NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser."

Transkript

1 Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse, bliver der nu vist et nyt skærmbillede med en meddelelse, der viser beskeden "Sender til kasse". Debitor Kontoudtoget viser nu salg, der endnu ikke bogført Debitorsalg bogføres nu løbende, og ikke som tidligere først i natkørslen. Det betyder, at kontoudtogene nu indeholder dagens salg. Man kan ikke længere gennemføre kreditsalg på spærrede debitorer Hidtil har det været muligt at foretage salg til spærrede debitorer. Dette er ændret. Når man spærrer en debitor, bliver spærringen fremover overført til kasserne, så snart brugeren vælger Overfør data til kasse. Vælg derfor straks Overfør data til kasse efter en spærring for at få ændringen til at slå igennem med det samme. Debitor bonusberegning beregnes nu korrekt ved varegruppesalg på kassen Ved varegruppesalg på kassen er der hidtil ikke blevet beregnet bonus i NewStore Food. Dette er nu rettet, så salget bliver opdateret med den korrekte varegruppe, og den korrekte bonus bliver udregnet. Side 1 af 20

2 Tips og lotto Finansrapporten er ændret Finansrapporten er ændret, så gevinstudbetalinger fremgår tydeligt og korrekt. Ændringen ses også på finansrapporter med tilbagevirkende kraft. Butikken skal selv oprette to nye varer, for at ændringen kan ses på rapporten. Opret derfor disse to salgsnumre: Skrab gevinstudbetaling: Salgsnummer Købspris kr. 0,00 Salgspris -0,01 (minus 0,01). Sortiment Område 81 Salgstype Normal Online gevinstudbetaling: Salgsnummer Købspris kr. 0,00 Salgspris -0,01 (minus 0,01). Sortiment Område 80 Salgstype Normal Side 2 af 20

3 Der er disse væsentlige forbedringer af finansrapporten: 1. "Bruttosalg", der ses i finansrapportens øverste venstre del, tager højde for gevinstudbetalinger. Disse er nu trukket ud af bruttosalget. "Antal varer" tager også højde for gevinstudbetalinger. Eksempel: Før ændringen: Efter ændringen: 2. Feltet "Gevinst udbetaling" på rapporten har hidtil vist 0,00. Dette felt viser nu den samlede gevinstudbetaling for online og skrab. Eksempel: 3. I området "Penge" er der indsat to nye felter: "Gevinst online" og "Gevinst skrab". Disse felter viser den samlede gevinstudbetaling fordelt på de to typer. I alt penge afspejler de to nye poster, så totalbeløbet inkluderer den gevinstudbetaling, butikken har tilgode. Eksempel: Integration til finans tager højde for de nye felter, så gevinstudbetalinger overføres. Side 3 af 20

4 Det er muligt at bruge stregkoder i kassen ved gevinstudbetaling for skrab og online Man kan nu skanne boner med gevinstudbetalinger for online og/eller skrab ved kassen. Derudover kan man stadig bruge huskenummer, hvis man ønsker dette. Bemærk: Butikken skal have oprettet de nye varer til skrab og til online for at kunne skanne stregkoden. Se side 2. Når de to nye varer er oprettet, skal butikken ændre i programmets opsætning for at kunne skanne: 1. Vælg NewStore Food-menuen 2. Vælg Opsætning / Generelt / Systemopsætning 3. Skift til fanebladet Stamdata 4. Udfyld felterne "Salgsnr., onlinegevinst" og "Salgsnr., skrabgevinst" med de nye salgsnumre. Hvis du vil kunne bruge huskenumre, skal du også indsætte salgsnumrene for disse (typisk 1007 for online og 1006 for skrab). Bemærk: Hvis butikken bruger huskenumre, vil de være sat til salgstypen Pristvang. Dette er korrekt og skal ikke ændres. Side 4 af 20

5 Fakturabehandling Substitution Det er muligt at vælge hovedsalgsnr. eller underliggende salgsnr. ved substitutionsvare Den besked vedr. tilknytning til nyt salgsnummer, der fremkommer ved fakturabehandlingen af substitutionsvarer, er blevet ændret til følgende muligheder: Tilknyt til eksisterende vare. Det nye nummer bliver hovedsalgsnummer Tilknyt til eksisterende vare som undersalgsnummer. Det eksisterende salgsnummer fortsætter som hovedsalgsnummer, og det nye salgsnummer bliver underliggende salgsnummer Opret som ny vare. Varen bliver oprettet som en selvstændig vare på et nyt varekort. Flytning af salgsnummer Den besked vedr. substitution og flytning af salgsnummer, der fremkommer ved fakturabehandling af varer med substitution, er blevet ændret til følgende muligheder: Ignorér substitution. Bogføringen sker på Til salgsnummer - og/eller bestillingsnummer Flyt salgsnummer. Fra salgsnummer flyttes til Til salgsnummer som undersalgsnummer. Til salgsnummer fortsætter som hovedsalgsnummer Flyt salgsnummer som hovedsalgsnummer. Fra salgsnummer flyttes til Til salgsnummer, og Fra salgsnummer bliver hovedsalgsnummer. Salgsnummeret skal stadig flyttes manuelt via varekortet, hvis det ikke er muligt at flytte det direkte. Fremgangsmåden er den samme som hidtil, men der er nu flere muligheder: Side 5 af 20

6 Fremgangsmåde ved manuel flytning af salgsnummer Åbn varekortet med det eksisterende salgsnummer (fra-salgsnummer) Vælg menuknappen Funktion/Flyt salgsnr.. Nu ser du denne dialogboks: Hvis der er lagerstyring på varen, vil det fremgå af billedet ud for feltet Varenr.. Varenummeret her er det interne varenummer, som kan indeholde flere salgsnumre (hovedsalgsnummer og underliggende salgsnumre). Marker afkrydsningsfeltet "bevar som hovedsalgsnr.", hvis du ønsker, at det eksisterende salgsnummer skal bevares som hovedsalgsnummer. Hvis feltet ikke er markeret, vil det eksisterende nummer blive underliggende salgsnummer, og det nye salgsnummer bliver hovedsalgsnummer. Indtast det nye salgsnummer (til-salgsnummeret) i feltet "Nyt salgsnr.", eller klik på pilen ved feltet og vælg nummeret i listen Du kan nu vælge at markere feltet "Flyt vareposter og bestillingsnumre". Så flytter du alle vareposter og alle underliggende bestillingsnumre med. Dette er kun relevant, hvis du har lagerstyring på både den eksisterende og den nye vare. Dette kan tage en del tid, da alle bevægelser på varen siden varens oprettelse bliver flyttet: Købs- og salgsposter, korrektioner i varekladden (fx svind, brækage og eget forbrug) samt interne ordrer. Klik på OK. Bemærk: Hvis du vender tilbage til fakturaen, efter du manuelt har flyttet salgsnummeret, vil det være lige meget hvilket af de 3 punkter under Ctrl+F9 du vælger, da du allerede har flyttet salgsnummeret. Det eneste formål med at behandle linjen er at den så ikke længere er orange. Side 6 af 20

7 Filtret Udgåede varer virker nu korrekt Filtret Udgåede varer på Filter-knappen i fakturabehandlingen viste tidligere ikke de udgåede varer, selvom det var en faktura med udgåede varer. Dette er nu rettet, så varerne vises korrekt. Fakturabehandling ved manglende bestillingsnr Ved bogføring af en faktura: Hvis en vare ikke har et bestillingsnummer, sættes bestillingsnummeret på varen automatisk til 1, når varen bogføres. Hvis salgsnummeret uden bestillingsnummer ikke er et 88'er-nummer, indlæses fakturalinjen som interessant linje, hvis den bliver interessant i forhold til de generelle kriterier for interessante linjer. Hvis salgsnummeret uden bestillingsnummer er en 88'er-vare, sker følgende: Hvis du gennem fakturabehandlingen én gang har markeret, at 88'er-varen uden bestillingsnummer skal bogføres i finans, bliver alle 88'er-varer uden bestillingsnummer fremover automatisk bogført i finans. Genvejstast F8 F8 tasten, der normalt kopierer værdien fra feltet ovenover, er nu blevet sat ud af funktion i fakturabehandlingen, da den har skabt forvirring i nogle butikker. Behandling af 88'er-varer: Kolonner med prisoplysninger er tilføjet Når du ved behandling af en 88'er-vare vælger at knytte varen til et eksisterende salgsnummer, får du vist en liste over relevante salgsnumre. Her er der blevet tilføjet to nye kolonner, så det nu er muligt at se varens købs- og salgspris. Faktura med et totalt antal kolli på 0 kan nu bogføres Hvis det totale antal kolli på købsfakturaen er = 0, kunne købsfakturaen tidligere ikke bogføres, selvom fakturaen indeholdt korrekte fakturalinjer, der skulle bogføres. Dette er nu rettet, så fakturaen kan bogføres, hvis fakturatotalen ikke er 0. Side 7 af 20

8 Advarsel i fakturabehandling ved ændring af udsalgspris til 0,00 Hvis en salgspris rettes til kr. 0,00 i fakturabehandlingen, bliver nedenstående meddelelse nu vist: Vælges Nej, returneres der til fakturabehandlingsbilledet med besked om, at opdateringen er annulleret. Ny tekst ved manglende linknummer på ny vare Teksten ved manglende linknummer er ændret. Meddelelsen ser nu sådan ud: Ret salgsnummer: Ny besked ved fejl Det er normalt ikke muligt at rette et salgsnummer i butikken. Derfor bliver der nu vist en relevant fejlbesked, hvis man vælger menupunktet. Side 8 af 20

9 E-faktura Håndtering af gebyr ved elektronisk fakturering til det offentlige Gebyr ved E-faktura virker nu korrekt. Hvis butikken ønsker at gøre brug af gebyr ved E-faktura, skal der oprettes 2 nye varenumre (huskenumre), hvor gebyrets størrelse indtastes: EDI GEBYR BON-LINJE FAKT EDI GEBYR SAMLEFAKTURA Begge varenumre skal oprettes med Sortiment og område 99. Bemærk: Det er vigtigt, at det er præcis de to ovenstående varenumre, der oprettes, da numrene er oprettet i butikkernes opsætning og ikke kan ændres. Butikken bestemmer selv prisen på varen (gebyrets størrelse). Gebyret bliver nu automatisk tilskrevet på bonen ved salg på kassen, hvis feltet Gebyr er markeret på debitorkortet. Side 9 af 20

10 Varekortet Nulstilling af lager på varekort giver nu korrekt resultat Ved nulstilling af lageret via knappen Funktion på varekortet tages der nu højde for det antal varer, der er solgt på kassen, men endnu ikke bogført i NewStore Food. Eksempel: Lager i flg. vareposterne = 14 Feltet lager på varekortet = 10 Heraf ej bogført = 4 Ved nulstilling af lager bliver der nu korrekt nedskrevet med 10 stk., da de 4 ej bogførte bliver nedskrevet, når dagens salg bogføres. Funktionen fungerer ens, uanset om det kun er antal stk. der nulstilles, eller det er både antal stk. og antal kg., der nulstilles Kategorisering af nye varer Ved manuel oprettelse af en vare er det ikke længere muligt at vælge sortiment = Aktuel bruttoavance vises på varekortet Der er blevet oprettet et nyt felt, BA%, i boksen Lager på faneblandet Generelt på varekortet. Feltet viser den aktuelle bruttoavance ud fra seneste købspris. Feltet er placeret i boksen Lager til højre for det felt, der angiver typen på den Gæld. købspris. Varesøgning med udgangspunkt i varekort er forbedret Ved varesøgning fra varekortet er det nu kun muligt at markere én vare, der skal overføres til varekortet. Hvis man forsøger at vælge mere end én vare, kommer der en besked om, at det kun er muligt at vælge én linje. Side 10 af 20

11 Ved regulering på varekortet skal der angives en årsagskode Når lagerbeholdningen reguleres direkte fra varekortet (knappen Funktion Regulering af lageret), skal der angives en årsagskode, som bliver påført vareposten. Der er oprettet et nyt felt i den dialogboks, der bliver vist, når man regulerer lageret direkte på varekortet. Flyt salgsnummer Funktionen Flyt salgsnummer er udvidet. Se side 5. Advarsel ved nulstilling af lageret på varekort Når brugeren vælger funktionen Nulstilling af lageret, bliver der nu vist der en meddelelse på skærmen: "Ønsker du at nulstille lageret på salgsnummer xxxxxxxxxxxxx" Det er hovedsalgsnummeret, der bliver vist i meddelelsen. Svares Ja, nulstilles lageret. Svares Nej, afbrydes, og der returneres til varekortet. Side 11 af 20

12 Antal skal nu være større end 0 ved lagerregulering Det er ikke længere muligt at taste 0 i Antal og samtidig et tal, der er forskelligt fra 0 i kg. eller omvendt. Både antal og kg skal være udfyldt ved regulering af lagerbeholdning på vægtvare, ellers er det ikke muligt at komme videre. Etiketter Udskriv kun etiketter med hovedsalgsnumre Du kan nu vælge kun at se og udskrive etiketter med hovedsalgsnumre. I etiketbilledet er der tilføjet en ny knap: "Hovedsalgsnumre". Når du klikker på denne, fjernes underliggende salgsnumre fra etiketbilledet, og der bliver kun udskrevet etiketter på hovedsalgsnumrene. Teksten på den nye knap bliver samtidig ændret til "Alle", og du kan skifte tilbage til at vise alle salgsnumre. Side 12 af 20

13 Ændring af etiket 162 og 183 Beskrivelsen fra varekortet erstattes af varekortets Hyldetekst 2 på etiket 162 og 183. (Dette gælder, hvis feltet Hyldetekst 2 er udfyldt på varebilledet. Ellers bruges teksten fra feltet Beskrivelse). Pristeksten, hvor der hidtil har stået "Stk. pris xx,xx" er derudover erstattet med teksten "Pris v/ 1 stk." Eksempel på etiket 162: Eksempel på etiket 183: Landenavn Oprindelsesland på etiketterne bliver fremover altid skrevet med store bogstaver. Udskriv alle eller udskriv markerede etiketter Punktet Udskriv etiketter er ændret til "Udskriv markerede etiketter". Punktet udskriver kun de etiketlinjer, der er markeret. Samtidig vil alle etiketter være markeret, når etiketbilledet åbnes. Der er desuden oprettet et nyt punkt ved etiketudskrivning, nemlig punktet "Udskriv alle". Dette punkt udskriver alle etiketlinjer på skærmbilledet, uanset om de er markerede eller ej. Side 13 af 20

14 Fuldgrafiske hyldeforkanter kan nu vise sortimentskoden De fuldgrafiske elektroniske hyldeforkanter er blevet forbedret, så man nu har mulighed for at vise sortimentskode. Pristjekker Fremover sendes der både hoved- og underliggende salgsnumre til pristjekkeren. Side 14 af 20

15 Varebestilling Sortering af udskriften fra varebestilling er ændret Den udskrift, der kan dannes fra Varebestillingen, er nu sorteret på samme måde som linjerne i Varebestillingsoversigten. Tidligere var skærmbillede og udskrift sorteret forskelligt, hvilket skabte forvirring. Kampagner Flytning af markør på kampagnebilledet er forbedret Flytningen af markøren er forbedret to steder i forbindelse med kampagnebehandling: 1: Hvis man på en kampagnelinje taster et salgs- eller bestillingsnummer, der allerede eksisterer på kampagnen, bliver brugeren gjort opmærksom på, at varen allerede findes på kampagnen. Denne dialogboks bliver vist: Hvis man vælger Ja til at vise salgsnummeret, springer markøren til det relevante salgs- eller bestillingsnummer. 2: Når man trykker pil ned på tastaturet for at oprette en ny linje i kampagnebilledet, flyttes markøren automatisk til feltet salgsnummer. SG vejledende salgspris i kampagne har nu salgskoden Normal Ved oprettelse af nye varer på baggrund af en kampagnefil: Hidtil er SG vejledende pris blevet vist som E-vejledende pris, selv når den ikke skulle. Dette er nu rettet, så normalsalgsprisen bliver mærket med den korrekte kode. Hent familie i kampagne viser nu både aktive og spærrede varer Når man henter varer i en familie ind i en kampagne, kunne man tidligere kun se ikke-spærrede varer i familien. Dette er ændret, så familieoversigten nu viser alle varer i familien. Samtidig bliver det vist i en ny kolonne, om varen er spærret. Når man overfører varerne fra familien til kampagnen, bliver de spærrede varer ikke taget med. Fra familieoversigten kan man gå til varekortet (SHIFT + F5) og her sætte varens tilstand til Aktiv. Side 15 af 20

16 Opdatering af familier ved indlæsning af kampagner Vi opfordrer alle butikker til at vælge altid at opdatere familien. Dette gælder både ved faktura- og ved kampagner: Du vælger dette sådan: Vælg Opsætning/Generelt i NewStore Food-menuen Vælg Grossist skabelon og skift til fanebladet Faktura Vælg Opdater altid i feltet Familie (Fak) Vælg Ja til at opdatere feltet på alle grossister Vælg nu den samme opsætning for kampagner: Vælg fanebladet Kampagne Vælg Opdater altid i feltet Familie (Kam) Vælg Ja til at opdatere feltet på alle grossister Side 16 af 20

17 Mulighed for at indsætte både EAN- og bestillingsnummer i kampagne I feltet salgsnummer på kampagnelinjen er det nu muligt at skanne/taste både bestillingsnummer og EAN-nummer. 0 i gældende normalpris i forbindelse med kampagne Der kunne tidligere mangle en gældende pris på en vare i en kampagne. Det skete, når en ny vare blev oprettet via en kampagnefil, og fakturaen med varen ikke var behandlet inden kampagneslutdatoen. Dette er nu blevet rettet, så den gældende normalpris fremover oprettes korrekt (uden slutdato). Ny kampagne uden varer henter ikke længere ukendte salgspriser Ved oprettelse af en helt ny kampagne blev der vist salgspriser på fanebladet Salgspriser, inden der var tilføjet varer på kampagnen. Dette er nu rettet, så salgspriser først bliver vist, når der er indsat en vare i kampagnen. Områder Sletning af områder Ændring og sletning af områder kan fremover kun udføres fra NewStore Food-menuen via Opsætning/Generelt/Områder. Alle andre steder, hvor der er adgang til Områder - fx via Intern ordre -, kan områdeoversigten åbnes, og man kan vælge et område, men områderne kan ikke ændres. Varekladden Kolonnen Kolli på varekladden Kolonnen Kolli er fjernet fra varekladden. Varekladde, markørrækkefølge Når man trykker pil ned for at oprette en ny linje i varekladden, flyttes markøren automatisk til salgsnummer. Vareimportkladden Vareimporten finder en vare via best.nr. og grossist, hvis salgsnr. mangler i kladden Der opstod tidligere problemer med vareimport, hvis salgsnummeret ikke var angivet i kladden. Dette er blevet ændret. Hvis salgsnummeret mangler, vil vareimporten finde varen alene via bestillingsnr. og grossist. Herudfra henter NWF hovedsalgsnummeret fra den fundne vare. Side 17 af 20

18 Statusmodulet Opdatering af fejlrettelser ved tømningslinjer er forbedret Status er ændret, så funktionen Opdater linjer opdaterer alle tømningslinjer. Hvis der eksempelvis er markeret 10 linjer, er det dog kun disse 10 linjer, der bliver opdateret. Kolonnen Lagerstyring Kolonnen Lagerstyring er nu flyttet hen mellem felterne Varegruppe og Beskrivelse. Dette er oprettet som standardopsætning, når man åbner skærmbilledet. Kalkuler ej optalte. Fejlmeddelelse Hvis man opdaterer sin status, efter man har benyttet funktionen Kalkuler ej optalte og ignoreret fejl på en eller flere af optællingslinjer, fik man tidligere en fejlmeddelelse: "Opdatering er gennemført, men der er linjer med fejl!" denne meddelelse er nu ændret til "Opdatering er gennemført.". Status med 0 i antal bør ignorere købs og salgspriser Ved bogføring vil varer med 0 i optalt antal fremover ikke fejle på grund af manglende købs- og salgspris, hvis linjen er ignoreret. Side 18 af 20

19 Rapporter Ny rapport "Internt Salg" Ved bogføring af en intern ordre kan man fremover tildele årsagskoden for Internt salg. Koden vælges i feltet, som ses herunder: Når årsagskoden er valgt, kan posteringerne ses i en ny rapport, Internt Salg. Posteringerne vil fremgå af Svindrapporten, hvis feltet Årsagskode i den interne ordre er tomt, når man bogfører ordren. I svindrapporten ses korrektionerne i kolonnen Korrektion Rapporten Bogført intern ordre viser nu antal kg. De interne ordrer, som man har bogført, kan udskrives senere via NewStore Food-menuens punkt Opgørelser / Bogført intern ordre. Denne rapport indeholder nu antal kilo. Rapporten Bevægelse (lager) viser nu antal kg. I rapporten Bevægelse (lager), der udskrives fra varekladden er der tilføjet et nyt felt på, som viser antal kg. Debitor kundeliste EAN nummer og -adresse er nu blevet tilføjet på debitorkundelisten. bliver dog kun vist, hvis feltet er udfyldt på debitorkortet. Side 19 af 20

20 Diverse forbedringer og rettelser Lettere tilgang til rabatgrupper For at gøre det lettere at bruge rabatgrupper, er der fremover rabatgruppekortet (og ikke oversigten), der bliver åbnet, hver gang man foretager opslag i rabatgruppefeltet. Fra rabatgruppekortet kan man taste F5 for at se oversigten over alle rabatgrupper. En vare kan ikke længere have to hovedbestillingsnumre Det er sjældne gange set, at en vare har haft to hovedbestillingsnumre. Dette bør ikke kunne ske længere. Forkert fortegn ved antal i returvare Når en vægtvare er blevet taget retur på kassen, blev lageret reguleret op i vægt, men ned på antal på varekortet. Dette er nu rettet, så antal også bliver opreguleret. Fejl ved indlæsning af status med DT-X7 er rettet Hvis man tidligere havde markeret valgmuligheden Alle i systemopsætningen for HT, opstod der en fejl, når man valgte den HT-type, man ønskede at indlæse status fra. Dette er nu rettet, så fejlen ikke længere opstår. Indlæsning i Intern ordre fra DT-X7 indlæser nu alle varer korrekt Ved indlæsning af data fra DT-X7 i Intern ordre blev kun den første vare indlæst. Dette er nu rettet, så alle varer bliver indlæst korrekt. Med venlig hilsen EG Retail Side 20 af 20

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere