Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab?"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Noter fra Folkeoplysningsudvalgets seminar 1-2 juni 2012 på Magleås kursuscenter, Høsterkøb Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab? Indledte med at karakterisere den vedtagne folkeoplysningspolitik i Københavns Kommune som særegen for i selve missionen at rumme to historiske og meget forskelligartede demokrati- og menneskesyn: 1. Aktiv deltagelse og medborgerskab (velfærdsstaten) 2. Livslange læring og kompetenceudvikling (konkurrencestaten) Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Jens Mogens Hemmingsen Belyste skiftet i værdier, politisk kultur og pædagogik i tre centrale tidsafsnit: Nationalstaten med etablering af partier og parlamentarismen som konsoliderer det repræsentative system Velfærdsstaten som den kulturpolitiske dannelses- og oplysningsperiode med folkeoplysning som central i dannelsen af den aktive medborger som essentiel og ligeværdig person i det demokratiske fællesskab Konkurrencestaten efter 1990 som resultat af national gældskrise, globaliseringen, nyt syn på uddannelse som vækstmotor ( at være arbejdsparat ), sammenhængskraft (ved arbejde) og lighed forstået som lige muligheder (til arbejde). Derved skabes en selvforståelse for krav om livslang læring, kompetenceudvikling og selvansvar hos det moderne, opportunistiske menneske. Mogens Hemmingsen: Demokrati og medborgerskab inden for folkeoplysningen i København. (se bilag). Tog udgangspunkt i de vedtagne politikker. Belyste spændingerne i organiseringen mellem det kollektive fællesskab versus den individualiserede frivillighed. Nævnte store forventninger til folkeoplysningen som bidrager til dannelsen af en demokratisk, politisk kultur og social kapital. Argumenterede for at styrke foreningsformen som særlig værdifuld læringsarena. Gruppedrøftelse: Hvordan udleves og afspejles begreberne demokrati og medborgerskab i folkeoplysningspolitikken? 1. Krav til nye foreninger obligatorisk kursus? foreninger skal respekteres som frie og selvstændige nej til obligatorisk kursus frivillig dialog med øvrige foreningsliv, forvaltning og udvalg Folkeoplysning Nyropsgade København V Telefon Mobil EAN nummer

2 Konklusion: Godt med vejledningsindsats og tilbud om kurser. Ej obligatorisk kursus. 2. Eksisterende foreninger aflevere årsrapport? formålet må være at sætte en proces i gang og skabe refleksion over det folkeoplysende formål varsomhed med mere bureaukrati uden nogen egentlig effekt evt. årsrapport i stil m. etisk regnskab med medlemsaktiviteter og andre eksempler på det demokratiske liv i foreningen Konklusion: Ikke obligatorisk at udarbejde en årsrapport med særligt fokus på medborgerskab og demokrati. 3. Udviklingspuljerne ansøgningen skal indeholde krav om udvikling af demokrati og medborgerskabskab? ingen garanti for, at den velformulerede ansøgning synker ned i foreningen unødvendig bureaukratisering kunne være et selvstændigt tema, som der kan søges på puljen skal have karakter af chancemidler Konklusion: Godt med vejledningsindsats. Ej ændringer i forhold til nuværende procedure. Anders Christensen: Status på implementering af facilitetsstrategi (se bilag) 1 Musiklokaler (bilag over ændringer i lokalefordeling) 45 store kor og orkestre indgået i analysen 5 skoler inddraget i planer om bygningsmæssige ændringer med bevilling fra Klubhuspuljen omorganiseringen har frigivet nye tider og skabt stor tilfredshed hos foreningerne 2 Private lokaler fokus på optimering og ressourceanvendelse mål at flytte fra private lejemål til kommunale lokaler metode: tilsyn, besøg, Klubhuspulje, 3 Tilsyn mål at optimere udnyttelsesgraden af lokalerne gennemført besøg hos de største tilskudsmodtagere vurderet aktiviteter i klubhuse behov for at præcisere vejledninger og tilskudsregler 4 Fodboldbaner anlægsregistrering af banetyper, aftaler om vedligehold dialog med fodboldorganisationer, KFF og TMF(CPN) undersøge mulighed for at inddrage nye faciliteter til udlån Fra diskussionen. Side 2 af 5

3 Vigtigt at optimere kontakt mellem forvaltningerne m.h.p. nye faciliteter og forbedre aftaler om brugen af eksisterende Ledig tid bør præciseres som tiden efter brugen til skolernes primære formål Tomgangslisten er på KEjds hjemmeside Forbedring af adgangsforholdene v.h.a. nye nøglesystemer Sæt proces i gang for at fremskaffe ledige, egnede lokaler Analyse af foreningernes behov for nye/bedre faciliteter Analyse af manglende idrætsfaciliteter i de enkelte bydele KFU skal høres ved nedlæggelse af alle skoler og samtidig tage stilling til evt. fortsat drift Kontakt til spillesteder skal give mulighed for, at foreninger kan afvikle koncerter med amatørmusik i deres lokaler Konklusion: Der skal udarbejdes en opsummering af facilitetsønsker på folkeoplysningsområdet. Anders Christensen: Handleplanen for frivillighed i de folkeoplysende foreninger Foreningskategorier: 1. Frivillige foreninger 2. Kommunale foreninger, f.eks. Cph Volunteers 3. Ad hoc grupper brugere af kommunale faciliteter og råd 4. Brugerinddragelse Fra plenum efter gruppearbejdet: Kommunen skal facilitere processer, der afdækker foreningernes ønsker til f.eks. musik Der skal tænke dialogisk Bevidst om potentielle modsætninger mellem foreningsønsker og kommunale muligheder Hvordan gøre hverdagen bedre? Styrke mulighederne for 3. halvleg i foreningslivet Udlån af faciliteter til ikke-godkendte folkeoplysende foreninger med minimum af formelle krav Kommunale foreninger som hjælp ved store events (Cph Volunteers) og igangsætning (foreningsguiderne) Opstil konkrete mål for brugerinddragelsen på institutioner Gør brugerbestyrelserne til aktive og dynamiske størrelse og undgå konserverende tendenser Konklusion: Udvalget orienteres løbende om arbejdet med frivillighed i kommunen. Anders Christensen: Revurdering af tilskudsmodeller 1. Aktivitetstilskud (se bilag) 2. Driftstilskud 3. Gebyr (se bilag) Side 3 af 5

4 Fra plenumdiskussionen: Forenkling af modellerne ved at fjerne tilskud til holdtimer Holdtimer præmierer mængden af aktiviteter Holdtimer er meget tidskrævende at registrere Historisk oversigt for begrundelsen af nuværende modeller Status quo er udtryk for passende balance og balance mellem frihed og kontrol Konsekvensberegning af et aktivitetstilskud (medlems + holdtimer) baseret på: krav om kontinuerlige aktiviteter året igennem - antal? medlemstilskud efter nuværende regler supplerende tilskud beregnet efter antal medlemmer under 19 år Aktivitetstilskud og evt. medlemstilskud bør erstattes af investering i flere faciliteter Fjern reduktionen af driftstilskud for medlemmer over 25 år Gebyrordningen har to formål: at skaffe penge adfærdsregulering Konklusion: Forvaltningen præsenterer en sag på et kommende udvalgsmøde. Af sagen skal konsekvenserne for de enkelte foreninger så vidt muligt fremgå. Anders Christensen: Partnerskaber Karakteristika: 1. Som ressourcefællesskab 2. Gensidig forpligtelse 3. Forskellige sektorer 4. Løbende tilslutning Fra plenumdebatten. eksempler: Skjold har indgået partnerskaber med Erhvervsskolen 2011 samt partnerskab med et beskæftigelsesprojekt AOF deltager i Nærgymnastik Partnerskab mellem fritidshjem og sportsklub Aftenskolerne skal også kunne leve af partnerskaber forslag: Side 4 af 5

5 Emnet skal regelmæssigt tages op i FOU for at orientere udvalget om de gode eksempler Formidle de gode historier ad relevante kanaler Paratheden vigtig hos foreningerne Partnerskaber præsenteres ved møderne med foreningerne om folkeoplysningspolitikken Konklusion: Partnerskaberne er forankret hos foreningerne. Der skal ikke være yderligere initiativer fra forvaltningens side. Side 5 af 5

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere