NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser."

Transkript

1 Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse, bliver der nu vist et nyt skærmbillede med en meddelelse, der viser beskeden "Sender til kasse". Debitor Kontoudtoget viser nu salg, der endnu ikke bogført Debitorsalg bogføres nu løbende, og ikke som tidligere først i natkørslen. Det betyder, at kontoudtogene nu indeholder dagens salg. Man kan ikke længere gennemføre kreditsalg på spærrede debitorer Hidtil har det været muligt at foretage salg til spærrede debitorer. Dette er ændret. Når man spærrer en debitor, bliver spærringen fremover overført til kasserne, så snart brugeren vælger Overfør data til kasse. Vælg derfor straks Overfør data til kasse efter en spærring for at få ændringen til at slå igennem med det samme. Debitor bonusberegning beregnes nu korrekt ved varegruppesalg på kassen Ved varegruppesalg på kassen er der hidtil ikke blevet beregnet bonus i NewStore Food. Dette er nu rettet, så salget bliver opdateret med den korrekte varegruppe, og den korrekte bonus bliver udregnet. Side 1 af 20

2 Tips og lotto Finansrapporten er ændret Finansrapporten er ændret, så gevinstudbetalinger fremgår tydeligt og korrekt. Ændringen ses også på finansrapporter med tilbagevirkende kraft. Butikken skal selv oprette to nye varer, for at ændringen kan ses på rapporten. Opret derfor disse to salgsnumre: Skrab gevinstudbetaling: Salgsnummer Købspris kr. 0,00 Salgspris -0,01 (minus 0,01). Sortiment Område 81 Salgstype Normal Online gevinstudbetaling: Salgsnummer Købspris kr. 0,00 Salgspris -0,01 (minus 0,01). Sortiment Område 80 Salgstype Normal Side 2 af 20

3 Der er disse væsentlige forbedringer af finansrapporten: 1. "Bruttosalg", der ses i finansrapportens øverste venstre del, tager højde for gevinstudbetalinger. Disse er nu trukket ud af bruttosalget. "Antal varer" tager også højde for gevinstudbetalinger. Eksempel: Før ændringen: Efter ændringen: 2. Feltet "Gevinst udbetaling" på rapporten har hidtil vist 0,00. Dette felt viser nu den samlede gevinstudbetaling for online og skrab. Eksempel: 3. I området "Penge" er der indsat to nye felter: "Gevinst online" og "Gevinst skrab". Disse felter viser den samlede gevinstudbetaling fordelt på de to typer. I alt penge afspejler de to nye poster, så totalbeløbet inkluderer den gevinstudbetaling, butikken har tilgode. Eksempel: Integration til finans tager højde for de nye felter, så gevinstudbetalinger overføres. Side 3 af 20

4 Det er muligt at bruge stregkoder i kassen ved gevinstudbetaling for skrab og online Man kan nu skanne boner med gevinstudbetalinger for online og/eller skrab ved kassen. Derudover kan man stadig bruge huskenummer, hvis man ønsker dette. Bemærk: Butikken skal have oprettet de nye varer til skrab og til online for at kunne skanne stregkoden. Se side 2. Når de to nye varer er oprettet, skal butikken ændre i programmets opsætning for at kunne skanne: 1. Vælg NewStore Food-menuen 2. Vælg Opsætning / Generelt / Systemopsætning 3. Skift til fanebladet Stamdata 4. Udfyld felterne "Salgsnr., onlinegevinst" og "Salgsnr., skrabgevinst" med de nye salgsnumre. Hvis du vil kunne bruge huskenumre, skal du også indsætte salgsnumrene for disse (typisk 1007 for online og 1006 for skrab). Bemærk: Hvis butikken bruger huskenumre, vil de være sat til salgstypen Pristvang. Dette er korrekt og skal ikke ændres. Side 4 af 20

5 Fakturabehandling Substitution Det er muligt at vælge hovedsalgsnr. eller underliggende salgsnr. ved substitutionsvare Den besked vedr. tilknytning til nyt salgsnummer, der fremkommer ved fakturabehandlingen af substitutionsvarer, er blevet ændret til følgende muligheder: Tilknyt til eksisterende vare. Det nye nummer bliver hovedsalgsnummer Tilknyt til eksisterende vare som undersalgsnummer. Det eksisterende salgsnummer fortsætter som hovedsalgsnummer, og det nye salgsnummer bliver underliggende salgsnummer Opret som ny vare. Varen bliver oprettet som en selvstændig vare på et nyt varekort. Flytning af salgsnummer Den besked vedr. substitution og flytning af salgsnummer, der fremkommer ved fakturabehandling af varer med substitution, er blevet ændret til følgende muligheder: Ignorér substitution. Bogføringen sker på Til salgsnummer - og/eller bestillingsnummer Flyt salgsnummer. Fra salgsnummer flyttes til Til salgsnummer som undersalgsnummer. Til salgsnummer fortsætter som hovedsalgsnummer Flyt salgsnummer som hovedsalgsnummer. Fra salgsnummer flyttes til Til salgsnummer, og Fra salgsnummer bliver hovedsalgsnummer. Salgsnummeret skal stadig flyttes manuelt via varekortet, hvis det ikke er muligt at flytte det direkte. Fremgangsmåden er den samme som hidtil, men der er nu flere muligheder: Side 5 af 20

6 Fremgangsmåde ved manuel flytning af salgsnummer Åbn varekortet med det eksisterende salgsnummer (fra-salgsnummer) Vælg menuknappen Funktion/Flyt salgsnr.. Nu ser du denne dialogboks: Hvis der er lagerstyring på varen, vil det fremgå af billedet ud for feltet Varenr.. Varenummeret her er det interne varenummer, som kan indeholde flere salgsnumre (hovedsalgsnummer og underliggende salgsnumre). Marker afkrydsningsfeltet "bevar som hovedsalgsnr.", hvis du ønsker, at det eksisterende salgsnummer skal bevares som hovedsalgsnummer. Hvis feltet ikke er markeret, vil det eksisterende nummer blive underliggende salgsnummer, og det nye salgsnummer bliver hovedsalgsnummer. Indtast det nye salgsnummer (til-salgsnummeret) i feltet "Nyt salgsnr.", eller klik på pilen ved feltet og vælg nummeret i listen Du kan nu vælge at markere feltet "Flyt vareposter og bestillingsnumre". Så flytter du alle vareposter og alle underliggende bestillingsnumre med. Dette er kun relevant, hvis du har lagerstyring på både den eksisterende og den nye vare. Dette kan tage en del tid, da alle bevægelser på varen siden varens oprettelse bliver flyttet: Købs- og salgsposter, korrektioner i varekladden (fx svind, brækage og eget forbrug) samt interne ordrer. Klik på OK. Bemærk: Hvis du vender tilbage til fakturaen, efter du manuelt har flyttet salgsnummeret, vil det være lige meget hvilket af de 3 punkter under Ctrl+F9 du vælger, da du allerede har flyttet salgsnummeret. Det eneste formål med at behandle linjen er at den så ikke længere er orange. Side 6 af 20

7 Filtret Udgåede varer virker nu korrekt Filtret Udgåede varer på Filter-knappen i fakturabehandlingen viste tidligere ikke de udgåede varer, selvom det var en faktura med udgåede varer. Dette er nu rettet, så varerne vises korrekt. Fakturabehandling ved manglende bestillingsnr Ved bogføring af en faktura: Hvis en vare ikke har et bestillingsnummer, sættes bestillingsnummeret på varen automatisk til 1, når varen bogføres. Hvis salgsnummeret uden bestillingsnummer ikke er et 88'er-nummer, indlæses fakturalinjen som interessant linje, hvis den bliver interessant i forhold til de generelle kriterier for interessante linjer. Hvis salgsnummeret uden bestillingsnummer er en 88'er-vare, sker følgende: Hvis du gennem fakturabehandlingen én gang har markeret, at 88'er-varen uden bestillingsnummer skal bogføres i finans, bliver alle 88'er-varer uden bestillingsnummer fremover automatisk bogført i finans. Genvejstast F8 F8 tasten, der normalt kopierer værdien fra feltet ovenover, er nu blevet sat ud af funktion i fakturabehandlingen, da den har skabt forvirring i nogle butikker. Behandling af 88'er-varer: Kolonner med prisoplysninger er tilføjet Når du ved behandling af en 88'er-vare vælger at knytte varen til et eksisterende salgsnummer, får du vist en liste over relevante salgsnumre. Her er der blevet tilføjet to nye kolonner, så det nu er muligt at se varens købs- og salgspris. Faktura med et totalt antal kolli på 0 kan nu bogføres Hvis det totale antal kolli på købsfakturaen er = 0, kunne købsfakturaen tidligere ikke bogføres, selvom fakturaen indeholdt korrekte fakturalinjer, der skulle bogføres. Dette er nu rettet, så fakturaen kan bogføres, hvis fakturatotalen ikke er 0. Side 7 af 20

8 Advarsel i fakturabehandling ved ændring af udsalgspris til 0,00 Hvis en salgspris rettes til kr. 0,00 i fakturabehandlingen, bliver nedenstående meddelelse nu vist: Vælges Nej, returneres der til fakturabehandlingsbilledet med besked om, at opdateringen er annulleret. Ny tekst ved manglende linknummer på ny vare Teksten ved manglende linknummer er ændret. Meddelelsen ser nu sådan ud: Ret salgsnummer: Ny besked ved fejl Det er normalt ikke muligt at rette et salgsnummer i butikken. Derfor bliver der nu vist en relevant fejlbesked, hvis man vælger menupunktet. Side 8 af 20

9 E-faktura Håndtering af gebyr ved elektronisk fakturering til det offentlige Gebyr ved E-faktura virker nu korrekt. Hvis butikken ønsker at gøre brug af gebyr ved E-faktura, skal der oprettes 2 nye varenumre (huskenumre), hvor gebyrets størrelse indtastes: EDI GEBYR BON-LINJE FAKT EDI GEBYR SAMLEFAKTURA Begge varenumre skal oprettes med Sortiment og område 99. Bemærk: Det er vigtigt, at det er præcis de to ovenstående varenumre, der oprettes, da numrene er oprettet i butikkernes opsætning og ikke kan ændres. Butikken bestemmer selv prisen på varen (gebyrets størrelse). Gebyret bliver nu automatisk tilskrevet på bonen ved salg på kassen, hvis feltet Gebyr er markeret på debitorkortet. Side 9 af 20

10 Varekortet Nulstilling af lager på varekort giver nu korrekt resultat Ved nulstilling af lageret via knappen Funktion på varekortet tages der nu højde for det antal varer, der er solgt på kassen, men endnu ikke bogført i NewStore Food. Eksempel: Lager i flg. vareposterne = 14 Feltet lager på varekortet = 10 Heraf ej bogført = 4 Ved nulstilling af lager bliver der nu korrekt nedskrevet med 10 stk., da de 4 ej bogførte bliver nedskrevet, når dagens salg bogføres. Funktionen fungerer ens, uanset om det kun er antal stk. der nulstilles, eller det er både antal stk. og antal kg., der nulstilles Kategorisering af nye varer Ved manuel oprettelse af en vare er det ikke længere muligt at vælge sortiment = Aktuel bruttoavance vises på varekortet Der er blevet oprettet et nyt felt, BA%, i boksen Lager på faneblandet Generelt på varekortet. Feltet viser den aktuelle bruttoavance ud fra seneste købspris. Feltet er placeret i boksen Lager til højre for det felt, der angiver typen på den Gæld. købspris. Varesøgning med udgangspunkt i varekort er forbedret Ved varesøgning fra varekortet er det nu kun muligt at markere én vare, der skal overføres til varekortet. Hvis man forsøger at vælge mere end én vare, kommer der en besked om, at det kun er muligt at vælge én linje. Side 10 af 20

11 Ved regulering på varekortet skal der angives en årsagskode Når lagerbeholdningen reguleres direkte fra varekortet (knappen Funktion Regulering af lageret), skal der angives en årsagskode, som bliver påført vareposten. Der er oprettet et nyt felt i den dialogboks, der bliver vist, når man regulerer lageret direkte på varekortet. Flyt salgsnummer Funktionen Flyt salgsnummer er udvidet. Se side 5. Advarsel ved nulstilling af lageret på varekort Når brugeren vælger funktionen Nulstilling af lageret, bliver der nu vist der en meddelelse på skærmen: "Ønsker du at nulstille lageret på salgsnummer xxxxxxxxxxxxx" Det er hovedsalgsnummeret, der bliver vist i meddelelsen. Svares Ja, nulstilles lageret. Svares Nej, afbrydes, og der returneres til varekortet. Side 11 af 20

12 Antal skal nu være større end 0 ved lagerregulering Det er ikke længere muligt at taste 0 i Antal og samtidig et tal, der er forskelligt fra 0 i kg. eller omvendt. Både antal og kg skal være udfyldt ved regulering af lagerbeholdning på vægtvare, ellers er det ikke muligt at komme videre. Etiketter Udskriv kun etiketter med hovedsalgsnumre Du kan nu vælge kun at se og udskrive etiketter med hovedsalgsnumre. I etiketbilledet er der tilføjet en ny knap: "Hovedsalgsnumre". Når du klikker på denne, fjernes underliggende salgsnumre fra etiketbilledet, og der bliver kun udskrevet etiketter på hovedsalgsnumrene. Teksten på den nye knap bliver samtidig ændret til "Alle", og du kan skifte tilbage til at vise alle salgsnumre. Side 12 af 20

13 Ændring af etiket 162 og 183 Beskrivelsen fra varekortet erstattes af varekortets Hyldetekst 2 på etiket 162 og 183. (Dette gælder, hvis feltet Hyldetekst 2 er udfyldt på varebilledet. Ellers bruges teksten fra feltet Beskrivelse). Pristeksten, hvor der hidtil har stået "Stk. pris xx,xx" er derudover erstattet med teksten "Pris v/ 1 stk." Eksempel på etiket 162: Eksempel på etiket 183: Landenavn Oprindelsesland på etiketterne bliver fremover altid skrevet med store bogstaver. Udskriv alle eller udskriv markerede etiketter Punktet Udskriv etiketter er ændret til "Udskriv markerede etiketter". Punktet udskriver kun de etiketlinjer, der er markeret. Samtidig vil alle etiketter være markeret, når etiketbilledet åbnes. Der er desuden oprettet et nyt punkt ved etiketudskrivning, nemlig punktet "Udskriv alle". Dette punkt udskriver alle etiketlinjer på skærmbilledet, uanset om de er markerede eller ej. Side 13 af 20

14 Fuldgrafiske hyldeforkanter kan nu vise sortimentskoden De fuldgrafiske elektroniske hyldeforkanter er blevet forbedret, så man nu har mulighed for at vise sortimentskode. Pristjekker Fremover sendes der både hoved- og underliggende salgsnumre til pristjekkeren. Side 14 af 20

15 Varebestilling Sortering af udskriften fra varebestilling er ændret Den udskrift, der kan dannes fra Varebestillingen, er nu sorteret på samme måde som linjerne i Varebestillingsoversigten. Tidligere var skærmbillede og udskrift sorteret forskelligt, hvilket skabte forvirring. Kampagner Flytning af markør på kampagnebilledet er forbedret Flytningen af markøren er forbedret to steder i forbindelse med kampagnebehandling: 1: Hvis man på en kampagnelinje taster et salgs- eller bestillingsnummer, der allerede eksisterer på kampagnen, bliver brugeren gjort opmærksom på, at varen allerede findes på kampagnen. Denne dialogboks bliver vist: Hvis man vælger Ja til at vise salgsnummeret, springer markøren til det relevante salgs- eller bestillingsnummer. 2: Når man trykker pil ned på tastaturet for at oprette en ny linje i kampagnebilledet, flyttes markøren automatisk til feltet salgsnummer. SG vejledende salgspris i kampagne har nu salgskoden Normal Ved oprettelse af nye varer på baggrund af en kampagnefil: Hidtil er SG vejledende pris blevet vist som E-vejledende pris, selv når den ikke skulle. Dette er nu rettet, så normalsalgsprisen bliver mærket med den korrekte kode. Hent familie i kampagne viser nu både aktive og spærrede varer Når man henter varer i en familie ind i en kampagne, kunne man tidligere kun se ikke-spærrede varer i familien. Dette er ændret, så familieoversigten nu viser alle varer i familien. Samtidig bliver det vist i en ny kolonne, om varen er spærret. Når man overfører varerne fra familien til kampagnen, bliver de spærrede varer ikke taget med. Fra familieoversigten kan man gå til varekortet (SHIFT + F5) og her sætte varens tilstand til Aktiv. Side 15 af 20

16 Opdatering af familier ved indlæsning af kampagner Vi opfordrer alle butikker til at vælge altid at opdatere familien. Dette gælder både ved faktura- og ved kampagner: Du vælger dette sådan: Vælg Opsætning/Generelt i NewStore Food-menuen Vælg Grossist skabelon og skift til fanebladet Faktura Vælg Opdater altid i feltet Familie (Fak) Vælg Ja til at opdatere feltet på alle grossister Vælg nu den samme opsætning for kampagner: Vælg fanebladet Kampagne Vælg Opdater altid i feltet Familie (Kam) Vælg Ja til at opdatere feltet på alle grossister Side 16 af 20

17 Mulighed for at indsætte både EAN- og bestillingsnummer i kampagne I feltet salgsnummer på kampagnelinjen er det nu muligt at skanne/taste både bestillingsnummer og EAN-nummer. 0 i gældende normalpris i forbindelse med kampagne Der kunne tidligere mangle en gældende pris på en vare i en kampagne. Det skete, når en ny vare blev oprettet via en kampagnefil, og fakturaen med varen ikke var behandlet inden kampagneslutdatoen. Dette er nu blevet rettet, så den gældende normalpris fremover oprettes korrekt (uden slutdato). Ny kampagne uden varer henter ikke længere ukendte salgspriser Ved oprettelse af en helt ny kampagne blev der vist salgspriser på fanebladet Salgspriser, inden der var tilføjet varer på kampagnen. Dette er nu rettet, så salgspriser først bliver vist, når der er indsat en vare i kampagnen. Områder Sletning af områder Ændring og sletning af områder kan fremover kun udføres fra NewStore Food-menuen via Opsætning/Generelt/Områder. Alle andre steder, hvor der er adgang til Områder - fx via Intern ordre -, kan områdeoversigten åbnes, og man kan vælge et område, men områderne kan ikke ændres. Varekladden Kolonnen Kolli på varekladden Kolonnen Kolli er fjernet fra varekladden. Varekladde, markørrækkefølge Når man trykker pil ned for at oprette en ny linje i varekladden, flyttes markøren automatisk til salgsnummer. Vareimportkladden Vareimporten finder en vare via best.nr. og grossist, hvis salgsnr. mangler i kladden Der opstod tidligere problemer med vareimport, hvis salgsnummeret ikke var angivet i kladden. Dette er blevet ændret. Hvis salgsnummeret mangler, vil vareimporten finde varen alene via bestillingsnr. og grossist. Herudfra henter NWF hovedsalgsnummeret fra den fundne vare. Side 17 af 20

18 Statusmodulet Opdatering af fejlrettelser ved tømningslinjer er forbedret Status er ændret, så funktionen Opdater linjer opdaterer alle tømningslinjer. Hvis der eksempelvis er markeret 10 linjer, er det dog kun disse 10 linjer, der bliver opdateret. Kolonnen Lagerstyring Kolonnen Lagerstyring er nu flyttet hen mellem felterne Varegruppe og Beskrivelse. Dette er oprettet som standardopsætning, når man åbner skærmbilledet. Kalkuler ej optalte. Fejlmeddelelse Hvis man opdaterer sin status, efter man har benyttet funktionen Kalkuler ej optalte og ignoreret fejl på en eller flere af optællingslinjer, fik man tidligere en fejlmeddelelse: "Opdatering er gennemført, men der er linjer med fejl!" denne meddelelse er nu ændret til "Opdatering er gennemført.". Status med 0 i antal bør ignorere købs og salgspriser Ved bogføring vil varer med 0 i optalt antal fremover ikke fejle på grund af manglende købs- og salgspris, hvis linjen er ignoreret. Side 18 af 20

19 Rapporter Ny rapport "Internt Salg" Ved bogføring af en intern ordre kan man fremover tildele årsagskoden for Internt salg. Koden vælges i feltet, som ses herunder: Når årsagskoden er valgt, kan posteringerne ses i en ny rapport, Internt Salg. Posteringerne vil fremgå af Svindrapporten, hvis feltet Årsagskode i den interne ordre er tomt, når man bogfører ordren. I svindrapporten ses korrektionerne i kolonnen Korrektion Rapporten Bogført intern ordre viser nu antal kg. De interne ordrer, som man har bogført, kan udskrives senere via NewStore Food-menuens punkt Opgørelser / Bogført intern ordre. Denne rapport indeholder nu antal kilo. Rapporten Bevægelse (lager) viser nu antal kg. I rapporten Bevægelse (lager), der udskrives fra varekladden er der tilføjet et nyt felt på, som viser antal kg. Debitor kundeliste EAN nummer og -adresse er nu blevet tilføjet på debitorkundelisten. bliver dog kun vist, hvis feltet er udfyldt på debitorkortet. Side 19 af 20

20 Diverse forbedringer og rettelser Lettere tilgang til rabatgrupper For at gøre det lettere at bruge rabatgrupper, er der fremover rabatgruppekortet (og ikke oversigten), der bliver åbnet, hver gang man foretager opslag i rabatgruppefeltet. Fra rabatgruppekortet kan man taste F5 for at se oversigten over alle rabatgrupper. En vare kan ikke længere have to hovedbestillingsnumre Det er sjældne gange set, at en vare har haft to hovedbestillingsnumre. Dette bør ikke kunne ske længere. Forkert fortegn ved antal i returvare Når en vægtvare er blevet taget retur på kassen, blev lageret reguleret op i vægt, men ned på antal på varekortet. Dette er nu rettet, så antal også bliver opreguleret. Fejl ved indlæsning af status med DT-X7 er rettet Hvis man tidligere havde markeret valgmuligheden Alle i systemopsætningen for HT, opstod der en fejl, når man valgte den HT-type, man ønskede at indlæse status fra. Dette er nu rettet, så fejlen ikke længere opstår. Indlæsning i Intern ordre fra DT-X7 indlæser nu alle varer korrekt Ved indlæsning af data fra DT-X7 i Intern ordre blev kun den første vare indlæst. Dette er nu rettet, så alle varer bliver indlæst korrekt. Med venlig hilsen EG Retail Side 20 af 20

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Brugervejledning SVANEN

Brugervejledning SVANEN Brugervejledning SVANEN Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG A/S. Mekanisk, fotografisk eller

Læs mere

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder.

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Opdateringsbrev Casio DT-X7 Ændringer og forbedringer i version 1.0.13. Generelt Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Nyt punkt: Ryd

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre

EG Retail -  Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.54

Programopdatering version DSM 01.54 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere