ERHVERVS- STRATEGi 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- STRATEGi 2007"

Transkript

1 ERHVE HVERVS- VS- STRATEG TEGi 2007

2

3 5 Indledning 6 Roskildes udgangspunkt 10 Vision,, str trat ategi og indsatsområder 14 Innovation og iværksætt ærksætteri 16 Infras astruktur og areal ealer er 20 Erhverv ervsservic service e og samarbejde

4 4 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

5 Indledning Erhvervsstrategi 2007 tager udgangspunkt i Roskildes potentiale som Sjællands kraftcenter for viden- og oplevelsesøkonomi. Roskilde har de seneste år forstået at udnytte samspillet mellem kultur og erhverv og gennem en satsning på kultur, kreativitet og viden tiltrukket nye virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til Roskildes erhvervsliv. Udviklingen af det stationsnære erhvervsområde i Trekroner og Unicongrunden er centrale i forhold til erhvervsudviklingen i Roskilde, men erhvervsstrategien er også en strategi med fokus på rammebetingelser for erhvervsudviklingen i Roskilde generelt, herunder en god erhvervsservice, attraktive erhvervsarealer og veludbygget infrastruktur og et tæt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde. Erhvervsstrategi 2007 er ikke kun en kommunal strategi for erhvervsudviklingen, men udtryk for et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet i Roskilde. Erhvervsstrategien er således blevet til i et tæt samarbejde mellem Erhvervsforum Roskilde, erhvervsfremmeaktører og Roskilde Kommune. Der er foreslået en række konkrete tiltag i erhvervsstrategien. Nogle vil virke på kort sigt, mens andre vil være længere tid om at slå igennem. Strategien er ikke udtømmende for de initiativer, der skal iværksættes de kommende år. Strategien skal også ses som en ramme for samarbejdet mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet. Mange nye projekter forventes at blive igangsat i takt med, at dette samarbejde udfolder sig. Byrådet har valgt at opstille nogle succeskriterier for opfyldelsen af erhvervsstrategien. Det er således målsætningen, at der inden udgangen af 2015 skal være etableret: Vækstmiljøer med plads til iværksættere og vækstorienterede virksomheder i Trekroner og på Unicongrunden. Mindst nye vidensarbejdspladser i Trekroner. Mindst 10 virksomheder inden for oplevelsesøkonomi på Unicongrunden. Byrådet er opmærksom på, at en snæver erhvervspolitisk indsats ikke gør det alene. Erhvervspolitik handler i dag ikke kun om at skabe gode rammer for virksomhederne, rammerne for medarbejdernes dagligdag, og livsvilkår skal også tænkes med. Attraktive bosætningsmiljøer, et rigt og varieret kulturliv samt gode rekreative områder er vigtige i forhold til at tiltrække og fastholde indbyggere og dermed kvalificeret arbejdskraft til Roskildes virksomheder. Erhvervsstrategien skal derfor ses i sammenhæng med Roskilde Kommunes øvrige strategier. Roskildes Erhvervsstrategi

6 Roskildes udgangspunkt Roskilde har alle ingredienserne til et attraktivt erhvervsmiljø. God beliggenhed og infrastruktur, attraktive erhvervsarealer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, et stærkt brand og et aktivt og velfungerende erhvervsliv. God beliggenhed og infras astruktur Roskildes beliggenhed i hovedstadsområdet og midt på Sjælland og en veludbygget infrastruktur betyder, at Roskilde er en del af et meget stort arbejdsmarked. Den lette adgang til Roskilde med motorvej og tog giver virksomhederne gode muligheder for at finde medarbejdere med de rette kompetencer og kvalifikationer fra hele Sjælland. Roskilde Station er den station, der har flest passagerer uden for København og er let at nå fra hele Sjælland. Den planlagte udvidelse af motorvejen mellem Roskilde og Fløng i vil gøre det lettere at komme med bil til en af Roskildes mange arbejdspladser. Den mulige udvidelse af Roskilde Lufthavn betyder, at Roskilde bliver en mere attraktiv lokaliseringsmulighed for internationale virksomheder. Attraktiv aktive e erhverv ervsar sareal ealer er Attraktive og velbeliggende erhvervsarealer har også stor betydning for Roskildes konkurrenceevne. Virksomheder har forskellige krav til deres lokalisering. Nogle stiller krav om synlighed, andre prioriterer bymiljø eller adgang til motorvejen. Roskilde har mange attraktive erhvervsarealer, hvor nye virksomheder kan placere sig. De største er: Trekroner, som er det eneste erhvervsareal i hovedstadsområdet, der på én gang ligger stationsnært og i tæt forbindelse med en højere læreanstalt. Unicongrunden, som på grund af den særlige profil er interessant for virksomheder inden for oplevelsesøkonomien. Erhvervsarealerne i tilknytning til Roskilde Lufthavn, som udlagt til lufthavnsrelaterede erhverv. Roskilde har mange udbyggede erhvervsområder, som rummer en række innovative virksomheder ofte med en blanding af produktion og udviklingsaktiviteter. For orskning og uddannelse Viden er et afgørende konkurrenceparameter i Vidensamfundet. Virksomheder inden for alle brancher fungerer i markeder med konstante krav om nye produkter med større videnindhold. Kun de virksomheder, som formår at omstille sig løbende, kan klare den stadig hårdere globale konkurrence. De mange forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Roskilde har stor betydning for erhvervslivet. Viden i form af de nyeste resultater fra forskningen fra blandt andet RUC og Risø og de mange unge, som hvert år afslutter en uddannelse på en af Roskildes mange uddannelsesinstitutioner, giver erhvervslivet i Roskilde en konkurrencefordel i forhold til erhvervslivet i andre byer med færre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 6 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

7 Et stærkt brand Roskilde er kendt ud over landets grænser. Roskilde har mange kulturelle fyrtårne som Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet og ikke mindst Roskilde Festival. Disse tiltrækker mange turister til Roskilde og giver Roskilde en identitet, som virksomhederne kan bruge i deres markedsføring. Kvaliteten af den offentlige service, de kulturelle tilbud, de mange uddannelsesinstitutioner og et attraktivt bymiljø har også stor betydning for virksomhederne i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsstrategi 2007 skal derfor ses i sammenhæng med kommunens øvrige udviklingsarbejde, idet en snæver erhvervspolitisk indsats ikke gør det alene. Et velfunger elfungerende ende erhverv ervsliv Roskilde Kommune har ca arbejdspladser. Erhvervslivet i Roskilde er præget af få store, internationalt orienterede virksomheder og en lang række små og mellemstore virksomheder. Roskilde har en række virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for medico-branchen og er en del af hovedstadsregionens medicoklynge. De sidste 10 år er der skabt mere end nye arbejdspladser i Roskilde Kommune. Mere end 40 % af Roskildes arbejdspladser er i den offentlige sektor, mens resten er fordelt i det private erhvervsliv. Roskildes Erhvervsstrategi

8 Kort og godt De seneste år har der været en voldsom udvikling inden for forretningsservice, som omfatter en stor del af de såkaldte vidensarbejdspladser (pengeinstitutter, liberale erhverv, forskning og udvikling, rådgivningsvirksomhed inkl. IT), således at 16 % af arbejdspladserne i dag er inden for forretningsservice. Selv om Roskilde er den kommune i Region Sjælland, der har flest arbejdspladser inden for forretningsservice, ligger Roskilde et stykke under hovedstadsområdet, hvor 22 % af arbejdspladserne er inden for forretningsservice. Erhverv ervsstruktur trukturen en i Roskilde i proc ocent ent 2005 Danmark Hovedstadsområdet Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Næstved Slagelse Landbrug, fiskeri og råstofudvinding. 3,4 0,3 1,3 4,2 3,3 Industri samt Bygge og anlæg 21,1 13,2 16,1 19,2 20,8 Energi og vandforsyning 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 Handel, hotel og restauration 18,1 17,6 18,2 19,1 17,0 Transport og telekommunikation 6,2 8,3 4,5 4,4 4,6 Finansiering, forretningsservice mv. 14,1 22,3 16,1 10,1 9,3 Offentlig administration, sundhed mv. 36,6 37,7 43,6 42,7 44,7 8 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

9 Inden for kommunen findes en række forskningsinstitutioner som Roskilde Universitetscenter, Forskningscenter Risø, Danmarks Miljøundersøgelser og Slagteriernes Forskningscenter. Disse forskningsinstitutioner med mere end ansatte i forskningsmiljøer giver sammen med CAT og Erhvervssamarbejdet Sjælland et godt grundlag for iværksætteri og innovation i Roskilde. Roskilde har mange uddannelsesinstitutioner. Foruden Roskilde Universitetscenter har Roskilde uddannelsesinstitutioner som Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Uddannelsescenteret i Roskilde - Slagteriskolen, CVU Øst, Sygeplejerskolen i Roskilde, Roskilde Pædagogseminarium, Himmelev Gymnasium, Katedralskolen, Roskilde Gymnasium m.fl. Mere end unge vælger hvert år at uddanne sig i Roskilde. Roskildes Erhvervsstrategi

10 Vision, strategi og indsatsområder Roskilde har alle ingredienser til et attraktivt erhvervsmiljø, både hvad angår de basale og mere avancerede rammebetingelser. Roskilde er derfor ikke i en situation, hvor der skal opfindes noget nyt. Udfordringen er snarere at fastholde og videreudvikle det, Roskilde allerede har. Vision Byrådets vision for Roskilde Kommune er, at: Roskilde skal være en attraktiv ramme for innovative virksomheder og iværksættere med gode ideer. Roskilde skal udvikles til Sjællands knudepunkt for viden- og oplevelsesøkonomi gennem et tæt samarbejde mellem forskningsog uddannelsesinstitutioner, kulturliv og erhvervsliv. Visionen er udtryk for de forventninger, som byrådet har til erhvervsudviklingen. Visionen er ambitiøs og afspejler de indsatsområder, Roskilde Kommune vil sætte fokus på i de kommende års erhvervsudvikling. Dette betyder ikke, at Roskilde fravælger virksomheder, som ikke passer ind i forhold til visionen. Derfor vil der også i erhvervsstrategien blive lagt op til udlæg af nye erhvervsarealer til produktionserhverv, som i dag kan have svært ved at finde en egnet placering i Roskilde. 10 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

11 Indsatsområder Strategien udmøntes gennem tre indsatsområder. Innovation og iværksætteri Roskilde Kommune vil medvirke til at styrke samspillet mellem kulturliv, erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne om innovation i de eksisterende virksomheder og i forhold til at skabe gode rammer for etablering af nye virksomheder. Infrastruktur og arealer Roskilde Kommune vil sikre, at der er attraktive erhvervsarealer til alle former for erhverv og arbejde for en bedre tilgængelighed til erhvervsområderne. Erhvervsservice og samarbejde Roskilde Kommune vil have en kompetent og effektiv service af erhvervsvirksomheder og et tæt og proaktivt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde om udvikling af gode rammebetingelser for erhvervslivet. Succeskrit eskriterier erier Erhvervsstrategien sætter fokus på Roskildes potentiale som Sjællands knudepunkt for videnog oplevelsesvirksomheder. Byrådet har valgt at opstille nogle succeskriterier for opfyldelsen af erhvervsstrategien. Der skal inden udgangen af 2015 være etableret: Vækstmiljøer med plads til iværksættere og vækstorienterede virksomheder i Trekroner og på Unicongrunden. Mindst nye vidensarbejdspladser i Trekroner. Mindst 10 virksomheder inden for oplevelsesøkonomi på Unicongrunden. Roskildes Erhvervsstrategi

12 En væsentlig grund til at sætte særlig fokus på tiltrækning af vækstorienterede, videnintensive virksomheder er det nye forslag til landsplandirektiv for hovedstadsområdet, som fastlægger, at større kontorarbejdspladser fremover fortrinsvist skal placeres mindre end 600 meter fra en station. Landsplandirektivet og igangsættelsen af centerbyggeriet i Trekroner forventes at øge interessen for etablering af større videnintensive virksomheder til Trekroner. Det vurderes, at der er plads til ca nye arbejdspladser i Trekroner. 12 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

13 Roskilde Festival er ikke kun Europas største musikbegivenhed, men er blevet rammen for en række mindre virksomheder, som beskæftiger 40 fuldtidsansatte året rundt. Roskilde Festival havde i 2006 et overskud på ca. 16 mio. kr. Siden starten i 1971 har Roskilde Festival uddelt knap 100 mio. kr. til almennyttige, kulturelle og humanitære formål. Det vurderes, at Roskilde Festival giver en øget omsætning i Roskildes butikker på mere end ½ mia. kr. Oplevelsesøkonomi dækker over virksomheder, hvis forretningsgrundlag og udviklingspotentiale bygger på at skabe en oplevelsesværdi for kunden, og herved opnå en øget pris og bedre markedsposition. Inden for brancher som mode, reklame, musik, forlystelser, computerspil, arkitektur, design, teater og film m.fl. spiller oplevelsen en særlig stor rolle. Disse kreative erhverv har de seneste år oplevet en enorm vækst, der forventes at forsætte de kommende år. Roskildes Erhvervsstrategi

14 Innovation og iværksætteri Innovation er et nøgleord for virksomheder, hvis de skal styrke konkurrenceevnen. På grund af pres fra lavtlønslande er det nødvendigt, at produktionen af varer og tjenester konstant udvikles og effektiviseres. Innovative virksomheder og iværksættere opstår ikke af sig selv. De rette rammebetingelser for deres fremkomst og vækst er afgørende for deres overlevelse. Det er derfor vigtigt at styrke samspillet mellem forskningsinstitutionerne og erhvervslivet. Der skal skabes nye koblinger mellem erhvervsmæssige styrkepositioner og anvendelsen af ny teknologi og nye forretningsmodeller og bedre rammer for iværksættere og mindre vækstorienterede virksomheder. Erhvervsstrategi 2007 lægger stor vægt på, at samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturliv og erhvervsliv styrkes med henblik på at skabe tværgående og utraditionelle anvendelser af kompetencer på tværs af sektorer og på langs af værdikæder. Projekt 1 Netværk af videninstitutioner For bedst muligt at udnytte potentialet i Roskildes mange videninstitutioner i forhold til by- og erhvervsudvikling er det nødvendigt at skabe et handlekraftigt forum, hvor nye ideer kan opstå og nye projekter sættes i gang. Roskilde Kommune vil i samarbejde med RUC, Risø og CAT etablere en tænketank, som skal udvikle nye ideer til by- og erhvervsudvikling og konkrete forslag til samarbejdsprojekter mellem videninstitutioner og kultur- og erhvervsliv. Projekt 2 Innovativt samspil mellem em videninstitutioner og erhverv ervsliv Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i Roskilde er et stort potentiale for erhvervsudviklingen i Roskilde. For at øge innovationskapaciteten blandt virksomhederne i Roskilde Kommune er der behov for at forbedre det innovative samspil mellem virksomheder og videninstitutioner, samt i forhold til myndigheder og erhvervsfremmeaktører. Roskilde Kommune vil arbejde for et tættere samarbejde mellem videninstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører. Konkret vil Roskilde Kommune sammen med Erhvervssamarbejdet Sjælland undersøge interessen for etablering af et eller flere klyngesamarbejde(r) mellem videninstitutioner og erhvervsliv - eksempelvis inden for medicobranchen. Projekt 3 Væks ækstmiljø i Trekr ekroner Antallet af nyetablerede virksomheder er blevet fordoblet på fem år i Roskilde Kommune. I 2000 valgte 413 at etablere ny virksomhed, mens hele 948 valgte at starte som selvstændige i Halvdelen af de nyetablerede virksomheder er inden for forretningsservice. De mange iværksættere betyder, at der er stor efterspørgsel efter iværksætterhuse og kontorlokaler i Roskilde, og mange står på venteliste til at få en plads i et kontorfællesskab. Roskilde Kommune vil i samarbejde med RUC, CAT og private investorer arbejde for etablering af et vækstmiljø i Trekroner. Vækstmiljøet skal blandt andet skabe plads til studenteriværksætteri og vækstorienterede virksomheder samt rumme vejledning og rådgivningstilbud. Vækstmiljøet skal i sin fysiske udformning virke som et fyrtårn i forhold til innovation og iværksætteri i Trekroner. Projekt 4 Væks ækstmiljø på Unicongrunden Unicongrunden skal de kommende år udvikles til en levende bydel. I området omkring de store haller er det planen, at der skal udvikles et spændende miljø, der integrerer kulturaktiviteter og kulturelle erhverv. Et af de centrale elementer i udviklingen af Unicongrunden som et regionalt center for kulturerhverv er etableringen af et kraftcenter for viden- og oplevelsesøkonomien i form af et vækstmiljø. Roskilde Kommune vil i et tæt samarbejde med kultur- og erhvervsliv udarbejde et grundlag for en langsigtet udvikling af Unicongrunden med ca nye arbejdspladser inden for blandt andet kultur-erhverv. Centrale elementer i udviklingen af Unicongrunden er lokaler med lav husleje i eksisterende bygninger, mulighed for nybyggeri til mere etablerede virksomheder og etableringen af et vækstmiljø i en af hallerne på Unicongrunden. 14 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

15 CAT er Danmarksmestre i at udvikle nye vækstvirksomheder. En international undersøgelse af vækstvirksomheder viser, at 4 ud af 8 danske supergazeller - virksomheder, som forventes at få en omsætning på over ½ mia. kr. inden for en kort årrække - er etableret i samarbejde med CAT. Erhvervssamarbejdet Sjælland har de seneste år specialiseret sig i forhold til rådgivning af kreative iværksættere og virksomhederne inden for oplevelsesøkonomi blandt andet ved afholdelse af såkaldte syrebad, hvor iværksættere udfordres af erfarne forretningsfolk. Roskilde Bank har blandt andet i kraft af Musicon Valley samarbejdet fået kontakt til mange virksomheder inden for oplevelsesøkonomi. Henvendelserne spænder fra finansiering af højteknologiske lys- og lydvirksomheder til finansiering af filmproduktioner med blandt andre Wikke og Rasmussen. Roskildes Erhvervsstrategi

16 Infrastruktur og arealer En veludbygget infrastruktur hører til blandt virksomhedernes basale erhvervsvilkår. Betydningen af tilgængeligheden til erhvervsområderne i Roskilde bliver ikke mindre af, at mange pendler fra omegnskommunerne til en arbejdsplads i Roskilde. Roskilde har en meget god tilgængelighed. Alle regionale tog til og fra København med undtagelse af lyntogene stopper i Roskilde. Der er også gode vejforbindelser til København og hele Sjælland. Udviklingen og forbedringen af infrastrukturen fordrer en løbende interessevaretagelse i forbindelse med statslige infrastrukturinvesteringer i veje, bane og en udvidelse af Roskilde Lufthavn. Roskilde har et godt udgangspunkt for at tiltrække flere vækstorienterede virksomheder blandt andet i kraft af de meget attraktive erhvervsarealer og den gode tilgængelighed. Dette potentiale skal udnyttes gennem en skærpelse af de forskellige erhvervsområders profil og målrettet markedsføring af områderne. Projekt 5 Areal ealer er til kont ontor orerhv erhverv erv I Trekroner ligger nogle af hovedstadsområdets mest attraktive erhvervsarealer. Med regeringens forslag til landsplandirektiv for hovedstadsregionen strammes det såkaldte stationsnærhedsprincip. Fremover skal kontorvirksomheder over m 2 fortrinsvist lokaliseres mindre end 600 meter fra en station. Få kommuner har ledige arealer mindre end 600 meter fra en station og ingen andre steder i hovedstadsregionen findes stationsnære arealer i tilknytning til højere læreranstalter. Med stramningen af stationsnærhedsprincippet og påbegyndelsen af centerbyggeriet i Trekroner og et andet erhvervsbyggeri under planlægning er det byrådets forventning, at der vil ske en voldsom udbygning af Trekroner de næste år. Roskilde Kommune vil arbejde på en udvikling og markedsføring af Trekroner som attraktivt lokaliseringsmulighed for store videnintensive virksomheder. I samarbejde med Erhvervssamarbejdet Sjælland og investorer/ entreprenører skal eventuelle barrierer for udviklingen af Trekroner afdækkes og afhjælpes. Projekt 6 Areal ealer er til produktionserhv oduktionserhverv erv Langs Københavnsvej er der erhvervsarealer til større produktions- og lagervirksomhed. Området har været reserveret til en udvidelse af Nycomed og til andre virksomheder, som kombinerer produktion og udviklingsaktiviteter samt til virksomheder, der bliver presset ud af Industrivejområdet som følge af omdannelse af dette område til detailhandel. Gadstrup Erhvervspark har de sidste år udviklet sig til et velfungerende erhvervsområde med lager og produktionsvirksomheder. Vest for erhvervsområdet Møllehaven i Jyllinge er der udlagt et erhvervsområde til produktionsog lagervirksomheder samt kontor. Roskilde Kommune vil arbejde for en udlægning af et nyt erhvervsområde til produktionserhverv i tilknytning til Køgevej samt indlede en dialog med ejeren af arealet vest for Møllehaven om en udvikling af dette område. Projekt 7 Areal ealer er til lufthavnsrelat elater erede ede erhverv erv Det er stadig usikkert om Roskilde Lufthavn bliver udvidet og i givet fald, hvornår der begynder at komme øget trafik på lufthavnen. På trods af usikkerheden har investorer tilkendegivet interesse for etablering af hoteller og andre servicefunktioner i relation til lufthavnen. Der er udlagt et m 2 areal til lufthavnsrelaterede virksomheder. I dag er der ca. 50 virksomheder med 300 ansatte i området, men en udvidelse af lufthavnen vil skabe op imod nye arbejdspladser som direkte følge af lufthavnsudvidelsen. 1 På sigt forventes det, at en udvidelse af lufthavnen vil kunne tiltrække flere konferencer og messer, og at flere internationale virksomheder vil lokalisere sig i Roskilde mv. En forudsætning for, at Roskilde får det optimale ud af en eventuelt udvidelse af lufthavnen er, at Roskilde Kommune, erhvervsfremmeaktører og erhvervsliv allerede nu forbereder sig på udvidelsen som Lolland de sidste år har gjort det i forhold til planerne om en Femern-forbindelse. Roskilde Kommune vil i samarbejde med erhvervslivet i Roskilde, erhvervsfremmeaktører, nabokommuner og potentielle investorer udarbejde en handlingsplan for, hvordan udvidelsen af lufthavnen bedst muligt udnyttes i forhold til 16 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

17 at skabe nye arbejdspladser i Roskilde. Handlingsplanen skal blandt andet omfatte udbygning af Køgevej, kollektiv trafikbetjening af lufthavnen, afklaring af muligheder for rekreative funktioner i tilknytning til lufthavnen, etablering af hoteller osv. Projekt 8 Areal ealer er til detailhandel Roskilde er en attraktiv handelsby med et varieret og mangfoldigt butiksudbud. Det giver Roskilde en position som et regionalt center for detailhandel med et stort opland. De sidste år er der sket en voldsom udbygning af detailhandlen primært på indre Københavnsvej, hvor Ro s Torv i disse år udvikles fra at være et lokalt butikscenter med 50 butikker til at være et regionalt center med 96 butikker. Roskilde Kommune vil arbejde på en forsat udvikling af Københavnsvej og Industrivejområdet i en tæt dialog med interesserede investorer og for en forbedret sammenhæng mellem Københavnsvej og den historiske bymidte. Projekt 9 Serviceeft eefter ersyn på eksister erende ende erhverv ervsområder Erhvervsområder er som andre byområder dynamiske. I nogle tilfælde skaber udviklingen i erhvervsområderne eller de omkringliggende områder konflikter mellem forskellige funktioner. Det er derfor fornuftigt regelmæssigt at vurdere erhvervsområdernes profil og udviklingsmuligheder. Roskilde Kommune vil tilbyde grundejerforeninger i Roskildes erhvervsområder et servicecheck, herunder en vurdering af det planlægningsmæssige grundlag for udviklingen af erhvervsområdet, mulighederne for en forskønnelse af området mv. Projekt 10 Tilgængelighed i Roskilde Udvidelsen af motorvejen vil have en positiv virkning i forhold til trængselsproblemer i den sydlige del af Roskilde, idet flere vil benytte motorvejen i stedet for de mindre veje gennem Roskilde. Der er imidlertid også trængselsproblemer i den nordlige del af Roskilde på A6 og Københavnsvej. En ny vejforbindelse nord om Trekroner vil kunne afhjælpe trængselsproblemet her. Roskilde Kommune vil arbejde for en ny vejforbindelse nord om Trekroner for at aflaste A6 forbindelsen og Københavnsvej og gennem udarbejdelsen af en trafikpolitik arbejde for at afhjælpe trængselsproblemer generelt. Projekt 11 Park arkeringspolitik Muligheden for at komme til bymidten for at handle, arbejde og gøre brug af servicetilbud mv. er en forudsætning for, at bymidten kan udvikles. Der har tidligere været overvejelser om udvidelse af P-kapaciteten i bymidten samt finansiering af et P-hus eller P-kælder via betalingsparkering i bymidten. Roskilde Kommune vil i samarbejde med blandt andre Roskilde Handel vurdere om, der er behov for en udvidelse af parkeringskapaciteten i bymidten. Roskilde Kommune vil på denne baggrund overveje, om der skal udarbejdes forslag til et eller flere P-huse/kældre eventuelt finansieret via indførsel af betalingsparkering i Roskilde. 1 En tommelfingerregel i forbindelse med udvidelse af kapacitet på lufthavne er, at der skabes ét nyt job pr passagerer. Ved 10 ruter med 2 afgange og 2 ankomster på alle hverdage og en kapacitet på 100 passagerer pr. fly vil der ved flyvning på alle hverdage 50 uger om året være passagerer. Roskildes Erhvervsstrategi

18 En beslutning om udbygningen af Holbækmotorvejen er truffet, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt i Holbækmotorvejen udbygges fra 4 til 8 spor igennem Fløng mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej, og fra 4 til 6 spor på den øvrige strækning mellem Hedelandsvej og Roskilde Vest. Igennem Roskilde udbygges den eksisterende motorvej asymmetrisk, dvs. at den nordlige vejkant bibeholdes, og udvidelsen sker langs sydsiden af motorvejen. Beslutningen om udvidelse af jernbanekapaciteten mellem Roskilde og Ringsted forventes truffet i Roskilde Kommune arbejder for, at udvidelsen af jernbanekapaciteten sker ved udbygning af den eksisterende bane og ikke gennem anlæg af en helt ny jernbaneforbindelse over Køge. 18 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

19 Roskilde har mange attraktive erhvervsarealer til forskellige former for erhverv. Trekroner er kommunens største erhvervsareal. På de ca m 2 erhvervsareal kan der etableres mere end videnintensive arbejdspladser. Ved Risø er der udlagt et ca m 2 erhvervsareal til forskningsbaserede virksomheder. I tilknytning til Roskilde Lufthavn er der ca m 2 erhvervsareal til lufthavnsrelateret erhverv. Roskilde Kommune vil arbejde for udlæg af nye erhvervsarealer til produktionserhverv i Jyllinge og i tilknytning til Køgevej. HUR har i forbindelse med regionplan 2005 fået analyseret de bymæssige rammer for videnvirksomheder i Hovedstadsregionen. Disse viser, at virksomhederne betragter Hovedstadsregionen som én samlet region. Til gengæld understreger videnerhvervenes krav til bymæssige rammer som for eksempel kollektiv trafik, bymæssighed mv., at der er behov for at fastholde en vis bymæssig koncentration for at sikre, at der udvikles en række bykerner, som er attraktive for fremtidens væksterhverv. Roskildes Erhvervsstrategi

20 Erhvervsservice og samarbejde En god og velfungerende erhvervsservice er afgørende for virksomhedernes dagligdag og i forlængelse af det virksomhedernes konkurrenceevne. Roskilde Kommune er med til at skabe de lokale rammer for virksomhedernes vækst og udvikling. Den kommunale erhvervsservice omfatter hjælp til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, en veludbygget og velfungerende infrastruktur, en kompetent og hurtig myndighedsbehandling, udlæg af attraktive erhvervsområder mv. Roskilde Kommune er en del af Erhvervssamarbejdet Sjælland, der yder gratis vejledning til iværksættere, erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder i Roskilde, Lejre og Ringsted kommuner. Udviklingen på erhvervsområdet skal ske både med en intern kommunal forankring og i løbende dialog med erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, kulturlivet og borgerne generelt. Erhvervsstrategien er en invitation til samarbejde på tværs af sektorer om udnyttelse af forskning, viden og kompetencer i forskningsog uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Et tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet er til fordel for alle parter. Byrådet ønsker et tæt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde, kulturliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner om udviklingen af Roskilde. Projekt 12 Regionalt samarbejde Roskilde deltager i mange forskellige regionale samarbejder. I Region Sjælland samarbejder Roskilde med de 16 andre kommuner om planlægning, kollektiv trafik mv. I Vækstforum samarbejder de 17 kommuner i regionen med Region Sjælland om udvikling af gode rammebetingelser for erhvervsudvikling osv. Det er nødvendigt for Roskilde Kommune at etablere et tættere samarbejde med de kommuner i regionen, Roskilde har fælles interesser med. Samtidig er det også vigtigt, at Roskilde styrker samarbejdet med kommuner i hovedstadsregionen og Skåne, da Roskilde funktionelt er en del af Øresundsregionen. Roskilde kan således blive brobygger mellem Region Sjælland og Øresundsregionen. Roskilde Kommune vil arbejde for, at Erhvervssamarbejdet Sjælland bliver rammen for erhvervsudvikling i den nordøstlige del af Region Sjælland og gennem deltagelse i forskellige formelle og uformelle fora i Øresundsregionen sikre, at Roskilde får indflydelse på rammebetingelserne for erhvervsudviklingen på Sjælland. Projekt 13 Byggesagsbehandlingen Der er aktuelt en lang byggesagsbehandlingstid i Roskilde Kommune, som i de øvrige vækstkommuner p.t. op til 20 uger for visse sager. Den lange sagsbehandlingstid skyldes stor byggeaktivitet i kommunen og en række forhold, der har nedsat produktiviteten i forbindelse med kommunesammenlægningen. Roskilde Kommune vil ved en opnormering af personalet inden for byggesagsbehandlingen og en effektivisering af interne arbejdsgange reducere sagsbehandlingstiden til 8 uger for store byggesager og 4 uger for små byggesager. Roskilde Kommune vil gennemføre et projekt, som skal udvikle nye samarbejdsformer i forbindelse med byggesagsbehandling. Projektet vil fokusere på at skabe en større gensidig forståelse for parternes roller og for byggesagsprocessen. Projekt 14 Elektr ektronisk sagsbehandling Der sker i disse år en voldsom udvikling i mulighederne for selvbetjening af virksomheder og borgere via Internettet. Der er behov for løbende at vurdere, om der er nye muligheder for en lettere og mere fleksibel betjening af virksomhederne i Roskilde. Roskilde Kommune vil i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde evaluere virksomhedernes mulighed for selvbetjening via Internettet og med udgangspunkt i en analyse af best pratice i landets kommuner udarbejde et katalog med forslag til forbedring af den kommunale service via Internettet. Projekt 15 VirksomhedsNetværk Roskilde Virksomhedsnetværk Roskilde er et samarbejde mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet i Roskilde om udveksling af erfaringer i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Erhvervslivet og Roskilde Kommune har en fælles interesse i tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft i Roskilde og gennemførelse af konkrete indsatser i forhold til sygemeldte personer og personer med nedsat arbejdsevne. 20 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

Grafisk opsætning: Mette Holm Oplag: 1.000 Trykkeri: Kailow Graphic Miljøcertificeret efter ISO 14001 Arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001

Grafisk opsætning: Mette Holm Oplag: 1.000 Trykkeri: Kailow Graphic Miljøcertificeret efter ISO 14001 Arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001 ERHVERVS- STRATEGi Grafisk opsætning: Mette Holm Oplag: 1.000 Trykkeri: Kailow Graphic Miljøcertificeret efter ISO 14001 Arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001 Trykt på svanemærket papir 5 Indledning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ringsted Kommune Udkast til. Erhvervsstrategi 2007

Ringsted Kommune Udkast til. Erhvervsstrategi 2007 Ringsted Kommune Udkast til Erhvervsstrategi 2007 Det er handlingerne, der tæller! Det er tanken, der tæller, siges det ofte. Sådan er det ikke i Ringsted Kommunes erhvervsstrategi. Her er det handlingerne,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen TVÆRBANEN Højt prioriteret trafikprojekt RING 5 Højt prioriteret trafikprojekt Sep. 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en fælles strategi? 3

Læs mere