Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen (EKH), Ole Holm (OH), Jens Rosengaard (JR), Suppleant Jacob Rubæk Christensen (JRC), Suppleant Dan Wandahl (DW) Ikke til stede: Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ) Dagsorden: 1) Opsamling på referat fra sidste møde 2) Meddelelser siden sidst: Post og meddelelser Indmeldelser Udmeldelser 3) Økonomi og nyt fra kassereren 4) Havnelavet Status på ny aftale med B&H 5) Sager til behandling: a) Ligasejlads, DS salg af brugte J70 b) Mulighed for at et medlem kan have flere både i vandet og/eller på land c) Beredskab ved akutte problemer med broerne efter 1/ d) Køb af 2 spækhuggere til sejlerskolen før sejlersæsonen e) Diskussion af SKK's økonomi. f) Bestyrelsens arbejdsform. 6) Nyt fra udvalg: Pladsudvalget Driftsudvalget (incl.hus) Bladudvalget Web-udvalget Sejlerskolen Kapsejladsudvalget Festudvalget Nordreklubhusudvalget Lokalpolitisk udvalg 7) Planlægning af kommende aktiviteter Ordinær generalforsamling 14/4 Medlemsmøde om forlængelse af lejeaftale med By & Havn 8) Eventuelt 9) Til næste møder

2 Referat Ad 1: Opsamling og underskrift af referat fra sidste møde Referat af bestyrelses møde 67, den 4/ godkendt per med frist 20/ Winkas. På næste møde gennemgår Sten eksisterende brugernavne osv. Sten. Drift af Web. Steffen samler de nye frivillige: Se webudvalget. Gebyr for girokortbetaling / præmiering for PBS betaling undersøges, Sten. DS måler søges fortsat, Erik. For at nedbringe administrationen besluttede vi at lukke vores engagement i Jyske Bank og Alm Brand Bank og overføre dem til Arbejdernes Landsbank, således at vi kun har Arbejdernes Landsbank og Danske Bank fremover. Midler ud over kr (bankgarantien) placeres i korte statsobligationer. Sten. Sten undersøger, om det er muligt at begrænse enkeltpersoners prokura til f.eks kr. Sten undersøger om Winkas let kan understøtte kontingentbetaling i rater. Vi har dermed ikke taget stilling til, at vi ønsker det. SKKs bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at vi investerer i en J70. Vi giver tilsagn til DS om interesse i at købe en af deres brugte både. Finn. Se 5a. Budgetoplæg til SKK opstart i J70 udarbejdes inden ultimo 2014, Steffen & Erik. Se 5a. Bestyrelsen (EKH) foranlediger de eksisterende Folkebåde solgt og sejlerskolen indstiller konkrete forslag til køb af spækhuggere til godkendelse i bestyrelsen. Se 5d. Info på hjemmesiden om klubben møntet på det politiske system. Jan Gebhardt laver oplæg til indhold overskrifter. Sten udtrækker statistiske data. I information om tildeling af låneplads inkluderes info om de vigtigste vilkår jf regulativerne, f.eks. periode frem til april næste år samt helårsleje. Henrik. Ad 2: Meddelelser siden sidst Post og meddelelser Indmeldelser a. Kirsten Jensen, har ikke modtaget ansøgning??? b. Frederik August Fuglsang Scharbau c. Rasmus Hjortshøj d. Fie Riis Tinning e. Mikael Skotting Udmeldelser a. Richard Dixon b. Marion Pedersen c. Bjarne Raahauge d. Uffe Emborg Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren Samlet 2014 resultat lander næsten præcist på budget. Sten analyserer afvigelser fra budget 2014 og afvigelser fra resultat Folkebådene værdiansættes i regnskabet til realistisk markedsniveau, hvorfor afskrivning i 2014 tilpasses. Sten. Budget 2015: Festudvalget: Brugerbetaling også for pinseturen opkræves. Sejlskoleudvalget: Se også 5d. Til Morfin: Presenninger, maling mm kr. Til de 3 spækhuggere: Alm drift kr. Kapsejladsudvalg: OK Webudvalg: OK Bladudvalg: OK Nordre Klubhus: OK Side 2

3 Ad 4: Havnelavet Status på ny aftale med B&H KVS har tilsluttet sig den forlængede lejekontrakt. Informationsmøde 15/ er indkaldt. Ad 5: Sager til behandling a) Ligasejlads, DS salg af brugte J70 Vi og andre klubber har ikke kunnet nå at give bindende tilsagn om køb af DS J70 både. DS har derfor besluttet at beholde deres 7 J70 både i den kommende sæson i stedet for at udskifte dem med nye. Steffen og Erik har lavet et gennemarbejdet oplæg til styrkelse af sporten i klubben gennem etablering af et sportsudvalg og køb af J70. Det støttes af bestyrelsen. Da der er tale om en væsentlig ny aktivitet indstiller bestyrelsen det til generalforsamlingen. b) Mulighed for at et medlem kan have flere både i vandet og/eller på land Ønsker fra medlemmer om mere end én bådplads kan imødekommes i form af lånepladser, hvis ventelisten til fast/låne plads i øvrigt er helt udtømt. c) Beredskab ved akutte problemer med broerne efter 1/ Behandles af HS næste uge. d) Køb af 2 spækhuggere til sejlerskolen før sejlersæsonen Bestyrelsen godkender køb af 2 Spækhuggere + istandsættelse og indkøb af nyt grej til dem inden for et loft på kr i alt med henblik på, at Sejlerskolen har 3 spækhuggere klar til sæson Sejlerskolen indstiller konkrete forslag til bådanskaffelse til bestyrelsen (Finn Kristiansen og Steffen Torvits, som hermed er bemyndiget til at træffe beslutning) snarest muligt, og helst inden 15/2, således at der er god tid til hjemtransport og klargøring. Hvis der er kvalitetsmæssige vurderingsproblemer har Finn en kontakt, der eventuelt kan hjælpe til. Sejlerskolen betaler eventuelle rejseomkostninger ved undersøgelse af brugte spækhuggere uden for lokalområdet (Jylland/Nordtyskland/Sydsverige). Erik Kragh varetager salget af Folkebådene og Sejlerskolen overdrager Folkebådene til Erik snarest muligt. e) Diskussion af SKK's økonomi. Det er bestyrelsens holdning, at SKK ikke skal være en pengetank for medlemmernes regning. Med den forlængede lejeaftale med By og Havn har vi ikke noget finansieringsbehov indtil nye broer skal etableres, og dem har vi fået tilsagn om finansiering af fra By & Havn. SKK har siden fusionen haft et pænt oveskud, og bestyrelsen vurderer, at SKK s egenkapital og kontante opsparing er mere end tilstrækkelig til drive klubben med de nuværende og kendte ønskede aktiviteter. I de senere år har udgifterne til selve klubaktiviteterne (klubhuse, sejlerskole, fester m.v.) ikke helt kunnet dækkes af medlemskontingentet, mens der har været overskud på drift af havnen og landpladserne. Rabatten på leje af vandarealet i Sundkrogen hensættes (opspares) til reparation og genanskaffelse af broer. Bestyrelsen forslår at taksterne på vand og landleje (årsleje af bøjeplads) nedsættes, således at SKK s regnskab i de nærmest kommende år giver et resultat på 0 eller et mindre underskud. f) Bestyrelsens arbejdsform. Løbende drift og administration af klubben fungerer godt. Bestyrelsen nedbringer derfor antallet af ordinære bestyrelsesmøder og vil fremover bruge mere af energien på fremadrettede udviklende aktiviteter. Bestyrelsesmøderne 12/2 og 11/6 aflyses. Ad 6: Nyt fra udvalg Pladsudvalget Driftsudvalget (inkl. Hus) Side 3

4 Bladudvalget Deadlines for kommende udgaver: 1/2, 15/3, 10/5, 15/8, 6/11. Web-udvalget Kontakt til de nye medlemmer etableret. Sejlskolen Intet yderligere. Kapsejladsudvalget Svanemøllekredsen arrangerer møde 28/1 med SAS Baia Viking. Festudvalget Fredagsarrangementer planlagt. Nordreklubhusudvalget Lokalpolitisk udvalg Erik deltager som repræsentant for Havnelavet Sundkrogen i Dialoggruppen for Nordhavnsvejens videreførsel til Nordhavn. Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter a. Ordinær generalforsamling 14/ Beretning, indkomne forslag, budget. Steffen: Indkaldelse med Brisen 1/2 deadline (Andreas sender tidligere indkaldelse til Steffen). Deadline for forslag til generalforsamlingen 4 uger før generalforsamlingen. b. Medlemsmøde om forlængelse af lejeaftalen med By & Havn 15/ c. Bestyrelsesmøder 2015 torsdage, 12/3 Jens, 9/4 Sten, 7/5 Ole d. Fredagsarrangementer 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3 e. SAS Baia Viking 28/ f. Stander ophaling 18/4 kl 16:00 g. Mulighed for brandkursus for hele klubben, Finn. Hverdagsaften ca 1 maj Dato fastlægges i januar. Ad 8: Eventuelt Ole Holm og Andreas Schousboe ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen, hvorfor 2 nye medlemmer af bestyrelsen søges. Ad 9:Til næste møder Referent: Andreas Schousboe Side 4

5 Referatet bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er godkendt per med frist 20/ Formand Finn Kristiansen _ Næstformand Steffen Torvits Kasserer Sten Emborg _ Pladsudvalgsformand Henrik Bjerregaard Jensen Sekretær Andreas Schousboe _ Erik Kragh-Hansen Jens Rosengaard _ Ole Holm Suppleant Jacob Rubæk Christensen _ Suppleant Dan Wandahl Side 5

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Nye broer. Ny formand. Side 29. Side 7

Nye broer. Ny formand. Side 29. Side 7 NR 1 / / febr u a r 201 4 www.sejlklubbenkbh.dk Nye broer Side 29 Ny formand Side 7 Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå NR 4// september 2013 www.sejlklubbenkbh.dk Sensommer på Sundet Sæson 2013 Pinsetræf i Nivå Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere