Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept."

Transkript

1 Referat generalforsamling den 23. februar 2015 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen. Dagsorden 1. Valg af dirigent Mogens Madsen valgt 2. Formandens beretning Formanden aflagde sin beretning som blev godkendt. Indledning Roen har lagt sig. I hvert fald på anlægssiden. Kunststofbanen er færdig, Tribunen er færdig, de nye omklædningsrum er færdig og renovering af klubhuset er færdig for en stund. Vi har jo stadigvæk en gavl mod syd der trænger. Men det kan hurtig skifte. Jeg ved at fodbold arbejder på at få en multibane, så hvis det lykkes at skaffe penge til projektet, skal de store maskiner i gang igen. Økonomi Økonomien har det lidt hård. Godt nok kommer vi ud af 2014 med et positivt resultat, men vi har et byggeregnskab, hvor vi selv har betalt omkring kr. fra vor driftskonto. Det tærer på likviditeten, men samtidig må vi sige, at en overskridelse på kr. på et projekt til 13 mio. kr. ikke er overraskende. Vi taler jo om mindre end 4 %. De frivillige Jeg nævnte ved sidste års generalforsamling, at det var blevet lettere at få frivillige, som ville gøre en indsats. Den tendens er forsat med uformindsket styrke i 2014 i hvert fald på fodboldsiden. Servicehold til hjemmekampe, vagthold, tanterne til servicering af sponsorer, kridtehold, hold til vedligeholdelse af kunststofbanen og sidst men ikke mindst, har vi haft mange frivillige til at hjælpe med byggeriet. Over hele vinteren vil jeg særlig rose tirsdagsholdet, der selv om der har været lukket ned, møder op og har en liste med arbejdsopgaver, der skal gøres. Det er uundværlig og en stor tak til Mogens Madsen, der styrer begivenhederne. Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept. Bestyrelsen vil gerne rette en tak til alle, der på en eller anden måde har hjulpet til i vores forening. Uden dette kunne opgaverne ikke klares. Ringkøbing Fodbold Vi vil gerne sige Ringkøbing Fodbold tak for et godt samarbejde. Jeg mener det er fornuftig, at vi tog beslutningen om at skille 2. division fra. Det skaber arbejdsro til fodboldafdelingen, som så kan koncentrere sig dels om bredden og også udvikle spillere, der ad åre kan spille sig på 1. holdet. Karsten Lauridsen fra fodboldudvalget er repræsenteret i bestyrelsen for Ringkøbing Fodbold, ligesom jeg selv er indbudt til alle møder.

2 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i årets løb holdt 8 møder og herunder en lille beskeden julefrokost, hvor vi godt kunne komme på arbejde dagen efter. 1. halvår var det mest byggeriet, der var på dagsorden. Vi har selvfølgelig også snakket om det sportslige både i fodbold, gymnastik og atletik. Vi har nogle meget selvstændige afdelinger, og derfor har vi ikke haft nævneværdige ting, som vi som bestyrelsen behøvede at blande os i. Det skal tjene afdelingerne til ros. Ringkøbing-Skjern Kommune Der skal lyde en stor tak til Ringkøbing-Skjern Kommune. De har bakket op under byggeriet og har været med til at finde løsninger. Kommunen har i 2014 øget deres sponsorat til kr. til vort 2. divisions hold. Så vi må sige, at der har været kommunal opbakning. Vi har drøftet vores eventuelle overtagelser af de gamle omklædningsrum med kommunen og det bliver efter alt at dømme snart en realitet. Jeg ved de er ved at kikke bygningerne efter i sømmene, da vi har anført, at vi ikke så gerne vil overtage nogle bygninger, som vi skal have udgifter på de første år. Samarbejde med Rindum SU Gymnastikafdelingen fortsætter det gode samarbejde med Rindum SU og vil nok fortælle herom i deres beretning. Pr. 1. januar 2014 har vi lavet fællesøkonomi i gymnastik sammen med RSU. Det vil sige at økonomien styres af RSU fremover. Jeg ved at de 2 afdelinger i 2014 kan henlægge ca kr. til et springcenter, som de ønsker sig brændende. Vi håber, at planerne kan føres ud i livet så gymnastik kan få ordentlige forhold. Og så kan jeg fortælle, at de vi har indledt de første møder med Rindum SU om et samarbejde på fodboldsiden. Det fandt sted sidste mandag, hvor vi var 3 fra hver klub, der holdt et møde sammen med en konsulent fra DBU. Vi har aftalt, at konsulenten på baggrund af mødet, skal komme med et oplæg til, hvordan vi kan komme videre med et samarbejde. Vi tror på, at samarbejdet kan blive en realitet. Tak til Rindum SU for et godt samarbejde. Afdelingerne: Atletik Atletik har som sædvanlig afholdt North Sea Beach Marathon og Fjordløbet. Fjordløbet i år sammen med ROFI løbeklub og DGI. Jeg er sikker på dette samarbejde vil resulterer i endnu flere deltagere, når det rigtig kommer til at fungere. Tak til ROFI og DGI for samarbejdet. Torben Elmertoft vil senere gå lidt mere i detaljer om afdeling, og dets resultater i 2014.

3 Fodbold 1. holdet ligger til at blive i 2. division efter denne sæson, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi kan undgå skader her i foråret, vil vi også i sæsonen 2015/16 spille i 2. division. Men 2. holdet rykkede desværre ned fra Jyllandsserien. Så der er en udfordring lige fra starten her i foråret. I ungdomsrækkerne går det forrygende både på pige og drengesiden. Men vi har også en meget stor skare af dygtige lede og trænere til at tage sig af de unge. Brian Skovgaard vil i sin beretning senere fortælle herom. Klub 1900 Klub 1900 tager sig først og fremmest af vore sponsorer ved hjemmekampe. Det har sammen med 1. holdets succes skabt en god stemning ved hjemmekampene. Der skal lyde en tak til Klub 1900 holdet og tanterne for et stort frivilligt stykke arbejde. Gymnastik Igen i år har gymnasterne haft mange i sving. Den 7. marts er der forårsopvisning i ROFI centret, og der kommer med garanti fuldt hus, hvilket vil sige omkring 1000 tilskuere. Jeg vil opfordre alle til at tage en tur i Rofi Centret og se opvisningen. Ellers vil jeg henvise til beretningen fra gymnastikafdelingens senere. Sponsorarbejdet Lars Bræmer har i 2014 forsat det gode arbejde med at skaffe penge. Men Lars har ikke alene koncentreret sig om sponsorarbejdet, selv om det egentlig er det, han er ansat til. Han har haft en finger med i spillet på utrolig mange områder. Arrangementer ved hjemmekampe Morgenmøde for sponsorer Udformning af klubblad Kampprogram Hjemmesiden Stadionprojektet Event på Torvet og meget mere Lars går virkelig til den og har lavet mange gode kontrakter. Tak til Lars Rock i Ringkøbing Et nyt samarbejde har set dagen lys, hvor Skjern Håndbold er gået med, og det betød, at der i 2014 var et musikprogram der virkelige rykkede publikum til sig. Over 5000 var på pladsen, og det gav et godt overskud, der er blevet delt ud til de klubber, der er med i samarbejdet. Klubhuset Bestyrelsen takker Karin og pigerne samt holdet af frivillige for arbejdet i Klubhuset.

4 Ombygningen gav meget rod, men vi synes nu at klubhuset har fået et løft. Det er bestyrelsens mål, at klubhuset skal være åbent så meget som mulig for at skabe sociale relationer og klub ånd. I perioder er kantinen ringe besøgt og tit har vi haft lønnet personale en helt aften men kun solgt for under 100 kr. Vi har derfor nu investeret i en automat, der kan betjene brugerne i de perioder, hvor vi har erfaring for at salget er ringe. Kontingentopkrævning Kontingentsystemet Conventus fungerer til alles tilfredshed. Kontingentet kommer hurtigt ind. De enkelte trænere kan skrive lister ud, der viser, hvem der har betalt kontingent. Der er ingen tvivl om, at systemet har forøget klubbens indtægter samtidig med, at pengene kommer hurtigere i kassen. Bestyrelsen takker Jette Vestergård, Jette Beltoft og Frank Jensen for en stor indsats med opkrævningen og systemet. Hjemmeside Bestyrelsen takker Frank Jensen, vores webmaster for at stort arbejde med hjemsiden. Jeg vil opfordre alle til at bruge hjemmesiden. Send en mail til Frank om stort som småt, så ligger han det gerne ind. Og til afdelingerne. Sørg for at jeres sider er opdaterede, så der ikke står gamle bestyrelsesmedlemmer, gamle telefonnumre eller mail adresser. Husk at hver gang der laves nye tiltag eller foretages ændringer, så kan det godt være, at der skal en mail af sted til Frank. Kunstbane Kunststofbane er en succes. Den er fuldstædig booket. Kun Rindum SU har haft nogle ganske få timer på banen, ellers kan vi selv udfylde tiden i hvert fald de tider der er interessante. Tribune, omklædning, mødelokale og tagterrasse. Vi har nu optimale forhold og jeg kan ikke komme i tanker om ret meget vi har gjort forkert i processen. Det eneste jeg har hørt er, at vi skulle have ladet en meter jord ligge fra indgangen af stadion og ned til tribunen, så folk der stod her kunne få et godt overblik over fodboldbanen. Men sket er sket og vi kører ikke jord ind igen. Afslutning Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle ledere, trænere og frivillige hjælpere, sponsorer med flere som i 2014 har ydet en indsats stort som lille. Det er en støtte, som vi også i fremtiden får brug for. En særlig tak til alle frivillige, der har bidraget ved byggeriet samt de håndværkere, der har været på opgaven Tak til forældreforeningen for en stor indsats ved arrangementer m.v. Tak til medlemmer af bestyrelsen og udvalg for deres indsats i Bestyrelsen håber, at det kommende år vil give positive oplevelser både idrætslig samt økonomisk.

5 3. Afdelingsformændenes beretning Atletik: Henning Bro aflagde beretning for Torben Elmertoft. Beretningen blev godkendt. Året 2014 var året hvor vores nye ungdom igen deltog i ungdomsmesterskaberne og vandt ligeledes et pænt antal medaljer også. Vi har i årets løb deltaget i mange stævner. Endvidere blev 2 af dem også udtaget til Regionsholdene for Nordvestjylland, som dækker klubber i de tidligere Ringkøbing Amt og Viborg Amt. Omkring vores idrætsmærke vendte Inge Norup Simonsen og Inge Lise Tvistholm tilbage som ledere af dette hold. Ellers har vi brugt meget tid på Fjordløbet i Ringkøbing og North Sea Beach Marathon. Fjordløbet er nu i samarbejde med ROFI og DGI Vestjylland, hvor vi håber på, at vi på sigt kan gøre løbet større. En stor tak til Forældreforeningen i RIF for deres hjælp med personer på posten. Håber i er klar igen i år den 10. maj? North Sea Beach Marathon var ændret, så der var start og mål for alle i Hvide Sande og det blev vel modtaget af løberne. Til slut en stor tak til alle som har givet os en hjælpende hånd i løbet af 2014, som leder, hjælpere ved vores arrangementer og stævner og til vores sponsorer. Fodbold: Bent Smidt aflagde beretning for Brian Skovgaard. Beretningen blev godkendt er året der aldrig bliver glemt i fodboldafdelingens historie. Det var året hvor vores anlæg herude på Alkjær fik et fantastisk løft. Vi fik vores nye tribune indviet den 30 marts Og sikke en indvielse, 20 friske drenge der sprang snoren, 1500 på lægterne, og en vigtig sejr. Der var kø alle vegne, ved tælle apparaterne og ved de forskellige boder. Samtidig fik vi vores nye lounge og omklædningsrum indviet, ting der giver klubben ro. De nye omklædningsrum gør, at alle hold fremover kan få deres eget rum, når der er mange kampe på anlægget. Den nye Lounge muliggør vores store mødeaktivitet, ligeledes er der plads til vores sponsorer. Samtidig er det et rum ungdommen kan bruge til mange ting. Det vigtigste vi fik rigtig taget i brug i 2014, var vores kunststofbane. Vi er nu fri for at køre udenbys for at træne og spille kampe. Lille Peter på 10 år, kan nu spille på en bane, der ligner et billiard bord fra 1. januar til 31. december. Det vil højne vores standard væsentlig. Tusind tak til kommunen for støtten til vores super anlæg. Tusind tak til sponsorerne og tak til alle private giverer. Det har været med til, at vi hver dag kan nyde vores anlæg.

6 Tak til alle frivillige, der har givet en hånd med omkring byggeriet. Tak til dem der har været tovholder på projektet. RIF s fodboldafdeling er meget taknemmelig for dette anlæg. Igen i 2014 har klubben haft fantastiske trænerer, både senior og ungdom. Der blev skabt rigtig gode resultater og der er kommet mange nye ansigter til klubben, både ungdom og senior. Tak til alle de frivillige trænerer, for et fantastisk stykke arbejde. Vi har haft fodboldskolen med 200 deltagere. Stor tak til Torben og Poul, at i vil bruge en uge af jeres ferie. Vi har haft vores første landskamp U16 med tusinde tilskuere, tak til Støvsugerbanden på denne regnfulde dag. Vi har haft Nordea Cup med rekordtilmelding, tak til Kurt og Ole fra DGI. Tak til forældreforeningen, fordi de lavede en super god sportsfest. Men selv om vi har haft et jubelår, har vi ikke tænkt os at hvile på laurbærrene, Vi vil uddanne vores trænerer endnu bedrer. Vi vil gerne have T licens. D.v.s vi kan søge divisionshold til turnering for ungdom. Vi søger en multibane ved DBU og Nordea fonden, der gør at vores faciliteter bliver endnu bedrer. Til slut vil jeg takke Finn Jacobsen og Danny Buller Christensen for et fantastisk arbejde i fodboldudvalget. Tak til kommunen, sponsorer, tilskuere og alle frivillige omkring fodbolden i RIF. Det dufte af fodbold i Ringkøbing. Gymnastik: Henning Bro aflagde beretning for Sanne Ditlevsen. Beretningen blev godkendt. Året 2014 har budt på et spændende år for gymnastikken i Ringkøbing. Samarbejdet med gymnastikudvalget i Rindum SU er blevet yderligere forstærket ved at samle alt information på en hjemmesiden. Det har betydet at der ikke længere skal vedligeholdes 2 hjemmesider og alle bruger får den samme information. Derudover er alt økonomi blevet samlet på en fælles konto. Året startede med planlægning og afholdelse af byens lokale gymnastikopvisning. Arrangementet forløb planmæssig med 15 lokale børnehold på gulvet samt 3 gæstehold. Vores trofaste sponsorer var endnu engang på banen, Super Best i Søndervig som leverede frugt til fri afbenyttelse samt vand og juice til instruktør og gæsteholdene. VK beton sponserede i samarbejde med Vestjysk marketing is til alle gymnaster. Med hensyn til frivillige må vi sige vi har været temmelig udfordret på at finde instruktør som har haft de nødvendige kvalifikationer. Hvorfor det har været ekstra vanskelig i denne sæson har vi ikke rigtig nogen forklaring på, vi kan blot konstatere at det har været en udfordring.

7 I sæsonen har vi haft 3 sommerhold for voksne. 2 tabata hold, den ene på Ringkøbing skole og den anden i svømmehallen. Foruden vores børnehold har vi haft 9 voksne hold. Holdene har været fordelt på 6 forskellige adresser. Både vores rytme og springhold har haft ekstra weekendtræning. Rytmeholdene har gjort brug af ROFI s spejlsal. Springholdene har været på Brejninggård efterskole 2 weekender fordelt over efteråret og vinteren. Den ene weekend med overnatning. Det har været afhold 3 møder for instruktør og hjælper. Opstartsmødet foregik i Vestjysk Bank og midtvejsmødet blev afholdt i den lokale biograf med film og popcorn. Evalueringsmødet foregik i ROFI hvor der ud over evaluering blev tid til en gang bowling. Af nye tiltag har vi fået handicapholdet som henvender sig til udviklingshæmmede, hvilket har været en succes med knap 20 deltager. I denne sæson har vi ligeledes haft succes med vores voksne yoga hold hvor deltagerantallet er fordoblet. Vi har forsøgt os med et børneyoga hold. Ganske få børn har meldt sig til holdet, men vi har valgt at fortsætte sæsonen med de få stykker og håber så at budskabet spreder sig så deltagerantallet kan vokse til et fornuftigt antal næste sæson. Derudover har vi bevæget os ind i et nyt miljø, nemlig svømmehallen hvor vi har haft succes med aqua tabata. Desværre har vi i gymnastikudvalget måtte sige farvel til Anne-Marie Svendsen som tabte kampen til kræften. Anne-Marie havde gennem flere år haft kræft inde på livet og den 26. september informerede hun om at vi ikke skulle forvente at se hende mere i gymnastik sammenhæng. Anne-Marie havde netop fået besked om at de desværre ikke kunne gøre mere for hende. Så helt forståeligt valgte hun at tilbringe den sidste tid sammen med familien. Anne-Marie sov ind på Anker Fjords hospice den 25. november. Anne-Marie vil være savnet i gymnastikudvalget. Endnu et år er gået og vi står atter over for afholdelse af byens lokale gymnastik opvisning som løber af stablen i ROFI Centret den 07. marts. 4. Hovedkassereren aflagde regnskab for det sidst forløbne kalenderår og fremlagde det af hovedbestyrelsen godkendte budget for det efterfølgende regnskabsår. Henning Bro fremlagde regnskabet som blev godkendt. 5. Indkomne forslag Ingen forslag. 6. Valg til bestyrelsen På valg: Henning Bro modtager genvalg Jette Vestergaard modtager genvalg Ebbe Dahl modtager ikke genvalg Øvrige medlemmer

8 Anders Agger Jette Beltoft Jesper Jensen - nyvalgt 7. Valg til suppleant Niels Kornberg modtager genvalg 8. Valg af afdelingsmedlemmer Atletik På valg: Torben Elmertoft modtager genvalg Gert Fjord Olesen modtager ikke genvalg Zarko Cavrag - nyvalgt Fodbold: På valg: Brian Skovgaard modtager genvalg Karsten Lauridsen modtager genvalg Finn Jakobsen modtager ikke genvalg Lissa Klausholt modtager genvalg Danny Buller Kristensen modtager ikke genvalg Lars Skovgård nyvalgt Eva Kanstrup nyvalgt Øvrige medlemmer Stig Nørgaard Bent Smidt Olesen Jane Kamp Jensen

9 Gymnastik: På valg: Sanne Ditlevsen modtager ikke genvalg Øvrige medlemmer Elsebeth W. Hansen Alice Fjordside Ingen forslag fra gymnastik. 9. Valg af suppleanter Atletik ingen Fodbold Jens Fisker Christensen Gymnastik - ingen 10. Valg af 2 revisorer Søren Mortensen modtager genvalg Søren Behrmann modtager genvalg 11. Eventuelt Bent Smidt: Automatpenge kan vi regne med at få dem i år? nej det kan vi ikke, fordi ikke får regnskaberne revideret ved en registreret revisor. Poul Jensen: Opfordrer til at indkaldelse til generalforsamlingen også lægges på hjemmesiden. Jette Beltoft Referent Mogens Madsen Dirigent

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion 57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014 Forårsopvisning Motion TPI S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2014 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

RINDUM SU JUNI 2011 UNGDOMSKLUB HÅNDBOLD STØTTEFORENING FODBOLD GYMNASTIK BADMINTON

RINDUM SU JUNI 2011 UNGDOMSKLUB HÅNDBOLD STØTTEFORENING FODBOLD GYMNASTIK BADMINTON RINDUM SU S O G N E - O G U N G D O M S F O R E N I N G JUNI 2011 UNGDOMSKLUB HÅNDBOLD STØTTEFORENING FODBOLD GYMNASTIK BADMINTON Bladudvalg: Ansvarshavende redaktør: Torben Nielsen Churchill12@mail.dk

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

HGI-Nyt. 37. år gang Oktober 2012 Nr. 2. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenin g

HGI-Nyt. 37. år gang Oktober 2012 Nr. 2. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenin g HGI-Nyt 37. år gang Oktober 2012 Nr. 2 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenin g Havdrup Gy mnas tik - o g Idræts for ening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

ØK-NYT. Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Nr. 3-2010. Judo kan fejre 10 års jubilæum... Glimt fra weekendtræf...

ØK-NYT. Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Nr. 3-2010. Judo kan fejre 10 års jubilæum... Glimt fra weekendtræf... ØK-NYT Nr. 3-2010 Judo kan fejre 10 års jubilæum... Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Glimt fra weekendtræf... Øvelser på agilitybanen... Fodboldskole i ØK... Hørt på fodboldskolen: Super-duper

Læs mere

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang SEIF-Nyt 40 år Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9 1Marts 2008 40. årgang Brug banken som medspiller! Lad det lokale hold komme på banen, når du skal snakke økonomi. Hos os finder du dygtige medspillere,

Læs mere