Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00"

Transkript

1 Administrationens adresser: Museum Lolland-Falster Amtsforvalterboligen Frisegade Nykøbing F Tlf Mail: Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00 Adresseændring: Meddeles skriftligt til kontoret hurtigst muligt. Afdelingsadresser: Maribo, 4930: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11 Frilandsmuseet, Meinckesvej Magasin, Victor Kolbyes Vej 15 Nykøbing F., 4800: Falsters Minder, udstillingen, Færgestræde 1a Den gamle Købmandshandel, Færgestræde 1a Amtsforvalterboligen, Frisegade 40 Værksteder m.v., Frisegade 43 Arkiv, Frisegade 45 Magasin m.v., Slotsgade 30 og Rosenvænget 12 Torrig L., 4943: Reventlow-Museet, Pederstrupvej 124 Rødby, 4970: Arkæologisk feltstation, Humlegaardsvej 4 og Gl. Badevej 2E 1

2 Aflåsning: Den sidste, der forlader bygningerne skal se til, at alle personer er ude, døre og vinduer er forsvarligt lukket, alarmen er sat til, og dørene er låst, inkl. evt. hovedlåse. Det er fyringsgrund, hvis du ikke opfylder disse betingelser. Har du ikke mulighed for dette, kontakt da den alarmansvarlige: Maribo: Niels tlf / Torrig L.: Leif S. tlf Nykøbing F.: Louis/Leif P. tlf / Rødby: Lars M./Bjørnar tlf / Afskedigelse: Følger overenskomsten. Alarm: Se venligst aflåsning. Alkoholpolitik: Se misbrugspolitik. Ambulancebrev: Alle medarbejdere skal aflevere et ambulancebrev. I ambulancebrevet angives personlige data, telefonnr. til pårørende, daglig indtag af medicin, allergi m.v. Derudover skal det fremgå, hvornår man sidst er blevet vaccineret for stivkrampe, og om man har fået vaccine mod hepatitis B. Ambulancebrevet opbevares i en mappe i administrationen, og benyttes kun i nødstilfælde, hvor medarbejderen er kommet til skade, og ikke er kontaktbar. Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljødrøftelse: Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter: 1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. 2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå. 3. Vurdere, om det foregående års mål er nået. 2

3 4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde. Arbejdsmiljødrøftelsen finder sted i arbejdsmiljøudvalget, og den udarbejdes hvert år på det sidste fastsatte møde. De punkter, der skal arbejdes med fremadrettet, sættes ind i arbejdsmiljøudvalgets arbejdsplan. Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøudvalg: Udvalget sammensættes af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere grupper. Hvis der er flere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne imellem sig, og lederne imellem sig, hver to medlemmer til udvalget. Formanden er som regel virksomhedens leder eller en leder/chef, der er udpeget til at handle på ledelsens vegne. Arbejdsmiljøgruppe: Gruppen består af arbejdsmiljørepræsentant valgt af de ansatte og en leder, der er udpeget af museet. Arbejdsmiljøgruppens medlemmer har deres daglige gang på museet, og er dermed i berøring med de konkrete arbejdsmiljøproblemer og opgaver inden for deres område. Arbejdspladsvurdering (APV): Museet har en arbejdspladsvurdering. Handlingsplan udsendes til alle medarbejdere, og opslag sættes på opslagstavler i alle afdelinger. Derudover er APV tilgængelig på Share- Point under arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø er et fælles ansvar. Der udarbejdes APV min. hvert 2. år. Arbejdstid: Administration: Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-13:00. De grønne områder og værksteder: Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-13:00. Udstillingsstederne og feltarbejdspladserne har deres egne arbejdstider (vagtplaner). 3

4 Arbejdssted: Medarbejdere hos Museum Lolland-Falster er forpligtet til, efter anmodning herom, at udføre arbejde på enhver af museets adresser. Arbejdsulykke: Ved en arbejdsulykke forstås en personskade (fysisk eller psykisk) forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der skete pludseligt eller inden for fem dage i forbindelse med arbejdet. Kommer du til skade i arbejdstiden, skal der foretages en skadesanmeldelse, og du skal straks undersøges af en læge eller på skadestuen. Anmeldelse skal ske elektroniks, kontakt administrationen eller din arbejdsmiljøsrepræsentant, som er dig behjælpelig med at få alle oplysninger sendt. Husk at være din egen arbejdsmiljørepræsentant. Arrangementer: I forbindelse med arrangementer vil personalet blive orienteret på fællesmøderne, og man kan blive ekstra indkaldt på arbejde til disse, hvis det skønnes nødvendig. Er du sat på vagt og er det aftalt med overordnet, tæller det som arbejdstid. En af betingelserne for, at det kan tælle som arbejdstid er, at funktionen du skal udfylde, er nødvendig for at arrangementet kan gennemføres. Deltager du frivilligt i arrangementet, og hjælper museet, fordi det har din interesse eller kommer som gæst, tæller det ikke som arbejdstid. Barns 1. og 2. Sygedag: Der gives som udgangspunkt altid tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. Begravelse: Se sygdom. 4

5 Beklædning: Er man ansat i de grønne områder eller på værkstederne, får man tildelt arbejdstøj efter prøvetidens ophør. Er man ansat i butikkerne, får man tildelt skjorter eller lign. Museets gravende arkæologer får ligeledes tildelt arbejdstøj. Medarbejderen skal altid være velsoigneret og i rent tøj i, det omfang arbejdet tillader det. Nyt tøj gives når det vurderes, at der er behov. Beklædningspolitik: Museets ledelse forventer at museets personale er præsentable. De grupper, der får udleveret arbejdstøj, forventes at anvende det. Beordret overarbejde: Se tilslutningsaftaler på BOB. Bestyrelse: Museets bestyrelse består af 13 medlemmer, der er udpeget således: Repræsenterer: Fornavn: Efternavn: Advokatforeningen John Sørensen Associerede Museer Birgit Hansen CELF Kim Normand Dansk Landbrug Sydhavsøerne Ole Lauridsen Guldborgsund Kommune Jens Erik Boesen Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster Anita Ulrik Sørensen Lolland Kommune Steffen Rasmussen Lolland-Falsters Historiske Samfund Ole Arpe Munksgaard Medarbejderrepræsentant Lars Meldgaard Menighedsrådsforeningen Michael Fagerlund Nordea Karsten Pedersen Reventlow-Museets Støttekreds Vacant Venneforeningen Merete Klitgaard-Andersen Der er valg til bestyrelsen hvert 4. år. Ny bestyrelse tiltræder 1. april

6 Museets forretningsudvalg består af 4 medlemmer fra bestyrelsen. Det er Michael Fagerlund (formand), Birgit Hansen (næstformand), Jens Erik Boesen og Steffen Rasmussen. Se mere info på museets hjemmeside. Beredskabsplan Under revision og vil være at finde på BOB. Bibeskæftigelse /Fritidserhverv: Medarbejderen har pligt til at oplyse museet om bibeskæftigelse, og har pligt til holde museet ajour om dette. Der henvises til ICOM s regler kapitel 8. Bloddonor: Der ydes tjenestefrihed med løn til donorer, der kaldes ud til akut blodtapning i forbindelse med et uheld. Der gives ikke tjenestefrihed med løn til almindelig rutine tapning. BOB Museet har et intranet, BOB, der fungere som opslagstavle, nyhedsbrev og generel oversigt, over aktiviteter på Museet. Her lægges beskeder til alle medarbejdere op, og det forventes at medarbejdere holder sig orienteret via BOB. Borgerligt ombud: Du har ret til fri til borgerligt ombud, hvis du for eksempel bliver indkaldt som domsmand, som tilforordnet ved valghandlinger eller som vidne. Dette skal drøftes med nærmeste leder. Brand: Ved ansættelse gennemgås brandinstruksen. En gang om året får medarbejderne en opdateringsrunde, men det et fælles ansvar at holde opsyn med brandslukningsudstyret. Opdateringen fortages af den ansvarlige for området. Dette ligger i arbejdsmiljøudvalget. Brilleskader: Ødelægges dine briller kontakt da din daglige leder. Museets forsikring dækker, hvis der er tale om en skade sket i forbindelse med arbejde. Børneattester: 6

7 Der indhentes børneattest på alt personale og frivillige, der arbejder med børn og unge. Dødsfald: Se sygdom. Alle medarbejdere får en adresse. Denne må kun bruges i forbindelse med arbejdet. Museet forventer, at medarbejderne læser mails, og foretager sig det fornødne mht. svar osv. Entré: Som udgangspunkt skal alle museets besøgende betale. Der er dog visse undtagelser, såsom: Alle unge under 18 år er gratis. Alle undervisningsinstitutioner er gratis, (øvrige grupper/institutioner kan indgå særskilt aftale). Alle samarbejdspartnere har gratis entre ved fremvisning af et kort, f.eks. ICOM, ODM, FDM eller Dansk Naturfredningsforening. Museets venneforening, Kulturmindeforeningen og Reventlow Parkens Støttekreds, har entre til den afdeling, de er tilknyttet. Se den fuldstændige liste i butikkerne. Alle medarbejdere har gratis entré til alle afdelinger og arrangementer med en ledsager, dog ikke ved visse specielle arrangementer. Evakueringsplan: Der er udarbejdet evakueringsplaner for alle museets afdelinger. Planerne hænger offentlige tilgængelige ved alle primære indgange i museets bygninger. Der afholdes løbende evakueringsøvelser. Fagbibliotek: Bøgerne skal som udgangspunkt blive på museet. I særlige tilfælde kan et udlån aftales med museets bibliotekar. Ferie: Af hensyn til ferieplanlægningen, skal sommerferieønske meldes senest den 28. februar til den personaleansvarlige. Ferieønsker respekteres i videst muligt omfang, men af hensyn til 7

8 vagtplaner er det ikke altid, ønskerne kan imødekommes. Medarbejderne får svar mht. hovedferien senest 1. april. Ønskes yderligere oplysninger, se venligst ferieloven. Ud over museets frontpersonale, holder alle en uges ferie/afspadsering i forbindelse med jul/nytår. Museets administration og værksteder holder lukket. Personalet gemmer en uges ferie/afspadsering til denne periode. Feriefridage tildeles efter 9 mdr. ansættelse. Forsikring: Museet har en forsikring hos Topdanmark, der gælder alle, når man er på arbejde, herunder også personale, der er ansat i projekter, aktivering, frivillige m.m. Forsikringen dækker ligeledes, hvis man er på arbejde udenfor almindelig arbejdstid, såsom weekender og aften. Museet kan ikke tegne en forsikring, der dækker personlige ejendele. Medbringer man personlige ejendele som f.eks.: mobiltelefon, tablets, kamera, ure m.v. er det ens egen forsikring, der dækker - ikke museets. Dette gælder også selvom ejendelen bliver brugt til arbejdsmæssigt formål. Eneste undtagelse er dog, hvis man af afdelingslederen er blevet bedt om at medbringe, og bruge en bestemt ejendel. Udlånes der private ting til udstillinger, er disse forsikrede. Fratrædelse: Man kan fratræde sin stilling med det varsel, der står i ens ansættelseskontrakt. Fravær: Skal altid meddeles kontoret så hurtigt som muligt. Husk ligeledes at raskmelde til kontoret på første dag tilbage. Se sygemelding. Fridage: Grundlovsdag, 23. december og 31. december er lukkedage, og alle medarbejdere holder fri. Museets personale har indgået en lokalaftale om, at Grundlovsdag er en hel fridag, og at der til gengæld arbejdes 1. maj. (Dette bl.a. pga. at Friland åbner 1. maj). Frigørelsesattester: Der gives som hovedregel ikke frigørelsesattest. 8

9 Frivillige: Museet har en lang række frivillige tilknyttet, som deltager i aktiviteter, og hjælper til ved arrangementer i de forskellige afdelinger. Der er bl.a. en seniorgruppe i Nykøbing, som mødes ca. en gang om ugen. Gruppen arbejder bl.a. med registrering, fotoarbejde, vagtfunktion og produktion til butikkerne. Derudover er der frivillige, der er guider ved byvandringer, Grønne Ture og museumsrundvisninger. I Maribo er der en Venneforeningen tilknyttet museet. Venneforeningen står bl.a. for en foredragsrække samt for arrangementer på Friland. Derudover er der til Frilandsmuseet tilknyttet en lang række af frivillige eller enkeltdags aktører, der på bestemte dage kommer og udfør arbejde eller opgaver. Reventlow-Museet har en støttekreds tilknyttet samt en frivilliggruppe. Støttekredsen står for en del af arrangementerne på museet. Frivilliggruppen dækker vagtfunktionen i museets åbningstid i samarbejde med det personale, der er tilknyttet. Førstehjælp: Museet sender løbende ansatte på førstehjælpskurser. Der findes førstehjælpskasser i alle afdelinger. Spørg, hvor de står, så du ved det. Gaver: Museet giver gaver til fastansat personale ved følgende lejligheder: Runde fødselsdage Bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup 10, 25 og 40 års jubilæum Fratrædelse Glemte sager: Glemmer en gæst noget, påsættes et manillamærke med dato og det afleveres i billetsalget der hvor det er glemt. Hærværk/Tyveri: Hærværk og tyveri anmeldes til ledelsen, og bliver politianmeldt. 9

10 Indsamlingspoltik: Museets indsamlingspolitik kan findes på museets hjemmeside. Derudover findes der en publikumsfolder, som kan fås i museumsbutikkerne eller udskrives fra museets hjemmeside. Introduktion til nyansatte: Alle nyansatte får tilknyttet en vært. Værten er en medarbejder, der har til opgave at tage sig af den nye medarbejder. Værten skal, som det første, sørge for, at den nyansatte bliver vist rundt i den afdeling, hvor den nyansatte primært skal arbejde, samt at præsentere kollegerne i afdelingen. Der er udarbejdet et skema/checkliste med de opgaver værten har i forbindelse med modtagelse af nye medarbejdere. Medarbejdere, der er ansat under Mentorordningen her er det mentor, der har værtsfunktionen. IT-sikkerhed og politik: Der arbejdes i øjeblikket på en ny IT-politik. Den vil være at finde på BOB. Kørsel i egen bil: Ved aftalt arbejdsrelateret kørsel i egen bil, er der kørselsgodtgørelse efter gældende takster. Udbetalingen sker efter udfyldelse af køreseddel, som udleveres fra kontoret senest den 20. i hver måned, og attesteres af relevant overordnet. Ved uheld dækker egen forsikring. Læge- og tandlægebesøg akut: Er der tale om akut sygdom, får du fri fra arbejde med løn. Har du f.eks. et sygeforløb, og er startet på arbejdet igen, kan du evt. få fri fra arbejde med løn, hvis du skal til yderligere behandling/undersøgelse i den forbindelse. Læge- og tandlægebesøg almindeligt: Frihed gives kun, hvis det ikke er muligt at få tid uden for arbejdstiden. Hvis du går til læge eller tandlæge, og der blot er tale om eftersyn eller kontrolbesøg, får du fri fra dit arbejde uden løn, hvis det er i overensstemmelse med arbejdstilrettelæggelsen. Lønudbetaling: Udbetales den sidste bankdag i måneden. Der skal afleveres timesedler hver mandag til kontoret. 10

11 Køresedler skal afleveres senest den 20. i måneden. Massageordning Museet har aftale med en massør, der besøger Nykøbing afdelingen og Feltstationen i Rødbyhavn jævnligt. Museet betaler første gang, derefter giver museet arbejdstiden (30 min), og medarbejderen betaler selv for massagen. Mentorordning: Museet har en mentorordning med Lolland Kommune. Inge Marie Hansen er ansat som tovholder for dette projekt. Misbrugspolitik: Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer i arbejdstiden ) eller fremmøde i påvirket tilstand er ikke tilladt under nogen omstændigheder. Dette gælder også for museets frivillige. Overtrædes dette er det bortvisningsgrund med øjeblikkelig virkning. Det er først og fremmest lederens, men også kollegaernes, pligt at tage hånd om en situation, hvor man ved, eller har en formodning om, at der er en medarbejder/kollega, der har et misbrug i forhold til alkohol eller euforiserende stoffer, eller som møder påvirket på arbejde eller i andre arbejdsrelaterede situationer. Hvis situationen opstår akut, er proceduren, at nærmeste leder tager hånd om situationen. Museet har et alkometer. Medarbejdere kan, af nærmeste leder, blive bedt om at tage en alkoholtest. Testen vil blive taget i det øjeblik, hvor der er en formodet mistanke om, at man er påvirket. Museet vil, til enhver tid, støtte en medarbejder, der er i misbrugsafvænning, og hvis dette helt eller delvist skal foregå i arbejdstiden, kan der laves en aftale herom. Er der en mistanke om, at en medarbejder har drukket i arbejdstiden, konfronteres vedkommende med dette af nærmeste leder. Erkender medarbejderen, at have drukket eller at have et alkoholmisbrug laves der en aftale om deltagelse i et afvænningsforløb. Dette forløb kan foregå internt eller eksternt. Nægter medarbejderen at have drukket eller at have et alkoholmisbrug, og har lederen stadig en formodet mistanke herom, skal der foretages en alkoholtest. Viser testen over 0,0 11

12 er det bortvisnings- og afskedigelsesgrund. Nægter medarbejderen at tage testen, anses dette som at man har drukket, og dette er bortvisnings- og afskedigelsesgrund. Museets medarbejdere må ikke indtage alkohol på noget tidspunkt i arbejdstiden, dette gælder også ved arbejdsfrokoster, seminarer, kurser, receptioner, udstillingsåbninger osv. Der kan dispenseres for dette, men det skal specifikt gøres af direktøren i hvert enkelt tilfælde. Mobning (herunder sexchikane): Museet tager afstand for en hver form for mobning, men hvis du bliver mobbet. 1. Stol på, hvad du oplever og mærker. Skriv eventuelt dine oplevelser ned. 2. Sig fra over for den der mobber, når dine grænser overskrides. 3. Tal med mennesker, du stoler på. Måske kan I sammen tage problemet op. 4. Søg vejledning og støtte hos din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. 5. Inddrag din nærmeste eller øverste leder i problemet også hvis der er en leder involveret! hvis din kollega bliver mobbet. 1. Sig højlydt fra! 2. Reager aktivt, men tal først med den mobningsramte om, hvordan du bedst kan hjælpe. 3. Tænk på, at du har flere ressourcer end den mobningsramte. 4. Inddrag relevante nøglepersoner på arbejdspladsen (nærmeste leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, netværksperson osv.), så der tages fat på at løse problemet. 5. Tag initiativ til at diskutere problemet for at undgå yderligere mobning. Undlad at bringe den konkrete mobningssag i fokus. Mødelokaler: Findes i museumsbygningen i Maribo og i Amtsforvalterboligen i Nykøbing F. Sørg for at mødet bliver skrevet ind i den elektroniske kalender, så man er sikker på, at det er ledigt, når det skal bruges. 12

13 Navneændring: Skal meddeles til kontoret, der sørger for, at relevante personer bliver underrettet. Nøgler: Der kan tildeles nøgler til den enkelte medarbejder, afhængig af funktion og behov mod særskilt kvittering. Nøglernes funktion er begrænset til den pågældendes arbejdsområde. Mister man en nøgle, skal dette omgående meddeles, den nøgleansvarlige på afdelingen, da det kan betyde, at hele låsesystemet skal omlægges. Nøgler må ikke lånes ud - DET ER BORTVISNINGSGRUND Omgangstone kollegaer imellem: Vis respekt og omsorg for dine kollegaer. Museum Lolland-Falster har mange medarbejdere ansat på særlige vilkår, derfor er det vigtigt at vise respekt. Omklædning: På kontoret, i museumsbygningen eller på magasinet må omklædning lige nu foregå på toiletterne, da vi endnu ikke har omklædningsrum. På Frilandsmuseet er der omklædningsrum. Arkæologerne klæder om i skurvognen. Spørg efter dem, når du/i bliver vist rundt. Omsorgsdage: Du har ret til at holde to omsorgsdage pr. år til og med det år, hvor dit barn fylder syv år, dvs. i alt 16 omsorgsdage fordelt over otte år. De to omsorgsdage skal holdes inden for ferieåret, ellers bortfalder de. Kun i barnets 1. leveår er der mulighed for at overføre ikke afholdte omsorgsdage til det næste ferieår. Opbevaring af værdigenstande: Det indskærpes, at rede penge, ure, smykker og lignende ikke bør efterlades i tasker, skrivebordsskuffer m.v., når du forlader kontoret/garderoben. Museet kan ikke tegne en forsikring, der dækker et tab i sådanne situationer. Organisation: 13

14 Overenskomst: Museet har tilslutningsaftaler indenfor det kommunale område med DM og HK, og følger overenskomsten inden for 3Fs område. Overfald/vold og trusler om vold: Sørg for hjælp fra en kollega, ring 112 hvis dette er muligt, ellers udløs brandalarmen. Meddel din arbejdsgiver hurtigst muligt om sådanne situationer. Se endvidere under arbejdsulykke. Pas på dig selv! Pauser: Er man fuldtidsansat, har man betalt frokostpause. Derudover har man, hvis arbejdet tillader det, en kort kaffepause om formiddagen samt en kort kaffepause om eftermiddagen. Personalearrangementer: Det tilstræbes, at der afholdes følgende personalearrangementer, dog forudsættes det, at der er økonomi, tid og ikke mindst tilslutning: Lige år: Sommerfest Ulige år: Sommerfest 14

15 1-dags tur Studietur Julefrokost Julefrokost Juletur med kulturelt indslag Museet tilstræber at afholde sommerfest og julefrokost hvert år, samt diverse personalture, der kan være af varierende varighed fra 1-dagsture til studieture. Disse personaleture finder sted jævnligt, dog uden en fast ramme for afholdelsen. Der er brugerbetaling på en del af arrangementerne. Festudvalget nedsættes på fællesmøderne, hvis det er muligt, og vælges fra gang til gang. Rejseudvalg nedsættes gennem SU, og vælges fra gang til gang. Personaleforening: Museets personale har to personalekasser: Gavekassen alle medarbejdere (hvis de ønsker at deltage) trækkes kr. 20,- pr. måned. Rejsekasse alle medarbejdere, der ønsker at spare op til museumsrejsen med kollegerne, kan indbetale her aftales med regnskabsmedarbejderen. Personalegoder: Museet betaler kaffe og the, se også under personalerabat. Personalemøder: Fællesmøde - 1 gang i kvartalet Koordineringsmøde 1 gang hver 2. måned Derudover afholdes der afdelingsmøder ca. 1 gang pr. måned eller efter behov Samarbejdsudvalg hver 2. måned Arbejdsmiljøudvalg 1 gang i kvartalet eller efter behov Personalerabat: Der gives 25% på alle varer i butikkerne, dog kun 10% på kaffe og bøger. Der gives ikke rabat på vin. Der gives ingen former for kredit, alle skal betale kontant ved varekøb. Der er ingen rabat på i forvejen nedsatte varer. Der gives 50% personalerabat på leje af museets lokaler. Derudover betales for el-forbrug samt rengøring. Der SKAL udarbejdes kontrakt på lejen, det er af hensyn til forsikringen. 15

16 Psykisk arbejdsmiljø: Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø laves i forbindelse med, at der udarbejdes arbejdspladsvurdering. Rygeforbud: Der er total rygeforbud i alle museets afdelinger og bygninger. På frilandsmuseet skal man, af museale sikkerhedshensyn, helt uden for museets område, hvis man ønsker at ryge. (Dette gælder også publikum). Overskrides dette forbud er det øjeblikkelig bortvisningsgrund. Samarbejdsudvalg (SU): Samarbejdsudvalget består af følgende: Tre fra ledelsen (direktør, souschef og lederen af bygningsbevaringsafdelingen) Formand for SU er altid direktøren Personalerepræsentanter vælges blandt museets ansatte. Der vælges en fra hver af følgende personalegrupper: Administration Frontpersonale Magasin Arkiv/registrering Forskning og formidling (én repræsentant) Femernprojektet Bygninger og Grønne mænd Museets tillidsrepræsentanter/talsmænd er født medlem af SU En repræsentant fra arbejdsmiljøudvalget er født medlem af SU Der kan evt. deltage en person fra administrationen som fungerer som referent. Sammensætningen af udvalget kan altid ændres, hvis det skønnes nødvendigt Der er valg til samarbejdsudvalget hvert 2. år. 16

17 SU afholder møde hver 2. måned. Seniorpolitik: Museum Lolland-Falster ønsker at fastholde medarbejdere, som er kompetente, motiverede og fleksible gennem hele deres ansættelse. Museet fokuserer på at fastholde, forankre og videreudvikle viden, vidensdeling og videregivelse af viden og kompetencer, også i forbindelse med fratrædelse fra museet. Det skal derfor være attraktivt og muligt for både ledere og medarbejdere at fortsætte et aktivt arbejdsliv, så længe lysten er til stede, og de gensidige forventninger opfyldes Ved den årlige obligatoriske MedarbejderUdviklingsSamtale skal der fra medarbejderen, der fyldt 55 år, være mulighed for at drøfte, hvilke overvejelser medarbejderen har gjort sig om sit arbejdsliv. En nærmere drøftelse af, hvilke muligheder og forventninger museet og medarbejderen har, kan finde sted her, hvis medarbejderen er interesseret heri. Muligheder og forventninger kan nedskrives i en egentlig senioraftale, der underskrives af begge parter. Seniorsamtale: Seniorsamtale tages op ved den årlige MUSamtale fra og med det 55. år, dvs. ved første MUSamtale efter medarbejderens 55 års fødselsdag. Sexchikane: Sexchikane accepteres ikke. Se mobning. Skærmbriller: Har du behov for skærmbriller i forbindelse med IT-arbejde, tal da med din nærmeste leder om evt. dækning /tilskud til dette. Snevejr: Fravær i forbindelse med snevejr, betales af den ansatte selv i form af løntræk, feriedag, feriefridag eller afspadsering i det omfang, man har det til gode. Straffeattest: Der skal indhentes straffeattester på samtlige nye medarbejdere (også frivillige), der beskæftiges på Museum Lolland-Falster. Stresspolitik: 17

18 Museet har en stresspolitik. Spørg efter den på kontoret eller find den på BOB. Sygdom, dødsfald eller begravelse: Ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie (forældre, stedforældre, søskende, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, ægtefælle eller barn) gives fornøden frihed efter aftale med lederen. Alle medarbejdere skal udfylde et ambulancebrev bl.a. med oplysninger om nærmeste pårørende. Ambulancebrevet opbevares i administrationen (Amtsforvalterboligen). Sygemelding/raskmelding: Hverdage Sygemelding/raskmelding meddeles til kontoret, så vidt muligt mellem kl. 8 og 8.30 på tlf , , eller Kontoret meddeler sygdom til relevant afdeling. Week-end samt helligdage Ved sygemelding skal medarbejdere i vagtfunktion finde en afløser til vagten. Medarbejdere i vagtfunktion har opdateret telefonliste. Raskmelding meddeles hurtigst muligt til den kollega der skulle tage ens vagt, samt til Dorthe. Sygemeldingen skal foretages telefonisk. Besked om sygemelding pr. mail, SMS, fax eller ligende kan ikke accepteres. Sygepolitik: Museet har en sygepolitik. Spørg efter den på kontoret eller find den på BOB. Tavshedspligt: Fastansatte samt medarbejdere i berøring med arkivalier og genstandsregistrering, har ubetinget tavshedspligt med hensyn til oplysninger om museets og herunder arkivets forhold samt oplysninger fra museets samlinger, som kommer til deres kendskab under arbejdet i museets tjeneste. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Tavshedspligten omfatter forhold, som man i arbejdet bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse enten ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet. Den/de pågældende medarbejdere underskriver en erklæring. 18

19 Telefon: Museets telefoner må kun bruges arbejdsmæssigt. Medbringer man selv mobiltelefon, sættes den på lydløs, og man bedes venligst indskrænke private samtaler. Tillidsmand: For museets AC-medarbejdere er der en medarbejdervalgt tillidsrepræsentant. Denne er på valg hvert 2. år. Der er ligeledes en AC-tillidsrepræsentantsupleant, denne er også på valg hvert 2. år. Museet har en medarbejdervalgt fællestillidsmand. Denne er på valg hvert 2. år. Følgende er tillidsmand: Fællestillidsmand: Anne Elmer tlf , ACtillidsrepræsentant: Thit Birk Petersen, tlf , AC-tillidsrepræsentantsupleant er Anne- Vibeke Knöchel Christensen, tlf Tilskadekomst i arbejdstiden: Se arbejdsulykker Time-dagpenge: Der udbetales ikke time-dagpenge til tjenesterejser/kurser uden overnatning. Nødvendige udgifter i forbindelse med rejsen/kursus godtgøres i rimelig omfang ved aflevering af originale bilag påtegnet af relevant overordnet. Husk at du på forhånd skal aftale med relevant overordnet, inden du sætter museet i udgift. Der regnes 8 timer s arbejde per kursusdag. Tro og Loveerklæring: Medarbejdere der af tjenestemæssige årsager får stillet en mobiltelefon til rådighed, og som af arbejdsmæssige årsager skal have mobiltelefonen med hjem, skal underskrive en tro og loveerklæring. Tyveri: Se hærværk. Uddannelse: I forbindelse med relevant uddannelse, kan der udarbejdes en uddannelsesaftale med 19

20 museet. Kontakt din nærmeste overordnede, hvis du har ønske om kurser, efteruddannelse, videreuddannelse. Ulykke og akut sygdom Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed med sædvanlig løn, når tvingende årsager som akut sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. Se i øvrigt tiltrædelsesaftalerne. Uniform: Se beklædning. Åbningstid: Der henvises til museets hjemmeside for information om de forskellige afdelingers åbningstid: Årsskrift og artikler til årsskriftet: Én gang månedligt bliver der lagt en ny faglig artikel på hjemmesiden. Artiklerne vil blive skrevet efter en fastlagt produktionsplan, og forfatterne vil blive hentet fra alle fagområder, så alle får mulighed for at formidle netop deres specialviden. Selve årsberetningen, som handler om organisationens tørre tal, dokumentation af aktiviteter og museumslovens krav, vil udkomme en gang årligt. 20

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1 PERSONALEPOLITIK Indhold Indledning... 4 Delpolitik for rekruttering og ansættelse... 5 Professionalisme, faglighed og kompetence... 5 Rekrutteringsfasen... 5 Ansøgerprofil... 5 Arbejdsområde og jobprofil...

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere