Teori U procesfacilitator uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teori U procesfacilitator uddannelse"

Transkript

1 Teori U procesfacilitator uddannelse... Facilitating sustainable change and results from the emerging future 16 dages action learning baseret træningsuddannelse over 10 måneder, hvor du lærer at facilitere processer, der hjælper din organisation eller dine kunder fra Downloading til dybtgående forandringer og gennemgribende innovation med afsæt i den banebrydende Teori U. Står du som leder, konsulent eller facilitator med ansvaret for at hjælpe din organisation eller kunder med at håndtere forandringer med stigende og accelererende kompleksitet, hvor hverken eksisterende løsninger, ambitiøse visioner eller lovende strategier er svaret? Så deltag i denne action learning baseret træningsuddannelse i facilitering af Teori U processer. Teori U tilbyder kraftfulde praksisdiscipliner til at arbejde med radikale forandringer med afsæt i en emergerende tilgang. Uddannelsen tager afsæt i de højeste internationale standarder for professionel facilitering, hvilket giver dig de ypperste forudsætninger for at lede involverende, engagerende, effektive processer med et effektfuldt udbytte. Uddannelsen booster din evne og kapacitet til at hjælpe din organisation eller dine kunder med at skabe dybtgående forandringer og gennemgribende innovation med afsæt i en bæredygtig tilgang. Introduktion til uddannelsen Uddannelsen er en sammenvævning af Teori U og The Internationale Association of Facilitators (IAF) kernekompetencer og etiske retningslinjer for professionel facilitering. Teori U Teori U er skabt af C. Otto Scharmer, sammen med bl.a. kollegaerne Peter Senge og Josef Jaworski, ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). Teori U er et radikalt anderledes ledelses- og innovations paradigme baseret på et eksistentielt og holistisk grundlag. Teori U er et "road map", som beskriver en transformationsvej med et gearskifte i bevidsthed, hjerte og vilje, og tilbyder en række kraftfulde interventioner til at arbejde med dybtgående forandringer og gennemgribende innovation. Teori U har hjulpet store organisationer, såvel private, offentlige som NGO er til at gennemføre gennemgribende fornyelser. 1/10

2 The International Association of Facilitators (IAF) IAF er verdens største og førende brancheorganisation af professionelle facilitatorer. IAF har identificeret de mest vitale kompetencer, karaktertræk og etisk adfærdskodeks, der kendetegner excellente facilitatorer. IAF definerer en facilitator som én der; "hjælper grupper til at gøre det bedre" eller "hjælper grupper og organisationer til at arbejde effektivt, målrettet og resultatskabende med opgaver på en involverende, begejstrende, motiverende og berigende måde". IAF`S identificerede kernekompetencer er: a) At skabe en samarbejdende klientrelation b) At planlægge en passende proces for gruppen c) At skabe og vedligeholde et deltagende miljø d) At guide gruppen til passende og brugbare resultater e) At opbygge og vedligeholde professionel viden f) At modellere positiv professionel adfærd Uddannelsens faglige fundament Uddannelsen trækker på en lang række faglige skoler, som: Systemisk tænkning og læren om levende komplekse systemer Anerkendende udforskning Eksistens psykologi Psykodynamisk gruppe- og organisationspsykologi Social psykologi Nyeste hjerneforskning, herunder neurobiologi og neurofænomenologi Erfaringsbaseret viden fra visdomstraditioner Arbejdsform Læringsdesignet på uddannelsen tager afsæt i en action learning baseret tilgang, der kombinerer oplevelsesbaseret læring med simulering og masser af træning på gulvet, afprøvning i egen organisation, fremmede organisationer eller projekter. Konkret vil vi arbejde med en variation af oplæg, praksis træning såvel parvis, i små grupper og i den store gruppe understøttet af instruktioner, dybtgående refleksionsprocesser og feedback. Der er tale om et læringsdesign med højt læringspotentiale der understøtter, at teorier og interventioner bliver omsat til adfærd, funderet i personlige og faglige kompetencer. Både IAF og Teori U bygger på den grundlæggende antagelse, at det er facilitatorens indre bevidsthedskvalitet, altså den indre tilstand hvorfra facilitatoren opererer, som er afgørende for en vellykket og succesfuld intervention og dermed vital for såvel proces som udbytte. Derfor vil arbejdet med egen selvindsigt, som facilitator, være en integreret del igennem hele uddannelsen, med fokus på træning i Mindfulness, Heartfulness (forskningsbaseret empati træning) og eget mindset, egen attitude og adfærd. Overordnet ser arbejdsformen således ud: Teoretiske oplæg Praktiske demonstrationer fra undervisere Praktisk træning med afsæt i oplevelsesbaseret læring med simulering 2/10

3 Proces- og refleksionsøvelser Lytte og dybtgående samtale processer Rollespil med video og skuespillere Arbejde med deltagernes egne oplevelser og erfaringer samt case materiale Brug af time out i her-nu situationer og fælles refleksioner, samt træning i feedback og sparring Mindfulness/Heartfulness (forskningsbaseret empati træning) Logbog og hjemmeopgaver samt skriftlige opgaver der fokuserer på egen læring Arbejde med egne opgaver og projekter imellem de enkelte moduler Refleksion, sparring, feedback i træningsgrupper imellem modulerne Målet med uddannelsen At den enkelte deltager mestrer kunsten at facilitere små og store grupper, samt hele systemer igennem Teori U forløb. Dette i et vekslende format af temadage, workshops, udviklings- og forandringsprocesser, der understøtter egen organisation eller kunder i at skabe bæredygtige forandringer og ekstraordinære resultater. Udbytte/det lærer du Teoretisk og praktisk forståelse af Teori U Håndtering af en række praksisdiscipliner i Teori U Håndtering af Teori U s procesmodel At designe, planlægge og drive processer Indsigt i at operere med afsæt i IAF`s kernekompetencer Øget evne til dybtgående lytte- og samtaleprocesser Indsigt i og håndtering af gruppeprocesser Håndtering af mangfoldige beslutningsprocesser Indsigt i og evne til at navigere i forskellige kulturelle organisatoriske kontekster At opbygge samt lede grupper og teams Facilitere kooperative samskabelsesprocesser Selvindsigt og Mindfulness kompetence som facilitator og/eller leder Opbygning og indhold Uddannelsen har et omfang på 16 dage over en periode på 10 måneder fordelt på 7 internat moduler. Derudover er der indlagt træningsdage i grupper, hvor der arbejdes med uddannelsesstoffet, action learning med egne opgaver i egen organisation, eller projekter og Deep-Dive læreprocesser ude i felten. Hertil skal der påregnes tid til litteraturlæsning og opgave skrivning. 3/10

4 Indholdet på de forskellige moduler er følgende: 1. modul: 3 dages internat - Personlig rejse igennem U`et Som kommende facilitator af Teori U processer er det vitalt at kende vejen på egen krop. Derfor er dette 1. modul dedikeret til, at vi selv foretager rejsen gennem U et. Funderet på retreat filosofien trækker vi os tilbage fra hverdagens distraktioner, og sætter fokus på stilhed, langsomhed, fordybelse, og udforsker den eksistentielle dimension med vores virke som formål, retning og mening. Med Teori U som ramme for praksis, udforskes nye dybder i dig selv, som kan forbinde dig med din indre kilde til visdom, kraft og hjertets dybere kvaliteter. En fordybelsesproces der kan åbne op for en større vilje i dig selv og realisere dit største fremtidige potentiale og dit vigtigste livsformål. Forløbet handler om at frigøre sindet fra dets vanemæssige tilbøjeligheder, og se på livet med friske øjne. Vi vil fordybe os i - og træne hjertets dybere kvaliteter, med det sigte at åbne hjertet mere helt, både overfor os selv, vores fremtid og den helhed vi er en del af. Endelig vil vi foretage den modige udforskning med at give slip på indre barrierer, og overvinde den modstand der lammer os med frygt. På vejen må vi overskride en række tærskler, blandt andet vores selvretfærdige- og dømmende stemme (åbent sind) vores kyniske stemme (åbent hjerte), der lukker vores hjerter, og frygtens lammende stemme (åben vilje). Har vi modet til at gennembryde disse tærskler og give slip, muliggøres en transformationsproces, der åbner op for vores indre kilde til visdom, kreativitet, kraft og hjertets dybere kvaliteter samt en større vilje, der åbner for fremtidens enorme potentiale. Frugterne af en sådan transformationsproces, er et liv med større mening, integritet, passion, mod og visdom forankret i et åbent hjerte til glæde for både dig selv og helheden. Vi vil afslutningsvis på modulet perspektivere vores egen og fælles rejse til vores kommende rolle som facilitatorer. Hjemmearbejde imellem 1. og 2. modul Refleksion og træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 4/10

5 2. Modul: 2 dages internat - Grundmodul og Åbent Sind Dette 2. modul er et fagligt grundmodul, hvor den grundlæggende teori og værktøjskassen omkring Teori U introduceres. Alle deltagere udfordres til at sætte deres personlige og faglige udfordringer fra første modul i forhold til 2. moduls faglige aspekt i relation til såvel Teori U og facilitering. Vi sætter især fokus på nøglebegreber i Teori U og IAF baseret facilitering. Modulet omhandler bl.a. Hvad er facilitering, hvor og hvordan bruges det? IAF kernekompetencer og principperne for etisk og professionel håndtering af grupper og udviklingsprocesser Introduktion til og træning i grundlæggende redskaber Kontrakten i gruppeprocesser (målsætning og målopfyldelse) Kunsten at adskille proces og indhold Systemiske dogmeregler til processer i grupper Teori U s nøglebegreber De 4 opmærksomheds- og lytteniveauer i Teori U Hjemmearbejde imellem 2. og 3. modul Action learning proces med fokus på afprøvning af de grundlæggende interventioner i facilitering med fokus på kerne kompetence A) og B) samt de 4 opmærksomheds- og lytteniveauer Træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 3. modul: 2 dages internat - Deep-Dive og Åbent Hjerte Vi sætter på dette modul fokus på Åbent Hjerte processer hos såvel facilitatoren som hos de systemer, hvori facilitatoren opererer. Vi fokuserer på at sætte teori og basisværktøj fra modul 2 i forhold til udfordringer i vanskelige møde- og gruppesituationer. Derudover foldes facilitatorens værktøjskasse ud fra A-Z, og benyttes til træning på gulvet. Vi fokuserer særligt på IAF s kernekompetence B og C. Personlige cases og action learning hjemmearbejde fra egen organisation inddrages. Modulet omhandler bl.a.: Involvering, ejerskab og motivation - hvordan gør man? Psykodynamisk gruppeprocesser og organisationspsykologi Levende og komplekse økosystemer 5/10

6 Kulturforståelse Forandringspsykologi Effektiv feedback og konflikthåndtering i grupper Håndtering af modstand og manglende engagement Mangfoldige og effektive beslutnings- og demokratiprocesser Dybtgående lytte- og samtalepraksis Mindfulness og Heartfulness (Forskningsbaseret empatitræning) Deep-Dive læreprocesser Teori U procesmodel og andre procesmodeller Hjemmearbejde imellem 3. og 4. modul Action learning procesarbejde med egen udfordring/projekt Gennemføre Deep-Dive læreprocesser; stakeholder interview, shadowing og sanselæringsrejse Træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 4. modul: 3 dages internat - Presencing Retreat og Åben Vilje Vi sætter på dette modul fokus på en af Teori U s kerneelementer, presencing niveauet, der udfolder sig i spændingsfeltet mellem letting go, og letting come. Vi kender dette niveau og denne fase fra vores egen Presencing Retreat fra 1. modul. Vi vil integrere deltagernes action learning hjemmearbejde og Deep-Dive læreprocesser i konteksten omkring dette særlige element i Teori U, i forening med vitale kompetencer hos facilitatoren, nemlig facilitatorens egen tilstand, som er afgørende for såvel proces som udbytte. Vi vil arbejde i en vekselvirkning mellem egen tilstand i relation til presencing niveauet (Åben Vilje) og i rollen som facilitator i forhold til at intervenere på dette niveau med grupper og organisationer. Modulet indeholder: Emergerende processer Presencing interventioner Kraftfulde spørgsmål Eksistentielle spørgsmål og temaer, individuelt og i grupper Stilhed, nærvær og fordybelse -individuelt og i grupper Praksis discipliner fra visdomstraditioner Naturen som vital processtøtte Tænke- og læringsstile i forhold til Presencing Mindfulness i orkanens øje, containment og negativ capability Facilitatorens egen tilstand - mindset, attitude og adfærd Hjemmearbejde i mellem 4. og 5. modul: Action learning procesarbejde med fokus på videre arbejde med opgave/udfordring/projekt med afprøvning af interventioner i forhold til presencing og dermed den centrale fase i Teori U s procesmodel Involvere data fra Deep-Dive læreprocesser; Stakeholder interview, shadowing og sanselæringsrejse i forhold til opgave/udfordring/projekt Træning i studiegruppen 6/10

7 Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 5. modul: 2 dages internat - Prototyping og inkorporering Dette modul fokuserer på den højre side af U et. De vitale spirer til dybtgående forandringer, skal nu tage form og tilføres righoldige mængder af vitalitet og processtøtte for at blive levedygtige organismer, der har potentiale til at skabe forandringer på økosystem niveau. Fokus er på udkrystallisering, intentionskraft, momentum i processen og implementeringskraft. Vi sammenvæver modulets stof med deltagernes egne cases og træning i rollen som facilitator i forhold til denne vitale og udfordrende højre side af U et. Modulet indeholder: Intentionens kraft og krystalliseringsprocesser Skabe og opretholde momentum i forandringsprocesser Prototyping processer, forskellige interventioner Kooperativ samskabelse Reaktionsmønstre og gruppeudviklingsfaser Gruppe og team forståelse, hvordan leder man dem op af højre side af U et Implementeringskraft Procesdesign, procesplan og drejebog Hjemmearbejde imellem 5. og 6. modul Action learning procesarbejde med egen udfordring/projekt Afprøve en række nye relevante interventioner Træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 6. modul: 2 dages internat - træningsmodul Dette modul fokuserer på træning og forankring i håndtering af Teori U s praksisdiscipliner, og IAF s kernekompetencer og etiske adfærdskodeks. Vi vil arbejde i en sammenvævning mellem deltagernes cases og simulatortræning for at understøtte, at uddannelsesforløbets indhold omsættes til adfærd. Modulet indeholder: Træning og integrering af værktøjskassen Simulatortræning 7/10

8 Personlig handlings- og læringsplan Personlig samtale og feedback fra underviserne Hjemmearbejde mellem 6. og 7. modul Action learning procesarbejde med fokus på træning af vigtige udviklingsområder i forhold til personlige og faglige handlings- og læringsplaner, integreret med opgave/udfordring/projekt Træning i studiegruppen Skriftlig opgave; 2-3 sider med fokus på egen læring Litteraturlæsning 7. modul: 2 dages internat - oplevelsesbaseret og kollektiv læringseksamen Vi er nu ved at være ved vejs ende på denne uddannelses- og træningsrejse. Vi skal accelerere læringen fra denne 1 års rejse. Modulet fokuserer på en oplevelsesorienteret og kollektiv læringseksamen, hvor vi i bedste samskabende ånd hjælper hinanden med at udfolde vores fælles læring og visdom til gensidig berigelse, således, at alle oplever forankring og sikkerhed med de tilegnede kompetencer. Vi vil derfor alle være involverede med forskellige roller i hinandens eksamen. Modulet afsluttes ved en fælles dimission med overdragelse af certificeringsbevis og feedback fra en IAF assessor og en Teori U kyndig procesfacilitator. Modulet indeholder: Oplevelsesorienteret eksamen med refleksion, dialog og feedback fra underviserne Kollektiv refleksion og feedback i relation til de respektive eksamensprocesser IAF baseret feedback fra ekstern assessor Teori U baseret feedback fra ekstern sensor Certificeringsbevis Praktiske oplysninger Datoer og lokationer for de enkelte moduler: 1. Modul: november modul afholdes på Strandgaarden Retreat Center, som er beliggende i den smukke natur på Helgenæs på Djursland. Tidsramme: den 18. november kl den 20. november kl Modul: januar modul afholdes på TRINITY konference center i Fredericia Tidsramme: den 13. januar kl januar kl Modul: marts modul afholdes på Kronborg slot i Helsingør (overnatning på Hotel Marienlyst) Tidsramme: den 23. marts kl marts kl /10

9 4. Modul: maj modul afholdes på Øster Lykke Retreat i den smukke natur ved Vesterhavet Tidsramme: den 18. maj kl maj kl Modul: juni modul afholdes på IBC Kolding i innovationsfabrikkens prototyping lokale (overnatning på Hotel Koldingfjord) Tidsramme: Den 15. juni kl juni kl Modul: august modul afholdes på Hindsgavl Slot i Middelfart på Fyn Tidsramme: 24. august kl august kl Modul: september modul afholdes på Bernstoff Slot i Gentofte Tidsramme: den 16. september kl den 17. september kl NB.: De pågældende lokationer er vejledende, hvorfor der kan forekomme ændringer. Deltagerantal /Holdstørrelse Der opereres med relativt små hold med plads til maksimalt 16 deltagere, for at sikre alle deltagere solid træning og dermed understøtte et højt læringspotentiale. Uddannelsen gennemføres ved minimum 10 deltagere. Forudsætninger for deltagelse Det er en forudsætning for deltagelse, at du i dit virke enten som konsulent, facilitator eller leder står med aktuelle udfordringer eller projekter, hvor du har mulighed for at sætte uddannelsesstoffet i spil. Det er endvidere en forudsætning, at du har lyst til og mod på at arbejde med egne personlige og faglige udfordringer samt dele dem med gruppen. Pris Prisen for uddannelsen er kr ,- ekskl. moms. Hertil skal lægges udgifter til kost og logi som afregnes direkte med de respektive steder, hvor uddannelsen afholdes. Der skal påregnes ca. kr ,00 pr. modul for eksternat moduler og i gennemsnit ca. kr.1.800,00 pr. døgn ved internat moduler. Derudover skal der påregnes udgifter til litteratur, som beløber sig til ca. kr ,00. Tilmelding Der er tilmeldingsfrist den 15. oktober dage efter din tilmelding modtager du meddelelse om, hvorvidt du er optaget på forløbet. Du kan tilmelde dig direkte på vores hjemmeside: under Teori U Learning Lab eller tilmelde dig ved at sende til med oplysning om dit fulde navn, uddannelse, stilling og organisation. Betalings- og afbestillingsregler Ved tilmelding betales den bindende kursusafgift. Ved frafald efter tilmelding og før opstart, vil der ikke være nogen refusion. 9/10

10 Kontaktinformation Såfremt du har spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte Teori U Learning Lab/Ankerhus Gruppen: Susanne Gislum: Tlf.: , Bensaid Vincent Jlil: Tlf.: , Gennemgående underviser/træner Bensaid Vincent Jlil arbejder dedikeret for at bidrage til, at mennesker, ledelse og organisationer opererer med større bevidsthed, visdom, medfølelse, meningsfuldhed og medmenneskelig bæredygtighed. Bensaids store passion er visdommens, og den eksistentielle dimension af livet og lederskabet. Han besidder stor faglig dybde og agerer med udpræget ro, nærvær, varme, humor og en anerkendende holdning og formår samtidig at skabe solide rammer for processer og fordybelse. Bensaid har de seneste 17 år arbejdet med menneskelig udvikling: coaching af ledere, facilitering af grupper og organisationer, herunder designet og drevet komplekse forandringsprocesser på det sociale velfærdsområde, co-facilitator trainer med ansvar for træning af facilitatorens egen tilstand. Derudover faciliterer Bensaid forløb for ledergrupper i indre kapacitetsopbygning og eksplorativ forandringsledelse med afsæt i Teori U bl.a. i Sahara Ørkenen i Marokko. Bensaid arbejder dedikeret for at hjælpe kunderne med at skabe exceptionelle resultater på en bæredygtig og visdomsfuld måde, solidt forankret i hjertet. Bensaid er uddannet systemisk- og anerkendende coach fra Metropol, Facilitator og Procesleder fra CENFAC, samt Socialpædagog. I 1997 gennemgik Bensaid et 1-årigt forløb som privatelev hos en moderne mystiker med træning i praksisdiscipliner fra visdomstraditioner. Aktuelt er Bensaid under uddannelse på et 3-årigt træningsprogram Bæredygtig Ledelse, Co-Creation og Teori U i praksis hos Sustainable Co-Creation og Presencing Institute. Bensaid er en af Ankerhus Gruppens absolut førende kapaciteter indenfor Teori U, han er skaber, udvikler og leder af Teori U Learning Lab, hvor han også er gennemgående facilitator, underviser og træner. Specialer: Procesfacilitering Facilitator trainer Retreat forløb for ledere Lederudvikling Design af innovative lederudviklingsprogrammer 10/10

Bæredygtig ledelse Lær at lede og facilitere organisationer mod større bæredygtighed

Bæredygtig ledelse Lær at lede og facilitere organisationer mod større bæredygtighed Bæredygtig ledelse Lær at lede og facilitere organisationer mod større bæredygtighed 1 2 Din indre tilstand er afgørende for, om du lykkes med strategier og beslutninger. Derfor har vi stærkt fokus på

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Dr. C. Otto Scharmer Seniorlektor ved MIT Stifter af Presencing Institute www.ottoscharmer.com Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og Studieleder

Læs mere

Personligt lederskab Workshop for kvinder i Marokkos bjerge og ørken 30. september 7. oktober 2017

Personligt lederskab Workshop for kvinder i Marokkos bjerge og ørken 30. september 7. oktober 2017 Personligt lederskab Workshop for kvinder i Marokkos bjerge og ørken 30. september 7. oktober 2017 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokkos bjerge og ørken Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 Seks dage fra 11. marts til 30. april 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Systemisk teori, -tænkning og -ledelse Procesdesign og -ledelse Det personlige

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND Opsamling på modul 2 Fælles opsamling på modul 1 Folkebiblioteket

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk Unik coachuddannelse Unik coachuddannelse Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk 1 2 Unik coachuddannelse Uddannelsen

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Impact Communicator 3

Impact Communicator 3 Roxana Kia Impact Communicator 3 (Brug Dig Selv) Videregående kursus i high-performance lederskab og kommunikation. Engagér, bevæg, transformér Formålsdrevet lederskab Hvad enten du er topleder, politiker,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du gennemgå en personlig udvikling, så du får et indre

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Drop vanetænkning - Og giv plads til nyskabende handlinger Foreningsfællesskabet LIGEVÆRD, 11.nov. 2011 PROGRAM Oplæg om at løse nutidens problemer

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1)

Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1) Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1) Indsigt og træning i procesledelse Drømmer du om at skabe reelt følgeskab i dine forandringsprocesser? Har du følelsen af, at dine evner ikke helt rækker til at lede

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Lederen som facilitator af innovation og forandring Lederen som facilitator af innovation og forandring Styrk din facilitatorrolle Mange ledere faciliterer hver eneste dag, men de færreste har lært at benytte de grundlæggende teknikker, som skaber gode

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Coaching som arbejdsredskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompe- tencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret

Læs mere