ERHVERVS- STRATEGi 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- STRATEGi 2007"

Transkript

1 ERHVE HVERVS- VS- STRATEG TEGi 2007

2

3 5 Indledning 6 Roskildes udgangspunkt 10 Vision,, str trat ategi og indsatsområder 14 Innovation og iværksætt ærksætteri 16 Infras astruktur og areal ealer er 20 Erhverv ervsservic service e og samarbejde

4 4 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

5 Indledning Erhvervsstrategi 2007 tager udgangspunkt i Roskildes potentiale som Sjællands kraftcenter for viden- og oplevelsesøkonomi. Roskilde har de seneste år forstået at udnytte samspillet mellem kultur og erhverv og gennem en satsning på kultur, kreativitet og viden tiltrukket nye virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til Roskildes erhvervsliv. Udviklingen af det stationsnære erhvervsområde i Trekroner og Unicongrunden er centrale i forhold til erhvervsudviklingen i Roskilde, men erhvervsstrategien er også en strategi med fokus på rammebetingelser for erhvervsudviklingen i Roskilde generelt, herunder en god erhvervsservice, attraktive erhvervsarealer og veludbygget infrastruktur og et tæt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde. Erhvervsstrategi 2007 er ikke kun en kommunal strategi for erhvervsudviklingen, men udtryk for et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet i Roskilde. Erhvervsstrategien er således blevet til i et tæt samarbejde mellem Erhvervsforum Roskilde, erhvervsfremmeaktører og Roskilde Kommune. Der er foreslået en række konkrete tiltag i erhvervsstrategien. Nogle vil virke på kort sigt, mens andre vil være længere tid om at slå igennem. Strategien er ikke udtømmende for de initiativer, der skal iværksættes de kommende år. Strategien skal også ses som en ramme for samarbejdet mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet. Mange nye projekter forventes at blive igangsat i takt med, at dette samarbejde udfolder sig. Byrådet har valgt at opstille nogle succeskriterier for opfyldelsen af erhvervsstrategien. Det er således målsætningen, at der inden udgangen af 2015 skal være etableret: Vækstmiljøer med plads til iværksættere og vækstorienterede virksomheder i Trekroner og på Unicongrunden. Mindst nye vidensarbejdspladser i Trekroner. Mindst 10 virksomheder inden for oplevelsesøkonomi på Unicongrunden. Byrådet er opmærksom på, at en snæver erhvervspolitisk indsats ikke gør det alene. Erhvervspolitik handler i dag ikke kun om at skabe gode rammer for virksomhederne, rammerne for medarbejdernes dagligdag, og livsvilkår skal også tænkes med. Attraktive bosætningsmiljøer, et rigt og varieret kulturliv samt gode rekreative områder er vigtige i forhold til at tiltrække og fastholde indbyggere og dermed kvalificeret arbejdskraft til Roskildes virksomheder. Erhvervsstrategien skal derfor ses i sammenhæng med Roskilde Kommunes øvrige strategier. Roskildes Erhvervsstrategi

6 Roskildes udgangspunkt Roskilde har alle ingredienserne til et attraktivt erhvervsmiljø. God beliggenhed og infrastruktur, attraktive erhvervsarealer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, et stærkt brand og et aktivt og velfungerende erhvervsliv. God beliggenhed og infras astruktur Roskildes beliggenhed i hovedstadsområdet og midt på Sjælland og en veludbygget infrastruktur betyder, at Roskilde er en del af et meget stort arbejdsmarked. Den lette adgang til Roskilde med motorvej og tog giver virksomhederne gode muligheder for at finde medarbejdere med de rette kompetencer og kvalifikationer fra hele Sjælland. Roskilde Station er den station, der har flest passagerer uden for København og er let at nå fra hele Sjælland. Den planlagte udvidelse af motorvejen mellem Roskilde og Fløng i vil gøre det lettere at komme med bil til en af Roskildes mange arbejdspladser. Den mulige udvidelse af Roskilde Lufthavn betyder, at Roskilde bliver en mere attraktiv lokaliseringsmulighed for internationale virksomheder. Attraktiv aktive e erhverv ervsar sareal ealer er Attraktive og velbeliggende erhvervsarealer har også stor betydning for Roskildes konkurrenceevne. Virksomheder har forskellige krav til deres lokalisering. Nogle stiller krav om synlighed, andre prioriterer bymiljø eller adgang til motorvejen. Roskilde har mange attraktive erhvervsarealer, hvor nye virksomheder kan placere sig. De største er: Trekroner, som er det eneste erhvervsareal i hovedstadsområdet, der på én gang ligger stationsnært og i tæt forbindelse med en højere læreanstalt. Unicongrunden, som på grund af den særlige profil er interessant for virksomheder inden for oplevelsesøkonomien. Erhvervsarealerne i tilknytning til Roskilde Lufthavn, som udlagt til lufthavnsrelaterede erhverv. Roskilde har mange udbyggede erhvervsområder, som rummer en række innovative virksomheder ofte med en blanding af produktion og udviklingsaktiviteter. For orskning og uddannelse Viden er et afgørende konkurrenceparameter i Vidensamfundet. Virksomheder inden for alle brancher fungerer i markeder med konstante krav om nye produkter med større videnindhold. Kun de virksomheder, som formår at omstille sig løbende, kan klare den stadig hårdere globale konkurrence. De mange forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Roskilde har stor betydning for erhvervslivet. Viden i form af de nyeste resultater fra forskningen fra blandt andet RUC og Risø og de mange unge, som hvert år afslutter en uddannelse på en af Roskildes mange uddannelsesinstitutioner, giver erhvervslivet i Roskilde en konkurrencefordel i forhold til erhvervslivet i andre byer med færre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 6 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

7 Et stærkt brand Roskilde er kendt ud over landets grænser. Roskilde har mange kulturelle fyrtårne som Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet og ikke mindst Roskilde Festival. Disse tiltrækker mange turister til Roskilde og giver Roskilde en identitet, som virksomhederne kan bruge i deres markedsføring. Kvaliteten af den offentlige service, de kulturelle tilbud, de mange uddannelsesinstitutioner og et attraktivt bymiljø har også stor betydning for virksomhederne i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsstrategi 2007 skal derfor ses i sammenhæng med kommunens øvrige udviklingsarbejde, idet en snæver erhvervspolitisk indsats ikke gør det alene. Et velfunger elfungerende ende erhverv ervsliv Roskilde Kommune har ca arbejdspladser. Erhvervslivet i Roskilde er præget af få store, internationalt orienterede virksomheder og en lang række små og mellemstore virksomheder. Roskilde har en række virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for medico-branchen og er en del af hovedstadsregionens medicoklynge. De sidste 10 år er der skabt mere end nye arbejdspladser i Roskilde Kommune. Mere end 40 % af Roskildes arbejdspladser er i den offentlige sektor, mens resten er fordelt i det private erhvervsliv. Roskildes Erhvervsstrategi

8 Kort og godt De seneste år har der været en voldsom udvikling inden for forretningsservice, som omfatter en stor del af de såkaldte vidensarbejdspladser (pengeinstitutter, liberale erhverv, forskning og udvikling, rådgivningsvirksomhed inkl. IT), således at 16 % af arbejdspladserne i dag er inden for forretningsservice. Selv om Roskilde er den kommune i Region Sjælland, der har flest arbejdspladser inden for forretningsservice, ligger Roskilde et stykke under hovedstadsområdet, hvor 22 % af arbejdspladserne er inden for forretningsservice. Erhverv ervsstruktur trukturen en i Roskilde i proc ocent ent 2005 Danmark Hovedstadsområdet Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Næstved Slagelse Landbrug, fiskeri og råstofudvinding. 3,4 0,3 1,3 4,2 3,3 Industri samt Bygge og anlæg 21,1 13,2 16,1 19,2 20,8 Energi og vandforsyning 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 Handel, hotel og restauration 18,1 17,6 18,2 19,1 17,0 Transport og telekommunikation 6,2 8,3 4,5 4,4 4,6 Finansiering, forretningsservice mv. 14,1 22,3 16,1 10,1 9,3 Offentlig administration, sundhed mv. 36,6 37,7 43,6 42,7 44,7 8 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

9 Inden for kommunen findes en række forskningsinstitutioner som Roskilde Universitetscenter, Forskningscenter Risø, Danmarks Miljøundersøgelser og Slagteriernes Forskningscenter. Disse forskningsinstitutioner med mere end ansatte i forskningsmiljøer giver sammen med CAT og Erhvervssamarbejdet Sjælland et godt grundlag for iværksætteri og innovation i Roskilde. Roskilde har mange uddannelsesinstitutioner. Foruden Roskilde Universitetscenter har Roskilde uddannelsesinstitutioner som Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Uddannelsescenteret i Roskilde - Slagteriskolen, CVU Øst, Sygeplejerskolen i Roskilde, Roskilde Pædagogseminarium, Himmelev Gymnasium, Katedralskolen, Roskilde Gymnasium m.fl. Mere end unge vælger hvert år at uddanne sig i Roskilde. Roskildes Erhvervsstrategi

10 Vision, strategi og indsatsområder Roskilde har alle ingredienser til et attraktivt erhvervsmiljø, både hvad angår de basale og mere avancerede rammebetingelser. Roskilde er derfor ikke i en situation, hvor der skal opfindes noget nyt. Udfordringen er snarere at fastholde og videreudvikle det, Roskilde allerede har. Vision Byrådets vision for Roskilde Kommune er, at: Roskilde skal være en attraktiv ramme for innovative virksomheder og iværksættere med gode ideer. Roskilde skal udvikles til Sjællands knudepunkt for viden- og oplevelsesøkonomi gennem et tæt samarbejde mellem forskningsog uddannelsesinstitutioner, kulturliv og erhvervsliv. Visionen er udtryk for de forventninger, som byrådet har til erhvervsudviklingen. Visionen er ambitiøs og afspejler de indsatsområder, Roskilde Kommune vil sætte fokus på i de kommende års erhvervsudvikling. Dette betyder ikke, at Roskilde fravælger virksomheder, som ikke passer ind i forhold til visionen. Derfor vil der også i erhvervsstrategien blive lagt op til udlæg af nye erhvervsarealer til produktionserhverv, som i dag kan have svært ved at finde en egnet placering i Roskilde. 10 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

11 Indsatsområder Strategien udmøntes gennem tre indsatsområder. Innovation og iværksætteri Roskilde Kommune vil medvirke til at styrke samspillet mellem kulturliv, erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne om innovation i de eksisterende virksomheder og i forhold til at skabe gode rammer for etablering af nye virksomheder. Infrastruktur og arealer Roskilde Kommune vil sikre, at der er attraktive erhvervsarealer til alle former for erhverv og arbejde for en bedre tilgængelighed til erhvervsområderne. Erhvervsservice og samarbejde Roskilde Kommune vil have en kompetent og effektiv service af erhvervsvirksomheder og et tæt og proaktivt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde om udvikling af gode rammebetingelser for erhvervslivet. Succeskrit eskriterier erier Erhvervsstrategien sætter fokus på Roskildes potentiale som Sjællands knudepunkt for videnog oplevelsesvirksomheder. Byrådet har valgt at opstille nogle succeskriterier for opfyldelsen af erhvervsstrategien. Der skal inden udgangen af 2015 være etableret: Vækstmiljøer med plads til iværksættere og vækstorienterede virksomheder i Trekroner og på Unicongrunden. Mindst nye vidensarbejdspladser i Trekroner. Mindst 10 virksomheder inden for oplevelsesøkonomi på Unicongrunden. Roskildes Erhvervsstrategi

12 En væsentlig grund til at sætte særlig fokus på tiltrækning af vækstorienterede, videnintensive virksomheder er det nye forslag til landsplandirektiv for hovedstadsområdet, som fastlægger, at større kontorarbejdspladser fremover fortrinsvist skal placeres mindre end 600 meter fra en station. Landsplandirektivet og igangsættelsen af centerbyggeriet i Trekroner forventes at øge interessen for etablering af større videnintensive virksomheder til Trekroner. Det vurderes, at der er plads til ca nye arbejdspladser i Trekroner. 12 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

13 Roskilde Festival er ikke kun Europas største musikbegivenhed, men er blevet rammen for en række mindre virksomheder, som beskæftiger 40 fuldtidsansatte året rundt. Roskilde Festival havde i 2006 et overskud på ca. 16 mio. kr. Siden starten i 1971 har Roskilde Festival uddelt knap 100 mio. kr. til almennyttige, kulturelle og humanitære formål. Det vurderes, at Roskilde Festival giver en øget omsætning i Roskildes butikker på mere end ½ mia. kr. Oplevelsesøkonomi dækker over virksomheder, hvis forretningsgrundlag og udviklingspotentiale bygger på at skabe en oplevelsesværdi for kunden, og herved opnå en øget pris og bedre markedsposition. Inden for brancher som mode, reklame, musik, forlystelser, computerspil, arkitektur, design, teater og film m.fl. spiller oplevelsen en særlig stor rolle. Disse kreative erhverv har de seneste år oplevet en enorm vækst, der forventes at forsætte de kommende år. Roskildes Erhvervsstrategi

14 Innovation og iværksætteri Innovation er et nøgleord for virksomheder, hvis de skal styrke konkurrenceevnen. På grund af pres fra lavtlønslande er det nødvendigt, at produktionen af varer og tjenester konstant udvikles og effektiviseres. Innovative virksomheder og iværksættere opstår ikke af sig selv. De rette rammebetingelser for deres fremkomst og vækst er afgørende for deres overlevelse. Det er derfor vigtigt at styrke samspillet mellem forskningsinstitutionerne og erhvervslivet. Der skal skabes nye koblinger mellem erhvervsmæssige styrkepositioner og anvendelsen af ny teknologi og nye forretningsmodeller og bedre rammer for iværksættere og mindre vækstorienterede virksomheder. Erhvervsstrategi 2007 lægger stor vægt på, at samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturliv og erhvervsliv styrkes med henblik på at skabe tværgående og utraditionelle anvendelser af kompetencer på tværs af sektorer og på langs af værdikæder. Projekt 1 Netværk af videninstitutioner For bedst muligt at udnytte potentialet i Roskildes mange videninstitutioner i forhold til by- og erhvervsudvikling er det nødvendigt at skabe et handlekraftigt forum, hvor nye ideer kan opstå og nye projekter sættes i gang. Roskilde Kommune vil i samarbejde med RUC, Risø og CAT etablere en tænketank, som skal udvikle nye ideer til by- og erhvervsudvikling og konkrete forslag til samarbejdsprojekter mellem videninstitutioner og kultur- og erhvervsliv. Projekt 2 Innovativt samspil mellem em videninstitutioner og erhverv ervsliv Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i Roskilde er et stort potentiale for erhvervsudviklingen i Roskilde. For at øge innovationskapaciteten blandt virksomhederne i Roskilde Kommune er der behov for at forbedre det innovative samspil mellem virksomheder og videninstitutioner, samt i forhold til myndigheder og erhvervsfremmeaktører. Roskilde Kommune vil arbejde for et tættere samarbejde mellem videninstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører. Konkret vil Roskilde Kommune sammen med Erhvervssamarbejdet Sjælland undersøge interessen for etablering af et eller flere klyngesamarbejde(r) mellem videninstitutioner og erhvervsliv - eksempelvis inden for medicobranchen. Projekt 3 Væks ækstmiljø i Trekr ekroner Antallet af nyetablerede virksomheder er blevet fordoblet på fem år i Roskilde Kommune. I 2000 valgte 413 at etablere ny virksomhed, mens hele 948 valgte at starte som selvstændige i Halvdelen af de nyetablerede virksomheder er inden for forretningsservice. De mange iværksættere betyder, at der er stor efterspørgsel efter iværksætterhuse og kontorlokaler i Roskilde, og mange står på venteliste til at få en plads i et kontorfællesskab. Roskilde Kommune vil i samarbejde med RUC, CAT og private investorer arbejde for etablering af et vækstmiljø i Trekroner. Vækstmiljøet skal blandt andet skabe plads til studenteriværksætteri og vækstorienterede virksomheder samt rumme vejledning og rådgivningstilbud. Vækstmiljøet skal i sin fysiske udformning virke som et fyrtårn i forhold til innovation og iværksætteri i Trekroner. Projekt 4 Væks ækstmiljø på Unicongrunden Unicongrunden skal de kommende år udvikles til en levende bydel. I området omkring de store haller er det planen, at der skal udvikles et spændende miljø, der integrerer kulturaktiviteter og kulturelle erhverv. Et af de centrale elementer i udviklingen af Unicongrunden som et regionalt center for kulturerhverv er etableringen af et kraftcenter for viden- og oplevelsesøkonomien i form af et vækstmiljø. Roskilde Kommune vil i et tæt samarbejde med kultur- og erhvervsliv udarbejde et grundlag for en langsigtet udvikling af Unicongrunden med ca nye arbejdspladser inden for blandt andet kultur-erhverv. Centrale elementer i udviklingen af Unicongrunden er lokaler med lav husleje i eksisterende bygninger, mulighed for nybyggeri til mere etablerede virksomheder og etableringen af et vækstmiljø i en af hallerne på Unicongrunden. 14 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

15 CAT er Danmarksmestre i at udvikle nye vækstvirksomheder. En international undersøgelse af vækstvirksomheder viser, at 4 ud af 8 danske supergazeller - virksomheder, som forventes at få en omsætning på over ½ mia. kr. inden for en kort årrække - er etableret i samarbejde med CAT. Erhvervssamarbejdet Sjælland har de seneste år specialiseret sig i forhold til rådgivning af kreative iværksættere og virksomhederne inden for oplevelsesøkonomi blandt andet ved afholdelse af såkaldte syrebad, hvor iværksættere udfordres af erfarne forretningsfolk. Roskilde Bank har blandt andet i kraft af Musicon Valley samarbejdet fået kontakt til mange virksomheder inden for oplevelsesøkonomi. Henvendelserne spænder fra finansiering af højteknologiske lys- og lydvirksomheder til finansiering af filmproduktioner med blandt andre Wikke og Rasmussen. Roskildes Erhvervsstrategi

16 Infrastruktur og arealer En veludbygget infrastruktur hører til blandt virksomhedernes basale erhvervsvilkår. Betydningen af tilgængeligheden til erhvervsområderne i Roskilde bliver ikke mindre af, at mange pendler fra omegnskommunerne til en arbejdsplads i Roskilde. Roskilde har en meget god tilgængelighed. Alle regionale tog til og fra København med undtagelse af lyntogene stopper i Roskilde. Der er også gode vejforbindelser til København og hele Sjælland. Udviklingen og forbedringen af infrastrukturen fordrer en løbende interessevaretagelse i forbindelse med statslige infrastrukturinvesteringer i veje, bane og en udvidelse af Roskilde Lufthavn. Roskilde har et godt udgangspunkt for at tiltrække flere vækstorienterede virksomheder blandt andet i kraft af de meget attraktive erhvervsarealer og den gode tilgængelighed. Dette potentiale skal udnyttes gennem en skærpelse af de forskellige erhvervsområders profil og målrettet markedsføring af områderne. Projekt 5 Areal ealer er til kont ontor orerhv erhverv erv I Trekroner ligger nogle af hovedstadsområdets mest attraktive erhvervsarealer. Med regeringens forslag til landsplandirektiv for hovedstadsregionen strammes det såkaldte stationsnærhedsprincip. Fremover skal kontorvirksomheder over m 2 fortrinsvist lokaliseres mindre end 600 meter fra en station. Få kommuner har ledige arealer mindre end 600 meter fra en station og ingen andre steder i hovedstadsregionen findes stationsnære arealer i tilknytning til højere læreranstalter. Med stramningen af stationsnærhedsprincippet og påbegyndelsen af centerbyggeriet i Trekroner og et andet erhvervsbyggeri under planlægning er det byrådets forventning, at der vil ske en voldsom udbygning af Trekroner de næste år. Roskilde Kommune vil arbejde på en udvikling og markedsføring af Trekroner som attraktivt lokaliseringsmulighed for store videnintensive virksomheder. I samarbejde med Erhvervssamarbejdet Sjælland og investorer/ entreprenører skal eventuelle barrierer for udviklingen af Trekroner afdækkes og afhjælpes. Projekt 6 Areal ealer er til produktionserhv oduktionserhverv erv Langs Københavnsvej er der erhvervsarealer til større produktions- og lagervirksomhed. Området har været reserveret til en udvidelse af Nycomed og til andre virksomheder, som kombinerer produktion og udviklingsaktiviteter samt til virksomheder, der bliver presset ud af Industrivejområdet som følge af omdannelse af dette område til detailhandel. Gadstrup Erhvervspark har de sidste år udviklet sig til et velfungerende erhvervsområde med lager og produktionsvirksomheder. Vest for erhvervsområdet Møllehaven i Jyllinge er der udlagt et erhvervsområde til produktionsog lagervirksomheder samt kontor. Roskilde Kommune vil arbejde for en udlægning af et nyt erhvervsområde til produktionserhverv i tilknytning til Køgevej samt indlede en dialog med ejeren af arealet vest for Møllehaven om en udvikling af dette område. Projekt 7 Areal ealer er til lufthavnsrelat elater erede ede erhverv erv Det er stadig usikkert om Roskilde Lufthavn bliver udvidet og i givet fald, hvornår der begynder at komme øget trafik på lufthavnen. På trods af usikkerheden har investorer tilkendegivet interesse for etablering af hoteller og andre servicefunktioner i relation til lufthavnen. Der er udlagt et m 2 areal til lufthavnsrelaterede virksomheder. I dag er der ca. 50 virksomheder med 300 ansatte i området, men en udvidelse af lufthavnen vil skabe op imod nye arbejdspladser som direkte følge af lufthavnsudvidelsen. 1 På sigt forventes det, at en udvidelse af lufthavnen vil kunne tiltrække flere konferencer og messer, og at flere internationale virksomheder vil lokalisere sig i Roskilde mv. En forudsætning for, at Roskilde får det optimale ud af en eventuelt udvidelse af lufthavnen er, at Roskilde Kommune, erhvervsfremmeaktører og erhvervsliv allerede nu forbereder sig på udvidelsen som Lolland de sidste år har gjort det i forhold til planerne om en Femern-forbindelse. Roskilde Kommune vil i samarbejde med erhvervslivet i Roskilde, erhvervsfremmeaktører, nabokommuner og potentielle investorer udarbejde en handlingsplan for, hvordan udvidelsen af lufthavnen bedst muligt udnyttes i forhold til 16 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

17 at skabe nye arbejdspladser i Roskilde. Handlingsplanen skal blandt andet omfatte udbygning af Køgevej, kollektiv trafikbetjening af lufthavnen, afklaring af muligheder for rekreative funktioner i tilknytning til lufthavnen, etablering af hoteller osv. Projekt 8 Areal ealer er til detailhandel Roskilde er en attraktiv handelsby med et varieret og mangfoldigt butiksudbud. Det giver Roskilde en position som et regionalt center for detailhandel med et stort opland. De sidste år er der sket en voldsom udbygning af detailhandlen primært på indre Københavnsvej, hvor Ro s Torv i disse år udvikles fra at være et lokalt butikscenter med 50 butikker til at være et regionalt center med 96 butikker. Roskilde Kommune vil arbejde på en forsat udvikling af Københavnsvej og Industrivejområdet i en tæt dialog med interesserede investorer og for en forbedret sammenhæng mellem Københavnsvej og den historiske bymidte. Projekt 9 Serviceeft eefter ersyn på eksister erende ende erhverv ervsområder Erhvervsområder er som andre byområder dynamiske. I nogle tilfælde skaber udviklingen i erhvervsområderne eller de omkringliggende områder konflikter mellem forskellige funktioner. Det er derfor fornuftigt regelmæssigt at vurdere erhvervsområdernes profil og udviklingsmuligheder. Roskilde Kommune vil tilbyde grundejerforeninger i Roskildes erhvervsområder et servicecheck, herunder en vurdering af det planlægningsmæssige grundlag for udviklingen af erhvervsområdet, mulighederne for en forskønnelse af området mv. Projekt 10 Tilgængelighed i Roskilde Udvidelsen af motorvejen vil have en positiv virkning i forhold til trængselsproblemer i den sydlige del af Roskilde, idet flere vil benytte motorvejen i stedet for de mindre veje gennem Roskilde. Der er imidlertid også trængselsproblemer i den nordlige del af Roskilde på A6 og Københavnsvej. En ny vejforbindelse nord om Trekroner vil kunne afhjælpe trængselsproblemet her. Roskilde Kommune vil arbejde for en ny vejforbindelse nord om Trekroner for at aflaste A6 forbindelsen og Københavnsvej og gennem udarbejdelsen af en trafikpolitik arbejde for at afhjælpe trængselsproblemer generelt. Projekt 11 Park arkeringspolitik Muligheden for at komme til bymidten for at handle, arbejde og gøre brug af servicetilbud mv. er en forudsætning for, at bymidten kan udvikles. Der har tidligere været overvejelser om udvidelse af P-kapaciteten i bymidten samt finansiering af et P-hus eller P-kælder via betalingsparkering i bymidten. Roskilde Kommune vil i samarbejde med blandt andre Roskilde Handel vurdere om, der er behov for en udvidelse af parkeringskapaciteten i bymidten. Roskilde Kommune vil på denne baggrund overveje, om der skal udarbejdes forslag til et eller flere P-huse/kældre eventuelt finansieret via indførsel af betalingsparkering i Roskilde. 1 En tommelfingerregel i forbindelse med udvidelse af kapacitet på lufthavne er, at der skabes ét nyt job pr passagerer. Ved 10 ruter med 2 afgange og 2 ankomster på alle hverdage og en kapacitet på 100 passagerer pr. fly vil der ved flyvning på alle hverdage 50 uger om året være passagerer. Roskildes Erhvervsstrategi

18 En beslutning om udbygningen af Holbækmotorvejen er truffet, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt i Holbækmotorvejen udbygges fra 4 til 8 spor igennem Fløng mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej, og fra 4 til 6 spor på den øvrige strækning mellem Hedelandsvej og Roskilde Vest. Igennem Roskilde udbygges den eksisterende motorvej asymmetrisk, dvs. at den nordlige vejkant bibeholdes, og udvidelsen sker langs sydsiden af motorvejen. Beslutningen om udvidelse af jernbanekapaciteten mellem Roskilde og Ringsted forventes truffet i Roskilde Kommune arbejder for, at udvidelsen af jernbanekapaciteten sker ved udbygning af den eksisterende bane og ikke gennem anlæg af en helt ny jernbaneforbindelse over Køge. 18 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

19 Roskilde har mange attraktive erhvervsarealer til forskellige former for erhverv. Trekroner er kommunens største erhvervsareal. På de ca m 2 erhvervsareal kan der etableres mere end videnintensive arbejdspladser. Ved Risø er der udlagt et ca m 2 erhvervsareal til forskningsbaserede virksomheder. I tilknytning til Roskilde Lufthavn er der ca m 2 erhvervsareal til lufthavnsrelateret erhverv. Roskilde Kommune vil arbejde for udlæg af nye erhvervsarealer til produktionserhverv i Jyllinge og i tilknytning til Køgevej. HUR har i forbindelse med regionplan 2005 fået analyseret de bymæssige rammer for videnvirksomheder i Hovedstadsregionen. Disse viser, at virksomhederne betragter Hovedstadsregionen som én samlet region. Til gengæld understreger videnerhvervenes krav til bymæssige rammer som for eksempel kollektiv trafik, bymæssighed mv., at der er behov for at fastholde en vis bymæssig koncentration for at sikre, at der udvikles en række bykerner, som er attraktive for fremtidens væksterhverv. Roskildes Erhvervsstrategi

20 Erhvervsservice og samarbejde En god og velfungerende erhvervsservice er afgørende for virksomhedernes dagligdag og i forlængelse af det virksomhedernes konkurrenceevne. Roskilde Kommune er med til at skabe de lokale rammer for virksomhedernes vækst og udvikling. Den kommunale erhvervsservice omfatter hjælp til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, en veludbygget og velfungerende infrastruktur, en kompetent og hurtig myndighedsbehandling, udlæg af attraktive erhvervsområder mv. Roskilde Kommune er en del af Erhvervssamarbejdet Sjælland, der yder gratis vejledning til iværksættere, erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder i Roskilde, Lejre og Ringsted kommuner. Udviklingen på erhvervsområdet skal ske både med en intern kommunal forankring og i løbende dialog med erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, kulturlivet og borgerne generelt. Erhvervsstrategien er en invitation til samarbejde på tværs af sektorer om udnyttelse af forskning, viden og kompetencer i forskningsog uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Et tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet er til fordel for alle parter. Byrådet ønsker et tæt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde, kulturliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner om udviklingen af Roskilde. Projekt 12 Regionalt samarbejde Roskilde deltager i mange forskellige regionale samarbejder. I Region Sjælland samarbejder Roskilde med de 16 andre kommuner om planlægning, kollektiv trafik mv. I Vækstforum samarbejder de 17 kommuner i regionen med Region Sjælland om udvikling af gode rammebetingelser for erhvervsudvikling osv. Det er nødvendigt for Roskilde Kommune at etablere et tættere samarbejde med de kommuner i regionen, Roskilde har fælles interesser med. Samtidig er det også vigtigt, at Roskilde styrker samarbejdet med kommuner i hovedstadsregionen og Skåne, da Roskilde funktionelt er en del af Øresundsregionen. Roskilde kan således blive brobygger mellem Region Sjælland og Øresundsregionen. Roskilde Kommune vil arbejde for, at Erhvervssamarbejdet Sjælland bliver rammen for erhvervsudvikling i den nordøstlige del af Region Sjælland og gennem deltagelse i forskellige formelle og uformelle fora i Øresundsregionen sikre, at Roskilde får indflydelse på rammebetingelserne for erhvervsudviklingen på Sjælland. Projekt 13 Byggesagsbehandlingen Der er aktuelt en lang byggesagsbehandlingstid i Roskilde Kommune, som i de øvrige vækstkommuner p.t. op til 20 uger for visse sager. Den lange sagsbehandlingstid skyldes stor byggeaktivitet i kommunen og en række forhold, der har nedsat produktiviteten i forbindelse med kommunesammenlægningen. Roskilde Kommune vil ved en opnormering af personalet inden for byggesagsbehandlingen og en effektivisering af interne arbejdsgange reducere sagsbehandlingstiden til 8 uger for store byggesager og 4 uger for små byggesager. Roskilde Kommune vil gennemføre et projekt, som skal udvikle nye samarbejdsformer i forbindelse med byggesagsbehandling. Projektet vil fokusere på at skabe en større gensidig forståelse for parternes roller og for byggesagsprocessen. Projekt 14 Elektr ektronisk sagsbehandling Der sker i disse år en voldsom udvikling i mulighederne for selvbetjening af virksomheder og borgere via Internettet. Der er behov for løbende at vurdere, om der er nye muligheder for en lettere og mere fleksibel betjening af virksomhederne i Roskilde. Roskilde Kommune vil i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde evaluere virksomhedernes mulighed for selvbetjening via Internettet og med udgangspunkt i en analyse af best pratice i landets kommuner udarbejde et katalog med forslag til forbedring af den kommunale service via Internettet. Projekt 15 VirksomhedsNetværk Roskilde Virksomhedsnetværk Roskilde er et samarbejde mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet i Roskilde om udveksling af erfaringer i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Erhvervslivet og Roskilde Kommune har en fælles interesse i tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft i Roskilde og gennemførelse af konkrete indsatser i forhold til sygemeldte personer og personer med nedsat arbejdsevne. 20 Roskildes Erhvervsstrategi 2007

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2 F I N G E R P L A N 2 0 0 7 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FORORD FORORD København er en storby i vækst. Men København skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE AALBORG KOMMUNE 23 Indhold Forord... 3 Plan- & Bæredygtighedsstrategiens rolle... 4 Et stærkt og ansvarligt Aalborg... 5 Vækst og forandring i erhvervslivet... 12 Byen

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 Inholdsfortegnelse Erhvervspolitikken for Ishøj Kommune... 3 Status for Ishøj Kommune....4 Fakta om erhvervskommunen Ishøj...

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008 Lolland Kommunes Erhvervsstrategi December 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Lollands udgangspunkt 4 1.2 Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan 6 2 Vision, mål og indsatsområder...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere