196 lageroptælling Optællingsvinduet vises nu korrekt efter en fejl. 919K Recordlayout for DATA konvertering B Valg 2 bør ikke være mulig i 919K 9201 Udskriv lagerjournal Billede til appl. "919K Recordlayout for data konvertering" er ændret så der i feltet "K/F håndtering" kun er mulighed for at vælge værdierne 1 eller 3. B Fejl i flytning fra 0% til 100% lager Ved lagerflytninger bliver der nu beregnet korrekt lagerværdi ved flytning til og fra lager med værdiprocent nul. Beløbet er rettet på lagerhistorikken, finansposteringerne og lagerjournalen Dan lagerflytning B Dan lagerflytning tager ikke højde for Flyt allok. Opdatering af lagerjournal tilrettet, så allokeringer medtages ved flytning af lagerbeholdning Dan lagerflytningsordrer B 'I 9215 indsætter lagersted som 'til lager' Modtagelseslager fra appl. 9147, der indsættes som 'til lager' på ordrelinier, indsættes nu også som 'til lager' på ordrehovedet Reguler kostpriser B Beregning af kostpriser ud fra IC priser appl Dato Side 13

14 Beregning af kostpris ud fra intercompany pris fejlede pga. at der blev anvendt forkerte felter for koncern /firmanummer for den interne leverandør, som anvendes i den interne samhandelsstruktur. Dette er ændret, så der nu anvendes dedikerede felter for koncern og firmanummer til den interne samhandel Gennemfør supplerende handlinger B Overflødig information i joblog 9283 Opdater finans Ved anvendelse af transportdisponering bliver der dannet en masse joblog informationer omkring at workfilen AFRAGW er clearet. Denne information er overflødig og er nu fjernet. T Bogføring af faktura fra forregistrering Ved gennemførelse af tilgangsregistreringer af leverandørfaktura, som er håndteret via forregistrering foretages nu korrekt kald af bogføringsprogrammel. B Mgl. udligning af forregistreret leverandørfaktura Ved udligning af forregistreret leverandørfaktura fejlede denne udligning, hvis bilagsdatoen på Logistik tilgangstransaktionen var ændret ift. den dato, som blev angivet på forregistreringen. Årsagen var, at bilagsdatoen blev anvendt ifm. undersøgelse af, om der lå en forregistrering. Der er nu lavet en ændring, så bilagsdatoen ikke længere anvendes ifm. dette check. Checket gennemføres nu alene ud fra match på kreditornummer, bilagsnummer og leverandørens fakturanummer. 929K Gennemfør datakonvertering B Spc VIRKREG mangler at kunne overføres Ikke alle spc parametre kopieres. Det gør de nu Lagerbeholdning B dumper v. F kunne under visse omstændigheder dumpe, efter man vendte retur fra applikationen med F dumper ikke længere ved retur fra liste Lagerbeholdning global B Appl mangler i navigationstræet Applikation Lagerbeholdning Global (9322) tilføjet navigatortræ under fanen beholdningsoversigter Konteringsbeskrivelser Dato Side 14

15 B Manglende tekster i 9381 Systemparameter JOURBESK udsendes i sen fulde udstrækning Udskriv historisk råvarebeh. FIFO B Konsignationsbeh. behandles ikke korrekt i Låste records Applikation ændret, så leverandør ejede beholdninger og lignende ikke medtages. B Frigivelse af records via shortcut looper Betegnelser lokalt Recursivt kald af frigiv logisk låste records, kunne under visse omstændigheder ske at looper dette er der nu sat en stopper for. B Lokale betegnelser kan ikke findes DB moduler Lokale betegnelser findes nu ved kald fra henteprogrammer. B DB modul R3PSEU002 mangler DOPS Ref.: TR Der dannes nu også DB moduler for TABLE filer B Unødvendig læsning af firmaparameter Ved anvendelse af dataopsamling blev firmaparameteren DOPS læst unødigt hver eneste gang der overføres en record fra ASPECT4 til dataopsamlingssystem. Der er nu lavet en ændring således, at parameteren kun læses første gang der overføres i en given applikation. F4 Supp.teksttype B F4 virker ikke på 'Type' på suppl.tekster indkøb F4 virker nu på teksttype. B i kostpris ved kredit CO indkøbsordre (IOART 'CL') Dato Side 15

16 Opdatering vedr. CO ondkøbsordrer (IOART 'CL') håndteres nu korrekt. B Pris kan ikke ændres på IC indkøbsordre Intercompany Pris kan nu ændres på IC indkøbsordre hvis tilladt iht. på firmaparameter ICAFLCSA. B CF afledt indk.ordre arver ikke AARSAG fra moderordre IC synkronisering ændret således at moderordrens hovedoplysninger vedrørende: prioritet leveringsmåde leveringsbetingelser projektnummer årsag replikeres til ordrehoved for alle afledt datterindkøbsordre. Der foretages i denne forbindelse ikke validitetskontrol på indkøbsordren. Ved evt. ændring af disse data på datterordrer, replikeres ændringer IKKE tilbage til moderordren. (Derimod vil ændringen blive overstyret ved evt. ny redigering af moderordren). Endvidere opdateres alle relevante dattersalgsordrer nu også i denne forbindelse, men der er ingen ændringer i hvilke ordrehovedfelter der overføres. Hvis der ifm. redigering af projektnummer eller årsag på moderordren svares 'Ja' til 'Opdatering af linier..' vil også disse oplysninger på linieniveau blive replikeret til datterordrer. Kostpriser B Mulig fejl ved prissøgning FIFO for varenr med partistyring kundesøg B Kundesøgning FIFO prissøgning foretages nu altid også korrekt for varenumre med partistyring. Dato Side 16

17 Listeeditering Der kan nu søges og findes kunder med specialtegn i navnet. B Listeeditering felt åbnes ikke ved piletaster moms Man kan nu anvende F4 efter at have positioneret sig til et åbent felt med piletasterne. B Forkert momskode på CO ordrer Momskode sættes nu korrekt ifm. CO ordrer. Endvidere er logikken omkring fremfinding af momskode og momsnr strammet op (jf. opgave ). Disse indlæses nu kun fra stamdata ifm. ordreoprettelse og evt. redigering af adressenummer. Se felthjælp til ORDHBETKUN og SODEFOPL. Multiarkiv B Spørge på felter fra Multiarkiv Ved forespørgsel fra Multiarkiv på et bilag, som ikke eksisterer, ville forespørgselsprogrammet gå ned. Der er lavet en ændring, så programmet nu er robust i denne situation. Formattering ifm. numeriske felter ændret, så det nu passer med et format, som der kan modtages i. Feltnavne vedr. Logistik er nu gjort unikke. De starter med 416 i firmaparameteren MAWFLTS. salg B ZDUPORDT går i mch 1202 ZDUPORDT går ikke længere i mch1202 B Slutmodt.adr. kan ikke altid valideres på IC datterordre Hvis en af værdierne for ORDH SLUTM, ORDH BSTED eller ORDH HSTED ikke kan valideres på en IC datterordre, fjernes (blankes) det pågældende felt på datterordren. Supplerende tekst Dato Side 17

18 B Anvendelse af mange """"""" i supplerende tekster => dump Varesøgning Det er nu muligt at anvende " tegnet i næsten ubegrænset omfang i supplerende tekster. B Varesøgning på EAN nummer fejler (ZVAREKONV) Varesøgning på EAN nummer gennemføres nu korrekt. B Der vises VARB BETEGN betegnelser ZREF B Søgning via ZREF Ved søgning efter varer kunne der blive vist forkerte betegnelser ift. det, som vises fra varevedligeholdelsen. Denne fejl er nu rettet, så betegnelserne nu vises konsistent. Bilagsreferencesøgning via ZREF justeret. (Materialereferencesøgning ikke ændret). Som udgangspunkt (default ved L ZREF REFTYPE = 'B') returneres nu kun bilagsreferencer til egentlige ordretyper. Der er ingen kendte steder i std. hvor vi ved søgning efter bilagsreferencer ikke kun ønsker referencer til ordretyper retur. Hvis alle bilagstyper ønskes returneret skal man fremover kalde ZREF med L ZREF REFTYPE = 'A' (L ZREF BILAG ALLE). Hvis kun 'ikke ordretyper' ønskes returneret skal man fremover kalde ZREF med L ZREF REFTYPE = 'Q' (L ZREF BILAG QVRIGE). VIGTIGT: Evt. C tilretninger, som måtte omfatte anvendelse af reference til ikke ordretyper, skal ved implementering af denne ændring justeres. Dato Side 18

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde.

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde. 1242 Bilagsregistrering B 00131728 1242 Forreg. Ændret gebyrkontrol Indtastet gebyr må ikke være større end angivet % sats og ikke større end angivet beløb. Der testes nu på at begge betingelser er opfyldt.

Læs mere

Programmet kaldes ved:kørsel af appl 0690 ved opgradering til R4.

Programmet kaldes ved:kørsel af appl 0690 ved opgradering til R4. 0128 Vedl. af applikationsparametre T 00194044 Ændre PGM til PGK 2. niveau appl. Programmet KONVGREGR4 er udviklet til at kunne ændre programtype i 0128 fra PGM til type PGK. Ændringen sker for logistikapplikationer

Læs mere

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde.

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde. 1242 Bilagsregistrering B 00131728 1242 Forreg. Ændret gebyrkontrol Indtastet gebyr må ikke være større end angivet % sats og ikke større end angivet beløb. Der testes nu på at begge betingelser er opfyldt.

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Logistik. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Logistik. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Logistik EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Logistik... 1 2 Mobilitet... 4 2.1 App: Lager Pluk til forsendelse... 5 2.2

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

PRÆSENTATION AF. ASPECT4 v3r1

PRÆSENTATION AF. ASPECT4 v3r1 PRÆSENTATION AF ASPECT4 v3r1 ASPECT4 v3r1 - Logistik Indhold Introduktion til version 3... 4 Fra ASPECT4 exposer til ASPECT4 Client... 5 Brugertilladelser... 5 ASPECT4 Client... 5 Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. 6102 Kundekort, vedligehold T 00346408 KundeKort spredning til afdelinger Ref.: 37142 KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B 00342833 Følgeseddelkontrol. Ref.: 39337 Ændret, så værdien

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.1

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.1 ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.1 Release 9.1 indeholder mange funktionelle forbedringer på handelssiden af ASPECT4 Logistik. Udviklingsprojekterne sikrer en meget smidig overgang til ASPECT4

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Mix & Match og flerkøb

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW.

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW. ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.5.00 Opdatering 69985 pr. 31.05.14. Husk også 69986. Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Forny kunde/partnerbonus system * Fornyet afvigelsesrapportering

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik ASPECT4 - fit for business Release v3r2 Logistik Release v3r2 Indhold Introduktion Modernisering... 4 Modernisering af database... 4 Unicode... 5 Modularisering og service-orientering... 5 ASPECT4 Generelt...

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Makapor brugerhåndbog Version 3.14

Makapor brugerhåndbog Version 3.14 0. Introduktion... 2 1. Hvordan kommer jeg i gang?... 2 2. Start af Makapor... 3 3. Varer... 3 3.1 Varekartotek... 3 3.1.1 Stamdata... 3 3.1.2 Varer andre data... 4 3.1.3 Lagerhistorik... 5 3.2 Lagerregistrering...

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Mamut Kundskabsserie. Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kundskabsserie. Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kundskabsserie Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Indhold Om kontering af omkostninger og regnskabsmæssig

Læs mere

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

NYHEDSBREV C5 Factory

NYHEDSBREV C5 Factory NYHEDSBREV C5 Factory Oktober 2012 C5 Factory version 6110 Mange nyheder, og massive forbedringer igennem hele systemet At C5 Factory er blandt de mest seriøse ERP systemer til fremstillingsvirksomheder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 Release 9.0 er første skridt mod at kunne erstatte ASPECT4 Handel. Den fokuserer på at gøre brug af den kendte teknologi og tilføre ny funktionalitet, der tilfører

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

ASPECT4 - fit for business

ASPECT4 - fit for business ASPECT4 - fit for business Release 3 Logistik Indholdsfortegnelse Introduktion til release 3 af ASPECT4 Logistik... 5 Stamdata... 7 Ny varesøgning... 7 Sprogsøgerækkefølge for varetekster til eksterne

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere