Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt"

Transkript

1 Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering af fælles IT-løsninger og IT-systemer. Overordnet ansvar for implementering af IT-løsninger og IT-systemer, som kræves til udførelse af myndighedsopgaver. Med IT-systemer menes såvel til undervisningsbrug som til administrativt brug. Følgende skoler deltager i samarbejdet: Roskilde Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Greve Gymnasium, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium og Allerød Gymnasium. Ressourcer/Medarbejdere Et antal IT-medarbejdere og elever varetager IT-afdelingen opgaver under ledelse af IT-chefen. IT-chefen indgår i løsningen af IT-support og øvrige opgaver, og har desuden ansvar for følgende opgaver: Organisering af samarbejdet med gymnasierne inden for området. Udarbejdelse af strategioplæg om mål og prioriteringer på it-området. Ledelse i relation til organisatoriske, styrings- og systemmæssige behov, herunder systemudvikling, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling. Forhandling og samarbejde med eksterne leverandører. Prioritering af arbejdsopgaver IT-afdelingen prioriterer arbejdsopgaverne ud fra følgende retningslinjer: 1. Prioritet - Linjer ud af huset, servere, netværk. 2. Prioritet - Vigtige pc ere, vigtige printere (pc ere, der er vigtige for at skolen kan fungere, f.eks. ved udskrivning af eksamensbeviser, økonomistyring m.v.). 3. Prioritet - Alm. pc ere, alm. printere og andet. Ydelser Grundydelseskatalog og opgavesplit Gymnasiefællesskab Institutionen Netværk Router Switch Kabling Accesspoint kontakt til internetleverandører vedligehold Barracuda(spam og virus filter for mail)

2 Servere Opsætning vedligehold (software+hardware) Brugeroprettelse materiale til brugeroprettelse overvågning (8-16) overvågning ferie, aften, weekend Backup administrativt backup undervisning Mail Stationær PC'er Opsætning vedligehold (rep. hardware) brug af software udlægning af image oprettelser af image valg af software til pc'ere Vedligehold image (3 gange om året) pædagogisk support Udpakning + mærkning Bærbare Pc'ere Opsætning vedligehold (rep. hardware) brug af software udlægning af image oprettelser af image valg af software til pc'ere Vedligehold image (en gang i kvartalet) pædagogisk support Hjælp til internet for private elev-pc'ere Udpakning + mærkning Licenser Ansvar for licenser Licens til scanning af mail (Puremessage) Andet Oprettelse af arbejdssedler til supportere Indkøb af ALT hardware Kontakt til leverandører Info til datavejledere/ rektorer Lectio support Antivirus VPN Skift af toner og fylde papir i printere Smartphones Interaktive tavler Fysisk flytning af pc'er etc. Sletning/ændring af personalesager 2

3 Ajourføring og udvikling af Gymnasiefællesskabets hjemmeside og intranet. IP-telefoni Hjælp til afskaffelse af gammelt hardware Administrative systemer som ikke ligger på Gymnasiefællesskabet servere Efter indlogning i administrative systemer (KMD, Navision, SLS) Hjælp til opdateringer af bl.a KMD Der henvises endvidere til -Bilag 3.1 Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend -Bilag 3.2 Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT- Frontend -Bilag 3A Mail-samarbejde med Rungsted Gymnasium. Fællesindkøb og assistance til IT Indkøb IT afdelingen forestår fællesindkøb efter aftale med styregruppen. IT afdelingen bistår også de enkelte partnere med at foretage IT indkøb til brug for skolen. IT afdelingen sikrer at fællesindkøb foretaget på vegne af IT-samarbejdet overholder indkøbs- og udbudsregler, som er gældende for statslige selvejende institutioner. I de situationer hvor IT afdelingen yder enkelte partnere assistance til lokal IT indkøb hjælper ITafdelingen skolen med at iagttage gældende regler og overholdelse af skolens indkøbspolitik. Det vil altid være skolen, der i sidste ende afgør hvilket produkt skolen beslutter sig for at købe, og som er ansvarlig for indkøbet. - Indkøb som foretages på vegne af de deltagende skoler viderefaktureres til de berørte skoler. - Såfremt IT-indkøbet vedrører fælles-investeringer og driftskontrakter (f.eks. servere, strøm, backup, Online ordbøger), og fællesprojekter som er godkendt af styregruppen, så vil der ske en viderefakturering efter principperne i driftsfordelingsnøglen. - I de situationer hvor indkøbet alene vedrører enkelte partnere vil der ske en forholdsmæssig viderefakturering til de berørte skoler. - I de situationer hvor indkøbet alene sker til en skole, vil skolen som altovervejende hovedregel selv modtage en faktura fra leverandøren, alternativt vil der ske en viderefakturering fra Gymnasiefællesskabet. - Alt anden IT indkøb (hardware, software, og driftsaftaler) til brug for IT-samarbejdet afholdes over IT-budgettet. - Meget små fællesindkøb som vedrører alle partnere i IT-samarbejdet (op til kr. pr. indkøb) afholdes endvidere over IT-budgettet. Særlig indkøbsbemyndigelse IT-chefen bemyndiges til at afholde udgifter på op til kr. kr. uden forudgående henvendelse til skolerne. IT-chefen bemyndiges endvidere til at indgå kontrakter, der løber inden for finansåret med en kontraktsum på under kr. uden forudgående henvendelse til skolerne. Skolerne skal kontaktes forud ved brug af beløb over kr. eller ved indgåelse af kontrakter, der løber ud over det pågældende finansår og har en kontraktsum på over kr. (dog bort set fra force majeure - situationer). Skolerne orienteres hurtigst muligt såfremt IT-chefen har gjort brug af bemyndigelsen. 3

4 Uddybende bemærkninger til ydelseskatalog revideret januar 2014 Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke opgaver, der skal løses af Gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Ydelseskataloget og opgavesplittet mellem skolerne og gymnasiefællesskabet revideres ved behov. 1. Bemanding af IT-supporten 4 fuldtidsansatte IT-medarbejdere skal varetage opgaverne i IT-afdelingen i Gymnasiefællesskabet. Det er vurderingen, at bemandingen er tilstrækkelig i forhold til varetagelsen af de nævnte opgaver i ydelseskataloget. 2. Netværk Dette varetages af IT-afdelingen. Netværk er kort fortalt det, som binder det hele sammen. Alt indkøb, support, overvågning og installation varetages af s upporten. Barracuda (filtrerer spam og virus på indgående mail) er fælles for de 7 gymnasier. 3. Servere IT-afdelingen står for det meste for så vidt angår den undervisningsmæssige del. Når elever og lærere bliver oprettet i Lectio bliver de automatisk oprettet på serverne. For så vidt angår de administrative servere, tages der backup efter aftalt backupplan. IT-afdelingen sørger for, at backup-softwaren fungerer. Rådighedsforpligtigelse Der er etableret en rådighedsforpligtelse i forbindelse med overvågning af servere uden for normal arbejdstid. Gymnasierne har udpeget 1-2 personer til at varetage kontakten til IT-afdelingen i forbindelse med rådighedsforpligtelsen. Vagtordningen ligger i tidsrummene på hverdage og 9 16 i weekenden (dog ikke december og 31. december). Den samlede arbejdsforpligtelse udgør 100 timer om året. Overarbejde herudover skal afklares med nærmeste foresatte og honoreres særskilt med sædvanlig overtidsbetaling. 4. Stationære Pc ere IT-afdelingen sørger for reparationer mm. Det vil være op til skolen at bestemme, hvilken software, som skal på pc erne. IT-afdelingen installerer software på pc ere samt vedligeholder image. Proceduren er følgende: Der ændres på image max tre gange om året Image lægges ud efter behov og ønske fra datavejleder Ønsker til nye programmer afleveres af f.eks. faglærer til datavejleder IT-afdelingen installerer softwaren Bestiller af nyt software (eks. faglærer og datavejleder) godkender installationen og funktionaliteten Ved næste udlægning af image vil det nye program være med. 5. Bærbare pc ere Nedenstående er baseret på IT-afdelingens erfaringer med lærernes bærbare pc ere. Hardwaremæssigt er der mere arbejde på bærbare pc ere end på stationære pc ere. Med hensyn til udlægning af software på de bærbare pc ere er proceduren den samme som ved de stationære pc ere. På bærbare pc ere, som er tilgængelige for elever, er behovet det samme som ovenfor beskrevet. Behovet for ændring i image på lærernes pc er er dog ikke så stort. I det omfang at IT-afdelingen har tid, bistår IT-afdelingen datavejlederne med at få elevernes bærbare computere på det trådløse netværk. 4

5 6. Andet 6.1 Vedr. arbejdssedler Supporten omfatter det administrative IT og undervisnings IT. Den enkelte skole vil kunne få besøg af en ITmedarbejder en gang om ugen. Skolens datavejleder laver en arbejdsseddel til supporten, som skal fremsendes dagen inden besøg fra IT-afdelingen. Arbejdssedlen danner grundlag for IT-afdelingens arbejde den efterfølgende dag samt en afrapportering. Denne ordning gælder både for den administrative og den undervisningsmæssige IT (med de nødvendige justeringer), således at IT-afdelingen kan tilrettelægge arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde. 6.2 Vedr. Indkøb af al hardware IT-afdelingen står for indkøb af al hardware. 6.3 Lectio Support af Lectio er typisk af pædagogisk art. Det er derfor hensigtsmæssigt, at en datavejleder står for denne support. Åbninger i Firewall i forbindelse med Lectio tager IT-afdelingen sig af. 6.4 Vedr. VPN VPN skal bruges til opkobling af administrative medarbejdere og undervisere hjemmefra på en sikker måde. ITafdelingen sørger for installation på administrative medarbejderens pc. Dette sker i videst muligt omfang på selve institutionen. For undervisere sker installation i samarbejde med datavejledere. 6.5 Vedr. Ansvar for licenser Datavejlederne på den enkelte skole har ansvaret for styring af licenser. 6.6 Vedr. Smartphones I et vist omfang har administrative medarbejder i dag Smartphones. IT-afdelingen har den fornødne erfaring med dette. Men igen er det vigtigt, at man holder sig til nogle få godkendte modeller af hensyn til supporten. 6.7 adgang til KMD og andre adm. systemer IT-afdelingen skal sørge for internetforbindelsen til KMD, SLS, Navision med flere fungerer. Når de adm. medarbejdere er logget ind med brugernavn og password skal hjælpen hentes hos ovennævntes helpdiske. I forbindelse med opdateringer af bl.a. KMD s programmer eller andre opdateringer til andet software bistår ITafdelingen det adm. personale. Er der tvivl om det er KMD problem eller et intern IT- tekniskproblem, bistår ITafdelingen. 5

6 Opdateret 22. marts 2010 Bilag 3A til samarbejdsaftalen Aftale mellem Rungsted Gymnasium og IT-samarbejdet Opgavesplit og ydelseskatalog Gymnasiefællesskab Rungsted Gymnasium Netværk Vedligeholde Barracuda (spam/virus filter for mail) Servere Opsætning alene vedr. mailsystem vedligehold (software+hardware) Brugeroprettelse til mail Oprettelse af sms/ lister til elever materiale til brugeroprettelse Overvågning (8-16) mailsystem Overvågning ferie, aften, weekend mailsystem Backup af mailsystem Licenser Ansvar for licenser (kun til mail) licenser betales af Gymnasiet Andet PDA (kun bistand) Område: IT-service og support Mini IT-samarbejde gældende pr. 1. september Samarbejdet indgås mellem Rungsted Gymnasium og de øvrige 6 gymnasier som er med i IT- samarbejdet Opgaver - Hostning af Rungsted Gymnasiums mail/sms system Gymnasiefællesskabet skal drifte (vedligeholde) Rungsted Gymnasiums mail system. Gymnasiefællesskabets ITafdeling skal endvidere forestå back up af skolens mail system, oprette lærerne i mailsystemet samt oprette mail og sms grupper for så vidt angår elever i samarbejde med Rungsted Gymnasiums IT-mand. Økonomi (pris) Parterne har aftalt følgende pris pr. år: kr. årligt. Dertil kommer et bidrag til den el som de nuværende 6 samarbejdspartnere betaler. Samlet udgift pr. år årligt i 2009-niveau (svarende til 17,73 kr. pr. medarbejder pr. måned). Prisen udgør pt ,67 kr. pr. måned. En gang om året pr. 1. september opgøres antallet af lærer, hvorefter prisen fastsættes for de næste 12 måneder. Næste gang prisen fastsættes er september Parterne er enige om at Rungsted Gymnasium fremadrettet og så længe samarbejdet består, skal være med til at bære udgiften i forbindelse med udskiftning/opdatering af mail system og udskiftning/opdatering af servere som anvendes til mail systemet. Det kan oplyses, at mailsystemet er opdateret i løbet af sommeren 2009, og serverne er fra efteråret Fordelingsnøglen til dækning af de fremtidige omkostninger vil tage afsæt i skolernes elevtal. 6

7 Bilag 3.1 Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium 7

8 Deltagende parter Denne SLA er indgået som en partneraftale mellem: Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium som deltagere, og IT-supporten på værtsinstitutionen Roskilde Gymnasium, som intern leverandør af serviceydelsen. Enhver deltager ligesom værtsinstitutionen kan til enhver tid kræve SLA ens indhold taget op på et ITforretningsudvalgsmøde og om nødvendigt efterfølgende justeret efter styregruppens accept. IT-supports omfang IT-support står for administrationen af de fælles servere, der er placeret hos Nianet i Tåstrup, og de til Gymnasiefælleskabet tilknyttede netværk/vlans (administrativt net, pædagogisk net, DMZ, management net)samt Cisco Firewall (en del af Nianet aftalen). Dette indebærer ansvaret for drift, vedligehold og opgradering af software og hardware på serverne og storage. IT-supports opgaver Det fysiske netværks lokale switche, routere og wificontrollere overvåges af IT-support. IT-support står for drift, vedligehold og udvikling af itinstallationerne (se ovenfor). Fysisk netværk Overvågning (switche, firewall, routere og wificontrollere) Grundlæggende firmwareopdateringer på switche Daglige backups Administration af brugeradgang Ny anlæg (samt opsætning og drift) af fysisk netværksudstyr på institutionerne. Udbygning, udskiftning, opgradering og vedligehold af netværks lokale switche, routere, trådløse netværk og wificontrollere, ligesom back-up og opdatering af AP ere og wifi-controllere. Det er skolen som betaler for 8

9 udstyret. Administrativt net: Overvågning, drift, konfiguration og opgradering af servere og det administrative domæne. Backup. Mail (Exchange) og Barracuda (spam firewall) Administration af VPN adgang/hjemmearbejdspladser. Brugeroprettelse Dokumentation af opsætning. Fastlæggelse af sikkerhedspolitikker i samarbejde med forretningsudvalget for IT Overvågning og vedligehold af servere til styring af varme ventilation, infotavler og Inlogic. Pædagogisk net Overvågning, drift, konfiguration og opgradering af servere og de pædagogiske domæner. Backup. Administration af VPN adgang. Dokumentation af opsætning. Fastlæggelse af sikkerhedspolitikker i samarbejde med forretningsudvalget for IT Overvågning og vedligehold af servere til webdav, pcounter, SQL-server, Inlogic og webserver. Brugeroprettelse DMZ Overvågning, drift, konfiguration. Alle servere og det fysiske netværk på alle lokationer (switche, routere, Controllere) overvåges af IT-support ved hjælp af software (PRTG network monitor). Udover overvågning vil der på switche også foretages backup og firmware-opdateringer samt administreres tilgang (brugere og passwords) Servere Gymnasiefællesskabet servere er placeret i et separat aflåst serverrum hos Nianet(serverhotel) i Tåstrup, som kun ITsupportens fire medarbejdere har adgang til. Nianet s serverhotel er forsynet med køling og UPS er (nødstrømsforsyning), der beskytter mod eventuelle uregelmæssigheder i strømforsyningen og korte 9

10 strømafbrydelser. Ved længere varende strømafbrydelser starter Nianet s diselgeneratorer. Der er også installeret et Halon anlæg mod brand. Der må ikke lokalt opstilles andre servere på samme domæne som de i IT-support administrerede domæner med mindre dette er aftalt med og godkendt af IT-supporten. IT-supporten overvåger løbende diskkapacitet. IT-support er ansvarlig for konfiguration og opsætning af serverne på de af IT-support administrerede netværk/domæner, med mindre andet er aftalt. Al software installation på serverne skal godkendes af og foregå i samarbejde med IT-support. Storage Hver enkelt institution får efter behov tildelt IP-scopes. ITsupporten laver dokumentation over anvendelsen af de enkelte IP-scopes. IT-support administrerer og overvåger storage. Sikkerhed IT-support står for sikkerheden i hele Gymnasiefællesskabets netværk, hvis ovenstående betingelser er overholdt, og ITsupports sikkerhedsanvisninger er fulgt. Hvis institutioner kræver særlige lempelige regler i forhold til de af IT-supporten udstukne sikkerhedspolitikker, kan ITsupporten ikke garantere for netværkets sikkerhed. IT-supporten administrerer Cisco firewallen som er hostet hos Nianet og bestemmer hvilke porte, der er åbne. Som udgangspunkt er kun de absolut nødvendige porte åbne for trafik. Skulle en institution forlange porte åbnet, der efter ITsupporten mening ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, kan IT-supporten umiddelbart afvise dette ønske. Herefter tages sagen op i IT-forretningsudvalget. Gymnasiefællesskabet benytter sig af et antivirus software, som Gymnasiefællesskabet administrerer. Installationen af klienten foretages af IT-supporten. IT-support påtager sig intet ansvar overfor ulovligheder på institutionen, såsom download/lagring af ikke-licensbetalt software eller andet ulovligt materiale af enhver art. 10

11 Tilgængelighed Servicevinduer Tilgængelighed defineres som brugerens adgang til tjenester og funktioner leveret af Gymnasiefællesskabet. Vi tilsigter en oppetid så tæt som muligt på % bl.a. via overvågningsværktøjer som PRTG og HP PCM+ Evt. utilfredshed med oppe-tid/service behandles ved ITforretningsudvalgsmøder- eller styregruppemøder. Et servicevindue er et på forhånd aftalt tidspunkt, hvor der er mulighed for at udføre opgaver på centrale it-enheder. Disse opgaver kan medføre ustabilitet eller stop på forbindelsen til domæner/servere. De aftalte servicevinduer bruges til fejlretning, opgradering af software, installation af nyt udstyr eller omlægninger samt netværksforbindelser. Den nødvendige vedligeholdelse af servere og netværk skal søges udført uden for kritisk forretningstid dvs. ikke mellem og ikke i eksamensperioder. Planlagte servicevinduer skal normalt meddeles mindst 3 arbejdsdage i forvejen. Fejlretning og responstid Ved proaktive fejlmeddelelser og ved direkte fejl på servere og netværk (der administreres af IT-supporten) påbegyndes fejlretning på servere og netværk så snart fejlmeldinger og fejl konstateres. Fejlretning af denne type fejl har højeste prioritet og vil blive udbedret hurtigst muligt. Der skelnes i øvrigt mellem 3 fejlkategorier: 1. Fejl, der berører alle brugere, en hel institution eller centrale funktioner for det administrative personale. 2. Fejl, der berører mange brugere 3. Fejl, der berører en eller nogle få brugere. Ad 1: Fejlretning påbegyndes omgående indenfor normal arbejdstid, dvs. man-tor: , fre: udenfor normal arbejdstid fortages fejlfinding af den ITsupporter der har vagten. Ad 2: Fejlretning påbegyndes senest næste arbejdsdag. Ad 3: Fejlretning påbegyndes senest 3. arbejdsdag. Institutionens ansvar Den enkelte institution sikrer i øvrigt selv: 11

12 at institutionens personale orienteres om driftsaftalen hvad er omfattet, og hvad er ikke. at der udpeges en systemansvarlig i forhold til ITsupport at kunne medvirke ved remote fejlretning at kontrollere om ledninger eller kabler er fjernet eller ikke tilsluttet at krydsfelter er aflåste, og kun en lille veldefineret personkreds har fysisk adgang. at krydsfelterne er ventilerede, så temperaturer over 25 grader Celsius undgås dette overvåges af den lokale systemadministrator. at man opbevarer administratoradgangskoden forsvarligt, og aldrig udleverer denne til uvedkommende herunder heller ikke til andre firmaers teknikere at IT-support orienteres om væsentlige ændringer i anvendelsen af servicen. den lokale sikkerhedspolitik 12

13 Bilag 3.2 Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Frontend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium 13

14 Deltagende parter Denne SLA er indgået som en partneraftale mellem: Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium som deltagere, og IT-supporten på værtsinstitutionen Roskilde Gymnasium, som intern leverandør af serviceydelsen. Enhver deltager ligesom værtsinstitutionen kan til enhver tid kræve SLA ens indhold taget op på et ITforretningsudvalgsmøde og om nødvendigt efterfølgende justeret efter styregruppens accept. IT-supports omfang IT-support står for opsætning, support og vedligeholdelse af institutions IT-arbejdspladser, printere og andet perifert udstyr. IT-supportens opgaver En IT-arbejdsplads omfatter Styresystem Kontorpakke Antivirus Adgang til internet Skole specifikke applikationer IT-supporten står for almindelig vedligehold og reparation af skolens IT-udstyr. IT-supporten sørger for tilslutning af printere, kopiprintere og andet perifert udstyr. I begrænset omfang ydes hjælp til opsætning af mail på smartphones. Nyt image udlægges på PC ere max. 3 gange om året. Fejlretning og responstid Der skelnes i øvrigt mellem 3 fejlkategorier: 4. Fejl, der berører alle brugere, eller en hel institution. 5. Fejl, der berører mange brugere 6. Fejl, der berører en eller nogle få brugere. 14

15 Ad 1: Fejlretning påbegyndes omgående indenfor normal arbejdstid. Ad 2: Fejlretning påbegyndes senest næste arbejdsdag. Ad 3: Fejlretning påbegyndes senest næste planlagte supportdag. Fejl på udstyr Ved onsite garanti bestilles ekstern reparatør, som reparere udstyret på skolen Ved Carry in garanti sendes defekt IT-udstyr til leverandør af skolen It-udstyr som er udenfor garanti forsøges repareret af IT-supporten, evt. reservedele betales af skolen Krav til skolerne Skolen skal kunne: kontrollere at kabler og ledninger er korrekt monteret kontrollere at printere er on-line medvirke ved remote fejlretning lægge papir i printere, udskifte toner og afhjælpe mindre papirstop. Ved større flytninger af IT-udstyr levere pedelbistand 15

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013 Denne sikkerhedspolitik beskriver de krav som Leverandøren stiller til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logiske sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk og firewalls. Sikkerhedspolitikken

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold, forudsat der specifikt er henvist til

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

KAB s IT produktblad 1/17

KAB s IT produktblad 1/17 KAB s IT produktblad Indhold PC-pakke: PC-Stationær, PC-bærbar 14, PC-bærbar 12 og PC-Tablet... 2 Brugerpakke for ansatte... 4 Brugerpakke for beboervalgte... 6 Brugerpakke mail... 7 Tablet-pakke... 9

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Retningslinier distancearbejdspladser

Retningslinier distancearbejdspladser Retningslinier distancearbejdspladser 0 1. Indledning...1 2. Definition....1 3. Hvem kan få en distancearbejdsplads...1 4. Distancearbejdspladsen...2 6. Kompensation til medarbejderen...4 7. Overgangsordninger...4

Læs mere

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Bilag 10-1 Indholdsfortegnelse 1. FYSISK SIKKERHED... 3 1.1. SIKRE OMRÅDER... 3 1.2. BESKYTTELSE AF UDSTYR... 4 Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Kunden, side 2 af 6 1. FYSISK SIKKERHED Kundens

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering. 2. udgave

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering. 2. udgave GYMNASIEFÆLLESSKABET Formål, struktur og organisering 2. udgave 2014 Forord Formålet med hæftet er at give et kort, overblik om samarbejdets formål, organisering og struktur. Indholdet er et sammendrag

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse af de statslige ansatte i de kommunale jobcentre 1. A: PC-ARBEJDSPLADSER (BASIS IT-UNDERSTØTTELSE) Kommunen

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

Servicedesk JAST/december 2015

Servicedesk JAST/december 2015 JAST/december 2015 Formål Formålet med dette dokument er, at give styregruppen for IT Center Fyn en beskrivelse af, hvordan supportsager håndteres efter etableringen af en, samt en forklaring af de begreber

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Side 1 af 14 Dato: 12-04-2004 Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Udarbejdet af: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Lærer: John Austin Fag: Virksomhedsøkonomi Dato: 12-04-2004 Dato Søren Guldbrand

Læs mere

Network Admission Control

Network Admission Control DM71 Network Admission Control Lasse Birnbaum Jensen, 040380 8. maj 2006 gymer@imada.sdu.dk Indhold 1 Indledning 2 2 Sikkerhedstrusler 3 2.1 Fokus tilbageblik.................................... 3 2.2

Læs mere

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet Skolegade 3 4000 Roskilde www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683 GYMNASIEFÆLLESSKABET Formål, struktur og organisering 2015 Forord

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

it-sikkerhed i produktionen DE 5 TRIN

it-sikkerhed i produktionen DE 5 TRIN it-sikkerhed i produktionen DE 5 TRIN Hvem er jeg? Tina Henriette Christensen Ingeniør med 18 års erfaring IPMA certificeret Projektleder Projektledelse af it-projekter Større integrationsprojekter Arbejder

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Indholdsfortegnelse. Version 5, Januar 2015

Sikkerhedsinstruks. Indholdsfortegnelse. Version 5, Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 IT-Center Fyns Systemcenter... 2 Placering og fysisk sikkerhed... 2 Adgang til systemcentret... 2 Kommunikationslinier... 2 Internet gateway... 3 Datalagring og backup...

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER.

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. Tullebølle Snøde Hou KIK-ADSL 6-8 MB KIK-ADSL 6-8 MB Rudkøbing Rudkøbing Rådhus Centralt Serverrum. Skrøbelev ByFiber 50 Mb ByFiber 50 Mb

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service. Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes arbejdsstationer

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. 21. september 2016 Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes

Læs mere