Afrapportering Storytelling-workshop den 10. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Storytelling-workshop den 10. januar 2013"

Transkript

1 Afrapportering Storytelling-workshop den 10. januar

2 Indledning Torsdag den 10. januar 2013 mødtes 65 forskellige fynske turismeaktører <l workshop i forbindelse med Oplevelsesmaskinen på Vissenbjerg Storkro. Workshoppen var nr. 4 i det samlede udviklingsforløb, som har <l formål at udvikle tema<serede oplevelser på Fyn på baggrund af HC Andersen og det Sydfynske Øhav. Formålet med første halvdel af workshop 4 var at koble storytelling på koncepterne, så de bliver en del af en større fortælling. Reklamebureauet Fyn United præsenterede det nye brand og brandstrukturen for Des<na<on Fyn, og den dynamiske trio fik informa<oner og indblik i de forskellige koncepter, som de kan bruge i det videre brandingarbejde. De forskellige netværksgrupper fik deres koncepter gjort endnu mere konkrete, så koncepterne nu er tætere og tætere på at komme på hylden og blive solgt. I anden halvdel af workshoppen var formålet igennem en nytårskur at skabe energi og netværk mellem workshopdeltagerne og derved bane vejen for flere forretningsmæssige samarbejder mellem projektets deltagere.

3 Succeskriterier for Oplevelsesmaskinen 1. At skabe eventyrlige oplevelseskoncepter, som kan <ltrække flere turister <l Fyn 2. At sikre, at koncepterne er forretningsmæssigt bæredyg<ge 3. At oplevelseskoncepterne er klar <l salg <l lanceringen 2. april 4. At få kendskab <l hinandens virksomheder, så det bliver naturligt og let at tage ini<a<v <l flere fælles projekter og mere samarbejde én samlet des<na<on

4 Gruppeoversigt og oplevelseskoncepter Gruppe Tænd for familien tag på eventyr i Øhavet Øhav Exclusive Eventyr for voksne Fortællerbænke Rejsekammeraten Fynske høs]ester HCA app en Så du kan (op)leve mens du rejser Oplev vintereventyr på Fyn Kongens Fadebur: Kulinarisk rejse fra jord <l slot Oplevelseskoncepter Ak<v ferie for hele familien i Øhavet Eksklusive luksusferier i Øhavet Oplevelsesbænke med lokal forankring Pakkerejse med oplevelser og overnatning for børnefamilier Besøg på fynske høstmarkeder og fødevareproducenter Eventyr app Billige overnatninger og rabat på atrak<oner i vinterferien Gourmetpakkerejse med udgangspunkt i Nyborg Slot og lokale fødevareproducenter 4

5 Status på oplevelseskoncepter På de følgende sider er en kort opsamling og status på de forskellige oplevelseskoncepter. Det er udarbejdet på baggrund af gruppernes præten<oner af koncepterne på workshoppen, samt på baggrund af det <lsendte hjemmearbejde og konceptbeskrivelser. Opsamlingen skal ses som et rids over, hvad koncepterne indeholder, hvad der fokuseres på og hvor langt hver enkelt gruppe er i processen. 5

6 Status på oplevelseskoncepter Tænd for familien ta på eventyr i Øhavet! Rikke!de!Neergaard! Helle!Ålkjær! Anne!Høyby! Gitte!van!Deurs! Signe!Møller! Hanne!Bourgeat! Jacob!Pedersen! Maren!Madsen! Rico!Boye!Jensen! Lis!Mylenberg! Nicolai!Birkedal! Peter!Thor!Andersen! Jane!Jensen! John!Jessen!! Aktiv'ferie ' Øhavets!Smakkecenter! Bøsøre!Strand!Feriepark! Odense!Zoo! Naturama! Svendborg!havn! Maritimt!Center!Danmark! Faaborg!Midtfyns!kommune! Faaborg!Midtfyn! Naturturisme!I/S! Faaborg!havn! Øhavsporten! Øhavsmuseet! Arena!Assens! Arena!Assens!! 6

7 Tænd for familien ta på eventyr i Øhavet Konceptet markedsføres under navnet Tænd for familien og henvender sig <l børnefamilier, som vil på ak<v ferie. I konceptet indgår mange forskelige oplevelser og ak<viteter, som alle tager udgangspunkt i Sydfyn og det Sydfynske Øhav. Gruppen har udviklet et produktkatalog, hvor overnatningsvirksomheder kan vælge imellem en række ak<viteter og oplevelser, som <lbydes <l gæsterne. Alle de prak<ske <ng omkring varighed, sværhedsgrad, pris, mødested og booking vil være med i kataloget. Gruppen udarbejder en skabelon <l, hvordan man som overnatningsvirksomhed kan sammensæte forskellige tema<serede oplevelsespakker på baggrund af produktkataloget. Overnatningsvirksomhederne kan benyte skabelonerne, indsæte beskrivelse af egen virksomhed og sæte det sammen, så det passer <l det enkelte sted. En oplevelsespakke kan fx være et eventyrligt weekendophold for børnefamilier i eferårsferien med skatejagt og sælsafari. Produktkataloget indeholder blandt andet følgende ak<viteter: Sælsafari Nak og æd på lavt vand På forbryderjagt i Faaborg Kajaktur for hele familien Sejlads i smakkejolle Øhop- skatejagt med GPS Priserne varierer alt ahængig af ak<vitet og antal deltagere. På en skala fra 1-10 over hvor klart konceptet er <l lanceringen, vurderer gruppen, at konceptet ligger på 7. 7

8 Status på oplevelseskoncepter Øhav Exclusive Eventyr for voksne! Ane!Katrine!Vig! Brian!Schiødt!Carlson! Jan!Jay!Jensen! Martin!Lerkenfeld!Jensen! Anja!Haas! Poul!Baltzer!Heide!! Det%gode%liv % Ærø!Turist1!og!Erhvervskontor! Udvikling!Fyn!!Faaborg1Midtfyn! Maritimt!Center!Danmark! Havørred!Fyn! Naturturisme!I/S! Øhavsmuseet!! 8

9 Øhav Exclusive Eventyr for voksne Øhav Exclusive er et miniferiekoncept, skræddersyet <l par der ønsker <d <l hinanden og gode, fælles og unikke oplevelser. Solnedgang og stjernestunder, store kulinariske oplevelser i det små, frilufsak<viteter og kvalitet i overnatningen. Oplevelser der kan sætes sammen på forskellige måder og med udgangspunkt i forskellige former for overnatningssteder. Der sammensætes et program over 3 dage med 2-3 ak<viteter/oplevelser. Hjørnestenen er en produktguide, hvor de forskellige oplevelsesaktører kan sæte deres ak<viteter ind i en standardiseret præsenta<on. Ak<viteterne er byggeklodser, som både gæster og overnatningsvirksomheder kan plukke og sammensæte efer ønske. Produktguiden sikrer, at overnatningsvirksomhederne kan udvælge ak<viteter og skabe en oplevelsespakke (overnatning og ak<vitet) målretet stedets profil med et minimum af egenindsats. Det giver sam<dig tryghed for relevans, kvalitet og mod <l at afprøve nye samarbejdskonstruk<oner. I første omgang bliver nedenstående ak<viteter bearbejdet efer en fælles skabelon og udbudt <l overnatningsvirksomheder. Ak<viteterne har forskellig varighed og pris ahængig af deres karakter. Fælles for dem alle er, at de er målretet segmentet Det gode liv. Øhop (Avernakø/Lyø, Skarø/Drejø) Cykeltur Svanninge Bakker Solnedgangssejlads Kajakkurser incl. Instruktør SUP Boards Stand Up Padling Sælsafari I Carsten Jensens fodspor Ærø Golf Klub Byvandring Fåborg med vægter På en skala fra 1-10 vurderer gruppen, at konceptet ligger på 7 i forhold <l at være færdigudviklet. 9

10 Status på oplevelseskoncepter Fortællerbænke!! Sjov,!leg!og!læring!og! Aktiv!ferie! Jane!Hermansen! Odense!Zoo! Søren!Steffensen! FYRTÅRN!Tommerup!Fonden! Hans!Åge!Hjeresen! Danmarks!Fugle!Zoo! Morten!Jørgensen! Terrariet!Vissenbjerg! Claus!Bjørke! Cosy!Bed!and!Breakfast! Suzette!Ascot! AscotPress! Janne!Rønnemose! Camp!Hverringe! AnneKMette!Sørensen! Udvikling!Fyn! Michella!Kornager! Tommeruphallerne! Pernille!Holmskov! Børnekulturhuset!Fyrtøjet!! Lise!Marie!Nedergaard! Børnekulturhuset!Fyrtøjet! Grith!Nynne!Bagge! Fjord&Bælt!! Cecilie!Nielsen! 4CARE!K!Active!living! Ole!Klæstrup!Kristensen! 4CARE!K!Active!living! Mette!Berring! GuideserviceDanmark!! 10

11 Fortællerbænke Formålet med fortællerbænken er at få gæsterne <l at besøge hele Fyn. Målgruppen er go local det vil sige gæster, der vil være opdagelsesrejsende, og som vil ud i alle aorogene af Fyn. Her tænkes primært på børnefamilier i segmentet Sjov, leg og læring og Ak<vferie. Bænkene skal stå på strategiske steder, hvor der er seværdigheder, skøn natur og cykelruter. Gæsten skal rundt og opleve alle de små hemmeligheder, der gemmer sig på Fyn ved at følge en speciel bænkerute. Grundstammen omkring fortællerbænkene er QR- koder, som skal sidde på bænkene. Når gæsten scanner QR- koden skal koden indeholde et eventyr fra HCA eller med historier fra Fyn fx historien om røvere fra Vissenbjerg. Der kan også være andre informa<oner i og uden på bænken. Fx skal der være unikke informa<oner om det lokalområde gæsten befinder sig i. Er der nogle spændende gårdbu<kker i nærheden, spisesteder, snapsemager eller en silderyger? Bænkene skal altså forankres lokalt. Hvad har stedet rundt omkring bænken at byde på? Sam<dig skal der være en konkurrence eller et incitament <l at besøge så mange bænke som muligt. Fx et bevis eller mærker man kan få med hjem enten fysik eller i form af apps Bænken skal også opfordre <l billeddeling, så folk på netet kan se, hvad Fyn har at <lbyde. Målsætningen er fokus på hele Fyn. På en skala fra 1-10 vurderer gruppen at konceptet ligger på 5 i forhold <l at være færdigudviklet og klar <l lancering 11

12 Status på oplevelseskoncepter! Rejsekammeraten! Vibeke!Kjær+Olsen! Rikke!Vojer!Kern! Lisanne!Gerlich! Henrik!Christoffersen+Thorsen! Allan!Winther! Annette!Wichmann! Peter!Dalsgaard! Torben!Iversen! Henrik!Traugott+Olsen! Lene!Pedersen!! Sjov,!leg!og!læring!! Gallerie!Rasmus! Oplevelsernes!Academy! Udvikling!Fyn! Udvikling!Fyn! Oplevelsernes!Academy! Udvikling!Fyn! Midt!og!Sydfyns!turistforening! Den!Flyvende!Kuffert! Galeasen!Aventura! Odense!Bys!Museer! 12

13 Rejsekammeraten Rejsekammeraten er et koncept der bygger på er eventyrlige pakkerejser/oplevelser for børn og deres forældre eller bedsteforældre. Der fokuseres på den ægte og auten<ske eventyrø, samværet med familien samt læring. Rejsekammeraten er en række <lvalgsmuligheder/pakker med udgangspunkt i overnatninger. Udbuddet af oplevelsespakker er i teorien uendeligt. De forskellig oplevelsespakker kan sorteres efer forskellig parametre: Geografi: tæt på Odense, tæt på Svendborg m.m. AkRvitet/tema: H.C. Andersens Eventyr / Vådt er godt for havpiger og havdrenge / Prinser og prinsesser Aldersgrupper: Bedst < 6år De oplevelser som Rejsekammeraten <lbyder er pakket ind i eventyret, en læring om eventyr, historie og Fyn sådan at man netop besøger en hel eventyrø. Der skal være eventyrlig indretning og dørportaler på de enkelte værelser på hotellerne. Gruppen vil også lave nogle grønne chokolade- /marcipanærter, som skal ligge som velkomstpakker på sengene. Der skal sendes en dvd med eventyr <l familien inden de kommer <l Fyn. Når familien rejser hjem igen, får de en snackpakke med fynske produkter som de kan spise på vejen hjem. Under selve opholdet får alle i familien en keyhanger med et kort med rabat og fast- track muligheder <l atrak<oner. Man bliver altså speciel VIP- gæst og er ikke blot et nummer i rækken. Pris: DKK 900 pr nat for 2 voksne + 2 børn i opredning, inkl. Morgenmad = DKK 225 pr person På en skala fra 1-10 vurderer gruppen at konceptet ligger på 7-8 i forhold <l at være færdigudviklet og klar <l lancering 13

14 Status på oplevelseskoncepter Fynske HøsWester!!! Det!gode!liv!! Connie!Østergaard! Gl.!Brydegaard! Rikke!Nielsen! Gl.!Brydegaard! Karina!Hansen! Gl.!Brydegaard! Carsten!Nielsen! Udvikling!Fyn! Carsten!Andersen/Bente!Rasmussen! Skaarupøre!Vingaard! Mikael!Hansen! Kulinarisk!Sydfyn/Smagen!af!Fyn!! 14

15 Fynske høswester Konceptet tager udgangspunkt i de forskellige høs]ester og markeder på Fyn, og <lbyder gæsten en kulinarisk pakkerejse med udgangspunkt i års<dens høstmarkeder og fes<valer. Konceptet koncentrerer sig om busture rundt <l fynske høstmarkeder og producenter så det bliver let og enkelt for gæsten at komme rundt. Målgruppen er Det gode liv og specielt værdierne nærvær, det lokale fynske, auten<citet og kvalitet spiller en stor rolle Konceptet koncentrerer sig om weekendophold med to overnatninger, som kan bookes hele året rundt i forbindelse med specifikke markeder. Pakkeprisen for to overnatninger inkl. forplejning er 1650 kr. Prisen skal ikke være højere end at gæsterne har penge <l at købe produkter fra markeder og producenter. Gruppen har taget udgangspunkt i aspargesfes<vallen som et forslag. Her skal det være muligt at booke ophold weekenden før, under og efer fes<vallen. Et ophold inkluderer middag på Gl. Brydegaard med asparges som omdrejningspunkt, besøg hos aspargesavleren Torup Bakkegaard, picnictur <l Egeskov Slot, besøg i bu<kken Smagen af Fyn samt besøg på Skaarupøre Vingaard, hvor gæsterne får mulighed for at se, høre og smage på vin. Konceptet skal kunne kopieres <l at omfate alle høs]ester og høstmarkeder der er i løbet af året på Fyn. Målsætningen er at udvikle gode og eksklusive fødevarerelaterede oplevelser på Fyn På en skala fra 1-10 over hvor klart konceptet er <l lanceringen, vurderer gruppen, at konceptet ligger på 7. 15

16 Status på oplevelseskoncepter HC Andersen app en Så du kan (op)leve mens du rejser (Den flyvende kuffert)! Jan!Milling! Inge!Dahl! Marianne!Storch! Anders!Ulrich! Peter!Karner! Lisa!ThernemoesAToft! Tom!Pedersen! Helene!Borchardt! Julie!Lindegaard! Torben!Iversen!! Thomas!Kastrup!! Sjov,!leg!og!læring!! Milling!Hotels! Udvikling!Fyn! Udvikling!Fyn! Gorilla!Park! Hotel!Hesselet! Odense!Sport!&!Event! Hotel!Christiansminde! Odense!Bys!Museer! FilmFyn! HC!Andersen!paraden! Udvikling!Fyn!! 16

17 HC Andersen app Den Flyvende Kuffert Konceptet er HC Andersen app en: Den Flyvende Kuffert. App en er primært henvendt <l målgruppen Sjov, leg og læring, og skal få gæsterne <l selv at blive en del af eventyret. Visionen er at få gæsterne involveret i de eventyrlige oplevelser på Fyn via mobilteknologi HC Andersen skal kobles sammen med den gode ferie. Produktet er en brugerdrevet interak<v app, hvor gæsterne kan kommentere på hinandens indlæg og dele oplevelser. App en bliver på den måde hele <den udbygget med nye og spændende idéer <l, hvad man kan opleve på Fyn. Gæsten kan downloade app'en ved at scanne et HCA- papirklip, som man finder en masse forskellige steder undervejs i planlægningen af - og på selve rejsen. F.eks. ved booking, ankomst, ophold, transport- og ventesitua<oner og på fortællerbænke. App en skal også indeholde spor med eventyrfortællinger, guides, GPS- features og muligheder for at sende push- beskeder, så gæsten kan få <lsendt sms'er, når en af broerne krydses og ferien begynder. Rundt omkring i det fynske landskab der hvor HCA har været kan gæsten få beskeder om fx: vidste du at. (facts om HCA). App en skal også indeholde augmentet reality, så man igennem mobilen kan se, hvordan gaderne så ud på HCA s <d. Man skal have mulighed for, at tage billeder af sig selv og sin familie i scener fra HCA s <d og sende det som postkort <l venner og familie eller lægge det op på Facebook. Gruppen er på nuværende <dspunkt ved at finde samarbejdspartnere og indsamle viden om allerede eksisterende apps På en skala fra 1-10 vurderer gruppen at konceptet ligger på 4 i forhold <l at være færdigudviklet og klar <l lancering. 17

18 Oplev vintereventyr på Fyn Status på oplevelseskoncepter! Alexandra!Sørensen! Steffen!Palmø! Christina!Jarlgaard! Tom!Pelle!! Lone!Østergård! Anya!Aarenstrup! Mette!Dennig! Malene!K.!Glenstrup! Torben!Simonsen! Gerda!Wassilefsky! Ole!Sig!Olsen!! Sjov,!leg!og!læring! CABINN!Odense! VisitOdense! Valdemar!Slot! Hotel!Svendborg! Udvikling!Fyn!/!VisitOdense! Syddansk!Universitet! Udvikling!Fyn!L!VisitSvendborg! Svendborg!Museum!! HCA!Maraton!! Spangsgaard!Bed!&!Breakfast! Scandic!Odense!! 18

19 Oplev vintereventyr på Fyn Der sker rig<g mange <ng på Fyn i vinterferien, som det desværre er svært for gæsten at finde frem <l. Konceptet vil gøre det nemt, overskueligt og billigt for gæsten at finde de gode oplevelser. Konceptet vil øge besøgstallet på de <dspunkter af året, hvor der tradi<onelt ikke er så mange gæster. Målgruppen er børnefamilier i segmentet Sjov, leg og læring. Familierne <lbydes en række eventyrlige oplevelser på Fyn, billig overnatning og atrak<oner med 25-30% rabat. Ved booking skal gæsten kunne klikke sig ind på et kort over Fyn. Når man klikker på et bestemt sted, popper der et <lbud frem med pris, atrak<oner og rabat. Ved ankomst udleveres en konvolut <l gæsten med alle nødvendige informa<oner: Velkomstbrev, bykort, spiseguide, rabatkort <l atrak<onerne inkl. adresser og åbnings<der, oversigt med begivenheder i byen, konkrete forslag <l ture/oplevelser samt andre brochurer om den by gæsten har valgt at besøge.der vil også være et kort over de steder, der giver rabat. Kortet vises ved indgangen <l atrak<onerne og rabaten fratrækkes prisen. Gæsterne får billige oplevelser og har dermed råd <l endnu flere oplevelser. I øjeblikket er der 11 hoteller og 13 atrak<oner med i projektet. Odense og Svendborg Cityforeninger vil give et shoppinggavekort på 100 kr. <l alle der køber produktet Pris: Dobbeltværelse 498 kr. inkl. morgenmad Opredning - fra 150 kr. inkl. morgenmad På en skala fra 1-10 over hvor klart konceptet er <l lanceringen, vurderer gruppen, at konceptet ligger på 8. Planen er, at konceptet testes i uge 7 og 8 i

20 Status på oplevelseskoncepter Kongens Fadebur: Kulinarisk rejse fra jord Rl slot ta køkkendøren Rl kongens hof! Helle!Tengstedt! Troels!Malthe!Borch! Hanne<Marie!Hansen! Lina!McQuillan! Ingelise!Schimko! Malene!Beck! Anne!Kristensen!! Trine!Lai!! Det!gode!liv! Danmarks!Keramikmuseum!Grimmerhus! Østfyns!Museer! Syddansk!Musikfestival! Syddansk!Musikfestival! Harridslevgaard!Slot!&!Herregaarden!Jerstrup! Østfyns!Museer/Nyborg!Slot! Nyborg!Rejser! Hindsgavl!Slot!!! 20

21 Kongens Fadebur: Kulinarisk rejse fra jord Rl slot Træd ind i en bid af Nyborg og Danmarks middelalderhistorie og smag på nu<dens produkter fra Kongens Fadebur. Oplevelsen er præget af forkælelse i form af gode råvarer samt en historisk fortælling, der samler oplevelsen <l en helhed og gør den unik. Gæsten vil overraskes af smagsoplevelser og komme tæt på råvarer og madens oprindelse. Der er mulighed for at slappe af i et mindre bymiljø med smukke auten<ske rammer, tæt på grønne områder og vand. Målgruppe er det gode liv ægtepar 45+, som gerne vil have nogle gode oplevelser og noget godt at spise. Konceptet tager udgangspunkt i weekendophold, hvor man kommer <l Nyborg og bor på hotel. Gæsten besøger Nyborg slot, oplever eventyret og finder vej <l slotes fadebur, som er iscenesat med fødevarer. Gæsterne kommer på besøg hos to fødevareproducenter i Nyborg og ser produk<onen. De får lov <l at smage på maden og mulighed for at købe produkter med hjem. Med i konceptet er der middag på Nyborg slot, hvor der er dækket op <l den helt store fest. Inden middagen er der et foredrag, så gæsterne får et indblik i, hvad der foregik i middelalderen når der var fester og middage på slotet. Gæsten rejser hjem med gode minder, lækre og unikke produkter, gode fortællinger og er blevet mæt mellem ørerne og i maven. Den første weekend bliver aholdt den september 2013 sam<dig med et stort fødevaremarked i Nyborg. Konceptet bevæger sig i tre niveauer: 3 overnatninger, 2 overnatninger eller en efermiddag. Prisen ahænger af hvilket niveauet På en skala fra 1-10 vurderer gruppen at konceptet ligger på 8 i forhold <l at være færdigudviklet og klar <l lancering 21

22 Nytårskur networking og bobler 22

23 Det videre forløb i oplevelsesmaskinen 10. februar: Grupperne skal levere konceptbeskrivelser og storytelling <l Udvikling Fyn 22. februar: Grupperne får materialet <lbageleveret med forslag <l salgsark 26. februar: Workshop 5 med præsenta<on af koncepter og <lbagemeldinger husk at invitere partnere fra jeres koncepter og medarbejdere 27. februar Rl 1. april: Sidste <lpasninger 2. april Lancering Forår/ sommer: Sommer: Eceråret: Salg og leverance Test af koncepter Opfølgning, <lpasning og nye koncepter 23

24 Dede skal leveres senest 10. februar Konceptbeskrivelse: 1. Generel introduk<on <l hele projektet 2. Kort introduk<on <l konceptet 3. Konceptet tæt på: - Målgruppe/brugerprofil - Markedsføring og salg - Booking - Ankomst - Afrejse - Indhold/ak<viteter - Hvilke værdier skabes? - Interak<on mellem ansate og gæster - Pris 4. Reak<on/storytelling 5. Forretningsmodel - Økonomi: Pris, avance, kvalitetssikring, evt. kontrahering - Mål 6. Handlingsplan Storytelling (fra Fyn Uniteds ark) Bruges <l salgsark 24

25 Workshop 5: Forpremiere på koncepterne 26. februar 2013 kl Odense Congress Center HJEMMEOPGAVE: Gør konceptbeskrivesen færdig og udfyld storytelling- modellen Skal afleveres senest 10. februar 25

Vores fælles rejse igennem Oplevelsesmaskinen Destination Fyn

Vores fælles rejse igennem Oplevelsesmaskinen Destination Fyn Vores fælles rejse igennem Oplevelsesmaskinen Destination Fyn. Indledning De#e er en opsamling på, hvad aktørerne i Oplevelsesmaskinen har bedrevet siden projektstart i maj 2012. Denne beskrivelse indeholder

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Syv fynske ferieeventyr

Syv fynske ferieeventyr 2014 Syv fynske ferieeventyr På øhavet, i skov og bakker visitfyn.dk for alle Fyn frister med en perlerække af eventyr for både store og små. Find mere inspiration på visitfyn.dk og book dine oplevelser

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Økologiske oplevelser

Økologiske oplevelser Økologiske oplevelser Inspiration til satsning på kulinarisk økologi, fødevarer og landbrug issue, date Resumé Denne rapport præsenterer konceptet bag økologiske oplevelser; hvordan man igennem oplevelser

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

MANUAL TIL FERIEKONCEPTET

MANUAL TIL FERIEKONCEPTET MANUAL TIL FERIEKONCEPTET Version 1 LIDT GODT HAR MAN DA LOV AT HA DET Kære aktør... Det er med stor fornøjelse, at vi byder din virksomhed velkommen i feriekonceptet Dessertweekend. Med denne manual præsenterer

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Personaer - forstå din målgruppe

Personaer - forstå din målgruppe Personaer - forstå din målgruppe Indholdsfortegnelse Personaer - forstå din målgruppe s. 1 Foodies (Tyskland) s. 3 Foodies (Norge) s. 5 De selvbevidste (Tyskland) s. 7 De selvbevidste (Norge) s. 9 Surfere

Læs mere

Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde

Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde Potentialet for Kerteminde er stort, hvad angår øgede turistindtægter, og det betyder nye og flere investorer Der er gjort meget og investeret

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere