trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S"

Transkript

1 trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport Danmark Erhvervenes Transportudvalg

2 Forord Denne rapport er en af 8 arbejdsrapporter udarbejdet under transeco 2 projektet. Projektet er gennemført i årene med en følgegruppe med deltagelse fra: Trafikministeriet, Færdselsstyrelsen, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Miljøstyrelsen, International Transport Danmark, Erhvervenes Transportudvalg og Institut for Transportstudier (Sekretær). Bang & Olufsen A/S udvikler, producerer og markedsfører audio-video produkter, der markedsføres gennem datterselskaber og agenter verden over. Hovedparten af Bang & Olufsens produktion samt udvikling, administration og markedsføring er placeret i Struer, Danmark. I 1998/99 omsatte virksomheden for 3,38 mia. kr., og antallet af medarbejdere udgjorde 2.668, hvoraf hovedparten var beskæftiget i Struer. Schenker-BTL A/S er en speditionsvirksomhed, der tilbyder landtransporter og tilknyttede logistikydelser. Virksomheden er en del af Schenker-BTL koncernen i den tyske Stinnes Group og beskæftiger ca. 200 medarbejdere i Danmark på filialer i Hvidovre, Århus, Kolding, Padborg og Odense. Forretningsområderne er konventionel transport, spedition, lagerhotel og integrerede logistikløsninger, hvor Schenker-BTL A/S optræder som fragtfører eller formidler af landtransporter og formidler af bane-, fly- og søtransport. Schenker-BTL koncernen omsætter for ca. 3,5 mia. EURO og har ca medarbejdere i 30 lande.

3 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG PROJEKTET OG DELTAGERNE EGET MILJØARBEJDE B&O A/S Schenker-BTL A/S PROJEKTBESKRIVELSE EMISSIONSOPGØRELSE FOR DISTRIBUTION AF B&O'S GODS Emissionsopgørelse for dansk lastbiltransport Emissionsopgørelse for færgetransport Frederikshavn-Göteborg Emissionsopgørelse for svensk lastbiltransport Samlede emissioner ved distribution af B&O's gods til Sverige Værktøjets anvendelighed på andre markeder Alternativberegning for transport til Finland Miljøzoner/Citylogistik KONKLUSION INDLEDNING FORMÅL MED TRANSECO PROJEKTORGANISATION RAPPORTENS OPBYGNING BANG & OLUFSEN A/S VIRKSOMHEDEN MILJØARBEJDE HOS BANG & OLUFSEN A/S B&O miljøpolitik Bang & Olufsen miljøstrategi B&O s planer for fremadrettede miljøaktiviteter BANG & OLUFSEN A/S MILJØPOLITIK PÅ TRANSPORTOMRÅDET ORGANISERING AF MILJØARBEJDET SCHENKER-BTL A/S KONCERNEN MILJØARBEJDET HOS BTL DELEN AF SCHENKER-BTL NETVÆRKET BTL s miljøpolitik BTL s strategier BTL s miljøarbejde SCHENKER-BTL A/S Forretningsgrundlag Kvalitets- og miljøpolitik: Væsentlige miljøpåvirkninger OPSTILLING AF EMISSIONSMÅLEPROGRAM BESKRIVELSE AF TRANSPORTERNE TIL SVERIGE Dansk biltransport Skibstransport Svensk biltransport EMISSIONER FRA TRANSPORT AF B&O S GODS TIL SVERIGE

4 5.3 BRUG AF EMISSIONSVÆRKTØJ PÅ ANDRE MARKEDER Det norske marked Det Hollandske marked Det finske marked Transportalternativer Struer - Helsingfors Konklusioner på modellens bredere anvendelighed MILJØZONER / GRØN CITYLOGISTIK STATUS FOR SVERIGE Virkemidler STATUS FOR GØTEBORG MILJØZONE VURDERING AF EFFEKTERNE FOR B&O S GODS I GØTEBORG STATUS FOR DANMARK KONKLUSION PÅ MILJØZONER I BYER ØKONOMISKE EFFEKTER AF MILJØARBEJDET EFFEKTER PÅ DET STRATEGISKE NIVEAU STYRINGSMÆSSIGE GEVINSTER GEVINSTER PÅ HELT KORT SIGT/BESPARELSER VURDERING AF DE SAMLEDE ØKONOMISKE EFFEKTER KONKLUSION PÅ PROJEKTET LITTERATURLISTE

5 1. Sammendrag 1.1 Projektet og deltagerne Formål: Med udgangspunkt i Bang & Olufsen og Schenker-BTL s igangværende samarbejde har det i transeco 2 -projektet været formålet at udvikle et ITbaseret værktøj, der sætter virksomhederne i stand til at opgøre data for miljøbelastningen fra transport af Bang & Olufsens produkter til Sverige. Værktøjets anvendelighed skal efterfølgende testes på andre markeder. Resultater: Deltagelsen i transeco 2 har gjort det muligt for Schenker-BTL at opgøre brændstofforbrug og emissionerne forbundet med transporter af Bang & Olufsens produkter. I første omgang stykgodstransporter fra produktionssted i Danmark til kunder i Sverige, Norge, Finland og Holland. Hermed er der tilvejebragt et datagrundlag, for kontrol og styring af emissionsmængderne, hvor man før famlede i blinde. transeco 2 -projektet har endvidere styrket samarbejdet mellem de to virksomheder, ligesom projektet har givet anledning til nye logistiske dispositioner med reduceret trafik af Bang & Olufsens produkter og dermed reducerede emissioner og omkostninger pr. transporteret enhed til følge. 1.2 Eget miljøarbejde Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S har begge tiltrådt ICC's 1 miljøcharter, der bl.a. stiller krav om løbende forbedringer på miljøområdet, og deltagelse i forskning rettet mod at minimere de negative virkninger på miljøet. Denne proaktive holdning genfindes i miljøarbejdet på transportområdet, der rækker langt ud over den blotte opfyldelse af lovgivningens krav B&O A/S Transport og distribution kan ikke udføres uden miljø- og sikkerhedsmæssige konsekvenser. Uden transport kan B&O ikke levere produkter til kunderne. I 1997 formulerede B&O miljøaspekter indenfor transport- og miljøområdet. Miljøaspekter (Transport og Miljø) for Bang & Olufsen: Det er Bang & Olufsens miljøpolitik, at vi fortrinsvis vil vælge leverandører, der kan dokumentere, at de overholder miljøkravene. Kundecenteret (hvor transportafdelingen hører under, red.) vil på transportområdet angribe miljøaspekterne ud fra to nøgleord: Ressourceudnyttelse 1 International Chamber of Commerce 4

6 Teknologianvendelse Valg af transportform sker ud fra en række behov, kvalitetskrav og økonomiske parametre. Når transportformen er valgt, f.eks. bil, skib, bane, fly, vil B&O se på de to nævnte nøgleord og stille krav til de udvalgte transportører. Ressourceudnyttelse betyder f.eks., at transportmidlets udnyttelsesgrad målt i % er tættest muligt på 100 at tomkørsel skal undgås ved anvendelse af bedre planlægning at chaufføren er trænet i miljørigtig kørsel at turplanlægningen gennemføres, så arbejdsregler kan overholdes at transportmidlet vedligeholdes med maksimal udnyttelse for øje Teknologianvendelse betyder f.eks., at de anvendte lastbiler overholder EURO II normerne at der kun anvendes miljørigtig diesel (drivmidler) at der anvendes Informations Teknologi at lasthåndteringen sker mekanisk Bang & Olufsen vil i transportaftalerne med de udvalgte leverandører indføre en pligt til at fremlægge dokumentation for, at de nævnte nøglepunkter behandles med vognmænd, chauffører og andre samarbejdspartnere. De to nævnte nøgleord gælder uanset det valgte transportmiddel. Transportselskaber, der er registreret med partneraftaler eller udvidet leverandørstatus, bliver ved halvårlige og årlige prisforhandlinger eller ved de strategiske samtaler afkrævet dokumentation for udviklingen på miljøområdet, dels ressourceudnyttelse dels anvendt teknologi. Holdningen i miljøpolitikken er ikke til debat, hvorimod dokumentationsformen kan aftales individuelt afhængig af leverandørens muligheder. Derudover omfatter miljøpolitikken på transportområdet også overvejelser omkring citylogistikkens betydning. Citylogistik En række byer og områder har foretaget begrænsning i trafik med motorkøretøjer. Begrænsningen kan gå på tid, bilstørrelse/akseltryk og fysiske hindringer kan inddrages i begrænsningsomfanget. Grundlæggende er kravene i Bang & Olufsens Miljøpolitik tilstrækkelige til at opfylde kendte krav til citylogistik. I overensstemmelse med transportstrategi og -politik har B&O valgt transportmidler ud fra: kundens (markedets) behov B&O s krav om præcision og kvalitet en økonomisk afvejning af de tilhørende omkostninger. Disse krav opfyldes bedst ved vejtransport til de europæiske markeder. B&O har aftaler med udvalgte transportører, herunder Schenker-BTL A/S, der i hyppige, tidsstyrede netværk leverer produkterne direkte til de europæiske forhandlere. 95% af salgsvolumen transporteres med lastbil, 4% med containerskibe til interkontinentale markeder og under 1% med fly. Heri indregnes reservedele og servicematerialer til Europa, der leveres med kurérservice indenfor 24 timer. 5

7 1.2.2 Schenker-BTL A/S Forretningsområderne er konventionel transport, spedition, lagerhotel og integrerede logistikløsninger, hvor Schenker-BTL A/S optræder som fragtfører eller formidler af landtransporter og formidler af bane-, fly-, og søtransport. Schenker-BTL A/S miljøarbejde i form af det ISO 9002/14001 certificerede kvalitets- og miljøledelsessystem, koordineres centralt. Arbejdet mht. miljøcertificeringen blev startet i 1996 og certificeringen fandt sted ultimo Miljøcertificeringen var den første i speditionsbranchen i Danmark. Schenker-BTL A/S har, som B&O A/S, tilsluttet sig ICC s miljøcharter. Deltagelsen i transeco 2 -projektet skal bl.a. sikre efterlevelse af charterets punkt 9 - forskning og udvikling. Alle filialer i Danmark har nedsat kvalitets- og miljøgrupper, som er ansvarlige for det lokale kvalitets- og miljøarbejde. Formålet med en central styring af miljøarbejdet er at kanalisere den indsamlede viden/erfaring ud til alle filialer, så der løbende sker en generel vidensopbygning på kvalitets- og miljøområdet i hele Danmark. Ovenstående kvalitets- og miljøorganisation skal sikre opfyldelse af den af Schenker-BTL A/S ledelse fastsatte ledelseserklæring. Denne har følgende indhold: Forretningsgrundlag: Schenker-BTL A/S skal udvikle og producere transporter samt logistik- og informationsydelser med mindst mulig miljøpåvirkning for at imødekomme markedets krav om kvalitet, effektivitet, enkelhed og miljøansvar. Kvalitets- og miljøpolitik: Schenker-BTL A/S skal opfylde sine kvalitets- og miljømål gennem anvendelse af et dokumenteret kvalitets- og miljøstyringssystem, som sikrer opfyldelse af gældende DS/EN ISO 9002/14001 standarder, myndighedskrav og andre bestemmelser, som Schenker-BTL A/S har tilsluttet sig. Schenker-BTL A/S forpligter sig til løbende at arbejde for kvalitets- og miljøforbedringer samt forebyggelse af forurening. Schenker-BTL A/S skal endvidere opfylde BTL AB s overordnede kvalitetsog miljøpolitik. Kvalitets- og miljømålsætninger: Schenker-BTL A/S ønsker at være kvalitets- og miljøførende inden for vore forretningsområder for derigennem at styrke vor position som udbyder af transport-, speditions-, lagerhotel- og integrerede logistikløsninger i Danmark. Schenker-BTL A/S definerer kvalitet som værende opfyldelse af kundens forventninger til produktet, og miljø som værende de omgivelser, hvori Schenker-BTL A/S arbejder. På miljøområdet har Schenker-BTL følgende mål for 1999: Indkøb Min. 80% kapacitetsudnyttelse på internationale trafikker. Min. 20% øget brug af EURO I-II godkendte lastbiler. 6

8 Papir- og emballageforbrug Min. 30% reducering af papirforbrug per sending/medarbejder. Energi- og vandforbrug Min. 3% reducering i elforbruget per m 2 /medarbejder. Min. 4% reducering af vandforbrug per medarbejder. Affaldshåndtering Min. 50% af samlet affaldsmængde til genbrug. Der udarbejdes årlige miljøhandlingsplaner på filialniveau for at opfylde ovenstående målsætninger og mål (1999). Schenker-BTL A/S væsentlige miljøpåvirkning finder sted i indkøbsfunktionen/bildisponeringen, hvorfor det centrale i Schenker-BTL A/S miljøstyringssystem er en miljøvurdering af vognmænd/underleverandører samt optimering af kapacitetsudnyttelsen af bilerne. Vognmændene vurderes bl.a. på baggrund af forhold som: Status for underleverandørernes arbejde på miljøområdet (bl.a. ISO 14001) Det teknologiske stade for vognmændenes vognpark (EURO-norm 0-III) Vedligeholdelsesprogram for vognparken (periodevise eftersyn) Uddannelsesprogrammer for chauffører (herunder miljørigtig kørsel) Drivmiddelanvendelse (svovlindhold i diesel). 1.3 Projektbeskrivelse På trods af det ovennævnte store miljøarbejde, som begge firmaer har udført på transportområdet, var det ikke ved projektets start muligt at opgøre emissionerne ved transport af B&O's gods. Det primære sigte med projektet er derfor at få udformet et værktøj til emissionsopgørelse, der er: retvisende, det er vigtigere at emissionsændringer vises korrekt, end at emissionerne er 100% korrekt anvendeligt i praksis, manuelle opgørelser er urealistisk med B&O's godsvolumen, derfor skal de foregå automatisk baseret på bestående transportdata, en selvstændig registrering til brug for emissionsopgørelse koster tid og penge. Værktøjet udvikles for transport af B&O s produkter til det svenske marked, og for at sikre at det er egnet som grundlag for en standardiseret metode, aftestes værktøjet for transporter til det norske, finske og hollandske marked. Miljøzoner/citylogistik er et andet tiltag på godsområdet, der påvirker emissionerne ved distributionen af B&O's gods. Det indgår derfor som et delprojekt i dette demonstrationsprojekt at få undersøgt, i hvilket omfang disse tiltag i 7

9 byerne arbejder med eller mod transeco 2 's primære mål, der er rettet mod reduktion i CO 2 -udledningerne. 1.4 Emissionsopgørelse for distribution af B&O's gods Grundlaget for at reducere emissionerne er at kunne måle dem, og derefter ud fra kendskabet til sammenhængene i systemet at iværksætte korrigerende tiltag. Derefter måles igen for at kontrollere, at de opnåede effekter svarer til de forventede. Behovet for retvisende målinger forstærkes af, at stykgodssystemerne er opbygget af mange delelementer, og at det derfor er vanskeligt at overskue et helt transportforløb, uanset hvor i systemet man befinder sig. Arbejdet med udviklingen af værktøjet er styret af denne kompleksitet. På figur 1 ses en skematisk fremstilling af transportforløbet i Schenker-BTL's transportsystem til Sverige. Der er tale om en række adskilte transportforløb med dansk lastbil, færge og svensk lastbil, der kræver adskilte opgørelser. Stockholm Butik Butik B&O Struer Frederikshavn Göteborg havn terminal Helsingborg Butik Butikker Malmö Århus terminal Øv. postregioner Figur 1. Skematisk fremstilling af B&O's transporter til kunder i Sverige. B&O har bevæget sig fra at massefremstille f.eks. fjernsyn til at fremstille enkelte fjernsyn efter kundespecifikation. Derfor er det ikke muligt at have lokale lagre, hvorfra levering kan finde sted. For at tilfredsstille kundens krav om kort leveringstid er det derfor nødvendigt hurtigt at producere det ønskede fjernsyn og transportere det til kunden. Schenker-BTL A/S er transportformidler/speditør og styrer et internationalt stykgodstransportsystem. Det er i dette system, at B&O's enkeltsendinger, sammen med andre virksomheders gods, bliver flyttet fra Struer via indsamling, omladning, hovedtransport, og distribution frem til butikkerne i Sverige. 8

10 Opbygningen af emissionsværktøjet følger transportopdelingen og afrapporteres i samme rækkefølge. Efter gennemgangen af emissionsopgørelserne for det svenske marked omtales overførslen af værktøjet til norske, finske og hollandske forhold. Den efterfølgende sammenligning af emissioner mellem landene medførte et ønske fra B&O's side om ved hjælp af emissionsværktøjet at få analyseret alternative transportforløb til det finske marked for om muligt at reducere emissionerne ad den vej. Dette omtales i et selvstændigt kapitel. Endelig omtales de indsamlede erfaringer omkring forskellige citylogistikløsninger i Norden, og der rundes af med en konklusion på projektets formål og forløb Emissionsopgørelse for dansk lastbiltransport Emissionsopgørelsen er baseret på en række variable, der beskriver godset, ruten og transportmateriellet. De væsentligste variable er kapacitetsudnyttelsen 2 - lastbilens tekniske stade (EURO-motornorm) - og transportafstanden. På baggrund af emissionerne for den pågældende EURO-motornorm og transportafstanden opgøres emissionerne for en tur på baggrund af emissionsskemaerne fra ITD/ETU (Miljø og sikkerhed - Håndbog for dansk vejtransport, 1997). Emissionerne fordeles efterfølgende til B&O's gods, ud fra dets andel af den samlede godsmængde Emissionsopgørelse for færgetransport Frederikshavn-Göteborg Der findes ikke generelle emissionsdata for færger. Derfor er emissionerne for turen Frederikshavn-Göteborg opgjort efter gennemsnitsmetoden (MariTerm AB, 1994) på baggrund af data fra Stena Line og Shell DK over energiforbrug og emissioner for hele Det afgørende er derfor, hvor stor en andel af den samlede godsmængde og dermed emissioner, der er B&O's. Til opgørelse heraf er det nødvendigt med data for færgens samlede kapacitet i lanemeter 3, hvor stor en del af denne der optages af lastbiler med B&O gods og endelig hvor stor en andel af lastbilernes samlede godsmængde, der er B&O's Emissionsopgørelse for svensk lastbiltransport Energiforbrug og emissioner ved transporter i Sverige bygger på emissionsdata pr. tonkm fra NTM 4. 2 Kapaciteten opgøres for stykgods i ladmeter, og/eller fragtpligtig vægt, ved overgangen til hovedtransport. 3 Længden af vognbanerne på færge; et sættevognstog optager f.eks. 16,5 m + 1,5 m mellemrum = 18 lanemeter. 4 Nätverket för Transporter och Miljön. Se f.eks. 9

11 Baggrunden for dette valg er, at en række forhold er anderledes i Sverige for så vidt angår landevejstransporten af gods. Det drejer sig bl.a. om, at de i Danmark anvendte trailere er 13,6 m lange men i Sverige op til 15,5 m og evt. med en anhænger. Endvidere er der forskel i dieseltype 5, to forhold, der betyder at det danske emissionsgrundlag afviger fra svenske forhold. Der er færre variable i NTM's model end i ITD/ETU s emissionsskemaer, idet kapacitetsudnyttelsen er lagt fast på 70%, og emissionerne opgives pr. tonkm. B&O's emissioner opgøres derfor som godsvægt pr. postregion multipliceret med afstanden til postregionen multipliceret med emissionerne pr. tonkm Samlede emissioner ved distribution af B&O's gods til Sverige Emissionerne ved distribution af B&O's gods opgøres pr. emissionskomponent pr. år. Dette tal kan bruges til en miljøredegørelse eller et grønt regnskab, men siger ikke så meget i sig selv. I de følgende tre tabeller er resultaterne perspektiveret. Tabel 1. Delstrækningernes miljødata i % for distribution til Sverige, 1998/99. % NO x HC CO PM CO 2 SO 2 Energi Transport-arb. Struer-Århus-Frederikshavn samt Göteborg Havn-terminal Göteborg Frederikshavn-Göteborg havn Terminal Göteborg-postregioner i Sverige Total I tabel 2 vises emissioner, energiforbrug og transportarbejdet i %, hvilket peger på, hvor de største effektiviseringsmuligheder ligger. Det er iøjnefaldende, at færgetransporten udgør 14% af transportarbejdet, men forbruger 32% af energien til transporten. 5 Svensk MK I diesel indeholder 0,001 % svovl, dansk diesel indeholder 0,005 % svovl. 10

12 Tabel 2. Miljødata pr tonkm for distribution til Sverige, 1998/99. g pr.1000 tkm NO x HC CO PM CO 2 SO 2 Energi kj Struer-Århus-Frederikshavn samt Göteborg Havn-terminal Göteborg Frederikshavn-Göteborg Havn Terminal Göteborg-postregioner i Sverige Gennemsnit pr tkm Tabel 3. Gennemsnitlige miljødata for distribution til Sverige pr. ton gods for 1998/99. g pr. ton gods NO x HC CO PM CO 2 SO 2 Energi kj Struer-Århus-Frederikshavn samt Göteborg Havn-terminal Göteborg 171 4,9 11 1, Frederikshavn-Göteborg Havn 121 2,1 10 7, Terminal Göteborg-postregioner i Sverige ,7 21 3, Total g pr. ton gods , , Opgøres emissionerne pr. ton gods, giver det mulighed for at fastslå, om reduktioner i de totale emissioner skyldes mindre salg, eller om de er forårsaget af effektiviseringer i transporten. Endvidere har man i kombination med salgsprognoser grundlaget for emissionsbudgetter Værktøjets anvendelighed på andre markeder For at undersøge emissionsværktøjets fleksibilitet i forhold til andre markeder er det efterfølgende tilrettet det norske, finske og hollandske marked. I hvert enkelt tilfælde er der på baggrund af en analyse af ligheder og forskelle udarbejdet et parallelt emissionsværktøj for hvert af markederne. Det er efterfølgende anvendt i praksis, hvorefter resultaterne er sammenlignet og vurderet med hensyn til niveau og validitet. 11

13 Tabel 4. CO 2 -emissioner og transportmiddelfordeling for alle markeder Sverige Norge Finland Holland g CO 2/tonkm 64,2 64,9 79,3 56,4 g CO 2/kg gods 46,1 62,9 104,2 41,9 Færgeandel af transportarbejde 14% 11% 41% 0% Færgeandel af CO 2 29% 23% 63% 0% De niveauforskelle i CO 2 -emissionerne, der fremgår af tabel 5, hænger nøje sammen med forskelle i de indgående variable. For forklaringens skyld er færgetransportens andel af transportarbejdet og CO 2 -emissionerne medtaget, da det giver en væsentlig del af forklaringen på niveauforskellene. Omfanget af emissionsniveauerne varierer også. For det finske og hollandske marked indgår distribution ikke. Dette er et forhold, man skal være opmærksom på ved sammenligning mellem markederne, men i forhold til opfølgningen på emissionsudviklingen på det enkelte marked har det ingen betydning. Validiteten af opgørelserne er også forskellig. Det har ikke været muligt at få emissionsdata for de færger, der sejler mellem Sverige og Finland. På disse færgeruter er emissionsdata fra Frederikshavn-Göteborg overfarten derfor anvendt. Da det i begge tilfælde er kombinerede passager- og godsfærger med store overbygninger og anseligt energiforbrug, der anvendes, anses det for en rimelig løsning. Men det er et forhold, man skal være opmærksom på ved sammenligninger mellem forskellige transportalternativer, og det er klart utilfredsstillende, at data ikke findes (eller er hemmelige) Alternativberegning for transport til Finland Når man betragter de samlede emissioner pr. ton gods, er de finske størst, hvilket ikke er overraskende, da det er det af de undersøgte markeder, der geografisk ligger længst fra Struer. Men ser man på emissionerne pr tonkm, er billedet det samme. Emissionsniveauet skyldes altså ikke alene den større afstand, men også den store andel af færgetransport med kombineret person- og godsfærge. Schenker-BTL betjener sig også af en alternativ transportkæde på strækningen, hvor der anvendes en mindre energiforbrugende Ro/Ro 6 færge, der sejler direkte mellem Århus og Helsingfors. Når den rute i dag ikke anvendes til B&O's gods, er det fordi den ikke lever op til de krav, B&O stiller til transporttid og -kvalitet. Der blev foretaget simulering af tre transportforløb fra Struer til Helsingfors. To af alternativerne gik via Frederikshavn-Göteborg og med lastbil tværs over 6 Ro-ro løstrailer emissionsdata ved Hans Otto Holmgaard Kristensens, Danmarks Rederiforening. (Kristensen, 1999). 12

14 Sverige. Derfra enten med færge direkte til Helsingfors fra Stockholm, eller via den kortere overfart Stockholm-Turku og lastbiltransport det sidste stykke til Helsingfors. Der benyttes i begge disse transportkæder kombinerede gods- og personfærger med et højt energiforbrug som følge af overbygningen, der er nødvendig af hensyn til passagerernes komfort. Det tredje alternativ var med Ro/Ro færge direkte fra Århus til Helsingfors. Tabel 5. Afstand og energiforbrug for B&O's gods fra Struer til Helsingfors Transportalternativer Samlet afstand km Total energiforbrug MJ Stockholm-Helsingfors Stockholm-Turku Århus-Helsingfors Som det fremgår af tabel 6, er der en væsentlig forskel i energiforbruget mellem de tre alternative transportkæder. Transportforløbet med færge direkte fra Stockholm til Helsingfors er i dag det mest benyttede. Det vil ved at skifte til Ro/Ro alternativet være muligt at reducere det samlede energiforbrug med næsten 20% og CO 2 -emissionerne tilsvarende. Sigter man mod minimalt CO 2 -udslip, ser det derfor umiddelbart ud til, at transporterne bør lægges om til Ro/Ro færgerne. Men der er mulighed for at reducere CO 2 -udslippet yderligere, hvis man kan påvirke færgerederierne til at indsætte Ro/Ro færger på overfarten Stockholm-Turku, hvilket vil give en reduktion på ca. 30%. En udviklingsorienteret tilgang til problemet i samarbejde mellem transportkøber og transportør kan således give større forbedringer end et rent fravalg af den p.t. ringeste løsning. Ved skift til det p.t. CO 2 -gunstigste alternativ med Ro/Ro færge vil emissionerne af NOx, partikler og SO 2 øges, hvilket rejser et nyt spørgsmål: hvilke emissioner er det vigtigst at få reduceret? eller hvordan sammenvejer man CO 2, NOx og de øvrige emissionskomponenter til et samfunds- og miljømæssigt korrekt beslutningsgrundlag? Endelig skal det understreges, at datagrundlaget for de forskellige transportformer, der indgår i kæderne, er af vidt forskellig kvalitet, hvilket naturligvis reducerer sammenligningens udsagnskraft. På baggrund af de ovennævnte spørgsmål og forbehold overfor datakvaliteten skal der derfor ikke fra 7 Struer lastbil Århus lastbil Frederikshavn færge Göteborg lastbil Stockholm færge Helsingfors 8 Struer lastbil Århus lastbil Frederikshavn færge Göteborg lastbil Stockholm færge Turku lastbil Helsingfors 9 Struer lastbil Århus Ro/Ro-færge Helsingfors 13

15 transeco 2 -projektet komme en anbefaling til omlægning af transporten på Finland Miljøzoner/Citylogistik Den frivillige citygodsregistrering i København har som mål at forbedre miljøet i den indre by gennem bedre udnyttelse af lastekapaciteten i vare- og lastbiler tungere end 2 ton og ved brug af lastbilmotorer, der er mindre end 8 år gamle. Reguleringen sker gennem oprettelse af 10 lastezoner i den indre by, hvor standsning for aflæsning mellem kl. 8 og 12 mandag til fredag kun er tilladt for certificerede lastbiler. De certificerede biler fra en tilmeldt vognmand/transportør er forpligtet til i gennemsnit pr. kvartal at udnytte lastekapaciteten med mindst 60% for gods enten ind eller ud af zonerne. Transitgods tæller dermed ikke med i regnskabet. Gennemsnittet beregnes som gennemsnit af kapacitetsudnyttelsen pr. bil. Udnyttelsesgraden opgøres på baggrund af godsets egenskaber. Er der tale om palletteret gods, opgøres udnyttelsesgraden i antal paller. Er det vægtgods, opgøres det i forhold til maksimal godsvægt. Flydende gods opgøres i forhold til volumen etc. Forsøgsordningen er udløbet pr. 29. februar 2000, men det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt at inddrage resultater og konklusioner fra dette forsøg i demonstrationsprojektet. I Trafikministeriets Hovedrapport: CO 2 -reduktioner i transportsektoren angives en beregnet CO 2 -reduktion i størrelsesordenen 0,3-1% af sektorens samlede udslip ved brug af Citylogistik som reguleringsmiddel. Det anføres endvidere, at :...CO 2 -besparelserne må betegnes som sidegevinster ved begrænsning af trafikomfanget. (Trafikministeriet, 1997) I Sverige er der formelle miljøzoner i Göteborg, Stockholm, Malmø og Lund. For hver af disse zoner gælder, at adgang til miljøzonen kun tillades for lastbiler over 3,5 tons, der opfylder følgende kriterier: Fra 1996 gælder forbudet for dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 ton der ikke opfylder den svenske miljøklasse 3. Efter 2001 gælder det, at køretøjerne skal tilhøre den bedste gældende svenske miljøklasse. I perioden Alle lastbiler, der ikke er ældre end 8 år, har adgang til miljøzonen. Alle lastbiler der er ældre end 8 år, kan få adgang, såfremt de er udstyret med eftermonteret udstødningsrensning, som er godkendt af Svensk Bilprovning. Efter 2001 Generelt gives adgang for køretøjer, som er 8 år eller yngre, under forudsætning af at køretøjet ved den første registrering opfylder den på markedet bedste gældende svenske miljøklasse. 14

16 Konklusion: Miljøzonerne i Sverige retter sig alene mod køretøjets teknologiske stade og giver således ikke retningslinier for køretøjernes kapacitetsudnyttelse, som det er tilfældet med Citygods registreringsordningen i København. Effekterne af miljøzonen i Göteborg vurderes i en undersøgelse af Trivector AB fra 1997 for hhv. virksomhedernes omkostninger og de samfundsmæssige gevinster. (Trivector, 1997) Omkostningerne opgøres til SEK 128 mio. for perioden som følge af udskiftning af lastbilerne før økonomisk optimalt tidspunkt, køb af filtre og udskiftning af motorer. De samfundsøkonomiske gevinster ved den reducerede forurening for samme periode opgøres til SEK 101 mio. På trods af tallene er vurderingen fra Göteborgs side, at der er tale om en samfundsøkonomisk god løsning, idet der er afledte gevinster ved incitamentet til udvikling af filtre og bedre lastbiler, der kommer hele landet til gode. Miljøforbedringen i Göteborg må vurderes at være af lokal karakter. På emissioner med primært global betydning, f.eks. CO 2 er der formodentlig tale om en neutral eller beskeden negativ virkning. Dette er en følge af, at der må foretages isoleret ruteplanlægning med hensyntagen til zonerne, hvilket kan reducere kapacitetsudnyttelsen af bilerne. Endvidere kan adgangsbarrieren til bycentret betyde, at de nyeste biler foretager de korte ture i byerne, hvorimod de ældre og mindre energieffektive biler kører de længere ture. BTL AB vurderer, at miljøzonen i Göteborg har betydet, at en del lastbiler er udskiftet før det økonomisk optimale tidspunkt, men at der i øvrigt ikke har været væsentlige ændringer i godstransporten. Dvs. at den lokale forurening er reduceret, men de globalt betydende emissioner (CO 2 ) er uændrede. Endvidere har BTL AB valgt at anvende hybridbiler til distributionen i Göteborg, hvorfor de lokale emissioner i realiteten er 0. Det har i Göteborg været muligt for transportørerne at få dækket de ekstraomkostninger, som miljøzonen har medført, gennem højere fragtpriser. 1.5 Konklusion B&O har nu et værktøj og en metode til at opgøre emissioner og energiforbrug ved distributionen til kunderne. Der er dermed skabt et grundlag for et systematisk arbejde rettet mod reduktion af emissionerne. Værktøjet opfylder de stillede krav og er retvisende, beregningerne sker i et regneark på baggrund af få årlige indtastninger, og det er hovedsageligt baseret på nuværende produktionsstyringsdata. Når værktøjet ikke i fuldt omfang kan baseres på produktionsstyringsdata, skyldes det færgetransporten. Da der ikke findes standardiserede metoder eller 15

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger

Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier og Projektmedarbejder Marianne Frank, International

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE

trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport trans BEST PRACTICE KATALOG Institut for Transportstudier International Transport Danmark Erhvervenes Transportudvalg

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed Fremtidens Transport V Mandag d. 21. januar 2013 GODS I YER: CITYLOGISTIK-KH - fra idé til virkelighed Tanja allhorn Provstgaard Center for Trafik Københavns Kommune Citylogistik - Hvorfor? København Kommunes

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Agenda Kort om Anders Nielsen & Co A/S - ANCOTRANS Hvordan startede den grønne bølge? Fra strategi til handling Hvad ser vi af forhindringer?

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning

Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning Af Mads Holm-Petersen, COWI 1. Baggrund For at kunne udføre en effektiv forebyggende indsats til reduktion af produkters miljøbelastning,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer v/kirsten Jensen, Indkøbschef, Region Hovedstaden Seminar i Selskab for grøn teknologi den 7. december 2011 Region Hovedstaden som

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjælper dig. udtalelse fra koncernchefen Den vigtigste dagsorden vores fremtid Som Nordens førende forsikringsselskab med aktiviteter i hele regionen er det en indlysende del

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL MÅLSÆTNING OG FILOSOFI Hos Cargo 2000 A/S ser vi det som vor vigtigste opgave at tilsikre, at vore kunder er tilfredse og opnår markedets bedste service til den rigtige

Læs mere