Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet"

Transkript

1 Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse af maskiner via guiden. Maskine Fanebladet generelt Vælg Afdelinger Maskinhandel Maskiner Maskiner (eller Service Ordrebehandling Maskiner). Feltet Nummer I feltet vises maskinens nummer. Det er muligt at tildele maskinnumre automatisk eller manuelt Felterne Beskrivelse Er maskinen oprettet via en Modeldatabase udfyldes feltet Beskrivelse med fabrikat og modelnr., såfremt der er plads. Ellers deles oplysningerne op så fabrikat placeres i feltet Beskrivelse og Beskrivelse 2 udfyldes med modelnr. Ud fra teksten i felterne Beskrivelse og Beskrivelse 2 dannes søgeteksten automatisk. Beskrivelse 3 anvendes til valgfri beskrivelse og udskrives ikke på nogen af dokumenterne i DSM. Under funktionsknappen Maskintekster i båndet, kan der indtastes en beskrivelse med angivelse af sprogkode. Dette sikrer, at beskrivelse vises 1

2 på salgs- eller købsdokumenter til debitorer eller kreditorer med den angivne sprogkode (dette gælder felterne Beskrivelse og Beskrivelse 2). Feltet Maskingruppekode Her vises koden for den maskingruppe maskinen tilhører. Feltet udfyldes automatisk hvis maskinen oprettes via funktionen Opret Maskine i båndet. Feltet Serviceprisgruppekode Her vises koden for den serviceprisgruppe maskinen tilhører. Du kan bruge serviceprisgrupper til at angive typer af serviceprissætning for bestemte typer maskiner. Du kan f.eks. definere en serviceprisgruppe for en bestemt producent og derefter definere de typer serviceprissætning, som maskinerne fra denne producent skal have. 2

3 Serviceprissætningen kan også afhænge af debitor. I så fald definerer du serviceprissætningstyper for en kombination af serviceprisgrupper og debitorprisgrupper. Feltet Varenummer Angiver det varenummer som maskinen er knyttet til. Bogføringsopsætning for den aktuelle maskine, logistik, kostprisstyring m.m. bliver dannet på baggrund af de oplysninger, som knyttes til dette varenummer. Varenummeret skal have kostmetode Serienummer for at DSM modulet kan udnyttes. Der kan ikke ændres i varenummerfeltet på maskinkortet, hvis der er bevægelser på maskinen. Feltet er gråt, hvis der er bogført vareposter. Feltet Eksternt Serienummer Maskinens serienummer. Dette felt kan opdateres automatisk i forbindelse med køb og salg af maskiner, eller det kan påføres manuelt senere. Feltet Status Status angiver om en vare er på lager (skal medtages på lagerlisten), eller er solgt. Der er fem indstillinger: Tom - der er ikke angivet nogen status. Denne status vælges automatisk ved manuel oprettelse af en Maskine. Egen Maskine - din virksomhed ejer Maskinen. Denne status vælges automatisk, ved køb af Maskine. Installeret - maskinen er installeret på kundens adresse. Denne indstilling vælges automatisk, ved salg af en Maskine. Midlertidigt installeret - maskinen er midlertidigt installeret på kundens adresse.... Defekt - maskinen er defekt. Denne indstilling vælges automatisk, når du udskifter Maskinen. Felterne Maskinlokationskode og Maskinlokation Feltet Maskinlokationskode anvendes hvis maskinlokationer er oprettet som lokationskoder (i underliggende tabel). 3

4 Udfyldes Maskinlokationskode - udfyldes feltet Maskinlokation automatisk med teksten fra koden. Udfyldes Maskinlokationskode ikke, kan der frit tastes i feltet Maskinlokation. Maskinlokationskoden anvendes til sortering på rapporten Værdiliste (Maskiner) pr. lokation (rapport-id ). Feltet Findes på salgsordre Flueben i feltet angiver om maskinen findes på en åben salgsordre. Feltet På lager Flueben i feltet angiver at maskinen er på lager. Feltet Svømmende vare Flueben i feltet angiver om der er bogført modtagelse som svømmende vare og varen endnu ikke er faktisk modtaget. Feltet Søgenavn Feltet indeholder maskinens søgenavn. Feltet Sidste servicedato Feltet indeholder bogføringsdato for den sidste servicefaktura, der er for på maskinen. Feltet Foretrukken ressource Feltet anvendes til indtastning af den ressource (montør), som foretrækkes i forbindelse med reparation/service på maskinen. Feltet Årgang Maskinens årgang (det år maskinen er indregistreret første gang). Årgang angives enten som Måned og År (MMÅÅÅÅ), eller som År (ÅÅÅÅ), afhængig af opsætningen i DSM opsætning. Feltet Modelår Produktionsåret for maskinen. Modelår angives enten som Måned og År (MMÅÅÅÅ), eller som År (ÅÅÅÅ), afhængig af opsætningen i DSM opsætning. Feltet Brugt Hvis feltet brugt er afkrydset betragtes enheden som brugt. Oplysningen i feltet anvendes alene til selektion. Finanskontering fremfindes via varens bogføringsopsætning. 4

5 Ved ændring af feltet fremkommer der advarsel, da ændring af feltet kan give afstemningsproblemer imellem værdien på maskinlageret og værdien af maskinlageret i finansbogholderiet (dog kun såfremt der er foretaget bogføring på maskinen). Feltet Standkode Her kan angives en oplysning om Maskinens stand. Informationen er kun til intern oplysning. Feltet Timer (sidste) Her angives antal f.eks. kilometer / timer som en maskine har ydet. Feltet opdateres automatisk ved oprettelse af maskine, med det indtastede fra feltet Timer (Køb). Og ved bogføring af serviceordre, hvis der indtastes i feltet timer på serviceordren. Feltet Salgskæde I feltet kan angives nummeret på den Maskine, som den aktuelle Maskine er byttet ind på, således at der kan vises købs- og salgskæder (dvs. feltet udfyldes på den Maskine, som købes/indbyttes i forbindelse med et salg). 'Salgskæde' kan angives ved at indtaste et maskinnummer direkte i feltet, eller det kan opdateres ved at indtaste direkte i feltet Salgskæde på linjeniveau i Ordre/Faktura/Kreditnota (menuen Maskiner Salg). Værdien i feltet kan ikke ændres, hvis der findes salgsordrelinjer, hvor funktionen Knyt til Maskine er anvendt. Først når tilknytningen er slettet, eller når salgsordrelinjerne er bogført, kan værdien ændres. Maskiner, hvor Salgskæde er udfyldt, må ikke slettes. Forsøger du at slette en Maskine, der står som Salgskæde på en anden Maskine, vil sletning ligeledes blive afvist. Salgskæde anvendes også til funktionen Overpris (til hvilken maskine, der reguleres på). Feltet Ventende overpris Ventende overpris opdateres automatisk, når maskinen indgår i en overprisregulering til en eller flere andre maskiner. Ventende overpris oprettes i forbindelse med oprettelser af salgsordre på maskiner, hvor der efterfølgende skal prisreguleres mellem solgt og indbyttet maskine. Hvis der vises Ja i feltet, vil et tryk på feltet åbne for et vindue, hvor den aktuelle overprisregulering er oprettet. 5

6 Feltet Sælger Sælgerkoden opdateres automatisk, når maskinen indtastes på en salgsordre samt ved bogføring af salgskreditnota Feltet kan manuelt rettes. Feltet Aktiv udlejningsmaskine Markering angiver at maskinen er en aktiv udlejningsmaskine. Oplysningen stammer fra udlejningsmodulet. Feltet Korttidsleje Markering angiver at maskinen er anvendes til korttidsudlejning. Oplysningen stammet fra udlejningsmodulet. Feltet Der findes billede til datablad Flueben angiver at der findes et billede på den sti, der er angivet under DSM Opsætning, Rapporter, Foto & Datablade, Sti til foto Feltet Udelad fra salgslister Ved markering i dette felt udelades maskinen på DSM lagerlister. Feltet Udelad fra salgskanaler Ved markering i dette felt udelades maskinen i udtræk til salgskanaler, f.eks. udtræk til Maskinbladet Fanebladet Debitor Udfyldes med hvilken debitor Maskinen er solgt til. Fanebladet opdateres fra salgsordre, når Maskinen sælges. Ved køb, opdateres feltet med Egen Maskindebitor fra DSM opsætningen. 6

7 På fanebladet Debitor findes ud over kundens navn og adresseoplysninger, følgende felter, der opdateres løbende eller manuelt Feltet Delemaskine Feltet anvendes til at angive, om den pågældende maskine har flere ejere og derved solgt med ejerskabsfordeling. Hvis der står JA i feltet, kan vinduet for ejerskabsfordeling åbnes ved at trykke på feltet. Feltet Reference Feltet anvendes f.eks. til kundens maskinreference oplysningen udskrives på nogle varianter af arbejdskort og servicefaktura Feltet Primær kontakt, Attention, Kontakt telefon Felterne anvendes til kobling til den kontaktperson kunden har for maskinen f.eks. en maskinfører Oplysningerne udskrives på nogle varianter af arbejdskort Felterne Juridisk ejer og Juridisk ejer navn Felterne opdateres med oplysninger om den faktureringskunde, der er anvendt ved salget af maskinen. Særligt relevant når maskinen faktureres til et Leasingselskab. 7

8 Felterne Forhandlerkundenr. og Forhandlernavn Felterne anvendes til at angive, ved hvilken forhandler maskinen står fysisk placeret. 8

9 Fanebladet Levering På fanebladet Levering kan der angives en leveringsadressekode. Leveringsadressekoden anvendes når kunden har flere leveringsadresser, og angiver hvilken kundelokation maskinen tilhører. Der kan kun angives én leveringsadresse for maskinen. Opdateres automatisk fra salgsorden ved salg af enheden. Fanebladet Kontrakt Anvendes til kontraktstyring og behandles ikke yderligere i dette materiale. Fanebladet Kreditor Udfyldes med hvilken leverandør Maskinen er købt hos. Fanebladet opdateres fra købsordre når Maskinen købes. NB! Købes Maskinen fra en debitor via en salgsordre udfyldes feltet Købt hos under fanebladet Detaljer 9

10 Fanebladet Detaljer Feltet Salgsenhedspris Feltet anvendes til indtastning af maskinens salgspris. Man kan fravælge at salgspris på varekortet automatisk opdateres ved ændring af salgspris på maskinkortet - dette gøres ved at markere feltet 'Undlad synkronisering af salgspris' på fanen Maskine i DSM Opsætningsvinduet. Man kan vælge at maskinens salgspris på en salgsordre, hentes fra maskinkortet i stedet for fra varekortet. Dette gøres ved at markere feltet 'Salgspris fra Maskinkort' på fanen Maskine i DSM Opsætningsvinduet. Feltet Eksportpris Feltet anvendes til oplysning om salgspris ved eksportsalg Feltet Kostpris (manuel) Feltet udfyldes og opdateres manuelt af brugeren, til information om intern og manuelt vedligeholdt kostpris på maskinen. 10

11 Feltet Salgsdato (Faktureret) Angiver den dato maskinen er bogført faktureret. Datoen er lig med den sidste salgsfakturas bogføringsdato, hvor transaktionstypen er Salg. Feltet opdateres, når maskinen faktureres. Feltet Enhedskode Feltet indeholder enhedskode skal altid være STK Feltet Installationsdato Angiver dato for bogført levering opdateres automatisk fra feltet Afsendelsesdato på fanebladet Levering på maskinsalgsordren kan overstyres. Feltet Forv. Modt.dato Feltet anvendes til angivelse af forventet modtagelsesdato. Feltet Faktisk modt. dato Angiver den dato, hvor maskinen er bogført modtaget. Feltet opdateres ved faktisk modtagelse af svømmende varer og ved modtagelse af ikke svømmende varer. Feltet Købsdato (faktureret) Feltet viser bogføringsdato for faktura, hvorpå maskinen er købt Ved bogføring af en købsordre med en Maskine eller bogføring af en salgsordre, hvor der indkøbes en Maskine, vil feltet Købsdato (faktureret) blive opdateret automatisk med bogføringsdatoen fra hhv. købs- /salgsorden. Feltet Modt. dato svømmende vare Angiver dato for bogført modtagelse af svømmende vare. Opdateres automatisk ved modtagelse af svømmende varer. Feltet Købt hos Feltet indeholder navnet på den person/virksomhed maskinen er købt hos. Feltet opdateres automatisk med leverandørnavn, såfremt maskinen købes i købsmodulet. Feltet opdateres automatisk med kundenavn, såfremt maskinen tages i bytte i salgsmodulet. Feltet Indkøberkode Feltet indeholder oplysning om maskinens indkøber. 11

12 Ved bogføring af en købsordre med en Maskine opdateres feltet med købsordrens indkøberkode. Ved bogføring af en salgsordre med køb af en Maskine opdateres feltet med salgsordrens sælgerkode. Feltet Registreringsnummer Her kan du indtaste registreringsnummeret på Maskinen. Antal timer (køb) I feltet indtastes maskinens kørte timer på købstidspunktet Feltet Servicejournalkæde Feltet bruges til at kæde servicejournaler sammen for maskiner med samme eksterne serienummer. Feltet Serienummer For at anvende DSM modulet skal serienummer udfyldes inden der registreres på Maskinen. Feltet anvendes til at sammenkæde Maskine og vareposter. Dette felt bliver dog automatisk opdateret, i forbindelse med køb og salg af Maskiner. Serienummeret er typisk det samme som maskinnummer. Handelstype Feltet kan anvendes til oplysning om Konsignation eller Kommission. Feltet udfyldes manuelt af brugeren, men kan efterfølgende benyttes til afgrænsning af maskinlagerlister. Der kan filtreres på oplysningen på rapporter, der benytter Maskiner. Maskinkomponent Markering i dette felt viser at der er komponenter tilknyttet maskinen. Hvis der trykkes på feltværdien, vil vinduet for maskinkomponenter åbne automatisk. Felterne vedr. garantistart/garantiudløb Felterne vedr. garantiudløb opdateres automatisk ved salg af Maskinen, hvis der er indmeldt en garantitype på Maskinen oplysninger vedr. beregning af garantiudløb hentes fra garantitypen. Bemærk at felterne kun opdateres, hvis den Maskingruppe, som Maskinen tilhører, har markering i feltet Opret Maskine. Felterne kan opdateres manuelt. 12

13 For yderligere information om garantihåndtering henvises til vejledning Garantiopfølgning Felterne vedr. forsikring Her kan man håndtere oplysninger om hvorvidt maskinen er solgt med udvidet garantidækning i form af f.eks. kaskoforsikring/forhandler garanti. Det er muligt at indtaste følgende oplysninger: Forsikringskode, Forsikringsstart - og slutdato samt et Forsikringspolicenummer. Forsikringskoder oprettes i oversigts billedet. Når der oprettes en serviceordre til den pågældende maskine med en dato inden for forsikringsperioden vil man få et vindue op. Hvis der svare ja fortsættes som vanligt, ved nej afbrydes handlingen. Feltet Lukket Styrer om Maskinen vises på oversigten over maskiner. Medtages ikke, hvis feltet er markeret. Feltet Blokeret for intern fakturering Når dette felt er markeret er det ikke muligt at danne intern faktura på maskinen. Feltet Rettet den Feltet viser, hvornår der sidst blev rettet i Maskinkortet. Når du ændrer oplysningerne på Maskinkortet, opdateres feltet Rettet den automatisk, så det viser den aktuelle systemdato. Oprettelsesdato Feltet indeholder dato for maskinens oprettelse Feltet Forventet udskiftningstidspunkt Feltet anvendes til at notere oplysning om, hvornår en kunde forventes at ville udskifte maskinen. Oplysningen medtages på rapport Kontakt-Virksomhedsoplysninger. 13

14 Fanebladet Model Fanebladet model anvendes hvis der anvendes modelbase i systemet. Modelbasen gør det muligt at hente specifikationer vedr. en Maskine fra en ekstern kilde som f.eks. Maskinbladet, Dansk Maskinhandlerforening eller Maskintorvet. Det er også muligt at opbygge en selvstændig modeldatabase, som vist i nedenstående skærmbillede. Modelbaseoplysningerne giver desuden mulighed for ensretning af oplysninger på maskiner, der skal sælges via Internettet, således at potentielle købere nemmere kan søge efter og finde brugte maskiner på nettet. Selve opsætningen af modelbasen er beskrevet i en selvstændig vejledning. Oplysningerne vedr. modelbasen hentes som tidligere nævnt til Beskrivelsesfelterne på Maskinen (fanebladet Generelt), og til fanebladet Model: Herfra er det muligt at redigere maskinspecifikationer. 14

15 Fanebladet Specifikationer Fanebladet Specifikationer anvendes til at påføre specifikke modelinformationer til den aktuelle maskine. Specifikationer opsættes sammen med modeldatabasen og vedligeholdes i flere tilfælde også fra udgiveren af modeldatabasen. Specifikationer kan ved markering blive udskrevet på arbejdskort, der oprettes i forbindelse med serviceordre. Kopier Maskinspecifikationer Når man står på en maskine kan man kopiere maskinspecifikationer fra den pågældende maskine til en eller flere maskiner. Alle specifikationer fra den aktuelle maskine kopieres over på den/de valgte maskiner. For at 15

16 kopiere maskinspecifikationerne benyttes funktionsknappen i båndet Kopier Maskinspecifikationer. Feltet Undlad kontrol af modeloplysninger Hvis dette felt markeres kontrolleres det ikke, at den maskine, der kopieres fra, har samme modeloplysninger, som den/de maskine(r), der kopieres til. Dette kan give problemer ved overførsel af maskiner/specifikationer til f.eks. Maskinbladet, hvor en maskine vil blive afvist og ikke komme på nettet, hvis der findes specifikationer, som ikke tilhører den pågældende gruppe/fabrikat/model. På den/de maskine(r), der kopieres til, ændres modeloplysninger kun hvis samtlige disse i forvejen er blanke. Udvidede tekster Der kan tilknyttes udvidede tekster til maskiner, i lighed med udvidede tekster på varer. (Se evt. vejledningen - Varekort - for indtastning af udvidede tekster). Når maskinnummeret indtastes på eksempelvis en salgsordrelinje, hentes de udvide tekster automatisk over på salgsordren, under forudsætning af at maskinen er markeret med Automatisk udv. tekster. Teksterne kan 16

17 indsættes manuelt ved at benytte funktionen i båndet: Indsæt. udv. Tekster. Udvidede maskintekster virker på maskinsalgstilbud/ordre/faktura/kreditnota. Ved oprettelse af en maskine bliver evt. udvidede tekster fra varekortet overført til maskinkortet, når varenummeret udfyldes i maskinwizarden (forudsat at udvidede maskintekster i forvejen er tom). Opret Maskine via guiden Opret Maskine Der henvises til særskilt vejledning herom - Maskinoprettelsesguide. 17

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.64 omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67

Programopdatering version DSM 01.67 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Værksted Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.62 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.70

Programopdatering version DSM 01.70 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Der findes en del beskrivelse af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen.

Læs mere

Programopdatering DSM version Januar 2008

Programopdatering DSM version Januar 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.63 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Programopdatering version DSM

Programopdatering version DSM Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.69

Programopdatering version DSM 01.69 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Der må ikke være varer i restordre på ordren. Der må ikke ligge åbne tilbud til ordren. Arbejdsordren skal være oprettet til en ekstern kunde.

Der må ikke være varer i restordre på ordren. Der må ikke ligge åbne tilbud til ordren. Arbejdsordren skal være oprettet til en ekstern kunde. Opsplitning af arbejdskort Formål: At være fri for at oprette to arbejdskort hvis der er 100% garanti på maskinen, og der samtidig er udført ikke-garantirelateret arbejde på samme ordre. Samtidig er der

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Servicekontrakter. Servicekontrakter Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Opret ny kontakt Oprettelse af nyt Lead... 6

Opret ny kontakt Oprettelse af nyt Lead... 6 Maskinhandel fra tilbud til ordre Denne vejledning beskriver hvorledes maskinsalgsfasen fra oprettelse af lead til nyt kontaktkort for et aktuelt kundeemne, til oprettelse af maskinhandelstilbud med maskinkonfiguration

Læs mere

1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourcerabatgruppe 3 - alle debitorer.

1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourcerabatgruppe 3 - alle debitorer. Rabat på arbejdsløn I service er det muligt at give rabat på arbejdsløn pr. arbejdstype gældende for 1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourcerabatgruppe 3 - alle debitorer. For henholdsvis debitor,

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Intern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse

Intern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse Intern debitor oprettelse Interne debitorer anvendes i systemet via serviceordrer f.eks. til klargøring af lagermaskiner, reparation af egne servicebiler m.v. Der kan også faktureres internt via salgsfaktura

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Overdragelsesbevis Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via hjemmesiden, under Reklamation.

Overdragelsesbevis Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via hjemmesiden, under Reklamation. WEB Reklamationshåndtering Den del af den følgende beskrivelse, som omhandler web-interface, må kun betragtes som en beskrivelse, der har til formål at give en forståelse af helheden. Beskrivelsen af web-interfacet,

Læs mere

Der er nogle krav til opsætningen af DSM systemet, inden gennemfaktureringen kan påbegyndes.

Der er nogle krav til opsætningen af DSM systemet, inden gennemfaktureringen kan påbegyndes. Gennemfakturering opret salgsfaktura fra købsfaktura Der er fra købsfaktura mulighed for at få oprettet en salgsfaktura ud fra købsbilaget. Denne funktionalitet anvendes i forbindelse med gennemfakturering,

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Overflytningsordre maskiner. Overflytningsordre maskiner

Overflytningsordre maskiner. Overflytningsordre maskiner Overflytningsordre maskiner Under Maskinhandel Maskiner er der mulighed for at oprette overflytningsordrer på maskiner, således at maskiner eller maskinvarenumre kan flyttes mellem lokationer, på samme

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.68

Programopdatering version DSM 01.68 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier.

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. Kostprisregulering Maskiner VIGTIGT! Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. JMA anbefaler at kostprisreguleringen køres dagligt -

Læs mere

Hvordan opdaterer jeg priser i C5 / NAV? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 og NAV

Hvordan opdaterer jeg priser i C5 / NAV? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 og NAV Baseret på C5 2016 / NAV 2016 Sådan opdaterer du priser i ny C5 / NAV Opdatering af priser sker på forskellig måde, afhængigt af hvilke priser der skal opdateres. Priserne kan opdateres via: Reguler Varepriser

Læs mere

Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner.

Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Afstem Maskinværdi Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Opsætning Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Vælg Afdelinger

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere