Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00"

Transkript

1 Administrationens adresser: Museum Lolland-Falster Amtsforvalterboligen Frisegade Nykøbing F Tlf Mail: Administrationens telefontider: Tirsdag til torsdag fra kl. 10:00-14:00 Fredag fra kl. 10:00-13:00 Adresseændring: Meddeles skriftligt til kontoret hurtigst muligt. Afdelingsadresser: Maribo, 4930: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11 Frilandsmuseet, Meinckesvej Magasin, Victor Kolbyes Vej 15 Nykøbing F., 4800: Falsters Minder, udstillingen, Færgestræde 1a Den gamle Købmandshandel, Færgestræde 1a Amtsforvalterboligen, Frisegade 40 Værksteder m.v., Frisegade 43 Arkiv, Frisegade 45 Magasin m.v., Slotsgade 30 og Rosenvænget 12 Torrig L., 4943: Reventlow-Museet, Pederstrupvej 124 Rødby, 4970: Arkæologisk feltstation, Humlegaardsvej 4 og Gl. Badevej 2E 1

2 Aflåsning: Den sidste, der forlader bygningerne skal se til, at alle personer er ude, døre og vinduer er forsvarligt lukket, alarmen er sat til, og dørene er låst, inkl. evt. hovedlåse. Det er fyringsgrund, hvis du ikke opfylder disse betingelser. Har du ikke mulighed for dette, kontakt da den alarmansvarlige: Maribo: Niels tlf / Torrig L.: Leif S. tlf Nykøbing F.: Louis/Leif P. tlf / Rødby: Lars M./Bjørnar tlf / Afskedigelse: Følger overenskomsten. Alarm: Se venligst aflåsning. Alkoholpolitik: Se misbrugspolitik. Ambulancebrev: Alle medarbejdere skal aflevere et ambulancebrev. I ambulancebrevet angives personlige data, telefonnr. til pårørende, daglig indtag af medicin, allergi m.v. Derudover skal det fremgå, hvornår man sidst er blevet vaccineret for stivkrampe, og om man har fået vaccine mod hepatitis B. Ambulancebrevet opbevares i en mappe i administrationen, og benyttes kun i nødstilfælde, hvor medarbejderen er kommet til skade, og ikke er kontaktbar. Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljødrøftelse: Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter: 1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. 2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå. 3. Vurdere, om det foregående års mål er nået. 2

3 4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde. Arbejdsmiljødrøftelsen finder sted i arbejdsmiljøudvalget, og den udarbejdes hvert år på det sidste fastsatte møde. De punkter, der skal arbejdes med fremadrettet, sættes ind i arbejdsmiljøudvalgets arbejdsplan. Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøudvalg: Udvalget sammensættes af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere grupper. Hvis der er flere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne imellem sig, og lederne imellem sig, hver to medlemmer til udvalget. Formanden er som regel virksomhedens leder eller en leder/chef, der er udpeget til at handle på ledelsens vegne. Arbejdsmiljøgruppe: Gruppen består af arbejdsmiljørepræsentant valgt af de ansatte og en leder, der er udpeget af museet. Arbejdsmiljøgruppens medlemmer har deres daglige gang på museet, og er dermed i berøring med de konkrete arbejdsmiljøproblemer og opgaver inden for deres område. Arbejdspladsvurdering (APV): Museet har en arbejdspladsvurdering. Handlingsplan udsendes til alle medarbejdere, og opslag sættes på opslagstavler i alle afdelinger. Derudover er APV tilgængelig på Share- Point under arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø er et fælles ansvar. Der udarbejdes APV min. hvert 2. år. Arbejdstid: Administration: Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-13:00. De grønne områder og værksteder: Mandag - torsdag kl. 8:00-16:00 og fredag kl. 8:00-13:00. Udstillingsstederne og feltarbejdspladserne har deres egne arbejdstider (vagtplaner). 3

4 Arbejdssted: Medarbejdere hos Museum Lolland-Falster er forpligtet til, efter anmodning herom, at udføre arbejde på enhver af museets adresser. Arbejdsulykke: Ved en arbejdsulykke forstås en personskade (fysisk eller psykisk) forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der skete pludseligt eller inden for fem dage i forbindelse med arbejdet. Kommer du til skade i arbejdstiden, skal der foretages en skadesanmeldelse, og du skal straks undersøges af en læge eller på skadestuen. Anmeldelse skal ske elektroniks, kontakt administrationen eller din arbejdsmiljøsrepræsentant, som er dig behjælpelig med at få alle oplysninger sendt. Husk at være din egen arbejdsmiljørepræsentant. Arrangementer: I forbindelse med arrangementer vil personalet blive orienteret på fællesmøderne, og man kan blive ekstra indkaldt på arbejde til disse, hvis det skønnes nødvendig. Er du sat på vagt og er det aftalt med overordnet, tæller det som arbejdstid. En af betingelserne for, at det kan tælle som arbejdstid er, at funktionen du skal udfylde, er nødvendig for at arrangementet kan gennemføres. Deltager du frivilligt i arrangementet, og hjælper museet, fordi det har din interesse eller kommer som gæst, tæller det ikke som arbejdstid. Barns 1. og 2. Sygedag: Der gives som udgangspunkt altid tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. Begravelse: Se sygdom. 4

5 Beklædning: Er man ansat i de grønne områder eller på værkstederne, får man tildelt arbejdstøj efter prøvetidens ophør. Er man ansat i butikkerne, får man tildelt skjorter eller lign. Museets gravende arkæologer får ligeledes tildelt arbejdstøj. Medarbejderen skal altid være velsoigneret og i rent tøj i, det omfang arbejdet tillader det. Nyt tøj gives når det vurderes, at der er behov. Beklædningspolitik: Museets ledelse forventer at museets personale er præsentable. De grupper, der får udleveret arbejdstøj, forventes at anvende det. Beordret overarbejde: Se tilslutningsaftaler på BOB. Bestyrelse: Museets bestyrelse består af 13 medlemmer, der er udpeget således: Repræsenterer: Fornavn: Efternavn: Advokatforeningen John Sørensen Associerede Museer Birgit Hansen CELF Kim Normand Dansk Landbrug Sydhavsøerne Ole Lauridsen Guldborgsund Kommune Jens Erik Boesen Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster Anita Ulrik Sørensen Lolland Kommune Steffen Rasmussen Lolland-Falsters Historiske Samfund Ole Arpe Munksgaard Medarbejderrepræsentant Lars Meldgaard Menighedsrådsforeningen Michael Fagerlund Nordea Karsten Pedersen Reventlow-Museets Støttekreds Vacant Venneforeningen Merete Klitgaard-Andersen Der er valg til bestyrelsen hvert 4. år. Ny bestyrelse tiltræder 1. april

6 Museets forretningsudvalg består af 4 medlemmer fra bestyrelsen. Det er Michael Fagerlund (formand), Birgit Hansen (næstformand), Jens Erik Boesen og Steffen Rasmussen. Se mere info på museets hjemmeside. Beredskabsplan Under revision og vil være at finde på BOB. Bibeskæftigelse /Fritidserhverv: Medarbejderen har pligt til at oplyse museet om bibeskæftigelse, og har pligt til holde museet ajour om dette. Der henvises til ICOM s regler kapitel 8. Bloddonor: Der ydes tjenestefrihed med løn til donorer, der kaldes ud til akut blodtapning i forbindelse med et uheld. Der gives ikke tjenestefrihed med løn til almindelig rutine tapning. BOB Museet har et intranet, BOB, der fungere som opslagstavle, nyhedsbrev og generel oversigt, over aktiviteter på Museet. Her lægges beskeder til alle medarbejdere op, og det forventes at medarbejdere holder sig orienteret via BOB. Borgerligt ombud: Du har ret til fri til borgerligt ombud, hvis du for eksempel bliver indkaldt som domsmand, som tilforordnet ved valghandlinger eller som vidne. Dette skal drøftes med nærmeste leder. Brand: Ved ansættelse gennemgås brandinstruksen. En gang om året får medarbejderne en opdateringsrunde, men det et fælles ansvar at holde opsyn med brandslukningsudstyret. Opdateringen fortages af den ansvarlige for området. Dette ligger i arbejdsmiljøudvalget. Brilleskader: Ødelægges dine briller kontakt da din daglige leder. Museets forsikring dækker, hvis der er tale om en skade sket i forbindelse med arbejde. Børneattester: 6

7 Der indhentes børneattest på alt personale og frivillige, der arbejder med børn og unge. Dødsfald: Se sygdom. Alle medarbejdere får en adresse. Denne må kun bruges i forbindelse med arbejdet. Museet forventer, at medarbejderne læser mails, og foretager sig det fornødne mht. svar osv. Entré: Som udgangspunkt skal alle museets besøgende betale. Der er dog visse undtagelser, såsom: Alle unge under 18 år er gratis. Alle undervisningsinstitutioner er gratis, (øvrige grupper/institutioner kan indgå særskilt aftale). Alle samarbejdspartnere har gratis entre ved fremvisning af et kort, f.eks. ICOM, ODM, FDM eller Dansk Naturfredningsforening. Museets venneforening, Kulturmindeforeningen og Reventlow Parkens Støttekreds, har entre til den afdeling, de er tilknyttet. Se den fuldstændige liste i butikkerne. Alle medarbejdere har gratis entré til alle afdelinger og arrangementer med en ledsager, dog ikke ved visse specielle arrangementer. Evakueringsplan: Der er udarbejdet evakueringsplaner for alle museets afdelinger. Planerne hænger offentlige tilgængelige ved alle primære indgange i museets bygninger. Der afholdes løbende evakueringsøvelser. Fagbibliotek: Bøgerne skal som udgangspunkt blive på museet. I særlige tilfælde kan et udlån aftales med museets bibliotekar. Ferie: Af hensyn til ferieplanlægningen, skal sommerferieønske meldes senest den 28. februar til den personaleansvarlige. Ferieønsker respekteres i videst muligt omfang, men af hensyn til 7

8 vagtplaner er det ikke altid, ønskerne kan imødekommes. Medarbejderne får svar mht. hovedferien senest 1. april. Ønskes yderligere oplysninger, se venligst ferieloven. Ud over museets frontpersonale, holder alle en uges ferie/afspadsering i forbindelse med jul/nytår. Museets administration og værksteder holder lukket. Personalet gemmer en uges ferie/afspadsering til denne periode. Feriefridage tildeles efter 9 mdr. ansættelse. Forsikring: Museet har en forsikring hos Topdanmark, der gælder alle, når man er på arbejde, herunder også personale, der er ansat i projekter, aktivering, frivillige m.m. Forsikringen dækker ligeledes, hvis man er på arbejde udenfor almindelig arbejdstid, såsom weekender og aften. Museet kan ikke tegne en forsikring, der dækker personlige ejendele. Medbringer man personlige ejendele som f.eks.: mobiltelefon, tablets, kamera, ure m.v. er det ens egen forsikring, der dækker - ikke museets. Dette gælder også selvom ejendelen bliver brugt til arbejdsmæssigt formål. Eneste undtagelse er dog, hvis man af afdelingslederen er blevet bedt om at medbringe, og bruge en bestemt ejendel. Udlånes der private ting til udstillinger, er disse forsikrede. Fratrædelse: Man kan fratræde sin stilling med det varsel, der står i ens ansættelseskontrakt. Fravær: Skal altid meddeles kontoret så hurtigt som muligt. Husk ligeledes at raskmelde til kontoret på første dag tilbage. Se sygemelding. Fridage: Grundlovsdag, 23. december og 31. december er lukkedage, og alle medarbejdere holder fri. Museets personale har indgået en lokalaftale om, at Grundlovsdag er en hel fridag, og at der til gengæld arbejdes 1. maj. (Dette bl.a. pga. at Friland åbner 1. maj). Frigørelsesattester: Der gives som hovedregel ikke frigørelsesattest. 8

9 Frivillige: Museet har en lang række frivillige tilknyttet, som deltager i aktiviteter, og hjælper til ved arrangementer i de forskellige afdelinger. Der er bl.a. en seniorgruppe i Nykøbing, som mødes ca. en gang om ugen. Gruppen arbejder bl.a. med registrering, fotoarbejde, vagtfunktion og produktion til butikkerne. Derudover er der frivillige, der er guider ved byvandringer, Grønne Ture og museumsrundvisninger. I Maribo er der en Venneforeningen tilknyttet museet. Venneforeningen står bl.a. for en foredragsrække samt for arrangementer på Friland. Derudover er der til Frilandsmuseet tilknyttet en lang række af frivillige eller enkeltdags aktører, der på bestemte dage kommer og udfør arbejde eller opgaver. Reventlow-Museet har en støttekreds tilknyttet samt en frivilliggruppe. Støttekredsen står for en del af arrangementerne på museet. Frivilliggruppen dækker vagtfunktionen i museets åbningstid i samarbejde med det personale, der er tilknyttet. Førstehjælp: Museet sender løbende ansatte på førstehjælpskurser. Der findes førstehjælpskasser i alle afdelinger. Spørg, hvor de står, så du ved det. Gaver: Museet giver gaver til fastansat personale ved følgende lejligheder: Runde fødselsdage Bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup 10, 25 og 40 års jubilæum Fratrædelse Glemte sager: Glemmer en gæst noget, påsættes et manillamærke med dato og det afleveres i billetsalget der hvor det er glemt. Hærværk/Tyveri: Hærværk og tyveri anmeldes til ledelsen, og bliver politianmeldt. 9

10 Indsamlingspoltik: Museets indsamlingspolitik kan findes på museets hjemmeside. Derudover findes der en publikumsfolder, som kan fås i museumsbutikkerne eller udskrives fra museets hjemmeside. Introduktion til nyansatte: Alle nyansatte får tilknyttet en vært. Værten er en medarbejder, der har til opgave at tage sig af den nye medarbejder. Værten skal, som det første, sørge for, at den nyansatte bliver vist rundt i den afdeling, hvor den nyansatte primært skal arbejde, samt at præsentere kollegerne i afdelingen. Der er udarbejdet et skema/checkliste med de opgaver værten har i forbindelse med modtagelse af nye medarbejdere. Medarbejdere, der er ansat under Mentorordningen her er det mentor, der har værtsfunktionen. IT-sikkerhed og politik: Der arbejdes i øjeblikket på en ny IT-politik. Den vil være at finde på BOB. Kørsel i egen bil: Ved aftalt arbejdsrelateret kørsel i egen bil, er der kørselsgodtgørelse efter gældende takster. Udbetalingen sker efter udfyldelse af køreseddel, som udleveres fra kontoret senest den 20. i hver måned, og attesteres af relevant overordnet. Ved uheld dækker egen forsikring. Læge- og tandlægebesøg akut: Er der tale om akut sygdom, får du fri fra arbejde med løn. Har du f.eks. et sygeforløb, og er startet på arbejdet igen, kan du evt. få fri fra arbejde med løn, hvis du skal til yderligere behandling/undersøgelse i den forbindelse. Læge- og tandlægebesøg almindeligt: Frihed gives kun, hvis det ikke er muligt at få tid uden for arbejdstiden. Hvis du går til læge eller tandlæge, og der blot er tale om eftersyn eller kontrolbesøg, får du fri fra dit arbejde uden løn, hvis det er i overensstemmelse med arbejdstilrettelæggelsen. Lønudbetaling: Udbetales den sidste bankdag i måneden. Der skal afleveres timesedler hver mandag til kontoret. 10

11 Køresedler skal afleveres senest den 20. i måneden. Massageordning Museet har aftale med en massør, der besøger Nykøbing afdelingen og Feltstationen i Rødbyhavn jævnligt. Museet betaler første gang, derefter giver museet arbejdstiden (30 min), og medarbejderen betaler selv for massagen. Mentorordning: Museet har en mentorordning med Lolland Kommune. Inge Marie Hansen er ansat som tovholder for dette projekt. Misbrugspolitik: Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer i arbejdstiden ) eller fremmøde i påvirket tilstand er ikke tilladt under nogen omstændigheder. Dette gælder også for museets frivillige. Overtrædes dette er det bortvisningsgrund med øjeblikkelig virkning. Det er først og fremmest lederens, men også kollegaernes, pligt at tage hånd om en situation, hvor man ved, eller har en formodning om, at der er en medarbejder/kollega, der har et misbrug i forhold til alkohol eller euforiserende stoffer, eller som møder påvirket på arbejde eller i andre arbejdsrelaterede situationer. Hvis situationen opstår akut, er proceduren, at nærmeste leder tager hånd om situationen. Museet har et alkometer. Medarbejdere kan, af nærmeste leder, blive bedt om at tage en alkoholtest. Testen vil blive taget i det øjeblik, hvor der er en formodet mistanke om, at man er påvirket. Museet vil, til enhver tid, støtte en medarbejder, der er i misbrugsafvænning, og hvis dette helt eller delvist skal foregå i arbejdstiden, kan der laves en aftale herom. Er der en mistanke om, at en medarbejder har drukket i arbejdstiden, konfronteres vedkommende med dette af nærmeste leder. Erkender medarbejderen, at have drukket eller at have et alkoholmisbrug laves der en aftale om deltagelse i et afvænningsforløb. Dette forløb kan foregå internt eller eksternt. Nægter medarbejderen at have drukket eller at have et alkoholmisbrug, og har lederen stadig en formodet mistanke herom, skal der foretages en alkoholtest. Viser testen over 0,0 11

12 er det bortvisnings- og afskedigelsesgrund. Nægter medarbejderen at tage testen, anses dette som at man har drukket, og dette er bortvisnings- og afskedigelsesgrund. Museets medarbejdere må ikke indtage alkohol på noget tidspunkt i arbejdstiden, dette gælder også ved arbejdsfrokoster, seminarer, kurser, receptioner, udstillingsåbninger osv. Der kan dispenseres for dette, men det skal specifikt gøres af direktøren i hvert enkelt tilfælde. Mobning (herunder sexchikane): Museet tager afstand for en hver form for mobning, men hvis du bliver mobbet. 1. Stol på, hvad du oplever og mærker. Skriv eventuelt dine oplevelser ned. 2. Sig fra over for den der mobber, når dine grænser overskrides. 3. Tal med mennesker, du stoler på. Måske kan I sammen tage problemet op. 4. Søg vejledning og støtte hos din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. 5. Inddrag din nærmeste eller øverste leder i problemet også hvis der er en leder involveret! hvis din kollega bliver mobbet. 1. Sig højlydt fra! 2. Reager aktivt, men tal først med den mobningsramte om, hvordan du bedst kan hjælpe. 3. Tænk på, at du har flere ressourcer end den mobningsramte. 4. Inddrag relevante nøglepersoner på arbejdspladsen (nærmeste leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, netværksperson osv.), så der tages fat på at løse problemet. 5. Tag initiativ til at diskutere problemet for at undgå yderligere mobning. Undlad at bringe den konkrete mobningssag i fokus. Mødelokaler: Findes i museumsbygningen i Maribo og i Amtsforvalterboligen i Nykøbing F. Sørg for at mødet bliver skrevet ind i den elektroniske kalender, så man er sikker på, at det er ledigt, når det skal bruges. 12

13 Navneændring: Skal meddeles til kontoret, der sørger for, at relevante personer bliver underrettet. Nøgler: Der kan tildeles nøgler til den enkelte medarbejder, afhængig af funktion og behov mod særskilt kvittering. Nøglernes funktion er begrænset til den pågældendes arbejdsområde. Mister man en nøgle, skal dette omgående meddeles, den nøgleansvarlige på afdelingen, da det kan betyde, at hele låsesystemet skal omlægges. Nøgler må ikke lånes ud - DET ER BORTVISNINGSGRUND Omgangstone kollegaer imellem: Vis respekt og omsorg for dine kollegaer. Museum Lolland-Falster har mange medarbejdere ansat på særlige vilkår, derfor er det vigtigt at vise respekt. Omklædning: På kontoret, i museumsbygningen eller på magasinet må omklædning lige nu foregå på toiletterne, da vi endnu ikke har omklædningsrum. På Frilandsmuseet er der omklædningsrum. Arkæologerne klæder om i skurvognen. Spørg efter dem, når du/i bliver vist rundt. Omsorgsdage: Du har ret til at holde to omsorgsdage pr. år til og med det år, hvor dit barn fylder syv år, dvs. i alt 16 omsorgsdage fordelt over otte år. De to omsorgsdage skal holdes inden for ferieåret, ellers bortfalder de. Kun i barnets 1. leveår er der mulighed for at overføre ikke afholdte omsorgsdage til det næste ferieår. Opbevaring af værdigenstande: Det indskærpes, at rede penge, ure, smykker og lignende ikke bør efterlades i tasker, skrivebordsskuffer m.v., når du forlader kontoret/garderoben. Museet kan ikke tegne en forsikring, der dækker et tab i sådanne situationer. Organisation: 13

14 Overenskomst: Museet har tilslutningsaftaler indenfor det kommunale område med DM og HK, og følger overenskomsten inden for 3Fs område. Overfald/vold og trusler om vold: Sørg for hjælp fra en kollega, ring 112 hvis dette er muligt, ellers udløs brandalarmen. Meddel din arbejdsgiver hurtigst muligt om sådanne situationer. Se endvidere under arbejdsulykke. Pas på dig selv! Pauser: Er man fuldtidsansat, har man betalt frokostpause. Derudover har man, hvis arbejdet tillader det, en kort kaffepause om formiddagen samt en kort kaffepause om eftermiddagen. Personalearrangementer: Det tilstræbes, at der afholdes følgende personalearrangementer, dog forudsættes det, at der er økonomi, tid og ikke mindst tilslutning: Lige år: Sommerfest Ulige år: Sommerfest 14

15 1-dags tur Studietur Julefrokost Julefrokost Juletur med kulturelt indslag Museet tilstræber at afholde sommerfest og julefrokost hvert år, samt diverse personalture, der kan være af varierende varighed fra 1-dagsture til studieture. Disse personaleture finder sted jævnligt, dog uden en fast ramme for afholdelsen. Der er brugerbetaling på en del af arrangementerne. Festudvalget nedsættes på fællesmøderne, hvis det er muligt, og vælges fra gang til gang. Rejseudvalg nedsættes gennem SU, og vælges fra gang til gang. Personaleforening: Museets personale har to personalekasser: Gavekassen alle medarbejdere (hvis de ønsker at deltage) trækkes kr. 20,- pr. måned. Rejsekasse alle medarbejdere, der ønsker at spare op til museumsrejsen med kollegerne, kan indbetale her aftales med regnskabsmedarbejderen. Personalegoder: Museet betaler kaffe og the, se også under personalerabat. Personalemøder: Fællesmøde - 1 gang i kvartalet Koordineringsmøde 1 gang hver 2. måned Derudover afholdes der afdelingsmøder ca. 1 gang pr. måned eller efter behov Samarbejdsudvalg hver 2. måned Arbejdsmiljøudvalg 1 gang i kvartalet eller efter behov Personalerabat: Der gives 25% på alle varer i butikkerne, dog kun 10% på kaffe og bøger. Der gives ikke rabat på vin. Der gives ingen former for kredit, alle skal betale kontant ved varekøb. Der er ingen rabat på i forvejen nedsatte varer. Der gives 50% personalerabat på leje af museets lokaler. Derudover betales for el-forbrug samt rengøring. Der SKAL udarbejdes kontrakt på lejen, det er af hensyn til forsikringen. 15

16 Psykisk arbejdsmiljø: Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø laves i forbindelse med, at der udarbejdes arbejdspladsvurdering. Rygeforbud: Der er total rygeforbud i alle museets afdelinger og bygninger. På frilandsmuseet skal man, af museale sikkerhedshensyn, helt uden for museets område, hvis man ønsker at ryge. (Dette gælder også publikum). Overskrides dette forbud er det øjeblikkelig bortvisningsgrund. Samarbejdsudvalg (SU): Samarbejdsudvalget består af følgende: Tre fra ledelsen (direktør, souschef og lederen af bygningsbevaringsafdelingen) Formand for SU er altid direktøren Personalerepræsentanter vælges blandt museets ansatte. Der vælges en fra hver af følgende personalegrupper: Administration Frontpersonale Magasin Arkiv/registrering Forskning og formidling (én repræsentant) Femernprojektet Bygninger og Grønne mænd Museets tillidsrepræsentanter/talsmænd er født medlem af SU En repræsentant fra arbejdsmiljøudvalget er født medlem af SU Der kan evt. deltage en person fra administrationen som fungerer som referent. Sammensætningen af udvalget kan altid ændres, hvis det skønnes nødvendigt Der er valg til samarbejdsudvalget hvert 2. år. 16

17 SU afholder møde hver 2. måned. Seniorpolitik: Museum Lolland-Falster ønsker at fastholde medarbejdere, som er kompetente, motiverede og fleksible gennem hele deres ansættelse. Museet fokuserer på at fastholde, forankre og videreudvikle viden, vidensdeling og videregivelse af viden og kompetencer, også i forbindelse med fratrædelse fra museet. Det skal derfor være attraktivt og muligt for både ledere og medarbejdere at fortsætte et aktivt arbejdsliv, så længe lysten er til stede, og de gensidige forventninger opfyldes Ved den årlige obligatoriske MedarbejderUdviklingsSamtale skal der fra medarbejderen, der fyldt 55 år, være mulighed for at drøfte, hvilke overvejelser medarbejderen har gjort sig om sit arbejdsliv. En nærmere drøftelse af, hvilke muligheder og forventninger museet og medarbejderen har, kan finde sted her, hvis medarbejderen er interesseret heri. Muligheder og forventninger kan nedskrives i en egentlig senioraftale, der underskrives af begge parter. Seniorsamtale: Seniorsamtale tages op ved den årlige MUSamtale fra og med det 55. år, dvs. ved første MUSamtale efter medarbejderens 55 års fødselsdag. Sexchikane: Sexchikane accepteres ikke. Se mobning. Skærmbriller: Har du behov for skærmbriller i forbindelse med IT-arbejde, tal da med din nærmeste leder om evt. dækning /tilskud til dette. Snevejr: Fravær i forbindelse med snevejr, betales af den ansatte selv i form af løntræk, feriedag, feriefridag eller afspadsering i det omfang, man har det til gode. Straffeattest: Der skal indhentes straffeattester på samtlige nye medarbejdere (også frivillige), der beskæftiges på Museum Lolland-Falster. Stresspolitik: 17

18 Museet har en stresspolitik. Spørg efter den på kontoret eller find den på BOB. Sygdom, dødsfald eller begravelse: Ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie (forældre, stedforældre, søskende, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, ægtefælle eller barn) gives fornøden frihed efter aftale med lederen. Alle medarbejdere skal udfylde et ambulancebrev bl.a. med oplysninger om nærmeste pårørende. Ambulancebrevet opbevares i administrationen (Amtsforvalterboligen). Sygemelding/raskmelding: Hverdage Sygemelding/raskmelding meddeles til kontoret, så vidt muligt mellem kl. 8 og 8.30 på tlf , , eller Kontoret meddeler sygdom til relevant afdeling. Week-end samt helligdage Ved sygemelding skal medarbejdere i vagtfunktion finde en afløser til vagten. Medarbejdere i vagtfunktion har opdateret telefonliste. Raskmelding meddeles hurtigst muligt til den kollega der skulle tage ens vagt, samt til Dorthe. Sygemeldingen skal foretages telefonisk. Besked om sygemelding pr. mail, SMS, fax eller ligende kan ikke accepteres. Sygepolitik: Museet har en sygepolitik. Spørg efter den på kontoret eller find den på BOB. Tavshedspligt: Fastansatte samt medarbejdere i berøring med arkivalier og genstandsregistrering, har ubetinget tavshedspligt med hensyn til oplysninger om museets og herunder arkivets forhold samt oplysninger fra museets samlinger, som kommer til deres kendskab under arbejdet i museets tjeneste. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Tavshedspligten omfatter forhold, som man i arbejdet bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse enten ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet. Den/de pågældende medarbejdere underskriver en erklæring. 18

19 Telefon: Museets telefoner må kun bruges arbejdsmæssigt. Medbringer man selv mobiltelefon, sættes den på lydløs, og man bedes venligst indskrænke private samtaler. Tillidsmand: For museets AC-medarbejdere er der en medarbejdervalgt tillidsrepræsentant. Denne er på valg hvert 2. år. Der er ligeledes en AC-tillidsrepræsentantsupleant, denne er også på valg hvert 2. år. Museet har en medarbejdervalgt fællestillidsmand. Denne er på valg hvert 2. år. Følgende er tillidsmand: Fællestillidsmand: Anne Elmer tlf , ACtillidsrepræsentant: Thit Birk Petersen, tlf , AC-tillidsrepræsentantsupleant er Anne- Vibeke Knöchel Christensen, tlf Tilskadekomst i arbejdstiden: Se arbejdsulykker Time-dagpenge: Der udbetales ikke time-dagpenge til tjenesterejser/kurser uden overnatning. Nødvendige udgifter i forbindelse med rejsen/kursus godtgøres i rimelig omfang ved aflevering af originale bilag påtegnet af relevant overordnet. Husk at du på forhånd skal aftale med relevant overordnet, inden du sætter museet i udgift. Der regnes 8 timer s arbejde per kursusdag. Tro og Loveerklæring: Medarbejdere der af tjenestemæssige årsager får stillet en mobiltelefon til rådighed, og som af arbejdsmæssige årsager skal have mobiltelefonen med hjem, skal underskrive en tro og loveerklæring. Tyveri: Se hærværk. Uddannelse: I forbindelse med relevant uddannelse, kan der udarbejdes en uddannelsesaftale med 19

20 museet. Kontakt din nærmeste overordnede, hvis du har ønske om kurser, efteruddannelse, videreuddannelse. Ulykke og akut sygdom Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed med sædvanlig løn, når tvingende årsager som akut sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. Se i øvrigt tiltrædelsesaftalerne. Uniform: Se beklædning. Åbningstid: Der henvises til museets hjemmeside for information om de forskellige afdelingers åbningstid: Årsskrift og artikler til årsskriftet: Én gang månedligt bliver der lagt en ny faglig artikel på hjemmesiden. Artiklerne vil blive skrevet efter en fastlagt produktionsplan, og forfatterne vil blive hentet fra alle fagområder, så alle får mulighed for at formidle netop deres specialviden. Selve årsberetningen, som handler om organisationens tørre tal, dokumentation af aktiviteter og museumslovens krav, vil udkomme en gang årligt. 20

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked I forbindelse med at flere afdelinger organiseres under Borger- & Arbejdsmarked fra 1. august 2013 er der udarbejdet fælles personalepolitikker

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede

Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede Personalehåndbog2014 Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede Når du læser denne personalehåndbog, er det med henblik på at nuværende og fremtidige medarbejdere, bliver bekendtgjort med at D.S.I. Børsholt

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte få helt eller delvist tjenestefri

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge.

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge. ARBEJDSFORHOLD I ODDER KOMMUNE, jfr. Samarbejdsreglernes 5, stk. l, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. 1. - Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid.

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Velkommen til. - velkomstmateriale for nye medarbejdere. At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have!

Velkommen til. - velkomstmateriale for nye medarbejdere. At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have! Velkommen til At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have! - velkomstmateriale for nye medarbejdere Områdecenter Trye Søndergade 36 7741 Frøstrup 99173020 trye@thisted.dk Velkommen!

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Oversigt over typer af regler på det personalepolitiske område

Oversigt over typer af regler på det personalepolitiske område Oversigt over typer af regler på det personalepolitiske område Råderummet for personalepolitiske beslutninger begrænses af lovgivning, generelle aftaler/rammeaftaler, overenskomster, kommunale politikker

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads Velkommen til Kasperskolen din nye arbejdsplads August 2014 I denne lille folder, kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål der dukker op, når man starter på et nyt job. Den komplette personalehåndbog

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere