EG Retail - Brugervejledning. Status med NewStore Food

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food"

Transkript

1 EG Retail - Brugervejledning Status med NewStore Food

2 Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG A/S. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra EG forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført januar NewStore Food_Status_Brugervejledning_

3 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens opbygning Vigtigt om varemodtagelsesdato, nulstilling og rapporter Opret statushoved Registrer antal på håndterminal Indlæs optællinger Optællingslinjer: Se, ret, tilføj og opdater Håndtering af fejl i tømningslinjer Håndtering af fejl i optællingslinjer Kalkulér ej optalte varer Udskriv lagerbeholdningsrapport Opdater status Udskriv evt. statusrapport, data ej bogført Bogfør status Udskriv rapporter efter bogføring Udskriv bogført status Ny status ud fra bogført status. Sæsonvarer Om nulstilling af lagerbeholdning Statusforløb i butikker med lagerstyring Statusforløb i butikker uden lagerstyring NewStore Food_Status_Brugervejledning_

4 1. Vejledningens opbygning Denne vejledning er bygget op, så du trinvis får den nødvendige information og kan gennemføre en status. Først gennemgås statusmodulet i NewStore Food i detaljer. Derefter beskrives statusforløbet på få sider, hvor tidsforløbet gennemgås i overskrifter, dels for butikker med lagerstyring (afsnit 18), dels for butikker uden lagerstyring (afsnit 19). Du kan også hente denne korte gennemgang Statusforløb på Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger håndterminalen til statusoptælling, kan du finde hjælp i vejledningen til håndterminalen. Vejledningen findes på internettet på OBS! Har du ikke lagerstyring i butikken? Du kan følge en forenklet fremgangsmåde, hvis du ikke har lagerstyring. Se afsnit 19, side 37. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

5 2. Vigtigt om varemodtagelsesdato, nulstilling og rapporter Funktion OBS! Varemodtagelsesdato ved fakturabehandling Forklaring/ Vigtigt for butikker med lagerstyring! Nogle fakturaer typisk gennemfakturerede - har en fakturadato, der er forskellig fra den dato, hvor varerne fysisk modtages. Dette kan have uønskede konsekvenser, specielt hvis du kører lagerstyring. Eksempel: Du sætter varerne på hylden og behandler fakturaen den 15.12, men fakturadatoen er den Det betyder, at varerne elektronisk først registreres på lager den I butikken findes de jo allerede på hylden den Hvis du optæller dit lager ved en statusoptælling mellem den 15. og den 16.12, vil du få optalt flere varer end de, der er registreret elektronisk, og din status vil ikke passe. Dette problem kan du løse på følgende måde: Marker den faktura, hvor fakturadatoen ikke er lig med den dag, du satte varerne på hylden. Placer markøren i kolonnen Varemodt.dato. Skriv den dato, du satte varerne på hylden, og bogfør fakturaen. NB! Hvis du har valgt Modtag og fakturer i feltet Epost bogfør ved indlæsning (under NewStore Food-menuen Opsætning/Generelt/Systemopsætning/Elektronisk post) bliver varerne tilskrevet lageret, allerede når du indlæser fakturaer, dog kun på varer, der ikke er interessante for fakturabehandlingen. Så vil du ikke kunne regulere varemodtagelsesdatoen som beskrevet ovenfor. Du bør vælge Nej i stedet for Modtag og fakturer. Vedr. nulstilling af lagerbeholdning før status Bemærk: I NewStore Food er det ikke nødvendigt at nulstille lageret før status, da NewStore Food nulstiller lageret for de varer, der ikke er optalt, gennem funktionen Kalkulér ej optalte. Kalkulér ej optalte bruges, efter at du har indlæst alle tømninger fra håndterminalen. Se senere i vejledningen. Hvis du alligevel foretrækker at nulstille lageret før indlæsning af statusoptælling, skal du følge vejledning på side 33. Vedr. rapporter før status Der skal ikke udskrives rapporter inden statusoptællingen begyndes. Rapporterne vil ikke kunne bruges til en efterfølgende kontrol af statusresultatet. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

6 3. Opret statushoved Statusmodulet i New Store Food er opbygget i tre niveauer: 1. Niveau 1: Statushovedet. Her opretter du som det første din status med statusdato. 2. Niveau 2: Optællinger. Her indlæser du de enkelte tømninger fra håndterminalen og kan også oprette linjer manuelt. 3. Niveau 3: Optællingslinjer. Her ses oplysninger om de enkelte varer i en optælling, og her kan du selv taste linjer manuelt. Før du opretter statushovedet skal du: Bogføre eventuelle reguleringer i varekladden og interne ordrer til og med dags dato Kontrollere ATE-rapporten for fejl på disse job: GET 10, GET 20, GET 30 og OPG. Disse job sørger for, at alt salg fra dagen før er overført til NewStore Food og bogført korrekt. Hvis finansrapporten ligger klar om morgenen, er alle fire job kørt korrekt. Kontakt supporten ved fejl. Jobbet Vareimport. Kontroller Vareimportkladder, hvis der er fejl i jobbet. Fejl, der er relevante for status, skal behandles. Relevante fejl er prisændringer og nye varer. Indlæs Elektronisk post og kontroller alle fakturadatoer: Dato må ikke være senere end statusdato, hvis varerne er modtaget. Skal være efter statusdato, hvis varer ikke er modtaget. Ret dato i feltet Varemodt. dato. Bogfør fakturaer. Vigtigt om statusdato Statusdatoen er lig med optællingsdatoen. Den beholdning, der optælles, registreres således som ultimobeholdning på den statusdato, du indtaster i statushovedet. Hvis du har åbent under optællingen, skal du efterfølgende udskrive salgsrapporter for dagen, så revisoren kan tage højde for det salg, der er sket i løbet af optællingsdagen. Vær opmærksom på, at alle optællinger i en fuld butiksstatus skal indlæses i samme status for at få udskrevet en samlet statusrapport. Hvis du ikke kan nå at tælle alle varer på selve statusdagen, kan du med fordel og efter aftale med revisoren - gennemføre flere delstatusser, som så bogføres hver for sig med de korrekte datoer. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

7 Funktion Opret statushoved i NewStore Food Niveau 1 Vælg Status i menuen. Her opretter du statushovedet. Indtast en Beskrivelse. Indtast dato for din status. De optællinger, der foretages i denne status, bliver bogført med denne statusdato. Bevægelser (køb og salg) efter denne dato bliver ikke talt med. Indtast evt. datoer i felterne Gyldig fra og Gyldig til. Felterne er udelukkende til egen information om, hvornår statusoptælling starter og slutter (fx med start efter lukketid dagen før statusdagen). Skriv et selvvalgt bilagsnummer. Vælg Status/Optællinger. Niveau 1, statushovedet med statusoversigt NewStore Food_Status_Brugervejledning_

8 4. Registrer antal på håndterminal Overfør først varekartoteket til håndterminalen. Dette gør du via Varefunktioner: Funktion Overfør varekartotek fra NewStore Food til håndterminal 1. Gør håndterminalen klar til at hente varekartotek. 2. Vælg Vedligeholdelse/Varefunktioner. 3. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra varesøgning eller tast CTRL + S. 4. Udfyld søgekriterierne. Hvis du har varer med tilstanden Spærret for indkøb på hylderne, skal du vælge tilstand Alle. Ellers skal du vælge tilstand Aktiv. 5. Udfør søgningen ved at klikke på menuknappen Søg. 6. Vælg Funktion/Overfør til HT. 7. Vælg den rette håndterminal, hvis du bliver spurgt om det. Før du registrerer varer på håndterminalen, bør du sørge for at have priser på alle varer i de varegrupper, du har lagerstyring på. Varer uden købs- og salgspris vil fejle, når du senere skal bogføre. Husk også at bruge varegruppenumrene fra DSK Kategoriplan. Forkerte ("gamle") varegruppenumre, vil blive vist som fejlede linjer. Disse skal rettes efterfølgende. Hvis du vil vide mere om, hvordan du foretager statusoptælling med håndterminalen, kan du læse brugervejledningen til den håndterminal, du anvender. Brugervejledningen kan du finde på internettet på NewStore Food_Status_Brugervejledning_

9 5. Indlæs optællinger Som standard er NewStore Food sat op til at indlæse data fra den type håndterminal, du normalt bruger til bl.a. varebestilling. Hvis du bruger en anden type håndterminal til statusoptællinger, skal du skifte typen i NewStore Food (se vejledningen herunder). Herefter er du klar til at indlæse den første optælling. Funktion Skift håndterminalstype i NewStore Food Skift til NewStore Food-menuen. Vælg Opsætning/Generelt/Systemopsætning. Skift til fanebladet Lager. Åbn listen i feltet Håndterminal. Vælg den type, du vil anvende til status. Indlæs statusoptælling fra håndterminal Niveau 2 Sørg for at have håndterminalen gjort klar til at sende lagerbeholdning. Hvis du ikke allerede står på niveau 2, Optællinger, skal du vælge Status i menuen, markere din status og vælge Status/Optællinger. Klik på menuknappen Funktion/Indlæs fra håndterminal. Vælg den rette håndterminaltype, hvis du bliver spurgt. De indlæste tømninger placeres nu under hinanden i indlæst rækkefølge. Tømninger fra en håndterminal vil altid have teksten Håndterminal, efterfulgt af dags dato og tid. Du kan ændre beskrivelsen ved at overskrive den eksisterende tekst. Bemærk: Du kan indtaste linjer manuelt på dette niveau. Feltet Optællingsnr. er et fortløbende nummer. Niveau 2, optællinger NewStore Food_Status_Brugervejledning_

10 6. Optællingslinjer: Se, ret, tilføj og opdater Funktion Se optællingslinjer Niveau 3 Vælg Linje/Optællingslinjer for at se de enkelte varelinjer på selve tømningen. Du kan også markere og få vist flere tømninger på én gang ved at klikke på Linje/Optællingslinjer, flere. Se evt. enkelte vareposter ved at markere varelinjen og vælge Vare/Vareposter. Se evt. et enkelt varekort ved at markere varelinjen og vælge Vare/Kort. Tilføj og ret optællingslinjer I optællingslinjerne kan du manuelt tilføje og slette linjer. Du tilføjer linjer sådan: Placer markøren i en tom linje. Udfyld felterne. Du sletter linjer sådan: Placer markøren på den linje, du vil slette. Tryk F4. Du kan rette antal manuelt. Hvis du har registreret en vare på en varegruppe, og du i stedet vil registrere varen på salgsnummeret, skal du gøre følgende: Tilføj en ny linje og udfyld med salgsnummer og antal. Slet herefter den linje, hvor varen er registreret på varegruppe. Opdater linje Opdater straks den linje, du har rettet eller tilføjet. Så kan du med det samme se, om der er fejl. Klik på Linje/ Opdater linje eller tryk CTRL + F9. Varer optalt på flere optællinger Antal og difference på varer, der er optalt på flere optællinger, kan ses via feltet Kostbeløb (Optalt total). Placer markøren i feltet Kostbeløb (Optalt total), og tast F6. Nu ser du alle deloptællinger. Her ser du også den totale difference. Niveau 3, optællingslinjer NewStore Food_Status_Brugervejledning_

11 NewStore Food_Status_Brugervejledning_

12 Funktion Om vægtvarer: Regulering og tilføjelse af vægtvarer Det er muligt at regulere vægtvarer med antal kilo og antal styk på linjerne. Der er disse muligheder: Hvis Stregkoden indeholder prisen på varen: Antal stk. bliver automatisk udfyldt med værdien 1, og antal kilo bliver beregnet ud fra prisen i stregkoden sammenholdt med prisen og Enhedskode 1 på varekortet. Når brugeren taster ENTER efter indtastning af stregkoden, er det kun "hovedsalgsnummeret", der vises på linjen. Hvis hovednummeret indtastes: Antal stk. udfyldes med værdien 1 og antal kg med 0. Brugeren skal selv indtaste vægten på varen. Hvis antal kilo ikke bliver udfyldt, bliver der vist en meddelelse. Hvis stregkoden indeholder vægten på varen. Dette gælder for 13-cifrede vægtvarer med salgsnumre, der starter med 25 eller 26: Antal stk. udfyldes med værdien 1, og vægten tages fra stregkoden. Vær opmærksom på, at hvis du manuelt ændrer i antal, bliver antal kg ikke ændret, og hvis du manuelt ændrer i antal kg, bliver antal stk. ikke ændret. I optællingslinjerne kan du foretage en "skæv" angivelse af optalt antal, fx 2 styk og 0 kilo. Det kan resultere i en regulering med negativt fortegn på kilo og/eller styk. Registrer samlet beløb på et varenummer I optællingslinjerne kan du indtaste et varenummer og et samlet salgsbeløb, som du vil registrere på varenummeret. Hvis du kun kender den samlede kostpris, kan du beregne salgsprisen og få indsat kostprisen herudfra: Indtast et 1-tal i feltet Antal optalt. Placer markøren i feltet Salgspris (Normal). Indtast kostpris* 100/(100-BA %). Eksempel: Hvis kostprisen er , og BA% er 28, skal du skrive: 14400*100/72. Når du trykker ENTER, bliver både kostpris og salgspris beregnet, og beløbene bliver indsat i de rette felter. BA% findes i DSK Kategoriplan under den relevante varegruppe. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

13 7. Håndtering af fejl i tømningslinjer Når du indlæser statusoptællinger fra håndterminalen, bør du løbende kontrollere for fejl i tømningslinjer, rette fejlene og overføre til optælling. Du kan ikke bogføre en status med fejl i tømningslinjer. Funktion Find fejlede tømningslinjer Vælg menuknappen Status/Tømningslinjer med fejl. Nu ser du oversigten over tømningslinjer med fejl. Fejl kan typisk være, at salgsnummeret ikke findes, eller at varegruppen er forkert. Se eksempel på oversigten herunder. Ret fejl Hvis du for eksempel har indlæst en forkert varegruppe fra håndterminalen, kan du placere markøren i feltet Varegruppe, trykke F6 og her vælge den rette varegruppe (du kan også skrive varegruppens nummer direkte i feltet). Vælg nu Funktion/Opdater linjer. Nu opdateres alle de fejlede tømningslinjer. Hvis du fx har markeret 10 linjer, er det dog kun disse 10 linjer, der bliver opdateret. Vælg menuknappen Funktion/Overfør til optælling. På billedet herunder kan du se et eksempel på forkert varegruppe i linje 3 med varegruppe NewStore Food_Status_Brugervejledning_

14 Funktion Udskriv rapport over tømningslinjer med fejl Hvis du vil udskrive en rapport over fejlene: Tryk på menuknappen Udskriv, og vælg Udskriv eller Vis udskrift. Rapporten viser som standard alle tømningslinjer med fejl i samme rapport. Se eksempel på rapporten herunder. Linjer med fejl har en lille pil i kolonnen Fejl. Fejllinjen er placeret i rapporten midt mellem to korrekt optalte varer, så det er muligt at finde tilbage til varen, da man kan se, hvornår i optællingen varen er registreret. Se eksempel herunder. Bemærk: Hvis der findes tømningslinjer med fejl, kan du ikke bogføre status. Det er heller ikke muligt at udskrive korrekte status- og lageroptællingsrapporter. Hvis du alligevel vælger at udskrive disse (se næste punkt), står der øverst på udskriften: Bemærk! Denne liste er ikke komplet, da der ligger fejlede tømningslister. Rapporten Tømningslinjer med fejl NewStore Food_Status_Brugervejledning_

15 8. Håndtering af fejl i optællingslinjer Funktion Ved fejlmeddelelser i optællingslinjer Hvis data fra håndterminalen er forskellige fra data i NewStore Food, eller hvis antal er 0, kan der opstå fejl ved indlæsningen fra håndterminalen. Linjerne kan findes via Status/ Optællingslinjer med fejl. Der bliver i optællingslinjerne sat et flueben i kolonnen Fejlmeddelelse. Fejltyper Øverst i skærmbilledet finder du feltet Fejlfilter. Her kan du vælge den type fejl, du vil fokusere på. Ud over de typer, der er synlige på billedet herover, findes mulighederne Ingen fejl og Varen er under oprettelse. Sådan håndterer du fejl: Varen mangler. Varen skal oprettes manuelt på varekortet. Varen er spærret eller Varen er under oprettelse. Du skal ændre Tilstand på varekortet. Varegruppe mangler. Hvis varegruppen ikke findes i NewStore Food, skal den rigtige varegruppe indsættes på varen. Skift til varekortet med SHIFT + F5, og vælg det rigtige sortiment. Hermed bliver varegruppen indsat på kortet. Tryk ESC for at vende tilbage til optællingslinjerne. Vælg Linje/ Opdater linje. Salgspris eller købspris er nul. Ret prisen på varekortet. Vær opmærksom på, at datoen for prisrettelsen på varekortet skal være lig med eller før statusdatoen. Du kan ikke bogføre status, hvis der er varer, der mangler både købs- og salgspris. Antal er ikke udfyldt. Denne fejlmeddelelse kan du ignorere, hvis det er korrekt, at antal er 0. Sæt i så fald et flueben i kolonnen Ignorer fejl. Bemærk: Du kan ikke fjerne en varegruppe og indsætte et salgsnummer i stedet på samme linje. Du kan i stedet indsætte en ny linje med salgsnummeret, udfylde antallet, og efterfølgende slette den forkerte linje (registreringen på varegruppe). NewStore Food_Status_Brugervejledning_

16 Funktion Opdatering af linjer Ukendt fejl Hvis der har været fejlmeddelelser, og du retter fejlene, skal du efterfølgende opdatere linjen. Klik på Linje/ Opdater linje eller tryk CTRL + F9. Ukendt fejl: Hvis feltet Fejlbeskrivelse viser teksten Ukendt fejl, kan du vælge menuknappen Vare/Valider linjer med ukendt fejl. Her får du en meddelelse om, hvad fejlen drejer sig om. Se log af ændrede optællingslinjer Det er muligt at se en oversigt over de rettelser, man har udført på en status, der er gennemført, men ikke bogført. Vælg Status i menuen, marker din status, og vælg herefter menuknappen Linje/Optællingslinjer. Vælg menuknappen Log, og vælg at se rettelser på denne linje, denne optælling eller slettede, på denne optælling. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

17 9. Kalkulér ej optalte varer Bemærk: Du kan springe hele dette punkt over, hvis du ikke har lagerstyring i butikken. Har du bogført registreringer i varekladden og interne ordrer i løbet af statusdagen? Så skal du korrigere antal, før du kalkulerer ej optalte. Funktionen Kalkuler ej optalte bruges til at nulstille lagerbeholdningen for alle varer fra de optalte varegrupper, som du har lagerstyring på. Hermed får du de rigtige værdier på lagerværdirapporterne i perioden efter din statusdato. Et eksempel ved en delstatus: Du har optalt og indlæst lagerbeholdningen for hele varegruppe I NewStore Food findes der imidlertid nogle flere varer i varegruppen, end dem du fysisk har optalt. Disse varer kan stå med en lagerbeholdning på varekortet, selvom lagerbeholdningen i virkeligheden er 0. For at sikre, at lagerbeholdningen også bliver nul på varekortet ligesom i virkeligheden, skal du foretage nulstillingen af lagerbeholdningen ved hjælp af funktionen Kalkulér ej optalte på varegruppe Et eksempel ved en total status: Du har gennemført en status for alle varegrupper, men du har kun lagerstyring på varegrupperne og Foretag en kalkulering af de ej optalte på varegrupperne For at undgå unødvendigt mange linjer og priser på 0, kan du også undlade at fremsøge varer fra afdeling 07. Det er omkostningsvarer, der typisk ikke har købs- og salgspris. De varer fra afdeling 07, som repræsenterer en værdi (fx paller, der har en købspris), skal du dog manuelt oprette optællingslinjer på. Varer uden købs- og salgspris vil fejle, når du kalkulerer. Du bør derfor sørge for, at alle varer i de varegrupper, du kalkulerer for, har priser på varekortet. Pantvarer: Pantvarer ses som linjer i forbindelse med de enkelte varer med pant, når du har kalkuleret. Selvom pantvarerne bliver vist på linjerne, nulstilles de ikke. Gennemfør kalkuleringen efter indlæsning af optællingerne. Bemærk: Hvis du benytter funktionen Kalkulér ej optalte, mens du har mere end én status i gang, vil funktionen nulstille salgsnumre i alle de igangværende statusser. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

18 Funktion Kalkulér ej optalte, fremgangsmåde Klik på menuknappen Status/Optællinger (Niveau 2). Vælg menuknappen Funktion/Kalkulér ej optalte. Søg de varer frem, du vil kalkulere. Se forklaringen ovenfor. Vælg Funktion/Overfør. Du får nu en meddelelse om, at salgsnumre og varegrupper er overført. I eksemplet herunder er der fundet 12 salgsnumre, som ikke er optalt i din søgning. Derudover er 74 varegrupper ikke optalt. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

19 Funktion Kalkulér ej optalte, fortsat Marker den indlæste linje (Ej optalte), og vælg menuknappen Linje/Optællingslinjer (Niveau 3). Der er nu indsat en linje for hver vare, som findes via søgningen, men som du ikke har optalt. Alle disse varer står med 0 i antal og med flueben i kolonnerne Fejl og Ignorer fejl. Se øverste linjer på billedet herunder. Herudover er der indsat en linje for hver varegruppe. Alle de kalkulerede varegrupper står med 0 (nul) i antal, kost- og salgspris og med flueben i kolonnen Fejl. VIGTIGT! Varegrupper, du har optalt og har lagerstyring på, skal manuelt godkendes. Sæt flueben i kolonnen Ignorer fejl for senere at kunne bogføre. Se billedet herunder. VIGTIGT! Varegrupper, du ikke har optalt varer inden for eller ikke har på lagerstyring, skal ikke nulstilles. Slet derfor alle linjer med disse varegrupper. Det er især relevant, hvis du foretager en delstatus. Du kan ikke bogføre, før du har slettet eller ignoreret fejl for alle linjer. Tjek linjerne. Hvis der fx er varer, der har stået med en meget stor lagerbeholdning, kan du kontrollere varen ved at markere den og trykke Shift + F5. Bemærk: Du kan udskrive en statusrapport og en lageroptælling efter kalkulering af de ikke optalte varer. Så får du en opgørelse, der viser det fulde billede, nemlig både de optalte varer og de varer, der er blevet nulstillet. Når du er færdig med at kalkulere ej optalte, kan din status bogføres, når du er klar. Kolonnen Ignorer fejl NewStore Food_Status_Brugervejledning_

20 10. Udskriv lagerbeholdningsrapport I forbindelse med statusoptælling vil du typisk udskrive en lagerbeholdningsrapport. Den viser bl.a. det optalte antal og kostbeløb. Du kan her også se differencer mellem antal optalte og antal beregnede varer. Ud fra rapporten kan du tjekke op på "mærkelige" differencer i optællingslinjerne. Husk at opdatere de optællingslinjer, som du retter. Se side 10. Funktion Udskriv lagerbeholdning Klik på Status i menuen. Vælg menuknappen Status/Optællinger. Marker den eller de linjer, du ønsker udskrevet. Hvis du markerer alle optællinger, får du en total rapport. Her kan du se den totale difference på en vare, der er optalt på flere optællinger i butikken. Klik på Udskriv, og vælg Lagerbeholdning. Vælg fanebladet Optællingslinjer. Placer markøren i kolonne Filter ud for det felt, du vil filtrere på. Tast F6 for at vælge filteret, eller udfyld manuelt. filter selv. Du kan indsætte et nyt felt, som du vil sætte filter på, ved at placere markøren i en tom linje i kolonnen Felt. Tast F6 og vælg det felt, du vil sætte filter på. Gør på samme måde i kolonnen Filter for at vælge filter. Fortsættes på næste side NewStore Food_Status_Brugervejledning_

21 Funktion Udskriv lagerbeholdning, fortsat Vælg fanebladet Indstillinger. Du kan her bl.a. vælge kun at vise linjer med differencer: Klik på Vis udskrift for at få rapporten vist på skærmen, eller klik på Udskriv. Bemærk: Du kan gemme rapporten som fil ved at klikke i feltet Skrive til fil og vælge den mappe, hvor fil skal placeres, Du kan sortere efter kategori, salgsnummer eller fag, Stjernevarer: Du kan vælge kun at se Stjernevarer. Det er varer, der er optalt på flere optællinger. Varerne er markeret med en stjerne ved linjen. Se udskriften på næste side. Dobbeltlinjer: Marker feltet Dobbeltlinjer for at se de varer, der er optalt flere gange. Hvis varen findes to gange i samme optælling, ser man en linje for hver optælling. Hvis varen findes i en anden optælling, kan man også se, at der er flere linjer, men man kan ikke se differencen. Se udskriften på næste side. (Man kan finde differencen via optællingslinjerne, feltet Kostpris (Optalt) total.). NewStore Food_Status_Brugervejledning_

22 Eksempel på lagerbeholdningsrapport filtreret på "Stjernevarer" Eksempel på lagerbeholdningsrapport filtreret på "Dobbeltlinjer" NewStore Food_Status_Brugervejledning_

23 Udskrift af lagerbeholdning, felter til venstre Udskrift af lagerbeholdning, felter til højre NewStore Food_Status_Brugervejledning_

24 11. Opdater status Ved opdateringen bliver købs- og salgspriser opdateret. Opdateringen kan tage et godt stykke tid. Det er nødvendigt at opdatere i to tilfælde: hvis du vil udskrive rapporter før bogføringen, og/eller hvis du ikke vil bogføre din status. Varerne opdateres nemlig også automatisk, når du bogfører. Lagerstyringsbutikker kan vente med at opdatere til dagen efter statusdagen. Inden du opdaterer, skal du kontrollere, at alt er klar til opdateringen: Kontroller ATE-rapport: Ret evt. fejl på de automatiske jobs OPG og Vareimport, samt opgaverne GET 10, GET 20, GET 30. Kontroller Vareimportkladder: Er der fejl, der er relevante for status, skal du behandle disse. Indlæs elektronisk post og find fakturaer, hvor varerne er modtaget i butikken. Ret varemodtagelsesdato til statusdato for disse fakturaer Bogfør fakturaerne. Bemærk: Hvis du har optalt varer, som du ikke har modtaget en faktura for, skal du vente med at bogføre din status. Når fakturaen er modtaget, skal du ændre varemodtagelsesdatoen for fakturaen til statusdagen. Først herefter kan du fortsætte med at opdatere og bogføre. Kampagner og sortimenter indlæses og opdateres samtidig med indlæsningen af elektronisk post. Disse kørsler retter kun salgspriser og har derfor ingen betydning for det endelige statusresultat. Funktion Opdater status Vælg Status i menuen. Marker den status, du vil opdatere Vælg menuknappen Status/Opdater. Vælg Ja. I opdateringen behandles alle varer. Det kan derfor tage et stykke tid, før opdateringen er færdig. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

25 12. Udskriv evt. statusrapport, data ej bogført Efter opdatering kan du udskrive en statusrapport (ej bogførte data), hvis du ikke vil bogføre eller først vil bogføre senere. Du kan også vente med at udskrive statusrapport, til du har bogført. Funktion Statusrapport med data ej bogført Vælg Status i menuen. Marker den relevante status, klik på Udskriv og vælg Statusrapport. Vælg fanebladet Optællingslinjer. Du kan indsætte et nyt felt, som du vil sætte filter på, ved at placere markøren i en tom linje i kolonnen Felt. Tast F6 og vælg det felt, du vil sætte filter på. Gør på samme måde i kolonnen Filter for at vælge filter. Det vil dog ikke altid være muligt at vælge filter. Herunder er der filter på varegruppeniveau. Fortsættes på næste side NewStore Food_Status_Brugervejledning_

26 Funktion Statusrapport med data ej bogført, fortsat Vælg fanebladet Indstillinger. Vælg at vise sum i rapporten pr. område, afdeling, varegruppe, kategori eller sortiment. Hvis du vil se antal m.m. på salgsnummerniveau, skal du også markere feltet Vis detaljer. Klik på Vis udskrift for at få rapporten vist på skærmen, eller klik på Udskriv. Øverst på rapporten vises statusdatoen samt teksten Data EJ bogført. Bemærk: Hvis du udskriver rapporten på salgsnummerniveau, kan du få rigtig mange sider til udskrift. Du kan evt. vælge at vise en udskrift af rapporten, før du vælger at skrive den endeligt ud. Se eksempler på statusrapporter på næste side. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

27 Statusrapport af ikke bogførte data med viste detaljer (salgsnumre), eksempel Statusrapport af ikke bogførte data med summering pr. varegruppe uden detaljer 13. Bogfør status SuperGros regnskabsservice anbefaler, at status bliver bogført. Funktion Bogfør Når du er klar, kan du bogføre din status: Vælg Status i menuen, hvis du ikke allerede står her. Marker den status, du vil bogføre. Klik på Bogfør, eller tast F11. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

28 14. Udskriv rapporter efter bogføring Salgsrapport: Hvis du afholder status i åbningstiden, kan du efterfølgende tage højde for varer, der er solgt på statusdatoen. Et eksempel: Du har optalt 300 stk. af en vare kl De 300 stk. indlæses i din status. Denne beholdning vil nu figurere som ultimobeholdning på statusdatoen, uanset at du har solgt af varen mellem kl, og lukketid. For at du/revisoren kan tage højde for det salg, der er sket i åbningstiden, kan du udskrive en salgsrapport summeret på afdeling og varegruppe. Efter din status er bogført, kan du have brug for at se din lagerværdi. Der er to relevante rapporter: Estimeret lagerværdi samt Lagerværdirapport pr. dato. Estimeret lageropgørelse viser lageroplysninger for alle varegrupper, uanset om de er på lagerstyring eller ikke. Lagerværdirapporten pr. dato er specielt relevant for butikker med lagerstyring, da den udelukkende udskriver varer med lagerstyring. Funktion Estimeret lageropgørelse Rapporten viser antal og værdi, der er registreret på såvel varenummer som på varegruppe. Rapporten tager alle varer og varegrupper med, uanset om de er på lagerstyring eller ikke. Rapporten er summeret på varegruppeniveau. Vælg Rapporter/Estimeret lageropgørelse. Udfyld feltet dato, hvis du ikke vil udskrive pr. dags dato. Udfyld de øvrige felter, du har brug for. Du kan vælge at udskrive for bestemte afdelinger, varegrupper, kategorier, sortimenter eller salgsnummerinterval. Du kan også vælge et projekt eller en gemt søgning. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

29 Estimeret lageropgørelse, eksempel Felterne til venstre på rapporten. Felterne til højre på rapporten NewStore Food_Status_Brugervejledning_

30 Funktion Lagerværdi pr. dato Lagerværdi pr. dato er specielt relevant for butikker med lagerstyring, da den udelukkende udskriver varer med lagerstyring. Rapporten kan vise værdien på salgsnummerniveau eller på kategoriniveau (fx varegruppe eller sortiment). Det er muligt at udskrive rapporten pr. en bestemt dato. Eksempelvis d Vælg Rapporter/Lagerværdi pr. dato. Udfyld feltet dato, hvis du ikke vil udskrive pr. dags dato. Udfyld de øvrige felter, du har brug for. Lagerværdirapporten kan summeres pr. område, afdeling, varegruppe, kategori, sortiment og salgsnummer. Du kan også tage udgangspunkt i en gemt søgning eller et projekt. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift. Lagerværdi pr. dato, eksempel Første felter til venstre på rapporten Sidste felter til højre på rapporten NewStore Food_Status_Brugervejledning_

31 15. Udskriv bogført status Hvis revisor ønsker det, kan den bogførte statusrapport udskrives. Funktion Se og udskriv bogført status Vælg i NewStore Food-menuen: Opgørelser/Bogført status. Marker din status. Vælg menuknappen Optællinger. Vælg menuknappen Linjer. Udskriv bogført status Vælg i NewStore Food-menuen: Opgørelser/Bogført status. Marker din status. Vælg menuknappen Udskriv/Statusrapport. Vælg fanebladet Indstillinger. Vælg at vise sum i rapporten pr. område, afdeling, varegruppe, kategori eller sortiment. Marker feltet Vis detaljer, hvis du vil se salgsnumrene i rapporten, og marker det niveau, du vil se sum på. NewStore Food_Status_Brugervejledning_

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre

EG Retail -  Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Lageroptælling. Lageroptælling

Lageroptælling. Lageroptælling Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Lageroptælling i ectrl

Lageroptælling i ectrl Lageroptælling i ectrl Forberedelse til lageroptælling Indkøb: Alle varer, som er modtaget, skal være enten følgeseddelsopdateret eller faktureret. Hvis ikke de nødvendige papirer er modtaget, og det ikke

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder.

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Opdateringsbrev Casio DT-X7 Ændringer og forbedringer i version 1.0.13. Generelt Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Nyt punkt: Ryd

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Status guide Sportigan

Status guide Sportigan Symbol, MT2070 Status guide Sportigan %username% Navi Partner, København Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Før status kan påbegyndes... 3 2. Modtagelse af skannerne... 3 3. Procedure for optælling...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Status guide Model: MT2070. Symbol, MT2070. Status guide. 97 Navi Partner, København. Side 1 af 12

Status guide Model: MT2070. Symbol, MT2070. Status guide. 97 Navi Partner, København. Side 1 af 12 Symbol, MT2070 Status guide 97 Navi Partner, København Side 1 af 12 Indhold 1. Før status kan påbegyndes... 3 2. Modtagelse af skannerne... 3 3. Procedure for optælling... 4 4. Introduktion til skanner

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

REFERENCEEJENDOMME I C&B

REFERENCEEJENDOMME I C&B Anvend referenceejendomme fra e-nettet til at underbygge din vurdering af ejendomme. Valgte referenceejendomme kan udskrives i en liste. INDHOLD Indledning 2 Søg efter referenceejendomme 3 Viderebehandling

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Introduktion til denne manual

Introduktion til denne manual DdD Statusmanual Introduktion til denne manual Denne manual er delt i 4 mindre manualer, som du kan bruge samlet til en komplet statusmanual eller hver for sig. 1) En step by step guide a. Beskriver step-by-step

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere