Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger"

Transkript

1 Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det overordnede formål med de kommunale tilsyn Gennemførelse af det kommunale tilsyn Samlet helhedsindtryk Konklusion på de uanmeldte besøg Plejecentrenes anbefalinger:...6 Bakkely, Gjesing Møllehjemmet Auning Farsøhthus, Allingåbro Glesborg, Glesborg Fuglsanggården, Grenaa Violskrænten, Grenaa Digterparken, Grenaa 7. Fokusområder i

3 1. Indledning Mindst én gang om året, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en samlet redegørelse, om de anmeldte og de uanmeldte kommunale tilsyn. Årsrapporten sendes til høring i kommunens Ældreråd og offentliggøres herefter. Reglerne om tilsyn på plejecentre er reguleret i lov om social service 151. Derudover indgår anden relevant lovgivning, som har betydning for tilsynet. Det drejer sig hovedsageligt om regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, brugerinddragelse og værgemål. 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn Det overordnede formål med de kommunale tilsyn er at sikre: at beboerne i plejeboligerne får den hjælp de er berettiget til at omsorg og pleje gives med faglig kvalitet og med fokus på, at vedligeholde og udvikle daglige færdigheder at beboerne har en hverdag med mulighed for samvær og meningsfuldt indhold At gældende lovgivning følges Kommunernes Landsforening anbefaler, at de Kommunale tilsyn koncentrerer sig om at kontrollere og følge op på forhold, som ikke kontrolleres af anden myndighed. Andre myndighedstilsyn er: Embedslægetilsyn Brandtilsyn Arbejdsmiljøtilsyn Miljø- og levnedsmiddeltilsyn Redegørelsen af de kommunale tilsyn skal, som minimum, indeholde en opsamling og en opgørelse over, hvad der i forbindelse med tilsynene er blevet afdækket om sammenhænge mellem de ydelser der er truffet afgørelse om, og de faktiske leverede ydelser. Tilsynet skal have fokus på kerneopgaven og skal være konkret, fremadrettet og udviklingsorienteret. Det er vigtigt at tilsynene er sammenlignelige, så de kan bruges til at følge udviklingen på de enkelte plejecentre og kan give et generelt overblik over kvalitetsniveauet i indsatsen på tværs af plejeboligerne. Redegørelsen omfatter følgende 7 plejecentre: Bakkely, Gjesing Møllehjemmet, Auning 3

4 Farsøhthus, Allingåbro Glesborg, Glesborg Fuglsanggården, Grenaa Violskrænten, Grenaa Digterparken, Grenaa 3. Gennemførelse af det kommunale tilsyn De uanmeldte tilsyn foretages af en visitator og områdelederen for Visitationsafdelingen. Ved planlægning og gennemførelsen af tilsynene, er der taget udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings Inspirationspapir til videreudvikling af gode kommunale tilsyn på plejehjem og plejeboliger og Det kommunale tilsyn i plejeboliger, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune den 9. januar Det uanmeldte tilsyn: I 2012 har tilsynet haft fokus på: opfølgning på indsatsen i forhold til rehabilitering og træning, herunder at der er udarbejdet målrettede handleplaner for hvordan den enkelte beboer bevarer eller genvinder ressourcer. social tryghed i hverdagen omfanget og opfølgning af magtanvendelse i forbindelse med akut fastholdelse For at sikre, at tilsynene gennemføres så ensartet som muligt, er der taget udgangspunkt i en skabelon, der er anvendt ved alle tilsyn. Udover en generel observation af plejeboligen, herunder om gældende lovgivning og Norddjurs Kommunes kvalitetsstandarder er overholdt, har tilsynet det enkelte sted, haft samtale med 2 beboere, 2-3 medarbejdere og plejecenterlederen eller en koordinerende sygeplejerske. Samtalen har taget udgangspunkt i forudbestemte spørgsmål. Tilsynet har tilstræbt, at der foruden kontrol, har været fokus på at afdække muligheder for kvalitetsudvikling. Rapporten fra det uanmeldte tilsyn har været til høring hos plejecenterlederen og ældrerådet, inden den er sendt til Voksen og Plejeudvalget. De anmeldte tilsyn dialogmøderne. Til dialogmøderne inviteres: Repræsentanter fra Ældrerådet, Repræsentanter fra Bruger- og pårørenderåd, Medarbejder repræsentanter, Plejecenterlederen, Områdelederen for visitationen 4

5 Dialogmøderne er gennemført som et kvalitets- og udviklingsbesøg, baseret på dialog og med en fastlagt dagsorden. På det anmeldte tilsyn præsenterer plejecenterlederen en handleplan for anbefalingerne fra det uanmeldte besøg og de kommende års udviklingsindsatser. 4. Samlet helhedsindtryk Plejeboligerne i Norddjurs Kommune fungerer i sin helhed tilfredsstillende. Der arbejdes målrettet med, at udvikle de faglige og menneskelige kompetencer som er nødvendige for, at beboerne kan have en god hverdag. Der er dog generelt behov for, at skabe større synlighed i forhold til tiltag og indsatser der iværksættes omkring den enkelte beboer. De beboere tilsynet talte med, var alle tilfredse med den pleje og omsorg de modtog. Medarbejderne virker engagerede og der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Serviceniveau Det er tilsynets indtryk, at beboerne får den pleje de er berettiget til i forhold til deres afgørelse og Norddjurs Kommunes serviceniveau. Planlagte aktivitets- og samværstilbud, varetages i stor udstrækning af frivillige. Vedligeholdende træning finder primært sted i forbindelse med de daglige gøremål omkring beboerne. Lovgivning Lovgivningen overholdes. Der laves individuelle afgørelser til beboerne. Nogle plejecenterledere udtrykker, at der flytter flere yngre beboere med psykiatriske lidelser i plejeboligerne. Der er derfor behov for, at Sundhed og Omsorg i samarbejde med Myndighedsafdelingen, vurderer hvilke tiltag der skal ske, for at kunne yde den rette omsorg til de beboere. 5. Konklusion på de uanmeldte besøg Konklusion på tilsynets fokusområder i 2012: Opfølgning på sidste års anbefalinger Tre plejecentre har delvist fulgt anbefalingerne, der arbejdes fortsat videre i 2013 på at nå i mål med sidste års anbefalinger. Et plejecenter har ikke nået anbefalingen. Opfølgning på indsatsen i forhold til rehabilitering og træning, herunder at der er udarbejdet målrettede handleplaner for hvordan den enkelte beboer bevarer eller genvinder ressourcer Der er behov for strukturering og synlighed. Tilsynet følger op på dette i

6 Social tryghed i hverdagen Der er behov for strukturering og synlighed. Tilsynet følger op på dette i 2013 Omfanget og opfølgning af magtanvendelse i forbindelse med akut fastholdelse Der er den nødvendige viden tilstede, og det har personalets store bevågenhed. Tilsynet vil fortsat have fokus på, at akut fastholdes minimeres. Tilsynet har konkluderet på: Beboertilfredshed De beboere tilsynet talte med, var alle tilfredse med den pleje og omsorg de modtog. Ydelsernes overensstemmelse med gældende lovgivning og Norddjurs Kommunes kvalitetsstandarder Lovpligtige handleplaner: Der er fortsat behov for, at skabe større synlighed og struktur i dokumentationen omkring den indsats der ydes. Afgørelser: Alle beboere har en afgørelse. Magtanvendelse: Lovgivningen overholdes. Der er fokus på, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, så lovgivningen om magtanvendelse overholdes. Plejecentrene følger løbende op på hændelserne, for at skabe læring og forebygge magt. Dialog mellem beboere, medarbejdere og bruger- og pårørenderåd Tilfredsstillende Miljøet, holdninger og kulturen i plejeboligen Tilfredsstillende Sundhedsrelaterede forhold Tilfredsstillende 6. Plejecentrenes anbefalinger: Bakkely, Gjesing. Anbefalingen for 2012: er ikke fulgt Anbefalinger for 2013: opkvalificering af dokumentation i forhold til hverdagsrehabilitering og meningsfuld kontakt 6

7 Møllehjemmet, Auning. Anbefalinger for 2012:der var ingen anbefalinger Farsøhthus, Allingåbro. Anbefalinger i 2012: er fulgt Glesborg Anbefalinger for 2012: er fulgt Fuglsanggården, Grenaa. Anbefalinger for 2012: der var ingen anbefalinger Violskrænten, Grenaa Anbefalinger for 2012: der var ingen anbefalinger Digterparken, Grenaa Anbefalinger for 2012: er fulgt Tilsynets Kommentarer til anbefalinger for 2013: Der er generelt behov for, at strukturere og dokumentere indsatsten i forhold til rehabilitering af hverdagsaktiviteter større synlighed i forhold til, at den enkelte beboers ressourcer vedligeholdes og udvikles social tryghed i form af sociale relationer Tilsynet har vurderet, at plejecentrene er bevidst om dette og arbejder med at udvikle området og forventer derfor, at der i løbet af 2013 er skabt synlighed og struktur i den enkelte beboers handleplan. 7. Fokusområderne i år 2012 Hvordan der arbejdes med at skabe synlighed og dokumentation i forhold til: rehabilitering 7

8 beboernes ressourcer sociale relationer Derudover: tandhygiejne værdig afslutning på livet Ældrerådet er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af fokusområderne og har ønsket de to sidste punkter som fokusområder. Marts 2013 Visitationsafdelingen Områdeleder Dorthe Milthers 8

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere