NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser."

Transkript

1 Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse, bliver der nu vist et nyt skærmbillede med en meddelelse, der viser beskeden "Sender til kasse". Debitor Kontoudtoget viser nu salg, der endnu ikke bogført Debitorsalg bogføres nu løbende, og ikke som tidligere først i natkørslen. Det betyder, at kontoudtogene nu indeholder dagens salg. Man kan ikke længere gennemføre kreditsalg på spærrede debitorer Hidtil har det været muligt at foretage salg til spærrede debitorer. Dette er ændret. Når man spærrer en debitor, bliver spærringen fremover overført til kasserne, så snart brugeren vælger Overfør data til kasse. Vælg derfor straks Overfør data til kasse efter en spærring for at få ændringen til at slå igennem med det samme. Debitor bonusberegning beregnes nu korrekt ved varegruppesalg på kassen Ved varegruppesalg på kassen er der hidtil ikke blevet beregnet bonus i NewStore Food. Dette er nu rettet, så salget bliver opdateret med den korrekte varegruppe, og den korrekte bonus bliver udregnet. Side 1 af 20

2 Tips og lotto Finansrapporten er ændret Finansrapporten er ændret, så gevinstudbetalinger fremgår tydeligt og korrekt. Ændringen ses også på finansrapporter med tilbagevirkende kraft. Butikken skal selv oprette to nye varer, for at ændringen kan ses på rapporten. Opret derfor disse to salgsnumre: Skrab gevinstudbetaling: Salgsnummer Købspris kr. 0,00 Salgspris -0,01 (minus 0,01). Sortiment Område 81 Salgstype Normal Online gevinstudbetaling: Salgsnummer Købspris kr. 0,00 Salgspris -0,01 (minus 0,01). Sortiment Område 80 Salgstype Normal Side 2 af 20

3 Der er disse væsentlige forbedringer af finansrapporten: 1. "Bruttosalg", der ses i finansrapportens øverste venstre del, tager højde for gevinstudbetalinger. Disse er nu trukket ud af bruttosalget. "Antal varer" tager også højde for gevinstudbetalinger. Eksempel: Før ændringen: Efter ændringen: 2. Feltet "Gevinst udbetaling" på rapporten har hidtil vist 0,00. Dette felt viser nu den samlede gevinstudbetaling for online og skrab. Eksempel: 3. I området "Penge" er der indsat to nye felter: "Gevinst online" og "Gevinst skrab". Disse felter viser den samlede gevinstudbetaling fordelt på de to typer. I alt penge afspejler de to nye poster, så totalbeløbet inkluderer den gevinstudbetaling, butikken har tilgode. Eksempel: Integration til finans tager højde for de nye felter, så gevinstudbetalinger overføres. Side 3 af 20

4 Det er muligt at bruge stregkoder i kassen ved gevinstudbetaling for skrab og online Man kan nu skanne boner med gevinstudbetalinger for online og/eller skrab ved kassen. Derudover kan man stadig bruge huskenummer, hvis man ønsker dette. Bemærk: Butikken skal have oprettet de nye varer til skrab og til online for at kunne skanne stregkoden. Se side 2. Når de to nye varer er oprettet, skal butikken ændre i programmets opsætning for at kunne skanne: 1. Vælg NewStore Food-menuen 2. Vælg Opsætning / Generelt / Systemopsætning 3. Skift til fanebladet Stamdata 4. Udfyld felterne "Salgsnr., onlinegevinst" og "Salgsnr., skrabgevinst" med de nye salgsnumre. Hvis du vil kunne bruge huskenumre, skal du også indsætte salgsnumrene for disse (typisk 1007 for online og 1006 for skrab). Bemærk: Hvis butikken bruger huskenumre, vil de være sat til salgstypen Pristvang. Dette er korrekt og skal ikke ændres. Side 4 af 20

5 Fakturabehandling Substitution Det er muligt at vælge hovedsalgsnr. eller underliggende salgsnr. ved substitutionsvare Den besked vedr. tilknytning til nyt salgsnummer, der fremkommer ved fakturabehandlingen af substitutionsvarer, er blevet ændret til følgende muligheder: Tilknyt til eksisterende vare. Det nye nummer bliver hovedsalgsnummer Tilknyt til eksisterende vare som undersalgsnummer. Det eksisterende salgsnummer fortsætter som hovedsalgsnummer, og det nye salgsnummer bliver underliggende salgsnummer Opret som ny vare. Varen bliver oprettet som en selvstændig vare på et nyt varekort. Flytning af salgsnummer Den besked vedr. substitution og flytning af salgsnummer, der fremkommer ved fakturabehandling af varer med substitution, er blevet ændret til følgende muligheder: Ignorér substitution. Bogføringen sker på Til salgsnummer - og/eller bestillingsnummer Flyt salgsnummer. Fra salgsnummer flyttes til Til salgsnummer som undersalgsnummer. Til salgsnummer fortsætter som hovedsalgsnummer Flyt salgsnummer som hovedsalgsnummer. Fra salgsnummer flyttes til Til salgsnummer, og Fra salgsnummer bliver hovedsalgsnummer. Salgsnummeret skal stadig flyttes manuelt via varekortet, hvis det ikke er muligt at flytte det direkte. Fremgangsmåden er den samme som hidtil, men der er nu flere muligheder: Side 5 af 20

6 Fremgangsmåde ved manuel flytning af salgsnummer Åbn varekortet med det eksisterende salgsnummer (fra-salgsnummer) Vælg menuknappen Funktion/Flyt salgsnr.. Nu ser du denne dialogboks: Hvis der er lagerstyring på varen, vil det fremgå af billedet ud for feltet Varenr.. Varenummeret her er det interne varenummer, som kan indeholde flere salgsnumre (hovedsalgsnummer og underliggende salgsnumre). Marker afkrydsningsfeltet "bevar som hovedsalgsnr.", hvis du ønsker, at det eksisterende salgsnummer skal bevares som hovedsalgsnummer. Hvis feltet ikke er markeret, vil det eksisterende nummer blive underliggende salgsnummer, og det nye salgsnummer bliver hovedsalgsnummer. Indtast det nye salgsnummer (til-salgsnummeret) i feltet "Nyt salgsnr.", eller klik på pilen ved feltet og vælg nummeret i listen Du kan nu vælge at markere feltet "Flyt vareposter og bestillingsnumre". Så flytter du alle vareposter og alle underliggende bestillingsnumre med. Dette er kun relevant, hvis du har lagerstyring på både den eksisterende og den nye vare. Dette kan tage en del tid, da alle bevægelser på varen siden varens oprettelse bliver flyttet: Købs- og salgsposter, korrektioner i varekladden (fx svind, brækage og eget forbrug) samt interne ordrer. Klik på OK. Bemærk: Hvis du vender tilbage til fakturaen, efter du manuelt har flyttet salgsnummeret, vil det være lige meget hvilket af de 3 punkter under Ctrl+F9 du vælger, da du allerede har flyttet salgsnummeret. Det eneste formål med at behandle linjen er at den så ikke længere er orange. Side 6 af 20

7 Filtret Udgåede varer virker nu korrekt Filtret Udgåede varer på Filter-knappen i fakturabehandlingen viste tidligere ikke de udgåede varer, selvom det var en faktura med udgåede varer. Dette er nu rettet, så varerne vises korrekt. Fakturabehandling ved manglende bestillingsnr Ved bogføring af en faktura: Hvis en vare ikke har et bestillingsnummer, sættes bestillingsnummeret på varen automatisk til 1, når varen bogføres. Hvis salgsnummeret uden bestillingsnummer ikke er et 88'er-nummer, indlæses fakturalinjen som interessant linje, hvis den bliver interessant i forhold til de generelle kriterier for interessante linjer. Hvis salgsnummeret uden bestillingsnummer er en 88'er-vare, sker følgende: Hvis du gennem fakturabehandlingen én gang har markeret, at 88'er-varen uden bestillingsnummer skal bogføres i finans, bliver alle 88'er-varer uden bestillingsnummer fremover automatisk bogført i finans. Genvejstast F8 F8 tasten, der normalt kopierer værdien fra feltet ovenover, er nu blevet sat ud af funktion i fakturabehandlingen, da den har skabt forvirring i nogle butikker. Behandling af 88'er-varer: Kolonner med prisoplysninger er tilføjet Når du ved behandling af en 88'er-vare vælger at knytte varen til et eksisterende salgsnummer, får du vist en liste over relevante salgsnumre. Her er der blevet tilføjet to nye kolonner, så det nu er muligt at se varens købs- og salgspris. Faktura med et totalt antal kolli på 0 kan nu bogføres Hvis det totale antal kolli på købsfakturaen er = 0, kunne købsfakturaen tidligere ikke bogføres, selvom fakturaen indeholdt korrekte fakturalinjer, der skulle bogføres. Dette er nu rettet, så fakturaen kan bogføres, hvis fakturatotalen ikke er 0. Side 7 af 20

8 Advarsel i fakturabehandling ved ændring af udsalgspris til 0,00 Hvis en salgspris rettes til kr. 0,00 i fakturabehandlingen, bliver nedenstående meddelelse nu vist: Vælges Nej, returneres der til fakturabehandlingsbilledet med besked om, at opdateringen er annulleret. Ny tekst ved manglende linknummer på ny vare Teksten ved manglende linknummer er ændret. Meddelelsen ser nu sådan ud: Ret salgsnummer: Ny besked ved fejl Det er normalt ikke muligt at rette et salgsnummer i butikken. Derfor bliver der nu vist en relevant fejlbesked, hvis man vælger menupunktet. Side 8 af 20

9 E-faktura Håndtering af gebyr ved elektronisk fakturering til det offentlige Gebyr ved E-faktura virker nu korrekt. Hvis butikken ønsker at gøre brug af gebyr ved E-faktura, skal der oprettes 2 nye varenumre (huskenumre), hvor gebyrets størrelse indtastes: EDI GEBYR BON-LINJE FAKT EDI GEBYR SAMLEFAKTURA Begge varenumre skal oprettes med Sortiment og område 99. Bemærk: Det er vigtigt, at det er præcis de to ovenstående varenumre, der oprettes, da numrene er oprettet i butikkernes opsætning og ikke kan ændres. Butikken bestemmer selv prisen på varen (gebyrets størrelse). Gebyret bliver nu automatisk tilskrevet på bonen ved salg på kassen, hvis feltet Gebyr er markeret på debitorkortet. Side 9 af 20

10 Varekortet Nulstilling af lager på varekort giver nu korrekt resultat Ved nulstilling af lageret via knappen Funktion på varekortet tages der nu højde for det antal varer, der er solgt på kassen, men endnu ikke bogført i NewStore Food. Eksempel: Lager i flg. vareposterne = 14 Feltet lager på varekortet = 10 Heraf ej bogført = 4 Ved nulstilling af lager bliver der nu korrekt nedskrevet med 10 stk., da de 4 ej bogførte bliver nedskrevet, når dagens salg bogføres. Funktionen fungerer ens, uanset om det kun er antal stk. der nulstilles, eller det er både antal stk. og antal kg., der nulstilles Kategorisering af nye varer Ved manuel oprettelse af en vare er det ikke længere muligt at vælge sortiment = Aktuel bruttoavance vises på varekortet Der er blevet oprettet et nyt felt, BA%, i boksen Lager på faneblandet Generelt på varekortet. Feltet viser den aktuelle bruttoavance ud fra seneste købspris. Feltet er placeret i boksen Lager til højre for det felt, der angiver typen på den Gæld. købspris. Varesøgning med udgangspunkt i varekort er forbedret Ved varesøgning fra varekortet er det nu kun muligt at markere én vare, der skal overføres til varekortet. Hvis man forsøger at vælge mere end én vare, kommer der en besked om, at det kun er muligt at vælge én linje. Side 10 af 20

11 Ved regulering på varekortet skal der angives en årsagskode Når lagerbeholdningen reguleres direkte fra varekortet (knappen Funktion Regulering af lageret), skal der angives en årsagskode, som bliver påført vareposten. Der er oprettet et nyt felt i den dialogboks, der bliver vist, når man regulerer lageret direkte på varekortet. Flyt salgsnummer Funktionen Flyt salgsnummer er udvidet. Se side 5. Advarsel ved nulstilling af lageret på varekort Når brugeren vælger funktionen Nulstilling af lageret, bliver der nu vist der en meddelelse på skærmen: "Ønsker du at nulstille lageret på salgsnummer xxxxxxxxxxxxx" Det er hovedsalgsnummeret, der bliver vist i meddelelsen. Svares Ja, nulstilles lageret. Svares Nej, afbrydes, og der returneres til varekortet. Side 11 af 20

12 Antal skal nu være større end 0 ved lagerregulering Det er ikke længere muligt at taste 0 i Antal og samtidig et tal, der er forskelligt fra 0 i kg. eller omvendt. Både antal og kg skal være udfyldt ved regulering af lagerbeholdning på vægtvare, ellers er det ikke muligt at komme videre. Etiketter Udskriv kun etiketter med hovedsalgsnumre Du kan nu vælge kun at se og udskrive etiketter med hovedsalgsnumre. I etiketbilledet er der tilføjet en ny knap: "Hovedsalgsnumre". Når du klikker på denne, fjernes underliggende salgsnumre fra etiketbilledet, og der bliver kun udskrevet etiketter på hovedsalgsnumrene. Teksten på den nye knap bliver samtidig ændret til "Alle", og du kan skifte tilbage til at vise alle salgsnumre. Side 12 af 20

13 Ændring af etiket 162 og 183 Beskrivelsen fra varekortet erstattes af varekortets Hyldetekst 2 på etiket 162 og 183. (Dette gælder, hvis feltet Hyldetekst 2 er udfyldt på varebilledet. Ellers bruges teksten fra feltet Beskrivelse). Pristeksten, hvor der hidtil har stået "Stk. pris xx,xx" er derudover erstattet med teksten "Pris v/ 1 stk." Eksempel på etiket 162: Eksempel på etiket 183: Landenavn Oprindelsesland på etiketterne bliver fremover altid skrevet med store bogstaver. Udskriv alle eller udskriv markerede etiketter Punktet Udskriv etiketter er ændret til "Udskriv markerede etiketter". Punktet udskriver kun de etiketlinjer, der er markeret. Samtidig vil alle etiketter være markeret, når etiketbilledet åbnes. Der er desuden oprettet et nyt punkt ved etiketudskrivning, nemlig punktet "Udskriv alle". Dette punkt udskriver alle etiketlinjer på skærmbilledet, uanset om de er markerede eller ej. Side 13 af 20

14 Fuldgrafiske hyldeforkanter kan nu vise sortimentskoden De fuldgrafiske elektroniske hyldeforkanter er blevet forbedret, så man nu har mulighed for at vise sortimentskode. Pristjekker Fremover sendes der både hoved- og underliggende salgsnumre til pristjekkeren. Side 14 af 20

15 Varebestilling Sortering af udskriften fra varebestilling er ændret Den udskrift, der kan dannes fra Varebestillingen, er nu sorteret på samme måde som linjerne i Varebestillingsoversigten. Tidligere var skærmbillede og udskrift sorteret forskelligt, hvilket skabte forvirring. Kampagner Flytning af markør på kampagnebilledet er forbedret Flytningen af markøren er forbedret to steder i forbindelse med kampagnebehandling: 1: Hvis man på en kampagnelinje taster et salgs- eller bestillingsnummer, der allerede eksisterer på kampagnen, bliver brugeren gjort opmærksom på, at varen allerede findes på kampagnen. Denne dialogboks bliver vist: Hvis man vælger Ja til at vise salgsnummeret, springer markøren til det relevante salgs- eller bestillingsnummer. 2: Når man trykker pil ned på tastaturet for at oprette en ny linje i kampagnebilledet, flyttes markøren automatisk til feltet salgsnummer. SG vejledende salgspris i kampagne har nu salgskoden Normal Ved oprettelse af nye varer på baggrund af en kampagnefil: Hidtil er SG vejledende pris blevet vist som E-vejledende pris, selv når den ikke skulle. Dette er nu rettet, så normalsalgsprisen bliver mærket med den korrekte kode. Hent familie i kampagne viser nu både aktive og spærrede varer Når man henter varer i en familie ind i en kampagne, kunne man tidligere kun se ikke-spærrede varer i familien. Dette er ændret, så familieoversigten nu viser alle varer i familien. Samtidig bliver det vist i en ny kolonne, om varen er spærret. Når man overfører varerne fra familien til kampagnen, bliver de spærrede varer ikke taget med. Fra familieoversigten kan man gå til varekortet (SHIFT + F5) og her sætte varens tilstand til Aktiv. Side 15 af 20

16 Opdatering af familier ved indlæsning af kampagner Vi opfordrer alle butikker til at vælge altid at opdatere familien. Dette gælder både ved faktura- og ved kampagner: Du vælger dette sådan: Vælg Opsætning/Generelt i NewStore Food-menuen Vælg Grossist skabelon og skift til fanebladet Faktura Vælg Opdater altid i feltet Familie (Fak) Vælg Ja til at opdatere feltet på alle grossister Vælg nu den samme opsætning for kampagner: Vælg fanebladet Kampagne Vælg Opdater altid i feltet Familie (Kam) Vælg Ja til at opdatere feltet på alle grossister Side 16 af 20

17 Mulighed for at indsætte både EAN- og bestillingsnummer i kampagne I feltet salgsnummer på kampagnelinjen er det nu muligt at skanne/taste både bestillingsnummer og EAN-nummer. 0 i gældende normalpris i forbindelse med kampagne Der kunne tidligere mangle en gældende pris på en vare i en kampagne. Det skete, når en ny vare blev oprettet via en kampagnefil, og fakturaen med varen ikke var behandlet inden kampagneslutdatoen. Dette er nu blevet rettet, så den gældende normalpris fremover oprettes korrekt (uden slutdato). Ny kampagne uden varer henter ikke længere ukendte salgspriser Ved oprettelse af en helt ny kampagne blev der vist salgspriser på fanebladet Salgspriser, inden der var tilføjet varer på kampagnen. Dette er nu rettet, så salgspriser først bliver vist, når der er indsat en vare i kampagnen. Områder Sletning af områder Ændring og sletning af områder kan fremover kun udføres fra NewStore Food-menuen via Opsætning/Generelt/Områder. Alle andre steder, hvor der er adgang til Områder - fx via Intern ordre -, kan områdeoversigten åbnes, og man kan vælge et område, men områderne kan ikke ændres. Varekladden Kolonnen Kolli på varekladden Kolonnen Kolli er fjernet fra varekladden. Varekladde, markørrækkefølge Når man trykker pil ned for at oprette en ny linje i varekladden, flyttes markøren automatisk til salgsnummer. Vareimportkladden Vareimporten finder en vare via best.nr. og grossist, hvis salgsnr. mangler i kladden Der opstod tidligere problemer med vareimport, hvis salgsnummeret ikke var angivet i kladden. Dette er blevet ændret. Hvis salgsnummeret mangler, vil vareimporten finde varen alene via bestillingsnr. og grossist. Herudfra henter NWF hovedsalgsnummeret fra den fundne vare. Side 17 af 20

18 Statusmodulet Opdatering af fejlrettelser ved tømningslinjer er forbedret Status er ændret, så funktionen Opdater linjer opdaterer alle tømningslinjer. Hvis der eksempelvis er markeret 10 linjer, er det dog kun disse 10 linjer, der bliver opdateret. Kolonnen Lagerstyring Kolonnen Lagerstyring er nu flyttet hen mellem felterne Varegruppe og Beskrivelse. Dette er oprettet som standardopsætning, når man åbner skærmbilledet. Kalkuler ej optalte. Fejlmeddelelse Hvis man opdaterer sin status, efter man har benyttet funktionen Kalkuler ej optalte og ignoreret fejl på en eller flere af optællingslinjer, fik man tidligere en fejlmeddelelse: "Opdatering er gennemført, men der er linjer med fejl!" denne meddelelse er nu ændret til "Opdatering er gennemført.". Status med 0 i antal bør ignorere købs og salgspriser Ved bogføring vil varer med 0 i optalt antal fremover ikke fejle på grund af manglende købs- og salgspris, hvis linjen er ignoreret. Side 18 af 20

19 Rapporter Ny rapport "Internt Salg" Ved bogføring af en intern ordre kan man fremover tildele årsagskoden for Internt salg. Koden vælges i feltet, som ses herunder: Når årsagskoden er valgt, kan posteringerne ses i en ny rapport, Internt Salg. Posteringerne vil fremgå af Svindrapporten, hvis feltet Årsagskode i den interne ordre er tomt, når man bogfører ordren. I svindrapporten ses korrektionerne i kolonnen Korrektion Rapporten Bogført intern ordre viser nu antal kg. De interne ordrer, som man har bogført, kan udskrives senere via NewStore Food-menuens punkt Opgørelser / Bogført intern ordre. Denne rapport indeholder nu antal kilo. Rapporten Bevægelse (lager) viser nu antal kg. I rapporten Bevægelse (lager), der udskrives fra varekladden er der tilføjet et nyt felt på, som viser antal kg. Debitor kundeliste EAN nummer og -adresse er nu blevet tilføjet på debitorkundelisten. bliver dog kun vist, hvis feltet er udfyldt på debitorkortet. Side 19 af 20

20 Diverse forbedringer og rettelser Lettere tilgang til rabatgrupper For at gøre det lettere at bruge rabatgrupper, er der fremover rabatgruppekortet (og ikke oversigten), der bliver åbnet, hver gang man foretager opslag i rabatgruppefeltet. Fra rabatgruppekortet kan man taste F5 for at se oversigten over alle rabatgrupper. En vare kan ikke længere have to hovedbestillingsnumre Det er sjældne gange set, at en vare har haft to hovedbestillingsnumre. Dette bør ikke kunne ske længere. Forkert fortegn ved antal i returvare Når en vægtvare er blevet taget retur på kassen, blev lageret reguleret op i vægt, men ned på antal på varekortet. Dette er nu rettet, så antal også bliver opreguleret. Fejl ved indlæsning af status med DT-X7 er rettet Hvis man tidligere havde markeret valgmuligheden Alle i systemopsætningen for HT, opstod der en fejl, når man valgte den HT-type, man ønskede at indlæse status fra. Dette er nu rettet, så fejlen ikke længere opstår. Indlæsning i Intern ordre fra DT-X7 indlæser nu alle varer korrekt Ved indlæsning af data fra DT-X7 i Intern ordre blev kun den første vare indlæst. Dette er nu rettet, så alle varer bliver indlæst korrekt. Med venlig hilsen EG Retail Side 20 af 20

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere