Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet."

Transkript

1 Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder <Tab> flytter fra felt til felt. <Enter> afslutter linjeindtastningen, hvis de nødvendige felter er udfyldt. Bilags- og fakturanumre Bilagsnummerrækkefølgen vil normalt fremkomme automatisk. Hvis der f.eks. lige er skiftet kladde og bilagsnummeret ønskes opdateret med det næste i den aktuelle kladde - klik på menupunktet Regnskab -> Kladde igen. Et bilagsnummer vil blive gentaget indtil debet og kredit er lige store. Ved manuel bogføring af debitor- og kreditorfakturaer kan fakturanummeret registreres som betalingsreference, der kan bruges til at finde bilaget frem igen, når man skal registrere betalingsposteringer. Indtast fakturanummeret efter bilagsnummeret adskilt med en / f.eks. Bilag 123 fakturanummer som 123/ Dato Indtastes som dag, måned og år adskilt af et, eller en -. Hvis det drejer som om en dato i det nuværende år, indtastes kun dag, måned (f.eks. 3. marts dette år = 3,3). Formatet i feltet sættes til dette år, når linjen opdateres. Når datoen f.eks. er 4.maj 2014 tastes: 4,5,14. Posteringsforslag En hjælpefunktion, hvor der automatisk kan indsættes bilagstekst, debet- og kreditkonto. Anvendelse af posteringsforslag Tabulér til valgknappen. Aktivér funktionen ved at trykke på mellemrumstangenten eller klik på valgknappen. Vælg det ønskede posteringsforslag med piletasterne og klik videre med <Tab>. Side 1 af 8

2 Debet/Kredit (søg kontonummer) Hvis starten af et kontonummer eller en del af kontoteksten indtastes, sker der følgende: 1. Hvis det indtastede udtryk alene findes i én kontobeskrivelse tager programmet dette nummer direkte og indtastningen af bilaget fortsættes. 2. Hvis der ikke findes en konto der opfylder det indtastede udtryk eller der er flere konti, der indeholder det tastede udtryk, placeres fokus på søgeknappen, som kan aktiveres med mellemrumstangenten. Herved kan der springes til kontoplanen uden at tastaturet slippes. Kontoen vælges med tabulatortast (ned) og Shift - tabulatortast (op). Retur til kladden med valgt konto - tryk på mellemrumstasten. I det vindue der kan vælges kontonummer er det muligt at nulstille søgningen fra bilagskladden og søge på ny. Det er ligeledes muligt at oprette et nyt kontonummer ved at klikke på Opret ny ikonet. Bogføring på kostcentre Kostcenterkoder indtastes efter kontonummeret. Fx. 1010/100 vil bogføre på konto 1010 og kostcenter 100 i dimension //200 vil bogføre på konto 1010 og kostcenter 200 i dimension 2. Side 2 af 8

3 Beløb I beløbsfeltet indtastes beløbet i postens valuta. Her kan også indtastes regnestykker, der beregner beløbet, når feltet forlades. De 4 regnearter + - * / kan benyttes. Det kan fx anvendes til at udtrække moms af beløb, der ønskes bogført. Valuta Hvis der benyttes flere valutaer, kan der under indstillinger angives at få vist en valuta og omregnet kolonne. Angives en valutakode med en kurs forskellig fra 100 omregnes beløbet til værdi i regnskabets valuta i feltet Omregnet. em (Ej moms) Når feltet er markeret afløftes ikke moms af det posterede beløb selvom den anvendte konto er opsat med momskode. Side 3 af 8

4 Funktionsknapper: Afhængig af bilagskladdens opsætning kan følgende funktionsknapper findes i bunden. Bogfør - Under dette faneblad afsluttes kladden, bilagsposter overføres til regnskabet og bogføringsjournal dannes. Hvis bogføringen er mangelfuld vises fejlmeddelelser med oplysning af hvilket bilag der skal rettes inden bogføring kan gennemføres. Journaler Her findes tidligere udførte bogføringer som journaler. Der vises journaler for det regnskabsår, der er valgt i kladden. Journaler kan til enhver tid genudskrives, hvis det ønskes. Simulering Kontroller de instastede bilag inden bogføring. Her er det muligt at se resultatet af den bogføring der ligger i kladden. Der kan eksempelvis kontrolleres at der bogføres på de rigtige konti og at der afløftes moms på de indtastede bilag. Indlæste bilag Når eksempelvis købs- og salgsfakturaer lukkes, lagerjusteringer gennemføres, renter beregnes eller poster importeres fra et andet system, så vil de tilhørende posteringer ligge i Indlæste bilag, hvorfra de enten kan bogføres direkte eller overføres til kladden, for at blive redigeret og herefter bogført. Der kan kun arbejdes med de posteringer, der ligger i det regnskabsår, der er valgt i kladden. Førend poster flyttes til kladden, skal de have et bilagsnummer. Hvis det mangler kan det tilføres med funktionen Tildel bilagsnumre. Hvis poster ikke kan bogføres direkte fra Indlæste bilag, så kan man finde ud af årsagen til dette, ved at overføre posterne til kladden og forsøge af bogføre dem derfra. Når bogføringen fejler, vil årsagen hertil blive vist i form af fejlmeddelelser udfor de posteringslinjer, der er årsag til, at det overførte indhold fra Indlæste bilag, ikke kunne bogføres. Årsagerne udbedres ved at redigere posterne, og de kan herefter bogføres. Hvis årsagen til, at posterne ikke kunne bogføres skyldes en mangel under indstillinger af Varegrupper, debitor- eller kreditorgrupper, kontoplan eller momsopsæt, sørger man for, at denne mangel udbedres, så problemet med bogføring af poster ikke gentages. Side 4 af 8

5 Funktionsknappen Indlæste Bilag, vises kun, når der ligger posteringlinjer til bogføring i Indlæste Bilag, hvor funktionen er tilvalgt den aktuelle kladde og brugeren har adgang til funktionen. Kontoplan Opslag i kontoplan, hvor finanskonti kan vælges og kontoplanen redigeres. Åbne poster Ved klik på det ene af disse ikoner åbnes skærm, hvor man kan udvælge og udligne åbne debitor- og kreditorposter. Mere om udligning senere. Adresser Find debitorer og kreditorer i adressekartoteket. Rediger adresser og få adgang til kontoudtog og salgsstatistik. Importér bilag Definér dine egne importer fra bankkontoudtog m.v. til bogføring direkte i programmet. Posteringsguider Klik på knappen Posteringsguider for at åbne Bilagsguider, Winfinans.Net avancerede standard kladde. Bilag fra Tilknyt elektroniske bilag, der er hentet til systemet via pop3 -boks. Afstemning Funktionen kan benyttes til at afstemme importerede posteringer. Adresseopslag Kan benyttes til at slå kontokort og salgsstatistik op på kunder. Udskriv Af og til kan det være en fordel at udskrive en bilagskladde for at finde en afstemningsfejl. Slet Det er muligt at slette den enkelte posteringslinje ved at klikke på det røde kryds, men det er også muligt at slette bilag i et bilagsinterval. Side 5 af 8

6 Muligheder i bilagskladden Anvendelse af listbokse Når søgefunktioner anvendes, åbnes listbokse, hvor man kan vælge konti, debitorer, kreditorer etc. Hvis man ved en fejl får åbnet en af disse to hjælpevisninger, kan man lukke dem igen ved at trykke <Ctrl> <F4>. Hvis man ikke ønsker at bruge mus, vælger man blot ved at trykke på mellemrumstasten og efterfølgende gå et felt tilbage ved at taste <Ctrl> <Shift> <Tab> og redigere/slette feltets indhold. Afstemning Ved bogføring vises den beregnede sum på afstemningskontiene, men det er undervejs også muligt at få vist en afstemningskonto yderst til højre i bilagslinjerne. Saldoen vil blive vist pr. posteingslinje, og derved kan den følges løbende. Top I feltet nedenunder kan der vælges hvor mange posteringer, der skal vises. Standard er 50 posteinger, men det er også muligt at få vist alle. Feltet rummer også en mulighed for kun at se fejlede posteringer i forbindelse med bogføring. Derved lettes fremsøgning af de posteringer, der skal rettes. Side 6 af 8

7 Rediger bilag i kladden I venstre side på indtastede posteringslinjer giver klik på mulighed for at redigere bilag. Den første giver mulighed for en simpel redigering der omfatter de oplysninger der vises direkte på linjen. Den anden giver adgang til en mere udtømmende redigering af alle eksisterende oplysninger på et bilag Redigering anvendes ofte i forbindelse med fejlsøgning/fejlrettelse. Side 7 af 8

8 Bogføring på kunder/leverandører og udligning Debet / Kredit (søg kunde/leverandør) Indtastes et C eller V efterfulgt af en del af et navn, sker der følgende: 1. Hvis det indtastede udtryk alene finder én debitor/kreditor tager programmet denne adresse direkte og indtastningen af bilaget fortsættes. 2. Hvis der ikke findes en debitor/kreditor der opfylder det indtastede udtryk eller der er flere debitorer/kreditorer, der indeholder det tastede udtryk, placeres fokus på søgeknappen, som kan aktiveres med mellemrumstangenten. Der vælges med tabulatortast (ned) og Shift - tabulatortast (op). Retur til kladden med valgt kunde/leverandør - tryk på mellemrumstasten. Udligning af åbne debitor- og kreditorposter Indtastes sc/sv for henholdsvis debitor- og kreditor-poster, efterfulgt af et fakturanummer, udlignes posten direkte ved klik på <Tab> og <Mellemrum>. Findes der flere poster med samme udligningnummer, gemmes de alle i kladden. Hvis der er flere åbne poster på en debitor/kreditor, som ønskes udlignet på én gang, anvend da funktionsknappen Åbne poster. Denne indtastningsmetode kan anvendes både i debet- og kredit- feltet. Udligningskonto Under Indstillinger -> Firma -> Valuta kan opsættes en udligningskonto pr. valuta, som anvendes af systemet ved udligning af åbne poster. Udligningskonto er den konto, der normalt udføres ind- og udgående betalinger på. Hvis en anden konto ønskes anvendt til udligning kan den ændres efter udligningen er dannet i kladden. Side 8 af 8

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Denne vejledning gennemgår de ting du normalt skal gøre, når du vil importere lønposteringer fra Dataløn. Samme posteringer kan også importeres via Winfinans

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning....7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere