OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE"

Transkript

1 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214

2 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Vejen Kommune. Indledningsvist beskrives udviklingen i beskæftigelsen, hvorefter rapporten sætter fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Afslutningsvist indeholder rapporten en kort status for de fire ministermål. I nærværende rapport belyses følgende to områder: Beskæftigelsesreformen og indsatsen for ledige. Unge på kontant- eller uddannelseshjælp. I rapporten sammenlignes Vejen med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Vejen. Kommunerne i klyngerne varierer afhængigt af, hvilke ydelsestyper man ser på. Kort om arbejdsmarkedet i Vejen Figur 1: Udvikling i antal lønmodtagere med bopæl, aug. 213 aug. 214,5 -,4,3 -, ,3 -,5 -,1 -,3,4-1,1 Uændret beskæftigelse Antallet af lønmodtagere med bopæl i Vejen kommune er steget med,3 pct. fra august 213 til august 214. Syddanmark har i samme periode oplevet et fald i beskæftigelsen på,2 pct. Den aktuelle situation på det syddanske arbejdsmarked er, at ledigheden falder, og der ses en stort set uændret udvikling i beskæftigelsen. Regeringens seneste prognose (offentliggjort august 214) forventer en vækst i år på 1,4 pct. og til næste år på 2 pct. Det er vækstrater, der medfører fremgang på det syddanske arbejdsmarked med godt 4. flere beskæftigede i både 214 og i 215. Det er især i privat service, men også i bygge/anlæg og den offentlige sektor, der ventes fremgang. Reduktion i antallet af offentligt forsørgede I Vejen har der det seneste år været et fald i antallet af offentligt forsørgede på ca. 5 pct. Det er et lidt større fald end i klyngen. Vejen har fortsat en lavere andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end klyngen. Vejen har fald i alle jobcenterets ydelsesgrupper, med undtagelse af sygedagpenge, ressourceforløb og fleksjob. Netop ressourceforløb og fleksjob er to centrale redskaber i forhold til at hjælpe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Tabel 1: Offentligt forsørgede i Vejen og klyngen. Periode Antal Andel af bef. (16-64 år) Udvikling seneste år Vejen Vejen Vejen Klynge Vejen Klynge Dagpenge okt , 2,6-16,1-8,4 Uddannelsesydelse sep ,5-98,7 Arbejdsmarkedsydelse aug-14 51,2,3 Kth og udd.hjælp i alt. okt ,4 3,3-2,8-4,4 - Kontanthjælp okt ,4 2,3 - Uddannelseshjælp aug , 1,1 Sygedagpenge aug , 2, 2,1,4 For- og revalidering okt-14 16,1,2-38,5-6,4 Ledighedsydelse okt ,4,5-8,3-8,4 Fleksjob sep , 1,8 5,1 9,3 Ressourceforløb okt-14 5,2, ,8 Førtidspension nov ,2 6,2-4,8-3,8 Forsørgede i alt ,4 18,1-4,9-3,3 Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Note: I alt målingen summerer de nyeste månedstal fra hver måling.

3 Beskæftigelsesreformen og indsatsen for ledige Beskæftigelsesreformen har til formål at give ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forebygge langtidsledighed. Nedenfor sættes fokus på den nuværende indsats overfor ledighed og på centrale ændringer i indsatsen som følge af reformen. Fokusområder i forhold til indsatsen for dagpengemodtagere: Individuel indsats målrettet den enkelte lediges behov Hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet Virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder Målrettet opkvalificering ift. behovene på arbejdsmarkedet, for ledige der mangler kompetencer Figur 2. Langtidsledighed i Vejen Figur 3. Tidlig- og virksomhedsvendt indsats Antallet af langtidsledige i Vejen er faldende. Langtidsledigheden er i de sidste tre år faldet fra ca. 28 langtidsledige til ca. 2. Andelen af langtidsledige i procent af arbejdsstyrken er samtidigt under niveauet i både klyngen og Syddanmark som helhed. Risikogrupperne ændrer sig løbende i takt med at efterspørgslen på arbejdsmarkedet ændrer sig. Det er derfor vigtigt konstant at tage udgangspunkt i, hvilke tiltag der kan få den enkelte ledige tilbage i job, herunder om forhøjet risiko for langtidsledighed nødvendiggør en særlig fokuseret beskæftigelsesindsats. Blandt dagpengemodtagere er de største ledighedsgrupper i Vejen henholdsvis 3F, Kristelig A- kasse, FOA og HK og det er bl.a. i disse grupper, at der er flest langtidsledige. Individuel indsats med fokus på tæt kontakt, virksomhedsrettet indsats og målrettet opkvalificering En tidlig og intensiv samtaleindsats giver de bedste muligheder for at få den enkelte ledige sporet ind på den hurtigste vej tilbage i job, herunder sikre aktiv jobsøgning fra den ledige. Reformen lægger op til en tæt kontakt i starten af ledighed med 6 samtaler inden for det første halve år. I Vejen får 6 pct. deres første samtale inden for den første måneds ledighed, hvilket er over niveauet for Syddanmark som helhed. Note: Samtaler er opgjort for borgere der er blevet ledige i perioden 2. kvt kvt tilbud skal efter reformen gives inden for 6 måneder for de 3-49 årige og efter 3 måneder for øvrige. 1. tilbud er opgjort for borgere der er blevet ledige i 213. Andel i virksomhedsvendt aktivering er opgjort i august 214. Reformen fremmer desuden en tidligere, aktiv og intensiv indsats med fokus på den enkeltes behov. Tidlige og virksomhedsrettede tilbud er vigtige til at fastholde de lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, og særligt privat løntilskud har vist sig at være et effektivt redskab til at få ledige hurtigt tilbage i job. I Vejen får 5 pct. af de ledige 1. tilbud inden for 3 eller 6 måneder som reformen lægger op til. Det er flere end gennemsnittet for Syddanmark. Andelen af personer i virksomhedsrettet aktivering er på ca.19 pct. og lidt højere end gennemsnittet for regionen som helhed. Uddannelsesindsatsen har en central plads i beskæftigelsesreformen. Mere end hver tredje ledige er ufaglært i Vejen, og samtidig er der en stor gruppe ledige, hvis uddannelsesmæssige forudsætninger er blevet overhalet af udviklingen i samfundet. Udgangspunktet er, at målrettet uddannelse kan være vejen til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse. Først og fremmest bliver uddannelsesindsatsen målrettet de ledige dagpengemodtagere med størst behov, som fremover får mulighed for at få reel opkvalificering. Uddannelsesindsatsen bliver samtidig målrettet virksomhedernes behov, så ledige i højere grad kommer til at besidde de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

4 Færre unge får kontant- eller uddannelseshjælp Den 1. januar 214 trådte kontanthjælpsreformen i kraft, hvilket bl.a. indebærer en ny indsats for de unge på kontanthjælp, og at unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse fremover skal modtage uddannelseshjælp. Nedenfor sættes fokus på udviklingen i unge på kontant- og uddannelseshjælp i Vejen i de første måneder efter, at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft. Fokusområder i forhold til indsatsen for unge på kontant- og uddannelseshjælp: Fortsat udvikle den uddannelsesrettede indsats, f.eks. i forhold til brobygningsforløb og ved at fastholde og udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Tværgående og koordineret indsats og brug af mentorer for at hjælpe unge med barrierer i uddannelse eller job. Brug af virksomhedsrettede tilbud bl.a. til uddannelsesafklaring og til at lade de åbenlyst uddannelsesparate og jobparate arbejde for ydelsen. Kontanthjælpsreformen styrker den uddannelsesrettede indsats Med kontanthjælpsreformen styrkes uddannelsesfokus for de unge uden uddannelse. Alle unge under 3 år skal have et uddannelsespålæg tidligere var det kun de unge under 25 år. Den uddannelsesrettede indsats styrkes bl.a. gennem vejledningsindsats, brobygningsforløb og ved at lade indsatsen foregå i et uddannelsesmiljø. Unge med f.eks. sociale og psykiske barrierer skal hjælpes i uddannelse bl.a. gennem brug af mentorer og en koordineret og tværgående indsats. De unge, der har en uddannelse, modtager fortsat kontanthjælp. For dem er målet hurtigst muligt at komme i job. Stort fald i unge på kontant- eller uddannelseshjælp Figur 4. Udvikling i unge på kontant- og I oktober 214 fik ca. 35 unge enten kontant- eller uddannelseshjælp, fuldtidspersoner, okt. 13 uddannelseshjælp i Vejen. Vejen har i forhold til okt. 14, pct. sammenlignelige kommuner ca. den samme andel af unge på kontant- eller uddannelseshjælp (5,6 pct. i okt. 214 mod 5,7 pct. i sammenlignelige kommuner i klyngen). Størstedelen af de unge er uden uddannelse ca. 79 pct. og dermed på uddannelseshjælp. Det er især de helt unge under 25 år, der fylder i gruppen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 68 pct. er således under 25 år. Antallet af unge på kontant- eller uddannelseshjælp i Vejen er faldet med 8 pct. det seneste år.det er nogenlunde det samme fald som gennemsnittet i klyngen. I både Vejen, Syddanmark og klyngen har faldet været størst blandt de unge over 25 år. En analyse foretaget af Beskæftigelsesministeriet 1 viser, at andelen af unge, der er gået fra kontant- eller uddannelseshjælp til uddannelse er steget fra 213 til 214 særligt blandt de årige (på landstal). Det generelle fald i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere på landsplan og i Syddanmark, skyldes dog også, at færre unge i 214 starter i et forløb på kontant- eller uddannelseshjælp. 1 Kontanthjælpsanalyse: Flere unge kommer i uddannelse, Beskæftigelsesministeriet, 28. maj 214

5 Andel i pct. Udv. i pct. Udv. i pct. Andel i pct. Kort status for de nye Ministermål Figur 5. Udvikling i antallet af unge dagpenge- og uddannelseshjælps-, kontanthjælpsmodtagere, okt. 13 okt , -1-15, -2-25, -8,8-1,8-9,4 Flere unge skal have en uddannelse. Udvikling i antallet af unge på dagpenge og kontanthjælp Antallet af unge på dagpenge, uddannelseseller kontanthjælp er det seneste år faldet med ca. 9 pct. i Vejen. Det er ganske tæt på den gennemsnitlige udvikling i hele Syddanmark og klyngen. Vejen har fortsat en lidt mindre del af de unge i kommunen på dagpenge-, kontanthjælp eller uddannelseshjælp end både klyngen og Syddanmark. Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension, nov. 13 nov. 14 (rullende år) ,9-4,4-6,4 Tilgang til førtidspension Tilgangen til førtidspension er det seneste år faldet med ca. 6 pct. i Vejen, hvilket er mere end i både klyngen og Syddanmark. Når man tager højde for befolkningens størrelse er tilgangen til førtidspension i Vejen samtidig lavere end både tilgangen i Syddanmark og i hele klyngen. Figur 7. Udvikling i antallet af langtidsledige, okt. 13 okt. 14-5, -1-15, -2-25, -3-35, -22,5-21,5-18,1 Langtidsledige Det seneste år er antallet af langtidsledige i Vejen blevet reduceret med ca. 32 pct. reduktionen er lidt større end i klyngen men lidt mindre for Syddanmark for generelt. Figur 8. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder, jan.13 dec ,8 41,2 41,4 Virksomhedssamarbejdet Samarbejdsgradsmålingen er ikke blevet opdateret siden december 213. Figur 8 giver derfor ikke et opdateret billede af samarbejdet med virksomhederne i Vejen kommune. Andelen af Vejens virksomheder, der i 213 samarbejdede med et jobcenter om f.eks. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og fleksjob er mindre end i både klyngen og Syddanmark.

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere