Institut for Dynamisk Lederskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Dynamisk Lederskab"

Transkript

1 Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende og bevidstheds frembringende. At finde mening, værdier, mål og retning for udvikling er essentielt for mennesker og organisationer. Formålet med grundforløbet er at tilegne sig en personlig og faglig tilgang til samtaler og menneskers udvikling. Det er et udviklingsforløb der udfordrer dig både personligt og fagligt gennem fem intense uddannelsesmoduler, hvor du vil opleve begivenheder, nærvær og læring der gør en forskel nu og de kommende mange år. På grundforløbet vil du udvikle evnen til at være tro mod dig selv, dine værdier og det der betyder mest for dig som menneske. Et stærkt personligt lederskab er en forudsætning for at lykkes med mange af livets udfordringer. Sammen med den personlige udvikling kommer du til at undersøge, lære og træne nogle effektive metoder, der kan gøre dig i stand til at fremkalde menneskers potentialer og motivere mennesker til læring og udvikling. Du trænes i samtaleteknikker og kommunikation der inddrager det hele menneske. Du lærer at fungere som coach for enkeltpersoner. Selvudvikling og at være professionel coach er tæt forbundet. At kende og anerkende dig selv er forudsætningen for at kunne se, høre og anerkende andre som de er, uden at relationen bliver forstyrret af dine projekter og blinde pletter. Gennem uddannelsen vil du intensivt træne og udvikle den nødvendige selvindsigt. Nedenstående indstillinger søges implementeret under uddannelsen: 1. De betingelser mennesker vokser op i, og lever under, er afgørende for i hvor vid udstrækning positive og destruktive potentialer aktualiseres. 2. Mennesket har grundlæggende de ressourcer der skal til for at finde mening med sit liv. 3. Mennesket vælger selv sine værdier, antagelser og indstillinger til livet. 4. Nuet indeholder nøglen til anerkendelse og selvaccept. 5. At være i verden med det der er. 6. Det vi fokuserer på, bliver vores virkelighed. Udbytte Coach uddannelsen er et omfattende og intenst udviklingsforløb der fremelsker personlig udvikling som styrker det faglige og personlige lederskab. Du trænes i evnen til at motivere og inspirere, formidle og skabe forståelse for værdier og visioner, fremtræde autentisk og empatisk - at sætte ægte og troværdige fodspor. Uddannelsen byder på træning og læring der gør dig i stand til at udøve coaching på et professionelt niveau.

2 Selvindsigt og personlig bevidsthed er afgørende for hvorvidt du kan udøve coaching på et etisk og professionelt højt niveau. På uddannelsen udfordres du til at anvende dit fulde potentiale, defineret ved fem grundlæggende intelligenser. Samtidig udfordres du til at beskrive og udvikle hvilket menneske du ønsker at være og hvad du brænder for at bidrage med. Dine kollegaer får en sparringspartner/leder, der har en unik evne til at fremkalde klarhed og muligheder i en given situation og som mestrer coaching og teknikker der skaber optimal læring, forståelse og handlekraft. Relationer, samarbejde, konflikter og samtaler forandres efter du har fuldført uddannelsen. Du udvikler en attraktiv evne til at være nærværende og se tingene som de er. Målgruppe Uddannelsens målgruppe er dig der ønsker en grundig coach uddannelse og ønsker at anvende coaching i hverdagen. Vi har uddannet mennesker der nu arbejder som selvstændig coach, er offentlige og private ledere, selvstændige konsulenter, HR medarbejdere, projektledere, undervisere og nøglemedarbejdere med stor organisatorisk berøringsflade. Forløbet 5 uddannelsesmoduler over 4 dage Træningsgruppe Træning med klient Udviklingssamtale med uddannelsesleder Logbog og selvrefleksion Læsning af liieratur Modul 1-5 Undervisning Pause Undervisning Dag Dag Dag Dag Læringsmiljø Vi har som mål at etablere et optimalt læringsmiljø. Derfor er forløbet designet som en blanding af forskellige læringsformer, der veksler mellem teoretiske input, praktiske øvelser og træning, erkendelse, refleksion og stillingtagen. Vi vægter et åbent læringsmiljø som giver mulighed for at den fornødne information bliver tilgængelig for coachens udvikling. På hvert uddannelseshold etableres trænings- og studiegrupper. David A. Kolb har beskrevet den pædagogik, som vi bruger på coachuddannelsen i bogen "Experiential Learning: Experience as the source of Learning and Development". Vi har omsat Kolb s erfaringer til en pædagogik, der virker særdeles effektivt til personlig/faglig udvikling.

3 Institut for Dynamisk Lederskab og coachuddannelsens pædagogiske principper gør, at du samtidig udvikler selvtillid og selvværd. Selvtillid kan bruges til at skabe bevidsthed om egne svagheder og ikke mindst til at gøre svagheden til et udviklingspotentiale. Gennem uddannelsen kommer du mange gange til at tage stilling til dig selv og vi tilstræber tydelige værdier og holdninger - at finde sin filosofi, sin identitet er eksistentielt for måden at håndtere sit arbejde og liv på, dette sker på uddannelsen, gennem træning, erfaring, feedback, refleksion og supervision af træning. Træningsgrupper På første modul dannes træningsgrupper. Efter hvert uddannelsesmodul forholder træningsgrupperne sig til en eller flere hjemmeopgaver med udgangspunkt i teorien og den praktiske træning fra det netop gennemførte modul. En aktiv træningsgruppe med engagerede medlemmer er en vigtig del af coachuddannelsen. Det er her, du frit kan træne og reflektere over faglige og personlige udfordringer. I træningsgruppen hentes inspiration til at udfylde rollen som coach. For at udfylde rollen og gøre det godt må coachen til stadighed reflektere over sin egen praksis og over sit eget liv Træningsgruppen er for mange af vore deltagere blevet en erfa og netværks gruppe som arbejder videre efter endt uddannelse. Hjemmeopgaver Efter hvert uddannelsesmodul forholder træningsgrupperne sig til en hjemmeopgave med udgangspunkt i teorien fra det netop gennemførte modul. I træningen arbejdes der med brug af observatør eller reflekterende teams. Observationerne indeholder ofte vigtige budskaber til udvikle og skaffe overblik for coach rollen. Det er afgørende for coachens udvikling at tage stilling til udviklingsforkanten i den aktuelle situation og derved sætte fokus. Indhold og metoder På uddannelsen vil du møde et menneskesyn der er holistisk og bygger på eksistentiel og humanistisk psykologi. Vi antager, at mennesket er en del af helheden og helheden er en del af det enkelte menneske. Mennesker lever livet i indbyrdes forbundethed og er her på jorden for at bidrage til fællesskabet. Hvert eneste menneske har sit eget verdensbillede som er skabt fra fødslen og frem til nu. Menneskets verdensbillede præger fortolkningen af følelser, oplevelser, tanker og behov. Fortolkningen og verdensbilledet er bestemmende for samspillet med omverden og dermed afgørende for hvorvidt det lykkes at skabe meningsfulde interaktioner med andre mennesker. Vi ser det enkelte menneske som unikt og indeholdende et potentiale af stor visdom. Det teoretiske grundlag Den grundlæggende teori er hentet fra humanistisk- og eksistentiel-psykologi samt den fænomenologiske tilgang. Den fænomenologiske metode antager, at coachen ikke kan vide, hvad det andet menneske har brug for, før han gennem rolig og stilfærdig udspørgen har fået den anden til at åbne sit sind og derved fået adgang til vedkommendes oplevelsesverden. Derudover inddrages der elementer fra systemisk- og positiv psykologi. Carl Rogers betragtes ofte som empatibegrebets fader. Han betragtede empati som selve kernen i relation til klienten. At være empatisk tilstede betyder, at coachen lever sig ind i

4 klientens situation og skaber en følelsesmæssig identificering, samtidig med at han er klar over, at det handler om klienten, ikke ham selv. Carl Rogers udtrykte det meget klart: "Coachens eneste bestræbelse er at følge sin klient med empatisk forståelse, og via sin kommunikation af denne forståelse samtidig at udtrykke sin ubetingede positive anerkendelse, eller ubetingede accept, af klienten". Empati er en afgørende egenskab som trænes og bevidstgøres på følgende måder: Primær empati: at føle med klienten; at læse nonverbale følelsesmæssige signaler. Samstemmighed: At lytte med fuld modtagelighed; at stille sig ind på klienten. Empatisk præcision: At forstå klientens tanker, følelser og hensigter. Coachteknikkerne du træner og lærer stammer fra bl.a LØFT og GROW modellerne. IDL har med succes siden 2002 samlet teknikkerne i IDL 9-trins model. Uddannelsen indeholder desuden teori og træning i forhold til nedenstående: Motivationens psykologi og dynamik. Kommunikationsteori Individuel coaching Visualisering Mentaltræning Skabende nærvær Principperne for personligt lederskab Proaktiv planlægning Konfliktløsning/håndtering Træning i kommunikation og kontakt Krops- og behovsbevidsthed. Det menneskelige helhedssyn Litteratur på uddannelsen Coaching - hvad, hvorfor, hvordan Gjerde, Susan Coaching, læring og udvikling Stelter, Reinhard Det selvhelbredende menneske Ehdin, Susanna Vilje Ul mening Frankl, Viktor E. KommunikaUon og økomentale systemer Ølgaard, Bent KogniUv coaching Osetrich & Johansen Flow- opumaloplevelsens psykologi Csikszentmihalyi, Mihaly MoUvaUons samtalen William R. Miller & Stephen Rollnick Social intelligens Goleman, Daniel PosiUv Psykologi Myszak, Anders og Simon Nørby Løsningsfokuseret coaching Berg, Insoo Kim & Peter Szabó

5 Kort gennemgang af uddannelsesmodulerne Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Eksamen Grundlæggende begreber, teori og metode. Træning, refleksion, værdier, etik og proaktiv mindset. Dannelse er træningsgrupper. Værdier og personlige og faglige mål. Udvikling gennem anerkendelse. Teori og metode. Etik og coaching. Træning, refleksion, værdier og holdninger. Målet/kontrakten. Kontrakter med personlige og faglige mål. Teori og metode. Etik og coaching. Træning, refleksion, værdier og holdninger. Coaching og konflikter. Dynamisk udvikling og at give plads til det største fremtidige potentiale. Eksistentielle dimensioner. Teori, metode og konflikthåndtering. Træning, refleksion, værdier og holdninger. Indlæringsstrategier og mennesketyper. Udvikling - afspænding. Eksistentielle dimensioner. Teori, træning, refleksion, værdier og holdninger. Afslutning af uddannelsen/ kursusbevis. Del 1 kan afsluttes med eksamen og skal bestås for at gå videre til anden del -eksistentiel coach/ Synergimager eller uddannelsen til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Aktuelle datoer og online Ulmelding finder du på Ønsker du yderligere informauon om uddannelsen og IDl? Kontakt uddannelsesleder Allan Fedders, tlf

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer

TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer SEB Gruppen A/S tilbyder ny kompetenceskabende uddannelse SEB Gruppen A/S har i mange år bistået virksomheder og organisationer i deres bestræbelser på

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Kursusstart, første modul d. 7.- 8. maj 2007 Hold 5, KBH ing -Uddannelsen Modul 1 Dit fokus som coach Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Modul 3 Forandringsledelse, motivation og

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere