Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00"

Transkript

1 Administrationens adresser: Museum Lolland-Falster Amtsforvalterboligen Frisegade Nykøbing F Tlf Mail: Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00 Adresseændring: Meddeles skriftligt til kontoret hurtigst muligt. Afdelingsadresser: Maribo, 4930: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11 Frilandsmuseet, Meinckesvej Magasin, Victor Kolbyes Vej 15 Nykøbing F., 4800: Falsters Minder, udstillingen, Færgestræde 1a Den gamle Købmandshandel, Færgestræde 1a Amtsforvalterboligen, Frisegade 40 Værksteder m.v., Frisegade 43 Arkiv, Frisegade 45 Magasin m.v., Slotsgade 30 og Rosenvænget 12 Torrig L., 4943: Reventlow-Museet, Pederstrupvej 124 Rødby, 4970: Arkæologisk feltstation, Humlegaardsvej 4 og Gl. Badevej 2E 1

2 Aflåsning: Den sidste, der forlader bygningerne skal se til, at alle personer er ude, døre og vinduer er forsvarligt lukket, alarmen er sat til, og dørene er låst, inkl. evt. hovedlåse. Det er fyringsgrund, hvis du ikke opfylder disse betingelser. Har du ikke mulighed for dette, kontakt da den alarmansvarlige: Maribo: Niels tlf / Torrig L.: Leif S. tlf Nykøbing F.: Louis/Leif P. tlf / Rødby: Lars M./Bjørnar tlf / Afskedigelse: Følger overenskomsten. Alarm: Se venligst aflåsning. Alkoholpolitik: Se misbrugspolitik. Ambulancebrev: Alle medarbejdere skal aflevere et ambulancebrev. I ambulancebrevet angives personlige data, telefonnr. til pårørende, daglig indtag af medicin, allergi m.v. Derudover skal det fremgå, hvornår man sidst er blevet vaccineret for stivkrampe, og om man har fået vaccine mod hepatitis B. Ambulancebrevet opbevares i en mappe i administrationen, og benyttes kun i nødstilfælde, hvor medarbejderen er kommet til skade, og ikke er kontaktbar. Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljødrøftelse: Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter: 1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. 2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå. 3. Vurdere, om det foregående års mål er nået. 2

3 4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde. Arbejdsmiljødrøftelsen finder sted i arbejdsmiljøudvalget, og den udarbejdes hvert år på det sidste fastsatte møde. De punkter, der skal arbejdes med fremadrettet, sættes ind i arbejdsmiljøudvalgets arbejdsplan. Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøudvalg: Udvalget sammensættes af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere grupper. Hvis der er flere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne imellem sig, og lederne imellem sig, hver to medlemmer til udvalget. Formanden er som regel virksomhedens leder eller en leder/chef, der er udpeget til at handle på ledelsens vegne. Arbejdsmiljøgruppe: Gruppen består af arbejdsmiljørepræsentant valgt af de ansatte og en leder, der er udpeget af museet. Arbejdsmiljøgruppens medlemmer har deres daglige gang på museet, og er dermed i berøring med de konkrete arbejdsmiljøproblemer og opgaver inden for deres område. Arbejdspladsvurdering (APV): Museet har en arbejdspladsvurdering. Handlingsplan udsendes til alle medarbejdere, og opslag sættes på opslagstavler i alle afdelinger. Derudover er APV tilgængelig på Share- Point under arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø er et fælles ansvar. Der udarbejdes APV min. hvert 2. år. Arbejdstid: Administration: Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-13:00. De grønne områder og værksteder: Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-13:00. Udstillingsstederne og feltarbejdspladserne har deres egne arbejdstider (vagtplaner). 3

4 Arbejdssted: Medarbejdere hos Museum Lolland-Falster er forpligtet til, efter anmodning herom, at udføre arbejde på enhver af museets adresser. Arbejdsulykke: Ved en arbejdsulykke forstås en personskade (fysisk eller psykisk) forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der skete pludseligt eller inden for fem dage i forbindelse med arbejdet. Kommer du til skade i arbejdstiden, skal der foretages en skadesanmeldelse, og du skal straks undersøges af en læge eller på skadestuen. Anmeldelse skal ske elektroniks, kontakt administrationen eller din arbejdsmiljøsrepræsentant, som er dig behjælpelig med at få alle oplysninger sendt. Husk at være din egen arbejdsmiljørepræsentant. Arrangementer: I forbindelse med arrangementer vil personalet blive orienteret på fællesmøderne, og man kan blive ekstra indkaldt på arbejde til disse, hvis det skønnes nødvendig. Er du sat på vagt og er det aftalt med overordnet, tæller det som arbejdstid. En af betingelserne for, at det kan tælle som arbejdstid er, at funktionen du skal udfylde, er nødvendig for at arrangementet kan gennemføres. Deltager du frivilligt i arrangementet, og hjælper museet, fordi det har din interesse eller kommer som gæst, tæller det ikke som arbejdstid. Barns 1. og 2. Sygedag: Der gives som udgangspunkt altid tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. Begravelse: Se sygdom. 4

5 Beklædning: Er man ansat i de grønne områder eller på værkstederne, får man tildelt arbejdstøj efter prøvetidens ophør. Er man ansat i butikkerne, får man tildelt skjorter eller lign. Museets gravende arkæologer får ligeledes tildelt arbejdstøj. Medarbejderen skal altid være velsoigneret og i rent tøj i, det omfang arbejdet tillader det. Nyt tøj gives når det vurderes, at der er behov. Beklædningspolitik: Museets ledelse forventer at museets personale er præsentable. De grupper, der får udleveret arbejdstøj, forventes at anvende det. Beordret overarbejde: Se tilslutningsaftaler på BOB. Bestyrelse: Museets bestyrelse består af 13 medlemmer, der er udpeget således: Repræsenterer: Fornavn: Efternavn: Advokatforeningen John Sørensen Associerede Museer Birgit Hansen CELF Kim Normand Dansk Landbrug Sydhavsøerne Ole Lauridsen Guldborgsund Kommune Jens Erik Boesen Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster Anita Ulrik Sørensen Lolland Kommune Steffen Rasmussen Lolland-Falsters Historiske Samfund Ole Arpe Munksgaard Medarbejderrepræsentant Lars Meldgaard Menighedsrådsforeningen Michael Fagerlund Nordea Karsten Pedersen Reventlow-Museets Støttekreds Vacant Venneforeningen Merete Klitgaard-Andersen Der er valg til bestyrelsen hvert 4. år. Ny bestyrelse tiltræder 1. april

6 Museets forretningsudvalg består af 4 medlemmer fra bestyrelsen. Det er Michael Fagerlund (formand), Birgit Hansen (næstformand), Jens Erik Boesen og Steffen Rasmussen. Se mere info på museets hjemmeside. Beredskabsplan Under revision og vil være at finde på BOB. Bibeskæftigelse /Fritidserhverv: Medarbejderen har pligt til at oplyse museet om bibeskæftigelse, og har pligt til holde museet ajour om dette. Der henvises til ICOM s regler kapitel 8. Bloddonor: Der ydes tjenestefrihed med løn til donorer, der kaldes ud til akut blodtapning i forbindelse med et uheld. Der gives ikke tjenestefrihed med løn til almindelig rutine tapning. BOB Museet har et intranet, BOB, der fungere som opslagstavle, nyhedsbrev og generel oversigt, over aktiviteter på Museet. Her lægges beskeder til alle medarbejdere op, og det forventes at medarbejdere holder sig orienteret via BOB. Borgerligt ombud: Du har ret til fri til borgerligt ombud, hvis du for eksempel bliver indkaldt som domsmand, som tilforordnet ved valghandlinger eller som vidne. Dette skal drøftes med nærmeste leder. Brand: Ved ansættelse gennemgås brandinstruksen. En gang om året får medarbejderne en opdateringsrunde, men det et fælles ansvar at holde opsyn med brandslukningsudstyret. Opdateringen fortages af den ansvarlige for området. Dette ligger i arbejdsmiljøudvalget. Brilleskader: Ødelægges dine briller kontakt da din daglige leder. Museets forsikring dækker, hvis der er tale om en skade sket i forbindelse med arbejde. Børneattester: 6

7 Der indhentes børneattest på alt personale og frivillige, der arbejder med børn og unge. Dødsfald: Se sygdom. Alle medarbejdere får en adresse. Denne må kun bruges i forbindelse med arbejdet. Museet forventer, at medarbejderne læser mails, og foretager sig det fornødne mht. svar osv. Entré: Som udgangspunkt skal alle museets besøgende betale. Der er dog visse undtagelser, såsom: Alle unge under 18 år er gratis. Alle undervisningsinstitutioner er gratis, (øvrige grupper/institutioner kan indgå særskilt aftale). Alle samarbejdspartnere har gratis entre ved fremvisning af et kort, f.eks. ICOM, ODM, FDM eller Dansk Naturfredningsforening. Museets venneforening, Kulturmindeforeningen og Reventlow Parkens Støttekreds, har entre til den afdeling, de er tilknyttet. Se den fuldstændige liste i butikkerne. Alle medarbejdere har gratis entré til alle afdelinger og arrangementer med en ledsager, dog ikke ved visse specielle arrangementer. Evakueringsplan: Der er udarbejdet evakueringsplaner for alle museets afdelinger. Planerne hænger offentlige tilgængelige ved alle primære indgange i museets bygninger. Der afholdes løbende evakueringsøvelser. Fagbibliotek: Bøgerne skal som udgangspunkt blive på museet. I særlige tilfælde kan et udlån aftales med museets bibliotekar. Ferie: Af hensyn til ferieplanlægningen, skal sommerferieønske meldes senest den 28. februar til den personaleansvarlige. Ferieønsker respekteres i videst muligt omfang, men af hensyn til 7

8 vagtplaner er det ikke altid, ønskerne kan imødekommes. Medarbejderne får svar mht. hovedferien senest 1. april. Ønskes yderligere oplysninger, se venligst ferieloven. Ud over museets frontpersonale, holder alle en uges ferie/afspadsering i forbindelse med jul/nytår. Museets administration og værksteder holder lukket. Personalet gemmer en uges ferie/afspadsering til denne periode. Feriefridage tildeles efter 9 mdr. ansættelse. Forsikring: Museet har en forsikring hos Topdanmark, der gælder alle, når man er på arbejde, herunder også personale, der er ansat i projekter, aktivering, frivillige m.m. Forsikringen dækker ligeledes, hvis man er på arbejde udenfor almindelig arbejdstid, såsom weekender og aften. Museet kan ikke tegne en forsikring, der dækker personlige ejendele. Medbringer man personlige ejendele som f.eks.: mobiltelefon, tablets, kamera, ure m.v. er det ens egen forsikring, der dækker - ikke museets. Dette gælder også selvom ejendelen bliver brugt til arbejdsmæssigt formål. Eneste undtagelse er dog, hvis man af afdelingslederen er blevet bedt om at medbringe, og bruge en bestemt ejendel. Udlånes der private ting til udstillinger, er disse forsikrede. Fratrædelse: Man kan fratræde sin stilling med det varsel, der står i ens ansættelseskontrakt. Fravær: Skal altid meddeles kontoret så hurtigt som muligt. Husk ligeledes at raskmelde til kontoret på første dag tilbage. Se sygemelding. Fridage: Grundlovsdag, 23. december og 31. december er lukkedage, og alle medarbejdere holder fri. Museets personale har indgået en lokalaftale om, at Grundlovsdag er en hel fridag, og at der til gengæld arbejdes 1. maj. (Dette bl.a. pga. at Friland åbner 1. maj). Frigørelsesattester: Der gives som hovedregel ikke frigørelsesattest. 8

9 Frivillige: Museet har en lang række frivillige tilknyttet, som deltager i aktiviteter, og hjælper til ved arrangementer i de forskellige afdelinger. Der er bl.a. en seniorgruppe i Nykøbing, som mødes ca. en gang om ugen. Gruppen arbejder bl.a. med registrering, fotoarbejde, vagtfunktion og produktion til butikkerne. Derudover er der frivillige, der er guider ved byvandringer, Grønne Ture og museumsrundvisninger. I Maribo er der en Venneforeningen tilknyttet museet. Venneforeningen står bl.a. for en foredragsrække samt for arrangementer på Friland. Derudover er der til Frilandsmuseet tilknyttet en lang række af frivillige eller enkeltdags aktører, der på bestemte dage kommer og udfør arbejde eller opgaver. Reventlow-Museet har en støttekreds tilknyttet samt en frivilliggruppe. Støttekredsen står for en del af arrangementerne på museet. Frivilliggruppen dækker vagtfunktionen i museets åbningstid i samarbejde med det personale, der er tilknyttet. Førstehjælp: Museet sender løbende ansatte på førstehjælpskurser. Der findes førstehjælpskasser i alle afdelinger. Spørg, hvor de står, så du ved det. Gaver: Museet giver gaver til fastansat personale ved følgende lejligheder: Runde fødselsdage Bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup 10, 25 og 40 års jubilæum Fratrædelse Glemte sager: Glemmer en gæst noget, påsættes et manillamærke med dato og det afleveres i billetsalget der hvor det er glemt. Hærværk/Tyveri: Hærværk og tyveri anmeldes til ledelsen, og bliver politianmeldt. 9

10 Indsamlingspoltik: Museets indsamlingspolitik kan findes på museets hjemmeside. Derudover findes der en publikumsfolder, som kan fås i museumsbutikkerne eller udskrives fra museets hjemmeside. Introduktion til nyansatte: Alle nyansatte får tilknyttet en vært. Værten er en medarbejder, der har til opgave at tage sig af den nye medarbejder. Værten skal, som det første, sørge for, at den nyansatte bliver vist rundt i den afdeling, hvor den nyansatte primært skal arbejde, samt at præsentere kollegerne i afdelingen. Der er udarbejdet et skema/checkliste med de opgaver værten har i forbindelse med modtagelse af nye medarbejdere. Medarbejdere, der er ansat under Mentorordningen her er det mentor, der har værtsfunktionen. IT-sikkerhed og politik: Der arbejdes i øjeblikket på en ny IT-politik. Den vil være at finde på BOB. Kørsel i egen bil: Ved aftalt arbejdsrelateret kørsel i egen bil, er der kørselsgodtgørelse efter gældende takster. Udbetalingen sker efter udfyldelse af køreseddel, som udleveres fra kontoret senest den 20. i hver måned, og attesteres af relevant overordnet. Ved uheld dækker egen forsikring. Læge- og tandlægebesøg akut: Er der tale om akut sygdom, får du fri fra arbejde med løn. Har du f.eks. et sygeforløb, og er startet på arbejdet igen, kan du evt. få fri fra arbejde med løn, hvis du skal til yderligere behandling/undersøgelse i den forbindelse. Læge- og tandlægebesøg almindeligt: Frihed gives kun, hvis det ikke er muligt at få tid uden for arbejdstiden. Hvis du går til læge eller tandlæge, og der blot er tale om eftersyn eller kontrolbesøg, får du fri fra dit arbejde uden løn, hvis det er i overensstemmelse med arbejdstilrettelæggelsen. Lønudbetaling: Udbetales den sidste bankdag i måneden. Der skal afleveres timesedler hver mandag til kontoret. 10

11 Køresedler skal afleveres senest den 20. i måneden. Massageordning Museet har aftale med en massør, der besøger Nykøbing afdelingen og Feltstationen i Rødbyhavn jævnligt. Museet betaler første gang, derefter giver museet arbejdstiden (30 min), og medarbejderen betaler selv for massagen. Mentorordning: Museet har en mentorordning med Lolland Kommune. Inge Marie Hansen er ansat som tovholder for dette projekt. Misbrugspolitik: Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer i arbejdstiden ) eller fremmøde i påvirket tilstand er ikke tilladt under nogen omstændigheder. Dette gælder også for museets frivillige. Overtrædes dette er det bortvisningsgrund med øjeblikkelig virkning. Det er først og fremmest lederens, men også kollegaernes, pligt at tage hånd om en situation, hvor man ved, eller har en formodning om, at der er en medarbejder/kollega, der har et misbrug i forhold til alkohol eller euforiserende stoffer, eller som møder påvirket på arbejde eller i andre arbejdsrelaterede situationer. Hvis situationen opstår akut, er proceduren, at nærmeste leder tager hånd om situationen. Museet har et alkometer. Medarbejdere kan, af nærmeste leder, blive bedt om at tage en alkoholtest. Testen vil blive taget i det øjeblik, hvor der er en formodet mistanke om, at man er påvirket. Museet vil, til enhver tid, støtte en medarbejder, der er i misbrugsafvænning, og hvis dette helt eller delvist skal foregå i arbejdstiden, kan der laves en aftale herom. Er der en mistanke om, at en medarbejder har drukket i arbejdstiden, konfronteres vedkommende med dette af nærmeste leder. Erkender medarbejderen, at have drukket eller at have et alkoholmisbrug laves der en aftale om deltagelse i et afvænningsforløb. Dette forløb kan foregå internt eller eksternt. Nægter medarbejderen at have drukket eller at have et alkoholmisbrug, og har lederen stadig en formodet mistanke herom, skal der foretages en alkoholtest. Viser testen over 0,0 11

12 er det bortvisnings- og afskedigelsesgrund. Nægter medarbejderen at tage testen, anses dette som at man har drukket, og dette er bortvisnings- og afskedigelsesgrund. Museets medarbejdere må ikke indtage alkohol på noget tidspunkt i arbejdstiden, dette gælder også ved arbejdsfrokoster, seminarer, kurser, receptioner, udstillingsåbninger osv. Der kan dispenseres for dette, men det skal specifikt gøres af direktøren i hvert enkelt tilfælde. Mobning (herunder sexchikane): Museet tager afstand for en hver form for mobning, men hvis du bliver mobbet. 1. Stol på, hvad du oplever og mærker. Skriv eventuelt dine oplevelser ned. 2. Sig fra over for den der mobber, når dine grænser overskrides. 3. Tal med mennesker, du stoler på. Måske kan I sammen tage problemet op. 4. Søg vejledning og støtte hos din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. 5. Inddrag din nærmeste eller øverste leder i problemet også hvis der er en leder involveret! hvis din kollega bliver mobbet. 1. Sig højlydt fra! 2. Reager aktivt, men tal først med den mobningsramte om, hvordan du bedst kan hjælpe. 3. Tænk på, at du har flere ressourcer end den mobningsramte. 4. Inddrag relevante nøglepersoner på arbejdspladsen (nærmeste leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, netværksperson osv.), så der tages fat på at løse problemet. 5. Tag initiativ til at diskutere problemet for at undgå yderligere mobning. Undlad at bringe den konkrete mobningssag i fokus. Mødelokaler: Findes i museumsbygningen i Maribo og i Amtsforvalterboligen i Nykøbing F. Sørg for at mødet bliver skrevet ind i den elektroniske kalender, så man er sikker på, at det er ledigt, når det skal bruges. 12

13 Navneændring: Skal meddeles til kontoret, der sørger for, at relevante personer bliver underrettet. Nøgler: Der kan tildeles nøgler til den enkelte medarbejder, afhængig af funktion og behov mod særskilt kvittering. Nøglernes funktion er begrænset til den pågældendes arbejdsområde. Mister man en nøgle, skal dette omgående meddeles, den nøgleansvarlige på afdelingen, da det kan betyde, at hele låsesystemet skal omlægges. Nøgler må ikke lånes ud - DET ER BORTVISNINGSGRUND Omgangstone kollegaer imellem: Vis respekt og omsorg for dine kollegaer. Museum Lolland-Falster har mange medarbejdere ansat på særlige vilkår, derfor er det vigtigt at vise respekt. Omklædning: På kontoret, i museumsbygningen eller på magasinet må omklædning lige nu foregå på toiletterne, da vi endnu ikke har omklædningsrum. På Frilandsmuseet er der omklædningsrum. Arkæologerne klæder om i skurvognen. Spørg efter dem, når du/i bliver vist rundt. Omsorgsdage: Du har ret til at holde to omsorgsdage pr. år til og med det år, hvor dit barn fylder syv år, dvs. i alt 16 omsorgsdage fordelt over otte år. De to omsorgsdage skal holdes inden for ferieåret, ellers bortfalder de. Kun i barnets 1. leveår er der mulighed for at overføre ikke afholdte omsorgsdage til det næste ferieår. Opbevaring af værdigenstande: Det indskærpes, at rede penge, ure, smykker og lignende ikke bør efterlades i tasker, skrivebordsskuffer m.v., når du forlader kontoret/garderoben. Museet kan ikke tegne en forsikring, der dækker et tab i sådanne situationer. Organisation: 13

14 Overenskomst: Museet har tilslutningsaftaler indenfor det kommunale område med DM og HK, og følger overenskomsten inden for 3Fs område. Overfald/vold og trusler om vold: Sørg for hjælp fra en kollega, ring 112 hvis dette er muligt, ellers udløs brandalarmen. Meddel din arbejdsgiver hurtigst muligt om sådanne situationer. Se endvidere under arbejdsulykke. Pas på dig selv! Pauser: Er man fuldtidsansat, har man betalt frokostpause. Derudover har man, hvis arbejdet tillader det, en kort kaffepause om formiddagen samt en kort kaffepause om eftermiddagen. Personalearrangementer: Det tilstræbes, at der afholdes følgende personalearrangementer, dog forudsættes det, at der er økonomi, tid og ikke mindst tilslutning: Lige år: Sommerfest Ulige år: Sommerfest 14

15 1-dags tur Studietur Julefrokost Julefrokost Juletur med kulturelt indslag Museet tilstræber at afholde sommerfest og julefrokost hvert år, samt diverse personalture, der kan være af varierende varighed fra 1-dagsture til studieture. Disse personaleture finder sted jævnligt, dog uden en fast ramme for afholdelsen. Der er brugerbetaling på en del af arrangementerne. Festudvalget nedsættes på fællesmøderne, hvis det er muligt, og vælges fra gang til gang. Rejseudvalg nedsættes gennem SU, og vælges fra gang til gang. Personaleforening: Museets personale har to personalekasser: Gavekassen alle medarbejdere (hvis de ønsker at deltage) trækkes kr. 20,- pr. måned. Rejsekasse alle medarbejdere, der ønsker at spare op til museumsrejsen med kollegerne, kan indbetale her aftales med regnskabsmedarbejderen. Personalegoder: Museet betaler kaffe og the, se også under personalerabat. Personalemøder: Fællesmøde - 1 gang i kvartalet Koordineringsmøde 1 gang hver 2. måned Derudover afholdes der afdelingsmøder ca. 1 gang pr. måned eller efter behov Samarbejdsudvalg hver 2. måned Arbejdsmiljøudvalg 1 gang i kvartalet eller efter behov Personalerabat: Der gives 25% på alle varer i butikkerne, dog kun 10% på kaffe og bøger. Der gives ikke rabat på vin. Der gives ingen former for kredit, alle skal betale kontant ved varekøb. Der er ingen rabat på i forvejen nedsatte varer. Der gives 50% personalerabat på leje af museets lokaler. Derudover betales for el-forbrug samt rengøring. Der SKAL udarbejdes kontrakt på lejen, det er af hensyn til forsikringen. 15

16 Psykisk arbejdsmiljø: Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø laves i forbindelse med, at der udarbejdes arbejdspladsvurdering. Rygeforbud: Der er total rygeforbud i alle museets afdelinger og bygninger. På frilandsmuseet skal man, af museale sikkerhedshensyn, helt uden for museets område, hvis man ønsker at ryge. (Dette gælder også publikum). Overskrides dette forbud er det øjeblikkelig bortvisningsgrund. Samarbejdsudvalg (SU): Samarbejdsudvalget består af følgende: Tre fra ledelsen (direktør, souschef og lederen af bygningsbevaringsafdelingen) Formand for SU er altid direktøren Personalerepræsentanter vælges blandt museets ansatte. Der vælges en fra hver af følgende personalegrupper: Administration Frontpersonale Magasin Arkiv/registrering Forskning og formidling (én repræsentant) Femernprojektet Bygninger og Grønne mænd Museets tillidsrepræsentanter/talsmænd er født medlem af SU En repræsentant fra arbejdsmiljøudvalget er født medlem af SU Der kan evt. deltage en person fra administrationen som fungerer som referent. Sammensætningen af udvalget kan altid ændres, hvis det skønnes nødvendigt Der er valg til samarbejdsudvalget hvert 2. år. 16

17 SU afholder møde hver 2. måned. Seniorpolitik: Museum Lolland-Falster ønsker at fastholde medarbejdere, som er kompetente, motiverede og fleksible gennem hele deres ansættelse. Museet fokuserer på at fastholde, forankre og videreudvikle viden, vidensdeling og videregivelse af viden og kompetencer, også i forbindelse med fratrædelse fra museet. Det skal derfor være attraktivt og muligt for både ledere og medarbejdere at fortsætte et aktivt arbejdsliv, så længe lysten er til stede, og de gensidige forventninger opfyldes Ved den årlige obligatoriske MedarbejderUdviklingsSamtale skal der fra medarbejderen, der fyldt 55 år, være mulighed for at drøfte, hvilke overvejelser medarbejderen har gjort sig om sit arbejdsliv. En nærmere drøftelse af, hvilke muligheder og forventninger museet og medarbejderen har, kan finde sted her, hvis medarbejderen er interesseret heri. Muligheder og forventninger kan nedskrives i en egentlig senioraftale, der underskrives af begge parter. Seniorsamtale: Seniorsamtale tages op ved den årlige MUSamtale fra og med det 55. år, dvs. ved første MUSamtale efter medarbejderens 55 års fødselsdag. Sexchikane: Sexchikane accepteres ikke. Se mobning. Skærmbriller: Har du behov for skærmbriller i forbindelse med IT-arbejde, tal da med din nærmeste leder om evt. dækning /tilskud til dette. Snevejr: Fravær i forbindelse med snevejr, betales af den ansatte selv i form af løntræk, feriedag, feriefridag eller afspadsering i det omfang, man har det til gode. Straffeattest: Der skal indhentes straffeattester på samtlige nye medarbejdere (også frivillige), der beskæftiges på Museum Lolland-Falster. Stresspolitik: 17

18 Museet har en stresspolitik. Spørg efter den på kontoret eller find den på BOB. Sygdom, dødsfald eller begravelse: Ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie (forældre, stedforældre, søskende, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, ægtefælle eller barn) gives fornøden frihed efter aftale med lederen. Alle medarbejdere skal udfylde et ambulancebrev bl.a. med oplysninger om nærmeste pårørende. Ambulancebrevet opbevares i administrationen (Amtsforvalterboligen). Sygemelding/raskmelding: Hverdage Sygemelding/raskmelding meddeles til kontoret, så vidt muligt mellem kl. 8 og 8.30 på tlf , , eller Kontoret meddeler sygdom til relevant afdeling. Week-end samt helligdage Ved sygemelding skal medarbejdere i vagtfunktion finde en afløser til vagten. Medarbejdere i vagtfunktion har opdateret telefonliste. Raskmelding meddeles hurtigst muligt til den kollega der skulle tage ens vagt, samt til Dorthe. Sygemeldingen skal foretages telefonisk. Besked om sygemelding pr. mail, SMS, fax eller ligende kan ikke accepteres. Sygepolitik: Museet har en sygepolitik. Spørg efter den på kontoret eller find den på BOB. Tavshedspligt: Fastansatte samt medarbejdere i berøring med arkivalier og genstandsregistrering, har ubetinget tavshedspligt med hensyn til oplysninger om museets og herunder arkivets forhold samt oplysninger fra museets samlinger, som kommer til deres kendskab under arbejdet i museets tjeneste. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Tavshedspligten omfatter forhold, som man i arbejdet bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse enten ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet. Den/de pågældende medarbejdere underskriver en erklæring. 18

19 Telefon: Museets telefoner må kun bruges arbejdsmæssigt. Medbringer man selv mobiltelefon, sættes den på lydløs, og man bedes venligst indskrænke private samtaler. Tillidsmand: For museets AC-medarbejdere er der en medarbejdervalgt tillidsrepræsentant. Denne er på valg hvert 2. år. Der er ligeledes en AC-tillidsrepræsentantsupleant, denne er også på valg hvert 2. år. Museet har en medarbejdervalgt fællestillidsmand. Denne er på valg hvert 2. år. Følgende er tillidsmand: Fællestillidsmand: Anne Elmer tlf , ACtillidsrepræsentant: Thit Birk Petersen, tlf , AC-tillidsrepræsentantsupleant er Anne- Vibeke Knöchel Christensen, tlf Tilskadekomst i arbejdstiden: Se arbejdsulykker Time-dagpenge: Der udbetales ikke time-dagpenge til tjenesterejser/kurser uden overnatning. Nødvendige udgifter i forbindelse med rejsen/kursus godtgøres i rimelig omfang ved aflevering af originale bilag påtegnet af relevant overordnet. Husk at du på forhånd skal aftale med relevant overordnet, inden du sætter museet i udgift. Der regnes 8 timer s arbejde per kursusdag. Tro og Loveerklæring: Medarbejdere der af tjenestemæssige årsager får stillet en mobiltelefon til rådighed, og som af arbejdsmæssige årsager skal have mobiltelefonen med hjem, skal underskrive en tro og loveerklæring. Tyveri: Se hærværk. Uddannelse: I forbindelse med relevant uddannelse, kan der udarbejdes en uddannelsesaftale med 19

20 museet. Kontakt din nærmeste overordnede, hvis du har ønske om kurser, efteruddannelse, videreuddannelse. Ulykke og akut sygdom Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed med sædvanlig løn, når tvingende årsager som akut sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. Se i øvrigt tiltrædelsesaftalerne. Uniform: Se beklædning. Åbningstid: Der henvises til museets hjemmeside for information om de forskellige afdelingers åbningstid: Årsskrift og artikler til årsskriftet: Én gang månedligt bliver der lagt en ny faglig artikel på hjemmesiden. Artiklerne vil blive skrevet efter en fastlagt produktionsplan, og forfatterne vil blive hentet fra alle fagområder, så alle får mulighed for at formidle netop deres specialviden. Selve årsberetningen, som handler om organisationens tørre tal, dokumentation af aktiviteter og museumslovens krav, vil udkomme en gang årligt. 20

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge.

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge. ARBEJDSFORHOLD I ODDER KOMMUNE, jfr. Samarbejdsreglernes 5, stk. l, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. 1. - Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Personalepolitik Del 2

Personalepolitik Del 2 Personalepolitik Del 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 2 Lokal politik og praktiske oplysninger... 5 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse...

Læs mere

Personalehåndbog ivarsson a/s

Personalehåndbog ivarsson a/s Personalehåndbog ivarsson a/s - 1 - Personaleudvikling...3 Medarbejdersamtaler...3 Intern uddannelse/personaledage og møder...3 Ekstern uddannelse...3 Personaleændringer...4 Ansættelser...4 Jobstart...4

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere