Løsning Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsning Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0."

Transkript

1 0H02 Personer I V3R3: Felter skjules/vises ikke korrekt Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. 0W52 Procesdefinitioner I V3R3: F3/F14/F18 kan ikke bruges i 0W52 F tasterne kan nu anvendes igen. 610* Salgsordrer B Debitoropl overstyrer ukritisk indtastede værdie ifm. opret 6102 Fakturaordrer Værdier fra debitor overføres nu kun til ordren indledningsvist samt ved evt. ændring af debitornummer. B Omregning til salgsenheder i ordrebehandlingen XXXX felter Basisenheder omregnes/afrundes nu ens. B pop up på varenr Ref.: Rekvnr.: Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0. B Genudskrift følgesedler virker ikke Følgeseddel fra 6102 kan nu igen genudskrives B Option til SO behandling rekv. via ZAPPLOP fungerer ikke Udførelse af option via kald af ZAPPLOP fungerer nu for salgs, indkøbs og produktionsordrehoved (appl. 610x, 710x og 810x). B Options kan ikke kaldes på afsluttede ordrer Ved anvendelse af options via applikationsafhængig shortcut, hvor der skulle udføres en option på en afsluttet ordre, der fejlede denne option. Årsagen var, at opslaget efter den ordre, som der skulle udføres en option for fejlede pga. læsning via fil, som ikke medtager afsluttede ordrer. Der er nu lavet en ændring således, at der nu er mulighed for at udføre options på afsluttede ordrer. Dato Side 1

2 B Systemfejl ved fortryd ved årsagskode Ændret således at krav om årsagkodeangivelse ved kreditering er valgfri. Styres via firmaparameter MODUL 3 (VIRKKREDAS). B Gebyrberegning fejler Ved beregninger af fragt m.m. til ordrehoved kunne man risikere at få et programdump, hvis ikke der var detaljerede afgiftslinjer til en ordre. Der er nu lavet en ændring, så dette programdump ikke længere opstår Kreditordrer B Årsagkode efterspørges ikke ved kreditering Årsagskode efterspørges nu altid ifm. kreditering af fakturaordrer. Det er muligt at se valide årsagskoder via F Terminsordrer B Momskode og momsnummer Ved ændring af lev.adressenummer, så hentes moms nu korrekt fra adressens stamoplysninger. B Diverse hurtig ordreindtastning Skabeloner til hurtigordreindtastning (TOPLREG Appl 6280) fungerer nu igen. B appl 6104 looper ved oprettelse af gebyr Mulighed for loop i forbindelse med Gebyrer er fjernet. B Liste editering åbner op for editering i Betegnelsesfelt Betegnelsesfelter til åbne felter i lister bliver ikke længere åbnet efter genskrivning af linien. B Visning af ordretotal SHORTAPP 6105 Tilbud Hvis totaler ikke beregnes vises de nu altid som 0,00. B : Fejl v/option Overfør Ordrenummerseriekoden ødelægges nu ikke længere. Nyoprettede tilbud kan derfor straksoverføres. Dato Side 2

3 6118 Prisrabatter i valuta I Fejl i selektion 6118 m.fl. Det er muligt at selektere samtidig med, at man skifter visningsrækkefølge og det er de rigtige felter, der testes imod. B Manglende rabat v. prisrabat = 'N', mængderabat = 'J' Der kan nu igen gives mængderabatter, selvom der er sagt 'N' til prisrabatter Forsendelsesjournaler B Tomme journaler i 6152 status 80 forsvinder ikke B Forkert refereret fil Ved gennemførsel af forsendelsesjournaler uden linier, slettes journalen fremadrettet, istedet for at blive efterladt i status 80. I forbindelse med forsendelsesjournallinjer kunne man få fejl om, at der ikke kunne dannes DB modul til filen RUTHREC. Årsagen var en forkert defineret fil ifm. omlæsning til DB moduler. Der er nu lavet en ændring således, at der læses korrekt via RUTHREG Forsendelsesjournal B Meddelelser 'hænger' i 6153 Pluk håndterminal I appl forsvandt en evt. meddelelse ikke, selv om man gik videre til næste registrering. Det er nu rettet. Tilsvarende er rettet i applikationerne 9045, 9154, 9155 og Gennemfør salgsordretransaktioner B : Forsendelsesplanlagt ordre, bliver ændret I appl afvises sletning og overførsel af forsendelsesplanlagte linjer. For forsendelsesplanlagte linjer er det heller ikke tilladt at ændre på antal, leveringstermin og lagernummer Regulering af salgspriser B Ved kopiering uden regulering afrundes ikke Der laves nu afrunding af salgspris, selvom man ikke regulerer 6233 Udskriv følgesedler B IC ikke korrekte informationer på Følgeseddel Dato Side 3

4 Informationer på følgeseddel for IC ordre tilrettet i appl Udskriv fakturaer/kreditnotaer B Loop i fakturaprogram udskrift DocManager Rettet, således at det håndteres korrekt, at der ikke findes serviceaftale til salsgordren 6237 Dan samlefakturaer til toldpapirer B Skrivning af TOLLREG fejler i 6237 Applikation '6237 Dan samlefakturaer til toldpapirer' danner nu igen data til næste niveau i applikation '6138 Toldpapirer' Dan forsendelsesjournal B Kan ikke redigere faste værdier Nu bliver felterne åbnet og lukket korrekt Gennemfør forsendelsesjournal B Fakturaordrer med 'IG' linier kan ikke hæves til status 80. Ved en fakturaordre med 'IG' linier (=direkte leverance fra en leverandør) checkes det at samtlige varelinier er fra samme leverandør. Dette check udføres når status på fakturaordren hæves til 80, og når der overføres linier til en eksisterende fakturaordre. Checket har i nogle situationer ikke fundet den rigtige leverandør. Program er nu rettet, så leverandør findes via. ordrereferencer. B Diversevare på forsendelsesjournal 6300 Salgsordrer Ved anvendelse af options hhv. Godkend og Gennemfør i appl behandles nu alle diversevarer, selv om de har status = 0. B Viser ikke alt ved blankt varenummer Nu viser den linier pr. vare alle de linier, der skal Simuler disponering B Skriver ekstra linier Dato Side 4

5 Ved kald på tværs af firmaer bliver lister i klienten nu håndteret korrekt, så linier kan genfindes og genskrives. B Appl redigering er muligt, selvom det er en vis appl Ved simulering forlades applikationen nu kun ved Esc, F12 eller F3, som det gælder for andre applikationer. B Ved split af IC ordre 'glemmes' manuel pris mv. Ved split af ordrelinie, hvor levering sker fra et søsterselskab, anvendes nu som udgangspunkt pris og rabatssatser fra den oprindelige modersalgsordrelinie. I øvrigt er logikken omkring prissætning ifm. split af ordrelinie ændret. På firmaparameter 'REDISP' kan man angiver om pris og rabatsatser skal låses ifm. split. Dvs. evt. kvantumsrabatter beregnet på den samlede leverance før split bevares. På firmaparameter 'SPRISLIS' er oprettet pristype 'L' ('Pris og rabat låst') Udskriv kundeprislister I Prisudtræk 6415 mgl alternativ prisgruppe 6445 Kundeprisliste Der vælges nu også varer fra prislisten fra den alternative prisgruppe, hvis kundens rabatgruppe via systemparametren RABATKUN peger på en alternativ prisgruppe. T Salgspriser til virtuelt output Ref.: Rekvnr.: Ny applikation, der udskriver salgspriser til virtuelt output B Forkert anvendelse af 'alle tegn' Check på program intern alle tegn "#", var ej korrekt. Rettet til korrekt check. B Fejl i varegrp. selektion Dato Side 5

6 6485 Udskriv salgsstatistik I forbindelse med standardisering af opstart billede blev selektion på varegruppe ødelagt. dette er nu rettet op. B Mgl. felter ved kald af feltstyringsident 6524 Terminsordrelinjer Felter med feltstyringsident medtages nu som ekstra felter, selvom de ellers ikke er med i definitionen. I Alternative enheder ifbm. kladdelinier i 6524 Anvendelse af listeeditering med alternative enheder er nu mulig. T POP UP kreditmax kommer 3 gange i cockpit Ref.: Rekvnr.: Applikation til salgsordrelinier understøtter nu bedre anvendelse i cockpit, så kreditmaxcheck kun udføres 1 gang ved oprettelse af ny linie i cockpittet. B Fejl ved F4 på suppl. tekster (2.gang) F4 på teksttype giver nu rigtig liste hver gang Overføre tilbudsordrelinjer B Overfør til eksisterende ordre virker ikke Der kan nu overføres tilbud til eksisterende ordre Bekræftede indkøbsordrer B Split linie: Afs. dato må være dags dato Ved split af en ordrelinie i appl. 7102, kan der nu angives en afsendelsesdato, der er lig med dags dato. Dette gøres for at tilgodese, at mange leverandører informerer om at de i dag sender et antal og resten en senere dag. Dette understøttes hermed B Låsning ifm. kopiering af I ordrelinier Indkøbsordren efterlades ikke længere låst efter kopiering af linier. B Noter vises 3 gange ifbm. oprettelse af indkøbsordre 7108 Fragtindkøbsordrer Hvis der anvendes noter, kunne man opleve, at den samme note blev vist flere gange i forbindelse med en ordreoprettelse. Der er nu lavet en ændring, så noten kun vises én gang. Dato Side 6

7 B Varemodtagelse af fragt fra appl I appl foretages varemodtagelse nu via baggrundskørsel i stedet for at køre online Indk.ordreforslag/prog. B Linier med f.eks.ordrepol 'IS' og 'MO' skal kunne samles mv Appl og 7221 ændret så eksempelvis varer med ordrepolitik IS og MO kan sammenlægges/overføres til samme indkøbsordre. Linier med ordrepolitik 'IG' må fortsat ikke overføres/sammenlægges med linier med anden ordrepolitik. B viser eur istedet for % når der rettes Trailteksten til Rabat bliver nu ændret til '%', hvis rabattypen er '%' Leverandørfakt.modt. B Manglende info ved afvigelse på mængde I appl foretages nu mængdecheck som angivet i applikationsparametrene (forbigås kun for EDI transaktioner) EDI tilgangstransaktioner B Fejler efter overførsel Når en journal var blevet overført korrekt i appl. 7169, var det ikke muligt at oprette / ændre EDI tilgangslinier på eksisterende journaler. Dette er nu rettet. B Fakt.modtagelse på flowvare fejler Der kan nu laves EDI fakturamodtagelse af varer af type 'flowvarer' Gennemfør indkøbsordretransaktioner B Manglende opdatering af indkøbstransaktioner Appl 7201 tilrettet, så alle transaktionslinier medtages Disponer indkøb udfra mat.prof B Appl. 7211: Lagersted anvendt ved mat.profiltjek 'afkortes'. Dato Side 7

8 Oplysning vedr. lagersted (m.fl.) overføres nu korrekt Leverandørfakturamodt. fra forreg. B Oprettelse af EDI tilgangslinjer i appl 7169 Hvis transaktioner var dannet vis OCR integration (multiarkiv) var det ikke muligt efterfølgende at manuelt danne tilgangslinier/ gebyrlinier. Det er det nu. B Der afløftes ikke moms på scannet lev.faktura Moms håndteres nu ved modtagelse af såvel forregistreret som ikke forregistreret B Fakt. modt. af negativ ordre Fakturamodtagelse af negativ indkøbsordre er nu mulig ved anvendelse af prisliste. Hvis der opereres med linjebeløb vil bilaget skulle færdigbehandles manuelt via applikation EDI tilgangstransaktioner (7169) Produktionsordrer B Nedbrud ved tilføj operation Det er nu igen muligt at tilføje operation. B Ikke korrekt lager ved valg af alternativ I Tom liste i 8102 Ref.: UNI 8114 Serviceordrer Rettet, således at lager og lokation fremfindes på samme måde, som ved oprettelse af lagervareressourcelinie. I appl er selektionen rettet, så den virker korrekt på produktionsmodelgruppe. B Opret serviceordre. Slæber oplysninger fra forrige ordre med Serviceordreoprettelse fungerer nu igen, uden at trække værdier med ind fra forrige serviceordre. Direkte oprettelse af serviceordrer f.eks. fra Anlæg trækker stadig relevante oplysninger fra anlæg, med over i oprettelsesbilledet Registrer prod.tilbagemeldinger B Pro.lin og Res.lin bliver ikke længere nulstillet efter indt Dato Side 8

9 B Shortcut 9 mangler R1 funktionaliteten er nu genetableret så linienumrene nulstilles efter indtastningen. Enter giver nu vis i Vis tilbagemeldingsbilledet Nedbryd afsætningsplan B Diversevarer behandles i nedbrydningen I appl forbigås diversevarer nu i beregning Modtag tilbagemeldinger POPD B Uinitialiserede felter ved modtag tilbagemeldinger Ved modtagelse af data fra dataopsamlingssystem kunne applikationen gå ned, hvis felterne for oprettelsesdato og tidsstempel ikke er initialiseret på operationstilbagemeldinger. Der er nu lavet en ændring således, at de i givet fald nu iniitialiseres med hhv. dags dato og aktuelt tidspunkt Produktionsordrer B 'Tekst' står på forkert fane i Kapacitetsudnyttelse Feltrækkefølgen og visning af tilbagemeldingsoplysningerne er nu gjort mere logisk. B Mgl. felter i kapacitetsudnyttelse 8330 Check produktion Der er tilføjet ekstra felter til linjeniveauet til kapacitetsudnyttelse, hvor der er oplysninger om beordringsoplysninger samt foregående og efterfølgende kapacitetsressource. B Unødvendig åbning af filer 9061 Ledetekster I forbindelse med anvendelse af check levering blev der åbnet filer unødigt ifm. kald af check produktion. Disse filåbninger er nu fjernet. B Div. fejl og mangler ifm. oversættelsesværktøjer Dato Side 9

10 1. Ved oprettelse af sprogrecords i 9061 defaultes der nu med rigtige spaces på kolonneoverskrift. 2. Felthjælp (9193) er tilrettet således, at der ved oprettelse af records til oversættelse på sprog nu oprettes med 0 i ændringsdato, hvis der er behov for at redigere tekster. Hvis der alene er tale om en henvisning, sættes dato på ændringsloggen til dags dato. 3. Listeredigering i felthjælp (9193) er nu slået fra på de felter, hvor dette tidligere var åben. 4. Sprogstyrede betegnelser (906G) er ændret, så der ved visning af systemkomponter kun behandles betegnelser med sprog Der har været behov for at trykke Ja eller Nej i feltet for opdater ændringslog i appl. systemtekster (9167). Dette er ændret, så der altid nu foreslås Nej Feltstyringsidenter B Hent eksakt sprog i SPOTREG Program 'ZCPSPOTHE' er oprettet til det formål, at kunne returnere en betegnelse fra SPOTREG i eksakt sprog. Programmet søger ikke videre med sprog 00, som ellers er normalt. I beregningsudtrykket på en feltstyringsident er syntaksen: CALLPGM('ZCPSPOTE',<feltnavn>,<nøgle>,<sprog>) 9099 Alle systemparametre B MCH0603 LEVMAADE toldpapir transportmåde I firmaparametrene er Toldpapirer transportmåde, TOLDTRAN, nu defineret som numerisk med 2 cifre. I FIPSTYPE firmaparam er udgået Firmaparameteren FIPSTYPE er markeret som udgået (anvendes ikke længere). B Miskmask i feltdef. til parameter SOAFKALD B Visningsproblem Feltdefinitioner til firmaparameter SOAFKALD er nu rettet til. Skærmbilleddefinitioner tilrettet for firmaparameter MATPROF. T Tilføje firmapar. til systemrapport Salgsvarer B ZICVALU: Dump i 9104 Til brug for udviklere og konsulenter er der nu udviklet funktionalitet, som kan være med til at tilføje firmaparameter til systemrapport via shortcutkald. Dato Side 10

11 Der kan nu ændres omregningsfaktor i appl i et IC miljø Konfigureringssæt B Kan ikke oprette linie Konfigureringssætlinie kan nu oprettes Konfigureringsmodeller B Faste tekster i konfigurering vises ikke Faste tekster i konfigureringsbilledet vises nu igen. B PKONFIG meddelelse 9141 Lagertransaktioner Der kommer ikke længere fejlmeddelelse, når applikationen forlades direkte fra konfigureringsbilledet. B Tilgang fra LF salgsordre opfattes som lagerbeh ved allok. Tilgang fra LF salgsordre styres nu på linie med anden lagerflytning via feltet VIRKLTLFT ("Lagertransaktioner LF tilgang") på firmaparameter MATPROF2. Værdien på udformning anvendt ved allokering (normalt 'ALLOK') bør være Lageroptællinger B Red. i listebilled muligt, selvom journ. i st. 90 Det er nu ikke længere muligt at redigere mængder på afsluttede journaler. Det er gjort muligt at gå ned på linieniveau på journaler med status 70, men ikke muligt at redigere Lagre B Kan ikke oprette lager Det var ikke muligt at oprette lager, hvis der ikke i forvejen var oprettet et lager på lagerstedet. Der kan nu oprettes lager selvom der kun er oprettet lagersted Planl.trans. B Lagerflytninger i 9154 gennemføres ikke Dato Side 11

12 9154 betjener sig nu ligesom 9150 af lageropdatering via serverjobet appl B Record findes ikke ved gennemførsel 9155 Flyt behold. Forkert fejlmeddelelse fjernet fra appl B Flyt 'stor' beholdning med 5 dec. i Filer B Fejl i skema I appl er feltet for antal med 5 decimaler udvidet til at rumme ialt 13 cifre. Skema dannes nu ikke med for mange felter 9169 Feltdefinitioner B Opretter kolonneoverskrift som ledetekst Fejl meddelse "Record er oprettet" i forbindelse med oprettelse af ledetekster of kolonneoverskrifter er fjernet ved at undlade at skrive via valideringsprogram. Opdatering og oprettelse foregår via ZSPOLV. I Tilføj til sys.rapport går kun godt første gang. Der er tilføjet en hjælpeoption til applikation feltdefinitioner (9169) til brug for udviklere og konsulenter som medfører,at der nu let kan tilføjes en hel feltdefinition til en systemrapport mhp. systemdokumentation og didstribution Virtuelt output B Vis virtuelt output som regneark dumper Program rettet, så appl ikke dumper i forbindelse med at overføre virtuelt output til regneark. B Hent alle rækker bliver aldrig færdig Man kan nu hente alle rækker i virtuelle output Intercompanyopsætning B IC overstyringer fanges ikke ved kald via SHORTAPP Hvis der via shortcut var lavet kald fra f.eks. salgsvareoplysninger til basisvareoplysninger i en intercompanyopsætning, så blev regler for feltbehandling, som defineret under intercompanyopsætning (9190) ikke respekteret. Der er nu lavet en ændring, så denne opsætning respekteres. Dato Side 12

13 9193 Felthjælp B Kopiering til andet bibl. forkert validering 9196 Optællingsjobs Validering ændret i appl. 9193, så der kan kopieres til blankt feltnavn i andet bibliotek. B Optælling 9196 bufferposition optællingsstatus Lageroptællingsstatus vises nu igen korrekt i online lageroptællingsapplikationerne (9196 og 9197). B Forkert vindue i 9196 lageroptælling Optællingsvinduet vises nu korrekt efter en fejl. 919K Recordlayout for DATA konvertering B Valg 2 bør ikke være mulig i 919K 9201 Udskriv lagerjournal Billede til appl. "919K Recordlayout for data konvertering" er ændret så der i feltet "K/F håndtering" kun er mulighed for at vælge værdierne 1 eller 3. B Fejl i flytning fra 0% til 100% lager Ved lagerflytninger bliver der nu beregnet korrekt lagerværdi ved flytning til og fra lager med værdiprocent nul. Beløbet er rettet på lagerhistorikken, finansposteringerne og lagerjournalen Dan lagerflytning B Dan lagerflytning tager ikke højde for Flyt allok. Opdatering af lagerjournal tilrettet, så allokeringer medtages ved flytning af lagerbeholdning Dan lagerflytningsordrer B 'I 9215 indsætter lagersted som 'til lager' Modtagelseslager fra appl. 9147, der indsættes som 'til lager' på ordrelinier, indsættes nu også som 'til lager' på ordrehovedet Reguler kostpriser B Beregning af kostpriser ud fra IC priser appl Dato Side 13

14 Beregning af kostpris ud fra intercompany pris fejlede pga. at der blev anvendt forkerte felter for koncern /firmanummer for den interne leverandør, som anvendes i den interne samhandelsstruktur. Dette er ændret, så der nu anvendes dedikerede felter for koncern og firmanummer til den interne samhandel Gennemfør supplerende handlinger B Overflødig information i joblog 9283 Opdater finans Ved anvendelse af transportdisponering bliver der dannet en masse joblog informationer omkring at workfilen AFRAGW er clearet. Denne information er overflødig og er nu fjernet. T Bogføring af faktura fra forregistrering Ved gennemførelse af tilgangsregistreringer af leverandørfaktura, som er håndteret via forregistrering foretages nu korrekt kald af bogføringsprogrammel. B Mgl. udligning af forregistreret leverandørfaktura Ved udligning af forregistreret leverandørfaktura fejlede denne udligning, hvis bilagsdatoen på Logistik tilgangstransaktionen var ændret ift. den dato, som blev angivet på forregistreringen. Årsagen var, at bilagsdatoen blev anvendt ifm. undersøgelse af, om der lå en forregistrering. Der er nu lavet en ændring, så bilagsdatoen ikke længere anvendes ifm. dette check. Checket gennemføres nu alene ud fra match på kreditornummer, bilagsnummer og leverandørens fakturanummer. 929K Gennemfør datakonvertering B Spc VIRKREG mangler at kunne overføres Ikke alle spc parametre kopieres. Det gør de nu Lagerbeholdning B dumper v. F kunne under visse omstændigheder dumpe, efter man vendte retur fra applikationen med F dumper ikke længere ved retur fra liste Lagerbeholdning global B Appl mangler i navigationstræet Applikation Lagerbeholdning Global (9322) tilføjet navigatortræ under fanen beholdningsoversigter Konteringsbeskrivelser Dato Side 14

15 B Manglende tekster i 9381 Systemparameter JOURBESK udsendes i sen fulde udstrækning Udskriv historisk råvarebeh. FIFO B Konsignationsbeh. behandles ikke korrekt i Låste records Applikation ændret, så leverandør ejede beholdninger og lignende ikke medtages. B Frigivelse af records via shortcut looper Betegnelser lokalt Recursivt kald af frigiv logisk låste records, kunne under visse omstændigheder ske at looper dette er der nu sat en stopper for. B Lokale betegnelser kan ikke findes DB moduler Lokale betegnelser findes nu ved kald fra henteprogrammer. B DB modul R3PSEU002 mangler DOPS Ref.: TR Der dannes nu også DB moduler for TABLE filer B Unødvendig læsning af firmaparameter Ved anvendelse af dataopsamling blev firmaparameteren DOPS læst unødigt hver eneste gang der overføres en record fra ASPECT4 til dataopsamlingssystem. Der er nu lavet en ændring således, at parameteren kun læses første gang der overføres i en given applikation. F4 Supp.teksttype B F4 virker ikke på 'Type' på suppl.tekster indkøb F4 virker nu på teksttype. B i kostpris ved kredit CO indkøbsordre (IOART 'CL') Dato Side 15

16 Opdatering vedr. CO ondkøbsordrer (IOART 'CL') håndteres nu korrekt. B Pris kan ikke ændres på IC indkøbsordre Intercompany Pris kan nu ændres på IC indkøbsordre hvis tilladt iht. på firmaparameter ICAFLCSA. B CF afledt indk.ordre arver ikke AARSAG fra moderordre IC synkronisering ændret således at moderordrens hovedoplysninger vedrørende: prioritet leveringsmåde leveringsbetingelser projektnummer årsag replikeres til ordrehoved for alle afledt datterindkøbsordre. Der foretages i denne forbindelse ikke validitetskontrol på indkøbsordren. Ved evt. ændring af disse data på datterordrer, replikeres ændringer IKKE tilbage til moderordren. (Derimod vil ændringen blive overstyret ved evt. ny redigering af moderordren). Endvidere opdateres alle relevante dattersalgsordrer nu også i denne forbindelse, men der er ingen ændringer i hvilke ordrehovedfelter der overføres. Hvis der ifm. redigering af projektnummer eller årsag på moderordren svares 'Ja' til 'Opdatering af linier..' vil også disse oplysninger på linieniveau blive replikeret til datterordrer. Kostpriser B Mulig fejl ved prissøgning FIFO for varenr med partistyring kundesøg B Kundesøgning FIFO prissøgning foretages nu altid også korrekt for varenumre med partistyring. Dato Side 16

17 Listeeditering Der kan nu søges og findes kunder med specialtegn i navnet. B Listeeditering felt åbnes ikke ved piletaster moms Man kan nu anvende F4 efter at have positioneret sig til et åbent felt med piletasterne. B Forkert momskode på CO ordrer Momskode sættes nu korrekt ifm. CO ordrer. Endvidere er logikken omkring fremfinding af momskode og momsnr strammet op (jf. opgave ). Disse indlæses nu kun fra stamdata ifm. ordreoprettelse og evt. redigering af adressenummer. Se felthjælp til ORDHBETKUN og SODEFOPL. Multiarkiv B Spørge på felter fra Multiarkiv Ved forespørgsel fra Multiarkiv på et bilag, som ikke eksisterer, ville forespørgselsprogrammet gå ned. Der er lavet en ændring, så programmet nu er robust i denne situation. Formattering ifm. numeriske felter ændret, så det nu passer med et format, som der kan modtages i. Feltnavne vedr. Logistik er nu gjort unikke. De starter med 416 i firmaparameteren MAWFLTS. salg B ZDUPORDT går i mch 1202 ZDUPORDT går ikke længere i mch1202 B Slutmodt.adr. kan ikke altid valideres på IC datterordre Hvis en af værdierne for ORDH SLUTM, ORDH BSTED eller ORDH HSTED ikke kan valideres på en IC datterordre, fjernes (blankes) det pågældende felt på datterordren. Supplerende tekst Dato Side 17

18 B Anvendelse af mange """"""" i supplerende tekster => dump Varesøgning Det er nu muligt at anvende " tegnet i næsten ubegrænset omfang i supplerende tekster. B Varesøgning på EAN nummer fejler (ZVAREKONV) Varesøgning på EAN nummer gennemføres nu korrekt. B Der vises VARB BETEGN betegnelser ZREF B Søgning via ZREF Ved søgning efter varer kunne der blive vist forkerte betegnelser ift. det, som vises fra varevedligeholdelsen. Denne fejl er nu rettet, så betegnelserne nu vises konsistent. Bilagsreferencesøgning via ZREF justeret. (Materialereferencesøgning ikke ændret). Som udgangspunkt (default ved L ZREF REFTYPE = 'B') returneres nu kun bilagsreferencer til egentlige ordretyper. Der er ingen kendte steder i std. hvor vi ved søgning efter bilagsreferencer ikke kun ønsker referencer til ordretyper retur. Hvis alle bilagstyper ønskes returneret skal man fremover kalde ZREF med L ZREF REFTYPE = 'A' (L ZREF BILAG ALLE). Hvis kun 'ikke ordretyper' ønskes returneret skal man fremover kalde ZREF med L ZREF REFTYPE = 'Q' (L ZREF BILAG QVRIGE). VIGTIGT: Evt. C tilretninger, som måtte omfatte anvendelse af reference til ikke ordretyper, skal ved implementering af denne ændring justeres. Dato Side 18

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde.

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde. 1242 Bilagsregistrering B 00131728 1242 Forreg. Ændret gebyrkontrol Indtastet gebyr må ikke være større end angivet % sats og ikke større end angivet beløb. Der testes nu på at begge betingelser er opfyldt.

Læs mere

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 Release 9.0 er første skridt mod at kunne erstatte ASPECT4 Handel. Den fokuserer på at gøre brug af den kendte teknologi og tilføre ny funktionalitet, der tilfører

Læs mere

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. 6102 Kundekort, vedligehold T 00346408 KundeKort spredning til afdelinger Ref.: 37142 KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B 00342833 Følgeseddelkontrol. Ref.: 39337 Ændret, så værdien

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. ASPECT4 Transport Releaseniveau 3.3.00 Opdatering 64500 pr. 31.7.12 Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0 c E. Sjørlund es@es-data.dk Revision 0.8.4 25. april 2006 2 Indhold Indhold 3 1 Generelt 5 1.1 Start af programmet.........................

Læs mere

Læsø Pakkerejser. 7. december 2010

Læsø Pakkerejser. 7. december 2010 Læsø Pakkerejser 7. december 2010 1 1 Generelt Først lidt information om hjælpesystemet: Ord i firkantparanteser ( [ Felt ] ) refererer til knapper eller indtastningsfelter. Når der refereres til en menu

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere