Løsning Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsning Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0."

Transkript

1 0H02 Personer I V3R3: Felter skjules/vises ikke korrekt Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. 0W52 Procesdefinitioner I V3R3: F3/F14/F18 kan ikke bruges i 0W52 F tasterne kan nu anvendes igen. 610* Salgsordrer B Debitoropl overstyrer ukritisk indtastede værdie ifm. opret 6102 Fakturaordrer Værdier fra debitor overføres nu kun til ordren indledningsvist samt ved evt. ændring af debitornummer. B Omregning til salgsenheder i ordrebehandlingen XXXX felter Basisenheder omregnes/afrundes nu ens. B pop up på varenr Ref.: Rekvnr.: Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0. B Genudskrift følgesedler virker ikke Følgeseddel fra 6102 kan nu igen genudskrives B Option til SO behandling rekv. via ZAPPLOP fungerer ikke Udførelse af option via kald af ZAPPLOP fungerer nu for salgs, indkøbs og produktionsordrehoved (appl. 610x, 710x og 810x). B Options kan ikke kaldes på afsluttede ordrer Ved anvendelse af options via applikationsafhængig shortcut, hvor der skulle udføres en option på en afsluttet ordre, der fejlede denne option. Årsagen var, at opslaget efter den ordre, som der skulle udføres en option for fejlede pga. læsning via fil, som ikke medtager afsluttede ordrer. Der er nu lavet en ændring således, at der nu er mulighed for at udføre options på afsluttede ordrer. Dato Side 1

2 B Systemfejl ved fortryd ved årsagskode Ændret således at krav om årsagkodeangivelse ved kreditering er valgfri. Styres via firmaparameter MODUL 3 (VIRKKREDAS). B Gebyrberegning fejler Ved beregninger af fragt m.m. til ordrehoved kunne man risikere at få et programdump, hvis ikke der var detaljerede afgiftslinjer til en ordre. Der er nu lavet en ændring, så dette programdump ikke længere opstår Kreditordrer B Årsagkode efterspørges ikke ved kreditering Årsagskode efterspørges nu altid ifm. kreditering af fakturaordrer. Det er muligt at se valide årsagskoder via F Terminsordrer B Momskode og momsnummer Ved ændring af lev.adressenummer, så hentes moms nu korrekt fra adressens stamoplysninger. B Diverse hurtig ordreindtastning Skabeloner til hurtigordreindtastning (TOPLREG Appl 6280) fungerer nu igen. B appl 6104 looper ved oprettelse af gebyr Mulighed for loop i forbindelse med Gebyrer er fjernet. B Liste editering åbner op for editering i Betegnelsesfelt Betegnelsesfelter til åbne felter i lister bliver ikke længere åbnet efter genskrivning af linien. B Visning af ordretotal SHORTAPP 6105 Tilbud Hvis totaler ikke beregnes vises de nu altid som 0,00. B : Fejl v/option Overfør Ordrenummerseriekoden ødelægges nu ikke længere. Nyoprettede tilbud kan derfor straksoverføres. Dato Side 2

3 6118 Prisrabatter i valuta I Fejl i selektion 6118 m.fl. Det er muligt at selektere samtidig med, at man skifter visningsrækkefølge og det er de rigtige felter, der testes imod. B Manglende rabat v. prisrabat = 'N', mængderabat = 'J' Der kan nu igen gives mængderabatter, selvom der er sagt 'N' til prisrabatter Forsendelsesjournaler B Tomme journaler i 6152 status 80 forsvinder ikke B Forkert refereret fil Ved gennemførsel af forsendelsesjournaler uden linier, slettes journalen fremadrettet, istedet for at blive efterladt i status 80. I forbindelse med forsendelsesjournallinjer kunne man få fejl om, at der ikke kunne dannes DB modul til filen RUTHREC. Årsagen var en forkert defineret fil ifm. omlæsning til DB moduler. Der er nu lavet en ændring således, at der læses korrekt via RUTHREG Forsendelsesjournal B Meddelelser 'hænger' i 6153 Pluk håndterminal I appl forsvandt en evt. meddelelse ikke, selv om man gik videre til næste registrering. Det er nu rettet. Tilsvarende er rettet i applikationerne 9045, 9154, 9155 og Gennemfør salgsordretransaktioner B : Forsendelsesplanlagt ordre, bliver ændret I appl afvises sletning og overførsel af forsendelsesplanlagte linjer. For forsendelsesplanlagte linjer er det heller ikke tilladt at ændre på antal, leveringstermin og lagernummer Regulering af salgspriser B Ved kopiering uden regulering afrundes ikke Der laves nu afrunding af salgspris, selvom man ikke regulerer 6233 Udskriv følgesedler B IC ikke korrekte informationer på Følgeseddel Dato Side 3

4 Informationer på følgeseddel for IC ordre tilrettet i appl Udskriv fakturaer/kreditnotaer B Loop i fakturaprogram udskrift DocManager Rettet, således at det håndteres korrekt, at der ikke findes serviceaftale til salsgordren 6237 Dan samlefakturaer til toldpapirer B Skrivning af TOLLREG fejler i 6237 Applikation '6237 Dan samlefakturaer til toldpapirer' danner nu igen data til næste niveau i applikation '6138 Toldpapirer' Dan forsendelsesjournal B Kan ikke redigere faste værdier Nu bliver felterne åbnet og lukket korrekt Gennemfør forsendelsesjournal B Fakturaordrer med 'IG' linier kan ikke hæves til status 80. Ved en fakturaordre med 'IG' linier (=direkte leverance fra en leverandør) checkes det at samtlige varelinier er fra samme leverandør. Dette check udføres når status på fakturaordren hæves til 80, og når der overføres linier til en eksisterende fakturaordre. Checket har i nogle situationer ikke fundet den rigtige leverandør. Program er nu rettet, så leverandør findes via. ordrereferencer. B Diversevare på forsendelsesjournal 6300 Salgsordrer Ved anvendelse af options hhv. Godkend og Gennemfør i appl behandles nu alle diversevarer, selv om de har status = 0. B Viser ikke alt ved blankt varenummer Nu viser den linier pr. vare alle de linier, der skal Simuler disponering B Skriver ekstra linier Dato Side 4

5 Ved kald på tværs af firmaer bliver lister i klienten nu håndteret korrekt, så linier kan genfindes og genskrives. B Appl redigering er muligt, selvom det er en vis appl Ved simulering forlades applikationen nu kun ved Esc, F12 eller F3, som det gælder for andre applikationer. B Ved split af IC ordre 'glemmes' manuel pris mv. Ved split af ordrelinie, hvor levering sker fra et søsterselskab, anvendes nu som udgangspunkt pris og rabatssatser fra den oprindelige modersalgsordrelinie. I øvrigt er logikken omkring prissætning ifm. split af ordrelinie ændret. På firmaparameter 'REDISP' kan man angiver om pris og rabatsatser skal låses ifm. split. Dvs. evt. kvantumsrabatter beregnet på den samlede leverance før split bevares. På firmaparameter 'SPRISLIS' er oprettet pristype 'L' ('Pris og rabat låst') Udskriv kundeprislister I Prisudtræk 6415 mgl alternativ prisgruppe 6445 Kundeprisliste Der vælges nu også varer fra prislisten fra den alternative prisgruppe, hvis kundens rabatgruppe via systemparametren RABATKUN peger på en alternativ prisgruppe. T Salgspriser til virtuelt output Ref.: Rekvnr.: Ny applikation, der udskriver salgspriser til virtuelt output B Forkert anvendelse af 'alle tegn' Check på program intern alle tegn "#", var ej korrekt. Rettet til korrekt check. B Fejl i varegrp. selektion Dato Side 5

6 6485 Udskriv salgsstatistik I forbindelse med standardisering af opstart billede blev selektion på varegruppe ødelagt. dette er nu rettet op. B Mgl. felter ved kald af feltstyringsident 6524 Terminsordrelinjer Felter med feltstyringsident medtages nu som ekstra felter, selvom de ellers ikke er med i definitionen. I Alternative enheder ifbm. kladdelinier i 6524 Anvendelse af listeeditering med alternative enheder er nu mulig. T POP UP kreditmax kommer 3 gange i cockpit Ref.: Rekvnr.: Applikation til salgsordrelinier understøtter nu bedre anvendelse i cockpit, så kreditmaxcheck kun udføres 1 gang ved oprettelse af ny linie i cockpittet. B Fejl ved F4 på suppl. tekster (2.gang) F4 på teksttype giver nu rigtig liste hver gang Overføre tilbudsordrelinjer B Overfør til eksisterende ordre virker ikke Der kan nu overføres tilbud til eksisterende ordre Bekræftede indkøbsordrer B Split linie: Afs. dato må være dags dato Ved split af en ordrelinie i appl. 7102, kan der nu angives en afsendelsesdato, der er lig med dags dato. Dette gøres for at tilgodese, at mange leverandører informerer om at de i dag sender et antal og resten en senere dag. Dette understøttes hermed B Låsning ifm. kopiering af I ordrelinier Indkøbsordren efterlades ikke længere låst efter kopiering af linier. B Noter vises 3 gange ifbm. oprettelse af indkøbsordre 7108 Fragtindkøbsordrer Hvis der anvendes noter, kunne man opleve, at den samme note blev vist flere gange i forbindelse med en ordreoprettelse. Der er nu lavet en ændring, så noten kun vises én gang. Dato Side 6

7 B Varemodtagelse af fragt fra appl I appl foretages varemodtagelse nu via baggrundskørsel i stedet for at køre online Indk.ordreforslag/prog. B Linier med f.eks.ordrepol 'IS' og 'MO' skal kunne samles mv Appl og 7221 ændret så eksempelvis varer med ordrepolitik IS og MO kan sammenlægges/overføres til samme indkøbsordre. Linier med ordrepolitik 'IG' må fortsat ikke overføres/sammenlægges med linier med anden ordrepolitik. B viser eur istedet for % når der rettes Trailteksten til Rabat bliver nu ændret til '%', hvis rabattypen er '%' Leverandørfakt.modt. B Manglende info ved afvigelse på mængde I appl foretages nu mængdecheck som angivet i applikationsparametrene (forbigås kun for EDI transaktioner) EDI tilgangstransaktioner B Fejler efter overførsel Når en journal var blevet overført korrekt i appl. 7169, var det ikke muligt at oprette / ændre EDI tilgangslinier på eksisterende journaler. Dette er nu rettet. B Fakt.modtagelse på flowvare fejler Der kan nu laves EDI fakturamodtagelse af varer af type 'flowvarer' Gennemfør indkøbsordretransaktioner B Manglende opdatering af indkøbstransaktioner Appl 7201 tilrettet, så alle transaktionslinier medtages Disponer indkøb udfra mat.prof B Appl. 7211: Lagersted anvendt ved mat.profiltjek 'afkortes'. Dato Side 7

8 Oplysning vedr. lagersted (m.fl.) overføres nu korrekt Leverandørfakturamodt. fra forreg. B Oprettelse af EDI tilgangslinjer i appl 7169 Hvis transaktioner var dannet vis OCR integration (multiarkiv) var det ikke muligt efterfølgende at manuelt danne tilgangslinier/ gebyrlinier. Det er det nu. B Der afløftes ikke moms på scannet lev.faktura Moms håndteres nu ved modtagelse af såvel forregistreret som ikke forregistreret B Fakt. modt. af negativ ordre Fakturamodtagelse af negativ indkøbsordre er nu mulig ved anvendelse af prisliste. Hvis der opereres med linjebeløb vil bilaget skulle færdigbehandles manuelt via applikation EDI tilgangstransaktioner (7169) Produktionsordrer B Nedbrud ved tilføj operation Det er nu igen muligt at tilføje operation. B Ikke korrekt lager ved valg af alternativ I Tom liste i 8102 Ref.: UNI 8114 Serviceordrer Rettet, således at lager og lokation fremfindes på samme måde, som ved oprettelse af lagervareressourcelinie. I appl er selektionen rettet, så den virker korrekt på produktionsmodelgruppe. B Opret serviceordre. Slæber oplysninger fra forrige ordre med Serviceordreoprettelse fungerer nu igen, uden at trække værdier med ind fra forrige serviceordre. Direkte oprettelse af serviceordrer f.eks. fra Anlæg trækker stadig relevante oplysninger fra anlæg, med over i oprettelsesbilledet Registrer prod.tilbagemeldinger B Pro.lin og Res.lin bliver ikke længere nulstillet efter indt Dato Side 8

9 B Shortcut 9 mangler R1 funktionaliteten er nu genetableret så linienumrene nulstilles efter indtastningen. Enter giver nu vis i Vis tilbagemeldingsbilledet Nedbryd afsætningsplan B Diversevarer behandles i nedbrydningen I appl forbigås diversevarer nu i beregning Modtag tilbagemeldinger POPD B Uinitialiserede felter ved modtag tilbagemeldinger Ved modtagelse af data fra dataopsamlingssystem kunne applikationen gå ned, hvis felterne for oprettelsesdato og tidsstempel ikke er initialiseret på operationstilbagemeldinger. Der er nu lavet en ændring således, at de i givet fald nu iniitialiseres med hhv. dags dato og aktuelt tidspunkt Produktionsordrer B 'Tekst' står på forkert fane i Kapacitetsudnyttelse Feltrækkefølgen og visning af tilbagemeldingsoplysningerne er nu gjort mere logisk. B Mgl. felter i kapacitetsudnyttelse 8330 Check produktion Der er tilføjet ekstra felter til linjeniveauet til kapacitetsudnyttelse, hvor der er oplysninger om beordringsoplysninger samt foregående og efterfølgende kapacitetsressource. B Unødvendig åbning af filer 9061 Ledetekster I forbindelse med anvendelse af check levering blev der åbnet filer unødigt ifm. kald af check produktion. Disse filåbninger er nu fjernet. B Div. fejl og mangler ifm. oversættelsesværktøjer Dato Side 9

10 1. Ved oprettelse af sprogrecords i 9061 defaultes der nu med rigtige spaces på kolonneoverskrift. 2. Felthjælp (9193) er tilrettet således, at der ved oprettelse af records til oversættelse på sprog nu oprettes med 0 i ændringsdato, hvis der er behov for at redigere tekster. Hvis der alene er tale om en henvisning, sættes dato på ændringsloggen til dags dato. 3. Listeredigering i felthjælp (9193) er nu slået fra på de felter, hvor dette tidligere var åben. 4. Sprogstyrede betegnelser (906G) er ændret, så der ved visning af systemkomponter kun behandles betegnelser med sprog Der har været behov for at trykke Ja eller Nej i feltet for opdater ændringslog i appl. systemtekster (9167). Dette er ændret, så der altid nu foreslås Nej Feltstyringsidenter B Hent eksakt sprog i SPOTREG Program 'ZCPSPOTHE' er oprettet til det formål, at kunne returnere en betegnelse fra SPOTREG i eksakt sprog. Programmet søger ikke videre med sprog 00, som ellers er normalt. I beregningsudtrykket på en feltstyringsident er syntaksen: CALLPGM('ZCPSPOTE',<feltnavn>,<nøgle>,<sprog>) 9099 Alle systemparametre B MCH0603 LEVMAADE toldpapir transportmåde I firmaparametrene er Toldpapirer transportmåde, TOLDTRAN, nu defineret som numerisk med 2 cifre. I FIPSTYPE firmaparam er udgået Firmaparameteren FIPSTYPE er markeret som udgået (anvendes ikke længere). B Miskmask i feltdef. til parameter SOAFKALD B Visningsproblem Feltdefinitioner til firmaparameter SOAFKALD er nu rettet til. Skærmbilleddefinitioner tilrettet for firmaparameter MATPROF. T Tilføje firmapar. til systemrapport Salgsvarer B ZICVALU: Dump i 9104 Til brug for udviklere og konsulenter er der nu udviklet funktionalitet, som kan være med til at tilføje firmaparameter til systemrapport via shortcutkald. Dato Side 10

11 Der kan nu ændres omregningsfaktor i appl i et IC miljø Konfigureringssæt B Kan ikke oprette linie Konfigureringssætlinie kan nu oprettes Konfigureringsmodeller B Faste tekster i konfigurering vises ikke Faste tekster i konfigureringsbilledet vises nu igen. B PKONFIG meddelelse 9141 Lagertransaktioner Der kommer ikke længere fejlmeddelelse, når applikationen forlades direkte fra konfigureringsbilledet. B Tilgang fra LF salgsordre opfattes som lagerbeh ved allok. Tilgang fra LF salgsordre styres nu på linie med anden lagerflytning via feltet VIRKLTLFT ("Lagertransaktioner LF tilgang") på firmaparameter MATPROF2. Værdien på udformning anvendt ved allokering (normalt 'ALLOK') bør være Lageroptællinger B Red. i listebilled muligt, selvom journ. i st. 90 Det er nu ikke længere muligt at redigere mængder på afsluttede journaler. Det er gjort muligt at gå ned på linieniveau på journaler med status 70, men ikke muligt at redigere Lagre B Kan ikke oprette lager Det var ikke muligt at oprette lager, hvis der ikke i forvejen var oprettet et lager på lagerstedet. Der kan nu oprettes lager selvom der kun er oprettet lagersted Planl.trans. B Lagerflytninger i 9154 gennemføres ikke Dato Side 11

12 9154 betjener sig nu ligesom 9150 af lageropdatering via serverjobet appl B Record findes ikke ved gennemførsel 9155 Flyt behold. Forkert fejlmeddelelse fjernet fra appl B Flyt 'stor' beholdning med 5 dec. i Filer B Fejl i skema I appl er feltet for antal med 5 decimaler udvidet til at rumme ialt 13 cifre. Skema dannes nu ikke med for mange felter 9169 Feltdefinitioner B Opretter kolonneoverskrift som ledetekst Fejl meddelse "Record er oprettet" i forbindelse med oprettelse af ledetekster of kolonneoverskrifter er fjernet ved at undlade at skrive via valideringsprogram. Opdatering og oprettelse foregår via ZSPOLV. I Tilføj til sys.rapport går kun godt første gang. Der er tilføjet en hjælpeoption til applikation feltdefinitioner (9169) til brug for udviklere og konsulenter som medfører,at der nu let kan tilføjes en hel feltdefinition til en systemrapport mhp. systemdokumentation og didstribution Virtuelt output B Vis virtuelt output som regneark dumper Program rettet, så appl ikke dumper i forbindelse med at overføre virtuelt output til regneark. B Hent alle rækker bliver aldrig færdig Man kan nu hente alle rækker i virtuelle output Intercompanyopsætning B IC overstyringer fanges ikke ved kald via SHORTAPP Hvis der via shortcut var lavet kald fra f.eks. salgsvareoplysninger til basisvareoplysninger i en intercompanyopsætning, så blev regler for feltbehandling, som defineret under intercompanyopsætning (9190) ikke respekteret. Der er nu lavet en ændring, så denne opsætning respekteres. Dato Side 12

13 9193 Felthjælp B Kopiering til andet bibl. forkert validering 9196 Optællingsjobs Validering ændret i appl. 9193, så der kan kopieres til blankt feltnavn i andet bibliotek. B Optælling 9196 bufferposition optællingsstatus Lageroptællingsstatus vises nu igen korrekt i online lageroptællingsapplikationerne (9196 og 9197). B Forkert vindue i 9196 lageroptælling Optællingsvinduet vises nu korrekt efter en fejl. 919K Recordlayout for DATA konvertering B Valg 2 bør ikke være mulig i 919K 9201 Udskriv lagerjournal Billede til appl. "919K Recordlayout for data konvertering" er ændret så der i feltet "K/F håndtering" kun er mulighed for at vælge værdierne 1 eller 3. B Fejl i flytning fra 0% til 100% lager Ved lagerflytninger bliver der nu beregnet korrekt lagerværdi ved flytning til og fra lager med værdiprocent nul. Beløbet er rettet på lagerhistorikken, finansposteringerne og lagerjournalen Dan lagerflytning B Dan lagerflytning tager ikke højde for Flyt allok. Opdatering af lagerjournal tilrettet, så allokeringer medtages ved flytning af lagerbeholdning Dan lagerflytningsordrer B 'I 9215 indsætter lagersted som 'til lager' Modtagelseslager fra appl. 9147, der indsættes som 'til lager' på ordrelinier, indsættes nu også som 'til lager' på ordrehovedet Reguler kostpriser B Beregning af kostpriser ud fra IC priser appl Dato Side 13

14 Beregning af kostpris ud fra intercompany pris fejlede pga. at der blev anvendt forkerte felter for koncern /firmanummer for den interne leverandør, som anvendes i den interne samhandelsstruktur. Dette er ændret, så der nu anvendes dedikerede felter for koncern og firmanummer til den interne samhandel Gennemfør supplerende handlinger B Overflødig information i joblog 9283 Opdater finans Ved anvendelse af transportdisponering bliver der dannet en masse joblog informationer omkring at workfilen AFRAGW er clearet. Denne information er overflødig og er nu fjernet. T Bogføring af faktura fra forregistrering Ved gennemførelse af tilgangsregistreringer af leverandørfaktura, som er håndteret via forregistrering foretages nu korrekt kald af bogføringsprogrammel. B Mgl. udligning af forregistreret leverandørfaktura Ved udligning af forregistreret leverandørfaktura fejlede denne udligning, hvis bilagsdatoen på Logistik tilgangstransaktionen var ændret ift. den dato, som blev angivet på forregistreringen. Årsagen var, at bilagsdatoen blev anvendt ifm. undersøgelse af, om der lå en forregistrering. Der er nu lavet en ændring, så bilagsdatoen ikke længere anvendes ifm. dette check. Checket gennemføres nu alene ud fra match på kreditornummer, bilagsnummer og leverandørens fakturanummer. 929K Gennemfør datakonvertering B Spc VIRKREG mangler at kunne overføres Ikke alle spc parametre kopieres. Det gør de nu Lagerbeholdning B dumper v. F kunne under visse omstændigheder dumpe, efter man vendte retur fra applikationen med F dumper ikke længere ved retur fra liste Lagerbeholdning global B Appl mangler i navigationstræet Applikation Lagerbeholdning Global (9322) tilføjet navigatortræ under fanen beholdningsoversigter Konteringsbeskrivelser Dato Side 14

15 B Manglende tekster i 9381 Systemparameter JOURBESK udsendes i sen fulde udstrækning Udskriv historisk råvarebeh. FIFO B Konsignationsbeh. behandles ikke korrekt i Låste records Applikation ændret, så leverandør ejede beholdninger og lignende ikke medtages. B Frigivelse af records via shortcut looper Betegnelser lokalt Recursivt kald af frigiv logisk låste records, kunne under visse omstændigheder ske at looper dette er der nu sat en stopper for. B Lokale betegnelser kan ikke findes DB moduler Lokale betegnelser findes nu ved kald fra henteprogrammer. B DB modul R3PSEU002 mangler DOPS Ref.: TR Der dannes nu også DB moduler for TABLE filer B Unødvendig læsning af firmaparameter Ved anvendelse af dataopsamling blev firmaparameteren DOPS læst unødigt hver eneste gang der overføres en record fra ASPECT4 til dataopsamlingssystem. Der er nu lavet en ændring således, at parameteren kun læses første gang der overføres i en given applikation. F4 Supp.teksttype B F4 virker ikke på 'Type' på suppl.tekster indkøb F4 virker nu på teksttype. B i kostpris ved kredit CO indkøbsordre (IOART 'CL') Dato Side 15

16 Opdatering vedr. CO ondkøbsordrer (IOART 'CL') håndteres nu korrekt. B Pris kan ikke ændres på IC indkøbsordre Intercompany Pris kan nu ændres på IC indkøbsordre hvis tilladt iht. på firmaparameter ICAFLCSA. B CF afledt indk.ordre arver ikke AARSAG fra moderordre IC synkronisering ændret således at moderordrens hovedoplysninger vedrørende: prioritet leveringsmåde leveringsbetingelser projektnummer årsag replikeres til ordrehoved for alle afledt datterindkøbsordre. Der foretages i denne forbindelse ikke validitetskontrol på indkøbsordren. Ved evt. ændring af disse data på datterordrer, replikeres ændringer IKKE tilbage til moderordren. (Derimod vil ændringen blive overstyret ved evt. ny redigering af moderordren). Endvidere opdateres alle relevante dattersalgsordrer nu også i denne forbindelse, men der er ingen ændringer i hvilke ordrehovedfelter der overføres. Hvis der ifm. redigering af projektnummer eller årsag på moderordren svares 'Ja' til 'Opdatering af linier..' vil også disse oplysninger på linieniveau blive replikeret til datterordrer. Kostpriser B Mulig fejl ved prissøgning FIFO for varenr med partistyring kundesøg B Kundesøgning FIFO prissøgning foretages nu altid også korrekt for varenumre med partistyring. Dato Side 16

17 Listeeditering Der kan nu søges og findes kunder med specialtegn i navnet. B Listeeditering felt åbnes ikke ved piletaster moms Man kan nu anvende F4 efter at have positioneret sig til et åbent felt med piletasterne. B Forkert momskode på CO ordrer Momskode sættes nu korrekt ifm. CO ordrer. Endvidere er logikken omkring fremfinding af momskode og momsnr strammet op (jf. opgave ). Disse indlæses nu kun fra stamdata ifm. ordreoprettelse og evt. redigering af adressenummer. Se felthjælp til ORDHBETKUN og SODEFOPL. Multiarkiv B Spørge på felter fra Multiarkiv Ved forespørgsel fra Multiarkiv på et bilag, som ikke eksisterer, ville forespørgselsprogrammet gå ned. Der er lavet en ændring, så programmet nu er robust i denne situation. Formattering ifm. numeriske felter ændret, så det nu passer med et format, som der kan modtages i. Feltnavne vedr. Logistik er nu gjort unikke. De starter med 416 i firmaparameteren MAWFLTS. salg B ZDUPORDT går i mch 1202 ZDUPORDT går ikke længere i mch1202 B Slutmodt.adr. kan ikke altid valideres på IC datterordre Hvis en af værdierne for ORDH SLUTM, ORDH BSTED eller ORDH HSTED ikke kan valideres på en IC datterordre, fjernes (blankes) det pågældende felt på datterordren. Supplerende tekst Dato Side 17

18 B Anvendelse af mange """"""" i supplerende tekster => dump Varesøgning Det er nu muligt at anvende " tegnet i næsten ubegrænset omfang i supplerende tekster. B Varesøgning på EAN nummer fejler (ZVAREKONV) Varesøgning på EAN nummer gennemføres nu korrekt. B Der vises VARB BETEGN betegnelser ZREF B Søgning via ZREF Ved søgning efter varer kunne der blive vist forkerte betegnelser ift. det, som vises fra varevedligeholdelsen. Denne fejl er nu rettet, så betegnelserne nu vises konsistent. Bilagsreferencesøgning via ZREF justeret. (Materialereferencesøgning ikke ændret). Som udgangspunkt (default ved L ZREF REFTYPE = 'B') returneres nu kun bilagsreferencer til egentlige ordretyper. Der er ingen kendte steder i std. hvor vi ved søgning efter bilagsreferencer ikke kun ønsker referencer til ordretyper retur. Hvis alle bilagstyper ønskes returneret skal man fremover kalde ZREF med L ZREF REFTYPE = 'A' (L ZREF BILAG ALLE). Hvis kun 'ikke ordretyper' ønskes returneret skal man fremover kalde ZREF med L ZREF REFTYPE = 'Q' (L ZREF BILAG QVRIGE). VIGTIGT: Evt. C tilretninger, som måtte omfatte anvendelse af reference til ikke ordretyper, skal ved implementering af denne ændring justeres. Dato Side 18

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker.

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker. 6104 Terminsordrer B 00385053 Valutafejl ifbm debitering af fragtsatser Ved beregning af fragtgebyr på salgsordrer i fremmed valuta, beregnet gebyret nu korrekt. Dette gælder både når kurs er angivet på

Læs mere

Løsning 'SWITCH' knap i ribbon har nu tekst i korrekt sprog. Forkert linje i hjælpeteksten til appl. 6106 fjernet.

Løsning 'SWITCH' knap i ribbon har nu tekst i korrekt sprog. Forkert linje i hjælpeteksten til appl. 6106 fjernet. 1241 Oversigt over åbne journaler B 00117489 Mlg. knapoversættelse i ribbon 'SWITCH' knap i ribbon har nu tekst i korrekt sprog. 3207 Vedl. indscannede fakturaer T 00117267 Automatisk submit 7266 Der er

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde.

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde. 1242 Bilagsregistrering B 00131728 1242 Forreg. Ændret gebyrkontrol Indtastet gebyr må ikke være større end angivet % sats og ikke større end angivet beløb. Der testes nu på at begge betingelser er opfyldt.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Programmet kaldes ved:kørsel af appl 0690 ved opgradering til R4.

Programmet kaldes ved:kørsel af appl 0690 ved opgradering til R4. 0128 Vedl. af applikationsparametre T 00194044 Ændre PGM til PGK 2. niveau appl. Programmet KONVGREGR4 er udviklet til at kunne ændre programtype i 0128 fra PGM til type PGK. Ændringen sker for logistikapplikationer

Læs mere

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde.

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde. 1242 Bilagsregistrering B 00131728 1242 Forreg. Ændret gebyrkontrol Indtastet gebyr må ikke være større end angivet % sats og ikke større end angivet beløb. Der testes nu på at begge betingelser er opfyldt.

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Der vælges nu fra den korrekte beholdning ved udpegning af allokering. Ordretotaler kopieret fra STFE til 6104 til STFE til 6322

Der vælges nu fra den korrekte beholdning ved udpegning af allokering. Ordretotaler kopieret fra STFE til 6104 til STFE til 6322 B 00034389 For få felter i ZGETKF ZGETKF rettet så det ikke dumper, og der er lavet en lille performanceforbedring i programmet. 0H11 Kalender B 00026406 0H11 F4 på dagstyper Der skal nu altid laves en

Læs mere

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. 6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Check på om varen overhovedet sælges indsættes i nu i Firmaparametre med stfeteksttype P kan nu vælges via F4

Check på om varen overhovedet sælges indsættes i nu i Firmaparametre med stfeteksttype P kan nu vælges via F4 0W09 Modulkald B 00418060 Key felter "beregnes" anderledes Felter der er beskrevet som nøglefelter (intern nøgle/negativt sekvensnummer) tæller nu også med i "antal nøglefelter" fra workflow. 6101 Salgsordretransaktioner

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering.

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering. ASPEC4 rælast (=fejl, S=support/Info, =Opgave, W=Releaseønske) 6201 Sagsregistrering 00644073 F13 vedl. ekstra info virker ikke Ref. : R56 Der er kommet en ny mulighed for at kunne vedligeholde ekstra

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen Logistik Nyheder i release 6 v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Fokus på Unified User Interface Ser på Engagement platforme Gennemgang af udvalgte andre nyheder Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering 6101 Byggepladser, registrering T 00329430 Default utgått dato på byggeplass Default utgått dato på byggeplass Der er en ny 128 parameter, hvor man kan indtaste et antal dage. Det indtastede antaldage

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

PRÆSENTATION AF. ASPECT4 v3r1

PRÆSENTATION AF. ASPECT4 v3r1 PRÆSENTATION AF ASPECT4 v3r1 ASPECT4 v3r1 - Logistik Indhold Introduktion til version 3... 4 Fra ASPECT4 exposer til ASPECT4 Client... 5 Brugertilladelser... 5 ASPECT4 Client... 5 Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Logistik. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Logistik. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Logistik EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Logistik... 1 2 Mobilitet... 4 2.1 App: Lager Pluk til forsendelse... 5 2.2

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. 6102 Kundekort, vedligehold T 00346408 KundeKort spredning til afdelinger Ref.: 37142 KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B 00342833 Følgeseddelkontrol. Ref.: 39337 Ændret, så værdien

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret. 1207 Konto /bankafstemning B 00102908 Komprimerede poster med tekstkode 113 vises ikke Komprimerede poster vises i applikation 1207. Hvis der er arkiveret poster og skabt komprimerede poster på de konti,

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Mix & Match og flerkøb

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: Denne applikation bruges til registrering af salg, tilbudshåndtering og ordre registrering. Det første billede der vises, når applikationen vælges, anvendes til at søge

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Lageroptælling i ectrl

Lageroptælling i ectrl Lageroptælling i ectrl Forberedelse til lageroptælling Indkøb: Alle varer, som er modtaget, skal være enten følgeseddelsopdateret eller faktureret. Hvis ikke de nødvendige papirer er modtaget, og det ikke

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.1

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.1 ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.1 Release 9.1 indeholder mange funktionelle forbedringer på handelssiden af ASPECT4 Logistik. Udviklingsprojekterne sikrer en meget smidig overgang til ASPECT4

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1217 Vedligehold finanspost B 00037780 Tekst gemmes ikke i 5250 emulering Teksten gemmes nu. B 00047696 Skærmbilledlayout Skærmbilledelayoutet er ændret. 1242 Bilagsregistrering B 00032212 Dupkey i forbindelse

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) W 00035629 Optimering af cockpits Der er lavet en performance forbedring i Logistik cockpits W 00072252 Vis samme ikon ifm. opstart som øverst på fanen Når man starter en applikation op, vises (kortvarigt)

Læs mere

Programopdatering DSM version Januar 2008

Programopdatering DSM version Januar 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.63 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Semler Services A/S. SEAT Fase II. Intro til AutoCore DMS Reservedele

Semler Services A/S. SEAT Fase II. Intro til AutoCore DMS Reservedele Semler Services A/S SEAT Fase II Intro til AutoCore DMS 2015 - Reservedele Indhold Side 2 af 7 Bestilling af reservedele og tilbehør hos Semler logistik Til bestilling af reservedele og tilbehør hos Semler

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Funktions opdatering 4.3.01 ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.3.01 ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 Client (=fejl, S=support/nfo, =Opgave, =Releaseønske) 00081363 Skjul editerbare kolonner med dækningsgrad, kostpris mv. farverne i tabellerne er skiftevis mørke og skiftevis lyse. Kolonner der er

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Har rettet således at der nu kun kommer varenoter hvis der er nogle EG

Har rettet således at der nu kun kommer varenoter hvis der er nogle EG 0690 Konvertering ;9181 Finanskonteringsfelter I forbindelse med opgradering af et miljø checkes finanskonteringsfelter igennem. Men hvis en databasefil, som der refereres til i finanskonteringsfelter

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

News version

News version News version 7.7. 3-1 Dato: 27.03.17 Indhold Værksted / Reservedele...2 Økonomi...7 Enheder...9 Toyota DK...12 Suzuki...13 Ford...14 Opel...15 Værksted / Reservedele Formålet er, at kunne arbejde med vejledende

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Håndterminal CipherLab 8200

Håndterminal CipherLab 8200 Håndterminal CipherLab 8200 Med CipherLab 8200 følger programmet LagerBasis, der er et enkelt scannerprogram, der kan anvendes til scanninger ind- og ud på lageret samt scanning i forbindelse med lageroptælling.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Lageroptælling. Lageroptælling

Lageroptælling. Lageroptælling Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere