Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept."

Transkript

1 Referat generalforsamling den 23. februar 2015 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen. Dagsorden 1. Valg af dirigent Mogens Madsen valgt 2. Formandens beretning Formanden aflagde sin beretning som blev godkendt. Indledning Roen har lagt sig. I hvert fald på anlægssiden. Kunststofbanen er færdig, Tribunen er færdig, de nye omklædningsrum er færdig og renovering af klubhuset er færdig for en stund. Vi har jo stadigvæk en gavl mod syd der trænger. Men det kan hurtig skifte. Jeg ved at fodbold arbejder på at få en multibane, så hvis det lykkes at skaffe penge til projektet, skal de store maskiner i gang igen. Økonomi Økonomien har det lidt hård. Godt nok kommer vi ud af 2014 med et positivt resultat, men vi har et byggeregnskab, hvor vi selv har betalt omkring kr. fra vor driftskonto. Det tærer på likviditeten, men samtidig må vi sige, at en overskridelse på kr. på et projekt til 13 mio. kr. ikke er overraskende. Vi taler jo om mindre end 4 %. De frivillige Jeg nævnte ved sidste års generalforsamling, at det var blevet lettere at få frivillige, som ville gøre en indsats. Den tendens er forsat med uformindsket styrke i 2014 i hvert fald på fodboldsiden. Servicehold til hjemmekampe, vagthold, tanterne til servicering af sponsorer, kridtehold, hold til vedligeholdelse af kunststofbanen og sidst men ikke mindst, har vi haft mange frivillige til at hjælpe med byggeriet. Over hele vinteren vil jeg særlig rose tirsdagsholdet, der selv om der har været lukket ned, møder op og har en liste med arbejdsopgaver, der skal gøres. Det er uundværlig og en stor tak til Mogens Madsen, der styrer begivenhederne. Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept. Bestyrelsen vil gerne rette en tak til alle, der på en eller anden måde har hjulpet til i vores forening. Uden dette kunne opgaverne ikke klares. Ringkøbing Fodbold Vi vil gerne sige Ringkøbing Fodbold tak for et godt samarbejde. Jeg mener det er fornuftig, at vi tog beslutningen om at skille 2. division fra. Det skaber arbejdsro til fodboldafdelingen, som så kan koncentrere sig dels om bredden og også udvikle spillere, der ad åre kan spille sig på 1. holdet. Karsten Lauridsen fra fodboldudvalget er repræsenteret i bestyrelsen for Ringkøbing Fodbold, ligesom jeg selv er indbudt til alle møder.

2 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i årets løb holdt 8 møder og herunder en lille beskeden julefrokost, hvor vi godt kunne komme på arbejde dagen efter. 1. halvår var det mest byggeriet, der var på dagsorden. Vi har selvfølgelig også snakket om det sportslige både i fodbold, gymnastik og atletik. Vi har nogle meget selvstændige afdelinger, og derfor har vi ikke haft nævneværdige ting, som vi som bestyrelsen behøvede at blande os i. Det skal tjene afdelingerne til ros. Ringkøbing-Skjern Kommune Der skal lyde en stor tak til Ringkøbing-Skjern Kommune. De har bakket op under byggeriet og har været med til at finde løsninger. Kommunen har i 2014 øget deres sponsorat til kr. til vort 2. divisions hold. Så vi må sige, at der har været kommunal opbakning. Vi har drøftet vores eventuelle overtagelser af de gamle omklædningsrum med kommunen og det bliver efter alt at dømme snart en realitet. Jeg ved de er ved at kikke bygningerne efter i sømmene, da vi har anført, at vi ikke så gerne vil overtage nogle bygninger, som vi skal have udgifter på de første år. Samarbejde med Rindum SU Gymnastikafdelingen fortsætter det gode samarbejde med Rindum SU og vil nok fortælle herom i deres beretning. Pr. 1. januar 2014 har vi lavet fællesøkonomi i gymnastik sammen med RSU. Det vil sige at økonomien styres af RSU fremover. Jeg ved at de 2 afdelinger i 2014 kan henlægge ca kr. til et springcenter, som de ønsker sig brændende. Vi håber, at planerne kan føres ud i livet så gymnastik kan få ordentlige forhold. Og så kan jeg fortælle, at de vi har indledt de første møder med Rindum SU om et samarbejde på fodboldsiden. Det fandt sted sidste mandag, hvor vi var 3 fra hver klub, der holdt et møde sammen med en konsulent fra DBU. Vi har aftalt, at konsulenten på baggrund af mødet, skal komme med et oplæg til, hvordan vi kan komme videre med et samarbejde. Vi tror på, at samarbejdet kan blive en realitet. Tak til Rindum SU for et godt samarbejde. Afdelingerne: Atletik Atletik har som sædvanlig afholdt North Sea Beach Marathon og Fjordløbet. Fjordløbet i år sammen med ROFI løbeklub og DGI. Jeg er sikker på dette samarbejde vil resulterer i endnu flere deltagere, når det rigtig kommer til at fungere. Tak til ROFI og DGI for samarbejdet. Torben Elmertoft vil senere gå lidt mere i detaljer om afdeling, og dets resultater i 2014.

3 Fodbold 1. holdet ligger til at blive i 2. division efter denne sæson, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi kan undgå skader her i foråret, vil vi også i sæsonen 2015/16 spille i 2. division. Men 2. holdet rykkede desværre ned fra Jyllandsserien. Så der er en udfordring lige fra starten her i foråret. I ungdomsrækkerne går det forrygende både på pige og drengesiden. Men vi har også en meget stor skare af dygtige lede og trænere til at tage sig af de unge. Brian Skovgaard vil i sin beretning senere fortælle herom. Klub 1900 Klub 1900 tager sig først og fremmest af vore sponsorer ved hjemmekampe. Det har sammen med 1. holdets succes skabt en god stemning ved hjemmekampene. Der skal lyde en tak til Klub 1900 holdet og tanterne for et stort frivilligt stykke arbejde. Gymnastik Igen i år har gymnasterne haft mange i sving. Den 7. marts er der forårsopvisning i ROFI centret, og der kommer med garanti fuldt hus, hvilket vil sige omkring 1000 tilskuere. Jeg vil opfordre alle til at tage en tur i Rofi Centret og se opvisningen. Ellers vil jeg henvise til beretningen fra gymnastikafdelingens senere. Sponsorarbejdet Lars Bræmer har i 2014 forsat det gode arbejde med at skaffe penge. Men Lars har ikke alene koncentreret sig om sponsorarbejdet, selv om det egentlig er det, han er ansat til. Han har haft en finger med i spillet på utrolig mange områder. Arrangementer ved hjemmekampe Morgenmøde for sponsorer Udformning af klubblad Kampprogram Hjemmesiden Stadionprojektet Event på Torvet og meget mere Lars går virkelig til den og har lavet mange gode kontrakter. Tak til Lars Rock i Ringkøbing Et nyt samarbejde har set dagen lys, hvor Skjern Håndbold er gået med, og det betød, at der i 2014 var et musikprogram der virkelige rykkede publikum til sig. Over 5000 var på pladsen, og det gav et godt overskud, der er blevet delt ud til de klubber, der er med i samarbejdet. Klubhuset Bestyrelsen takker Karin og pigerne samt holdet af frivillige for arbejdet i Klubhuset.

4 Ombygningen gav meget rod, men vi synes nu at klubhuset har fået et løft. Det er bestyrelsens mål, at klubhuset skal være åbent så meget som mulig for at skabe sociale relationer og klub ånd. I perioder er kantinen ringe besøgt og tit har vi haft lønnet personale en helt aften men kun solgt for under 100 kr. Vi har derfor nu investeret i en automat, der kan betjene brugerne i de perioder, hvor vi har erfaring for at salget er ringe. Kontingentopkrævning Kontingentsystemet Conventus fungerer til alles tilfredshed. Kontingentet kommer hurtigt ind. De enkelte trænere kan skrive lister ud, der viser, hvem der har betalt kontingent. Der er ingen tvivl om, at systemet har forøget klubbens indtægter samtidig med, at pengene kommer hurtigere i kassen. Bestyrelsen takker Jette Vestergård, Jette Beltoft og Frank Jensen for en stor indsats med opkrævningen og systemet. Hjemmeside Bestyrelsen takker Frank Jensen, vores webmaster for at stort arbejde med hjemsiden. Jeg vil opfordre alle til at bruge hjemmesiden. Send en mail til Frank om stort som småt, så ligger han det gerne ind. Og til afdelingerne. Sørg for at jeres sider er opdaterede, så der ikke står gamle bestyrelsesmedlemmer, gamle telefonnumre eller mail adresser. Husk at hver gang der laves nye tiltag eller foretages ændringer, så kan det godt være, at der skal en mail af sted til Frank. Kunstbane Kunststofbane er en succes. Den er fuldstædig booket. Kun Rindum SU har haft nogle ganske få timer på banen, ellers kan vi selv udfylde tiden i hvert fald de tider der er interessante. Tribune, omklædning, mødelokale og tagterrasse. Vi har nu optimale forhold og jeg kan ikke komme i tanker om ret meget vi har gjort forkert i processen. Det eneste jeg har hørt er, at vi skulle have ladet en meter jord ligge fra indgangen af stadion og ned til tribunen, så folk der stod her kunne få et godt overblik over fodboldbanen. Men sket er sket og vi kører ikke jord ind igen. Afslutning Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle ledere, trænere og frivillige hjælpere, sponsorer med flere som i 2014 har ydet en indsats stort som lille. Det er en støtte, som vi også i fremtiden får brug for. En særlig tak til alle frivillige, der har bidraget ved byggeriet samt de håndværkere, der har været på opgaven Tak til forældreforeningen for en stor indsats ved arrangementer m.v. Tak til medlemmer af bestyrelsen og udvalg for deres indsats i Bestyrelsen håber, at det kommende år vil give positive oplevelser både idrætslig samt økonomisk.

5 3. Afdelingsformændenes beretning Atletik: Henning Bro aflagde beretning for Torben Elmertoft. Beretningen blev godkendt. Året 2014 var året hvor vores nye ungdom igen deltog i ungdomsmesterskaberne og vandt ligeledes et pænt antal medaljer også. Vi har i årets løb deltaget i mange stævner. Endvidere blev 2 af dem også udtaget til Regionsholdene for Nordvestjylland, som dækker klubber i de tidligere Ringkøbing Amt og Viborg Amt. Omkring vores idrætsmærke vendte Inge Norup Simonsen og Inge Lise Tvistholm tilbage som ledere af dette hold. Ellers har vi brugt meget tid på Fjordløbet i Ringkøbing og North Sea Beach Marathon. Fjordløbet er nu i samarbejde med ROFI og DGI Vestjylland, hvor vi håber på, at vi på sigt kan gøre løbet større. En stor tak til Forældreforeningen i RIF for deres hjælp med personer på posten. Håber i er klar igen i år den 10. maj? North Sea Beach Marathon var ændret, så der var start og mål for alle i Hvide Sande og det blev vel modtaget af løberne. Til slut en stor tak til alle som har givet os en hjælpende hånd i løbet af 2014, som leder, hjælpere ved vores arrangementer og stævner og til vores sponsorer. Fodbold: Bent Smidt aflagde beretning for Brian Skovgaard. Beretningen blev godkendt er året der aldrig bliver glemt i fodboldafdelingens historie. Det var året hvor vores anlæg herude på Alkjær fik et fantastisk løft. Vi fik vores nye tribune indviet den 30 marts Og sikke en indvielse, 20 friske drenge der sprang snoren, 1500 på lægterne, og en vigtig sejr. Der var kø alle vegne, ved tælle apparaterne og ved de forskellige boder. Samtidig fik vi vores nye lounge og omklædningsrum indviet, ting der giver klubben ro. De nye omklædningsrum gør, at alle hold fremover kan få deres eget rum, når der er mange kampe på anlægget. Den nye Lounge muliggør vores store mødeaktivitet, ligeledes er der plads til vores sponsorer. Samtidig er det et rum ungdommen kan bruge til mange ting. Det vigtigste vi fik rigtig taget i brug i 2014, var vores kunststofbane. Vi er nu fri for at køre udenbys for at træne og spille kampe. Lille Peter på 10 år, kan nu spille på en bane, der ligner et billiard bord fra 1. januar til 31. december. Det vil højne vores standard væsentlig. Tusind tak til kommunen for støtten til vores super anlæg. Tusind tak til sponsorerne og tak til alle private giverer. Det har været med til, at vi hver dag kan nyde vores anlæg.

6 Tak til alle frivillige, der har givet en hånd med omkring byggeriet. Tak til dem der har været tovholder på projektet. RIF s fodboldafdeling er meget taknemmelig for dette anlæg. Igen i 2014 har klubben haft fantastiske trænerer, både senior og ungdom. Der blev skabt rigtig gode resultater og der er kommet mange nye ansigter til klubben, både ungdom og senior. Tak til alle de frivillige trænerer, for et fantastisk stykke arbejde. Vi har haft fodboldskolen med 200 deltagere. Stor tak til Torben og Poul, at i vil bruge en uge af jeres ferie. Vi har haft vores første landskamp U16 med tusinde tilskuere, tak til Støvsugerbanden på denne regnfulde dag. Vi har haft Nordea Cup med rekordtilmelding, tak til Kurt og Ole fra DGI. Tak til forældreforeningen, fordi de lavede en super god sportsfest. Men selv om vi har haft et jubelår, har vi ikke tænkt os at hvile på laurbærrene, Vi vil uddanne vores trænerer endnu bedrer. Vi vil gerne have T licens. D.v.s vi kan søge divisionshold til turnering for ungdom. Vi søger en multibane ved DBU og Nordea fonden, der gør at vores faciliteter bliver endnu bedrer. Til slut vil jeg takke Finn Jacobsen og Danny Buller Christensen for et fantastisk arbejde i fodboldudvalget. Tak til kommunen, sponsorer, tilskuere og alle frivillige omkring fodbolden i RIF. Det dufte af fodbold i Ringkøbing. Gymnastik: Henning Bro aflagde beretning for Sanne Ditlevsen. Beretningen blev godkendt. Året 2014 har budt på et spændende år for gymnastikken i Ringkøbing. Samarbejdet med gymnastikudvalget i Rindum SU er blevet yderligere forstærket ved at samle alt information på en hjemmesiden. Det har betydet at der ikke længere skal vedligeholdes 2 hjemmesider og alle bruger får den samme information. Derudover er alt økonomi blevet samlet på en fælles konto. Året startede med planlægning og afholdelse af byens lokale gymnastikopvisning. Arrangementet forløb planmæssig med 15 lokale børnehold på gulvet samt 3 gæstehold. Vores trofaste sponsorer var endnu engang på banen, Super Best i Søndervig som leverede frugt til fri afbenyttelse samt vand og juice til instruktør og gæsteholdene. VK beton sponserede i samarbejde med Vestjysk marketing is til alle gymnaster. Med hensyn til frivillige må vi sige vi har været temmelig udfordret på at finde instruktør som har haft de nødvendige kvalifikationer. Hvorfor det har været ekstra vanskelig i denne sæson har vi ikke rigtig nogen forklaring på, vi kan blot konstatere at det har været en udfordring.

7 I sæsonen har vi haft 3 sommerhold for voksne. 2 tabata hold, den ene på Ringkøbing skole og den anden i svømmehallen. Foruden vores børnehold har vi haft 9 voksne hold. Holdene har været fordelt på 6 forskellige adresser. Både vores rytme og springhold har haft ekstra weekendtræning. Rytmeholdene har gjort brug af ROFI s spejlsal. Springholdene har været på Brejninggård efterskole 2 weekender fordelt over efteråret og vinteren. Den ene weekend med overnatning. Det har været afhold 3 møder for instruktør og hjælper. Opstartsmødet foregik i Vestjysk Bank og midtvejsmødet blev afholdt i den lokale biograf med film og popcorn. Evalueringsmødet foregik i ROFI hvor der ud over evaluering blev tid til en gang bowling. Af nye tiltag har vi fået handicapholdet som henvender sig til udviklingshæmmede, hvilket har været en succes med knap 20 deltager. I denne sæson har vi ligeledes haft succes med vores voksne yoga hold hvor deltagerantallet er fordoblet. Vi har forsøgt os med et børneyoga hold. Ganske få børn har meldt sig til holdet, men vi har valgt at fortsætte sæsonen med de få stykker og håber så at budskabet spreder sig så deltagerantallet kan vokse til et fornuftigt antal næste sæson. Derudover har vi bevæget os ind i et nyt miljø, nemlig svømmehallen hvor vi har haft succes med aqua tabata. Desværre har vi i gymnastikudvalget måtte sige farvel til Anne-Marie Svendsen som tabte kampen til kræften. Anne-Marie havde gennem flere år haft kræft inde på livet og den 26. september informerede hun om at vi ikke skulle forvente at se hende mere i gymnastik sammenhæng. Anne-Marie havde netop fået besked om at de desværre ikke kunne gøre mere for hende. Så helt forståeligt valgte hun at tilbringe den sidste tid sammen med familien. Anne-Marie sov ind på Anker Fjords hospice den 25. november. Anne-Marie vil være savnet i gymnastikudvalget. Endnu et år er gået og vi står atter over for afholdelse af byens lokale gymnastik opvisning som løber af stablen i ROFI Centret den 07. marts. 4. Hovedkassereren aflagde regnskab for det sidst forløbne kalenderår og fremlagde det af hovedbestyrelsen godkendte budget for det efterfølgende regnskabsår. Henning Bro fremlagde regnskabet som blev godkendt. 5. Indkomne forslag Ingen forslag. 6. Valg til bestyrelsen På valg: Henning Bro modtager genvalg Jette Vestergaard modtager genvalg Ebbe Dahl modtager ikke genvalg Øvrige medlemmer

8 Anders Agger Jette Beltoft Jesper Jensen - nyvalgt 7. Valg til suppleant Niels Kornberg modtager genvalg 8. Valg af afdelingsmedlemmer Atletik På valg: Torben Elmertoft modtager genvalg Gert Fjord Olesen modtager ikke genvalg Zarko Cavrag - nyvalgt Fodbold: På valg: Brian Skovgaard modtager genvalg Karsten Lauridsen modtager genvalg Finn Jakobsen modtager ikke genvalg Lissa Klausholt modtager genvalg Danny Buller Kristensen modtager ikke genvalg Lars Skovgård nyvalgt Eva Kanstrup nyvalgt Øvrige medlemmer Stig Nørgaard Bent Smidt Olesen Jane Kamp Jensen

9 Gymnastik: På valg: Sanne Ditlevsen modtager ikke genvalg Øvrige medlemmer Elsebeth W. Hansen Alice Fjordside Ingen forslag fra gymnastik. 9. Valg af suppleanter Atletik ingen Fodbold Jens Fisker Christensen Gymnastik - ingen 10. Valg af 2 revisorer Søren Mortensen modtager genvalg Søren Behrmann modtager genvalg 11. Eventuelt Bent Smidt: Automatpenge kan vi regne med at få dem i år? nej det kan vi ikke, fordi ikke får regnskaberne revideret ved en registreret revisor. Poul Jensen: Opfordrer til at indkaldelse til generalforsamlingen også lægges på hjemmesiden. Jette Beltoft Referent Mogens Madsen Dirigent

Referat generalforsamling den 29. februar 2016

Referat generalforsamling den 29. februar 2016 Referat generalforsamling den 29. februar 2016 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl. 19.30. Der var 16 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

Økonomisk blev 2013 et år på det jævne med et lille overskud. Alle 3 afdelinger har styr på økonomien. Det er glædeligt.

Økonomisk blev 2013 et år på det jævne med et lille overskud. Alle 3 afdelinger har styr på økonomien. Det er glædeligt. Referat generalforsamling den 24. februar 2014 Årets generalforsamling blev afholdt i Vesterhavshallen kl. 19.30. Der var 23 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

Bestyrelsen vil gerne rette en tak til alle, der på en eller anden måde har hjulpet til i vores forening. Uden dette kunne opgaverne ikke klares.

Bestyrelsen vil gerne rette en tak til alle, der på en eller anden måde har hjulpet til i vores forening. Uden dette kunne opgaverne ikke klares. Referat generalforsamling den 28. februar 2017 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl. 19.30. Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

Mogens Madsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Mogens Madsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Referat generalforsamling den 25. februar 2013 Årets generalforsamling blev afholdt i klubhuset på Alkjær Stadion kl. 19.30. Der var 23 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Generalforsamling i Vommevad Forsamlingshus Tirsdag den 16. marts 2014 klokken 18.00

Generalforsamling i Vommevad Forsamlingshus Tirsdag den 16. marts 2014 klokken 18.00 Dagsorden: 1. Mødet åbnes ved Formand Victor Mogensen 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning ved formanden 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 6. Beretning fra Volleyballudvalget.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen. Udskrift af forhandlingsprotokollen i Ribe Håndboldklub Den 5. oktober 2015 kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter afholdtes den årlige generalforsamling i Ribe Håndboldklub. 1. Som dirigent blev valgt Jørgen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

I forbindelse med julefrokosten afholder vi tillige generalforsamling, følgende er dagsorden:

I forbindelse med julefrokosten afholder vi tillige generalforsamling, følgende er dagsorden: Årsrapport 2008 Ærede brødre! Det er mig en fornøjelse at skrive dette julebrev, ho ho ho. Så er året snart gået. Logen har på bedste vis manifesteret sig ved sjove, vigtige, gakkede og fornøjelige aktiviteter.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Tilstede: Poul Erik og Lars fra støtten, Louise, Ernst, Peder og Rie fra hovedbestyrelsen, Bendt fra Senior, Peter, Jens fra håndbold,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg Onsdag, den 30. marts 2016, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : MS blev foreslået og valgt som dirigent. MS kunne konstaterer,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Generalforsamlingen afholdtes på Den gamle Kro i Hornslet og der var 32 fremmødte. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet Fremmødte: Forretningsudvalget: Håndboldudvalget: Fodboldudvalget: Gymnastikudvalget: Motionsudvalget: Støtteforeningen: Floorballudvalget: Mogens, Joan og Marianne Dorthe, Marianne og Anita Jens Martin

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere