Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts Valg af dirigent og referent. Som dirigent valgtes Christian Laursen og som referent Gitte Sørensen. Dirigenten takkede for valget, han startede med at fortælle at en grundejer havde ringet og sagt han ikke havde modtaget indkaldelsen og at derfor den ikke var lovligt indvarslet. Vi spurgte alle som var til stede om vi skulle fortsætte, da der ikke var noget til afstemning på dagsorden. Alle mente det var ok at fortsætte. Antal stemmeberettigede tilstede 12 parceller inkl. bestyrelsen. Formandens beretning. Velkommen til de 3 nye grundejer som er flyttet ind på Poppelvej 8 Tine og Mikkel Lindevej 4 Eva og Bobi Birkevej 13 Helle og Kim Vi har modtaget brev fra kommunen at vi fremover modtager posten i en digital postkasse. Inden Lis flyttede fra Birkevej 13 kom hun med en gammel logbog fra grundejerforeningen. Den starter fra Jeg har taget den med hvis nogen skulle have lyst til at kigge i den. Adresseliste vil blive lagt ud på vores hjemmeside når den fungere igen. Der har været en nabohøring på en tilbygning på Birkevej 8 der manglede oplysninger om hvad taget var lavet af, en klage fra naboen til kommunen. Sommerfesten lørdag d.31 august var igen en succes med rundbold og godt vejr. Vi var 31 personer til spisning. I år prøvede vi 2 timer arbejdsdag inden sommerfesten. Det gik godt 8 personer mødte op, vi fik klippet indgangspartiet til fællesarealet (Birkevej). Gravet den væltede pæl ordenligt ned igen, samlet de nye fodboldmål, placeret dem et godt sted, så de ikke er til gene for nogen. Fastelavn blev aflyst, da ingen ønskede at afholde den. Ingen fra festudvalget kunne, der blev uddelt en seddel om nogen grundejere havde lyst, men ingen meldte sig. Websiden: websiden blev overdraget til Birkevej 3 efter sidste års generalforsamling, da der ikke rigtigt skete noget. Efterfølgende er siden blevet lukket ned, vi har prøvet at få dem til at åbne den igen så vi ikke skulle lave det hele om igen, men det er de ikke meget for. Så status er nu at vi nok laver en ny hjemmeside og finder et nyt navn som er nemmere end det gamle som er Vejene: Der blev sidst kørt grus i rabatterne i april (2013) af Peter og Gitte. Der vil blive kørt på igen inden vinteren begynder evt. på en arbejdsdag. Christian og Gitte lavede vejeftersyn i august (2013) der blev hovedsalig lavet reparationer på Birkevej, asfalt firma kom når de var i nærheden og lavet hullerne. Der er kommet nye revner og et stort hul på Fyrrevej som vil blive lavet inden vinteren. Der har været en grøn polo folkevogn parkeret på Poppelvej til stor irritation for alle.rikki,kaj, Christian og Gitte har haft ringet til politiet og meldt den savnet/stjålet. Det viste sig den var stjålet, efter mange mange opkald blev den endelig hentet.

2 Fællesarealet; STV maskinservice har igen kørt salt/ sne for os igen til samme pris. Det er også dem som slår vores græs på fællesarealet 1-2 gange efter behov. I år er der kun slået en gang vi besluttede at det ikke var nødvendigt pag. den tørre sommer, og vi ville hellere bruge pengene på et par fodboldmål til ungerne. Fodboldmålene står løst og er placeret længst væk fra husene og alligevel ikke helt ned til åen. Der er ikke så mange muligheder pga. pumpestationen. Pumpestationen har været under vand da Bodil stormen var her,så der står en container med en generator på fællesarealet. Så vi kan komme af med vores kloak vand,den vil selvfølgelig blive fjernet igen. Havetraktoren har fået service og fået et nyt skjold så nu kan alle køre med den igen. Vi har købt 2 nye hundeskilte som vil blive sat op på arbejdsdagen, så må vi se om folk kan lade dem være denne gang. Pilen ud for Birgit er blevet slået og bjørneklo gravet op ( efterhånden er der kun 2-3 stk. tilbage) Vi har snakket om at få ryddet krattet ud for Birgit og Torben så vi kan få græsslåmaskinen til at kører der, så vi en gang for alle kan få udryddet pilen. (arbejdsdag) I november stormen væltede der træer i begge ender af fællesarealet Peter og Torben ville se om det var noget for dem, Christian og søn skar det som var i vejen og resten bliver ryddet op på arbejdsdagen. Træet som hang ud over åen for enden af (Fyrrevej) er blevet fældet og roden trukket op på jorden så den ikke skyder igen. Vi har ikke haft noget med det af gøre, så vi må gå ud fra det er dem som ejer arealet ved siden af. Der lå en båd tøjret til et træ i åen, vi fandt frem til ejeren og sagde han skulle henvende sig til de små havne om han kunne betale for at have den liggende hos dem, da det andet ikke er lovligt. Møder ang. klimatilpasningsplan/ stormfloden 29 april (2013) Roskilde kommune klimatilpasningsplanen Trin ang. rørledninger i rå mosegrøften (Gitte og Christian) 29 oktober (2013) Råmose grøften 1 spadestik ved Råmose grøften den ene af de 2 pumpestationer som skal etableres. Pga november stormen og stormfloden blev færdiggørelsen af projektet udsat da de ikke kunne komme til for vand, vand og vand. (Gitte) 16 Januar (2014) Roskilde kommune dialogmøde med grundejerforeningerne: Der blev snakket mest om stormfloden hvordan folk oplevede det. Man fik sat de stormflods ramte på et kort og de blev registeret. Feed bag på sms alarmer, beredskab. Modeller var rigtig beregnet fra firmaet grontmij side. De ramte borger fortalte kort deres version af episoden. Der blev vist dagsorden til borgermødet d 20 januar med borgmester Joy. Der var ikke så meget om klimatilpasningsplanen,der blev vist lidt om dige og sluse løsninger. (Gitte) 20 januar (2014) Borgermøde i Jyllinge hallen: Der blev vist fra dagsorden lidt om klimaplanen sluse/digeløsninger. Men mødet blev hurtigt overtaget af folk som havde mange spørgsmål ang. stormrådet/ forsikringsselskaberne. Der var stande som man kunne henvende sig til registrering af vand på kort, beredskab, genhusning husvogn,forsikring,stormrådet. Klimaplanen ville blive rykket et år frem fra 15 til 14 med løsninger på diger.

3 27 februar (2014) Roskilde kommune dialogmøde med grundejerforeningerne. Christian fortalte kort om de overvejelser kommunen har ang. de forskellige løsninger og om hvordan det skal finansrers mellem grundejerforeningerne, kommunen og forsyningen. Vi kommer selv til at betale en andel spørgsmålet er bare hvor meget? Hvis kommunen skal ligge et større beløb skal der an ligges en sti langs diget, men det er der en grundejerforening som er meget imod de ønsker ikke folk så tæt på. 27 marts (2014) Roskilde kommune dialogmøde med grundejerforeningerne. Vi skal selv lave lokale løsninger med diger langs fjorden og værebro å indtil de regionale løsninger kommer. De 3 sluse løsninger. Det er vigtigt at vi ikke kommer til at drukne os selv fra det vand som kommer fra værebro å. Der blev vist 3D billeder af digerne så grundejerne kunne se hvor meget de fyldte i landskabet. Juni fremlægges skitseprojekter. 3 formænd var på besøg i Jægerspris for at se hvordan de havde opkøbt billig jord og selv lavet naturlige diger. De havde så bare problemer med mosegrise som lavede huller. Fremtidige møder 29 april Roskilde kommune dialogmøde 20 maj Borgermøde Jyllinge hallen kl alle er velkommen. 22 maj Roskilde kommune dialogmøde. Jeg har også været til møde ang. centerudvidelsen i Jyllinge centeret men da der har været så meget om det i dagspressen vil jeg undlade at snakke om det. Formandens beretning blev godkendt uden indsigelser Kasserens beretning: kontingenter alle har indbetalt i Vi har udlejet teltet for 1200 kr. Under indtægter er der en ny post som hedder ejendomsservice, det er når ejedomsmæglere skal have info om en ejendom de skal sælge. Så tager vi penge for besværet, når grundejeren ikke selv har gemt data. Bestyrelseskontingent/ møde mangler da regnskabet var lavet færdigt. Så derfor lavt i år og næste år højt. Generalforsamlingen vi har sparet lidt på udgifterne til generalforsamlingen derfor lavere budget for Forsikringer uændret Vedligeholdelse af fællesarealet sat 8000 kr. brugt 4568 kr. sat budget for 2014 til 4000 kr. Vedligeholdelse af inventar brugt 744 kr. sat budget for 2014 til 2000 kr. igen Snerydning og saltning den tunge post brugt kr. sat budget for 2014 til kr. igen Indkøb til grundejerforeningen der er blevet købt et par fodboldmål til 2500 kr. sat budget for 2014 til 1500 kr. Fest, fastelavn mv. brugt 2320 kr. der var sat 3000 kr. sat budgat 2014 til 3000 kr. PBS/ nets udgifterne Porto og kontorudgifter Gebyr på bank overførsler uændret Total ud kr. Ind kr. Overskud 4751 kr. Vejbidrag mangler PC 40 og PC 39 har indbetalt 2 gange. PC 14 har indbetalt for Udgifter til vedligeholdelse af vej 9577 kr. vi havde sat budgettet til kr. sat budget 2014 til det samme. Balancen på vejbidrag bliver kr. Vi opfordre ALLE til at tilmelde sig betalingsservice. Det er billigere i forhold til gebyrer, det er det rigtige beløb som bliver overført, indbetalings kortene kommer med kort betalingsfrist. Kasserens beretning (regnskab og budget) blev godkendt uden indsigelser.

4 Forslag fra ejerne Der var ingen indkommet forslag fra ejerne. Forslag fra bestyrelsen Der var ingen indkommet forslag fra bestyrelsen. Valg til bestyrelsen Følgende blev valgt til bestyrelsen. Kasser Frode Østberg Lindevej 12 modtog genvalg Bestyrelsesmedlemmer: Jeanita Lund modtog ikke genvalg (ny) Bent Fabricius Fyrrevej 2 blev valgt Jacob From modtog genvalg Bestyrelsessuppleanter: Der blev kun valgt en Jeanita Lund Birkevej 17 Revisor: Christian Laursen modtog genvalg Henrik Bjerg modtog genvalg Revisorsuppleanter: Pia Sørensen Birkevej 12 blev valgt. Festudvalget: Uændret Fællesarealudvalg: Uændret Eventuelt Lars Sørensen Birkevej 12 slår græsset forsat og Dorte Christensen Fyrrevej 13 afløser hvis det er nødvendigt (ferie eller andet). Det blev forslået om ikke vi kunne lave indkaldelser, referater osv... info elektronisk (dette er en god ide) det indbefatter at vi får en hjemmeside op af køre og at alle grundejer har en computer (mail) Der blev snakket om problemer med hunde der gør vedvarende, også om natten. de er et stort problem for de omliggende naboer. Man må selv tage snakken med den pågældende hundeejer. Bestyrelsen kan godt sende en påmindelse om at man skal huske at bevare et godt naboskab. Vi skal jo alle sammen være her. Der er ingen grund til at have stridigheder over en hund. Det er også et problem med kattene, man må selv have fat i ejerne,selvom det er svært at finde ud af hvor de bor da de løber langt omkring. Man må holde sig til hvad loven siger og ikke selv gribe til dårlige metoder for at komme af med dem. Husk på det er nogens kæledyr, man er jo ikke selv interesseret i at miste nogen eller noget som man har kært!. Dirigenten spurgte om der var nogen som havde yderligere spørgsmål, da dette ikke var tilfældet takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for lukket.

5 Jyllinge marts 2014 Underskrevet af Gitte Sørensen (sign) Formand Christian Laursen (sign) Dirigenten Næste bestyrelsesmøde er Onsdag d. 28 maj 2014 kl hos Gitte Sørensen

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere