Referat af generalforsamling afholdt på Birkerød Bibliotek, tirsdag d. 14. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling afholdt på Birkerød Bibliotek, tirsdag d. 14. februar 2012"

Transkript

1 Referat af generalforsamling afholdt på Birkerød Bibliotek, tirsdag d. 14. februar Valg af dirigent Gunnar Hagedorn vælges som dirigent og bekræfter at formalia vedr. indkaldelse er overholdt. Efterfølgende udvælges stemmetællere: Steen og Preben S. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelse 2011 Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Sikkerhedsansvarlig: Svæverepræsentant: Undervisningsansvarlig: Jørgen Mouritzen Kristoffer Larsen Helge Andersen Peter Aarø-Hansen Finn Lerager Niels Erik Petersen Andreas Larsen Medlemmer: Ved udgangen af 2011: 137 medlemmer, heraf 12 passive og 5 juniorer. Ventelisten den 8.2 var på 24 mennesker Ventelisten satte rekord i 2011 med omkring 30 mennesker, der ønskede men ikke umiddelbart kunne komme til at flyve i NFK. Det er kedeligt for dem og for vores hobby, at det er sådan. Det forsøgte bestyrelsen at gøre noget ved, da vi midt i året gik ud med et tilbud til dem, der er passive medlemmer og samtidigt indehaver af et medlemsbevis (som jo er det, der giver ret til at flyve). Vi bad dem overveje at sælge deres medlemsbevis tilbage til klubben til gengæld for en garanti om, at hvis de på et senere tidspunkt ville være aktive igen, ville de få det første ledige medlemsbevis forud for alle andre i køen. Den aktion bevirkede at nogle passivt-aktive (folk, der ikke har fløjet længe) gik over og blev passive, og sammen med flere af de passive, solgte deres medlemsbeviser på klubben. Og så blev de glade. Klubben blev også glad, for i alt fik vi en lille halv snes ledige medlemsbeviser ud af den aktion. Og de var der så nogle på ventelisten, der blev glade for. Men bestyrelsen mener ikke, at der er gjort nok for venteliste-folkene, eller for medlemmerne, for den sags skyld. Derfor vil vi senere komme med et forslag til at definere aktive medlemmer på en ny og mere reel måde, hvilket vil betyde, at vi i teorien helt kan afskaffe ventelisten. Bestyrelsen mener også, at administrationen af medlemslisten, ventelisten og medlemsbeviserne fungerer unødigt besværligt, med et kæmpe administrativt arbejde for først og fremmest Kristoffer til følge. Også det vil vi med et senere forslag forsøge at smidiggør. 1

2 Sportslige resultater F5B NFK er stadig er "toppen af poppen" i F5x sammenhænge, og er set ud fra en klubbetragtning klart den mest dominerende klub i DK. Jeppe Alkærsig er dog den sædvanlige udfordring at matche i score. F5X folket har stadig massive problemer med at skaffe tilstrækkeligt med officials, når der holdes stævner. Landshold 1) Jeppe Alkærsig, 2) Tommy Persson 3) Joachim Jensen 4) Peter Bech (1st reserve) Kunstflyvning: Finns plagsomme ryg og manglen på nye, unge piloter i kunstflyvningsdisciplinerne, har desværre ikke ligefrem medført en fremgang for NFKs sportslige resultater. Der er brug for juniorer som kan vokse sig større og fatte interesse for kunstflyvningen, hvis NFK igen skal indtage en plads blandt de store på området SM FAI Grenå Cup FAI JM FAI NFK Cup FAI Nordic 6. Finn Lerager 9. Eggert Neistrup 1. Eggert Neistrup 7. Eggert Neistrup 1. Eggert Neistrup 7. Finn Lerager 9. Eggert Neistrup 2. Eggert Neistrup 7. Finn Lerager 8. Eggert Neistrup 2. Michael Gibson Økonomi Vores økonomi er bestemt ikke blevet dårligere, som I måske har set, og som Helge senere vil fortælle om. Jeg vil selvfølgelig ikke gennemgå den her, det er Helge bedre til, men lige nævne, at vi efterhånden får knap en halv snes tusinde kroner fra kommunen alt i beregnet, og at NFK i år har fået ikke ét men to tusinde fra Nivå Center Fonden. Det er nok til at vi kan give juniorer gratis brændstof hele året, og deres fly finansierer kommunen med de to tusinde kroner, vi får til sommersjov så længe instruktørerne holder dem i luften og nøjes med et enkelt eller to årlige styrt. 2

3 Men det, der meget vel kan vise sig at være året store begivenhed også i økonomisk henseende er, at NFK som den første klub i Danmark er blevet direkte medlem af DGI. Mange har spurgt, hvad det egentligt betyder for os. Svaret er flersidigt, men det korte er: Adgang til Anlægs- og Byggefonden d.v.s. Tipsmidlerne. Når vi skal hente penge, betydeligt mange penge, til vort klubhusbyggeri er det ikke nok som vi havde fået oplyst i første omgang at være medlem af MDK. Vi skal også være medlem af en af de store, DIF eller DGI. Det er vi så nu. Vi har formidlet kontakt mellem MDK og vor lokale medlem af DGIs hovedbestyrelse, Per Frost Henriksen, byrådsmedlem i Fredensborg, med henblik på at få MDK som organisation ind i DGI. I første omgang var Per Frost meget optimistisk, men jeg har for nogle dage fået at vide, at MDK som organisation lige med det første. Forhold omkring medlemsregistrering, er den årsag, Per Frost og jeg har fået at vide. Hvad der helt præcist ligger i dette er Per Frost ved at undersøge, så vejen for MDK kan gøres lettere. Men noget tyder på, at det er den undskyld mit franske gammeldags medlemsstruktur, vi har. Altså den med, at vi hver især både er medlemmer af NFK og MDK og derved betaler til og er registreret to forskellige stedet. I stedet for den mere moderne struktur, som næsten alle andre danske foreninger efterhånden er gået over til, den der indebærer, at man er medlem af en lokal klub, som derefter på kollektivets vegne er medlem af en stor organisation og formidler et vist bidrag pr. medlem til denne. En badmintonspiller er f.eks. medlem og betaler kun til Humlebæk Badmintonklub, som derefter sender et vist beløb pr. medlem af Danmarks Badmintonforbund. Vores struktur gør i øvrigt også, at vi som klub ikke mere får at vide, hvilke af vore medlemmer som eventuelt ikke har betalt kontingent til MDK, og dermed ikke har en forsikring. MDK begrunder denne mangel på oplysning til os med registerlovgivningen. Hvis det viser sig Per Frost har ret i, at det er denne gamle struktur der er årsag til MDK som organisation er blevet nægtet optagelse i første omgang, så kan man måske håbe på, at MDK ændrer sin struktur og derved slår to fluer med et smæk. Indtil da, kan alle landets Modelflyveklubber glæde sig over, at DGIs ledelse har tilkendegivet, at de som klubber er velkomne som direkte medlemmer i deres lokale landsdels-dgi. Den vej, som NFK har vist. Flyvepladsen: Vores flyveplads bliver ikke bedre. Det er en kendsgerning der kan genfindes i, at der i det forløbne år stort set kun er lavet vedligeholdelse. Indkørslen er blevet styrket med mere stabilgrus, område i syd er planeret og har fået et smukt græstæppe takket være bl.a. vor sponsor Kokkedal Golfklub. Det er ikke fordi vores flyveplads ikke er stor nok, der er lavet smukt på en 5-7 meter bred stribe i syd, men på grund af græsklipningen og vedligeholdelse af åen. Med en omskrivning af den gamle hedeopdyrker Dalgas ord om, at hvad indad vindes skal udad tabes, kan man sige, at den arealmæssige gevinst vi har fået med opretningen mod syd, godt og vel er blevet tabt ved, at vi har givet Karlebo Sogns Jagtforening tilladelse til at medregne et stykke af vores areal til deres sikkerhedszone. Det var simpelthen en nødvendighed, hvis politiet skulle godkende deres skydebane. Vi har ikke haft gener ved denne aftale, idet den omfatter en stribe af den østlige del af flyvepladsen, hvor det stort set kun er Gunnar der kommer. Så konsekvensen, vi har mærket, er mest den kasse øl Karlebo giver i husleje. 3

4 Men ellers er det småting, der er lavet på pladsen. Roughkanterne mellem tilskuer- og pilotfelt er blevet udvidet for at give begge parter bedre plads og for ad markerer adskillelsen mere tydeligt i håb om at opretholde separation mellem snurrende motorer og tilskuere. Ændringen har også gjort det lettere for den store klipper at komme til og dermed gjort Finn og Gunnars arbejde en smule lettere. Der er sat rør i roughen mellem piloternes og tilskuernes opholdsareal så det er blevet lettere at opsætte og nedtage sikkerhedsnettet ved stævner. Klemmekassen er flyttet ud, standpladserne er ændret lidt og så har vi skaffet et medlem en selvkørende græsklipper, nemlig den gule Stiga, som vi solgte for mere end vi havde givet for den (tak Flemming). Så blev der også råd til at købe den ny, brugte røde Jonsered. Den store Ransones er blevet repareret for et anseeligt beløb. Så nu har vi en fin maskinpark - så de holder! Det kommende års ambitionsniveau svarer nogenlunde til niveauet i 2011, bortset fra at det kan komme på tale at renovere det gamle klubhus nødtørftigt, hvis det bliver ved med at trække ud med tilladelsen til det nye. Hertil kommer, at vi måske forhåbentlig skal til at spare endnu flere penge sammen, nemlig til strøm. Jægerne vest for os har planer om at få lagt 230 V ind via kabel fra Langstrup, ja, de har faktisk fået bevilget et tilskud til projektet af kommunen. Hvis det bliver til noget, vil det være naturligt, at vi spørger om vi ikke kan hægte os på. Og det koster selvfølgelig. Apropos det nye klubhus, så har jeg for meget nylig talt med Miljø- og Naturklagenævnet, og i denne stund er de i gang med at behandle DNs klage over Fredensborg Kommunes tilladelse til os, hvis sagsbehandler Jan Vaters ord ellers står til troende. Vi er lovet en afgørelse sent vinter/tidligt forår. Og så kan vi jo gå i gang med 2. runde, håber vi. Bestyrelsen tror nemlig på at kommunen får medhold, og derefter aktiverer vi igen vores byggeansøgning. Selvfølgelig kan vi forvente at DN også vil klage over vores byggetilladelse hvis eller når, vi får den. Men så kan jeg til beroligelse for alle fortælle, at samme John Vater har lovet, at en eventuel ny klage slet ikke vil have så lang sagsbehandlingstid som vi har oplevet i den verserende sag. Menneskene Fly og flyveplads er vigtige elementer i NFKs dagligliv, menneskene er vigtigere. I årets løb er Andreas blevet stormodelkontrollant, så nu har vi tre (Preben Andersen og Claus Tønnesen har samme titler), Steen Schaffelitszky er blevet A-certifikat kontrollant og Rolf Petersen ny instruktør. Henning Haverup er blevet klubbens officielle lydmåler i forbindelse med, at vi endelig fik anskaffet effektiv og pålidelig lydmåleudstyr. Han er så småt i gang med målingerne. Alle klubbens pensionister er blevet forynget og udnævnt til seniorer, så nu er der ens kontingent over hele linjen. I hvert fald så længe man ikke er juniorer. Dem har vi fået tre af og to nye har fået tilbud om medlemskab. Hvem ved måske har vi snart en juniorafdeling, hvorfra de nye konkurrencepiloter kan hentes. Vi har ikke bare ungdom. Vi har også en af landets ældste piloter, idet Jørgen Tønnesen i december fyldte 80 år. Hjertelig til lykke, Jørgen. Fornøjelse at se, hvordan du stadig hører til en af de mest aktive på svæve- og byggeholdet. Apropos byggeholdet, så startede en halv snes NFK ere i efteråret byggevirksomhed i sløjdsalen på Baunebjergskolen i Humlebæk direkte provokeret af Lars Holtes varme indslag på et af 4

5 sæsonens klubmøder om en sær lille flyver. Hvis alt går vel, er der lige så mange Lazy Bees klar til at gå på vingerne til foråret. Og en halv snes medlemmer har haft nogle rigtigt hyggelige aftner. Fuldstændig lige som der er i den klub i klubben, som svæveflyverne dyrker en gang om måneden i vinterhalvåret. Stammen i svæveafdelingens klubmøder er NFK ere, men man inviterer alle med både NFK-motorfreaks og svævere fra andre klubber. Man samles om et lille (eller somme tider stort) traktement, og derefter er der kompetente tekniske mini-foredrag om alle tænkelige emner, samtidig med at svæverne er mere end flinke til at slæbe deres nye grej færdige eller fragmenteret med og vise frem. Klubmøderne Således oplyst kan vi lige skøjte hen over sæsonens klubmøder. Og jeg vil begynde bagfra med at sige, at vort sidste møde i sæson 2011 var en af mine personligt største skuffelser i min NFK tid. Til julemødet havde bestyrelsen bedt om, at medlemmerne tog noget med at vise frem og noget med at sælge. Der kom en lille flyver og nogle og en håndfuld stumper. Jeg tog tidligt hjem, trist over, at opbakningen ikke var større når man nu ved, at rigtigt mange af medlemmerne er i gang med spændende byggeprojekter. Mødet før var til gengæld beretningen om bulder og brag fra NASA. Et spændende møde med Mariann Al bjerg, der efter et langt arbejdsliv i den amerikanske rum-administration vendte hjem til Danmark og mellemlandede i Birkerød, hvor vi havde en spændende aften helt tæt på mange af de store begivenheder i rumhistorien. Fortalt af en meget nydelig kvinde, der trods sin alder i pensionistklassen var så begejstret over raketter, at hun ikke engang kunne sige ordet uden at hoppe af fryd. Byggefryd var der også på efterårssæsonens første møde. Første var det dog ørenlyd, idet Finn fortalte os om støjmålinger fra A-Z. Hvorfor og hvordan målet støj, og vigtigere hvordan undgå vi at støjer mere end højst nødvendigt og under støjgrænserne. Derefter fik alle vi nybyggere et inspirerende kik på, hvordan Lars Holte bygger og med hvilke værktøjer. Højdepunktet var naturligvis, da han afslørede vinterens stor NFK-projekt, Lazy Beeen, som I allerede har hørt om. Marts-mødet var et rigtigt klubmøde med streg under klub, har Finn bl.a. talte om hvilke gode fif der er, når man til foråret stiller op med et nyt fly på pladsen. Hvordan indstiller man ror, og hvordan bruger man senderens mix sådan at flyet ikke halter af sted som en gumpetung and, men lystrer kvikt som en lærke. Og hvad med selve pladsen? Hvad skal vi have gjort ved den så den er klar altid. Preben Søgaard gennemgik de mange muligheder medlemmer efterhånden har på vores webside. Februar var generalforsamlingen og den ved vi jo hvordan former sig. Det vidste vi ikke, da Jan Mathiesen stille sig op foran os ved januarmødet. Et flyverliv på den anden side af lydmuren, var aftenen overskrift, og det var en aften som langt fra slæbte sig frem. Den fløj af sted. Jan var en fantastisk fortæller, der havde mange oplevelser at berette om. Tak til Søren Eyrich for formidlingen af kontakten til denne spændende he-man, som man sagtens kunne have lyttet til i en hvilken som helst flyvermesse til langt efter midnat. Arrangementerne Vi havde mange arrangementer i Men det vigtigste af dem, var nok arrangementet, der blev væk. 5

6 2011 var året, hvor vi kunne fejre-25-året for, at NFK begyndte at flyve i Langstrup Mose. Det var helt oplagt at lave et større arrangement ud af begivenheden, en af de skulle det vise sig senere vigtigste i klubbens historie. Der blev talt om det, men svæverne som var dem der startede i mosen i 1986 ville hellere holde deres sædvanlige Store svæveweekend i stedet for at invitere alle danske modelflyvere (uanset flytype) til fest i Mosen. Det er selvfølgelig deres beslutning, men da ingen andre havde lyst til at arbejde videre med jubilæums-tankerne, ja, så døde de. Trist synes jeg. Det var en enestående lejlighed til for NFK at markere sig. Men det var jo ikke fordi der manglede arrangementer. I maj blev en stor håndfuld NFK-modeller udstillet på Biblioteket i Humlebæk, og to dage var tre af klubbens medlemmer biblioteks-vagter for at fortælle interesserede om vores hobby. Flyene hang under loft og stod på hylder i et par uger og talte deres eget tydelige sprog. Der kom ikke mange for at høre vore ord. I maj var en lille halv snes medlemmer på Ungecenter i Nivå for at vise deres fly og simulatorer frem. NFK høstede megen anerkendelse for ideen til en helt ny Integrationspris, som vi også skaffede det økonomiske grundlag for og gennemførte. I juni gik det løs med udstilling på Teknisk Museum i Helsingør, hvor der er tradition for, at vi har en ret stor stand med mange fly. Vi fik uddelte mange hundrede reklamer for det arrangement, vi havde 14 dage senere Ligeledes i juni blev den efterhånden traditionelle Oplevelsesdag sammen med mosens øvrige foreninger. Et strålende arrangement i flere betydninger, og da ikke mindst i kraft af de stråler, der stod ned fra himlen. Da vi havde lånt vores telt ud til jægerne som sædvanligt, foregik vores arrangement under trusler om våde fly og våde bukser til formanden. Han havde ligeledes som altid og i god tid dikteret størstedelen af bilerne væk fra P-pladsen før publikum kunne forventes at strømme til. Men blev på grund af det truende vejr mødt med bønner, ultimatum, oprørstendenser og flugt. Det er mit håb, at alle har lært af episoden. Jeg har lært, at vi frem over ikke låner vores telt ud, så vi har tørvejr til fly og udstyr, men forhåbentlig har piloterne også lært at erkende, at det først og fremmest er publikum det drejer sig om på denne dag. Og at der ikke er plads til både biler, et stort telt og alle publikummer. En anden ting, vi har lært, kommer fra de mange kommentarer, vi måtte lægge øren til på det efterfølgende evalueringsmøde. Nemlig at mange børn og deres forældre! gik skuffede bort, fordi der var alt for lidt tid til, at man kunne prøve at flyve selv. Vi skal nok overveje, om vi ikke skal undlade at inviterer gæster med, så luftrummet kan reserveres for vore egne fly og for skoleflyene? I juni var det også store svævedag, som i år var udvidet til tre dage piloter nød det herlige sommervejr, og der blev dyrket alle former for svævefly undtagen skrænt. 20 spiste med til festmiddagen, og det er mange I juni men heldigvis på en hverdag holdt vi sommersjov. Vi er nu så meget sagt. For vejret var heldigvis så elendigt, at der kun kom ganske få skoleelever. Heldigvis, sagde jeg, for der var også kun én instruktør. Lars Holte trodsede vejr og ensomhed, og stillede op begge dage. Det var ensomt for os, både torsdag og lørdag. Så ensomt, at man må sige at enten gør vi det bedre næste år eller også skal vi droppe det. Hvilket der desværre vil blive lagt mærke til på skolerne og hvad værre er på Rådhuset, som jo bevilger os penge til arrangementet. 6

7 I august mødtes Hotliner-piloter fra hele Europa på pladsen i Langstrup, idet de piloter som klarer sig konkurrencemæssigt bedst i klubben afviklede Eurotour. Vejret var faktisk rimeligt, og der var en lille halv snes deltagere som fik nogle effektive flyvedage og Joachims bedste bøfsandwich. Senere i august lagde pladsen så græs og luft til den NFK cup, der er blevet en fast del af modelflyvningen i Danmark sammen med Finns gode ben.. Det er nok den af vore faste begivenheder bortset fra Oplevelsesdagen der tiltrækker flest piloter. Og i hvert fald er det uden sammenligning dén, der fylder mest. Det minder om en hel sigøjnerlejr, når de mange campingvogne ruller ind. Og så var der selvfølgelig også den hyggelige Skt. Hans aften med resterne fra de riges bord, d.v.s. de pølser, der ikke var blevet spist i sæsonens løb. Den aften fik de samme skæbne som flyet på toppen af bålet de forduftede. Og med det gik efteråret og vinterens indendørsflyvning og byggeri i gang. Indendørsflyverne desværre i en hal mindre end i år, idet det ikke lykkedes at få søndagstiden i Nivå. En fejl som jeg helt og aldeles tager på min kappe. Jeg lå på sygehuset i Manila, da der var sidste frist for at gå ind på nettet og komme med sine ønsker ja, det var i de gamle dage, man talte sig til rette om puslespillet, nu sker det på en hjemmeside der hedder Fredensbook. Da jeg kom hjem- og stadig havde det skidt med min infektion glemte jeg, når jeg skal være helt ærlig, alt om, at det er i februar, man skal fremsætte sine lokaleønsker for den vinter, som i februar forekommer at være langt, langt væk. Da jeg opdagede min forsømmelse, kastede jeg mig skråt ud i at genoprette skaden. Hvilket jeg kunne for alt andet end Nivå. Jeg fik en aftale med halinspektøren som står for lokalefordelingen om, at han ville se på vores sag, når han konstaterede hvor lidt eller hvor meget, de nye i vores tid brugte hallen. Ja, han stillede mig faktisk i udsigt, at det nok skulle ordne sig. Så fik han en blodprop i hjernen og kom selvfølgelig på sygehuset, og på kommunen kunne man kun sige til mig: Vi må vente og se, hvordan han har det og hvornår han kan tage sig af sagen. Vi venter endnu selv om Allan Vinding heldigvis har det så godt, at han er tilbage i jobbet. Men i år, kan jeg fortælle jer, at jeg natten mellem den 14. og den15. februar, når den ny bookingsæson starter, vil sidde klar ved tasterne. I indeværende år kan vi forvente os stort set samme aktivitetsniveau som i fjor. Jeg forsøgte at foreslå jægerne at vi indskrænkede Oplevelsesdagen til hvert andet år, men det ville de under ingen omstændigheder høre på. Så derfor er der også i år Oplevelsesdag og alt det andet. Hvornår det er, kan I se på kalenderen. Og så bliver der et nyt stævne, som I ved. Et for dem for hvem byggeri næsten er vigtigere end flyveri, nemlig skalacuppen. Ved det arrangement bliver en god lejlighed for dem, der beder om motions-medlemmernes hjælp når de selv afvikler deres NFK eller F5B-cup og stævner, til at vise deres hjælpende hænder når de sædvanlige hjælpere selv for brug for det. På regnskabssiden for nye tiltag i årets løb er der en række småting, som tilsammen er med til at tegne et stærkere billeder af NFK. Vi har fået nyt, moderne brevpapir, som I kan se på hjemmesiden og på kommunikation fra klubben fremover 7

8 Vi har fået to reklameflag, som skal bruges ved officielle lejligheder. De blev senest vist frem i Bella Center, da en lille halv snes medlemmer fløj indendørs for over mennesker. Vi har, direkte fra sløjdsalen, fået fine nye kasser til vores telt og teltstænger og nye, lettere borde til at stille inden i telt eller klubhus. Vi har fået medlemsfortegnelsen på nettet forsynet med billeder, så man når som helst selv kan hente og printe en pdf-fil med de mest aktuelle oplysninger. En forbrugeroplysning i den forbindelse: Det er jer selv, der skal gå ind og opdatere oplysningerne om jer. Et andet hjertesuk: Der mangler stadig nogen billeder, og de af jer som hører dette, og som ikke kan finde jeres kontrafej på hjemmesiden, kan I ikke nok være rare at indsende et foto til f.eks. Jørn Hyldgaard, mig eller direkte til Preben? Vi har vedtaget, at folk der ikke betaler deres kontingent til tiden, automatisk får flyveforbud indtil kontingentet er demonstreret betalt Vi har fået oprettet et bibliotek på vores hjemmeside med et væld af tegninger over nye samt ældre modeller (af fly altså) som alle kan låne Og sådan kunne man blive ved fordi der er ganske mange, der tager et godt nap med for fællesskabets skyld. I ved selv hvem det ikke er - og hvem det er. Lad mig fremhæve nogle af de sidste: Preben skal igen have en stor tak til for hans hurtige, kreative og kvalitative behandling af vores hjerteblod. Gunnar skal have en kæmpe-tak fordi han ikke bare er engageret, men også både praktisk og intellektuelt arbejder næsten heltids for klubben og dens medlemmer. Der er vist kun én, som tænker mere på klubben, og det er selvfølgelig Finn, der utrætteligt, dag efter dag, år efter år arbejdet for at gøre NFK til et bedre sted at være både fysisk og psykisk. De tre skylder klubben en kæmpe tak så kan alle vi andre jo hver især tænke på hvor stor en tak vi skal have eller ikke have for det vi gør eller ikke gør for alle tiders dejlige klub, NFK. Og så er der lige en til, der skal have en stor og varm tak. Det er Kristoffer, som har taget en stor tørn i bestyrelsen. Det er måske ikke det store udadvendte og meget synlige job, Kristoffer har varetaget. Men det er foruden deltagelse i det almindelige bestyrelsesarbejde - som til tider afspejler at vi er en dynamisk klub kæmpearbejdet med at holde vores medlemssider opdateret, sørge for rapportering til PBS og for at Finns nøgleliste passer o.s.v., o.s.v. Det foregår i det stille, men det er en væsentlig del af klubbens fundament. Og det fundament har du gjort bundsolidt, Kristoffer, og det skal du have en stor tak for. Og så ønsker vi dig god vind eller rettere ingen vind i det svenske, og vi glæder os til mange gensyn på Langstrups græs. Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Helge gennemgår de overordnede poster for generalforsamlingen og konkluderer afslutningsvis, at det er et regnskab vi godt kan være bekendt. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 8

9 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Følgende budgetterede enkeltsager fremhæves: Forbedringer I forbindelse med Pladsudvalgets arbejde I 2012 Vedligehold af maskinparken Slutteligt er der budgetteret med en bevilling på DKK til et nyt spil til Svævergruppen. Forelæggelse af budget for 2012 afstedkom følgende spørgsmål fra generalforsamlingen: SP. Claus Tønnesen: Forventes der besparelser på forsikringer I forbindelse med en indmeldelse I DGI? SV. Finn: Vi kan opsige vores nuværende ansvarsforsikring og frigør dermed midler til kontingent til DGI. SP. Henning vedr. spil til Svævegruppen: Er der tilstrækkelig behov for et spil på nuværende tidspunkt? SP. Rolf: Mener ikke at investeringen kan retfærdiggøres, når der skal bruges penge på nyt klubhus. SP. Claus: Påpeger hvorvidt man bør overveje at aktivere købet i stedet for at straks afskrive? SP. Joakim tilkendegiver sin tilfredshed med den kommende investering og mener at der vil være stor glæde af investeringen. Det er forventningen at budgettet vil producere et resultat I samme målestok som I Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til uændrede kontingentsatser fra 2011 til 2012 blev godkendt. 6. Forslag fra bestyrelsen: Aktive medlemmers Medlemsbevis erstattes af en kvittering og elektronisk registrering af aktive medejerskaber uden økonomiske konsekvenser for forening eller medlemmer. Formanden redegør for at administration af medlemsbeviser historisk har været meget besværlig: Dette kalder på en forenkling. Fremover skal alle medlemsbeviser indleveres til bestyrelsen og erstattes af en kvittering, der udstedes til hver enkelt. Registrering finder herefter sted elektronisk. Forslaget vedtages af generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen: Medlemsbegrænsningen fastsættes fremover af bestyrelsen i stedet for at være vedtægtsbestemte. Formanden indleder over for generalforsamlingen med at redegøre hvorfor klubben i lang tid har haft en grænse på 100 medlemmer og påpeger at denne grænse også bruges, når vi og andre vurderer belastning af området. For at bringe flere aktive piloter i spil, er det derfor I alles interesse at vi redefinerer hvad det vil sige, at være aktiv. 9

10 Et aktivt medlem, er et medlem, der bruger flyvepladsen. For at se hvor mange der falder inden for denne definition, har Formanden gransket logbogen: Ved en gennemgang af de 14 travleste dage henover en sæson, beløber antallet af piloter på pladsen sig kun på meget få dage overstiger en halv snes. Det typiske er fem-syv. Fordelingen af fly lyder på ca. 60% motorfly, ca. 40% elfly, og ca. 10% helikopter. I praksis viser det at to tredjedele af klubbens samledes antal medlemmer ikke falder inden for den kategori som i praksis kan kaldes aktive. Bestyrelsen foreslår, at man tager folk ind fra ventelisterne i den takt, det kan forsvares overfor hhv. instruktører, miljø, tilkørselsveje, klubliv m.v. SP. Rolf: Måske ønsker kommunen ligefrem at klubben vokser? SV. Det er også Formandens opfattelse. SP. Claus: Man kigger på aktivitet på pladsen - starter og landinger - og ikke på antallet af medlemmer. SP. Jens: Er det planen at der skal være et nyt loft? SV. Formanden: Bestyrelsen fastsætter loftet fremadrettet ud fra en vurdering af belastningen på miljø, faciliteter osv. SP. Claus: Præciserer hvorfor klubben har en grænse på 100 medlemmer SP. Preben: Hvorfor ændrer vi ikke på det tilladte antal af samtidige fly I luften? Hvorfor ændrer vi ikke på dette? Niels-Erik/Finn: Flere fly, mere støj. Grænsen I dag er fastsat på denne baggrund. Forslaget vedtages af generalforsamlingen. 7. Behandling af indkomne forslag. Andreas og Lars har fremsat følgende forslag vedr. udnævnelse af æresmedlemmer: Æresmedlemskab: Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne et medlem, der har gjort et stort arbejde for foreningen, til æresmedlem: 1) Æresmedlemskab er ikke tidsbegrænset. Æresmedlemmer er kontingentfrie, og æresmedlemmer behøver ikke at indehave et medlemsbevis. 2) Der kan maksimalt være 3 æresmedlemmer af foreningen til enhver tid. 3) Man skal mindst have været medlem af foreningen i 10 år for at kunne udnævnes til æresmedlem. 4) Æresmedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke stemmeret på generalforsamlingen, medmindre de sideløbende vælger at lade sig registrere som aktive medlemmer med aktive medlemmers rettigheder og pligter. Bestyrelsen har fremsat følgende modforslag vedr. udnævnelse af æresmedlemmer: Bestyrelsen kan udnævne et medlem, der har ydet en stor og kontinuerlig indsats ud over det sædvanlige til æresmedlem: Æresmedlemmer er kontingentfri. Et æresmedlemskab er livsvarigt og æresmedlemmet har samme rettigheder og pligter som aktive medlemmer. 10

11 Et æresmedlemskab kan dog udelukkes eller ekskluderes i henhold til vedtægternes 7 Der kan til enhver tid maksimalt være 3 æresmedlemmer. Der kræves 10 års uafbrudt medlemskab før et medlem kan kandidere til at blive æresmedlem. Beslutningen om at udnævne et medlem til æresmedlem skal offentliggøres på førstkommende generalforsamling efter beslutningen er truffet. Andreas fremlægger årsagerne til hans og Lars forslag og indskærper at forslaget ikke kommer til at berøre allerede udnævnte æresmedlemmer (her Gunnar Hagedorn). Ordlyden I det fremsatte forslag er hentet fra andre medlemsforeninger og finder således allerede anvendelse I andre foreninger. Formanden fremlægger bestyrelsens modforslag og indskærper at alle er i deres gode ret til at fremsætte forslag, men at fortrolighed i bestyrelsesarbejde skal respekteres og håndhæves. Det mener bestyrelsen ikke at Andreas har gjort I denne sammenhæng. Konklusionen på den efterfølgende debat, primært fremført af hhv. Henning og Claus, lyder at ingen af forslagene kan accepteres, og at bestyrelsen må sætte sig sammen og fremkomme med et mere gennemarbejdet forslag, som kan vedtages på næste generalforsamling. Andreas beder afslutningsvis om at det føres til referat at han ikke har lækket fortrolige oplysninger. 8. Vedtægtsændringer. Gunnar gennemgår paragrafferne i vedtægterne Samt de ændringer, som enten er en følge af beslutningerne omkring medlemsantal og medlemsbeviser og der ud over kun redaktionelle ændringer. Desuden ønskedes følgende ændret: Stiftelsesåret rettes fra 1967 til 1968 Passus RC-Uninonen rettes til Modelflyvning Danmark DGI skal indføjes I vedtægterne Pass omkring old boys fjernes Passus vedr. KDA ændres til Modelflyvning Danmark Generalforsamlingen vedtager justeringerne 9. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer i henhold til 12 På valg er: Helge Andersen, Niels Erik Pedersen, der begge er villige til at modtage genvalg Kristoffer Larsen, der desværre ikke ønsker at modtage genvalg. Helge genvælges Niels-Erik genvælges Til den ledige bestyrelsespost vælges: Arne Wissum Den ny bestyrelse vil konstituere sig på bestyrelsesmødet i marts. 11

12 10. Valg af revisorer På valg er: Gunnar Hagedorn og Claus Tønnesen, som begge er villige til at modtage genvalg. Gunnar genvælges Claus genvælges 11. Eventuelt Formanden benytter her lejligheden til at takke Kristoffer for den store indsats han har gjort på den administrative front. En stor tak skal også lyde til hhv. Gunnar og Preben S 12

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere