VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER"

Transkript

1 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING GENERELT OM PLEJEBOLIGER plejeboliger plejebolig, almindelig... 3 Ansøgning til plejebolig Yngreafdelingen, Violskrænten DEMENSBOLIGER Demensboliger i Norddjurs Kommune Borgere med svær diagnosticeret - demens Målgruppe, kriterier... 5 Ansøgning til plejebolig Borgere som har diagnosticeret - demens og svær udad reagerende adfærd Målgruppe, kriterier... 5 Ansøgning til plejebolig ØVRIGE BOLIGER Tryghedsboliger, Grønnegården Målgruppe, kriterier... 6 Ansøgning Ældrevenlige boliger Målgruppe, kriterier... 7 Ansøgning MIDLERTIDIGE BOLIGER akutbolig... 8 prøvebolig... 8 midlertidigt ophold i demensbolig... 8 Målgruppe, visitationskriterier akutbolig... 8 Målgruppe, visitationskriterier til prøvebolig... 9 Målgruppe, Visitationskriterier til demensakutboliger... 9 Ansøgning Træningsboliger Målgruppe, visitationskriterier Målgrupper Ansøgning... 10

3 1. INDLEDNING Kvalitetsstandarden er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. juni 2014 og revurderes en gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer kan dog medføre hyppigere revurderinger eller en ny kvalitetsstandard. et med kvalitetsstandarden er at gøre det serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune tydeligt for borgere og medarbejdere. Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj: Politisk, fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau. Administrativt, fordi kvalitetsstandarden er rammen for Norddjurs Kommunes ydelser og dermed et arbejdsredskab for medarbejderne 2. GENERELT OM PLEJEBOLIGER Lov om social service 192 a Lov om almene boliger 54 a At kunne tilbyde en bolig, der tilgodeser borgerens behov psykisk, fysisk og socialt og derved støtte borgeren i, at bevare sine ressourcer og egenomsorg længst muligt. 2.1 plejeboliger Norddjurs Kommune har i alt 346 plejeboliger, som fordeler sig på følgende måde: Plejebolig almindelige yngre demens I alt Fuglsanggården, Grenaa Violskrænten, Grenaa Digterparken, Grenaa Glesborg, Glesborg Farsøhthus, Allingåbro Bakkely, Gjesing Møllehjemmet- Auning I alt plejebolig, almindelig har særlige behov for fysisk/psykisk/social omsorg og pleje, og som ikke kan modtage den nødvendige pleje og omsorg i hjemmet har behov for tryghed, sikkerhed og nærvær, og dette kun kan opnås ved tilstedeværelse af plejepersonale døgnet rundt Ægtefælle eller samlever, som ønsker at flytte med i en plejebolig

4 Ansøgning til plejebolig Ønsker man at søge om en plejebolig, kontaktes visitationsafdelingen på telefon mellem kl alle hverdage. Når visitator modtager en ansøgning til en plejebolig, besøger hun borgeren hurtigst muligt og senest 3 uger efter henvendelsen. Når borgeren har underskrevet ansøgningen, foreligger der svar på afgørelsen senest 3 uger efter i form af: 1. Et konkret tilbud om bolig, eller 2. optagelse på ansøgerliste, eller 3. begrundet afslag med ankevejledning. Visitation til ledige plejeboliger finder sted løbende, og mindst én gang om ugen. Visitationsudvalget består af visitatorerne og områdelederen for visitationen. Borgeren kan frit vælge mellem kommunens plejecentre. Ønsker borgeren ikke en bestemt plejebolig, er ansøgningen omfattet af boliggarantien, som betyder at borgeren skal have et tilbud om en plejebolig senest 2 måneder efter ind visitering til en plejebolig. Ønsker borgeren en eller flere bestemte plejeboliger, er der ingen frist for tilbud om bolig. Når en bolig er ledig, tilbydes pladsen til den borger, der har det største behov for anden bolig. Der visiteres derfor ikke efter en venteliste. Borgere har mulighed for at søge plejebolig i en anden kommune. For at komme i betragtning, skal borgeren opfylde såvel Norddjurs Kommunes visitationskriterier, som visitationskriterierne i den kommune, borgeren ønsker at flytte til. Borgere, der er visiteret til en plejebolig i en anden kommune, har ligeledes retskrav til at flytte til Norddjurs Kommune, hvis de opfylder Norddjurs kommunes visitationskriterier og der foreligger refusionstilsagn fra den anden kommune. 2.3 Yngreafdelingen, Violskrænten Plejecentret Violskrænten har en afdeling med 14 plejeboliger, der er forbeholdt yngre, fysisk handicappede, der kan have glæde af at bo i byen, og som kan have glæde af at indgå i et fællesskab med de øvrige mere jævnaldrende beboere i afdelingen. For at kunne få tilbudt en bolig på denne afdeling, skal man desuden opfylde visitationskriterierne for en plejebolig. Ønsker man at søge om en plejebolig, kontaktes visitationsafdelingen på telefon mellem kl alle hverdage. Visitationen foregår som beskrevet ovenfor. 3. DEMENSBOLIGER 3.1 Demensboliger i Norddjurs Kommune Målgruppe Plejeboliger til borgere som har en svær, diagnosticeret demenssygdom. Plejeboliger til borgere som har en diagnosticeret demenssygdom, og en svær udad reagerende adfærd Pladser Fuglsanggården 10 Elmebo 6 Fuglsanggården Borgere med svær diagnosticeret - demens Lov om social service 192 a

5 Lov om almene boliger 54 a at sikre borgere med svær demens det bedst egnede botilbud Målgruppe, kriterier Borger som: ikke kan tage vare på egne behov og har brug for et skærmet miljø har manglende fornemmelse for uskrevne grænser og regler i relation til andre mennesker, og som kan være fysisk grænseoverskridende overstimulerer sig selv, og hvor beboeren ikke kan tilbydes den nødvendige omsorg i en almindelig plejebolig, da borgeren har et vedvarende behov for at blive skærmet har et massivt behov for strukturering og guidning ikke er trafiksikre har tvangsmønstre og en paranoid adfærd Ansøgning til plejebolig Ønsker man at søge om en demensbolig, kontaktes visitationsafdelingen på telefon mellem kl alle hverdage. Visitationsafdelingen visiterer til boligerne. Den demenskoordinator, der kender borgeren, skal inddrages i vurderingen af egnet bolig. Vurderingen sker i samarbejde med plejecentret. 3.3 Borgere som har diagnosticeret - demens og svær udad reagerende adfærd Lov om social service 192 a Lov om almene boliger 54 a At sikre borgere med svær udad reagerende demens det bedst egnede botilbud. Målgruppe, kriterier har en svært udad reagerende og uforudsigelig adfærd med adfærdsreaktioner, som medarbejderne ikke kan aflæse forinden. Borgerne er svære at hjælpe på almindelig pædagogisk vis har komplekse og svære psykiske lidelser, ofte kombineret med misbrug, udadrettet adfærd og evt. retslig foranstaltning bevæger sig væk fra hjemmet og ved deres truende adfærd, kan risikere at gøre skade på sig selv eller andre Ansøgning til plejebolig Ønsker man at søge om en demensbolig, kontaktes visitationsafdelingen på telefon mellem kl alle hverdage. Visitationsafdelingen visiterer til boligerne og vurderer, om myndighedsafdelingen skal inddrages. Den demenskoordinator, der kender borgeren, skal have været involveret i vurderingen af egnet bolig. Vurderingen sker i samarbejde med plejecentret.

6 4. ØVRIGE BOLIGER 4.1 Tryghedsboliger, Grønnegården Norddjurs Kommune har 42 tryghedsboliger, beliggende i Grenaa. Tryghedsboligerne er samlet i Grønnegården, som ligger overfor plejecentret Violskrænten. Boligerne er 2 rums boliger, dvs. på størrelse med en plejebolig. Hjemmeplejens personale yder støtte og omsorg til de borgere der bor i tryghedsboligerne. Lov om almene boliger 54a et med tryghedsboligerne er, at borgere kan bevare eller genvinde ressourcer til at opnå en bedre livskvalitet i hverdagen ved at bo i tæt naboskab. Målgruppe, kriterier er utrygge i nuværende bolig og kan opnå tryghed ved at bo i fællesskab med andre har behov for at bo i en ældrevenlig bolig, men ikke kan opnå den samme tryghed her, som ved en tryghedsbolig har behov for overskuelige rammer for en bolig kan have glæde af at bo tæt ved et plejecenter, og gøre brug af cafeen og de aktivitetstilbud der er på plejecenteret Ansøgning Ønsker man at søge om en tryghedsbolig, kontaktes visitationsafdelingen på telefon mellem kl alle hverdage. Når visitator har modtaget henvendelsen, besøger hun borgeren hurtigst muligt og senest 3 uger efter henvendelsen. Er der akut behov for en bolig, kan visitationsafdelingen kontaktes alle ugens hverdage. Boligerne er omfattet af lov om almene plejeboliger. Når visitationsudvalget har vurderet, om borgeren opfylder kriterierne for anvisning af en tryghedsbolig, får borgeren et skriftligt begrundet tilsagn herom. Borgeren modtager en lejekontrakt, når der er mulighed for at tilbyde en ledig bolig. 4.2 Ældrevenlige boliger Ældrevenlige boliger med klageret Pladser Holbæk, Ørsted 16 Dr. Frandsensvej, Ørsted 6 Stadionparken, Allingåbro 22 Østerled Vivild, Allingåbro 8 Fuglsanggården, trekanten, Grenaa 18 Dystrupvej, Ørum Djurs 13 Grønnevang, Rimsø 8

7 Potetevej, Auning 36 Øvrige boliger uden klageret Pladser Vestervænget i Ørsted- Boligforening 19 Stadionparken, Allingåbro Boligforening 5 Posthaven 23 I alt 174 Lov om almene boliger 54a At forbedre eller vedligeholde borgerens evne til at klare hverdagen i egen bolig længst muligt. Målgruppe, kriterier Boligens indretning giver borgeren mulighed for at forbedre eller vedligeholde sin funktionsevne. har fået en væsentlig nedsat funktionsevne, som begrænser dem i hverdagen har behov for at bo i en bolig, der er indrettet, så borgeren kan anvende sine hjælpemidler har behov for særlige pladsforhold i forbindelse med pleje eller for at kunne færdes ude og inde hvor evnen til at klare sig selv med mindst mulig hjælp vil forbedres væsentligt ved at flytte til en ældrebolig hvis behovet ikke kan dækkes tilstrækkeligt i en almennyttig bolig Boligens beliggenhed giver borgeren mulighed for at være tættere på andre mennesker, aktiviteter og samvær. i væsentlig grad har mistet sit sociale netværk og har vanskeligt ved selv at etablere et nyt vil kunne profitere af at bo tættere på andre mennesker vil kunne benytte de aktivitets- og samværstilbud, der findes tæt på en ældrebolig hvis evnen til at bevare en meningsfuld hverdag vil forbedres væsentlig ved at flytte til en ældrebolig Ansøgning Ansøgning til en ældrevenligbolig sker på samme måde, som angivet under ansøgning til en plejebolig. 5. MIDLERTIDIGE BOLIGER Placering Akutboliger almindelig Akutbolig demens Digterparken, Grenaa Træningscenter Vest, Auning - akutboliger 4 4 Fuglsanggården 5 5 Prøveboliger - samtlige plejecentre med ledige boliger I alt I alt

8 Lov om Social service 84 stk. 1 og 2 akutbolig at borgere gennem et ophold i en akutbolig, efterfølgende vil have bedre mulighed for at klare sig i eget hjem at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser at give alvorligt syge og døende et alternativ til Hospice at udrede behov for støtte/ hjælp og fremtidig boligform at aflaste pårørende prøvebolig at borgere med behov for plejebolig indenfor en periode på 2 uger afklarer om ønsket er, at blive boende i plejeboligen eller at komme hjem at aflaste pårørende til borgere med demens, hvis der ikke er mulighed for at tilbyde akutbolig midlertidigt ophold i demensbolig at udrede borgere som har symptomer på demens, og hvor en udredning er afgørende for at kunne vurdere, hvilken støtte/hjælp/boligform borgeren og dennes pårørende har behov for akutaflastning til borgere som har demens/symptomer på demens og har et akut ændret adfærd, der betyder, at borgeren ikke kan være i eget hjem at give borgere med demens mulighed for at afprøve en plejebolig, så de derefter kan træffe beslutning, om de ønsker plejeboligen eller ønsker at flytte hjem igen Målgruppe, visitationskriterier akutbolig Hverdagsrehabilitering: har behov for at genvinde ressourcer til at klare deres hverdag efter et sygehusophold har brug for hverdagsrehabilitering og yderligere restituering for at kunne klare sig hjemme og forebygge genindlæggelse Forebyggelse af unødig sygehusindlæggelse: har behov for tilstedeværelse af plejepersonale/døgnsygepleje ved akut opstået sygdom, forværring i kronisk sygdom, eller ved særlige akutopståede sociale forhold, hvor behovene ikke i tilstrækkeligt grad kan dækkes i eget hjem. For eksempel ved infektionstilstande, dehydrering, dårlig ernæringstilstand, delirisk tilstand, opblussen i KOL, smerter, eller behandling med kemoterapi Særlig sygeplejefaglig indsats: ønsker et ophold i en midlertidig bolig, i forbindelse med livets afslutning efter endt sygehusophold har behov for en særlig sygeplejeindsats har komplekse plejeforløb, hvor behovene ikke kan varetages tilstrækkeligt i eget hjem har brug for at få afdækket behovet for smertebehandling Afklaring: har behov for at få afklaret deres fremtidige behov for støtte og hjælp har behov for at afklare fremtidig boligform

9 Aflastning: Borgere som ikke kan være alene i forbindelse i forbindelse med pårørendes ferie eller lignende har pårørende, der i hverdagen drager omsorg og har brug for aflastning har akut opstået behov for tryghed Målgruppe, visitationskriterier til prøvebolig Borgere som opfylder kriterierne for en plejebolig og som har behov for at prøve at bo i en plejebolig, før de kan tage en endelig beslutning om at flytte ind Borgere med demens, hvor pårørende har behov for aflastning, og borgeren ikke kan tilbydes ophold på akutplads Målgruppe, Visitationskriterier til demensakutboliger Udredning: Borgere med begyndende symptomer på demens, hvor en udredning er afgørende for at kunne vurdere, hvilken støtte/hjælp/boligform borgeren og dennes pårørende har behov for. Akutaflastning: Borgere som har demens/ symptomer på demens og har en akut opstået ændret adfærd, der betyder at borgeren ikke kan være i eget hjem Prøvebolig: Borgere som har demens med en overvejende udad reagerende adfærd, og som har behov for en plejebolig, men har brug for at efterprøve dette i en prøvebolig Ansøgning Ønsker man at søge om et planlagt ophold i akutbolig, kontaktes visitationsafdelingen på telefon mellem kl alle hverdage. Ved udskrivelse fra sygehus aftales opholdet med udskrivelseskoordinator under indlæggelsen. Visitator visiterer til alle planlagte ophold i akutbolig og alle ophold i prøveboligerne. Visitator og hjemmesygeplejerske visiterer til akut demensbolig. Visitator, sygeplejerske og demenskoordinator visiterer til demensudredningspladser. Ved akut opstået behov for ophold i en akutbolig, visiterer vagthavende sygeplejerske alle dage hele døgnet. Ved et akut behov forstås en borger, der ikke kan modtage den nødvendige hjælp i egen bolig, eller en borger som herved kan undgå en unødvendig indlæggelse. Hjemmesygeplejen kan kontaktes på følgende numre: Område Øst tlf Område Vest distrikt Glesborg tlf Område Vest distrikt Allingåbro tlf Ved planlagte ophold, kontaktes ansøgeren indenfor en uge efter henvendelsen. Visitationsudvalget træffer afgørelse snarest og senest en uge efter ansøgningen. Ved akutte ophold udleverer afdelingen afgørelsen til borgeren dagen efter opholdets start. Den person, der visiterer borgeren til opholdet, oplyser om egenbetaling, laver mål for opholdet og er borgerens kontaktperson ved udskrivelsen. Afdelingen justerer målene, laver en plan for opholdet og opholdets varighed. Afdelingen afgør, hvornår borgeren kan komme hjem. Afdelingen planlægger, i samarbejde med den person der har visiteret til opholdet, udskrivelsen til eget hjem. Visitationsafdelingen kontaktes ved behov for ændringer i tildelingen af støtte.

10 Borgeren betaler selv for kørsel til og fra et midlertidigt ophold. Har borgeren en genoptræningsplan, er kørslen dog vederlagsfri. Borgeren betaler for kost, lån af sengelinned og håndklæder, vask af personlig beklædning samt rengøringsmidler. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen. 5.2 Træningsboliger Placering Træningscenter Vest 4 Rehabiliteringscenter Posthaven 10 I alt 14 Antal Serviceloven 84 stk. 2 Serviceloven 86 stk. 1 Sundhedsloven 140 At borgeren, som har fået, eller er i risiko for at få, betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, ved et genoptræningsophold opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Målgruppe, visitationskriterier er berettiget til et genoptræningstilbud efter Serviceloven 86 stk. 1 eller Sundhedsloven 140 er udredt og lægeligt færdigbehandlet i hospitalsregi, og som har behov for intensiv genoptræning og rehabilitering har behov for en intensiv, tværfaglig og målrettet indsats, på grund af tab af funktionsevne i forhold til tidligere livsform efter sygdom eller anden hændelse rehabiliteringsmulighederne skal være vurderet af en terapeut eller læge Målgrupper Borger som: har en genoptræningsplan, hvor der er brug for en intensiv, tværfaglig indsats skal aflaste frakturer, og hvor funktionsniveauet skal opretholdes har smerter, og hvor der er brug for mobilisering er svækkede efter lange indlæggelser er svækket efter en infektion har kroniske sygdomme, hvor der er brug for at forbedre funktionsevnen kan undgå et boligskifte/boligændring ved en træningsindsats har behov for afklaring af hjælpemidler ved afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler kan få synliggjort om borgerens mestringsevne øges ved en intensiv træningsindsats, kan danne grundlag for en hverdagsrehabiliterende indsats har brug for træning under trygge forhold Ansøgning Visitation til døgnpladserne sker løbende af visitationsudvalget på træningscentrene.

11 Ansøgning om et døgnrehabiliteringsforløb kan ske fra praktiserende læger, sygehuslæger, visitatorer, terapeuter, primær sygeplejerske i kommunen eller pårørende/borgeren selv. Ved udskrivelse fra sygehus aftales opholdet under indlæggelsen i samarbejde med udskrivelseskoordinator. Ønsker man at ansøge om en Træningsbolig kontaktes træningscentrene på telefon eller advis. Træningscenter Vest: Rehabiliteringscenter Posthaven: Borgeren betaler selv for kørsel til og fra midlertidige boliger. Har borgeren en genoptræningsplan, er kørslen vederlagsfri. Borgeren betaler for kost, lån af sengelinned og håndklæder, vask af personlig beklædning samt rengøringsmidler. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere