Lederforeningen Lokalafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederforeningen Lokalafdelingen"

Transkript

1 Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling i Amtsforeningen Ansvarshavende: Jørgen Troelsen HUSK Tirsdag den 23. marts 2004 generalforsamling i Amtsforeningen af Lederforeningen adresse til nyhedsbrevet Tilmelding til elektronisk nyhedsformidling 1

2 Lederforeningen Lokalafdelingen Jørgen Troelsen Lillebæltskolen Skippervej 1, 5500 Middelfart Tlf Vends Herreds Lærerkreds Algade 68, Middelfart Tlf.: Fax: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING LOKALAFDELINGEN Dato: Mandag den 8. marts 2004 kl Sted: Konferencerum 1 LILLEBÆLTSKOLEN, SKIPPERVEJ 1, MIDDELFART Mødet afsluttet kl Der var 13 medlemmer til stede. Formand for kreds 87, Heine Kristensen deltog i generalforsamlingen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Hans-Jørgen Tarup Nielsen blev valgt. 2. Forretningsorden. Der var enighed om at bruge amtsstyrelsens forretningsorden. Uddelt på mødet. 3. Valg af stemmeoptællere. Finn Olsen og John Agerholm valgt. 4. Beretning. Se bilag. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. To medlemmer gav udtryk for, at ny løn burde afskaffes. Et medlem ville give ny løn en chance på 3 år mere. 2

3 5. Indkomne forslag. Forslag fremsendes til formanden senest mandag den 1. marts 2004 kl Formanden gav et mundtligt oplæg vedrørende de overvejelser bestyrelsen havde gjort sig med hensyn til OK 05. Der var opbakning til disse synspunkter. Der skal arbejdes centralt på at indføre et ledertillæg (afdelingsledere, viceskoleinspektører og skoleinspektører). Finn Guldberg oplyste, at LF centralt kommer med oplæg til alle medlemmer vedrørende OK 05. Skolelederen gav et oplæg vedrørende LF s info- og mediepolitik. Der var ros til LF for indsatsen på dette område. Der var opfordring til at fortsætte i samme spor. 6. Fremlæggelse af regnskab og budget. Regnskabet godkendt enstemmigt. Budgettet taget til efterretning. 7. Valg: 1 repræsentant fra Middelfart Kommune (Jørgen Troelsen). 1 repræsentant fra Nr. Aaby Kommune (Finn Guldberg). 1 repræsentant fra Ejby Kommune (Lene Glesner). Følgende blev valgt: Middelfart Kommune: Jørgen Troelsen Suppleant: Inger Mølgaard. Nr. Aaby Kommune: Finn Guldberg. Suppleant: Annette Berg. Ejby Kommune: Lene Glesner. Suppleant: Flemming Enevoldsen. 1 personlig suppleant for repræsentanten fra Middelfart Kommune (Inger Mølgaard). 1 personlig suppleant for repræsentanten fra Nr. Aaby Kommune (Annette Berg). 1 personlig suppleant for repræsentanten fra Ejby Kommune (P.t. ingen, da Lene Glesner er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Peder Haahr). Formand: Jørgen Troelsen. Revisor: Claus Andreassen Revisorsuppleant: Poul Anthoniussen. Valg af formand (Jørgen Troelsen) Valg af revisor (Finn Olsen) Valg af revisorsuppleant (Klaus Andreasen) 8. Eventuelt. Der var et spørgsmål om at arbejde, når man var pensioneret (arbejdets art antal timer). Formanden takkede Finn Olsen for arbejdet som revisor og Hans-Jørgen Tarup Nielsen for arbejdet som dirigent. Jørgen Troelsen Formand 3

4 Lederforeningens generalforsamling i Kreds 87 Formandens beretning mandag den 8. marts 2004 Arbejdet med Lederforeningen centralt Arbejdet har især bestået i at formidle foreningens politik til medlemmerne og påvirke foreningens politik med lokale synspunkter og holdninger. Finn Guldberg har i den forbindelse været formidler som bestyrelsesmedlem. Det vigtigste er, at vi er blevet en selvstændig forhandlingsenhed i LC. LF kan nu udarbejde deres eget forhandlingsoplæg og sende det til LC. Vi har fået et meget velfungerende sekretariat. Vi har fået et højt aktivitetsniveau med hensyn til information og kommunikation. Lederforeningens hjemmeside Lederposten Skoleledelse en profession i sig selv LF og DS Årsmøder hvert andet år. Regionale konferencer - hvert andet år. På Skarrildhus - 4 amter 80 deltagere (20 medlemmer fra hvert amt. Er det smalt, når der er ventelister?) Åbne kurser Kursus for nye ledere Kongresvalget 10 pladser. 16 kandidater (Aksel Bay Jørn Christensen). Aksel Bay valgt. + PPR kandidat Jørgen Østergaard Pedersen. Ny løn. Bestyrelsen har besluttet at stemme for, at ny løn fortsætter i OK 05. Skoleledere har fået pæne lønstigninger. Arbejdet med større fritstillelse af de lokale kredse. Arbejdstidsaftalen: LF ønsker en synliggørelse af skoleledelsen i en arbejdstidsaftale, der bygger på professionsidealet. Der påbegyndes en uddannelse af de lokale bestyrelser. (Noget der ligner en tillidsrepræsentantuddannelse). Vedrørende info- og kommunikation henvises til pkt. 5. Arbejdet på amtsplan Der har været en god kommunikation via mail. Arbejdet foregår nu godt i Odense, på Østfyn, Vestfyn og Sydfyn. Der er stadigvæk et par sorte pletter. Nordfyn og de sydfynske øer. Regionalt møde om arbejdstid 8/4 03 på Lillebæltskolen (Fyns amt Vejle amt) 8 deltagere. Økonomisk pulje til de lokale kredse. Vi har fået ca kr. Møder med lokalafdelingernes bestyrelse aflyst. 3 tilmeldte. Amtskursus på Hvedholm Slot. Godt kursus, men vi har sprængt rammerne, så kurset flyttes til næste år. Arbejdet i den lokale lederkreds Aktivitetsniveau: 5 bestyrelsesmøder (1 aflyst) 3 fællesmøder med den lokale kreds (2 aflyst. Erstatningsmøde planlagt 14/4 04). 1 Lederdag (aflyst) Fællesarrangementer med den lokale kreds. Nyhedsbreve Ny løn Hver kommune opstiller hver for sig krav og gennemfører forhandlingerne med Heine Kristensen som forhandlingsleder og ordførende. Der henvises til VENDS vedrørende resultaterne. Forhandlingerne afsluttet i alle 3 kommuner med de bedst opnåelige resultater. 4

5 Der er stor forskel på arbejdsgivernes håndtering af ny løn. I Middelfart Kommune har vi et specielt problem med hensyn til viceskoleinspektører og afdelingsledere. Der forhandles på den enkelte skole med skolelederen som arbejdsgiver. Vi har henvendt os om sagen, men kommunen nægter at lave det om. Det er ikke altid, der i kommunerne er åbenhed om den beløbsramme, der forhandles om. Der er tendenser til, at ny løn nu i nogle tilfælde bruges til at nivellere lønnen ud mellem lederne. Det er efter vores opfattelse ikke meningen med ny løn. LF s bestyrelse og den lokale kreds s bestyrelse og TR ere holdt møde om ny arbejdstidsaftale. Støttede professionsidealet. Skolelederne medvirkede på skolerne ved medlemsmøder. Problematikken vedrørende skolelederne og klubmøder. Henvisning til vores hjemmeside vedrørende LF s arbejde (mødereferater). Økonomi: Vi har haft flere drøftelser lokalt vedrørende økonomi. Fraktion 3 indbetaler på landsplan ca. 20 mil. kr. i kontingent. Vi får 8 mil. tilbage. Resten, 12 mil., bliver i den store paraply. Vi er enige om, at der er fælles solidaritet i en fælles fagforening, men vi har den holdning, at der skal føres flere penge over lokalt til LF. Problematikken vedrørende den omvendte pyramide. Følgende emner blev omtalt: Seniorordninger. Aktiviteter for pensionerede skoleledere. Middelfart Sparekasse har givet et tilskud på 2500 kr. til lederdagen. Vedrørende OK 05 henvises til pkt. 5. Sammenslutning af de to foreninger LF og DS i fremtiden. Medlemshenvendelser. Synliggørelse af foreningen. Samarbejdet med den lokale kreds. Medlemstallet (26 medlemmer). Kommende kommunesammenlægninger. 5

6 Lederforeningens regnskab Udgifter Budget 2003/2004 Regnskab 2003/2004 Budget 2004/2005 Honorar , , ,00 Nyhedsbreve 4.000, , ,00 Kopiering 2.100,00 498, ,00 Porto 1.500, , ,00 Kørsel 2.000,00 943, ,00 Gaver 1.500, , ,00 Sekretærhjælp 1.000,00 500,00 500,00 Møder 2.400,00 0, ,00 Generalforsamling 1.500, , ,00 Lederdag 4.000, , ,00 Diverse 2.500,00 470,75 0,00 I alt udgifter , , ,00 Indtægter Budget 2003/2004 Regnskab 2003/2004 Budget 2004/2005 Tilskud , ,00 Renter 196,94 0,00 I alt indtægter , ,00 Beholdning 1/ ,06 Beholdning 1/ ,10 Indtægter 2003/ ,94 Budgetterede indtægter 04/ ,00 Udgifter 2003/ ,90 Budgetterede udgifter 04/ ,00 Beholdning 1/ ,10 Budgetteret beholdning 1/ ,10 Regnskabet godkendt på generalforsamlingen den 8. marts Elektronisk nyhedsformidling Tilmeld dig Lederforeningens elektroniske nyhedsformidling på Du vil modtage Leder Posten hver 14. dag og aktuelle nyheder målrettet til skolelederne.. Elektronisk nyhedsbrev Tilmeld dig så du modtager Lederforeningen Lokalafdelings nyhedsbrev på . Tilmeld dig ved at maile din adresse til: Vi har indtil nu modtaget 2 adresser. Det giver krone- og tidsbesparelse, hvis alle tilmelder sig. 6

7 Generalforsamling i Amtsforeningen Generalforsamling i Amtsforeningen tirsdag den 23. marts 2004 kl på Hunderupskolen i Odense Amtsafdelingen vil være vært ved et traktement før generalforsamlingen. Tilmelding til traktement til amtskredsens sekretariat på tlf eller senest den 19. marts

8 Bestyrelse: Formand: Middelfart Kommune Skoleleder Jørgen Troelsen Tlf Lillebæltskolen Skippervej Middelfart Næstformand: Ejby Kommune Skoleleder Lene Glesner Tlf Fjelsted-Harndrup Skole Fjellerupvej Harndrup Kasserer: Nr. Aaby Kommune Skoleleder Finn Guldberg Hansen Tlf Baaring Skole Byvejen Asperup 8

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

formand Valg til formand

formand Valg til formand formand Valg til formand Anders Balle Født 20. april 1950 Uddannet lærer 1972 Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep. Formand for lærerne i Ringkøbing Amt Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989 Skoleleder

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere