Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning"

Transkript

1 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse 10 Indledning Referencer Definitioner Grundlæggende om hegn Hegnstyper Andre mekaniske sikringselementer Elektroniske overvågningsmetoder Eksempler på kombinerede løsninger Side 1

3 10 Indledning Vejledningen om perimetersikring er udarbejdet som et værktøj til personer, der på forskellig vis beskæftiger sig med beskyttelse af værdier, som er placeret i områder udenfor bygninger. Vejledningen er primært tænkt anvendt på erhvervsområdet. Det er den enkelte sikringsopgave, der afgør valget af perimetersikringens form og styrke i forhold til områdets art og beliggenhed. Som det vil fremgå af vejledningen, kan mekanisk sikring kombineres med elektronisk overvågning, som giver mulighed for ekstern alarmafgivelse. Kapitlet indeholder de grundlæggende definitioner, samt beskrivelse af perimetersikringens mekaniske og elektroniske elementer og muligheder. For almindeligt anvendte typer af hegn og porte er angivet minimumskrav for forskellige sikringsniveauer, herunder karakteristik og styrke. 20 Referencer Lovgivning og lokale bestemmelser skal tages i betragtning forud for sikringens projektering og etablering. Desuden henledes opmærksomheden på nationale og internationale krav, normer og standarder: - Bekendtgørelse af Lov om hegn Lov nr. 799 af 11. december Kommunale lokalplaner, servitutter m.v. - Byggevaredirektivet - Maskindirektivet - Sundheds- og sikkerhedsdirektivet - Lavspændingsdirektivet - Stærkstrømsbekendtgørelsen - Nationale sikkerhedsforskrifter - EPPA forskrifter Side 2

4 30 Definitioner Perimetersikring kan skabes ved en naturlig hindring, mekanisk sikring, elektronisk overvågning, præventiv belysning og kombinationer heraf. 31 Fysiske hindringer Fysiske hindringer kan være naturlige eller etablerede i form af en mekanisk sikring. En naturlig forhindring eller et hegn, der afgrænser et område, vil således tydeligere markere områdets afgrænsning, virke præventivt imod indtrængning og forsinke indtrængningen på området. En variant af hindringer er chikaner og bump, som besværer adgangen. Afgrænsning af et område med naturlige forhindringer kan f.eks. være beplantninger bestående af tornede eller tætte vækster, stensætninger, jordvolde, grøfter eller vandløb. 32 Mekanisk sikring Når afgrænsningen af et område sker med brug af konstruktioner i jern og træ, som er solidt befæstet, er der tale om mekanisk perimetersikring. Både hegn, porte, bomme og pullerter er produkter indenfor denne sikringsform. Se afsnit Elektronisk overvågning Afhængigt af formål og risikoniveau kan perimeteren overvåges i et uafhængigt system eller som supplement til mekanisk sikring. Et sådant overvågningssystems komponenter er ikke beskyttet af bygningen, hvorfor planlægningen af udendørs overvågningsanlæg skal tage særligt højde for miljøet og omgivelserne samt den øgede sabotagerisiko. Mere herom i afsnit 50. Elektronisk overvågning kan ikke erstatte en fysisk hindring, men kan registrere en indtrængen og videregive melding herom. Side 3

5 34 Kombinerede systemer I mange situationer kan perimeteren med fordel sikres samtidig med, at det sikrede område overvåges elektronisk. Udover den præventive effekt kan et sådant system dokumentere og videregive information om forsøg på indtrængen på området. Et kombineret system viser sig især anvendeligt, når der ønskes hurtig indgriben overfor angreb mod bygninger med højt risikoniveau. 40 Grundlæggende om hegn En mekanisk sikring skal være tilpasset det vurderede risikoniveau og modsvare gennembruds- og forceringsmuligheder. Den mekaniske sikring kan bestå af hegn, punktsikring, porte m.v., hvor der projekteres ud fra en række forskelligartede parametre f.eks. design, klatresikring, gennembrydningstid, tryk/trækstyrke, vindmodstandsevne og levetid. Mekanisk perimetersikring beskrives i tre sikringsniveauer: - Afgrænsning: hvor man blot ønsker at markere det sikrede område og skabe en fysisk hindring, så personer eller køretøjer uden ærinde ikke uden videre eller på grund af uvidenhed kommer til at bevæge sig ind på områder, hvor de er uønskede. - Beskyttelse: hvor man effektivt ønsker at forhindre uønsket adgang til det beskyttede område og skabe tryghed. - Sikring: Hvor man udover ovenstående beskyttelse, ønsker at sikre personer, gods og ejendom. Side 4

6 For hvert af de tre niveauer og for almindeligt anvendte sikringselementer angives en række minimumskrav, som anvender følgende terminologi: Begreb/term Højden af hegnet Trådnetdimension Tråddimension Den totale højde af hegnet inklusive stolper og den erklærede type trådnet eller panel målt fra jorden Vertikal, horisontal eller diagonal størrelse af det enkelte felt i nettet eller af det største felt, hvis der er forskel Tykkelsen af grundtråden (uden eventuelt overtræk) i trådnettet Klatresikring Den tid det tager en person at klatre over hegnet uden brug af værktøj eller den tid hegnet forsinker en person uden værktøj Gennembrudsstyrke Den tid en person skal bruge for at ødelægge og trænge gennem perimetersikringen med brug af standard tyveværktøj eller den tid perimetersikringen forsinker en person med standard tyveværktøj Rørstyrke i paneler Træk/trykpåvirkning det enkelte rør i gitter eller panel i et hegn skal kunne modstå Rørafstand Den maksimale anbefalede afstand mellem rørene i gitter eller panel i et hegn Fysisk ydeevne Forskellige områder, der beskriver hvor modstandsdygtig perimetersikringen er overfor ydre påvirkning Vindmodstandsevne Vindstyrke som hegnet skal kunne modstå uden deformation Horisontal styrke af Det statiske horisontale træk hver samling skal kunne samlingen mellem tåle uden deformation trådnet/panel og stolpe Vertikal styrke af Det statiske vertikale træk hver samling skal kunne samlingen mellem tåle uden deformation trådnet/panel og stolpe Side 5

7 Fastgørelse/ installation Trådstyrke Trådnetsstyrke Panelstivhed Perimetersikringens evne til at modstå tryk og træk Stolpestyrke Levetid Hvor vanskeligt det vil være for en person at ødelægge eller adskille de enkelte dele af perimetersikringen og gennembryde den Det træk hver enkelt tråd i trådnettet skal kunne tåle Styrken af de punkter hvor tråden er vævet sammen i trådnettet Hvor meget et trådnet eller panel kan give sig, når det er fastmonteret i perimetersikringen Hvor stort et træk (højde x kraft) den enkelte stolpe skal kunne modstå målt ved det punkt hvor stolpen møder jorden. De øvrige dele af perimetersikringen skal kunne modstå påvirkningen ved trækket på stolpen Den enkelte stolpes evne til at modstå ovennævnte træk/tryk uden deformation Antallet af år perimetersikringen er funktionsdygtig uden deformation under forudsætning af, at det installeres i overensstemmelse med forskrifterne 41 Parametre for hegnsvalg Der anvendes forskellige materialer til hegnskonstruktioner, og disse kan suppleres med pigtråd eller el-hegn af varierende typer. Valg af hegn afhænger blandt andet af: - lovmæssige krav generelt for lokalområdet (hegnsloven) - de indhegnede varers værdi og tyvetækkelighed - risiko for hærværk - hvilke angrebsmidler eventuelle indtrængere forventes at anvende - om hegnet skal suppleres med elektronisk overvågning. 42 Befæstigelse, styrke og overfladebehandling Befæstigelse Hegnets eller portens stabilitet afhænger af et solidt fundament, altså betonen og jordbundsforholdene. Befæstigelsen skal være af en sådan kvalitet, at den kan holde hele levetiden for hegnskonstruktionen. I den forbindelse skal der også tages højde for lokale forhold: vind, salt, vand, trafik, m.v. Fundamentet skal være af en sådan størrelse og kvalitet, at konstruktionen kan tåle en lettere påkørsel. Funderingsdybden skal som minimum være 90 cm for at sikre, at fundamentet er i frostfri dybde. Side 6

8 42.20 Mekanisk styrke Udover de forhold, der er nævnt under befæstigelse, skal hegn og port kunne tåle en given belastning af vind eller ved angreb. Hegn og porte skal have en styrke, så de ikke kan ødelægges uden brug af værktøj eller maskiner. For de forskellige hegnstyper er der forskellige parametre for styrken: - Dimension på og styrke af tråd, rør eller gitter. - Deformationsmodstand og brudstyrke. - Afstanden mellem rør eller størrelsen på maskerne i trådnet eller gitter. - Horisontal og vertikal styrke af samlingen mellem trådnettet eller panelet. - Styrken af stolperne i hegnet. - Modstandstandsstyrke mod vindlast og tryk/træk. For porttyper er styrken af portbladet det væsentlige, hvilket kan udtrykkes ved udbøjning og nedbøjning. Udfyldningen af portrammen kan være som en af de fire hegnstyper, hvor typen har betydning for både styrken af portbladet og sikringen, hvad det er udfyldt med, men det er udbøjning og nedbøjning, der er de direkte udtryk for styrken Overfladebehandling Overfladebehandlingen er af afgørende betydning for konstruktionens levetid, og det betyder naturligvis også noget for, om udseendet forbliver pænt. Overflader på anvendte materialer skal være af en sådan beskaffenhed, at de kan opholde sig i dansk klima i minimum 10 år. Der stilles ikke noget krav til type af overflade så længe det lever op til levetiden. Kravet gælder for korrosion såvel som andre forhold, der måtte have indflydelse på materialets levetid. Side 7

9 50 Hegnstyper 51 Enkelttråd hegn Hegn bestående af stolper, hvor imellem der er udspændt en eller flere ståltråde. Højden kan variere, ligesom der kan være anvendt pigtråd. 52 Flytbare hegn Flytbare hegn består af sektioner, der samlet udgør et hegn, der er velegnet til midlertidig indhegning af f.eks. byggepladser, festivaler, m.m. Hegnsrammerne, der kan have løftebøjler, nedsættes i betonfødder eller vinkelstøtteben. Rammerne spændes sammen. Side 8

10 53 Fletvævshegn Fletvævet i et fletvævshegn består af en galvaniseret kernetråd med eller uden plastbelægning. Derover indgår mellemstolper, endestolper, hjørnestolper, eventuel sikring mod klatring samt skråstivere. Følgende minimumskrav gælder for fletvævshegn: Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Modstand mod gennemtrængning Højden af hegnet Ingen krav 1,5 m 2,0 m Maskestørrelser < 60 mm. 50 mm. 30 mm. med Trådtykkelse Kernen 1,8 mm. Kernen 2,00 mm. kernen 2,15 mm. Eller. 50 mm. med kernen 2,50 mm. Klatresikring Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Gennembrydningsstyrke Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Fysisk modstandsevne Vindmodstandsevne Vindstyrke m/s, jf. ENV Horisontal styrke af Ikke relevant 500 N 800 N samlingen mellem fletvævet og stolpe Vertikal styrke af samlingen mellem fletvævet og stolpe Ikke relevant 500 N 800 N Generel fastgørelse Ikke relevant Ødelægges/adskil les ved brug af værktøj Trådstyrke > 450 N/mm 2 Stolpe stabilitet Modstandsevne mod træk/tryk, målt 1 m over jord Ødelægges/ adskilles ved brug af kraftigt værktøj > 500 Nm > Nm > Nm Side 9

11 54 Stålgitterhegn (Panelhegn) Paneler bestående af overfladebehandlede svejste stålprofiler. Derudover indgår mellemstolper, endestolper, hjørnestolper og eventuelt anden indbrudssikring. Minimumskrav for stålgitterhegn (panelhegn) Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Modstand mod gennemtrængning Højden af hegnet Ingen krav 1,5 m 2,0 m Panel masker Max. 100 x 200 Max. 55 x 200 Max 50 x 200 mm. mm. mm. Profildimension Kernen 3,0 mm. Kernen 5,0 mm. Kernen 6,0 mm. Klatresikring Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Gennembrydningsstyrke Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Fysisk modstandsevne Vindmodstands evne Vindstyrke m/s, jf. ENV Horisontal styrke af Ikke relevant 500 N 800 N samlingen mellem trådnet/panel og stolpe Vertikal styrke af samlingen mellem trådnet/panel og stolpe Ikke relevant 500 N 800 N Fastgørelse/installation Ikke relevant Ødelægges/adskil les ved brug af værktøj Profilstyrke > 400 N/mm 2 Stolpe stabilitet Ødelægges/ adskilles v brug af kraftigt værktøj Modstandsevne mod træk/tryk, målt 1 m over jord > 500 Nm > Nm > Nm Side 10

12 55 Palisadehegn Baluster-/palisadehegn består af svejst til vertikale profiler. Derudover indgår mellemstolper, hjørnestolper, endestolper og eventuel sikring mod klatring. Minimumskrav for baluster-/palisadehegn: Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Modstand imod gennemtrængning Højden af hegnet Ingen krav 1,5 m 2,0 m Klatresikring Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Gennembrydningsstyrke Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Profilstyrke Ingen krav N uden deformation N uden deformation/ kundedefineret Balusterafstand Ikke relevant Max. 130 mm. Max. 130 mm. Fysisk modstandsevne Vindmodstands evne Vindstyrke m/s, jf. ENV Horisontal styrke af samlingen mellem baluster/panel og stolpe Ikke relevant N uden deformation N uden deformation Vertikal styrke af samlingen mellem baluster/panel og stolpe N N uden deformation Fastgørelse/installation Ikke relevant Ødelægges/adskil les ved brug af værktøj Panelstivhed Som bestemt i EN Stolpestabilitet N uden deformation/ kundedefineret Ødelægges/ adskilles v brug af kraftigt værktøj Modstandsevne mod træk/tryk, målt 1 m over jord > 500 Nm > Nm > Nm Side 11

13 60 Andre mekaniske sikringselementer 61 Punktsikring Denne sikringsmetode vinder udbredelse, idet den kan etableres på udsatte steder, og med muligheden for automatisering opnås stor fleksibilitet. Traditionelle faste punktsikringskomponenter består af beton- eller stålsøjler. Halv- og helautomatiske pullerter vinder indpas. Disse findes i mange forskellige diametre og godstykkelser. Visse pullerttyper kan styrkemæssigt karakteriseres som "terrorpullerter". Roadblocks, udført i en kraftig stålkonstruktion, er en anden meget effektiv, automatiseret punktsikring. En roadblock skal kunne stoppe selv store tunge køretøjer. Tirekillers er en anden effektiv sikringsforanstaltning, hvis truslen er køretøjer i bevægelse. 62 Porte m.v. Ved valg af passagemuligheder til det perimetersikrede område er det vigtigt, at porte og låger vælges i samme eller bedre mekaniske styrke end den øvrige perimetersikring. Porte og låger skal desuden være sikret mod afløftning ligesom aflåsningens kvalitet og form er vigtig. Side 12

14 Porte fås fra simple, manuelt betjente enheder og til store elektrisk-betjente skydeporte. Valget af port afhænger af behovet i modstandsstyrke og funktionalitet. I dette beskrives parametre af betydning for valget Generelt om nedbøjning Defineres som den maksimalt tilladelige nedbøjning målt i millimeter ved en belastning på egenvægten kg (1 kn) i vertikal retning på portbladet umiddelbart før det understøttes ved anslagsstolpen eller skudriglen. Værdierne kan ses i kravene senere i kapitlet. Et eksempel: På sikringsniveau Beskyttelse må nedbøjningen højest være 1/100 x S, hvor S er portbladets frie spændvidde. Det vil sige, at en port på 6 meter højest må have en nedbøjning på 60 mm Generelt om udbøjning Defineres som den maksimalt tilladelige udbøjning målt i millimeter ved en belastning på egenvægten +200 kg (2 kn) i horisontal retning på portbladet umiddelbart før det understøttes ved anslagsstolpen eller skudriglen. Værdierne kan ses i kravene senere i kapitlet. Et eksempel: På sikringsniveau Sikring må udbøjningen højest være 1/125 x S, hvor S er portbladets frie spændvidde. Det vil sige, at en port på 6 meter højest må have en udbøjning på 48 mm. 63 Svingporte Svingporte kan være enkelt eller dobbeltfløjede, men er karakteriserede ved at sidde fast på hængsler, og de svinger op på tværs af hegnets længderetning. Dobbeltfløjede svingport er udstyret med en skudrigel eller lignende på midten, så porten ikke kan trykkes op. Portbladet monteres i en højde, som sikrer frigang til åbning af lågen, men omvendt ikke tillader, at uvedkommende kan kravle under porten. Side 13

15 På en dobbeltfløjet port måles højden over terræn ved skudriglen. Aflåsning af porten skal modsvare sikringsniveauet. På det højeste sikringsniveau anvendes især to typer af lås: - Paskvilelås: låsekasse, som har to modsatrettede rigler. - Hage-rigel lås: en låsekasse hvor riglen er udført som krog. Hængsler på svingporte skal sikres, så det ikke er muligt for uvedkommende at løfte eller på anden måde at frigøre porten fra portstolpen. Dette kan f.eks. opnås ved at påmontere et beslag, så det kun er muligt at løfte porten af, når den er åben. Der kan også påføres kemiske midler på bolte og lignende, så disse ikke umiddelbart kan løsnes. Hængsler skal dimensioneres, så de kan holde til en vertikal påvirkning på 200 kg i portens yderste ende, uden at blive deformerede eller gå i stykker. Minimumskrav til enkelt svingport: Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Aflåsning Lås Ingen krav Ja Ja: Paskvil / svingrigle Fixpunkter ved anslaget aflåselige Hængsler Sikring mod afløftning Nej Ja Ja Krav til dimensioner Nej Ja Ja Befæstigelse Fundament (dybde) 90 cm Jordbundsforhold Empiri Højde ved anslaget Højde over terræn (ved Ingen krav Max. 15 cm Max. 10 cm anslaget) Mekanisk styrke Vindlast m/s Max. udbøjning v/ anslag Max nedbøjning (v/anslag) 1/75 x spændvidde 1/75 x Spændvidde 1/100 x spændvidde 1/100 x Spændvidde Klatresikring Højde Ingen krav 1.8 m 2.0 m 1/125 x spændvidde 1/125 x Spændvidde Side 14

16 Minimumskrav til dobbelt svingport: Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Aflåsning Lås Ingen krav 2 fikspunkter Skudrigel fremspring Ja Min. 20 mm Hængsler Sikring mod afløftning Nej Ja Krav til dimensioner Nej Ja Befæstigelse Fundament (dybde) 90 cm Jordbundsforhold Empiri Højde ved anslaget Højde over terræn (ved anslaget) Mekanisk styrke Vindlast Max. udbøjning v/ anslag Max nedbøjning (v/anslag) Ingen krav m/s 1/75 x spændvidde 1/75 x Spændvidde Max. 10 cm 1/100 x spændvidde 1/100 x Spændvidde Klatresikring Højde Ingen krav 1.8 m Dobbelt svingport kan ikke anvendes på dette sikringsniveau 64 Skydeporte Skydeporte åbner i hegnets længderetning ved, at porten maskinelt eller manuelt skubbes frem og tilbage. Hvor porten er automatisk, skal motoren kunne frikobles for manuel betjening. Adgangen til frikoblingsmekanismen skal være sikret i et niveau passende til sikringsniveauet. Side 15

17 Minimumskrav for skydeport Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Aflåsning Lås Ingen krav Ja Ja Frikobling (for automatiske skydeporte) Ja I sikret område + lås Befæstigelse Bolte Ingen krav Sikret mod afboltning Fundament (dybde) 90 cm I sikret område + lås i RØD klasse, eller lås i BLÅ klasse og overvåget af AIAanlæg Sikret mod afboltning Jordbundsforhold Empiri Højde over terræn Højde over terræn Ingen krav Max. 15 cm Max. 10 cm Mekanisk styrke Vindlast m/s Max. udbøjning v/ anslag 1/75 x spændvidde 1/100 x spændvidde 1/125 x spændvidde Max nedbøjning (v/anslag) 1/75 x Spændvidde 1/100 x Spændvidde Klatresikring Højde Ingen krav 1.8 m 2.0 m 1/125 x Spændvidde 65 Bom Cyklus for en skydeport er forløbet fra lukket tilstand til åben, og tilbage til lukket. Cyklus fastlægges ud fra trafikmængden og risikovurderingen, hvor der også skal gøres overvejelser om risikoen for, at uvedkommende passerer ubemærket, mens porten er åben. På det øverste sikringsniveau kan der etableres en sluse med to porte, hvor den ene port kun kan åbne, når den anden er lukket. På de to øverste sikringsniveauer skal hjulophængene være sikret mod afløftning, så man ikke på simpel vis kan sætte porten ud af funktion. Enhver automatiseret port skal være forsynet med en klemmebeskyttelse, som forhindrer fastklemning - både når porten åbnes og lukkes. For at beskytte motoren og sikre lukning, kan der også etableres fotoceller, som overvåger mod genstande, som kan forhindre portens lukning. En bom har en afgrænsende og trafikregulerende effekt og kan bruges til at markere en linje, som ikke bør overskrides. Side 16

18 En bom kan være administreret af en person, som tillader passage og sørger for bommens åbning og lukning. Tilsvarende kan der være tilsluttet et elektronisk system, som åbner og lukker bommen, når givne betingelser er opfyldt. En bom er typisk fastgjort i den ene side og kan enten hæves eller drejes. En bom kan ikke standse et køretøj, men påfører køretøjet mindre eller større skader ved påkørslen. 66 Rotationslåge/karrusel En rotationslåge er opbygget omkring en midterstolpe, hvorpå låger er fastgjort, og hvorom disse låger drejer. Der kan anvendes en person-karrusel til den gående trafik. En personkarrusel kan bruges til at ensrette den gående trafik samt udføre en tællefunktion. En karrusel i kombination med en kortlæser eller et kodetastatur er en effektiv adgangskontrol ved indgangen til et område, der ønskes sikret/overvåget. Muligheden for at omgå karrusellen skal være afstemt med sikringsniveauet. Side 17

19 70 Elektroniske overvågningsmetoder Elektronisk overvågning som uafhængigt system eller som supplement til en fysisk perimetersikring må overvejes nøje med hensyn til fordele og ulemper inden en evt. etablering. For at begrænse antallet af fejlalarmer m.m. er der en række faktorer, der skal iagttages: Vejrforhold Vegetation & dyreliv Jordbundsforhold Støj Vibrationer Elektromagnetisk støj Bygningsmæssige forhold Brugervenlighed Omgåelses- og sabotagesikkerhed Reaktionsmuligheder Tåge, sne, sol, m.v. Træer, buske, græsser, m.v. Harer, duer, m.v. Sand, fugt, m.v. Gadestøj, fly, m.v. Tog, tung trafik, fly, m.v. Radiosendere, radar, m.v. Høje bygninger, blinde vinkler, m.v. Betjening, passage, service, m.v. Placering, hærværk, m.v. Fastvagt, udrykning, optagelse, m.v. De elektroniske overvågningssystemer kan inddeles i tre systemtyper: - Stråledetektorer monteret på f.eks. stolper - Nedgravede detektorer - Detektorer til hegn. Side 18

20 71 Overvågning ved anvendelse af stråledetektorer Der findes flere forskellige typer stråledetektorer som f.eks. mikrobølger, laser, aktiv infrarød og passiv infrarød. Af disse er mikrobølger og aktiv infrarød de mest anvendte Mikrobølge-detektorer virker ved en sender og en modtager, hvor imellem der udveksles signaler. Alarm udløses ved afbrydelse eller forstyrrelse af signalerne. Fordele: Ulemper: Lang rækkevidde God jordberøring Nem etablering Bred stråle, der kræver jævnt terræn Risiko for kravlezone skal iagttages Smalle stråler af infrarødt lys fra sender til modtager, hvor afbrydelse eller forstyrrelse af disse udløser alarm. Fordele: Ulemper: Lang rækkevidde Nem etablering og justering Svær at omgå /maskere (sabotagerisiko) Forcérbar ved at kravle under eller hoppe over strålerne Følsom overfor vejrforhold (sne, tåge, kraftig regn) Kræver vedligeholdelse af vegetation Passiv infrarød detektor detekterer ændring i den infrarøde stråling. Fordele: Ulempe: Nem etablering: Kun én enhed Meget følsom overfor vejrforhold, vegetation, dyreliv, og vibrationer Side 19

21 72 Overvågning ved anvendelse af nedgravede detektorer Såfremt behovet er usynlige detektorer, kan der installeres nedgravede detektorer. Et nedgravet og dermed camoufleret detektorsystem kan tilpasses og følge næsten alle terrænforhold Et seismisk system består af specielle mikrofondetektorer, kaldet geofoner, nedgravet lige under jordoverfladen og sammenkoblet via et kabel, der er tilsluttet en signalbehandlingsenhed. Når en person betræder jorden, vil der opstå vibrationer, der forplanter sig gennem jorden og opfanges af geofonerne. Fordele: Ulemper: Ingen problemer med ujævn grund Driftsikker Begrænset vedligeholdelse Meget følsom over for vibrationer og dyreliv Snelag dæmper følsomheden H-field (højfrekvensområde) virker ved to "lækkende" coaxialkabler, som nedlægges parallelt under jordoverfladen. Et højfrekvensfelt afgives via lækagehullerne i det ene kabel og modtages via huller i det andet kabel. En sammentrykning af jorden ændrer det modtagne signal og aktiverer derved alarmen. Fordele: Ulemper: God ved varieret terræn Begrænset vedligeholdelse Justeringsmulighed for vægttrykket Ikke egnet til vådområder Følsom overfor underjordiske vandførende afløbsrør Trærødder i nærområdet medvirker til øget fejlalarmering Det fiberoptiske system virker ved lyslederkabler, der ligger nedgravet som et tæppe ca. 6 cm under jordoverfladen. Ved lyslederens begyndelses udsendes et konstant lyssignal til modtager i kablets slutning. Et tryk på jordoverfladen forplantes ned i jorden og afbøjer lyslederkablet, hvorved lyssignalet ændres, hvilket udløser alarm. Fordele: Ufølsom over for elektrisk støj Side 20

22 Lang rækkevidde Høj tolerance overfor vind og vejr Høj sabotagesikkerhed Ulemper: Kan let blive ødelagt, ved uheld eller hærværk 73 Overvågning ved anvendelse af detektorsystemer til hegn Et hegn kan påmonteres et eller flere elektroniske detektorsystemer. Opsætning af sådanne systemer på hegn i ujævnt terræn kan være besværligt. Et sådant system er også følsomt overfor bevoksning, som kan ramme hegnet En impulsbaseret hegnsalarm virker ved at sende impulser gennem et kabel, der er fastgjort til hegnet. Forstyrrelser af forskellig art reflekteres i impulserne, og i signalbehandlingen kan der skelnes mellem overklipning, klatring, vind, regn, trafik og andet. Fordele: Høj detektionsnøjagtighed Høj sabotagesikkerhed Side 21

23 Ulemper: Megen justering Ved montage af mikrofonkabel på hegnet opnås høj følsomhed overfor mekaniske påvirkninger. Mikrofonkablet består af et coaxialkabel med speciel isolation mellem inderleder og skærm, og alarm udløses ved detektion af bøjning af kablet. Fordele: Ulemper: Hurtig installation Følger hegnets linier Begrænset vedligeholdelse Følsom overfor vind og vibrationer Det fiberoptiske system, som består af et lyslederkabel, monteres via bæretråden på hegnet. Senderen i den ene ende frembringer et konstant lyssignal i lyslederen. Ved tryk på hegnet bøjes lyslederkablet, hvorved lyssignalet ændres, hvilket registreres af modtageren, og der afgives alarm. Fordele: Ulempe: Ingen følsomhed overfor elektronisk støj Lang rækkevidde Normalt upåvirket af vind og vejr Høj sabotagesikkerhed Kræver indbygning i bæretråden Kan let ødelægges, ved uheld eller hærværk 74 Overvågning med elektrisk hegn El-hegn består af tråde monteret på hegnets indvendige side og har en såvel præventiv som aktiv funktion. Ved forsøg på gennembrydning eller overklatring udsættes indtrængeren for et smertefuldt men uskadeligt stød, og samtidig afgives alarm. Elhegn kan med lavvolts overvågning i dagtimerne, give alarm ved overklipning, selv når systemet er frakoblet. Side 22

24 Installationen skal foretages, så mennesker og dyr ikke uforvarent kan komme i berøring med de elektriske tråde. 75 TV-overvågning til perimeterovervågning Ved TV-overvågning af perimeteren opsættes kameraer, som kan virke præventive, detekterende og dokumenterende. Ved anvendelse af TV-overvågning skal man være opmærksom på lovgivningen på dette område. Kameraer kan, hvor dette vurderes nødvendigt, placeres inden for perimetersikringen for at undgå hærværk mod og tyveri af disse. Af præventive grunde kan en synlig placering af kameraer være fordelagtig. TV-anlægget danner sit eget alarm- og overvågningssystem, hvis det udbygges med et videomotion detection system (VMD). Dette system reagerer ved ændring af videosignalet fra kameraet. Data fra TV-anlæg kan transmitteres på forskellige måder, lokalt eller til andre lokationer f.eks. kontrolcentral. Side 23

25 76 Belysning Belysning af adgangsveje, områdegrænser samt vitale områder er et supplement til den fysiske områdesikring. Belysning kan være permanent eller tændes ved detektering. I tilknytning til TVovervågningsanlæg kan belysning have en umiddelbar præventiv virkning, der mindsker forsøg på uretmæssig adgang. Belysning gør det muligt for forbipasserende, personalet på virksomheden eller kontrolcentralen at opdage indtrængende personer før de når frem til deres mål. Belysningen kan, hvis den ikke vælges og anvendes korrekt, være til hjælp for indtrængeren. Brugen af belysning skal derfor koordineres med den øvrige sikring. Permanent belysning af områdets grænser, adgangsveje og vitale områder kan monteres på forskellige måder f.eks. ved at anbringe lysarmaturer på master, husmure eller hegn. Når belysning af områdets grænser, adgangsveje og vitale områder aktiveres ved påvirkning af sensorer, detektorer og lign. betragtes det som detektoraktiveret belysning. Side 24

26 80 Eksempler på kombinerede løsninger Eksempel 1 Følgende skitse viser et eksempel på en kombination af nogle af de omtalte løsninger indenfor perimetersikring og overvågning: Fletvævshegn, stråledetektorer, nedgravet detektor, detektoraktiveret belysning og TVovervågning. I det viste eksempel kan reaktionen på indtrængen være, at stråledetektoren tænder perimeterbelysningen, og der påbegyndes automatisk optagelse med det nærmeste kamera. Ved efterfølgende påvirkning af den nedgravede detektor påbegyndes transmission af billeder til kontrolcentralen, som rekvirerer vagt til stedet Eksempel 2 Følgende skitse viser en sluse gennem et dobbelt hegn. Ved ønske om særlig høj sikring kan der anvendes to separate hegn og porte, eventuelt suppleret med elektronisk overvågning imellem hegnene samt roadblocks ved indkørslen. Side 25

Perimetersikring kan skabes ved en naturlig hindring, mekanisk sikring, elektronisk overvågning, præventiv belysning eller kombinationer heraf.

Perimetersikring kan skabes ved en naturlig hindring, mekanisk sikring, elektronisk overvågning, præventiv belysning eller kombinationer heraf. Indhold Indledning 2 Definitioner 3 Fysiske hindringer 4 Naturlige forhindringer Mekanisk sikring 4 Hegn Punktsikring Porte m.v. Kombinationsmuligheder Elektroniske overvågningssystemer 9 Stråledetektorer

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekanisk Sikring fysisk værn mod indbrud. Hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger m.m.

Mekanisk Sikring fysisk værn mod indbrud. Hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger m.m. Mekanisk Sikring fysisk værn mod indbrud Hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger m.m. Fysisk værn mod ubudne gæster Dine uventede gæster vil hade det Mekanisk sikring er et fysisk

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

Indledning... 2 Hvad er perimetersikring... 2 Hegnsloven... 3 Bygningsrelementet 2010... 4 Sikringsniveauer... 6 Hegn og hegnstyper... 7 Flethegn...

Indledning... 2 Hvad er perimetersikring... 2 Hegnsloven... 3 Bygningsrelementet 2010... 4 Sikringsniveauer... 6 Hegn og hegnstyper... 7 Flethegn... Indledning.... 2 Hvad er perimetersikring... 2 Hegnsloven... 3 Bygningsrelementet 2010... 4 Sikringsniveauer... 6 Hegn og hegnstyper... 7 Flethegn... 9 Stålgitterhegn... 11 Balusterhegn... 13 Minimumskrav

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

KIBO Sikring A/S sikringspartner

KIBO Sikring A/S sikringspartner KIBO Sikring A/S 2015 360 0 sikringspartner Mekanisk Sikring Brandsikring Service & Beredskab Elektronisk Overvågning Én partner til alle dine sikringsbehov Vi passer på dig og dine værdier Hos KIBO Sikring

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pris- og produktkatalog, december Kapslinger Teknikskabe Flexi-Line

Pris- og produktkatalog, december Kapslinger Teknikskabe Flexi-Line - og produktkatalog, december 2016 Kapslinger Teknikskabe en letvægter med mange muligheder Teknikskabe er et robust og fleksibelt kapslingssystem, der er udviklet på basis af mange års erfaring og know-how.

Læs mere

Aktiveringsenheder i Besam-serien

Aktiveringsenheder i Besam-serien Aktiveringsenheder i esam-serien Gør døråbningen lettere Hver automatisk døråbner skal forsynes med impulsenheder, der giver dørautomatikken signal om at åbne døren. Forskellige døre og situationer kræver

Læs mere

Portanlæg og Hegn. Intelligent løsning i aluminium ALU-PORTE HEGN LÅGER

Portanlæg og Hegn. Intelligent løsning i aluminium ALU-PORTE HEGN LÅGER Portanlæg og Hegn Intelligent løsning i aluminium ALU-PORTE HEGN LÅGER AUTOPORT Port med integreret automatik Moderne motorteknik Motorstyringen og motorenheden er integreret i portstolpen. Ingen udvendig

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

Hegn og sikring. sikringshegn.com

Hegn og sikring. sikringshegn.com Hegn og sikring sikringshegn.com Indhold Side 4-11 Side 12-13 Side 14-24 Side 25-28 Side 29-31 Side 32-33 Side 34-35 Områdesikring Elektrisk sikringshegn Porte og låger Bomme og pullerter Automatik Institutionshegn

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

AIA-kataloget Fane 00 Indledning

AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension September 2016 AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Generel

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT

STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT Guardeye er vores bud på fremtidens alarmsystem til private og erhverv med fokus på video verifikation og

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser Specifikation august 2010 Sikringskatalog Kapitel 10 Vagtydelser Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Referencer...

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outdoor OUTDOOR CABINETS

Outdoor OUTDOOR CABINETS Teknikskabe Vejskabe Denne serie teknikskabe er skabt til alle former for udendørs installationer. Teknikskabet kan eksempelvis anvendes til styringer, byggestrøm, målere og pumpestationer. Skabet er særdeles

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Glasfiberskabe med plexiglas Tekniske data Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Smedejern porte hegnselementer låger søjler

Smedejern porte hegnselementer låger søjler Smedejern porte hegnselementer låger søjler Sikkerheden garanteres ved hjælp af: Påkørsels switch og advarselslampe der indikere at portfløjen er i bevægelse. Påkørsels switchs stopper portfløjen og køre

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Maskinafskærmning. Garage- og kælderrumssektioner, modulhegn m.v. Strækmetalmåtter. Øget sikkerhed på arbejdspladsen. Sikkerhedprodukter af strækmetal

Maskinafskærmning. Garage- og kælderrumssektioner, modulhegn m.v. Strækmetalmåtter. Øget sikkerhed på arbejdspladsen. Sikkerhedprodukter af strækmetal Maskinafskærmning Øget sikkerhed på arbejdspladsen Garage- og kælderrumssektioner, modulhegn m.v. Sikkerhedprodukter af strækmetal Strækmetalmåtter Maskinafskærmning Afskærmning af maskiner og beskyttelse

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Ordbog over fagudtryk indenfor låse

Ordbog over fagudtryk indenfor låse Ordbog over fagudtryk indenfor låse A-mål er et mål fra låsekassens midte til udvendig side. Anvendes til beregning af tilbehør. ABDL-anlæg (automatisk branddørlukningsanlæg) har til formål at tillade

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

ED 100 ED 250. Modulopbygget dørautomatik

ED 100 ED 250. Modulopbygget dørautomatik ED 100 ED 250 Modulopbygget dørautomatik ED 100 og ED 250 indhold ED 100 og ED 250 konfigurationer til forskellige dørløsninger 4 5 Det modulopbyggede system 6 7 Easy Access og Easy Use 8 9 Funktionel

Læs mere

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Brandvæsenets adgangsforhold i Odense Kommune Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Åsumvej 35 5240 Odense NV Telefon 6551 1800, Telefax 6591 8574 www.odense.dk/brand Juni 2013 FORMÅL Disse retningslinier

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Automatik for lineære skydedøre. DynamicRoll - selvreparerende hurtig rulleporte

Automatik for lineære skydedøre. DynamicRoll - selvreparerende hurtig rulleporte Automatik for lineære skydedøre DynamicRoll - selvreparerende hurtig rulleporte itek 18 & 30 skydedøre itek T20 & T30 teleskop skydedøre skydedørekydedøre industri mbm.as DynamicRoll high performance doors

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

G4S ACADEMY RAMBUKSIKRING OG TERRORSIKRING

G4S ACADEMY RAMBUKSIKRING OG TERRORSIKRING G4S ACADEMY RAMBUKSIKRING OG TERRORSIKRING VEJLEDNING VERSION 160815 RAMBUKSIKRING OG TERRORSIKRING INFORMATION Sikring mod gennembrydning af skallen på en bygning eller en perimeter der afgrænser et område

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Forebyggelse af kriminalitet i erhvervsområder KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Erhvervsområdet: Baldershøj - Vejleåvej - Industribuen

Læs mere

Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke?

Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke? Garageportåbnere So mmer og Aper t o garageportå b Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke? Med en garageportåbner slipper du for at gå ud af bilen i regn og blæst blot for at åbne porten.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE

AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE Karmmontage modsat hængselsiden til venstre- og højredøre (Eksempel højredør) 82 133 F Med standardarm 32,5 + 17 100 176 384,5 299,5 665 584

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere