Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret."

Transkript

1 Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal sikre at edb-udstyr og data i Randers Kommune er optimalt beskyttet mod følgende risici: 1.1 Hærværk Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. 1.2 Tyveri Tyveri af hardware og software. 1.3 Datatyveri Den fysiske sikring skal besværliggøre adgangen for en aggressor til Randers Kommunes edb-udstyr. Sikre edb-udstyr mod skader forårsaget af vand, brand samt overophedning og lynnedslag. 2 Forsikring Sker i henhold til kommunens forsikringspraksis. 3 Registrering af aktiver Der skal føres en registrering af, hvilke aktiver Randers Kommune råder over jfr. regnskabsregulativet. Fysisk sikkerhed.doc Side 1/

2 4 Licenser Randers kommune skal råde over samtlige anvendte programmer. I praksis er IT-che ansvarlig for licenser vedrørende de fælles anvendte kontorprogrammer, medens de enkelte systemejere er ansvarlige for egne specialprogrammer. 5 Randers Kommunes hardware Randers Kommunes hardware installation kan deles op i 3 niveauer: 1. Højeste fysiske sikkerhedsniveau: Det fælles net, der er rygraden i Randers Kommunes edb-installation. 2. Næsthøjeste fysiske sikkerhedsniveau: Decentralt placerede servere og decentralt netværksudstyr. 3. Laveste fysiske sikkerhedsniveau: Den enkelte PC. 6 Krav til fysisk sikkerhed, niveau 1 servere, Det fælles net. Det fælles net er betegnelsen for det centrale udstyr som binder Randers Kommune sammen, som eksempel kan nævnes servere og krydsfelter. IT-che har ansvaret for den fysiske sikkerhed evt. i samarbejde med den bygningsansvarlige, og kan dispensere efter en konkret vurdering fra nedenstående regler. 6.1 Anskaffelse IT-che har ansvaret herfor. Anskaffelsen sker i henhold til kravspecifikation og positivlisten. 6.2 Driftsansvar Overordnet har IT-che driftsansvaret. I tilfælde af serviceaftaler med eksterne samarbejdspartnere er IT-che ansvarlig for de enkelte aftaler. 6.3 Placering af servere Alle fællesservere skal placeres i aflåste server og serverne skal være mærket tydeligt med navn. Fysisk sikkerhed.doc Side 2/

3 6.4 Der er følgende krav til servermet: Man skal være autoriseret af IT-che for at få adgang til met. For at blive autoriseret, skal man have et gyldigt ærinde i servermet, der nødvendiggør adgang til servermet. Rummet skal altid være aflåst, når det ikke er bemandet. Til udstyret i met skal der være en UPS (nødstrømsforsyning) med den nødvendige dimensionering, der sikrer at vigtigste udstyr kan fortsætte driften eller i det mindste sikre, at udstyret bliver lukket ned på en forsvarlig måde. Der skal være køleanlæg i met, således temperaturen aldrig overstiger 27 grader celsius. Kølesystemet bør være et lukket kredsløb, således støv og snavs ikke bliver cirkuleret ind i met. Samtidig bør der være temperaturmåler i met med alarmering i tilfælde af, temperaturen overstiger 27 grader celsius. 6.5 Yderligere krav til servermet: Ingen tæpper på gulvet Ingen vandgennemføring som er under tryk. Væggene skal mindst være standsende iflg. Forsikring og Pensions klassificering (se tabellen i afsnit 10) Kun en adgangsdør Ingen vinduer Udstyret skal være hævet fra gulvet Automatisk brandslukningsudstyr og brandalarm bør forefindes i met. 6.6 Ved alarm Ved alarmering p.g.a. overophedning går der automatisk alarmering jfr. særlig beredskab. 7 Krav til fysisk sikkerhed niveau 2 Niveauet omfatter decentralt placerede servere og netværksudstyr. Eksempelvis krydsfelter og switche. 7.1 Anskaffelse Den enkelte forvaltning har ansvaret herfor. Anskaffelse sker i henhold til kravspecifikation samt Randers Kommunes hardware-positivliste. 7.2 Driftsansvar IT-afdelingen har driftsansvaret. I tilfælde af serviceaftaler med eksterne samarbejdspartnere er systemejer ansvarlig for de enkelte aftaler, med mindre aftalen overdrages til IT-afdelingen. Fysisk sikkerhed.doc Side 3/

4 7.3 Specifikt vedr. niveau 2 servere: Placering af servere. Som udgangspunkt må der ikke forefindes decentrale servere. Hvor det i særlige tilfælde har været nødvendigt at godkende en decentral server, skal kravene jfr. afsnit 6.4 og 6.5 være opfyldt Yderligere krav til servermet: Ingen tæpper på gulvet Ingen vandgennemføring Kun en adgangsdør Ingen vinduer Udstyret skal være hævet fra gulvet IT-che kan efter en konkret vurdering dispensere fra kravene i forbindelse med niveau 2 servere. 8 Pc er 8.1 Adgangsforhold: PC skal være placeret i et bemandet område. Hvis der ikke er personale i området, skal området være aflåst. Pc er i særligt udsatte områder, kan evt. fastgøres for at besværliggøre evt. tyveri. Alle Pc er skal mærkes af forvaltningen med godkendte tyverisikringsmærkater. 8.2 Bærbart udstyr Anskaffelse Den enkelte forvaltning har ansvaret herfor. Anskaffelse sker i samråd med Randers Kommunes IT-afdeling ud fra den aktuelle hardware-positivliste Driftsansvar IT-afdelingen har driftsansvaret. I tilfælde af serviceaftaler med eksterne samarbejdspartnere er IT-che ansvarlig for de enkelte aftaler. Se bilag 11 for yderligere retningslinier. Fysisk sikkerhed.doc Side 4/

5 8.3 Hjemme Pc er (Distancearbejdspladser) Anskaffelse Den enkelte forvaltning har ansvaret herfor. Anskaffelse sker i samråd med Randers Kommunes IT-afdeling ud fra den aktuelle hardware-positivliste Driftsansvar I tilfælde af serviceaftaler med eksterne samarbejdspartnere er IT-che ansvarlig for de enkelte aftaler. 9 Krav til kvaliteten af døre og låse Forsikring og Pension har en klassificerings-skala for, hvor sikker en given fysisk sikkerhedsforanstaltning (døre, låse, gitre m.m.) er. Alle døre og låse til server skal som minimum være klassificeret som grøn. Forsikring og Pensions Type benævnelse Kendetegn klassifikation Gul Hæmmende Dårlig Grøn Hindrende Middel Blå Standsende God Rød Sikker Meget god Fysisk sikkerhed.doc Side 5/

6 9.1 Krav til de enkelte fysiske installationer i skematisk form Nivea u Lås til Brand -alarm Installationstype Indbrudsalarm Brandslukningsudstyr Køleanlæg U P S Ansvar Central backup Forvaltningsserv ere Eksterne servere (skoler m.fl.) Firewall Sikret aflåst Aflåst Aflåst Andet IT-che Meget høj sikkerhed kræves Forvaltningsch Forvaltningsserv e ere Institutionsled eren Netværket i institutionen Aflåst IT-che Andet udstyr IT-che Routere, switches, m.m. 3: Ufravigeligt krav 1: Intet krav, men anbefales Krav til de Pc er og PDA er i skematisk form Pc er Pc er Bærbare Pc er Hjemme Pc er PDA er (Håndholdte computer) Niveau Køleanlæg Kontormiljø (0) Pc er med borgeradgang Transpo rtable Placeret hos den enkelte medarbe jder Lås til Indbruds -alarm Kabling/kobber i jord Ex IT-che Overvågningsudstyr Kabling/fiber i jord Ex IT-che Overvågningsudstyr Kabelskabe Ex IT-che Kabling I huset IT-che Kabelskabe I huset IT-che Servere Ekstra aflåst IT-che Det fælles net Installationstype Brandalarm Brandslukningsudstyr U P S Ansvar Forvaltningsche Forvaltningsche Forvaltningsche Forvaltningsche Forvaltningsche Andet Fastgørelse Må kun anvendes i tjenstligt øjemed Krav om stærk kryptering Specificeres i separat afsnit Logisk sikkerhed 3 angiver et ufravigeligt krav 1 - intet krav, men anbefales Fysisk sikkerhed.doc Side 6/

7 10 Bortskaffelse af datamedier Papir med personoplysninger skal destrueres, så man ikke efterfølgende kan se indholdet. Disketter, bånd, og Cd er med fortrolige oplysninger skal destrueres, med mindre disse data ifølge andre - ved lov fastsatte regler - skal bevares for eftertiden. Fysisk sikkerhed.doc Side 7/

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version 1.0 15. januar 2007 CBL / SCE-IUa Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

Information til ansatte på TEK om IT

Information til ansatte på TEK om IT Information til ansatte på TEK om IT Procedure Når der er skrevet kontrakt med en nyansat, skal den ansættende enhed give besked til IT-afdelingerne, så der kan oprettes et login til de forskellige IT-systemer,

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

Sikring af. Vejledning til vurdering af sikring af. Forsikring & Pension. Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00

Sikring af. Vejledning til vurdering af sikring af. Forsikring & Pension. Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00 Juni 2003 Sikring af Vejledning edb-programmer og data Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00 ISBN 87-90995-62-7

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

IT sikkerhedsinstruks VUC Århus

IT sikkerhedsinstruks VUC Århus IT sikkerhedsinstruks VUC Århus Generelt Ansvar for IT sikkerhed Administrations- og økonomichefen har, overfor rektor og bestyrelse, det overordnede ansvar for IT-sikkerheden på VUC Århus, herunder sikre,

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Præsentation af: VORES DATACENTER, NETVÆRK OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Præsentation af: VORES DATACENTER, NETVÆRK OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Præsentation af: VORES DATACENTER, NETVÆRK OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Vi driver og vedligeholder vores eget topmoderne datacenter. Centeret er grundstenen i vores forretning, da det aktualiserer muligheden

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning I Danmark udsættes institutioner, virksomheder og boliger for ca. 280 indbrud

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4 Syddansk Universitet IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed Version 2010.4 17-11-2010 Indholdsfortegnelse Generelt 2 1 Indledning 2 2 Termer og definitioner

Læs mere

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m Bergsøe 4 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Bergsøe 4: Søren Østergaard Jensen Søren Lyster Bergsøe 4 s serverrum er beliggende i kælderen. Serverrummet har ingen ydervægge. Rummet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 E Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere