Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik."

Transkript

1 Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde og uddelegering af opgaver for derigennem at fremme effektivitet, udvikling og agtelse af ansattes færdigheder til gavn for både den enkelte medarbejder selv og for menigheden samt andre brugere af den kirkelige institution. Vi vil sikre kvaliteten i vort arbejde, glæde os over succeser og vil gerne gøre dem synlige. Det etiske værdisæt. Til gennemførelse af de foranstående mål er det etiske værdisæt, som beskrevet efterfølgende, en betydelig forudsætning. Trivsel på arbejdspladsen Drage omsorg for hinanden Give plads til personalepleje Have humoren med ind i hverdagen Sige goddag og farvel Udvise åbenhed Have en positiv indstilling Være loyale og fleksible Vi taler sammen Vi går efter bolden - ikke personen Tale med hinanden - ikke om hinanden Være åbne, ærlige og lydhøre Skifte diskussion ud med dialog Samarbejde på tværs Respekt for hinanden Acceptere hinandens forskellighed Være positiv overfor nye ideer Give konstruktiv feedback Ligeværdighed Udvikling af kompetencer Evaluere de ting, vi foretager os Deltage aktivt i relevant kursusvirksomhed Se muligheder frem for begrænsninger Lære af andres erfaringer Initiativ og ansvar Tage initiativer i arbejdspladsens dagligdag Være åbne overfor udvikling 1

2 Sundhed, trivsel og forebyggelse: Planlægning af arbejdstider. Den respektive personaleansvarlige sørger for planlægning af ferieafvikling m.v. i dialog med medarbejderne med henblik på at tilgodese hensynet til den ansatte og til opgavernes løsning. Ferie Hovedferie skal fastlægges senest d. 1. marts med personaleansvarlige. De resterende uger fastlægges hurtigst muligt. Feriefridage Særlige feriefridage (6. ferieuge) afholdes/udbetales i forhold til gældende overenskomst. Personaleansvarlige er bemyndiget til på rådets vegne at forhandle med den enkelte medarbejder om ferien skal afholdes eller udbetales. Friweekends Personaleansvarlige sørger for, at medarbejdernes friweekends og fridage fastlægges efter forhandling med disse. Kontaktpersonen, Præsterne og de øvrige ansatte orienteres om fastlagte friweekends. Plan over medarbejdernes friweekends søges tilrettelagt for en måned af gangen. Meddelelse om placering af friweekends for medarbejderne udleveres senest med 1 måneds varsel. Så vidt muligt underrettes kontaktpersonen og personaleansvarlig samtidig hermed om placering af præstens friweekends. I øvrigt skal al frihed gå gennem personaleansvarlig. Sygdom Personaleansvarlig modtager alle sygemeldinger telefonisk hurtigst muligt, dog senest kl Skulle man ikke få kontakt til personaleansvarlig kontaktes Præsten. Senior, deltid, orlov m.v. Med henblik på at fastholde ældre medarbejdere vil menighedsrådet være imødekommende overfor velbegrundede ønsker om regulering af arbejdstiden i henhold til aftale mellem finansministeriet og centralorganisationerne om senior- og fratrædelsesordninger. Inden den ansatte fylder 60 år drøftes evt. særlige ønsker med kontaktpersonen. Helbredsbetingede forhold. I forbindelse med sygdom bør der så vidt muligt tages vidtgående hensyn til den enkelte medarbejder. Sygdomme bør således ikke medføre, at den ansatte af den grund stilles dårligere end øvrige medarbejder. Inden beslutning om evt. afsked finder sted, skal spøgsmålet søges løst ved at gøre brug af et af de efterfølgende emner: Muligheden for midlertidig eller permanent reduceret arbejdstid Orlov Flex- eller skånejob Mulighed for ændret arbejdsgang Ved beslutning om det foranstående tages hensyn til rådets egen økonomiske situation og den på området gældende lovgivning eller relevante arbejdsmarkedsaftaler. 2

3 Politik til forebyggelse af misbrug, herunder misbrug af alkohol og andre rusmidler. Det er målsætning at sikre medarbejdernes trivsel og undgå misbrug af enhver art. Såfremt et sådant problem alligevel opstår, eller der er mistanke herom, er en hurtig indsats af største betydning, og derfor har enhver medarbejder ret og pligt til at meddele sine iagttagelser til kontaktpersonen. For en sådan henvendelse gælder der fuldstændigt anonymitet. Det er ikke tilladt i arbejdstiden at indtage alkohol eller andre rusmidler. Ved særlige lejligheder er det dog muligt at afvige fra hovedreglen. Det kan være ved møder, receptioner, fødselsdage og lignende. Som hovedregel drøftes afvigelser med kontaktpersonen. Rygepolitik Med baggrund i Lov om røgfri miljøer er der udarbejdet særskilt rygepolitik, der indgår i personalepolitikken som bilag. Særlig tjenestefrihed Der gives en dags tjenestefrihed på dagen uden lønafkortning i flg. tilfælde: Egne runde fødselsdage fra 50 år og opefter. Eget bryllup, sølvbryllup og jubilæum omfattende 25 år og 40 år Eget barns dåb, konfirmation og bryllup Frihed i fornødent omfang ved dødsfald til: Forældre, svigerforældre, ægtefælle, børn, svigerbørn og børnebørn Personale- og kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. Menighedsrådet ønsker at fremme medarbejders kompetencer gennem udvikling og tilgang af ny viden og færdigheder. Den enkelte medarbejder bidrager selv aktivt med hensyn til forslag om kursus el. andre relevante former for udvikling af færdigheder. Med baggrund i vigtigheden af, at medarbejdere har mulighed for løbende at kunne øge deres kompetencer gennem tilegnelse af ny viden, forventes det, at menighedsrådet gennem sin budgetlægning også afsætter beløb til relevante kurser. Kursusønsker gives til personaleansvarlig ved MUS-samtaler så de kan medbringes ved budgetlægningen. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Der gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler normalt i årets første kvartal. Samtidig gennemgås APV og evt. fornyelse foretages Kursus/Efteruddannelse. Medarbejderen kan søge Menighedsrådet om at komme på kursus/efteruddannelse. Menighedsrådet vil vurdere hvert enkelt tilfælde, og ved bevilling vil det normalt som flg. måde: Fuldtidsansatte vil blive aflønnet under kursus og Menighedsrådet vil få tilskuddet fra A-kassen og der vil blive betalt for kursusgebyr. Deltidsansatte vil få betalt kursusgebyret samt kørselsgodtgørelse fra Hjem/kursussted og retur. 3

4 Påklædning Medarbejderen skal fremtræde velklædt, med en påklædning der passer til jobfunktionen. Udpræget sportstøj, bar overkrop/undertrøjer benyttes ikke. Hovedbeklædning benyttes ikke indendørs. Ellers henvises til kirkeministeriets anvisning om arbejdstøj. EDB Programmer indlagt på computer tilhørende Kirkens computer er Kirkens ejendom. IT-systemer må ikke anvendes så det kan: Skade Kirkens omdømme På anden måde være til gene for Kirkens medarbejdere Misbrug af IT-systemer kan medføre påtale/advarsel/afskedigelse og i grove tilfælde bortvisning. Det er ikke tilladt at downloade og/eller videresende: Musik- og videofiler Pornografiske og racistisk materiale Kædebreve Licensbeskyttet software Spil Gavepolitik. Ansatte og medlemmer af MR modtager en blomst/gave i forbindelse med: Ansat Menighedsrådsmedlem Barsel Blomst Blomst Konfirmation Blomst Blomst Bryllup, Sølvbryllup, Guldbryllup Gave Blomst Rund fødselsdag Blomst Blomst Jubilæum 25 år og 40 år Gave m/logo Gave m/logo Sygdom Blomst Blomst Dødsfald Blomst Blomst Fratrædelse efter 5 års ansættelse Gave m/logo Gave m/logo Tavshedspligt. Enhver ansat er undergivet tavshedspligt med hensyn til det, den pågældende får indblik i under arbejdets udførelse. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse af jobbet. Personalepolitikkens revision. Personalepolitikken revideres normalt altid inden udløb af menighedsrådets funktionsperiode og fremlægges efterfølgende igen på det nyvalgte råds konstituerende møde. Revideret og vedtaget på menighedsrådsmøde den i Vorgod og i Fjelstervang 4

5 Bilag til personalepolitik om rygepolitik Fjelstervang og Vorgod menighedsråds rygepolitik Fjelstervang og Vorgod menighedsråd har i overensstemmelse med Lov om røgfri miljøer fastsat følgende rygepolitik. Rygepolitikkens formål Målet er at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes herfor. Dette er i overensstemmelse med Lov om røgfri miljøer, som er trådt i kraft den 15. august Menighedsrådet administrerer i overensstemmelse med lovens ordlyd. Lovens anvendelsesområde Loven finder anvendelse på arbejdsplader og indendørs lokaliteter med offentlig adgang, herunder også i kirker, sognegårde, kirkekontorer og konfirmandlokaler. Rygning på arbejdspladsen Menighedsrådet har besluttet, at det ikke er tilladt at ryge på Kirkens områder og i lejede lokaler Overtrædelse af rygepolitikken Overtrædelse af rygepolitikken er en tjenesteforseelse og kan få konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold. En overtrædelse behandles efter de almindelige ansættelsesretlige regler, som gælder for den pågældendes ansættelsesforhold og kan medføre påtale/advarsel/afskedigelse og i grove tilfælde bortvisning 5

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere