Afrapportering Storytelling-workshop den 10. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Storytelling-workshop den 10. januar 2013"

Transkript

1 Afrapportering Storytelling-workshop den 10. januar

2 Indledning Torsdag den 10. januar 2013 mødtes 65 forskellige fynske turismeaktører <l workshop i forbindelse med Oplevelsesmaskinen på Vissenbjerg Storkro. Workshoppen var nr. 4 i det samlede udviklingsforløb, som har <l formål at udvikle tema<serede oplevelser på Fyn på baggrund af HC Andersen og det Sydfynske Øhav. Formålet med første halvdel af workshop 4 var at koble storytelling på koncepterne, så de bliver en del af en større fortælling. Reklamebureauet Fyn United præsenterede det nye brand og brandstrukturen for Des<na<on Fyn, og den dynamiske trio fik informa<oner og indblik i de forskellige koncepter, som de kan bruge i det videre brandingarbejde. De forskellige netværksgrupper fik deres koncepter gjort endnu mere konkrete, så koncepterne nu er tætere og tætere på at komme på hylden og blive solgt. I anden halvdel af workshoppen var formålet igennem en nytårskur at skabe energi og netværk mellem workshopdeltagerne og derved bane vejen for flere forretningsmæssige samarbejder mellem projektets deltagere.

3 Succeskriterier for Oplevelsesmaskinen 1. At skabe eventyrlige oplevelseskoncepter, som kan <ltrække flere turister <l Fyn 2. At sikre, at koncepterne er forretningsmæssigt bæredyg<ge 3. At oplevelseskoncepterne er klar <l salg <l lanceringen 2. april 4. At få kendskab <l hinandens virksomheder, så det bliver naturligt og let at tage ini<a<v <l flere fælles projekter og mere samarbejde én samlet des<na<on

4 Gruppeoversigt og oplevelseskoncepter Gruppe Tænd for familien tag på eventyr i Øhavet Øhav Exclusive Eventyr for voksne Fortællerbænke Rejsekammeraten Fynske høs]ester HCA app en Så du kan (op)leve mens du rejser Oplev vintereventyr på Fyn Kongens Fadebur: Kulinarisk rejse fra jord <l slot Oplevelseskoncepter Ak<v ferie for hele familien i Øhavet Eksklusive luksusferier i Øhavet Oplevelsesbænke med lokal forankring Pakkerejse med oplevelser og overnatning for børnefamilier Besøg på fynske høstmarkeder og fødevareproducenter Eventyr app Billige overnatninger og rabat på atrak<oner i vinterferien Gourmetpakkerejse med udgangspunkt i Nyborg Slot og lokale fødevareproducenter 4

5 Status på oplevelseskoncepter På de følgende sider er en kort opsamling og status på de forskellige oplevelseskoncepter. Det er udarbejdet på baggrund af gruppernes præten<oner af koncepterne på workshoppen, samt på baggrund af det <lsendte hjemmearbejde og konceptbeskrivelser. Opsamlingen skal ses som et rids over, hvad koncepterne indeholder, hvad der fokuseres på og hvor langt hver enkelt gruppe er i processen. 5

6 Status på oplevelseskoncepter Tænd for familien ta på eventyr i Øhavet! Rikke!de!Neergaard! Helle!Ålkjær! Anne!Høyby! Gitte!van!Deurs! Signe!Møller! Hanne!Bourgeat! Jacob!Pedersen! Maren!Madsen! Rico!Boye!Jensen! Lis!Mylenberg! Nicolai!Birkedal! Peter!Thor!Andersen! Jane!Jensen! John!Jessen!! Aktiv'ferie ' Øhavets!Smakkecenter! Bøsøre!Strand!Feriepark! Odense!Zoo! Naturama! Svendborg!havn! Maritimt!Center!Danmark! Faaborg!Midtfyns!kommune! Faaborg!Midtfyn! Naturturisme!I/S! Faaborg!havn! Øhavsporten! Øhavsmuseet! Arena!Assens! Arena!Assens!! 6

7 Tænd for familien ta på eventyr i Øhavet Konceptet markedsføres under navnet Tænd for familien og henvender sig <l børnefamilier, som vil på ak<v ferie. I konceptet indgår mange forskelige oplevelser og ak<viteter, som alle tager udgangspunkt i Sydfyn og det Sydfynske Øhav. Gruppen har udviklet et produktkatalog, hvor overnatningsvirksomheder kan vælge imellem en række ak<viteter og oplevelser, som <lbydes <l gæsterne. Alle de prak<ske <ng omkring varighed, sværhedsgrad, pris, mødested og booking vil være med i kataloget. Gruppen udarbejder en skabelon <l, hvordan man som overnatningsvirksomhed kan sammensæte forskellige tema<serede oplevelsespakker på baggrund af produktkataloget. Overnatningsvirksomhederne kan benyte skabelonerne, indsæte beskrivelse af egen virksomhed og sæte det sammen, så det passer <l det enkelte sted. En oplevelsespakke kan fx være et eventyrligt weekendophold for børnefamilier i eferårsferien med skatejagt og sælsafari. Produktkataloget indeholder blandt andet følgende ak<viteter: Sælsafari Nak og æd på lavt vand På forbryderjagt i Faaborg Kajaktur for hele familien Sejlads i smakkejolle Øhop- skatejagt med GPS Priserne varierer alt ahængig af ak<vitet og antal deltagere. På en skala fra 1-10 over hvor klart konceptet er <l lanceringen, vurderer gruppen, at konceptet ligger på 7. 7

8 Status på oplevelseskoncepter Øhav Exclusive Eventyr for voksne! Ane!Katrine!Vig! Brian!Schiødt!Carlson! Jan!Jay!Jensen! Martin!Lerkenfeld!Jensen! Anja!Haas! Poul!Baltzer!Heide!! Det%gode%liv % Ærø!Turist1!og!Erhvervskontor! Udvikling!Fyn!!Faaborg1Midtfyn! Maritimt!Center!Danmark! Havørred!Fyn! Naturturisme!I/S! Øhavsmuseet!! 8

9 Øhav Exclusive Eventyr for voksne Øhav Exclusive er et miniferiekoncept, skræddersyet <l par der ønsker <d <l hinanden og gode, fælles og unikke oplevelser. Solnedgang og stjernestunder, store kulinariske oplevelser i det små, frilufsak<viteter og kvalitet i overnatningen. Oplevelser der kan sætes sammen på forskellige måder og med udgangspunkt i forskellige former for overnatningssteder. Der sammensætes et program over 3 dage med 2-3 ak<viteter/oplevelser. Hjørnestenen er en produktguide, hvor de forskellige oplevelsesaktører kan sæte deres ak<viteter ind i en standardiseret præsenta<on. Ak<viteterne er byggeklodser, som både gæster og overnatningsvirksomheder kan plukke og sammensæte efer ønske. Produktguiden sikrer, at overnatningsvirksomhederne kan udvælge ak<viteter og skabe en oplevelsespakke (overnatning og ak<vitet) målretet stedets profil med et minimum af egenindsats. Det giver sam<dig tryghed for relevans, kvalitet og mod <l at afprøve nye samarbejdskonstruk<oner. I første omgang bliver nedenstående ak<viteter bearbejdet efer en fælles skabelon og udbudt <l overnatningsvirksomheder. Ak<viteterne har forskellig varighed og pris ahængig af deres karakter. Fælles for dem alle er, at de er målretet segmentet Det gode liv. Øhop (Avernakø/Lyø, Skarø/Drejø) Cykeltur Svanninge Bakker Solnedgangssejlads Kajakkurser incl. Instruktør SUP Boards Stand Up Padling Sælsafari I Carsten Jensens fodspor Ærø Golf Klub Byvandring Fåborg med vægter På en skala fra 1-10 vurderer gruppen, at konceptet ligger på 7 i forhold <l at være færdigudviklet. 9

10 Status på oplevelseskoncepter Fortællerbænke!! Sjov,!leg!og!læring!og! Aktiv!ferie! Jane!Hermansen! Odense!Zoo! Søren!Steffensen! FYRTÅRN!Tommerup!Fonden! Hans!Åge!Hjeresen! Danmarks!Fugle!Zoo! Morten!Jørgensen! Terrariet!Vissenbjerg! Claus!Bjørke! Cosy!Bed!and!Breakfast! Suzette!Ascot! AscotPress! Janne!Rønnemose! Camp!Hverringe! AnneKMette!Sørensen! Udvikling!Fyn! Michella!Kornager! Tommeruphallerne! Pernille!Holmskov! Børnekulturhuset!Fyrtøjet!! Lise!Marie!Nedergaard! Børnekulturhuset!Fyrtøjet! Grith!Nynne!Bagge! Fjord&Bælt!! Cecilie!Nielsen! 4CARE!K!Active!living! Ole!Klæstrup!Kristensen! 4CARE!K!Active!living! Mette!Berring! GuideserviceDanmark!! 10

11 Fortællerbænke Formålet med fortællerbænken er at få gæsterne <l at besøge hele Fyn. Målgruppen er go local det vil sige gæster, der vil være opdagelsesrejsende, og som vil ud i alle aorogene af Fyn. Her tænkes primært på børnefamilier i segmentet Sjov, leg og læring og Ak<vferie. Bænkene skal stå på strategiske steder, hvor der er seværdigheder, skøn natur og cykelruter. Gæsten skal rundt og opleve alle de små hemmeligheder, der gemmer sig på Fyn ved at følge en speciel bænkerute. Grundstammen omkring fortællerbænkene er QR- koder, som skal sidde på bænkene. Når gæsten scanner QR- koden skal koden indeholde et eventyr fra HCA eller med historier fra Fyn fx historien om røvere fra Vissenbjerg. Der kan også være andre informa<oner i og uden på bænken. Fx skal der være unikke informa<oner om det lokalområde gæsten befinder sig i. Er der nogle spændende gårdbu<kker i nærheden, spisesteder, snapsemager eller en silderyger? Bænkene skal altså forankres lokalt. Hvad har stedet rundt omkring bænken at byde på? Sam<dig skal der være en konkurrence eller et incitament <l at besøge så mange bænke som muligt. Fx et bevis eller mærker man kan få med hjem enten fysik eller i form af apps Bænken skal også opfordre <l billeddeling, så folk på netet kan se, hvad Fyn har at <lbyde. Målsætningen er fokus på hele Fyn. På en skala fra 1-10 vurderer gruppen at konceptet ligger på 5 i forhold <l at være færdigudviklet og klar <l lancering 11

12 Status på oplevelseskoncepter! Rejsekammeraten! Vibeke!Kjær+Olsen! Rikke!Vojer!Kern! Lisanne!Gerlich! Henrik!Christoffersen+Thorsen! Allan!Winther! Annette!Wichmann! Peter!Dalsgaard! Torben!Iversen! Henrik!Traugott+Olsen! Lene!Pedersen!! Sjov,!leg!og!læring!! Gallerie!Rasmus! Oplevelsernes!Academy! Udvikling!Fyn! Udvikling!Fyn! Oplevelsernes!Academy! Udvikling!Fyn! Midt!og!Sydfyns!turistforening! Den!Flyvende!Kuffert! Galeasen!Aventura! Odense!Bys!Museer! 12

13 Rejsekammeraten Rejsekammeraten er et koncept der bygger på er eventyrlige pakkerejser/oplevelser for børn og deres forældre eller bedsteforældre. Der fokuseres på den ægte og auten<ske eventyrø, samværet med familien samt læring. Rejsekammeraten er en række <lvalgsmuligheder/pakker med udgangspunkt i overnatninger. Udbuddet af oplevelsespakker er i teorien uendeligt. De forskellig oplevelsespakker kan sorteres efer forskellig parametre: Geografi: tæt på Odense, tæt på Svendborg m.m. AkRvitet/tema: H.C. Andersens Eventyr / Vådt er godt for havpiger og havdrenge / Prinser og prinsesser Aldersgrupper: Bedst < 6år De oplevelser som Rejsekammeraten <lbyder er pakket ind i eventyret, en læring om eventyr, historie og Fyn sådan at man netop besøger en hel eventyrø. Der skal være eventyrlig indretning og dørportaler på de enkelte værelser på hotellerne. Gruppen vil også lave nogle grønne chokolade- /marcipanærter, som skal ligge som velkomstpakker på sengene. Der skal sendes en dvd med eventyr <l familien inden de kommer <l Fyn. Når familien rejser hjem igen, får de en snackpakke med fynske produkter som de kan spise på vejen hjem. Under selve opholdet får alle i familien en keyhanger med et kort med rabat og fast- track muligheder <l atrak<oner. Man bliver altså speciel VIP- gæst og er ikke blot et nummer i rækken. Pris: DKK 900 pr nat for 2 voksne + 2 børn i opredning, inkl. Morgenmad = DKK 225 pr person På en skala fra 1-10 vurderer gruppen at konceptet ligger på 7-8 i forhold <l at være færdigudviklet og klar <l lancering 13

14 Status på oplevelseskoncepter Fynske HøsWester!!! Det!gode!liv!! Connie!Østergaard! Gl.!Brydegaard! Rikke!Nielsen! Gl.!Brydegaard! Karina!Hansen! Gl.!Brydegaard! Carsten!Nielsen! Udvikling!Fyn! Carsten!Andersen/Bente!Rasmussen! Skaarupøre!Vingaard! Mikael!Hansen! Kulinarisk!Sydfyn/Smagen!af!Fyn!! 14

15 Fynske høswester Konceptet tager udgangspunkt i de forskellige høs]ester og markeder på Fyn, og <lbyder gæsten en kulinarisk pakkerejse med udgangspunkt i års<dens høstmarkeder og fes<valer. Konceptet koncentrerer sig om busture rundt <l fynske høstmarkeder og producenter så det bliver let og enkelt for gæsten at komme rundt. Målgruppen er Det gode liv og specielt værdierne nærvær, det lokale fynske, auten<citet og kvalitet spiller en stor rolle Konceptet koncentrerer sig om weekendophold med to overnatninger, som kan bookes hele året rundt i forbindelse med specifikke markeder. Pakkeprisen for to overnatninger inkl. forplejning er 1650 kr. Prisen skal ikke være højere end at gæsterne har penge <l at købe produkter fra markeder og producenter. Gruppen har taget udgangspunkt i aspargesfes<vallen som et forslag. Her skal det være muligt at booke ophold weekenden før, under og efer fes<vallen. Et ophold inkluderer middag på Gl. Brydegaard med asparges som omdrejningspunkt, besøg hos aspargesavleren Torup Bakkegaard, picnictur <l Egeskov Slot, besøg i bu<kken Smagen af Fyn samt besøg på Skaarupøre Vingaard, hvor gæsterne får mulighed for at se, høre og smage på vin. Konceptet skal kunne kopieres <l at omfate alle høs]ester og høstmarkeder der er i løbet af året på Fyn. Målsætningen er at udvikle gode og eksklusive fødevarerelaterede oplevelser på Fyn På en skala fra 1-10 over hvor klart konceptet er <l lanceringen, vurderer gruppen, at konceptet ligger på 7. 15

16 Status på oplevelseskoncepter HC Andersen app en Så du kan (op)leve mens du rejser (Den flyvende kuffert)! Jan!Milling! Inge!Dahl! Marianne!Storch! Anders!Ulrich! Peter!Karner! Lisa!ThernemoesAToft! Tom!Pedersen! Helene!Borchardt! Julie!Lindegaard! Torben!Iversen!! Thomas!Kastrup!! Sjov,!leg!og!læring!! Milling!Hotels! Udvikling!Fyn! Udvikling!Fyn! Gorilla!Park! Hotel!Hesselet! Odense!Sport!&!Event! Hotel!Christiansminde! Odense!Bys!Museer! FilmFyn! HC!Andersen!paraden! Udvikling!Fyn!! 16

17 HC Andersen app Den Flyvende Kuffert Konceptet er HC Andersen app en: Den Flyvende Kuffert. App en er primært henvendt <l målgruppen Sjov, leg og læring, og skal få gæsterne <l selv at blive en del af eventyret. Visionen er at få gæsterne involveret i de eventyrlige oplevelser på Fyn via mobilteknologi HC Andersen skal kobles sammen med den gode ferie. Produktet er en brugerdrevet interak<v app, hvor gæsterne kan kommentere på hinandens indlæg og dele oplevelser. App en bliver på den måde hele <den udbygget med nye og spændende idéer <l, hvad man kan opleve på Fyn. Gæsten kan downloade app'en ved at scanne et HCA- papirklip, som man finder en masse forskellige steder undervejs i planlægningen af - og på selve rejsen. F.eks. ved booking, ankomst, ophold, transport- og ventesitua<oner og på fortællerbænke. App en skal også indeholde spor med eventyrfortællinger, guides, GPS- features og muligheder for at sende push- beskeder, så gæsten kan få <lsendt sms'er, når en af broerne krydses og ferien begynder. Rundt omkring i det fynske landskab der hvor HCA har været kan gæsten få beskeder om fx: vidste du at. (facts om HCA). App en skal også indeholde augmentet reality, så man igennem mobilen kan se, hvordan gaderne så ud på HCA s <d. Man skal have mulighed for, at tage billeder af sig selv og sin familie i scener fra HCA s <d og sende det som postkort <l venner og familie eller lægge det op på Facebook. Gruppen er på nuværende <dspunkt ved at finde samarbejdspartnere og indsamle viden om allerede eksisterende apps På en skala fra 1-10 vurderer gruppen at konceptet ligger på 4 i forhold <l at være færdigudviklet og klar <l lancering. 17

18 Oplev vintereventyr på Fyn Status på oplevelseskoncepter! Alexandra!Sørensen! Steffen!Palmø! Christina!Jarlgaard! Tom!Pelle!! Lone!Østergård! Anya!Aarenstrup! Mette!Dennig! Malene!K.!Glenstrup! Torben!Simonsen! Gerda!Wassilefsky! Ole!Sig!Olsen!! Sjov,!leg!og!læring! CABINN!Odense! VisitOdense! Valdemar!Slot! Hotel!Svendborg! Udvikling!Fyn!/!VisitOdense! Syddansk!Universitet! Udvikling!Fyn!L!VisitSvendborg! Svendborg!Museum!! HCA!Maraton!! Spangsgaard!Bed!&!Breakfast! Scandic!Odense!! 18

19 Oplev vintereventyr på Fyn Der sker rig<g mange <ng på Fyn i vinterferien, som det desværre er svært for gæsten at finde frem <l. Konceptet vil gøre det nemt, overskueligt og billigt for gæsten at finde de gode oplevelser. Konceptet vil øge besøgstallet på de <dspunkter af året, hvor der tradi<onelt ikke er så mange gæster. Målgruppen er børnefamilier i segmentet Sjov, leg og læring. Familierne <lbydes en række eventyrlige oplevelser på Fyn, billig overnatning og atrak<oner med 25-30% rabat. Ved booking skal gæsten kunne klikke sig ind på et kort over Fyn. Når man klikker på et bestemt sted, popper der et <lbud frem med pris, atrak<oner og rabat. Ved ankomst udleveres en konvolut <l gæsten med alle nødvendige informa<oner: Velkomstbrev, bykort, spiseguide, rabatkort <l atrak<onerne inkl. adresser og åbnings<der, oversigt med begivenheder i byen, konkrete forslag <l ture/oplevelser samt andre brochurer om den by gæsten har valgt at besøge.der vil også være et kort over de steder, der giver rabat. Kortet vises ved indgangen <l atrak<onerne og rabaten fratrækkes prisen. Gæsterne får billige oplevelser og har dermed råd <l endnu flere oplevelser. I øjeblikket er der 11 hoteller og 13 atrak<oner med i projektet. Odense og Svendborg Cityforeninger vil give et shoppinggavekort på 100 kr. <l alle der køber produktet Pris: Dobbeltværelse 498 kr. inkl. morgenmad Opredning - fra 150 kr. inkl. morgenmad På en skala fra 1-10 over hvor klart konceptet er <l lanceringen, vurderer gruppen, at konceptet ligger på 8. Planen er, at konceptet testes i uge 7 og 8 i

20 Status på oplevelseskoncepter Kongens Fadebur: Kulinarisk rejse fra jord Rl slot ta køkkendøren Rl kongens hof! Helle!Tengstedt! Troels!Malthe!Borch! Hanne<Marie!Hansen! Lina!McQuillan! Ingelise!Schimko! Malene!Beck! Anne!Kristensen!! Trine!Lai!! Det!gode!liv! Danmarks!Keramikmuseum!Grimmerhus! Østfyns!Museer! Syddansk!Musikfestival! Syddansk!Musikfestival! Harridslevgaard!Slot!&!Herregaarden!Jerstrup! Østfyns!Museer/Nyborg!Slot! Nyborg!Rejser! Hindsgavl!Slot!!! 20

21 Kongens Fadebur: Kulinarisk rejse fra jord Rl slot Træd ind i en bid af Nyborg og Danmarks middelalderhistorie og smag på nu<dens produkter fra Kongens Fadebur. Oplevelsen er præget af forkælelse i form af gode råvarer samt en historisk fortælling, der samler oplevelsen <l en helhed og gør den unik. Gæsten vil overraskes af smagsoplevelser og komme tæt på råvarer og madens oprindelse. Der er mulighed for at slappe af i et mindre bymiljø med smukke auten<ske rammer, tæt på grønne områder og vand. Målgruppe er det gode liv ægtepar 45+, som gerne vil have nogle gode oplevelser og noget godt at spise. Konceptet tager udgangspunkt i weekendophold, hvor man kommer <l Nyborg og bor på hotel. Gæsten besøger Nyborg slot, oplever eventyret og finder vej <l slotes fadebur, som er iscenesat med fødevarer. Gæsterne kommer på besøg hos to fødevareproducenter i Nyborg og ser produk<onen. De får lov <l at smage på maden og mulighed for at købe produkter med hjem. Med i konceptet er der middag på Nyborg slot, hvor der er dækket op <l den helt store fest. Inden middagen er der et foredrag, så gæsterne får et indblik i, hvad der foregik i middelalderen når der var fester og middage på slotet. Gæsten rejser hjem med gode minder, lækre og unikke produkter, gode fortællinger og er blevet mæt mellem ørerne og i maven. Den første weekend bliver aholdt den september 2013 sam<dig med et stort fødevaremarked i Nyborg. Konceptet bevæger sig i tre niveauer: 3 overnatninger, 2 overnatninger eller en efermiddag. Prisen ahænger af hvilket niveauet På en skala fra 1-10 vurderer gruppen at konceptet ligger på 8 i forhold <l at være færdigudviklet og klar <l lancering 21

22 Nytårskur networking og bobler 22

23 Det videre forløb i oplevelsesmaskinen 10. februar: Grupperne skal levere konceptbeskrivelser og storytelling <l Udvikling Fyn 22. februar: Grupperne får materialet <lbageleveret med forslag <l salgsark 26. februar: Workshop 5 med præsenta<on af koncepter og <lbagemeldinger husk at invitere partnere fra jeres koncepter og medarbejdere 27. februar Rl 1. april: Sidste <lpasninger 2. april Lancering Forår/ sommer: Sommer: Eceråret: Salg og leverance Test af koncepter Opfølgning, <lpasning og nye koncepter 23

24 Dede skal leveres senest 10. februar Konceptbeskrivelse: 1. Generel introduk<on <l hele projektet 2. Kort introduk<on <l konceptet 3. Konceptet tæt på: - Målgruppe/brugerprofil - Markedsføring og salg - Booking - Ankomst - Afrejse - Indhold/ak<viteter - Hvilke værdier skabes? - Interak<on mellem ansate og gæster - Pris 4. Reak<on/storytelling 5. Forretningsmodel - Økonomi: Pris, avance, kvalitetssikring, evt. kontrahering - Mål 6. Handlingsplan Storytelling (fra Fyn Uniteds ark) Bruges <l salgsark 24

25 Workshop 5: Forpremiere på koncepterne 26. februar 2013 kl Odense Congress Center HJEMMEOPGAVE: Gør konceptbeskrivesen færdig og udfyld storytelling- modellen Skal afleveres senest 10. februar 25

AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013

AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013 AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013 Indledning Tirsdag d. 26. februar 2013 mødtes 42 fynske turismeaktører :l workshop i forbindelse med Oplevelsesmaskinen

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Vores fælles rejse igennem Oplevelsesmaskinen Destination Fyn

Vores fælles rejse igennem Oplevelsesmaskinen Destination Fyn Vores fælles rejse igennem Oplevelsesmaskinen Destination Fyn. Indledning De#e er en opsamling på, hvad aktørerne i Oplevelsesmaskinen har bedrevet siden projektstart i maj 2012. Denne beskrivelse indeholder

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Syv fynske ferieeventyr

Syv fynske ferieeventyr 2014 Syv fynske ferieeventyr På øhavet, i skov og bakker visitfyn.dk for alle Fyn frister med en perlerække af eventyr for både store og små. Find mere inspiration på visitfyn.dk og book dine oplevelser

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

kr. 495,* Ta på Lillebæltophold og nyd de skønne omgivelser fra Pr. person i delt dobbeltværelse

kr. 495,* Ta på Lillebæltophold og nyd de skønne omgivelser fra Pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 495,* Overnatning, 3 retters middag og morgenbuffet *) Priseksempel 27/6-17/8 2014 Ta på og nyd de skønne omgivelser Auditorie 38 mødelok aler Restauran t & Ca 153 værels fé er - kom og lad os

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost 1., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013

Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013 Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013 Dagens program 09.00 09.25 10.00 12.15 15.00 Velkommen Dagens program og siden sidst Om markedsføring i Destinationsprojektet,

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

SAS Travel Club Din klub i SAS

SAS Travel Club Din klub i SAS SAS Travel Club Din klub i SAS Office@sastravel.dk Indhold Indhold... 2 Med os kan du både ryge og rejse Vision Mission Strategi Værdier... 3 Vi hjælper dig på vej... 4 Hvordan finder du os... 5 Hjælp?...

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

KNAP 1.000.000 GÆSTER BESØGER ÅRLIGT HORSENS...

KNAP 1.000.000 GÆSTER BESØGER ÅRLIGT HORSENS... KNAP 1.000.000 GÆSTER BESØGER ÅRLIGT HORSENS... HAR DU SIKRET, AT DE OGSÅ BESØGER DIG? I 2006 brugte de over 600.000.000 kr. og denne kampagne skal få dem til at bruge endnu flere penge i 2010 - så det

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Bliv mester i begejstring

Bliv mester i begejstring Bliv mester i begejstring med Licence to THRILL For virksomheder, der ønsker medarbejdere, som er værter i verdensklasse. Vær med på det første hold, der starter den 11. marts og bliv klar til sommersæsonen

Læs mere

Bliv mester i begejstring

Bliv mester i begejstring Bliv mester i begejstring med Licence to THRILL For virksomheder, der ønsker medarbejdere, som er værter i verdensklasse. Vær med på det første hold, der starter den 11. marts og bliv klar til sommersæsonen

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015!

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015! Kære alle medlemmer af Greve Golfklub. Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD 8. - 15. April 2015 SIDSTE TILMELDINGSFRIST, DEN 20. FEBRUAR 2015 På vegne af

Læs mere

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Nyhedsbreve Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Hvorfor nyhedsbrev? Fordi min chef siger, vi skal have et For at øge salget For at blive mere synlige Salg og rela4oner Informere Trække kunderne

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost.0, der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 TORSDAG D. 22. JANUAR Indregistrering i Salen på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5,. (Kør ligeud i de to lyskryds, efter 2. lyskryds ligger

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

Get2Gether. Beatles sang det Vi gør det. Come2gether i Bevægelseshuset

Get2Gether. Beatles sang det Vi gør det. Come2gether i Bevægelseshuset Get2Gether Beatles sang det Vi gør det Come2gether i Bevægelseshuset Erhvervsklub:Get2Gether Vi mødes i erhvervsklubben 8 gange om året. Oplægsholder hver gang. Tema Hvordan kan vi bruge hinanden. Networking.

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

98% networking 2% morgenmad

98% networking 2% morgenmad 98% networking 2% morgenmad Konceptbeskrivelse 2009 Profil Hello Business Network blev stiftet i 2009 for at dække et stigende behov for et salgsnetværk med fokus på hver enkelt deltagers salgsprofil.

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Briefen som værktøj. 1. Baggrunden. 2. Rummet. 3. Publikummet. 4. Hvad kommer til syne? 5. Helten. 6. Modstanderen. 7. Hjælperne. 8.

Briefen som værktøj. 1. Baggrunden. 2. Rummet. 3. Publikummet. 4. Hvad kommer til syne? 5. Helten. 6. Modstanderen. 7. Hjælperne. 8. Høstfestival 2013 Briefen som værktøj 1. Baggrunden 2. Rummet 3. Publikummet 4. Hvad kommer til syne? 5. Helten 6. Modstanderen 7. Hjælperne 8. Bevægelsen 9. Fortællerkanalerne Hvad er opgaven? Hvad skal

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

1) Skoleindkvartering/halindkvartering - Liggeunderlag og sovepose skal medbringes

1) Skoleindkvartering/halindkvartering - Liggeunderlag og sovepose skal medbringes I kan frit vælge mellem følgende 5 muligheder: 1) Skole/hal indkvatering 2) Vandrehjem 3) Comwell Hotel 4) Konventum (LO Skolen) 5) Strand & Badehotel Marienlyst Læs om alle 5 muligheder herunder samt

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

Vi giver jer her muligheden for at leve som de professionelle på fine hoteller og spille og træne på super lækre græstæpper.

Vi giver jer her muligheden for at leve som de professionelle på fine hoteller og spille og træne på super lækre græstæpper. I TYRKIET for seriehold Ligabold.com giver jer en enestående mulighed for, under sydlige himmelstrøg, at afpudse formen inden sæsonstart under professionelle forhold og det til super skarpe priser! I samarbejde

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Drømmerejsen. Dubai Abu Dhabi Qasr Al Sarab

Drømmerejsen. Dubai Abu Dhabi Qasr Al Sarab Drømmerejsen Dubai Abu Dhabi Qasr Al Sarab Det lykkelige Arabien Drømmer du om en ferie, der kombinerer golf på verdensklasse baner, ophold på fantastiske hoteller og oplevelser med unikke minder? Palm

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Jul ogjul Nytår 2013 & Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Vi har sammensat en række rigtigt lækre jule og nytårstilbud, så vi kan gøre din julefrokost eller nytårsfest til årets begivenhed. Vi

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

E R H V E R V S K L U B

E R H V E R V S K L U B E R H V E R V S K L U B FEM GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MED Vi forbinder dygtige mennesker med hinanden Kunst skaber glæde og giver energi Kulturoplevelser skaber vækst og arbejdspladser Brandts udvikler jeres

Læs mere

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Jul ogjul Nytår 2014 & Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Vi har sammensat en række rigtig lækre jule- og nytårstilbud, så vi kan gøre din julefrokost eller nytårsfest til årets begivenhed. Vi

Læs mere

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt Udvikling af turistapplikation Baggrund Turisters rejseform og planlægningshorisont er, til forskel fra tidligere, i dag mangeartede: Nogle foretrækker at orientere sig hjemmefra via nettet, nogle opsøger

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere