Referat af generalforsamling afholdt på Birkerød Bibliotek, tirsdag d. 14. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling afholdt på Birkerød Bibliotek, tirsdag d. 14. februar 2012"

Transkript

1 Referat af generalforsamling afholdt på Birkerød Bibliotek, tirsdag d. 14. februar Valg af dirigent Gunnar Hagedorn vælges som dirigent og bekræfter at formalia vedr. indkaldelse er overholdt. Efterfølgende udvælges stemmetællere: Steen og Preben S. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelse 2011 Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Sikkerhedsansvarlig: Svæverepræsentant: Undervisningsansvarlig: Jørgen Mouritzen Kristoffer Larsen Helge Andersen Peter Aarø-Hansen Finn Lerager Niels Erik Petersen Andreas Larsen Medlemmer: Ved udgangen af 2011: 137 medlemmer, heraf 12 passive og 5 juniorer. Ventelisten den 8.2 var på 24 mennesker Ventelisten satte rekord i 2011 med omkring 30 mennesker, der ønskede men ikke umiddelbart kunne komme til at flyve i NFK. Det er kedeligt for dem og for vores hobby, at det er sådan. Det forsøgte bestyrelsen at gøre noget ved, da vi midt i året gik ud med et tilbud til dem, der er passive medlemmer og samtidigt indehaver af et medlemsbevis (som jo er det, der giver ret til at flyve). Vi bad dem overveje at sælge deres medlemsbevis tilbage til klubben til gengæld for en garanti om, at hvis de på et senere tidspunkt ville være aktive igen, ville de få det første ledige medlemsbevis forud for alle andre i køen. Den aktion bevirkede at nogle passivt-aktive (folk, der ikke har fløjet længe) gik over og blev passive, og sammen med flere af de passive, solgte deres medlemsbeviser på klubben. Og så blev de glade. Klubben blev også glad, for i alt fik vi en lille halv snes ledige medlemsbeviser ud af den aktion. Og de var der så nogle på ventelisten, der blev glade for. Men bestyrelsen mener ikke, at der er gjort nok for venteliste-folkene, eller for medlemmerne, for den sags skyld. Derfor vil vi senere komme med et forslag til at definere aktive medlemmer på en ny og mere reel måde, hvilket vil betyde, at vi i teorien helt kan afskaffe ventelisten. Bestyrelsen mener også, at administrationen af medlemslisten, ventelisten og medlemsbeviserne fungerer unødigt besværligt, med et kæmpe administrativt arbejde for først og fremmest Kristoffer til følge. Også det vil vi med et senere forslag forsøge at smidiggør. 1

2 Sportslige resultater F5B NFK er stadig er "toppen af poppen" i F5x sammenhænge, og er set ud fra en klubbetragtning klart den mest dominerende klub i DK. Jeppe Alkærsig er dog den sædvanlige udfordring at matche i score. F5X folket har stadig massive problemer med at skaffe tilstrækkeligt med officials, når der holdes stævner. Landshold 1) Jeppe Alkærsig, 2) Tommy Persson 3) Joachim Jensen 4) Peter Bech (1st reserve) Kunstflyvning: Finns plagsomme ryg og manglen på nye, unge piloter i kunstflyvningsdisciplinerne, har desværre ikke ligefrem medført en fremgang for NFKs sportslige resultater. Der er brug for juniorer som kan vokse sig større og fatte interesse for kunstflyvningen, hvis NFK igen skal indtage en plads blandt de store på området SM FAI Grenå Cup FAI JM FAI NFK Cup FAI Nordic 6. Finn Lerager 9. Eggert Neistrup 1. Eggert Neistrup 7. Eggert Neistrup 1. Eggert Neistrup 7. Finn Lerager 9. Eggert Neistrup 2. Eggert Neistrup 7. Finn Lerager 8. Eggert Neistrup 2. Michael Gibson Økonomi Vores økonomi er bestemt ikke blevet dårligere, som I måske har set, og som Helge senere vil fortælle om. Jeg vil selvfølgelig ikke gennemgå den her, det er Helge bedre til, men lige nævne, at vi efterhånden får knap en halv snes tusinde kroner fra kommunen alt i beregnet, og at NFK i år har fået ikke ét men to tusinde fra Nivå Center Fonden. Det er nok til at vi kan give juniorer gratis brændstof hele året, og deres fly finansierer kommunen med de to tusinde kroner, vi får til sommersjov så længe instruktørerne holder dem i luften og nøjes med et enkelt eller to årlige styrt. 2

3 Men det, der meget vel kan vise sig at være året store begivenhed også i økonomisk henseende er, at NFK som den første klub i Danmark er blevet direkte medlem af DGI. Mange har spurgt, hvad det egentligt betyder for os. Svaret er flersidigt, men det korte er: Adgang til Anlægs- og Byggefonden d.v.s. Tipsmidlerne. Når vi skal hente penge, betydeligt mange penge, til vort klubhusbyggeri er det ikke nok som vi havde fået oplyst i første omgang at være medlem af MDK. Vi skal også være medlem af en af de store, DIF eller DGI. Det er vi så nu. Vi har formidlet kontakt mellem MDK og vor lokale medlem af DGIs hovedbestyrelse, Per Frost Henriksen, byrådsmedlem i Fredensborg, med henblik på at få MDK som organisation ind i DGI. I første omgang var Per Frost meget optimistisk, men jeg har for nogle dage fået at vide, at MDK som organisation lige med det første. Forhold omkring medlemsregistrering, er den årsag, Per Frost og jeg har fået at vide. Hvad der helt præcist ligger i dette er Per Frost ved at undersøge, så vejen for MDK kan gøres lettere. Men noget tyder på, at det er den undskyld mit franske gammeldags medlemsstruktur, vi har. Altså den med, at vi hver især både er medlemmer af NFK og MDK og derved betaler til og er registreret to forskellige stedet. I stedet for den mere moderne struktur, som næsten alle andre danske foreninger efterhånden er gået over til, den der indebærer, at man er medlem af en lokal klub, som derefter på kollektivets vegne er medlem af en stor organisation og formidler et vist bidrag pr. medlem til denne. En badmintonspiller er f.eks. medlem og betaler kun til Humlebæk Badmintonklub, som derefter sender et vist beløb pr. medlem af Danmarks Badmintonforbund. Vores struktur gør i øvrigt også, at vi som klub ikke mere får at vide, hvilke af vore medlemmer som eventuelt ikke har betalt kontingent til MDK, og dermed ikke har en forsikring. MDK begrunder denne mangel på oplysning til os med registerlovgivningen. Hvis det viser sig Per Frost har ret i, at det er denne gamle struktur der er årsag til MDK som organisation er blevet nægtet optagelse i første omgang, så kan man måske håbe på, at MDK ændrer sin struktur og derved slår to fluer med et smæk. Indtil da, kan alle landets Modelflyveklubber glæde sig over, at DGIs ledelse har tilkendegivet, at de som klubber er velkomne som direkte medlemmer i deres lokale landsdels-dgi. Den vej, som NFK har vist. Flyvepladsen: Vores flyveplads bliver ikke bedre. Det er en kendsgerning der kan genfindes i, at der i det forløbne år stort set kun er lavet vedligeholdelse. Indkørslen er blevet styrket med mere stabilgrus, område i syd er planeret og har fået et smukt græstæppe takket være bl.a. vor sponsor Kokkedal Golfklub. Det er ikke fordi vores flyveplads ikke er stor nok, der er lavet smukt på en 5-7 meter bred stribe i syd, men på grund af græsklipningen og vedligeholdelse af åen. Med en omskrivning af den gamle hedeopdyrker Dalgas ord om, at hvad indad vindes skal udad tabes, kan man sige, at den arealmæssige gevinst vi har fået med opretningen mod syd, godt og vel er blevet tabt ved, at vi har givet Karlebo Sogns Jagtforening tilladelse til at medregne et stykke af vores areal til deres sikkerhedszone. Det var simpelthen en nødvendighed, hvis politiet skulle godkende deres skydebane. Vi har ikke haft gener ved denne aftale, idet den omfatter en stribe af den østlige del af flyvepladsen, hvor det stort set kun er Gunnar der kommer. Så konsekvensen, vi har mærket, er mest den kasse øl Karlebo giver i husleje. 3

4 Men ellers er det småting, der er lavet på pladsen. Roughkanterne mellem tilskuer- og pilotfelt er blevet udvidet for at give begge parter bedre plads og for ad markerer adskillelsen mere tydeligt i håb om at opretholde separation mellem snurrende motorer og tilskuere. Ændringen har også gjort det lettere for den store klipper at komme til og dermed gjort Finn og Gunnars arbejde en smule lettere. Der er sat rør i roughen mellem piloternes og tilskuernes opholdsareal så det er blevet lettere at opsætte og nedtage sikkerhedsnettet ved stævner. Klemmekassen er flyttet ud, standpladserne er ændret lidt og så har vi skaffet et medlem en selvkørende græsklipper, nemlig den gule Stiga, som vi solgte for mere end vi havde givet for den (tak Flemming). Så blev der også råd til at købe den ny, brugte røde Jonsered. Den store Ransones er blevet repareret for et anseeligt beløb. Så nu har vi en fin maskinpark - så de holder! Det kommende års ambitionsniveau svarer nogenlunde til niveauet i 2011, bortset fra at det kan komme på tale at renovere det gamle klubhus nødtørftigt, hvis det bliver ved med at trække ud med tilladelsen til det nye. Hertil kommer, at vi måske forhåbentlig skal til at spare endnu flere penge sammen, nemlig til strøm. Jægerne vest for os har planer om at få lagt 230 V ind via kabel fra Langstrup, ja, de har faktisk fået bevilget et tilskud til projektet af kommunen. Hvis det bliver til noget, vil det være naturligt, at vi spørger om vi ikke kan hægte os på. Og det koster selvfølgelig. Apropos det nye klubhus, så har jeg for meget nylig talt med Miljø- og Naturklagenævnet, og i denne stund er de i gang med at behandle DNs klage over Fredensborg Kommunes tilladelse til os, hvis sagsbehandler Jan Vaters ord ellers står til troende. Vi er lovet en afgørelse sent vinter/tidligt forår. Og så kan vi jo gå i gang med 2. runde, håber vi. Bestyrelsen tror nemlig på at kommunen får medhold, og derefter aktiverer vi igen vores byggeansøgning. Selvfølgelig kan vi forvente at DN også vil klage over vores byggetilladelse hvis eller når, vi får den. Men så kan jeg til beroligelse for alle fortælle, at samme John Vater har lovet, at en eventuel ny klage slet ikke vil have så lang sagsbehandlingstid som vi har oplevet i den verserende sag. Menneskene Fly og flyveplads er vigtige elementer i NFKs dagligliv, menneskene er vigtigere. I årets løb er Andreas blevet stormodelkontrollant, så nu har vi tre (Preben Andersen og Claus Tønnesen har samme titler), Steen Schaffelitszky er blevet A-certifikat kontrollant og Rolf Petersen ny instruktør. Henning Haverup er blevet klubbens officielle lydmåler i forbindelse med, at vi endelig fik anskaffet effektiv og pålidelig lydmåleudstyr. Han er så småt i gang med målingerne. Alle klubbens pensionister er blevet forynget og udnævnt til seniorer, så nu er der ens kontingent over hele linjen. I hvert fald så længe man ikke er juniorer. Dem har vi fået tre af og to nye har fået tilbud om medlemskab. Hvem ved måske har vi snart en juniorafdeling, hvorfra de nye konkurrencepiloter kan hentes. Vi har ikke bare ungdom. Vi har også en af landets ældste piloter, idet Jørgen Tønnesen i december fyldte 80 år. Hjertelig til lykke, Jørgen. Fornøjelse at se, hvordan du stadig hører til en af de mest aktive på svæve- og byggeholdet. Apropos byggeholdet, så startede en halv snes NFK ere i efteråret byggevirksomhed i sløjdsalen på Baunebjergskolen i Humlebæk direkte provokeret af Lars Holtes varme indslag på et af 4

5 sæsonens klubmøder om en sær lille flyver. Hvis alt går vel, er der lige så mange Lazy Bees klar til at gå på vingerne til foråret. Og en halv snes medlemmer har haft nogle rigtigt hyggelige aftner. Fuldstændig lige som der er i den klub i klubben, som svæveflyverne dyrker en gang om måneden i vinterhalvåret. Stammen i svæveafdelingens klubmøder er NFK ere, men man inviterer alle med både NFK-motorfreaks og svævere fra andre klubber. Man samles om et lille (eller somme tider stort) traktement, og derefter er der kompetente tekniske mini-foredrag om alle tænkelige emner, samtidig med at svæverne er mere end flinke til at slæbe deres nye grej færdige eller fragmenteret med og vise frem. Klubmøderne Således oplyst kan vi lige skøjte hen over sæsonens klubmøder. Og jeg vil begynde bagfra med at sige, at vort sidste møde i sæson 2011 var en af mine personligt største skuffelser i min NFK tid. Til julemødet havde bestyrelsen bedt om, at medlemmerne tog noget med at vise frem og noget med at sælge. Der kom en lille flyver og nogle og en håndfuld stumper. Jeg tog tidligt hjem, trist over, at opbakningen ikke var større når man nu ved, at rigtigt mange af medlemmerne er i gang med spændende byggeprojekter. Mødet før var til gengæld beretningen om bulder og brag fra NASA. Et spændende møde med Mariann Al bjerg, der efter et langt arbejdsliv i den amerikanske rum-administration vendte hjem til Danmark og mellemlandede i Birkerød, hvor vi havde en spændende aften helt tæt på mange af de store begivenheder i rumhistorien. Fortalt af en meget nydelig kvinde, der trods sin alder i pensionistklassen var så begejstret over raketter, at hun ikke engang kunne sige ordet uden at hoppe af fryd. Byggefryd var der også på efterårssæsonens første møde. Første var det dog ørenlyd, idet Finn fortalte os om støjmålinger fra A-Z. Hvorfor og hvordan målet støj, og vigtigere hvordan undgå vi at støjer mere end højst nødvendigt og under støjgrænserne. Derefter fik alle vi nybyggere et inspirerende kik på, hvordan Lars Holte bygger og med hvilke værktøjer. Højdepunktet var naturligvis, da han afslørede vinterens stor NFK-projekt, Lazy Beeen, som I allerede har hørt om. Marts-mødet var et rigtigt klubmøde med streg under klub, har Finn bl.a. talte om hvilke gode fif der er, når man til foråret stiller op med et nyt fly på pladsen. Hvordan indstiller man ror, og hvordan bruger man senderens mix sådan at flyet ikke halter af sted som en gumpetung and, men lystrer kvikt som en lærke. Og hvad med selve pladsen? Hvad skal vi have gjort ved den så den er klar altid. Preben Søgaard gennemgik de mange muligheder medlemmer efterhånden har på vores webside. Februar var generalforsamlingen og den ved vi jo hvordan former sig. Det vidste vi ikke, da Jan Mathiesen stille sig op foran os ved januarmødet. Et flyverliv på den anden side af lydmuren, var aftenen overskrift, og det var en aften som langt fra slæbte sig frem. Den fløj af sted. Jan var en fantastisk fortæller, der havde mange oplevelser at berette om. Tak til Søren Eyrich for formidlingen af kontakten til denne spændende he-man, som man sagtens kunne have lyttet til i en hvilken som helst flyvermesse til langt efter midnat. Arrangementerne Vi havde mange arrangementer i Men det vigtigste af dem, var nok arrangementet, der blev væk. 5

6 2011 var året, hvor vi kunne fejre-25-året for, at NFK begyndte at flyve i Langstrup Mose. Det var helt oplagt at lave et større arrangement ud af begivenheden, en af de skulle det vise sig senere vigtigste i klubbens historie. Der blev talt om det, men svæverne som var dem der startede i mosen i 1986 ville hellere holde deres sædvanlige Store svæveweekend i stedet for at invitere alle danske modelflyvere (uanset flytype) til fest i Mosen. Det er selvfølgelig deres beslutning, men da ingen andre havde lyst til at arbejde videre med jubilæums-tankerne, ja, så døde de. Trist synes jeg. Det var en enestående lejlighed til for NFK at markere sig. Men det var jo ikke fordi der manglede arrangementer. I maj blev en stor håndfuld NFK-modeller udstillet på Biblioteket i Humlebæk, og to dage var tre af klubbens medlemmer biblioteks-vagter for at fortælle interesserede om vores hobby. Flyene hang under loft og stod på hylder i et par uger og talte deres eget tydelige sprog. Der kom ikke mange for at høre vore ord. I maj var en lille halv snes medlemmer på Ungecenter i Nivå for at vise deres fly og simulatorer frem. NFK høstede megen anerkendelse for ideen til en helt ny Integrationspris, som vi også skaffede det økonomiske grundlag for og gennemførte. I juni gik det løs med udstilling på Teknisk Museum i Helsingør, hvor der er tradition for, at vi har en ret stor stand med mange fly. Vi fik uddelte mange hundrede reklamer for det arrangement, vi havde 14 dage senere Ligeledes i juni blev den efterhånden traditionelle Oplevelsesdag sammen med mosens øvrige foreninger. Et strålende arrangement i flere betydninger, og da ikke mindst i kraft af de stråler, der stod ned fra himlen. Da vi havde lånt vores telt ud til jægerne som sædvanligt, foregik vores arrangement under trusler om våde fly og våde bukser til formanden. Han havde ligeledes som altid og i god tid dikteret størstedelen af bilerne væk fra P-pladsen før publikum kunne forventes at strømme til. Men blev på grund af det truende vejr mødt med bønner, ultimatum, oprørstendenser og flugt. Det er mit håb, at alle har lært af episoden. Jeg har lært, at vi frem over ikke låner vores telt ud, så vi har tørvejr til fly og udstyr, men forhåbentlig har piloterne også lært at erkende, at det først og fremmest er publikum det drejer sig om på denne dag. Og at der ikke er plads til både biler, et stort telt og alle publikummer. En anden ting, vi har lært, kommer fra de mange kommentarer, vi måtte lægge øren til på det efterfølgende evalueringsmøde. Nemlig at mange børn og deres forældre! gik skuffede bort, fordi der var alt for lidt tid til, at man kunne prøve at flyve selv. Vi skal nok overveje, om vi ikke skal undlade at inviterer gæster med, så luftrummet kan reserveres for vore egne fly og for skoleflyene? I juni var det også store svævedag, som i år var udvidet til tre dage piloter nød det herlige sommervejr, og der blev dyrket alle former for svævefly undtagen skrænt. 20 spiste med til festmiddagen, og det er mange I juni men heldigvis på en hverdag holdt vi sommersjov. Vi er nu så meget sagt. For vejret var heldigvis så elendigt, at der kun kom ganske få skoleelever. Heldigvis, sagde jeg, for der var også kun én instruktør. Lars Holte trodsede vejr og ensomhed, og stillede op begge dage. Det var ensomt for os, både torsdag og lørdag. Så ensomt, at man må sige at enten gør vi det bedre næste år eller også skal vi droppe det. Hvilket der desværre vil blive lagt mærke til på skolerne og hvad værre er på Rådhuset, som jo bevilger os penge til arrangementet. 6

7 I august mødtes Hotliner-piloter fra hele Europa på pladsen i Langstrup, idet de piloter som klarer sig konkurrencemæssigt bedst i klubben afviklede Eurotour. Vejret var faktisk rimeligt, og der var en lille halv snes deltagere som fik nogle effektive flyvedage og Joachims bedste bøfsandwich. Senere i august lagde pladsen så græs og luft til den NFK cup, der er blevet en fast del af modelflyvningen i Danmark sammen med Finns gode ben.. Det er nok den af vore faste begivenheder bortset fra Oplevelsesdagen der tiltrækker flest piloter. Og i hvert fald er det uden sammenligning dén, der fylder mest. Det minder om en hel sigøjnerlejr, når de mange campingvogne ruller ind. Og så var der selvfølgelig også den hyggelige Skt. Hans aften med resterne fra de riges bord, d.v.s. de pølser, der ikke var blevet spist i sæsonens løb. Den aften fik de samme skæbne som flyet på toppen af bålet de forduftede. Og med det gik efteråret og vinterens indendørsflyvning og byggeri i gang. Indendørsflyverne desværre i en hal mindre end i år, idet det ikke lykkedes at få søndagstiden i Nivå. En fejl som jeg helt og aldeles tager på min kappe. Jeg lå på sygehuset i Manila, da der var sidste frist for at gå ind på nettet og komme med sine ønsker ja, det var i de gamle dage, man talte sig til rette om puslespillet, nu sker det på en hjemmeside der hedder Fredensbook. Da jeg kom hjem- og stadig havde det skidt med min infektion glemte jeg, når jeg skal være helt ærlig, alt om, at det er i februar, man skal fremsætte sine lokaleønsker for den vinter, som i februar forekommer at være langt, langt væk. Da jeg opdagede min forsømmelse, kastede jeg mig skråt ud i at genoprette skaden. Hvilket jeg kunne for alt andet end Nivå. Jeg fik en aftale med halinspektøren som står for lokalefordelingen om, at han ville se på vores sag, når han konstaterede hvor lidt eller hvor meget, de nye i vores tid brugte hallen. Ja, han stillede mig faktisk i udsigt, at det nok skulle ordne sig. Så fik han en blodprop i hjernen og kom selvfølgelig på sygehuset, og på kommunen kunne man kun sige til mig: Vi må vente og se, hvordan han har det og hvornår han kan tage sig af sagen. Vi venter endnu selv om Allan Vinding heldigvis har det så godt, at han er tilbage i jobbet. Men i år, kan jeg fortælle jer, at jeg natten mellem den 14. og den15. februar, når den ny bookingsæson starter, vil sidde klar ved tasterne. I indeværende år kan vi forvente os stort set samme aktivitetsniveau som i fjor. Jeg forsøgte at foreslå jægerne at vi indskrænkede Oplevelsesdagen til hvert andet år, men det ville de under ingen omstændigheder høre på. Så derfor er der også i år Oplevelsesdag og alt det andet. Hvornår det er, kan I se på kalenderen. Og så bliver der et nyt stævne, som I ved. Et for dem for hvem byggeri næsten er vigtigere end flyveri, nemlig skalacuppen. Ved det arrangement bliver en god lejlighed for dem, der beder om motions-medlemmernes hjælp når de selv afvikler deres NFK eller F5B-cup og stævner, til at vise deres hjælpende hænder når de sædvanlige hjælpere selv for brug for det. På regnskabssiden for nye tiltag i årets løb er der en række småting, som tilsammen er med til at tegne et stærkere billeder af NFK. Vi har fået nyt, moderne brevpapir, som I kan se på hjemmesiden og på kommunikation fra klubben fremover 7

8 Vi har fået to reklameflag, som skal bruges ved officielle lejligheder. De blev senest vist frem i Bella Center, da en lille halv snes medlemmer fløj indendørs for over mennesker. Vi har, direkte fra sløjdsalen, fået fine nye kasser til vores telt og teltstænger og nye, lettere borde til at stille inden i telt eller klubhus. Vi har fået medlemsfortegnelsen på nettet forsynet med billeder, så man når som helst selv kan hente og printe en pdf-fil med de mest aktuelle oplysninger. En forbrugeroplysning i den forbindelse: Det er jer selv, der skal gå ind og opdatere oplysningerne om jer. Et andet hjertesuk: Der mangler stadig nogen billeder, og de af jer som hører dette, og som ikke kan finde jeres kontrafej på hjemmesiden, kan I ikke nok være rare at indsende et foto til f.eks. Jørn Hyldgaard, mig eller direkte til Preben? Vi har vedtaget, at folk der ikke betaler deres kontingent til tiden, automatisk får flyveforbud indtil kontingentet er demonstreret betalt Vi har fået oprettet et bibliotek på vores hjemmeside med et væld af tegninger over nye samt ældre modeller (af fly altså) som alle kan låne Og sådan kunne man blive ved fordi der er ganske mange, der tager et godt nap med for fællesskabets skyld. I ved selv hvem det ikke er - og hvem det er. Lad mig fremhæve nogle af de sidste: Preben skal igen have en stor tak til for hans hurtige, kreative og kvalitative behandling af vores hjerteblod. Gunnar skal have en kæmpe-tak fordi han ikke bare er engageret, men også både praktisk og intellektuelt arbejder næsten heltids for klubben og dens medlemmer. Der er vist kun én, som tænker mere på klubben, og det er selvfølgelig Finn, der utrætteligt, dag efter dag, år efter år arbejdet for at gøre NFK til et bedre sted at være både fysisk og psykisk. De tre skylder klubben en kæmpe tak så kan alle vi andre jo hver især tænke på hvor stor en tak vi skal have eller ikke have for det vi gør eller ikke gør for alle tiders dejlige klub, NFK. Og så er der lige en til, der skal have en stor og varm tak. Det er Kristoffer, som har taget en stor tørn i bestyrelsen. Det er måske ikke det store udadvendte og meget synlige job, Kristoffer har varetaget. Men det er foruden deltagelse i det almindelige bestyrelsesarbejde - som til tider afspejler at vi er en dynamisk klub kæmpearbejdet med at holde vores medlemssider opdateret, sørge for rapportering til PBS og for at Finns nøgleliste passer o.s.v., o.s.v. Det foregår i det stille, men det er en væsentlig del af klubbens fundament. Og det fundament har du gjort bundsolidt, Kristoffer, og det skal du have en stor tak for. Og så ønsker vi dig god vind eller rettere ingen vind i det svenske, og vi glæder os til mange gensyn på Langstrups græs. Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Helge gennemgår de overordnede poster for generalforsamlingen og konkluderer afslutningsvis, at det er et regnskab vi godt kan være bekendt. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 8

9 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Følgende budgetterede enkeltsager fremhæves: Forbedringer I forbindelse med Pladsudvalgets arbejde I 2012 Vedligehold af maskinparken Slutteligt er der budgetteret med en bevilling på DKK til et nyt spil til Svævergruppen. Forelæggelse af budget for 2012 afstedkom følgende spørgsmål fra generalforsamlingen: SP. Claus Tønnesen: Forventes der besparelser på forsikringer I forbindelse med en indmeldelse I DGI? SV. Finn: Vi kan opsige vores nuværende ansvarsforsikring og frigør dermed midler til kontingent til DGI. SP. Henning vedr. spil til Svævegruppen: Er der tilstrækkelig behov for et spil på nuværende tidspunkt? SP. Rolf: Mener ikke at investeringen kan retfærdiggøres, når der skal bruges penge på nyt klubhus. SP. Claus: Påpeger hvorvidt man bør overveje at aktivere købet i stedet for at straks afskrive? SP. Joakim tilkendegiver sin tilfredshed med den kommende investering og mener at der vil være stor glæde af investeringen. Det er forventningen at budgettet vil producere et resultat I samme målestok som I Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til uændrede kontingentsatser fra 2011 til 2012 blev godkendt. 6. Forslag fra bestyrelsen: Aktive medlemmers Medlemsbevis erstattes af en kvittering og elektronisk registrering af aktive medejerskaber uden økonomiske konsekvenser for forening eller medlemmer. Formanden redegør for at administration af medlemsbeviser historisk har været meget besværlig: Dette kalder på en forenkling. Fremover skal alle medlemsbeviser indleveres til bestyrelsen og erstattes af en kvittering, der udstedes til hver enkelt. Registrering finder herefter sted elektronisk. Forslaget vedtages af generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen: Medlemsbegrænsningen fastsættes fremover af bestyrelsen i stedet for at være vedtægtsbestemte. Formanden indleder over for generalforsamlingen med at redegøre hvorfor klubben i lang tid har haft en grænse på 100 medlemmer og påpeger at denne grænse også bruges, når vi og andre vurderer belastning af området. For at bringe flere aktive piloter i spil, er det derfor I alles interesse at vi redefinerer hvad det vil sige, at være aktiv. 9

10 Et aktivt medlem, er et medlem, der bruger flyvepladsen. For at se hvor mange der falder inden for denne definition, har Formanden gransket logbogen: Ved en gennemgang af de 14 travleste dage henover en sæson, beløber antallet af piloter på pladsen sig kun på meget få dage overstiger en halv snes. Det typiske er fem-syv. Fordelingen af fly lyder på ca. 60% motorfly, ca. 40% elfly, og ca. 10% helikopter. I praksis viser det at to tredjedele af klubbens samledes antal medlemmer ikke falder inden for den kategori som i praksis kan kaldes aktive. Bestyrelsen foreslår, at man tager folk ind fra ventelisterne i den takt, det kan forsvares overfor hhv. instruktører, miljø, tilkørselsveje, klubliv m.v. SP. Rolf: Måske ønsker kommunen ligefrem at klubben vokser? SV. Det er også Formandens opfattelse. SP. Claus: Man kigger på aktivitet på pladsen - starter og landinger - og ikke på antallet af medlemmer. SP. Jens: Er det planen at der skal være et nyt loft? SV. Formanden: Bestyrelsen fastsætter loftet fremadrettet ud fra en vurdering af belastningen på miljø, faciliteter osv. SP. Claus: Præciserer hvorfor klubben har en grænse på 100 medlemmer SP. Preben: Hvorfor ændrer vi ikke på det tilladte antal af samtidige fly I luften? Hvorfor ændrer vi ikke på dette? Niels-Erik/Finn: Flere fly, mere støj. Grænsen I dag er fastsat på denne baggrund. Forslaget vedtages af generalforsamlingen. 7. Behandling af indkomne forslag. Andreas og Lars har fremsat følgende forslag vedr. udnævnelse af æresmedlemmer: Æresmedlemskab: Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne et medlem, der har gjort et stort arbejde for foreningen, til æresmedlem: 1) Æresmedlemskab er ikke tidsbegrænset. Æresmedlemmer er kontingentfrie, og æresmedlemmer behøver ikke at indehave et medlemsbevis. 2) Der kan maksimalt være 3 æresmedlemmer af foreningen til enhver tid. 3) Man skal mindst have været medlem af foreningen i 10 år for at kunne udnævnes til æresmedlem. 4) Æresmedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke stemmeret på generalforsamlingen, medmindre de sideløbende vælger at lade sig registrere som aktive medlemmer med aktive medlemmers rettigheder og pligter. Bestyrelsen har fremsat følgende modforslag vedr. udnævnelse af æresmedlemmer: Bestyrelsen kan udnævne et medlem, der har ydet en stor og kontinuerlig indsats ud over det sædvanlige til æresmedlem: Æresmedlemmer er kontingentfri. Et æresmedlemskab er livsvarigt og æresmedlemmet har samme rettigheder og pligter som aktive medlemmer. 10

11 Et æresmedlemskab kan dog udelukkes eller ekskluderes i henhold til vedtægternes 7 Der kan til enhver tid maksimalt være 3 æresmedlemmer. Der kræves 10 års uafbrudt medlemskab før et medlem kan kandidere til at blive æresmedlem. Beslutningen om at udnævne et medlem til æresmedlem skal offentliggøres på førstkommende generalforsamling efter beslutningen er truffet. Andreas fremlægger årsagerne til hans og Lars forslag og indskærper at forslaget ikke kommer til at berøre allerede udnævnte æresmedlemmer (her Gunnar Hagedorn). Ordlyden I det fremsatte forslag er hentet fra andre medlemsforeninger og finder således allerede anvendelse I andre foreninger. Formanden fremlægger bestyrelsens modforslag og indskærper at alle er i deres gode ret til at fremsætte forslag, men at fortrolighed i bestyrelsesarbejde skal respekteres og håndhæves. Det mener bestyrelsen ikke at Andreas har gjort I denne sammenhæng. Konklusionen på den efterfølgende debat, primært fremført af hhv. Henning og Claus, lyder at ingen af forslagene kan accepteres, og at bestyrelsen må sætte sig sammen og fremkomme med et mere gennemarbejdet forslag, som kan vedtages på næste generalforsamling. Andreas beder afslutningsvis om at det føres til referat at han ikke har lækket fortrolige oplysninger. 8. Vedtægtsændringer. Gunnar gennemgår paragrafferne i vedtægterne Samt de ændringer, som enten er en følge af beslutningerne omkring medlemsantal og medlemsbeviser og der ud over kun redaktionelle ændringer. Desuden ønskedes følgende ændret: Stiftelsesåret rettes fra 1967 til 1968 Passus RC-Uninonen rettes til Modelflyvning Danmark DGI skal indføjes I vedtægterne Pass omkring old boys fjernes Passus vedr. KDA ændres til Modelflyvning Danmark Generalforsamlingen vedtager justeringerne 9. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer i henhold til 12 På valg er: Helge Andersen, Niels Erik Pedersen, der begge er villige til at modtage genvalg Kristoffer Larsen, der desværre ikke ønsker at modtage genvalg. Helge genvælges Niels-Erik genvælges Til den ledige bestyrelsespost vælges: Arne Wissum Den ny bestyrelse vil konstituere sig på bestyrelsesmødet i marts. 11

12 10. Valg af revisorer På valg er: Gunnar Hagedorn og Claus Tønnesen, som begge er villige til at modtage genvalg. Gunnar genvælges Claus genvælges 11. Eventuelt Formanden benytter her lejligheden til at takke Kristoffer for den store indsats han har gjort på den administrative front. En stor tak skal også lyde til hhv. Gunnar og Preben S 12

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere