trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S"

Transkript

1 trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport Danmark Erhvervenes Transportudvalg

2 Forord Denne rapport er en af 8 arbejdsrapporter udarbejdet under transeco 2 projektet. Projektet er gennemført i årene med en følgegruppe med deltagelse fra: Trafikministeriet, Færdselsstyrelsen, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Miljøstyrelsen, International Transport Danmark, Erhvervenes Transportudvalg og Institut for Transportstudier (Sekretær). Bang & Olufsen A/S udvikler, producerer og markedsfører audio-video produkter, der markedsføres gennem datterselskaber og agenter verden over. Hovedparten af Bang & Olufsens produktion samt udvikling, administration og markedsføring er placeret i Struer, Danmark. I 1998/99 omsatte virksomheden for 3,38 mia. kr., og antallet af medarbejdere udgjorde 2.668, hvoraf hovedparten var beskæftiget i Struer. Schenker-BTL A/S er en speditionsvirksomhed, der tilbyder landtransporter og tilknyttede logistikydelser. Virksomheden er en del af Schenker-BTL koncernen i den tyske Stinnes Group og beskæftiger ca. 200 medarbejdere i Danmark på filialer i Hvidovre, Århus, Kolding, Padborg og Odense. Forretningsområderne er konventionel transport, spedition, lagerhotel og integrerede logistikløsninger, hvor Schenker-BTL A/S optræder som fragtfører eller formidler af landtransporter og formidler af bane-, fly- og søtransport. Schenker-BTL koncernen omsætter for ca. 3,5 mia. EURO og har ca medarbejdere i 30 lande.

3 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG PROJEKTET OG DELTAGERNE EGET MILJØARBEJDE B&O A/S Schenker-BTL A/S PROJEKTBESKRIVELSE EMISSIONSOPGØRELSE FOR DISTRIBUTION AF B&O'S GODS Emissionsopgørelse for dansk lastbiltransport Emissionsopgørelse for færgetransport Frederikshavn-Göteborg Emissionsopgørelse for svensk lastbiltransport Samlede emissioner ved distribution af B&O's gods til Sverige Værktøjets anvendelighed på andre markeder Alternativberegning for transport til Finland Miljøzoner/Citylogistik KONKLUSION INDLEDNING FORMÅL MED TRANSECO PROJEKTORGANISATION RAPPORTENS OPBYGNING BANG & OLUFSEN A/S VIRKSOMHEDEN MILJØARBEJDE HOS BANG & OLUFSEN A/S B&O miljøpolitik Bang & Olufsen miljøstrategi B&O s planer for fremadrettede miljøaktiviteter BANG & OLUFSEN A/S MILJØPOLITIK PÅ TRANSPORTOMRÅDET ORGANISERING AF MILJØARBEJDET SCHENKER-BTL A/S KONCERNEN MILJØARBEJDET HOS BTL DELEN AF SCHENKER-BTL NETVÆRKET BTL s miljøpolitik BTL s strategier BTL s miljøarbejde SCHENKER-BTL A/S Forretningsgrundlag Kvalitets- og miljøpolitik: Væsentlige miljøpåvirkninger OPSTILLING AF EMISSIONSMÅLEPROGRAM BESKRIVELSE AF TRANSPORTERNE TIL SVERIGE Dansk biltransport Skibstransport Svensk biltransport EMISSIONER FRA TRANSPORT AF B&O S GODS TIL SVERIGE

4 5.3 BRUG AF EMISSIONSVÆRKTØJ PÅ ANDRE MARKEDER Det norske marked Det Hollandske marked Det finske marked Transportalternativer Struer - Helsingfors Konklusioner på modellens bredere anvendelighed MILJØZONER / GRØN CITYLOGISTIK STATUS FOR SVERIGE Virkemidler STATUS FOR GØTEBORG MILJØZONE VURDERING AF EFFEKTERNE FOR B&O S GODS I GØTEBORG STATUS FOR DANMARK KONKLUSION PÅ MILJØZONER I BYER ØKONOMISKE EFFEKTER AF MILJØARBEJDET EFFEKTER PÅ DET STRATEGISKE NIVEAU STYRINGSMÆSSIGE GEVINSTER GEVINSTER PÅ HELT KORT SIGT/BESPARELSER VURDERING AF DE SAMLEDE ØKONOMISKE EFFEKTER KONKLUSION PÅ PROJEKTET LITTERATURLISTE

5 1. Sammendrag 1.1 Projektet og deltagerne Formål: Med udgangspunkt i Bang & Olufsen og Schenker-BTL s igangværende samarbejde har det i transeco 2 -projektet været formålet at udvikle et ITbaseret værktøj, der sætter virksomhederne i stand til at opgøre data for miljøbelastningen fra transport af Bang & Olufsens produkter til Sverige. Værktøjets anvendelighed skal efterfølgende testes på andre markeder. Resultater: Deltagelsen i transeco 2 har gjort det muligt for Schenker-BTL at opgøre brændstofforbrug og emissionerne forbundet med transporter af Bang & Olufsens produkter. I første omgang stykgodstransporter fra produktionssted i Danmark til kunder i Sverige, Norge, Finland og Holland. Hermed er der tilvejebragt et datagrundlag, for kontrol og styring af emissionsmængderne, hvor man før famlede i blinde. transeco 2 -projektet har endvidere styrket samarbejdet mellem de to virksomheder, ligesom projektet har givet anledning til nye logistiske dispositioner med reduceret trafik af Bang & Olufsens produkter og dermed reducerede emissioner og omkostninger pr. transporteret enhed til følge. 1.2 Eget miljøarbejde Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S har begge tiltrådt ICC's 1 miljøcharter, der bl.a. stiller krav om løbende forbedringer på miljøområdet, og deltagelse i forskning rettet mod at minimere de negative virkninger på miljøet. Denne proaktive holdning genfindes i miljøarbejdet på transportområdet, der rækker langt ud over den blotte opfyldelse af lovgivningens krav B&O A/S Transport og distribution kan ikke udføres uden miljø- og sikkerhedsmæssige konsekvenser. Uden transport kan B&O ikke levere produkter til kunderne. I 1997 formulerede B&O miljøaspekter indenfor transport- og miljøområdet. Miljøaspekter (Transport og Miljø) for Bang & Olufsen: Det er Bang & Olufsens miljøpolitik, at vi fortrinsvis vil vælge leverandører, der kan dokumentere, at de overholder miljøkravene. Kundecenteret (hvor transportafdelingen hører under, red.) vil på transportområdet angribe miljøaspekterne ud fra to nøgleord: Ressourceudnyttelse 1 International Chamber of Commerce 4

6 Teknologianvendelse Valg af transportform sker ud fra en række behov, kvalitetskrav og økonomiske parametre. Når transportformen er valgt, f.eks. bil, skib, bane, fly, vil B&O se på de to nævnte nøgleord og stille krav til de udvalgte transportører. Ressourceudnyttelse betyder f.eks., at transportmidlets udnyttelsesgrad målt i % er tættest muligt på 100 at tomkørsel skal undgås ved anvendelse af bedre planlægning at chaufføren er trænet i miljørigtig kørsel at turplanlægningen gennemføres, så arbejdsregler kan overholdes at transportmidlet vedligeholdes med maksimal udnyttelse for øje Teknologianvendelse betyder f.eks., at de anvendte lastbiler overholder EURO II normerne at der kun anvendes miljørigtig diesel (drivmidler) at der anvendes Informations Teknologi at lasthåndteringen sker mekanisk Bang & Olufsen vil i transportaftalerne med de udvalgte leverandører indføre en pligt til at fremlægge dokumentation for, at de nævnte nøglepunkter behandles med vognmænd, chauffører og andre samarbejdspartnere. De to nævnte nøgleord gælder uanset det valgte transportmiddel. Transportselskaber, der er registreret med partneraftaler eller udvidet leverandørstatus, bliver ved halvårlige og årlige prisforhandlinger eller ved de strategiske samtaler afkrævet dokumentation for udviklingen på miljøområdet, dels ressourceudnyttelse dels anvendt teknologi. Holdningen i miljøpolitikken er ikke til debat, hvorimod dokumentationsformen kan aftales individuelt afhængig af leverandørens muligheder. Derudover omfatter miljøpolitikken på transportområdet også overvejelser omkring citylogistikkens betydning. Citylogistik En række byer og områder har foretaget begrænsning i trafik med motorkøretøjer. Begrænsningen kan gå på tid, bilstørrelse/akseltryk og fysiske hindringer kan inddrages i begrænsningsomfanget. Grundlæggende er kravene i Bang & Olufsens Miljøpolitik tilstrækkelige til at opfylde kendte krav til citylogistik. I overensstemmelse med transportstrategi og -politik har B&O valgt transportmidler ud fra: kundens (markedets) behov B&O s krav om præcision og kvalitet en økonomisk afvejning af de tilhørende omkostninger. Disse krav opfyldes bedst ved vejtransport til de europæiske markeder. B&O har aftaler med udvalgte transportører, herunder Schenker-BTL A/S, der i hyppige, tidsstyrede netværk leverer produkterne direkte til de europæiske forhandlere. 95% af salgsvolumen transporteres med lastbil, 4% med containerskibe til interkontinentale markeder og under 1% med fly. Heri indregnes reservedele og servicematerialer til Europa, der leveres med kurérservice indenfor 24 timer. 5

7 1.2.2 Schenker-BTL A/S Forretningsområderne er konventionel transport, spedition, lagerhotel og integrerede logistikløsninger, hvor Schenker-BTL A/S optræder som fragtfører eller formidler af landtransporter og formidler af bane-, fly-, og søtransport. Schenker-BTL A/S miljøarbejde i form af det ISO 9002/14001 certificerede kvalitets- og miljøledelsessystem, koordineres centralt. Arbejdet mht. miljøcertificeringen blev startet i 1996 og certificeringen fandt sted ultimo Miljøcertificeringen var den første i speditionsbranchen i Danmark. Schenker-BTL A/S har, som B&O A/S, tilsluttet sig ICC s miljøcharter. Deltagelsen i transeco 2 -projektet skal bl.a. sikre efterlevelse af charterets punkt 9 - forskning og udvikling. Alle filialer i Danmark har nedsat kvalitets- og miljøgrupper, som er ansvarlige for det lokale kvalitets- og miljøarbejde. Formålet med en central styring af miljøarbejdet er at kanalisere den indsamlede viden/erfaring ud til alle filialer, så der løbende sker en generel vidensopbygning på kvalitets- og miljøområdet i hele Danmark. Ovenstående kvalitets- og miljøorganisation skal sikre opfyldelse af den af Schenker-BTL A/S ledelse fastsatte ledelseserklæring. Denne har følgende indhold: Forretningsgrundlag: Schenker-BTL A/S skal udvikle og producere transporter samt logistik- og informationsydelser med mindst mulig miljøpåvirkning for at imødekomme markedets krav om kvalitet, effektivitet, enkelhed og miljøansvar. Kvalitets- og miljøpolitik: Schenker-BTL A/S skal opfylde sine kvalitets- og miljømål gennem anvendelse af et dokumenteret kvalitets- og miljøstyringssystem, som sikrer opfyldelse af gældende DS/EN ISO 9002/14001 standarder, myndighedskrav og andre bestemmelser, som Schenker-BTL A/S har tilsluttet sig. Schenker-BTL A/S forpligter sig til løbende at arbejde for kvalitets- og miljøforbedringer samt forebyggelse af forurening. Schenker-BTL A/S skal endvidere opfylde BTL AB s overordnede kvalitetsog miljøpolitik. Kvalitets- og miljømålsætninger: Schenker-BTL A/S ønsker at være kvalitets- og miljøførende inden for vore forretningsområder for derigennem at styrke vor position som udbyder af transport-, speditions-, lagerhotel- og integrerede logistikløsninger i Danmark. Schenker-BTL A/S definerer kvalitet som værende opfyldelse af kundens forventninger til produktet, og miljø som værende de omgivelser, hvori Schenker-BTL A/S arbejder. På miljøområdet har Schenker-BTL følgende mål for 1999: Indkøb Min. 80% kapacitetsudnyttelse på internationale trafikker. Min. 20% øget brug af EURO I-II godkendte lastbiler. 6

8 Papir- og emballageforbrug Min. 30% reducering af papirforbrug per sending/medarbejder. Energi- og vandforbrug Min. 3% reducering i elforbruget per m 2 /medarbejder. Min. 4% reducering af vandforbrug per medarbejder. Affaldshåndtering Min. 50% af samlet affaldsmængde til genbrug. Der udarbejdes årlige miljøhandlingsplaner på filialniveau for at opfylde ovenstående målsætninger og mål (1999). Schenker-BTL A/S væsentlige miljøpåvirkning finder sted i indkøbsfunktionen/bildisponeringen, hvorfor det centrale i Schenker-BTL A/S miljøstyringssystem er en miljøvurdering af vognmænd/underleverandører samt optimering af kapacitetsudnyttelsen af bilerne. Vognmændene vurderes bl.a. på baggrund af forhold som: Status for underleverandørernes arbejde på miljøområdet (bl.a. ISO 14001) Det teknologiske stade for vognmændenes vognpark (EURO-norm 0-III) Vedligeholdelsesprogram for vognparken (periodevise eftersyn) Uddannelsesprogrammer for chauffører (herunder miljørigtig kørsel) Drivmiddelanvendelse (svovlindhold i diesel). 1.3 Projektbeskrivelse På trods af det ovennævnte store miljøarbejde, som begge firmaer har udført på transportområdet, var det ikke ved projektets start muligt at opgøre emissionerne ved transport af B&O's gods. Det primære sigte med projektet er derfor at få udformet et værktøj til emissionsopgørelse, der er: retvisende, det er vigtigere at emissionsændringer vises korrekt, end at emissionerne er 100% korrekt anvendeligt i praksis, manuelle opgørelser er urealistisk med B&O's godsvolumen, derfor skal de foregå automatisk baseret på bestående transportdata, en selvstændig registrering til brug for emissionsopgørelse koster tid og penge. Værktøjet udvikles for transport af B&O s produkter til det svenske marked, og for at sikre at det er egnet som grundlag for en standardiseret metode, aftestes værktøjet for transporter til det norske, finske og hollandske marked. Miljøzoner/citylogistik er et andet tiltag på godsområdet, der påvirker emissionerne ved distributionen af B&O's gods. Det indgår derfor som et delprojekt i dette demonstrationsprojekt at få undersøgt, i hvilket omfang disse tiltag i 7

9 byerne arbejder med eller mod transeco 2 's primære mål, der er rettet mod reduktion i CO 2 -udledningerne. 1.4 Emissionsopgørelse for distribution af B&O's gods Grundlaget for at reducere emissionerne er at kunne måle dem, og derefter ud fra kendskabet til sammenhængene i systemet at iværksætte korrigerende tiltag. Derefter måles igen for at kontrollere, at de opnåede effekter svarer til de forventede. Behovet for retvisende målinger forstærkes af, at stykgodssystemerne er opbygget af mange delelementer, og at det derfor er vanskeligt at overskue et helt transportforløb, uanset hvor i systemet man befinder sig. Arbejdet med udviklingen af værktøjet er styret af denne kompleksitet. På figur 1 ses en skematisk fremstilling af transportforløbet i Schenker-BTL's transportsystem til Sverige. Der er tale om en række adskilte transportforløb med dansk lastbil, færge og svensk lastbil, der kræver adskilte opgørelser. Stockholm Butik Butik B&O Struer Frederikshavn Göteborg havn terminal Helsingborg Butik Butikker Malmö Århus terminal Øv. postregioner Figur 1. Skematisk fremstilling af B&O's transporter til kunder i Sverige. B&O har bevæget sig fra at massefremstille f.eks. fjernsyn til at fremstille enkelte fjernsyn efter kundespecifikation. Derfor er det ikke muligt at have lokale lagre, hvorfra levering kan finde sted. For at tilfredsstille kundens krav om kort leveringstid er det derfor nødvendigt hurtigt at producere det ønskede fjernsyn og transportere det til kunden. Schenker-BTL A/S er transportformidler/speditør og styrer et internationalt stykgodstransportsystem. Det er i dette system, at B&O's enkeltsendinger, sammen med andre virksomheders gods, bliver flyttet fra Struer via indsamling, omladning, hovedtransport, og distribution frem til butikkerne i Sverige. 8

10 Opbygningen af emissionsværktøjet følger transportopdelingen og afrapporteres i samme rækkefølge. Efter gennemgangen af emissionsopgørelserne for det svenske marked omtales overførslen af værktøjet til norske, finske og hollandske forhold. Den efterfølgende sammenligning af emissioner mellem landene medførte et ønske fra B&O's side om ved hjælp af emissionsværktøjet at få analyseret alternative transportforløb til det finske marked for om muligt at reducere emissionerne ad den vej. Dette omtales i et selvstændigt kapitel. Endelig omtales de indsamlede erfaringer omkring forskellige citylogistikløsninger i Norden, og der rundes af med en konklusion på projektets formål og forløb Emissionsopgørelse for dansk lastbiltransport Emissionsopgørelsen er baseret på en række variable, der beskriver godset, ruten og transportmateriellet. De væsentligste variable er kapacitetsudnyttelsen 2 - lastbilens tekniske stade (EURO-motornorm) - og transportafstanden. På baggrund af emissionerne for den pågældende EURO-motornorm og transportafstanden opgøres emissionerne for en tur på baggrund af emissionsskemaerne fra ITD/ETU (Miljø og sikkerhed - Håndbog for dansk vejtransport, 1997). Emissionerne fordeles efterfølgende til B&O's gods, ud fra dets andel af den samlede godsmængde Emissionsopgørelse for færgetransport Frederikshavn-Göteborg Der findes ikke generelle emissionsdata for færger. Derfor er emissionerne for turen Frederikshavn-Göteborg opgjort efter gennemsnitsmetoden (MariTerm AB, 1994) på baggrund af data fra Stena Line og Shell DK over energiforbrug og emissioner for hele Det afgørende er derfor, hvor stor en andel af den samlede godsmængde og dermed emissioner, der er B&O's. Til opgørelse heraf er det nødvendigt med data for færgens samlede kapacitet i lanemeter 3, hvor stor en del af denne der optages af lastbiler med B&O gods og endelig hvor stor en andel af lastbilernes samlede godsmængde, der er B&O's Emissionsopgørelse for svensk lastbiltransport Energiforbrug og emissioner ved transporter i Sverige bygger på emissionsdata pr. tonkm fra NTM 4. 2 Kapaciteten opgøres for stykgods i ladmeter, og/eller fragtpligtig vægt, ved overgangen til hovedtransport. 3 Længden af vognbanerne på færge; et sættevognstog optager f.eks. 16,5 m + 1,5 m mellemrum = 18 lanemeter. 4 Nätverket för Transporter och Miljön. Se f.eks. 9

11 Baggrunden for dette valg er, at en række forhold er anderledes i Sverige for så vidt angår landevejstransporten af gods. Det drejer sig bl.a. om, at de i Danmark anvendte trailere er 13,6 m lange men i Sverige op til 15,5 m og evt. med en anhænger. Endvidere er der forskel i dieseltype 5, to forhold, der betyder at det danske emissionsgrundlag afviger fra svenske forhold. Der er færre variable i NTM's model end i ITD/ETU s emissionsskemaer, idet kapacitetsudnyttelsen er lagt fast på 70%, og emissionerne opgives pr. tonkm. B&O's emissioner opgøres derfor som godsvægt pr. postregion multipliceret med afstanden til postregionen multipliceret med emissionerne pr. tonkm Samlede emissioner ved distribution af B&O's gods til Sverige Emissionerne ved distribution af B&O's gods opgøres pr. emissionskomponent pr. år. Dette tal kan bruges til en miljøredegørelse eller et grønt regnskab, men siger ikke så meget i sig selv. I de følgende tre tabeller er resultaterne perspektiveret. Tabel 1. Delstrækningernes miljødata i % for distribution til Sverige, 1998/99. % NO x HC CO PM CO 2 SO 2 Energi Transport-arb. Struer-Århus-Frederikshavn samt Göteborg Havn-terminal Göteborg Frederikshavn-Göteborg havn Terminal Göteborg-postregioner i Sverige Total I tabel 2 vises emissioner, energiforbrug og transportarbejdet i %, hvilket peger på, hvor de største effektiviseringsmuligheder ligger. Det er iøjnefaldende, at færgetransporten udgør 14% af transportarbejdet, men forbruger 32% af energien til transporten. 5 Svensk MK I diesel indeholder 0,001 % svovl, dansk diesel indeholder 0,005 % svovl. 10

12 Tabel 2. Miljødata pr tonkm for distribution til Sverige, 1998/99. g pr.1000 tkm NO x HC CO PM CO 2 SO 2 Energi kj Struer-Århus-Frederikshavn samt Göteborg Havn-terminal Göteborg Frederikshavn-Göteborg Havn Terminal Göteborg-postregioner i Sverige Gennemsnit pr tkm Tabel 3. Gennemsnitlige miljødata for distribution til Sverige pr. ton gods for 1998/99. g pr. ton gods NO x HC CO PM CO 2 SO 2 Energi kj Struer-Århus-Frederikshavn samt Göteborg Havn-terminal Göteborg 171 4,9 11 1, Frederikshavn-Göteborg Havn 121 2,1 10 7, Terminal Göteborg-postregioner i Sverige ,7 21 3, Total g pr. ton gods , , Opgøres emissionerne pr. ton gods, giver det mulighed for at fastslå, om reduktioner i de totale emissioner skyldes mindre salg, eller om de er forårsaget af effektiviseringer i transporten. Endvidere har man i kombination med salgsprognoser grundlaget for emissionsbudgetter Værktøjets anvendelighed på andre markeder For at undersøge emissionsværktøjets fleksibilitet i forhold til andre markeder er det efterfølgende tilrettet det norske, finske og hollandske marked. I hvert enkelt tilfælde er der på baggrund af en analyse af ligheder og forskelle udarbejdet et parallelt emissionsværktøj for hvert af markederne. Det er efterfølgende anvendt i praksis, hvorefter resultaterne er sammenlignet og vurderet med hensyn til niveau og validitet. 11

13 Tabel 4. CO 2 -emissioner og transportmiddelfordeling for alle markeder Sverige Norge Finland Holland g CO 2/tonkm 64,2 64,9 79,3 56,4 g CO 2/kg gods 46,1 62,9 104,2 41,9 Færgeandel af transportarbejde 14% 11% 41% 0% Færgeandel af CO 2 29% 23% 63% 0% De niveauforskelle i CO 2 -emissionerne, der fremgår af tabel 5, hænger nøje sammen med forskelle i de indgående variable. For forklaringens skyld er færgetransportens andel af transportarbejdet og CO 2 -emissionerne medtaget, da det giver en væsentlig del af forklaringen på niveauforskellene. Omfanget af emissionsniveauerne varierer også. For det finske og hollandske marked indgår distribution ikke. Dette er et forhold, man skal være opmærksom på ved sammenligning mellem markederne, men i forhold til opfølgningen på emissionsudviklingen på det enkelte marked har det ingen betydning. Validiteten af opgørelserne er også forskellig. Det har ikke været muligt at få emissionsdata for de færger, der sejler mellem Sverige og Finland. På disse færgeruter er emissionsdata fra Frederikshavn-Göteborg overfarten derfor anvendt. Da det i begge tilfælde er kombinerede passager- og godsfærger med store overbygninger og anseligt energiforbrug, der anvendes, anses det for en rimelig løsning. Men det er et forhold, man skal være opmærksom på ved sammenligninger mellem forskellige transportalternativer, og det er klart utilfredsstillende, at data ikke findes (eller er hemmelige) Alternativberegning for transport til Finland Når man betragter de samlede emissioner pr. ton gods, er de finske størst, hvilket ikke er overraskende, da det er det af de undersøgte markeder, der geografisk ligger længst fra Struer. Men ser man på emissionerne pr tonkm, er billedet det samme. Emissionsniveauet skyldes altså ikke alene den større afstand, men også den store andel af færgetransport med kombineret person- og godsfærge. Schenker-BTL betjener sig også af en alternativ transportkæde på strækningen, hvor der anvendes en mindre energiforbrugende Ro/Ro 6 færge, der sejler direkte mellem Århus og Helsingfors. Når den rute i dag ikke anvendes til B&O's gods, er det fordi den ikke lever op til de krav, B&O stiller til transporttid og -kvalitet. Der blev foretaget simulering af tre transportforløb fra Struer til Helsingfors. To af alternativerne gik via Frederikshavn-Göteborg og med lastbil tværs over 6 Ro-ro løstrailer emissionsdata ved Hans Otto Holmgaard Kristensens, Danmarks Rederiforening. (Kristensen, 1999). 12

14 Sverige. Derfra enten med færge direkte til Helsingfors fra Stockholm, eller via den kortere overfart Stockholm-Turku og lastbiltransport det sidste stykke til Helsingfors. Der benyttes i begge disse transportkæder kombinerede gods- og personfærger med et højt energiforbrug som følge af overbygningen, der er nødvendig af hensyn til passagerernes komfort. Det tredje alternativ var med Ro/Ro færge direkte fra Århus til Helsingfors. Tabel 5. Afstand og energiforbrug for B&O's gods fra Struer til Helsingfors Transportalternativer Samlet afstand km Total energiforbrug MJ Stockholm-Helsingfors Stockholm-Turku Århus-Helsingfors Som det fremgår af tabel 6, er der en væsentlig forskel i energiforbruget mellem de tre alternative transportkæder. Transportforløbet med færge direkte fra Stockholm til Helsingfors er i dag det mest benyttede. Det vil ved at skifte til Ro/Ro alternativet være muligt at reducere det samlede energiforbrug med næsten 20% og CO 2 -emissionerne tilsvarende. Sigter man mod minimalt CO 2 -udslip, ser det derfor umiddelbart ud til, at transporterne bør lægges om til Ro/Ro færgerne. Men der er mulighed for at reducere CO 2 -udslippet yderligere, hvis man kan påvirke færgerederierne til at indsætte Ro/Ro færger på overfarten Stockholm-Turku, hvilket vil give en reduktion på ca. 30%. En udviklingsorienteret tilgang til problemet i samarbejde mellem transportkøber og transportør kan således give større forbedringer end et rent fravalg af den p.t. ringeste løsning. Ved skift til det p.t. CO 2 -gunstigste alternativ med Ro/Ro færge vil emissionerne af NOx, partikler og SO 2 øges, hvilket rejser et nyt spørgsmål: hvilke emissioner er det vigtigst at få reduceret? eller hvordan sammenvejer man CO 2, NOx og de øvrige emissionskomponenter til et samfunds- og miljømæssigt korrekt beslutningsgrundlag? Endelig skal det understreges, at datagrundlaget for de forskellige transportformer, der indgår i kæderne, er af vidt forskellig kvalitet, hvilket naturligvis reducerer sammenligningens udsagnskraft. På baggrund af de ovennævnte spørgsmål og forbehold overfor datakvaliteten skal der derfor ikke fra 7 Struer lastbil Århus lastbil Frederikshavn færge Göteborg lastbil Stockholm færge Helsingfors 8 Struer lastbil Århus lastbil Frederikshavn færge Göteborg lastbil Stockholm færge Turku lastbil Helsingfors 9 Struer lastbil Århus Ro/Ro-færge Helsingfors 13

15 transeco 2 -projektet komme en anbefaling til omlægning af transporten på Finland Miljøzoner/Citylogistik Den frivillige citygodsregistrering i København har som mål at forbedre miljøet i den indre by gennem bedre udnyttelse af lastekapaciteten i vare- og lastbiler tungere end 2 ton og ved brug af lastbilmotorer, der er mindre end 8 år gamle. Reguleringen sker gennem oprettelse af 10 lastezoner i den indre by, hvor standsning for aflæsning mellem kl. 8 og 12 mandag til fredag kun er tilladt for certificerede lastbiler. De certificerede biler fra en tilmeldt vognmand/transportør er forpligtet til i gennemsnit pr. kvartal at udnytte lastekapaciteten med mindst 60% for gods enten ind eller ud af zonerne. Transitgods tæller dermed ikke med i regnskabet. Gennemsnittet beregnes som gennemsnit af kapacitetsudnyttelsen pr. bil. Udnyttelsesgraden opgøres på baggrund af godsets egenskaber. Er der tale om palletteret gods, opgøres udnyttelsesgraden i antal paller. Er det vægtgods, opgøres det i forhold til maksimal godsvægt. Flydende gods opgøres i forhold til volumen etc. Forsøgsordningen er udløbet pr. 29. februar 2000, men det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt at inddrage resultater og konklusioner fra dette forsøg i demonstrationsprojektet. I Trafikministeriets Hovedrapport: CO 2 -reduktioner i transportsektoren angives en beregnet CO 2 -reduktion i størrelsesordenen 0,3-1% af sektorens samlede udslip ved brug af Citylogistik som reguleringsmiddel. Det anføres endvidere, at :...CO 2 -besparelserne må betegnes som sidegevinster ved begrænsning af trafikomfanget. (Trafikministeriet, 1997) I Sverige er der formelle miljøzoner i Göteborg, Stockholm, Malmø og Lund. For hver af disse zoner gælder, at adgang til miljøzonen kun tillades for lastbiler over 3,5 tons, der opfylder følgende kriterier: Fra 1996 gælder forbudet for dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 ton der ikke opfylder den svenske miljøklasse 3. Efter 2001 gælder det, at køretøjerne skal tilhøre den bedste gældende svenske miljøklasse. I perioden Alle lastbiler, der ikke er ældre end 8 år, har adgang til miljøzonen. Alle lastbiler der er ældre end 8 år, kan få adgang, såfremt de er udstyret med eftermonteret udstødningsrensning, som er godkendt af Svensk Bilprovning. Efter 2001 Generelt gives adgang for køretøjer, som er 8 år eller yngre, under forudsætning af at køretøjet ved den første registrering opfylder den på markedet bedste gældende svenske miljøklasse. 14

16 Konklusion: Miljøzonerne i Sverige retter sig alene mod køretøjets teknologiske stade og giver således ikke retningslinier for køretøjernes kapacitetsudnyttelse, som det er tilfældet med Citygods registreringsordningen i København. Effekterne af miljøzonen i Göteborg vurderes i en undersøgelse af Trivector AB fra 1997 for hhv. virksomhedernes omkostninger og de samfundsmæssige gevinster. (Trivector, 1997) Omkostningerne opgøres til SEK 128 mio. for perioden som følge af udskiftning af lastbilerne før økonomisk optimalt tidspunkt, køb af filtre og udskiftning af motorer. De samfundsøkonomiske gevinster ved den reducerede forurening for samme periode opgøres til SEK 101 mio. På trods af tallene er vurderingen fra Göteborgs side, at der er tale om en samfundsøkonomisk god løsning, idet der er afledte gevinster ved incitamentet til udvikling af filtre og bedre lastbiler, der kommer hele landet til gode. Miljøforbedringen i Göteborg må vurderes at være af lokal karakter. På emissioner med primært global betydning, f.eks. CO 2 er der formodentlig tale om en neutral eller beskeden negativ virkning. Dette er en følge af, at der må foretages isoleret ruteplanlægning med hensyntagen til zonerne, hvilket kan reducere kapacitetsudnyttelsen af bilerne. Endvidere kan adgangsbarrieren til bycentret betyde, at de nyeste biler foretager de korte ture i byerne, hvorimod de ældre og mindre energieffektive biler kører de længere ture. BTL AB vurderer, at miljøzonen i Göteborg har betydet, at en del lastbiler er udskiftet før det økonomisk optimale tidspunkt, men at der i øvrigt ikke har været væsentlige ændringer i godstransporten. Dvs. at den lokale forurening er reduceret, men de globalt betydende emissioner (CO 2 ) er uændrede. Endvidere har BTL AB valgt at anvende hybridbiler til distributionen i Göteborg, hvorfor de lokale emissioner i realiteten er 0. Det har i Göteborg været muligt for transportørerne at få dækket de ekstraomkostninger, som miljøzonen har medført, gennem højere fragtpriser. 1.5 Konklusion B&O har nu et værktøj og en metode til at opgøre emissioner og energiforbrug ved distributionen til kunderne. Der er dermed skabt et grundlag for et systematisk arbejde rettet mod reduktion af emissionerne. Værktøjet opfylder de stillede krav og er retvisende, beregningerne sker i et regneark på baggrund af få årlige indtastninger, og det er hovedsageligt baseret på nuværende produktionsstyringsdata. Når værktøjet ikke i fuldt omfang kan baseres på produktionsstyringsdata, skyldes det færgetransporten. Da der ikke findes standardiserede metoder eller 15

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde?

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CSR i Transport Miljøindsats og dokumentation 18. november 2010 Magnus Swahn, NTM Lars Dagnæs, Transportens

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår 1 Forord Miljøledelse er vigtig for at sikre din virksomheds evne til at møde kundernes krav. Miljøledelse kan bruges i konkurrencen om kunderne

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger

Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier og Projektmedarbejder Marianne Frank, International

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima.

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima. MILJØREDEGØRELSE 2012 INDHOLD 1. Indledning...2 2. Miljødata 2012...3 2.1 ICT Logistics samlede miljøperformance 2012...4 3. Miljøberetning...7 3.1 Miljøpolitik...7 3.2 Miljøforhold...8 3.3 Indsatsen

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2015

MILJØREDEGØRELSE 2015 MILJØREDEGØRELSE 2015 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2015... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE

trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport trans BEST PRACTICE KATALOG Institut for Transportstudier International Transport Danmark Erhvervenes Transportudvalg

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø

Mere effektive godstransporter - bedre miljø Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2014

MILJØREDEGØRELSE 2014 MILJØREDEGØRELSE 2014 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2014...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2014...7

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og Trængsel og CO 2 Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer kræver medspil fra myndigheder og transportkunder

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016 Mere effektive godstransporter - bedre miljø Trafikdage 2016 Baggrund to projekter gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen Mere effektive godstransporter og bedre miljø udvikling af værktøj

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden 1 2 3 4 5 6 7 8 Fig. 8.1 Eksempel på en lang distributionskæde. 1 2 3 Fig. 8.2 Eksempel på kort distributionskæde. Fig. 8.3 Eksempel på transportzoner. Transportmarked Traditionelt Moderne Indsatsområde

Læs mere

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Citydistribution i ydertimerne Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Transport og Logistik Citydistribution i ydertimerne København, Aarhus, Odense og Aalborg Et projekt, delvis finansieret af Center for

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring. - erfaringer fra Green Network

Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring. - erfaringer fra Green Network Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring Civilingeniør Søren Svendsen Horsens Kommune / Green Network Tlf.: 76 29 26 47 Mail: tess@horsens.dk Introduktion Green Network er et frivilligt og

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Henrik Køster & Erling Hvid, COWI Baggrund Der har i de seneste år været stigende opmærksomhed om godstransport i centrale byområder og den deraf følgende miljøbelastning.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed Fremtidens Transport V Mandag d. 21. januar 2013 GODS I YER: CITYLOGISTIK-KH - fra idé til virkelighed Tanja allhorn Provstgaard Center for Trafik Københavns Kommune Citylogistik - Hvorfor? København Kommunes

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel?

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Indhold Intermodal Multimodal

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Agenda Kort om Anders Nielsen & Co A/S - ANCOTRANS Hvordan startede den grønne bølge? Fra strategi til handling Hvad ser vi af forhindringer?

Læs mere

Citylogistik baseret på dialog

Citylogistik baseret på dialog 1 1 Citylogistik Citylogistik er transport- og logistikservice i byområder, som er specielt rettet mod at øge effektiviteten af den bynødvendige gods- og servicetransport, samtidig med at de miljømæssige

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere