Teori U procesfacilitator uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teori U procesfacilitator uddannelse"

Transkript

1 Teori U procesfacilitator uddannelse... Facilitating sustainable change and results from the emerging future 16 dages action learning baseret træningsuddannelse over 10 måneder, hvor du lærer at facilitere processer, der hjælper din organisation eller dine kunder fra Downloading til dybtgående forandringer og gennemgribende innovation med afsæt i den banebrydende Teori U. Står du som leder, konsulent eller facilitator med ansvaret for at hjælpe din organisation eller kunder med at håndtere forandringer med stigende og accelererende kompleksitet, hvor hverken eksisterende løsninger, ambitiøse visioner eller lovende strategier er svaret? Så deltag i denne action learning baseret træningsuddannelse i facilitering af Teori U processer. Teori U tilbyder kraftfulde praksisdiscipliner til at arbejde med radikale forandringer med afsæt i en emergerende tilgang. Uddannelsen tager afsæt i de højeste internationale standarder for professionel facilitering, hvilket giver dig de ypperste forudsætninger for at lede involverende, engagerende, effektive processer med et effektfuldt udbytte. Uddannelsen booster din evne og kapacitet til at hjælpe din organisation eller dine kunder med at skabe dybtgående forandringer og gennemgribende innovation med afsæt i en bæredygtig tilgang. Introduktion til uddannelsen Uddannelsen er en sammenvævning af Teori U og The Internationale Association of Facilitators (IAF) kernekompetencer og etiske retningslinjer for professionel facilitering. Teori U Teori U er skabt af C. Otto Scharmer, sammen med bl.a. kollegaerne Peter Senge og Josef Jaworski, ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). Teori U er et radikalt anderledes ledelses- og innovations paradigme baseret på et eksistentielt og holistisk grundlag. Teori U er et "road map", som beskriver en transformationsvej med et gearskifte i bevidsthed, hjerte og vilje, og tilbyder en række kraftfulde interventioner til at arbejde med dybtgående forandringer og gennemgribende innovation. Teori U har hjulpet store organisationer, såvel private, offentlige som NGO er til at gennemføre gennemgribende fornyelser. 1/10

2 The International Association of Facilitators (IAF) IAF er verdens største og førende brancheorganisation af professionelle facilitatorer. IAF har identificeret de mest vitale kompetencer, karaktertræk og etisk adfærdskodeks, der kendetegner excellente facilitatorer. IAF definerer en facilitator som én der; "hjælper grupper til at gøre det bedre" eller "hjælper grupper og organisationer til at arbejde effektivt, målrettet og resultatskabende med opgaver på en involverende, begejstrende, motiverende og berigende måde". IAF`S identificerede kernekompetencer er: a) At skabe en samarbejdende klientrelation b) At planlægge en passende proces for gruppen c) At skabe og vedligeholde et deltagende miljø d) At guide gruppen til passende og brugbare resultater e) At opbygge og vedligeholde professionel viden f) At modellere positiv professionel adfærd Uddannelsens faglige fundament Uddannelsen trækker på en lang række faglige skoler, som: Systemisk tænkning og læren om levende komplekse systemer Anerkendende udforskning Eksistens psykologi Psykodynamisk gruppe- og organisationspsykologi Social psykologi Nyeste hjerneforskning, herunder neurobiologi og neurofænomenologi Erfaringsbaseret viden fra visdomstraditioner Arbejdsform Læringsdesignet på uddannelsen tager afsæt i en action learning baseret tilgang, der kombinerer oplevelsesbaseret læring med simulering og masser af træning på gulvet, afprøvning i egen organisation, fremmede organisationer eller projekter. Konkret vil vi arbejde med en variation af oplæg, praksis træning såvel parvis, i små grupper og i den store gruppe understøttet af instruktioner, dybtgående refleksionsprocesser og feedback. Der er tale om et læringsdesign med højt læringspotentiale der understøtter, at teorier og interventioner bliver omsat til adfærd, funderet i personlige og faglige kompetencer. Både IAF og Teori U bygger på den grundlæggende antagelse, at det er facilitatorens indre bevidsthedskvalitet, altså den indre tilstand hvorfra facilitatoren opererer, som er afgørende for en vellykket og succesfuld intervention og dermed vital for såvel proces som udbytte. Derfor vil arbejdet med egen selvindsigt, som facilitator, være en integreret del igennem hele uddannelsen, med fokus på træning i Mindfulness, Heartfulness (forskningsbaseret empati træning) og eget mindset, egen attitude og adfærd. Overordnet ser arbejdsformen således ud: Teoretiske oplæg Praktiske demonstrationer fra undervisere Praktisk træning med afsæt i oplevelsesbaseret læring med simulering 2/10

3 Proces- og refleksionsøvelser Lytte og dybtgående samtale processer Rollespil med video og skuespillere Arbejde med deltagernes egne oplevelser og erfaringer samt case materiale Brug af time out i her-nu situationer og fælles refleksioner, samt træning i feedback og sparring Mindfulness/Heartfulness (forskningsbaseret empati træning) Logbog og hjemmeopgaver samt skriftlige opgaver der fokuserer på egen læring Arbejde med egne opgaver og projekter imellem de enkelte moduler Refleksion, sparring, feedback i træningsgrupper imellem modulerne Målet med uddannelsen At den enkelte deltager mestrer kunsten at facilitere små og store grupper, samt hele systemer igennem Teori U forløb. Dette i et vekslende format af temadage, workshops, udviklings- og forandringsprocesser, der understøtter egen organisation eller kunder i at skabe bæredygtige forandringer og ekstraordinære resultater. Udbytte/det lærer du Teoretisk og praktisk forståelse af Teori U Håndtering af en række praksisdiscipliner i Teori U Håndtering af Teori U s procesmodel At designe, planlægge og drive processer Indsigt i at operere med afsæt i IAF`s kernekompetencer Øget evne til dybtgående lytte- og samtaleprocesser Indsigt i og håndtering af gruppeprocesser Håndtering af mangfoldige beslutningsprocesser Indsigt i og evne til at navigere i forskellige kulturelle organisatoriske kontekster At opbygge samt lede grupper og teams Facilitere kooperative samskabelsesprocesser Selvindsigt og Mindfulness kompetence som facilitator og/eller leder Opbygning og indhold Uddannelsen har et omfang på 16 dage over en periode på 10 måneder fordelt på 7 internat moduler. Derudover er der indlagt træningsdage i grupper, hvor der arbejdes med uddannelsesstoffet, action learning med egne opgaver i egen organisation, eller projekter og Deep-Dive læreprocesser ude i felten. Hertil skal der påregnes tid til litteraturlæsning og opgave skrivning. 3/10

4 Indholdet på de forskellige moduler er følgende: 1. modul: 3 dages internat - Personlig rejse igennem U`et Som kommende facilitator af Teori U processer er det vitalt at kende vejen på egen krop. Derfor er dette 1. modul dedikeret til, at vi selv foretager rejsen gennem U et. Funderet på retreat filosofien trækker vi os tilbage fra hverdagens distraktioner, og sætter fokus på stilhed, langsomhed, fordybelse, og udforsker den eksistentielle dimension med vores virke som formål, retning og mening. Med Teori U som ramme for praksis, udforskes nye dybder i dig selv, som kan forbinde dig med din indre kilde til visdom, kraft og hjertets dybere kvaliteter. En fordybelsesproces der kan åbne op for en større vilje i dig selv og realisere dit største fremtidige potentiale og dit vigtigste livsformål. Forløbet handler om at frigøre sindet fra dets vanemæssige tilbøjeligheder, og se på livet med friske øjne. Vi vil fordybe os i - og træne hjertets dybere kvaliteter, med det sigte at åbne hjertet mere helt, både overfor os selv, vores fremtid og den helhed vi er en del af. Endelig vil vi foretage den modige udforskning med at give slip på indre barrierer, og overvinde den modstand der lammer os med frygt. På vejen må vi overskride en række tærskler, blandt andet vores selvretfærdige- og dømmende stemme (åbent sind) vores kyniske stemme (åbent hjerte), der lukker vores hjerter, og frygtens lammende stemme (åben vilje). Har vi modet til at gennembryde disse tærskler og give slip, muliggøres en transformationsproces, der åbner op for vores indre kilde til visdom, kreativitet, kraft og hjertets dybere kvaliteter samt en større vilje, der åbner for fremtidens enorme potentiale. Frugterne af en sådan transformationsproces, er et liv med større mening, integritet, passion, mod og visdom forankret i et åbent hjerte til glæde for både dig selv og helheden. Vi vil afslutningsvis på modulet perspektivere vores egen og fælles rejse til vores kommende rolle som facilitatorer. Hjemmearbejde imellem 1. og 2. modul Refleksion og træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 4/10

5 2. Modul: 2 dages internat - Grundmodul og Åbent Sind Dette 2. modul er et fagligt grundmodul, hvor den grundlæggende teori og værktøjskassen omkring Teori U introduceres. Alle deltagere udfordres til at sætte deres personlige og faglige udfordringer fra første modul i forhold til 2. moduls faglige aspekt i relation til såvel Teori U og facilitering. Vi sætter især fokus på nøglebegreber i Teori U og IAF baseret facilitering. Modulet omhandler bl.a. Hvad er facilitering, hvor og hvordan bruges det? IAF kernekompetencer og principperne for etisk og professionel håndtering af grupper og udviklingsprocesser Introduktion til og træning i grundlæggende redskaber Kontrakten i gruppeprocesser (målsætning og målopfyldelse) Kunsten at adskille proces og indhold Systemiske dogmeregler til processer i grupper Teori U s nøglebegreber De 4 opmærksomheds- og lytteniveauer i Teori U Hjemmearbejde imellem 2. og 3. modul Action learning proces med fokus på afprøvning af de grundlæggende interventioner i facilitering med fokus på kerne kompetence A) og B) samt de 4 opmærksomheds- og lytteniveauer Træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 3. modul: 2 dages internat - Deep-Dive og Åbent Hjerte Vi sætter på dette modul fokus på Åbent Hjerte processer hos såvel facilitatoren som hos de systemer, hvori facilitatoren opererer. Vi fokuserer på at sætte teori og basisværktøj fra modul 2 i forhold til udfordringer i vanskelige møde- og gruppesituationer. Derudover foldes facilitatorens værktøjskasse ud fra A-Z, og benyttes til træning på gulvet. Vi fokuserer særligt på IAF s kernekompetence B og C. Personlige cases og action learning hjemmearbejde fra egen organisation inddrages. Modulet omhandler bl.a.: Involvering, ejerskab og motivation - hvordan gør man? Psykodynamisk gruppeprocesser og organisationspsykologi Levende og komplekse økosystemer 5/10

6 Kulturforståelse Forandringspsykologi Effektiv feedback og konflikthåndtering i grupper Håndtering af modstand og manglende engagement Mangfoldige og effektive beslutnings- og demokratiprocesser Dybtgående lytte- og samtalepraksis Mindfulness og Heartfulness (Forskningsbaseret empatitræning) Deep-Dive læreprocesser Teori U procesmodel og andre procesmodeller Hjemmearbejde imellem 3. og 4. modul Action learning procesarbejde med egen udfordring/projekt Gennemføre Deep-Dive læreprocesser; stakeholder interview, shadowing og sanselæringsrejse Træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 4. modul: 3 dages internat - Presencing Retreat og Åben Vilje Vi sætter på dette modul fokus på en af Teori U s kerneelementer, presencing niveauet, der udfolder sig i spændingsfeltet mellem letting go, og letting come. Vi kender dette niveau og denne fase fra vores egen Presencing Retreat fra 1. modul. Vi vil integrere deltagernes action learning hjemmearbejde og Deep-Dive læreprocesser i konteksten omkring dette særlige element i Teori U, i forening med vitale kompetencer hos facilitatoren, nemlig facilitatorens egen tilstand, som er afgørende for såvel proces som udbytte. Vi vil arbejde i en vekselvirkning mellem egen tilstand i relation til presencing niveauet (Åben Vilje) og i rollen som facilitator i forhold til at intervenere på dette niveau med grupper og organisationer. Modulet indeholder: Emergerende processer Presencing interventioner Kraftfulde spørgsmål Eksistentielle spørgsmål og temaer, individuelt og i grupper Stilhed, nærvær og fordybelse -individuelt og i grupper Praksis discipliner fra visdomstraditioner Naturen som vital processtøtte Tænke- og læringsstile i forhold til Presencing Mindfulness i orkanens øje, containment og negativ capability Facilitatorens egen tilstand - mindset, attitude og adfærd Hjemmearbejde i mellem 4. og 5. modul: Action learning procesarbejde med fokus på videre arbejde med opgave/udfordring/projekt med afprøvning af interventioner i forhold til presencing og dermed den centrale fase i Teori U s procesmodel Involvere data fra Deep-Dive læreprocesser; Stakeholder interview, shadowing og sanselæringsrejse i forhold til opgave/udfordring/projekt Træning i studiegruppen 6/10

7 Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 5. modul: 2 dages internat - Prototyping og inkorporering Dette modul fokuserer på den højre side af U et. De vitale spirer til dybtgående forandringer, skal nu tage form og tilføres righoldige mængder af vitalitet og processtøtte for at blive levedygtige organismer, der har potentiale til at skabe forandringer på økosystem niveau. Fokus er på udkrystallisering, intentionskraft, momentum i processen og implementeringskraft. Vi sammenvæver modulets stof med deltagernes egne cases og træning i rollen som facilitator i forhold til denne vitale og udfordrende højre side af U et. Modulet indeholder: Intentionens kraft og krystalliseringsprocesser Skabe og opretholde momentum i forandringsprocesser Prototyping processer, forskellige interventioner Kooperativ samskabelse Reaktionsmønstre og gruppeudviklingsfaser Gruppe og team forståelse, hvordan leder man dem op af højre side af U et Implementeringskraft Procesdesign, procesplan og drejebog Hjemmearbejde imellem 5. og 6. modul Action learning procesarbejde med egen udfordring/projekt Afprøve en række nye relevante interventioner Træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 6. modul: 2 dages internat - træningsmodul Dette modul fokuserer på træning og forankring i håndtering af Teori U s praksisdiscipliner, og IAF s kernekompetencer og etiske adfærdskodeks. Vi vil arbejde i en sammenvævning mellem deltagernes cases og simulatortræning for at understøtte, at uddannelsesforløbets indhold omsættes til adfærd. Modulet indeholder: Træning og integrering af værktøjskassen Simulatortræning 7/10

8 Personlig handlings- og læringsplan Personlig samtale og feedback fra underviserne Hjemmearbejde mellem 6. og 7. modul Action learning procesarbejde med fokus på træning af vigtige udviklingsområder i forhold til personlige og faglige handlings- og læringsplaner, integreret med opgave/udfordring/projekt Træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 7. modul: 2 dages internat - oplevelsesbaseret og kollektiv læringseksamen Vi er nu ved at være ved vejs ende på denne uddannelses- og træningsrejse. Vi skal accelerere læringen fra denne 1 års rejse. Modulet fokuserer på en oplevelsesorienteret og kollektiv læringseksamen, hvor vi i bedste samskabende ånd hjælper hinanden med at udfolde vores fælles læring og visdom til gensidig berigelse, således, at alle oplever forankring og sikkerhed med de tilegnede kompetencer. Vi vil derfor alle være involverede med forskellige roller i hinandens eksamen. Modulet afsluttes ved en fælles dimission med overdragelse af certificeringsbevis og feedback fra en IAF assessor og en Teori U kyndig procesfacilitator. Modulet indeholder: Oplevelsesorienteret eksamen med refleksion, dialog og feedback fra underviserne Kollektiv refleksion og feedback i relation til de respektive eksamensprocesser IAF baseret feedback fra ekstern assessor Teori U baseret feedback fra ekstern sensor Certificeringsbevis Praktiske oplysninger Datoer og lokationer for de enkelte moduler: 1. Modul: november modul afholdes på Strandgaarden Retreat Center, som er beliggende i den smukke natur på Helgenæs på Djursland. Tidsramme: den 18. november kl den 20. november kl Modul: januar modul afholdes på TRINITY konference center i Fredericia Tidsramme: den 13. januar kl januar kl Modul: marts modul afholdes på Kronborg slot i Helsingør (overnatning på Hotel Marienlyst) Tidsramme: den 23. marts kl marts kl /10

9 4. Modul: maj modul afholdes på Øster Lykke Retreat i den smukke natur ved Vesterhavet Tidsramme: den 18. maj kl maj kl Modul: juni modul afholdes på IBC Kolding i innovationsfabrikkens prototyping lokale (overnatning på Hotel Koldingfjord) Tidsramme: Den 15. juni kl juni kl Modul: august modul afholdes på Hindsgavl Slot i Middelfart på Fyn Tidsramme: 24. august kl august kl Modul: september modul afholdes på Bernstoff Slot i Gentofte Tidsramme: den 16. september kl den 17. september kl NB.: De pågældende lokationer er vejledende, hvorfor der kan forekomme ændringer. Deltagerantal /Holdstørrelse Der opereres med relativt små hold med plads til maksimalt 16 deltagere, for at sikre alle deltagere solid træning og dermed understøtte et højt læringspotentiale. Uddannelsen gennemføres ved minimum 10 deltagere. Forudsætninger for deltagelse Det er en forudsætning for deltagelse, at du i dit virke enten som konsulent, facilitator eller leder står med aktuelle udfordringer eller projekter, hvor du har mulighed for at sætte uddannelsesstoffet i spil. Det er endvidere en forudsætning, at du har lyst til og mod på at arbejde med egne personlige og faglige udfordringer samt dele dem med gruppen. Pris Prisen for uddannelsen er kr ,- ekskl. moms. Hertil skal lægges udgifter til kost og logi som afregnes direkte med de respektive steder, hvor uddannelsen afholdes. Der skal påregnes ca. kr ,00 pr. modul for eksternat moduler og i gennemsnit ca. kr.1.800,00 pr. døgn ved internat moduler. Derudover skal der påregnes udgifter til litteratur, som beløber sig til ca. kr ,00. Tilmelding Der er tilmeldingsfrist den 15. oktober dage efter din tilmelding modtager du meddelelse om, hvorvidt du er optaget på forløbet. Du kan tilmelde dig direkte på vores hjemmeside: under Teori U Learning Lab eller tilmelde dig ved at sende til med oplysning om dit fulde navn, uddannelse, stilling og organisation. Betalings- og afbestillingsregler Ved tilmelding betales den bindende kursusafgift. Ved frafald efter tilmelding og før opstart, vil der ikke være nogen refusion. 9/10

10 Kontaktinformation Såfremt du har spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte Teori U Learning Lab/Ankerhus Gruppen: Susanne Gislum: Tlf.: , Bensaid Vincent Jlil: Tlf.: , Gennemgående underviser/træner Bensaid Vincent Jlil arbejder dedikeret for at bidrage til, at mennesker, ledelse og organisationer opererer med større bevidsthed, visdom, medfølelse, meningsfuldhed og medmenneskelig bæredygtighed. Bensaids store passion er visdommens, og den eksistentielle dimension af livet og lederskabet. Han besidder stor faglig dybde og agerer med udpræget ro, nærvær, varme, humor og en anerkendende holdning og formår samtidig at skabe solide rammer for processer og fordybelse. Bensaid har de seneste 17 år arbejdet med menneskelig udvikling: coaching af ledere, facilitering af grupper og organisationer, herunder designet og drevet komplekse forandringsprocesser på det sociale velfærdsområde, co-facilitator trainer med ansvar for træning af facilitatorens egen tilstand. Derudover faciliterer Bensaid forløb for ledergrupper i indre kapacitetsopbygning og eksplorativ forandringsledelse med afsæt i Teori U bl.a. i Sahara Ørkenen i Marokko. Bensaid arbejder dedikeret for at hjælpe kunderne med at skabe exceptionelle resultater på en bæredygtig og visdomsfuld måde, solidt forankret i hjertet. Bensaid er uddannet systemisk- og anerkendende coach fra Metropol, Facilitator og Procesleder fra CENFAC, samt Socialpædagog. I 1997 gennemgik Bensaid et 1-årigt forløb som privatelev hos en moderne mystiker med træning i praksisdiscipliner fra visdomstraditioner. Aktuelt er Bensaid under uddannelse på et 3-årigt træningsprogram Bæredygtig Ledelse, Co-Creation og Teori U i praksis hos Sustainable Co-Creation og Presencing Institute. Bensaid er en af Ankerhus Gruppens absolut førende kapaciteter indenfor Teori U, han er skaber, udvikler og leder af Teori U Learning Lab, hvor han også er gennemgående facilitator, underviser og træner. Specialer: Procesfacilitering Facilitator trainer Retreat forløb for ledere Lederudvikling Design af innovative lederudviklingsprogrammer 10/10

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt.

Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt. 2 Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt. INTRODUKTION Forandringer er et livsvilkår for os alle, men hvordan forholder og reagerer

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Kursusstart, første modul d. 7.- 8. maj 2007 Hold 5, KBH ing -Uddannelsen Modul 1 Dit fokus som coach Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Modul 3 Forandringsledelse, motivation og

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere